29370. Karwacki // Archiwum aneksy 451 - 630

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 612:Kosicki i Librowski współautorami Histori

Postprzez akarwa » 18.03.2018

Aneks 612
Kosicki i Librowski współautorami Historii Narodu Polskiego
LUDWIK KOSICKI W rękopisie wspólnie ze swoim uczniem Antonim Librowskim *) przygotował Historie Narodu Polskiego
.

Kim był Antoni Librowski ? - uczniem Kosickiego ! ….

* Prawnuk 1700-1825 Piotra Librowskiego,

Metryka zgonu od sw. Mikołaja 1825/akt 27/strona 10;
PIOTR LIBROWSKI lat 120 zmarł na Wesołej nr 253 w południe 18 marca; zgłosili WPan Michał Librowski syn zmarłego, kupiec i Obywatel MK oraz ks. Jan Berkowicz wikary z parafii i kolegiaty Wszystkich Swiętych (parafia Stradomia) "dla dania świadectwa prawem przepisanego

** Wnuk Michała Librowskiego

*** Syn Jana Librowskiego1797-1876 rektora UJ (1851-1852)
.. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1851-1852) 1797-1876 dzieci: M Zaloguj się 1828; M Zaloguj się 1830-1908; Ĺť Zaloguj się 1830; Ĺť Zaloguj się 1831-1915 & Zaloguj się 1820 | Ĺť Zaloguj się 1854-1940 |; M Zaloguj się 1840

**** 1808 ANTONI Piotr Paweł LIBROWSKI : Teofil Zebrawski - 1865
„Ołtarz ten wraz z obrazem zakupiony był przez JANA Librowskiego, którego syn Antoni sędzia trybunału krak. darował obraz rzeczony Towarzystwu nauk, Krak. - Stykający się z poprzednim, w ścianie pod tęczą, wznosił się podobnyż, cały ...
• **** Antoni Librowski gdzie szwagier Louisa Antoni Librowski był pisarzem Trybunału, jego brat Walery L. zagorzałym patryotą, a siostra żoną aptekarza Floryana Sawiczewskiego.

Antoni Librowski 1808-1856 – oficer WP, uczestnik powstania listopadowego i wojny polsko rosyjskiej lat 1830-1831, prawnik, pisarz sadu Nizszego w Ktakowie, sekretraz Trzybunału Rzeczpospolitej Krakowskiej
„Wizyta braci Malinowskich z Warszawy odbyta w Krakowie Dnia 17 grudnia 1830 roku: ...
Hilary Meciszewski - 1851

(str 9) Tym końcem pan Antoni Librowski Obywatel M. Krakowa, wysłanym został przez naczelnika gwardyi kuryerem do Warszawy, z odezwą adressowaną do ks. Adama Czartoryjs'iego, jako prezydującego wówczas w radzie administracyjnej ... z zapytaniem :JAKIE JEST ICH ZYCZENIE CO ZACHOWANIA KRAJU W.M. KRAKOWA w obec wydarzen w Królestwie ?” (Str 10 .. odpowiedz dla Krakowa … z prosba o spokoj i neutralność)
Antoni Librowski pisarz trybunału sądu krakowskiego, tutejszego; końcem pan Antoni Librowski Obywatel M. Krakowa, wysłanym został przez naczelnika gwardyi kuryerem do Warszawy, z odezwą adressowaną do ks. Adama Czartoryjskiego, jako prezydującego wówczas w radzie administracyjnej Królestwa, zawierającą pytanie, wyżej przeze mnie w treści wymienione. Wysłaniec naczelnika gwardyi miejskiej krakowskiéj, zastał w Warszawie rzeczy dużo zmieTe przeto nowe władze, odpowiedziały wszystkie na zgłoszenie się naczelnika ... cd

https://books.google.pl/books?id=UtNbAA ... ki&f=false
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 613:.Pileckie korzenie gniazda w Cherson na K

Postprzez akarwa » 23.03.2018

Aneks 613

Pileckie korzenie gniazda w Cherson na Krymie ?


http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=2512&p=26232&hilit=Cherson#p26231

20. Gniazdo krymskie "CHERSON" cz.1 epopeja 10 pokolen

viewtopic.php?f=45&t=2512&p=26232&hilit=Cherson#p26232

21. Gniazdo krymskie "CHERSON" cz.2 WSPOMNIENIA MIKOLAJA z M



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy z Chersonu w tradycji rodzinnej kultywują :

KULT I
:

W 1830/1831 latach szlachta Królestwa Polskiego wznieciła powstanie w celu rozszerzenia swojego terytorium kosztem ziem białoruskich i ukrainskich (?) Carski rząd Rosji, któremu podlegało Królestwo Polskie ostro powaliło powstanie, zlikwidowało istnienie polskiej Armii i Sejmu, a winnych ostro karało ?)? Pojmanym został STANISŁAW KARWACKI ( syn Stanisława), mieszkający w tym czasie w Krakowie (może koło Krakowa). Za ukrywanie od wozmjesdija jednego z organizatorów powstania, on został powieszony , a jego żona „straciła zmysły”. ICH DZIECI ratując się porzucili rodzinny dom. Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej.

*
* STANISŁAW KARWACKI z Krakowa syn *Stanisława,
(stracony w 1832 roku 8 schyłku powstania listopadowego, ojciec zesłanego na Krym do Chersonu WACŁAWA KARWACKIEGO, założyciela gniazda krymskiego Karwackich) ujęty w materiałach Centralnego Państwowego Wojskowo-historycznego Archiwum ZSRR, w publikacji I,G. Tiszina, L. P. Piotrowskiego (1975) poświęconej Ruchowi Dekabrystów.

Карвацки Станислав Станиславович. ...strona 361
Także w monografii poświęconej carowi Mikołajowi I autorstwa Mikołaja Szildera, na str 100 jest wzmianka o Karwackim:
„..... Tarnowski, po wytrwaniu w oporze jeszcze przez miesiąc oddany pod nadzór na dwa lata; Cieszkowski, Czarkowski, Hożko, hrabia Ossoliński, KARWACKI..... po wytrwaniu... „ ?

xxxxxxxxxxxxx

„Император Николаи Первый: его жизнь и царствование „
Autorzy Николай Карлович Шильдер

Strona 100 (KARWACKI)
„..... Tarnowski po wytrwaniu w oporze jeszcze miesiać oddany pod nadzór na dwa lata, ..... hrabia ossoliński, KARWACKI .. Czerkowski po...... ?????

xxxxxxxxxxxxxx


Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża. Mieli 11 dzieci. JESZCZE w 1900 ROKU pisali się jako „KARWACKI”potem już w większości (nie wszyscy) jako „KORWACKI”


1). ANDRZEJ KARWACKI; syn Wacława;Первый сын - Андрей родился в 1844 г. Он был врачом
,

ANDRZEJ WACŁAWOWICZ KARWACKI – lekarz
Andrzej Wacławowicz Karwacki urodził się w 1844 roku w Chersonie w biednej rodzinie szlacheckiej. Dziad Stanisław Stanisławowicz brał udział w Polskim powstaniu 1831 roku i był stracony przez władze carskie. Ojciec Wacław Stanisławowicz w związku z tym był zmuszony w wieku 12 lat porzucić Polskę i z taborem handlowym trafił do Chersonu.

Andrzej był pierwszym z wielodzietnej rodziny. Będąc ciekawym i pracowitym, od dzieciństwa obkładał się książkami, przyrodą, zwierzętami, a szczególnie medycyną. On z uporem przygotowywał się do wstąpienia w najbardziej prestiżowy w ówczesnej Rosji medyczny uniwersytet, czyli Sankt-Peterburską Akademie medyczno-chirurgiczną. W 1868 roku – miał 24 lata – to marzenie się zrealizowało, ale nie na długo.Od pierwszego dnia nauki w Akademii Andrzej Karwacki zaczął poświęcać na liczne w tym czasie studenckie koła, które później stały się podstawą ludowych ruchów rewolucyjnych, co znacząco wpłynęło na życie polityczne Rosji II połowy XIX wieku. W tych kółkach on poznał się z przyszłymi znanymi działaczami tego ruchu ( S. L. Czudnowskim, Z. I. Rapli, M.A. Natansonem

W 1869 roku Karwacki wziął najaktywniejszy udział w słynnych studenckich zamieszkach. Za zebraniu studentów w swoim strastnom wystąpieniu on wezwał wszystkich studentów do niepodejmowania zajęć dopóki wykluczeni studenci nie będą przywróceni na Akademie. Jako jeden z głównych organizatorów buntu, Andrzej był aresztowany, doproszen i zamknięty na kilka miesięcy w więzieniu na Wyborgskoj Stronie. Po osadzeniu, wśród 23 najbardziej aktywnych studentów, Andrzej był wykluczony z Akademii i zesłany do Chersonu pod jawny nadzór policji, bez prawa wstępu na wyższe uczelnie Rosji oraz przebywania w miastach uniwersyteckich.

Po przybyciu do Chersona brał udział w pracach ludowych kółek (pod przywództwem S.A. Czudnowskowo, A.A. Franżoli). Wielokrotnie składał prośby o pozwolenie na kontynuowanie wyższych studiów.....ale dla niego drzwi wszystkich uczelni Rosji były szczelnie zamknięte. W 1871 roku A. Karwacki do Odessy i zamierzał wstąpić w niedawno otwarty Noworosyjski uniwersytet, gdzie znowu otrzymał kategoryczną odmowę. W czasie pobytu w Odessie on brał udział w pracach studenckich kółek (kierował nimi G.Je. Afansajew). Tam blisko zapoznał się z Andrzejem Żelbowym, przyszłym przywódca „Ludowej Fali”,która dokonała zabójstwa Aleksandra II. Jednak w 1873 roku w celu kontynuowania nauki Andrzej był zmuszony opuścić Rosję i wyjechał do Niemiec
.
W Niemczech A. Karwacki wstąpił na wydział medyczny Wurzburgskiego/Bjurcburgskowo Uniwersytetu, jednego ze starszych w Europie, historia którego w tym czasie obejmowala 13 stuleci. W trakcie nauki Andrzej w pierwszym zajął się chirurgia. Jego ciekawość poznawczą zaspokajała duża i stara uniwersytecka biblioteka. W uniwersytecie on zapoznał się z pracami twórcy podstaw higieny Maksa Petenkofera, a także jemu udało się zakończyć szkołę sadownictwa i winorośli przy uniwersytecie, kursy sadowodow i winogradariej.

