27547. Karwacki // Archiwum aneksy 349-450

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 447:MAGISTROWIE CHIRURDZY w poł XVIII w

Postprzez akarw » 25.03.2016

ANEKS 447


MAGISTROWIE CHIRURDZY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[b]aneks 623

Dekret Stanisława Augusta o studiach lekarskich z dnia 11 kwietnia 1784

FANTASTYCZNA KONSTYTUCJA STUDIÓW MEDYCZNYCH

str 198 – 203 z wykazem miast których to dotyczy

https://szukajwarchiwach.pl/29/34/0/1.2 ... ZdSMbfao7g

Co spowodowało, ze magistrowie chirurdzy krakowscy Stanisław Karwacki (1745-1785), a potem jego syn też chirurg Marcin Karwacki (1768-1837) stracili egzystencje zawodowa, a Marcin od 1790 roku stał się aptekarzem ?

Powodem była Kołłątajowska reforma medycyny. Jej wyrazem jest dekret Stanisława Augusta z dnia 11 kwietnie 1784 zobowiązujący wszystkie miasta Rzeczpospolitej (wg wykazu 213 miast) do wysłania uczniów do Szkoły Głownej Krakowskiej na nauke lekarska…… Szczegółowo określone sa warunki wyboru..
- uczeń musi być z miasta , które łożyć będzie na niego, ma przynajmniej 15 lat, edukację w czytaniu, pisaniu łacinie…. Gdyby w mięście nie znalazł się taki z taka edukacja to może być obcy z innego miasta, ale po studiach musi obowiązkowo powrócić do miasta, które go wysłało….. wysyłać może tez grupa miast…. Wówczas musza ustalić warunki odpracowania….. stypendium 240 zł na rok ma być wpłacane do 24 czerwca każdego roku … kandydaci maja być zgłoszeni już w tym roku do września..
CEL DEKRETU: opatrzyv kraj dobrymi lekarzami i cyrulikami bez nabywania nauki za granica ….


https://szukajwarchiwach.pl/29/34/0/1.2 ... ZdSMbfao7g

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxW Krakowie do 1770 roku a na Kazimierzu do 1787 w połowie XVIII w : (przed reformą Akademii Krakowskiej Hugo Kołłątaja i chirurgii przez Rafała Czerwiakowskiego (1779-1782))


- praprapradziadek Stanisław KARWACKI MAGISTREM chirurgiem miejskim; terminował w Krakowie u T. Markiewicza od 1759 roku. był starszym , podstarszym chirurgów w Krakowie i na Kazimierzu,

- JEGO SYN MARCIN KARWACKI robi też magisterium chirurga na Kazimierzu w 1788 roku (ma wówczas 20 lat), wkrótce jednak wobec uniwersyteckiej reformy Rafała Czerwiakowskiego przejmującej nadzór nad chirurgami , od 1790 już jest w Jędrzejowie aptekarzem (do śmierci w styczniu 1837 roku).

Uwaga: analiza albumów civCrac z XVII i XVIII wieku dokumentuje osiadanie w Krakowie przybyszy CHIRURGÓW, przynajmniej kilku każdego roku; z różnych stron pochodzących, Czyżby Kraków był wtedy jakimś ważnym ośrodkiem chirurgicznym ? To jeszcze przed uniwersytecka reforma chirurgii dokonana z inicjatywy H.Kołłataja przez b. pijara prof. Rafała Czerwiakowskiego (sa piękne dokumenty jego asymilacji w Krakowie, mieszkał Florianska 15 vis a vis domu praprapradziadków Bulińskich i Kosickich, Florianska 12)


[/b]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Archiwum miasta Kazimierza w Prothocollan Susceptions Juris Civilis, od roku 1772 (1.5.5. Spisy mieszczan. Księgi przyjęć prawa miejskiego)

ODKRYWAM:
1) Na str. 21

16 marca 1777 Honestus Franciscus (FRANCISZEK KARWACKI) Honestum BONIFACY KARWACKI i KATARZYNY PRAWYCH MAŁŻONKÓW SYN……(przyjmuje prawa magdeburskie). ślubuje.... itd.; ożeniony z wdową Rozalią Baczyńską (ma 2 synów) ślub u NPM; mieli dom na Stradomiu 17 (obecnie 9 vis a vis XX Misjonarzy)

2) Na str 69 praprapra dziadek Stanisław Karwacki chirurg miejski w Kazimierzu

10 pażdziernika 1785 Honestus Martinus (MARCIN KARWACKI ur w 1768 w par.Bożego Ciała) Artis Chirurgiue Socius (tow. sztuk chirurgicznycg) syn G.X. STANISŁAWA KARWACKIEGO CHIRURGA MIASTA KAZIMIERZ, wdowca …. (przyjmuje i ślubuje prawa magdeburskie)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIEKAWE SPOTKANIE SPOTKANIE w Arch. Narod


W trakcie kwerendy ksiąg chirurgów krakowskich w Archiwum Narodowym na Siennej, analizowałem tez indeksy alfabetyczne. W pewnym momencie podeszła do mnie Starsza (w moim wieku) Pani, pytając o tę księgi, czy przypadkiem nie natrafiłem na nazwisko KACPRA TUROWICZA magistra chirurgii w I połowie XIX wieku, jej prapradziadka. Odpowiedziałem, ze przypadkiem trafiłem kojarząc nazwisko ze znanym redaktorem Turowiczem. Pani odpowiedziała, że TO JEJ OJCIEC. Jak się okazuje ich przodkiem był właśnie chirurg KACPER TUROWICZ.

Pani wspomniała, że kojarzy moje nazwisko z ZYGMUNTEM Bończą KARWACKIM (zginał w 1916 pod Kostiuchówka ), który w 1914 roku przyprowadził do ich dworu w Goszycach 7 osobowy patrol Beliniaków, idący do kongresówki. Okazało się, że ostatnio w 2014 roku hucznie obchodzone 100 lecie tego pobytu patrolu w Goszycach, gdyż dwór znowu jest w rękach rodziny Turowiczów (należał do pani Turowiczowej z d. Zawisza), został odkupiony przez brata mojej rozmówczyni. Dostałem zaproszenie do odwiedzin, bo w tym dworze w 1964 roku spędziłem miesiąc na praktyce geodezyjnej. Na tarasie dworu była już wtedy tablica upamiętniająca ten pierwszy patrol legionowy. z Zygmuntem Bończą Karwackim. We dworze mieszkały dziewczyny, a chłopaki w tzw. "końskim ogonie". Urocze miejsce, wówczas jakby w XVII wieku, dwór, obejścia, wielki staw pośrodku wsi. biegające gęsi, świniaki, żadnej drogi, tylko ścieżki lub kładki z desek i pomosty nad stawem. Przy nim najważniejszy obiekt w niebieskiej chałupce sklepik wiejski. A w nim wino owocowe " PERŁA ...... ? GOSZYC ? "

Bardzo miłe spotkanie.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cechy chirurgów i cyrulików w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu (AN Kr))
Cech chirurgów powstał w 1477 r., król Zygmunt Stary w 1537 r. zatwierdził statut cechu (m.in. przepisy dot. uzyskania mistrzostwa chirurgicznego, stosunek mistrza i ucznia, warunki wykonywania praktyki). Cechy chirurgów kazimierskich i kleparskich funkcjonowały osobno, połączyły się dopiero na przełomie XVIII i XIX w., kiedy do Krakowa przyłączono Kleparz (1794) i Kazimierz (1802). Głównym celem cechu było strzeżenie interesów moralnych i materialnych zawodu, który reprezentował. Władza cechu dzieliła się na ustawodawczą (zgromadzenia ogólne, które uchwalało statuty i rozporządzenia cechowe) i wykonawczą (starszyzna cechowa). Rada miasta pełniła bezpośredni nadzór nad cechami.

W II poł. XVIII w. krakowski cech chirurgów połączył się z wiedeńskim. Władze austriackie ograniczyły przywileje chirurgów oddając ich pod władzę uniwersytetów. Wkrótce cech przekształcono w gremium chirurgów, odróżniając ich od balwierzy. Od poł. XIX w. Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu dążyło do likwidacji gremiów chirurgów, w 1862 r. uniwersytet zniósł wykłady dla chirurgów, przyczyniając się w ten sposób do upadku zawodu. W 1874 r. odbyło się ostatnie posiedzenie krakowskiego gremium chirurgów.

Zawartość Statuty, prawa i przywileje cechowe,
księgi zapisu uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły z zebrań, inwentarze majątku, rachunki, dyplomy majsterskie i inne sprawy 1518-1878 (sygn. 29/131/1-57) Informacje dodatkowe Zespół w Oddziale III.

UWAGA : Po reformie Kołłątaja z 1780 r. Szkoła Główna Koronna (jak wówczas oficjalnie nazywano UJ) składała się z dwóch Kolegiów: Fizycznego i Moralnego. Kolegium Fizyczne oprócz Szkół Matematycznej i Fizycznej obejmowało także Szkołę Lekarską. Wykładano na niej anatomię, fizjologię, farmację, patologię, internę, chirurgię, położnictwo i materię medyczną (czyli naukę o lekach). Pierwszy profesor Szkoły Andrzej Badurski założył szpital kliniczny (początkowo zlokalizowany w pojezuickim Kolegium św. Barbary na rogu Siennej i Małego Rynku, następnie przeniesiony do karmelitów bosych na Wesołą, po czym przeniesiony przez Macieja Józefa Brodowicza na ulicę Kopernika). TA REFORMA była zapewne powodem przenosin działalności Stanisława Karwackiego na Kazimierz .

Wspomniane Kolegium św. Barbary na Małym Rynku, było po klinice siedzibą Liceum św. Barbary, której prorektorem był prapradziadek Ludwik Kosicki (wcześniej był prorektorem Licem św. Anny w coll. Nowodworskiego, a mieszkał przy Floriańskiej 12 vis a vis domu prof. Rafała Czerwiakowskiego pod nr 15)). Na podstawie testamentu Szczepana Humberta, LUDWIK KOSICKI tutaj zorganizował KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNICZNY i był jego dyrektorem od 1829 do 1846 roku (do emerytury). KIT dał początek obecnym uczelniom krakowskim ASP, AE, AGH, PK, AR. Potem KIT przeniesiono na ul. Gołębią


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magister chirurgii STANISŁAW KARWACKI z Krakowa w cechu krakowskim:


W KSIĘDZE SESJI CECHU CHIRURGÓW W KRAKOWIE od roku 1750 (zesp.131/25 str. 77) odnajduje zapis:
12 czerwca 1759 roku w Krakowie na sesji odbytej za zgoda Prezydenta stoleczno-królewskiego miasta Krakowa, Pana Torcianiego…
……
Pan (Tomasz) Markiewicz zapisał do terminu na 3 lata chłopca na imię STANISŁAW * KARWACKI… (niestety nie ma informacji skąd, najpewniej z Krakowa tak jak wymienieni chłopcy przed i po nim).. Pan Tomasz Markiewicz od 1762 roku został starszym/seniorem cechu w Krakowie, rzadzi w cechu przez cale lata 70-te.

23 luty 1754 (tom 29/131/33 Regestr Towarzyszów wędrownych) str 47
Franciszek Szynkiewicz terminator JMosci Pana Jana Karola Ulrycha Artis Chirurgiae Varsopviensis kolacje i koolotory… JMOssc Panom Deputatom to yest Pana Walentego Pykowskiego podstarszego, Pana Tomasza Szkopkiewicza starszego, IMC PANA STANISŁAWA KARWACKIEGO podstarszego i Jana Wojnicza…

Sesja krakowska 2 czerwiec 1762 (zesp.131/25 ;str. 100) w okresie prezydentury Stankiewicza: PAN MARKIEWICZ wypisał chłopca na imię STANISŁAW KARWACKI rodem z Krakowa (tzn. ukończył 3-letnią terminatorke)


*) Prawdopodobnie wnuk Marcina 1 Karwackiego i katarzyny Koszłkiewicz; : 1700; sl u NPM 1725 listopad 10 ślub MARCINA/Marthinium KARWACKI i Katarzyny Koszałkowiczówny, swiadkowie Maciej Zalejski i Joannes Siewierski "
*) ur1741/ chrzest u NPM 8 maj 1741 GREGORU / i ? STANISLAW syn/owie MACIEJA / MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny; chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska

Sesja suchedniowa krakowska 30 maj 1763 (zesp. 131/26 awers) za prezydencji Panów deputatów JMCi Pana Krężlewskiego i JMSci Pana Piotra Dziecieniewskiego ustalono ze starszeństwa Towarzyszów: Starszym / Seniorem Jan Pykowski ; Podstarszym STANISŁAWA KARWACKIEGO

Sesja wedrowna 16 marzec 1764 / str 47(tom 29/131/33 Regestr Towarzyszów wędrownych) str 47
Franciszek Zarangiewicz terminator warszawski JMosc Pana Kazimierza Ciecierskiego Magistra warszawskiego uczynił nam wielką satysfakcję wysłuchania przywileyi i wpisania się do Regestru y Wilkon wędrowny na Sesji suchedniowej pryz prezencji JMość Panów Deputatów to iest Imć Pana Walentego Pykowskiego starszego, IMc Pana Tomasza Skopkiewicza oraz starszeństwa Towarzystawa STANISŁAWA KARWACKIEGO starszego i Jana Wojnicza podstarszego.


Sesja wedrowna 1767 Jan Harasinski termin kazimierski Imc Pana Szczepana Harasinskiego ….. itd. W obecności STANISŁAWA KARWACKIEGO starszego i Jana Wojnicza

Sesja wedrowna 1767 Antoni Ostrowski terminator warszawski IMośc Pana Jana P. Ulrycha……. W obecności JMośc Pana Stanisława KARWACKIEGO…
[/b ]Sesja suchedniowa krakowska w 1767 jeszcze z [b]udziałem STANISŁAWA KARWACKIEGO

Sesja krakowska 19 sierpień 1767: Sesja PP Towarzyszy RACHUNKOWA przy zasiadaniach Panów Deputatów to iest TOMASZA MARKIEWICZA (uwaga Tomasz Markiewicz z Krakowa wypisał się po terminie u Walentego Karasinskiego w roku 1745) y pana Tomasza Skopkiewicza / Szkopkiewicza na ten vzas przy skarbie towarzystawa im zasiadających, SESJE UCZYNIŁ RACHUNKOWĄ pan Stanisław Karwacki któregośmy wysłuchali i yako sprawiedliwe były uczynione y z tych Rachunków kwitujemy pomienionego P. STANISŁAWA KARWACKIEGO, na co podpisujemy się
Jan Wojnicz podstarszy, Jan Pykowski kolator, Wawrzyniec…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magister chirurgii STANISŁAW KARWACKI z Krakowa w cechu każmierskim:

Sesja krakowska 14 czerwiec 1776 …. Piotr Wizienski terminator JMCi Pana STANISŁAWA KARWACKIEGO PRYNCYPAŁA KAZIMIERSKIEGO (zesp. 131/26 rewers, str 252)
Sesja krakowska 23 styczeń 1778… kolacje i konult odebrał Pan Błazej Paciorkowski, terminator JMosci PANA STANISŁAWA KARWACKIEGO

Zespół 131/ księga 27 sesje suchedniowe krakowskie od 1768 roku, zapisy chłopców 1768-1870

ZESPÓŁ 131/ księga 28

REGESTR WSZELKICH ZAPISÓW SKARBOWYCH w roku pańskim 1779 dnia 29 marca zaczęty przez PANA STANISŁAWA KARWACKIEGO sprawiony dnia 29 marca 1779.
Fantastycznie prowadzony przez Stanisława Karwackiego zapis sesji suchedniowych cech kazmierskiego, z pełna dokumentacją kariery STANISŁAWA KARWACKIEGO i jego syna MARCINA KARWACKIEGO jako magistrów chirurgii w Krakowie i na Kazimierzu.
- str 7 STANISŁAW KARWACKI jako starszy kazimierski
- str 17


Sesja suchedniowa 7 czerwca 1781 za zgodą Szl. Imc Pana Jana Bekierskiego prezydenta Kazimierskiego JKM, do tekże sesji zszedli sięmy Starsi z krakowskimi Starszymi… wysłuchawszy Sławetnych PP STANISŁAWA KARWACKIEGO y Franciszka Czechanskiego / Ciechanowskiego MAGISTRÓW TEJZE PROFESJI CHURURGICZNEJ… Pan Karwacki ma w terminie chłopca wprzód zapisanego Panu Franciszkowi Ciechanowskiemu, a który dopomina się powrotu do pierwszego zapisu …. Sprawa dotyczy ucznia JÓZEFA ŁUGASZEWSKIEGO vel Lugowskiego…. I powraca w dalszych protokołach, po konflikt trwa dalej…

Sesja 31 grudzień 1781:
STANISŁAW KARWACKI obrany starszym
Kacper Hetner podstarszym cechu
Poza tym Stanisław Karwacki wypisał z terminu Tomasza Ługowskiego z Łukowa, a zarazem
Dokonał wpisu WALENTEGO RONTELA z Krakowa

Sesja 1782:
Franciszek Ciechanowski starszym
Kacper Hehner vicestarszym

Sesja wtorek 20 maj 1783
Absolutorium za okres 1782/83 podpisali STANISŁAW KARWACKI, Jan Przeorowski, Jan Brzezowki,

Sesja 24 czerwiec 1783 / str 53
STANISŁAW KARWACKI wypisał z terminu Józefa Rontela z Krakowa

Sesja 30 styczen 1784 podpis Stanisława Karwackiego
Sesja 10 maj 1784 /str 47 podpis Stanisława Karwackiego
Sesja 20 wrzesien 1784 / str 51 podpisy: Fr. Ciechanowski, Kasper Hehner, St. Karwacki, J. Wyszynski, Jan Przeorowski, Jan Brzezinski
Sesja 2 luty 1784 / str 55. STANISŁAWKARWACKI zapisał do terminu na lat 3 Imć Jana Gąsiorowskiego ze Stradomia.
Sesja 9 wrzesien 1783 podpis Stanisława Karwackiego
Sesja 26 czerwiec 1785 Stanisław Karwacki wypisał chłopca Wojciecha Szczepankiewicza, 22 wrzesnia 1785 został czeladnikiem/. Ostatni zapis Stanisława Karwackiego

TO JEST OKRES PREZYDENTA OKONSKIEGO ! (Uwaga w 1740 roku wypis z terminu Wojciecha Okonskiego z Wieliczki)

magister chirurgii STANISŁAW KARWACKI ZMARŁ w 1786 lub 1787 roku ?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magister chirurgii MARCIN s. Stanisława KARWACKI w cechu każmierskim:


Sesja środa 11 lipca 1787 SŁAWTNY MARCIN KARWACKI mieszczanin kazimierski (od 1785 roku patrz wyżej przyjecie prawa kazimierskiego) pragnie być wspólkolegą naszym, uczynił nam przy prośbie odbytej oświadczenie na Wspólbrata przy Prawazch naszych mogłbyc umieszczony. Czego mu zapowiadamy nierychło, ale przyznało tylko, aby listy terminu swojego, tak pryncypalskiego jak i towarzyskiego prezentował, że jest w pełni wytrenowany, to w najkrótszym czasie Go……

Sesja 24 grudzień 1787 .. Bedąc wokowany PAN KARWACKI dlaczego MAGISTRACJI NIE CZYNI prawu naszemu duże szkody czyni… MARCIN KARWACKI prosi o przyjecie go na suche dni….. z uwagi na Oyca yego zmarłego, który był naszym współbratem pozwalamy na suchednie po roku iednym… Tenze Stanisław (błąd Marcin) Karwacki zobowiązuje się płacic suchednioer na kwartał po 4 złote, a po roku ma się do zadość MAGISTERIUM uczynienia.
Zobowiązanie podpisał Marcin Karwacki

Sesja 10 lipiec 1788
Po roku MARCIN KARWACKI ponownie wezwany na 17 wrzesien na egzamin magisterski (?)


Sesja 2 wrzesień 1788 strona 82
Sławetny Marcin Karwacki mając sobie komunikować punkty od Zgromadzenia podług pzrepisu prawa do zdolności swojej profesji chirurgicznej ten podług ordynacji zgromadzenia zadość uczynił. PRZETO ZGROMADZENIE za zdatnego aspiranta będzie go uzawac. Tenze Karwacki listy terminowe swego i kollaterne i kolwoletne Zgromadzeniu okazał i złożył.

Sesja 3 maj 1791 / strona 97
Marcin Karwacki sygnuje rachunek starszych. OSTATNI ZAPIS KARWACKICH W TEJ KSIEDZE !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wkrótce nowy etap życia MARCINA KARWACKIEGO aptekarza w Jędrzejowie (przed slubem córki urodzonej jeszcze w Krakowie 1780, ale slub z Dominkiem Franckim już Jędrzejowie 1808) – w domu obecnie, lewej części kompleksu Muzeum Przypkowskich.

Sesja 7 wrzesień 1788
Sławetny MARCIN KARWACKI, mieszczanin kazimierski złożył połowę kolacji do Skarbu Nalzezny, bez połowe, bo jako MAGISTROWI sypnięto na mocy ordynacji i przyzwolenia zgromadzenia mu służącej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZESPÓŁ 131 / księga 32: Księga do wpisywania dokumentów od 1750 roku; rejestr chirurgów krakowskich 1759-1794 jest lista 1-74 nazwisk nie ma Stanisława Karwackiego; w rewersie jest Regestr Braci cechu krakowskiego 1596-1753.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tomasz u Marcina w Jedrzejowie już w 1791 roku


W spisie mieszkańców 1790-1791 podklasztorza cysterskiego w Jędrzejowie, w ostatniej pozycji
Nr 23 jest zapisany Pan (1768) MARCIN KARWACKI lat 24
- (1771) Zofia żona lat 20
- (1788) Teresa córka lat 4
- (1774)Tomasz Karwacki – brat lat 17,
A więc zaraz po zdobyciu uprawnien magistra chirurga Marcin Karwacki osiada w Jedrzejowie przy Klasztorze Cystersów. Z czasem na 30 lat prowadzi aptekę w rynku 5.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kim był brat TOMASZ KARWACKI ur ok 1774 ?
Faktycznie młodszym bratem Marcina (1768) i jego siostry Teresy (1770), synem Stanisława i Marianny Karwackich ?

TOMASZ KARWACKI był studentem Akademii Krakowskiej :

Przeglądnięte ostatnio Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / MIKOŁAJ syn Pawła z Karwacza k.
Przasnysza w diec. Płockiej ...

1517 TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza

Tomasz Karwacki był BOJARZYNEM Wisniowieckiego na przełomie XVI/XVII w naPodolu

RODZINA TOMASZA KARWACKIEGO NPM
1660 TOMASZ KARWACKI/ Korvacki płaci pogłowne 1699-1700w w kam. 398 (ul. Żydowska potem św.Tomasza 8 tam gdzie hostel i stara kuchnia));
czyli oprócz JANA KARWACKIEGO już dojrzałymi ludźmi urodzonymi (gdzie ????) w II połowie XVII wieku są KATARZYNA KARWACKA i TOMASZ KARWACKI.

TOMASZEM był na Kazimierzu syn Walentego i Franciszki
Ur 1771 – u Bożego Ciała 14 XII. 1771 TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Baranski i Teresa Mozyczynska;
Zmarł1772 – u Bożego Ciała 12 luty 1772 TOMASZ KARWACKI 2 lata; syn WALENTEGO I FRANCISZKI KARWACKICH

TOMASZEM był ojciec pochodzącego z Krakowa Józefa Karwackiego w Owczarach

GNIAZDO Kraków /Garlica/OWCZARY:
wg zapisu w 1854 roku na ślubie Józefa w Smardzowicach:
1800 TOMASZ KARWACKI - z Garlicy par. Zielonki
1800 MARIANNA z Linków KARWACKA
rodzice Józefa Karwackiego
JÓZEF KARWACKI, (ur. 1826) syn Tomasza i Marianny z Linków - zam. w Garlicy; Józef zatrudniony we dworze Owczarach ???
MARIANNA Zuchowicz KARWACKA (ur.1835), córka Jacka i Anieli Łatinów Zochowicz, w Krakowie zamieszkałych; slub Józefa i Marianny 24 wrzesnia 1854 w Smardzowicach

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Historia I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ w Krakowie

Pierwsza w Polsce katedra chirurgii została utworzona w Krakowie w roku 1779 w czasie reformy Akademii Krakowskiej przez Hugo Kołłątaja. Chirurgia, która do tej pory była domeną cyrulików i balwierzy stała się dziedziną nauki. Ta symbioza rzemiosła chirurgicznego i nauki uniwersyteckiej legła u podstaw krakowskiej szkoły chirurgicznej, której "kręgosłupem" była katedra chirurgii. Historia chirurgii krakowskiej obejmująca 226 lat odzwierciedla dzieje światowej chirurgii. Okres ten jest także istotny w aspekcie dziejów państwa polskiego od czasów panowania ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrywu narodowego w obronie niepodległości, jakim było powstanie kościuszkowskie poprzez okres rozbiorów oraz równie burzliwe lata do końca XX wieku. Tutaj też zrodziła się idea zjednoczenia chirurgów polskich w czasach rozbiorów, gdy szanse odzyskania niepodległości były prawie żadne.
Gdy Hugo Kołłątaj reformował Akademię Krakowską nie miał problemów ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na profesora nowoutworzonej katedry chirurgii.

Został nim pijar Rafał Józef Czerwiakowski (1743-1816), którego nazywamy ojcem chirurgii polskiej. W trudnych czasach I-szej Rzeczypospolitej tylko wybitne jednostki mogły podołać stawianym im zadaniom. [b]Rafał Czerwiakowski był profesorem chirurgii w latach 1779-1803. (MIESZKAŁ przy Floriańskiej 15, vis a vis domu pradziadków Bulińskich i Kosickich; LUDWIK KOSICKI też był pijarem)
[/b]

W ciągu 24 lat swojej działalności na tym stanowisku stworzył podstawy chirurgii klinicznej, a jego działalność w tej dziedzinie jest tematem wielu legendarnych opowieści. Ten wybitny człowiek łączył w sobie cechy wybitnego lekarza, mistrza rzemiosła chirurgicznego i wielkiego humanisty. Mimo napisania wielu prac o tym zasłużonym Polaku, odnosi się wrażenie, że twórca krakowskiej szkoły chirurgicznej pozostaje w cieniu swoich wybitnych następców. Jednak wzorzec profesora chirurgii Wszechnicy Krakowskiej pozostał niezmieniony, a jego następcy szli wytyczonym szlakiem. Do czasów obecnych jest on wzorem do naśladowania także jako wybitny nauczyciel pierwszych pokoleń chirurgów, autor pierwszego polskiego podręcznika chirurgii "Nauka chirurgii uniwersalnej" i wielotomowego dzieła "Narządu Powszechnego Opatrzenia Chirurgicznego" część I-VI.

Kolejnym kreatorem krakowskiej szkoły chirurgicznej był Ludwik Bierkowski (1801-1860), który w latach 1830-1860 był profesorem katedry chirurgii Akademii Krakowskiej. Należy podkreślić, że Ludwik Bierkowski został powołany na to stanowisko w wieku 29 lat. Wybór w tak młodym wieku był wyrazem uznania jego osiągnięć jako autora pierwszego atlasu anatomiczno-chirurgicznego. Uczestnik powstania listopadowego po jego upadku wrócił do Krakowa. Zasłynął jako biegły chirurg i również świetny pedagog. Do dnia dzisiejszego są aktualne jego wypowiedzi dotyczące etyki zawodowej. Założył muzeum anatomopatologiczne, do którego zebrał w trakcie wycieczek ok. 700 eksponatów. Już w następnym roku tj. 6 lutego 1847 r. po pierwszym znieczuleniu eterowym, wykonanym w USA w 1846 r. wprowadził je u chorych operowanych w Krakowie. Był także autorem Roczników kliniki chirurgicznej - pierwszego czasopisma medycznego na ziemiach polskich.

Jednym z kolejnych następców był Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905), jeden z największych chirurgów w dziejach tej dyscypliny klinicznej. Był profesorem chirurgii w Krakowie, następnie w Królewcu i w końcu we Wrocławiu. Okres krakowski działalności profesora Jana Mikulicza-Radeckiego został bliżej poznany między innymi dzięki pamiętnikowi jego żony Henrietty Pacher oraz materiałom pruskiego archiwum zawierającego korespondencję ówczesnego ministra oświaty Friedricha Althoffa z Mikuliczem. Względy rodzinne zadecydowały o przeniesieniu się Mikulicza z Wiednia do Krakowa. Jego znane wystąpienie na temat swojego pochodzenia nie budzi wątpliwości, co do polskiego rodowodu. Natomiast jego umiejscowienie w kręgu wpływów niemieckich w okresie rozbiorów Polski zadecydowało o takiej, a nie innej drodze życia. Okres krakowski, w którym Mikulicz uzyskał pierwsze samodzielne stanowisko pozwolił na rozwój jego osobowości chirurga, naukowca i intelektualisty. To właśnie w Krakowie Mikulicz rozwinął rozpoczęte w Wiedniu badania dotyczące wziernikowania żołądka, którymi zasłużył sobie na miano ojca endoskopii przewodu pokarmowego. Także w Krakowie poczynił największe swoje osiągnięcia w chirurgii żołądka i tu wykonał plastykę odźwiernika w 1886 r., znaną obecnie jako plastyka Heinecke-Mikulicza. Jego zamierzenie budowy nowej kliniki chirurgicznej zostało zrealizowanie dopiero przez następcę, ale można sformułować stwierdzenie, że nie byłoby szeroko znanej krakowskiej chirurgii bez światowej sławy chirurga Mikulicza oraz bez jego pobytu w Krakowie. Jego następca Ludwik Rydygier (1850-1920) jest drugim obok Jana Mikulicza-Radeckiego najbardziej znanym w świecie kontynuatorem krakowskiej szkoły chirurgicznej. Wprawdzie swój start rozpoczął w Chełmnie, gdzie jako drugi w świecie wykonał resekcję żołądka z powodu raka, jednak dopiero w Krakowie jego wszechstronny talent zabłysnął pełnym światłem. Stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego zmieniło pozycję tego dotychczas prowincjonalnego chirurga, chociaż eksponowanie swojej polskości, mimo niemieckiego pochodzenia, nie sprzyjało utrwaleniu zdominowanej przez Niemców areny międzynarodowej. Należy podkreślić, że Rydygier dopiero w ostatnich 20-tu latach doczekał się przywrócenia należnego mu miejsca wśród chirurgów świata. Starał się także o stworzenie forum wymiany myśli i prezentacji wyników badań, jakimi były zjazdy chirurgów polskich oraz powołanie Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ludwik Rydygier zorganizował też w 1889 roku I-szy Zjazd Chirurgów Polskich, który połączył z otwarciem nowej kliniki chirurgicznej w Krakowie. Był to pierwszy w Europie budynek wybudowany dla potrzeb chirurgii, bowiem dotychczas wykorzystywano pomieszczenia poklasztorne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kam 282 BURSA LEKARSKA w Kwartale Garncarskim mieszkają:

Szlachetni; JM Panowie:
Jan Wittig ucz. chirurgii lat 26, ewangelik
Jan Klops ucz.chirurgii lat 21, ewangekik
Jan Chreyzne ucz, Chirurgii lat 21, ewangelik
Załączniki
DSCF7281.JPG
Ksiega z 1779 roku
(930.81 KiB) Nie pobierane
DSCF7282.JPG
Ksiega mgra chirurga Stanisława Karwackiego od 1779 roku
(936.73 KiB) Nie pobierane
kazim stanisław.jpg
Marcin 1768 syn chirurga Stanisława Karwackiego w 1785 roku przyjmuje prawa miejskie
kazm franciszek.jpg
Franciszek syn Bonifacego i Katarzyny przyjmuje prawa miejskie w 1777 r
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448a : Rodzina KARWACKICH w Krakowie XVII-XIX

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448a (patrz też 1a,b)

Rodzina KARWACKICH w Krakowie
XVII - XIX wiek


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Niełaskarz z Karwacza (XIV/V w) był herbu Bolesta, czyli Jastrzębiec. Boleścice mazowieccy to część Jastrzębców. Jego synowie mieli oprócz Karwacza, sporej włości k. Przasnysza, także włość Brzeźno k. Ostrowii Maz., którą w XV w. zagospodarowywali. Niełaskarz był sędzią makowskim i różanskim długo, jest poświadczony kilkakrotnie, na pewno do 1418 r. Jan z Brzeźna jest dowodnie herbu Bolesta w 1478 r. (ekspert PAN dr K.P.)

*) Brzeźno leży 51 km na SEE od Przasnysza Karwacza, 14 km na NEE od Rożań, 2o km na NW od Ostrowa Mazowieckiego. Obok brzeźna 2,5 km na E jest Rososz !!!

Afiliacja do herbu Łabędź wynikała z późniejszej XVIII wiecznej “jakby akredytacji”, w warunkach konieczności legitymizacji szlachectwa po rozbiorach (w Galicji po 1772, a w zab. rosyjskim po 1792-5 roku). Sięgnięto wówczas po rodowód Karwickich h. Łabędź, gdyż był dobrze udokumentowany w heraldyce. Na Warmii końcem XVI w. przybrano własny herb KARWACKI / KARWATSKI. Lokalnie wiązano się także z Radwanem (Wołyń) i Leliwa ( Z. Wieluńska, Sieradzkie). (admin).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(na podstawie archiwów parafialnych, miejskich Krakowa i UJ)

Karwaccy na Uniwersytecie Krakowskim
W latach 1400 - 1850


A. OKRES STAROPOLSKI ( Albumy G. Zatheya i A. Chmiela)

Przeglądnięte ostatnio Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / Mikołaj syn Pawła z Karwacza k.
Przasnysza w diec. Płockiej ...


1517 TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza diec płocka

Aneks 144
KARWACKICH w Krakowie
XVI
1500 TOMASZ syn ANDRZEJA z Karwacza diec Płocka rok 1517
1500.. TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza w diec płockiej zapisany na Akademie Krakowska w roku 1517. Po stryju Mikołaju studencie AKrakowskiej w 1471 roku drugi Karwacki na studiach w Krakowie
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis - Tomy 2-3 - Strona 181 p.71Thomas Andree de Carwacz dioc. Plocensis s. t. ... Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1490 ad annum 1551, Volume 2. Front Cover.Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel ... 1892 - 347 pages ...
Uniwersytet Jagielloński, Adam Chmiel, Bolesław Ulanowski - 1892
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1551 ad annum 1606, Volume 3. Authors, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel ...


1599 JOANNS s. STANISLAU CARVACIENSIS / Jan Stanisław z Karwacza diec. Płockiej

1616 JOANES s. NICOLAI / Jan s. Mikołaja KARWACZKI; dios. Gnes.; s. t.

1640- 1720 Brak rejestrów

Brak Albumów za okres 1643-1720 można się wiązać ze zniszczeniami archiwów w trakcie/po najeździe szwedzkim, następnie wielokrotnymi okupacjami szwedzkimi, rosyjskimi miasta. Wg inf. uzyskanej w Archiwum UJ pożar w 1718 zniszczył dokumenty z tego okresu. W tym okresie mogli w Krakowie studiować między innymi:
prof. STANISŁAW KARWACKI (jezuita) w Reszlu, Tylży i Pułtusku
prof. MACIEJ KARWACKI (także jezuita) ; prof. greki, łaciny i
hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie'
autorzy XVII wiecznych podręczników do matematyki, nauki greki i łaciny w kolegiach jezuickich.

1727 SIMON JOSEPH/ Szymon s. Józefa KARWACKI dioc. Cracov. s.

1740 CASIMIRUS s. MARTINI’Kazimierz/Kazimierzanin ? Marcin KARWACKI; palat. Cracov. s. (prapraprapradziadek)

ANTONIUS s. MARTINI/ Antoni s. Marcina KARWA(i)CKI; palat. Sand. s. .... ojciec Stanisława

1747 STEPHANUS s. ANTONIUS/Stefan s. Antoniego KARWACKI; dioc.Cracov..s. .... ojciec Stefana...

1748 MICHAEL s. ANTONIUS/ Michał s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.

1752 JOANNES s. ANTONIUS /Jan s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov. s.

1763 Ing. PETRUS s. SIMONI/ Piotr s. Szymona KARWACKI ex arch. Gnes.

1770 BALTHAZAR s. CHRISTOPHER/ Baltazar s. Krzysztofa KARWACKI ex
Pilecensis / z Pilicy ?


WNIOSEK:W XV-XVIII w. wyraźne 3 ośrodki rodowe na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja VIII: Gniazdo Kraków

Rejon Dworszowic Sieradzkich

1616-20 KARWACKI ALBERT (Wojciech) wójt; 178 (cz.1), 92 (cz. II) poz. 1185Jest wymieniony jako jeden z 3 wójtów wsi DWORZYSZCZE NIEMIECKIE *) W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185;„ZYGMUNT III król polski potwierdza Stanisłąwowi Klaryce, Marcinowi Swidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)


Rejon Żywca:

1610 JAN KARWACKI – podstarości czorsztyński
Jego brat WOJCIECH KARWACKI

(http://www.tu.bielsko.pl/dalej.php?id=p ... scioly$1,2)

…….z pracy T. Nowaka pt. Nowe szczegóły do dziejów walk górali żywieckich ze Szwedami w marcu 1656 roku, opublikowanej w Małopolskich Studiach Historycznych, R. 4, z 3/4, (14/ 15). Kraków 1961. W pracy tej autor podaje, że król Jan Kazimierz w drodze z Krakowa na śląsk, w październiku 1655 r. zatrzymał się w Żywcu na zamku i „wezwawszy tam miejscowych notabli (dziekana żywieckiego ks. Stanisława Kaszkowica ŤKądziołkęť, administratora dóbr łodygowickich Jana Grzegorza Torysińskiego, podstarościego żywieckiego Marcina Piegłowskiego i podstarościego czorsztyńskiego Jana Karwackiego) powierzył im uzbrojenie okolicznych górali do walki z najeźdźcą, których też uniwersałem z 13 X [1655] osobiście powołał pod broń,


......dając im za dowódcę ... Jana Karwackiego, weterana spod Beresteczka". Ów Jan Karwacki rzeczywiście zdołał zebrać dosyć sporą — bo sięgającą podobno 4000 głów — "armię chłopską", która wzięła udział w różnych okolicach w walkach ze Szwedami. Pewna część tej armii zdołała dotrzeć w okolice Lanckorony i Myślenic, "znosząc po drodze drobne podjazdy nieprzyjacielskie". Pierwszym najważniejszym zadaniem powstańcow żywieckich miała być odsiecz Krakowa oblężonego od 26 wrzesnia 1655 przez głowną armie szwedzką pod wodzą Karola Gustawa..... zadanie nieralne do wykonania zowodu dysproporci sił ludzkich i środków oręznych, zostało jednak podjęte przez KARWACKIEGO, noszącego się z zamiarem odbicia Szwedom i spalenia podkrakowskiego Kazimierza aby w ten sposób połaczyć się z broniącym Krakowa Stefanem Czarneckim... lecz 19 pazdziernika Kraków sie poddał!


W marcu 1656:...Szwedzki generał Wrzesowicz dowiedział się, ze drogę do Żywca zagradza mu potężna armia chłopska liczaca 4000 głów, z garstka szlachty i jezdnych dowodzona przez proboszcza żywieckiego ks. Kadziołka, wice staroste zywieckiego Piegłowskiego i wicestaroste czorsztynskiego KARWACKIEGO (Charbatzki wg raportu szwedzkiego). Pozycje żywieckie były silnie ufortyfikowane. Główny szaniec posrodku wygladał tak imponujaco jakby to było w Holandii lub innym kraju na zachodzie Europy. Tam była skoncentrowana co najmniej połowa powstańców z ksiedzem Kaszkowicem-Kadziołką i KARWACKIM na czele. Z obu stron osłaniały dwie reduty: jednej broniło około 400 hajduków pod Torysinskim, z drugiej wiele piechoty pod Piegłowskim. Na otwartym polu przed reduda stało kilkudziesięciu jezdnych (40) z niedobitków kozackiej chorągwi starosty Ossolińskiego, rozbitej wcześniej pod Białą....

DEMOGRAFIA KRAKOWA wg Anny Stobrawy (1993):

1300-1400 10 000
1400-1500 14 000
1500-1600 20 000
1600-1700 19 000
1700- 9 000
1795- 5 400
Mając na uwadze liczebność mieszkańców Krakowa w XVIII wieku Karwaccy mieszkający tutaj sa bardzo liczni. Skąd się tutaj znaleźli ????


Rejon Żywca:


Nobil JAN KARWACKI stracony w Cieszynie w 1657 r.
W 1657 *) **) roku sąd wójtowski w Cieszynie skazał na ścięcie dobrze urodzonego Jana Karwackiego ***) za napady i rozboje na Górnym Śląsku. Odbyło się najpierw "ostre twarde pytanie i examinowanie", a potem kat wykonał wyrok.
*) za kadencji Wacław Pohledeczky 1655-1670 Trzeci burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego.** ) od 1653 roku po śmierci ostatniej ks. Lukrecji Cieszyn przejęty przez Habsburgów (aż do 1918 roku)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Parafia MARIACKA
1610....... 1640

Pierwsze wpisy do ksiąg prawa miejskiego 1634-1668 naturalizacja na prawie miejskim:

1600 MICHAŁ KARWACKI – Civ.Crac. 8 sierpnia 1645 księga II przyjecia prawa miejskiego skąd ?????


1620 WALENTY KARWACKI – Civ. Crac. 8 wrzesień 1651 księga II przyjęcia prawa miejskiego skąd ???


UWAGA: mogli być związani z dworem XX Wiśniowieckich-Zbaraskich z Wiśniowca; osiadłych w Krakowie (Rynek Gl / Bracka).. chyba, że byli przybyszami z innych regionów Polski….najbliższe to gniazda jurajskie( Mirów częstochowski, Zagórz kłobucki, Pilica, Strzegów, Wolbrom, Ojców)


1620 STANISŁAW KARWACKI (ur... syn......skąd ?) I Regina Nikodemicz/cowa legimite contract preminie. Świadkowie : Albert Korzeniowski, Stanisław Bąkowski

1620 ur / slub IX. W 1653 roku 29 czerwca w Kościele NPM 1620 STANISŁAW KARWACKI (ur... syn......) I Regina Nikodemiczowa legimite contract preminie. Świadkowie : Albert Korzeniowski, Stanisław Bąkowski


… Dzieci Stanisława ???

?.....skąd pochodził z Mazowsza, Wielkopolski czy Małopolski ? Imię Stanisław u Karwackich w Wielkopolsce raczej nie występuje.. Nic nie wiadomo o wieku Stanisława, mógł być młodym mężczyzną żeniącym się z wdową Nikodemiczową, lub już dojrzałym mężczyzną zawierajacym kolejny związek ? TO BYŁY CZASY POTOPU SZWEDZKIEGO, WIELKIEJ MIGRACJI !!!

Pierwsze natrafienie nazwiska „KARWACKI” następuje w księgach parafii NPM, gdzie 29 czerwca 1653 roku (2 lata przed najazdem Szwedów na miasto) STANISŁAW KARWACKI (praprapraprapraprapradziadek) zaślubia REGINĘ NIKODEMICZ/cOWĄ w obecności Alberta Korniowskiego i Stanisława Bąkowskiego. Nic nie wiemy o pożyciu tej pary, wdowa Regina Nikodemiczowa figuruje jako właścicielka domu przy . ul. Św. Marka; obecnie jest to głębsza część Pałacu Chwalibogowskich przy ul. Jana 13.

PAŁAC CHWALIBOGOWSKICH ul. JANA 13: (Ojciec w dzieciństwie zawsze wskazywał, że nasza rodzina jest ściśle zwiazana z tym domem; kiedyś do niej należał)

Z przekazów rodzinnych w rekach rodziny był dom przy ul. Jana 13 (tzw. Chwalibogowskich) który już końcem XVIII wieku był połączony z 3 domów, a potem połączono jeszcze dalsze w kier. Florianskiej (przy obecnej ul. Ś. Marka). Adam Chmiel pisze o Jana 13 (sp.309, Gm. IV 486): „ Powstała z kilku oddzielnych kamienic, Od ul. Sw. Jana w połowie XVI wieku były trzy kamienice należące do rzemieślników krakowskich, wg wykazów czynszowych (1552, 1564) byli to : Walenty Łata piekarz, Mikołaj mydlarz, Mikołaj Gutowski – karczmarz.

Końcem XVI w (1593) NAROŻNA kamienica jest Jana Łopatowicza, druga Walentego Wiśniowskiego (w 1593 dom drewniany jeszcze) – mydlarza, trzecia Jana Krala Lambertosza – kupca . Do nich należały te kamienice jeszcze do tych samych rodzin; potem:
- 1607 – w trzeciej z nich mieszka Jan Kral z zięciem Cornek
- 1615 – druga jest J. Łopatkiewicza a potem Mikołaja Stanickiego, podczaszego Stadnickiego, - 1629 Krzysztof Sławikowski, 1654 – p. Dembinskiego.

ŚRODKOWY Dom Wiśniowskiego Jana w końcu XVI wieku był jeszcze drewniany, w połowie XVII już murowany należy do sukcesorów wymienionych w podziale następnej posesji Jana 15 (Pałac Lubomirskich). Według podziału 15 wrzesnia 1645 obejmujacego obie kamienice Wiśniewskich (tę srodkową w Jana 13 i skrajną w Jana 15 tzw. „kamienica tysięczna) przypadła 5 sukcesorom. ......., a to:
Cz.1 PIOTR WISNIOWSKI
Cz.2. PAWEŁ WISNIOWSKI
Cz.3. MAGDALENA żona Donata Hipolita
Cz.4. AGNIESZKA żona Zygmunta Hipolita
Cz.5. ANNA żona Sebastiana Zacherki

TRZECIA kamienica w 1654 roku należała do Pawła Fryzniekiewicza rajcy krakowskiego, a potem 1661 kamienica Dęmbinskich jest w rękach Tęgoborskiego; 1669 należy do Jana Czarnieckiego miecznika krakowskiego, 1682 do Jankowskiego strażnika koronnego, w końcu XVII wieku kamienica Wisniowskich jest w rękach Otwinowskich (mają tez domy po drugiej stronie Jana).

PRZEZ CAŁY XVIII wiek te 3 kamienice były w rękach szlacheckich, lecz regestrów nie można jednoznacznie ustalić ich właścicieli. W połowie XVIII zostały połączone w jedną, a do nich 4 w przecznicy do Florianskiej, która w połowie XVII wieku należała do JANA LEWINKA – złotnika krakowskiego (zmarłego przed 1645 rokiem). WDOWA PO NIM REGINA jest właścicielką (uwaga Stanisław Karwacki w 1653 roku żeni się z wdową Reginą ....)

OPIS z 1791 roku wymienia, ze kamienica 13 jest jednolita i należy do JANA KASPAREGO, radcy miejskiego i sedzięgo apelacyjnego. Mieszkali tu ks. Kazimierz Czartoryski, kasztelanka Morska i generał Baranowski. W 1804 roku 15 kwietnia za 23 750 zł od Jana Niepomucena i Marii z Wagnerów Kasparów (Gasparów) nabył ja kupiec krakowski Jan Lorenz, kupiec krakowski. Po jego śmierci 5 grudnia 1815 podzielono kamienice na 19 części, które objęło rodzone dzieci rodzenstwa i rodzenstwo bezdzietne, większość wykupiła do 1826 14/19 czesci Anna z Tregnerów 1)Lorenzowa, 2)Wohleilowa, 3) Nalepińska.

PO NALEPIŃSKICH przeszła na własnosc CHWALIBOGOWSKICH h. Nałęcz. W latach 1.III.1853 – III.1858 były tu koszary pułku piechoty austriackiej, w roku 1883/84 pierwsza centrala telefoniczna z masztem na roku posesji.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Generacja IX: Gniazdo Kraków

Parafia MARIACKA
1640 IX


W latach 1699 -1700 na regestrach pogłownego figurują w Krakowie Karwaccy:

• 1660 JAN KARWACKI w kam. nr 286 (przechodniej) jego żona Anna rodzice Józefa;

Kamienica nr 286 / 1699 PRZECHODNIA ( Baszta w murach u wylotu Gołebiej w 1808 już zburzona)
W 1699 roku KAMIENICA 286 (zwana KAMIENICA PRZECHODNIA ) JAN KARWACKI z rodziną płaci pogłowne 5,1 –

Około 1660 mógł się urodzić (gdzie ? w Krakowie czy poza nim ?) JAN KARWACKI ożeniony z Anną (około 1689), a ich (?) syn JÓZEF KARWACKI zapewne urodził się (gdzie ?) około 1690, skoro 27 czerwca 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną.


• 1660 KATARZYNA KARWACKA w kam 120;…..

