32770. Karwacki / KARWACCY: duplikaty postów 31. - 41

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Odp: Karwacki / KARWACCY: FORUM

Postprzez akarw » 19.02.2018

39 dupl.. Dzieje farmaceutycznej rodziny Karwackich – dr Maciej Bilek

(tekst od Autora)


Dr n. farm. Maciej Bilek


Dzieje farmaceutycznej rodziny Karwackich


Wśród licznych dyplomów magistrów farmacji, prezentowanych w salach krakowskiego Muzeum Farmacji, znajduje się dyplom Stanisława Augusta Karwackiego – postaci do tej pory całkowicie nieznanej historykom farmacji. Dzięki kontaktowi nawiązanemu z prawnukiem magistra Karwackiego – panem Sebastianem Wójcikiem-Jackowskim, udało się odtworzyć w wyczerpujący sposób niezwykle interesujące życie tej postaci, a także losy jego synów: Witolda – farmaceuty, oraz Sławomira – prawnika, który ponad swój zawód ukochał aptekarstwo.

Stanisław Karwacki urodził się 21 kwietnia 1867 roku w Skale, jako syn Sebastiana, „kupca w Skale” i „małżonki jego” – Emilii Kosickiej. Ochrzczony został 13 maja 1867. Ojciec Stanisława zamieszkiwał wcześniej w folwarku Konczany w Sułoszowej. Po upadku Powstania Styczniowego, w którym wedle rodzinnej tradycji brał udział jako intendent, przeniósł się po odebraniu majątku przez władze carskie na stałe do Skały. Tradycje farmaceutyczne w rodzinie Karwackich są żywe od początku XIX wieku. Dziadek Stanisława – Marcin Karwacki, urodzony 6 listopada 1768 na krakowskim Kazimierzu, w roku 1792 zamieszkały przy ulicy Stradom 13, w pierwszych latach XIX wieku osiadł w Jędrzejowie, gdzie otworzył w rynku aptekę. Prowadził ją aż do swojej śmierci 8 stycznia 1837 roku. Córka jego – Teresa, wyszła za mąż za aptekarza Dominika Franckego (1780-1849), właściciela apteki w Miechowie. Apteka ta pozostawała w rękach ich potomków (dzieci – Franckich, wnuków – Zaporskich i prawnuków – Skalskich) przez prawie 150 lat.

W Krakowie Stanisław Karwacki uczęszczał do Gimnazjum św. Anny, mieszkając w rodzinnym domu swojej matki Emilii z Kosickich (zespół budynków Floriańska 12 i św. Tomasza 17). W czasie nauki zaprzyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim i przyszłym dyrektorem krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego – Tadeuszem Estreicherem.

Ilustracja 1
Stanisław Karwacki
Zdjęcie z witryny internetowej Andrzeja Karwackiego (strona „Karwacki.org”)Po ukończeniu praktyki aptecznej i zdaniu egzaminu tyrocynalnego w roku 1891, wstąpił na studia farmaceutyczne. Dyplom magistra farmacji otrzymał 11 lipca 1893 roku. Pierwszym miejscem pracy Stanisława Karwackiego była apteka Władysława Gumińskiego w Myślenicach. Wedle rodzinnych przekazów młody magister farmacji po całodziennej pracy w aptece sypiał w niewielkim pokoiku dla pomocnika, z osobnym wejściem od sieni. Z ciekawostek można dodać, że uczestniczył w trakcie pobytu w Myślenicach w kursie tańca, organizowanym w gmachu ówczesnej Szkoły Miejskiej, wzniesionym z funduszy potomkini Augusta II Mocnego, księżnej Augustyny Montleart z Krzyszkowic. Jednocześnie działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, co dokumentuje zachowane w zbiorach rodzinnych archiwalne zdjęcie, reprodukowane w niniejszym artykule.

W Myślenicach Karwacki pozostawał zatrudniony do roku 1896. Wówczas to, na łamach „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, ukazało się ogłoszenie o następującej treści: „Magister farmacyi z pięcioleciem na ukończeniu, katolik dobrze polecony, poszukuje posady. Zgłoszenia pod adresą: Stanisław Karwacki w Myślenicach”.


Ilustracja 2
Stanisław Karwacki w stroju „Sokoła”.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Nie udało się jednak ustalić, czy ktoś na ogłoszenie odpowiedział i gdzie ewentualnie magister Karwacki podjął pracę. Wiemy z cała pewnością, że od pierwszego dnia września 1903 roku wydzierżawił aptekę w Mszanie Dolnej, należącą do Pauliny Fijałkowskiej, wdowy po aptekarzu Julianie Fijałkowskim. Jeszcze na początku roku 1903, wyswatany przez ciotkę, u której mieszkał podczas studiów w Krakowie, poślubił Martynę Jankowską, o czym informowało nawet „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „W kościele parafialnym w Środzie (księstwo Poznańskie) odbył się ślub kol. Stanisława Karwackiego, aptekarza w Mszanie dolnej, z panną Martyną Jankowską”. Będący wdowcem ojciec wybranki, był właścicielem składu towarów w Środzie Wielkopolskiej, znajdującym się przy ulicy Ogrodowej. Ślub został przełożony, gdyż tuż przed wcześniejszym terminem wydarzyła się tragedia – zaczadzili się ojciec i starsza siostra panny młodej, która opiekowała się młodszym rodzeństwem.

To właśnie dzięki wniesionemu przez majętną żonę posagowi, Karwacki mógł wydzierżawić aptekę w Mszanie wraz z wytwórnią wody sodowej. W Mszanie na świat przyszli dwaj synowie państwa Karwackich: Witold (19 listopada 1903 ) i Sławomir (5 września 1905 ). Okazało się jednak, że Martyna Karwacka nie polubiła górzystych stron południowej Galicji, w których czuła się źle.

Magister Karwacki dzierżawcą mszańskiej pozostawał aż do 1 stycznia 1906, kiedy to wydzierżawił kolejną aptekę – w Wojniczu. Śladem jego pobytu w tej miejscowości jest ogłoszenie, które zamieścił „Czasopiśmie Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „Asystenta farmacyi starszego na stałą posadę poszukuję. S. Karwacki, aptekarz w Wojniczu”. Dzierżawcą apteki w Wojniczu pozostawał nadal w roku 1910, gdyż jako taki wymieniony jest przez cytowane już „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” wśród magistrów farmacji, składających podanie o nadanie koncesji na własne apteki. Na początku 1910 roku ubiegał się o koncesję na prowadzenie apteki „na Grzegórzkach pod Krakowem, w Perechińsku pow. Dolina, w Gorlicach na Zawodziu przy ul. Mickiewicza, w Krakowie przy ul. Warszawskiej względnie Szlak, w Tarnobrzegu przy ul. Prowadzącej od Rynku do wsi Miechocina”. Następnie wystąpił o przyznanie koncesji na prowadzenie aptek w „gminie Grzegórzki pod Krakowem, w Perehińsku (pow. Dolina), oraz o nowe apteki w Gorlicach, Krakowie i Tarnobrzegu”. W kilka miesięcy później występował o koncesję na nową aptekę w Podhajcach. Dzierżawcą apteki w Wojniczu Karwacki pozostawał do końca roku 1911.

Niestety nie są znane losy magistra Karwackiego od roku 1911, a także w latach I wojny światowej. Informacji o ewentualnym otrzymaniu przez niego koncesji lub o wydzierżawieniu apteki nie przekazały żadne ówczesne czasopisma aptekarskie. Prawdopodobnie był więc w tym okresie szeregowym pracownikiem apteki. W Księgach adresowych Krakowa Stanisław Karwacki figuruje jednocześnie, jako „magister farmacji” zamieszkały w przy ulicy Kraszewskiego 9 i „aptekarz” zamieszkały w Podgórzu, przy ulicy Kołłątaja. Fakt zamieszkania Stanisława w Podgórzu potwierdza nawet synowa, wspominając, że syn Stanisława – Sławomir, uczęszczał tam do „trzeciej klasy”. Według innych podań rodzinnych, magister Karwacki miał także pracować w Drohiczynie, nie wiadomo jednak czy chodzi tu o miejscowość o tej nazwie na Polesiu, czy też nad Bugiem. W czasie ofensywy wojsk rosyjskich rodzina wyjechała z tego miasta, powróciła jednak po cofnięciu się frontu.

Pierwsza pewna informacja o Stanisławie Karwackim pochodzi z 27 października 1918, kiedy to zakupił wyposażenie apteki „Pod Kościuszką” Juliana Zielińskiego w podkrakowskich Liszkach, a w – 1920 uzyskał prawomocną koncesję na prowadzenie tejże apteki. Wówczas to, ulegając namowom żony, wydzierżawił aptekę na pięć lat i przeniósł się w rodzinne strony Martyny, do stolicy Wielkopolski – do Poznania. Tu, wynajął kilkupokojowe mieszkanie i… postanowił żyć dostatnio z dzierżawy apteki! Decyzja ta przypadła nieszczęśliwie na okres hiperinflacji: dzierżawa nie przyniosła oczekiwanych dochodów, a magister Karwacki związany umową dzierżawną, nie mogąc pracować we własnej aptece, zmuszony był udać się na tułaczkę po dawnej Galicji. Podejmował się kilkutygodniowych zastępstw i prac czasowych w aptekach, m.in. w Bieczu, Suchej Beskidzkiej, Krakowie. Cierpiały na tym najbardziej kilkunastoletnie dzieci państwa Karwackich – Witold i dwa lata młodszy Sławomir. Bardzo zdolni chłopcy, przez ciągłe zmiany miejsca zamieszkania, nie mogli uczyć się w żadnej szkole. Po wygaśnięciu kontraktu dzierżawy apteki „Pod Kościuszką” Karwaccy powrócili do Liszek. Apteka znajdowała się wówczas w budynku stanowiącym własność ciotki Stanisława Rosponda, wieloletniego przyjaciela młodszego syna Stanisława – Sławomira, późniejszego polonisty, docenta Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzenie apteki zapewniło rodzinie dostatek, a synowie – Witold i Sławomir, szczęśliwie zdali maturę w krakowskim liceum im. Augusta Witkowskiego.

Ilustracja 3
Odcisk pieczęci apteki „Pod Kościuszką” w Liszkach.
Ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Kontakt z potomkami Stanisława Karwackiego pozwolił na szczegółowe odtworzenie postaci tego aptekarza, dodajmy od razu – postaci nietypowej i niezwykle interesującej! Magister Karwacki, w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych farmaceutów, nie stawiał w swym życiu na pierwszym miejscu prowadzonej przez siebie apteki, lecz… podróże! Był wiecznie głodny nowych wrażeń i ciekawy świata. Praca w aptece była jedynie środkiem do uzyskiwania środków finansowych, które przeznaczał potem na kolejne, dalekie jak na przełom XIX i XX wieku, wyprawy. W zarobkowaniu jako aptekarz pomagał mu zapewne fakt, że był doskonałym fachowcem. W chwilach wolnych od aptecznych obowiązków zagłębiał się w lekturze książek i czasopism podróżniczych, słuchając przy tym radia. Przed samym wyjazdem był już tak doskonale obeznanym z interesującym go terenem, iż znał lepiej zabytki i osobliwości, niż zagadywani przez niego miejscowi! Czytał również rozmówki językowe, aby ułatwić sobie bezpośredni kontakt. Po kilkunastu miesiącach planowania i przygotowań, wyruszał w drogę, zadowalając się zaledwie małym tobołkiem, w którym znajdował się cały turystyczny ekwipunek. Magister Karwacki był człowiekiem wygodnym i wolał zapłacić za pranie lub kupić w trakcie podróży nową garderobę, niż dźwigać ze sobą walizy. Z najważniejszych, jeszcze XIX-wiecznych, podróży Karwackiego wymienić należy wypady do Budapesztu w roku 1897 (z okazji tysiąclecia Państwa Węgierskiego) oraz do Frankfurtu i Hamburga (1898). W roku 1900 magister Karwacki odbył długą podróż, niemal przez całą Europę: przez Heidelberg, Antwerpię, Brukselę, Paryż, Fontainebleau, Monte Carlo, Genuę, Lucernę, Innsbruck, Kolonię i Monachium. W rok później odwiedził Wenecję. Włochy musiały pozostawić na nim wielkie wrażenie, skoro już w roku 1907 przemierzył cały półwysep Apeniński, od Wenecji, poprzez Sorrento, Turyn, Mediolan, Rzym z Watykanem, aż po Neapol. Po tej wyprawie nastąpiła długa przerwa, przypadająca na okres I wojny światowej i organizowanie własnej apteki w Liszkach. W trasę wyruszył Karwacki dopiero w 1924. Był wówczas we Wiedniu. W roku 1931 odwiedził Norwegię, a w 1933 – Kopenhagę. W 1934 miała miejsce ostatnia podróż – do Sztokholmu. Wielkim, niespełnionym marzeniem Stanisława Karwackiego, była podróż do Palestyny, której na przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej. Wiedzę na temat podróży Stanisława Karwackiego rodzina czerpie z nie datowanego albumu, zatytułowanego Świat w obrazach. Zbiór fotografii najbardziej uwagi godnych miast, okolic i dzieł sztuki z Europy, Azyi, Afryki, Australii, Północnej Południowej Ameryki, wydanego nakładem „Dziennika Polskiego” we Lwowie. Karta tytułowa opatrzona jest adnotacją, dokonaną ręką magistra Karwackiego: „Wspomnienia z moich podróży”. Na poszczególnych stronach albumu, przedstawiających np. kasyno w Monte Carlo czy przesmyku Naerodal w Norwegii, znajdujemy adnotacje „Zwiedziłem w roku…”.

Drugą pasją Stanisława Karwackiego było badanie dziejów rodziny, kultywowanie tradycji i udział w zjazdach familijnych. Sympatie polityczne magistra Karwackiego kierowały się ku BBWR-owi.

Ilustracja 4
Stanisław i Sławomir Karwaccy.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.W roku 1936 część rodziny Karwackich wyjechała z Liszek do pobliskiego Czernichowa, gdzie przeniesiona została apteka. Oficjalnie aptekę w Czernichowie otwarto 17 kwietnia 1936 roku i od tego też dnia, także przez cały okres II wojny światowej, aż do śmierci, Stanisław Karwacki był właścicielem apteki i koncesji na aptekę w Czernichowie.

Magister Stanisław Karwacki zmarł 17 lutego 1949 roku, w wieku 82 lat, wciąż pracując w aptece. W zawodzie był czynny aż 64 lat, co podkreślała w nekrologu redakcja „farmacji Polskiej”: „W zmarłym zawód stracił jednego z seniorów, zacnego i powszechnie szanowanego kolegę. Cześć Jego pamięci!”.

***

Ilustracja 5
Odcisk pieczęci apteki w Czernichowie. Okres okupacji niemieckiej.
Zdjęcie z witryny internetowej Andrzeja Karwackiego (strona „Karwacki.org”)Jak wcześniej wspomniano synowie magistra Karwackiego – Witold i Sławomir, po osiedleniu się ojca w Liszkach, uzyskali pomyślnie świadectwa dojrzałości. Stanisław Karwacki postanowił udać się po poradę w sprawie dalszego toku nauki do swego dawnego szkolnego kolegi: profesora Tadeusza Estreichera, dyrektora krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panowie zdecydowali, że dla starszego Witolda najlepszym kierunkiem będzie farmacja, zaś dla młodszego Sławomira – studia medyczne. Decyzje te wydawać się mogły bardzo kontrowersyjne. Sławomir bowiem, już od najmłodszych lat, towarzyszył ojcu w pracy, kochając bez reszty aptekę i aptekarstwo… Ponadto posiadał duszę i uzdolnienia typowego humanisty, był oczytany, interesował się historią, filozofią, znał łacinę i grekę.

Jak się jednak okazało Sławomir Karwacki, nie mógł patrzeć na sekcje zwłok i przerwał studia na Wydziale Lekarskim, pomimo pomyślnego ukończenia pierwszego nauki. Rozpoczął studia prawnicze, uczęszczając jednocześnie m.in. na wykłady ze swej ulubionej historii. Z kolei jego brat, zamiast oddawać się studiom farmaceutycznym, myślał tylko i wyłącznie o nowinkach technicznych, rozczytywał się w czasopismach motoryzacyjnych, śledził rozwój przemysłu lotniczego i fotografii, próbował szczęścia jako motocyklista i pilot-szybownik… Te ostatnią dyscyplinę uprawiał na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim pod Porąbką, w organizującej się tam Szkole Szybowcowej. Już przed wojną był zwycięzcą licznych konkursów fotograficznych, a specjalizował się w unikalnej technice fotografii trójwymiarowej.

Ilustracja 6
Sławomir Karwacki w Tatrach, prawdopodobnie na grani nad Czarnym Stawem.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Ilustracja 7
Sławomir Karwacki oddaje skok na nartach.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Studiujący prawo Sławomir Karwacki coraz częściej zastępował ojca w pracy w aptece i stopniowo poszerzał swoją wiedzę z zakresu farmacji. Posiadając żyłkę do interesów, rozpoczął produkcję specjalnych mieszanek ziół leczniczych według własnego przepisu, które nazwał „Ziółkami Doktora Dietla”. Opublikował także kilka nie datowanych wydań książeczki pod tytułem O znaczeniu ziół w lecznictwie, którą podpisał imieniem i nazwiskiem ojca – Stanisława. Z katalogu Biblioteki Jagiellońskiej wynika, że kolejne wydania książeczki ukazywały się w latach: 1926, 1928 i 1929. Każde z wydań składało się z obszernego wstępu oraz reprodukowanych „listów dziękczynnych” od wyleczonych pacjentów. W każdym z wydań zmieniały się listy dziękczynne, a także – w pojedynczych akapitach – wstępy.


Książeczce O znaczeniu ziół w lecznictwie warto poświęcić więcej uwagi, gdyż dobitnie świadczy o zjawiskach, zachodzących w ówczesnej farmacji. Jest także obrazem praktykowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego sposobów reklamowania małej, prowincjonalnej apteki. We wstępie autor kwestionował wartość klasycznych metod terapeutycznych, opierających się na leczeniu syntetycznymi związkami chemicznymi, „które łagodziły wprawdzie chwilowe przykre objawy, lecz wyleczenie z całą stanowczością opóźniły i choroby ostre w chroniczne zamieniały”. Nauka odeszła niestety od wypróbowanych przez lecznictwo ludowe roślin leczniczych, „będących w stanie przywrócić utracone zdrowie”. Winne temu były nauki medyczne, które „odrzuciły wszystko, co się nie dało zważyć”. Odrzuciły także i zioła lecznicze, „ponieważ działania ich nie można było stwierdzić na poczekaniu, natychmiast, jak to bywa n.p. z taką morfiną, antypiryną, bromem”. „Gdyby – pisze autor – ludzkość naraz ujrzała ten ogrom charłactwa, wytworzonego leczeniem dużemi dawkami rtęci, bromem, morfiną i tym podobnymi specyfikami, toby oniemiała z przerażenia”. Jeszcze więcej szkód naturalnym metodom leczenia przyniosła bakteriologia, gdyż „choroby niemal wszystkie poczęto przypisywać wyłącznie działaniu drobnoustrojów, czyli bakterii. Aby więc chorobę usunąć, poszukiwano środków, któreby owe bakterye niszczyły, zabijały”.

Ilustracja 8
Okładka jednego z wydań książki „O znaczeniu ziół w lecznictwie”
Ze zbiorów rodzinnych.
Przemyślenia młodziutkiego Sławomira Karwackiego na temat terapii chorób zakaźnych były zdumiewająco głębokie: „Nie pomyślano o tem, że przecież owe bakterye rozwijają się zazwyczaj tylko wówczas, gdy osłabiony organizm straci swoje siły. – Zapomniano, że gdyby nawet udało się zniszczyć, to znajdą się jutro te same lub inne, które dokonają tak samo dzieła zniszczenia. – Zapomniano więc, że zdrowie musi być zdobyte w walce z czynnikiem chorobotwórczym, i że tylko zdrowie zdobyte w walce jest trwałe. – Zapomniano, że doświadczenie w ciągu wieków nabyte ma większą wartość, niżeli teorje paru naukowych odkryć (…)”. Takie nihilistyczne – choć w pełni uzasadnione – podejście do „nowoczesnej” nauki, kierowało wprost do naturalnych metod leczenia, a szczególnie do ziołolecznictwa.
Autor „O znaczeniu ziół w lecznictwie” we wzruszający sposób kontempluje doskonałość świata roślin: „Skład chemiczny pierwszej lepszej roślinki leczniczej wykazuje szereg składników leczniczych, z których jedne stanowią dla tkanek zwykłe pożywienie, jak białko, tłuszcz, cukier, węglowodany; inne zawierają pierwiastki niezbędnych w organiźmie soli, krwi, wreszcie olejki eteryczne i różne ciała złożone, przyspieszające przemianę materii, czyszczące krew, działające moczopędnie, rozwalniająco, napotnie i t.d.”.

W książeczce, w sposób niezwykle odkrywczy, podkreślano synergistyczne i wielokierunkowe działanie zespołu substancji czynnych, zawartych w roślinach: „nie ma więc tu owego jednostronnego działania przetworów chemicznych medycyny szkolnej”. Kolejną zaletą ziół leczniczych jest zdaniem autora omawianej książeczki „ich specyficzne działanie na cały organizm, a w szczególności na pewne organy, działanie tak wybitne i tak w różnych roślinach różnorakie, że wątpliwą rzeczą, czy kiedykolwiek chemia naśladować je potrafi”. Następnie wymienione i omówione zostają podstawowe grupy roślinnych substancji czynnych, takich jak: olejki eteryczne, „składniki ściągające”, „sole wapniowe”, „żelazo”, „kwasy roślinne”, „goryczki”, „sole potasowe” oraz „najrozmaitsze (…) połączenia węgla, siarki, fosforu, chloru i mnóstwo innych pierwiastków”.

Czym wobec powyższych rozważań były „Ziółka Doktora Dietla”? Ich wynalazcą miał być wybitny klinicysta profesor Józef Dietl. On pierwszy, „po kilku wiekach upadku” zastosował z nadzwyczajnym powodzeniem ziołolecznictwo, wykorzystując do tego celu „skombinowane specjalnie” ziółka żołądkowe. Według relacji autora książeczki, ziółka te pomogły tysiącom chorych, a sława Dietla obiegła cały stary kontynent, czyniąc go „najpopularniejszym lekarzem w Europie”. Zdaniem autora po zastosowaniu ziółek Dietla „osoby od szeregu lat chore na żołądek, którym żadne lekarstwa nie pomagały, po dłuższym stosowaniu wspomnianych ziółek, zupełnie odzyskiwały zdrowie. Nic też dziwnego – podsumowywał Sławomir-Stanisław Karwacki – albowiem ziółka te są niemal idealnym na wszystkie choroby żołądkowe i im pokrewne środkiem”.

Najlepszy rezultat odnosiły w zwalczaniu następujących schorzeń: „katar żołądka, wzdęcie, kurcze i bóle żołądka, zgaga, niestrawność, brak apetytu, uderzenia krwi do głowy, kurczowe wymioty, cuchnący oddech, ataki nerwowe, kolka wątrobowa, febra, malarya, skrofle, ogólne osłabienie”. Sposób użycia był prosty: „wsypuje się do porcelanowego naczynia dwie łyżki ziółek, zalewa się litrem wrzącej wody i pozostawia się przez pół godziny w ciepłem miejscu. Po przecedzeniu można osłodzić je łyżeczką miodu i pić trzy razy dziennie, początkowo po jednej czwartej szklanki, stopniowo dawkę zwiększając”. Ważnym było jednak, aby „uzbroić się przedewszystkiem w cierpliwość i używać ziółka żołądkowe przez czas dłuższy”. Jak zapewniał autor „Już po kilku dniach doznaje się znacznej ulgi; należy jednak prowadzić kurację wytrwale”.

Ilustracja 9
W aptece „Pod Kościuszką” w Liszkach. Na zdjęciu Sławomir Karwacki, z prawej - zasłonięta jego matka, Martyna Karwacka.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.
Sposób leczenia, który proponował Sławomir Karwacki, był kompleksowo przemyślany i cechował się dużym, jak na owe czasy, nowatorstwem. Poza stosowaniem „ziółek” chorzy byli bowiem zobowiązani do przestrzegania ścisłej, lekkostrawnej diety (szczegółowo omówionej w książeczkach) oraz wzmożonej aktywności fizycznej, która polegać miała m.in. na „gimnastyce szwedzkiej, przechadzkach po świeżem powietrzu, zmywaniu ciała zimną wodą”.

„Ziółka doktora Dietla”, jak ostrzegał Sławomir Karwacki, działają jednak tylko wtedy, gdy są „świeże i nie sfałszowane”. A najwyższej jakości „ziółka”, „zupełnie świeże i gwarantowanej jakości” otrzymać można było „jedynie w Aptece po Kościuszką w Liszkach w powiecie Krakowskim”. Cena za jedno pudełko „łącznie z broszurą pouczającą” wynosiła 2 złote i 50 groszy.