Po ukończeniu uniwersytetu w Wurburgu A. Karwacki powrócił do Rosji. Po spełnieniu wymagań prawnych Rosyjskiego Imperium, w 1877 roku on powtórnie zdał egzaminy dla potwierdzenia tytułu chirurga i obronił dyplom w Kijowskim Uniwersytecie im. Świętego Władymira. Doceniając jego wysoką wiedze medyczną Karwackiemu zaproponowano pracę naukową na uniwersytecie. Jednak on odmówił przedłużenia pobytu i szybkiej kariery w dobrze urządzonym mieście i poprosiło skierowanie w dowolny ujezd jednej z guberni Małejrosji. Prawie rok on pracował w Czernichowskim ujezdnom ziemstwie, a od 1 października 1878 roku rozpoczął pracę jako lekarz ziemski Wasiljewskiego obwodu lekarskiego Melitopolskiego ujezda

Andrzej Wacławowicz był ożeniony z Darią Iwanowna Ljubińską, której rodzice byli samodzielnymi farmerami. Andrzej i Daria mieli dzieci…

2) JAN KARWACKI / Iwan syn Wacława;за ним Иван -
Jan/Iwan był profesorem w Odesskim gimnazjum, dyrektorem miejskiej biblioteki. To była wyjatkowa duchowo osobowość. Zmarł chołostiakom.
3) WACŁAW KARWACKI/Wasyl syn Wacława;Сын Василий был полковником и жил в Херсоне
4) MIKOŁAJ KARWACKI; syn Wacława/Николай -, Mikołaj, syn Wacława, inzynier-energetyk, bardzo przystojny, lubił życie towarzyskie, mieszkał w Petersburgu
5) SERGIEJ KARWACKI; syn Wacława/Сергей
.

Sergiej Wacławowicz urodził się w 1861 roku w Chersonie. Wyższe wykształcenie rolnicze uzyskał w Pietrowsko-Razumowskoj Akademii Rolniczej, po czym podjął prace u hrabiego Mordienowa w Kaczi na Krymie. Wybitny sadownik światowej sławy. On był sredniego wzrostu, najbardziej elegancki i rezolutny z braci. Miał szaro-niebieskie oczy, był bystry,świetny opowiadacz i muzykant. Grał na skrzpcach i akordeonie. Wszyscy, którzy go spotykali zachwycali się nim. Jego żona Anna Nikołajewna Tomaszewa, z Kurska, w młodości straciła rodziców, a wraz z nią 9 dzieci było, które wyprowadziła wżzycie Młody agronom Siergiej Wacławowicz Karwacki zwrócił uwagę na strojna piękność i zaproponował jej rekę i serce. Oni pobrali się , lecz szczęscie nie było długowieczne. Przerwała je rewolucja październikowa. Ze wspomnień mieszkańców włości hrabiego Mordienowa wynika, ze chłopi żyli tutaj dostatecznie zarzitoczno. Sam hrabia był człowiekiem postępowym. On swoją działalnościa starał się ulżyć pracy chłopów przez nowoczesne systemy upraw i urzadzenia… Po rewolucji hrabia porzucił ojczyznę. Zarząd skonfiskowanym majątkiem sprawował dalej S.W. Karwacki, tak jak był specjalistom o wysokich kwalifikacjach z czułym znaniem życia i umiejętnością organizowania pracy.

Jednak zawiść jakiegoś bezrobotnego na to, że ktoś żyje lepiej,skłoniła do napisania donosu na zarzadzajacego. W nim wskazano, ze Karwacki „priaczet”- ukrywa kapitały Mordienowa a także dwóch krewniaków synów brata Georgija/Grzegorza, którzy ze szkoły realnej byli zmobilizowani do ruskiej armii i nie chcieli opuścić z nią swojej ojczyzny wraz z cofającym wojskiem. Ukrywali się u swojego Dziadka. Obydwaj bracia WIKTOR i EUGENIUSZ KARWACCY synowie Grzegorza bez sądu w 1921 roku zostali rozstrzelani w Symferopolu. Такая же участь была заготовлена Сергею Васильевичу. Он был арестован и расстрелян в Харьковской тюрьме, а труп был выдан жене Анне Николаевне со справкой о причине смерти, где говорилось, что умер он от "кишечной болезни", но след от пули фиксировал другую причину смерти. Taki sam los czekał Sergieja Wacławowicza Karwackiego. On był aresztowany i rozstrzelany w Charkowskim więzieniu, a trupa wydano żonie Annie Nikołajewnej z zaświadczeniem o przyczynie śmierci, że umarł na chorobę kiszek.

6) GRZEGORZ KARWACKI syn Wacława;Георгий агроном, основатель садоводства в г. Мелитополе, умер в 1933 г;
Grzegorz Wacławowicz urodził się 25 grudnia 1865 roku w Chersonie .Grzegorz Wacławowicz otrzymał wyzsze wykształcenie agronoma, ukończył Permsko-Razumowska wyższą szkołę rolniczą w Moskwie. Po jej ukończeniu pracował w Chersonie i Symferopolu jako agronom. Był ożeniony z Olgą Aleksandrowna Aleksandrową. U nich było 3 synów i córka.

Między Grzegorzem Wacławowiczem a jego starszym,i braćmi Andrzejem i Sergiejem była nie tylko braterska przyjaźń, ale także wspólne interesy w rozwoju sadownictwa W północnej części Melitopola (na wschód od Chersonu) znajdował się kawałek ziemi o powierzchni około 250 dziesiecin, który z powodu obecnosci sypkich piasków uważano za nie przydatny dla rolnictwa Własciciele tych ziem nie mieli z nich żądnego pożytku. Sezonowe wiatry przenosiły te piaski na wielkie odległości przynosząc rolnictwu ogromne szkody.W latach 50-tych ubiegłego stulecia w samorządzie Melitopola powstawała konieczność stworzenia połaczenia kolejowego Melitopola z Symferopolem, lecz brak środków corocznie odkładał budowę tej linii. Symferopolski Komitet Techniki Leśnej skierował do miasta Melitopola agronoma Gregorija Wacławowicza Karwackiego dla zorganizowania zatrzymania piasków we wspomnianej strefie. Terytorium tego piaskowego masywu znajdowało się w cześci we wsi Kizjar, a w części w mieście Melitopol. ……… Nazywano to Kozim Jarem..

W 1872 rozpoczęto a w 1874 zakończono budowę linii kolejowej z Melitopola do Symferopola, ale ruch pojazdów nie był regularny, gdyż przy silnym wietrze piasek całkowicie zasypywał tory. W kwietniu 1892 roku silny wiatr przywiał i uruchomił piaski, które nie tylko zasypały linie kolejową ale także kolejowe urządzenia i na ich oczyszczenie były utracone znaczace środki. Szczególnie w tym czasie Gregorij Wacławowicz Karwacki przystosowuje nieprzydatny dla rolnictwa kawał sypkich piasków. W ksiedze.. za 1893 rok pod numerem N 2609 z 3 listopada wskazano, ze G.W. Karwackiemu sprzedano szeljugowy fragment ziemi o powierzchni 3 dziesiecin za 120 rubli. W tym okresie w Melitopolu i jego okolicach praktycznie plonujace drzewa nie rosły. Przy badaniach życia i interesów chłopów, roślinności w klimatycznych w warunkach Melitopolskiego Kraju, Karwacki doszedł do wniosku , ze na tej ziemi przy znacznym niedostatku wilgoci mogą wzrastać owocowe drzewa i jagodniki, które mogłyby zatrzymywać ruch piasków i równocześnie przynosza płody.

Karwacki na powierzchni ¾ dziesięciny utworzył w mieście oazę na której były plantacje kłubinku, rozarii, kwietniki i kilku owocowych drzew. Itd…. Kwestie fachowe – hodowlane.Pierwszy znaczący urodzaj przyniosły winnice na Krymie u brata Sergieja, z Besarabii, Niemiec i innych krajów. Dla przeróbki winorosli w wino Karwacki pobudował dom w którym wytwarzano sok i różne sorty wina…. Niektóre wina okazywały się mieć wyjatkowo wysoką jakość…. Otrzymywały nagrody i medale…. Starszy brat Andrzej założył na tych, że samych piaskach przemysłowy sad na 25 hektarach, wraz z nim wielki ziemianin, uchodzca z Francji A.L. Filiber. W 1922 roku sady Andrzeja Karwackiego i N.A. Filibera zostałyznacjonalizowane i na ich bazie później była organizowana stncja sadownicza, a potem filia Ukrainskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Sadownictwa. Zapomniano, że stali u zródeł powstania Melitopolskiego sadownictwa…. Andrzej był pierwszym chirurgiem Melitopola, okazywał nieocenioną praktyczną pomoc mieszkańcom miasta.

7) ANASTAZJA KARWACKA; c. Wacława .Анастасия - врач, жила в Петербурге; Anastazja Wacławowna Karwacka – lekarz, mieszkała w Petersburgu

8) OLGA KARWACKA; c. Wacława, Ольга (Леля) - фельдшер-акушерка, жила в Херсоне, пользовалась большим авторитетом в городе, как специалист; Olga Wacławowna Karwacka – felczer – akuszerka, mieszkała w Chersonie, cieszyła się duzym autorytetem w mieście,

9) ELIZAWIETA KARWACKA , c. Wacława Елизавета - педагог, жила в Одессе Elzbieta Wacławowna Karwacka – pedagog, mieszkała w Odessie

10) HELENA KARWACKA, c, Wacława; и Елена, которая умерла в молодом возрасте.
Helena zmarła w młodym wieku

11) KONSTANTYN KARWACKI


Ich potomkowie stanowią elitę rosyjskiej inteligencji w Kijowie, Petersburgu, Moskwie



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


KULT 2 KSIĘŻNICZKA WEGIERSKA ?