• 1670 TOMASZ KARWACKI/ Korvacki w kam. 398 ….;

Kamienica 398 / 1699 ( Florianska 40; ks. Ks. Od sw. Floriana)
1699 r KAMIENICA 398 – w kam 398 TOMASZ KARWACKI / Korvecki płaci podatek – prawdopodobnie jest to kamienica TOMASZA 8 (tam gdzie hostel) ks.Czyli oprócz JANA KARWACKIEGO już dojrzałymi ludźmi urodzonymi (gdzie ????) w II połowie XVII wieku są KATARZYNA KARWACKA i TOMASZ KARWACKI.

CZY KATARZYNA i TOMASZ BYLI RODZENSTWEM / brat – siostra / bratowa JANA KARWACKIEGO ????


• AD 1684 roku 8 pazdziernika mistrzem zostaje
• 1650 PAN SZYMON KARWACKI (nie bije własnej cechy) syn ? skąd ?

• AD 1726 dnia 27 marca mistrzem cechu zostaje
• 1680 PAN MATEUSZ KARWACKI (syn Szymona ? – bije cechę w postaci równoramiennego krzyża,


Adam Chmiel w Roczniku Krakowskim 2 z 1899 roku opisuje historię cechu nożowników w Krakowie od XIV wieku, opbowiązującymi w cecvhu zasadami kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich, podaje też cząstkową listę, MISTRZÓW CECHU NOŻOWNICZEGO, a na niej umieszcza:

AD 1684 roku 8 pazdziernika mistrzem zostaje
PAN SZYMON KARWACKI (nie bije własnej cechy)

AD 1726 dnia 27 marca mistrzem cechu zostaje
PAN MATEUSZ KARWACKI (syn Szymona ? – bije cechę w postaci równoramiennego krzyża,
Potem w Krakowie w XVIII wieku było jeszcze kilku ślusarzy Walenty, Balcer…

• Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w dokumentach wawelskich

1) ROK 1743
CC 383/stara357/str211/poz.552
Foto.34-45-47

CONVENTUS STANIQIECENIS (Staniątki) LANCKOROŃSKIEGO et KARWACKIEGO ZWIETAR

FRANCISZEK KARWACKI stroną w umowie z Lanckorońskim w roku 1743
Bardzo obszerny 3 stronicowy tekst dokumentu..

W XVIII wieku było w Krakowie co najmniej 3 Franciszków Karwackich...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 413 )
TC 413
KSIĘGI SADOWE WAWELSKIE
Lata 1720-1725
Str. 297.
NOTA 41
Inter posiadaczami wsi Bronowice i Alma Akademia Krakowska a włascicielami wsi KROWODRZA....

Subelegat Ciechanoviensis Franciszek Labieniecki.... Gostitense thum Generatorum ve Nobilum FRANCISZEK KARWACKI, Krzysztof Parnacki, Grzegorz Kozłowski, Ignacy Les... Bartłomiej Łyczkowski, Tomasz Gielawski

Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 414 )
TC414
Lata 1720-25
NOTA 39
Str.348 admin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Generacja X: Gniazdo Kraków


GNIAZDO JURAJSKIE PRĄ/ONDNIK (Ojców)

• MIKOŁAJ KARWACKI w Ojcowie

1670 CIEKAWA WZMIANKA o
MIKOŁAJU KARWACKIM z przełomu XVII/XVIII wieku z Prą/ondnika (obecnie Ojców) ofiarodawcy obrazu św. Antoniego do ołtarza św. Małgorzaty w kościele W SMARDZOWICACH (Smarzewicach) opisanym w lustracji zrujnowanego kościoła przeprowadzonej przez biskupa w 1727 roku, przed remontem podjętym w 1731 roku.

SMARDZOWICE Str 15 „W nawie (starego) Kościoła po stronie Ewangelii stał ołtarz św. Małgorzaty ... przybrany w drewnianą częściowo posrebrzaną.. częściowo pozłacana sukienkę. U góry był obraz św. Antoniego, sprawiony przez Mikołaja Karwackiego z Prądnika.”


Alicja Falniowska – Gradowska w „Ojców w dziejach i legendzie” na stronie 182 wspomina, że Kopciowa odbudowuje prochownie po pożarze, w miejscu ponizej wypływu saspówki do Prądnika, pod Skałkami Panieńskimi u wylotu wąwozu Wrześnik, którym idzie droga do Smardzowic, dla potrzeb rozbudowy przejmuje od starościny Zaleskiej w dzierżawe grunt „POŁOWY KARWACKIEGO”. Byłoby to zapewne miejsce gniazdowania KARWACKICH w Ojcowie.


Parafia MARIACKA
1670 X


1690 JÓZEF KARWACKI (syn Jana I Anny Karwackich; ślub 1717 z Anna Grabiszczyną ; w 1721 przyjmuje II Civ.Crac.

JÓZEF KARWACKI syn Jana i Anny Karwackich; zapewne urodził się (gdzie ?) około 1690, skoro 27 czerwca 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną. 27 czerwca 1717 Józef KARWACKI żeni się u NPM z Anną Grabiszczyną; w obecności Teresy Anny Wykrowicz i Marka Breka. W roku 1720 (22 lipca) JOZEF KARWACKI jest świadkiem na ślubie w NPM Floriana Kuczewskiego i Reginy Smulikówny, wraz z Joanna Janik; a w lipcu 1726 wraz z Teresą Bugajską są świadkami TOMASZA KOZERY i MARIANNY NOWAKÓWNY. W 1721 roku JÓZEF KARWACKI syn Jana i Anny Karwackich przystępuje do prawa Miasta Krakowa i przyjmuje jego obywatelstwo (II), a więc chyba nie był urodzonym krakowianinem ? albo to rejstracja jego syna ?.

W 1714 w kam. Pankracowskiej przy ul. Jana , kam. nr 470 (zaraz za kam. Tomickich 469) mieszka * KARWACKI (nożownik Szymon czy już Mateusz ?) ślosarz, mieszka dalej tam w 1720 roku, także w 1722 wraz z żoną., także w 1727. W 1733 już mieszka z żoną w kam. nr 500 (ul. Florianska 2) XX. Chebdowskich (druga ich kamienica ale ta ul. Kryza 5 od 1808 roku zakupionej przez Augustyna i Salomee Karwackich).


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GENERACJA XI 1700


GNIAZDO/ Zagórz parafia Kłobuck

1700 … Nobilis KARWACCY w Zagórzu Klobuckim
KŁOBUCK/ Zagórze Mokra

Nobilis 1720 JOZEF KARWACKi & Zuzanna / generosi domine
• 1751 X . nob. Marianna Karwacka
• 1753 IX. nob. Magdalena Karwacka
Pałac w Kłobucku – rezydencja w Kłobuckiej dzielnicy Zagórze, wzniesiona w 1795, w stylu neogotyckim. Pałac jest otoczony obszernym parkiem również wpisanym do rejestru zabytków.
Pałac został wybudowany dla pruskiego ministra Christiana von Haugwitza w latach 1795-1800. Do początku XX wieku stanowił on siedzibę właścicieli majątku ziemskiego Zagórze. Jego kolejnymi właścicielami byli: Benedykt Lemański, Henckel von Donnersmarckowie, książę Aleksander Michajłowicz Romanow. Został gruntownie przebudowany pod koniec XIX wieku. Po I wojnie światowej posiadłość przeszła na własność Skarbu Państwa. W dwudziestoleciu międzywojennym w zamku znajdowała się Szkoła Leśników, a w latach 1952-1972 siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Następnie w pałacu miał siedzibę zakład odzieżowy Dom Mody "Elegancja".
W 2004 roku rozpoczęto jego generalny remont. W pałacu planuje się utworzenie centrum konferencyjnego.
Tutaj w dobrach Zagórze mieszka rodzina GD. Józefa Karwackiego i Zuzanny

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Gniazdo pileckie-wolbromskie patrz oddzielnie ujęte na koncu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Generacja XI/XII/XIII: Gniazdo Kraków

Parafia MARIACKA

1700/1730/1760 XI


1700 PAN KARWACKI miał gospode w Krakowie w latach 30tych XVIII w.

W 1736 roku w kam. 352 mieszka szynkarka PANA KARWACKIEGO ..... czyli którys z Karwackich miał gospodę ???. PAN KARWACKI miał gospode lub zajazd w Krakowie w pocz. XVIII wieku. TO BYŁO Pokolenie wcześniej niż Gospoda Jana Nepomucena Karwackiego na Kleparzu 3
Kamienica 352 / 1736 ( ul. Szewska 5 A, B tam gdzie była redakcja gaz. Wyb))
W 1736 - KAMIENICA kam. 352 mieszka szynkarka Pana Karwackiego ( kto miał wtedy szynk ???) W 1808 352/353 należy do LewinskiejW latach 1700 -1715 muszą przyjść na świat osoby noszące potem nazwisko KARWACKI/-A, a to:

• 1700/15 REGINA de domo ?? lub stara Stanisławowa KARWACKA miałaby do 80 lat

REGINA de domo ??lub stara Stanisławowa KARWACKA, świadkująca potem na ślubach i chrztach w Krakowie;

20 lutego 1735 u św. Szczepana REGINA (żona druga; bratowa, siostra Józefa ?) KARWACKA wraz ze szlachcicem Dominikiem Garlickim są chrzestnymi Dominika, syna Stanisława i Lusi Malikowskich z Krupnik. 18 kwietnia 1738 roku REGINA KARWACKA wraz z Bartlomiejem Puchalskim chrzestnymi Alberta u NPM..
• 1700 MARCIN KARWACKI (prapraprapra dziadek) (ożeniony w 1725 roku z Katarzyną Koszałkowiczówną


MARCIN KARWACKI (prapraprapradziadek) (ożeniony w 1725 roku z Katarzyną Koszałkowiczówmą) 10 listopada 1725 u NPM bierze ślub MARTHINUM / Marcin KARWACKI z Katarzyną Koszałkowiczówna, w obecności Macieja Zaleyskiego i Joanny Siewierskiej (prawdopodobnie byli Rodzicami Stanisława Karwackiego potem z Kazimierza i dziadkami Marcina farmaceuty w Jedrzejowie).


• 1700 KATARZYNA KARWA(i)CKA-Górska

NPM 1730 wrzesień 9 – Jan Chochorkiewicz dał ślub Jakubowi Górskiemu i KATARZYNIE KARWA(i)CKIEJ (wdowa po Marcinie ? Macieju ? lub ich córka)

1699 rok KAMIENICA nr 120 – tutaj w domu nr 120 (obecnie Grodzka 49, drugi dom za Collegium Juridicum; Dom Narodowy w senackim planie) odnotowana jest w regestrach podatkowych KATARZYNA KARWACKA płaci 2,2 (matka lub babka kazimierzan: Walentego, Franciszka, Stanisława, Stefana).• • AD 1684 roku 8 pazdziernika mistrzem zostaje
• 1650 PAN SZYMON KARWACKI (nie bije własnej cechy)

KAMIENICA nr 470 (Jana 22) / 1714 PANKRACZOWSKA – PANGRACKA / po 469 (Marka 14) TOMICKIEGO
W latach 1714 – 1720 KAMIENICA PANKRACZOWSKA / PANGRACY pogłowne płaci KARWACKI slosarz – 3,0 zł, zam . w kam. Pankraczowskiej (* włoski budowniczy PANGRACY II pol. XVI wieku) nr 470 (Jana 22) , po Tomickich 469 (Marka 14);

W 1722 KAMIENICA PANKRACZOWSKA miedzy TOMICKIEGO a NPM; pogłowne płaci KARWACKI Slosarz z Żoną Zam w kam Pankraczowskiej 465 (Jana 16) , miedzy kamienicami Tomickiego 464 (jana 14) a Mansjonarze NPM 466 Jana 18)...
Prezentki / Siostry Czeskie ….468 Jana 20 Pałac Popielów lub Jana 22).
Pojawiają się tutaj też dwie kamienice Braci redemptorystów, Redempt II – 480; (przy samej Bramie Florianskiej na murze).

W 1734 w kam. 470 PANKARCZOWSKIEJ (Jana 22) mieszka p. Plucinska wdowa, p. Gniatkowski z zona. Jakub ciesla w piwnicy żona….
Nr 499 jest to pałac drezdeński (rog rynku/Fl), natomiast Nr 500 / (Fliorianska 4) p. Sobczynski z zona i sluga; Antoni Czernecki z zona i sluga, natomiast Nr 510 (Flor 24; XX Hebdowskich (rata 36/1734 już pod numerem 518 /Flor 38, w 1735 pod numerem 498 / RG 46), a ostatnia w spisie 541 / For 33 KFC Musiat/łowicza, podczas gdy w 1736 ostatnia jest Pietrykiewicza 501 (Flor 8).


KAMIENICA 524 / 1720 PANIEN GRODECKICH obok 525 BOGUSŁAWSKIEGO
W 1720-21 KAMIENICA 524 PANIEN GRODECKICH : konczy spis 524 Panien Grodeckich 525 Boguslawskiego.
W 1722 spis koncza kam 523 PP Grodeckich.. 524 kam Boguslawskiej,
W 1733 ostatnie w spisie kam 523/1733 Musiatowicz / Musiałowicz piwowar, 524 kam Przety.. Zaś w 1734 .XX. Hebdowskich 510/1734 ostatnia 541 Musiat/łowicza.
W planie senackim 1808: 524 to jest u wylotu Szpitalnej na zewnątrz przy murze miejskim,
525 tak samo ale przylega do Wiezy szpitalnej; 523 / przylega do szyji Bramy Florianskiej, 526 / za zewnątrz samej Bramy Florianskiej.

• 1700 MACIEJ / MATEUSZ KARWACKI (ożeniony z Katarzyną) syn SZYMONA ?; starsi cechu nożowniczego


• AD 1726 dnia 27 marca mistrzem cechu zostaje
1680 PAN MATEUSZ KARWACKI (syn Szymona ? – bije cechę w postaci równoramiennego krzyża,

W 1727 roku w kam. oo. Jezuitów obok plebani św. Szczepana pogłowne płaci KARWACKI (Mateusz czy ojciec Józef ?) – nożownik, zamieszkały z żoną; Tutaj 25 stycznia 1729 roku u św. Szczepana ANNA KARWACKA (żona Józefa ?) wraz z Ignacym Manieckim są chrzestnymi Agaty Apolonii Dziury, c. Alberta i Salomei.

Tamże (NPM) 31 grudnia 1738 ANNA KARWACKA jest chrzestną Agaty.

Kamienica Jezuitów obok plebani sw. Szczepana

W 1727 rok KAMIENICA JEZUITÓW obok plebani sw. Szczepana – pogłówne KARWACKI (może majster cechu Mateusz ? Karwacki) nożownik z żoną ;z kam oo.Jezuitów (1B) obok plebani św. Szczepana (1C)– czyli musi to być Plac Szczepanski (obecny gmach Teatru Starego)

Wg planu senackiego 1808:
Domy 359/360 TEATR STARY hr Kłuszewskiego (także 357/58 w Jagiellonskiej)
Dom 361 Zglinieckiego (parafii sw. Szczepana)
Dom 362 Alojzego Estreichera
Domy 363 Szpital sw. Szczepana (tam gdzie obecnie BWA)
Dom 364 Baszta zburzona


W 1739 roku w kam. Redemptorystów II pod numerem 482 lub 483 mieszka CHORWACKI (to już z pewnością Mateusz ) ślosarz wraz z żoną. W 1740 sama CHORWACKA wienczarka z chłopcem, a w 1741 znowu Chorwacki slosarz mieszka tam z żoną wienczarką., także w 1742, 1743 mieszkają tam, ale w 1747 i 1748 mieszkaja u Bonarskiego w kam. nr. 548 lub 550 (w spisach różne numery są podawane).

KAMIENICA 500 / 1733 XX. HEBDOWSKICH
W 1733 roku – KAMIENICA 500 XX HEBDOWSKICH; pogłówne KARWACKI slosarz z zoną w kam. XX Chebdowskich / Hebdowskich nr 500 (to jest RG Drezdenski)

KAMIENICA 482 / 1739 lub 483 BRACI REDEMPTORYSTÓW 2 lub 3 z kamienic kompleksu muzeum Czartoryskich; wcześniej miał ja Ambrozy Grabowski
W 1739 roku KAMIENICE BRACCI REDEMPTORYSTÓW ; kam. 482 lub 483 druga Braci Redemtorystów II: KARWACKI / CHORWACKI ślosarz z żoną płaci pogłówne.
W 1740 2 x kam.482 II Redemptorystów CHORWACKA slusarka-wienczarka plus chłopiec,
1741 kam 494 (RG 43) /497 (RG 45) II redemptorystów. CHORWACKI slosarz z żoną wienczarka;

Kamienica 493 / 1742
W 1742 KAMIENICA 493 (RG 42), 496/8 razy 2 razy w spisach kam. 493 CHORWACKI z żoną miser; 1743 kam. 496 (RG 44) /498 (RG 46) CHORWACKI slosarz z żona;

Kamienica 548 (Flor 19) / 1746 BONARSKIEGO
W 1746 roku KAMIENICA BONARSKIEGO ;w kam 548 Bonarskiego CHORWACKI slosarz; 1747 kam 550 Bonarskiego CHORWACKI slosarz

Dzieci MACIEJA vel MATEUSZA KARWACKIEGO i Katarzyny:

12 marca 1733 u NPM ks, Jan Salwinski ochrzcił KATARZYNĘ FRANCISZKE KARWACKĄ, córkę MATHIAS / Matheli KARWACKIEGO i KATARZYNY, świadkami byli Andus JAN RUDNICKI Mansionariusz s. Barbary i Katarzyna Ryszkowska.

8 maja 1741 w NPM chrzest GREGORU STANISLAU / Grzegorz 2 Stanisław KARWACKI syna MATHE / Matheli KARWACKI i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska : UWAGA dwojga imion czy bliźniaki ?
UWAGA: to nie ten Grzegorz 1 z Estreichera (rok 1715 ... konkurs profesorski na Akademii Krakowskiej), może jego wnuk ?

Potem kolejno powinni się rodzić dzieci MACIEJA KARWACKIEGO I KATARZYNY:

1746 u NPM chrzest FRANCISZKI KARWACKIEJ, c. Macieja i Katarzyny; zmarłej potem w 1774 roku w wieku 28 lat ?;

1749 ..... urodził (gdzie ????) się WALENTY krakowski KARWACKI s. Macieja i Katarzyny Karwackich

Jest problem z Walentymi Karwackimi, jest ich kilku pierwszy z nich na Kazimierzu jest mężem Franciszki, a następnie Jadwigi w Krakowie. Drugi jest rzeżnikiem w Krakowie przy ul Szpitalnej ma pierwszą żonę Salome a drugą Magdalenę.


• 1715-1796 MAGDALENA de domo ?? wdowa ? KARWACKA zmarła w par. NPM w roku 1798


• MAGDALENA de domo ?? KARWACKA zmarła w par. NPM w roku 1796 grudnia 2, w wieku 81 lat, zg1796 grudzień 2 MAGDALENA de domo ???Sregni Karwacka, l. 81

• 1718-1794 MARIANNA de domo ?? wdowa ? KARWACKA

• MARIANNA de domo ?? KARWACKA zmarła w par. św. Floriana w wieku 76 lat, 15 lipca 1794 (czyja była matką ? zg1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. – nie mogła to być żona Stanisława Karwackiego z Kazimierza i matka jego syna,. Gdyz w roku jego urodzenia miałaby 50 lat ???);

• 1719-1797 nob. JAN (Nepomucen?) KARWACKI mąz Katarzyny z Baranowskich


Parafia św. Floriana
1719 JAN KARWACKI (nob. rajca kleparski; rodem z Wolbromia, stryj nob. Agustyna złotnika krakowskiego, ma zajazd na Kleparzu) ; .25 czerwiec 1760 ślub z Katarzyną Baranowską, swiadkowie Jozef Kedrzynski, Antoni Pierukowski i ... Walenzynski

1760 slub- 25 czerwca 1760 roku Wilczynski udzielił slubu miedzy JANEM KARWACKIM .........................???? a Katarzyną Baranowską, swiadkowie Jozef Kedrzynski, Antoni Pierukowski i ... Walenzynski

U św. Floriana 25 czerwca 1760 roku JAN KARWACKI poślubia Katarzynę z Baranowskich w obecności ks. Wilczynskiego, swiadków Jozefa Hedynskiego, Antoniego Pierukowskiego iii..... Wależyńskiego... W 1768 roku w okresie konfederacji barskiej płonie im dom z browarkiem wjezdnym; przed najazdem wojsk moskiewskich; odbudowują dom do 1771 roku. W 1797 sporządza testament na rzecz żony (patrz niżej). NIE MAJA DZIECI ale mnóstwo chrześniaków !

JAN (Nepomucen ?) KARWACKI, zm. w par. św. Floriana przy il. Długiej 18 kwietnia 1797 w wieku 70-78 lat (zapewne mąż Katarzyny Baranowskiej; stryj Augustyna Karwackiego rodem z Wolbromia); obywatel Miasta Krakowa, ławnik Miasta Kleparza; Jan Niepomucen miał brata (jego syn Augustyn) i siostrę za Sygulskim (patrz niżej testament Jana).Piszac testament w 1797 roku na rzecz żony (Katarzyny) nie miał ( o ile kiedykolwiek miał – bardzo często byli chrzestnymi u Floriana, NPM, św. Szczepana, a nawet BC) żyjących dzieci


23 VI 1775 SPÓR zacnie sławetnego JANA KARWACKIEGO (ławnika) ze szlachetnym Tomaszem Pleszanowskim (prezydentem Kleparza) o wzajemnhe zalewanie deszczówką…


Wysyp chrzestnych dzieci u Katarzyny i Jana Karwackich na Kleparzu i sw. Szczepana:

9 lipca 1768 JAN KARWACKI jest chrzestnym dziecka Alberta Szymankiewicza też u sw. Szczepana; w tym samym dniu KATARZYNA KARWACKA chrzestna dziecka matki Aleksy z Kleparza (po zniszczeniu sw. Floriana przez Moskali – ceremonie kościelne z Kleparza odbywane są w parafii św. Szczepana).

KLEPARZANIE w 1768 ze spalonego sw. Floriana korzystają z usług sw. Szczepana
Sw. Szczepana / Florian spalony 1768 lipiec 9 HH JAN KARWACKI i Teresa Mazurkiewiczowa, l; kleparzanie chrzestnymi dziecka z parafi św Floriana ... dziecka Alberta i Zofii Szymankiewiczów z Funda fulgo Błonie Clapardia
Sw. Szczepan / Florian spalony1768 lipiec 9 KATARZYNA KARWACKA i Antonia Bieda chrzestnymi dziecka z par. Floriana....z matki Aleksy

1769 marzec 5 u sw. Szczepana KATARZYNA KARWACKA i Franciszek Piasecki - Kleparzanie chrzestnymi Joannes de Deo Jospephum Hon. Benedykta i Justyny Bujakowskich

1772 u św. Floriana chrzestna KATARZYNA Karwacka 5 razy a
JAN KARWACKI jeden raz

1773 u św. Floriana chrzestny JAN KARWACKI 2 x, a 1773 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3 x

1774-1793 ZACNIE SŁAWETNY JAN KARWACKI ŁAWNIKIEM KLEPARSKIM

1775 – u NPM 14 feb 1775 KATARZYNA KARWACKA i Józef Sztadler chrzestnymi Walentego Józefa Witalskiego

1776 sierpień 18 u NPM JAN Nepomucen KARWACKI i KATARZYNA KARWACKA chrzestnymi Hiac.Jana Nepomucena Witalskiego

1777 u św. Floriana chrzestna KATARZYNA KARWACKA 2 x, 1777 chrzestny JAN KARWACKI 3 x,

1778 u NPM 15 sierpień KATARZYNA KARWACKA i Franc. Jagodzinski, chrzestnymi Laurentego Bartłomieja Wierkiewicza s.Grzegorza i Franciszki.

1778 u ś. Floriana sierpień 15 KATARZYNA KARWACKA chrzestną Laurentego Wierkiewicza;

1778 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3x;

1778……….10.VIII.1778 KATARZYNA kARWACKA (z Kleparza) chrzestną Laurentego Bartłomieja Wierkiewicza,(par.Mariacka)


1778 chrzestny JAN KARWACKI 1x,

1779 u NPM sierpień 1779 JAN KARWACKI Agnieszka Jaworska chrzestnym DOMINIKA MICHAŁA s. Michała Bałuckiego

1779 u sw. Flor -chrzestna KATARZYNA KARWACKA 1x

1779 u św. Flor - chrzestny JAN KARWACKI 2 x

1779 u św. Flor - chrzestny JAN KARWACKI Dominika s. Michała Bałuckiego

1779……….5.VIII.1779 JAN KARWACKI (z Kleparza) chrzestnym Dominika Michała
Bałuckiego s. Michała (w par. Mariackiej)

1779 u NPM KATARZYNA KARWACKa chrzestną Jadwigi Teresy c. Walentego i Magdaleny

ur NPM 1782 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Agnieszki c. Walentego i Magdaleny Karwackich (więc JAN musi być krewnym Walentego ze Szpitalnej – prawdopodobnie z Wolnromia, c.c 1770 – 1430/68);

1784 - 7 Jan 1784 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Mariany Agnieszki Berikiewicz


Xxxxxxxxxxxxxxxxx

BRAK INFORMACJI ADRESOWYCH

1718 – 1794 MARIANNA de domo ??? KARWACKA zm. 15 lipca 1794 roku u sw. Floriana w wieku 76 lat .. Matka JANA babka Balcera ?? – nie wiadomo gdzie mieszkali
1719 - 1797 JAN KARWACKI zmarły w wieku 78 (70 ?) lat na Długiej 18.IV.1797 slub 1760.. Ojciec Jana i Błazeja, dziadek Balcera ??? – nie wiadomo gdzie mieszkali
1750 BŁAZEJ KARWACKI.... potem zmarły na Kleparzu; zg1787 - 25 czerwiec 1787 BLAZEJ KARWACKI lat 34
1756 MAŁGORZATA KARWACKA ; zg sw. Flor. 1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie ; zg1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie;
Fl zg1787 - 25 czerwiec 1787 BLAZEJ KARWACKI lat 34


DOM z Browarkiem Plac Głowny 3 /119 ZAJAZD KARWACKICH
1774-1793 ZACNIE SŁAWETNY JAN KARWACKI ŁAWNIKIEM KLEPARSKIM; 1797 24/4 TESTAMENT JAN Nepomucen KARWACKI / stryj Augustyna Karwackiego, krewny Walentego ze Szpitalnej
1750-1790 ZAJAZD KARWACKICH NA KLEPARZU: nob. Lawnik JAN KARWACKI i Katarzyna z Baranowskich; u sw. Floriana śl 1760 - 20 czerwiec 1760 slub JAN KARWACKI i KATARZYNA BARANOWSKA= Plac Głowny 3/119; 1768 (konf.barska – najazd Moskali) dom z wjezdnym browarkiem JANA KARWACKIEGO (pl. Matejki 5) na liście 83 domów spalonych do ostatniego węgła; 5 VIII 1768 POŻAR KLEPARZA i przedmieśc..oblężenie konf. Barskich przez Rosjan/okupacja Krakowa; 23 VI 1775 SPÓR zacnie sławetnego JANA KARWACKIEGO (ławnika) ze szlachetnym Tomaszem Pleszanowskim (prezydentem) bezpośrednim sąsiadem.
1772 sw. Floriana KATARZYNA KARWACKA chrzestna 5 razy, JAN KARWACKI raz, w 1773 roku KATARZYNA 3 x , JAN 2 x; NPM 1775 -14 feb 1775 KATARZYNA KARWACKA i Józef Sztadler chrzestnymi Walentego Józefa Witalskiego; NPM 1776 sierpień 18 JAN KARWACKI i KATARZYNA KARWACKA chrzestnymi Hiac.Jana Nepomucena Witalskiego; Fl.1777 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 2 x; FL.1777 chrzestny JAN KARWACKI 3 x; NPM 1778 15 sierpień KATARZYNA KARWACKA i Franc. Jagodzinski, chrzestnymi Laurentego Bartłomieja Wierkiewicza s. Grzegorza i Franciszki; Fl 1778 sierpień 15 KATARZYNA KARWACKA chrzestną Laurentego Wierkiewicza; Fl 1778 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3x; Fl 1778 chrzestny JAN KARWACKI 1x; Fl 1779 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 1x; Fl 1779 chrzestny JAN KARWACKI 2 x; Fl 1779 chrzestny JAN KARWACKI Dominika s. Michała Bałuckiego; NPM ur 1779 KATARZYNA KARWACKa chrzestną Jadwigi Teresy c. Walentego i Magdaleny (SA KREWNYMI JAN I WALENTY); NPM ur 1782 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Agnieszki c. Walentego i Magdaleny; NPM 1784 - 7 Jan 1784 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Mariany Agnieszki Berikiewicz;

Domy przy ul. Długiej …
1797 18 kwiecień 1797 JAN KARWACKI lat 78 (lub 70) na ul. Długiej 34 Mąż Marianny
1798 20 lipca 1798 umiera JÓZEF KARWACKI w domu 92 /Długa 34

Pl. MATEJKI 3
1734 ur XII/2A. JAN-A KARWACKI,w 1791 zamieszkuje w parafii św. Floriana, przy Placu Głównym (obecny Plac Matejki), we własnym domu Plac 3 (trzeci od Basztowej), dawniej Kleparz 6, potem Kleparz 119, w spisie 1791 dom pod numerem Kleparz 49,(43/1291), (w 1858 roku kamienica była w rękach Józefy Kamińskiej); wraz z żoną 55 letnią KatarzynąA (urodzona 1735), 20 letnia służącą Agnieszką, w 1791 roku sługa Katarzyna Pałecka, l.60; par.Floriana NIE MAJĄ DZIECI ? NAŁOGOWO są chrzestnymi !(czy mógł być synem Marianny… ona miałaby zaledwie 16 lat gdy się urodził ..?)

W 1675 było na Kleparzu 6 kamienic, 30 domów i 61 placów, w 1692 – 80 domów i 53 place, a pojawiaja się także dworki szlacheckie, w 1691 na S od Rynku Dworek Celińskiego, obok dom wojewodziny poznańskiej i 3 dworki oraz 6 domów Panów Warszyckich.

Na Kleparzu w tym czasie była ogromna umieralność dzieci (1733 na 96 – 54 dzieci, w 1775 na 89 – 58 dzieci, w 1785 na 129 – 96 dzieci, z czego 43 nie dożyło 0,5 roku a 41 dwóch lat. PO WOJNIE PÓŁNOCNEJ znowu dewastacja – w 1710 tylko 11 domów, 1755 – 1768 pożary. W 1779 stwierdzono, że na pogrzeliskach kleparskich „ludzie próżni” (zbędni) budy postawili słomą pokryte – polecono je rozwalić jako szpecące.

W 1790 na 93 domy (w tym 9 szlacheckich) aż 26 było zajazdami. JEDEN Z NICH MIELI KARWACCY. W 1767 roku oświadczył ktoś (w ratuszu) o burdach wszczynanych na podcieniu ZAJAZDU KARWACKICH; opowiadając o łamanych ławach, rąbanych szablami gościach, strzelaninie...." w 1768 w trakcie Konfederacji Barskiej, jeszcze przed interwencją moskiewką zabudowa Kleparza została spalona, w tym dom Karwackiego. Odbudowany dopiero w 1771 roku.

(1734 ur XII/2A) JAN-A KARWACKI w 1791 zamieszkuje w parafii św. Floriana, przy Placu Głównym (obecny Plac Matejki), we własnym domu Plac 3 (trzeci od Basztowej), dawniej Kleparz 6, potem Kleparz 119, w spisie 1791 dom pod numerem Kleparz 49,(43/1291), (w 1858 roku kamienica była w rękach Józefy Kamińskiej); wraz z żoną 55 letnią Katarzyną-A (urodzona 1735), 20 letnia służącą Agnieszką, w 1791 roku sługa Katarzyna Pałecka, l.60; par.Floriana . NAŁOGOWO są chrzestnymi u św. Floriana, zwłaszcza Katarzyna .. kiladziesiąt chrztów.. .. Oprócz Jana i Katarzyny jeszcze kilka rodzin Karwackich mieszka na Kleparzu, co najmniej w 3 pokoleniach... Zapewne są rodzina z Karwackimi mieszkającymi wówczas przy ul. sw. Jana, ul. Szpitalnej..

krak1797 24/4 TESTAMENT JAN Nepomucen KARWACKI/stryj Augustyna Karwackiego; sFLOR;zg1797 18 kwiecień 1797 JAN KARWACKI lat 78 (lub 70) na ul. Długiej Mąż Marianny ??

1797 zg. 18 kwietnia umiera Joanis Karwacki la 78 lub 70
24 kwiecień 1797: TESTAMENT JANA NEPOMUCENA KARWACKIEGO (dwie wersje : oryginalny dokument J. Karwackiego oraz urzędowy testament magistracki). Ad Acta Mafistrualia Casarco Regiae Urbis Metropolis Cracovia..... Testamentum ultima voluntatis Tomati alino JOANIS NEPOMUCEN KARWACKI Civis Cracoviensis…..
“ W Imieniu Trójcy Przenajświętszej. Gdy iuż przychodzi czas żegnać się z tym światem a ia nie wiedząc Dnia ani godziny, żeby po moiey śmierci żadnego nie było zakłocenia, w ten sposób czynie rozporządzenie. Uprosiłem do tego rozporządzenia Nobiles JMPana Laurentego Męciszewskiego Ławnika Miasta Tego y Szlachetnego Augustyna Karwackiego za świadków y opiekuna czynię rozporządzenie w sposób następujący = lubo cały Majątek, którego Opatrzność Boska mi pozwoliła z żoną moią dorobiłem się, a żadnych dzieci nie pozostało się, wiec wszystko Żonie moiey oddaie u ieżeli chciała Domodostwa sprzedać z inwentarzem, iak chcieć uczynić i nikt nie będzie miał mocy iey zabronienie do tej czynności. Ob. Imieniem AUGUSTYNOWI KARWACKIEMU, synowcowi memu gdy iuz Żona moia Domostwa sprzeda będzie winna mu wypłacić złotych 500 polskich., to że jest co mu ofiaruje; po siostrze moiej pozostałe sieroty; jedeney imieniem Marianna a drugiey Tekla SIGULSKIM, ofiarowuye po złotych 100 polskich, kazdey z osobna, y ażeby dotrzymywać im te sumy dotąd dopóki do lat doyżałych nieprzyidą. Inni lub iacykolwiek krewni gdyby się w przypadku znależli, żadnego prawa ani mocy upominać się nie będą mieli. Długi mnie należące się, których można będzie doyść z Papierów Żonie moiey oddane do Rąk będą powinnni. Pogrzeb podług fortuny moiey niechay będzie, ążeby Sobie krzywdy żona nie uczyniła y mnie. Niemaiąc nic, długów żadnych nie mam y nikomu nic niewinienem. Na co się rękami własnemi podpisujemy
(Jan Nepomucen Karwacki)
( Augustyn Karwacki)
(Laurenty Męciszewski)


CZY REGINA, MARCIN, MACIEJ, MARIANNA, JAN byli rodzeństwem czy kuzynowstwem po Józefie (odpowiednio po Janie ... Tomaszu... Katarzynie ??).1700 WOJCIECH KARWAS vel Karwacki (burkarz)

Kamienica 313 (Jagiellonska 12) / 1736 KWASIEWICZA , 317 (Anny 11, druga przed Kosciołem) JAGNIATKOWICZA , 335 (Szewska 8, vis a vis 350 Szewskiej 9) GADKIEWICZA, 340 (pałac pod Baranami) GANTOWCA, 350 (szewska 9) / 1736; 333 (szewska 8 „Kama”, 337 (pałac Małachowskich)

Od 1736 KAMIENICA 313 (Jagiellońska 12), 317 (Anny 11) , 350, itp pojawia się rodzina WOJCIECHA KARWAS vel KARWACKIE z żoną, burkarza, który bardzo często zmienia miejsce zamieszkania: w kam 317/1736 ale 350 (Szewska 9) /1737 u
Jagniątkowskiego; w 1737 KARWAS (burkarz) żona i sługa w kam. 317 Jagniatkowskiego; 1738 WOJCIECH KARWAS (burkarz) żona i sługa w kam. 313 Kwasiewicza; w 1740 kam. 333 (Szewska 8 tam gdzie bar Kama) lub 337 (pałac Małachowskich ) KARWAS BURKARZ z zoną; w tym samym roku w nr 335 kam GADKIEWICZA; nr 340 (pałac pod Baranami) Gantowca KARWAS Burkarz z zona; 1743 kam. 350/352 KARWAS burkarz z zona; 1750 rok WOJCIECH KARWAS wdowiec burkarz Piwnica swidnicka pod Ratuszem.


A na Uniwersytecie Krakowskim są wówczas:

1727 SIMON JOSEPH/ Szymon s. Józefa KARWACKI dioc. Cracov. s.
1740 CASIMIRUS MARTINI’Kazimierz/Kazimierzanin ? Marcin
KARWACKI; palat. Cracov. s. (prapraprapradziadek)
ANTONIUS MARTINI / Antoni s. Marcina KARWA(i)CKI; palat. Sand. s.
1747 STEPHANUS ANTONIUS / Stefan s. Antoniego KARWACKI;
dioc.Cracov..s.
1748 MICHAEL ANTONIUS / Michał s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.
1752 JOANNES ANTONIUS / Jan s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov. s.

cdn.
Załączniki
DSCF7280.JPG
(950.44 KiB) Nie pobierane
DSCF7279.JPG
(972.7 KiB) Nie pobierane
DSCF7278.JPG
(896.32 KiB) Nie pobierane
DSCF7277.JPG
początek terminu Stanisława Karwackiego u Markiewicza w 1759 roku
(917.8 KiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448b ... Rodzina KARWACKICH.. cd

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448b…… Rodzina KARWACKICH ....cd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Patrz też :
Aneks 473 : Sąsiedzkie problemy Franciszka Karwackiego na Stradomiu w 1783 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XII/XIII/XIV: Gniazdo Kraków

Parafia MARIACKA/Parafia Bożego Ciała
1730 /1760/1790

Dzieci .......Marcina ????? czy nobilis Franciszka Karwackiego ??????

• 1725/35 STANISŁAW KARWACKI zm. 1787, magister chirurgii w Krakowie 1759-68, na Kazimierzu 1768-1787

STANISŁAW KARWACKI ur w Krakowie 1725 –1735 -1787 ??? – potem Kazimierz ... w latach 1765-1770 ma dzieci (Marcina 1768 i Terese 1770)


MAGISTROWIE CHIRURGII w poł XVIII w

W Krakowie do 1770 roku a na Kazimierzu do 1787 w połowie XVIII w praprapradziadek Stanisław KARWACKI MAGISTREM chirurgiem miejskim; terminował w Krakowie u T. Markiewicza od 1759 roku. JEGO SYN MARCIN KARWACKI robi też magisterium chirurgii na Kazimierzu w 1788 roku (ma 20 lat)

10 pażdziernika 1785 Honestus Martinus (MARCIN KARWACKI ur w 1768 w par.Bożego Ciała) pomocnik chirurga syn G.X. STANISŁAWA KARWACKIEGO CHIRURGA MIASTA KAZIMIERZ, wdowca …. (przyjmuje prawa magdeburskie)


1779 STANISŁAW KARWACKI ur ???,,mąż Marianny; ojciec Marcina i Teresy 1779 u NPM maj 29 STANISŁAW KARWACKI wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim swiadkami na ślubie Hiacentego Baranskiego = wdowca i Franciszki Piekarskiej – panny

Około 1765/8 roku gdzieś musieli się pobrać Karwaccy Kazimierscy: STANISLAW (praprapradziadek) i MARIANNA KARWACCY rodzice Marcina i Teresy; sl (WSZ.SWIĘTYCH ?) 1787/88 Marcin (s. Stanisława) i Zofia KARWACCY

ur1768 - 6.XI.1768 MARCIN (in Santum Martinium sta presentis natrium) KARWACKI syn Stanisława i Marianny (chrzestni: Stefan Harasinski i Elzbieta Wochowska)

1768ur….. .MARCIN-A KARWACKI w 1792 roku na Stradomiu 13 (21 dom Maurycy Boruch) mieszkają: MARCIN KARWACKI,(ur na Kazimierzu syn Stanisława-A i Marianny;, zmarł. 1837w
Jedrzejowie) l. 24, z Żoną ZOFIĄ-A KARWACKĄ, lat 21
lub 27 (ur 1764 – zm. 1828 w Jędrzejowie) (par. Wszystkich Świętych) Córką TERESĄ-B KARWACKĄ, l. 4 córka Marcina i Zofii,(ur. 1788 ......żona Dominika Franckiego, aptekarza w Miechowie), Sługą Marianną (par. Wszystkich Świętych)
.
UWAGA: Sebastian syn Marcina urodził się w 1824 roku, był więc młodszy od przyrodniej siostry o 36 lat ?????? A jego Ojciec Marcin miał odpowiednio 20 lat jak urodziła się Teresa i i 56 jak SEBASTIAN a potem kolejno Kwiryn Wokciech 1825, Nikodem 1826, Kazimierz Aleksander 1828 i Helenka Karwacka 1830

1768ur ..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO);pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat prowadził apteke w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z męzem Franckim mieli apteke w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernihowie, także w Osieku k. Sandomierza. Skąd ta tradycja ? CZY nie w związku z kanonikami regularnymi ?

UWAGA: Marcin może miał starszego brata Stanisława (?) który stracił zycie w 1831 roku przez powieszenie za ukrywanie przywódców powstania listopadowego. Jego rodzina się rozpierzchła. 12letni Wacław trafił do Chersonu tam powstalo gniazdo krymskie Karwackich

Kamienica 11 ( ul. Krakowska 40-42 ? ) / 1790 Slawetnego Karwaczyka

1760 DOM 11 KARWACZYKA : Sławetny Stanisław Karwacki ( w licznych dokumentach miasta Kazimierza własnoręcznie podpisany) i Marianna z synem Marcinem 1768 i córką Teresa (1771) w domu Karwaczyka (nr 11); 1790 spis dymow Kazimierza "dom sławetnego Karwaczyka"; ur1768 - 6.XI.1768 MARCIN (in Santum Martinium sta presentis natrium)KARWACKI syn Stanisława i Marianny (chrzestni: Stefan Harasinski i Elzbieta Wochowska); BCiała ur1770 -20.X.1770 TERESA KARWACKA, c. Stanisława i Marianny; chrzestni Wojciech Irzcinski i Katarzyna Jasielska;

Wg Krasnowolskiego ryc. 85 (także makieta Kazimierza MH) na planie regulacji południowej pierzei pl. Wolnica z roku 1838 widoczna jest stara zabudowa od Ratusza w kierunku Wisły zabudowa domków i domów z ogródkami: 2 rzadowy ; 3: i 4 Bożego Ciała: 5 Olszewskiego : 6 i 7 rządowy ; 8: Majewski 9: Ziembinski 10 Kozakiewicza (tutaj na linii Bochenskiej nowa pierzeja z zabudowa w kierunku Mostowej i Trynitarskiej) w miejscu domow: 11 Oswaldta (KARWACZYKA – duży dom, 2,5 x większy od pozostałych w tej linii z zabudowa w głębi i ogrodem i parcela; dokładnie na rogu obecnej Wolnicy) 12 Mi…. 13 Kieresa.. 14 stary gotycki (obecnie Krakowska 46) dawniej zwrócony ku rynkowi jako pierwszy w starej linii pierzei rynku, bądącej przedłużeniem ul. Skawinskiej:1770 – u Bożego Ciała 20.X.1770 TERESA KARWACKA, c. Stanisława i Marianny KARWACKICH; chrzestni Wojciech Irzcinski i Katarzyna Jasielska.

1779 u NPM maj 29 STANISŁAW KARWACKI (praprapradziadek) wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim swiadkami na slubie Hiacentego Baranskiego = wdowca i Franciszki Piekarskiej – panny; NPM 1779 maj 22 H.H.STANISŁAW KARWACKI i Walenty Jandowski adocatus Kazimierski; nobile Jan Lameli swiadkami slubu Hiacentego Baranskiego – wdowca i Franciszki Piekarskiej panny.


1768ur ’..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO); pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat prowadził aptekę w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z męzem Franckim mieli aptekę w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernichowie, także w Osieku k. Sandomierza. Skąd ta tradycja ?

1770ur .Teresa-A Karwacka , c. Stanisława-A i Marianny-B, ur /ch20
października 1770/chrzestni Wojciech Jrzcinski/Trzciński i Katarzyna Jasielska,(par.BOŻE CIAŁO) – siostra Marcina zaledwie 2letniego, a więc związek Stanisława i Marianny raczej młody, małżenstwo mogło być zawarte w 1767 lub nawet początkiem 1768 r.STRADOM 13 (obecnie Stradom 17) / 21 (obecnie Stradom 1) dom Maurycego Borucha
Sl 1787/88 Marcin (s. Stanisława) i Zofia ze Stadnickich KARWACCY zamieszkali na Stradomiu u Borucha; WSw.ur 1788 Teresa Karwacka córka Marcina i Zofii potem aptekarzy w Jedrzejowie.
1768ur….. XIII/3B’.MARCIN-A KARWACKI w 1792 roku na Stradomiu 13 (21 dom Maurycy Boruch) mieszkają: MARCIN KARWACKI,(ur na Kazimierzu syn Stanisława-A i Marianny;, zmarł. 1837w Jedrzejowie) l. 24, z Żoną ZOFIĄ-A KARWACKĄ, lat 21
lub 27 (ur 1764 – zm. 1828 w Jędrzejowie) (par. Wszystkich Świętych) Córką TERESĄ-B KARWACKĄ, l. 4 córka Marcina i Zofii,(ur. 1788 ......od 1808 już w Jedzrejowie zaślubiona żona Dominika Franckiego, aptekarza w Miechowie), Sługą Marianną (par. Wszystkich Świętych)1788 TERESA KARWACKA - Francka; ur 1788 par. Wszyt.Świętych:Teresa Karwacka córka Marcina i Zofii ze Stadnickich Karwackich ze Stradomia

1824 SEBASTIAN KARWACKI syn Marcina i Heleny Kasinskiej KARWACKICH (Jedrzejów) 1825 Kwiryn Wojciech, 1826 Nikodem, 1828 Kazimierz Aleksander, 1830 Helernka Karwacka wszyscy urodzeni w Jędrzejowie dzieci Marcina Karwackiego i Heleny Kasińskiej


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


• 1725/35 ? STEFAN KARWACKI

STEFAN KARWACKI ur 1725 – 1735 ??? - potem Kazimierz... w latach 1765-1770 ma syna (po kilku latach umiera)

Adres ????
1747 STEFAN syn Antoniego KARWACKI / STEPHANUS ANTONIUS / Stefan Antoni KARWACKI; dioc.Cracov..s. – na Akademii Krakowskiej ; nie wiadomo gdzie mieszkał
STEFAN KARWACKI i ZOFIA – nie wiadomo gdzie mieszkali mieli syna Michała; Bciała ur 1770 - 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz/MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudacz/szewiczowa zmarl NN Infanis non virus natus MICHAEL KARWACKI Millitis case Regr; zg 1776 XII 1776 MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat;


1753 NPM maj 16 STEFANUS KARBACKI świadkiem ślubu
Błażeja Adamczewskiego i Reginy Masłowowej

A na Uniwersytecie Krakowskim sa wówczas:

1747 STEPHANUS s. ANTONIUS/Stefan syn Antoniego KARWACKI; dioc.Cracov..s.

STEFAN (brat Stanisława i Franciszka ??) i ZOFIA KARWACCY rodzice...
1770 – u Bożego Ciała chrzest 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz / MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudaczewiczowa; zg1776 u Bożego Ciała XII 1776 zmarł MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Archiwum miasta Kazimierza w Prothocollan Susceptions Juris Civilis, od roku 1772 (1.5.5. Spisy mieszczan. Księgi przyjęć prawa miejskiego)
ODKRYWAM
Na str. 21
16 marca 1777 Honestus Franciscus (FRANCISZEK KARWACKI) Honestum BONIFACY KARWACKI i KATARZYNY PRAWYCH MAŁŻONKÓW SYN……(przyjmuje prawa magdeburskie).

• 1720 hon. BONIFACY KARWACKI i KATARZYNA z…… rodzice Franciszka C.Cas . w roku 1777


16 marca 1777 Honestus Franciscus (FRANCISZEK KARWACKI) Honestum BONIFACY KARWACKI i KATARZYNY PRAWYCH MAŁŻONKÓW SYN……(przyjmuje prawa magdeburskie kazimierskie ).


