33327. Karwacki // Archiwum aneksy 631.....

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 650 a:HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE

Postprzez akarw » 14.01.2019

Aneks 650 a

HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE
XVII-XIX w.

(Struktura rodzinna)

14 styczeń 2019 r


STUDENCI NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ byli pierwszymi KARWACKIMI W KRAKOWIE:

Przeglądnięte Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / Mikołaj syn Pawła z Karwacza k.
Przasnysza w diec. Płockiej ...

1517 TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza w diec płockiej zapisany na Akademie Krakowska w roku 1517
Thomas Andree de Carwacz dioc. Plocensis s. t.
... Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1490 ad annum 1551, Volume 2. Front Cover.Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel ... 1892 - 347 pages ...
Uniwersytet Jagielloński, Adam Chmiel, Bolesław Ulanowski - 1892
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1551 ad annum 1606, Volume 3. Authors, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel


1599 JOANNS s. STANISLAU CARVACIENSIS / Jan s. Stanisława z Karwacza diec. Płockiej
1616 JOANES s. NICOLAI / Jan s. Mikołaja KARWACZKI; dios. Gnes.; s. t.
1640- 1720 Brak rejestrów


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSTRUKTURA RODZINY KARWACKICH w Krakowie
GNIAZDO KRAKOWSKIE KARWACKICH XVII - XIX I poł.
CHRONOLOGICZNIE
w metrykach parafialnych i regestrach pogłownego
GENERACJA 1610-1640

Ale już w latach 40-tych XVII wieku dwóch Karwackich MICHAŁ w 1645 i WALENTY w 1651 przyjmują prawa miejskie Krakowa, a więc już dobrych kilka lat musza mieszkać i działać tutaj.


WICEPROWINCJAŁ PIJARÓW W Podlincu na Spiszu

RODZINA MICHAŁA KARWACKI
1620 MICHAŁ KARWACKI – 8 sierpnia
1645 księga II przyjęcia prawa miejskiego ................rodzina ?

Prawdopodobnie 1626 - 1703 .MICHAŁ (pijar Krauss ???) KARWACKI – 8 sierpnia 1645 księga II przyjecia prawa miejskiego; pijar; historyk; pedagog; wiceprowincjał pijarów w Podlincu


PRAOJCIEC rodu w KRAKOWIE (rodem z Wolbromia-Pilczy-Pilicy ?)

RODZINA WALENTEGO KARWACKI
1620 WALENTY KARWACKI – 8 wrzesień 1651 księga II przyjęcia prawa miejskiego ...........rodzina ?


W tym samym czasie w 1653 roku – 2 lata przed potopem szwedzkim – STANISŁAW KARWACKI żeni się u NPM z Regina Nikodemiczową. – prawdopodobnie wdową. Czy był bratem, synem Michała lub Walentego ???? Nie wiemy....

RODZINA STANISŁAWA i Reginy KARWACKI NPM
1620 ....1653 roku 29 czerwca w Kościele NPM STANISŁAW KARWACKI (ur... syn......) I Regina Nikodemiczowa legimite contract preminie. Świadkowie : Albert Korzeniowski, Stanisław Bąkowski; Nic nie wiemy o pożyciu tej pary, wdowa Regina Nikodemiczowa figuruje jako właścicielka domu przy . ul. Św. Marka; obecnie jest to głębsza część Pałacu Chwalibogowskich przy ul. Jana 13............. ?


W tym też czasie działa w krakowskim oficer JAN KARWACKI (podstarosta czorsztyński) weteran spod Beresteczka i jego brat WOJCIECH KARWACKi, wspierajacy Jana Kazimierza na Żywiecczyźnie w powstrzymywaniu najazdu szwedzkiego, prawdopodobnie silnie związani z Korycińskimi / Korytowskimi z Pilcxzy-Smolenia / Pilicy / Ojcowa, senatorami i dosrojnikami dworu Jana Kazimierza,


