Strona 12 z 12

Odp: Karwaccy aneks 366: EUFROZYNA 2v.Karwacka (1772-1848)

PostNapisane: 01.02.2017
przez akarw
akarwa napisał(a):Aneks 366

EUFROZYNA Zagajewska (1772-1848)
1 voto Antoniowa Amf
2 voto Marcinowa Karwacka

Wszystko wskazuje na to, że macocha EUFROZYNA z Zagajewskich 1) Antoniowa Amf 2) Marcinowa Karwacka, to wspaniała kobieta, która po śmierci męża w styczniu 1837 roku wychowywała jego dzieci: Sebastiana Jana (ur 1824) Kasińskiego-Karwackiego i Helenę (ur 1830) Karwacką, Nikodema Kaszynskiego-Karwackiego (ur IX.1827) i Kazimierza Aleksandra (ur II 1828) Kaszynskiego-Karwackiego. Od 58 roku życia gdy wyszła za Marcina Karwackiego z 4 kilkuletnich, drobnych dzieci - do śmierci w wieku 76 lat w 1848 roku poświęciła się wychowaniu pasierbów. Przygotowała ich do samodzielnego życia, założenia własnej rodziny i jej utrzymania.

OGROMNY SZACUNEK DLA JEJ POSWIĘCENIA ! CZESĆ JEJ PAMIECI


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z dziejów jednego zycia:

EUFROZYNA Zagajewska córka urodzona ok 1772 roku w Bachowicach k. Spytkowic w Galicji Austriackiej z Jakuba *) Zagajewskiego i Teresy Orlińskiej / vel Ordynskiej zmarłych tu w Królestwie we wsi Morawicy (wg metryki ślubnej Wincentego Zagajewskiego zmarli w Morawicy Okreg Krakowski),


•Jakub Zagajewski
dziedzic części wsi RUSOSICE
pisarz - Krzeszowice par. loco - - 1732 Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122 Inf. dodatkowe: Lista rodzin szlach. woj.krak. 1790

Eufrozyna miała brata WINCENTEGO ZAGAJEWSKIEGO ur w 1791 roku (ur w parafii Krzeszowice.. , w wsi Modliszki Małe na ekonomii zostający; s. już zmarłego w Morawicy Jakuba i mieszkającej tam matki Teresy Ordynskiej z Morawicy) w obecnosci matki zawarł 4 listopada 1818/ akt 36 slub w Jedrzejowie z Franciszka Jankowska lat 16, c. zmarłego Stanisława i zyjacej Konstancji z Czaptulowiczów; świadkowie JMPanowie Dominik Anc lat 45, Jerzy Englert lat 36, Jendrezj Dlugosz lat 36, Kazimierz Łuszczkiewicz lat 42 obywatele w Jędrzejowie zamieszkali. Franciszka zmarla w1820 roku w Jedrzejowie, Wincenty ozenil się w 1822 u sw. Floriana w Krakowie.

Drugi śłub brata Eufrozyny: WINCENTY ZAGAJEWSKI ur 1792 w parafii Krzeszowice, wg aktu slubu w par. sw. Floriana 1822/slub 35 z dnia 26 maja; wdowiec po Franciszce z Jankowskich zmarłej w Jedrzejowie; ekonom we wsi Góry, woj. Krakowskie, obw. Miechowski, pow. Skalbmierzyce zamieszkały lat 30, ur w par. Krzeszowice w Wolnym Mieście Krakowie, syn nieżyjących JAKOBA ZAGAJEWSKIEGO NIEGDY DZIEDZICA wsi części RUSOCICE zmarłego w parafii MORAWICA okręgu Krakowskiego i Teresy z Ordynskich & z Panna Apolonia Poplawską, panna lat 22 ur w par. Wsz. Sw. Obecnie w domu rodzinnym ojca Jana Poplawskiego Kleparz 17 i Anny z Ruminskich.