Z opowiadań rodzinnych Karwackich jeden z założycieli rodu był uchodzca z Chorwacji i nazywał się Harwackij. Z czasen litera H zmieniła się na K. W 1460 roku jeden z Karwackich ożenił się z siostrą króla wegierskiego Macieja Korwina, który przy wsparcuy drobnych i średnich feudałow i obywateli przeprowadził centralizacje kraju, powołał stała armię i uwolnił Wegry od zależności tureckiej.


W Niesieckim za Szymonem Staropolskim Monument Polonia – Sartmatia znajdujemy, że na przełomie XV/XVI jedenym z wnuków/ lub porawnuków Wincentego Granowskiego i jego żony Elzbiety z Pilczy (Z rodu Toporczyków-Pileckich, wywodziła się Elżbieta Granowska, córka wojewody sandomierskiego (1368) Ottona z Pilczy - Pilecki herbu Topór. – jak tez trzecia żona Władysława Jagiełły) oraz ich syna Jana hrabhiego na Pilczy, kasztelana krakowskiego był:

*** na ostatek wojewoda Sandomierski 1523. Stanisław, któremu do śmierci Zygmunt Król puścił był starostwo Grodeckie, in MS. Petricov. żona jego Katarzyna Węgierka z książąt Węgierskich, co o niej opowiada jej nagrobek w Pilcy,( Starowol. in Monum.) umarł 1527. w Pilcy pogrzebiony

Był on herbu Leliwa gdzie na niebieskim polu jest pólksiezyc a nad nim gwiazda. Inna gałęź Pileckich pisała się herbu Topor

** Hrabia na Pilczy - Pilecki (Granowski) Jan h. Leliwa (ok. 1405–1476), kasztelan krakowski. Był synem Wincentego Granowskiego (zob.) i jego drugiej żony Elżbiety z Pilicy (zob.), od r. 1417 trzeciej żony króla Władysława Jagiełły. Matka w trosce o przyszłość syna i zapewnienie mu pozycji godnej królewskiego pasierba spowodowała (wykorzystując fakt przetrwania dawnych form ustrojowych na terenie Jarosławszczyzny), że Jagiełło postanowił w początkach 1420 r. przenieść prawo zwierzchnie nad lennikami jarosławskimi na osobę P-ego i nadać mu tytuł hrabiego. Wg Jana Długosza decyzję tę udaremnił kanclerz Wojciech Jastrzębiec *) , który odmówił przywieszenia pieczęci do sporządzonego przywileju, argumentując swój czyn troską o dobro państwa. Wydaje się jednak, że zaważył tu przede wszystkim ogólny sprzeciw opinii publicznej. Po śmierci Elżbiety Jagiełło otoczył jej dzieci troskliwą opieką. Dn. 16 VII 1420 w Wiślicy, za zgodą najwyższych dostojników małopolskich, poświadczył, że dobra łańcuckie i tyczyńskie dzierży jedynie dożywotnio na mocy cesji zmarłej i po jego śmierci przejdą one na własność jej dzieci (choć kupił je od babki P-ego Jadwigi, wdowy po Ottonie z Pilicy (zob.). W istocie już 21 VIII t. r. zwrócił te dobra Janowi, zwanemu do r. 1450 częściej Granowskim (po ojcu) niż Pileckim (po matce). Od r. 1424 uczestniczył on w zjazdach generalnych ziemi krakowskiej i sandomierskiej. W r. 1430 dawał królowi porękę za Jana Długosza z Niedzielska, a w r. n. poręczył Żegocie z Łękawy za Krzesława z Grzybowa. Co najmniej do r. 1450 P. rezydował głównie na zamku łańcuckim, w którym gościł wielokrotnie Władysława Jagiełłę, gdy ten udawał się na Ruś (w l. 1421, 1423, 1424, 1427, 1431, 1433, 1434).

*) w kręgu prymasa Wojciecha Jastrzebca występował w latch 30tych wieku XV JAN KARWACZsKI:

"KARWACZski" , PIERWSZE BRZMIENIE NAZWISKA ma miejsce w dokumencie Prymasa Wojciecha Jastrzębca: 22 marzec 1436 JAN KARWACKI / Karwaczski (syn sędziego Nelascariusa i Małgorzaty de Carwacz) świadkiem na dokumencie kaliskim przyjętym przez arycybiskupa gnieźnieńskiego (1423-1436) Wojciecha Jastrzębca *) – przyjętym na zamku w Opatowie k . Wieruszowa …. . Prymas WOJCIECH był też herbu Jastrzębiec więc Jan Karwaczski de Karwacz (herbu Bolesta/Boleścic) byli z jednego rodu. Związany z dworem prymasa IANNIS KARWACZSKI mógł być więc protoplastą rodzin kalisko-gnieźnieńskich , jurajskich lub sandomierskich z RYTWIAN ( w XV/XVI wielka rezydencja prymasa i jego spadkobierców)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


KULT 3 : herb Labędź z gwiazdą czy raczej Leliwa ?
.

Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego Łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herbu Łabędź ??? a MOŻE LELIWA ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczętowania poczty.

Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka.


Nie ma odmiany herbu Łabędzia z gwiazda. Mając wizeruenek tylko w pieczęciach herbowe i pocztowej, może księżyc w hjerbie Leliwa uważali za łabedzia ?, na którym jest 6 ramienna gwiazda (u nich 8 ramienna ? )


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


CZY w domenach Pileckich zyli KARWACCY ?


Oczywiście jest mnóstwo gniazd Karwackich na Juzre Małopolskiej od Czestochowy do Krakowa, dalej w dawnym Sandomierskim od Jędzejowa po Saandomierz i Lublin.
W XVIII wieku znajdujemy Karwackich w samej Pilczy (obecnie Smoleniu) i jej okolicy:


viewtopic.php?f=45&t=2512&p=26381&hilit=gniazda+jurajskie#p26381


GNIAZDO/parafia PILICA/pow. lelowski:
Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu.
JENDRZEJ KARWACKI (SUMARIUSZ DOKUMENTÓW KAMERY WOJNY I DOMEN W BIAŁYMSTOKU1796-1807/1469. 13 V 1797. Maciej Klichowski, Jędrzej Karwacki, Math Kwaśniowski, UrządMiasta Pilicy poświadczają, Żee Żyd Mejer Lewkowicz zamierza załatwić sprawy w kordonie rosyjskim; rkps; pol.; sygn. 2461; k. 20.; poz 471 ... 1469
JAN KARWACKI; ROCZNIK WOJSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO na rok 1818Pułk 2 piechoty : Sztab niższy KARWACKI JAN Podlekarz

GNIAZDO/parafia STRZEGOWA/pow. lelowski:
Dom nr 19 (spis mieszkańców 1791)
Ur 1751 : SZYMON KARWACKI, l. 40
Ur. 1759 : MARIANNA KARWACKA, l. 32


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:
Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30 żona ?????/bratowa Szymona ?
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2
a wraz z nimi Jacenty Janolik z żoną Kunegundą i synami Marcinem i Janem;
Szczepan Janolik z żoną Marianną i synem


GNIAZDO SMOLENIE (dawna PILCZA) :

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Smoleniu/Parafia Pilica nie ma mieszkających tam Karwackich, są natomiast 3 rodziny Franczyków:

6) Jan Franczyk l, 25 (ur. 1766) z żoną Brygidą l. 24, bratem Jendrzejem lat 40, synem Wawrzyńcem 9 i Janem lat 6.
7) Sebastian Franczyk l. 30 (ur 1761), żona Agnieszka l.24, matka Marianna l. 50,
19) Ignacy Franczyk l. 30 (ur 1761), z żoną Magdaleną l.24 synami Franciszkiem lat 8, Walentym 1, c. Katarzyną 6 i Justyną 4.

GENERACJA 1790
Na mikrofilmach akt USC parafii Strzegowa pomiędzy Wolbromiem a Pilicą trafiam na nowe gniazdo KARWACKICH w SMOLENIU-STRZEGOWIE:
Z ustaleń spisowych 1791 roku wynika, ze w Smoleniu Karwackich nie było. Zapewne Andrzej wżenił się w Smoleniu:

GNIAZDO SMOLENIE (dawna Pilcza):

Synowie Andrzeja i Marianny z Pilicy ????
ANDRZEJ KARWACKI ( ur. 1796) ze Smolenia
MAGDALENA z d. Woytalówna-KARWACKA (ur.1799)
* ich syn MARCIN KARWACKI (ur. 1823)
* ich córka KATARZYNA KARWACKA, ur. 7 maja 1826; zmarła 17 stycznia 1829
* ich syn IGNACY KARWACKI, ur. 2 lutego 1829
UWAGA: prof. matematyki w IT w Krakowie ????