1725/35 hon. FRANCISZEK KARWACKI C.Cas. od 1777

20 pażdziernika 1765 roku u NPM HH FRANCISZEK KARWACKI (brat Stanisława, Stefana ???) (obywatel kazimierski) bierze ślub z ROSALIĄ (z Lewandowskich) Baczyńską (ma synów Szymona i Jacka Baczyńskich); świadkami byli Andrzej Kurtycki, Jan Nowogowski i Bartłomiej Bątkowski. ZAMIESZKUJĄ NA STRADOMIU we własnym od 1772 roku domu nr 17, do śmierci Rosali około 1803 roku, Franciszek (po żonie otyrzmał ½ domu, a ½ dostał Jacek Baczynski – pasierb) zmarł w 1827 roku ???

1771 – u NPM 16 pazdziernik 1771 JAN KANTY LUCAN KARWACKI syn. FRANCISZKA i ROSALI de domo Lewandowska, primo voto Baczynska (ma 2 synów Baczynskich) KARWACKICH (potem w 1792 na Stradomiu w domu nr 17 – patrz testament jej))


DOM Stradom 17 (obecnie Stradom 9 vis a vis św. Pawła Misjonarzy),
, KARWACKICH od 12. III. 1772, wcześniej Karczewskich
1765 pażdziernik 20 NPM ślub HH FRANCISZEK KARWACIK / Karwacki I ROSALIA BACZYNSKA z domu Lewandowska; św. Andrzej Kurtycki, Jan Nowogoski i Bartłomiej Batkowski
FRANCISZEK KARWACKI potem ożeniony z Rozalią 1 voto Baczynska ;mieszkali w 1772-1792 roku w par. Wsz. Sw. STRADOM – we własnym domu Koletek; ur NPM 1771 - 16 pazdziernik 1771 JAN KANTY LUCAN KARWACKI syn. FRANCISZKA i ROSALI de dpmo Lewandowska, primo voto Baczynska KARWACKICH (potem w 1772-1792 na Stradomiu);

TESTAMENT 1803 5/8 Rosalia Karwacka z domu Lewandowska, primo voto Baczyńskiej dla FRANCISZKA KARWACKIEGO;
Krasnowolski, str 210: Na miejscu dzisiejszego domu nr 9 stał w połowie w. XVI dom Iskry. W końcu w. XVI wlascicielami był bednarz Jan, po nim Kimuntowski, a I połowie w. XVII Warczała a w 2 polowie w. XVII Matuszewski, na przełomie w. XVII/XVIII Nieznanski względnie Niesniewski. (z Niesniewskich Karwczewska do 1773 roku .. (potem Baczewska Karwacka) Dopiero w 1860 wzniesiono tu dom murowany, adaptując stare (XV ?) piwnice.
J11503/str237/ Kraków 5 sierpień 1803

TESTAMENT KARWACKIEJ Rozali z Lewandowskich, primo voto Baczyńskiej
Ja Rozalia z Lewandowskich z pierwszego ślubu niekiedy Macieja Baczyńskiego, powtórnego teraz FRANCISZKA KARWACKIEGO, mieszczanina kazimierskiego Małżonka, widząc się bydz laty obciążoną, a przeto więcej bliższa śmierci niż dłuższego życia, osobliwie gdy kilkanaście miesięczna choroba moja nie ustawa lecz co dzień bardziey się ciała mego wyniszcza, zaczem tedy, gdy jeszcze Bóg Wszechmocny zupełnych zmysłów udziela mi przytomność (-)……(-)CHCE PO WTÓRE się tychże kosztów - pogrzebania ciała moiego y zakupienia Świętych Ofiar ku ratunkowi Duszy moiey, gdy ta od ciała odłączona będzie – potrzebnych lubo nie tylko spodziewać się ale nadto być pewną należałoby mi, ze takowe koszta Mąż muy ukochany, jako ostatnią nagrodę za trzydziestokilkuletni z nim w stanie małżeńskim w jedności y przywiązaniu przeżycie = z własności swojej podejmie tym ochotniey, ze go nabycia dziedziczeniem Domu z gruntem na Stradomiu przy Krakowie teraz pod liczbą 17 ta leżacego, według Tranzakcji roku 1773 dnia 12 marca przez niegdy Katarzynę z Nieśniewskich Karczewską, niegdyś Antoniego Karczewskiego Małżonka, wdowa pozostała... w aktach Radzieckich Kazimierskich zaznaczonych tam szacunek, że ten dom ustanowiony własnemi pieniendzmi i nadto gdy już dom ten dla swey..... stać już nie mógł, nowy na tymże gruńcie z przyczynieniem więcej pomieszczeń także za własne pieniądze wystawiła – WSZELAKO nie chcąc Mężowi memu czynić ciężkości lub się zawodzić na nadziei ostatniego dla mnie zawdzięczenia SKŁADAM OBOWIAZEK na mego syna JACKA BACZYNSKIEGO aby się w połowie do podjęcia kosztów wyżej wzmiankowanych przyłożył, drugą zaś połowę Mąż mój Franciszek Karwacki z obowiązku stanie podjąć lub gdyby go syn mój Jacek Baczynski zastąpił takowej połowy kosztów..... ponosić nie musi.J11503/str237/ Kraków 5 sierpień 1803
TESTAMENT KARWACKIEJ Rozali z Lewandowskich, primo voto Baczyńskiej

OSTATNIA WOLA
W Imię Ojca y Syna y Ducha Świetego Amen.

Ja Rozalia z Lewandowskich z pierwszego ślubu niekiedy Macieja Baczyńskiego, powtórnego teraz FRANCISZKA KARWACKIEGO, mieszczanina kazimierskiego Małżonka, widząc się bydz laty obciążoną, a przeto więcej bliższa śmierci niż dłuższego życia, osobliwie gdy kilkanaście miesięczna choroba moja nie ustawa lecz co dzień bardziey się ciała mego wyniszcza, zaczem tedy, gdy jeszcze Bóg Wszechmocny zupełnych zmysłów udziela mi przytomność,

Chcąc między Dziećmi memi w pierwszym małzenstwie spłodzonemi, to jest SZYMONEN starszym, teraz Xiedzem Karmelitą Trzewiczkowym w zakonie Ireneuszem zamieszkałym y JACKIEM młodszym, synami BACZYŃSKI a FRANCISZKIEM KARWACKIM TERAZ MĘŻEM MOIM.

Jakże .... pokój trwały zabezpieczam ta ostatnią wolę moja spisać rozkazałam,

A NAJPRZÓD jako w Wierze Świętej Katolickiej urodzona się i na łonie kościoła Rzymskiego wychowana zostałam, tak w tey wierze świętey umierać i obrządkiem tegoż Kościoła od Przewielebnego Duchowieństwa Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, w którey zostaye być pogrzebana

CHCE PO WTÓRE się tychże kosztów - pogrzebania ciała moiego y zakupienia Świętych Ofiar ku ratunkowi Duszy moiey, gdy ta od ciała odłączona będzie – potrzebnych lubo nie tylko spodziewać się ale nadto być pewną należałoby mi, ze takowe koszta Mąż muy ukochany, jako ostatnią nagrodę za trzydziestokilkuletni z nim w stanie małżeńskim w jedności y przywiązaniu przeżycie = z własności swojej podejmie tym ochotniey, ze go nabycia dziedziczeniem Domu z gruntem na Stradomiu przy Krakowie teraz pod liczbą 17 ta leżacego, według Tranzakcji roku 1773 dnia 12 marca przez niegdy Katarzynę z Nieśniewskich Karczewską, niegdyś Antoniego Karczewskiego Małżonka, wdowa pozostała... w aktach Radzieckich Kazimierskich zaznaczonych tam szacunek, że ten dom ustanowiony własnemi pieniendzmi i nadto gdy już dom ten dla swey..... stać już nie mógł, nowy na tymże gruńcie z przyczynieniem więcej pomieszczeń także za własne pieniądze wystawiła – WSZELAKO nie chcąc Mężowi memu czynić ciężkości lub się zawodzić na nadziei ostatniego dla mnie zawdzięczenia SKŁADAM OBOWIAZEK na mego syna JACKA BACZYNSKIEGO aby się w połowie do podjęcia kosztów wyżej wzmiankowanych przyłożył, drugą zaś połowę Mąż mój Franciszek Karwacki z obowiązku stanie podjąć lub gdyby go syn mój Jacek Baczynski zastąpił takowej połowy kosztów..... ponosić nie musi.

Całych wiec kosztów ilości złotych polskich czterysta (400) daję piećset (500) ograniczenia, zaklinając na Sad Boski, aby tego ograniczenia kosztów nie zmniejszali u względem łatwego ichże podjęcia sprzeczek między sobą unikali,
PO TRZECIE ; Majatku po smierci moiey pozostać się mogącego to połowy Domu pod liczba y w mieyscu powyżej dotkniętym znajdującego się z gruntami i uprawnieniami do niego przywiązanemi tudziez sprzętem do..... jakiegokolwiek bądź nazwiska y wszelkich Ruchomości, sukien, Pościeli, futer, gotowych pieniędzy, kleynotów, cyny, zelaza itam dalej DZIEDZICEM UNIWERSALNYM syna Mego Jacka Baczynskiego postanawiam wkładając na niego obowiązek, aby:

PO CZWARTE: następujące zapisy z dziedzictwa zaspokoił:

Księdzu Ireneuszowi w Zakonie, na Świecie Szymonowi Baczyńskiemu starszemu synowi memu a Bratu swemu rodzonemu złotych polskich 500 do rąk jego wypłacił, tym żeby wypłaconych sobie na swoje potrzeby użył y o ratunku Duszy moiey pamiętał.

Także wnuczce moiey a córce swoiey najstarszej Teresie czapkę kobiecą bogatą, parę sukien niebieskich .... koloru niebieskiego y misy dużą oraz cztery puł miski duże cynowe wydał.

Oprócz tego mężowi memu Franciszkowi Karwackiemu a swemu Oyczymowi z Poscieli Pierzynę jedną y Poduszek dwie z powłokami wydał,

PO PIĄTE; ostatnia wole moią w pierwszych dniach marca roku bieżącego pisana niedoszła y nie ważna być deklaruję takową uchylam i znoszę.

PO SZÓSTE: Jeżeliby mnie Bóg Wszechmogący do zdrowia przywrócił y potrzeba poprawienia tey ostatniey woki moiey udziela tudzież także uczynienia tego zupełnie zachowuje sobie prawo – które teraz znakiem Krzyża Swiętego, jako pisać nie umiejaca, po przeczytaniu mi w dosłowie wraz z uproszonemi obecnemi świadkami .. podpisuję.

Zostawiając Synom moim Macierzyńskie Błogosławieństwo w życzeniach aby:

STARSZY w obranym sobie Zakonie wytrzymał do końca y iego umiał zachowywać przepisy – obdarzony długim wiekiem a potem koroną zbawienia;

MŁODSZEMU zaś aby się w odległe rozmn...... pokolenia, zdrowe, bogate setne przeżywszy lata, .. być pogrzebanym y wiekuistej Chwały po śmierci zasłużył sobie Boga w Sw. Trójcy jedynego łaska.

RÓWNIEŻ Męża za wszystkie urazy jakich w czasie pożycia ze mną mógł doświadczyć, przepraszając życzę mu najlepszych powodzeń i długoletniego życia, tak aby mu to zjednało bliskich i odległych sąsiadów, dopóki z wyrokiem śmierci przeciętym nie zostanie, a potem szczęśliwie doprowadzi go do wieczności.

Sąsiadów i Przyjaciół swoich żegnam, przepraszając ich za uchybienia z mey strony powinności sąsiedztwa i przyjażni, Życząc Im oraz aby przy długim życiu w pomyślności i zgodzie jaśniało im słońce, gdy mnie śmiertelna pogrąży niemoc.


Parafia Wszystkich Śwętych
STRADOM-KOLETEK 1751ur ... XII/2B””.FRANCISZEK-A KARWACKI, w 1792 roku na Stradomiu 11 (Koletki, Szpital dla Ubogich ?) zamieszkuje FRANCISZEK KARWACKI, l. 41 Z żoną ROZALIĄ
KARWACKĄ, l. 47 (par. Wszystkich Świętych)
Rozalia starsza o 6 lat od Franciszka .. bezdzietni
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Parafia Bożego Ciała• 1744 WALENTY (kazimierski) KARWACKI (starszy cechu mularzy ) z Kazimierza i Franciszka Wróblowna

STARSZY CECHU MURARSKIEGO w roku 1786; mieszkali w II Domu Kanoników Regularnych

1744 WALENTY KARWACKI; 1744ur…… WALENTY-B KARWACKI, l. 46 zamieszkuje w 1790 roku w parafii Bożego Ciała na Kazimierzu w Domu Księży Kanoników Regularnych, wraz z 50 letnia żoną FRANCISZKĄ (urodzona 1740) 14 letnim synem MICHAŁEM KARWACKIM (urodzony w 1776 roku),(BOŻE CIAŁO

WALENTY KARWACKI z Kazimierza bratem Stanisława, Stefana, Franciszka ????? ......

Kamienica 109 (obecnie róg Józefa i Nowej (perfumeria))– Kanoników Regularnych II

1760 DOM 109 – KANONIKOW REGULARNYCH II : WALENTY KARWACKI i Franciszka Wróblowna i ich dzieci ; starszy cechu w II domu Bożego Ciała, 1724 lub 1740 rodzi się FRANCISZKA WRÓBLÓWNA od 1764 do 1804 Walentynowa Karwacka; ale FRANCISZKA Wróblowna Walentowa II Karwacka lat 80 zmarła 12 maja 1804 w domu 109 Boz. Ciała; BCiała 1766 WALENTY KARWACKI asystuje przy chrzcie Macieja Stanisława Chamilskiego; ur BCiała 1768 - 7.I.1768 GASPAR MELCHIOR BALTAZAR KARWACKI, s. Walentego i Franciszki (chrzestni Maciej Holcer i Teresa Kudasiewiczowa); Bciała ur1769 -3.V.1769 MONIKA KARWACKA, córka Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wickiewicz i Elżbieta Olszewska; BCiała ur1770 - 1.III.1770 KAZIMIERZ lub KAZIMIERA, c. Walentego i Franciszki; chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA; ur1770 MARIANNA KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki; STANISŁAW-MARIANNA KARWACCY rodziną WALENTEGO I FRANCISZKI KARWACKICH; BCiała ur1771 -14 XII. 1771-1772 zg. TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Barański i Teresa Możyczyńska; BCiała ur 1774 - 26.III.1774 JÓZEF TADEUSZ KARWACKI, syn Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wiczałżewicz i Barbara Barańska; BCiała zg 1774 22 kwiecień 1774 JOSEPHUS KARVACKI unius mensis sepultus in cementaria; BCiała ur 1776 MICHAŁ KARWACKi lat 14 mieszka z rodzicami Walentym i Franciszka w 1790 roku; BCiała ur1778 -27.XI.1778 zm KATARZYNA ANIELA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Martinus Lagowski i Anastazja Nizankowska, Kazimierzanie; Bciała ur1779 - XI 1779 zm KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; Bciała ur1779 26.X.1779 KATARZYNA SALOMEA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Józef Smolinski i Gertruda Laptowa Kazimierzanie; BCiala FRANCISZKA Walentowa II Karwacka lat 80 zmarła 12 maja 1804 w domu 109 Boz. Ciała
Wg planu senackiego numeracja zaczyna się od 1 ratusza potem w kierunku Wisły Krakowska az za Trynitarzy, potem wraca druga strona Krakowskiej.1765 - FRANCISZEK JAN KARWACKI, syn Walentego kazmierskiego Karwackiego i Franciszki 15 października 1765 w parafii Bożego Ciała chrzest chrzestni Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska. (Uwaga Rozalia Baczynska zona Franciszka Karwackiego była z domu Lewandowska);

15 października 1765 w parafii Bożego Ciała chrzest FRANCISZEK JAN KARWACKI, syn Walentego Karwackiego i Franciszki; chrzestni Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska.

1766 u Bozego Ciała WALENTY kazmierski KARWACKI asystuje przy chrzcie Macieja Stanisława Chamilskiego

1768 – u Bożego Ciała 7.I.1768 GASPAR MELCHIOR BALTAZAR KARWACKI, s. Walentego kazmierskiego i Franciszki (chrzestni Maciej Holcer i Teresa Kudasiewiczowa);

1769 – u Bozego Ciała 3.V.1769 MONIKA KARWACKA, córka Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wickiewicz i Elzbieta Olszewska

1770 – u Bozego Ciała; 1.III.1770 KAZIMIERZ syn. Walentego i Franciszki Karwackich; chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA; MARIANNA (Stanisławowa ... a więc STANISŁAW I WALENTY mogą być krewnymi / braćmi) KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki; Kazimierz był potem mężem Reginy, ojcem Józefa, dziadem Karola z Pasmiech, Aleksandra i Ignacego i całego gniazda ziemian z Pasmiech.

KAZIMIERZ Karwacki z Żywca maż Reginy ojciec Józefa, dziadek Karola – Zygmunta itd. W Pasmiechach

1771 – u Bożego Ciała 25.VI.1771 Walenty Karwacki i Regina Lipsch chrzestnymi Piotra Orzechowskiego

1771 – u Bożego Ciała 14 XII. 1771 TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Baranski i Teresa Mozyczynska; zg1772 – u Bożego Ciała 12 luty 1772 TOMASZ KARWACKI 2 lata; syn WALENTEGO I FRANCISZKI KARWACKICH

1774 – u Bożego Ciała 26.III.1774 JÓZEF TADEUSZ KARWACKI, syn Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wiczałczewicz i Barbara Baranska; zg1774 u Bożego Ciała22 kwiecień Józef KARWACKI 1 miesiac; syn Walentego i Franciszki Karwackich; zg1774 22 kwiecień 1774 JOSEPHUS KARVACKI unius mensis sepultus in cementaria

ur1778 u Bożego Ciała -27.XI.1778 KATARZYNA ANIELA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Martinus Lagowski i Anastazja Nizankowska, Kazimierzanie

1779 – u BCiała - XI 1779 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Franciszki

1779 – BCiała -26.X.1779 KATARZYNA SALOMEA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Józef Smolinski i Gertruda Laptowa Kazimierzanie;


Xxxxxxxxxxxxxxxxx


• 1747-1775 FRANCISZKA Karwacka

FRANCISZKA KARWACKA; 1747ur… Franciszka-A Karwacka, lat 28 umiera 11 sierpień 1775,(siostra Walentego, Stanisława, Franciszka) ?)w parafii Bożego Ciała

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Parafia NPM

• 1750 ? WALENTY KARWACKI i Jadwiga Szymczykowna

sl 1779 u NPM czerwiec 20 dał ślub WALENTEMU KARWACKIEMU i Jadwidze Szymczykownie; swiadkowie FRANCISZEK KARWACKI a więc był chyba krewnym / bratem Walentego) Jan Durkowski i Jan Drudzienski; sl1779 FRANCISZEK KARWACKI swiadkiem WALENTEGO i Jadwigi (FRANCISZEK i WALENTY braćmi ??)

NPM 1779 czerwiec 29 Stanislaw Zukowski dał ślub WALENTEMU
KARWACKIEMU i Jadwidze Szymczykównie , swiadkami Jan Durkowski, Jan Drudzienski i FRANCISKO KARWACKI

ur NPM1780 - 3 marzec 1780 KATARZYNA KARWACKA c. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH ??? zg NPM1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi

zg 1779 w BCiała - X 1779 KATARZYNA KARWACKA wiek ???

1780ur……XIII/3A”’.Katarzyna-C Karwacka c. WalentegoA i Jadwigi C, ur/ch:3 marzec 1780 chrzest / chrzestni Zeykiewicz i Dudzińska,(Mariacka)

NMP zg1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi

NPM 1781 lipca 7 WALENTY KARWACKI i Teresa Gałuszenska sa chrzestnymi Małgorzaty Magdaleny, c. Walentego Kisielskiego i Rosalii

NPM 1781 lipiec 15 WALENTY KARWACKI, Antoni Rzepecki i Wojciech Żądecki, swiadkami slubu Lucama Kubasika i Reginy Nowaczanki

NPM ur 1783 - 12 febr 1783 chrzest WALENTEGO KARWACKIEGO s. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH, chrzestni Walenty Dudzieński i Rosalia Masierowiczowa Civ Crac; NPM zg1783 kwiecień 18 WALENTY KARWACKI s. Walentego..


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


• 1741 GREGORIO Stanisław KARWACKI CC syn Macieja i Katarzyny

8 maja 1741 w NPM chrzest GREGORU STANISLAU / Grzegorz 2 Stanisław KARWACKI syna MATHE / Matheli KARWACKI i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska : UWAGA dwojga imion czy bliźniaki ?

UWAGA: to nie ten Grzegorz 1 z Estreichera (rok 1715 ... konkurs profesorski na Akademii Krakowskiej)


Kamienica Bożego Cała 1772 Ul. Zydowska
1772 Post Barban Cracovien ul. Zydowska mieszka Hi Hbiden Karwacki 2 osoby dom Santi Corps Ulica Zydowska

1772 Dom Jaskiewiczowej za Brama Krakowską
1772 Post Baraben Cracov dom Jaskiewiczowej wdowy 2 osoby oraz tamże (gbidem) Grgulinus Karwacki 2 osoby


Asysty ślubno/chrzestne Grzegorza w Krakowie::


Sl 1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza

1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny

1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego

1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem

1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim; NPM 1774 luty 8 GREGORIO KARWACKI, Josef Basilides i Michał Zaszowski swiadkami slubu Józefa Swierczowskiego wdowca i Marianny Udnachowny


Kamienica 287 (skwer Coll.Nov) / 1769 MICHALSKIEJ ( rejon Wiślna – Gołebia – Anny)
W 1769 KAMIENICA w kam. 287 (obecnie skwer przed Col. Nov.) MICHALSKIEJ : KARWACKI (1) papiernik w 1771 z żona ( kam .291 Coll. Nowodworskiego/ Cygankiewicza) – rejon Wiślnej - Anny – Gołebiej
1775 pogł. Kam. 566 Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik
Kamienica 566 (Tomasza 18/20) / 1775 ŁAZARKIEWICZOWEJ1775 KAMIENICA 566 ŁAZARKIEWICZOWEJ Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik
1818 grudzień 25 JÓZEF KOWACKI (???)l. 24 i ...ina MADEYSZCZANKA l. 22; swiadkowie Walenty Tumierzynski oprators i Maciej Nalepski; Dom 497 (RG 45)1770 Cic.Cr
GREGORIUM KARWACKI olim Gregorii Karwacki CC i Magdaleny ?


Kamienica 563 (Szpit 8 i 10) / 1790 DUDKIEWICZA
1770 – ślub GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza; NPM 1772 –
15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny; 1764 listopad 18 u sw. Szczepana HH GRZEGORZ KARWACKI i Regina Swiderska ex Fun do Episcopali ad Cracovie chrzestnymi Elżbiery córki Sebastiana Prachnika i Anny ;
1767 GRZEGORZ KARWACKI syn obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do księgi praw miejskich II; NPM 1773 - 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego; NPM 1774 styczeń 24 GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem; NPM 1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI świadkiem ślubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


23 VI 1775 SPÓR zacnie sławetnego JANA KARWACKIEGO (ławnika) ze szlachetnym Tomaszem Pleszanowskim (prezydentem Kleparza) o wzajemnhe zalewanie deszczówką

1778 ur NPM 2 wrzesień ALEKSANDER KARWACKI / KARWICKI ?? I Elzbieta Protasiewicz chrzestnymi Mikołaja Kubasiewicza;

ur 1772 ?? NPM 1830....2 MARTINUS KARWECKI ??? L. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, ;sw. Wincenty Musiatowicz actor i Józefina Augustowska, Stolarska 4 u Dominikanów

Kamienica 62 / 1830 (druga od Malego Rynku, przy Stolarskiej 4, 62-67 domy dominikanskie)

1830 KAMIENICA 62 - 2 luty 1830 dom nr 62 slub u NPM ; MARTINUS KARWA(e)CKI, l.58 ??? i MAGDALENA de Bartsch l. 46; 1830....2 MARTINUS KARWECKI ??? L. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, ;sw. Wincenty Musiatowicz actor i Józefina Augustowska, Stolarska 4 u Dominikanów


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parafia sw. Floriana


• 1750-1787 BŁAZEJ KARWACKI

1750 – 1787 BŁAZEJ KARWACKI.... zmarły na Kleparzu; zg1787 - 25 czerwiec 1787 BLAZEJ KARWACKI lat 34

• 1756 – 1786 MAŁGORZATA KARWACKA
1756 MAŁGORZATA KARWACKA ; zg sw. Flor. 1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie ; zg1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie; żona Błazeja ?


UWAGA: w latach 1746-1749 Karwaccy nie są właścicielami ani też mieszkańcami domów, objętymi podatkiem pogłownym na obszarze Krakowa i Wału Miejskiego. A więc albo ich nie było w Krakowie albo nie byli objęci podatkiem (szlachta, duchowni), albo mieszkali poza miastem na Kleparzu, Kazimierzu ??? ALE ALE .. w katasdra Richtera przy murze na Gródku jest Dom Karwackiego nr 662 (?)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Parafia NPM


• 1740 ? KARWACKI (?) papiernik
W 1769 w kam. Michalskiej nr.287 mieszka KARWACKI (?) papiernik z żoną.

Kamienica 566 (Tomasza 18/20) /1775 ŁAZARKIEWICZOWEJ
1775 pogł. Kam. 566 Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik ale już w 1769 w kam. 287 / Coll. Nowum Michalskiej : KARWACKI (1) papiernik w 1771 z żona ( kam .291 (Coll. Nowodworskiego) Cygankiewicza) – rejon Wiślnej - Anny – Gołebiej


• 1749 ? HH WALENTY krakowski KARWACKI z Wolbromia (rzeżnik) 1) Salomea i 2) Magdalena Parzeliszczanka.

ur NPM 1781 - Jan Karwacki, ur.1781 .. Sługa u Walentego tak figuruje na spisie z 1790 roku jako 15 latek; czyim synem był ??? NPM zg1797 styczeń 14 JAN KARWACKI, l. 23 .. kim był ten JAN ? NPM zg 1797 styczeń 14 JAN KARWACKI, l. 23 .. kim był ten JAN ?

Kamienica 565 ( Szpitalna 14) KARWACKIEGO (ul. Szpitalna 10 / 12 ?)

1792 kam 565 SZPITALNA 10/12 / J11214 WALENTY KARWACKI slawetny, rzeznik mieszczanin krakowski - DZIEDZIC posesji; civCrac 1791 WALENTY KARWACKI po. 565;rzeżnik
NPM ur 1772 - 14 sept 1772 MATEUSZ (Mathoum) KARWACKI s. WALENTEGO i SALOMEI, chrzestny JAN KARWACKI i Helena Szrejterowa; NPM ur 1773 JAN KARWACKI CHRZESTNYM Mateusza s. Walentego i Salomei; JAN KARWACKI i WALENTY KARWACKI RODZINA ! NPM zg 1773 styczeń 1 SALOMEA KARWACKA (uwaga 1 zona Walentego)
Sw. Szczepana 1767 luty 9 HH WALENTY KARWACKI i Helena Kruszatewiczowa z plateu S. Niclolai - chrzestnymi Walentego pd. Lab. Franciszka Baroni i Agnieszka z Czarnej Wsi,
NPM śl 1774 luty 5 udzielił ślubu (2 gi) WALENTEMU III KARWACKIEMU (wdowiec) i MAGDALENIE PARZELISZCZONCE, chrzestni Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI i Józef Mazurkiewicz; sl 1774 JAN KARWACKI świadkiem Walentego i Magdaleny Karwackich; JAN I WALENTY KARWACCY SA RODZINĄ; NPM 1776 czerwiec 15 WALENTYN KARWACKI swiadkiem Kazimierza Wieruszkiewicza i Katarzyny Nowakiewiczowej - wdowy wraz z Zygmuntem Kasiewiczem i Blasio Szatankiewiczem;; NPM ur1778 - Franciszek KARWACKI ur. 1778 s. Walentego i Magdaleny zmarł w weku 50 lat w biedzie przy Mikołajskiej 24; NPM ur1774 - ? Listopad 1774 chrzest KAROLA JÓZEFA KARWACKIEGO, syna HH WALENTEGO i MAGDALENY, chrzestni Maciej Pawelski i KATARZYNA KARWACKA (JAN i KATARZYNA KARWACCY rodziną WALENTEGO z KRAKOWA); NPM 1777 - 2 styczeń 1777 WALENTY III KARWACKI i Katarzyna Staniszewska chrzestnymi Gaspara Sikorskiego s. Bartłomieja i Agnieszki; NPM 1777 - 18 pazdziernik 1777 MAGDALENA KARWACKA i Kazimierz Wiernusiewicz chrzestnymi Łukasza Jana Wełosinskiego, s. Wojciecha i Katarzyny; NPM ur 1779 pazdziernik 16 chrzest JADWIGI TERESY KARWACKIEJ, c. HH WALENTEGO I MAGDALENY KARWACKICH, chrzestni Laurenty Menciszewski i KATARZYNA KARWACKA; NPM ur 1779 KATARZYNA KARWACKa chrzestną Jadwigi Teresy c. Walentego i Magdaleny; NPM ur1789 - Salomea, ur.1789, c. Walentego i Magdaleny; NPM 1781 - 7 julius 1781 HH WALENTYN KARWACKI i teresa Gałuszczenska chrzestnymi Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej, c. Walentego i Rosali; NPM 1781 lipiec 15 WALENTY III lub IV KARWACKI swiadkiem Luci Kubasika i Reginy Nowaczanki wraz z Antonim Rzepeckim i Wojciechem Żądeckim; ur1781 - Jan Karwacki, w 1790 .. Sługa u Walentego; NPM ur 1782 - 13 styczeń 1782 AGNIESZKA KATARZYNA c.HH. WALENTEGO i MAGDALENY Karwackich - chrzestni Katarzyna Karwacka i Andrzej Rosmant; NPM ur 1786 - Brygida, ur. 1786, c, Walentego III i Magdaleny; NPM ur 1790 - zm. 1790 Marianna, c. Walentego i Magdaleny; NPM ur 1793 - 1 wrzesien 1793 chrzest ROZALI KARWACKIEJ c. Walentego i Magdaleny;chrzestni Ignacy Szaciłowski i Elżbieta Nowakiewiczowa;


Uwaga: Valentinus Karwacki artici laniviare socius de Olbrom / WOLBROM Cic.Cr. 1770; ks.1430, str.68

W 1767 roku 9 lutego HH WALENTY krakowski KARWACKI (rzeżnik) u św. Szczepana chrzestnym Walentego Baroni z Czarnej Wsi; natomiast 9 lipca 1768

JAN KARWACKI jest chrzestnym dziecka Alberta Szymankiewicza też u sw. Szczepana; w tym samym dniu KATARZYNA KARWACKA chrzestna dziecka matki Aleksy z Kleparza (po zniszczeniu sw. Floriana przez Moskali – ceremonie kościelne z Kleparza odbywane są w parafii św. Szczepana).

1770 WALENTY krakowski KARWACKI płaci w lutym prochowe i muszkietowe; rzeżnik (ul. Szpitalna)


1771 gdzie ??? WALENTY krakowski KARWACKI (ur. ok.. 1749) i Salomei (pierwsza żona zm 1.I.1773 (ślub 1771 lub 72) ?????

1772 – u NPM 14 sept 1772 MATEUSZ (Mathoum) KARWACKI s. WALENTEGO i SALOMEI KARWACKICH , chrzestny JAN KARWACKI (czy jest bratem / stryjem ?? WALENTEGO) i Helena Szrejterowa

JAN NEPOMUCEN KARWACKI i WALENTY ze Szpitalnej są krewnymi .... !!! chociaz nie tak bliskimi, skoro Jan nie zapisał im w testamencie domu na Kleparzu

Zg 1773 styczeń 1 u NPM SALOMEA KARWACKA (uwaga 1 żona Walentego)

NPM 1774 luty 5 Łatkiewicz udzielił ślubu
HH WALENTEMU KARWACKIEMU wdowcowi i MAGDALENIE PARZELSZCZONKA, pannie – swiadkowie Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI, Józef Mazurkiewicz .. obywatele Krakowa


Śl 1774 luty 5 udzielił w NPM ślubu (2 gi) WALENTEMU KARWACKIEMU krakowskiemu (wdowiec) i MAGDALENIE (druga żona PARZELISZCZONCE, swiadkowiei Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI (stryj Walentego ?) i Józef Mazurkiewicz

u 1774 – u NPM ? Listopad 1774 chrzest KAROLA JÓZEFA KARWACKIEGO, syna HH WALENTEGO i MAGDALENY, chrzestni Maciej Pawelski i KATARZYNA KARWACKA (Walenty i Jan są bliskimi krewnymi)

u NPM 1776 luty 8 KAROL WALENTY KARWACKI s. Walentego i Magdaleny

NPM 1776 czerwiec 15 Wojciech Michonski udzielił ślubu KAZIMIEROWI WIERUSZKIEWICZ, kawalerowi i KATARZYNIE NOWAKIEWICZÓWNIE; swiadkowie WALENTY KARWACKI civ.crac., Blasio szatankiewicz i Zygmunt Kasiewicz.
1776 czerwiec 15 u NPM WALENTYN krakowski KARWACKI świadkiem Kazimierza Wieruszkiewicza i Katarzyny Nowakiewiczowej - wdowy wraz z Zygmuntem Kasiewiczem i Blasio Szatankiewiczem

1777 – u NPM 2 styczeń 1777 WALENTY krakowski KARWACKI i Katarzyna Staniszewska chrzestnymi Gaspara Sikorskiego s. Bartłomieja i Agnieszki Sikorskich;

1777 – u NPM 18 pazdziernik 1777 MAGDALENA Walentowa KARWACKA i Kazimierz Wiernusiewicz chrzestnymi Łukasza Jana Wełosinskiego, s. Wojciecha i katarzyny Wełosinskich

1778 – u NPM Franciszek KARWACKI ur. 1778 s. Walentego i Magdaleny / prawdopodobnie on zmarł w wieku 50 lat w biedzie. zg1828 kwiecień 5 FRANCISZEK KARWACKI lat 50 pauper/Mikołajska 24, s. Walentego i Magdaleny ?

Kamienica 636 ul. Mikołajska 24
1828 kwiecień 5 umiera FRANCISZEK KARWACKI lat 50 pauper w domu Mikołajska 24, s. Walentego i Magdaleny ?


Ur 1779 pazdziernik 16 w NPM chrzest JADWIGI TERESY KARWACKIEJ, c. HH WALENTEGO I MAGDALENY KARWACKICH, chrzestni Laurenty Menciszewski i KATARZYNA KARWACKA (dalej bliska więż Jana / Katarzyny z Walentym/ Magdaleną)


1781 - 7 julius 1781 HH WALENTYN KARWACKI i Teresa Gałuszczenska chrzestnymi Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej, c. Walentego i Rosali

1781 NPM lipiec 15 WALENTY KARWACKI swiadkiem Luci Kubasika i Reginy Nowaczanki wraz z Antonim Rzepeckim i Wojciechem Żądeckim

ur NPM 1781 - Jan Karwacki, ur.1781 .. Sługa u Walentego tak figuruje na spisie z 1790 roku jako 15 latek; czyim synem był ???

ur NPM 1782 - 13 styczeń 1782 AGNIESZKA KATARZYNA c.HH. WALENTEGO i MAGDALENY Karwackich - chrzestni Katarzyna Karwacka (dalej bliska więż Jana/Katarzyny z Walentym/Magdaleną)
i Andrzej Rosmant

ur 1786 - Brygida, ur. 1786, c, Walentego i Magdaleny

1789 –u NPM Salomea KARWACKA ur.1789, c. Walentego i Magdaleny; potem ZONA MICHALA Zaleskiego, matka Wincentego Józefa Karwackiego.; WSW; sl1814Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł


WSw sl 1814 Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł
(1789 –u NPM Salomea KARWACKA ur.1789, c. Walentego i Magdaleny; potem ZONA MICHALA Zaleskiego, matka Wincentego Józefa Karwackiego.; WSW; sl1814 Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł )

NPM Sl 1863 sept 1863 słub syna Salomei Karwackiej-Zaleskiej i Michała Zaleskiego; Wincentego Józefa Zaleskiego wdowca l. 47 z Marianna Zukowską, primo voto Zarzycką l. 50 wdowa

ur 1790 NPM – Marianna KARWACKA, ur.1790, c. Walentego i Magdaleny; zg1790 - Marianna KARWACKA ur.1790, c. Walentego i Magdaleny;

1791 - lipiec 7 WALENTY KARWACKI chrzestnym Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej c. Walentego i Rosali;

civCrac 1791 WALENTY KARWACKI (2 gi raz ?) dom. 565;rzeżnik

ur 1793 NPM - 1 wrzesien 1793 chrzest ROZALI ( ze względu na Kisielewską ?) KARWACKIEJ c. Walentego i Magdaleny; chrzestni Ignacy Szaciłowski i Elżbieta Nowakiewiczowa


SZPITALNA 12
1749ur....... XII/2A”’.1790 WALENTY KARWACKI, rzeznik ? /lat 41 mieszka we własnym domu nr 565 (383 w 1858 Duchaczki) /obecnie Szpitalna 12, obok Kościoła (14), wraz z żoną MAGDALENĄ-C, l. 30 , ur. w 1760 roku, ,(par.Mariacka) UWAGA! CZY ONI SPRZEDALI dom DUCHACZKOM…??
Mieli liczną gromadkie dzieci:
- 1773 Salomea zm. 1773
………………………………….
- 1776 Karol zm. 1776
-1776 Magdalenia zm. 1776
- 1778 Franciszek,.....?

1778ur.…. XIII/3A”’. Franciszek-C Karwacki , syn Walentego-A/ MagdalenyC, (w 1790
jako 12 latek mieszka z rodzicami) , ur. 1778 roku, umiera w wieku 50 lat, 5 kwietnia 1828 roku, jako pauper w domu 636/Mikołajska 24

- 1780 Katarzyna ....... ?
- 1781 Jadwiga 1781
(1781 JAN sługa ? w spisie 1790 roku)......?
- 1782 Agnieszka ...... ?
- 1783 Walenty
- 1786 Brygida
- 1789 Salomea ( 1814 slub z Pawłem Jaguntkowiczem u WSw.)
- 1790 Marianna, zm. 1790BRAK INFORMACJI ADRESOWEJ
NPM 1778 2 wrzesien ALEKSANDER KARWACKI/KARWICKI ?? I Elzbieta Protasiewicz chrzestnymi Mikołaja Kubasiewicza
NPM 1779 sierpień 1779 JAN KARWACKI i Agnieszka Jaworska chrzestnym DOMINIKA MICHAŁA s. Michała Bałuckiego
NPM 1779 maj 29 STANISŁAW KARWACKI wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim swiadkami na ślubie Hiacentego Baranskiego = wdowca i Franciszki Piekarskiej – panny

BRAK INFORMACJI ADRESOWEJ
NPM sl 1779 czerwiec 20 dał ślub WALENTEMU IV KARWACKIEMU i Jadwidze Szymczykownie; (NIE WIADOMO GDZIE MIESZKALI ) swiadkowie FRANCISZEK KARWACKI, Jan Durkowski i Jan Drudzienski; NPM sl1779 FRANCISZEK KARWACKI swiadkiem WALENTEGO i Jadwigi; NPM ur1780 - 3 marzec 1780 KATARZYNA KARWACKA c. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH ; NPM zg1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi; NPM ur 1783 - 12 febr 1783 chrzest WALENTEGO V KARWACKIEGO s. WALENTEGO IV i JADWIGII KARWACKICH, chrzestni Walenty Dudzieński i Rosalia Masierowiczowa Civ Crac; NPM Zg 1783 kwiecień 18 WALENTY V KARWACKI s. Walentego..; NPM 1791 - lipiec 7 WALENTY IV KARWACKI chrzestnym Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej c. Walentego i Rosali
1796 grudzień 2 umiera w par. NPM MAGDALENA de domo ??? Sregni Karwacka, l. 81 – mogla być matka Walentego ze Szpitalnej 10/12 lub Augustyna z Krzyża 5
1797 styczeń 14 zamarł JAN KARWACKI, l.23 krewniak Walentego Karwackiego ze Szpitalnej, gdzie też mieszkał, ale także Jana Nepomucena Karwackiego z Kleparza, Augustyna z Krzyża 5.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parafia NPM


• 1753-1831 nob. AUGUSTYN KARWACKI z Wolbromia Cic.C. 1793 i Salomea Wojciechowska

1753 AUGUSTYN KARWACKI rodem z Wolbromia, bratanek JANA NIEPOMUCENA KARWACKIEGO , mąż Salomei, ojciec Adama ; 1808 Augustyn i Salomea KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652V/460 ul.Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza NPM zg1830 pazdziernik 24 SALOMEA z Wojciechowskich KARWACKA z. Augusta l. 65, hydropa; zg NPM 1831 luty 27 AUGUSTYN KARWACKI, l.78 apopleksja dom 652/460 Krzyżą 5 - Ojciec Adama Klasantego Karwackiego

Kamienica 243 Maleckiego w planie Senackim / 1789 (ul. Bracka 8)
1789 KAMIENICA 243 - Nob AUGUSTYN KARWACKI I SALOMEA Gm.II dom 243 ul. Bracka 8. Augustyn bratanek Jana Nepomucena Karwackiego z Kleparza.
Kamienica 652 /1808 KARWACKICH (ul. Krzyza 5)
1808 złotnik krakowski, nob. Augustyn i Salomea z Wojciechowskich KARWACCY (rodzice Adama, Heleny, Ewy) kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652 V/460 ul.Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza; zg1830 pazdziernik 24 SALOMEA z Wojciechowskich KARWACKA z. Augusta l. 65, hydropa; zg 1831 luty 27 AUGUSTYN KARWACKI, l.78 apopleksja dom 652/460 Krzyżą 5 - Ojciec Adama Karwackiego, Ewy Karwackiej Gradowiczowej; NPM zg 1802 padziernik 10 JOZEF FRANCISZEK KARWACKI lat 2 s. Augustyna; NPM ur1798 lipiec 2 ADAM KALASANTY KARWACKI, syn AUGUSTA KARWACKIEGO i Salomei Wojciechowskiej gm I/dom 243/ADAM 1850 dom 433 lub 439 Sławkowska; NPM ur1803 listopad 10 (wg meldunku w 1847) ADAM KARWACKI syn. Augustyna i Salomei ;NPM ur ? EWA KARWACKA c.Augustyna w 1846 żona por. Gradowicza; NPM zg1803 styczeń 9 HELENA ANTONINA KARWACKA 9 dni;


Urodzenia/zgonyw Krakowie;dzieci Augustyna ..synowca Jana::

civCrac 1797 grudzień 16 AUGUSTYN KARWACKI z Wolbromia (bratanek Jana Nepomucena Karwackiego)
„Gdyby nie ty Ewciu (Ewa Karwacka) !, gdyby nie wy żony! z Krakowa nie byłby pozostał kamień na kamieniu …” wspomina słowa porucznika Gradowicza Józef Wawel-Louis
str 190) Dowod ducha, jaki w niej panował, przytaczan o później zdanie porucznika Gradowicza (męża siostry sędziego Karwackiego), wypowiedziane za powrotem do żony i kilku pań wyszłych na jego powitanie w słowach : — Gdyby nie ty Ewciu! gdyby nie wy żony! z Krakowa nie byłby pozostał kamień na kamieniu.


NPM ur 1798 lipiec 2 ADAM KALASANTY KARWACKI, syn
AUGUSTA KARWACKIEGO i Salomei Wojciechowskiej gm I/dom 243/ADAM 1850 dom 433 Sławkowska;ur1803 listopad 10 (wg meldunku w 1847) ADAM KARWACKI syn. Augustyna i Salomei; 1847 ADAM KARWACKIur 10.11.1803, syn Augustyna z Wolbromia i Salomei mieszka sam w domu nr 439, ul.Sławkowska; / Adam wnuk brata Jana Nepomucena Karwackiego o imieniu nieznanym ???

Kamienica nr 439 Slaw 17 D) lub 433 (sław. 25 C) / 1847 , ul.Sławkowska 23 lub 27
1847 ADAM KARWACKI ur 10.11.1803, sędzia krakowski; syn nob. Augustyna z Wolbromia (srebrnik krakowski, tworca ostatniej buławy hetmańskiej) i Salomei z Wojciechowskich; brat Ewy porucznikowej Gradowskiej; mieszka sam w domu nr 439 lub 433 , ul.Sławkowska 23 lub 27

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hieronim Ciechanowski (1828-1882, syn kupca krakowskiego; jako młody prawnik przez 5 lat pisał dziennik) Dziennik z lat 1851-1856. Był trzecim synem Stanisława, nie był człowiekiem wybitnym, nie odegrał żadnej roli większej roli w życiu politycznym lub naukowym, nie wsławił się bohaterskimi czynami, nie został słynnym , ani powszechnie znanym. Należał do ludzi przeciętnych, uczących się chętnie i pracowitych, nie mających wygórowanych ambicji…W 1846 podjął studia prawnicze na Uj, ukończył je w 1849, w styczniu 1856 …zaprzysiężony jako sędzia…(z wstępu Ireny Homoli Skąpskiej)

Str 85 Opis Struktury organizacyjnej i kadrowej Trybunału Sądowego:

2. Wydział I Trybunału.
a) Prezydującym w tym wydziale jest pierwszy sędzia Józef Pareński (sędzia i przewodniczący Trybunału I, od 1855 r. radca Sadu Krajowego), człowiek i miłego i słodkiego charakteru, a dla swojej długoletniej praktyki, znajomości ustaw, pamięci trwałej i przytomności umysłu, jest bardzo użytecznym członkiem sądownictwa.

b) W Wydziale I zasiada dalej sędzia ADAM KARWACKI (sędzia Trybunału I, po reformie sadownictwa w 1855 r. bez posady), dotąd kawaler lubo już w usługach publicznych lat 25 strawił. Tak długie urzędowanie wyczerpuje powoli siły, znuży człowieka i w końcu zrobi go obojętnym na swoje obowiązki, a dlatego nie możemy się dziwić, jeżeli usłyszymy o Karwackim zdanie niepochlebne z powodu jego próżniactwa, które wszędzie w jego czynnościach wybija się dokładnie….
c) Bieguński Tadeusz (ok 1800-1869, sędzia Trybunału I, po reformie 1855 r. bez posady)już także od kilku lat siedzi na stołku sędziowskim, wyznać należy, że większa mógłby pozyskać sławę gdyby się był oddal zawodowi muzycznemu aniżeli prawnemu, gdy natura obdarzyła go pięknym głosem basowym, a przeciwnie nie uzbroiła go w cierpliwość i wytrwanie, jakie urzędnikowi niezbędnie są konieczne. …..


Str 95

W 1852 roku podaje:

10. Depozyt i Kasa Sądowa:
Komisarzami sadowo-depozytowymi są sędziowie; Pareński, Brzeziński i Karwacki, a ich zastępcami sędziowie Sokalski i Krzyżanowski….xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NPM zg 1802 padziernik 10 JOZEF FRANCISZEK KARWACKI lat
2 s. Augustyna/ wnuk brata Jana Nepomucena Karwackiego o imieniu nieznanym

1798ur…… XIII/3A””” ADAM-A JÓZEF KALASANTY KARWACKI, syn Augustyna) i Salomei-B Wojciechowskiej, ur/ch:.23 lipiec 1798 (Platea Fraterna (zamieszkali w domu 243) BRACKA 8, chrzestnymi byli Filip Włodyczyński \(krakowski kupiec), Urszula Ojśniatowska (bywsza rewizorowa) ,(par.Mariacka), potem adresy Krzyża 5, Sławkowska 23 (Warszawianki),
według meldunku z 1847 roku Adam urodził się 10 listopada 1803, a wiec może jest kolejnym Adamem (po smierci poprzedniego) ? W 1847 roku jest zameldowany sam w domu 439/mieszkanie 2
ADAM KARWACKI, urodzony w Krakowie, religii rzymsko-katolickiej (w materiałach Senatu WMK z 31.V. 1844 roku liczy 39 lat,a więc z 1805 roku). Po ukończeniu szkół gimnazjalnych tudziez kursów filozofii i prawana Uniwersytecie Jagiellońskim, mianowany dnia 17.XI.1823 (a więc data 1805 i wiek 39 są błędne) aplikantem sądowym, otrzymał następnie dnia 14 sierpnia 1928 nominacje kancelisty Trybunału z przeznaczeniem pracowania w biurze prokuratora przy Trybunale. W roku 1833 mianowany był adiunktem przy Senatorze czuwajacym nad pracami instytucji publicznych. Dnia 22 sieronia 1833 złozył egzamin sędziowski, a uchwałą Senatu Zarzadzajacego, rep. Z 7 lutego1838 zapadła z uwagi na zaszczytne polecenie go ze strony Senatu Rządzącego(10.V.1840) jako w urzędowaniu zasłużonym i wyższe kwalifikacje posiadającym, do podwyzszenia pensji, Następnym Reskryptem Senatu Rządzącego miał polecenie sprawowania obowiązków obrońcy spraw rządowych i instytutowych, na koniec 21.V.1842 został powołany na urzad Sędziego dozywotniego Trybunału, który sprawuje dotychcas, a wiec od aplikantury ma staż zawodowy 20,5 lat. Niestety w kolejnych decyzjach Senatu wydawał się być pomijany w awansach, zawsze przegrywa……Ur 1803 zgon styczeń 9 HELENA ANTONINA KARWACKA 9dni czyja córką była ? Augustyna ?