Eufrozyna miała też siostrę TEKLE MAŁGORZATE ZAGAJEWSKA ur 1793 w Czernichowie c. Jakoba i Teresy z Ordynskich Zagajewskich, mieszkajaca w 1823 roku w Krakowie przy Florianskiej 566, kiedy u NPM. 1823/sl 41 wyszła za JMPana Antoniego Chryścinskiego, majstra profesji krawieckiej, zam. Florianska 546; lat 33 ur w par. Wsz. Sw, jako syn Jana i Elzbiety Krzyzanowskich nieżyjących; wdowiec po Magdalenie Chryscinskiej zm. W paraf. NPM; świadkami byli Jmosc Panowie Jakob Konarski Mjster prif. Krawieckiej Rynek Glowny 13; Jozef Handel majster prof. Krawieckiej Szpitalna 609; Stanisław Wilniowski rymarz Florianska 546, Pawel Prawdzicki, majster prof. garbarskiej na Piasku 94.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eufrozyna z 1 ślubu żona Antoniego Amf
Amf Antoni był sęzdiwym już wdowcem po Annie Piaskowskiej ( ich ślub w Jędrzejowie 13 maja 1772 roku: 1772sl 13/maj 18 Honestus Antoni Amph & 1772 Anna Piaskowska de Monasterio ; swiadkowie HH. Stefan Michalkiewicz i Pan Stanislaw Zygmuntowicz de Monasterio; Jędrzejów; w 1803 roku Anna Piaskowska Amf zmarła w Jędrzejów, prawdopodobnie przez 31 lat bezdzietni. Umierając w 1803 roku jego pierwsza zona ANNA Amf lat 73 a wiec urodzona była w 1730 roku,-

W pierwszym związku Eufrozyna Zagajewska była drugą zona Antoniego Amf, który w wieku 90 lat umiera w Jedrzejowie 29 grudnia 1821/, a więc był urodzony w w 1731 roku, Daty i miejsca slubu Eufrozyny z Amfem nie znamy najpewniej 1806-7, ale znamy daty urodzin i śmierci ich synów w Jedrzejowie:
* 10 kwietnia 1808 Eufrozyna już Amf urodziła mu syna Adalbertusa Georgiusa; chrzestnymi byli Laurenty Drzewiecki z Jedrzejowa i nobil. Katarzyna Potocka z Latczyna (z domu Drzewiecka ,zona Andrzeja Potockiego własc. Latczyna). Zmarł w wieku 9 lat 17 sierpnia 1817. /zgon 126 Wojciech Jerzy Amf ; 9 mies. syn Antoniego i Eufrozyny Zagajewskiej Amf Jędrzejów 178
* 1812- 1812 czerwiec 27 /zgon 103 Antoni Amf 2 tyg. syn Antoniego i Rózy Amf Jędrzejów 178; urodził się 12 czerwca 1812/akt 74 zglosil Antoni Amf obywatel lat 60 (ur 1752 ?) w miescie Jedrzjowie zamieszkały w domu 182, spłozdone z niego i jego małżonki Eufrozyn y z Zagajewskich lat 36 (ur. 1776) ; świadkowie ogrodnik klasztorny Franciszek Janosinski lat 48 i Jan Wegrecki organista farny lat 28

W 1821 roku w grudniu zmarł 90 letni Antoni Amf ( (1731 - 1821 grudzień 29) zgon 120 Antoni Amf lat 90 Jędrzejów). EUFROZYNA w wieku 49 lat została wdowa, bezdzietmą.

Pozostaje wdową przez 14 lat jak podaje akt slubu z 1830 roku) mieszka pod numerem 1 w gminie Sudoł (1 km na NWW od Jędrzejowa) .
W 1830 roku wychodzi po raz drugi za mąż w wieku 58 lat za MARCINA KARWACKIEGO aptekarza w Jedrzejowie., wdowca po Mariannie ze Stadnickiech (zmarłej w 1828 roku) i Helenie z Kasinskich (zmarłej w 1830 roku). Są trzy zapowiedzi 24, 31 stycznia i 7 lutego. Nie był zahamowań i umowy przedślubnej.
Okoliczności zawarcia tego związku 62 letniego Marcina Karwackiego 58 letniej Eufrozyny z Zagajewskich 1v. Amf, są szczególnie krytyczne.
62 letniemu Marcinowi Karwackiemu 8 stycznia 1830 rodzi się córka Helena, a jednocześnie umiera w połogu żona i matka Helena z Kasinskich Karwacka.

JEDRZEJÓW 1830/4 urodz
HELENA KARWACKA 8 styczeń 1830
Stycznia 1830 o 8.30 stawił się JPan Marcin KJarwacki aptekarz lat 60 liczący w obecności nob.. Franciszka Leckiego (?) sedziego…. I Jana Nag… organisty, pokazał dziecię urodzone w domu pod numerem 5, 7 stycznia o 19 z jego małżonki Heleny z Kasińskich lat 36; chrzestnych nie było albowiem dziecko ochrzczone tylko z wody – (w trybie zagrożenia życia ?).