Każde z wydań omawianych książeczek opatrzone było kilkudziesięcioma, autentycznymi listami od wdzięcznych za uleczenie pacjentów. Listy te, pochodzące z całej Polski, przechowywał Sławomir Karwacki jeszcze długie lata po zakończeniu produkcji „Ziółek Doktora Dietla”. Oto zaledwie kilka z kilkudziesięciu cytowanych w O znaczeniu ziół w lecznictwie listów:

Wielmożny Panie Aptekarzu!
Jestem ogromnie wdzięczna WPanu Aptekarzowi za tak znakomite ziółka; po których używaniu mąż mój nadspodziewanie dobrze się czuje. To też każdemu ziółka te radzę i polecam.
Z głębokim poważaniem
Julia Kotulska, Lwów, ul. Bajki 39.
------------------------------------------
Szanowny Panie!
Za nadesłane ziółka Dra Dietla ślę serdeczne dzięki, działają nowiem rzeczywiście zdumiewająco!
Z poważaniem
Karolina Berezowska w Śniatynie
-----------------------------------------
Odkąd używam ziółka Dra Dietla, z każdy dniem czuję się zdrowsza. Wdzięczna za wyzdrowienie, starać się będę rozpowszechnić tę świetną kurację w całej okolicy.
Z poważaniem
Wik. Sławikówna, poczta Konojady, p. Brodnica
-----------------------------------------------------------
Szanowny Panie!
Piszę po raz drugi po ziółka Dra Dietla dla moich znajomych, gdyż oni wszyscy nadziwić się nie mogą poprawą mojego zdrowia. Przedtem byłem aż żółty skutkiem zaburzeń żołądkowych i ogólnego wycieńczenia. Obecnie po przeprowadzeniu gruntownej kuracji Pańskiemi ziółkami, odzyskałem w zupełności zdrowie i cerę posiadam czerstwą i rumianą. Niechaj Bóg Wielmożnemu Panu za to błogosławi.
Z poważaniem
Idzi Krukowski, Edwardów, powiat Piotrkowski
------------------------------------------------------------
Już po kilkakrotnem użyciu Pańskiej herbaty Dra Dietla, uczułem dużą ulgę w moich cierpieniach za co zasyłam Panu serdeczne: „Bóg zapłać”.
Z najwyższym szacunkiem
Wawrzyniec Głębocki, Janowiec
---------------------------------------
Ziółka Dra Dietla podziałały na mnie zadziwiająco, już po jednorazowem ich użyciu, odczułam znaczną ulgę. Obecnie jestem dzięki nim zupełnie wyleczoną. Jeszcze raz dziękuję za nie stokrotnie
Z poważaniem
M. Kuhmanowa, wieś Struś, poczta Rychnowo
--------------------------------------------------------
Ja zaś ze swej strony składam WPanu serdeczne podziękowanie za niezwykle szybkie i gruntowne wyleczenie mojej zony swemi ziółkami. Fakt ten, tak się rozniósł po całej okolicy, że wciąż ludzie chorzy na żołądek spieszą do mnie, żebym dla nich takie ziółka zamówił, zatem proszę jeszcze raz o szybkie ich nadesłanie, za co będziemy niepomiernie wdzięczni.
Z poważaniem
St. Buchat, Mikorzyn, powiat Inowrocław

Książeczkę kończyła adnotacja „Ku uwadze”: „Oprócz ziółek Dra Dietla, apteka pod Kościuszką w Liszkach utrzymuje również stale na składzie rozmaite inne gatunki niemniej skutecznych ziół leczniczych, które chętnie wysyła każdemu za zaliczką, albo też po uprzednim otrzymaniu należytości”. Na ostatniej stronie okładki autor książeczki zwracał się do czytelników z prośbą: „Po przeczytaniu proszę podać drugiemu”

Już w kilka lat przed II wojną światową drogi życiowe braci Karwackich rozeszły się. Wskutek interwencji posła na Sejm RP, będącego dyrektorem szkoły rolniczej w Czernichowie, władze przeniosły koncesję udzieloną na aptekę w Liszkach do dalej położonego od Krakowa Czernichowa. Stanisław Karwacki został tym samym zmuszony do przeniesienia apteki i zamieszkania w Czernichowie, pomimo zakończonej właśnie nadbudowy kamienicy nad apteką w Liszkach. Do Czernichowa przeprowadził się wraz z Witoldem, który poślubił Zofię Stefańska, córkę naczelnika poczty w Liszkach, przez pewien okres czasu nauczycielkę w Milówce. Ponieważ w roku 1936 Witold ukończył studia farmaceutyczne na krakowskim Oddziale Farmaceutycznym , nie był zainteresowany dalszą produkcją „Ziółek Doktora Dietla”, tylko prowadzeniem wraz z ojcem apteki. Po wybuchu II wojny światowej, zmobilizowany do jednostki wojskowej pod Lidą, dostał się do niewoli. Do Czernichowa powrócił w roku 1940 i od razu też rozpoczął pracę w aptece ojca.

Ilustracja 10
Stanisław Karwacki wraz z synem Sławomirem i wnuczką Haliną
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Tymczasem Sławomir pozostał w Liszkach, gdzie po ślubie w roku 1935, zamieszkał w nadbudowanym nad apteką mieszkaniu, wraz ze swą żoną – Stefanią z domu Szeliżanką, pochodzącą z Kościeliska-Szeligówki. Ojciec Stefanii – Józef Szeliga, był absolwentem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Posiadał także pracownię stolarską, której rozwój powstrzymała śmierć na froncie włoskim w czasie I wojny światowej. Stefania ukończyła krakowskie seminarium nauczycielskie, w szkole zawodowej przy ulicy Syrokomli. Przed ślubem pracowała w szkole zakonnej sióstr kanoniczek w Stopnicy, koło Buska Zdroju. Bywała także na zastępstwach w Krakowie w szkole, którą sama niedawno ukończyła.


Ilustracja 11
Przed apteką Stanisława Karwackiego w Czernichowie. Na zdjęciu Stanisław Karwacki z synową Stefanią i wnuczką Haliną.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Sławomir pomimo przeniesienia apteki do Czernichowa nie mógł wyzbyć się swej miłości do farmacji. W dalszym ciągu prowadził produkcję „Ziółek Doktora Dietla” pomimo, że ukończył już studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął praktykę u adwokata w Liszkach. Posiadając talent do interesów, masowo sprowadzał składniki do produkcji „Ziółek…” z Wileńszczyzny. Następnie łączył je w specjalnej maszynie mieszającej. Do każdego opakowania „Ziółek…” załączał broszurę informując, że po przesłaniu przez chorego listu ze szczegółowym opisem choroby, odeśle specyfik przygotowany specjalnie do leczenia tej dolegliwości. Do produkcji „Ziółek…” zatrudnił również dyplomowanego pomocnika aptekarskiego, Irenę Budzynowską, absolwentkę kursu pomocnikowskiego w Krakowie w roku 1927. Według rodzinnych opowieści Sławomir chciał wielkością sprzedaży i jakością swych wyrobów pokonać niedościgniony wzór zielarzy – „Zioła Magistra Wolskiego”. Stał się osobą majętną, a uzyskany kapitał przeznaczył na zakup parceli na ulicy Łokietka w Krakowie, którą sprzedał w czasie wojny, a za uzyskane środki nabył dzięki staraniom szwagra Kazimierza, wówczas urzędnika miejskiego, kilkunastopokojową willę „Nasza”, położoną w centrum Zakopanego przy ul. Zamoyskiego. Jej sprzedaż, ze względu na wprowadzenie lokatorów przez władze komunistyczne, do dzisiejszego dnia traktowana jest w rodzinie jako „błąd życiowy”.

Na przeszkodzie dalszej produkcji „Ziółek Doktora Dietla” stanęło sygnalizowane już wcześniej przeniesienie apteki z Liszek do Czernichowa, a dodać należy również, że Witold Karwacki nie patrzył zbyt przychylnie na sukces brata. Na studia farmaceutyczne było dla Sławomira już zbyt późno, pozostawała jednak inna możliwość: prowadzenie drogerii.

Kurs drogistowski Sławomir Karwacki ukończył w roku 1938 i pomyślnie zdał egzamin końcowy przed krakowskim inspektorem farmaceutycznym, magistrem Adamem Filemonowiczem. W tym samym roku postanowił, aby z Liszek przenieść się do Myślenic i tam odkupić od dotychczasowego właściciela drogerię „Pod Aniołem”, zlokalizowaną w samym rynku, pod numerem 13. Jednocześnie zamieszkali z żoną w Myślenicach. Rok 1938 był pod wieloma względami przełomowy dla młodego małżeństwa, gdyż wkrótce przed opuszczeniem Liszek, na świat przyszło ich pierwsze dziecko córka Halina.

Początkowo koncesja na prowadzenie drogerii należała do Stefana Hodura, narzeczonego kuzynki Stefanii, gdyż Witold musiał przed dwa lata od ukończenia kursu praktykować w drogerii, jako zwykły pracownik. Faktycznie jednak drogerię prowadził całkowicie samodzielnie, gdyż posiadał duże doświadczenie, pochodzące jeszcze z czasów pracy w aptece „Pod Kościuszką”. Również i Stefania, za radą męża, ukończyła kurs drogistowski i 1 sierpnia 1939 zdała stosowny egzamin. Po upływie dwóch lat koncesja na drogerię stała się w majestacie prawa własnością Sławomira Karwackiego. Z tego też czasu pochodzi zachowany w zbiorach rodzinnych odcisk pieczęci „Głównego składu materiałów aptecznych i Drogerii Pod Aniołem Mra Sławomira Karwackiego w Myślenicach”. Sławomir, niezależnie od pracy w drogerii, chciał rozpocząć aplikację sędziowską, przeszkodził jednak temu wybuch II wojny światowej, który zastał Karwackich w Myślenicach, w wynajmowanym budynku obecnego pogotowia ratunkowego. Wskutek propagandy wierzyli w zwycięstwo Polski, machając radośnie nadlatującym samolotom… Uważali, że są to spieszące krajowi z odsieczą maszyny francuskie, do czasu, aż oddały serię z karabinów maszynowych. Później, będąc świadkiem masowego odwrotu wycieńczonych wojsk polskich „Zakopianką” przez centrum Myślenic w stronę Krakowa, Stefania Karwacka częstowała żołnierzy… pomadkami, pozostałymi z jej imienin oraz sokiem, sporządzonym przez starsze małżeństwo lwowiaków przebywające w Myślenicach na letnisku! Następnie Karwaccy, zgodnie z rządowymi komunikatami, próbowali ewakuować się na wschód, docierając poprzez Zakliczyn do Czechówki i Jankówki. Jednak, gdy stało się jasne, że Polska wojnę przegra, powrócili do Myślenic.

Ilustracja 12
Sławomir Karwacki w drogerii „Pod Aniołem”.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Drogerię „Pod Aniołem” zastali częściowo zniszczoną, a wszystkie towary były rozkradzione. Jednak dzięki wytężonej pracy i zapobiegliwości Sławomira, drogeria szybko wznowiła działalność. Z pomocy państwa Karwackich korzystali partyzanci z oddziałów stacjonujących w pobliskich lasach, otrzymując leki i materiały opatrunkowe. Często jednak zdarzało się, że partyzanci zachodzili do drogerii i w niewybredny sposób żądali pomocy, co pozostawiało bardzo przykre wrażenie. Współpraca z polskim podziemiem była tym bardziej niebezpieczna, że Sławomira władze niemieckie wyznaczyły dwukrotnie jako zakładnika, który w razie jakichkolwiek akcji sabotażowych lub wystąpień zbrojnych, będzie rozstrzelany… Ponadto Stefania już raz, rozgłaszając wśród okolicznych mieszkańców pozyskaną informację o łapance, sama została zatrzymana i tylko dzięki zasłabnięciu i interwencji Sławomira u władz niemieckich została wypuszczona. Uniknęła także wraz z córką pacyfikacji w trakcie wizyty w Liszkach i Czernichowie, gdyż skróciła ją wracając w przeddzień do Myślenic! W owym trudnym, wojennym czasie, szczególnie uciążliwe były wyjazdy po towar dla drogerii, do krakowskich hurtowni farmaceutycznych. Odbywała je Stefania autobusem lub furmanką, 2-3 razy w tygodniu.

Kolejny niezwykle ciekawy epizod z czasów okupacji wspomina pan Sebastian Wójcik-Jackowski, wnuk Sławomira: „Dziadkowie w czasie wojny pomagali finansowo swojemu ukrywającemu się znajomemu pochodzenia żydowskiego – dentyście Stefanowi Postawie, który przed wojną zmienił nazwisko i przeszedł na katolicyzm, wcześniej nazywał się Gross. Po wojnie wszystkich, którzy mu pomagali, zaprosił w podzięce na raut, w którym dziadkowie oczywiście uczestniczyli”.

Dnia 22 sierpnia 1942 roku Sławomir i Stefania Karwaccy byli świadkami wywiezienia myślenickich Żydów, którzy przed wyruszeniem w drogę do obozów koncentracyjnych zaopatrywali się masowo w drogerii „Pod Aniołem” w podstawowe leki, nie wiedząc, że czeka ich natychmiastowa eksterminacja… Podczas wkraczanie do miasteczka wojsk radzieckich drogeria została ponownie okradziona i już po raz drugi trzeba było kompletować całe wyposażenie.


Powojenne losy braci Karwackich były znamienne dla losów polskiej inteligencji. Po śmierci Stanisława, Witold został zarządcą czernichowskiej apteki, a po jej nacjonalizacji w roku 1951 – kierownikiem, aż do lat siedemdziesiątych.

Ilustracja 13
Kamienica w myślenickim rynku, mieszcząca niegdyś drogerię „Pod Aniołem”.
Zdjęcie współczesne.
Witolda Karwackiego zapamiętała doskonale pani Krystyna Moździerzowa, jedna z najstarszych mieszkanek Czernichowa. Wspomina, że jako aptekarz był niezwykle ciepły i życzliwy w kontakcie z pacjentami, cieszył się także sławą doskonałego fachowca. Jeszcze z czasów przedwojennych słynął z ekstrawagancji, sensację budził np. paradując przez Czernichów i drogami wzdłuż Wisły w stroju kąpielowy, a następnie spływając tą rzeką o własnych siłach. Na gruncie towarzyskim znany był z całkowitej abstynencji od alkoholu, jedynie w czasie znaczniejszych uroczystości pijał wino. Wielką i znaną pasją magistra Karwackiego było szybownictwo. Każdy wolny czas, każdy urlop spędzał na wspomnianej już górze Żar, gdzie latał na szybowcach „Szkoły Szybowcowej Żar” przy Instytucie Szybownictwa w Bielsku, a od 1956 Szkoły Szybowcowej Aeroklubu PRL „Żar”. Latał jednak tylko dla przyjemności, nie biorąc udziału w zawodach. Z czasem zasłynął jako najstarszy polski pilot szybowców.

Ilustracja 14
Witold Karwacki.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.Kolejnymi pasjami czernichowskiego aptekarza była wspinaczka górska. Jeszcze przed wojną zdobywał wraz z żoną najwyższe szczyty tatrzańskie. Nadal fotografował. Na strychu, nad swoim mieszkaniem i apteką, urządził obserwatorium astronomiczne, w którym potrafił spędzać długie godziny. W czasie dobrej widoczności lub podczas ciekawych zjawisk astronomicznych zapraszał do obserwacji najbliższych znajomych, snując jednocześnie pasjonujące opowieści o ciałach niebieskich. Z czasów przedwojennych pozostała Witoldowi pasja do motoryzacji i majsterkowania. Jako anegdotę powtarza się w Czernichowie, że pewnego razu zakupił bardzo drogi motocykl, z którego następnie próbował zbudować… samochód! Rezultatów czytelnik może się domyślić.

Magister Karwacki, według informacji pani Moździerzowej, w Czernichowie nie udzielał się społecznie. Jedynie przed wojną uczestniczył w zebraniach elitarnego Towarzystwa Kasynowego, w których uczestniczyli także nauczyciele słynnego technikum rolniczego.

Przez pewien czas Witold Karwacki brany był pod uwagę jako kandydat na kierownika powstającej w Myślenicach nowej apteki, przy ulicy Żeromskiego. Bracia Karwaccy wiązali z tym nadzieje odnowienia więzów rodzinnych, ostatecznie jednak Witold nie zdecydował się na objęcie tej placówki. Witold Karwacki zmarł bezpotomnie, 13 lutego 1982 roku. Pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim.

Sławomir i Stefania Karwaccy w pierwszych powojennych latach prowadzili nadal swą drogerię, aż do upaństwowienia i przejęcia jej przez PSS w roku 1950. Stefania przez kilkanaście miesięcy była kierownikiem upaństwowionej już placówki, a następnie pracowała jako główna księgowa nadzoru weterynaryjnego. Sławomir tymczasem powrócił do zawodu prawnika, nie chcąc jednak pracować w zdominowanym przez władze komunistyczne sądownictwie, zatrudnił się myślenickim Banku Rolnym, gdzie był starszym inspektorem.

Warto jeszcze raz odwołać się do pamięci potomków rodziny Karwackich i przedstawić niezwykle charakterystyczną postać Sławomira Karwackiego. Był człowiekiem bardzo spokojnym, opanowanym, wyważonym w sądach i głoszonych opiniach, taktownym i subtelnym. Cechował się wielką kulturą i wszechstronnym wykształceniem. Oddawał się licznym dyscyplinom sportowym: grał w siatkówkę (był jednym z założycieli Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna” ), pływał, był zapalonym taternikiem, zdobywcą najwyższych szczytów polskich i słowackich Tatr. Codziennie odbywał wielokilometrowe spacery. Pomimo zerwania związków z farmacją, zachował z tego zakresu szeroką wiedze, czemu wielokrotnie dawał wyraz redagując w języku łacińskim dla swego zięcia-lekarza, składy recept i zalecenia stosowania leków. Podobnie jak brat stronił od alkoholu, a nawet wystosowywał w sprawie walki z alkoholizmem liczne memoranda do najwyższych władz państwowych


Ilustracja 15
Sławomir i Stefania Karwaccy z córką Marią „Rysią”, urodzoną już w Myślenicach w roku 1941.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Sławomir Karwacki zmarł 29 lipca 1981 roku, wskutek odniesionego dwa dni wcześniej urazu – został potrącony przed własnym domem przez samochód dostawczy, podczas powrotu ze spaceru. Jego potomkowie, wzorem Stanisława Karwackiego, kultywują rodzinne tradycje i przechowują najdrobniejsze nawet pamiątki przeszłości, dzięki którym mógł powstać niniejszy artykuł. Większość wspomnień przekazała, za pośrednictwem wnuka – Sebastiana Wójcika-Jackowskiego, żona Sławomira – pani Stefania Karwacka, która pomimo ukończenia 96 lat pozostaje w doskonałej kondycji.

Styczeń 2009 r 60


Maciej Bilek — ur. 3 I 1980, absolwent studiów farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ, doktor nauk farmaceutycznych z zakresu historii (praca „Historyczne apteki południowej Małopolski”, 2008). Zastępca redaktora biuletynu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie „Farmacja Krakowska”, sekretarz redakcji „Rocznika Muzeum Farmacji”.

Na łamach kilkudziesięciu czasopism, głównie biuletynów izb aptekarskich i periodyków regionalnych, opublikował liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe, dotyczące historii aptek Małopolski, wybitnych aptekarzy tego regionu, historii nauczania farmacji w Krakowie, historii organizacji i stowarzyszeń aptekarskich oraz historii działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Małopolsce.

Jest współautorem czterech pozycji książkowych: „Słownika biograficznego Rabki” (2007), monografii „Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej. Historia działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Krakowie i Małopolsce” (2008), monografii „225 lat Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim” (2008) oraz książki „80-lecie Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji. Pamięci prof. dr. hab. Marka Gatty-Kostyala” (2008). W trakcie prac redakcyjnych pozostaje książkowe wydanie pracy doktorskiej.
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Odp: Karwacki / KARWACCY: FORUM

Postprzez akarw » 19.02.2018

40 dupl. APTEKARZ podroznik – dr Maciej Bilek

(tekst od Autora)

APTEKARZ - BURMISTRZ, APTEKARZ - PREZES,

APTEKARZ - KONSPIRATOR...

Część piąta

Aptekarz - podróżnik


W czwartej części cyklu „Aptekarz-burmistrz, aptekarz-prezes, aptekarz-konspirator”, opisane zostały postaci farmaceutów, którzy pracę w aptece łączyli z realizowaniem różnorakich pasji, a także słynących z nietypowych i oryginalnych zachowań. Zawsze jednak podstawą ich życia była praca w aptece. Tematem niniejszej części cyklu będą dwaj farmaceuci, którzy pracę w aptece – aczkolwiek wzorową – traktowali jedynie jako sposób do zdobycia środków finansowych na… odbywanie kolejnych podróży! Przedstawienie sylwetek tych postaci w okresie wakacyjnych wyjazdów, wydaje się szczególnie celowe.

Magister farmacji Stanisław Karwacki (1867-1949), ojciec wspomnianego w poprzedniej części artykułu Witolda Karwackiego oraz młodszego Sławomira – właściciela składu aptecznego i drogerii w Myślenicach, studia farmaceutyczne ukończył w 1893 roku. Początkowo pracował w aptekach galicyjskich: w Myślenicach, Korczynie, Kolbuszowej, Krynicy i Lwowie. Sytuacja finansowa młodego aptekarza poprawiła się w roku 1903, kiedy to poślubił Martynę Jankowską, pochodzącą ze Środy Wielkopolskiej. Dzięki posagowi wniesionemu przez majętną pannę, magister Karwacki mógł wydzierżawić aptekę w Mszanie Dolnej i założyć działającą przy niej wytwórnię wody sodowej. Następnie dzierżawił aptekę w Wojniczu. W roku 1918 zakupił wyposażenie apteki „Pod Kościuszką” w podkrakowskich Liszkach, a w 1920 – uzyskał na jej prowadzenie prawomocną koncesję. W roku 1936 wyjechał do pobliskiego Czernichowa, gdzie przeniesiona została także apteka.

Magister Stanisław Karwacki wspominany jest przez potomków jako niepowtarzalna postać. Był wiecznie głodny nowych wrażeń i ciekawy świata. Sumienna praca w aptece dostarczała mu środków finansowych, które przeznaczał potem na samotne i dalekie – jak na przełom XIX i XX wieku – wyprawy. W chwilach wolnych od aptecznych obowiązków zagłębiał się w lekturze książek i czasopism podróżniczych, słuchając przy tym radia. Przed samym wyjazdem był już tak doskonale obeznanym z interesującym go terenem, iż znał lepiej zabytki i osobliwości, niż zagadywani przez niego miejscowi! Czytał również rozmówki językowe, aby ułatwić sobie bezpośredni kontakt. Po kilkunastu miesiącach planowania i przygotowań, wyruszał w drogę, zadowalając się zaledwie małym tobołkiem, w którym mieścił się cały turystyczny ekwipunek. Magister Karwacki był człowiekiem wygodnym i wolał zapłacić za pranie lub kupić w trakcie podróży nową garderobę, niż dźwigać ze sobą walizy. Jak wspomina Stefania Karwacka, synowa Stanisława Karwackiego Całkowite wręcz zatracenie się w tematyce podróżniczej skutkowało też czasem wymówkami mojej teściowej, która przypominała mu, że po ciężkiej chorobie dzieci potrafił wysłać je dla podratowania zdrowia do polskich kurortów, samemu kierując swe kroki na półwysep apeniński…
Ilustracja 1
Magister Stanisław Karwacki
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.


Dzięki rodzinnym wspomnieniom i archiwaliom, przebieg podróży magistra Stanisława Karwackiego znamy bardzo dokładnie. Z pierwszych, jeszcze XIX-wiecznych wycieczek wymienić należy wypady z roku 1895 – do Berlina i Budapesztu (z okazji tysiąclecia Państwa Węgierskiego). W Budapeszcie oglądał m.in. bulwar Elżbiety i Aleję Andrassy’ego. Wybrał się także w okolice węgierskiej stolicy i zwiedził Wyszehrad. Odwiedził także należące wówczas do Królestwa Węgier Herkulesbad (obecnie Băile Herculane w Rumunii). W 1897 odwiedził ponownie Berlin, oglądając m.in. Pałac Cesarski, promenadę Unter den Linden i Bramę Brandenburską. W roku 1898 wyprawił się do Frankfurtu, Hamburga i Drezna, gdzie celem jego była słynna galeria obrazów.