1808 Augustyn i Salomea KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652V/460 ul.Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza: mają syna ADAMA i Córkę Ewę Gradowiczową.

„Gdyby nie ty Ewciu (Ewa Karwacka) !, gdyby nie wy żony! z Krakowa nie byłby pozostał kamień na kamieniu …” wspomina słowa porucznika Gradowicza Józef Wawel-Louis
str 190) Dowod ducha, jaki w niej panował, przytaczan o później zdanie porucznika Gradowicza (męża siostry sędziego Karwackiego), wypowiedziane za powrotem do żony i kilku pań wyszłych na jego powitanie w słowach : — Gdyby nie ty Ewciu! gdyby nie wy żony! z Krakowa nie byłby pozostał kamień na kamieniu.


1830zg....... XII/2A””” Salomea-B Karwacka; zm. 1830 pażdz. 24 w dom 652(Winc.Hanowicza)/460/sw.Rocha, Krzyża 5; zmarła SALOMEA KARWACKA, z domu Wojciechowska , lat 65 (przyczyna: hydropa) żona Augustyna i matka Adama,: par.NPM

1831zg…….XII/2A””” AUGUST(-YN)-A KARWACKI, mąż SalomeiA,(od 1808 własciciele domu przy Krzyża 5) ojciec Adama Józefa Kalasantego, sędziego Trybunału WMK, .zmarł 1831 lutego 27, l. 78, w Domu 652(winc.Hanowicza)/460/sw.Rocha, Krzyża 5; zmarł na apopleksje AUGUST(-YN) KARWACKI; paraf NPM.448 c cd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Parafia sw. Floriana


1755-1815 BALCER KARWACKI z Pilicy starszy cechu kowalskiego na Kleparzu i Salomea z d. Rogozińska


Dom Kleparz 96 (wg Planu senackiego to zespół kościelny na pl. Slowianskim)
1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.

Rodem z Pilicy BALCER KARWACKI 1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.

Kleparz 1815 /zgon 87 str 44
Dnia 20 IX 1815 przdc nami wikarym parafii sw. Szczepana na Piasku i zastepca Urz. St. Cywilnego Gminy Klrparz w Departamencie Krakowskim okazali się Sławetny Jan Karwacki lat 30 stolarz z Kleparza spod numeru 115 ( koniec Długiej po lewej od Nowego kleparza dom Grzegorza Kowalskiego), lub 149 (dom Kieresinskiego) syn zmarłego i swagier Maciej jastrzebski lat 45 zam. pod liczba 131 (dom Nankiewiczowej, ul. Długa po prawej przed Szlakiem) ,oświadczyli ze dnia 18 w domu pod numerem 149 ( ul. Predzichów 3. Vis a vis kosc. Walentego) o godz. 14 zmarł BALCER KARWACKI lat 60 majacy miał zostawioną w tym domu zonę SALOME z Rogożinskich Karwacka; syn nieżyjących już rodziców niewiadomego imienia, URODZONY W MIESCIE PILICY

1812/58 zgony sw. Florian zmarła ROZALIA NADERBRUCH, 11 mies. Licząca corka Wincentego Naderbucha w XII Pilku Piechoty i Katarzyny z Karwackich, zmarła 12 maja o 7 rano. Zgłosił dziadek uczciwy Baltazar Karwacki prof. Slusarskiej lat 60 zam na Kleparzy pod liczba 133 (Nankiewiczowej dom, ul. Dluga pomiędzy Pedzichowem a Szlakiem, za Wcisło)), dziadek zmarłej i przyjaciel jego Andrzej Pluciński prof. Szewskiej lat 42 mający w tym ze domu na Kleparzu zamieszkały

xxxxxxxxxxxxxx

1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego…. Syn Mateusza ? brat Andrzeja ? Krewny Karwackich z Pilczy / Smolenia, Strzegowa, Kapiełek w dobrach XX Zbaraskich
1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.

Kleparz 1815 /zgon 87 str 44
Dnia 20 IX 1815 przdc nami wikarym parafii sw. Szczepana na Piasku i zastepca Urz. St. Cywilnego Gminy Klrparz w Departamencie Krakowskim okazali się Sławetny Jan Karwacki lat 30 stolarz z Kleparza spod numeru 115 ( koniec Długiej po lewej od Nowego kleparza dom Grzegorza Kowalskiego), lub 149 (dom Kieresinskiego) syn zmarłego i swagier Maciej jastrzebski lat 45 zam. pod liczba 131 (dom Nankiewiczowej, ul. Długa po prawej przed Szlakiem) ,oświadczyli ze dnia 18 w domu pod numerem 149 ( ul. Predzichów 3. Vis a vis kosc. Walentego) o godz. 14 zmarł BALCER KARWACKI lat 60 majacy miał zostawioną w tym domu zonę SALOME z Rogożinskich Karwacka; syn nieżyjących już rodziców niewiadomego imienia, URODZONY W MIESCIE PILICY

1812/58 zgony sw. Florian zmarła ROZALIA NADERBRUCH, 11 mies. Licząca corka Wincentego Naderbucha w XII Pilku Piechoty i Katarzyny z Karwackich, zmarła 12 maja o 7 rano. Zgłosił dziadek uczciwy Baltazar Karwacki prof. Slusarskiej lat 60 zam na Kleparzy pod liczba 133 (Nankiewiczowej dom, ul. Dluga pomiędzy Pedzichowem a Szlakiem, za Wcisło)), dziadek zmarłej i przyjaciel jego Andrzej Pluciński prof. Szewskiej lat 42 mający w tym ze domu na Kleparzu zamieszkały


Urodzenia/zgony na Kleparzu DZIECI BALCERA i SALOMEI:

sFLOR ur 1784 19 kwiecień 1784 KATARZYNA c. Balcera i Salomei
sFLOR ur 1785 25 maj 1785 JAN KARWACKI s/c Balcera i Salomei po kim Jan ?
sFLOR: ur 1787 9 feb 1787 AGATHE KARWACKA c. Balcera i Salomei;
sFLOR; 1810 3 lipiec 1810 slub AGATA KARWACKA i KARKOSZCZYK WOJCIECH; sl 1810 AGATA KARWACKA z Karkoszczykiem Wojciechem
sFLOR; ur 1787 15 marzec 1797 JOSEPH MICHAŁ KARWACKI s. Balcera i Salomei
sFLOR; ur 1788 13 kwiecień 1788 ADABELT / WOJCIECH KARWACKI s. Balcera i Salomei; zg 1788 22 kwiecień 1788 WOJCIECH KARWACKI 7 dni, syn Balcera i Salomei;
sFLOR; ur 1789 5 sierpień 1789 DOMINK KARWACKI/a s. Balcera i Salomei; zg 1791 Dominik Karwacki (ur 1789 - zm luty 1791;
sFLOR; ur 1791 25 maj 1791 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei,
sFLOR; ur 1792 3 sierpień 1792 MARIANNA KARWACKI c. Balcera i Salomei Rogozińskiej; zg 1794 15 wrzesień 1794 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei;
sFLOR; ur 1794 8 sierpień 1794 HEDWIG KARWACKI c. Baltazara i Salomei Rogozinskiej;
sFLOR; zg 1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. Na cmentarzu czyja żona ??

3 stycznia 1795 III rozbiór Polski przez Rosje, Austrie i Prusy (od listopada 1795) CAŁKOWITA UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI

sFLOR;ur 1799 19 stycz. 1799 AGNES c. Balcera i Salomei
Rogozinskiej 1799 ur 19 styczeń AGNIESZKA KARWACKA,
sFLOR; ur 1800 14 maja 1800 STANISŁAW KARWACKI s. Balcera i Salomei Rogozinskiej
sFLOR; ur 1803 23 styczeń 1803 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei Rogozinskiej; zg1804 27 stycznia 1804 2,5 roczna MARIANNA KARWACKA w domu nr 96/Długa c. Balcera i Salomei ?


KLEPARZ
1760-5ur … XIII/3A.BALCER-A KARWACKI zmarł w 1815 w wieku 60 lat czy może był synem Błażeja i Małgorzaty ?) BALCER KARWACKI – 31 lat, w 1791 roku zamieszkuje w domu Marcina Kiliana, wraz z:1767ur ….żoną Salomea Rogozinską -B z d. Rogozińska , l. 24 (ur. 1767), (par.Floriana)
Mieli dużo dzieci
1784 – KATARZYNA....?
1787 – JAN ....?
1787 – Agata ....?
1778 – Wojciech zm 1788
1789 – Domnik zm. 1791
1791 – Marianna zm 1791
1792 – Marianna zm 1794
1794 – Jadwiga ...?
1797 – Józef Michał czy zm. 1798 czy ozeniony z Marianna Młodzianowska miał syna ALEKSANDRA JÓZEFA ur.1825
1799 – Agnieszka ...?
1800 – Stanisław
1803 Marianna zmarła 1804


1815 - Sławetny BALCER KARWACKI; starszy cechu kowalskiego ; u sw. Fl, slub 1755 - Salomea i BALCER KARWACKI zmarły w wieku 60 lat 15 ... 1815 roku zmarły w wieku 60 lat 15 ... 1815 roku SYN Walentego i Franciszki Wróblówny czy Jana i Katarzyny; WNUK Jana i – nie wiemy gdzie mieszkał – prawdopodobnie w domu nr 96 bo tam umiera zg 1804 27 stycznia 1804 2,5 roczna MARIANNA KARWACKA w domu nr 96/Długa c. Balcera i Salomei ?; Fl ur 1784 19 kwiecień 1784 KATARZYNA c. Balcera i Salomei po BABCE KASIA; Fl ur 1785 25 maj 1785 JAN KARWACKI s/c Balcera i Salomei; Fl Ur 1787 9 feb 1787 AGATHE KARWACKA c. Balcera i Salomei; Fl Ur 1787 15 marzec 1797 JOSEPH MICHAL KARWACKI s. Balcera i Salomei; Fl ur1788 13 kwiecień 1788 ADALBERT / WOJCIECH KARWACKI s. Balcera i Salomei; Fl zg1788 22 kwiecień 1788 WOJCIECH KARWACKI 7 dni, syn Balcera i Salomei; Fl ur1789 5 sierpień 1789 DOMINIK KARWACKI/a s. Balcera i Salomei; FL ur 1791 25 maj 1791 MARIANNA c. Balcera i Salomei Rogozińskiej; Fl zg 1791 Dominik Karwacki (ur 1789 - zm luty 1791; ur 1792 3 sierpień 1792 MARIANNA KARWACKI c. Balcera i Salomei Rogozińskiej; Fl ur1794 8 sierpień 1794 HEDWIG KARWACKI c. Baltazara i Salomei Rogozinskiej;Fl zg1794 15 wrzesien 1794 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei; Fl ur1799 19 stycz. 1799 AGNES c. Balcera i Salomei Rogozinskiej; FL ur1800 14 maja 1800 STANISŁAW KARWACKI s. Balcera i Salomei Rogozinskiej; Fl ur 1803 23 styczeń 1803 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei Rogozinskiej; FL zg 1804 27 stycznia 1804 2,5 roczna MARIANNA KARWACKA w domu nr 96/Długa c. Balcera i Salomei ?; Fl zg1815 - 15 ... 1815 BALCER KARWACKI lat 60;

Fl zg 1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. Na cmentarzu matka/zona Jana seniora/juniora ??
1810 3 lipiec 1810 slub AGATA KARWACKA c. Balcera i Salomei i KARKOSZCZYK WOJCIECH


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Załączniki
DSCF7284.JPG
(920.88 KiB) Nie pobierane
DSCF7283.JPG
(966.14 KiB) Nie pobierane
DSCF7282.JPG
(936.73 KiB) Nie pobierane
DSCF7281.JPG
(930.81 KiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448c:... Rodzina KARWACKICH .. cd

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448c...... Rodzina KARWACKICH w.... cd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STANISŁAW KARWA/e/iCKI, mąż ZOFII Szczerbińskiej,

1748 NPM feb Maciej Mankiewicz Monsionariusz S. Barbary Chrzci u NPM IGNACYM BLASIUM syna Stanisława Krawiecki i Zofii. Chrzestni Jan Kuchcinski i Barbara Gregorewiczowa

1770 ? STANISŁAW KARWACKI, mąż ZOFII Szczerbińskiej, ojciec ur. w 1804…… Kajetan-A JÓZEF KARWACKI.-wicki…….Ur/ch13….1804 (Plate Stanisłavussyna) syna STANISŁAWA KARWACKIEGO(-wickiego) i Zofii –B Szczerbińskiej (zamieszkałych w domu w NPM . ul. Sławkowska)


(Uwaga: podobno był zwyczaj nadawania imion wcześniej lub co dopiero zmarłych dzieci, rodzeństwa)


A na Uniwersytecie Krakowskim sa wówczas:

1770 STEPHANUS s. ANTONIUS/Stefan syn Antoniego KARWACKI; dioc.Cracov..s.

1771 MICHAEL s. ANTONIUS/Michał syn Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.

1752 JOANNES s. ANTONIUS /Jan syn Antoniego KARWACKI dioc. Cracov. s.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Generacja XIII: Gniazdo Kraków

1760 XIII jw.


Dom 662 – KARWACKICH - pod Murem przy BRAMIE NOWEJ (Siennej)
W 1770 wśród szeregu domków 662-668 przy murach na Gródku pierwszy 662 DOMEK KARWACKIEGO, wyburzone po 1809, gdy już był Góreckiego (kadaster Richtera)

Kadaster Richtera : W 1770 wśród szeregu domków 662 - 668 przy murach na Gródku pierwszy nr 662 DOMEK KARWACKIEGO, wyburzony po 1809, gdy już był Góreckiego


Xxxxxxxxxxxxxxx


A na Uniwersytecie Krakowskim są wówczas:

1763 Ing. PETRUS SIMONI / Piotr syn Szymona KARWACKI ex arch. Gnes.
1770 BALTHAZAR CHRISTOPHER / Baltazar syn Krzysztofa
KARWACKI ex Pilecensis / z Pilicy ?


Parafia Bożego Ciała
KAZIMIERZ

1870….w latach 1779-1867-1870 według ksiag metrykalnych parafii Bożego Ciała nie urodziło się dziecko o nazwisku KARWACKI/A; ale:
27.IV/1803 rodzi się Katarzyna Kowecka, córka Antoniego Koweckiego i Marianny; 8.VII/1804 rodzi się Marianna Kowecka córka Antoniego i Marianny 1797-1809: w spisie alfabetycznym 1797-1809 nie ma Karwackich w parafii Bożego Ciała

1847….tak samo 1809 – 1847 nie ma Karwackich; parafii Bożego Ciała
1870….tak samo 1848 – 1870 nie ma Karwackich są Korneccy, Kórniccy; parafii Bożego Ciała
1870…..WG spisu slubów parafii Bożego Ciała między 1697 -1787, 1788 – 1864, 1864-1868,
1869-1870 KARWACCY nie brali tutaj ślubów NIE ŻENILI SIĘ NA KAZIMIERZU
1870…..Nie ma ich także w listach zapowiedzi (5-76) 1809– 1870 parafii Bożego Ciała
1797-1812 – nie ma zapisów o zgonach Karwackich parafii Bożego Ciała 1813-1852 – brak Karwackich spisie w parafii Bożego Ciała


UWAGA 1777 MOMENT PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI – granica z Austrią na Wiśle, południowa część miasta już w rękach austriackichxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ŁĘTKOWICE kolo Słomnik
RODZINA 1754-1827
FRANCISZKA i 1762-1835 AGATY vel Agnieszki Karwackich z Łetkowic 6 km na E od Słomnik
** córka 1797 Katarzyna Karwacka – Łyszczykowa od 1815 żona Franciszka Łyszczyka
** syn 1811 Szymon Karwacki, być może ten, który w 1833 ożeniony z Józefa Trzebinską z Krupnik u św. Szczepana w Krakowie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGeneracja XIV: Gniazdo Kraków


/św. Floriana/B. Ciała/ Wsz. SW./NPM
1790 XIV


Od 1815 WOLNE MIASTO KRAKÓW

Zgony na Kleparzu / Kazimierzu::

ur...... ? sFLOR; zg1798 20 lipca 1798 umiera JÓZEF KARWACKI (wiek ???) w domu 92 /Długa 30

BCiala: ur.......? zg 1821 - 5 wrzesien 1821 SAMUEL KARWACKI ?????


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NN syn Michala Karwackiego

Kamienica 77 / 1802 (pl. Dominikański; kamienica Nowakowskiego w rogu obok „Pawlaka”; vis a vis lajkonika)j) 1802 KAMIENICA 77 – tutaj umiera NN syn Michała Karwackiego w domu nr 77 " infanis non virus natus Michaelis Karwacki

1747 Akademia Krakowska MICHAEL s. ANTONIUSA / Michał s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rodzina 1760 ? Kazimierza Karwackiego i Reginy…
RODZINA 1789 Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej

1770 – u Bozego Ciała; 1.III.1770 KAZIMIERZ syn. Walentego i Franciszki Karwackich; chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA;
MARIANNA (Stanisławowa ... a więc STANISŁAW I WALENTY mogą być krewnymi / braćmi) KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki; Kazimierz był potem mężem Reginy, ojcem Józefa, dziadem Karola z Pasmiech, Aleksandra i Ignacego i całego gniazda ziemian z Pasmiech.

KAZIMIERZ Karwacki z Żywca maż Reginy ojciec Józefa, dziadek Karola – Zygmunta itd. W Pasmiechach

Ur 1789 JÓZEF KARWACKI s Kazimierza i Reiny Karwackich

sl WSWsl 1820 JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA Mąż Marii, ojciec Karola, Aleksandra (dr med.), Ignacego (prof. IT); 1847 DoM 497; 847 JÓZEF KARWACKI, ur. 1785 mieszka w domu 424, mieszk.8; parafia NPM; z żoną MARIĄ- (patrz Marianna Młodzianowska) z 1800 roku, slub ich w 1820 roku; synem KAROLEM KARWACKIM ur. 1823; synem ALEKSANDREM KARWACKIM ur, 1825 od 1837 wymeldowanym do Wiednia; synem IGNACYM KARWACKIM, ur, 1828 potem w 1852-62 prof.. Matematyki w Instytucie Technicznym;

Kamienica nr 424 (Slaw. 32A /1847 , mieszk.8;
1847 JÓZEF KARWACKI, ur. 1785 mieszka w domu 424, mieszk.8; parafia NPM; z żoną MARIĄ- (patrz Marianna Młodzianowska) z 1800 roku, slub ich w 1820 roku; synem KAROLEM KARWACKIM ur. 1823 (potem na Paśmiechach); synem ALEKSANDREM KARWACKIM ur, 1825 od 1837 wymeldowanym do Wiednia; synem IGNACYM KARWACKIM, ur, 1828 potem w 1852-62 prof.. Matematyki w Instytucie Technicznym- 424 / SŁAWKOWSKA 32 A dawna kamienica Brandysów czyli obecny PAŁAC BADENICH
1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI (dr med., w Krakowie, Kielcach, Warszawie; znawca ogrodnictwa) syn JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej; żeni się u NPM z Angelą Antonią Stacherską, c. Antoniego (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks Otfinowski
1863 sept 1863 slub u NPM syna Salomei Karwackiej-Zaleskiej (c. Walentego i Magdaleny Karwackich ze Szpitalnej) i Michała Zaleskiego; Wincentego Józefa Zaleskiego wdowca l. 47 z Marianna Żukowską, primo voto Zarzycką l. 50


Wszystkich Świętych
Karwacki Józef l.31 i Młodzianowski Marianna l.21
Rodzice Karola, Aleksandra Józefa, Karwackiego, lekarza, Ignacego prof. Mat. w ITK Kraków - WW. Święci, 1820, 29

Józef Karwacki i Marianna Młodzianowska; NPM ur 1800 MARIA / Marianna Młodzianowska zona Józefa KARWACKIEGO; NPM sl 1815 JÓZEF KARWACKI s. Kazimierza i Reny i MARIANNA MŁODZIANOWSKA z Żywca ????


Księga aktów małżeństwa, rok 1820, str. 39 – 41, poz. 29

„W roku 1820 Dnia piętnastego Lipca, o godzinie czwartej po południu, przed Nami Zakrystianem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie stawił się: PAN JÓZEF KARWACKI Młodzian liczący lat 31 podług złożonego Aktu Znania w Sadzie Pokoju w dniu 28 Czerwca roku bieżącego........ służbą Dworską trudniący się w Galicji w Żywcu mieszkającym, KAZIMIERZA i REINY KARWACKICH Małżonków zmarłych Syn.. jak świadczy wywód słowny zejścia iego Rodziców i krewnych wstępnych w Sądzie Pokoju na dniu 28 czerwca roku bieżącego sporządzony - B.
Stawiła się także i MARYANNA MŁODZIANOWSKA Panna, licząca lat dwadzieścia ieden , podług złożonego Aktu Znania w Sądzie Pokoju w dniu 29 czerwca roku bieżącego sporządzonym ... (..) przy ulicy Franciszkańskiej pod numerem 212 mieszkająca, JÓZEFA MŁODZIANOWSKIEGO i AGNIESZKI z DĄBROWSKICH Małżonków zmarłych Córka, jak świadczy wywód słowny Zeyscia iey Rodziców i Krewnych wstępnych w Sądzie Pokoju na dzień 28 Czerwca roku bieżącego sporządzony - C.
D. Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do obrządu ułożonego między Niemi Małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w dwóch Parafiach, to iest w Parafii naszey przed główemi drzwiami naszego domu gminnego pierwsza dnia 2 lipca a druga dnia dziesiątego tegoż miesiąca i roku bieżącego w Parafii Żywieckiej w Galicyi podług Formy Rządu Austryackiego iedyne Koscielne w tych ze samych dniach, iak świadczy Extrakt Zapowiedzi w Parafii Żywieckiej wyięty tu pod literą E dołączonym.
Gdy żadne załamowanie przeciw rzeczonemu Małżeństwu nie zaszło, my przeyżawszy wymienione papiery, z których okazało się iż formalności iakich Prawo wymaga zachowane zostały, przychylając się do wymienionego żadania, po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżey wyrażonych papierów iako też Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki, czyli chcą pobrać się ze sobą ? Na co gdy każde z Nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka iest ich wola; oświadczamy w Imieniu Prawa, iż JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA połączeni są ze sobą węzłem Małżeństwa. Tego wszystkiego spisalismy akt w przytomności Urodzonych; w tem Pana Franciszka Hałatkiewicza Plenipotenta Jaśnie Wielmożnego Hrabi Wielopolskiego, lat 49 liczącego – przy ulicy Franciszkańskiej pod numerem 212 mieszkającego; Księdza Jakóba Bryndzki Wikariusza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii św. Anny w Krakowie, liczącego lat 40 przy ulicy św. Anny pod liczbą317 mieszkającym. JM Pana KAZIMIERZA KRATZERA Obywatela Wolnego Miasta Krakowa liczącego lat 45, na Zamku przy Krakowie pod liczbą 130 mieszkającym – i Sławetnego Pana SEBASTYANA SKOTNICKIEGO Obywatela Miasta Krakowa liczącego lat 35, przy ulicy Grodzkiej pod liczbą 122 mieszkającego we własnym domu ; który stawaiącym przeczytawszy i podpisany został przez Nas i inne w Akcie wyrażone przytomne Osoby. (ks. Stanisław Micinski, Józef Karwacki, Maryanna Młodzianowska, Franciszek Hałatkiewicz,, ks. Jakób Bryndza, Kazimierz Kratzer iako świadek, Sebasyan Skotnicky iako świadek)”

Dzieci Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej
NPM ur 1820 ..... dziecko Józefa i Marii Karwackich
NPM ur1823 KAROL KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich ; prawdopodobnie założyciel gniazda Paśmiechy k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Zygmunta (b. podobny do mojego Ojca Tadeusza), Stefana i Wacława Karwackich
NPM ur1825 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii
Karwackich, od 1837 w Wiedniu
NPM ur1826 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej; sl1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI syn JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej; z Angelą Antonią Stacherską, c. Antoniego (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks Otfinowski
NPM ur1828 IGNACY KARWACKI s. Józefa i Marii KarwackichNPM ur 1820 ..... dziecko Józefa i Marii Karwackich

NPM ur1823 KAROL KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich ; prawdopodobnie założyciel gniazda Paśmiechy k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Zygmunta oraz dziadek Zygmunta Karola "beliniaka" (b. podobny do mojego Ojca Tadeusza)oraz Marii, Stefana i Wacława Karwackich

NPM ur1825 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii
Karwackich, od 1837 w Wiedniu

Sl 1854 ALEKSANDER Józef KARWACKI - ur. 1825 w Żywcu, zm. 25.X.1871 w Warszawie ( synem Józefa KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej, brat Karola i Ignacego) ożeniony 11. II.1854 u NPM w Krakowie z Angelą Antonina Stacherską

NPM poz 10.. adres Plac Szczepanski nr 609 11 LUTY 1854: Oświadczenie: JA ANTONI STACHERSKI OJCIEC CÓRCE MOJEJ AMIELI NA ZWIAZEK ZEZWALAM NA CO SIĘ WOBEC SWIATA PODPISUJE: Stacherski Antoni – ojciec kupiec i Felix Otwinowski – obywatel
ALEKSANDER (ur 1826, lat 27)... Josephi Karwacki .... off. priv at Marianna Młodzianowska l.c. fill in Żywiec.... Galnadno Medieno absendudus clinder ... Adres: 609/401 nowy, hipoteczny 386 ul. SZPITALNA 13 (obecnie blok KASY POCZTOWEJ), Dom Pod Łabedziem w 1852 Staanisława Piekarskiego, w 1892 Leona Kurkiewicza.

ANGELA ANTONIA STACHERSKA c. Antoniego Stacherskiego i Marianny Rajczarskiej l.c. M.. Gruc.. fil on Baxi ... Casimirus Casimierii ??.
Adres: 369/238 nowy, hipoteczny 229 narożny ul. Szczepanska 11 i Plac Szczepanski 10, w 1852 dom Anny Jankowskiej a w 1892 Olimpii Jankowskiej..


Wg PolSłBiogr: (1825-1871...żył 46 lat) lekarz i polmolog, ur. w Krakowie, studiował medycyne na UJ, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny. Służył jako lekarz w wojsku austriackim, a po wyjściu przeniósł się do Królestwa Kongresowego, Był powiatowym lekarzem w Kielcach, następnie praktykował w Solcu i wreszcie w Warszawie, gdzie zmarł 25.X.1871 roku. W latach 1859-64 opublikował szereg artykułów fachowych w „Tygodniku Lekarskim”. Od wczesnych lat interesował się botaniką, hodowlą roślin i pomologią, w r. 1866 wydał w Warszawie „ O chodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych”, bardzo ceniona i jeszcze dwukrotnie po jego smierci wznawiana (1874, 1886). Ponadto ogłosił prace nt „ Ogrodnictwo warzywne, drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz użytecznosć tychże (1871,1887)

11 luty 1854: poz 10/parafia NPM w rejestrze ślubów: OŚWIADCZENIE: Ja Antoni Stacherski, Ojciec córce swej Anieli na związek zezwolenie daję składając podpis w obecności świadków.
ALEKSANDER JÓZEF KARWACKI, off priv Marianna Młodzianowska l.c. In file In Żywiec…i Tadeusz …. Media, 27 lat urodzony w 1826 roku, ANGELA ANTONIA STACHERSKA, 18 lat, urodzona w 1835 roku, Marianna Rayzdal, l.c. civ: świadkowie: ST. Fedorowicz, Feilx Otfinowski.
- ur. 1825 w Krakowie?Żywcu ?, zm. 25.X.1871 w Warszawie. Lekarz, studiował na UJ, potem w słuzbie wojskowo-medycznej armii austriackiej, potem w cywilnej służbie medycznej w Kielcach (patrz niżej), Solcu i Warszawie. Autor wielu artykułow w Tygodniku Lekarskim, a ponadto napisał (wg Wielkiej Encyklopedii JJK Gotfryda, 1903):
- „Torebki albo kapsułki galaretkowate oraz otwierające „ – Kielce 1859,
- „O durze czyli tyfusie zaraźliwym” – Warszawa 1863.
Był miłośnikiem i znawca ogrodnictwa, napisał:
- „ O chodowaniu (Tak !) i pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych” – Wwa 1866,
- „ Ogrodnictwo warzywne drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz użyteczność tychże”
Pełnił funkcję lekarza ordynującego w szpitalu kieleckim zastępczo po śmierci Cezarego Gralewskiego od sierpnia 1856 r. do lipca 1857 r. , w którym uzyskał formalną nominację od komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Pracę w Szpitalu zakończył niechlubnie: w dniu 4 marca 1860 r. opuścił samowolnie stanowisko bez uprzedzenia i wyznaczenia zastępstwa, w związku z tym decyzją Komisji Spraw Wewnętrznych i Duchownych został zwolniony


NPM ur1826 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej; sl1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI syn JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej; z Angelą Antonią Stacherską, c. Antoniego (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks Otfinowski; lekarz kielecki, warszawski, znany milosnik ogrodnictwa (publikacje z tego zakres) mieli dzieci w Warszawie

NPM ur1828 IGNACY KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich; prawdopodobnie prof. Matematyki w IT

1805-1808 brak zgonów NPM
1809-1815 brak zgonów w NPM
1808…………w latach 1805 – 1808 nie stwierdzono urodzin Karwackich,(NPM)
1812…………w latach 1809 – 1812 nie stwierdzono urodzin Karwackich,(NPM)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


RODZINA Szymona Karwackiego i Józefy z Trzebińskich

Karwacki Szymon (ur. 1803) i Trzebińska Józefa Kraków - św. Szczepan, 1833, 94 slub

ur..... ? św.Szczep sl1833 SZYMON KARWACKI i Trzebińska Józefa

Kamienica 419 / 1833 ( Rogacka, sw. Marka 8)
Kamienica 485 / 1833 (Jana 15 A) TRZEBINSKIEGO potem Lubomirskich
1833 ślub Karwacki Szymon i Trzebińska Józefa u sw. Szczepana; 419 Rogacka / sw. Marka 8; 1836-1837 ur1836 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy ( 485 ul. Jana) dziecko rok i ¼; zg1837 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy (485 ul. Jana) dziecko rok i ¼;
1837-1838 zg PIOTR KARWACKI w domu 485 ( ul. Jana 15 A, pierwszy człon obecnego – od 1870 roku - PAŁACU LUBOMIRSKICH, w XVII w Kamienica Jerzego Trzebińskiego h. Szreniawa)
1841 KAMILKA ZOFIA KARWACKA c. Szymona zmarla przy ulicy Rogackiej pod liczbą czterysta dziewiętnaście czyli sw. Marka 8;28 czerwca 1836 roku. w domu 485(310, obecnie Jana 15 „Żelazne Magnolie) zmarł JAN / JOANIS KARWACKI lat 1 ¼ syn (ur. 1835) SZYMONA i JÓZEFY KARWACKICH, na szkarlatyne

Poz 143) W roku 1838 dnia 30 czerwca o godzinie drugiej po południu przed nami Wikarym i Zastępcą urzędnika stanu cywilnego parafii Najświętszej Panny Marii w Wolnem Mieście Krakowie stawili się SZYMON KARWACKI .(ur. 1803).???.... lat trzydzieści liczący... by .....że przy. Ul. Św. Jana pod liczbą 485 mieszkający (dawniej Trzenińskich) i Maciej Gałunkiewicz Gra......(?) lat 27 liczący przy Małym Rynku pod liczbą 57 mieszkający; oświadczyli nam że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej PIOTR KARWACKI (ur.1837), syn pierwszego oświadczającego i Józefy z Trzebińskich Małżonków Karwackich, rok jeden i miesięcy trzy mający umarł przy ul Swiętego Jana pod liczbą 485. Akt ten przez nas podpisany gdyż oświadczający pisać nie umieją..

Poz 39) Roku 1843 dnia drugiego marca o godzinie piątej z południa stawili się przed nami Wikarym i Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie stawili się Andrzej Nowak i Ignacy Droto Dziadkowie od Kościoła wieloletnie ..... domu przy ulicy Szpitalnej pod liczbą 596 mieszkający i oświadczyli nam, że w dniu dzisiejszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12 w południe KAMILKA ZOFIA (ur 1841) córka SZYMONA KARWACKIEGO, dworskiego i Józefy z Trzebińskich Małżonków, lat dwa i kwartał ( ur. 1841) licząca umarła przy ulicy Rogackiej pod liczbą czterysta dziewiętnaście (? Fr. Żurkiewicza/266/Sławkowska 16 własn. Wisiów). Niniejszy akt zejścia po odczytaniu stawiającym sami podpisaliśmy, a Ci pisać nie umieją. Ksiadz Andrzej Karczyński, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego

NPM 1841ur/1843zg… Kamila-A Zofia Karwacka, zm.1843 marzec 1: 2 ¼ roku………, w domu nr 419 (Fr. Żurkiewicza)/266/Sławkowska 16 (własn, Wosiów)/ vis a vis 11ki , Parafia NMP

NPM ur1836 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela /Szymona (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i ¼; NPM zg1837 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i ¼;

1836 ur/zg ……. JAN-C KARWACKI, zm 1837 czerwiec 28, umiera
w domu 485/310/obecnie Jana 15 („żelazne magnolie) pałac Teresy X.Lubomirskiej, potem Cecyli X. Lubomirskiej, JAN KARWACKI, aetas 1 ¼, dziecko (Samuela-nieczytelne ? i Józefy Karwackich,) par.NPM.UWAGA narozna Jana13/Marka potem była własnością/związany z rodziną !!!

TO TEN DOM BYŁ ZWIĄZANY Z RODZINĄ POTEM WYKUPIONY PRZEZ LUBOMIRSKICH i włączony w pałac Jana 15 ??) 1836 ur/zg ……XV/5A. JAN-C KARWACKI, zm 1837 czerwiec 28, umiera w domu 485/310/obecnie Jana 15 („Żelazne magnolie”) pałac Teresy X.Lubomirskiej, potem Cecyli X. Lubomirskiej, JAN KARWACKI, aetas 1 ¼, dziecko (Samuela-nieczytelne ? i Józefy Karwackich,) par.NPM.UWAGA narożna Jana13/Marka potem była własnością rodziny !!! CO WIEMY O HISTORII TEGO ADRESU ??????

Pałac Lubomirskich – ul. Ś. Jana 15
Za Adamem Chmielem, historykiem ulic krakowskich Jana 15, sp.310, Gm IV, 484, 485; kamienica ta czyli Pałac Lubomirskich powstał na gruncie trzech stojacych tu kamienic. Jeszcze opis z 15 pazdziernika 1791 zapisuje tutaj 3 numery: 438, 439, 440 jako własność Stefana Dembowskiego i Ewy z Tarłow, którzy te 3 kamienice przerobili na dwie po czym w 1799 roku sprzedali za 90 616 ks. Józefowi Czartoryskiemu.

W kolejności TRZECIA kamienica w 1552 roku należała do Sebastiana Wieliczki, mieszczanina krakowskiego, ale już w 1564 w ½ jest Kacpra Wieliczki, syna Sebastiana a w ½ do Sieczki. W 1578 piekarz Tomasz Mały.Maly jest właścicielem jej, a po nim od 25 pażdziernika 1610 córki: Zofia zona Macieja Doktorka; Regina żona Stanisława Frica/Łoyka – karczmarza. Kamienica była wówczas jednopiętrowa i miała 3 okna od frontu. W 1635 ma ją Anna Rozmusowa – wdowa, 1652 szlachcic Jerzy Trzebiński, 1700 – Franciszek Paczka szlachcic z Wrocimowic, 18 listopada 1716 wdowa po Franciszku, w 1635 wraz z córkami Apolonią, Bogumiła, Anna i synami Józefem i Kazmierzem odstapiła kamienice Janowi z Wrocimowic Paczkowi – w 1722 cz. DRUGA Wiśniowskich już jest zrujnowana. W 1741 roku już jest ks. Józefa Czartoryskiego (wraz z pozostałymi dwoma Trzebinska, Wisniowska, Lochmanowska) stolnika WKLit i jego brata ks. Kazimierza łowczego WKLit. W 1747 mieszkają tu: stolarz Baczynski z żoną, w 1753 bandurzysta Zawadzki, w 1754 snycerz Schreyter.

W kolejności DRUGA kamienica, tzw. „Wiśniowska” była również kamienica mieszczanska dopóki nie przeszła w ręce magnackie. W połowie XVI wieku jest Józefa mydlarza, w 1578 Józefowa mydlarzowa, 1593 – WALENTY Wisniowski – mydlarz krakowski., 1635 – Jadwiga Wisniowska wdowa, a od 1645 (wraz z częścią Jana 13) jej dzieci Piotr Wisniowski, Paweł Wisniowski, Magdalena Donatowa Hipolitowa, Agnieszka Zygmuntowa Hipolitowa i Anna Sebastianowa Zacherka. W 1698 włascicielem jest już tylko WISNIOWSKI jurysta grodzki, pewnie jeden ze synów Jadwigi; w latach 1700-1721 do Mirowskiego, 1721 jest PUSTA, zrujnowana, 1721-1734 przechodzi w ręce Paczków włascicieli TRZECIEJ. 1735 0 ks. Margrabina pińczowska Helena Czartoryska, żona Józefa Gonzaga-Myszkowskiego margrabiego i kasztelana sandomierskiego; do 1782 roku jest w rękach Czartoryskich (1742 – pusta, 1747 pusta); 1773 Kazimierz i Józef Czartoryscy; 20 kwietnia 1782 roku w Warszawie Czartoryscy sprzedali ją STEFANOWI DEMBINSKIEMU z Dembowej Góry, kasztelanowi czchowskiemu za 26 617 złotych polskich

W kolejności PIERWSZA – najblizsza JANA 13 – w latach 1582-1609 w rękach Sebastiana Cyrysa wójta wyzszego prawa na zamku krakowskim, w 1631 PIOTR CZERNY *dom 1-pietrowy z 3 oknami); od 1661 sukcesorzy Czernego; w 1669 kupuje ją Marcin Lochman rajca krakowski, jako druga kamienice bo już w 1661 posiadał następną w 13tce i w latach 1669-1672 połaczył je razem. 1682 – pusta, 1685 pusta ale w rękach Magdaleny Czartoryskiej, a potem jej syn ks. Józef na Korcu Czartoryski. !7 listopada 1716 roku sprzedał ją za 17 000 siostrze Helenie Czartoryskiej ( z Klewania i czartoryska) żonie Józefa Myszkowskiego kasztelana sandomierskiego; 1782 – kasztelan czchowski Dembinski.

W latach 1799 –1826 ks. Józef Czartoryski – wówczas jeszcze jako dwie kamienice:
484 – dwupiętrowa od strony obecnego Muzeum XX Czartoryskich
485 - jednopiętrowa kamienica Wiśniowskich i Lochmanowska,
miały one odrębne wejscia a podworce rozdzielone murem

30 lutego 1839 dziedziczą spadkobiercy Kazimierza Czartoryskiego:
½ Stanisław Zamojski i Anna z Zamojskich Sapieżyna – wdowa , mieszkający w tej kamienicy,
½ Klementyna z Czartoryskich Henrykowa Lubomirska ; Celestyna z Lubomirskich Gabrielowa Ryszczewska; Marianna z Czartoryskich Potocka; wystawili je na licytacje. 1840 w rękach ks. Lubomirskich, w latach 1873-1874 ks. Celina Lubomirska przebudowuje domy na obecny Pałac.

WNIOSEK: ur w 1836 a zmarły w 1837 JAN KARWACKI (żył 1,5 roku), syn Samuela i Józefy Karwackich, prawdopodobnie pracowników - lub co najmniej lokatorów w domu 485 - u Czartoryskich/Zamojskich/Lubomirskich, jeszcze w okresie gdy były dwa odrębne domy 485 i 486

xxxxxxxxxxxxxxxx

Córki Szymona Karwackiego z Krakowa w par. Zytno w lodzkim

2 SLUBY1866 24sl Tomasz Sabiedzki ur w Dworszowicach zam w Zytno pisaz gminy lat 21 Zmarli rodziceJakub, Marianna Bogucka Mariannal urodzona w Krakowie,lat 24 we dworze Zytno w obowiązkach zostajaca ‘ pismienna Karwacka Zmarli rodzice Szymon, Józefa Trzebińska Żytno

1869 17sl Wincenty Kałuziński lat 29 ur w Ztno z amieszkajacy Syn zmarłych Filip, Tekla Mierz Józefa lat 25 ur w Klimontowie zam w …pismienna Karwacka c. zmarłych Szymon, Józefa Trzepińska Żytno

1866 24sl slub Tomasz Sabiedzki Jakub, Marianna Bogucka Marianna Karwacka Szymon, Józefa Trzebińska z Krakowa Żytno
1869 17sl slub Wincenty Kałuziński Filip, Tekla Mierz Józefa Karwacka Szymon, Józefa Trzepińska Trzebinska z Krakowa Żytno


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1810/1 AGATA KARWACKA + KARKOSZCZYK WOJCIECH, ślub u św. Floriana 1810/1


NPM śl. 1839 february 2, dom 508/Florianska 20 (Jendrzeja Dutkiewicza ALEXANDER KARWICKI / KAWSKI / KARWACKI l. 29 i Antonina Lipnicka l.29

WSw. sl 1843 Karwaski Julianna i Gradowitz Aleksanderxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy na Uniwersytecie Krakowskim
w latach 1400 - 1850

B. OKRES ZABORÓW ( Akta Senackie w Arch. UJ)


1798- ? MARCIN KARWACKI, syn Stanisława i Marianny; ojciec Sebestaiana
Studiował u prof. Szacera farmację, potem założył Aptekę w Jedrzejowie

1808 - prof. dr LUDWIK KOSICKI, ojciec Emili Karwackiej, żony Sebastiana; studiuje
na Wydziale Filozoficznym historie, filologie, bibliotekarstwo; licencjat;
magisterium, doktorat; w 1815 słucha „numismatyki”; przed M.Wiszniewskim przez 3 lata kieruje Katedrą Historii UJ; następnie Prorektor Liceum św. Anny, potem św. Barbary; twórca i w latach 1834-1846 dyrektor Instytutu Technicznego;


1821 - MATEUSZ FRANCKI, l. 32. ur. w Warszawie. Wydział Lekarski –
Szkoła Farmacji; zam. pl. Szczepański 262 w Krakowie; wnuk
Marcina Karwackiego (?) syn Jana Franckiego i Teresy z Karwackich;
aptekarzy w Miechowie


1820/21/22/23/24/25 ADAM KARWACKI, l. 19 III rok Prawa, ur. w Krakowie syn
Augustyna i Salomei Karwackich; obywateli Krakowa; zam. ul. Mikołajska 652; ADAM KARWACKI potem sędzia dożywotni i członek Trybunału Sądowego WMK

„Gdyby nie ty Ewciu (Ewa Karwacka) !, gdyby nie wy żony! z Krakowa nie byłby pozostał kamień na kamieniu …” wspomina słowa porucznika Gradowicza Józef Wawel-Louisstr 190) Dowod ducha, jaki w niej panował, przytaczan o później zdanie porucznika Gradowicza (męża siostry sędziego Karwackiego), wypowiedziane za powrotem do żony i kilku pań wyszłych na jego powitanie w słowach : — Gdyby nie ty Ewciu! gdyby nie wy żony! z Krakowa nie byłby pozostał kamień na kamieniu.

1845-49 ALEXANDER KARWACKI; l. 25 (rok 1849/50) ur. w Żywcu, cyrk. Wadowicki, Galicja; Syn
Józefa KARWACKIEGO (urzędnik prywatny) i Marianny z Młodzianowskich; na utrzymaniu ojca zam. ul. Bracka 179 I/ul. Szeroka 79 I/; wykształcenie licealne i filozoficzne , W roku 1849/50 – na Wydziale Filozoficznym IV rok Równolegle – na Wydziale Lekarskim II rok. Potem lekarz w Armii Austriackiej, następnie w Kielcach w Warszawie; znany hodowca roślin, autor poradników o hodowli roślin ozdobnych; brat IGNACEGO (młodszy brat) i KAROLA (starszy brat) KARWACKIEGO - potem właściciela Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej; dziadek legionisty Beliniaka Zygmunta Karwackiego; rotmistrza Stefana Karwackiego; vministra rolnictwa Wacława Karwackiego),

1846 IGNACY KARWACKI, l. 17, katolik, syn Józefa i Marianny Karwackich;
ojciec oficjalista; na utrzymaniu rodziców, mieszkają przy ul. Mikołajskiej ;645; brat KAROLA i ALEXANDRA KARWACKICH; studiuje fizyke i matematykę wyższą; skierowanie ze Szkoły Technicznej (musiał być uczniem Ludwika Kosickiego); w latach 1852-62 jest profesorem matematyki w w Instytucie Technicznym Krakowskim


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


LUDWIK KOSICKI (PATRZ DHRP szukaj : plik KOSICKI LUDWIK Biografia prapradziadka)

Parafia MARIACKA/WSw/św. Floriana/B. Ciała
1820 XV


1822 sierpień 26, LUDWIK KOSICKI,.29 lat i KONSTANCJA BULIŃSKA , lat 20 zawarli związek małżeński w kośc. NPM w obecności Nep.
Czosnowskiego – kupca, Walentego Wilkowskiego – obywatela, Walentego Kutowskiego, prof..


Dzień dobry!

Nazywam się Bożena Kłos i zajmuję się ziemiaństwem. Podczas poszukiwań znalazłam informację o rodzinie Bulińskich. Ta rodzina posiadała dobra Rudno Górne koło Wawrzeńczyc
Własność kształtowała się następująco: Katarzyna z Bulińskich Kosicka i Marianna Bulińska odziedziczyły po rodzicach Józefie i Reginie z Florkowskich majątek w roku 1831.

Majątek pozostawał ich własnością do 1854 roku. Kim była rodzina Bulińskich? Gdzie w Krakowie mieszkali i czym mogli się zajmować? Nie są to wyczerpujące informacje, ale może wniosą coś nowego do historii rodziny Karwackich. Pozdrawiam serdecznie. Bożena Kłos.


Kosicki Ludwik i Buliński Konstancja
(pra-pradziadkowie)
26 augustus 1822, Ludvicus Kosicki, l. 29 et Constancy de Bulinski, l.20; swiadkowie Jan Niepomucen P…. kupiec; Walenty Walkowski, obywatel, trzeci ? Ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1822, 48


1802ur KONSTANCJA BULIŃSKA od 1822 Kosicka….JEJ RODZICE Józef Buliński i Regina z Florkowsich Prima voto Berowa, kupili 13 lipca 1804 kamienice Cyrusowską (ul. Floriańska 12, sp.326,Gm.IV.503) od Józefata Wislickiego. BULINSCY mieli tez drugą kamienicę na ul. Kącik, obecnie św. Tomasza (Gm.IV. 490). W 1831 roku kamienice Cyrusowską dziedziczą: 1) Tekla z Berów Fritzowa, 2) Konstancja z Bulinskich Kosicka (umiera 1832 zostawiając 3 córki) ,żona prof. Gimnazjum św. Anny Ludwika Kosickiego 3) panny Maryanny Bulinskiej. W 1831 w trakcie litcytacji w Rynku cenę 30 000 złp przebił L. Kosicki i stał się ich właścicielem. W roku 1846 włascicielem jest sam prof. Ludwik Kosicki (umiera w tym roku), po nim córka Józefa z mezem Janem Kantym Knowiakowskim (cukiernik), w 1887 już żyje tylko Józefa Knowiakowska, po której w 1905 roku dziedziczy córka ??? która weszła z nią w rodzine Laberscheków, ale już w 1906 jest w rękach
dentysty Wacława Dłużyńskiego i jego żony Marii.