Pospiech był oczywisty, poród był trudny skoro nie przeżyła go Helena Kasinska-Karwacka:

JEDRZEJÓW 1830/ 6 zgon
HELENA z Kasinskich KARWACKA 1794-1830
8 stycznia 1830 o 8 rano stawił się JPan Marcin Karwacki, oraz nob. Franciszek Walecki podsedzia (?), oświadczył ze 7 lutego 1830 o godz. 22 zmarła HELENA z Kasinskich Karwacka lat 36 licząca, zostawiwszy owdowiałego męża MARCINA KARWACKIEGO z czworgiem dzieci: Sebastianem, Nikodemem, Kazimierzem z nieprawego i Heleną z prawego łoża. Nie jest wymieniony Kwiryn Wojciech Kaszyński, który wcześniej zmarł w 1825 roku.

Już 11 lutego 1830, o godz. 10.00 odbył się ślub Marcina Karwackiego z EUFROZYNA z Zagajewskich Amf:

JEDRZEJÓW 1830/5 sluby:
Działo się w mieście Jędrzejowie dnia 11 lutego 1830 roku o gozd. 10.00 wiadomym czynimy, ze obecności urodz/nobil Jedrzeja Długosza Burmistrza lat 45 Dominika Amca obywatela Jędrzejowa zostało zawarte religijne małżeństwo między:

MARCINEM KARWACKIM wdowcem, aptekarzem, katolikiem z pod numeru 5, urodzonym w Krakowie na Kleparzu (błąd metryka z Kazimierza od Bożego Ciała) w Jędrzejowie zamieszkały, rok 67 liczący syn Stanisława i Marianny Karwackich zmarłych tamże, usamowolnionym (!?) oraz
EUFROZYNA z Zagajewskich z 1 ślubu Amfowa, katoliczka, rok 58 licząca z pod numerów 1 w gminie Sudoł zamieszkała (1 km na NWW od Jędrzejowa) , owdowiała od lat 14, córka urodzona w Galicji Austriackiej z Jakuba Zagajewskiego i Teresy Orlińskiej zmarłych tu w Królestwie we wsi Morawicy, a urodzona we wsi Bachowicach / na S od Spytkowic i Zatora, usamowolniona. Trzy zapowiedzi 24, 31 stycznia i 7 lutego. Nie był zahamowań i umowy przedślubnej.

TAK więc w „starej aptece” 62 letniego Marcina Karwackiego jest nowa gospodyni 58 letnia EUFROZYNA KARWACKA, czworo dzieci:
- 6 letni Sebastian
- nie ma Kwiryna Wojciecha ur 1825 ;Kwiryn Wojciech Kaszyński, który wcześniej zmarł w wieku 3 lat 17 maja 1828 w Jędrzejowie, dokładnie w tydzien po śmierci Zofii ze Stadnickich Karwackiej pierwszej żony jego ojca Marcina Karwackiego aptekarza jędrzejowskiego.
- 2,5 letni Nikodem,
- 2 letni Kazimierz Aleksander,
- miesięczna Helena.

Jest także jako subiekt apteczny nobil/urodz. MARCIN FRANCKi wnuk Marcina Karwackiego, który w Jedrzejowie 6 listopada 1831 roku żeni się z panna Julianna Lemanska, a już 24 grudnia 1831 rodzi im się syn ADAM FRANCKI, którego chrzestną jest babka z Miechowa Teresa z Karwackich Francka (zmarła dopiero w 1850 roku w wieku 63 lat). Marcin Francki zmarł wcześnie 15 października 1848 (jako sekretarz kasy w Miechowie), pół roku przed ojcem Dominikiem Franckim (zm. 20 maja 1849). Nic nie wiemy o życiu MARCINA i EUFROZYNY KARWACKICH do jego śmierci, która nastąpiła początkiem 1837 roku.

Około 1835/1836 Marcin Karwacki sprzedaje aptekę Wojciechowi Franziemu z Kielc, ale rodem z Pinczowa, który przejmuje tez dom Jedrzejów 5. Karwaccy musieli się przezniesc do nowego prawdopodobnie nr 45 bo tam wkrótce zmarl Marcin Karwacki.
JEDRZEJÓW 1837/.18 zgony
MARCIN KARWACKI 1768-8.I.1837 syn Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa Kazimierza. 15 stycznia 1837 roku stawili się DOMINIK FRANCKI aptekarz z Miechowa (zięc zmarłego, mąż Teresy Karwackiej) i Dominik Boluchowski (?) obywatel z Jedrzejowa lat 30 i oświadczyli, ze 8 stycznia1837 o 3 w nocy zmarl w domu pod numerem 45 (a nie nr 5) MARCIN KARWACKI aptekarz lat 58 ( faktycznie 69) po sobie pozostawił owdowaiałą Eufrozyne z 1 zwiazku Amf. Nie ma wzmianki o dzieciach, czy świadomie zrobił to zięć Francki ?