* Syn MARCIN KARWACKI syn Andrzeja ? (ur, 1823) ożeniony z Justyną (ur. 1835) z Franczyków:
* *JAN KARWACKI ich syn ur. 27.X.1865 roku, zm. 6. XI.1865
* * JULIANNA KARWACKA, c. Marcina i Justyny, ur. 30.XII.1867..

brat Andrzeja ? JACEK KARWACKI .. ur ok. 1810 .... zmarły 19 listopada 1862
AGNIESZKA KARWACKA ,ur. w 1816 roku w Smoleniu córka Franciszka i Ewy z Lataczów Pociejów, żona Jacka Karwackiego,
AGNIESZKA KARWACKA jw. wdowa po Jacku 22. X. 1866 wychodzi w Smoleniu/Strzegowie za wdowca Wojciecha Bąbe, lat. 53

ANDRZEJ (miał syna Marcina), JACEK, mogą być synami Andrzeja i Marianny z Pilicy
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40


W Słowniku geograficznym Królestwa.... o miejscowości SMOLEŃ:

" wieś, folwark, ruiny zamku, pow. olkuski, gm. Pilica, parafia Strzegowa, przy drodze z Pilicy do Wolbromia, w wyniosłem położeniu..... (...). Ruiny Zamku, piękny ogród i malownicze położenie 40 os.. 293 mieszkańców; w 1827 roku 32 os. 194 mieszkańców,1876 folwark mórg 691. W 1877 od Hubickich kupił go Leon Epstein i wcielił do dóbr Pilica. Smoleń wchodził wczesniej w skład dóbr Ogrodzieniec, których właściciel Serwryn Bonar wystawił (lub odbudował) tutejszy Zamek. w II połowie XVIII wieku była tutaj fabryk szrutu"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalej patrz gniazda krakowskie i sandomierskie

Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 614: gniazda tarnowskie

Postprzez akarwa » 08.04.2018

Aneks 614:

Gniazda tarnowskie


NIECIECZA

Marcin Karwacki / Karczwazki i Marianna Leibies z Niecieczy k/. Krakowa ; 5 km na SWW od Dabrowy Tarnowskiej
Syn Ludwik chrzest 22 sierpien 1846

Lludovicus Karczwazki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
22 sierpień 1846
Nieciecza, Zieciecza, Kraków, Poland father: Martinus Karczwazki
mother: Marianna Leibies


RADGOSZCZ

Wincenty Karwaki /Karwacki / Karczwazki i Teresa baranowska z Maniów i Radgoszczy w diec. Tarnów
Córki:
Anna Teofila 27 kwiecień 1783 w Radgoszczy 5km na E od Dabrowy tarnowskiej
Marianna Teodora ch. 2 kwiecień 1781
Anna Salomea ch 18 lipiec 1792 z Maniów n. Wisła koło Szczucina


RADGOSZCZ MANIÓW

Anna Salomea Karwaki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
18 lipiec 1792
Maniów, Maniów, Kraków, Poland father: Vincentius Karwaki
mother: Theresia Baranokus

Anna Theophila Karwicki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
27 kwiecień 1783
Radgoszcz, Radgoszcz, Kraków, Poland father: Vincentius Karwicki
mother: Teressia

Marianna Teodora Karwick
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
2 kwiecień 1791
Maniów, Maniów, Kraków, Poland father: Vicentius Karwick
mother: Thersia Barnawyska


TARNÓW

Regina Karwacka Michalczyk z Tarnowa
Mąż Kazimierz
Syn Jan
Regina Karwacka Mother
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900
spouse: Casimirus Michalczyk
child: Joannes Michalczyk



Sofia Karwacka matka Salomei diec. Tarnów


Sophia Karwacki Mother
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900
child: Salomea

SŁOPNICE limanowskie

Walenty Karwacki ze Słopnic 5 km na SW od Limanowej Mąz Agnieszki Rysiówny
Ojcec:
**Helena Kunegunda Karwacka chrzest 18 sierpień 1822
Słopnice, Słopnice, Kraków, Poland – diec. Tarnów
**Józef Karwackiego chrzest 14 marzec 1825 par. Limanowa
Joseph Karwacki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
14 marzec 1825
Limanowa, Limanowa, Kraków, Poland father: Valentinus Karwacki
mother: Agnes Rysiowna


Karwacki // Archiwum aneksy 167-348 - Biblioteka Genealogii ...
www.genealogia.okiem.pl › ... › Słownik Biograficzny › K____
1. Kopia
16 sie 2013 - Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900. Joseph JÓZEF Karwacki 1825 z Limanowej syn WALENTEGO i Agnes Rysiównej father:Valentinus Karwacki 1800 mother:Agnes Rysiowna 1800 baptism: 14 Marzec 1825 Limanowa, Limanowa, Kraków, Poland Poland, Tarnow Roman ...

Valentinus Karwacki
mentioned in the record of Joseph Karwacki
Name Valentinus Karwacki
gender Male
Wife Agnes Rysiowna

Son Joseph Karwacki
Other information in the record of Joseph Karwacki
from Polen, Tarnau, Kirchenbücher des römischen-katholischen Bistums Tarnau
Name Joseph Karwacki
Event Type Baptism
Event Date 14 Mar 1825
Event Place Limanowa, Limanowa, Kraków, Poland
House Number 2
Gender Male
Father's Name Valentinus Karwacki
Mother's Name Agnes Rysiowna

Volume Beginning Year 1833
Volume Ending Year 1842

Helena Cunegundis Kaszwacki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
18 sierpień 1822
Słopnice, Słopnice, Kraków, Poland father: Valentinus Kaszwacki
mother: Agnes Rys

Valentinus Karwacki
Father
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 spouse: Agnes Rysiowna
child:Joseph Karwacki


BRZESKO

Benuidus Karwacki z Brzeska diec. Tarnów
Zona Katarzyna Wojewoda
Syn Jakub Karwacki chrzest 22 lipec 1827

Jacobus Karwacki
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 baptism:
22 lipiec 1827
Brzesko, Brzesko, Kraków, Poland father: Benuidus Karwacki mother:Catharina Wajewada

Other information in the record of Jacobus Karwacki
from Polen, Tarnau, Kirchenbücher des römischen-katholischen Bistums Tarnau
Name Jacobus Karwacki
Event Type Baptism
Event Date 22 Jul 1827
Event Place Brzesko, Brzesko, Kraków, Poland
House Number 24
Gender Male
Father's Name Benuidus Karwacki
Mother's Name Catharina Wajewada

Volume Beginning Year 1790
Volume Ending Year 1889

Benuidus Karwacki Father
Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900 spouse: Catharina Wajewada
child: Jacobus Karwacki
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki

Postprzez akarwa » 25.04.2018

Aneks 615

Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowieckiej


(patrz inne posty i aneksy z rawskiego)

Gniazdo Krzemienica 5 km na S od Rawy Mazowieckiej


Nob. 1720 Aleksander Karwacki i Cecylia Galinska z Podkonic Wielkich
1727-1799 319zg Cecylia Karwacka Galinska lat 72 zona Aleksandra zm 18 stycznia, strona 40 Krzemienica Podkonice W.
1799 319zg Cecylia Karwacka Krzemienica Podkonice W.


UWAGA: Tomaszów Mazowiecki - Jasień
1750-1777 ALEKSANDER KARWACKI posiadacz wybraństwa Jasieńskiego pod Tomaszowem Mazowieckim w wyroku referendarskim Krola Stanislawa Poniatowskiego przeciwko księciu Stanislawowi Lubomirskiemu i innym z dnia 15 maja 1778 r.


1726 ur Mikołaj Karwacki Franciszek Agnieszka Krzemienica Chociwek (labor ?)

Nob. (GD) 1760 Tekla Karwacka Raszewska z Krzemienicy
1796 52 Sl Jan GD Raszewski wdowiec lat 33 GD Tekla Karwacka lat 16 Krzemienica świadkowie GD GD Klemens Lewszczynski, Wojciech Kozarski, Wincenty Niwinski slun 6 styczen

Nob. 1780 Marianna Karwacka Goliszewska z Wale krzemienieckich
1806 612zg Józefa Goliszewska 6 lat suchoty Nobil Jan Marianna Karwacka Krzemienica Wale
1806 612zg Józefa Goliszewska Jan Marianna Karwacka Krzemienica Wale

1817-1830 13zg Walenty lat 17 Karwacki Józef Rozalia Krzemienica Podkonice Wielkie
1814-1831 34 zg Leopold lat 17 Karwacki Józef Rozalia Krzemienica Podkonice Wielkie

1833 68 ur Franciszek Karwoski Stanisław Joanna Paszkowska Krzemienica

1870 24 zg Michalina Karwowska Wiktoria Karwowska Krzemienica Chociw

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz tez
Aneks 582


Łodzkie
Lubochnia GLINNIK k. Spały

Szlacheckie GNIAZDO mazowieckie Jasień – Lubochnia pod Tomaszowem Mazowieckim
1750-1777 ALEKSANDER KARWACKI posiadacz wybraństwa Jasieńskiego pod Tomaszowem Mazowieckim w wyroku referendarskim Krola Stanislawa Poniatowskiego przeciwko ks. Stanislawowi Lubominrskiemu i innym z dnia 15 maja 1778 r.
1780-1781 Zg. 1IX Helena 6 mies Karwacka Generos Aleksander Lubochnia 5 km NE od Tom.Maz Glinnik k. Spały

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sobota Wola Kalkowa
1742-1822 7zg Michał Karwacki lat 80 Sobota m. Kutnem a Łowiczem Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli

Sobota Gosławice na N od Woli Kalkowej
1830 22ur ? Karwacka Sobota Gosławice
1830 22ur Ludwika (niesl) Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice

1907 362sll Stefan Nowacki Adam, Marianna Karwacka & Józefa Woskowska Michał, Józefa Widaczewska Łódź św. Krzyż


Karwaccy aneks 428: Geneteka stare gniazda sieradzkie i wiel
Sobota ponizej Plecki Dabrowy
Sobota /Wola kałkowa 1816 slub 54 1816 16 Franciszek lat 25 Miterczak
Helena lat 22 Karwacka
Sobota 1822 zgon 38 1822 7 Michał Karwacki Sobota
Sobota 1830 ur 58 1830 22 ? Karwacka Sobota
Sobota 1853 slub 37 1853 16 Ignacy Kajetan Kamionka AgnieszkaKarwacka & Zofia Malińska Pacholak

1873 28sl slub Ignacy Kamionka Kajetan, Elżbieta Karwacka Tekla Sęczkowska Maciej, Marianna Matejewska Strzegocin Swiniary nieczytelny skan