II gi Ślub L. Kosickiego u św. Marcina:
Kosicki Ludwik i Bandtkie Karolina Fryderyka Kraków - św. Marcin (ewang.), 1832, 2

Kosicki Jakub i Lacek Teresa Kraków - Wszyscy Święci, 1825, 30
Kosicki Józefa c. Ludwika i Knowiakowski Jan Kanty Kraków - Mariacka, 1843, 19
Kosicki Ludwik i Bandtkie Karolina Fryderyka Kraków - św. Marcin (ewang.), 1832, 2
Kosicki Ludwik i Buliński Konstancja Kraków - Mariacka, 1822, 48
Kosicki Mateusz i Biliński Agnieszka Kraków - Wszyscy Święci, 1826, 44


Kosicki Józefa c. Ludwika i Knowiakowski Jan Kanty Ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1843, 19
Knowiakowski Jan Kanty i Kosicki Józefa ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1843, 19
Knowiakowski Regina i Sokołowski Kasper Ślub Kraków – NPM (Mariacka), 1839, 35


1833zg.. zm 1833ur…..zm. listopad 1833, w domu 503/326/Floriańska 12 (w II poł XIX,własn. Jana Knowiakowskiego), obecnie narożna Florianska i Tomasza . obok hotelu Pod Różą, LUDWIK KOSICKI, atetas 7/365; Pror.S.Bcer, et faro Bandtke, Con. Leg. Filiar ??? (zgon: konwulsje) par. NPM. UWAGA w przyległej kamienicy od Tomasza

Kamienica 503 / 1804 BULINSKICH / KOSICKIEGO (Florianska 12)
1822 ; 26 sierpień 1822 slub LUDWIK KOSICKI l.29 i KONSTANCJA BULINSKA l.20; swiadkowie Walenty Wilkowski i Walery Kutowski – Kamienica 503 Florianska 12 – dom rodzinny Emili z Kosickich Sebastianowej Karwackiej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hieronim Ciechanowski (1828-1882, syn kupca krakowskiego; jako młody prawnik przez 5 lat pisał dziennik) Dziennik z lat 1851-1856. Był trzecim synem Stanisława, nie był człowiekiem wybitnym, nie odegrał żadnej roli większej roli w życiu politycznym lub naukowym, nie wsławił się bohaterskimi czynami, nie został słynnym , ani powszechnie znanym. Należał do ludzi przeciętnych, uczących się chętnie i pracowitych, nie mających wygórowanych ambicji…W 1846 podjął studia prawnicze na Uj, ukończył je w 1849, w styczniu 1856 …zaprzysiężony jako sędzia…(z wstępu Ireny Homoli Skąpskiej)

Str.13

W r. 1836 zapisano mnie do szkół publicznych to jest do szkól wydziałowych, jakie się podówczas przy Instytucie Technicznym znajdowały. Tu otoczyło mnie 216 mirdzy którymi do najmniejszych się liczyłem i dlatego osadzono mnie w pierwszej ławce na rogu…

(…) Ja nie długo potrzebowałem czekać na zmycie pierworodnego studenckiego grzechu i jakoś dwa miesiące po przyjściu do klasy, już byle rzeczywistym uczniem. Zdarzyło się bowiem, że zaledwie śnieg ziemie pokrył, ja z drugimi kolegami wziąłem się do taczania brył na podworcu, co dostrzegł ówczesny dyrektor Instytutu Technicznego śp. Kosicki (9), bez pardonu przywoławszy mnie do gabinetu, kzał ochrzcić i na ucznia pasować. Nie było to nic wielkiego za moich czasów, jeżeli dziennie piętnastu albo dwudziestu uczniów na ławce przeciągano, owszem było to tak powszechnie przyjęte, że nie pamiętam czyli kiedy w niższych klasach, aby jeden dzień upłynął bez pojawienia się rózgi i konia…. W pierwszej klasie wydziałowej, a zatem pierwszego roku mojego pobytu w publicznych szkołach nie dostałem promocji i musiałem drugi rok w tejże samej klasie się zostać….

9) Ludwik Kosicki (1793-1846), historyk, adiunkt Biblioteki Jagiellońskiej, Prorektor liceum św. Anny, w latach 1834-1845 dyrektor Instytutu Technicznego, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
par. NPM, 1828-1829, 1834-36 brak zgonów

NPM ślub 30 listopad 1826 Antoni Krowicki ???? l. 30 i Małgorzata Klimczonka l. 25.


ślub NPM 2......1830 dom 62 (ul. Stolarska 4, nowy numer 462, hipoteczny 457) D. MARTINUS KARWE(?)CKI, l. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, świadkami byli Wincenty Musiatowicz acto, Józefina Augustowska


1831zg.....zm1831 sierpień 1.. w domu 496/39 Rynek 14 (obecnie Dom Polonii) zmarł Franciszek Krywult, lat 23 , na cholere, par.NPM


(obecnie Łoziński „Camelot”, jeszcze w latach 50 tych XX wieku mieszkali tutaj w oficynie Karwaccy – pamietam liste lokatorów lata 50.te !);PRAWDOPODOBNIE KONSTANCJA NIE ZYŁA, Kosicki ożenił sie Karoliną Bandtke (wychowanicą Samuela i Zuzanny), i ona urodziła i straciła syna Ludwika.
Według spisu 1847/50 w domu przy ul. Florianskiej 12/503
własność JAN KANTY KNOWIAKOWSKI rocznik 1818,cukiernik, poprzednio LUDWIK KOSCICKI
mieszka zona Józefa 1824 rocznik
Ilonnina... rocznik 1828
KAROLINA KOSICKA 1803
ZOFIA KOSICKA 1828
EMILIA KOSICKA 1826
Oraz Emma 1836 (córka Ludwoka i Karoliny ???)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1839 NPM 2 february.18399 dom 508IV/nowy 330, hipoteczny 315 (ul. Florianska 20; w 1852 Jędrzeja Dutkiewicza, w 1892 Zychowiczowej i Kaczorowskiej) ALEXANDER KARWI(A)CKI/..KAWSKI ? l. 31 i Antonina Lipnicka l. 29, swiadkowie : NN, Józef Krebecki, Felix MenszewskiNPM 1842zg......1842 wrzesień 10, zmarł Wojciech Knowiakowski (brat.. ojciec Jana Kantego ???), w domu 548/352/Floriańska 19 (J. Łupkowski, potem Rzewski, obecnie kamienica „Żywca)), paraf. NPM

1847 JÓZEF KAWACKI ??? ur. 1803 mieszka w domu 492/mieszk.6 z żoną Julią 1806 rocznik, synem Wincentym 1842 i Antonim 1849;

Kamienica 492 / 1847 JANA 5 / TOMASZA 12
1847 JÓZEF KARWACKI ur 1803 mieszka w domu 492/ m. 6 z zona Julią, synem Wincentym 1842 i Antonim 1849 : JANA 5 / TOMASZA 12 (tam gdzie „DYM”)Sl 1863 sept 1863 slub syna Salomei Karwackiej-Zaleskiej i Michała Zaleskiego; Wincentego Józefa Zaleskiego wdowca l. 47 z Marianna Zukowską, primo voto Zarzycką l. 50 wdowa

NPM 20 wrzesień 1863 WINCENTY JÓZEF ZALESKI, lat 47 wdowiec – faberserarensis ... MICHAELIS ZALESKI i SALOMEA KARWACKA żeni się z Marianną Hukowska primo voto Zarzycką, lat 50, wdową

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Załączniki
DSCF7290.JPG
(972.31 KiB) Nie pobierane
DSCF7289.JPG
(900.17 KiB) Nie pobierane
DSCF7288.JPG
(962.35 KiB) Nie pobierane
DSCF7287.JPG
(965.04 KiB) Nie pobierane
DSCF7286.JPG
(926.59 KiB) Nie pobierane
DSCF7285.JPG
(962.07 KiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448d; Rodzina KARWACKICH.. żródła

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448 d

Rodzina KARWACKICH w Krakowie.... cd.

ZRÓDŁA

PODATKI i inne miejskie dokumenty

KRAKÓW
Katalogii przyjęć do prawa miejskiego:
1537-1792 NIE MA
1614-1632
1634-1646
I 1634-1794
I1795 – 1797
II 1634 –1668;
w 1945 sierpień 8 jest zapis Michael Karwecka wieś Szlbary
w 1651 wrzesnia 8 jest zapis Valenty Karwatski
II 1690-1726
Str.143 JOSEPH KORWACKI Sanifex de.Sławicamfi ( lub Stauianianfi)(Słomniki.. Staniątki???) Civitate orinung pod vetre in pripto) ortptime. Genealogia a Magistre illig Counts .. 23 july 1719.sptt..Jjoan Teodorowicz Pronis Franciszek Gregorowicz.... De Patre Joanna a Anna Karwackich.........................................................................?
II 1726-1755
1746 ANTONIU KRWAWA(e)CKI
II 1755 – 1797 NIE MA
III 1493 – 1555 NIE Ma
III 1555-1611 NIE MA
III 1611-1634 NIE MA
III 1635 – 1689 NIE MA
III 1690-1726 NIE MA
1791-1794 NIE MA
1794-1800 ; 16 grudzień 1797 AUGUSTYN KARWACKI złotnik rodem z Wolbromia

KSIĘGa POSESJONATÓW MIASTA KRAKOWA:
565: Sławetny Walenty Karwacki, rzeżnik mieszczanin krakowski; dziedzic na posesji 565

PODATKI- Pogłowne:
1500-1643 NIE MA
1694 : dom po domu NIE MA
1699-1700 bardzo czytelne NIE MA
1699 – kam. Przechodnia 286, wsród wielu najemców jest JAN KARWACKI z rodziną (5 osób)
- w kam. nr 120 jest KATARZYNA KARWACKA (2 osoby)
- w kam nr 398 jest Tomasz Korvecki/Karwacki
- w kam 286 jest Ja.. KARWACKI

1714 kwartał Sławkowskij:
- kam 469 Tomickich
- kam. 470 Pangracych ?Pankrackich
Zielinski Gospodarz
Hudlik Rzeźnik
KARWACKI Stanisław lub stolarz
Wojciech piwniczny
1720 – jw.
1721 – NIE MA
1722 – bardzo czytelny spis NIE MA
1722 – kam Pangraczowska: PAN KARWACKi slosarz zżona
1724 – NIE MA
1727 : obok Plebanii sw. Szczepana w domu ks. Jezuitów mieszka KARWACKI nożownik z żoną
- w kamienicy Pangrackiej (obok kam. Tomickiego) mieszka KARWACKI ślisarz z żoną
1733 – kam. nr 500 XX CHEBDOWSKICH (potem Krzyżą 5) mieszka KARWACKI ślusarz z żoną
1734 – NIE MA – bardzo czytelne zapisy
1735 – NIE MA
1736 : kam. 317 Jagniatkowskiego: WOJCIECH KARWACKI burharz
kam. 352 PANA KARWACKIEGO szynkarka
1737 – NIE MA KARWACKICH
1737 rata 42 : KARWAS .. burkarz z zona i sługą
1738; dom 313 kam. Kwaśiewicz WOJCIECH KARWAS z zoną
dom 482 lub 3 kam. II Bractwa Redemptorystów CHORWACKI .. ślusarz z żoną
1739 NIE MA
1740 rata 47 : kam 333 KARWAS byrkarz z żona
kam. 482: CHORWACKA ślusarka . Wienczarka
1740 kam. 335 Gadkiewicza KARWAS burkarz
kam. 483 CHORWACKA ślusarka z chłopcem
1740 rata 48: dom 335 Karwas burkarz
dom 483 CHORWACKI slusarz z zoną wienczarką y chłopcem
1741 kam. 494 druga Bractwa Redemptorystów: CHORWACKI slusarz z żoną wienczarką
1742 REWIZJA KAMIENIC I DOMÓW – Nie ma
1742; dom 493 CHORWACKI z żoną MISER
1743/rata 53 : kam. 350 KARWAS Burkarz z zoną
kam. 496 lub 498 CHORWACKI slosarz z zoną MIser
1744 NIE MA
1726-1745 NIE MA
1746/rata 59 nie ma
1746/rata 60 bardzo czytelne zapisy:
dom 486 Pankraczowski: WOJCIECH burharz WDOWIEC
dom 548 p. Bonarskiego: CHORWACKI slosarz
1747/rata 62 kam. 550 CHORWACKI z zona
1748-49 NIE MA
1750 super czytelna NIE MA KARWACKICH
1757?rata/ 82 i 83 NIE MA
1758-62 NIE MA Karwackich
1764-67 nie ma Karwackich
1769/rata 106 kam. Michalskiej ( za kam. Cygankiewicza) KARWACKI 1 os.
1771/rata 109 bardzo czytelny spis, za kam. Cygankiewicza 291;kam, 292 Michalskiej wdowy mieszka KARWACKI, papiernik 2 osoby
1775 Nie ma

SPISY DOMÓW I ICH MIESZKAŃCÓW ORAZ CECHÓW – super czytelny spis 1746-1747 – nie ma Karwackich

REJESTR PROCHOWEGO: 1768-1776; WALENTY KARWACKi rzeżnik


KLEPARZ

Protokoły obrad i uchwał Rady Miasta Kleparza ; sesje miasta 1773-1793:
zudziałem ławnika JANA KARWACKIEGO 1772-1794

Specyfikacje 37 domów na Kleparzu 1707,1709-1710 NIE MA KARWACKICH
1742, 1744, 1757 – nie ma Karwackich

Spis (83) domów spalonych az do węgła w 1760 (68 ?) roku;
poz. 5 DOM KARWACKIEGO Z BROWARKIEM WZJEZDNYM
; Nr 9 JAN KARWACKI; posesja dzierżawiona od 22.VIII 1766 w Radzie Kleparza
Spisy włascicieli : 1791 NIE MA
Spisy obywateli bez własnosci: 1791-92 BALCER KARWACKI
Spisy ludności patrz nizej .... JAN i KATARZYNA KARWACCY, BALCER i SALOMEA KARWACCY z dziećmi

REWIZJE DOMÓW 1711 – 1796: rewizja 27 wrzesnia 1779 na okolicznośc sporu Jana Karwackiego i Prezydebta Pleszanowskiego

CECHY: BALCER KARWACKI – starszy cechu kowalskiego

Rejestry poboru szosu i pogłownego::
1716- 1746; 1760 – 1789

Rejestr szosów uchwalonych 1626, 1677, 1694, 1730, 1737, 1743 nie ma
1677 – nie ma
1738 – nie ma
1 maja 1767: DOM KARWACKIEGO ... 15
1770 – plac Pana Karwackiego - 1 osoba
1771 – na plac Sławetnego Karwackiego - 2 osoby-
1773 – Dom (odbudowany) Sł. Karwackiego – 3 osoby

1774 – Dom Sławetnego KARWACKIEGO .. 20
1776 – Dom Sławetnego Karwackiego 20
1777 – Dom Karwackiego 25
1778 – Dom Karwackiego 25
1779 – konserwacja kominów Sławetny Karwacki ¼
1779 – 80 – rejestr podymnego Sławetny Karwacki
1782 – 1789 – zacnie szlachetny Karwacki
1789 – wykaz kwaterunkowy wojska: Dom Zacnie Sławetnego Karwackiego : 2 żołnierzy
1790 – Dom Zacnie Szl. Karwackiego 2 żołnierzy


KAZIMIERZ

Spis parafii Bożego Ciała:
1662 NIE MA KARWACKICH

POGŁOWNE:
KAZIMIERZ: 1696 1699, 1717-1733, 1735, 1742, 1744,1749,1750, 1752, 1754, 1755, 1757, 1735-1757; czopowe 1757-1767;czopowe 1775-76; 1788-89 - NIE MA KARWACKICH

KAZIMIERZ: Rejestr Kontrybucji 1711/12,14,1735,1736

\W 1770 kontrybucja na Kozaka:
II Dom Konwentu: Wojciech Spiewak 1,15
Pan Batkowski 1,15
Jakub Porajski 1,15
Walenty Karwacki 1,15
w 1772 roku:
Ulica żydowska; Dom Bożego Ciała ;
HH Gbidem .. KARWACKI 2 osoby
1777-1778 wydatki na wojsko rozlokowane na Kazimierzu NIE MA
1655 – 1794 kontrybucje i kwaterowania NIE MA

Za Bramą Krakowską (POST BEBAN CRACOV ...)
H. Jaskiewiczowa...... 2 osoby ..................1 zł
H... (bbidem ..( Grgulinus KARWACKI .. 2 osoby 1,15 zł

KAZIMIERZ: Spis kominów 1776: nie ma Karwackich
Dokumenty sadowe; radzieckie; testamentowe; cechowe
NIE MA KARWACKICH


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPARAFIE : chrzty – śluby - zgony

BOŻEGO CIAŁA MIKROFILMY:
URODZENIA:
5-57 metryki 1578-1616
5-58 metryki 1718-1797
1776-1797 spis alfabetyczny zgony
1797-1809 nie ma urodzeń Karwackich
1809-1847 spis alfabetyczny nie ma Karwackich
1848-1867 spis alfabetyczny nie ma Karwackich, sa Korneccy, Kornnicy
1864-1870 nie ma

ZGONY:
1712-1783 (Tomasz, Józef, Franciszka)
1784-1797
1797 – 1812 nie ma Karwackich
1813 – 1852 w spisach nie ma Karwackich poza Samuelem
w 1821 roku,
Spis alfabetyczny zgonów 1784-1797 (Tomasz,Józef 1774)

SLUBY
Spis slubów u Bożego Ciała 1697-1787 NIE MA KARWACKICH:
1691-1787
5-73
5-74... 1788 – 1864, od 1799 czytelne spisy, na str. 171 spis alfabetyczny, str. 10, poz. 16 Kowacki Antoni
1864-1868 nie ma Karwackich
ZAPOWIEDZI:
5-76: 1809 –1870 Nie ma
1858-1859 nie ma
1852-1867 nie ma


Św. FLORIANA Mikrofilmy:
5-122, urodzenIA 1636-1662
5-123, urodzenia 1662-1692
5-124
5-125 urodzenia 1732 – 1773
5-126 śluby 1732-1773 nie ma
5-127 urodzenia 1774-1797
5-139-140 zgony
5-138 sluby 1865-1870 nie ma karwackich
5-139 zgony 1727-1796, 1813 bardzo czytelne
5-1409 zgony cztelne formularze 1797-1805
5-141 zgony 1829-1859 nie ma Karwackich uciekli przed cholerą
5-142 zgony 1860-1890 nie ma Karwackich
5-143 rejestr urodzeń 1636-1661 nie ma Karwackich
5-144 rejestr urodzeń 1662-1692 nie ma Karwackich, są Karwaty
5-145 rejestry urodzeń 1693-1719
5-146 1732-1796 są Karwaccy
5-147 1797-1830 Karwaccy tylko do 1803, potem już nie ma
5-148 1830-1849 nie ma urodzeń Karwackich
5-149 rejestr slubów 1735-1849 u sw. Floriana nie ma Karwackich
5-150 rejestr zgonów 1726-1830: Małgorzata, Błażej, Marianna, Jan, Balcer 1815 potem do konca okresu już nie ma Karwackich w spisachPar. Mariacka MIKROFILMY:
1845- 1857 brak zgonów par. NPM
1858 – 1865 brak ślubów par NPM
5-233: zgony 1841 – 1857
5-232 zgony 1828 – 1840
5-231 zgony 1816 – 1828
5-230 zgony 1809-1815, od 1812 po polsku
5-229 zgony 1805-1808
5-228 zgony 1801-1804
5-227 zgony 1797 - 1800
5-226 zgony 1796 – 1773
5-225 małż. 1862 – 1858 nie ma
skorowidze 58,59,60,61 nie ma
5-224 małż. 1870 – 1864
??????? do zrobienia
5-185 urodzenia 1809-1812
5-184 urodzenia 1805-1808 nie ma
5-183 urodzenia 1800-1804
5-182 urodzenia 1797-1800
5-181 urodzenia 1784-1796 mało wyraźne
5-180 urodzenia `1773-1783
5-179 urodzenia/chrzty gesty druk 1759-1772
5-178 urodzenia/chrzty bardzo gesty druk 1738-1758
5-177 urodzenia/czarne strony 1717-1737
5-176 urodzenia 1689-1700


Parafia św. Krzyża – nie ma Karwackich w latach 1790-91

Parafia św. Anny – nie ma Karwackich w latach 1790-91

Parafia św. Mikołaja nie ma Karwackich 1790-91

Parafia św. Szczepana nie ma Karwackich 1790-91
BRAK SPISÓW PARAFIAN
SZYMON KARWACKI + Józefa Trzebińska, ślub u św. Szczepana 1833/94

Julianna KARWASKA + Aleksander Gradowitz, ślub u Wszystkich Sw. 1843/11

Parafia Zwierzyniec nie ma Karwackich 1790-92


SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1850:
KARWACKI ADAM, syn Augusta/ sedzia Trybunału nr domu 439 (gmina IV)dom Holików, OBECNIE SŁAWKOWSKA 23 z balkonami (d. warszawianki)
KARWACKI JÓZEF, lokaj nr domu 424/5 (gmina IV) u Brandysów, obecnie SŁAWKOWSKA 32
KARWACKI JÓZEF, oficjalista , nr domu 645/5, obecnie MIKOŁAJSKA 15; ojciec Karola, Alexandra, Ignacego Karwackich
KOSICKA JOANNA (siostra Modesta, ciotka Franciszka Kosickiego z Warszawy; studenta Farmacji UJ, zam. Sienna 53 I dz.( Stradom ?? 53 ), (gmina I)

SPIS POSESJI W KRAKOWIE 1858”
Wincenty KARWICKI, Grodzka 122/102 .. 101 OBECNIE GRODZKA 43
Jan KANTY KNOWIAKOWSKI i Józefa Knowiakowska, ul. Floriańska 12 (503/326 N)
Jan Knowiakowski, ul. Pawia (116/160)
Józefa Knowiakowska, Tomasza 17 (327/307) lub (215)Szewska 20 ???

SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1870:
Nie ma Karwackich ?????????
Nie ma Kosickich


SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1890:
Ks. Alojzy KARWACKI – tylko ???????
Nie ma Kosickich

1884
1905/JOSEF MARIAN KARWACKI/ Karwacki, (najstarszy syn Mieczysława; podobno zginął na Titanicu w 1912 roku) Skal (Skała), ur. 1884, przez Triest w USA 4.XII.1905, l. 21, kawaler, pismienny.. jedzie do Detroit na zaproszenie przyjaciela Wincentego Smoczyńskiego.

1861
1903/JOSEF KARWACKI , Pilzno (na SW od Dębicy) , ur. 1861, przez Hamburg USA 17.IV.1903, l. 42; żonaty; przyjechał do Nowego Jorku na zaproszenie Leid Bareyez. Wraz z nim płynął Wojciech Węgrzyn z Pilzna , ale ten do Chicago


1872
1904/JOZEF KARWACKI/Karwatzki z St. Bystra (powiaty suski lub gorlicki)/Tbestra/Austria, ur. 1872, zonaty w wieku 32 lat z Hamburga do USA 14 grudnia 1904; niepismienny z mci St. Bystra; do M. Pleasang/PA, do przyjaciela Jana Ważyka/Mezyka ?1868-1892-1895-1900
….JÓZEF KARWACKI… BOGNO, PA.. .. patrz powyżej !

1908/MARYA KARWACKA/Karwacka, Kraków /Austria, ur. w Krakowie1868/; przez Hamburg w USA1.VIII.1908, 40 lat, mężatka, żona JÓZEFA KARWACKIEGO (mieszkał w BOGNO.. PA, opłacił podróż). Podała w kraju adres szwagra Ignacego Graczykowskiego, zam. W Krakowie, ul. Misjonarska 3
@1908/Marya Karwacka, Kraków/Austria, ur. w Krakowie
1900, w USA 1908, 8 lat
@1908/Anicla Karwacka, Kraków/Austria ur. w Zbrojni 1892, w USA 1908, 16 lat
@1908/BRONISŁAW Karwacki, Kraków/Austria, ur. w Zbrojni 1895, w USA 1908, l.13


MARIA KARWACKA matka JÓZEFA KARWACKIEGO, ur. 1882
1909/JÓSEF KARWACKI Karwacki, Kraków/Galicja, ur. 1882, przez Breme USA 20.VII.1909, l. 27, piśmienny, kawaler, w Krakowie zostawił matkę MARIA KARWACKA, ul. Florianska 15; wyjechał do Chicago na zaproszenie kuzyna Ignacego Stankiewicza.


SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1910:
Ks. LEOPOLD JAN Alojzy KARWACKI – 1910 przełożony konwentu, ksiądz zakonny, ur. 11.listopad 1866, w Dobromilu Galicja,
JÓZEF KARWACKI – 1910 robotnik w Krakowie, ur. 10 stycznia 1886 w mci Perepelniki, pow. Zborów Galicja, tamże zamieszkały na stałe, wyznanie greko-katolickie woj. tarnopolskie
MIECZYSŁAW KARWACKI - 1910 studiuje w Krakowie, akademik, stan wolny, wyzm.rzym-kat. Ur. 1886 w Warszawie, st. Za,. Warszawa


SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1921:
EMILIA KARWACKA
JÓZEF KARWACKI
Elżbieta
Zofia

Ksiega adresowa KRAKOWA 1932:
Józef KARWACKI, prac. Koleji – ul. Wałowa 3
Stanisław KARWACKI – ogrodnik , ul. Wielicka 9
Tadeusz KARWACKI – ul. Miedziana 26

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE do Krakowa:
Parafia św. Floriana:
Księgi parafialne:

1797-1830 (5-147) po roku 1803 w rejestrach nie ma urodzeń Karwackich
1830-1849 (5-148) nie ma urodzin Karwackich

1636-1662 metryki chrztu i slubu nieczytelne (5-122)
1662-1692 jw.(5-123, 124))
1693-1719 jw. (5-`125)
1732-1773 brak chrztów i slubów KARwACKICH (5-126)
1774-1797 brak chrztów i slubów Karwackich (5-127)
1727-1796, 1813 zgony (5-139) dobre czytelne zapisy:
Małgorzata Karwacka lat 50 zm. 17 stycznia 1786, pochowana w grobie zimowym
Marianna Karwacka lat 76 zm. 15 lipca 1794,

UWAGA ROCZNE REJESTRY:
Chrzty 1636 – 1661 ( 5-143) nie ma Karwackich) natomiast Karwatowie
Chrzty 1662 -1692 (5-144) nie ma Karwackich, Karwatowie, Krawieccy,
Chrzty 1693-1719 (5-145) nie ma Karwackich
Chrzty 1732-1796 (5-146 tylko do litery F….ciag dalszy w 5-147) ??????????????

(1734) JAN KARWACKI,w 1791 zamieszkuje w parafii św. Floriana, przy Placu Głównym (obecny Plac Matejki), we własnym domu Plac 3 (trzeci od Basztowej), dawniej Kleparz 6, potem Kleparz 119, w spisie 1791 dom pod numerem Kleparz 49,(43/1291), w 1858 roku kamienica była w rękach Józefy Kamińskiej; wraz z żoną 55 letnią Katarzyną (urodzona 1735), 20 letnia służącą Agnieszką, w 1791 roku sługa Katarzyna Pałecka, l.60

W księgach parafialnych Parafia św. Floriana XVII wieku (od 1636) ze względu na nieczytelność zapisów (urodziny, śluby, zgony) nie natrafiono na zapisy dotyczące Karwackich. Dopiero od maja 1771 w czytelnych zapisach aktów chrztu raz po raz do roku 1779 pojawiają się jako rodzice chrzestni KATARZYNA KARWACKA (czasem kika razy w miesiącu) lub JAN KARWACKI, łącznie ponad 30 razy (dlaczego ? .
-10 maj 1771 KATARZYNA chrzestna Zofii Banasiewicz
- 22 kwiecień 1772 JAN KARWACKI chrzestnym Katarzyny Pakoszowicz
- 2 maj 1772 KATARZYNA chrzestna Zofii Katarzyny Bartosiewicz
-12 maj 1772 JAN KARWACKI chrzestnym Antoniego Kawy
-10 lipiec 1772 KATARZYNA chrzestna Mariana Matron
-23 wrzesień 1772 KATARZYNA chrzestną Michała syna Walentego Walentego Elżbiety,
- 18 październik 1772 KATARZYNA chcesztna Urszuli Katarzyny Krymskiej
- 6 tyczeń 1773 JAN chrzestnym Marianny Salomei Grabowskiej,
- wrzesień 1773 Katarzyna….
- 3 październik 1773 Katarzyna…
-19 maj 1774 .. Katarzyna ..
………………………….
………………………….
…………………………
- 20 kwiecień 1777 JAN chrzestnym Filipa Wyzgi
- 20 czerwiec 1777 JAN chrzestnym Piotra Sawlikowskiego
- 5 lipiec 1777 JAN chrzestnym Joanny Bednarskiej
- listopad 1777 KATARZYNA chrzestna Mikołaja Lenczewskiego
- listopad 1777 KATARZYNA chrzestna Franciszka Sosnowskiego
- styczeń 1778 KATARZYNA chrzestną Felicjana Krapińskiego
- styczeń 1778 KATARZYNA chrzestna Agnieszki Jalowieckiej
- kwiecień 1778 KATARZYNA chrzestna Wojciecha Antoniego Łukomskiego…
- sierpień 1778 KATARZYNA …
- 31 październik 1778 JAN chrzestnym Salomei Tobiaszowskiej
- styczeń 1779 JAN chrzestnym Pawła Sebastiana Chochowskiego
- maj 1779 KATARZYNA chrzestna Sofii..
- 20 wrzesień 1779 JAN chrzestny Michała Joachima Nowakowskiego
………………..
……………..
CZY BALCER był ich synem, nie udało się natrafić na zapis chrztu w 1760/61 roku, jeżeli tak czemu nie mieszkał z Rodzicami ???

SLUBY:
ŚLUBY 1735-1849 (rejestr 5-149) nie był…o u Floriana ślubów Karwackich
1865-1870 nie ma slubów Karwackich (5-138),

ZGONY:
ZGONY 1726-1830:
Od 1726 spisy roczne zgonów dzieci:
1727-1787 nie ma Karwackich
22 kwiecień 1788 umiera WOJCIECH, tygodniowy syn BALCERA i SALOMEI Karwackich
2 kwietnia 1791 umiera tygodniowa MARIANNA córka BALCERA i Salomei Karwackich
15 września 1794 umiera Marianna córka BALCERA i SALOMEI KARWACKICH
1797-1805 (5-140) czytelne formularze zgonów:
- 20 lipiec 1798 JÓZEF KARWACKI, numer domu 92
- 27 styczeń 1804 MARIANNA KARWACKA
1829-1859 (5-141) nie ma Karwackich, nawet w okresach zarazy.. cholery CHYBA UCIEKLI PRZED NIA Z KLEPARZA
1860-1890 zgony )5-142) nie ma Karwackich,
17luty 1786 : MAŁGORZATA KARWACKA
25 styczeń 1787 BŁAŻEJ KARWACKI
15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA
18 kwiecień 1797 JAN KARWACKI
1815……………. BALCER KARWACKI
do 1830 nie ma już zgonów Karpackich
17 stycznia 1786 umiera MAŁGORZATA KARWACKA , lat. 50 a więc urodzona ok. 1736 roku
15 lipca 1794 roku umiera MARIANNA KARWACKA, lat 76, a więc urodzona w ok. 1718 roku, MOGŁABY BYĆ MATKĄ JANA Karwackiego i MAŁGORZATY o ile była jego siostrą.
JÓZEF KARWACKI, w domu 92 umiera 20 lipca 1791 roku
MARIANNA KARWACKA, umiera 27 stycznia 1804 roku


Parafia św. Floriana CD.:
1760 BALCER KARWACKI – 31 lat, w 1791 roku zamieszkuje w domu Marcina Kiliana, wraz z:
żoną Salomea z d. Rogozińska , l. 24 (ur. 1767),
córką Katarzyna, l. 6 (ur. 19 kwietnia 1784),
synem Janem, l. 4 (ur. 1787),
syn WOJCIECH,ur. 13 kwietnia 1788, umiera po tygodniu 22 kwietnia 1788 r
córką Agatą, l.2 (ur.9 lutego 1787 roku)
syn Dominik l.1 ur. 5 sierpnia 1789 (zmarł 1791)
córka Marianna l. 1 (ur.1791), umiera 2.IV.1791 roku
córka Marianna, ur. 25 .III.1791
córka Marianna ur. 3 sierpnia 1992
córka Marianna; Balcera i Salomei….. umiera 15.IX.1794 r
córka Jadwiga, ur. 9 sierpnia 1794 roku
syn Józef Michał, ur. 18 marca 1797
córka Agnieszka, ur. 19 stycznia 1799
syn Stanisław, ur. 14 maja 1800
córka Marianna ur. 29 styczeń 1803 OSTATNIA URODZONA U FLORIANA

1791 MARIANNA KARWACKA, córka BALCERA KARWACKIEGO i Salomei chrzczona u. Sw. Floriana 25
marca 1791 roku,
1791 DOMINIK KARWACKI, syn BALCERA KARWACKIEGO, pochowany w lutym 1791,


Parafia Bożego Ciała:
1744 WALENTY KARWACKI, l. 46, zamieszkuje w 1790 roku w parafii Bożego Ciała na Kazimierzu w Domu
Księży Kanoników Regularnych, wraz z
50 letnia żoną FRANCISZKĄ (urodzona 1740)
14 letnim synem MICHAŁEM KARWACKIM (urodzony w 1776 roku),

wg ksiąg metrykalnych parafii Bożego Ciała:WALENTY i Franciszka maja w parafii Bozego Ciała kolejno:
5 pazdziernika 1765 syna Franciszka Jana Karwackiego/chrzestni Hiacynty Stachniewicz i Cecylia Lewandowska
20 lutego 1766 Walenty jest asystentem chrzestnym
7 stycznia 1768 Kacpra Melchiora Baltazara Karwackiego/chrzestni Maciej Holcer i Teresa Kudasiewiczowa
3 maja 1769 Monikę Karwacką/chrzestni Stanisław Wichiewicz i Elżbieta Olszowska
w marcu 1770 Kazimiere/Kazimierza ? Karwacki/chrzestni Wróblewski i MARIANNA KARWACKA
karpackiego maju 5 1771 roku Walenty jest chrzestnym Piotra Orzechowskiego
w listopadzie 1771 Tomasza Karwackiego/chrzestni Tomasz Baranski i Teresa Możyczyńska
w grudniu 1776 Michała Karwackiego
w październiku 1779 Katarzyne Karwacką, która była ostatnią KARWACKĄ URODZONĄ W PARAFII BOŻEGO CIAŁA miedzy 1779 a 1870 rokiem,
1772-1777 – nie odkryto zapisu
1740, 1756, 1757, 1758 – nie odkryto zapisu
w spisie alfabetycznym 1797-1809 nie ma Karwackich
tak samo 1809 – 1847 nie ma Karwackich
tak samo 1848 – 1870 nie ma Karwackich są Korneccy, Korniccy


PONADTO PONADTO TEJ PARAFII Bożego Ciała:

STANISŁAW KARWACKI I MARIANNA mieli ochrzczone dzieci
6 listopada 1768 roku MARCINA KARWACKIEGO/chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska
20 października 1770 roku TERESE KARWACKĄ/chrzestni Wojciech Irzciński i Katarzyna Jasielska

STEFAN KARWACKI I ZOFIA mieli ochrzczonego
22 wrzesnia 1770 roku syna MICHAŁA MACIEJA KARWACKIEGO/chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudaczewiczowa

w latach 1779-1867-1870 według ksiag metrykalnych parafii Bożego Ciała nie urodziło się dziecko o nazwisku KARWACKI/A; ale:
27.IV/1803 rodzi się Katarzyna Kowecka, córka Antoniego Koweckiego i Marianny
8.VII/1804 rodzi się Marianna Kowecka córka Antoniego Antoniego Marianny

WG spisu slubów parafii Bożego Ciała między 1697 -1787, 1788 – 1864, 1864-1868, 1869-1870. KARWACCY nie brali tutaj ślubów NIE ŻENILI SIĘ NA KAZIMIERZU !
Nie ma ich także w listach zapowiedzi (5-76) 1809 - 1870
WG spisu zgonów 1712 – 1797:
109/1774 Tomasz Karwacki 12 marzec 1774
110/1174 Józef Karwacki 22 kwiecień 1774
Franciszka Karwacka, lat 28 11 sierpień 1775
1776-1781 nieczytelne

ZGONY spis alfabetyczny 1776 – 1797:
Grudzień 1776 MICHAŁ KARWACKI
Listopad 1779 KATARZYNA KARWACKA, córka Walentego i Franciszki
1797-1812 – nie ma zapisów o zgonach Karwackich
1813-1852 – brak Karpackich Karwackich spisie ale
15 wrzesień 1821 umiera tutaj Samuel Karwacki ???

1797 – 1812Parafia św. Anny – nie ma Karwackich w latach 1790-91

Parafia św. Krzyża – nie ma Karwackich w latach 1790-91


Parafia NPM:

1689-1700 (5-176)nie stwierdzono urodzeń Karwackich
1714-1737 (5-177) gęsty tekst
1738-1758 (5-178) gesty tekst
1759-1772 (5-179) gesty tekst
1773-1783 (5-180)
1741.......1791(także 1791) w kamienicy Jana Dutkiewicza 569 (385 – dom Prezentek) mieszka, 49 letni GRZEGORZ KARWACKI, wraz z 60-letnią żoną MAGDALENĄ; są ujęci tamże w spisie 1791 roku,
1749 .......1790 WALENTY KARWACKI, lat 41 mieszka we własnym domu nr 565 (383 w 1858 Duchaczki), wraz z (czy pierwsza żona była Jadwiga ? )
żoną MAGDALENĄ, l. 30 , ur. w 1760 roku,
syn Karol.. umiera 8 lutego 1776 roku w wieku ?
syn Franciszek , l. 12 , ur. 1778 roku,
3 marzec 1780 chrzest KATARZYNY c. Walentego i Jadwigi/ chrzestni Zeykiewicz i Dudzińska
dziecko Hedwig …. walentego Karpackiego umiera13 sierpień 1781 par.NPM
13 styczeń 1782 chrzest AGNIESZKI KATARZYNY córki Walentego i Magdaleny/ CHRZESTNA KATARZYNA KARWACKA
córka Agnieszka, l. 8, ur. 1882 roku,
syn Walenty … Walentego Karpackiego, umiera 18 kqietnia 1783 w par.NPM
córka Brygida, l. 4 , ur. 1886 roku,
córka Salomea, l. 1, ur. 1889 roku
córka Marianna ... zmarła w 1790 roku
sługą JANEM KARWACKIM (?) lat 10, w spisie 1791 nie występuje,
1790 wrzesień pochowano ciało MARIANNY córki WALENTEGO KARWACKIEGO

18.VIII.1778 JAN i KATARZYNA chrzestnymi Hiacentego Witalskiego
15.VIII.1778 KATARZYNA kARWACKA chrzestną Laurentego Bartłomieja Wierkiewicza
5.VIII.1779 JAN KARWACKI chrzestnym Dominika Michała Bałuckiego
13.I.1782 chrzest AGNIESZKI KATARZYNY KARWACKIEJ, córki Walentego walentego Magdaleny Karwackich, chrzestną była KATARZYNA KARWACKA,
7.VII.1791 WALENTY KARWACKI chrzestnym Małgorzaty Kisielewskiej
AUGUSTYN KARWACKI, ur. około 1753 roku .. zmarł w wieku 78 lat na apopleksje 27 lutego 1831, w domu 652, przy ul. Krzyża 5; ozeniony z Salomeą Wojciechowską, zmarła 24 pazdziernika 1830 także w domu 652, w wieku 65 lat, a wiec urodzona 1765,dzieci:
23 lipiec 1798 (Platea Fraterna) chrzest ADAMA JÓZEFA KALASANTEGO, syna AUGUSTYNA KARWACKIEGO i SALOMEI WOJCIECHOWSKIEJ (zamieszkali w domu 243/BRACKA8), chrzestnymi byli Filip Włodyczyński (krakowski kupiec), Urszula Ojśniatowska (bywsza rewizorowa)
1800…..1802 10 październik umiera Józef F… syn AUGUSTIANA KARWACKIEGO par.NPM
1803 swtyczeń 18, Helena Antonina karpacka.. umiera w domu 680 w par.NPM
13….1804 (Plate Stanisłavus) chrzest KAJETANA JÓZEFA KARWACKIEGO (lub –wickiego), syna STANISŁAWA KARWACKIEGO(-wickiego) i Zofii Szczerbińskiej (zam. W domu 405), świadkowie: Kajetan Adamowski,Józefa Kochowa, Jan Jaroszewski, Zofia Kominczowska
w latach 1805 – 1808 nie stwierdzono urodzin Karwackich
Karpackich latach 1809 – 1812 nie stwierdzono urodzin Karwackich


Parafia św. Mikołaja nie ma Karwackich 1790-91

Parafia św. Szczepana nie ma Karwackich 1790-91
Parafia Wszystkich Świętych : Stradom, spis 1792:
1751 ... w 1792 roku na Stradomiu 11 (Koletki, Szpital dla Ubogich ?) zamieszkuje
FRANCISZEK KARWACKI, l. 41
Z żoną ROZALIĄ KARWACKĄ, l. 47
1768 w 1792 roku na Stradomiu 13 (21 dom Maurycy Boruch) mieszkają:
MARCIN KARWACKI,(ur na Kazimierzu syn Stanisława i Marianny, zm. 1837) l. 24, z
Żoną ZOFIĄ KARWACKĄ, lat 21 lub 27 (ur 1764 –zm. 1828 w Jędrzejowie)
Córką TERESĄ KARWACKĄ, l. 4 (ur. 1788 ......żona Dominika Franckiego, aptekarza w
Miechowie) Sługą Marianną
Załączniki
DSCF7296.JPG
(928.89 KiB) Nie pobierane
DSCF7295.JPG
(934.97 KiB) Nie pobierane
DSCF7294.JPG
(963.37 KiB) Nie pobierane
DSCF7293.JPG
(975.92 KiB) Nie pobierane
DSCF7292.JPG
(976.33 KiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448e:.... Rodzina KARWACKICH.... Jędrzejów ..

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448e .. Rodzina KARWACKICH w Krakowie

LINIA Kraków - JEDRZEJÓW SKAŁA

Generacja XIII: Gniazdo Kraków - Jedrzejów

GENERACJA 13 (po 1760)

MARCIN KARWACKI i HELENA KASIŃSKA
(2ga żona), rodzice Sebastiana Karwackiego ze Skały

1768ur …XIII/3B’..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO); pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat miał aptekę w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z mężem Franckim mieli apteę w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernihowie, także w Osieku k. Sandomierza. Skąd ta tradycja czyżby od Stanisława Karwackiego Kazimierza i wcześniej ?

Odpis aktu urodzenia MARCINA KARWACKIEGO: Extractus i Libris Baptizatorum Eclesia Parochialis praposituralis… BOŻEGO CIAŁA w Kazimierzu i Krakowie miescie: „ Anno Domini Millenimo Septingentisimo Sexagesimo Qotavo:/ 1768/ die veata Mensie Novemberis, Reveren dnes Dnies Frigdianus Szankiewicze Philosophia Profeser baptizanit Infantem nere natum nomine MARTINUM filiom STANISLAI et MARIANNA KARWACKI Conjugum Legitimorum Patroni fuere STEFANUS HARASIŃSKI et Elizabeth WOCHOWSKA.Concardiantam prezentis Eatractus……. Originali minus meae subseriptioe et Sigilli……Datum Casimiria ad Cracoviam die 12 Mensis Julia 1828 Anno /podpisano/ MYDLARSKI PIUS; Zgodność niniejszego odpisu z głownem wyciągiem na Stemplu Tutejszym Krajowym ceny groszy piętnaście szacunkowym spisanym Sadu Pokoju Wydziału Spornego Powiatu Jedrzejewskiego, zaświadcza Franciszek Łącki.

ZGON ZOFII KARWACKIEJ:(paraf. Jedrzejów, zgony 88/1828): Działo się w mieście Jędrzejowie, dnia 10 maja 1828 roku o godzinie szóstej rano. Stawili się Marcin Karwacki Aptekarz lat 56 oraz Wojciech Korysiewicz Sasiad lat 45 liczącym, w Jędrzejowie zamieszkali i oświadczyli Nam iż onegdaj o godzinie szóstej rano umarła w Jędrzejowie Zofia Karwacka, lat 63 majaca, żona wspomnianego Marcina Karwackiego, zostawiwszy po sobie owdowiałego Męża i rodzoną Córkę Teresę zamężną Francką w Miechowie. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Zofii Karwackiej, Akt ten stanowiącym przeczytany przez Nas i stawających podpisany został Ks. Bonawentura Kruszelnicki, Proboszcz Parafii Jędrzejowskiej, Marcin Karwacki, Wojciech Korylewicz.

(paraf. Jedrzejów, zgony 88/1828): Działo się w mieście Jędrzejowie, dnia 10 maja 1828 roku o godzinie szóstej rano. Stawili się Marcin Karwacki Aptekarz lat 56 oraz Wojciech Korysiewicz Sasiad lat 45 liczącym, w Jędrzejowie zamieszkali i oświadczyli Nam iż onegdaj o godzinie szóstej rano umarła w Jędrzejowie Zofia Karwacka, lat 63 majaca, żona wspomnianego Marcina Karwackiego, zostawiwszy po sobie owdowiałego Męża i rodzona Córke Teresę zamężną Francką w Miechowie. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Zofii Karwackiej, Akt ten stanowiącym przeczytany przez Nas i stawających podpisany został Ks. Bonawentura Kruszelnicki, Proboszcz Parafii Jędrzejowskiej, Marcin Karwacki, Wojciech Korylewicz.


Oświadczenie Heleny Kasinskiej: Działo się w miescie Jędrzejowie domu Proboszcza pod No 67, dnia piątego miesiąca lipca tysiąc osiemset dwudziestego ósmego roku. Przed Nami Proboszczem Parafii jędrzejowskiej i Urzędnikiem Stanu Cywilnego stawiła się HELENA KASIŃSKA wolnego stanu rok trzydziesty piąty sobie licząca, w miescie Jędrzejowie zamieszkała od lat przeszło dziesięciu i oświadczyła Nam, ze jest prawą Córką JÓZEFA Kasińskiego i MAGDALENY WIELOCHOWSKIEJ, Małżonków utrzymywania swego w świecie ze służby przy Dworze szukających, którzy mnie w wieku młodym pomiędzy ludźmi na służbie zostawiwszy, sami się za. Nią coraz daley posuwając za Wisłę przed lat 20 pomrzeć mieli, o których życiu i zamieszkaniu nie wiedząc i nie słysząc, nie mogę powziąć żądnej wiadomości o miejscu urodzenia mego, przeto w braku metryki urodzin upraszam o Akt Uznania, do czego przedstawiam znających mnie z miejsca służby służby mieście Miechowie, skąd tu do Jędrzejowa dostałam się i stan mój wolny, w którym dotad zostaję, to jest Jaśnie Pana Marcina Karwackiego Aptekarza i Wincentego Tarnowskiego jego służącego w miescie Jędrzejowie zamieszkałych, których wezwawszy…
JPan Marcin Karwacki odkryje nam swój wiek, Profesyę, miejsce zamieszkania i wyzna czy zna Helenę Kasińską …… w miescie Miechowie, a teraz w Jędrzejowie w służbie zostająca oraz że yey stan i wiek, a to pod obowiązkiem przysiegi: JA MAM LAT OKOŁO 60 JESTEM APTEKARZEM W MIESCIE JĘDRZEJOWIE ZAMIESZKAŁYM, ZNAM HELENE KASIŃSKĄ OD KILKU LAT NAYPRZÓD W MIECHOWIE U MEGO …..dzeństwa NA SŁUŻBIE ZOSTAJĄCĄ, A POTEM TUTAJ W JĘDRZEJOWIE ZOSTAJĄCĄ, KTÓRA WOLNEGO STANU BYĆ UWAZANA ZE SŁUŻB W OBYDWU MIEJSCACH,wieku żey STARSZEGO NAD 36, RODZICÓW ŻE YEY NIE ZNAM, NIE ZNAŁEM, A TO ZEZNANIE MOJE POD PRZYSIĘGĄ ZATWIERDZIĆ GOTÓW BĘDĄC wŁASNORĘCZNYM PODPISEM .. Marcin Karwacki (oryg)..