Nobil. OFICEROWIE króla Jana Kazimierza
Jan Karwacki podstarości czorsztyński


RODZINA JANA I WOJCIECHA KARWACKICH
1620 JAN KARWACKI – podstarości czorsztyński, weteran spod
Beresteczka i jego brat WOJCIECH KARWACKI (późniejszy Franciszkanin w misji beatyfikacyjnej sw. Kingi do Rzymu) walczą pod Żywcem w 1655 roku ..............rodzina /MAJSTROWIE profesji NOŻOWNICZEJ


GENERACJA 1640-1670

W rejestrach parafialnych i podatkowych II połowy XVII wieku spotykamy w Krakowie JANA i ANNE KARWACKICH mieszkających w domu nr 262 / Rynek 24 (kamienica przechodnia) ( w 2 poł. XIX w. własc. Kacper Zubowski N18/H13) w roku 1699-1700. Ich synem mógł być JÓZEF ur. ok. 1690....a ożeniony z ANNA w 1717, chociaż dopiero w 1721 przyjmuje prawa miejskie w Krakowie...a więc jego rodzice ich nie mieli wcześniej...?


RODZINA JANA i Anny KARWACKICH NPM
Około 1660 mógł się urodzić (gdzie ? w Krakowie czy poza nim ?)
1660 JAN KARWACKI; ożeniony z Anną (około 1689), a ich (?)

W latach 1699 -1700 na regestrach pogłownego figurują w Krakowie Karwaccy: JAN KARWACKI w kam. nr 286 ( Baszta u wylotu Gołebiej);

Syn / wnuk Walentego Karwackiego (civ crac 1651)

???? UROCZ. ur 1660; slub ....JANA KARWACKIEGO, męża ANNY, ojca Józefa
Krakow pogł 1699 w kam 286 (przechodnia) JAN KARWACKI płaci pogłowne 5,1 DUZA RODZINA
Krakow pogł 1699-1700 kam 286 JAN KARWACKI (b. Niewyrazny zapis)
Krakow pogł 1714 pogłowne płaci Jan KARWACKI Slosarz/Stanis 3,0 zł ;Zam w kam Pankraczowskiej
nr 470 po Tomickich 469MAJSTROWIE profesji NOŻOWNICZEJ

GENERACJA 1670-1700

RODZINA JÓZEFA syna Jana i Anny KARWACKICH NPM
1690 syn JÓZEF KARWACKI zapewne urodził się (gdzie ?) około 1690, skoro 27 czerwca 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną.

ur.? sFLOR;zg1798 20 lipca 1798 umiera JÓZEF KARWACKI (wiek ???) w domu 92 /Długa 34 (przed wylotem Filipa)


???? ur 1690 JOZEF KARWACKI syn Jana i Anny Karwackich ???
NPM SLUBY slub 1717 czerwiec 27 ślub Józefa Ka(o)rwackiego ???? i Anny Grabiszczyny
Krakow cicCrac civCrac 1721 KAT II JOSEPH KARWACKI....de Civitate Stanianiaufi (str.143) s. Jana i Anny
Karwackich
Krakow pogł 1720 pogłowne płaci KARWACKI Slosarz/Stanis 3,0 zł ;Zam w kam Pankraczowskiej nr 470 po
Tomickich 469
NPM SLUBY 1720 lipiec 22 JOSEPH KA(o)RWACKI ???? z Joanna Janik swiadkami Floriana
Kuczewskiego i Reginy Smulikowny
Krakow pogł 1722 pogłowne płaci KARWACKI Slosarz/Stanis ? Żoną Zam w kam Pankraczowskiej nr
470 lub 465
Krakow pogł 1727 pogłowne (Józef ?) KARWACKI slosarz z żoną ;z kam Pankraczowskiej za kam.
Tomeckiego
sw. Szcz. CHRZEST 1729 styczeń 25 ANNA Józefowa KARWACKA i Ignacy Maniecki chrzestnymi Agaty
Apolonii córki Alberta Dziury i Salomei
Krakow pogł 1733 pogłowne (Józef ?) KARWACKI slosarz z zoną w kam. XX Chebdowskich nr 500
Krakow pogł 1739 kam. 482 lub 483 druga braci redemt. CHORWACKI (Józef ?)ślosarz z żoną
NPM CHRZEST 1738 - 31 grudnia 1738 roku ANNA KARWACKA chrzestną Agaty..... zona Józefa ???
Krakow pogł 1740 kam.482 II redempt. CHORWACKA slusarka-wienczarka plus chłopiec
Krakow pogł 1741 kam 494/497 II redempt. CHORWACKI slosarz zoną wienczarka
Krakow pogł 1742 kam. 493 CHORWACKI z zoną miser
Krakow pogł 1743kam. 496/498 CHORWACKI slosarz z żona
Krakow pogł 1746 kam 548 Bonarskiego CHORWACKI slosarz
Krakow pogł 1747 kam 550 Bonarskiego CHORWACKI slosarz