Sobótka 1873 ur 162 1873 45 Marianna Nowacki Józef Małgorzata Karwacka Sobótka

Karwaccy aneks 426: Geneteka: stare gniazda łęczyckie
Sobota poniżej Plecki Dabrowy
Sobota ponizej Plecki Dabrowy 1816 slub 54 1816 16 Franciszek Miterczak
Helena Karwacka
Sobota 1822 z 38 1822 7 Michał Karwacki
Sobota 1830 u 58 1830 22 ? Karwacka
Sobota 1853 slub 37 1853 16 Ignacy Kamionka Karwacka Zofia Malińska

1873 28sl slub Ignacy Kamionka Kajetan, Elżbieta Karwacka Tekla Sęczkowska Maciej, Marianna Matejewska Strzegocin Swiniary nieczytelny skan
Sobótka 1873 u 162 1873 45 Marianna Nowacki Józef Małgorzata Karwacka


Plecka Dąbrowa
Plecka Dąbrowa 1811 zg 86 1811 44 Dorota Sikorska Michał Katarzyna Karwacka
Plecka Dąbrowa 1816 u 183 1816 31 Marcin Sikorski Michał Katarzyna Karwacka
Plecka Dąbrowa 1826 zg 43 1826 2 Katarzyna Karwacka

Plecka Dąbrowa 1822 slub 25 1822 3 Piotr Jagusiak & Apolonia Sikorska
Plecka Dąbrowa 1847 slub 64 1847 4 Józef Sikorski Karwacka & Franciszka Gajdorek
Plecka Dąbrowa 1860 slub 63 1860 7 Józef Sikorski Karwacka & Jadwiga Cieślak

1800 ANTONI KARWACKI i Agata Wozniak
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 616:Szlacheckiie gniazdo z Maliszewka drobin

Postprzez akarwa » 25.04.2018

Aneks 616

Szlacheckie gniazdo z Maliszewka drobinskiego


(atrz inne pliki i aneksy dotyczące Drobina i okolicy)

Rodzina nob. 1810 Józefa Karwackiego i 1806 nob.Krystyny Mroczynskiej z Maliszewka na S od Drobina

1834 1ur 8 grudzień gpdz 17.00 Konstanty Wojciech Józef Karwacki Nob/urodz. Józef pisarz dworski lat 24 w maliszewku zamieszkały Nobil/urodz Krystyna lat 28 Mroczyńska Rogotwórsk Maliszewko świadek nobil/urodz Józef Rzesztoraski ekonom lat 30 i nobil/urodz Wojciech Pniewski dziedzic czastkowy na maliszewie lat 40


UWAGA

Koziebrody drobinskie pomiedzy Ciechanowem a Płockiem
Koziebrody 1801 zgon Paweł Karwacki Koziebrody
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 617:Wsród Karweckich jeszcze KARWACKA 1750 ?

Postprzez akarwa » 25.04.2018

Aneks 617

Wśród Karweckich jeszcze KARWACKA 1750 ?


1782 1 sl Joannes lat 50 Honestus Winkler Franciscus, Marianna Regina lat 28 wdowa Karwacka Bydgoszcz (Fara)
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 618:Proces i egzekucja Jana Karwackiego w 165

Postprzez akarwa » 01.05.2018

Aneks 618

Proces i egzekucja Jana Karwackiego ( KARWATSKY) w 1657 roku w Cieszynie

W "szukaj archiwum" przypadkowo trafiam na rejestr dokumentów dotyczących Jana Karwackiego sciętego w Cieszynie w 1657 roku za rozboje na Sląsku.


Sa to przechowane w AP Katowice dokumenty datowane jak nizej :


29 I 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/2/772 Skany: 0 1657, 29 I, Świerklaniec: Hr. Gabriel Henckel do starosty ziemskiego bytomskiego, Joachima Bujakowskiego, w sprawie procesu złoczyńcy Jana Karwackiego, który, jak się dowiedział z listu starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego, barona /Kaspra/ von Borck, został ujęty i poddany śledztwu; ze swej strony hrabia wyznaczył pisarza Kuźnicy Halembskiej / Hieronim Maniecki/ do zebrania materiału dowodowego przestępstw, popełnionych przez Karwackiego na terenie państwa bytomskiego i gdzie indziej, m.in. w Żywcu; starosta winien udzielić mu wszelkiej pomocy. Na odwrocie nota o przyjęciu pisma 30 I 1657 r.1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach


17 II 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/2/778 Skany: 0 1657, 15 II, Świerklaniec: Hr. Gabriel Henckel zawiadamia starostę ziemskiego bytomskiego, Joachima Bujakowskiego, że otrzymał pismo od starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego, barona /Kaspra/ von Borck, w sprawie procesu złoczyńcy, Jana Karwackiego. Na odwrocie nota o przyjęciu pisma 17 II 1657 r.1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach


15 III 1657 Jednostka aktowa: 12/650/0/2/842 Skany: 0 1657, 15 VIII, Halemba: Hieronim Maniecki /pisarz Kuznicy Halembskiej/ do hrabiego Gabriela Henckla ze skargą na starostę ziemskiego bytomskiego /Joachim Bujakowski/, który do tej pory, mimo kilkunastu ponagleń, nie zwrócił mu całości wydatków, poniesionych w związku z toczącym się w Cieszynie procesem Jana Karwackiego, skazanego tamże na śmierć i zalega nadal na sumę 32 zł polskich i „kilku groszy”; prosi o interwencję1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach


27 IV 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/2/795 Skany: 0 1657, 27 IV, Cieszyn: Wyciąg z orzeczenia sądu wójtowskiego m. Cieszyn w sprawie Jana Karwackiego z Korony Polskiej, winnego napadów i rozbojów, który, po przesłuchaniu przez delegowanych przez hrabiego Gabriela Henckla: Hieronima Manieckiego i Jerzego Giermka, został skazany na karę śmierci przez ścięcie mieczem; wyrok podlega zatwierdzeniu przez namiestnika księstwa cieszyńskiego1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach

28 IV 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/2/799 Skany: 0 1657, 29 IV, Cieszyn: Królewska kancelaria księstwa cieszyńskiego zawiadamia hrabiego Gabriela von Henckel o zamknięciu procesu i skazaniu na karę śmierci przestępcy Jana Karwackiego1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach

28 IV 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/2/797 Skany: 0 1657, 28 IV, Cieszyn: Wójt przysiężny i rajca miasta Cieszyna poświadczają, że delegowany przez hrabiego Gabriala Henckla i starostę ziemskiego bytomskiego [Joachim Bujakowski], pisarz Kuźnicy Halembskiej, Hieronim Maniecki, regularnie i pracowicie uczestniczył w przesłuchaniach przestępcy („maleficanta”) Jana Karwackiego; drugi z delegatów, mieszczanin bytomski, Jerzy Giermek, nie był w niczym przydatny; koszta ich udziału w postępowaniu sądowym wyniosły łącznie 24 talary i 26 groszy, ponadto 28 groszy od wójta na wino1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach


15 V 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/3/3459 Skany: 0 1657, 15 V, Halemba: Hieronim Maniecki /pisarz Kuznicy Halembskiej/ przesyła staroście ziemskiemu bytomskiemu /Joachim Bujakowski/ wykaz wydatków poniesionych w Cieszynie /w związku z procesem Jana Karwackiego/; do tej pory otrzymał od p. Kreczyka /Andrzej/ tylko część należności, tj.45 talarów; zaznacza, że gdyby zamiast niego jechał do Cieszyna prokurator kameralny /Mikołaj Kalus/ to koszta byłyby większe. W. p.s. informuje, że kartacze dla „synowca” starosty będą za 2 tygodnie, posłał już po nie do Skoczowa. W załączeniu 2 egzemplarze spisu wydatków /”terminatura wydatków(...)1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach


12 VI 1657 katowice Jednostka aktowa: 12/650/0/3/3464 Skany: 0 b.d.r. [1657], 12 VI, Bytom: Rejestr spraw rozpatrywanych podczas posiedzenia sądu ziemskiego w Bytomiu w dniu 12 VI (1657 r. ?): 1)zwrot długu dla porucznika („Oberleutnant”) Cobel, 2)pieniądze wpłacone (jako podatek ?) z ziemi bielskiej – 433 złp; 3) kobieta oskarżona o zabicie własnego dziecka zrodzonego z nieprawego związku („nierządnie porodziwszy”) ma być osadzona w więzieniu w (ratuszu) bytomskim, a potem sądzona przez tenże sąd ziemski 4) magistrat bytomski prosi o pomoc w zapłaceniu podatku (zapewne sprawy tej dotyczy też pismo 3 miast m. in. Bytomia z dnia 5 VIII); 5) miasto nie zapłaciło niejakiemu Hieronimowi („Jaroszowi”) Manieckiemu za „wydatki na złoczyńcę” (pewnie przesłuchanie z zastosowaniem tortur) „złoczyńcy” Jana Karwackiego1657-1657 Archiwum Państwowe w Katowicach


KIM BYŁ ten skazaniec, skąd pochodził ? W XVII wieku rozboje na Sląsku uprawiali różni rodowodem .... Zaskakuje zbieżność imienia i czasu z weteranem spod Beresteczka, bohaterem z potopu szwedzkiego oficerem królewskim podstarostą Janem Karwackim , który (wraz z bratem Wojciechem) na polecenie Jana Kazimierza organizował obronę na zywiecczyźnie i szedł z odsieczą dla Częstochowy ? CZYZBY PO POTOPIE ZAJMOWAŁY GO ROZBOJE ?