WINCENTY TARNOWSKI: Ja mam lat przeszło 40, jestem zonaty, w służbie u JPana Karwackiego do koni przez lat dwanaście, dwanaście którym przebywałem w miescie Miechowie i tam poznałem Helenę Kasińską, zostającą w służbie Pana Franckiego , Aptekarza, Zięcia pańskiego, że ona wolnego stanu ma lat przeszło 30. Rodziców jej nie znałem i nie widziałem, i jako pannę nie wiedzaca o swoich Rodzicach, gdzie się obracaja i czy zyja, Lat przez dziesięć dziesięć Miechowa do Jędrzejowa przywiozłem ito zeznanie potwierdzam przysiegą i podpisem +++

(Jędrzejów za zaborze rosyjskim)

ŚLUB MARCINA i HELENY:(paraf.Jędrzejów, śluby poz. 21/1828):Działo się w mieście Jędrzejowie dziewiętnastego lipca???? 1828 roku, o godzinie ośmej wieczorem. Wiadomo czyniemy, iż w obecności Domnika Amca lat 55 oraz Wojciecha Więckowskiego lat 56 liczących obywateli w Jędrzejowie zamieszkałych zaszło Religijne Małżeństwo między Marcinem Karwackim Aptekarzem wdowcem, rok 56 liczącym, urodzonym w Krakowie na Kazimierzu, Katolikiem w miescie Jędrzejowie zamieszkałym, synem Stanisława i Maryanny KARWACKICH, małżonków zmarłych na Kazimierzu w Krakowie, usamowolnionym, a Helena Kasińską Katoliczką, panna w niewiadomym miejscu urodzoną, rok 35 liczącą, córka Józefa Kasińskiego i Magdaleny Wielochowskiey (UWAGA ta rodzina pojawia się tez w innych sytuacjach), podobnież w nieznanym miejscu zmarłych, w mieście Jędrzejowie w służbie zostającą, usamowolnionej. Małżeństwo poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach 29 sierpnia, 6 i 13 września i roku bieżącego w niedziele o godzinie 12 w południe. Pomawianie żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi żadnej umowy przedślubnej nie zrobili. Akt ten Ślubującym i świadkom przeczytany przez Slubujacego i Swiadków został podpisany: ks. Bonawentura Kruszelnicki Proboszcz parafii Jędrzejowskiej, Dominik Amc, Wojciech Więckowski, Marcin Karwacki.

(paraf.Jędrzejów, śluby poz. 21/1828):Działo się w mieście Jędrzejowie dziewiętnastego lipca 1828 roku, o godzinie ośmej wieczorem. Wiadomo czyniemy, iż w obecności Domnika Amca lat 55 oraz Wojciecha Więckowskiego lat 56 liczących obywateli w Jędrzejowie zamieszkałych zaszło Religijne Małżeństwo między Marcinem Karwackim Aptekarzem wdowcem, rok 56 liczącym, urodzonym w Krakowie na Kazimierzu, Katolikiem w miescie Jędrzejowie zamieszkałym, synem Stanisława i Maryanny KARWACKICH, małżonków zmarłych na Kazimierzu w Krakowie, usamowolnionym, a Helena Kasińską Katoliczką, panna w niewiadomym miejscu urodzoną, rok 35 liczącą, córka Józefa Kasińskiego i Magdaleny Wielochowskiey, podobnież w nieznanym miejscu zmarłych, w mieście Jędrzejowie w służbie zostającą, usamowolnionej. Małżeństwo poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach 29 sierpnia, 6 i 13 września i roku bieżącego w niedziele o godzinie 12 w południe. Pomawianie żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi żadnej umowy przedślubnej nie zrobili. Akt ten Ślubującym i świadkom przeczytany przez Slubujacego i Swiadków został podpisany: ks. Bonawentura Kruszelnicki Proboszcz parafii Jędrzejowskiej, Dominik Amc, Wojciech Więckowski, Marcin Karwacki.

W metrykach jest tylko akt ślubu z sierpnia 1828, po śmierci Zofii Karwackiej (z którą miał córkę Teresę, żonę aptekarza w Miechowie) pierwszej żony Marcina w maju 1828, drugą została Helena Kasińska, matka Sebastiana, prawdopodobnie zmarła w 1835 lub 1836 roku, gdyz w 1837 roku Marcin pozostawia żonę Eufrozynę 1 voto Amcowa . Kto chował małego Sebastiana po śmierci matki Heleny, a potem po śmierci Ojca w 1837 ?

ZGON MARCINA:(paraf.Jędrzejów, zgony poz. 18/1837):Działo się w Mieście Jędrzejowie 11 stycznia 1837 roku, o godzinie dwunastej w południe stawili się Wielmożny Dominik Francki Aptekarz z Miechowa lat 50 i Dominik Bolechowski Obywatel z Jędrzejowa, lat trzydziesci osiem liczący, oświadczyli nam, że w dniu ósmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej po pułnocy, umarł w Jędrzejowie w domu pod numerem 45 MARCIN KARWACKI, Katolik, Aptekarz żonaty lat sześćdziesiąt osiem mającym, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Eufrozynę z pierwszego ślubu Amfewą. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Karwackiego, akt ten stawiającym przeczytawszy z których pierwszy ust Zięciem zmarłego podpisalismy.

(paraf.Jędrzejów, zgony poz. 18/1837):Działo się w Mieście Jędrzejowie 11 stycznia 1837 roku, o godzinie dwunastej w południe stawili się Wielmożny Dominik Francki Aptekarz z Miechowa lat 50 i Dominik Bolechowski Obywatel z Jędrzejowa, lat trzydziesci osiem liczący, oświadczyli nam, że w dniu ósmego bieżącego miesiąca i rpku o godzinie trzeciej po pułnocy, umarł w Jędrzejowie w domu pod numerem 45 MARCIN KARWACKI, Katolik, Aptekarz żonaty lat sześćdziesiąt osiem mającym, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Eufrozynę z pierwszego ślubu Amfewą. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Karwackiego, akt ten stawiającym przeczytawszy z których pierwszy ust Zieciem zmarłego podpisalismy.


Generacja XIV: Gniazdo Kraków-Jędrzejów
GENERACJA XIV (po 1790)

córka Marcina TERESA KARWACKA (par. Wszystkich Świętych, żona aptekarza Franckiego w Miechowie) była starsza o 36 lat od swojego przyrodniego brata SEBASTIANA.


A. SKAŁA-Kraków:

Generacja XIVa/XV: Gniazdo Kraków-Jedrzejów-SKAŁA


GENERACJA (XIVa) XV (po 1820) (uwaga w linii przesunięcie o 1 pokolenie ojciec Sebastiana w generacji XIII 1760 – rok urodzenia 1778, czyli w relacji zewnętrznej powinniśmy w drzewie Skały odjąć jedną generację XV jako XIV, XVI jako XV)

SEBASTIAN JAN KARWACKI (wg Doroty Sędzia w Skale, ???????)
ur.20 stycznia 1824 w Jędrzejowie, syn Marcina Karwackiego i Heleny z domu Kasińskiej; ( małżeństwo zawarli w lipcu 1828 roku, 2 miesiąc po śmierci Zofii Karwackiej, pierwszej żony Marcina Karwackiego); gdzie spędził dzieciństwo jako 13 letni sierota (prawdopodobnie u siostry Teresy Franckiej w Miechowie), gdzie się kształcił ……????? GDZIE BYLI W LATACH 1850-1864 ??/ Biały Kościół ??? Byli w Sułoszowej a potem w Skale/tamże notowany w księdze urodzin dzieci od 1865 roku jako kupiec .. i właściciel dwóch realności). Potem Właściciel majątku w Zagrodach pod Skałą i kilku posesji w Skale, zmarły 20.III.1903 , w Zagrodach/Skale; SEBASTIAN JAN KARWACKI był sedzią w Skale, gdyż prawo było przemienne z farmacja w rodzinie Karwackich. Sebastian był intendentem powstania styczniowego za to odebrano mu majątek. Ale (wg. Doroty Karwackiej) kamienica róg Floriańskiej i Tomasza była Sebastiana (???).

URODZENIE SEBASTIANA JANA: Księgi paraf. Jędrzejów (1824/poz.12) : „roku tysiąc osiemset dwudziestego czwartego stycznia dwudziestego dwudziestego godzinie szóstej wieczorem przed nami proboszczem Jędrzejowa sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gminy i powiatu Jędrzejów, obwodu kieleckiego w Województwie Krakowskim stawili się Agnieszka Baładaj, lat 42 licząca w miescie Jędrzejowie zamieszkała i oświadczyła nam, że w dniu miesiącu i roku tym o godzinie dwunastej w południe HELENA KASIŃSKA stanu wolnego lat trzydzieści jeden mająca w domu MARCINA KARWACKIEGO w temże miescie pod numerem piątym porodziła dzięcie płci męskiej, które nam oświadcza, ……., a któremu nadano imona Sebastian JAN. Rzeczone oświadczenie oświadczenie okazanie dziecięcia nastapiło w przytomności JANA DUTKIEWICZA rolnika, lat 51 oraz SZYMONA GORASINSKIEGO lat 30 liczącego w tymże mieście zamieszkałych po czym niniejszy akt urodzenia stawajacym przeczytany podpisaliśmy stawiający zaś pisać nie umieją”

Sebastian ożeniony z z Emilią Kosicką ur. w 1824 w ....... ? (córka Ludwika Kosickiego, prof. UJ , dyrektora Instytutu Technicznego oraz Konstancji z domu Bulińskiej, (druga żona Karolina z Bandtków-Kosicka) i zmarłą 1.X.1890 ....

1802ur KONSTANCJA BULIŃSKA od 1822 Kosicka, matka Emilii….JEJ RODZICE Józef Buliński i Regina z Florkowsich Prima voto Berowa, kupili 13 lipca 1804 kamienice Cyrusowską (ul. Floriańska 12, sp.326,Gm.IV.503) od Józefata Wislickiego. BULINSCY mieli tez drugą kamienice na ul. Kącik, obecnie św. Tomasza (Gm.IV. 490). W 1831 roku kamienice Cyrusowską dziedziczą: 1) Tekla z Berów Fritzowa, 2) Konstancja z Bulinskich Kosicka (umiera 1832 zostawiając 3 córki), żona prof. Gimnazjum św. Anny Ludwika Kosickiego 3) panny Maryanny Bulinskiej. W roku 1846 włascicielem jest sam prof. Ludwik Kosicki (umiera w tym roku), po nim córka Józefa z mężem Janem Kantym Knowiakowskim (cukiernik), w 1887 już żyje tylko Józefa Knowiakowska, po której w 1905 roku dziedziczy córka ??? która weszła z nią w rodzine Laberscheków, ale już w 1906 jest w rękach dentysty Wacława Dłużyńskiego i jego żony Marii.

ZGON EMILII:Poz.57 : „ Sporządzono w osadzie Skała 31 października/12 listopada 1890 roku, o godzinie 11 rano, stawili się Wojciech Paterek, lat 60 i Szymon Żmudzki, lat 45, obaj „krupniki” gospodarujący we wsi Zagrody, i zgłosili, że 30 października/11 listopada o godzinie pierwszej po południu zmarła EMILIA KARWACKA, lat 66, urodzona w mieście Sułoszowa (?,,, Susachr ..Łusarchw, Kusarchw), zamieszkała we wsi Zagrody, córka zmarłych LUDWIKA KOSICKIEGO, profesora Krakowskiego, Jagiellońskiego Uniwersytetu i zaślubionej KONSTANCJI urodzonej jako BOLIŃSKA/ lub Karolina Bandtke. F. Pod nieobecność ślubnego Sebastiana Karwackiego po potwierdzeniu zejścia E. Karwackiej akt ten sporządzono i w obecności przybyłych spisano. Ks. Wacław (?) Wojciechowski ..”


ZGON SEBASTIANA JANA:„ Sporządzono bezpośrednio 20 marca/2 kwietnia 1903 roku o godzinie 10 rano, stawili się Stefan Pawelski, 42 lata i Piotr Dercz, lat 60, (...........................) że we wsi Zagrody dzisiaj o godzinie ósmej rano zmarł SEBASTIAN KARWACKI, liczący osiemdziesiąt lat (......) syn MARCINA KARWACKIEGO i jego żony HELENY urodzonej jako KASIŃSKA, wdowiec po poślubionej żonie Emilli urodzonej jako Kosicka, urodzony w „posadi” Andreew/Andrzejew/Andrzejów, i zamieszkujący we wsi Zagrody. Po stwierdzeniu wiarygodnosci śmierci Sebastiana Karwackiegp w obecności przybyłych [?) spisano ...” Ks. Wojciechowski, Stefan Pawelski i Piotr Dercz..


UWAGA KOLIGACJE - Sebastiana i Emili - BOCZNE NA CMENTARZU RAKOWICKIM:
Grobowiec Knowiakowskich:
wielkie mauzoleum z dużą liczba pochówków, wśród nich są;

KNOWIAKOWSCY:
*JAN KANTY KNOWIAKOWSKI 1818-1886
*JÓZEFA z Kosickich Knowiakowska (1824-1903), żona Jana Kantego Knowiakowskiego (1818-1886) prawdopodobnie starsza siostra Emilii Kosickiej Karwackiej (ur.1824 lub 6),
REGINA z Knowiakowskich 1. Szrejterowa 2. Sokołowska 1800 – 1870
JÓZEFA ze Szrejterów Marcinkowska 1828-1885
JAN KNOWIAKOWSKI 1828-1885

KRYWULTOWIE-LABERSCHEKOWIE:
ADAM KRYWULT 1815-1879
ZOFIA z Kosickich Krywultowa (1828-1897), żona Krywulta .... młodsza siostra Józefy i Emili,
AMELIA z Krywultów Marinkiewicz 1849-1968

TADEUSZ KRYWULT 1893-1910
STANISŁAW KRYWULT 1855-1911- radca skarbowy
WALERIAN KRYWULT, prof. 1861 – 1939 – radca szkolny, profesor

ZOFIA z Krywultów LABERSCHEK 1854-1933
HERMAN LUDWIK LABERSCHEK 1846-1928
ADAM LABERSCHEK (1879-1900)
WŁADYSŁAW LABERSCHEK – 1924-1978

Grobowiec Kosickich:
pomnik na nim postawiła Karolina z Bandtków KOSICKA, żona Ludwika dla:
1) JERZEGO SAMUELA BANDTKIEGO, ur. w Lublinie 25.XI. 1768, zm. W Krakowie 11.VI.1839, prof. dr h.c. UJ, dyr. BJ,- tablica od frontu
2) SUSANNY DOROTEA BANDTKIE, z d. Bandtkie, zm. 21 marca 1847, - tablica po prawej
3) LUDWIKA KOSICKIEGO ur. 24. VIII.1795 zm, 26.X.1846. – tablica z tyłu,
ponadto leżą tutaj: - tablica z lewej

Adam Laberschek (1879-1900)
Tekla Weidler (zm.1907) – nie ma na tablicy
Wanda z Karwackich-Greyber (1857 - zm.24.IV.1925)
Aleksander Greyber (1846 - 1927) mieszkali przy al. Słowackiego 19/36b
Uwaga obok Baski grób: Józef de Habenschwet von Hirschberg (1839-1922) em. starszy radca domen
Marceli HIRSCHBERG, em. Radca skarbowy (1868-1943) – tablica z tyłu na ziemi
Wilhelm Mitarski (1879- 1923 – tablica z lewej
Aniela Mitarska (1885 -1953) – tablica z lewej
Jan Mitarski (1920-1985) mieszkał przy Fredleina,- tablica z przodu
jego córka JOLANTA SARNECKA-MITARSKA, Mazowiecka 8/15

*KOSICKI LUDWIK, zmarł w Krakowie 1846 roku, historyk. Początkowo był nauczycielem ginnazjalnym w Krakowie, poźniej prorektorem Liceum św. Anny i ostatecznie przed otrzymaniem emerytury w 1845 roku, został w 1834 dyrektorem Instytutu Technicznego w Krakowie. Drukiem ogłosił:
- „ O początku władzy hetmanów” Kraków 1818,
- „Zadania na celniejsze reguły konstrukcyjne do tłumaczenia z polskiego na łacińskie” 1821, 1822,
- „O heraldyce” 1829,
- „Bibliorum polonicorum per editioner families conspectus brevis”,
- “Pochwała Piotra Tomickiego, biskupa ......” , 1820,
- „Wiadomości o kosciele św. Anny „ – 1835,
- „ Zywot Antoniego Himowskiego” w rękopisie
- „Ogroszach pragskich” w rękopisie
- „Obrzędy ślubne i godowe u ludzi”

wg. Pol.Sł.Biograficznego: LUDWIK KOSICKI, historyk i pedagog, urodzony 24.VIII.1793 w Bolesławcu na terenie ówczesnego województwa kaliskiego. Początkowe nauki pobierał w Wieluniu i Piotrkowie w szkołach pijarskich. Po ukończeniu gimnazjum pracował tamże w latach 1811-12 jako kolaborant, tj. pomocnik nauczyciela.. W 1812 PRZYBYŁ DO KRAKOWA. W 1814 dostał posade kolaboranta w Liceum sw. Anny , zas w styczniu 1818 został mianowany profesorem jezyka łacińskiego i greckiego. Ponadto uczył historii polskiej w klasie VI i w tym przedmiocie się specjalizował. Równoczesnie odbywał studia wyższe na uniwersytecie Krakowskim i w 1815 uzyskął stopień licencjata, a w 1817 magistra sztuk wyzwolobych.

W 1816 był lektorem jezyka łacińskiego na uniwersytecie. W czasie studiów uczestniczył w swego rodzaju seminarium filozoficznym i historycznym, jakie prowadził dla swoich wybranych uczniów J.S. Bandtke. W kwietniu 1830 uzyskał stopień doktora filozofii. W 1828 zastępował chorego kierownika katedry historii powszechnej UK, Juliana Czermińskiego, zas po jego śmierci był krótko zastepcą profesora tej katedry. Kastedre otrzymał w 1831 Michał Wiszniewski, jakkolwiek w Radzie WydziałuKosicki miał zwolenników, w tym prodziekana Bandtkego. Jakis czas był adiunktem w Bibliotece Jagiellońskiej. Dnia 17.IV.1832 został mianowany prorektorem, Liceum sw. Anny, a następnie prorektorem Liceum sw. Barbary.

Po utworzeniu Szkoły Technicznej (inaczej Instytut techniczni i szkoła Wydziałowa, która odłączyła się od Instytutu w 1842 roku) zwanej popularnie Instytutem Technicznym ( z niego powstała w 1919 Akademia Górniczo-Hutnicza), w 1834 objął jej dyrekcje, którą sprawował do 1845 roku, kiedy ze względu na chorobe był zmuszony przejsc na emeryture (dekret emerytalny datowany jest 20.IX.1844). Posiadając wykształcenie filologiczne i historyczne, jako dyrektor IT, nie rozumiał zadań oraz potrzeb tego typu szkoły i nie dążył do nadania jej charakteru szkoły wyższej. Opracowując wspólnie z Komisarzem Karolem Hubnerem statut szkoły pozostawił ją w rzedzie szkól średnich. Nie rozumiał tez walorów wychowania estetycznego (spory z J. Brodowskim i W.K. Stattlerem) totez nie zyskął sobie w tej placówce zbyt wysokiego autorytetu (10 lat urzędowania ?????). Jako dydaktyk i pedagog dał się poznac w Liceum sw. Anny, prof. prawa UK Feliks Słotwiński wizytując jego lekcje, UZNAŁ GO ZA ZNAKOMITEGO NAUCZYCIELA I WZÓR DLA PEDAGOGÓW KRAKOWSKICH. Przez uczniów nazywany „BRYŁĄ” dla swej postaci krótkiej a pękatej, pozostawił wsród wychowanków najlepszą pamięc.

Od 1818 należał do czynnych członków Towarzystwa Naukowego, wygłaszajac odczyty:
- O heraldyce
- O proszach praskich
- Pochwałe Piotra Tomickiego
- Żywot prof. Himonowskiego
Odczyty te ukazywały się w rocznikach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Ponadto wydrukował:
- O początkach i władzy hetmanów w Polsce,
- Wiadomość historyczna o o kościele akademickim sw. Anny,
- Tabele monet zagranicznych srebrnych..
- Urzadzenie Instytutu załozonego przez Szczepana...
- Przedmowe do „odbicia drzeworytów”.
W rękopisie wspólnie ze swoim uczniem Antonim Librowskim przygotował Historie Narodu Polskiego. Najpopularnieszą praca Kosickiego były ZADANIA NA CELNIEJSZE REGUŁY KONSTRUKCJI w tłumaczeniu z jezyka polskiego na łaciński, które miały trzy wydania 1821,1822,1832.

ZMARŁ 20.X.1846 roku i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w grobowcu Kosickich, gdzie wczesniej pochowano J.S. Bandtkego. Kosicki, był żonaty z wychowanicą Bandtkego....., 1 żoną Kosickiego była Konstancja Bulińska, a drugą (UWAGA: na grobowcu jest napisane KAROLINA z BANDKÓW-KOSICKA,) druga żona Kosickiego) Córka Ludwika i Konstancji Emilia wyszła za Sebastiana Karwackiego (syna Marcina i Emili Kaśińskiej) i utworzyli ród Karwackich w Skale.


INSTYTUT TECHNICZNY W Wolnym Mieście Krakowie
Zgodnie z planem organizacyjnym, opracowanym przez K. Hubnera, Instytut Techniczny tworzyły wówczas dwie szkoły: niższa i wyższa techniczna. W pierwszej z nich nauka trwała dwa albo trzy lata. Po zaliczeniu drugiej klasy uczeń dostawał świadectwo ukończenia tzw. dwuletniej szkoły wydziałowej. Tym samym uzyskiwał on prawo do przeniesienia się do klasy pierwszej Liceum św. Anny w Krakowie albo do kształcenia się w trzeciej klasie Instytutu. Z kolei po zaliczeniu trzech lat nauki (2+1) wręczano mu świadectwo ukończenia tzw. szkoły niższej technicznej, co uprawniało go do wykonywania zawodu na stanowisku majstra lub do kontynuacji zdobywania wiedzy we wspomnianej szkole wyższej, podzielonej na pięć rocznych kursów. Ta ostatnia placówka oświatowa dawała uczniowi wykształcenie ogólno-techniczne, “tak, aby po ukończeniu nauki młodzieniec był obeznany z najważniejszymi zasadami matematyki i fizyki i mógł się łatwo doskonalić, gdyby później poświęcił się jakiejkolwiek gałęzi przemysłu”.
W roku szkolnym 1834/35, tj. w pierwszym roku istnienia Instytutu Technicznego, otwarto trzyletnią szkołę niższą techniczną (w pełnym komplecie klas) i dwa pierwsze kursy szkoły wyższej. Zajęcia trwały od początku października do końca lipca. Czasem wolnym od nauki były ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia (od 23 grudnia do 2 stycznia), trzy ostatnie dni karnawału (na zapusty) oraz ferie wielkanocne (od niedzieli “kwietnej” do “przewodniej”). Dodatkowe dni wolne ogłaszał dyrektor tej placówki oświatowej (do roku 1844 był nim dr Ludwik Kosicki, filolog), za zgodą komisarza rządowego do spraw instytutów naukowych. Dwumiesięczne “ferie wielkie” wypadały w sierpniu i wrześniu.
Żeby dostać się do szkoły wydziałowej, uczeń musiał mieć co najmniej osiem lat i posiadać świadectwo ukończenia tzw. szkoły ludowej. Egzamin wstępny obejmował płynne czytanie po polsku, czytelne pisanie za dyktującym i sprawne wykonywanie działań arytmetycznych na liczbach całkowitych. Z kolei do szkoły wyższej technicznej przyjmowano głównie absolwentów szkoły niższej.

Wskutek decyzji wspomnianej komisji reorganizacyjnej kadrę pedagogiczną Instytutu stanowili przede wszystkim profesorowie zlikwidowanego Liceum św. Barbary w Krakowie. Zgodnie ze statutem opracowanym przez dyrektora L. Kosickiego, celem tej nowo powstałej placówki oświatowej było “takie wykształcenie młodzieży, aby niezależnie od jej przyszłej pracy (w przemyśle, w rękodzielnictwie czy na stanowisku umysłowym), mogła ona znaleźć zatrudnienie, a tym samym zabezpieczyć sobie odpowiednie warunki materialne, czyli być użyteczną dla siebie i dla kraju”. Plan nauczania w szkole wyższej technicznej obejmował wówczas następujące przedmioty:
Dopiero od roku szkolnego 1838/39 wprowadzono wszystkie kursy. Z powodu braku wykwalifikowanego nauczyciela do 1839 r. nie wykładano technologii. Do kursu trzeciego włącznie wszystkie przedmioty były obowiązkowe. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat nauki uczeń, spełniający określone warunki (chodziło m.in. o co najmniej dostateczne opanowanie języka francuskiego lub niemieckiego i o obecność na wykładach związanych z przedmiotem głównym), mógł uzyskać zezwolenie na udział jedynie w wybranych przez siebie zajęciach. W roku 1843 zniesiono język łaciński, a wprowadzono kaligrafię. Wtedy zmodyfikowano również liczbę godzin przedmiotów zawodowych.
W początkowym okresie w skład Instytutu wchodziły:
- trzyletnia szkoła niższa techniczna (zwana później szkołą wydziałową),
- pięcioletnia szkoła techniczna (wyższa) wraz ze szkołą sztuk pięknych (katedra malarstwa i
- katedra rzeźby),
- szkoła handlowa,
- szkoła gimnastyczna i szkoła jazdy konnej,
- litografia,
- drukarnia akademicka,
- bursa,
- warsztaty (kierunek stolarski i tokarski).
Począwszy od 1835 roku władze tej placówki oświatowej organizowały (systematycznie, tuż przed feriami letnimi) “wystawę wyrobów i płodów krajowych”, co miało sprzyjać “podniesieniu poziomu przemysłu i rozbudzić szlachetne współzawodnictwo”.
Na początku roku szkolnego 1835/36 w klasach szkoły wydziałowej było łącznie 289 uczniów, w szkole technicznej (wyższej) - 63, a w szkole sztuk pięknych (malarstwo) - 27.
Na rozwój placówki oświatowej ufundowanej przez Sz. Humberta wywarły wpływ dwa pożary. Wskutek pierwszego z nich, który wybuchł pod koniec czerwca 1841 r. w bursie “Jeruzalem” i rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki, doszło do oddzielenia szkoły wydziałowej od Instytutu (przeniesiono ją do Kolegium św. Barbary). W zamian zorganizowano kurs dla przyszłych murarzy i kurs dla cieśli. Poza tym część budynku szkolnego udostępniono szkole muzycznej. Odnotujmy tutaj, iż w roku szkolnym 1841/42 kształciło się w tej placówce 312 uczniów. Natomiast w rezultacie pożaru w lipcu 1850 r., który objął prawie czwartą część Krakowa, Instytut nie tylko odbudowano, ale także znacznie rozbudowano. Krakowski “Czas” z 24 listopada 1852 r. napisał, iż szkoła ta była wówczas najpiękniejsza i najnowocześniejsza w całym grodzie podwawelskim.
Władze Rzeczpospolitej Krakowskiej poważnie interesowały się rozwojem Instytutu Technicznego. Pieniądze przeznaczane systematycznie przez rządzących na szkołę nie były duże, ale znaczące. Dowodem tego zainteresowania władz stało się też przeniesienie katedry mechaniki i budownictwa (wraz z wyposażeniem gabinetów) z UJ do Instytutu. Należy odnotować, że w latach 1834-1846 w placówce tej mogli kształcić się przede wszystkim uczniowie zamieszkali na terenie Krakowa. Chętni z Królestwa Polskiego i z Galicji musieli wykazać się posiadaniem paszportu i starać się o specjalne zezwolenie. Ale tuż po rozpoczęciu okupacji grodu podwawelskiego przez Austriaków nie było to łatwe.
“Przekonał się, mimo iż został na obcej ziemi zrodzony, czego krajowi naszemu potrzeba i postanowił osobiście dostrzeżonemu niedostatkowi zaradzić” - napisał w roku 1841 o Szczepanie Humbercie w “Programie popisu uczniów Instytutu Technicznego” dyr. L. Kosicki. “Młodzieży szkolna, korzystająca z łaski tego dobroczyńcy, a także i wy, co nie potrzebujecie wsparcia finansowego! Usiłujcie naśladować Fundatora w pilności, w pobożności i innych cnotach. Starajcie się, ucząc się i pracując, nie być dla rodziców ciężarem. Wszak oni już i tak dla ciebie wiele trudów ponieśli. Zawsze wystawiaj sobie za wzór Szczepana Humberta, który za swego życia umiał krajowi korzystnie służyć, który nie szczędził wysiłków, by i po jego śmierci, w najodleglejszych wiekach, być dla ludzi użytecznym”.
1803
24 I Ukazem carskim powołuje się Wileński Okręg Naukowy (jeden z sześciu w cesarstwie), a jego pierwszym kuratorem zostaje Adam Jerzy Czartoryski. Okręg obejmuje większość ziem zajętych przez Rosję w czasie rozbiorów.
IV W Warszawie, w Pałacu Saskim, powstaje polskie liceum (sześcioklasowe), kontrolowane przez komitet obywatelski (eforat), kierowany przez Stanisława Kostkę Potockiego
.
30 V Otworzono ponownie uniwersytet polski w Wilnie i nadano mu nowy statut. Rektorem zostaje Jan Śniadecki. Uniwersytet cieszy się niezależnością w działalności edukacyjnej i badawczej, a także pełni rolę kierowniczą w stosunku do szkół niższego szczebla. Uczelnia miała szczególne znaczenie jako centralny ośrodek edukacyjny dla ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
- We Wrocławiu (Breslau) Jerzy Samuel Bandtke ogłasza memoriał o potrzebie złagodzenia nacisku germanizacyjnego w szkołach. Bandtke jest nauczycielem języka polskiego we wrocławskim Gimnazjum św. Elżbiety i wizytatorem szkół w zaborze pruskim. Uwieńczeniem jego pracy staje się wydany w tym roku Nowy elementarz polski. Austria łączy Galicję Wschodnią (na wschód od Sanu) z Galicją Zachodnią w jedną administracyjną całość ze stolicą we Lwowie.


w Gazecie Krakowskiej:
10 luty 1844: Dyrektor Instytutu Technicznego prof. Ludwik Kosicki ogłasza konkurs na profesora historii naturalnej i teorii gospodarki wiejskiej
27 czerwca 1844: Dyrektor Instytutu Technicznego prof. Ludwik Kosicki ogłasza konkurs na etat profesora w katedrze Technologii, Chemii i Hutnictwa.
27 grudnia 1844: Rada Wielka Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiła konkurs na wakującą posadę Dyrektora Szkoły Technicznej w Krakowie... Sekr. UK Czaputewicz
3 marca 1845: Senat Rządzący zamianował p. Józefa Podolskiego dotychczasowego profesora Szkoły Technicznej, Dyrektorem tej Szkoły.

B. SKAŁA-Kraków:
dzieci Sebastiana i Emili z Kosickich:

Generacja XVa/XVI: Gniazdo Kraków-Jedrzejów-SKAŁA
GENERACJA XVI (po 1850)

UWAGA: żaden z synów Sebastiana nie nosi imienia dziadka, MARCINA ? dlaczego ?

BRONISŁAW ALEKSANDER KARWACKI : ur. 6.III lub VI.1850 w Sułoszowej lub Sejnowiszczu lub Sentowiszczu, zm. 18.IX.1911 w Skale/ GROBOWIEC ?? (Skała dom 291). (W 1850 roku Sebastian i Emilia mieli po 26 lat, a więc ślub mógł być rok wczesniej 1849 roku tylko gdzie …..?)
MIECZYSŁAW KARWACKI, ur.16.I.1855 w Skale, (Skała dom 293) ; ożeniony ze Stanisławą Nowacką ze Słomnik; zmarł 10.XI.1923 roku; pochowany w Skale. Miał kamienice w Rynku w Skale; zajeta przez przez sztab austriacki w 1917 roku, potem złupiona przez Rosjan. Majątek w Wielkiej Wsi??? Zajmował się obrotem nieruchomosciami; majatkami, kamienicami. Miał ich kilka w Olkuszu. Wielkie straty w interesach poniósł w momencie wymiany pieniedzy w 1924 (?), gdy partnerzy w interesach wypłacili mu się w starej walucie (inf. Ustna uzyskana w Skale);

WANDA z Karwackich-Aleksandrowa Greyber (1857 - zm.24.IV.1925 lub 24 są rózne napisy na nagrobku i zapisy w księgach); żona Aleksandra Greyber (1846-1927) włascieciela pałacu w Pekowicach; matka Anieli Greyber-Mitarskiej właścicielki Pękowic (1885 - 1953), żony Wilhelma Mitarskiego (1873-1923)

ANTONI BOLESŁAW KARWACKI, ur.2.VIII.1860 w Sułoszowej (Skałą dom 294) – ziemianin; około 1910 … objął /kupił na Podlasiu Rakowiec/Rakowicze (może rejon Czyże), gdzie osiadł z rodziną; choroba spowodowała powrót do Zagród/Skały, gdzie zmarł. Po śmierci Rakowiec/Rakowicze sprzedano, potem także Zagrody. Córki kupiły wille w Krynicy, syn poszedł do pracy na Śląsk., potem mieszka w Krakowie, następnie w Zakopanem do 1940, później powrót do Krakowa..


„ Działo się w mieście Skale 29 marca o godzinie 9.00 rano 1919 roku. Stawili się Mieczysław Karwacki, lat 64, kupiec i Wacław Glinczyński, l. 28 mający, organista, obydwaj w Skale zamieszkali i oświadczyli Nam, że dnia wczorajszego (28 marca), o godzinie 7.00 z rana w skale zmarł BOLESŁAW KARWACKI, lat sześćdziesiąt mający syn niegdyś Sebastjana i Emilii z Kosickich, urodzony w Skale, zostawiwszy po sobie owodowiałą Wandę z Wawrykiewiczów. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Karwackiego, Akt ten stawiającym przeczytawszy podpisaliśmy.”

Po Powstaniu Styczniowym (konfiskata majątku) – Sebastian i Emilia osiadają w rodzina w Skale:

WŁADYSŁAW HIERONIM, KARWACKI ur. 1.X.IV.1864 roku w Skale jako syn kupca Sebastiana Karwackiego i Emilli Kosickiej, zmarł ???? OSIADŁ W WARSZAWIE ???
„Działo się w miescie Skale 5 grudnia o godzinie piątej popołudniu szesdziesiatego czwartego roku. Stawił się Sebastian Karwacki, lat czterdziesci kupiec w Skale zamieszkały; w obecności Władysława Dryńskiego lat 42 i Józefa Jankowskiego, lat czterdziesci majacych karpników ? .. w Skale zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej, oświadczając, ze takowe jest urodzone w Skale 1.X. bieżącego roku o godz. 3.00 rano z jego małzonki Emilli z Kosickich, lat 36 mającej, Dzięcięciu temu na chrzszcie sw. Przez księdza z powodu braku chrzestnych rodziców nadane zostały imiona WŁADYSŁAWA HIERONIMA, a rodzicami chrzestnymi byli: WALENTY BORKOWSKI i JULIANNA SIENNICKA

STANISŁAW AUGUST KARWACKI, ur. 21.IV.1867/poz.32, roku w Skale jako syn kupca Sebastiana Karwackiego i Emilli Kosickiej, zmarł w Czerniechowie/Czernichowie 17.II.1949 r (akt zejścia 32/49) – (dom 292). – dalej jako mgr farmacji UJ Stanisław Karwacki, aptekarz z Liszek, autor „O znaczeniu ziół w lecznictwie” 1928. Ożeniony z Martyną z Jankowskich ( Środa Wielkopolska); z tradycji w ławce gimnazjalnej zawsze siedział z Wyspiańskim….; podróżował na Wyspy Kanaryjskie, latał balonem nad Paryżem (za sprzedaną cenną szafę ),

„ Działo się w miescie Skale, 13 maja o godzinie szóstej po południu 1867 roku; stawił się Sebastian Karwacki, lat 42, kupiec w skale zamieszkały w obecnosci Piotra Morawskiego lat.29, Jana Wardyńskiego, lat 30 mających „kopników” w Skale zamieszkałych i okazali dziecie płci męskiej urodzone w Skale dnia 21. IV. Bieżacego roku o godzinie 2.00 po północy z jego małżonki Emilii Kosickiej lat 39 majacej. Dziecieciu temu na chrzcie swiętym – dla braku chrzestnych rodziców dzis odbytym – nadane zostały imiona STANISŁAW AUGUST, a rodzicami chrzestnymi August Zarembski i Katarzyna Trepkowa. (Zmarł 17.II.1949 w Czernichowie)”

C. cd. patrz plik SKAŁA-Kraków:

Patrz tez w DHRP pliki

ZAGAJEWSKA EUFROZYNA
KASINSKI Kwiryn Wojciech, Nikodem, Aleksander Kazimierz
KARWACKI Sebastian SIECIECHOWICE
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448f..... gniazda zaplecza...

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448f .... Rodzina KARWACKICH cd...

Gniazda zaplecza jurajskiego Krakowa (możliwe gniazda pochodzenia)
28 I 2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA 1550..1580

GNIAZDO Sieradzkie


1616-20 KARWACKI ALBERT (Wojciech) wójt; 178 (cz.1), 92 (cz. II) poz. 1185Jest wymieniony jako jeden z 3 wójtów wsi DWORZYSZCZE NIEMIECKIE *)

W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185;

„ZYGMUNT III król polski potwierdza Stanisłąwowi Klaryce, Marcinowi swidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)

*) obecnie Dworszczowice Kościelne:
4 km na W od Brzeżnicy Nowej, pomiedzy Pajęcznem a Radomskiem
30 km na N od Czestochowy i Mirowa
40 km na E od Wielunia
52 km na SW od Piotrkowa
87 km na N od Wolbromia
76 km na NW od Pilicy
125 km na NW od Krakowa
130 km na W od Starachowic
140 km na SE od Kalisza
200 km na SE od GnieznaLUSTRACJA wsi 1616-1620

WIEŚ DWORZYSZCZOWICE
W tej wsi jest żrebi nro 17, na których kmieci 13 na źrzebiach 13, a role puste 4 (przyp.262), które za osiadłe kładziemy ex rationibus supracriptis. CZYNSZU z każdego żrzebia tak osiadłego, jako i pustego z stacyjnym i świetowojcieskim płaca na s.(f.210v) Marcin per fl 1/2/12, facit......................... fl.18/15/6

ŻYTA z każdego zrzebia osiadłego u8 pustego po kor. Nro 3 wierzvhowatych uczyni wszystkich strzychowanych 63/3, korzec per gr 36, facit fl. 76/15
OWSA stacyjnego po kor. 2 strychowanych, uczyni in universium strychowanych kor. Nro [34] korzec per gr 18, facit... fl 20/12
KAPŁONÓW po 2, kapłon per gr 2, kurów pospolitych po 2, kur per gr 1, jajec po 20, kopa per gr 6, facit,,, fl. 4/16
WIECNEGO wszystka gromada płaci fl; 0/12

KARCZEM było 4, teraz tylko 1, z której płaci szynszu Wojciech Chamara..... fl. 2
Do której karczmy wedle przywileju SIGSIMUNDI I de dta et actu Cracoviae un vigilia s. Matyhiae ap. [23.II] 1543 (roku) antecessoribus ipsius concessi ager cmethonalis cum attinentiis sius nalezy.

Drugiej karczmy rola pusto lezy, z której płacono fl. 2, ale tez powinnosć na p. starostę wkładamy, aby karczmę osadził, a ten czymsz na ten czas sam zastapił ... facit 2 fl

OGRODNIKÓW jest na ten czas 8, płaci każdy czynszu per gr 24, facit .. fl. 9.18

*) przyp 262 Krzysztof Płaza, starosta brzeźnicki, otrzymał 3 III 1618 roku konsens na cesje pewnych ról pustych w dworzyszczach Wojciechowi Kołakowskiemu (wykaz nr 1322)


W tejze wsi wolnych kmieci było 7 od robót i innych podatków, którzy jednak posługe pewną i zwyczajna do dworu koleją według przywileju swego sprawowali, którego nie pokazali. Teraz (f..211) ich jest 5’ czterej płacą per fl. 10, piąty Wojciech Clarika płaci fl. 2 wedle przywileju swego, który pokazła, magnifici Spitkonis de Tarnów, castellani Woynicensis, tjesaurarii regini et Brzeznicensis tenutarii (przyp 263), cuidiam Alexio Clarika de villa Dworzyszczowice służący, dając mu tym przywilejem półanek rolnej, a od robót i innych podatków praeter censum duorum florenorum, quem quotannis pro festo s. martini solvere tenebitur, wolnym czyniać. Przy którym to przywileju KJM terażniejszy pomienionego Wojciecha Clarykę osobnym przywilejem de data Varsaviae 7 Marti *) ad viyae ipsius extrema tempora zachowac raczył, czyni od tych wolnych in universium ... fl 42

WÓJTOSTWO – W tejże wsi jest wójtów 3 , którzy za jednym prawem siedzą na łanie jednym, a drugi łan na plabanije dworzyszowską przodek ich (ojciec, dziad, pradziad ?)fundował (przy 264. Na którym łanie hon. Stanislaum Clarika, Martinum Swider et Albertum KARWACKI, Sigismundus modernus rez de data Varsaviae die 8 Martii 1615 (rok egzekucji Jana Karwackiego we Lwowie) in eadem scultetia ad extream vitae ipsorum tempora pro sorte et interesse uniuscuiusque in pacifica posseione consevat (przyp 265. ea tamen condicione, ut oboedientiam capitaneo suo praestent. Summa in litteries originalibus vel ex taxatione commissariorum illis vel successoribus ipsorum provenirns assecuratur.

„Wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1287 roku. Parafię erygowano tu w 1436 roku. Była to królewszczyzna darowana w 1717 roku razem ze starostwem brzeźnickim paulinom z Jasnej Góry. Murowany, jednonawowy kościół parafialny pod pw. św. Michała Archanioła zbudowano w latach 1830-1834 na miejscu dawniejszego, drewnianego”
przypisy
• w rkp brak daty rocznej [Wykaz 1268]
*) przyp. 263; Spytek z tarnowa, kasztelan wojnicki, podskarbii koronny, musiał wystawic wzmiankowany dokument między 19 XII 1542 r. kiedy to otrzymał kasztelanie wojnicką, a 22 VII 1550, kiedy postapił na województwo sieradzkie ( dworzaczek, tab. 95; tegoż Hetman Jan tarnowski. Z dziejów mozniwładztwa małopolskiego. Warszawa 1985. s. 437, tabl. XIII)

*) przyp. 264 . Liber beneficiorum (I. S. 256) potwierdza istnienie w Dworzyszczowicach łanu plebańskiego
*) przyp 265 . Znane jest potwierdzenie tego dokumentu z 20 V 1619 (wykaz w 1371)


OPOWIADALi ci wójtowie, iż nad dawny zwyczaj, według którego do 3 wójtów powinni byli przyprzęgać się do Wieliczki po baławan soli, gdyz oni [f.211 v) za jednego wójta i za jeden dom się rozumieją, to teraz do jednego wójta przyprzegać się im każą, co sobie za wielki ciężar i nad prawa swoje być mienią..

RZECZNEGO wszyscy płacą ...... fl 0/12
GARNCARZÓW jest 4, płacą czynszu per fl 5, facit ... fl. 20
Uskarżali się ci garncarze, ze ich niezwyczajną robota obciążają, czego by względem tego czynszu nie powinni.
Robocizna poddanych jako w inszych wsiach
SUMMA czynszu i podatków z tej wsi facit.................... fl. 234/17/15


LUSTRACJA 1659-65 ( PO POTOPIE SZWEDZKIM)

WIES DWORZYSZOWICE

Ta wieś ma żrezbi aro 6, a pustych nro 11, których nikt nie żażywa, bo pozarastały wrzosem. Teraz kmieci nro 6.
CZYNSZU z każdego zrzebia z stacyjnym i s. Wojcieskim płacą na s. Marcina per fl. 1/2/12 ... facit fl. 6/16
ŻYTA z każdego zrzebia targowej brzeznickiej miary po kor. 3. facit kor nro 18 per fl. 2/20, facit..... fl. 48
OWSA sepnego z stacyjnym po kor. 3, provenit kor, nro 18 per fl. 1/10.. fl. 24
[s.226) Kapłonów po dwu, nro 12 per gr 8............fl 3/6
KUR pospolitych po dwu, nro 12 po gr 4..... fl.. 1/18
JAJEC po 20, kop nro 2 po 10 gr ...............fl. 0/20
ROBIĄ po piąci dni w tydzień dwojgiem
ZAGRODNIKÓW nro 3. Czynszu powinni płacic po he 24..... fl 2/12
Robią po 3 dni w tydzień pieszo
WIECNEGO wszytka gromada powinna składac na rok fl. 0/12

KARCZEM antiquitus bywało nro 4. Teraz funditas spustoszały i budynków nie masz, a grunty chojna pozarastały. (ZNAKOMITA ILUSTACJA CZASÓW PO POTOPIE)
W TEJ WSI ex antiquo bywało wolnych kmieci nro7, których ad praesens tylko się (bo drudzy spustoszeli) dwaj zostaje. Ci płacą czynszu per. Fl. 20.

NA POSŁUGE zamkową sprzegaja się posdłud dawnych lustracyj (przyp. 236)
GARNCARZ jest jeden. Ten czynszu powinien płacic jak zagrodnik, także i robocizne odprawować. Fl. 0/12


WÓJTOWSTWO (przyp 201)

Na tym wójtostwie Niemieckie nazwanym siedzi uczciwy Adam Klariga z Adamem bratem, także z synami swemi, córkami in privilegio conservationis SRM Joannis Casimiri DNC de data in castris ad cracoviam die 18 menis Augusti a.D, 1657 benigne collato specyfikowanemu (przyp 202) Ten z bratem swoim posługę zamkowi ustawiczną na miejscu włodarskim co rok się odmieniając, osprawuje. Żadnego przy tym czynszu ani daniej nie czynią zamkowi.

*) przyp 201 ; wcześniej 15 XI 1639 r. część gruntów należących do wójtowstwa w Dworzyszczowicach otrzymał Aleksander Płaza starosta brzeźnicki (MK, 186, k.79 v; zob. LWWK 1628, II, s. 119)

*) przyp. 202: Potwierdzenie praw do wójtostwa Adama Klaryka i Wojciech Kownacki (KARWACKI ???) otrzymali już wcześniej dokumentem z 6 X 1638 r. (MK, 185, k. 142 v – 143).


W LUSTRACJI z 1789 nie ma królewszczyzn na Brzeźnicy i Pajęcznie w powiecie radomszczańskim
GNIAZDO KRAKOWSKIE/ Cieszyn – Żywiec ???


Nobil JAN KARWACKI stracony w Cieszynie w 1657 r.
W 1657 *) **) roku sąd wójtowski w Cieszynie skazał na ścięcie dobrze urodzonego Jana Karwackiego ***) za napady i rozboje na Górnym Śląsku. Odbyło się najpierw "ostre twarde pytanie i examinowanie", a potem kat wykonał wyrok.
*) za kadencji Wacław Pohledeczky 1655-1670 Trzeci burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego.
** ) od 1653 roku po śmierci ostatniej ks. Lukrecji Cieszyn przejęty przez Habsburgów (az do 1918 roku)
*** ) KIM BYŁ DLA BOHATERA spod BERESTECZKA, a potem oficera Jana Kazimierza, pogromcy Szwedów na zywiecczyźnie ; też JANA KARWACKIEGO, podstarosty czorsztyńskiego, brata Wojciecha Karwackiego ???

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/ ... ,id,t.htmlGENERACJA 1670 - 1730

GNIAZDO JURAJSKIE PRĄ/ONDNIK (Ojców)

1670 CIEKAWA WZMIANKA o
MIKOŁAJU KARWACKIM z przełomu XVII/XVIII wieku z Prą/ondnika (obecnie Ojców) ofiarodawcy obrazu św. Antoniego do ołtarza św. Małgorzaty w kościele W SMARDZOWICACH (Smarzewicach) opisanym w lustracji zrujnowanego kościoła przeprowadzonej przez biskupa w 1727 roku, przed remontem podjętym w 1731 roku.

SMARDZOWICE Str 15 „W nawie (starego) Kościoła po stronie Ewangelii stał ołtarz św. Małgorzaty ... przybrany w drewnianą częściowo posrebrzaną.. częściowo pozłacana sukienkę. U góry był obraz św. Antoniego, sprawiony przez Mikołaja Karwackiego z Prądnika.”

Alicja Falniowska – Gradowska w „Ojców w dziejach i legendzie” na stronie 182 wspomina, że Kopciowa odbudowuje prochownie po pożarze, w miejscu poniżej wypływu Śąspówki do Prądnika, pod Skałkami Panieńskimi u wylotu wąwozu Wrześnik, którym idzie droga do Smardzowic, dla potrzeb rozbudowy przejmuje od starościny Zaleskiej w dzierżawę grunt „POŁOWY KARWACKIEGO”. Byłoby to zapewne miejsce gniazdowania KARWACKICH w Ojcowie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GENERACJA 1700-1730


GNIAZO PILICA

MATEUSZ KARWACKI z Pilicy (1693-1794) "Pilica.Zarys dziejów miejscowości" ; ks. H.Błażkiewicz; strona 96
„ Wójt (Pilicy) miał do pomocy niezmiennie 2 ławników, w 1750 roku byli nimi Franciszek Markiewicz i MATEUSZ KARWACKI, a w roku 1782 Bartłomiej Labuda i Walenty Zawadzki”
Żródlo. BOssol. Rps 13674 III, s. 315-316
Mateusz prawdopodobnie był przodkiem (dziadem, ojcem ?) Andrzeja z Pilicy… szukam dostępu do monografii Pilicy !!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.