STARSI CECHU - MAJSTER profesji NOZOWNICZEJ


Adam Chmiel w Roczniku Krakowskim 2 z 1899 roku opisuje historię cechu nożowników w Krakowie od XIV wieku, obowiązującymi w cechu zasadami kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich, podaje też cząstkową listę, MISTRZÓW CECHU NOŻOWNICZEGO, a na niej umieszcza:

AD 1684 roku 8 pazdziernika mistrzem zostaje
PAN SZYMON KARWACKI (nie bije własnej cechy)

AD 1726 dnia 27 marca mistrzem cechu zostaje
PAN MATEUSZ KARWACKI (syn Szymona ? – bije cechę w postaci równoramiennego krzyża,
Potem w Krakowie w XVIII wieku było jeszcze kilku ślusarzy Walenty, Balcer…


RODZINA KATARZYNY KARWACKIEJ NPM
W latach 1699 - 1700 na regestrach pogłownego figurują w Krakowie Karwaccy:
1660 KATARZYNA KARWACKA w kam 120 (ul. Grodzka 49) płaci pogłowne 1699-1700 ; a w NPM 1730 wrzesień 9 – Jan Chochorkiewicz dał ślub Jakubowi Górskiemu i KATARZYNIE KARWA(i)CKIEJ (wdowa po Marcinie ? Macieju ? lub ich córka)


RODZINA TOMASZA KARWACKIEGO NPM

1660 TOMASZ KARWACKI/ Korvacki płaci pogłowne 1699-1700w w kam. 398 (ul. Żydowska potem św.Tomasza 8 tam gdzie hostel i stara kuchnia));


Krakow pogł 1699 w kam 120 KATARZYNA KARWACKA płaci pogłowne 2,2

Krakow pogł 1699-1700 kam 398 TOMASZ KARWACKI / Korvecki


czyli oprócz JANA KARWACKIEGO już dojrzałymi ludźmi urodzonymi (gdzie ????) w II połowie XVII wieku są KATARZYNA KARWACKA i TOMASZ KARWACKI.Nobil / SZLACHCIC z KOMISJI SEJMOWYCH FRANCISZEK KARWACKI

RODZINA nobilis FRANCISZKA KARWACKIEGO ?
1660 – 80 Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w dokumentach wawelskich
Występuje w Archiwum na Wawelu w licznych dokumentach koronnych przez lata 1710-1735, czasem w grupie szlachty ciechanowskiej podejmującej się czynności rozejmczych.

nobilis FRANCISZEK KARWACKI
1660 – 80 Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w dokumentach wawelskich
Występuje w Archiwum na Wawelu w licznych dokumentach koronnych przez lata 1710-1735, czasem w grupie szlachty ciechanowskiej podejmującej się czynności rozejmczych.GENERACJA 1670-1700


DOKTOR NAUK w Akademii Krakowskiej

RODZINA GRZEGORZA KARWACKIEGO ???