W 1900 Stanisław Karwacki odbył długą podróż, obejmującą niemal całą Europę: poprzez Heidelberg, Antwerpię, Brukselę (Zamek Królewski), Paryż (m.in. Boulevard de la Madeleine, Place de la Concorde, Giełda Paryska, Wielka Opera, Wieża Eiffla, Luwr, Plac Vendôme, Kościół Inwalidów z Kryptą Napoleona Bonaparte), zamek w Fontainebleau wraz z galerią Henryka II, Monte Carlo, Niceę, Genuę, przełęcz i most Św. Gottharda w Szwajcarii, Genewę, Interlaken i Alpy Berneńskie, Lucernę, Innsbruck, Kolonię i Monachium. W tym samym roku odbył nieco krótszą wyprawę. Tuż za granicą Galicji zwiedzał południowe stoki Tatr, ozdobione pięknym, węgierskimi kurortami.
W roku 1901 po raz pierwszy zobaczył Wenecję. W lecie 1906 roku ponownie był w Paryżu; latał nad miastem balonem, przygotowanym na puchar Gordona-Benetta i zwiedził Wersal. Włochy musiały pozostawić na aptekarzu wielkie wrażenie, skoro już w roku 1907, przemierzył cały półwysep Apeniński, od Wenecji (Canale Grande, Most Westchnień, Pałac Dożów, Most Rialto), poprzez Florencję (Ponte Vecchio, Loggia), Pizę (Krzywa Wieża), Sorrento, Turyn (plac Karola Alberta), Mediolan (pomnik Leonarda da Vinci), Rzym (Via Apia, zamek San Angelo, Kapitol i Forum Romanum), Watykan (Kaplica Sykstyńska), aż po Neapol i Pompeje. W drodze powrotnej zwiedzał okolice Mont Blanc i przemierzył słynne Semmering w Austrii. W roku 1907 znalazł jeszcze czas na zwiedzanie… węgierskiego wówczas Siedmiogrodu z miastem Kronsztadt (dziś Braszów w Rumunii) oraz podróż wzdłuż Renu i przez Palatynat.

Po tej serii eskapad nastąpiła długa przerwa, przypadająca na okres I wojny światowej i organizowanie własnej apteki w Liszkach. W trasę wyruszył magister Karwacki dopiero w 1924 roku. Był wówczas we Wiedniu, który wcześniej zwiedzał już wielokrotnie. W 1931 odwiedził Norwegię (m.in. przełęcz Naerodal), a w 1933 – Kopenhagę. W 1934 miała miejsce ostatnia podróż – do Sztokholmu. Wielkim, niespełnionym marzeniem Stanisława Karwackiego, była podróż do Palestyny, której na przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej.


Tak szczegółową wiedzę na temat podróży magistra Karwackiego rodzina czerpie z nie datowanego albumu, zatytułowanego „Świat w obrazach. Zbiór fotografii najbardziej uwagi godnych miast, okolic i dzieł sztuki z Europy, Azyi, Afryki, Australii, Północnej Południowej Ameryki”, wydanego nakładem „Dziennika Polskiego” we Lwowie. Karta tytułowa opatrzona jest adnotacją, dokonaną ręką magistra Karwackiego: Wspomnienia z moich podróży. Na poszczególnych stronach albumu, przedstawiających np. kasyno w Monte Carlo, znajdujemy adnotacje Zwiedziłem w roku…
Miejsca, które magistra Karwackiego szczególnie zachwyciły doczekały się wyjątkowych wpisów. Przy opisie Sztokholmu, który odwiedził w roku 1934 znajdujemy adnotację zwiedzałem dokładnie; przy katedrze w Mediolanie – zwiedziłem z zachwytem (1907); przy zdjęciu biblioteki Watykańskiej – r. 1907, d. 2 lipca zwiedziałem ją dokładnie; przy fotografii Opery Paryskiej – zwiedzałem bardzo dokładnie. Zdjęcie wieży Eiffla opatrzył adnotację – zwiedzałem i byłem na szczycie. Przy zdjęciu Place de la Concorde w Paryżu Karwacki dopisał: W czasie zwiedzania wystawy światowej 15 razy !! byłem na tym placu. Pod zdjęciami Canale Grande i Mostu Westchnień w Wenecji znajdujemy kolejno adnotację Zwiedziłem w roku 1907 i przepłynąłem gondolą oraz Płynąłem gondolą pod tym mostem. Zdjęcie Pałacu Trocadéro podpisał: Podziwiałem przez 10 dni w r. 1900. Z kolei na stronicy z opisem wiedeńskiego Parlamentu napisał: Dobrze znam i zwiedzałem wewnątrz, zaś leżący o kilkadziesiąt metrów dalej Plac Maksymiliana doczekał się adnotacji zwiedziłem trzechkrotnie. Pod zdjęciem Neapolu i Zatoki Neapolitańskiej czytamy – płynąłem okrętem po tej zatoce. Przy zdjęciu galerii Henryka II na zamku Fontainebleau napisał Przepiękna i zachwycająca.

Magister Karwacki nie poprzestawał na zwiedzaniu miast, czy też osobliwości przyrody. Chłonął wręcz całą kulturę i klimat odwiedzanych miejsc. Z dopisków w albumie wiemy, że zachwycał się muzeami, rzeźbami i obrazami. Adnotacji doczekały się m.in. rzeźba „Umierający Galijczyk” na Kapitolu (1907), pomnik Kolumba w Genui (1907), galeria obrazów we florenckim Palazzo Pitti (1907), rzeźba „Porwanie Poliksene” we Florencji (1907), muzeum Królewskie w Berlinie (1895), galeria obrazów w Dreźnie (1898, z podziwem oglądałem), Muzeum Narodowe w Kopenhadze (1933, zwiedziłem dokładnie), obraz Gustawa Richtera „Budowa Piramidy” w galerii monachijskiej (1900), czy też rzeźby eksponowane w Wersalu. Pod reprodukcją obrazu „Przemienienie” Rafaela, który oglądał w Pinakotece Watykańskiej wpisał: Długo wpatrywałem się z zachwytem w ten przecudny obraz, zaś pod innym obrazem włoskiego mistrza – „Madonną Sykstyńską”, eksponowaną w Galerii Drezdeńskiej: Od czaru i piękna tego obrazu, oczu oderwać nie można – nie podobna!! Nie tylko jednak Rafaela cenił magister Karwacki. Pod reprodukcją obrazu Murilla „Niepokalane Poczęcie”, który oglądał w Luwrze, czytamy: Długo wpatrywałem się w to prawdziwe arcydzieło sztuki.

Ponadto w całym albumie znajdujemy liczne podkreślenia – zapewne ślady planów bądź też wspomnień z podróży. Dwie karty z omawianego albumu świadczą o tym, iż magister Karwacki doceniał także i polskie zabytki. Krakowskie Sukiennice podpisał Chluba Krakowa, perła Polski, zaś Ołtarz Wita Stwosza otrzymał znamienną, skreśloną bardzo starannie adnotację – Obce dzieła sztuki i architektury znać i podziwiać możemy, nasze polskie jednak – tem więcej czcić, szanować i kochać winniśmy.Ilustracje (również powyżej) - karty z albumu „Świat w obrazach”, z odręcznymi adnotacjami magistra Karwackiego.
Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Podobnie jak Stanisław Karwacki o dalekich wyprawach marzył prowizor farmacji Antoni Ojrzyński (1871-1967). W polu jego zainteresowań pozostawała również turystyka piesza. Po ukończeniu praktyki aptecznej w Opatowie i pozytywnym zdaniu egzaminu na podaptekarza rozpoczął pracę w aptekach w Łodzi i Chełmie. W roku 1896 w Warszawie ukończył kurs dla prowizorów farmacji, dzięki czemu już w 1898 roku mógł założyć własną aptekę – w Nałęczowie. W 1904 na wiele lat porzucił aptekarstwo, powracając do niego dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pracował wówczas m.in. w aptece warszawskiej Ubezpieczalni Społecznej. W czasie II wojny światowej przeniósł się do Zawoi, gdzie do roku 1948 prowadził własną aptekę. Następnie Ojrzyński pracował kolejno w aptekach w Nałęczowie, w aptece Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych w Mieni oraz w aptece szpitalnej w Mińsku Mazowieckim. Tu, w roku 1959, przeszedł na emeryturę w wieku 88 lat!

Pierwsza turystyczna eskapada Antoniego Ojrzyńskiego miała miejsce w roku 1892, w czasie odbywania praktyki aptekarskiej. Wiodła ona przez Sosnowiec i Kraków do Zakopanego, o którym czytał w swej ukochanej lekturze czasów młodości – „Na przełęczy” Stanisława Witkiewicza.

Antoni Ojrzyński był tak bardzo zauroczony swą pierwszą wyprawą, że postanowił każdą chwilę, wolną od aptekarskich zajęć, spędzać na turystyce. W roku 1893 realizuje swe kolejne marzenie i wybiera się na samotną wędrówkę po Górach Świętokrzyskich i Guberni Kieleckiej. Przed wybuchem I wojny światowej wspinał się w Tatrach, Gorganach i Czarnohorze. W 1909 roku po raz pierwszy wyjechał na wycieczkę zagraniczną. Jej trasa wiodła przez Berlin, Szczecin, Sassnitz, Rugię, Oslo, fiordy, Bergen, Trondheim, Hammerfest (stąd samotnie wspiął się Galdköpig), Sztokholm, Helsinki, Petersburg i Wilno. Cała wyprawa zajęła Ojrzyńskiemu zaledwie 30 dni, co może być świadectwem świetnego przygotowania technicznego i wcześniejszego rozeznania terenu. W roku 1910 zdobywa Mont Blanc, Monte Rosa i Breithorn, po czym zwiedza północne Włochy: Aostę, Turyn, Mediolan, Genuę, Florencję i Wenecję. W roku 1912 dochodzi do kolejnej wyprawy o wielkim rozmachu, w czasie której Ojrzyński podróżuje przez Kolonię, Paryż, Brukselę, Ostendę, Londyn, Birmingham, Statford, dolinę Dor Date, ruiny zamku Carnarvon, Edynburg, Oban, wyspę Jonę oraz Staffe z grotą Fingala.

W latach trzydziestych Ojrzyński zwiedził m.in. Bułgarię i Rumunię. W kwietniu 1939, na pokładzie statku m/s „Piłsudski”, popłynął do południowej Europy i północnej Afryki. Zwiedził Lizbonę, Centę, Casablankę, Tunis, Palermo, Neapol.

Antoni Ojrzyński nie tylko podróżował, ale także uczestniczył w rozwijającym się dopiero polskim ruchu turystycznym i krajoznawczym. W roku 1906 zapisał się do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystwa Wioślarskiego. W roku 1908 zapisał się do lwowskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. W 1911 wszedł w skład Zarządu Sekcji Miłośników Gór PTK. Należał także do Towarzystwa Tatrzańskiego. W „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” z roku 1914 nazwisko Ojrzyńskiego figuruje w wykazach członków sekcji Turystycznej, Narciarskiej oraz Ochrony Tatr. W 1907 roku, jako członek Komisji Wycieczkowej, współorganizował Antoni Ojrzyński pierwsze wielkie przedsięwzięcie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – wyprawę z Warszawy do Puszczy Kampinoskiej.

Z podróżami związana była także słynna biblioteka Antoniego Ojrzyńskiego, przekazana przez niego już po II wojnie światowej bibliotece krakowskiego Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej (tzw. „księgozbiór Ojrzyńskiego”). W jej skład wchodzą przede wszystkim publikacje o tematyce karpackiej: przewodniki, czasopisma, atlasy, opracowania naukowe, wycinki z czasopism, afisze, plakaty, starodruki, mapy, rysunki i obrazy (typy ludowe, widoki), a także literatura piękna. Ojrzyński książki zdobywał w antykwariatach krakowskich i warszawskich, przywoził je również ze swych podróży zagranicznych.

W latach pięćdziesiątych Antoni Ojrzyński był częstym gościem na zebraniach Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W roku 1957, z okazji pięćdziesięciolecia PTK, otrzymał Złotą Odznakę PTTK. Z kolei IV Walny Zjazd Delegatów Klubu Wysokogórskiego, który odbył się w Warszawie 19 stycznia 1963 roku, nadał mu w uznaniu zasług położonych dla polskiego taternictwa godność Członka Honorowego Klubu Wysokogórskiego.
***

W kolejnej, szóstej i ostatniej już części cyklu „Aptekarz-burmistrz, aptekarz-prezes, aptekarz-konspirator”, opisane zostaną losy farmaceutów, którzy pomimo nacjonalizacji polskich aptek potrafili w piękny i godny sposób kontynuować piękne tradycje społecznego zaangażowania, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku.
dr n. farm. Maciej BilekIlustracja 3
Antoni Ojrzyński. Zdjęcie zamieszczone w czasopiśmie „Farmacja Polska” (1967, nr 11-12, s. 892).
Piśmiennictwo autora:
Tytuł pozycji
05.2009 - "Aptekarz - burmistrz, prezes, konspirator. Cz. IV."

04.2009 - "O zdrowotnych zaletach win leczniczych."

03.2009 - "Aptekarz - burmistrz, prezes, konspirator. Cz. II."

04.2009 - "Aptekarz - burmistrz, prezes, konspirator - część trzecia."

04.2009 - "Teodor Torosiewicz - aptekarz patriota i uczony."

02.2009 - "Przepis na alkermes w aptekarskim manuale Antoniego Fortunata Ryla."

02.2009 - "Józef Jan Celiński."

02.2009 - "Aptekarz - burmistrz, prezes, konspirator. Cz. I."

01.2009 - "Poczet wielkich aptekarzy polskich - część czwarta."

01.2009 - "Przepis z aptekarskiego manuału Samuela Bogumiła Elsnera. Cz. II."

12.2008 - "Astma i jej historia zapierająca dech w piersiach."

12.2008 - "Proszek na ból zębów. Przepis z aptekarskiego manuału Samuela Elsnera."

12.2008 - "Poczet wielkich aptekarzy polskich - część trzecia."

11.2008 - "Leopold Skulski - mąż stanu i farmaceuta."

11.2008 - "Manuały aptekarskie. Gatunek i tradycja. Część trzecia."

11.2008 - "Poczet wielkich aptekarzy polskich. Część druga."

10.2008 - "Manuały aptekarskie. Gatunek i tradycja. Część druga."

10.2008 - "Poczet wielkich aptekarzy polskich. Cz. I."

09.2008 - "Manuały aptekarskie. Gatunek i tradycja. Część pierwsza."

09.2008 - "Aptekarze nauce i społeczeństwu."
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Odp: Karwacki / KARWACCY: FORUM

Postprzez akarw » 19.02.2018

42 dupl. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 2 BRUDZEW konińskie

Gniazda kalisko-gnieznienskie
część 2
GNIAZDA KONIŃSKIE
)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1700 BRUDZEW kolski
GNIAZDO WIELKOPOLSKA/
1722-1792 zgon * ANDREAS KARWACKI lat 70 1723-1793 zgon * PIOTR / PETRUS KARWAT lat 70 1725-1795 zgon * PAWEŁ KARWACKI około 70 lat 1733-1828 zgon * MARIANNA KARWACKA lat 95 ..
1730.... TOMASZ KARWACKI i Marianna rodzice Jana, Lukasza i Piotra
1738-1798 zgon * LUKASZ (1) KARWACKI lat 60
1740-1799 zgon * FRANCISZKA KARWACKA lat 59
1746-1809 zgon kwietnia 5 * HELENA KARWADZKA lat 63
Generacja 1700
Generacja 1700 zgony
Synowie * Karwackiego ?
1722-1792 zgon ** ANDREAS KARWACKI lat 70
1723-1793 zgon ** PETRUS KARWAT lat 70
1725-1795 zgon **PAWEŁ KARWACKI około 70 lat

x

RODZINA 1722 Andrzeja (syn ?) Karwackiego i Katarzyny Jurkiewicz
1722-1792 zgon * Andrzej / ANDREAS KARWACKI lat 70
** 1805-1856 MARCYANNA KARWACKA córka Andrzeja Karwackiego i Katarzyny z Jurkiewiczów, lat 51, wdowa po Michale zmarla 12 stycznia 1856, swiadkowie Józef Karwacki rzeżnik lat 29 i Wojciech Karwacki szewc lat 54


RODZINA 1723 Piotra 1 Karwata
1723-1793 zgon * PIOTR / PETRUS KARWAT lat 70


RODZINA 1725 Pawła Karwackiego
1725-1795 zgon * PAWEŁ KARWACKI około 70 lat


1733-1828 zgon * MARIANNA KARWACKA lat 95 ..
1733-1828 zgon MARIANNA KARWACKA lat 95 ..


RODZINA 1730 Tomasza Karwackiego i Marianny
1730.... TOMASZ KARWACKI i Marianna rodzice Jana, Lukasza i Piotra

1730 TOMASZ KARWACKI i Marianna
*1781 JAN Karwacki (30 lat) syn Tomasza i Marianny & 3/1811 Marianna Laskiewicz (28 lat) ojciec: Wojciech , matka: KunegundaRODZINA 1738 Lukasza 1 Karwackiego
1738-1798 zgon * LUKASZ (1) KARWACKI lat 60
1738-1798 zgon LUKASZ (1) KARWACKI lat 60

*1770 ŁUKASZ KARWACKI i Franciszka
Piotr Michalski (21 lat) ojciec: Antoni , matka: Marianna wpis 5 / 1811 Elżbieta Salomea 1793 Karwacka (18 lat) ojciec: Łukasz , matka: Marianna Jurkiewicz
Stanisław Szczygielski (24 lat) ojciec: Piotr Szczygielski , matka: Małgorzata Szymańska & 9/1828 Honorata1807 Karwacka (21 lat) ojciec: Łukasz Karwacki , matka: MałgorzataRODZINA 1740 Jana 1 Karwackiego i Marianny
1740-1828 JAN KARWACKI i 1757-1827 Marianna Karwaccy
1757-1827 zgon 19 sierpnia 1827 zmarła MARIANNA KARWACKA lat 70 żona JANA Karwackiego 1767
1740 (lub 60) - 18 stycznia 1828 zgon JAN KARWACKI lat 88 / 68 zostawil synów Melchiora i Michała, świadkowie Antoni Karwacki 1797, szwec lat 31, i Tomasz Tasarski garbarz lat 32
1767, Jan Karwacki 60 lat w 1827 roku


1760 JAN KARWACKI i MARIANNA Frankiewicz
Wojciech Taborski (31 lat, wdowiec) ojciec: Wojciech , matka: Anna & 4/ 1811 Marianna 1789 Karwacka (22 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna Frankiewicz

* 1818 Wincenty Karwacki (23 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna & 6 / 1841 Elżbieta Adamczeska z domu Ciemaniska (26 lat, wdowa) ojciec: Józef Ciemniaski , matka: Marianna
* 1816 Stanisław Karwacki (42 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna & 17/1858 Katarzyna Foryńska z domu Jesionowska (33 lat, wdowa) ojciec: Stanisław Jesionowski , matka: Anna

6. Melchiorze Tamborskim v. Toborskim s. Wojciecha i Anny
Z góry dziękuję za każdą pomoc, nawet za naprowadzenie na jakieś inne źródło, bo metryki kończą się na 1792.
Pozdrawiam


Generacja 1730

wdowa po ???
1746-1809 zgon kwietnia 5 * HELENA KARWADZKA lat 63
1746-1809 zgon kwietnia 5 HELENA KARWADZKA lat 63

wdowa po ???
1746-1809 zgon kwietnia 5 * HELENA KARWADZKA lat 63
1746-1809 zgon kwietnia 5 HELENA KARWADZKA lat 63


wdowa po ???
1752 MARIANNA de domo ? 1) KARWACKA- 2)Walencka
1752 MARIANNA de domo ? KARWACKA-Walencka
1802 akt 5 17 maja 1802 MARIANNA KARWADZKA wdowa lat 50 i JAKUB WALENCKI lat 56 wdowiec, swiadek Piotr Karwadzki


wdowa po ???
1752 MARIANNA de domo ? 1) KARWACKA- 2)Walencka
1752 MARIANNA de domo ? KARWACKA-Walencka
1802 akt 5 17 maja 1802 MARIANNA KARWADZKA wdowa lat 50 i JAKUB WALENCKI lat 56 wdowiec, swiadek Piotr Karwadzki* 1799 Michał Karwacki (20 lat) & 12/1819 Marcjanna Jurkiewicz (20 lat)
Tomasz Kaszyński (19 lat) ojciec: Franciszek , matka: Marianna & 14/1840
* * Marianna 1824 Karwacka (16 lat) 100% ojciec: Michał , matka: Marianna

* * 1827 Józef Karwacki (26 lat) ojciec: Michał , matka:
Marianna & 29/1853 Wiktoria Kwiatkowska (28 lat)
ojciec: Bartłomiej , matka: Weronika

Stanisław Wilczyński (24 lat, wdowiec) ojciec: Franciszek Wilczyński , matka: Teofila Złotwicka Dodatkowe informacje: wdowiec po Józefie & 18/1882 Gabriela 1861 Pelagia Karwacka (21 lat) ojciec: Józef Karwacki , matka: Wiktoria KwiatkowskaKlan Karwackich garbarzy i szewców w Brudzewie..
Wnukowie.............?
Dzieci .......................?
1740 JAN KARWACKI, ur ok 1740..... zmarł w wielu lat 88, w Brudzewie 18 stycznia 1828/zgony poz 6, tutaj zamieszkały; zostawiwszy po sobie synów dwóch MELCHIORA KARWACKIEGO i MICHAŁA KARWACKIEGO; zgon zgłosili Tomasz Pasalski l. 32 garbarz i Antoni Kaszycki szewc l. 31
1733 MARIANNA KARWACKA, ur ok. 1733; nestorka klanu garbarzy/szewców (żona Jana 1740 ???) zmarła w wieku lat 95 w Brudzewie 3 lipca 1828 roku o godzinie 8 rano nie zostawiwszy po sobie nikogo; co zgłosił 5 lipca Piotr Nawrocki szewc lat 40
JAN i MARIANNA ??? - Rodzice Jana, Łukasza, Piotra,


Wnukowie.............?
Dzieci .......................?
• 1748 JAN KARWACKI ur ok. 1748/50/67 ???, majster kunsztu garbarskiego w Brudzewie zamieszkały;
• 28 lutego 1809 Jan Karwacki jest chrzestnym Józefy kunegundy, c. Pawła Wałeckiego lat 24 majstra kunsztu szewskiego i Zofii z Kaszyńskich l. 21,
• 4 IX 1809 Jan Karwacki l 60 jest swiadkiem chrztu Tekli, córki Tomasza Przybylaka parobka z Cichowa l 26 i tekli z Marszałków
• 1 marzec 1810 1750 JAN KARWACKI l 60 i 1760 ŁUKASZ KARWACKI lat 49 majstrowie kunsztu garbarskiego, chrzestnymi blizniaków KAZIMIERZA i GRZEGORZA Sygalskich synów Pietra mjstra kunsztu kołodziejskiego l 45 i Małgorzaty z Szymańskich.
• 24 lipiec 1810 1780 Majcher Karwacki lat 29; Franciszek Gibaszek z Cichawy l 40, Michał Nawrocki l 55 i Jan Karwacki l 61 majster kunsztu garbarskiego chrzestnym swiadkiem bliżniaczek ANNY i MAGDALENY c. Kmiecia Karola Witaszka l. 48 z Cichawy i Zofii z lowiszki..cz l 38
• 16 wrzesień 1810 Jan Karwacki l 61 swiadkiem chrztu MATEUSZA Michalskiego syna Kazimierza l 50 garbarza i Cheleny z Ciemnych l 34
• 26 VIII 1811 Jan Karwacki l. 63 świadkiem zgłoszenia urodzin Marianny Graczyk córki Tomasza l. 36 i Cecyli z Przybylskich
• Antoni Jesionowski syn Mateusza i Reginy z walęckich czeladnikiem u majstra Jana Karwackiego
• 5 IV 1812 Jan Karwacki l 60 poswiadcza zgon Wojciecha s. Pawła i Zofii Wałeckich
1 VIII 1827/ur poz 25 JAN KARWACKI l. 60 garbarz i Jan Oginski kramarz zgłosili zgon Michała Jaszczygielskiego l. 29
• 1767 MARIANNA (2) Janowa KARWACKA ur ok. 1767, żona Jana zmarła 21 lipca 1827 w wieku lat 60 zostawiwszy owdowiałego męża Jana Karwackiego, co zgłosili Wojciech Toberski i Jan Ogninski