Tak więc 65 letnia Eufrozyna z Zagajewskich Amf Karwacka po raz drugi zostaje wdową, wychowując 4 dzieci męża:
- 13 letni Sebastian
- 9,5 letni Nikodem,
- 9 letni Kazimierz Aleksander,
- 7 letnia Helena.

ROK 1837….. 1846 dojrzewanie ?
Nieznane były nam losy Sebastiana Kasinskiego - Karwackiego po śmierci Ojca Marcina w 1837 roku. Miał wtedy 13 lat, matka Helena zmarła w 1830 roku przy porodzie córki, też Heleny Karwackiej. Pozostała 3 zona Marcina, Eufrozyna z Zagajewskich 1) Amf 2) Karwacka.. Pozostała po Marcinie wdowa EUFROZYNA KARWACKA miała 65 lat, czy była w stanie wychowywać gromadkę tych dzieci ? Czy możliwa była pomoc ich przyrodniej siostry TERESY z KARWACKICH Francke w Miechowie, skoro ona już miała 49 lat, i żyła jeszcze 13 lat, mając kilkoro własnych dzieci ?.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Sebastian Karwacki jako 22 letni (o 36 lat młodszy od swojej przyrodniej siostry Teresy Karwackiej-Franckiej z Miechowa) jest pisarzem prewentowym w Igłomni. Tutaj zorganizował dla Ludwika Mazarakiego w 1846 oddział włościan, za co został ukarany poborem “w sołdaty”, decyzją namiestnika zamienionym na pół roku twierdzy w Zamościu.

(Notatka z akt sądowych). W roku 1846 j
ROK 1846 Sebastian Jan Karwacki w Powstaniu Krakowskim
ako pisarz prewentowy ( miał 22 lata) we wsi Igłomia w powiecie miechowskim odczytał włościanom odezwę „podburzającą” i był obecny przy rozbrajaniu strażnika Janowskiego. Z polecenia wójta S. Dobrzańskiego uzbrojony w pistolet odwoził popisowych do wsi Luborzyca do oddziału Mazarakiego. Zgodnie z orzeczeniem Komisji Śledczej z 4/16 V 1846 sprawę przekazno do wyjaśnienia naczelnikowi wojskowemu guberni radomskiej. Orzeczenie KŚ z 13/25 VI 1847: WCIELIC DO WOJSKA NA POCZET POBORU. 12/24 VII NAMIESTNIK zatwierdził dodając, że gdyby okazało się, że nie nadaje się do służby wojskowej ZAMIENIĆ na 6 MIESIECY TWIERDZY W ZAMOŚCIU (AGAD SKŚ I/1680, 2139)

Żródło: UCZESTNICY RUCHÓW WOLNOSCIOWYCH W LATACH 1832-1955. Królestwo Polskie. Przewodnik biograficzny. Ossolineum 1990, str. 219

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeszcze – przed 1848 dzierżawca „Wielkich Dołów” w Sieciechowicach

Nowe (17 luty 2015) metryki w genetece polskiej i GenBazie, ich analiza dają nowe informacje z życia SEBASTIANA JANA KARWACKIEGO.
Już przed 1848 rokiem, a więc niebawem po wyjściu z twierdzy w Zamościu Sebastian Karwacki raptem 24 latek obejmuje dzierżawę w SIECIECHOWICACH, folwarku „WIELKI DÓL” gdyż właśnie tutaj….

Wielki Dół – przysiółek w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Miechów, przy DK7. Wieś Wielki Dół do 1958 istniała pod nazwą "Szczepanowice - Wielki Dół" jako jedna z parcel Szczepanowic, w 1958 została administracyjnie oddzielona i stała się samodzielną wsią.[potrzebne źródło] W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

…. w 1848 roku umiera ostatnia żona Marcina Karwackiego, macocha Sebastiana 76 letnia EUFROZYNA ZAGAJEWSKICH 1) Amfowa 2) Karwacka. Stało się to 11 lat po śmierci Marcina, a więc przeniosła się z Jędrzejowa do Sieciechowic dlaczego do SEBASTIANA… widocznie byli cały czas jedną rodziną…


SIECIECHOWICE 1848/ zgon 23/str 87
Dnia 12 maja 1848 o 8 rano stawili się Piotr Mastecki lat 30 i Wojciech Stachurski lat 40 liczący zagrodnicy we wsi Sieciechowice zamieszkali i oświadczyli, ze 10 maja o 2 w nocy w domu pod nr 39 umarła Eufrozyna Karwacka, lat 76, zam w Sieciechowicach.