Rodem z Pilicy BALCER KARWACKI 1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.

Kleparz 1815 /zgon 87 str 44
Dnia 20 IX 1815 przdc nami wikarym parafii sw. Szczepana na Piasku i zastepca Urz. St. Cywilnego Gminy Klrparz w Departamencie Krakowskim okazali się Sławetny Jan Karwacki lat 30 stolarz z Kleparza spod numeru 115 ( koniec Długiej po lewej od Nowego kleparza dom Grzegorza Kowalskiego), lub 149 (dom Kieresinskiego) syn zmarłego i swagier Maciej jastrzebski lat 45 zam. pod liczba 131 (dom Nankiewiczowej, ul. Długa po prawej przed Szlakiem) ,oświadczyli ze dnia 18 w domu pod numerem 149 ( ul. Predzichów 3. Vis a vis kosc. Walentego) o godz. 14 zmarł BALCER KARWACKI lat 60 majacy miał zostawioną w tym domu zonę SALOME z Rogożinskich Karwacka; syn nieżyjących już rodziców niewiadomego imienia, URODZONY W MIESCIE PILICY

1812/58 zgony sw. Florian zmarła ROZALIA NADERBRUCH, 11 mies. Licząca corka Wincentego Naderbucha w XII Pilku Piechoty i Katarzyny z Karwackich, zmarła 12 maja o 7 rano. Zgłosił dziadek uczciwy Baltazar Karwacki prof. Slusarskiej lat 60 zam na Kleparzy pod liczba 133 (Nankiewiczowej dom, ul. Dluga pomiędzy Pedzichowem a Szlakiem, za Wcisło)), dziadek zmarłej i przyjaciel jego Andrzej Pluciński prof. Szewskiej lat 42 mający w tym ze domu na Kleparzu zamieszkałyKLEPARZ
1760-5ur … XIII/3A.BALCER-A KARWACKI zmarł w 1815 w wieku 60 lat czy może był synem Błażeja i Małgorzaty ?) BALCER KARWACKI – 31 lat, w 1791 roku zamieszkuje w domu Marcina Kiliana, wraz z:1767ur ….żoną Salomea Rogozinską -B z d. Rogozińska , l. 24 (ur. 1767), (par.Floriana)
Mieli dużo dzieci
1784 – KATARZYNA....?
1787 – JAN ....?
1787 – Agata ....?
1778 – Wojciech zm 1788
1789 – Domnik zm. 1791
1791 – Marianna zm 1791
1792 – Marianna zm 1794
1794 – Jadwiga ...?
1797 – Józef Michał czy zm. 1798 czy ozeniony z Marianna Młodzianowska miał syna ALEKSANDRA JÓZEFA ur.1825
1799 – Agnieszka ...?
1800 – Stanisław
1803 Marianna zmarła 1804


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA 1760

LINIA SUKIENNIKÓW Pilickich

1811/26 zg Pilica16 kwietnia 1811 przed Nami Mikołajem Se… stawił się

1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50
(brak akt zgonu w latach 1838, 1857)

1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50 oraz Gabriel Dynowicz w domu najętym pod liczbą 142 na Ul. Reformatorskiej zamieszkały lat 50, profesji tkackiej i oświadczyli, ze dnia dzisiejszego umarł GRZEGORZ KARWACKI, kawaler lat 3, w Domu Ojca, który był spłodzony z Franciszka Karwackiego sukiennika mającego lat 50 i Franciszki z Jastrzebskich lat 42, zamieszkałych w Pilicy w domu własnym pod liczbą nr 142, na ul. Reformackiej; oświadczający niepiśmienni

1750- 1761 lub 1750 -1826 FRANCISZEK KARWACKI sukiennik i 1769-1827 Franciszka z Jastrzebskich; Pilica 142 ul. Reformackiej
* 1797-1863 JAN KARWACKI sukiennik syn Franciszka i Franciszki

1795-1863 JAN KARWACKI
1863/19 akt;str 188
15 luty 1863 o godz 14.00 stawil się Stanisław fabianski płuciennik lat 58 w Pilicy zamieszkały i Franciszek Liberski lat 30, oświadczyli ze w dniu 13 lutego o 17 umarł JAN KARWACKI bezżennym dziad szpitalny w Pilicy zamieszkały, lat 68


* 1808-1811 GRZEGORZ KARWACKI syn Franciszka i Franciszki
* 1811 MARIANNA KARWACKA- od 1832 Pachulska; c. Franciszka i Franciszki

Pilica 1832/ sluby 29 luty 1832 Marianna Karwacka lat 19, c. Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich; tu urodzona i zamieszkała wyszła za Pachulskiego Piotra, szewca lat 36, c. Józefa i Salomei Pachulskich, tuurodzony iż amieszkały; świadkowie Jan Borzęcki rzeźnik lat 56 i Filip Obrębski, szewc lat 41

* 1814-1816 FILIP KARWACKI syn Franciszka i Franciszki
* 1817-1819 MARIANNA KARWACKA syn Franciszka i Franciszki

1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50 oraz Gabriel Dynowicz w domu najętym pod liczbą 142 na Ul. Reformatorskiej zamieszkały lat 50, profesji tkackiej i oświadczyli, ze dnia dzisiejszego umarł GRZEGORZ KARWACKI, kawaler lat 3, w Domu Ojca, który był spłodzony z Franciszka Karwackiego sukiennika mającego lat 50 i Franciszki z Jastrzebskich lat 42, zamieszkałych w Pilicy w domu własnym pod liczbą nr 142, na ul. Reformackiej; oświadczający niepiśmienni

Pilica 1816/21 zgony
31 kwietnia 1816 stawili się Jakub Sarno wyrobnik lat 52 i Jacenty Krzeminski lat 40 w Pilicy zamieszkałi i oświadczyli, ze FILIP KARWACKI lat 2, syn Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich zmarł 30 kwietnia w domu 142

Pilica 1826/138 zgony
13 grudnia 1826 o 13 stawili się Piotr Kusinski lat 30 rzeźnik; Bartłomiej Kotański krawiec lat 36 tu w Pilicy zamieszkali, i oświadczyli, ze 12 grudnia 1826 w nocy umarł 1750-1826 FRANCISZEK KARWACKI sukiennik ,lat 76 liczący syn rodziców nieznanych tu w Pilicy .. zostawiwszy wdowe Franciszke z Jastrzebskich.(niepiśmienni)

Pilica 1819/88 zgony
21 sierpnia 1819 o 10.00 stawili się Adam Gwolazowski lat 48 kucharz i Kazimierz Bochynski wyrobnik lat 40 i oświadczyli, ze 21 sierpnia 1819 o 14.00 zmarła marianna Karwacka lat 2 c. spolodzona z Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich, w domu 142 (niepiśmienni)

Pilica 1827/153 zgony
22 grudnia o 12 stawił się JAN KARWACKI sukiennik lat 30 i Franciszek Karwacki lat 42 obydwaj w Pilicy zamieszkali i oświadczyli, ze 20 grudnia 1827 zmarła o 23 FRANCISZKA KARWACKA lat 50 w Pilicy zamieszkała wdowa zostawiwszy 2 dzieci dorosłych JAN KARWACKI syn i córka MARIANNA KARWACKA lat 16 mięzy którymi zgodnie z testamentem Oyca i Matki podział został… (niepismienni)

1800 AUGUSTYN KARWAT lub KARWACKI i Marianna
1830-31 TERESA KARWATCZANKA c. Augustyna i Marianny małżonków szewców

Pilica 1831/171
29 wrzesnia 1831 Wojciech Stapiński garbaez lat 63 i Franciszek Kalasiński krawiec lat 20 obywatele w Pilicy zamieszkali oświadczyli, ze tu w domu nr 40 dnia 28 wrzesnia 1831 o 20 zmarła Teresa Karwatczanka lat 2, c. Augustyna i Marianny małżonków szewcówLINIA SZEWCÓW W PILICY

GENERACJA 1730-60


1751-1839 MARIANNA KARWACKA wdowa po szewcu

Pilica 1839/ 94-26
Dnia 17 LUTEGO 1839 Jendrzej Chwalbiński lat 50 i Franciszej Obrębski lat 36, szewcy w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze 14 lutego w Pilicy pod numerem 168 umarła Marianna Karwacka wdowa lat 88, w pilicy zamieszkała z jałjmuzny się utrzymująca.

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu


GENERACJA 1790

1800- 1862 FILIP KARWACki szewc i 1) Antonina z Siedlareckich 1804-1832 2) Katarzyna Pierchalska vel Rurzechalska 1785-1855

Pilica 1862/127-69
28 marca 1862 o godz. 17 stawili się Franciszek Kubiczek lat 38 i Bartlomiej Obrebski lat 30 obywatele mieszczanie q Pilicy zamieszkali i oświadczyli, ze o 4 rano umarł Filip Karwacki, wdowiec szewc w Pilicy zamieszkały lat 62 majacy

Pilica 1832/14 zgon
19 lutego 1832 o godz. 100 stawili się Wawrzyniec Szczeba lat 93 i Piotr Jawlikowski lat 36 szewc, obydwaj w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze w domu 169 dnia 9 lutego o 10 rano zmarła Antonina z Siedlareckich Karwacka lat 28, zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Filipa Karwackiego szewca w Pilicy
• * 1837-1839 ROSALIA KARWACKA

Pilica 1839/108;121 akt; 5 wrzesnia Franciszek Obrębski lat 40 i Jędrzej Chwalbiński l. 65 obydwaj szewcy w Pilicy zamieszkali oswiadczyli
, ze 3 wrzesnia w domu 157 zmarła Rozalia lat 2, c. filipa i Katarzyny Pierchalskiej; szewców


Pilica 1855/ 148-189 akt
17 wrzesien 1855 Stanisław Fabianski płuciennik lat 50 Kazimierz Pietruszecki kowal lat 45 obydwaj w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze 16 wrzesnia 1855 po południu w Pilicy w domu 150 umarła Katarzyna Karwacka lat 70 zona szewca w Pilicy zamieszkała c. nieżyjących Mateusza i Franciszki małzonków Rurzechwalskich młynarzy w Pilicy zamieszkałych; zostawiła męża Filipa


• * 1848 TEKLA KARWACKA

Plilica 1848/86 urodz

28 grudnia 1848 o 14 zjawił się Filip Karwacki, lat 50, szewc w Pilicy (niepiśmienny) w obecności świadków Franciszka Górnickiego lat 61 (piśmienny) rymarza i Karola Szmajcera lat 51 kominiarza (piśmienny) onydwaj w Pilicy zamieskzlai, oświadczył i okazał dziecie urodzone 16.X.1848 o 8 rano w Pilicy w domu nr 8 z jego zony Antoniny z Kedlarskich lat. 24, na chrzcie dziecku dano imię TEKLA, a chrzestnymi byli Bartlomiej Pietrusiński i kunegunda Turska. AKT OPOZNIONY Z NIEZNANEJ PRZYCZYNY. ??? Antonina zmarła w 1832 roku !!!!


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO/ Zagórz parafia Kłobuck

1700 … Nobilis KARWACCY w Zagórzu Klobuckim
KŁOBUCK/ Zagórze Mokra

Nobilis JOZEF KARWACKI & Zuzanna
• 1751 X . nob. Marianna Karwacka
• 1753 IX. nob. Magdalena Karwacka
Pałac w Kłobucku – rezydencja w Kłobuckiej dzielnicy Zagórze, wzniesiona w 1795, w stylu neogotyckim. Pałac jest otoczony obszernym parkiem również wpisanym do rejestru zabytków.
Pałac został wybudowany dla pruskiego ministra Christiana von Haugwitza w latach 1795-1800. Do początku XX wieku stanowił on siedzibę właścicieli majątku ziemskiego Zagórze. Jego kolejnymi właścicielami byli: Benedykt Lemański, Henckel von Donnersmarckowie, książę Aleksander Michajłowicz Romanow. Został gruntownie przebudowany pod koniec XIX wieku. Po I wojnie światowej posiadłość przeszła na własność Skarbu Państwa. W dwudziestoleciu międzywojennym w zamku znajdowała się Szkoła Leśników, a w latach 1952-1972 siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Następnie w pałacu miał siedzibę zakład odzieżowy Dom Mody "Elegancja".
W 2004 roku rozpoczęto jego generalny remont. W pałacu planuje się utworzenie centrum konferencyjnego.
Tutaj w dobrach Zagórze mieszka rodzina GD. Józefa Karwackiego i Zuzzanny


2 1753 IX 0 Magdalena Karwacka; rodzice Józef Zuzanna Kłobuck / Zagórze Generosi domini ; ARP Jan Dziedzicki chrzci MAGDALENE, GD Józef Karwacki i Zuzanna; chrzestni MD. Paciorkiewicz i GD Marianna Winerowa

3 1751 X 0 Marianna Karwacka G.D. córka Józef Karwacki Zuzanna Kłobuck / Zagórze (Generosi domini); chrzestni DR Jozef Stanisłąw Praski, Kanonik Regularny Konwentu Kłobuckiego oraz G.D. Helena Lodzińska Icnutaria Villa MokraGENERACJA 1730


GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski:
Lustracja 1789

SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu
JAKUB KARWACKIANEKS 219

GNIAZDO w Mirowie czestochowskim


Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska

MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie

Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika


Księga - Małżeństwa (M)

Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Miejscowość Uwagi Dodał

1800 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwilk
1 sl 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk c. Jana Kreciwilka i katarzyny Karwackiej Mstów

1820 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwik z Mstowa; slub w 1837 w Mstowie

1780 JAN KARWACKI i MAGDALENA z Wilków z Mirowa

4 sl 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka lat 20 z Mirowa Wilk Mstów
9 sl 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna lat 18 Karwacka Wilk Mstów
6 sl 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna lat 18 Karwacka Krawczyk Mstów

1814….1834/39 TEKLA KARWACKA lat 20 c. Jana I Magdaleny z Wilków we wsi Mirowie wychodzi za WALENTEGO KRAWCZYKA
1818..1836/7 MARIANNA KARWACKA lat 18 c. Jana i Magdaleny z Wilków z Mirowa, wychodzi za Jakuba Sieminskiego
1821…1839/29 slub JULIANNY KARWACKIEJ lat 18 c. Jana i Magdaleny z Krawczyków z Pisarzewic ??? z FELIKSEM KWAPISEM; corka 2 1859 67 Marianna Kwapis Felix Julianna Karwacka Rędziny Mirow ;1824 JULIANNA KARWACKA Kwapis matka Marianny Kwapis 1856 zona Feliksa


Zgony Mirów / Redziny
1792-1852 KATARZYNA KARWACKA lat 60 wyrobnica zmarła, nieznanych rodziców
1770 ? Jan Karwacki i Magdalena Krawczyk rodzice
1802 – 1862 PAWŁA KARWACKIEGO, lat 60 męża Franciszki Tomala, zmarlego 1862
1802 Paweł Karwacki i Franciszka Gawron;
rodzice 18 tygodniowego SZYMONA KARWACKIEGP zmarłego 1844
1802 ?Paweł Karwacki i Franciszka Tomala,
• rodzice KAJETANA 1836-1848 lat 12 zmarlego 15 stycznia 1848
• rodzice zmarlej 1835-1848 13 letniej AGNIESZKI; w Mirowie
• rodzice zmarlej 1850 Teodory
Michał Karwacki wdowiec po zmarlej 1858 roku Kunegundzie lat 23, z d. Deska; c. Marcina i Klary Pluta
Marianna Karwacka Jakubowa Sieminska; rodzice zmarlej 1845 Marianny i 1857 Franciszka
Julianna Karwacka Feliksowa Kwapis, rodzice zmarlej 1861 Marianny Kwapis
Franciszka Karwacka Kacprowa Krzywda; matka zmarlego 1866 Joachima Krzywdy


1790-1800 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa vel Mateuszowa Gęsiarz
5 sl 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz c Macieja i Brygidy Karwacka Mstów
BRYGIDA KARWACKA mateuszowa Gęsiarz
8 sl 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz c. Mateusza i Brygidy Karwacka Mstów
10 sl 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz c. Macieja i Brygidy Karwackiej Mstów

1810 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa / Mateuszowa Gęsiarz z Mstowa sluby dzieci 1836, 1840


1800 MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
7 sl 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna c. Pawla i Marcijanny Karwacka Mstów ; MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczyna


1831 IDZI KARWACKI w Mirowie i Zofia z Kubanków
1860 9 Walenty Karwacki Rędziny 7 lutego 1860 stawil się ojciec IDZI KARWACKI lat 30 gospodarz w Mirowie zamieszkały i Zofia z Kubanków lat 23; chrzestni Maciej i Barbara Gawron z Mirowa
1840 MICHAŁ KARWACKI i 1) Kunegunda Deska 2) Elzbieta z Gawronów w Mirowie
Michał Karwacki wdowiec po zmarlej 1858 roku Kunegundzie lat 23, z d. Deska; c. Marcina i Klary Pluta
1829 MICHAŁ KARWACKI gospodarz zam. w Mirowie i 1834 Elzbieta z Gawronów
• 1861-1909 córka Anastazja 7 kwietnia 1861; świadkowie Kazimierz Jaksender i Michał Deski; CHRZESTNI IDZI KARWACKI i Małgorzata ?
• 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny 7 kwietnia w w Redzinach stawil się MICHAŁ KARWACKI gospodrz lat 32 w Mirowie zamieszkały;i Elzbiety z Gawronów lat 27;chrzestni IDZI KARWACKi i Małgorzata…….z Mirowa

Petronella KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
1810 PETRONELA KARWACKA- Pawłowa Woszczyna sluby jej dzieci od 1837 do 1864
11 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Dudek Mstów
12 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
13 sl1864 21 Jan Woszczyna Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
14 sl1861 40 Jan Woszczyna Karwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
15 sl 1837 59 Józef Woszczyna Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska Mstów


1840 PETRONELA KARWACKA Antoniowa Myslikowska
2 sl 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska c. Antoniego i Petroneli Karwacka Miedźno


1820 ? SZYMON KARWACKI z Niwki
1 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka


1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl
3 1864 193 Emilia Riedel ojciec Jan Riedel urzędnik gorniczy lat 30 Franciszka Karwacka lat 23 ;Będzin


BEDZIN
1841 FRANCISZKA KARWACKA Janowa Riedl w Będzinie-Huta Bankowa matla Emilli Riedl


GNIAZDO/parafia PILICA/pow. lelowski:

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu.

JENDRZEJ KARWACKI (SUMARIUSZ DOKUMENTÓW KAMERY WOJNY I DOMEN W BIAŁYMSTOKU1796-1807/1469. 13 V 1797. Maciej Klichowski, Jędrzej Karwacki, Math Kwaśniowski, UrządMiasta Pilicy poświadczają, Żee Żyd Mejer Lewkowicz zamierza załatwić sprawy w kordonie rosyjskim; rkps; pol.; sygn. 2461; k. 20.; poz 471 ... 1469
JAN KARWACKI; ROCZNIK WOJSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO na rok 1818Pułk 2 piechoty : Sztab niższy KARWACKI JAN Podlekarz


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA/pow. lelowski:
Dom nr 19 (spis mieszkańców 1791)
Ur 1751 : SZYMON KARWACKI, l. 40
Ur. 1759 : MARIANNA KARWACKA, l. 32


Czy Sebastian i Jakub są tutaj za sprawą pokrewieństwa z Pileckimi poprzez Jadwigę Zofię Pilecką żonę Kacpra Karwackiego w Karwaczu w 1626 roku, matkę bliźniaków Karwackich ? Zapewne są też związani z Karwackimi z Pilicy, Strzegowa, Kapieli, Wolbromia (jeszcze szlachta) ale też rodami sieradzkimi .....

Ale UWAGA w t. II lustracji z lat 1659- 1664 Strona 484, poz. 467Wieś Mirowa:
Wybraństwo trzyma szlach. ZOFIA PILECKA po mężu Tomaszu Pileckim, za sukcesją Zygmunta Ujejskiego w grodzie Piotrkowskim 16 lutego 1660 uczyniona.

Dokumenty:
Poz. 1173 1660 luty 16
ZYGMUNT UJEJSKI zeznaje przed księgami grodzkimi piotrkowskimi cesję łanu wybranieckiego we wsi Mirów TOMASZOW i i ZOFII PILECKIM za konsensuem królewskim.

Poz. 1186 1660 sierpień 13 Lwów (485)
JAN KAZIMIERZ Król polski zwalnia posessorke łanu wybranieckiego we wsi Mirów ZOFIE PILECKĄ, wdowę po Tomaszu na lat 4 od wysyłania pachołka na wojne.


KACPER KARWACKI i JADWIGA ZOFIA z Pileckich
Blizniaki ... Kacpra i Jadwigi
1626 Parafia Przasnysz/Karwacz poz. 14 kwietnia 20: Baptiztati Gemini Nobilium
Generosi Gaspari Karwaczki et Jadwiges Zofia Pilecka.. Jacobus... palatin.. cum Nobile Stanislai Łapski de Łapsze cum Nobili Catarina Joannie Koszicki (??) de Zawada; Daniel patrinus, nobiles Joanes Kosicki de Zawada cum Dorothea filia Martini Łapski de Łapsze (metryka 4)
GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:
Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30 żona ?????/bratowa Szymona ?
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2

a wraz z nimi Jacenty Janolik z żoną Kunegundą i synami Marcinem i Janem;
Szczepan Janolik z żoną Marianną i synem


GNIAZDO SMOLENIE:

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Smoleniu/Parafia Pilica nie ma mieszkających tam Karwackich, są natomiast 3 rodziny Franczyków:

6) Jan Franczyk l, 25 (ur. 1766) z żoną Brygidą l. 24, bratem Jendrzejem lat 40, synem Wawrzyńcem 9 i Janem lat 6.

7) Sebastian Franczyk l. 30 (ur 1761), żona Agnieszka l.24, matka Marianna l. 50,

19) Ignacy Franczyk l. 30 (ur 1761), z żoną Magdaleną l.24 synami Franciszkiem lat 8, Walentym 1, c. Katarzyną 6 i Justyną 4.


GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:


W spisie Mieszkańców Promnika z 1790 roku znajdujemy chałupe nr 35 a w niej:

Ur 1740 JÓZEFA KARWACKIEGO, l.50
Ur 1732 EWE KARWACKĄ, ;.l .58 żonę,
Ur 1774 WINCENTEGO KARWACKIEGO, l. 16,
Ur. 1783 JANA KARWACKIEGO, l. 7

Jako lokatorzy mieszkają u nich:
Mateusz Seweryn l. 30 z żoną Małgorzatą l. 20 i synem Franisiem lat 2 oraz Błazej Walczak l. 34 z żoną Marią l. 30, córkami Katarzyną l. 11, Marianną 9, Rozalią 6 i służącą Anastazją lat 15.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GENERACJA 1760

Proboszcz w Brdowie (17 km na NNE od Koła; Kujawy)
Kilian KARWACKI

„Chopinowie: krąg rodzinno-towarzyski‎ - Strona 304 BJ
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - 2005 - Liczba stron: 379
... Karwacki Praepositus ... Ja, ojciec Kilian Karwacki, ...

Ksiądz ojciec KILIAN KARWACKI proboszcz brdowski udziela ślubu Leonowi i Mariannie z Krzyżanowskich Bielskim 9 maja 1802 roku, siostrze Justyny Krzyzanowskiej-Chopinowej, matki Fryderyka


Nr 402. 9 maja 1802, Swiętosławice. Ja, ojciec Kilian Karwacki, proboszcz brdowski, pobłogosławiłem zwiażek małzęński miezy Leonem Bielskim, kawalerem, i Marianna Krzyżanowską po trzech zapowiedziach wymaganych prawem. Świadkami byli Jaśnie Wielmozny hrabia z Góry Skarbek, Wielmożny Luboradzki, dzierżawca dóbr komorowo i Wielmozny Gabriel Malczewski dzierżawca Świętosławic”


GNIAZDO OGRODZIENIEC k. Pilicy


BOGLEWICE Miedziechów dom nr 6 / rodem z Ogrodzieńca k. Pilicy
1760 ? FRANCISZEK KARWACKI i Marianna Sot rodzice:
1792-1810zgon/18 ANTONINA KARWACKA; 4 kwietnia z1810 zmarła; córka Marianny z Sotów i wlościanina Franciszka Karwackiego; lat 18; ur w Ogrodzieńcu/ Ogrodzienicach

GNIAZDO/parafia PILICA/pow. lelowski:

Wg spisu mieszkanców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:

Ur. 1753 ANDRZEJ 1 KARWACKI l. 38 (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40; ich dzieci:
Córka WIKTORIA l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka AGNIESZKA KARWACKA l. 7
Córka FRANCISZKA KARWACKA l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja 2, Jacka i Marcina (raczej wnuk Andrzeja 1, syn 2) ożenionych w Smoleniu.

1770 Baltazar syn Krzysztofa Karwackiego z Pilecensis na studiach na UJ


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:

Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2
a wraz z nimi Jacenty Janolik z żoną Kunegundą i synami Marcinem i Janem;
Szczepan Janolik z żoną Marianną i synem


GNIAZDO WOLBROM:

Nob.AUGUSTYN KARWACKI ur. ok. 1750-1770 w Wolbomiu. Potem złotnik w Krakowie; mąż Salomei Wojciechowskiej; ojciec sędziego Adama. W spisach 1791 nie ma w Wolbromiu Karwackich; bratanek nob. Jana Nepomucena Karwackiego, ławnika kleparskiego; wlasciciela Zajazdu na Kleparzu w latach 1750-1790


GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:

Tak więc Wincenty Karwacki mieszka w rodzinnym domu i jest synem Józefa i Ewy Karwackich z Ojcowa:

Syn Józefa i Ewy Karwackich:
WINCENTY KARWACKI ur. 1770 rolnik-bednarz; zmarł 29 kwietnia 1840, w d Ojcowie w domu nr 3; zostawiając żonę (drugą) Mariannę; syna Jana i córke Agatę (drugą);
1835 - WINCENTY KARWACKI lat 40 (??) bednarz świadkiem na ślubie Kacpra Kaweckiego i Agaty Motlochowej
1840 - kwiecień 29 - w Ojcowie w domu nr 3 zmarł WINCENTY KARWACKI , lat 70 zostawił owdowiała małżonkę Marianne Karwacką

1) ANNA Cieplicka KARWACKA pierwsza żona WINCENTEGO, matka Agaty1

1803 rodzi się AGATA (1) KARWACKA c. Wincentego i Anny

1812 sierpień 20 : w Ojcowie pod numerem 3 umiera 9 letnia AGATA
KARWACKA, córka WINCENTEGO KARWACKIEGO i ANNY
CIEPLICKIEJ

BRAK ADNOTACJI O ZGONIE Anny z Cieplickich Karwackiej
BRAK ADNOTACJI O SLUBIE WINCENTEGO KARWACKIEGO z Marianny z Klichów

1811/41- wrzesień 24 rodzi się TEKLA KARWACKA, c. Wincentego i
Marianny z Klichów ;
1812 sierpień 30 : w Ojcowie pod numerem 3 zmarła rano roczna
TEKLA KARWACKA

1813/31 JAN KANTY KARWACKI syn Wincentego i Marianny z Klichów
1818 /5 WIKTORIA c. Wincentego i Marianny z Klichów
1821/5 AGATA c. Wincentego i Marianny z Klichów2) MARIANNA KARWACKA z Klichów ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim ;

* ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan
Karwacki syn 30 lat i zięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w
Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka
z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim

1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i
Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)


*** ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim
JAN KARWACKI lat 30 w 1843 roku świadkiem na słubie Jendrzeja Judyki lat 52 wdowca po Katarzynie Judyczynie; s. Piotra i Gertrudy z Klichów & z Teresą Rosa Debowska, wdowa lat 54. c. Stanisława i Franciszki Rosów ze Szczodrkowic.

*** Smardzowice 1837 / 22 maja akt 9/str 90
JAN KARWACKI (SZEWC OJCOWSKI) & Marianna Kopcinska
W obecności Jakuba Wrony karnowego lat 30 i Feliksa Judyki papiernika lat 41, katolików we wsi Promnik Ojcowski osiadli .. zawarte zostało religijne małżeństwo między JANEM KARWACKIM kawalerem katolikiem lat 24 liczącym we wsi OJCOWIE zamieszkałym pod nr 3, czynszownikiem, urodzonym we wsi Ojców z Wincentego i Marianny z Klichów Karwackich czynszowników w Ojcowie osiadłych a
MARIANNA KOPCINSKA panna wlościanka, katoliczką, córka Bartłomieja i Tekli z Galejów Kopcinskich, czynszowników Promnika Ojcowskiego, 19 lat liczaca tu we wsi Promnik w parafii Smardzowice przy rodzicach zostająca (NIEPISMIENNI)

***1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)

*** córka Wincentego i Marianny WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki,
wnuka Wincentego i Marianny Karwackich*** córka Wincentego i Marianny AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona 15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego we dworze w Szczodrkowicach; 1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.

Szczodrkowice 1843/ 8/145
15 lutego 1843 w przytomności JANA KARWACKIEGO szewca ojcowskiego brata nowo poślubionej lat 30 i Sebastiana Rosy lat 76 katolików; MACIEJ SALOMON katolik lokaj szczodrkowicki lat 28, pod numerem 1 w Szczodrkowicach osiadły, wdowiec po Antoninie od 22 lutego 1840, urodzony w Kucharach, par. Widlica z Pawła i Heleny z Jarzynów Salomonów włościan kucharskich
Ślub z panną AGATA KARWACZONKA, katoliczką włościanką we wsi Ojcowie zamieszkała lat 22 z Wincentego już nie znającego i Marianny z Klichów małżonków Karwackich mieszkańców wsi Ojców. (NIEPISMIENNI)* ich córka WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w
Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21
lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj
13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki
Karwackiej

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki,
wnuka Wincentego i Marianny Karwackich

* ich córka AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona
15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego
we dworze w Szczodrkowicach;

1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego
i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za
Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 448g ... gniazda zaplecza cd.

Postprzez akarw » 09.04.2016

Aneks 448g .... Rodzina KARWACKICH cd...

Gniazda zaplecza jurajskiego Krakowa (możliwe gniazda pochodzenia)
28 I 2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA 1790

Na mikrofilmach akt USC parafii Strzegowa pomiędzy Wolbromiem a Pilicą trafiam na nowe gniazdo KARWACKICH w SMOLENIU-STRZEGOWIE:

Z ustaleń spisowych 1791 roku wynika, ze w Smoleniu Karwackich nie było. Zapewne Andrzej wżenił się w Smoleniu:


GNIAZDO SMOLENIE:

Synowie Andrzeja i Marianny z Pilicy ????
ANDRZEJ KARWACKI ( ur. 1796) ze Smolenia
MAGDALENA z d. Woytalówna-KARWACKA (ur.1799)
* ich syn MARCIN KARWACKI (ur. 1823)
* ich córka KATARZYNA KARWACKA, ur. 7 maja 1826; zmarła 17 stycznia 1829
* ich syn IGNACY KARWACKI, ur. 2 lutego 1829
UWAGA: prof. matematyki w IT w Krakowie ????

* Syn MARCIN KARWACKI syn Andrzeja ? (ur, 1823) ożeniony z Justyną (ur. 1835) z Franczyków:
* *JAN KARWACKI ich syn ur. 27.X.1865 roku, zm. 6. XI.1865
* * JULIANNA KARWACKA, c. Marcina i Justyny, ur. 30.XII.1867..


brat Andrzeja ? JACEK KARWACKI .. ur ok. 1810 .... zmarły 19 listopada 1862
AGNIESZKA KARWACKA ,ur. w 1816 roku w Smoleniu córka Franciszka i Ewy z Lataczów Pociejów, żona Jacka Karwackiego,
AGNIESZKA KARWACKA jw. wdowa po Jacku 22. X. 1866 wychodzi w Smoleniu/Strzegowie za wdowca Wojciecha Bąbe, lat. 53ANDRZEJ (miał syna Marcina), JACEK, mogą być synami Andrzeja i Marianny z Pilicy
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40


W Słowniku geograficznym Królestwa.... o miejscowości SMOLEŃ:

" wieś, folwark, ruiny zamku, pow. olkuski, gm. Pilica, parafia Strzegowa, przy drodze z Pilicy do Wolbromia, w wyniosłem położeniu..... (...). Ruiny Zamku, piękny ogród i malownicze położenie 40 os.. 293 mieszkańców; w 1827 roku 32 os. 194 mieszkańców,1876 folwark mórg 691. W 1877 od Hubickich kupił go Leon Epstein i wcielił do dóbr Pilica. Smoleń wchodził wczesniej w skład dóbr Ogrodzieniec, których właściciel Serwryn Bonar wystawił (lub odbudował) tutejszy Zamek. w II połowie XVIII wieku była tutaj fabryk szrutu"GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:

Tak więc Wincenty Karwacki mieszka w rodzinnym domu i jest synem Józefa i Ewy Karwackich z Ojcowa:

Wnuki Józefa i Ewy Karwackich
Dzieci Wincentego i 1) Anny 2) Marianny:
WINCENTY KARWACKI ur. 1770 rolnik-bednarz; zmarł 29 kwietnia 1840, w d Ojcowie w domu nr 3; zostawiając żonę (drugą) Mariannę; syna Jana i córke Agatę (drugą); 1835 - WINCENTY KARWACKI lat 40 (??) bednarz świadkiem na ślubie Kacpra Kaweckiego i Agaty Motlochowej 1840 - kwiecień 29 - w Ojcowie w domu nr 3 zmarł WINCENTY KARWACKI , lat 70 zostawił owdowiała małzonkę Marianne Karwacką
1) ANNA Cieplicka KARWACKA pierwsza żona WINCENTEGO, matka Agaty1

1803 rodzi się AGATA (1) KARWACKA c. Wincentego i Anny ; 1812 sierpień 20 : w Ojcowie pod numerem 3 umiera 9 letnia AGATA KARWACKA, córka WINCENTEGO KARWACKIEGO i ANNY CIEPLICKIEJ

BRAK ADNOTACJI O ZGONIE Anny z Cieplickich Karwackiej
BRAK ADNOTACJI O SLUBIE WINCENTEGO KARWACKIEGO z Marianny z Klichów

1811- wrzesień 24 rodzi się TEKLA KARWACKA, c. Wincentego i Marianny z Klichów 1812 sierpień 30 : w Ojcowie pod numerem 3 zmarła rano roczna
TEKLA KARWACKA

BRAK ADNOTACJI o narodzinach JANA KARWACKIEGO (ur. 1812)

2) MARIANNA KARWACKA ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim ;

ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim

1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)

córka Wincentego i Marianny WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21 lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj 13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki Karwackiej

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki,
wnuka Wincentego i Marianny Karwackich

córka Wincentego i Marianny AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona 15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego we dworze w Szczodrkowicach; 1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.
GNIAZDO Kraków /Garlica/OWCZARY:

wg zapisu w 1854 roku na ślubie Józefa w Smardzowicach:
TOMASZ KARWACKI - z Garlicy par. Zielonki
MARIANNA z Linków KARWACKA
rodzice Józefa Karwackiego

JÓZEF KARWACKI, (ur. 1826) syn Tomasza i Marianny z Linków - zam. w Garlicy; Józef zatrudniony we dworze Owczarach ???
MARIANNA Zuchowicz KARWACKA (ur.1835), córka Jacka i Anieli Łatinów Zochowicz, w Krakowie zamieszkałych; slub Józefa i Marianny 24 wrzesnia 1854 w Smardzowicachxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GENERACJA 1820


GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:

Prawnuk Józefa i Ewy Karwackich
Wnuk Wincentego i Marianny Karwackich
Syn WERONIKI KARWACKIEJA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21 lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj 13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki Karwackiej

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki, wnuka Wincentego i Marianny KarwackichGNIAZDO Kraków /Garlica/OWCZARY:

wg zapisu w 1854 roku na ślubie Józefa w Smardzowicach:
TOMASZ KARWACKI - z Garlicy par. Zielonki
MARIANNA z Linków KARWACKA
rodzice Józefa

JÓZEF KARWACKI, (ur. 1826) syn Tomasza i Marianny z Linków - zam. w Garlicy; Józef zatrudniony we dworze Owczarach ???
MARIANNA Zuchowicz KARWACKA (ur.1835), córka Jacka i Anieli Łatinów Zochowicz, w Krakowie zamieszkałych; slub Józefa i Marianny 24 wrzesnia 1854 w SmardzowicachXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


FRANCISZEK KARWACKI w Czestochowie nr 152 (ul. Warszawska) w 1819 roku
Mieszczanie częstochowscy (1819)
27 kwietnia 1819 r. przed notariuszem Antonim Truszkowskim (rep. nr 75) doszło do zawarcia aktu notarialnego, na mocy którego mieszkańcy Starej Częstochowy obierali do czynności prawnych (związanych z dziesięciną) swoich pełnomocników. Treść aktu jest o tyle interesująca, że możemy poznać nazwiska mieszkańców, numery domów i nazwy ulic.
http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl ... owscy-1819
WARSZAWSKA: (NE wylot Starego Miasta; 2 km na NW od Mirowa)
Katarzyna MASSARKA (wdowa), nr 146
Stanisław SOBORSKI, nr 146
Jadwiga GŁOWACKA (wdowa), nr 148
Marcin GRABOWSKI, nr 150
Franciszek KARWACKI, nr 152
Prawdopodobnie związny z gniazdem MIRÓW ( obecnie NE część Czestochowy)


GENERACJA 1730


GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski:
Lustracja 1789

SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu
JAKUB KARWACKI


ANEKS 219

GNIAZDO w Mirowie czestochowskim


Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska

MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie

Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika


Księga - Małżeństwa (M)

Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Miejscowość Uwagi Dodał

1800 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwilk
1 sl 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk c. Jana Kreciwilka i katarzyny Karwackiej Mstów

1820 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwik z Mstowa; slub w 1837 w Mstowie

1780 JAN KARWACKI i MAGDALENA z Wilków z Mirowa
4 sl 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka lat 20 z Mirowa Wilk Mstów
9 sl 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna lat 18 Karwacka Wilk Mstów
6 sl 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna lat 18 Karwacka Krawczyk Mstów

1814….1834/39 TEKLA KARWACKA lat 20 c. Jana I Magdaleny z Wilków we wsi Mirowie wychodzi za WALENTEGO KRAWCZYKA
1818..1836/7 MARIANNA KARWACKA lat 18 c. Jana i Magdaleny z Wilków z Mirowa, wychodzi za Jakuba Sieminskiego
1821…1839/29 slub JULIANNY KARWACKIEJ lat 18 c. Jana i Magdaleny z Krawczyków z Pisazrzewic ??? z FELIKSEM KWAPISEM; corka 2 1859 67 Marianna Kwapis Felix Julianna Karwacka Rędziny Mirow ;1824 JULIANNA KARWACKA Kwapis matka Marianny Kwapis 1856 zona Feliksa

1790-1800 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa vel Mateuszowa Gęsiarz
5 sl 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz c Macieja i Brygidy Karwacka Mstów
BRYGIDA KARWACKA mateuszowa Gęsiarz
8 sl 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz c. Mateusza i Brygidy Karwacka Mstów
10 sl 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz c. Macieja i Brygidy Karwackiej Mstów

1810 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa / Mateuszowa Gęsiarz z Mstowa sluby dzieci 1836, 1840


1800 MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
7 sl 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna c. Pawla i Marcijanny Karwacka Mstów ; MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczyna


1831 IDZI KARWACKI w Mirowie i Zofia z Kubanków
1860 9 Walenty Karwacki Rędziny 7 lutego 1860 stawil się ojciec IDZI KARWACKI lat 30 gospodarz w Mirowie zamieszkały i Zofia z Kubanków lat 23; chrzestni Maciej i Barbara Gawron z Mirowa
1840 MICHAŁ KARWACKI i Elzbieta z Gawronów w Mirowie
1829 MICHAŁ KARWACKI gospodarz zam. w Mirowie i 1834 Elzbieta z Gawronów
• 1861-1909 córka Anastazja 7 kwietnia 1861; świadkowie Kazimierz Jaksender i Michał Deski; CHRZESTNI IDZI KARWACKI i Małgorzata ?
• 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny 7 kwietnia w w Redzinach stawil się MICHAŁ KARWACKI gospodrz lat 32 w Mirowie zamieszkały;i Elzbiety z Gawronów lat 27;chrzestni IDZI KARWACKi i Małgorzata…….z Mirowa
1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl
3 1864 193 Emilia Riedel ojciec Jan Riedel urzędnik gorniczy lat 30 Franciszka Karwacka lat 23 ;Będzin


BEDZIN

1828 171 zgon Ignacy Karwacki lat 40 kawaler sluzacy przy lazarecie gor niczy m niewiadomo skad rodem Będzin Trójca Przenajśw. Kolonia


1841 FRANCISZKA KARWACKA Janowa Riedl w Będzinie-Huta Bankowa matla Emilli RiedlPetronella KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
1810 PETRONELA KARWACKA- Pawłowa Woszczyna sluby jej dzieci od 1837 do 1864
11 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Dudek Mstów
12 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
13 sl1864 21 Jan Woszczyna Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
14 sl1861 40 Jan Woszczyna Karwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
15 sl 1837 59 Józef Woszczyna Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska Mstów


1840 PETRONELA KARWACKA Antoniowa Myslikowska
2 sl 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska c. Antoniego i Petroneli Karwacka Miedźno


1820 ? SZYMON KARWACKI z Niwki
1 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nowsze metryki z tego rejonu:

ślub 1907 39 Stanisław Karwacki Krzykoszewska Wanda Brzeska Starowicz Częstochowa św. Zygmunt
ślub 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka_Sosnowiec
ślub 1887 29 Wincenty Karwacki Elżbieta Jaros Konopiska

ur 1860 9 Walenty Karwacki par. Rędziny/ wies MIRÓW ; syn IDZIEGO KARWACKIEGO lat 30 gospodarza w Mirowie oraz Zofii Kubanka, lat 23


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENETEKA (Slaskie) 10.X.2014

Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Uwagi Dodał
1 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny . Mirów c. Michala Karwackiego lat 32 i Elzbiety z Gawronów lat 27

MICHAL KARWACKI i Elzbieta Gawron
1909sl /401 ANASTAZJA KARWACKA 1 voto Kubacik, 2 voto Bendusch; c. Michala i Elzbiety z Gawronów & slub z Tomaszem Adamem Benduchem

4 1859 67 Marianna Kwapis Felix matka Julianna Karwacka Rędziny
5 1864 193 Emilia Riedel Jan matka Franciszka Karwacka Będzin


Księga - Małżeństwa (M)

Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Parafia Uwagi Dodał
1 1908 346 Antoni Balik matka Karwacka Agnieszka Jędruszek Sęczek Częstochowa św. Zygmunt
2 1909 401 Tomasz Adam Benduch Grabara Anastazja Kubacik Gawron Częstochowa św. Zygmunt
3 1910 105 Ignacy Błaszczyk matka Karwacka Marianna Jaros Nowakowska Częstochowa św. Zygmunt
4 1910 35 Józef Borkowski matka Karwacka Anna Chojnacka Mistrzak Częstochowa św. Zygmunt
5 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk matka Karwacka Mstów
6 1909 349 Marcin Judasiak Walęcka Józefa Błaszczyk matka Karwacka Częstochowa św. Zygmunt
7 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska matka Karwacka Miedźno
8 1906 14 Jan Kowalski Elżbieta Karwacka Konopiska
9 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka Wilk Mstów
10 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz matka Karwacka Mstów
11 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna Karwacka Krawczyk Mstów
12 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna matka Karwacka Mstów
13 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz matka Karwacka Mstów
14 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna Karwacka Wilk Mstów
15 1911 439 Jan Walczak Kamińska Małgorzata Karwacka Częstochowa św. Zygmunt
16 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz Karwacka Mstów
17 1856 47 Jan Woszczyna matka Karwacka Marianna Dudek Mstów
18 1856 47 Jan Woszczyna matka Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
19 1864 21 Jan Woszczyna matka Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
20 1861 40 Jan Woszczyna matkaKarwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
21 1837 59 Józef Woszczyna matka Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska MstówSluby CZESTOCHOWA par sw. Zygmunta


slub Czestochowa sw. Zygmunt
1880 ANTONI KARWACKI z Radomia i Marianna z Krzyszkowskich
1907/39 Stanisław Karwacki lat 35 syn Antoniego i Marianny z Krzyszkowskich;
ur. w Radomiu & slub Wanda Brzeska lat 22; c. Władyslawa i Konstancji Starowicz
1908/346 MARIANNA KARWACKA Balikowa matka Antoniego
MICHAL KARWACKI i Elzbieta
Gawron
1909sl /401 ANASTAZJA KARWACKA 1 voto Kubacik, 2 voto Bendusch; c. Michala i Elzbiety
z Gawronów & slub z Tomaszem Adamem Benduchem
1910 sl MARIANNA KARACKA Jnaowa Blaszczyk matka Ignacego slub 1910
1910 sl AMELIA KARWACKA Łukaszowa Borkowska matka Jozefa slub 1910
1911 MAŁGORZATA z domu Saga wdowa KARWACKA; c. Antoniego i Franciszki Saga
wychodzi 2 voto za Jana Walczakaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 1753 IX 0 Magdalena Karwacka; rodzice Józef Zuzanna Kłobuck / Zagórze Generosi domini ; ARP Jan Dziedzicki chrzci MAGDALENE, GD Józef Karwacki i Zuzanna; chrzestni MD. Paciorkiewicz i GD Marianna Winerowa
3 1751 X 0 Marianna Karwacka G.D. córka Józef Karwacki Zuzanna Kłobuck / Zagórze (Generosi domini); chrzestni DR Jozef Stanisłąw Praski, Kanonik Regularny Konwentu Kłobuckiego oraz G.D. Helena Lodzińska Icnutaria Villa Mokra

LINIA SUKIENNIKÓW Pilickich

1811/26 zg Pilica16 kwietnia 1811 przed Nami Mikołajem Se… stawił się

1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50
(brak akt zgonu w latach 1838, 1857)

1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50 oraz Gabriel Dynowicz w domu najętym pod liczbą 142 na Ul. Reformatorskiej zamieszkały lat 50, profesji tkackiej i oświadczyli, ze dnia dzisiejszego umarł GRZEGORZ KARWACKI, kawaler lat 3, w Domu Ojca, który był spłodzony z Franciszka Karwackiego sukiennika mającego lat 50 i Franciszki z Jastrzebskich lat 42, zamieszkałych w Pilicy w domu własnym pod liczbą nr 142, na ul. Reformackiej; oświadczający niepiśmienni

1750- 1761 lub 1750 -1826 FRANCISZEK KARWACKI sukiennik i 1769-1827 Franciszka z Jastrzebskich; Pilica 142 ul. Reformackiej
* 1797-1863 JAN KARWACKI sukiennik syn Franciszka i Franciszki

1795-1863 JAN KARWACKI
1863/19 akt;str 188
15 luty 1863 o godz 14.00 stawil się Stanisław fabianski płuciennik lat 58 w Pilicy zamieszkały i Franciszek Liberski lat 30, oświadczyli ze w dniu 13 lutego o 17 umarł JAN KARWACKI bezżennym dziad szpitalny w Pilicy zamieszkały, lat 68


* 1808-1811 GRZEGORZ KARWACKI syn Franciszka i Franciszki
* 1811 MARIANNA KARWACKA- od 1832 Pachulska; c. Franciszka i Franciszki

Pilica 1832/ sluby 29 luty 1832 Marianna Karwacka lat 19, c. Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich; tu urodzona i zamieszkała wyszła za Pachulskiego Piotra, szewca lat 36, c. Józefa i Salomei Pachulskich, tuurodzony iż amieszkały; świadkowie Jan Borzęcki rzeźnik lat 56 i Filip Obrębski, szewc lat 41

* 1814-1816 FILIP KARWACKI syn Franciszka i Franciszki
* 1817-1819 MARIANNA KARWACKA syn Franciszka i Franciszki

1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50 oraz Gabriel Dynowicz w domu najętym pod liczbą 142 na Ul. Reformatorskiej zamieszkały lat 50, profesji tkackiej i oświadczyli, ze dnia dzisiejszego umarł GRZEGORZ KARWACKI, kawaler lat 3, w Domu Ojca, który był spłodzony z Franciszka Karwackiego sukiennika mającego lat 50 i Franciszki z Jastrzebskich lat 42, zamieszkałych w Pilicy w domu własnym pod liczbą nr 142, na ul. Reformackiej; oświadczający niepiśmienni

Pilica 1816/21 zgony
31 kwietnia 1816 stawili się Jakub Sarno wyrobnik lat 52 i Jacenty Krzeminski lat 40 w Pilicy zamieszkałi i oświadczyli, ze FILIP KARWACKI lat 2, syn Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich zmarł 30 kwietnia w domu 142

Pilica 1826/138 zgony
13 grudnia 1826 o 13 stawili się Piotr Kusinski lat 30 rzeźnik; Bartłomiej Kotański krawiec lat 36 tu w Pilicy zamieszkali, i oświadczyli, ze 12 grudnia 1826 w nocy umarł 1750-1826 FRANCISZEK KARWACKI sukiennik ,lat 76 liczący syn rodziców nieznanych tu w Pilicy .. zostawiwszy wdowe Franciszke z Jastrzebskich.(niepiśmienni)

Pilica 1819/88 zgony
21 sierpnia 1819 o 10.00 stawili się Adam Gwolazowski lat 48 kucharz i Kazimierz Bochynski wyrobnik lat 40 i oświadczyli, ze 21 sierpnia 1819 o 14.00 zmarła marianna Karwacka lat 2 c. spolodzona z Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich, w domu 142 (niepiśmienni)

Pilica 1827/153 zgony
22 grudnia o 12 stawił się JAN KARWACKI sukiennik lat 30 i Franciszek Karwacki lat 42 obydwaj w Pilicy zamieszkali i oświadczyli, ze 20 grudnia 1827 zmarła o 23 FRANCISZKA KARWACKA lat 50 w Pilicy zamieszkała wdowa zostawiwszy 2 dzieci dorosłych JAN KARWACKI syn i córka MARIANNA KARWACKA lat 16 mięzy którymi zgodnie z testamentem Oyca i Matki podział został… (niepismienni)1800 AUGUSTYN KARWAT lub KARWACKI i Marianna
1830-31 TERESA KARWATCZANKA c. Augustyna i Marianny małżonków szewców

Pilica 1831/171
29 wrzesnia 1831 Wojciech Stapiński garbaez lat 63 i Franciszek Kalasiński krawiec lat 20 obywatele w Pilicy zamieszkali oświadczyli, ze tu w domu nr 40 dnia 28 wrzesnia 1831 o 20 zmarła Teresa Karwatczanka lat 2, c. Augustyna i Marianny małżonków szewców

MATEUSZ KARWACKI z Pilicy (1393-1794) "Pilica.Zarys dziejów miejscowości" ; ks. H.Błażkiewicz; strona 96
„ Wójt (Pilicy) miał do pomocy niezmiennie 2 ławników, w 1750 roku byli nimi Franciszek Markiewicz i MATEUSZ KARWACKI, a w roku 1782 Bartłomiej Labuda i Walenty Zawadzki”
Żródlo. BOssol. Rps 13674 III, s. 315-316
Mateusz prawdopodobnie był przodkiem (dziadem, ojcem ?) Andrzeja z Pilicy… szukam dostępu do monografii Pilicy !!!