Dzieci Jana Karwackiego 1740 i Marianny ....
** 1773 GRZEGORZ KARWACKI ur ok. 1773 syn Jana ????ojciec Wojciecha 14 IV 1810; syn Jana ?????
Wnuki Jana Karwackiego ...
Dzieci Grzegorza 1773 Karwackiego i Marianny z Walęckich:
*** 1794 MARCIN KARWACKI ur 1794, syn... mąż Zofii Sokołowskiej lat 27/1823 i ojciec Balbiny
Córka MARCINA KARWACKIego ur 1794, syn... mąż Zofii Sokołowskiej lat 27/1823 i ojciec Balbiny
^^^^ 1823 BALBINA KARWACKA, ur 1 kwietnia 1823/poz 27 2 IV 1823; córka Marcina Karwackiego l 29 i Zofii Sokołowskiej l. 27; świadkowie Klemens Wojciechowski l. 70, Mateusz Karwacki l. 40
*** 1799 BARBARA KARWACKA, ur 1799 córka ...???
*** 1810 – 1832 WOJCIECH KARWACKI, ur 14 kwiecień 1810 syn Grzegorza K... l. 37 majstra kunsztu garbarskiego i Marianny z Walęckich l 28; Swiadkowie: PIOTR KARWACKI l. 47 i Paweł Tański l. 54 obaj majstrowie kunsztu garbarskiego.
1832/zgony poz 2; 6 stycznia 1832 zmarł WOJCIECH KARWACKI, parobek z Brudzewa, l. 20 młodzian nie mający już rodziny; zgon zgłosili Kazimierz Pawlicki l 50 i Tomasz Jurkiewicz;
** 1778/80 MAJCHER KARWACKI, ur ok. 1778/80 ; syn Jana Karwackiego 1840; majster kunsztu garbarskiego, 25 września 1808 w Brudzewie przedstawił dziecię urodzone w domu pod numerem 6 stojącym w Rynku spłodzone z niego i Marianny z Kwiatkowskich, l. 23 jego małżonki; dziecku nadano imie MICHAŁ a chrzestnymi byli: Wojciech Stajnowski lat 38 szynk utrzymujacy w miasteczku w Brudzewie i kuśnierz BŁAŻEJ KARWACKI, majster kunsztu garbarskiego w Brudzewie Zamieszkały, l. 36; MAJCHER zmarł 14 grudnia 1849/poz 92 o 20 wieczorem; wdowiec lat 70 co zgłosili 16 grudnia Maciej Karzyński 49 i Michał Grabski pilarz l. 32
żona ** 1785 MARIANNA Majchrowa z Kwiatkowskich KARWACKA, ur ok 1785, żona Majchera ? ur 1780, matka Michała 1808;1852/poz 27 kwietnia 22 o 13 umiera wdowa lat 64 MARIANNA KARWACKA co zgłosili Ludwik Rosicki l. 36 i Stanisław Szczygielski l. 47 szewcy w Brudzewie
21 listopad 1809, Majcher Karwacki l 29, majster kunsztu garbarskiego jest chrzestnym Katarzyny c. Ignacego Witkiewicza i Elzbiety Zinców l. 26
24 lipiec 1810 Majcher Karwacki lat 29; Franciszek Gibaszek z Cichawy l 40, Michał Nawrocki l 55 i Jan Karwacki l 61 majster kunsztu garbarskiego chrzestnym swiadkiem bliżniaczek ANNY i MAGDALENY c. Kmiecia Karola Witaszka l. 48 z Cichawy i Zofii z lowiszki..cz l 38
30 wrzesień 1810 Majcher Karwacki lat 32 majster kunsztu garbarskiego w Brudzewie zamieszkały, chrzestnym bliżniąt FRANCISZKA i JADWIGI Witaszków, dzieci Karola Witaszka l 48 i Zofii l. 40

dzieci Karola Witaszka l 48 i Zofii l. 40
- 15 XI 1811 Majcher Karwacki l. 32 majster profesji garbarskiej i Kazimierz Murzynowski l. 30 służący we dworze brudzowskim śiadkami zgłoszenia ADOLFA s. Godfryda Grynberfa l. 34 ogrdawcy we dworze brudzewskim i Marianny demo. L. 3-0. - MAJCHER jest piśmienny składa piękny wyrobiony podpis MAJCHER KARWACKI
- 22 XII 1811 Majcher Karwacki , l. 33 chrzestnym Jakuba Kity syna Jakuba Kity l. 38 z Kolnicy i Rosali l. 34
- 22 XII 1811 Majcher Karwacki l. 33 chcrzestnym Szczepana s. Antoniego Zawadzkiego l. 30 owczarza z Bartuszyna i Urszuli Przybylskiej
- II 1812 Majcher Karwacki l. 34 chrzestnym Teofili c Sebastina Sobe....... i Katarzyny z Wolniewiczów
- 1827/ur poz 18 MAJCHER kARWACKI ma 41 lat

1778 MELCHIOR KARWACKI I Marianna
Jan Piotrowski (24 lat) ojciec: Michał , matka: Katarzyna & 7/1835 Apolonia 1811 Karwacka (24 lat) ojciec: Melchior , matka: Marianna
• Stanisław Wisniewski (35 lat) ojciec: Piotr Wiśniewski , matka: Zuzanna Jurkiewicz & 3 / 1879 Marcjanna 1851 Piotrowska (28 lat) ojciec: Jan Piotrowski , matka: Apolonia 1830 Karwacka
Michał Tazurski vel Tasarski (25 lat) ojciec: Mateusz , matka: Jadwiga & 3 / 1831 Teofila 1813 Karwacka (18 lat) ojciec: Melchior , matka: Marianna
• Ignacy Głąbowski (28 lat, wdowiec) ojciec: Karol , matka: Józefa Kroszczynska & 18/1865 Nepomucena 1847 Tasarska (18 lat) ojciec: Michał , matka: Teofila 1820 Karwacka
• Maciej Foryński (31 lat) ojciec: Mikołaj Foryński , matka: Marianna Pawlicka & 6 / 1878 Michalina 1855 Tasarska (23 lat) ojciec: Michał Tasarski , matka: Teofila Karwacka Tasarska

Wojciech Brzeski (20 lat) ojciec: Walenty , matka: Marianna & 4 / 1838 Anna 1816 Karwacka (22 lat) ojciec: Melchior , matka: Marianna Józef Jurkiewicz (23 lat) ojciec: Jan , matka: Anna Maciaszczyk & 32 / 1858 Pelagia 1841 Brzeska (17 lat) ojciec: Wojciech , matka: Anna 1820 Karwacka
Kacper Janiszewski (24 lat) ojciec: Leon , matka: Marianna & 3/1841 Monika 1819 Karwacka (22 lat) 100% ojciec: Melchior , matka: Marianna
Andrzej Konwerski (19 lat) ojciec: Kazimierz , matka: Zofia Dobrowska & 12/1863 Urszula 1843 Janiszewska (19 lat) ojciec: Kacper , matka: 1819 Monika Karwacka


Wnuki Jana Karwackiego 1740
Dzieci Majchra/Melchiora Karwackiego i Marianny z Kwiatkowskich:

*** 1808 MICHAŁ KARWACKI, ur 25 wrzesień 1808: MAJCHER KARWACKI, ur ok. 1780 majster kunsztu garbarskiego, 25 wrzesnia 1808 w Brudzewie przedstawił dziecie urodzone w domu pod numerem 6 stojacym w Rynku spłodzone z niego i Marianny z Kwiatkowskich, l. 23 jego małżonki; dziecku nadano imie MICHAŁ a chrzestnymi byli: Wojciech Stajnowski lat 38 szynk utrzymujacy w miasteczku w Brudzewie i kuśnierz BŁAŻEJ KARWACKI, majster kunsztu garbarskiego w Brudzewie Zamieszkały, l. 36;
23 IX 1813 Maycher Karwacki l. 32 zgłasza śmierć syna MICHAŁA 22 września 1812 o 10 rano, w ieku lat 4; w obecności Mateusza Tawarskiego l 45 i Mateusza Karwackiego l. 35*** 1811 DOROTA KARWACKA, ur 7 luty 1811 w domu nr 40 w Brudzewie, c. Majchra Karwackiego l. 32 majstra kunsztu garbarskiego i Marianny z Kwiatkowskich l. 24; świadkowie/chrzestni Fryderyk Drofler burmistrz w Brudzewie l. 30 i Sebastian Kostrzewski l. 56
*** 1811 APOLONIA KARWACKA ur 1811, córka Melchiora i Marianny w wieku lat 24, 15 lutego 1835/poz 7 wychodzi za JANA PIOTROWSKIEGO, l. 24 przy rodzicach Michale i Katarzynie Piotrowskich
*** 1813 TEOFILA KARWACKA - Żurawska, ur 29 III 1813 córka Melchiora Karwackiego l 33 i Marianny z Kwiatkowskich lat 30; swiadkowie Kazimierz Pawlicki garbarz l 41 i JAN KARWACKI l. 60;
6 lutego 1831/ sluby poz 3, w obecności świadków Mateusza Karwackiego l. 53 i Michała Karwackiegi l. 30; TEOFILA KARWACKA l. 18 urodzona w Brudzewie córka Melcjiora i Marianny Karwackich wychodzi za MICHAŁa ŻURAWSKIEGO, l. 25 urodzonego w Brudzewie syna Mateusza i Jadwigi Żurawskich
*** 1811 ANNA KARWACKA Brzeska ur ok. 1816 ; 4 lutego 1838/śluby poz 4 w wieku lat 22 jako córka Melchiora i niegdy Marianny Karwackich, przy ojcu pozostająca wychodzi za 20 letniego WOJCIECHA BRZESKIEGO, tutejszego obywatela syna Walentego i Marianny Brzeskich;
1839 styczeń 14 rodzi się Antoni Brzeski syn Wojciecha i Anny z Karwackich; chrzestni Józef Taborski i Jadwiga Karwacka; świadkowie Michał Karwacki piśmienny;
15 X 1858/poz 32 ich córka PELAGIA BRZESKA l 17 c. Wojciecha i Anny z Karwackich wyszła za Józefa Jurkiewicza l. 24, s. Jana i Anny; świadkami byli Maciej KARWACKI szewc l 44, Marcin Ciemieniewski rolnik l 50
*** 1819 MONIKA KARWACKA, ur 27 IV 1819 o godź 9.00; córka Melchiora Karwackiego l. 40 i Marianny z Kwiatkowskich. Świadek JAN KARWACKI l. 80
*** 1821 ANTONIA KARWACKA, ur 16 stycznia/zgłoszona 17 stycznia 1821 c. Melchiora l 40 i Marianny z Kwiatkowskich l. 40 Karwackich
*** 1823 WOJCIECH KARWACKI ur 22 marca 1823/poz 24/23III1823; syn Melchiora Karwackiego l. 37 i Marianny z Kwiatkowskich l. 38; świadkowie Piotr Szczygielski l 50 i Jan Rosicki l 40.
Zona Marianna z Kołodziejczyków
Prawnuki Jana Karwackiego 1740
Wnuki Majchra/Melchiora Karwackiego i Marianny z Kwiatkowskich:
Dzieci WOJCIECHA KARWACKIEGO ur 22 marca 1823/i Marianny z Kołodziejków:
^^^^ 1849 ELŻBIETA KARWACKA ur 12 listopada 1849/poz 78 , c. Wojciecha Karwackiego mularza, lat 27 i Marianny z Kołodziejków/skich ? l 22; świadkowie Maciej Karzyński rolnik l 50 Michał Grąbiński piekarz l 34, chrzestni Stanisław Arabelski, Bogumiła Kołodziejska.
^^^^ 1852 JULIANNA KARWACKA ur 6 stycznia 1852/poz. 2; c. Wojciecha Karwackiego rzeźnika lat 29 i Marianny z Kołodziejskich lat 24; swiadkowie Maciej Kaczyński l. 50 i Michał Karwacki l. 51; chrzestni Mateusz Barański i Tekla Gralińska; 1852/poz 77 umiera 22 sierpnia 1852 Julianna Karwacka; córka Wojciecha l. 31 i Marianny Karwackich, mularzy
^^^^ 1853 MARIANNA KARWACKA ur 31 sierpnia 1853/poz.76; c. Wojciecha Karwackiego rzeźnika lat 31 i Marianny z Kołodziejskich lat 26; swiadkowie Mateusz Baranowski piekarz l 30 i Paweł Królikowski fabrykant l. 34; chrzestni Maciej Ciemieniewski i Marianna Baranowska
^^^^ 1858 ANTONINA KARWACKA ur 13 stycznia 1858/poz 7 roku o 8 rano c. Wojciecha Karwackiego rzeżnika l 35 u Marianny z Kołodziejczyków l. 30; świadkowie Mateusza Baraniecki piekarz i Maciej Kaszyński wyrobnik po 40 lat mający; Chrzestni wspomniany Mateusz Baranieck i Józefa Augustyńska; zmarła 1. VIII 1859/poz 49 rok majaca córka Wojciecha Karwackiego l. 37 mularza i Marianny z Kołodziejków
^^^^ 1860-1861 BRONISŁAWA KARWACKA, ur 22 stycznia 1860/poz 9 c. Wojciecha Karwackiego rzeźnika l. 35 i Marianny z Kołodziejczyków l. 30, chrzestni Józef Taborski l. 40 rolnik, Marianna Ogińska; / 1861/ poz 9 umiera Bronisława Karwacka, rok jeden majaca córka Wojciecha i Marianny z Kołodziejków Karwackich, rzezników zmarła 8 lutego o 2 w nocy.
^^^^ 1861 BRONISŁAWA (2) KARWACKA, ur 18 listopad 1861/poz 111 c. Wojciecha Karwackiego rzeźnika l.40 i Marianny z Kołodziejczyków l. 33; ch. Tomasz Kaszynski rolnik l. 41 i Apolonia Piotrowska
^^^^ 1864 ROMAN KARWACKI, ur 10 sierpień 1864/poz 75 o godz 22 s. Wojciecha Karwackiego rzeźnika l. 40 włąsciciela połowy domu i Marianny z Kołodziejczyków l. 30, chrzestni Konstanty Pawelski organista i marian Kurzynski,; świadkowie Tomasz Kurzyński rolnik l 42, Jakub Nowakowski bednarz l. 40, 28 grudnia 1864 zmarł 3 miesieczny Roman Karwacki, syn Wojciecha l. 40 rzeżnika i Marianny z Kołodziejków. Swiadek Jakub Nowakowski, bednarz l. 46

**1786-1812 ANTONI KARWACKI, ur ok. 1786 syn Jana ?, majster kunsztu garbarskiego, 5 X 1808 chrzestnym Franciszki c. Marcina Ławiszczaka lat 28 i z Cichawy i Antoniny Xiązow lat 20.i
5 stycznia 1812 o 19 umiera ANTONI KARWACKI lat 26, smierć zgłasza żona AGNIESZKA z Kwiatkowskich w obecności Maychera Karwackiego l. 34 i Mateusza Tawarskiego l. 50
żona ** AGNIESZKA Antoniowa z Kwiatkowskich Karwacka
Wnuk Jana Karwackiego
Dzieci Antoniego 1786 i Agnieszki z Karałkowkich/Kwiatkowskich:
*** 1810 SEBASTIAN KARWACKI; ur 20 I 1810 w Brudzewie w domu pod nr 5 w Rynku; syn Antoniego Karwackiego majstra kunsztu garbarskiego l 24 i Agnieszki z Kwiatkowskich l 19. Chrzestni: Fryderyk Wilhelm Depler, oficjalista skarbowy lat 24 i Jakub Ciemieniewski l 29

1808-1858 Sebastian Karwacki, lat 50 wach.. w Biurze Namiestnika Królestwa, urodzony w Brudzewie z Antoniego garbarza i Agnieszki z Kwiatkowskich; & 1854 & 1 zona Julia z Tomaszewskich & 1858 & 2) żona Józefa 1833-1873 Bąbalska; sw. Jana
1854-1855 Jan Alojzy Karwacki 14 mies. Zam ul Zrodlowa 2635, s. zolnierza królewsko cersarskiego i JULII z Toamszewskich
30 1855 768 Jan Alojzy Karwacki 14 mies, zam. Zródlowa 2635, syn Sebastiana zołnierza królewsko cesarskiego i Julii z Tomaszewskich
W-wa św. Jan


1860-64 Teofila Karwacka c. Sebastiana i Jóżefy z Babolskich
20 1860-1864 551 Teofila Karwacka Lat 4. C. sebastiana i Jozefy z Babolskich; zam. Zrodłowa 1696 Warszawa św. Jan

12 1873 216 Józefa Karwacka Lat 40 zona Sebastiana; ur w mci Korczew c. Stanisława i T… . Kraszewskich Babalskich Warszawa św. Jan

** 1802 WOJCIECH KARWACKI chrzestnym Rocha Tasarskiego; 1802 Wojciech Karwacki szewc l. 54, zgałsza zgon Marianny z Jurkiewiczów Michałowej Karwackiej w 1856 roku wrz z Józefem Karwackim rocznik 1827 rzeznikiem
** 1804 SOFIA KARWACKA-Tasarska, ur 1812; córka ??????żona Michała Tasarskiego w 1834 lat 30, 22 urodziła syna ROCHA TASARSKIEGO; 17 sierpnia 1834; swiadkami byli Wojciech Karwacki lat 32 oraz chrzestnymi Sebastian Głebocki l 34 i Katarzyna Ciemnieska
** 1797-1855 MICHAŁ KARWACKI ur ok. 1797 syn Jana Karwackiego / mąż Marianny Jurkiewicz; ich syn MARCIN ur 18 lutego 1821
- ¾ X 1827/poz36 Michał Karwacli garbarz l 37 i Jan Krawczyński krawiec l 32 zgłosili smierc Wawrzynca Janika / w roku 1827 było 40 zgonów
- 1832/zgony poz 79; 10 pazdziernika 1832 MICHAŁ KARWACKI, l. 32 zgłosił zgon Karoliny Ogińskiej
- 1835/śluby 19 MICHAŁ KARWACKI lat 36 wuj zaślubionego FRANCISZKA CIEMNIESKIEGO l. 19 ( syna Jakuba i Katarzyny Ciemnieskich) i Wojciecha Ogińskiego stryja zaślubionej ZOFII OGIŃSKIEJ l. 16 (c. Zmarłych Bartłomieja i Małgorzaty Oginskich)
- 26 XI 1855 o 6 rano zmarł/poz98 MICHAŁ KARWACKI ubogi mieszczanin miasta tutejszego lat 60 liczący co zgłosili 27 grudnia o 13 Stanisław Krzeczynski l. 50 i Stanisław Tarkiewicz
żona ** 1805 MARIANNA Michałowa z Jurkiewiczów KARWACKA ur ok. 1805 zmarła 23 stycznia 1856/poz 5 o 3 rano w wieku 51 lat wdowa po Michale Karwackim, córka Andrzeja i Katarzyny Jurkiewiczów; co zgłosili 24 stycznia
1827 Józef Karwacki rzeźnik l 29 i
1802 Wojciech Karwacki szewc l. 54
Zgłoszona przez Jana .. 1753
1823 TEKLA Torczynska ur 14 IX 1823/poz 61 c. Wiktorii Tarczynskiej l. 20 ojca niewiadomego, zgłoszona przez Jana Karwackiego l. 70 (w 1823 roku urodziło się 93 dzieci)
Wnuki Jana Karwackiego..1740:
Dzieci Michała Karwackiego (piśmienny) ur 1797 i Marianny Jurkiewicz;
*** 1821 MARCIN KARWACKI ur 18 lutego 1821 o godz 16, zgłoszony 19 lutego przez ojca Michała l 24 w obecności Kazimierza Pawlickiego l 40 i Melchiora Karwackiego l 47 (w 1821 roku urodziło się w BRUDZEWIE 82 dzieci, slubów było 16 , a zgonów 38)
*** 1824 MARIANNA KARWACKA – Kaszynska , ur ok. 1824; córka Michała i Marianny Karwackich, 11 listopada 1840/poz 14 w wieku lat 16 wychodzi za Tomasza Kaszyńskiego, l. 19; syna Franciszka i Marianny przy rodzicach zostającego; świadkowie Jakub Ciemieniewski l 58 i Jakub Pawlicki l. 43
*** 1827 JÓZEF KARWACKI, ur ok. 1827, syn Michała i Marianny Karwackich rzeżników w Brudzewie, przy nich żyjący w wieku lat 26 żeni się 19 listopada 1853/poz 29 z Wiktorią Kwiatkowską l. 28 panna c. Bartłomieja i Weroniki już zmarłych rzeżników w Brudzewie, tu przy siostrze; SwIADKAMI BYLI Wojciech Karwacki szewc lat 54, Paweł Królikowski tkacz l. 48
zona 1825 WIKTORIA Józefowa z Kwiatkowskich KARWACKA ur 1825
Prawnuki Jana Karwackiego..1740:
Wnuki Michała Karwackiego (piśmienny) ur 1797 i Marianny Jurkiewicz;
Dzieci Józefa Karwackiego i Wiktorii Kwiatkowskiej
^^^^ 1854 FRANCISZEK KARWACKI, ur 9 X 1854/poz 100 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 28 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat 29. Swiadkowie Mateusz Baranowski l. 40 i Maciej Karzyński l. 37; ZMARŁ 21 X 1854/poz 60 po 2 tygodniach życia
^^^^ 1855 – 1939 EDWARD KARWACKI, ur 26 IX 1855/poz 59 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 28 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat 29. Swiadkowie Maciej Ciemieniewski l. 28 i Maciej Karzyński l. 38; chrzestni Maciej Ciemieniewski i Wiktoria Karzynska
podch. Pilot EDWARD KARWACKI zginął we wrześniu 1939 W obronie polskiego nieba Strona 61 ; Rajmund Szubański – 1978 „ Przed południem Dzwonek wystartował ponownie wraz z pchr. Edwardem Karwackim, goniąc przelatujacy zespól bombowców. Zapatrzeni w cel, nie dostrzegli nadlatujacych z boku Messerschmittów-110, które oddały kilka serii... Karwacki zginął na miejscu, ale Dzwonek, choć ranny w rękę iw nogę, ciągnął w kierunku lotniska dywizjonu w Widzewie. Znajdujące się tam samoloty ... „books.googleTytuł W obronie polskiego niebaBiblioteka pamięci pokoleń Autor Rajmund Szubański WydawcaKsia̧żka i Wiedza, 1978 Liczba stron 185
Jego (LUCJANA KARWACKIEGO) ojciec Edward Karwacki 9ur 1856) zmarł 1 stycznia 1931 w wieku 75 lat w Kole. Był urodzony w parafii Brudzewa w rodzinie Józefa (ur ok. 1830...) i Wiktoriji Karwackiej
Lucjan Karwacki (26.11.1893-5.10.1965, Mińsk), żona - Stefania Suprynowicz (1899-1984)
1. Janina Karwacka (1920-3.4.1989), mąż - Władimir Strielcow (1905-2001)
2. Henryk Karwacki (17.6.1923-13.11.1985), żona - Edyta Michalska (1924-1994)
2.1. Żanna Karwacka (27.1.1947-)
2.2. Władysław
2.2.1. Julija