KARWACCY aneks nr 40: 1713 rok Un. Krakowski Grzegorz Karwac
przez akarwa piątek, 7 paź 2011, 19:24
KARWACCY aneks 40

ROK 1713 Kraków: GRZEGORZ KARWACKI dostaje stopień nauk w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim i 3 innymi na Akademii Krakowskiej
1690-1713 1690-1730 1680-1713 GRZEGORZ KARWACKi kandydatem (doktorem) nauk na Akademii Krakowskiej; promocja wraz z Nadolskim


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dig 000526
BJ 204918 III
Estreicher Karol
Bibliografia polska 140.000 druków
Stulecia XV – XVIII
Część III, t. XII lit. N – 0
(Ogólnego zbioru tom XXIII)
Ayd. Akademia umiejętnosci
Kraków. Drukarnia UJ 1910 (1909)
545 s. XLIII

(strona 16)

NADOLSKI WŁADYSŁAW ZYGMUNT, Oecasus lunae gentilitiaae. Geminis phasibus et districto ense in coelo Sarmatico fulgentissimae, in dolendo obitu Illustrissimi olim et Magnifiej Domini D. Nicolai Scibor de Marchocice Marchocki, Castellani Zarnoviensis. Cum ei iusta funebris in Ecclesia Stobnocensi R. R. P. P. Ordinis Minorum S. franciski strictoris observantiae Reformatorum; in lectissima Illustrissimorum hospitum corona ritu solenni persolverentur; ad consignandam Magni Nominis tanti Viri memoriam a M. Vladislao Sigismundo de nadole Nadolski, AA. LL. Et Philosophiae in Alma Universitate Cracoviensis Covtore et Professore funesto parascene observatus anno quo pulchra ut luna, sole justitiae amieta, salutari orbi terrarit luce affulsit M. DCCXV (1715). Cracoviae typis Universitatis. (1715). Folio, kart 10 (ark. E1)
Wierszem nakamiennym.
Jagiell - Ossol

------- Septemptrio Jagielonei colore Phaebi lavrearv Prens; Qas in Atibus Lberalibus et Pilosophiae primas vij. VV.Candidatis, Clarissimus, Excellentissimus Dominus. M. franciscus Materski phil Doctoret Professor Collega Minor Contubertinii Jagielloniani Senior. In amplissima nobiliss morum hospitatum corona dum ritu solenni conferret A Vladislao de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureae Candidato Applausus Cogratulatorij parapegmate, observatus Anno quo sol lusitiae terris affulsit oriens ab Alto MDCCXIII (1713 die 21 menis 8bris (octobris)

(Septemtrio Jagelonei Calore Phæbi Lavrearvm Parens : Quas in Artibus Liberalibus & Philosophia Primas vij. VV. Candidatis, Clarissimus [...] M. Franciscus Materski [...] Dum Ritu Solenni Conferret / A Vladislao, Sigismvndo de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureæ Candidato Applausus Congratulatorij parapegmate, Observatus Anno [...] M. DCC. XIII. Die 21. Mensis 8bris)

Cracoviae
Typis Universitatis
Folio, 4 ark

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na odwrocie strony tytułowej herb Marchockich.
Przypis prozą : MIKOŁAJOWI SCIBOROWI z Marchocic Marchockiemu kasztelanowi żarnowskiemu.

Dalej idą do S. Jana kantego patrona.

Podziękowania wierszem egzaminatorom

- Adamowi Pecherzyńskiemu (filoz. L) i prof. Kollege młodszego, kanonik koleg. WW, SS primieyarz u sw. Floriana na Kleparzu, proboszcz olkuski i dziekan wydziału filozoficznego,
- Marcinowi Gruckiemu, fil. D. I pros. Koll. Starszy, kanonik katedralny Smoleński i koleg. U św Anny w Krakowie, curatus parafii w Juriszowie i proboszcz w Staszowie,
- Franciszkowi Materskiemu.

SPÓŁKANDYDATAMI BYLI:
- Stanisław Małecki
- Wojciech Franciszek Koźliński
- Walenty Bombiński
- Michał Janiszewicz
- Jan Kanty Niewieski
(Strona 17)
- GRZEGORZ KARWACKI !;

Dla Nadolskiego napisał Kosiński Franciszek, za rektorstwa Marcina Wegrzynowicza w Akademii Krakowskiej (kadencja 1713 – 1714)– Jocher 1500 – Juszyński 1I – Dzików – Jagiello – Ossol..


