Strona 1 z 1

Szczotkowski Stefan Wincenty Andrzej

PostNapisane: 13.08.2014
przez JuliuszZ

Stefan Wincenty Andrzej Szczotkowski h. Łodzia (1843-1879) - ziemianin, przedstawiciel inflanckiej gałęzi rodziny Szczotkowskich, uczestnik powstania styczniowego, po powrocie z zesłania urzędnik kolejowy w Warszawie.
Urodził się 1 lutego 1843 w położonym o trzy kilometry od miejscowości Rybiniszki w Polskich Inflantach majątku Stefanpole (szukaj na mapie), w powiecie Rzeżyca guberni witebskiej (miasta te, dziś położone w łotewskiej Łatgalii noszą nazwy Riebiņi i Rēzekne). Jego ojcem był asesor sądowy w sądzie ziemskim w Rzeżycy, Alfons Szczotkowski, a matką - Gryzelda z d. Magnuszewska. Miał młodszego brata, Jana Mateusza (1846-1920).
Dziadkiem Stefana Wincentego Andrzeja był zmarły około 1848 roku w Radopolu w parafii Wielony (dziś łot. Viļāni w Łatgalii) Stefan Szczotkowski, który - tak jak później jego syn Alfons - był urzędnikiem w sądzie ziemskim w Rzeżycy.

Za udział w powstaniu styczniowym Stefan Wincenty Andrzej Szczotkowski skazany został wraz z matką na konfiskatę majątku; zesłano go też (w 1864) w głąb Rosji, do położonego ok. 100 km na zachód od Kazania miasta Ciwilsk, dziś na terytorium Republiki Czuwaszja.

Po trzech latach, w 1867, udzielono mu zezwolenia na powrót na ziemie Królestwa Polskiego (nie mógł jednak wrócić do swojej rodzinnej posiadłości w Stefanpolu w guberni witebskiej). Przyjechał do Warszawy, poznał tu pochodzącą z Włocławka Marię Filomenę Kolbe, z którą się ożenił i miał z nią urodzonego w 1877 roku syna Zygmunta Franciszka.

Pod Włocławkiem nabył majątek, który - na pamiątkę posiadłości w Inflantach i dziadka Stefana Szczotkowskiego - nazwał Stefanowo (dziś miejscowość ta wchodzi w skład sołectwa Grabówka w gminie Choceń, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim), był też urzędnikiem kolejowym. Próbował także wraz ze szwagrem swojej żony prowadzić skład mebli w Warszawie.

Nadwątlone pobytem na zesłaniu zdrowie przyczyniło się do przedwczesnej śmierci Stefana Wincentego Andrzeja Szczotkowskiego; mając tylko 36 lat zmarł w 1879 roku na gruźlicę.