*** JÓZEF i Wiktoria Karwaccy (1820 - )
ˇ **** EDWARD KARWACKI (1846-1931) z rejonu Koła / Wlkp.
ˇ ***** LUCJAN KARWACKI (ur 1893 w rej Krakowa 1965) i Stefania Suprynowicz z Rakowa Mińskiego,
ˇ ****** HENRYK KARWACKI ma córke Zanna ur 1947
ˇ ****** JANINA KARWACKA-Strelcow (1920-1988) żona Vladymira Strelcova
ˇ ******* jej dzieci ....... synowie ..
ˇ ******** NADZIEJA STRALCOWA (Mińsk)
ˇ ******** JAN Strelcov-KARWACKI (Minsk)^^^^ 1858 GABRIELA KARWACKA ur 7 III 1858/poz 35 córka Józefa Karwackiego rzeżnik lat 32 i Wiktoria z Kwiatkowskich ....... Swiadkowie Michał Ciemieniewski rolnik l. 28 i Maciej Karzyński l. 40; chrzestni Michałj Ciemieniewski i Marianna Karwacka z Dabrowa.; zmarła 13 kwietnia 1859/poz 29 rok mająca Józefa Karwackiego rzeźnika i Wiktorii z Kwiatkowskich, l. 32
^^^^ 1861 FRANCISZEK (2) KARWACKI, ur 19 XI 1861/poz 109 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 35 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat ... Swiadkowie Mateusz Baraniecki piekarz lat 40; chrzestni Franciszek Grabiński rolnik l. 35, Julianna Witkowska
^^^^ 1863 MARIANNA KARWACKA, ur 31 XII 1863/poz 1/1864 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 37 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat 29. Chrzestni Rudolf Herman l. 40 i Adelaina Górska z Goleszczyna
*** 1829 – 1830 PELAGIA KARWACKA ur 21 sierpnia 1829, c. Michała Karwackiego l. 30 garbarza i Marianny z Jurkiewiczów; swiadkami Antonina Januszkiewicz i Franciszka Wanaberkowa; 1830/zgony 29/32 30 marca 1830 zmarła Pelagia Karwacka, 7 miesięcy licząca c. Michała Karwackiego garbarza i Marianny
*** 1831 – 1862 MELCHIOR (2) KARWACKI, ur ok. 1831; syn Michała i Marianny Karwackich już zmarłych, w 1862 roku wieku 31 lat zmarł wyrobnik w miescie Brudzewie urodzony, bezżenny; zgłosili Józef Karwacki rzeżnik l. 35, Marian Królikowski, wyrobnik l 40
*** 1836 JAN KARWACKI, ur 21 maja 1836/poz 39 syn Michała Karwackiego, l. 40 i Marianny z Jurkiewiczów l. 40; chrzestni Filip Woyciechowski i Marianna Kotlicka
*** 1836 – 1864 JAN KARWACKI, ur 14 kwietnia 1834/poz 43, syn Michala Karwackiego l. 35 i Marianny z Jurkiewiczów l. 33; chrzestni Sebastian Oginski i Józefa Głąbińska: 25 listopada 1864/poz 46 w wieku lat 26 umiera Jan Karwacki, rolnik bezenny, syn Michała i Marianny z Jurkiewiczów nieżyjacych już, co9 zgłosił Józef Karwacki rzeżnik lat 40 i Tomasz Kuszczyński rolnik l. 46.
*** 1840- 1856 NEPOMUCENA KARWACKA, ur 17 maja 1840/poz 31 c. Michała Karwackiego l 40 i Marianny z Jurkiewiczów; Sw. Jan Straszczynski i Maciej Baszczyński obywatele po lat 40 liczący; ZMARŁA 26 X 1856/poz 85 Nepomucena Karwacka l 16 córka Michała i Marianny Karwackich, rolników już zmarłych, pozostajaca przy siostrze, bezmężna poostawiwszy siostrę i 3 braci także w Brudzewie, o czym powiadomili Tomasz Karzyński gospodarz lat 35 oraz Mateusz Baraniecki piekarz l. 45
*** 1843 – 1844 LEON KARWACKI ur 7 kwietnia 1843/poz 33 syn Michała Karwackiego l. 44 i Marianny lat 44; świadkowie Józef Rębielinski, Jan Kru/aszczynski, chrzestni Józef Rebieliński i Marianna Taborska; 1844/pz 4 miesieczny LEON umiera syn Michała i Marianny
Uwaga: Polskie groby na cmentarzach Londynu, Tom 1‎ - Strona 235 Karolina Grodziska, Polska Akademia Umiejętności - 1995 - Liczba stron: 516 Karwatzki Leo (lat 74, ur 1839 - poch. 27 IV 1915). Plot 11, rów 74, gr. 3. Reg. nr 88 113.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• 1754 – 1832 ŁUKASZ KARWACKI ur ok 1754 / 59 / 61 ??? musiał być starszy miał w 1772 syna , majster kunsztu garbarskiego 3 pażdziernika 1808 w wielu lat 48 chrzestnym Franciszka Nawrockiego syna Szymona i Magdaleny
• 8 stycznia 1809 Łukasz Karwacki l. 48 chrzestnym Sebastiana s. Jakuba Jasiewicza l. 33 rolnika i Barbary z Karzyńskich, l. 27
• 1 marzec 1810 JAN KARWACKI l 60 i ŁUKASZ KARWACKI lat 49 majstrowie kunsztu garbarskiego, chrzestnymi blizniaków KAZIMIERZA i GRZEGORZA Sygalskich synów Pietra majstra kunsztu kołodziejskiego l 45 i Małgorzaty z Szymańskich.
• 8 lipiec 1810 PIOTR KARWACKI ; 46 majster garbarski i ŁUKASZ KARWACKI majster garbarski zamieszkali w Brudzewie chrzestnymi MAŁGORZATY c. Pawła Durka parobka
l 30 z Bogdałowa i Joanny z Kurasiów l. 26
• 7 XII 1811 Łukasz Karwacki l. 57 i Mikołaj Plebanowski l. 42 świadkami rejestracji MARIANNY c. Mateusza l. 50 i Agnieszki l. 37 Wiśniewskich.
• 1827/poz 20 ur ŁUKASZ KARWACKI ma 50 lat ?
• 1827/poz 7 sluby ŁUKASZ KARWACKI l. 56/66? Świadkiem
• 5 styczeń 1830 1760 PIOTR KARWACKI l 60 i 1782 SEBASTIAN KARWACKI l 33 śiadkami zgłoszenia urodzin Sebastiana Ziemniaka, syna Mateusza
• 23 maja 1832/zgony poz 43 zmarł 22 maja 1832 o 3 rano łUKASZ KARWACKI, l. 73, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę, co zgłosili 23 maja 1832 PIOTR KARWACKI l. 60 i Kazimierz Pawlicki l. 40, mieszczanie w Brudzewie zamieszkali.
*1765 MARIANNA Łukaszowa z Jurkiewiczów KARWACKA ur ok. 1765 zmarła 21 grudnia 1835/poz 1 w wieku około 70 ki co zgłosili 2 stycznia 1836 1803 Wojciech Karwacki l 33 i Antoni Surowicki l. 50.
Dzieci Łukasza Karwackiego 1760 ???? 1750 i Fry.....
** 1772-1820 BŁAżEJ KARWACKI ur ok. 1772 majster kunsztu grabarskiego w Brudzewie zamieszkały; BRAT MATEUSZA umarł 4listopada o godz. 17.00 /zgłosz 7 listopada 1820 roku w wieku lat 48; co zgłosił brat Mateusz Karwacki l. 50; w obecności Piotra Karwackiego l. 50
- 25 września 1808 Błażej Karwacki l. 36 majster kunsztu garbarskiego chrzestnym Franciszki Browickiej, córki Pawła służącego za Foczpana przy dworze Brudzewskim
- 19 X 1808 Błażej Karwacki jest chrzestnym Szymona Robaka, s. Andrzeja la. 30 zam w Kolnicy i Marianny z Ratusiów l. 25
- 20 III 1809 Błażej Karwacki l. 36 jest chrzestnym Karoliny Konstancji c. Szymona Kruszczyńskiego i Marianny z Wałeckich. Chrzestny Fryderyk Wilhelm Dresler
** 1778 - 1837 MATEUSZ KARWACKI, ur ok. 1778 .. brat BŁAZEJA Jana 1782, ojciec Antoniego 18 I 1809; zmarł 26 X 1837/poz 82 o 8 wieczorem w wieku lat 60, zostawił po sobie owdowiała żonę Mariannę z Tasarskich; zgłosił zgon Antoni Karwacki l 30
-20 styczeń 1811 MATEUSZ KARWACKI, l. 30 rolnik w Brudzewie chrzestnym AGNIESZKI Mistkowskiej, córki Józefa i Urszuli z Kaszyńskich
-10 styczeń 1827/śluby poz 1 MATEUSZ KARWACKI l. 50 i Franciszek Kaczyński l. 50 świadkami slubu Jana Jurkiewicza i Agaty Tasarskiej
-1828 śluby MATEUSZ kARWACKI l. 40 swiadkiem
--1828 śluby MATEUSZ KARWACKI rolnik l 50 swiadkiem i Piotr KARWACKI garbarz l. 53
-1832/zgony poz 36 MATEUSZ KARWACKI l. 50 i Michał Jesionowski lat 40 zgłosili 3 kwietnia 1
832 smierc Józefa Kaszyńskiego/Kaczynskiego, mularza lat 70


* 1776 MATEUSZ Mateusz Karwacki (34 lat, wdowiec) ; ojciec: Łukasz , matka: Franciszka & 5/1812 Marianna Ciemniewska z domu Tasarska (23 lat, wdowa) ojciec: Paweł Tasarski , matka: Kunegunda
* * 1809 Antoni Karwacki (25 lat) ojciec: Mateusz , matka: Anna & 11/1834 Teofila Taborska (20 lat) ojciec: Wojciech , matka: Marianna
Wawrzyn Zielniewicz (21 lat) ojciec: Józef , matka: Agnieszka & 21 / 1836 * * Aniela 1816 Karwacka (20 lat) ojciec: Mateusz , matka: Marianna

** 1781 –1811 ANNA Mateuszowa KARWACKA, ur 1781, w wieku lat 30 umiera 19 lutego 1811 o 7 wieczorem w domu nr 3 w Brudzewie Mateusza Karwackiego l. 33
** MARIANNA Mateuszowa po Ciemieniewskim z Tesarskich KARWACKA : 18 II 1812 ślub sławetnego Mateusza Karwackiego; wdowca lat 34/lub 30 w Brudzewie zamieszkałego, syna Łukasza i Fran...... Karwackich z Marianną po 1 mężu Józefie Ciemieniewską l. 23, c. Pawła u Kunegundy Tesarskich; swiadkami są JAN KARWACKI l 60. PIOTR KARWACKI l. 49, Paweł Tawarski l. 50 i Piotr Ciemieniewski l. 60; 1852/poz 27 kwietnia 22 o 13 umiera wdowa lat 64 MARIANNA KARWACKA co zgłosili Ludwik Rosicki l. 36 i Stanisław Szczygielski l. 47 szewcy w Brudzewie


Wnuki Łukasza i Marianny Jurkiewicz
Dzieci Mateusza Karwackiego i Anny z Sokołowskich/Marianny:
*** 1809 ANTONI KARWACKI, ur 18 styczeń 1809; syn Mateusza Karwackiego majstra kunsztu szewskiego, l. 31 w domu nr 3 w Rynku stojącym i Anny z Sokołowskich, lat 31; chrzestni Wawrzyniec Stułbiewicz l 39 i Marcin Statkiewicz lat 37 zamieszkały w dobrach podprefekta żychlińskiego.
Ślub 1834/poz 11, 5 października 1834 ślub ANTONIEGO KARWACKIEGO młodzieńca lat 25 w Brudzewie urodzonego syna przy rodzicach Mateuszu i Annie Karwackich z panną lat 20 TEOFILĄ TABORSKĄ, c. Wojciecha i Marianny Taborskich z Brudzewa w obecności świadków MICHAŁA KARWACKIEGO l. 36 i Jakuba Kineckiego lat 55 mieszczan w Brudzewie zamieszkałych,; rodzice Ignacego 1839;
*** Zona TEOFILA Antoniowa z Taborskich KARWACKA ur 1814
Prawnuki Łukasza Karwackiego i Marianny Jurkiewicz
Wnuki Mateusza Karwackiego i Anny z Sokołowskich/Marianny:
Dzieci ANTONIEGO i Teofili z Taborskich
^^^^ 1839 IGNACY KARWACKI, ur 26 maja 1839/poz 44, syn Antoniego lat 30 i Teofili Taborskichlat 25 , chrzestni Karol Taborski i Marianna Kalicka
^^^^ 1842 MARIANNA KARWACKA ur 13 lipca 1842/poz 70, córka Antoniego Karwackiego rolnika l. 32 i Tekli z Taborskich; świadkowie Michał Karwacki l. 44 i Józef Taborski l. 30; chrzestni Michał Karwacki i Marianna Taborska
^^^^ 1845 JÓZEFA KARWACKA ur 23 lutego 1845/poz 22/8 c. Antoniego l. 37 i Teofili z Tamborskich l. 32; swiadkowie Jan Leyman l 50 i Mikołaj Farynski lat 32; chrzestni Józef Mielczarek i Marianna Szczepańska
*** 1811 – 1812 FAUSTYNA KARWACKA, ur 1811; 20 lipca 1812 Mateusz Karwacki l.l 35 zgłosił śmierć córki 19 VII, swojej i Anny, w wieku lat 1; w obecności Maychera Karwackiego l. 32 i Błażeja Karwackiego l. 42
*** 1816 ANIELA KARWACKA - Zielniewicz, ur 1816, córka Mateusza i Marianny Karwackich; 19 października 1836, poz. 21, w iwku lat 20 wychodzi za WAWRZYNCA ZIELNIEWICZA l. 2X urodzonego w Kole z Józefa i Agnieszki Zielniewiczów; czeladnika profesjii..; w obecności MICHAŁA KARWACKIEGO lat 40 i Jaluba Ciemnieskiego, l. 50
*** 1818 – 1818 ŁUKASZ KARWACKI, ur 1828.. zmarł 9 pażdziernika 1828 miał 4 dni; syn Mateusza i Marianny Karwackich, co zgłosili Błazej Ogiński l 40 i Sebastian Glambski
** 1782 – 1830 JAN KARWACKI ur 1782, syn Łukasza ?; komornik w Brudzewie zamieszkały mąż Marianny Laskiewiczówny rodzice Wojciecha Karwackiego 11 IV 1812; piśmienny 24 stycznia 1830 umiera JAN KARWACKI, ubogi lat 45 wdowiec tu w Brudzewie zamieszkały, co zgłaszają MATEUSZ KARWACKI l. 52 i PIOTR KARWACKI l. 60
** zona Marianna Laskiewicz
Wnuki Łukasza
Dzieci Jana Karwackiego ur 1782, komornika w Brudzewie zamieszkałego męża Marianny Laskiewiczówny; zmarły w biedzie 1830 roku: rodzice Wojciecha Karwackiego 11 IV 1812
*** 1812 WOJCIECH KARWACKI, ur 11 kwietnia 1812 o 3 rano; syn Jana Karwackiego l. 30 komornika w Brudzewie Zamieszkałego i Marianny Laskiewiczówny l. 30; Chrzestni Mateusz Karwacki l 36 rolnik w Brudzewie zamieszkały (piśmienny) i Szymon Kroszczyński l.40, piekarz
*** 1815 STANISŁAW KARWACKI, ur 30 marca 1815 o godz 14.00 syn Jana Karwackiego l. 33 i Marianny z Laskiewiczów l. 30; 17 lutego 1859/poz 17 w obecności Szymona Malinowskiego wyrobnika l. 52 i Michła Brzyskiego gospodarza l 32 obu z Brudzewa zawarte zostało religijne małżeństwo STANISŁAWA KARWACKIEGO, młodziana l. 42 liczącego syna JANA i MARIANNY Karwackich małżonków już zmarłych byłych gospodarzy w Brudzewiem tu zrodzonym i tu wyrobku żyjącym a KATARZYNĄ FORYŃSKĄ, wdową po Pietrze Foryńskim, żołnierzu wojsk rossyjskich w dniu 15 marca 1849 w Smoleńsku zmarłym, lat 30 majaca, córka Stanisława i Anny Jesionowskich małżonków byłych garbarzy w Brudzewie już nie żyjących, tu zrodzona i z wyrobku utrzymująca się. 3 zapowiedzi, umów przedslubnych nie zawarto
zona *** KATARZYNA Stanisławowa z Jesionowskich Foryńska-KARWACKA ur 1829


Prawnuki Łukasza Karwackiego
Wnuki Jana Karwackiego ur 1782, i Marianny Laskiewiczówny;
Dzieci STANISŁAW KARWACKI, ur 30 marca 1815 KATARZYNY Jesionowskiej-FORYŃSKĄ
^^^^ 1858 KATARZYNA KARWACKA, ur 26 października 1858/poz 127 o 3 rano córka Stanisława Karwackiego l. 46 i Katarzyny z Jesionowskich l. 36; chrzestni Ignacy Wisniewski szewc l. 35 i Emilia Herman; swiadek Józef Ogiński rolnik lat 37; zmarła 31 sierpnia 1859/poz 63 3 kwartały mająca c. Stanisława i Katarzyny z Jesionowskich.
^^^^ 1863 JADWIGA KARWACKA, ur 22 października 1863/poz 1254 córka Stanisława Karwackiego l. 50 i Katarzyny z Jesionowskich l. 40; chrzestni Wojciech Karwacki rzeźnik l. 40 i Marianna Ogińska; świadek Szymon Malinowski i Wojciech Karwacki
^^^^ 1868 PELAGIA KARWACKA, ur 2 października 1860/poz 94 o 14 córka Stanisława Karwackiego l. 32 i Katarzyny z Jesionowskich l. 40; chrzestni Józef Karwacki rzeźnik l. 32 i Marianna Baraniecka; świadek Józef Ogiński, rolnik 35 lat
PELAGIA KARWACKA, ur 2 października 1860/poz 94 o 14 córka Stanisława Karwackiego l. 32 i Katarzyny z Jesionowskich l. 40; chrzestni Józef Karwacki rzeźnik l. 32 i Marianna Baraniecka; świadek Józef Ogiński, rolnik 35 lat

Dane o niektórą krewną Lucjana, LUCJANA KARWACKIEGO) być może kuzynkie: Marianna Wilczyńska, córka szewca Stanisława Wilczyńskiego i Pelagii (ur ok. 1860) z Karwackich, urodziła się 8 sierpnia 1890 w Brudzewie (Maksim Hacak)
*** 1818 WINCENTY KARWACKI, ur 6 czerwca 1818/zgł 7 czerwca; syn JANA KARWACKIEGO l. 25 i Marianny Laskiewiczówny l. 22; świadkowie Antoni Jesionowski l. 30 i Józef Paszczyński l. 50;
24 stycznia 1841/poz 6 w obecności Antoniego Kaszynskiego l 45 i Michała Tasarskiego l. 35 zawarto religijne małżeństwo pomiędzy 23 letnim WINCENTYM KARWACKIM, synem Jana i Marianny Karwackich z wyrobku się utrzymujacym, a ELŻBIETĄ AD/łAMCZEWSKĄ, wdową po Tomaszu Ad/łamczewskim mularzu zmarłym w Brudzewie 15 listopada 1836, lat 26
żona ELŻBIETA Wincentowa z Adamczewskich KARWACKA ur 1815
*** 1822 SEBASTIAN KARWACKI, ur 7 stycznia 1822 o godz 14.00 /poz 2; syn Jana Karwackiego l. 29 i Marianny l 24; świadkowie Mateusz Derliński l 40 i St. Jurkiewicz l. 30
** 1793 KATARZYNA KARWACKA-Surowiecka ur 1793, córka Łukasza i Marianny Karwackich;
5 stycznia 1817 w wieku lat 24 wychodzi za ANTONIEGO SUROWIECKIEGO młodziana lat 21 w Brudzewie, syna Andrzeja i Anny Surowieckich; swiadkowie MATEUSZ KARWACKI l 43 i JAN KARWACKI l 70;
Uwaga zaraz potem ślub Alexandra Karwaczewskiego l. 40 ur w Kaliszu syna Andrzeja i Julianny Karwaczewskich;
- 1832/ur poz 63, 20 pażdziernika 1832 Katarzyna Karwacka-Surowicka lat 40 rodzi Antoniemu Surowickiemu l. 40 syna ŁUKASZA SUROWICKIEGO; chrzestni: Sebastian Karwacki szewc w Brudzewie lat 33 i Piotr Nawrocki l. 40
- 1835/ marzec 8/poz 22 Katarzyna Karwacka-Surowicka l. 40 rodzi Antoniemu syna JÓZEFA
- 1837 października 22 ur Salomea Surowicka, c. Antoniego i Katarzyny z Karwackich; chrzestny Wojciech Karwacki. brat Katarzyny ???; Salomea umiera 24 stycznia 1838, w wieku 2 mies.
** 1802 – 1860 WOJCIECH KARWACKI, ur 1802 syn Łukasza I Marianny , 3 listopada 1822 /poz 11 żeni się z Konstancją Tasarską, l. 21. c, Mateusza i Jadwigi Tasarskich; świadkowie: Mateusz Karwacki l. 45; Wojciech Taborski l 40 i Paweł Tasarski l. 50 (w roku 1822 było 11 ślubów, 46 zgonów i 77 urodzen) Wojciecj jest szewcem;
- WOJCIECH KARWACKI, ur 1802 syn Łukasza I Marianny , 3 listopada 1822 /poz 11 żeni się z Konstancją Tasarską, l. 21. c, Mateusza i Jadwigi Tasarskich; świadkowie: Mateusz Karwacki l. 45; Wojciech Taborski l 40 i Paweł Tasarski l. 50 (w roku 1822 było 11 ślubów, 46 zgonów i 77 urodzen) Wojciecj jest szewcem;
- 20 stycznia 1841/poz 6 umiera w wieku 40 lat Konstancja Karwacka, żona Wojciecha Karwackiego l. 40, który zgłosił zgon wraz Piotrem Michalskim l. 50
- 1843 maj 3/po5 slub WOJCIECHA KARWACKIEGO, szewca, wdowca po Konstancji zmarłej 18 stycznia 1841, lat 40 z ANNĄ KASPROWICZ, niedgy córką Andrzeja i Jadwigi Kasprowiczów tu w Brudzewie urodzoną, l. 24
- 30 pazdziernika 1860 w wieku 60 lat zmarł w swoim domu majster szewski WOJCIECH KARWACKI; urodzony w tym miescie brudzewie z Łukasza i Marianny z Jurkiewiczów, zostawiwszt po sobie Owdowiałą małzonkę Anne z Kasprowiczów; zgłosili Michał Tasarski l 50 i Ludwik Pawlicki l 41
- ANNA Wojciechowa z Kasprowiczów KARWACKA-Kroszczynska
28 maja 1862/poz 17 ANNA KARWACKA wdowa po zmarłym 30 X 1860 Wojciechu Karwackim, córka Andrzeja i Jadwigi z Yasarskich Kasprowiczów już nie żujacych, majaca lat 40 wzięła religijny słub z JANEM KROSZCZYNSKIM, wdowcem po zmarłej 21 marca 1862 Annie z Mikołajewskich, rolnik urodzony i zamieszkały w Brudzewie syn Stanisława i Józefy z Jurkiewiczów, l. 38; śiadkowie Michał Mietkowski l. 43 i Łukasz
** 1800 KONSTANCJA Wojciechowa z Tasarskich KARWACKA ur ok. 1800 a 20 stycznia 1841/poz 6 umiera w wieku 40 lat Konstancja Karwacka, żona Wojciecha Karwackiego l. 40, który zgłosił zgon wraz Piotrem Michalskim l. 50
1843 maj 3/po5 slub WOJCIECHA KARWACKIEGO, szewca, wdowca po Konstancji zmarłej 18 stycznia 1841, lat 40 z ANNĄ KASPROWICZ, niedgy córką Andrzeja i Jadwigi Kasprowiczów tu w Brudzewie urodzoną, l. 24
30 pazdziernika 1860 w wieku 60 lat zmarł w swoim domu majster szewski WOJCIECH KARWACKI; urodzony w tym miescie brudzewie z Łukasza i Marianny z Jurkiewiczów, zostawiwszt po sobie Owdowiałą małzonkę Anne z Kasprowiczów; zgłosili Michał Tasarski l 50 i Ludwik Pawlicki l 41

* 1802 WOJCIECH Karwacki (20 lat) & 12/ 1822 Konstancja Tasarska (21 lat)
Jan Kaszyński (24 lat) ojciec: Walenty , matka: Anastazja & 25/1857
Elżbieta 1834 Karwacka (23 lat) ojciec: Wojciech , matka: Konstancja

* 1803 Wojciech Karwacki (40 lat, wdowiec) & 5 / 1843 Anna Kasprowicz (24 lat) ojciec: Andrzej , matka: Jadwiga
* * 1825 Łukasz Karwacki (27 lat) ojciec: Wojciech , matka: Konstancja & 15/1852 Marianna Głęboska (18 lat) ojciec: Sebastian , matka: Marianna
Jan Kroszczynski (38 lat, wdowiec) ojciec: Stanisław , matka: Józefa Jurkiewicz & 17/1862 Anna 1842 Karwacka z domu Kasprowicz (40 lat, wdowa) 100% ojciec: Andrzej Kasprowicz , matka: Jadwiga Tasarska

zona 1822 ANNA Wojciechowa z Kasprowiczów KARWACKA-Kroszczynska ur 1822
28 maja 1862/poz 17 ANNA KARWACKA wdowa po zmarłym 30 X 1860 Wojciechu Karwackim, córka Andrzeja i Jadwigi z Tasarskich Kasprowiczów już nie żujacych, majaca lat 40 wzięła religijny słub z JANEM KROSZCZYNSKIM, wdowcem po zmarłej 21 marca 1862 Annie z Mikołajewskich, rolnik urodzony i zamieszkały w Brudzewie syn Stanisława i Józefy z Jurkiewiczów, l. 38; śiadkowie Michał Mietkowski l. 43 i Łukasz Dobroszewski l. 40
Wnuki Łukasza
Dzieci Wojciecha Karwackiego l. 28 i Konstancji z Tasarskich l. 27
*** 1825 ŁUKASZ KARWACKI ur ok. 1825, 14 listopada 1852/poz 15 jako 27 letni czeladnik szewski syn Wojciecha i Konstancji Karwackich przy ojcu w Brudzewie, bierze ślub z Marianna Głebocka lat 18 c. Sebastiana i Marianny Głebockich rolników; swiadkowie Michał Tasarski rolnik l. 40 , Marcin Ciemieniewski szewc l 46, zamieszkali w Brudzewie
żona MARIANNA Łukaszowa z Gołebiowskich Głebockich ? KARWACKA... ur 1834, ale 16 marca 1865 stawił się Stanisław Karwacki rolnik l 48 i Józef Jesionowski l. 36 obydwaj w Brudzewie zamieszkali, i oswiadczyli ze 14 marca 1865 o 11 rano zmarła urodzona w Brudzewie i przy mężu zamieszkła lat 30 licząca c, Sebastiana i Marianny z Jurkiewiczów małżonków Głebowskich, matki rolniczki w Brudzewie gdyż ojciexc nie zyje; zostawiwszy owdowiałego męża Łukasza Karwackiego szewca w Brudzewie.
Prawnuki Łukasza
Wnuki Wojciecha Karwackiego l. 28 i Konstancji z Tasarskich l. 27
Dzieci ŁUKASZA KARWACKIego ur ok. 1825,i Marianna Głębockiej
^^^^ 1854 MICHAŁ KARWACKI, ur 2 września 1854 o godz 21 s. Łukasza Karwackiego l. 29 szewca w Brudzewie i Marianny z Głębowskich; sw. Józef Faryński i Maciej Kaszyński.; zmarł 12 wrzesnia 1859/poz 76 5 letni Michał Karwacki, syn Łukasza Karwackiego l. 34, szewca i Marianny z Głebockich
^^^^ 1858 JOANNA KARWACKA, ur 17 maja 1858/poz 63 o 12 rano córka Łukasza Karwackiego szewca l. 33 i Marianny Głębockich l. 22 chrzestni Józef Graliński i Wiktoria Kaszyńska, swiadek Maciej Karwacki szewc lat 42
^^^^ 1860 – 1862 ELŻBIETA KARWACKA, ur 18 listopad 1860/poz 114 o 4 rano córka Łukasza Karwackiego szewca l. 36 i Marianny Głąbowskiej l. 26 chrzestni Józef Karwacki rzeźnik l 34i i Wiktoria Witaszek z Brudzewa, świadek Maciej
Kaczyński koscielny lat 47; 20 lipca 1862/poz 63 o 10 rano zmarła Elżbieta Karwacka córka Łukasza l 37 i Marianny z Głebowskich, szewców w Brudzewie. Sw. Maciej Kaszynski kościelny lat 48
^^^^ 1864 – 1865 WOJCIECH KARWACKI, ur 10 kwiecień 1864/poz 45 o godz 22 s. Łukasza Karwackiego l. 36 szewca w Brudzewie i Marianny z Głębowskich l. 29; Chrzestni Wojciech Kasprowicz dzewc l. 30 i Marianna Karwacka; sw. Maciek Kuszczynski kościelny lat 50; 11 listopada 1865 o godz 15 zmarł WOJCIECH KARWACKI 1,5 roku stary syn Łukasza i Marianny z Głebowskich, przy Ojcu gdyz matka nie zyje (zmarła w marcu 1865); smierc zgłosił Łukasz Karwacki wyrobnik lat 46 i Marian Ciemniewski rolnik lat 50 obydwaj w Brudzewie zamieszkali


xxxxxx
*** 1830 – 1830 MARIANNA KARWACKA, ur 10/14 sierpień 1830 o godz 16 /poz82/15; córka Wojciecha Karwackiego l. 28 mieszczanina i Konstancji z Tasarskich l. 27 świadkowie Stanisław Jesionowski i Justyna Karzyńska;
1833 styczeń 10 Wojciech Karwacki l. 33 i Mateusz Tasarski l. 60 zgłosili śmierć MARIANNY KARWACKIEJ póltrzecia roku starej, c. Wojciecha Karwackiego i Konstancji Karwackich
*** 1834 ELŻBIETA KARWACKA - Kaszynska, ur 13 listopada 1834/poz 106 Wojciecha Karwackiego l. 30 mieszczanina i Konstancji z Tasarskich l. 32 świadkowie Franciszek Graliński lat 34 i Mateusz Tasarski l. 60.
22 listopada 1857/poz25 w obecności swiadków Marcina Ciemieniewskiego gosp/ lat. 53 i MACIEJA KARWACKIEGO szewca l 42, zawarto małzenstwo religijne pomiedzy ELŻBIETĄ KARWACKĄ panna lat 23 córką Wojciecha i Konstancji Karwackich w Brudzewie zrodzona i tu przy rodzicach zostajaca oraz JANA KASZYNSKIEGO młodzieńca lat 24 syna Walentego i Anastazji gospodarzy rolnych w Brudzewie tu zrodzonym i przy rodzicach zostajacym. # zapowiedzi umowy przedmałz. nie zawarto
xxxxx
** 1807 HONORATA KARWACKA – Szczygielska , ur 1807; córka Łukasza i Małgorzaty Karwackich w Brudzewie zrodzona; dnia 27 X 1828 w obecności Piotra Karwackiego garbarza l. 50 i Tomasza Tasarskiego garbarza l. 40 bierze ślub ze Stanisławem Szczygielskim, czeladnikiem szewskim w Brudzewie; synem Piotra i Małgorzaty z Szymańskich Szczygielskich; lat 24
1828/ urodzenia Wojciech Karwacki szewc, l. 27 swiadkiem