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



https://dziennikzachodni.pl/katowskie-r ... /ar/949142

Katowskie rody na Śląsku. Były z nimi "ostre sprawy"


Kat jak wynika z archiwów, dostawał różne przykre zlecenia. Grzebał samobójców, obcinał uszy. Kiedyś hrabia von Donnersmarck na prośbę swej małżonki ułaskawił od kary obcięcia prawego ucha pewną dziewczynę. Uszy obcinano wtedy za "szelmostwo". Trudno dociec, co to właściwie oznacza. Na pewno żaden szelma z wyższej sfery takiej kary nie musiał się obawiać.Ale ścięcia mieczem już tak. W 1657 roku sąd wójtowski w Cieszynie skazał na taką karę dobrze urodzonego Jana Karwackiego za napady i rozboje na Górnym Śląsku. Odbyło się najpierw "ostre twarde pytanie i examinowanie", a potem kat wykonał wyrok.O dobrych katów było coraz trudniej. Mieli mniej roboty, odkąd panowie nie mogli już według swojego widzimisię skazywać włościan na tortury i śmierć. Dorabiali więc sobie handlem rzekomych stryczków jako talizmanów. Ale w końcu rzucali fach jak Jakub Glori z Raciborza.

Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/katowskie-r ... /ar/949142
Załączniki
Cieszyn 2.JPG
Wyrok str 2
(1.01 MiB) Nie pobierane
Cieszyn 1.JPG
Wyrok str 1
(1.19 MiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 619:Zapis z 1616 roku dla Katarzyny Karwackie

Postprzez akarwa » 02.05.2018

Aneks 619
Zapis z 1616 roku dla Katarzyny Karwackiej Lewoniowej


Katarzyna Karwacka c. Stanisława zona Mikołaja Lewona

Jednostka aktowa: 1/399/0/-/274 Skany: 0 Fragment archiwum z Połonki. Papiery Brzuchańskich, Szyszłów i innych, przeważnie z powiatów upickiego i słonimskiego.1575 - 1842


Zawartość/Incipit/Treść/Opis (...)zem Dowgirdowiczem oraz z jej synami z pierwszego małżeństwa Mikołajem i Jaroszem Satnisławowiczami Dowgiałowiczami dóbr Uzbole w powiecie upickim za 1400 kop gr. lit. Michałowi Mikołajewiczowi Narbuttowi, wyp. z akt ziemskich upickich z 1575, kop., b.d.;

potwierdzenie przez Mikołaja Krzysztofowicza Lewona zapisu zastawnego z 1616 r. dla swej żony Nastazji Stanisławówny Karwackiej 1600 kop groszy litewskich na wsiach Zaszyrwincze, Kryklany i Budziany w pow. upickim, na których jednocześnie zapisuje jej dożywocie, oryg.

Oraz wypis z akt trybunalskich litewskich, 1619; akt sprzedaży z 1646 r. przez Konstantego z żoną Aleksandrą Oziembłowską i Trojana Andrzejewskich na prawie wieczystym lennym dóbr Jurgiany w pow. upickim, które Zygmunt III, król p(...)
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 620:Skąd Karwaccy w Chrzanowie ?

Postprzez akarwa » 05.05.2018

Aneks 620

Skąd Karwaccy w Chrzanowie
?

W XIX i XX wieku w archiwum Chrzanowie pojawiaja się:

Jednostka aktowa: 12/1178/0/-/1_254 Skany: 0 Akta pertraktacji spadkowej po śp. Wiktorii z Piechowskich Karwackiej z Chrzanowa1903-1905
Indeksy osobowe Karwacka z Piechowskich Wiktoria KARWACKA dd PIECHOWSKA zm. 1903 ?

Jednostka aktowa: 12/1178/0/-/1_1238 Skany: 0 Akta pertraktacji spadkowej po śp. Marii Karwackiej z Chrzanowa1907-1910
Indeksy osobowe Karwacka Maria KARWACKA MARIA zm. 1907 ?

Jednostka aktowa: 12/1178/0/-/1_223 Skany: 0 [Akta sprawy spadkowej po Mariannie z Karwackich Oczkowskiej z Chrzanowa]1918-1921
Indeksy osobowe Oczkowska z Karwackich Marianna OCZKOWSKA dd KARWACKA zm, 1918

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jest spis mieszkańców Chrzanowa z 1790 roku:

Jest kilkanascie rodzin OCZKOWSKICH, kilka Piechowskich nie ma Karwackich

15 lutego 1791 ma miejsce słub 1738 WALENTEGO KRZOSKA / KRZOSZKA wdowca i Małgorzaty Karwaczanki panna parafianka
22 grudnia 1791 ma miejsce chrzest ich córki Wiktorii, c. Walentego Krzeszka i Małgorzaty Karwaczonki

Adresowo :

WALENTY KRZESZKA ma dom numer 163 jest wdowcem ma 52 lata jest wdowcem ma dzieci:
- Małgorzata lat 15
- Marianna lat 5

W domu 179 mieszka rodzina KARWALSKICH
1732 WAWRZYNIEC lat 58 i Małgorzta lat 49 oraz ich dzieci:
- Łukasz lat 13
- Agnieszka lat 18
- Małgorzata lat 15
- Marianna lat 8
- Karolina lat 5
oraz brat / ojciec ? 1712 MATEUSZ KARWALSKI lat 78
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 621: Archiwa kaliskie Karwackich

Postprzez akarwa » 06.05.2018

Aneks 621
Archiwa kaliskie Karwackich ; Mikołaj 1802-1852


kalisz 1748 Skarga Mateusza Kazimierza Wyrżykowskiego z 20 VII 1748 dotycząca zapłaty należności przez Starszych Synagogi Kaliskiej sporządzona przez
Karwackiego w Kaliszu (k. 8-9); 3 Jednostka aktowa: 11/1267/0/3/805 Skany: 0 Akta tyczące się sum na synagodze kaliskiej[1722] 1861
kalisz 1748 Skarga Mateusza Kazimierza Wyrżykowskiego z 20 VII 1748 dotycząca zapłaty należności przez Starszych Synagogi Kaliskiej sporządzona przez Karwackiego w Kaliszu (k. 8-9); 4 (...)ra 18 dokumentów: 1) Testament Honorata Antoniego Szabelkowicza, sporządzony przez niego w Kaliszu 12 VIII 1726 i powierzony notariuszowi Kazimierzowi Szymańskiemu oraz nota notariusza dot. egzekucji testamentu 20 I 1741 (k. 1-7.); 2) Skarga Mateusza Kazimierza Wyrżykowskiego z 20 VII 1748 dotycząca zapłaty należności przez Starszych Synagogi Kaliskiej sporządzona przez Karwackiego w Kaliszu (k. 8-9); 3) Pismo Starszych Synagogi Kaliskiej z 8 I 1753 do Andrzeja Piątkiewicza surrogata kaliskiego w sprawie spłaty procentów należnych Mateuszowi i Petroneli Wyrzykowskim od sum lokowanych na Synagodze Kaliskiej (k. 10-11); 4) Skarga Mateusza Chylawskiego, wiceprokuratora Kapituły Kolegiaty Kaliskiej z 16 VIII 1751 przeciwko Aleksandrowi Kożuchowskiemu(...)

kalisz 1852 Franciszek Karwacki kancelista Jednostka aktowa: 11/1/0/2.1/295 Skany: 0 Służba Franciszka Karwackiego, kancelisty1852-1853

kalisz 1852 Franciszek Karwacki kancelista Jednostka aktowa: 1/227/0/1/1470 Skany: 0 Akta personalne Karwackiego Franciszka aplikanta powiatu kaliskiego, [później kancelisty biura naczelnika powiatu kaliskiego].1852-1854

kalisz 1852 Franciszek Karwacki kancelista Karwacki Franciszek, aplikant, kancelista biurowy

agad KALISZ 1817-1852 1800 Mikołaj karwacki Jednostka aktowa: 1/227/0/1/1472 Skany: 0 Akta personalne Karwackiego Mikołaja aplikanta przy inspektorze wydziałowym […] [Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Kaliskiego?, później rewizora celno-rogatkowego przy komorze celnej I klasy Szczypiorno.1817-1852
agad KALISZ 1817 MIKOŁAJ KARWACKI Karwacki Mikołaj, aplikant KWK, rewizor
kalisz 1866 MIKOŁAJ KARWACKI Jednostka aktowa: 11/1267/0/2/691 Skany: 0 Akta spadku po Mikołaju Karwackim [właściciel domu w Kaliszu]1866-1867
kalisz 1866 MIKOŁAJ KARWACKI Karwacki Mikołaj - właściciel domu w Kaliszu, spadkodawca

kalisz 1880 Pelagia Karwacka z Brudzewa zam w Łodzza obraze cara Jednostka aktowa: 1/250/0/-/0476 Skany: 0 Po obwinieniju prożywajuszczej w g. Łodzi żytiel`nicy posada Brudzew (toj że gminy) Kol`skago u. Kaliszskoj gub. Pielagii Karwackoj w sowierszenii priestupl. priedusmotr. 248 st. Ułoż. o nakaz. [obraza cara]. [Dot. oskarżenia mieszkającej w m. Łodzi, mieszk. os. Brudzew (tej samej gm.) pow. Kolskiego, gub. Kaliskiej, Pelagii Karwackiej o popełnienie przestępstwa według art. 248 kodeksu karnego].1880

kalisz 1901 Magdalena Karwacka z Pleszewa Jednostka aktowa: 11/92/0/7/1317 Skany: 0 Karwacka Magdalena - Pleszew1901
kalisz 1909 Antonina Karwacka z pleszewa Jednostka aktowa: 11/92/0/7/1318 Skany: 0 Karwacka Antonina - Pleszew1909
kalisz 1909 1909 Jozef Karwacki syn Jozefa z Tynca Jednostka aktowa: 2/1582/0/-/Z 1708 Skany: 0 Karwacki Józef, syn Józefa, ur. 3.X.1909 r., Tyniec, gm. Podgrodzie Kaliskie, przynależność partyjna: KPP1946-1990