Przy bracie Sebastianie zamieszkała też najmłodsza siostra HELENA KARWACKA (ur w styczniu 1930) c. Heleny i Marcina Karwackich z Jędrzejowa; siostra Sebastiana:

SIECIECHOWICE ślub 1849 wrzesień 8/204 spis
FRANCISZEK (ur 1811) DUTKIEWICZ vel DUKWICZ ! lat 38 wdowiec - kominiarz w Jedrzejowie & HELENA KARWACZKA lat 19; świadkowie Jan Koturski organista i Tomasz Łeczny kościelny. Można przypuszczać, że Franciszek Dutkiewicz DUKWICZ ! był synem Jana (ur 1773) Dutkiewicza vel DUKWICZA !, chrzestnego Sebastiana w Jedrzejowie w 1824 roku.
2 wrzesnia 1850 / metryka 127 w Jędrzejowie nr 63 urodził im się syn FELIX DUKWICZ !...


xxxxxxxxxxxxxxxxx

19 kwiecień 2015 odnajdujemy Kazimierza Aleksandra w Chobędzy a potem w Warszawie:

Chobędza (miedzy Wolbromiem a Miechowem, na N od Imbramowic i Sieciechowic) ; parafia Gołcza Małopolska Zapowiedz slubu
Między KAZIMIERZEM ALEKSANDREM KARWACKIM, kawalerem iPanna JUSTYNĄ OBTOŁOWICZÓWNA wiadomym czynimy, iż w przytomności zgromadzonego na nabożeństwie ludu wiernego ogłoszone zostały 3 zapowiedzi przyrzeczonego małżeństwa między:KAZIMIERZEM ALEXANDREM KARWACKIM (urodzonym Kaszynskim), kawalerem, pisarzem prowentowym, urodzonym w Jędrzejowie, a zamieszkałym w Chobędzy synem niegdy Heleny Kaszynskiej / Kasinskiej-Karwackiej wolnej (i Marcina Karwackiego aptekarza w Jędrzejowie), lat 23 mającym a Panna JUSTYNA OBTOŁOWICZ panną ... urodzona w Krakowie, a zamieszkałą Chobędzy, córką małżonków Obtułowiczów nieżyjących, lat mającą 26
12, 19, 26 stycznia 1851.
6 1851 0 Kazimierz Karwacki Justyna Obłolowicz Gołcza

MIELI córki
MARIANNE KARWACKA
* 1852 ur. MARIANNA KARWACKA ,par. Imbramowice / wieś Glanów. 8.XII 1852 o 12.00 stawił się urodzony Kazimierz Karwacki ekonom Katów, zamieszkały w Glanowie 2, lat 25 w obecności Józefa Prętkowskiego lat 53 i Jana Spyka lat 49, okazał dziecie plci zenskiej urodzone 7 grudnia 1852 z niego i Justyny Optołowicz lat 26; rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Stanisław i Ludwika Nowakowie z Glanowa. na chrzcie sw. nadano jej imię MARIANNA KARWACKA

JOZEFE KARWACKA:
1828 KAZIMIERZ Aleksander KARWACKI syn Sebastiana i Heleny z Kasinskich w Jedrzejowie Justyna Ob./ptołowicz rodzice Józefy
1850 ur JÓZEFA KARWACKA córka Kazimierza Karwackiego i Justyny Ob/ptołowicz w 1881 / 368 roku wyszła za Stanisława Mieczysława Beklęwskiego w par. Wsz. Sw
1881/368 par. wsz. Sw. Warszawa
W obecności świadków Kazimierza Kaplińskiego…. Uczelni oraz Józefa Łuckiego stolarza
1857 STANISŁAW MIECZYSŁAW BEKLEWSKI lat 24 syn Mikołaja i Olimpii z domu Wardęckiej; ul, Twarda 1090 e; były urzędnik pałacu sadów … oraz & 1860 JÓZEFA KARWACKA c. Kazimierza Aleksandra Karwackiego i Justyny Optołowicz, panna przy rodzicach lat 21, ur we wsi Skała w kieleckiej guberni, c. Kazimierza u Justyny Optołowicz z parafii sw. Andrzeja, a obecnie na ul. Twardej pod numerem 1191 w parafii Wsz. Sw.