• 1757/62/63 - 1837, PIOTR KARWACKI ur ok. 1757/62/63 ( stryj Honoraty) , majster kunsztu garbarskiego ożeniony z Łucja z Wałeckich ur 1771,
• 1837 X 15/poz 73 o 2 nad ranem umiera PIOTR KARWACKI, lat około 80tki wdowiec, co zgłosili 16 Sebastian Karwacki i Franciszek Graliński mieszczanie w Brudzewie po lat 40 mający1837 X 15/poz 73 o 2 nad ranem umiera PIOTR KARWACKI, lat około 80tki wdowiec, co zgłosili 16 Sebastian Karwacki i Franciszek Graliński mieszczanie w Brudzewie po lat 40 mający
• 12 VIII 1808 w wieku 45 lat ojcem chrzestnym Wawrzyńca i Rocha synów Bartłomieja Kwiatkowskiego; ojciec Benedykta, Tomasza, Wiktorii ...
• 21 X 1809 Piotr Karwacki jest chrzestnym Łukasza s. Mateusza Wisniewskiego majstra kunsztu garbarskiego l 50 i Agnieszki ze Szczygielskich l. 33 1
• 5 styczeń 1810 Piotr Karwacki lat 46 jest chrzestnym Agnieszki Kicińskiej c. Sebastiana l 50 i Katarzyny l. 26
• 8 lipiec 1810 PIOTR KARWACKI ; 46 majster garbarski i ŁUKASZ KARWACKI majster garbarski zamieszkali w Brudzewie chrzestnymi MAŁGORZATY c. Pawła Durka parobka l 30 z Bogdałowa i Joanny z Kurasiów l. 26
• 8 IX 1811 Piotr Karwacki świadczy zgon Heleny Zofii Łowniczówny Witaszek
• 5 IV 1812 Paweł Karwacki l 50 poświadcza zgon Wojciecha s. Pawła i Zofii Wałeckich
1828 sluby PIOTR KARWACKI garbarz la 53 swiadkiem
• 27 X 1828 PIOTR KARWACKI l 50 ns ślubie Stanisława Szczygielskiego i Honoraty c. Łukasza Karwackiego\
• 1830 ŁUCJA KARWACKA jest akuszerką w Brudzewie odbiera i rejestruje wiele dzieci panieńskich
• 1833/zgony poz 26, PIOTR KARWACKI 70 lat i Paweł Wałecki lat 50 (syn zmarłej) zgłosili zgon BARBARY WAŁECKIEJ lat 100


*1777 Łucja Piotrowa z Wałeckich Karwacka ur ok. 1777 ; lat 60 1837 X 3/poz 54 umiera o 2 nad ranem Łucja Piotrowa Karwacka lat 60 , żona Piotra, który zgłasza to 4 wraz z Szymonem Kraszczynskim; obydwaj mieszczanie 1837 X 15/poz 73 o 2 nad ranem umiera PIOTR KARWACKI, lat około 80tki wdowiec, co zgłosili 16 Sebastian Karwacki i Franciszek Graliński mieszczanie w Brudzewie po lat 40 mający

1760 PIOTR KARWACKI i Łucja Wałecka
* 1815 Maciej Karwacki (19 lat) ; ojciec: Piotr , matka: Łucja & 16/1834 Jadwiga Jurkiewicz (16 lat) ; ojciec: Tomasz , matka: Tekla

Józef Graliński (36 lat, wdowiec) ojciec: Franciszek , matka: Marianna Tarkiewicz & 31/1858 Konstancja 1839 Karwacka (19 lat) ojciec: Maciej , matka: Jadwiga Jurkiewicz
Tomasz Kuszyński (25 lat) ojciec: Walenty , matka: Anastazja Jurkiewicz & 15/1864 Antonina 1845 Karwacka (19 lat) ojciec: Maciej , matka: Jadwiga Jurkiewicz
Andrzej Foryński (19 lat) ojciec: Józef , matka: Marianna & 20 / 1857 Marianna 1836 Karwacka (21 lat) 100% ojciec: Maciej , matka: Jadwiga


* * 1841 Wojciech Karwacki (19 lat) 100% ojciec: Maciej ,
matka: Jadwiga Jurkiewicz & 22 / 1860 Marianna Ogińska
(18 lat) ojciec: Wojciech , matka: Małgorzata Miętkowska

1841 WOJCIECH KARWACKI i 1) Marcianna Kołodziejczyk 2) Marianna Ogińska
Adam Nowacki (23 lat) ojciec: Hipolit Nowacki , matka: Pelagia Kowalska & 32/1880 Marianna 1853 Karwacka (27 lat) ojciec: Wojciech Karwacki , matka: Marcjanna Kołodziejek
Bronisław Królikowski (26 lat) ojciec: Paweł Królikowski , matka: Magdalena Łaszkiewicz & 34/1881 Bronisława 1859 Karwacka (22 lat) ojciec: Wojciech Karwacki , matka: Marcjanna Kołodziejek
Józef Taborski (32 lat) ojciec: Józef Taborski , matka: Franciszka Wojciechowska & 8/1883 Józefa 1863 Karwacka (20 lat) ojciec: Wojciech Karwacki , matka: Marianna Ogińska
Antoni Tasanski (30 lat) ojciec: Melchior , matka: Elżbieta & 1 / 1812 * Konstancja 1792 Karwacka (20 lat) ojciec: Piotr , matka: Łucja
Michał Mąkowski (24 lat) ojciec: Józef , matka: Teresa & 3 / 1814 Barbara * 1799 Karwacka (15 lat) ojciec: Piotr , matka: Łucja
Stanisław Graliński (24 lat) ojciec: Bogumił , matka: Franciszka & 1 / 1836 * Tekla 1818 Karwacka (18 lat) ojciec: Piotr , matka: Łucja
Mateusz Baraniecki (63 lat, wdowiec) ojciec: Piotr Baraniecki , matka: Faustyna Dodatkowe informacje: wdowiec po Mariannie & 14/1881 Tekla 1821 Gralińska z domu Karwacka (60 lat, wdowa) 100% ojciec: Piotr Karwacki , matka: Łucja Walęcka Dodatkowe informacje: wdowa po Stanisławie

Dzieci Piotra Karwackieg i Łucji z Waleckich:
** 1788 MARIANNA KARWACKA - Toborska ur 1788, żona szynkarza Wojciecha Toborskiego, l. 31, rodzi 28 II 1812 syna JÓZEFA; 18 pażdziernika 1822 rodzi córkę Marianne Michalską
** 1792 KONSTANCJA KARWACKA – Tawarska ur 1792; córka Piotra i Łucji Karwackich zam. w domu w Brudzewie pod numerem 8 ; 19 stycznia 1812 mając 20 lat wychodzi za Antoniego Tawarskiego l. 30 w Brudzewie pod nr 42 zamieszkałego, syna majchra i Elzbiety Tawarskich.
** 1793 SALOMEA KATWACKA – Michalska ur 1793 – żona Piotra Michalskiego, 25 lutego 1812 o godz 14 rodzi córkę KONSTANCJE; 21/24 grudzień 1818 rodzi syna Jana Michalskiego
** 1793 – 1850 SEBASTIAN KARWACKI ur 1793, syn Piotra i Łucji, 29 X 1820 bierze w Brudzewie/poz.10 ślub w wieku lat z 27 z Teresą Jurkiewiczówną l 20 c. Tomasza i Tekli Jurkiewicz; świadkowie Piotr Ciemny l. 70 i Mateusz KARWACKI l 40.
SEBASTIAN l. 50 szewc umiera 20 maja 1850/poz 27 co zgłosili 22 Jakub Ciemieniewski l. 60 i Sebastian Głebocki lat 50 obydwaj rolnicy w Brudzewie zamieszkali; Sebastian pozostawił owdowiałą żonę Teresę
5 styczeń 1830 PIOTR KARWACKI l 60 i SEBASTIAN KARWACKI l 33 świadkami zgłoszenia urodzin Sebastiana Ziemniaka, syna Mateusza

* 1793 Sebastian Karwacki (27 lat) & 10/1810 Teresa Jurkiewicz (20 lat) Marcin Ciemniewski (45 lat, wdowiec) ojciec: Józef , matka: Dorota & 6/1853 Teresa 1803 Karwacka z domu Jurkiewicz (50 lat, wdowa po Sebastianie) ojciec: Tomasz Jurkiewicz , matka: Tekla

** żona 1800 TERESA Sebastianowa z Jurkiewiczów Karwacka ur 1800
** 1799 BARBARA KARWACKA, ur 1799, c. Piotra i Łucji Karwackich, 14 lutego 1814 w wieku lat 15 bierze ślub z Michałem Makowskim l. 24, s. Józefa i Teresy Mąkowskich; świadkami są Mateusz Karwacki lat 36, Piotr Karwacki lat 49 i Jan Karwacki lat 60
** 1800 - 1809 BENEDYKT KARWACKI ur ok. 1800 roku syn Piotra, zmarł 27 grudnia 1809 roku w wieku lat 9
** 1804 – 1810 TOMASZ KARWACKI ur ok. 1804 roku syn Piotra i Łucji zmarł 23 X 1810 w wieku 5,5 roków
** 1806 – 1810 WOJCIECH KARWACKI ur ok. 1806 roku syn Piotra zmarł 14 lipca 1810 w wieku 3,5 lat
** 1808 – 1810 WIKTORIA KARWACKA, ur 15 grudzień 1808; PIOTR KARWACKI ur ok. 1763, majster kunsztu garbarskiego lat 45 zamieszkały w Rynku nr 8 zgłosił urodzenie z niego i z ŁUCJI z Walęckich, l. 37, córki Wiktorii; chrzestni Szymon Kruszyński i Franciszek Dzienaszczewicz; zmarła 25 VII 1810 w wieku lat 1,5
** 1810 SZCZEPAN JAN KARWACKI, ur 26 XII 1810, w domu nr 8 w Rynku; syn Piotra Karwackiego ;. 47 majstra kunsztu garbarskiego i Łucji z Waleckich, l. 38
** 1817 TEKLA KARWACKA-Gralińska, ur 1817/8, córka Piotra i Łucji Karwackich; 24 stycznia 1836/poz 1, mając lat 18 wychodzi za STANISŁAWA GRALIŃSKIEGO, wyrobnika z Dabrowej tam urodzonego, lat 24, syna Bogumiła i Franciszki Gralińskich już zmarłych; świadkowie brat rodzony Franciszek Graliński l. 40 i franciszek Kraszczynski l. 60 rolnicy w Brudzewie kaliskim ????
Stanislaw Graliński poślubil Tekle Karwacka w 1836; dzieci Ludwik 1839 lub 1840, Wawrzyniec 1841, Piotr 1843, Antoni 1845 oraz Michalina 1847. Notka: wedlug moich domnieman Stanislaw oraz Tekla byli moimi pra-pradziadkami, zaś Ludwik moim pradziadkiem. (Mariusz Graliński)
** 1818 – 1819 JÓZEFA KARWACKA ur 1818, c. Piotra i Łucji Karwackich umiera po roku życia 11 marca 1819/zgł. 14 marca przez Piotra l. 50 w obecności MATEUSZA kARWACKIEGO l. 40.
** 1815 MACIEJ KARWACKI ur 1815.. syn Piotra Karwackiego i Łucji, w 1834 roku/poz 16/ 12 listopada w wieku 19 lat bierze ślub z panna lat 16 Jadwigą Jurkiewicz, córką Tomasza już zmarłego i Tekli Jurkiewiczów
zona JADWIGA Maciejowa z Jurkiewiczów KARWACKA ur ok. 1818
Wnuki Piotra i Łucji
Dzieci MACIEJA KARWACKIEGO ur 1815 i JADWIGI z JURKIEWICZÓW;..
*** 1836 MARIANNA KARWACKA Faryńska ur 14 listopada 1836/poz 82 córka Macieja Karwackiego szewca lat 21 i Jadwigi z Kurkiewiczów l. 18, świadek Grabiński franciszek, chrzestni Marianna Gralinska/Grabińska ? i Antoni Kaszynski/Kaczynski ?
1857/10 listopada/ słuby poz 20 odbył się slub MARIANNY KARWACKIEJ panny lat 21, córki Macieja i Jadwigi Karwackich, szewców w Brudzewie i tu przy rodzicach zostajaca z ANDRZEJEM FARYNSKIM (pismienym) młodzianem lat 19 liczącym, synem Józefa i Marianny mularzy w Brudzewie tu zrodzony i przy rodzicach zostajacy; były 3 zapowiedzi; małzonkowie zawarli umowę przeslubna dotyczaca majatku przed rejentem Florianem Cybulskim Okręgu koninskiego w dniu 22 X w miescie Kole, SWIASKOWIE SLUBU: Mateusz Baraniecki piekarz l 40, ŁUKASZ KARWACKI, szewc l. 33 w Brudzewie zamieszkali
*** 1939 KONSTANCJA KARWACKA – Gralińska , ur 13 września 1839/poz 74, c. Macieja l. 24 i Jadwigi z Jurkiewiczów Karwackich; chrzestni Jan Kruszczynski i Konstancja Karwacka; świadek Wojciech Karwacki; 10 pazdziernika 1858/poz 31 zaszło religijne małzęństwo KONSTANCJI KARWACKIEJ, panny lat 19 córki Macieja i Jadwigi z Jurkiewiczów Karwackich szewców z JÓZEFEM GRALINSKIM l 36, wdowcem po Annie z Ciemieniewskich zmarłej 31 VIII 1858 synem niegdy Franciszka i Marianny z Tarkiewiczów Gralińskich, byłych rolników w Brudzewie; 3 zapowiedzi umowy przed nie zawarto; świadkami byli WOJCIECH KARWACKI l 58 i ŁUKASZ KARWACKI l 33 szewcy w Brudzewie zamieszkali.
*** 1841 WOJCIECH KARWACKI, ur ok. 1841; w wieku lat 19 syn Macieja i Jadwigi z Jurkiewiczów, młodzian tu zrodzony i przy rodzicach zostający bierze 11 listopada 1860/ poz 22 slub z MARIANNĄ OGINSKA, lat 18 córka Wojciecha i Małgorzaty Mietkowskich, 3 zapowiedzi, bez umowy przedślubnej, świadkowie: Marcin Ciemniewski l. 50, Maciej Kaszynski l. 47
zona 1842 MARIANNA Wojciechowa z Ogińskich KARWACKA ur 1842
Prawnuki Piotra Karwackiego
Wnuki MACIEJA KARWACKIEGO i Jadwigi Jurkiewicz
Dzieci WOJCIECHA KARWACKIEGO iz MARIANNY OGINSKIEJ
^^^^ 1862 JÓZEFA KARWACKA, ur 18 III 1862/poz 34 o 16 córka Wojciecha Karwackiego szewca lat 20 o Marianny z Ogińskich lat 19; chrzestni Franciszek Głabiński l. 36, Marianna Kaszynska z Brudzewa; świadek Zygmunt Jesionowski lat 40
^^^^ 1864 JÓZEF KARWACKI, ur 26 II 1864/poz 26 córka Wojciecha Karwackiego szewca lat 22 o Marianny z Ogińskich lat 20; chrzestni Józef Kroszczynski szewc l 33, Józefa Głebowska, świadek Ignacy Jesionowski l 40
xxxxx
*** 1845 ANTONINA KARWACKA – Kuszyńska ur 10 stycznia 1845/poz 7/3 c. Macieja Karwackiego l. 30 mieszczanina z Brudzewa i Jadwigi z Jurkiewiczów, swiadek Sebastian Głebiewski l. 43, chrzestni ANTONI KARWACKI i MARIANNA KARWACKA; 19 listopada 1864/sluby poz 15 w wieku 19 lat ANTONINA KARWACKA córka Macieja i Jadwigi z Jurkiewiczów wyszła za TOMASZA KUSZYNSKIEGO s. Walentego i Anastazji z Jurkiewiczów rolników, nieżyjacych już; czeladnika krawieckiego lat 20.
*** 1848 TEOFILA KARWACKA ur 26 czerwca 1848/poz 14 córka Macieja Karwackiego, szewca l 40 i Jadwigi z Jurkiewiczów l. 29, swiadkowie Józef Fereński i Tomasz Justrzykowski, chrzestni: Jan Fereński i Agnieszka Wiśniewska
*** 1851 – 1852 ELŻBIETA KARWACKA ur 5 lipca 1851/poz 58, córka Macieja Karwackiego szewca l. 35 j Jadwigi z Jurkiewiczów l. 33; świadkowie Stanisław Graliński szynkarz l 39, Józef Jurkiewicz wyrobnik l. 40; chrsestni St. Graliński i Rosalia Kicińska; 10 maja 1852/poz 35 o godz 11 umiera 9 miesiecy stara córka Macieja Karwackiegi szewca l. 36 i Jadwigi Karwackich szewców
*** 1853 WIKTOR KARWACKI, ur 17 grudnia 1853/poz 124 o 6 rano syn Macieja Karwackiego l 38 szewca z Brudzewa i Jadwigi z Jurkiewiczów l. 35; chrzestni Józef Taberski i Tekla Gralińska; swiadkowie Józef Taborski i Michał Mietkowski majacy po 40 lat
xxxxxxxxx
1900 A….. KARWACKI … w księdze adresowej Polski 1929, świadczy w Brudzewie Kolskim (osiedlu miejskim) usługi kołodziejskie.
ANTONI KARWACKI :
Ojciec KRZYSZTOFA WOJCIECHA l.43,
dziadek Krzysztofa KARWACKIEGO l. 19


Dziękuję za odpowiedź. W "moich" aktach metrykalnych z Brudzewa odnalazłem kliku Karwackich:
1) ??/11/1827, Łukasz Karwacki, l. 56, garbarz
2) 17/02/1841, Wojciech Karwacki l.40, obywatel (mieszczanin)
3) ??/04/1843, Maciej Karwacki l.60, Józef Karwacki l.45, gospodarze
4) 11/12/1867, Józef Karwacki l.60, murarz
5) 14/05/1871, Józef Karwacki l.40, rzeźnik

Może te dane Ci się przydadzą.

Pozdrawiam
Witold


GNIAZDO WIELKOPOLSKA – BRUDZEW
Krzysztof Wojciech KARWACKI, lat 43, inż. rolnik, zam. Brudzew

GNIAZDO Wielkopolska/ BRUDZEW
ANTONI KARWACKI : Ojciec KRZYSZTOFA WOJCIECHA l.43, dziadek Krzysztofa KARWACKIEGO l. 19

BRUDZEW
Dominikanin MARCIN KARWACKI i jego bracia
JULIA KARWACKA l. 23..................
Niewiele już pamiętam, ale wspominana przez Ciebie Julia Karwacka ma
starszą siostrę Ewę (ur. 1982) a obie są córkami Łucji.
Córki Łucji Karwackiej
EWA KARWACKA (1982)
JULIA KARWACKA l. 21..................

Marta Karwacka, córka Andrzeja, ma młodszego brata (chyba). Jej ojciec
jednak nie pochodzi z Brudzewa mimo, że to Karwacki.
MARTA KARWACKA
Brat Marty
Mieszka w Brudzewie jeszcze Karwacki Piotr (jakaś to do mnie rodzina po
pradziadkach). Ma 2 synów i córkę: Łukasz (ur. 1983), Paweł (ur. 1984),
Kinga (ur. 1989).

Dzieci PIOTRa KARWACKIego
1983 ŁUKASZ KARWACKi
1984 PAWEŁ KARWACKI
1989 KINGA KARWACKA
Jest ich jeszcze trochę: na pewno żyje jeszcze Wojciech (rodzina po
pradziadkach), i Karwacki (nie pamiętam imienia), który ma córkę Renatę.
WOJCIECH KARWACKI
Córka jego RENATA KARWACKA
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Odp: Karwacki / KARWACCY: FORUM

Postprzez akarw » 19.02.2018

41 dupl. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 1 GNIEZNO i okolica
Gniazda kalisko-gnieźnieńskie (wielkopolskie)
część 1
Wielkopolska historycznie stanowiła obok Małopolski – jak się teraz w nauce przyjmuje starszego rdzenia Polski – konglomerat ziem i województw w skłąd którego wchodziły: poznanskie, kaliskie ( z wydzielonym w 1768 roku gnieżnienskim), sieradzkie z wielunskim, łęczyckie, kujawskie, pomorskie (Prusy Królewskie), Warmię (księstwo warminskie) oraz Mazowsze z fragmentami Podlasia.
W tych granicach Wielkopolska opiersała się od południa o ziemie korony czeskiej na Slasku, o Małopolske czyli ziemie krakowska, sandoomierska (ta wraz z lubelska az po Łuków), od wschodu zas o Wielkie Księstwo Litewskie.
Diaspora Karwackich w tym obszarze jest ogroma, a jej początki siegaja połowy XVI wieku, wstepnie można ząłożyc, że pierwszym kieymkiem migracji z Mazowasza (już w XV wieku) była Ziemia Bełska , natomiast drugim Warmia, Pomorze oraz poprzez Łeczyckie i sieradzkie cały obszar kalisko-gnieżninskimi. Powstały tutaj wspaniałe gniazda klany Karwackich: ROZA GNIEZNO gnieznienska, BRUDZEW koninski, KALISZ - ZBIERSK w kaliskim, BIERZÓW kolo Kobylej Góry w ostrzeszowskim.