kalisz 1920 wal staromiejski Jednostka aktowa: 11/19/0/5.2/2521 Skany: 0 [Akta budowlane nieruchomości przy ul. Wał Staromiejski, nr hip. 566,566B, nr miejski 293/294, dotyczą zaświadczeń dla władz skarbowych, podziału nieruchomości na place budowlane, budowy nowych ulic, stanu technicznego domu]1920-1937
kalisz 1920 Karwacka Franciszka - właścicielka nieruchomości; Karwacki Franciszek - właściciel nieruchomości; Karwacki Iwan - właściciel nieruchomości; Kawiecki Ignacy - właściciel nieruchomości Indeksy osobowe Falczyński Franciszek - dzierżawca domu i pola; Karwacka Franciszka - właścicielka nieruchomości; Karwacki Franciszek - właściciel nieruchomości; Karwacki Iwan - właściciel nieruchomości; Kawiecki Ignacy - właściciel nieruchomości; Korycki Ignacy Zygmunt - właściciel nie(...)
kalisz 1921 Garbarska 3a Jednostka aktowa: 11/19/0/5.2/2812 Skany: 0 Akta budowlane nieruchomości przy ul. Garbarskiej nr 3a, nr hip. 323, 324/228, nr miejski 159, 159a, 169 dotyczą budowy budynku mieszkalnego, remontu, opłaty kanalizacyjnej, budowy klatki schodowej i dołu biologicznego, zaświadczenia dla władz skarbowych]1921-1933

kalisz 1921 Wiktoria -Karwacka właścicielka nieruchomości; Indeksy osobowe (...)ternik Abram Jura - właściciel nieruchomości; Glanternik Szmul i Tyla - właściciele nieruchomości; Herman Karol - właściciel nieruchomości; Hurtig Ernestyna - właściciel nieruchomości; Hurtig Juliusz - właściciel nieruchomości; Hurtig Maksymilian - właściciel nieruchomości; Jarmuszkiewicz Wiktoria i Aleksander; Jarmużyńscy Marceli i Wiktoria - właściciele nieruchomości; Karwacka Wiktoria - właścicielka nieruchomości; Kleid Ruchla - właściciel nieruchomości; Krzemińska Józefa - właścicielka nieruchomości; Krzyżewska Aniela - właścicielka nieruchomości; Mansfeld Hana - właściciel nieruchomości; Mansfeld Izrael Lipman - właściciel nieruchomości; Mansfeld Szmul Szajga - właściciel nieruchomości; Nadel Dawid - właściciel nieruchomości; Nadel Józef (...)

kalisz 1933 Franciszka Karwacka o rozłoż. na raty Jednostka aktowa: 11/81/0/1/102 Skany: 0 A. w spr. cyw. Mokszan Antoni c/a Karwacka Franciszka o rozłoż. na raty zł. 500,-1933

kalisz Sulmierzyce 1912 Józef Karwacki i Wiktoria Krenz Jednostka aktowa: 11/1298/0/5/269 Skany: 0 [Akta w sprawie poświadczenia dziedziczenia po właścicielu ziemi Józefie i Wiktorii z d. Krenz małż. Karwackich z Sulmierzyc]1912
kalisz Sulmierzyce 1914 Teodozja dd Karwacka Gibasiewicz Jednostka aktowa: 11/1298/0/5/345 Skany: 0 [Akta w sprawie poświadczenia dziedziczenia po Teodozji Gibasiewicz z d. Karwackiej ze Sulmierzyc]1914
kalisz Sulmierzyce 1914 Teodozja dd Karwacka Gibasiewicz Tytuł tłumaczony/nazwa obcojęzyczna Blattsammlung betreffend: Erbschein nach Theodosia Gibasiewicz geb. Karwacki
kalisz Sulmierzyce 1917 Stanisława Karwacka Jednostka aktowa: 11/1298/0/6/459 Skany: 0 [Dyspozycje w przypadku śmierci wdowy Stanisławy Karwackiej ze Sulmierzyc]1917-1918
kalisz Sulmierzyce 1917 Stanisława Karwacka Tytuł tłumaczony/nazwa obcojęzyczna Akten die Verfügung von Todes wegen der Witwe Stanislawa Karwacki Sulmirschütz
kalisz Sulmierzyce 1931 śp. Stanisława Karwackiego [wymiernika, wdowca po Mariannie z domu Rękosiewicz] z Sulmierzyc1931 Jednostka aktowa: 11/1190/0/9/116 Skany: 0 Akta w sprawie testamentowej śp. Stanisława Karwackiego [wymiernika, wdowca po Mariannie z domu Rękosiewicz] z Sulmierzyc1931
kalisz sulmierzyce 1946 Kazimierza Karwackiego]1946-1946 Jednostka aktowa: 11/1224/0/2.2/827 Skany: 0 [Akta w sprawie karnej przeciwko Władysławi Morawińskiemu i Helenie Morawińskiej z Sulmierzyc osk. z art. 262 kk o przywłaszczenie krowy należącej do Kazimierza Karwackiego]1946-1946

kalisz Kazała agad 1935 KAZAŁA Karwacki Kazimierz - właściciel gosp. r Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/1935 Skany: 0 Grunty poniemieckie [we wsi] Kazala - Nicpoń Antoni[1946] 1950-1954
kalisz kazala 1935 KAZAŁA Karwacki Kazimierz - właściciel gosp. r Indeksy osobowe Heider Edward - właściciel gosp. rolnego; Heider Heinrich - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Kazimierz - właściciel gosp. rolnego; Nicpoń Antoni - właściciel gosp. rolnego; Rancz Paul - właściciel gosp. rolnego (Aleksandrów)
kalisz kazala 1936 Antoniego Karwackiego z Marcinek Jednostka aktowa: 11/82/0/1/345 Skany: 0 A. dot. Antoniego Karwackiego z Marcinek c/a Józef Schudy z Marcinek1936
kalisz kazala 1936 Franciszka i Marty Karwackich z Ostrowca Jednostka aktowa: 11/82/0/1/539 Skany: 0 A. dot. Franciszka i Marty Karwackich z Ostrowca c/a Wanda Niegolewska z Myjomic1936
kalisz kazala 1937 Ignacy karwacki Jednostka aktowa: 11/195/0/7/40 Skany: 0 Akta Ignacego Karwackiego1937
kalisz kazala 1954 Karwacki Marcin - właściciel gosp. rolneg Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/1956 Skany: 0 Grunty poniemieckie [we wsi] Kazala - Rejestry i wykazy szacunkowe1954
kalisz kazala 1954 Karwacki Marcin - właściciel gosp. rolneg Indeksy osobowe (...)est - właściciel gosp. rolnego; Grunwald Oswald - właściciel gosp. rolnego; Heider Edward - właściciel gosp. rolnego; Heider Gotfryd - właściciel gosp. rolnego; Heinrich Gustaw - właściciel gosp. rolnego; Henke August - właściciel gosp. rolnego; Janot Gotlib - właściciel gosp. rolnego; Jehn Amanda - właściciel gosp. rolnego; Kałużny Bronisław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Marcin - właściciel gosp. rolnego; Kasprzyk Franciszek - właściciel gosp. rolnego; Klenke Adolf - właściciel gosp. rolnego; Klinke Adolf - właściciel gosp. rolnego; Kluge Juliusz - właściciel gosp. rolnego; Kołacki Józef - właściciel gosp. rolnego; Kornacki Franciszek - właściciel gosp. rolnego; Krzemionka Bronisława - właściciel gosp. rolnego; Kuboś Olga - właściciel (...)

kalisz ostrowiec 1937 Antoniego Karwackiego z Zmyślony-Parz Jednostka aktowa: 11/82/0/1/749 Skany: 0 A. dot. Antoniego Karwackiego z Zmyślony-Parz. c/a Roch Bochyński z Kuźnicy Myśl.1937

kalisz ostrzszow 1941 Elzbieta Karwacka Lodz Jednostka aktowa: 11/196/0/2/1054 Skany: 0 [Akta osobowe więźnia - Karwacka Elżbieta, zam. Łódź]1941
po zmarłych Andrzeju i Pelagii małżonkach Karwackich zam. w Szklarce Myślniewskiej, Antonim, Stanisławie, Jadwidze Karwackich zam. w Gwiździelach oraz Władysławie Karwackim zam. w Bierzowie]1948 [1953]
kalisz ostrz 1948 po zmarłych Andrzeju i Pelagii małżonkach Karwackich zam. w Szklarce Myślniewskiej, Antonim, Stanisławie, Jadwidze Karwackich zam. w Gwiździelach oraz Władysławie Karwackim zam. w Bierzowie]1948 [1953] po zmarłych Andrzeju i Pelagii małżonkach Karwackich zam. w Szklarce Myślniewskiej, Antonim, Stanisławie, Jadwidze Karwackich zam. w Gwiździelach oraz Władysławie Karwackim zam. w Bierzowie]1948 [1953]
kalisz ostrz 1948 po zmarłych Andrzeju i Pelagii małżonkach Karwackich zam. w Szklarce Myślniewskiej, Antonim, Stanisławie, Jadwidze Karwackich zam. w Gwiździelach oraz Władysławie Karwackim zam. w Bierzowie]1948 [1953] Jednostka aktowa: 11/1225/0/16/1061 Skany: 0 [Akta w sprawie spadkowej po zmarłych Andrzeju i Pelagii małżonkach Karwackich zam. w Szklarce Myślniewskiej, Antonim, Stanisławie, Jadwidze Karwackich zam. w Gwiździelach oraz Władysławie Karwackim zam. w Bierzowie]1948 [1953]
kalisz ostrzszow 1947 Marta karwacka Franciszkowa Jednostka aktowa: 11/1077/0/-/402 Skany: 0 Sprawa Marty Karwackiej z Ostrzeszowa przeciwko Franciszkowi Karwackiemu nieznanego z miejsca pobytu o rozwód1947-1950

kalisz parzynow 1941 Elzbieta Karwacka Lodz Indeksy osobowe Karwacka Elżbieta - więzień
kalisz parzynow 1949 po zmarłej Stanisławie Karwackiej z d. Noculak z Jednostka aktowa: 11/1225/0/16/1164 Skany: 0 [Akta w sprawie spadkowej po zmarłej Stanisławie Karwackiej z d. Noculak zam. w Parzynowie]1949

kalisz piskory 1945 Andzrej karwacki Obiekt fotograficzny: 11/1241/0/-/403/3 Skany: 0 Fotografia Andrzeja Karwackiego
kalisz piskory 1945 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Kawecki Stanisław - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/2300 Skany: 0 Grunty poniemieckie [we wsi] Piskory - Akta formalno-prawne, wykazy nadzielonych[1928] 1945-1947
kalisz piskory 1945 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Kawecki Stanisław - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe (...)właściciel gosp. rolnego; Kaczmarek Marianna - właścicielka nieruchomości [Jarantów]; Kaczmarek Paweł - właściciel gosp. rolnego; Kaczmarek Rozalia - właściciel gosp. rolnego; Kaczmarek Stanisław - właściciel gosp. rolnego; Kaczmarek Walery - właściciel gosp. rolnego; Kaczmarek Walery - właściciel nieruchomości [Jarantów]; Kanwischer Frydrych - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Kawecki Stanisław - właściciel gosp. rolnego; Kawecki Walenty - właściciel gosp. rolnego; Kieliszek Andrzej - właściciel gosp. rolnego; Klawiter Krystian - właściciel gosp. rolnego; Kluda Ilusz - właściciel gosp. rolnego [Jarantów Kolonia]; Kluga Juliusz - właściciel gosp. rolnego; Kluge Juliusz - właściciel gosp. rolnego; Kocman Edwa(...)