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co wiemy o Grzegorzu Karwackim z Krakowa ? ....sporo wiemy, ale o synu lub wnuku tego GRZEGORZA KARWACKIEGO:

U NPM w Rynku Głownym :
Rok 1741/ 8 maj 1741 urodził się GREGONU STANISLAW syn MACIEJA vel MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska

Rok 1760 GRZEGORZ KARWACKI jest mężem Zofii ???
Rok 1764 listopad 18 HH Grzegorz Karwacki i Regina Świderska ec Fun do Episcopali ad cracovie chrzestnymi Elżbiety córki Sebastiana Prachnika i Anny
Rok 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn (Grzegorza Karwackiego) obywatela krakowskieg 0 6 maja wpisany do II ksieg praw miejskich

Asysty ślubno / chrzestne Grzegorza w Krakowie::

sl1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza

1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny

1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego

1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem

1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 650 b : cd. Historii Krakowa

Postprzez akarw » 14.01.2019

Aneks 650 b cd. Historii Krakowa

Potencjalne gniazda rodowe krakowian Karwackich

NAJBLIŻSZE WIEJSKIE ZAPLECZE GNIAZDOWE KARWACKICH
FUNDATOR OBRAZU św.ANTONIEGO W KOSCIOLE Smardzowickim


RODZINA MIKOŁAJA KARWACKIEGO ze Smardzowic Ojcowskich
1670 MIKOŁAJU KARWACKIM z przełomu XVII/XVIII wieku z Prą/ondnika (obecnie Ojców) ofiarodawcy obrazu św. Antoniego do ołtarza św. Małgorzaty w kościele W SMARDZOWICACH (Smarzewicach) opisanym w lustracji zrujnowanego kościoła przeprowadzonej przez biskupa w 1727 roku, przed remontem podjętym w 1731 roku.

W tym tez czasie w Ojcowie (Prondniku) mieszka MIKOŁAJ KARWACKI – fundator obrazu w kościele parafialnym; jego rodzina dzieci, wnuki, prawnuki mieszkają tutaj do końca XIX w.

Alicja Falniowska – Gradowska w „Ojców w dziejach i legendzie” na stronie 182 wspomina, że Kopciowa odbudowuje prochownie po pożarze, w miejscu poniżej wypływu Sąspówki do Prądnika, pod Skałkami Panieńskimi u wylotu wąwozu Wrześnik, którym idzie droga do Smardzowic, dla potrzeb rozbudowy przejmuje od starościny Zaleskiej w dzierżawę grunt „POŁOWY KARWACKIEGO”. Byłoby to zapewne miejsce gniazdowania KARWACKICH w Ojcowie.MAJSTER PROFESJI BEDNARSKIEJ

GNIAZDO OJCÓW/Parafia Smarzowice/Smardzowice:
W spisie Mieszkańców Promnika z 1790 roku znajdujemy chałupe nr 35 a w niej:
Ur 1740 JÓZEFA KARWACKIEGO, l.50
Ur 1732 EWE KARWACKĄ, ;.l .58 żonę,
Ur 1774 WINCENTEGO KARWACKIEGO, l. 16,
Ur. 1783 JANA KARWACKIEGO, l. 7
Jako lokatorzy mieszkają u nich:
Mateusz Seweryn l. 30 z żoną Małgorzatą l. 20 i synem Franisiem lat 2 oraz Błazej Walczak l. 34 z żoną Marią l. 30, córkami Katarzyną l. 11, Marianną 9, Rozalią 6 i służącą Anastazją lat 15.