Województwo Kaliskie i Gnieźnieńskie (Gloger).
Województwo Kaliskie stanowiło wschodnią połowę pierwotnej Wielkopolski. Graniczyło na północy z województwem pomorskiem, gdzie poza Noteć sięgało, na wschodzie z Inowłocławskiem, Brzesko-kujawskiem i Łęczyckiem, na południe miało Śląsk i województwo Sieradzkie, na zachód całą długość województwa Poznańskiego. Przy podziale Polski między synów Bolesława Krzywoustego, ziemia Kaliska, jako część Wielkopolski, dostała się Mieczysławowi Staremu. Dwaj prawnucy jego: Przemysław I i Bolesław Pobożny, podzielili się w ten sposób Wielkopolską (r. 1247), że Przemysław, starszy, wziął Poznań i Gniezno, a Bolesław Pobożny Kalisz. Bolesław (który zasłynął w kronikach trzema rzeczami: pobożnością, prawami dla żydów i znajomością sztuki wojennej), był zarazem pierwszym i ostatnim księciem kaliskim. Nie zostawiwszy bowiem synów, jeno same córki, umierając roku 1279, przekazał księstwo synowcowi swemu, Przemysławowi II Pogrobowcowi, który roku 1295 ukoronował się na króla. Gdy później Władysław Łokietek odbudowywał całość królestwa polskiego, księstwo Kaliskie wróciło do Korony jako Kaliskie województwo i od tej pory miało swoich wojewodów.
Ogólna przestrzeń województwa wynosiła 300 mil kwadratowych. Sześć zaś powiatów, na które się dzieliło, miało rozległość: Kaliski mil kwadratowych 60, Gnieźnieński 51, Kcyński 43, Nakielski przeszło 56, Koniński niespełna 40, Pyzdrski 50. W połowie XVI stulecia województwo Kaliskie liczyło parafii 411, miast 88 i wiosek 1869.
Znaczniejsze miasta w tem województwie: Kalisz, stołeczne, z obu stron rzeką Prosną oblane, Gniezno (prezydent i wiceprezydent trybunału koronnego prowincyi wielkopolskiej zawsze bywali z kapituły gnieźnieńskiej wybierani), Lenda i Wągrowiec, opactwa cysterskie; Mogilno, opactwo benedyktyńskie; Trzemeszno, opactwo kanoników regularnych świętego Augustyna.
Roku 1768 z północnej połowy województwa Kaliskiego, a mianowicie z trzech jego powiatów: Gnieźnieńskiego, Kcyńskiego i Nakielskiego, utworzone zostało nowe województwo Gnieźnieńskie. Cześć powiatu Nakielskiego, która się stykała z województwem Pomorskiem, nazywano „krainą”. W Kaliskiem zostały powiaty: Kaliski, Koniński i Pyzdrski, wojewoda i kasztelan większy, oraz mniejszy lendzki i biechowski. W Gnieźnieńskiem był odtąd nowy wojewoda i drugi kasztelan większy z mniejszymi: nakielskim i kamieńskim.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazda kalisko-gnieźnienskie cz. 1
GNIAZDA GNIEŹNIEŃSKIE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazda gnieźnieńskie
*[[województwo gnieźnieńskie]] - wydzielone z kaliskiego w [[1768]] r. wraz z trzema powiatami ([[Gniezno]])
**powiat gnieźnienski
**powiat kcyński
**powiat nakielski
Roku 1768 z północnej połowy województwa Kaliskiego, a mianowicie z trzech jego powiatów: Gnieźnieńskiego, Kcyńskiego i Nakielskiego, utworzone zostało nowe województwo Gnieźnieńskie. Cześć powiatu Nakielskiego, która się stykała z województwem Pomorskiem, nazywano „krainą”. W Kaliskiem zostały powiaty: Kaliski, Koniński i Pyzdrski, wojewoda i kasztelan większy, oraz mniejszy lendzki i biechowski. W Gnieźnieńskiem był odtąd nowy wojewoda i drugi kasztelan większy z mniejszymi: nakielskim i kamieńskim.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1560 GNIEZNO Gniazdo WIELKOPOLSKA - gnieźnieńskie ...
1560 ANNA KARWACKA h. Jastrzębiec *) w 1580 żoną Piotra Karskiego, matka Pawła kanonika poznańskiego (1625) i gnieżnieńskiego (1628)
1620/ KARWACKI na przeglądzie pospolitego chorągwi husarskiej w Gnieźnie
1648 \REGESTY\KSIEGI\P_RL17.X#1221 (Nr. 173)
Na polu koło Gniezna pon. po sw. Jakubie lustracja. przez komis. Mikołaja Szołdrskiego klana biechow. Chor. usarska sumptem sty rogoz. pułk. wojska wkopol. pułk. 12, por. 5, chor. 5, muzyka 6. Radojewski 4, Tworzyański 4, Dobicki 4, Malczewski 3, Kierzyński, Rozbicki, Jabłkowski, Konarski, Piotr Malczewski, Jasiński, Zakrzewski, Trebiński, Skorzewski, Dębicki, Tarnowski, Zalewski, Lubiatowski po 3, Wolski, Malczewski Mł., Bieganowski, Srzemski, Naramowski, Wal, Przystanowski, Suski, Osta, Trzciński, Krasiński, po 2, Swiezyński, Nadarzycki po 1. Piechota pol. tryb. cudzoziem. 115. Chor. arkeb. p. Jastrzębskiego rotm. Rotm 12, por. 6, chor. 4, Rokoszewski 3, Goczałkowski, Gostomski, Gowarzewski, Jaroszewski, Moczulski, Malachowski, Gałczyński, Wyganowski, Lubatowski, Łuba, Skąpski, Drzewiecki, Radecki, Racięski po 3, Przedzyński, Maniecki, Szok, Koniński, Malachowski, Woysławski, Ławicki, Babecki, Pruskowski, Sośnicki, Kozicki, Ramszyl, Szartor po 2, Wilkowski 1, Gowarzewski, Wyganowski, Sierakowski Jorzma (?) po 1, koni 98. Chor. arkeb. Kobierzyckiego. rotm. 12, por. 5, chor. 4, Budziejewski, Kożuchowski, Grzybowski, Grzybowski 2-gi, Grzembski, Pucharski, Raczłuchowski, Objezierski, po 3. Gerzyński 2, Zielma 3, Obornicki 2, Kosmowski, Gorski, Gorski 2-gi, Dąbrowski, Drogoszewski, Molski, Wilczkowski, Łaskawski, Gorzyński, Czacki, Poniecki, Pigłowski, Łęszkowski, Oyrzeński, po 2, Lęczewski, Wierzeyski, Szadłowski, Choynacki, Kowalkowski, Rutkowski, Sachowski po 1. 86. arkeb. wdzica poznań. rotm. 6, por. 3, chor. 4, Łukomski 4, Karwacki, Pawłowski, Dzierżek, Skoraszewski, 2 Sobiejuskich, Kołdowski, Rynarzewski, Rynarzewski drugi, Bronikowski, Kozuchowski, Lewczyński, Błaszkowski, Przyborowski, Pomianowski, Czępkowski, Gołecki, Tulibowski, Gniewkowski, Konratowicz, Przyborowski, Miedzianowski po 3, Kwaśniewski, Kosiński, Skoraszewski, Wojc. Rynarzewski, Stanisł. Skuraszewski, Miaskowski, Gruszecki, Mężyński, Kucharski, Czerchelski, 2 Żółtowskich, Ulatowski, Pilicki (!), Swinarski, Suchodolski, Ziołkowski, Strzałkowsk , Bzowski, Zdziarski, Swilęcki, Bobiński, Zagorski, Ostrowski, Bzowski, Pankierski (?), Małachowski, Kawecki, Stawski, Kłodziński, Czapliński, po 2 - 145. Chor. Arkeb. Władysława Grudzińskiego rotm. Rotm. 12, por. 5, chor. 4, pan.... 5, Dębicki 4, Pawłowski 3, Roznowski, Kosmowski, Czucharski, Sęcimski (?), Wiśniowski, Wilkowski, Włostowski, Skrzydlewski, Drogoszewski, Chlewiński, Krasiński, Korytowski po 3, Czarliński, Żychliński, Chłapowski, Żółtowski, Skrzydlewski, Niewiadomski, Rucki, Secymiński Mł., Głuchowski, Gołembowski, Brzozowski po 2, - 91. chor. kozacka Skorzewskiego rotm. (bo bez zbroi). rotm. 12, por. 4, chor. 3, Konratowicz 4, Pierzchliński, Sczucki, Skaławski, Zapęndowski, Malewski, Makowiecki, Grzymski, Skorzewski, Kurski po 3, Zapendowski, Osiecki, Szułdzawski, Sawicki, Koczarski, Kotowiecki, Swierski, Kotlewski, Płoszeński, Walewicki, Breliński, Suliński, Niestoiński, Malewicz, Sierakowski, Zakrzewski, Olszewski, Czacki, Rynkowski po 2, Doliński, Zawisza, Wolski, Wierzbiński, Buczkowski, Sowiński, Gulczewski, Wilkowski, Popławski, Chęmski, Pierzychowski, Głowczewski, Siewierski, Rzymski, Soszyński, Stawicki, Obaliński, Kołucki, Głuch, Malczewski, Żuchowski, Wendewski po 1 - 108 (f. 683v)
1650/ PAWEŁ mąż Zofii KARWACKI .(skąd pochodził Pawel ??)....... (kim był Wojciech Karwacki ???, w tym czasie żyje też franciszkanin o. Wojciech Karwacki, móglby być synem Wojciecha i Zofii), 1650/ Zofia Kuchcinska Primo voto Pawłowa Karwacka secundo voto Wojciechowa Nieświatowska
ZOFIA Pawłowa z Kuchcińskich Karwacka-Nieświatowska
1694 \REGESTY\KSIEGI\P_IN1718.X#4309 (Nr. 1128 XIII) Zofja Kuchcińska wd. po Pawle Karwackim, i po Wojc. Nieświastowskim, kwit. Teresę z Choyna wd. po Krzysztofie z Pilcy Korycińskim klanicu nakiel. oraz Wojciecha, Jadwigę ż. Teofila z Werbna Pawłowskiego, Zofję i Barbarę Korycińskich klanica dzieci z prow. od s. 3. 500 złp. (f. 14)
C:\TEKI\TEKI\MONOSZUK\NIEN_NUR.N_2:
Nieświastowscy#Łucja, chrzestna w r. 1598, mieszkała w r. 1613 przy kościele Farnym w Poznaniu, nazwana „devota virgo” (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Agnieszka, żona 1-o v. Szymona Jaskłowskiego, spisywała w Gnieźnie 1628.28/III. r. pod zakładem 1.200 złp. umowę małżeńską z przyszłym drugim swym mężem, Sebastianem Przysieckim. Jan z sześciu chłopów we wsi Komorza i czterech zagrodników we wsi Laskówki p. pyzdr. winien był w r. 1629 płacić podymnego 5 zł. (Py. 143 s. 36). Wojciech, w r. 1658 mąż Róży (Falibogowskiej?), chyba już nieżyjącej w r. 1672, bezpotomny (Z. T. P. 30 s. 1574; Kośc. 305 k. 597).
Nieświastowscy#Stanisław przed r. 1678 na Zorzewku i części Sługocina zapisał był 2.200 zł. Łukaszowi Żychlińskiemu, t. r. już nieżyjącemu (Py. 154 s. 68). Marianna zaślubiła 1681.6/XI. r. Wojciecha Piechockiego, żyli jeszcze oboje w r. 1723. Grzegorz ożenił się 1692.18/II. r. z Elżbietą Kozłowską (LC Pogorzela). Oboje małżonkowie w r. 1693 zawierali kontrakt z Wojciechem Przybyszewskim (Py. 156 s. 86), a w r. 1697 z Janem Łagowskim i Katarzyną z Kęszyckich (I. Kon. 70 k. 252v). Na żądanie tego Grzegorza i jego żony dokonana została w r. 1699 wizja wsi Lisiec starostwa konińskiego (I. Kon. 70 k. 616). Elżbieta w r. 1702, już będąc wdową, kwitowała się z małżonkami Łagowskimi z kontraktu (ib. 72 k. 95).
1650/ZOFIA Kuchcinska Primo voto Pawłowa KARWACKA-Secundo voto Wojciechowa NIESWIATOWSKA
Wojciech nie żył już w r. 1694, kiedy wdowa po nim, Zofia Kuchcińska, żona 1-o v. Pawła Karwackiego, kwitowała wdowę Teresę z Chojeńskich Korycińską kasztelanicową nakielską, jak również jej syna i córki, z prowizji od sumy 3.500 złp. (P. 1128 XIII k. 14). Tę kasztelanową kwitowała znów w r. 1700 z 350 złp. (P. 1139 XI k. 81v). Jan świadkował 1711.28/X. r. (LB Szamotuły). Adam zaślubił w sierpniu 1734 r. Mariannę Arcemberską, córkę Jana i Łucji Romanówny (LC Św. Trójca, Gniezno; Kc. 139 k. 264). Nie żył już ów Adam 1735.5/VII. r., kiedy był chrzczony jego syn Piotr Jan, ur. w Pomorzanach (LB Pobiedziska, matka nazwana tu błędnie Marianną Romanówną!). Owdowiała Marianna kwitowała w r. 1737 Bartłomieja Gogolewskiego z pretensji do rzeczy pozostałych po jej rodzicach (G. 97 k. 170). Żyła jeszcze w r. 1744 (Kc. 139 k. 264). Andrzej, mąż Teofili Morawskiej, którą poślubił między r. 1728 a 1732 (P. 1235 k. 117, 117v). Była to córka Wojciecha i Marianny Brudzyńskiej. Miała sumę posagową 4.000 zł., zapisaną w r. 1732 przez Mikołaja Niesiołowskiego na dobrach Suchoręcz i Suchoręczek. Idąc t. r. 2-o v. za Andrzeja Jabłkowskiego, jeszcze przed ślubem, 5/II. zapisała temu przyszłemu mężowi z powyższej sumy posagowej 1.000 zł. (I. Kon. 77 k. 93v, 94). Oboje Jabłkowscy żyli jeszcze w r. 1744 (G. 97 k. 791v). Była Teofila wdową ipo tym mężu w r. 1771 (I. Kon. 80 k. 224), a nie żyła już w r. 1778 (G. 105 k. 14, 14v).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1630 NIECHANOWO Jarząbkowo
9 km na SE od Gniezna Gniazdo WIELKOPOLSKA - gnieźnieńskie ...
1660 WOJCIECH (3 Wojciech) STANISŁAW ks. KARWACKI, skad pochodził ? Proboszcz Niechanowski, może on był franciszkaninem posłujacym z dokumentami beatyfikacyjnymi św. Kingi do Rzymu w 1689 roku ? 1705 W roku 1705 obejmuje probostwo niechanowskie nowy proboszcz. Jest nim Ks. Wojciech Stanisław Karwacki.
WOJCIECH STANISŁAW ks. KARWACKI pleban Jarząbkowski, kwituje z dziesięciny iłowieckiego z dób Mierzewo; wg Akt. Consystorza Gnieznieńskiego; 1786 za okres 1759-17611630 WYLATOWA 22 km na NEE od Gniezna w kierunku Mogilna
9 km na SE od Gniezna Gniazdo WIELKOPOLSKA - gnieźnieńskie ...
1650 GRZEGORZ KARWACKI• skad pochodził ?
1689 - 1691r. Remont kościoła w Wylatowej dokonany staraniem proboszcza Walentego Augusta Czapnickiego, ołtarz główny i dwa boczne wykonał Grzegorz Karwacki, snycerz poznański na Chwaliszewie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1700 POWIDZ 15 km na SE od Gniezna, w połowie drogi do Konina ...GNIAZDO WIELKOPOLSKA
1740 Gener. JÓZEF KARWACKI i Jadwiga Zosowska, rodzice Andrzeja ur. 1781 roku
JADWIGA Józefowa z ZOSOWSKICH KARWACKA
1781 ANDRZEJ KARWACKI
1781 w Powidzu ( na N od Słupcy) 13.I.1782 chrzest urodzonego 30.XI.1781 ANDRZEJA KARWACKIEGO, syna G. JÓZEFA KARWACKIEGO i JADWIGI z OSOWSKICH KARWACKIEJ m chrzestni G. Marcin i Karolina Radolińscy dziedzice Wiekowa ( na NWW od Powidza na Witkowo) *
1782.13/I. \REGESTY\METRYKI\M3.X#20114 (Powidz) 1782.13/I. (P.) (30/XI.1781. *) Andrzej, s. G. Józefa i Jadwigi Zosowskich Karwackich—M. Marcin i Karolina Radolińscy dz-e Wiekowa
*) W II połowie XVII wieku Brudzew (kolski) przeszedł w ręce rodziny Radolińskich herbu Leszczyc. Ich panowanie zaznaczyło się licznymi nadaniami na rzecz kościołów brudzewskich. W 1680 roku Wojciech Radoliński ufundował w mieście kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Jakuba Apostoła. W 1688 roku ofiarował on tej świątyni barokową monstrancję, a rok później Andrzej Radoliński uposażył kościół parafialny pacyfikałem z herbem Leszczyc. Brudzew często trapiony był pożarami. Ofiarą jednego z nich na przełomie XVII i XVIII wieku padł kościół parafialny wraz z plebanią. Spłonęły wówczas akta, całe archiwum i wiele zabytkowych przedmiotów. W odbudowie świątyni pomógł mieszczanom ksiądz Lesicki, proboszcz brudzewski i kustosz uniejowski. Kościół wzniesiony w stylu gotyckim, po pożarze przebudowany został w stylu barokowym, co znacznie zniekształciło jego pierwotny wygląd.W 1721 roku miasto stało się własnością rodziny Mycielskich. Jego stan gospodarczy ustawicznie się wówczas pogarszał.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1730 STRZELNO 40 km na NEE od Gniezna
1770/ WOJCIECH KARWACKI i Marianna
• 1799/ Błażej / Blasius Karwacki ? (52) syn Wojciecha Karwocki i Marianny oraz
• 1786 Jadwiga Nawrocka z domu Wisniewska (65) wdowa, córka Stefana Wiśniewskiego i Marianny Grząszkowskiej STRZELNO/ k. Mogilna, 27/1851
BLASIUS KARWACKIBlasius Karwacki Ur 1799 (52) ojciec: Adalbertus Karwocki, matka: Marianna Hedvigis Nawrocka z domu Wisnieska (65) ojciec: Stephanus Wisnieski, matka: Marianna Grząszkoska Dodatkowe informacje: widower/widow
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RÓŻA Gniezno
(główne gniazdo)

ROSA/RÓŻA: This village/town is located 2.7 km (między Winiarami a Wełnicą) na E od Gniezna and 47 degrees from Gnesen, which is known today as Gniezno
1730 RÓŻA i PYSZCZYN (obecnie część Gniezna)
Gniazdo WIELKOPOLSKA - gnieźnieńskie ...
1770 MICHAŁ/MICHEL KARWACKI, Roza Vw/Gnesen-Posen/Zbarenser/ Parafia sw. Michała (spis rodzin lipiec 1794, tom 57, poz. 2219)
• Karwacki Michel 57 Roza, Vw 2219 Gnesen Posen Zbarenser St.Michael July 1794

Prapraprapradziadek Alicji Bracław
1760-1790
1760 MICHAŁ/MICHEL KARWACKI, Roza Vw/Gnesen-Posen/Zbarenser/ Parafia sw. Michała (spis rodzin lipiec 1794, tom 57, poz. 2219)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Praprapradziadkowie Alicji Bracław
1790-1820
1790 * SEBASTIANUS KARWACKI i Rosalia {Rozalia)
1797/ SEBASTIAN KARWACKI (37) wdowiec i Rosalia Dziel (20) GNIEZNO par. katolicka Sw.Trojcy wpis V-11/1834
1797/ SEBASTIAN KARWACKI (37) wdowiec i
Rosalia Dziel (20) GNIEZNO par. katolicka Sw.Trojcy wpis V-11/1834
Dzieci Sebastiana i Rozali
1828/ Wojciech Korwacki (34) wdowiec i Józefa Bialeska (21) GNIEZNO sw. Wawrzynca 15/1862
1829/ Franciszka Karwacka (20) i Joannes Kozłowski (30) GNIEZNO sw Trójcy par. katolicka V-23 1849
1843/ KAZIMIERZ Casimirus Karwacki (26) i Józefa Wojewoda (27) GNIEZNO sw. Trójcy V-‘18/1869
1846/ KACPER Casparus Karwaski (27) syn Sebastianusa i Rosali oraz Antonina Paveicka/Pawelska córka Walentego i Katarzyny GNIEZNO p. katolicka sw. Michała 17/1873
Prapradziadkowie Alicji Bracław
1820-1850
1846 KACPER KARWACKI/ Parafia katolicka Gniezno - Św.Michał
[Gnesen-St.Michael], wpis 17 / 1873 zgodność: Pan młody:81%
KACPER KARWACKI ur 1846 /Casparus Karwaski (27) ojciec: Sebastianus ,
matka: Rosalia i Antonina Paveicka(20) ojciec: Valentinus ,
**KACPER KARWACKI ur 2.01.1845 Róża/Gniezno – zm. 14 kwiecień 1931 Róza oraz ANTONINA z domu Pawlicka ; c. Walentego i Katarzyny; ur. 1863 Róża/Gniezno – zm. 23.11.1894 Róża
Ich dzieci:
IGNACY KARWACKI, Jadwiga Młodzikowska, Wiktoria Adamska (ul. Staszica), STANISŁAW KARWACKI (ul. Dałkowska 11)
PRADZIADKOWIE ALICJI Bracław ze Świniar Wielkopolskich (4 km na N od Klecka; 17 km na N od Gniezna, 6 km na SW od Łopienna, 28 km na SSW od Znina )
1850-1880
*** IGNACY KARWACKI (zesłany na Sybir – po wojnie powrócił) ożenił się z Władysławą Sikorską, z Pyszczyna (północne przedmieście Gniezna), ** JAKUB SIKORSKI Pyszczyn 23.07.1856-zm 4.12.1891) i Anna z d. Jagodzinska, mieli dzieci: Władysława, Antoni, Wincenty, Szczepan, Stanisław (poległ na I Wojnie), Kazimierz
ich dzieci:
^^^^ LEOKADIA KARWACKA Debowiak• Leokadia zd Karwacka i Franciszek Dębowiak Dębowiak lub Dembowiak [Niemcy zniekształcili]
^^^^ STANISŁAW KARWACKI – Wrzesnia Gulczewo Stanisław Karwacki [nauczyciel Września Gólczewo] żona Irena dzieci:
***** ANDRZEJ KARWACKIi – mieszkał we Wrocławiu –zm. i
***** Elżbieta KARWACKA mieszka w Bydgoszczy
^^^^ KAZIMIERZ KARWACKI Roza Kazimierz Karwacki [Róża/Gniezno] żona Czesława Żelazna Łopienno dzieci;
***** KRZYSZTOF KARWACKI i
***** Hanna KARWACKA
^^^^ WŁADYSŁAW KARWACKI najmłodszy żona Irena z d. Szymańska
^^^^ JÓZEF KARWACKIi Gniezno żona Cecylia dz.
*****Zdzisław KARWACKI i
***** Aleksander KARWACKI
^^^^ ZOFIA KARWACKA- Pomorska Zofia zd. Karwacka mąż Pomorski Franciszek - córka Janina i Zenon Strzyżewski dz. Roman, Marian, Aurelia
^^^^ ZYGMUNT KARWACKI Zygmunt Karwacki zmarł mając 17 lat na drodze podobno wyrostek
^^^^ FLORIAN KARWACKI Florian zmarł jako dziecko
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DZIADKOWIE Alicji Bracław ( 1958) ze Świniar Wielkopolskich 1880-1910
**** LEOKADIA KARWACKA Dębowiak i Franciszek Debowiak mieli córki
RODZICE i rodzeństwo Alicji Bracław 1910-1940
***** LUCYNA Dębowiak żona Michała Kabacińskiego (Lucyna zd Dębowiak [emerytowany kolejarz adiunkt w Biurze do Spraw Przejazdów Bezbiletowych- jedynym a Polsce]i Michał Kabaciński[emerytowany nauczyciel, trener i dyrektor Domu Kultury Janowiec Wlkp] zamieszkali -Łopienno [dzieci Alicja i Katarzyna]
1940-1970
****** ALICJA Kabacińska- Bracław żona Tadeusza Bracław, ich dzieci:
1970-2000 *******KAROLINA Bracław, mgr Poznan
******* ADRIAN Bracałw, mgr inż
****** KATARZYNA Kabacińska; dr na UAM Poznań
STRYJOWIE I STRYJENKI Alicji Bracław
1910-1940
***** ANNA Dębowiak-Kryśinska; mąż Jan Krysiński-Wapno; Anna wsowa mieszka w Złotowie z dziećmi: ****** ADAM Krysiński (dyrektor w Starostwie Złotowskim) i Barbara: ******* MICHAł Krysiński ******* ALEKSANDRA Krysińska
****** DANUTA Krysińska-Jacoszek (nauczycielka w Złotowie) mąż Andrzej Jacoszek ******* HANNA Jacoszek ******* EWA Jacoszek******* WOJCIECH Jacoszek
xxxxxx
***** STANISŁAW Dębowiak/Dembowiak nauczyciel Września Gólczewo
xxxxxx
***** KAZIMIERZ Debowiak/ Róża-Gniezno żona Czesław z Żelazna/łopienna****** Krzysztof Debowiak ****** Hanna Debowiak
xxxxxx
***** JÓZEF Debowiak żona Cecylia ****** Zdzisław Debowiak ****** Aleksander Debowiak
xxxxxxx
***** ZOFIA Debowiak – Pomorska mąż Franciszek Pomorski ****** JANINA Pomorska- Strzyżewska, mąż Zenon Strzyzewski******* ROMAN Strzyżewski******* MARIAN Strzyżewski ******* AURELIA Strzyżewska
xxxxxxx
***** ZYGMUNT Debowiak zmarł mając 17 lat na drodze podobno na wyrostek
xxxxxx
***** WŁADYSŁAW Debowiak – najmłodszy – żona Irena z d. Szymańska
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1760 GNIEZNO
Wnuk Michała
syn Kacpra
1797/ SEBASTIAN KARWACKI (37) wdowiec i
Rosalia Dziel (20) GNIEZNO par. katolicka Sw.Trojcy wpis V-11/1834
Dzieci Sebastiana i Rozali
1828/ Wojciech Korwacki (34) wdowiec i Józefa Bialeska (21) GNIEZNO sw. Wawrzynca 15/1862
1829/ Franciszka Karwacka (20) i Joannes Kozłowski (30) GNIEZNO sw Trójcy par. katolicka V-23 1849
1843/ KAZIMIERZ Casimirus Karwacki (26) i Józefa Wojewoda (27) GNIEZNO sw. Trójcy V-‘18/1869
1846/ KACPER Casparus Karwaski (27) syn Sebastianusa i Rosali oraz Antonina Paveicka/Pawelska córka Walentego i Katarzyny GNIEZNO p. katolicka sw. Michała 17/1873
1846 KACPER KARWACKI/ Parafia katolicka Gniezno - Św.Michał
[Gnesen-St.Michael], wpis 17 / 1873 zgodność: Pan młody:81%
KACPER KARWACKI ur 1846 /Casparus Karwaski (27) ojciec: Sebastianus ,
matka: Rosalia i Antonina Paveicka(20) ojciec: Valentinus ,
** 1845 KACPER KARWACKI ur 2.01.1845 Róża/Gniezno – zm. 14 kwiecień 1931 Róza oraz ANTONINA z domu Pawlicka ; c. Walentego i Katarzyny; ur. 1863 Róża/Gniezno – zm. 23.11.1894 Róża
Ich dzieci:
IGNACY KARWACKI, Jadwiga Młodzikowska, Wiktoria Adamska (ul. Staszica), STANISŁAW KARWACKI (ul. Dałkowska 11)
PRADZIADKOWIE ALICJI Bracław ze Świniar Wielkopolskich (4 km na N od Klecka; 17 km na N od Gniezna, 6 km na SW od Łopienna, 28 km na SSW od Znina )
1850-1880
*** IGNACY KARWACKI (zesłany na Sybir – po wojnie powrócił) ożenił się z Władysławą Sikorską, z Pyszczyna (północne przedmieście Gniezna), ** JAKUB SIKORSKI Pyszczyn 23.07.1856-zm 4.12.1891) i Anna z d. Jagodzinska, mieli dzieci: Władysława, Antoni, Wincenty, Szczepan, Stanisław (poległ na I Wojnie), Kazimierz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1730 GNIEZNO-Sokolniki 12 km na NNW od Gniezna
1764-1834 FRANCISZEK KARWACKI z Sokolnik
1795-1855 MARIANNA KARWACKA z Sokolnik 13 km na SE od Wrześni
1824 Josepha Karwacka-Winiecka (20) i Bartolomeusz Winiecki (26) GNIEZNO-
SOKOLNIKI par. katolicka 14/1844
1824 JÓZEFA KARWACKA Parafia katolicka Sokolniki Gniezno, wpis 14 /1844 zgodność: Panna młoda:91% Bartholomaeus Winiecki (26) i JÓZEFA/Josepha Karwacka ur1824 (20)

sw. Wawrzyńca Gniezno
1828 WOJCIECH KARWACKI/ Parafia katolicka Gniezno - Św.Wawrzyniec
[Gnesen-St.Lorenz], wpis 16 / 1862 zgodność: Pan młody:91%
WOJCIECH ADALBERTUS KARWACKI ur 1828 /Adalbertus Korwacki
(34) Josepha Bialeska ur 1841(21) Dodatkowe informacje: widower