kalisz szklarka ostrzeszow 1947 Maria Karwacka z d. komorowska Jednostka aktowa: 11/1225/0/9/315 Skany: 0 [Akta w sprawie uznania ojcostwa Kazimierza Komorowskiego, syna Marii Karwackiej z d. Komorowskiej przez rolnika Jana Karwackiego]1947-1948

kalisz teodorow 1950 Karwacki Kazimierz - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/2835 Skany: 0 Grunty poniemieckie [we wsi] Teodorów - Akta formalno-prawne, t. II[1948] 1950
kalisz teodorow 1950 Karwacki Kazimierz - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe (...)l - właściciel gosp. rolnego; Fletter Gotfryd - właściciel gosp. rolnego; Gołdyn Józef - właściciel gosp. rolnego; Grzywacz Józef - właściciel gosp. rolnego; Guć Gustaw - właściciel gosp. rolnego; Jakubosz Marian - właściciel gosp. rolnego; Janot Ernst - właściciel gosp. rolnego; Kamiński Teofil - właściciel gosp. rolnego; Kanwischer Frydrych - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Kazimierz - właściciel gosp. rolnego; Klimczak Antoni - właściciel gosp. rolnego; Klimczak Jakób - właściciel gosp. rolnego; Kmieciak Stanisław - właściciel gosp. rolnego; Kołodziejczyk Marek - właściciel gosp. rolnego; Kopczyński Czesław - właściciel gosp. rolnego; Krauze Emil - właściciel gosp. rolnego; Krauze Regina - właściciel gosp. rolnego; Krygiert Albert - właś(...)

kalisz zbiersk pleszew 1945 Karwacki Marcin - właściciel gosp. rolnego; Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3459 Skany: 0 Parcelacja powojenna majątku Zbiersk - Akty nadania ziemi i ich zmiany, t. I[1945] 1950-1967
kalisz zbierskpleszew 1945 Karwacki Marcin - właściciel gosp. rolnego; Indeksy osobowe Andrzejak Andrzej - właściciel gosp. rolnego; Andrzejak Teresa - właściciel gosp. rolnego; Antczak Teresa - właściciel gosp. rolnego; Fabisiak Wojciech - właściciel gosp. rolnego; Gabryś Tomasz - właściciel gosp. rolnego; Grala Józef - właściciel gosp. rolnego; Jankowski Józef - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Marcin - właściciel gosp. rolnego; Kliszewska Józefa - właściciel gosp. rolnego; Kopystyński Bronisław - właściciel gosp. rolnego; Kubiak Franciszek - właściciel gosp. rolnego; Łuczak Wawrzyniec - właściciel gosp. rolnego; Macniak Michał - właściciel gosp. rolnego; Maćkowski Ignacy - właściciel gosp. rolnego; Malando Bronisław - właściciel gosp. rolnego; Mikuła Józef -(...)
kalisz zbiersk 1946 Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3943 Skany: 0 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Karwacki Czesław[1946] 1961
kalisz zbiersk 1946 Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego
kalisz zbiersk 1946 Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3959 Skany: 0 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Parużyński Józef[1946] 1956-1958
kalisz zbiersk 1946 Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe Cukrownia i Rafineria "Zbiersk" SA - była właścicielka majątku (Zbiersk, Petryki, Kiączyn); Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Parużyńska Józefa - właściciel gosp. rolnego; Parużyński Józef - właściciel gosp. rolnego
kalisz zbiersk 1946 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3961 Skany: 0 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Senkowski Serafin[1946] 1956-1961
kalisz zbiersk 1946 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe (...)k Franciszek - właściciel gosp. rolnego; Jankiewicz Maria - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego; Krzyżaniak Tomasz - właściciel gosp. rolnego; Krzyża(...)
kalisz zbiersk 1948 Karwacki Michał zam. Kalisz c/a Karwacka Kazimiera z d. Weber zam. Kalisz o rozwód1948 Jednostka aktowa: 11/1181/0/-/576 Skany: 0 Sprawa Karwacki Michał zam. Kalisz c/a Karwacka Kazimiera z d. Weber zam. Kalisz o rozwód1948
kalisz zbiersk 1950 Karwackiej Zofii [zam. Zbiersk] o ustalenie treści aktu urodzenia [Jadwigi Marii Karwackiej]1950 Jednostka aktowa: 11/1180/0/2.5/2739 Skany: 0 Akta w sprawie cywilnej Karwackiej Zofii [zam. Zbiersk] o ustalenie treści aktu urodzenia [Jadwigi Marii Karwackiej]1950
kalisz zbiersk 1950 Karwacki Adam - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3070 Skany: 0 Grunty poniemieckie [we wsi] Zbiersk [Kolonia] - Regulacja, akta formalno-prawne[1949] 1950-1952
kalisz zbiersk 1950 Karwacki Adam - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe (...) - właściciel gosp. rolnego; Karnc Frydrych - właściciel gosp. rolnego; Karnc Juliusz - właściciel gosp. rolnego; Karne Gotfryd - właściciel gosp. rolnego; Karolewski Jan - właściciel gosp. rolnego; Karpiński Ignacy - właściciel gosp. rolnego; Karuc Gotfryd - właściciel gosp. rolnego; Karutz Frydrych - właściciel gosp. rolnego; Karutz Gotfryd - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Adam - właściciel gosp. rolnego; Kącman Ernst - właściciel gosp. rolnego; Kisman Stanisław - właściciel gosp. rolnego; Klafiter Gotfryd - właściciel gosp. rolnego; Klat Andrzej - właściciel gosp. rolnego; Kmieć Józef - właściciel gosp. rolnego; Kołodziejczyk Ignacy - właściciel gosp. rolnego; Koniusz Jan - właściciel gosp. rolnego; Kościelny Franciszek - właściciel gos(...)
kalisz zbiersk 1951 Karwacki Antoni, zam. Zbiersk Jednostka aktowa: 11/196/0/2/1055 Skany: 0 [Akta osobowe więźnia - Karwacki Antoni, zam. Zbiersk, pow. Kalisz]1941
kalisz zbiersk 1951 Karwacki Antoni, zam. Zbiersk Indeksy osobowe Karwacki Antoni - więzień
kalisz zbiersk 1961 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3944 Skany: 0 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Karwacki Jan1961
kalisz zbiersk 1961 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego
kalisz zbiersk 1961 Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3973 Skany: 0 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Wykaz nadzielonych1961
kalisz zerkow 1961 Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego Indeksy osobowe (...)sp. rolnego; Grabarczyk Anna - właściciel gosp. rolnego; Grala Wawrzyniec - właściciel gosp. rolnego; Gruziński [Kazimierz] - właściciel gosp. rolnego; Grzelaczyk Tomasz - właściciel gosp. rolnego; Guć Rudolf - właściciel gosp. rolnego; Guziński Władysław - właściciel gosp. rolnego; Ignaczak Stanisław - właściciel gosp. rolnego; Janczak Maria - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Kawecki Józef - właściciel gosp. rolnego; Kęćka Michał - właściciel gosp. rolnego; Klat Andrzej - właściciel gosp. rolnego; Klat Antoni - właściciel gosp. rolnego; Klimczak Józef - właściciel gosp. rolnego; Klimek Józef - właściciel gosp. rolnego; Kliszewski Stefan - właściciel gosp. rolnego; Koncman Wanda - właściciel gosp. rolnego;(...)
kalisz zbiersk 1961 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego; Jednostka aktowa: 11/231/0/1.4/3974 Skany: 0 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Wykaz gospodarstw1961-1970
kalisz zbiersk 1961 Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego; Indeksy osobowe (...)ak Władysław - właściciel gosp. rolnego; Jankiewicz Maria - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego; Klat Andrzej - właściciel gosp. rolnego; Klimczak Jó(...)
kalisz zerkow agad 1934 TOMASZ KARWACKI w sprawie familijnej po zmarłej Helenie Karwackiej z d. Gmerek, zam. Żerków o wydanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca Tomasza Karwackiego]1934 Jednostka aktowa: 11/1355/0/3.16/3492 Skany: 0 [Akta w sprawie familijnej po zmarłej Helenie Karwackiej z d. Gmerek, zam. Żerków o wydanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca Tomasza Karwackiego]1934
kalisz zerkow agad 1934 TOMASZ KARWACKI w sprawie familijnej po zmarłej Helenie Karwackiej z d. Gmerek, zam. Żerków o wydanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca Tomasza Karwackiego]1935 Jednostka aktowa: 11/1355/0/3.12/3902 Skany: 0 [Akta w sprawie testamentowej Heleny Karwackiej z d. Gmerek, zam. Żerków, żony Tomasza Karwackiego, zam. Lisew]1934-1939
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____