Syn Józefa i Ewy Karwackich:
WINCENTY KARWACKI ur. 1770 rolnik-bednarz; zmarł 29 kwietnia 1840, w d Ojcowie w domu nr 3; zostawiając żonę (drugą) Mariannę; syna Jana i córke Agatę (drugą);
- 1835 - WINCENTY KARWACKI lat 40 (??) bednarz świadkiem na ślubie Kacpra Kaweckiego i Agaty Motlochowej
- 1840 - kwiecień 29 - w Ojcowie w domu nr 3 zmarł WINCENTY KARWACKI , lat 70 zostawił owdowiała małżonkę Marianne Karwacką

1) ANNA Cieplicka KARWACKA pierwsza żona WINCENTEGO, matka Agaty1
1803 rodzi się AGATA (1) KARWACKA c. Wincentego i Anny
BRAK ADNOTACJI O ZGONIE Anny z Cieplickich Karwackiej
BRAK ADNOTACJI O SLUBIE WINCENTEGO KARWACKIEGO z Marianny z Klichów
- 1811- wrzesień 24 rodzi się TEKLA KARWACKA, c. Wincentego i Marianny z Klichów
- 1812 sierpień 20 : w Ojcowie pod numerem 3 umiera 9 letnia AGATA KARWACKA, córka WINCENTEGO KARWACKIEGO i ANNY CIEPLICKIEJ
- 1812 sierpień 30 : w Ojcowie pod numerem 3 zmarła rano roczna TEKLA KARWACKA
- BRAK ADNOTACJI o narodzinach JANA KARWACKIEGO (ur. 1812)

2) MARIANNA KARWACKA ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim ;

* ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i zięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim - --

- 1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)

* ich córka WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21 lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj 13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki Karwackiej
**1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki, wnuka Wincentego i Marianny Karwackich

* ich córka AGATA KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona 15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego we dworze w Szczodrkowicach;
1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.


GNIAZDO Kraków /Garlica/OWCZARY:
wg zapisu w 1854 roku na ślubie Józefa w Smardzowicach:
1800 TOMASZ KARWACKI - z Garlicy par. Zielonki
1800 MARIANNA z Linków KARWACKA
rodzice Józefa Karwackiego
JÓZEF KARWACKI, (ur. 1826) syn Tomasza i Marianny z Linków - zam. w Garlicy; Józef zatrudniony we dworze Owczarach ???
MARIANNA Zuchowicz KARWACKA (ur.1835), córka Jacka i Anieli Łatinów Zochowicz, w Krakowie zamieszkałych; slub Józefa i Marianny 24 wrzesnia 1854 w Smardzowicach


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Karwaccy w Korzkwi pod Krakowem
Rok 1791 / akt slubu 1
Ur 1775 Małgorzata Karwacka & Franciszek Radwanek
Prawdopodobnie syn Franciszka i Franciszki Łachinek z Żelkowa Bolechowickiego (slub 1769 w Bolechowicach), osiadłych w Białym Kościele, gdzie urodzeni sa Szymon 1770., Wojciech 1775, Stanisław 1778; możliwe też ze Małgorzata wyszła za wdowca po Franciszce Lachinek.
Rok 1796 / akt slubu 5
Ur 1770 SEBASTIANA KARWACKIEGO (brat Małgorzaty ?) i Katarzyny LISZMISOWSKI
• 1797 / akt ur 38 rodzi się Katarzyna Karwacka c. Sebastiana i Katarzynyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GNIAZDO PILICA


STUDENT z w Pilicy 1770

Ur.1720 ? KRZYSZTOF KARWACKI z Pilicy ojciec Baltazara
Ur. 1750 ? ..1770 Baltazar syn Krzysztofa Karwacki z Pilecensis na studiach na UJ


ŁAWNIK w Pilicy 1750


Ur 1720 ? MATEUSZ KARWACKI z Pilicy (1693-1794) "Pilica.Zarys dziejów miejscowości" ; ks. H.Błażkiewicz; strona 96
„ Wójt (Pilicy) miał do pomocy niezmiennie 2 ławników, w 1750 roku byli nimi Franciszek Markiewicz i MATEUSZ KARWACKI, a w roku 1782 Bartłomiej Labuda i Walenty Zawadzki”
Żródlo. BOssol. Rps 13674 III, s. 315-316
Mateusz prawdopodobnie był przodkiem (dziadem, ojcem ?) Andrzeja z Pilicy… szukam dostępu do monografii Pilicy !!!


GNIAZDO / Mirów częstochowski/pow. lelowski:
Lustracja 1789
SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu
JAKUB KARWACKI


GNIAZDO / parafia PILICA/pow. lelowski:
Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu.