Św.Michał Gniezno
1846 KACPER KARWACKI/ Parafia katolicka Gniezno - Św.Michał
[Gnesen-St.Michael], wpis 17 / 1873 zgodność: Pan młody:81%
KACPER KARWACKI ur 1846 /Casparus Karwaski
(27) ojciec: Sebastianus ,
matka: Rosalia i 1850 Antonina Paveicka
(20) ojciec: Valentinus ,


sw. Trójcy Gniezno
• 1830 JAN KARWACKI i KATARZYNA z Krasiszewskich w Gnieżnie, par. św. Trójcy (fara)
** 1864 FRANCISZEK KARWACKI szewc co może wskazywac na brudzowskie korzenie !!!!
Franciszek Karwacki / Franz KARWACKI Schuhm urodzony 9 marzec 1864 kth w/GnesenGratschin Vorblatt des Eheman KarwackiFranz Schuhmacherges. 9 marzec3 1864 kth Gnesen ; Dodatkowo jeszcze tylko wspomnę, że Franciszek Karwacki pojawia się w książkach adresowych Poznania z lat ok.1890-1920 umieszczonych w WBC. Natomiast głowa rodziny, Franciszek Karwacki, rodził się wg informacji z aktu ślubu z moją prababcią (10/1923 Pobiedziska) jako syn Jana Karwackiego i Katarzyny Krasiszewskiej 09.03.1864 w Gnieźnie, chrzczony w parafii św. Trójcy (fara)
1864 FRANCISZEK KARWACKI z Schwarzenau/Czerniejewo – 14 km na SW od gnieznaw kierumku Wrzesni pow. Gniezno, Posen ur 1864 w wieku 29 lat 6 maja 1893 z Hamburga do Montrealu

** pierwsza żona Stanisława KARWACKA geb. Balcerkiewicz Frau 1862 kth Schwarzenau 19.1.1897 in Posenwieder verheir. 23
** druga żona Marie KARWACKA Geb. Kowal II Frau 29 5 74 kth Posen Wohnung Am5.19.94 Schwarzenauin Gartenstr. 14f2930.10.94 Victoriastr. 923.11.94 Gnesen
I jeszcze jedno: druga żona (Maria Kowal) wcale nie umarła przed 1923. Okazuje się że wzięli rozwód, gdyż Franciszek jako szewc (BRUDZEW ???) nie był jej wstanie zapewnić odpowiednio bogatego życia (wywodziła się z podobno bardzo bogatej rodziny)
Dzieci Franciszka Karwackiego i jego 3 zon
*** 1897 Janina KARWACKA Tochter 23 kwiecień 4 1897 kth Posen
*** Janina KARWACKA zm. w ok. 1960 w jakimś szpitalu / domu opieki społecznej w Śremie.
*** 1898 Martha KARWACKA Tochter 19 lipiec 7 1898 k Posen 17.10.95 aus Branbergin Breitestr.
*** 1899 Johanna KARWACKA Tochter 31 lipiec 1899 kth Posen
*** 1900 Stefania KARWACKA Tochter 30 lipiec 1900 kth Posen WohnungAm 16.8.87 aus Kro-toschin in Fischerei20f57 bei Piechocki3/10 87. Breslau3.9.91 aus Grasen inMarkt. 37 Janiszewski
*** 1905 Stanisława KARWACKA Tochter 8 kwiecień 1905 Berlin
*** 1908 Władysław KARWACKI Sohn 15 marzec 1908 Berlin
*** Władysław KARWACKI umarł w szpitalu w Gnieźnie. Władysław miał ciekawą historię w czasie II wojny światowej. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale w rezultacie podciął sobie żyły. Bym musiał znaleźc swoje notatki, by móc powiedzieć coś więcej.
Jednym z dzieci Franciszka Karwackiego ze swoją drugą żoną Marią Kowal była
*** 1916 Leokadia KARWACKA (ur. 04.12.1916 Berlin, zm. 24.11.1981 Poznań). Wyszła za mąż za Witolda Płotkowiaka (ur. 15.04.1914 Poznań, zm. 17.10.1993 Poznań), z którym miała dwójkę dzieci: Marka Płotkowiaka i Iwonę P. . Nie mają ani swoich współmałżonków ani dzieci. Co do innych dzieci:
Leokadia KARWACKA córka 4 grudzień 1916 k Berlin ; . Z kolei zamieszczona w karcie Leokadia (nazywana ciotką Losią) wyszła za Witolda Płatkowiaka. Ich dzieci, Marek i Iwona mieszkają w Poznaniu do dziś. Nie mają swoich dzieci

** Trzecia żona Jadwiga KARWACKA z d. Zalewska I m. Juszczak III żona ur 29 wrzesień 1892 k Zakrzewo/Gniezno
Drugi mąż mojej prababci Jadwigi Zalewskiej (dla którego była notabene 3 żoną po Stanisławie Balcerkiewicz i Marii Kowal) nazywał się Franciszek Karwacki. Wszystkie dzieci Franciszka odziedziczyły oczywiście nazwisko po ojcu, jedynym wyjątkiem jest mój dziadek, jako dziecko pierwszego męża prababci. F.K. nie jest więc ze mną spokrewniony. Jesteśmy na swój sposób skoligaceni. Tym niemniej mam pewne informacje o rodzinie Karwackich i mogę przesłać przepisaną na komputer wersję karty meldunkowej z archiwum w Poznaniu rodziny Karwackich., na którym będą pełne dane. Fraciszek rodził się w Gnieźnie dnia 09.03.1864. Rodzice póki co nieznani. Był szewcem, mieszkał po przeprowadzeniu się z Gniezna: w Poznaniu i Berlinie, jednak koniec życia spędził właśnie z powrotem w Poznaniu.Jeżeli jest Pan zainteresowany to proszę dać znać
*** 1929 Helena Jadwiga KARWACKA córka ń k Poznań ; zm 23 czerwca 1924
*** 1929 Leon KARWACKI syn 31 styczeń Poznań
*** 1930 – 1932 Marian KARWACKI syn 19 czerwiec 1930, zmarł 5 sierpnia 1932
*** 1933 JAN KARWACKI syn . Jan ożenił się z Haliną Pretko. Ich dziecko to Ryszard, żona Halina nazwisko nieznane. Ich dzieci: prawdopodobnie Marzena i ?. Mieszkają we Wrocławiu
zona Halina Pretko
dzieci Jana i Haliny:
^^^^ RYSZARD KARWACKI i Halina Wrocław
***** MARZENA KARWACKA Wrocław – ma córke
***** siostra Marzeny
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Witam!
W załączniku przesyłam przepisaną wersję karty meldunkowej, o której mówiłem ostatnio. Myślę, że nie muszę objaśniać dokładnie co się na niej znajduje, zwłaszcza że sam jestem niewątpliwie o wiele wiele bardziej początkującym genealogiem niż Pan. Starałem się maksymalnie wiernie odtworzyć treść oryginału, stąd też wykorzystanie stosownych czcionek, odpowiedniego rozmieszczenia itp. Dodam, iż karty takie były sporządzane do 1932 dlatego nie ma na dokumencie informacji o urodzeniu ostatniego dziecka Franciszka i Jadwigii: Jana Karwackiego (ok. 1933). Jan ożenił się z Haliną Pretko. Ich dziecko to Ryszard, żona Halina nazwisko nieznane. Ich dzieci: prawdopodobnie Marzena i ?. Mieszkają we Wrocławiu. Od kilkudziesięciu lat nie mieliśmy z nimi kontaktu stąd bardzo skromne informacje. Z kolei zamieszczona w karcie Leokadia (nazywana ciotką Losią) wyszła za Witolda Płatkowiaka. Ich dzieci, Marek i Iwona mieszkają w Poznaniu do dziś. Nie mają swoich dzieci. Kontakt również się urwał ale teoretycznie mógłby spróbować się z nimi skontaktować. Tyle że to wymaga nieco czasu. Ja jestem maturzystą obecnie, wiec nie mam zbyt dużo czasu na zajmowanie się genealogią. Dodatkowo jeszcze tylko wspomnę, że Franciszek Karwacki pojawia się w książkach adresowych Poznania z lat ok.1890-1920 umieszczonych w WBC.
Pozdrawiam
JJ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Witam po kilku miesięcznej przerwie!
Zebrałem przez ten czas poszerzenie danych o rodzinie Karwackich z Poznania (będących gwoli przypomnienia dla mnie nie rodziną, gdyż moja prababcia Jadwiga Zalewska była dwukrotnie zamężna, a Franciszek Karwacki był jej drugim mężem nie będącym moim przodkiem, notabene ona dla niego była trzecią żoną).
Otóż:
Jednym z dzieci Franciszka Karwackiego ze swoją drugą żoną Marią Kowal była
* Leokadia (ur. 04.12.1916 Berlin, zm. 24.11.1981 Poznań). Wyszła za mąż za Witolda Płotkowiaka (ur. 15.04.1914 Poznań, zm. 17.10.1993 Poznań), z którym miała dwójkę dzieci: Marka Płotkowiaka (ur. 31.05.1954 Poznań) i Iwonę P. (ur. 28.08.1956 Poznań). Nie mają ani swoich współmałżonków ani dzieci. Co do innych dzieci:
* Władysław umarł w szpitalu w Gnieźnie. Władysław miał ciekawą historię w czasie II wojny światowej. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale w rezultacie podciął sobie żyły. Bym musiał znaleźc swoje notatki, by móc powiedzieć coś więcej.
* Janina zm. w ok. 1960 w jakimś szpitalu / domu opieki społecznej w Śremie.
Jan Karwacki, jak pisałem ostatnio miał syna Ryszarda. Tenże Ryszard ożeniony z Haliną ma dwoje dzieci: Marzenę i drugą córkę (mam telefon przy okazji się z nimi skontaktuje). Marzena ma dwójkę dzieci. Mieszkają we Wrocławiu.
Natomiast głowa rodziny, Franciszek Karwacki, rodził się wg informacji z aktu ślubu z moją prababcią (10/1923 Pobiedziska) jako syn Jana Karwackiego i Katarzyny Krasiszewskiej 09.03.1864 w Gnieźnie, chrzczony w parafii św. Trójcy (fara)
I jeszcze jedno: druga żona (Maria Kowal) wcale nie umarła przed 1923. Okazuje się że wzięli rozwód, gdyż Franciszek jako szewc nie był jej wstanie zapewnić odpowiednio bogatego życia (wywodziła się z podobno bardzo bogatej rodziny)
W książkach adresowych Poznania 1880-1920 (nie wszystkich) znaleźć można Franciszka (zgodnie z adresami wg przesłanej ostatnio karty meldunkowej)
Pozdrawiam serdecznie JJ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GNIEZNO
GNIAZDO WIELKOPOLSKA PATRZ w cz. I gniazdo w RÓŻY/Gniezno 4 od Michała w spisie Rodzin w 1794 roku.. bardzo rozrodzone
Buffalo
1872 LUDWIK KARWACKI, ur. 1872 Gniezno od 1912 w Buffalo
1878 PELAGIA KARWACKA, ur. 1878, Gnieznom od 1913 w Buffalo wraz z Maxem, Gabrielą, Wandą i Witoldem
dzieci Ludwika i Pelagi
1905 MAX KARWACKI
1902 GABRIELA KARWACKA
1909 WANDA KARWACKA
1913 WITOLD KARWACKI
1872-1878-1902-1909-1913
1912/LUDWIK KARWACKIi, z Gnesen/GNIEZNO /Niemcy, ur. 1872 przez Breme w USA od 5.VIII.1912, 40 letni; żonaty z PELAGIĄ KARWACKĄ, Gniezno ul. Poznańska 17; jedzie do BUFFALO na zaproszenie szwagra Tomasza Pilarowskiego.
1913/PELAGIA KARWACKA/Karwacka, Gnesen/ GNIEZNO/Niemcy, ur. 1878, w USA 18.II.1913, l. 35; mężatka, piśmienna, jedzie z dziećmi do męża LUDWIKA KARWACKIEGO Bufallo:
MAX Karwacka, Gnesen/Niemcy, ur. 1905, w USA 1913, l.. 8
GABRIELA Karwacka, Gnesen/Niemcy, ur. 1902, USA 1913, l. 11
WANDA Karwacka, Gnesen/Niemcy, ur. 1909, w USA 1913, l. 4
WITOLD Karwacki, Gnesen/Niemcy, ur. 1913, w USA 1913, l. 1
GNIEZNO


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Książka adresowa GNIEZNO 1903/4
2378 Karwacki Jan właściciel domu Gniezno Exinerstr.
2379 Karwacki Leo hamulcowy (Bremser) Gniezno Lorenzstr.

Polskie groby na cmentarzach Londynu, Tom 1‎ - Strona 235
Karolina Grodziska, Polska Akademia Umiejętności - 1995 - Liczba stron: 516
Karwatzki Leo (lat 74, ur 1839 - poch. 27 IV 1915). Plot 11, rów 74, gr. 3. Reg. nr 88 113.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1800 KEDZIERZYN-Niechanów 8 km na SE od Gniezna
Syn Sebastiana z Gniezna ?
1840/ MICHAŁ Michael Karwacki (28) i Agnes Średzinska (16) KEDZIERZYN /Niechanowo/ Gniezno p.katolicka 24/1868
GNIAZDO WIELKOPOLSKIE/ Kędzierzyn (7 km na SE od Gniezna) gm Niechanowo, pod Gnieznem 10 km na SEE/ UWAGA dalej na SE Wiekowo... Powidz....Wylatkowo
1840 MICHAŁ KARWACKI i AGNIESZKA ze SREDZINSKICH/ Parafia katolicka Kędzierzyn, wpis 24 / 1868 zgodność: Pan młody:100% MICHAŁ/
MICHAEL KARWACKI ur 1840 /Michael Karwacki
(28) Agnes Sredzinska (16)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 ŁOPIENNO-Kłecko 15 km NW od Gniezna
• 1830/ MICHAŁ KARWACKI ojciec Josefa / (31) i Karolina Stelmaszewska (19) ŁOPIENNO/Klecko/Gniezno par. katolicka 4/1861
** 1859/ Joseph Karwacki s. Michała ? (21) i Michalina Prusak (30) KŁECKO parafia katolicka 17/1880

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1800 SMIESZKOWO czarnkowskie /
Córka ????
1851/ Anna Barbara Karwadski (21) i Joannes Henricus Gross (25) SMIESZKOWO/pod Czarnkowem (Lache) par. katolicka 1872
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1800 SŁAWNO-Kiszkowo 22 km na NWW od Gniezna

GNIAZDO WIELKOPOLSKIE/ Sławno (7,5 km na S od kłecka, 24 na W od Gniezna k. Kiszkowa (24 km na W od Gniezna) pow. gnieżnieński
1823 JAN KARWACKI i KATARZYNA z Pilawskich Parafia katolicka Sławno,
wpis 11 / 1858 zgodność: Pan młody:61% JAN KARWACKI / Joannes
Rarwacki ur 1823 (35) Catharina
Pilwaska ur 1833 (25)

GNIAZDO WIELKOPOLSKIE/ Sławno k. Kiszkowa pow. gnieżnieński
1832 KATARZYNA Janowa KARWACKA Stefańska/ Parafia katolicka Sławno, wpis 4 /
1871 zgodność: Panna młoda:100% Antonius Stefanski
(44) i KATARZYNA Janowa KARWACKA
ur 1832/ Catharina Karwacki (38) wdowa po Janie ???
1833/ Katarzyna Karwacki (38) i Antoni Stefanski (44) SŁAWNO/k. Gniezna p. katolicka 4/1871
1833/ Katarzyna Karwacka-Stefanska (38) i Antoni Stefanski (44) SŁAWNO/k. Gniezna p. katolicka 4/1871
? Jadwiga Karwacka-Ratajczak i Michael Ratajczak SŁAWNO/Kiszkowo Gniezno/ par. katolicka 3/1876 ; Parafia katolicka Sławno, wpis 3 / 1876 zgodność: Panna młoda:91% Michael Ratajczak i Hedvigis JADWIGA KARWACKA ur ok. 1850
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1850 Chodzież koło Piły
GNIAZDO...... ?/WIELKOPOLSKA/ KOLMAR /GNIEZNO/
• John Ferdinand Karwetzky marr/ożeniony to/z Emilia Pful w Kolmar
; rodzice Juliusa i Augusta:
Dzieci John Ferdinand Karwetzky i Emili Pful w Kolmar ;
** 1848 1) CARL GUSTAW KARWETZKY; b. aug 1848, ch. 24 sept 1849 Kolmar, parents John Ferdinand i Emilie Pfuhl
** 1849 2) AUGUST HERMAN KARWETZKY; b. nov 1949, chrzest 25 nov 1849 kolmar, d. Nov 1850, rodzice John Ferdinand Karwezky i Emikie Pful
** 1851 3) JULIUS GUSTAW KARWETZKY b:jan 1851, chrzest 4 feb 1851 Kolmar, syn Johna Ferdinanda Karwetzky i Emilia Pful
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1900 Gołańcz k. Piły GNIAZDO Wielkopolska/... obecnie Elbląg
• HENRYK KARWACKI mąż Antoniny
Ojciec Wiesława i Bogdana,
dziadek Mieszka i Marty z Elbląga, oraz Bartosza i Marcina też z Elblaga.
Dzieci Henryka Karwackiego i Antoniny:
** WIESŁAW KARWACKI mąż Tamary, syn Henryka i Antoniny; ojciec Mieszka i Marty z Elblaga,
Wnuki Henryka i Antoniny
Dzieci Wiesława i Tamary
*** MIESZKO KARWACKI l.24, syn Wiesława i Tamary, wnuk Henryka i Antoniny;
***MARTA KARWACKA, l... córka Wiesława i Tamary, wnuczka Henryka i Antoniny
Inne rodzeństwo ?
** BOGDAN KARWACKI, mąż Danuty, syn Henryka i Antoniny; ojciec Bartosza i Marcina z Elblaga
Dzieci ?????? Bogdana Karwackiego, wnuki Henryka ?
Wnuki Henryka i Antoniny
Dzieci Wiesława i Tatiany z Elbląga
*** BARTOSZ KARWACKI
*** MARCIN KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1700 SIERAKÓW k. Szamotuł
(sa też dwa inne kolo Kutna jedno 1 km na E oraz drugie 4 km na N)
1740 (ŁUKASZ ???) ....... KARWACKI – komisarz w Sierakowie (między Poznaniem a Gorzowem, na S od Drezdenka) 70 km na NWW od Poznania ( Międzychód, Pniewy, Wronki, Szamotuły). 51 km na NNW od Grodziska Wielkopolskiego
Okres, gdy właścicielem miasta był Bruhl nie należy do najszczęśliwszych. Hrabia prowadził bujne życie i sprawom Sierakowa nie poświęcał czasu. Administrację oddał Henryk Bruhl w ręce majora Józefa Jerowskiego. W tym czasie napływją do Sierakowa (po wojnach szwedzkich) dysydenci, zawiązując w 1750 roku gminę ewangelicką. Po śmierci Bruhla w 1763 roku Sieraków staje się własnością niemieckiego barona Piotra Mikołaja Neugartena von Gartenberga, który przyjmuje spolszczone nazwisko Sadogórski. Podobnie jak poprzednik, Sadogórski bywa w Sierakowie bardzo rzadko, powierzając zarząd nad dobrami komisarzowi Karwackiemu.
1900 Bucz...Wągrowiec GNIAZDO WIELKOPOLSKA –Bucz...Wągrowiec...Lubelskie ... Wołyń ? Żerków p.
• 1910 JERZY KARWACKI z Wołynia
** 1940 WIKTOR KARWACKI z Wągrowca
Wnuki Jerzego Karwackiego z Wołynia ;
Dzieci Wiktora z Wagrowca:
*** EWA KARWACKA – Piergulska, siostra Wojciecha, córka Wiktora, wnuczka Jerzego.
*** 1961 WOJCIECH KARWACKI (rocznik 1961) ojciec Macieja : syn Wiktora z Wągrowca; prezes browarów grodziskich, alpinista, zginął tragicznie pod lawiną na stoku Mount Blanc (10 lat temu); syn Wiktora z Wągrowca, wnuk Jerzego z Wołynia
prawnuki Jerzego Karwackiego z Wołynia ;
wnuki Wiktora z Wagrowca:
dzieci Wojciecha Karwackiego
^^^^ MACIEJ KARWACKI
MACIEJ KARWACKI (snowbordzista) – Bucz, syn alpinisty Wojciecha, wnuk Wiktora i prawnuk Jerzego.

1945 PNIEWY GNIAZDO SZAMOTUŁY/
HENRYK KARWACKI
KAZIMIERZ KARWACKI
JÓZEF KARWACKI
MIECZYSŁAW KARWACKI
39/1235/0/5952 Karwacki Henryk; [1945]1955-1955; ; stan dobry; mieszana; ; ; ; ; 2314;

39/1235/0/5953 Karwacki Kazimierz; 1973-1981; ; stan dobry; mieszana; ; ; ; ; 720;

53/918/0/1586 Powiat Szamotuły. Przyznanie nieruchomości w Pniewach Edwardowi Karwackiemu; 1945-1947; teczka; ; ; ; polski; ; ; ;
53/918/0/1587 Powiat Szamotuły. Przyznanie nieruchomości w Pniewach Józefowi Karwackiemu; 1945-1947; teczka; ; ; ; polski; ; ; ;
53/918/0/1588 Powiat Szamotuły. Przyznanie nieruchomości w Pniewach Mieczysławowi Karwackiemu; 1945-1947; teczka; ; ; ; polski; ; ; ;
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia strona

Powrót do K____