LINIA SZEWCÓW W PILICY
1751-1839 MARIANNA KARWACKA wdowa po szewcu
Pilica 1839/ 94-26
Dnia 17 LUTEGO 1839 Jendrzej Chwalbiński lat 50 i Franciszej Obrębski lat 36, szewcy w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze 14 lutego w Pilicy pod numerem 168 umarła Marianna Karwacka wdowa lat 88, w pilicy zamieszkała z jałmuzny się utrzymująca.
Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu

1800- 1862 FILIP KARWACki szewc i 1) Antonina z Siedlareckich 1804-1832 2) Katarzyna Pierchalska vel Rurzechalska 1785-1855
Pilica 1862/127-69
28 marca 1862 o godz. 17 stawili się Franciszek Kubiczek lat 38 i Bartlomiej Obrebski lat 30 obywatele mieszczanie q Pilicy zamieszkali i oświadczyli, ze o 4 rano umarł Filip Karwacki, wdowiec szewc w Pilicy zamieszkały lat 62 majacy
Pilica 1832/14 zgon
19 lutego 1832 o godz. 100 stawili się Wawrzyniec Szczeba lat 93 i Piotr Jawlikowski lat 36 szewc, obydwaj w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze w domu 169 dnia 9 lutego o 10 rano zmarła Antonina z Siedlareckich Karwacka lat 28, zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Filipa Karwackiego szewca w Pilicy
• * 1837-1839 ROSALIA KARWACKA
Pilica 1839/108;121 akt; 5 wrzesnia Franciszek Obrębski lat 40 i Jędrzej Chwalbiński l. 65 obydwaj szewcy w Pilicy zamieszkali oswiadczyli
, ze 3 wrzesnia w domu 157 zmarła Rozalia lat 2, c. filipa i Katarzyny Pierchalskiej; szewców
Pilica 1855/ 148-189 akt
17 wrzesien 1855 Stanisław Fabianski płuciennik lat 50 Kazimierz Pietruszecki kowal lat 45 obydwaj w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze 16 wrzesnia 1855 po południu w Pilicy w domu 150 umarła Katarzyna Karwacka lat 70 zona szewca w Pilicy zamieszkała c. nieżyjących Mateusza i Franciszki małzonków Rurzechwalskich młynarzy w Pilicy zamieszkałych; zostawiła męża Filipa
• * 1848 TEKLA KARWACKA

Plilica 1848/86 urodz

28 grudnia 1848 o 14 zjawił się Filip Karwacki, lat 50, szewc w Pilicy (niepiśmienny) w obecności świadków Franciszka Górnickiego lat 61 (piśmienny) rymarza i Karola Szmajcera lat 51 kominiarza (piśmienny) onydwaj w Pilicy zamieskzlai, oświadczył i okazał dziecie urodzone 16.X.1848 o 8 rano w Pilicy w domu nr 8 z jego zony Antoniny z Kedlarskich lat. 24, na chrzcie dziecku dano imię TEKLA, a chrzestnymi byli Bartlomiej Pietrusiński i kunegunda Turska. AKT OPOZNIONY Z NIEZNANEJ PRZYCZYNY. ??? Antonina zmarła w 1832 roku !!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski:
Lustracja 1789

SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu
JAKUB KARWACKIANEKS 219

GNIAZDO w Mirowie czestochowskim


Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska

MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie

Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika


Księga - Małżeństwa (M)

Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Miejscowość Uwagi Dodał

1800 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwilk
1 sl 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk c. Jana Kreciwilka i katarzyny Karwackiej Mstów

1820 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwik z Mstowa; slub w 1837 w Mstowie

1780 JAN KARWACKI i MAGDALENA z Wilków z Mirowa

4 sl 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka lat 20 z Mirowa Wilk Mstów
9 sl 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna lat 18 Karwacka Wilk Mstów
6 sl 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna lat 18 Karwacka Krawczyk Mstów

1814….1834/39 TEKLA KARWACKA lat 20 c. Jana I Magdaleny z Wilków we wsi Mirowie wychodzi za WALENTEGO KRAWCZYKA
1818..1836/7 MARIANNA KARWACKA lat 18 c. Jana i Magdaleny z Wilków z Mirowa, wychodzi za Jakuba Sieminskiego
1821…1839/29 slub JULIANNY KARWACKIEJ lat 18 c. Jana i Magdaleny z Krawczyków z Pisarzewic ??? z FELIKSEM KWAPISEM; corka 2 1859 67 Marianna Kwapis Felix Julianna Karwacka Rędziny Mirow ;1824 JULIANNA KARWACKA Kwapis matka Marianny Kwapis 1856 zona Feliksa


Zgony Mirów / Redziny
1792-1852 KATARZYNA KARWACKA lat 60 wyrobnica zmarła, nieznanych rodziców
1770 ? Jan Karwacki i Magdalena Krawczyk rodzice
1802 – 1862 PAWŁA KARWACKIEGO, lat 60 męża Franciszki Tomala, zmarlego 1862
1802 Paweł Karwacki i Franciszka Gawron;
rodzice 18 tygodniowego SZYMONA KARWACKIEGP zmarłego 1844
1802 ?Paweł Karwacki i Franciszka Tomala,
• rodzice KAJETANA 1836-1848 lat 12 zmarlego 15 stycznia 1848
• rodzice zmarlej 1835-1848 13 letniej AGNIESZKI; w Mirowie
• rodzice zmarlej 1850 Teodory
Michał Karwacki wdowiec po zmarlej 1858 roku Kunegundzie lat 23, z d. Deska; c. Marcina i Klary Pluta
Marianna Karwacka Jakubowa Sieminska; rodzice zmarlej 1845 Marianny i 1857 Franciszka
Julianna Karwacka Feliksowa Kwapis, rodzice zmarlej 1861 Marianny Kwapis
Franciszka Karwacka Kacprowa Krzywda; matka zmarlego 1866 Joachima Krzywdy1790-1800 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa vel Mateuszowa Gęsiarz
5 sl 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz c Macieja i Brygidy Karwacka Mstów
BRYGIDA KARWACKA mateuszowa Gęsiarz
8 sl 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz c. Mateusza i Brygidy Karwacka Mstów
10 sl 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz c. Macieja i Brygidy Karwackiej Mstów

1810 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa / Mateuszowa Gęsiarz z Mstowa sluby dzieci 1836, 1840


1800 MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
7 sl 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna c. Pawla i Marcijanny Karwacka Mstów ; MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczyna


1831 IDZI KARWACKI w Mirowie i Zofia z Kubanków
1860 9 Walenty Karwacki Rędziny 7 lutego 1860 stawil się ojciec IDZI KARWACKI lat 30 gospodarz w Mirowie zamieszkały i Zofia z Kubanków lat 23; chrzestni Maciej i Barbara Gawron z Mirowa
1840 MICHAŁ KARWACKI i 1) Kunegunda Deska 2) Elzbieta z Gawronów w Mirowie
Michał Karwacki wdowiec po zmarlej 1858 roku Kunegundzie lat 23, z d. Deska; c. Marcina i Klary Pluta
1829 MICHAŁ KARWACKI gospodarz zam. w Mirowie i 1834 Elzbieta z Gawronów
• 1861-1909 córka Anastazja 7 kwietnia 1861; świadkowie Kazimierz Jaksender i Michał Deski; CHRZESTNI IDZI KARWACKI i Małgorzata ?
• 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny 7 kwietnia w w Redzinach stawil się MICHAŁ KARWACKI gospodrz lat 32 w Mirowie zamieszkały;i Elzbiety z Gawronów lat 27;chrzestni IDZI KARWACKi i Małgorzata…….z Mirowa
Petronella KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
1810 PETRONELA KARWACKA- Pawłowa Woszczyna sluby jej dzieci od 1837 do 1864
11 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Dudek Mstów
12 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
13 sl1864 21 Jan Woszczyna Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
14 sl1861 40 Jan Woszczyna Karwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
15 sl 1837 59 Józef Woszczyna Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska Mstów


1840 PETRONELA KARWACKA Antoniowa Myslikowska
2 sl 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska c. Antoniego i Petroneli Karwacka Miedźno


1820 ? SZYMON KARWACKI z Niwki
1 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl
3 1864 193 Emilia Riedel ojciec Jan Riedel urzędnik gorniczy lat 30 Franciszka Karwacka lat 23 ;Będzin


BEDZIN
1841 FRANCISZKA KARWACKA Janowa Riedl w Będzinie-Huta Bankowa matla Emilli Riedl

GNIAZDO/parafia PILICA/pow. lelowski:

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu.

JENDRZEJ KARWACKI (SUMARIUSZ DOKUMENTÓW KAMERY WOJNY I DOMEN W BIAŁYMSTOKU1796-1807/1469. 13 V 1797. Maciej Klichowski, Jędrzej Karwacki, Math Kwaśniowski, UrządMiasta Pilicy poświadczają, Żee Żyd Mejer Lewkowicz zamierza załatwić sprawy w kordonie rosyjskim; rkps; pol.; sygn. 2461; k. 20.; poz 471 ... 1469
JAN KARWACKI; ROCZNIK WOJSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO na rok 1818Pułk 2 piechoty : Sztab niższy KARWACKI JAN Podlekarz


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA/pow. lelowski:
Dom nr 19 (spis mieszkańców 1791)
Ur 1751 : SZYMON KARWACKI, l. 40
Ur. 1759 : MARIANNA KARWACKA, l. 32


Czy Sebastian i Jakub są tutaj za sprawą pokrewieństwa z Pileckimi poprzez Jadwigę Zofię Pilecką żonę Kacpra Karwackiego w Karwaczu w 1626 roku, matkę bliźniaków Karwackich ? Zapewne są też związani z Karwackimi z Pilicy, Strzegowa, Kapieli, Wolbromia (jeszcze szlachta) ale też rodami sieradzkimi .....

Ale UWAGA w t. II lustracji z lat 1659- 1664 Strona 484, poz. 467Wieś Mirowa:
Wybraństwo trzyma szlach. ZOFIA PILECKA po mężu Tomaszu Pileckim, za sukcesją Zygmunta Ujejskiego w grodzie Piotrkowskim 16 lutego 1660 uczyniona.

Dokumenty:
Poz. 1173 1660 luty 16
ZYGMUNT UJEJSKI zeznaje przed księgami grodzkimi piotrkowskimi cesję łanu wybranieckiego we wsi Mirów TOMASZOW i i ZOFII PILECKIM za konsensuem królewskim.

Poz. 1186 1660 sierpień 13 Lwów (485)
JAN KAZIMIERZ Król polski zwalnia posessorke łanu wybranieckiego we wsi Mirów ZOFIE PILECKĄ, wdowę po Tomaszu na lat 4 od wysyłania pachołka na wojne.


KACPER KARWACKI i JADWIGA ZOFIA z Pileckich
Blizniaki ... Kacpra i Jadwigi
1626 Parafia Przasnysz/Karwacz poz. 14 kwietnia 20: Baptiztati Gemini Nobilium
Generosi Gaspari Karwaczki et Jadwiges Zofia Pilecka.. Jacobus... palatin.. cum Nobile Stanislai Łapski de Łapsze cum Nobili Catarina Joannie Koszicki (??) de Zawada; Daniel patrinus, nobiles Joanes Kosicki de Zawada cum Dorothea filia Martini Łapski de Łapsze (metryka 4)
GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:
Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30 żona ?????/bratowa Szymona ?
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2

a wraz z nimi Jacenty Janolik z żoną Kunegundą i synami Marcinem i Janem;
Szczepan Janolik z żoną Marianną i synem


GNIAZDO SMOLENIE:

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Smoleniu/Parafia Pilica nie ma mieszkających tam Karwackich, są natomiast 3 rodziny Franczyków:

6) Jan Franczyk l, 25 (ur. 1766) z żoną Brygidą l. 24, bratem Jendrzejem lat 40, synem Wawrzyńcem 9 i Janem lat 6.

7) Sebastian Franczyk l. 30 (ur 1761), żona Agnieszka l.24, matka Marianna l. 50,

19) Ignacy Franczyk l. 30 (ur 1761), z żoną Magdaleną l.24 synami Franciszkiem lat 8, Walentym 1, c. Katarzyną 6 i Justyną 4.


GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:


W spisie Mieszkańców Promnika z 1790 roku znajdujemy chałupe nr 35 a w niej:

Ur 1740 JÓZEFA KARWACKIEGO, l.50
Ur 1732 EWE KARWACKĄ, ;.l .58 żonę,
Ur 1774 WINCENTEGO KARWACKIEGO, l. 16,
Ur. 1783 JANA KARWACKIEGO, l. 7

Jako lokatorzy mieszkają u nich:
Mateusz Seweryn l. 30 z żoną Małgorzatą l. 20 i synem Franisiem lat 2 oraz Błazej Walczak l. 34 z żoną Marią l. 30, córkami Katarzyną l. 11, Marianną 9, Rozalią 6 i służącą Anastazją lat 15.

Proboszcz w Brdowie (17 km na NNE od Koła; Kujawy)
Kilian KARWACKI

„Chopinowie: krąg rodzinno-towarzyski‎ - Strona 304 BJ
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - 2005 - Liczba stron: 379
... Karwacki Praepositus ... Ja, ojciec Kilian Karwacki, ...

Ksiądz ojciec KILIAN KARWACKI proboszcz brdowski udziela ślubu Leonowi i Mariannie z Krzyżanowskich Bielskim 9 maja 1802 roku, siostrze Justyny Krzyzanowskiej-Chopinowej, matki Fryderyka


Nr 402. 9 maja 1802, Swiętosławice. Ja, ojciec Kilian Karwacki, proboszcz brdowski, pobłogosławiłem zwiażek małzęński miezy Leonem Bielskim, kawalerem, i Marianna Krzyżanowską po trzech zapowiedziach wymaganych prawem. Świadkami byli Jaśnie Wielmozny hrabia z Góry Skarbek, Wielmożny Luboradzki, dzierżawca dóbr komorowo i Wielmozny Gabriel Malczewski dzierżawca Świętosławic”


GNIAZDO OGRODZIENIEC k. Pilicy


BOGLEWICE Miedziechów dom nr 6 / rodem z Ogrodzieńca k. Pilicy
1760 ? FRANCISZEK KARWACKI i Marianna Sot rodzice:
1792-1810zgon/18 ANTONINA KARWACKA; 4 kwietnia z1810 zmarła; córka Marianny z Sotów i wlościanina Franciszka Karwackiego; lat 18; ur w Ogrodzieńcu/ Ogrodzienicach

GNIAZDO/parafia PILICA/pow. lelowski:

Wg spisu mieszkanców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:

Ur. 1753 ANDRZEJ 1 KARWACKI l. 38 (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40; ich dzieci:
Córka WIKTORIA l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka AGNIESZKA KARWACKA l. 7
Córka FRANCISZKA KARWACKA l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja 2, Jacka i Marcina (raczej wnuk Andrzeja 1, syn 2) ożenionych w Smoleniu.

1770 Baltazar syn Krzysztofa Karwackiego z Pilecensis na studiach na UJ


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:

Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2
a wraz z nimi Jacenty Janolik z żoną Kunegundą i synami Marcinem i Janem;
Szczepan Janolik z żoną Marianną i synem


GNIAZDO WOLBROM:

Nob.AUGUSTYN KARWACKI ur. ok. 1750-1770 w Wolbomiu. Potem złotnik w Krakowie; mąż Salomei Wojciechowskiej; ojciec sędziego Adama. W spisach 1791 nie ma w Wolbromiu Karwackich; bratanek nob. Jana Nepomucena Karwackiego, ławnika kleparskiego; wlasciciela Zajazdu na Kleparzu w latach 1750-1790


GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:

Tak więc Wincenty Karwacki mieszka w rodzinnym domu i jest synem Józefa i Ewy Karwackich z Ojcowa:

Syn Józefa i Ewy Karwackich:
WINCENTY KARWACKI ur. 1770 rolnik-bednarz; zmarł 29 kwietnia 1840, w d Ojcowie w domu nr 3; zostawiając żonę (drugą) Mariannę; syna Jana i córke Agatę (drugą);
1835 - WINCENTY KARWACKI lat 40 (??) bednarz świadkiem na ślubie Kacpra Kaweckiego i Agaty Motlochowej
1840 - kwiecień 29 - w Ojcowie w domu nr 3 zmarł WINCENTY KARWACKI , lat 70 zostawił owdowiała małżonkę Marianne Karwacką

1) ANNA Cieplicka KARWACKA pierwsza żona WINCENTEGO, matka Agaty1

1803 rodzi się AGATA (1) KARWACKA c. Wincentego i Anny

1812 sierpień 20 : w Ojcowie pod numerem 3 umiera 9 letnia AGATA
KARWACKA, córka WINCENTEGO KARWACKIEGO i ANNY
CIEPLICKIEJ

BRAK ADNOTACJI O ZGONIE Anny z Cieplickich Karwackiej
BRAK ADNOTACJI O SLUBIE WINCENTEGO KARWACKIEGO z Marianny z Klichów

1811/41- wrzesień 24 rodzi się TEKLA KARWACKA, c. Wincentego i
Marianny z Klichów ;
1812 sierpień 30 : w Ojcowie pod numerem 3 zmarła rano roczna
TEKLA KARWACKA

1813/31 JAN KANTY KARWACKI syn Wincentego i Marianny z Klichów
1818 /5 WIKTORIA c. Wincentego i Marianny z Klichów
1821/5 AGATA c. Wincentego i Marianny z Klichów2) MARIANNA KARWACKA z Klichów ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim ;

* ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan
Karwacki syn 30 lat i zięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w
Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka
z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim

1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i
Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)


*** ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim
JAN KARWACKI lat 30 w 1843 roku świadkiem na słubie Jendrzeja Judyki lat 52 wdowca po Katarzynie Judyczynie; s. Piotra i Gertrudy z Klichów & z Teresą Rosa Debowska, wdowa lat 54. c. Stanisława i Franciszki Rosów ze Szczodrkowic.

*** Smardzowice 1837 / 22 maja akt 9/str 90
JAN KARWACKI (SZEWC OJCOWSKI) & Marianna Kopcinska
W obecności Jakuba Wrony karnowego lat 30 i Feliksa Judyki papiernika lat 41, katolików we wsi Promnik Ojcowski osiadli .. zawarte zostało religijne małżeństwo między JANEM KARWACKIM kawalerem katolikiem lat 24 liczącym we wsi OJCOWIE zamieszkałym pod nr 3, czynszownikiem, urodzonym we wsi Ojców z Wincentego i Marianny z Klichów Karwackich czynszowników w Ojcowie osiadłych a
MARIANNA KOPCINSKA panna wlościanka, katoliczką, córka Bartłomieja i Tekli z Galejów Kopcinskich, czynszowników Promnika Ojcowskiego, 19 lat liczaca tu we wsi Promnik w parafii Smardzowice przy rodzicach zostająca (NIEPISMIENNI)

***1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)

*** córka Wincentego i Marianny WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki,
wnuka Wincentego i Marianny Karwackich*** córka Wincentego i Marianny AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona 15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego we dworze w Szczodrkowicach; 1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.

Szczodrkowice 1843/ 8/145
15 lutego 1843 w przytomności JANA KARWACKIEGO szewca ojcowskiego brata nowo poślubionej lat 30 i Sebastiana Rosy lat 76 katolików; MACIEJ SALOMON katolik lokaj szczodrkowicki lat 28, pod numerem 1 w Szczodrkowicach osiadły, wdowiec po Antoninie od 22 lutego 1840, urodzony w Kucharach, par. Widlica z Pawła i Heleny z Jarzynów Salomonów włościan kucharskich
Ślub z panną AGATA KARWACZONKA, katoliczką włościanką we wsi Ojcowie zamieszkała lat 22 z Wincentego już nie znającego i Marianny z Klichów małżonków Karwackich mieszkańców wsi Ojców. (NIEPISMIENNI)* ich córka WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w
Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21
lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj
13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki
Karwackiej

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki,
wnuka Wincentego i Marianny Karwackich

* ich córka AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona
15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego
we dworze w Szczodrkowicach;

1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego
i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za
Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA 1790

Na mikrofilmach akt USC parafii Strzegowa pomiędzy Wolbromiem a Pilicą trafiam na nowe gniazdo KARWACKICH w SMOLENIU-STRZEGOWIE:

Z ustaleń spisowych 1791 roku wynika, ze w Smoleniu Karwackich nie było. Zapewne Andrzej wżenił się w Smoleniu:


GNIAZDO SMOLENIE:

Synowie Andrzeja i Marianny z Pilicy ????
ANDRZEJ KARWACKI ( ur. 1796) ze Smolenia
MAGDALENA z d. Woytalówna-KARWACKA (ur.1799)
* ich syn MARCIN KARWACKI (ur. 1823)
* ich córka KATARZYNA KARWACKA, ur. 7 maja 1826; zmarła 17 stycznia 1829
* ich syn IGNACY KARWACKI, ur. 2 lutego 1829
UWAGA: prof. matematyki w IT w Krakowie ????

* Syn MARCIN KARWACKI syn Andrzeja ? (ur, 1823) ożeniony z Justyną (ur. 1835) z Franczyków:
* *JAN KARWACKI ich syn ur. 27.X.1865 roku, zm. 6. XI.1865
* * JULIANNA KARWACKA, c. Marcina i Justyny, ur. 30.XII.1867..


brat Andrzeja ? JACEK KARWACKI .. ur ok. 1810 .... zmarły 19 listopada 1862
AGNIESZKA KARWACKA ,ur. w 1816 roku w Smoleniu córka Franciszka i Ewy z Lataczów Pociejów, żona Jacka Karwackiego,
AGNIESZKA KARWACKA jw. wdowa po Jacku 22. X. 1866 wychodzi w Smoleniu/Strzegowie za wdowca Wojciecha Bąbe, lat. 53ANDRZEJ (miał syna Marcina), JACEK, mogą być synami Andrzeja i Marianny z Pilicy
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40


W Słowniku geograficznym Królestwa.... o miejscowości SMOLEŃ:

" wieś, folwark, ruiny zamku, pow. olkuski, gm. Pilica, parafia Strzegowa, przy drodze z Pilicy do Wolbromia, w wyniosłem położeniu..... (...). Ruiny Zamku, piękny ogród i malownicze położenie 40 os.. 293 mieszkańców; w 1827 roku 32 os. 194 mieszkańców,1876 folwark mórg 691. W 1877 od Hubickich kupił go Leon Epstein i wcielił do dóbr Pilica. Smoleń wchodził wczesniej w skład dóbr Ogrodzieniec, których właściciel Serwryn Bonar wystawił (lub odbudował) tutejszy Zamek. w II połowie XVIII wieku była tutaj fabryk szrutu"GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:

Tak więc Wincenty Karwacki mieszka w rodzinnym domu i jest synem Józefa i Ewy Karwackich z Ojcowa:

Wnuki Józefa i Ewy Karwackich
Dzieci Wincentego i 1) Anny 2) Marianny:
WINCENTY KARWACKI ur. 1770 rolnik-bednarz; zmarł 29 kwietnia 1840, w d Ojcowie w domu nr 3; zostawiając żonę (drugą) Mariannę; syna Jana i córke Agatę (drugą); 1835 - WINCENTY KARWACKI lat 40 (??) bednarz świadkiem na ślubie Kacpra Kaweckiego i Agaty Motlochowej 1840 - kwiecień 29 - w Ojcowie w domu nr 3 zmarł WINCENTY KARWACKI , lat 70 zostawił owdowiała małzonkę Marianne Karwacką
1) ANNA Cieplicka KARWACKA pierwsza żona WINCENTEGO, matka Agaty1

1803 rodzi się AGATA (1) KARWACKA c. Wincentego i Anny ; 1812 sierpień 20 : w Ojcowie pod numerem 3 umiera 9 letnia AGATA KARWACKA, córka WINCENTEGO KARWACKIEGO i ANNY CIEPLICKIEJ

BRAK ADNOTACJI O ZGONIE Anny z Cieplickich Karwackiej
BRAK ADNOTACJI O SLUBIE WINCENTEGO KARWACKIEGO z Marianny z Klichów

1811- wrzesień 24 rodzi się TEKLA KARWACKA, c. Wincentego i Marianny z Klichów 1812 sierpień 30 : w Ojcowie pod numerem 3 zmarła rano roczna
TEKLA KARWACKA

BRAK ADNOTACJI o narodzinach JANA KARWACKIEGO (ur. 1812)

2) MARIANNA KARWACKA ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim ;

ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim

1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)

córka Wincentego i Marianny WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21 lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj 13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki Karwackiej

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki,
wnuka Wincentego i Marianny Karwackich

córka Wincentego i Marianny AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona 15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego we dworze w Szczodrkowicach; 1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.
GNIAZDO Kraków /Garlica/OWCZARY:

wg zapisu w 1854 roku na ślubie Józefa w Smardzowicach:
TOMASZ KARWACKI - z Garlicy par. Zielonki
MARIANNA z Linków KARWACKA
rodzice Józefa Karwackiego

JÓZEF KARWACKI, (ur. 1826) syn Tomasza i Marianny z Linków - zam. w Garlicy; Józef zatrudniony we dworze Owczarach ???
MARIANNA Zuchowicz KARWACKA (ur.1835), córka Jacka i Anieli Łatinów Zochowicz, w Krakowie zamieszkałych; slub Józefa i Marianny 24 wrzesnia 1854 w Smardzowicachxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GENERACJA 1820


GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:

Prawnuk Józefa i Ewy Karwackich
Wnuk Wincentego i Marianny Karwackich
Syn WERONIKI KARWACKIEJA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21 lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj 13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki Karwackiej

**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki, wnuka Wincentego i Marianny KarwackichGNIAZDO Kraków /Garlica/OWCZARY:

wg zapisu w 1854 roku na ślubie Józefa w Smardzowicach:
TOMASZ KARWACKI - z Garlicy par. Zielonki
MARIANNA z Linków KARWACKA
rodzice Józefa

JÓZEF KARWACKI, (ur. 1826) syn Tomasza i Marianny z Linków - zam. w Garlicy; Józef zatrudniony we dworze Owczarach ???
MARIANNA Zuchowicz KARWACKA (ur.1835), córka Jacka i Anieli Łatinów Zochowicz, w Krakowie zamieszkałych; slub Józefa i Marianny 24 wrzesnia 1854 w SmardzowicachXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


FRANCISZEK KARWACKI w Czestochowie nr 152 (ul. Warszawska) w 1819 roku
Mieszczanie częstochowscy (1819)
27 kwietnia 1819 r. przed notariuszem Antonim Truszkowskim (rep. nr 75) doszło do zawarcia aktu notarialnego, na mocy którego mieszkańcy Starej Częstochowy obierali do czynności prawnych (związanych z dziesięciną) swoich pełnomocników. Treść aktu jest o tyle interesująca, że możemy poznać nazwiska mieszkańców, numery domów i nazwy ulic.
http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl ... owscy-1819
WARSZAWSKA: (NE wylot Starego Miasta; 2 km na NW od Mirowa)
Katarzyna MASSARKA (wdowa), nr 146
Stanisław SOBORSKI, nr 146
Jadwiga GŁOWACKA (wdowa), nr 148
Marcin GRABOWSKI, nr 150
Franciszek KARWACKI, nr 152
Prawdopodobnie związny z gniazdem MIRÓW ( obecnie NE część Czestochowy)


GENERACJA 1730


GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski:
Lustracja 1789

SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu
JAKUB KARWACKI


ANEKS 219

GNIAZDO w Mirowie czestochowskim


Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska

MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie

Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika


Księga - Małżeństwa (M)

Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Miejscowość Uwagi Dodał

1800 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwilk
1 sl 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk c. Jana Kreciwilka i katarzyny Karwackiej Mstów

1820 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwik z Mstowa; slub w 1837 w Mstowie

1780 JAN KARWACKI i MAGDALENA z Wilków z Mirowa
4 sl 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka lat 20 z Mirowa Wilk Mstów
9 sl 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna lat 18 Karwacka Wilk Mstów
6 sl 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna lat 18 Karwacka Krawczyk Mstów

1814….1834/39 TEKLA KARWACKA lat 20 c. Jana I Magdaleny z Wilków we wsi Mirowie wychodzi za WALENTEGO KRAWCZYKA
1818..1836/7 MARIANNA KARWACKA lat 18 c. Jana i Magdaleny z Wilków z Mirowa, wychodzi za Jakuba Sieminskiego
1821…1839/29 slub JULIANNY KARWACKIEJ lat 18 c. Jana i Magdaleny z Krawczyków z Pisazrzewic ??? z FELIKSEM KWAPISEM; corka 2 1859 67 Marianna Kwapis Felix Julianna Karwacka Rędziny Mirow ;1824 JULIANNA KARWACKA Kwapis matka Marianny Kwapis 1856 zona Feliksa

1790-1800 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa vel Mateuszowa Gęsiarz
5 sl 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz c Macieja i Brygidy Karwacka Mstów
BRYGIDA KARWACKA mateuszowa Gęsiarz
8 sl 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz c. Mateusza i Brygidy Karwacka Mstów
10 sl 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz c. Macieja i Brygidy Karwackiej Mstów

1810 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa / Mateuszowa Gęsiarz z Mstowa sluby dzieci 1836, 1840


1800 MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
7 sl 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna c. Pawla i Marcijanny Karwacka Mstów ; MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczyna


1831 IDZI KARWACKI w Mirowie i Zofia z Kubanków
1860 9 Walenty Karwacki Rędziny 7 lutego 1860 stawil się ojciec IDZI KARWACKI lat 30 gospodarz w Mirowie zamieszkały i Zofia z Kubanków lat 23; chrzestni Maciej i Barbara Gawron z Mirowa
1840 MICHAŁ KARWACKI i Elzbieta z Gawronów w Mirowie
1829 MICHAŁ KARWACKI gospodarz zam. w Mirowie i 1834 Elzbieta z Gawronów
• 1861-1909 córka Anastazja 7 kwietnia 1861; świadkowie Kazimierz Jaksender i Michał Deski; CHRZESTNI IDZI KARWACKI i Małgorzata ?
• 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny 7 kwietnia w w Redzinach stawil się MICHAŁ KARWACKI gospodrz lat 32 w Mirowie zamieszkały;i Elzbiety z Gawronów lat 27;chrzestni IDZI KARWACKi i Małgorzata…….z Mirowa
1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl
3 1864 193 Emilia Riedel ojciec Jan Riedel urzędnik gorniczy lat 30 Franciszka Karwacka lat 23 ;Będzin


BEDZIN
1841 FRANCISZKA KARWACKA Janowa Riedl w Będzinie-Huta Bankowa matla Emilli RiedlPetronella KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
1810 PETRONELA KARWACKA- Pawłowa Woszczyna sluby jej dzieci od 1837 do 1864
11 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Dudek Mstów
12 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
13 sl1864 21 Jan Woszczyna Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
14 sl1861 40 Jan Woszczyna Karwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
15 sl 1837 59 Józef Woszczyna Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska Mstów


1840 PETRONELA KARWACKA Antoniowa Myslikowska
2 sl 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska c. Antoniego i Petroneli Karwacka Miedźno


1820 ? SZYMON KARWACKI z Niwki
1 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nowsze metryki z tego rejonu:

ślub 1907 39 Stanisław Karwacki Krzykoszewska Wanda Brzeska Starowicz Częstochowa św. Zygmunt
ślub 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka_Sosnowiec
ślub 1887 29 Wincenty Karwacki Elżbieta Jaros Konopiska

ur 1860 9 Walenty Karwacki par. Rędziny/ wies MIRÓW ; syn IDZIEGO KARWACKIEGO lat 30 gospodarza w Mirowie oraz Zofii Kubanka, lat 23


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENETEKA (Slaskie) 10.X.2014

Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Uwagi Dodał
1 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny . Mirów c. Michala Karwackiego lat 32 i Elzbiety z Gawronów lat 27

MICHAL KARWACKI i Elzbieta Gawron
1909sl /401 ANASTAZJA KARWACKA 1 voto Kubacik, 2 voto Bendusch; c. Michala i Elzbiety z Gawronów & slub z Tomaszem Adamem Benduchem

4 1859 67 Marianna Kwapis Felix matka Julianna Karwacka Rędziny
5 1864 193 Emilia Riedel Jan matka Franciszka Karwacka Będzin


Księga - Małżeństwa (M)

Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Parafia Uwagi Dodał
1 1908 346 Antoni Balik matka Karwacka Agnieszka Jędruszek Sęczek Częstochowa św. Zygmunt
2 1909 401 Tomasz Adam Benduch Grabara Anastazja Kubacik Gawron Częstochowa św. Zygmunt
3 1910 105 Ignacy Błaszczyk matka Karwacka Marianna Jaros Nowakowska Częstochowa św. Zygmunt
4 1910 35 Józef Borkowski matka Karwacka Anna Chojnacka Mistrzak Częstochowa św. Zygmunt
5 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk matka Karwacka Mstów
6 1909 349 Marcin Judasiak Walęcka Józefa Błaszczyk matka Karwacka Częstochowa św. Zygmunt
7 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska matka Karwacka Miedźno
8 1906 14 Jan Kowalski Elżbieta Karwacka Konopiska
9 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka Wilk Mstów
10 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz matka Karwacka Mstów
11 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna Karwacka Krawczyk Mstów
12 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna matka Karwacka Mstów
13 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz matka Karwacka Mstów
14 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna Karwacka Wilk Mstów
15 1911 439 Jan Walczak Kamińska Małgorzata Karwacka Częstochowa św. Zygmunt
16 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz Karwacka Mstów
17 1856 47 Jan Woszczyna matka Karwacka Marianna Dudek Mstów
18 1856 47 Jan Woszczyna matka Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
19 1864 21 Jan Woszczyna matka Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
20 1861 40 Jan Woszczyna matkaKarwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
21 1837 59 Józef Woszczyna matka Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska Mstów


Sluby CZESTOCHOWA par sw. Zygmunta

slub Czestochowa sw. Zygmunt
1880 ANTONI KARWACKI z Radomia i Marianna z Krzyszkowskich
1907/39 Stanisław Karwacki lat 35 syn Antoniego i Marianny z Krzyszkowskich;
ur. w Radomiu & slub Wanda Brzeska lat 22; c. Władyslawa i Konstancji Starowicz
1908/346 MARIANNA KARWACKA Balikowa matka Antoniego
MICHAL KARWACKI i Elzbieta
Gawron
1909sl /401 ANASTAZJA KARWACKA 1 voto Kubacik, 2 voto Bendusch; c. Michala i Elzbiety
z Gawronów & slub z Tomaszem Adamem Benduchem
1910 sl MARIANNA KARACKA Jnaowa Blaszczyk matka Ignacego slub 1910
1910 sl AMELIA KARWACKA Łukaszowa Borkowska matka Jozefa slub 1910
1911 MAŁGORZATA z domu Saga wdowa KARWACKA; c. Antoniego i Franciszki Saga
wychodzi 2 voto za Jana Walczaka
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 449: Legitymizacje Karwackich 1782-1883

Postprzez akarw » 11.04.2016

Aneks 449: (patrz też aneks 260): LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemi Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim

LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim

I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku


Rodziny Karwackich żyjące na obszarze zajętym już w 1772 roku przez Austrię musiały się wylegitymować z szlachectwa; uczyunili to w 1782 roku w Sądach Ziemskich w Busku lwowskim oraz w Trembowli.

ZA ZBRUCZEM jeszcze do 1793 roku zyli w wolnej Rzeczpospolitej gdzie nie musieli się legitymować, by po II zaborze bezpopwrotnie popaść w niewolę rosyjską, gdzie musieli legitymizować swoje pochodzenie.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 Legimityzacja austriacka 1782 w Busku lwowskim (50 km na W od Wiśniowca / Załoźców)

Gniazdo: PODOLE –BUSK / Horpin Karwacki

KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku
• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

PATRZ tez aneks 140:

TOMASZ KARWACKI 1600 bojarzyn Wisniowieckich - prawdopodobnie przodek KAZIMIERZA, Tomasza i Macieja

34. Tomasz Karwacki bojarzyn
1. Wiadomosc o klasztorze ww. oo. dominikan℗ow w Podkamieniu: ... - Strona 9
books.google.plSadok Barącz - 1858 - Liczba stron: 32 - Pełny widok

Tomasz Karwacki, książąt Wiszniowieckich bojarzyn, trzy lat na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił.

Cuda i łaski związane z wizerunkiem Najśw. Maryi Panny w Podkamieniu
W "Dziejach klasztoru...", Tarnopol 1870, Sadok Barącz pisze:
Wezwany tedy biskup wydał rozporządzenie: Andrzej Gembicki z łaski Bożej i Stolicy apostolskiej biskup łucki i brzeski. Prześwietnym i Przewielebnym Panom Franciszkowi Gogolińskiemu kustoszowi łuckiemu J.K.M. Sekretarzowi i Janowi Tersowskiemu proboszczowi brodzkiemu protonotaryuszowi apostolskiemu, obojga praw doktorowi i Maciejowi Gągalskiemu obojga praw doktorowi proboszczowi oleskiemu................. niektóre pewne cuda w kościele podkamienieckim przy obrazie tejże Przenajświętszej Panny za sporządzeniem łaski bożej ogłaszają się........................... zwyczajną władzą naszą tem pisaniem niniejszym pozwolenie dajemy i zlecamy abyście do pomienionego kościoła jako najprędzej zjechali i tam założywszy na miejscu należytem jurysdykcyą jako najpilniej wezwawszy tych, którzy mają być wezwani, świadków także wiarygodnych po przysiędze wypytawszy inkwizycyą uczynili o pomienionych cudach i inszych jakichkolwiek widzeniach, a wszystko wiernie ułożywszy i spisawszy, nam w zawartym Rotule przysłali. Co dla większej wiary ręką naszą podpisaliśmy i pieczęcią naszą obwarować rozkazaliśmy.
Dan w Krakowie dnia 19. sierpnia 1644 roku.

Potem przybyli komisarze do Podkamienia i następujący wyrok ze swojej strony wydali: My komisarze do wykonania dostojniejszego pomienionej komissyi naznaczenii zesłani od J.W. Najprzewielebniejszego pana jmści księdza biskupa łuckiego i brzeskiego, wszystkich wobec i z osobna każdego wierzącego w Chrystusa, napomniawszy w panu Bogu i pod posłuszeństwem świętym rozkazujemy, abyście dna 9. stycznia w roku pańskim 1645 na miejsce pomienionego klasztoru podkamienieckiego przybywali, prawdę o cudach około obrazu wielkiej Bożej rodzicielki zeznali, pewną, prawdziwą i pod przysięgą, o cudach i dobrodziejstwach dokonanych relacyą uczynili i oddali. Dan w klasztorze podkamienieckim dnia 20 grudnia roku 1644.Komisja podsumowała: My zatem Komisarze po wysłuchaniu i spisaniu świadectw tak ustnych, jako też pisemnych łask i dobrodziejstw tu doznanych po dziękczynnem nabożeństwie cały akt komissyi po wyciśnięciu pieczęci naszych własnoręcznie podpisaliśmy.
Dan w Podkamieniu dnia 26. marca 1645 roku.
Joannes Tersowski U.J.D. Prot. apl. Praep. Broden ad hune actum Comissarius, Mathias Gągalski U.J.D. Prot. apl. Praep. Olesc. ad prsntem actum Comissarius.
Jędrzej Gembicki z Bożej i Stolicy apostolskiej łaski biskup łucki i brzeski zrekapitulował: Aby zaś tychże cudów i naszej uchwały wieczna zachowała się pamiątka, cały akt rozeznania z naszym potwierdzeniem i uznaniem do aktów konsystorza naszego łuckiego wciągnąć i wpisać poleciliśmy i rozkazaliśmy.
Dan w Łucku dnia 21. lipca R. P. 1645
Andrzej Gembicki biskup łucki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2 Legimityzacja austriacka 1782 w Trembowli (50 km na S od Wiśniowca, Załoźców)

Gniazdo: PODOLE – ZAŁOŻCE / Trembowla

STEFAN KARWACKI syn Jerzego i Anny Dołżańskiej, żonaty
z 1)Marianną Bilińska, z czego syn Grzegorz,
z 2) Magdaleną Seliczanką, z czego syn Eliasz –
którzy legitymowali się ze szlachectwa w 1782 w Ziemi Trembowelskiej,


Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna 1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ *),
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ.
Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

*) w tym czasie w Krakowie tez Stefan Karwacki
1725/35 ? STEFAN KARWACKI
1747 STEFAN syn Antoniego KARWACKI / STEPHANUS ANTONIUS / Stefan Antoni KARWACKI; dioc.Cracov..s. – na Akademii Krakowskiej ; nie wiadomo gdzie mieszkał
1753 NPM maj 16 STEFANUS KARBACKI świadkiem ślubu Błażeja Adamczewskiego i Reginy Masłowowej
STEFAN KARWACKI ur 1725 – 1735 ??? - potem Kazimierz... w latach 1765-1770 ma syna (po kilku latach umiera) ;STEFAN KARWACKI i ZOFIA – nie wiadomo gdzie mieszkali mieli syna Michała; Bciała ur 1770 - 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz/MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudacz/szewiczowa zmarl NN Infanis non virus natus MICHAEL KARWACKI Millitis case Regr; zg 1776 XII 1776 MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat;

**) w tym czasie w Krakowie 3 Grzegorzów Karwackich
- (1680-1715) w bibliografii Estreichera Grzegorz Karwacki w konkurskie z Nadolskim,
- 1741 8 maja w NPM chrzest GREGORU STANISLAU / Grzegorz 2 Stanisław KARWACKI syna MATHE / Matheli KARWACKI i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska : UWAGA dwojga imion czy bliźniaki ? 1770 – ślub GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza; NPM 1772 –
15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny; 1764 listopad 18 u sw. Szczepana HH GRZEGORZ KARWACKI i Regina Swiderska ex Fun do Episcopali ad Cracovie chrzestnymi Elżbiery córki Sebastiana Prachnika i Anny ;
- 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do księgi praw miejskich II; NPM 1773 - 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego;
- NPM 1774 styczeń 24 GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem; NPM 1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI świadkiem ślubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskimxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


3 Masowe LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE II (po 1793) i III (ppo 1795) MOSKIEWSKIM na PODOLU WSCHODNIM za ZBRUCZEM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883

(Kamieniec Podolski, Chocim, Krzemieniec, Płoskirów-Chmielnickie – 40 km na E od granicy z Polska 1918-1939 – większość polska ludności 100 000 wymordowana przez NKWD lub wywieziona)

Ta cześć klanu od 1793 roku ( po II rozbiorze rosyjskim) już na zawsze w rękach moskiewskich, zmuszona do ubiegania się o potwierdzenie swego szlachectwa, na ogół bez zachowanych dokumentów historii rodu, a jedynie oświadczeń żyjacych – wpisywana zaledwie do ksiegi 1 (podolskiej – str 50) mimo starożytnego pochodzenia. PIERWSZE ZAPISY dopiero w 1850, a więc przez prawie 60 lat ubiegali się o legitymizacje. O 70 lat później niź ich krewniacy w ziemii buskiej w Galicji (1782)


WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

CZESC 1
Strona 50
RODZINA KARWACKI

http://kresy.genealodzy.pl/zbior/herbar ... i/dir.djvu


940 1850 rok luty 13
Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki

*PRAWNUKOWIE Illi / ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wylegitymowanych w 1782 roku w Trembowli pod I zaborem austriackim

wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820. ; w 1866 legitym.po 16 latach synowie Antoni, Jan, Piotr, Karol
****4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820 ; w 1866 legitym. po 16 latach synowie Kazimierz, Michał, Jan
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820 w 1869 legitym. po 19 latach synowie Marek, Kazimierz, Jan
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820 w 1869 legitym. po 19 latach synowie Józef, Franciszek Ksawery i WojciechPO 16 latach legitymowani:

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28
Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760

Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760- 1790
>>>>>>>>......Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 1) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 2) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 3) JAN KARWACKI 1820-1850

Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850; w 1883 legitym. po 17 latach synowie Wojciech Marcin
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

PO 17 latach legitymowani:

3023 1883 lipiec 14
wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie >>>>>>>>>**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

PO 19 katach legitymowani:

Oup Sobp. 1869 janu 16 styczen 1869
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
****** syn MICHAŁ KARWACKI ur 22 IX 1891; stud. UJ; syn Józefa z Bukaczowic pow. Rohatyń, koło Stanisławowa
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50RESUME: w latach 1850 – 1890 kilkunastu mężczyzn KARWACKICH przeprowadziło legitymizacje swojego pochodzenia w księgach kamienieckopodolskich. To świadczy o istnieniu tutaj potężnego gniazda Karwackich na Podolu, już końcem XVI wieku, a więc okresu przynajmniej narodzin Jana Karwackiego „lisowczyka.”

WIĘKSZOŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA SWOJE RODZINY w tych czasach zawsze bardzo liczne.
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 450: Bojarowie Karwaccy XV-XVII w

Postprzez akarw » 13.04.2016

Aneks 450 : BOJAROWIE KARWACCY XV - XVII w.

BOJAROWIE KARWACCY


„ bojar, bojarzyn «na Rusi i Wołoszczyźnie: wielki właściciel ziemski;
w Wielkim Księstwie Litewskim też: szlachcic posiadający ziemię»
(Słownik JP, PWN)

W pierwszej połowie XVII wieku natrafiamy na bojarów Karwackich:

- TOMASZA KARWACKIEGO bojarzyna x. Wiśniowieckiego zeznającego „cudowne uzdrowienie” w Podkamieniu (patrz też aneks 140),

- JAKUBA i JANA KARWACKICH a potem w I połowie XVIII w. sędziego DYMITRA KARWACKIEGO, w Tobolsku na Syberii, w zapisach kronik określanych jako „bojarski syn”
(patrz tez aneksy 129 i 267)
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____