JENDRZEJ KARWACKI (SUMARIUSZ DOKUMENTÓW KAMERY WOJNY I DOMEN W BIAŁYMSTOKU1796-1807/1469. 13 V 1797. Maciej Klichowski, Jędrzej Karwacki, Math Kwaśniowski, UrządMiasta Pilicy poświadczają, Se śyd Mejer Lewkowicz zamierza załatwić sprawy w kordonie rosyjskim; rkps; pol.; sygn. 2461; k. 20.
JAN KARWACKI; ROCZNIK WOJSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO na rok 1818 Pułk 2 piechoty : Sztab niższy KARWACKI JAN Podlekarz


GENERACJA 1760


LINIA SUKIENNIKÓW Pilickich
(Andrzej – Franciszek)


Rodzina 1759 Andrzeja Karwackiego
1811/26 zg Pilica16 kwietnia 1811 przed Nami Mikołajem Se… stawił się

1761-1828 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50(brak akt zgonu w latach 1838, 1857)

1759-1828 listopad 2; zgon 119 JENDRZEJ KARWACKI, sukiennik, wdowiec, lat 69 w Pilicy zamieszkały zostawił - 3 synów - 2 córki Zgłosił Piotr Pawilkowski szewc lat 45 i Jakub Kotlarz wyrobnik lat 64
1 syn
2 syn
3 syn
4 corka
5 córka

Wg spisu mieszkańców z 1790/91 roku w Pilicy mieszka przy ul. Lelelowskiej w domu nr 59:
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40
Córka Wiktoria l. 28 (chyba z pierwszego związku)
Córka Agnieszka Karwacka l. 7
Córka Franciszka Karwacka l. 5;
Mogli mieć synów Andrzeja, Jacka i Marcina (tego nie) ożenionych w Smoleniu
Rodzina 1760 Franciszka Karwackiego i Franciszki z Jastrzebskich


1760-1826 grudzień 12 umiera FRANCISZEK KARWACKI lat 66 (brat Balcera z Kleparza ?), sukiennik, syn rodziców nieznanych tu w Pilicy zamieszkały w domu 142, zostawił zonę Franciszke z Jastrzebskich; zgłosili Piotr Kwasninski rzeznik lat 36 i Bartłomiej Kotański krawiec lat 36.
Pilica 1826/138 zgony

13 grudnia 1826 o 13 stawili się Piotr Kusinski lat 30 rzeźnik; Bartłomiej Kotański krawiec lat 36 tu w Pilicy zamieszkali, i oświadczyli, ze 12 grudnia 1826 w nocy umarł 1750-1826 FRANCISZEK KARWACKI sukiennik ,lat 76 liczący syn rodziców nieznanych tu w Pilicy .. zostawiwszy wdowe Franciszke z Jastrzebskich.(niepiśmienni)


1777-1827 grudzień 20 ‘ zgon 153 o godz 23 FRANCISZKI KARWACKIEJ z domu Jastrzębskiej, wdowy w Pilicy zamieszkałej, zostawiwszy dwoje dzieci
- 1797 dorosłego syna JANA KARWACKIEGO i
- córke Marianne lat 16 miedzy nimi wg testamentu ojca i matki podział; zgłosili syn 1797 JAN KARWACKI lat 30 sukiennik i 1785 FRANCISZEK KARWACKI lat 42

Pilica 1827/153 zgony
22 grudnia o 12 stawił się JAN KARWACKI sukiennik lat 30 i Franciszek Karwacki lat 42 obydwaj w Pilicy zamieszkali i oświadczyli, ze 20 grudnia 1827 zmarła o 23 FRANCISZKA KARWACKA lat 50 w Pilicy zamieszkała wdowa zostawiwszy 2 dzieci dorosłych JAN KARWACKI syn i córka MARIANNA KARWACKA lat 16 mięzy którymi zgodnie z testamentem Oyca i Matki podział został… (niepismienni)


1809-1812 kwiecień 16zgon 26 GRZEGORZ KARWACKI kawaler lat 3 w domu 142 przy ul. Reformackiej, syn (ur 1762) Franciszka Karwackiego sukiennika lat 50 i (ur 1872) Franciszki z jastrzębskich lat 40; zgłosił (ur 1757) Andrzej Karwacki sukiennik zam w pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ul. Reformackiej lat 55 i Gabriel Dynerowicz Pilica 142 lat 50 profesji tkackiej.

* 1808-1811 GRZEGORZ KARWACKI syn Franciszka i Franciszki


1761 ANDRZEJ KARWACKI sukiennik w Pilicy w domu własnym pod numerem 169 przy ulicy Reformackiej zamieszkały, mający lat 50 oraz Gabriel Dynowicz w domu najętym pod liczbą 142 na Ul. Reformatorskiej zamieszkały lat 50, profesji tkackiej i oświadczyli, ze dnia dzisiejszego umarł GRZEGORZ KARWACKI, kawaler lat 3, w Domu Ojca, który był spłodzony z Franciszka Karwackiego sukiennika mającego lat 50 i Franciszki z Jastrzebskich lat 42, zamieszkałych w Pilicy w domu własnym pod liczbą nr 142, na ul. Reformackiej; oświadczający niepiśmienni

1750- 1761 lub 1750 -1826 FRANCISZEK KARWACKI sukiennik i 1769-1827 Franciszka z Jastrzebskich; Pilica 142 ul. Reformackiej
* 1797-1863 JAN KARWACKI sukiennik syn Franciszka i Franciszki

1795-1863 JAN KARWACKI
1863/19 akt;str 188
15 luty 1863 o godz 14.00 stawil się Stanisław fabianski płuciennik lat 58 w Pilicy zamieszkały i Franciszek Liberski lat 30, oświadczyli ze w dniu 13 lutego o 17 umarł JAN KARWACKI bezżennym dziad szpitalny w Pilicy zamieszkały, lat 68


* 1811 MARIANNA KARWACKA- od 1832 Pachulska; c. Franciszka i Franciszki

Pilica 1832/ sluby 29 luty 1832 Marianna Karwacka lat 19, c. Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich; tu urodzona i zamieszkała wyszła za Pachulskiego Piotra, szewca lat 36, c. Józefa i Salomei Pachulskich, tuurodzony iż amieszkały; świadkowie Jan Borzęcki rzeźnik lat 56 i Filip Obrębski, szewc lat 41

* 1814-1816 FILIP KARWACKI syn Franciszka i Franciszki


Pilica 1816/21 zgony
1814-1816 FILIP KARWACKI lat 2
31 kwietnia 1816 stawili się Jakub Sarno wyrobnik lat 52 i Jacenty Krzeminski lat 40 w Pilicy zamieszkałi i oświadczyli, ze 1814-1816 FILIP KARWACKI lat 2, syn Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich zmarł 30 kwietnia w domu 142

1814-1816 maj 31 zgon 21 FILIPA (ur 1814) Karwackiego lat syn Franciszka i Franciszki z Jastrzębskich w domu nr 142; zgłosił Jakub Sarna wyrobnik wyrobnik lat 52 i Jacenty Kamiński lat 30 w Pilicy zamieszkali

* 1817-1819 MARIANNA KARWACKA syn Franciszka i Franciszki

1817-1819 sierpień 21 zgon 88 MARIANNA KARWACKA lat 2 c. Franciszka i Franciszki z jastrzebskich w domu 142; zgłosili Ada Gwodzinowski kucharz lat 48 i Kazimierz Bochynski wyrobnik lat 40.

Pilica 1819/88 zgony
21 sierpnia 1819 o 10.00 stawili się Adam Gwolazowski lat 48 kucharz i Kazimierz Bochynski wyrobnik lat 40 i oświadczyli, ze 21 sierpnia 1819 o 14.00 zmarła marianna Karwacka lat 2 c. spolodzona z Franciszka i Franciszki z Jastrzebskich, w domu 142 (niepiśmienni)


xxxxxxxxxxx


LINIA SZEWCÓW W PILICY (Filip – Augustyn)


GENERACJA 1730-60

1751-1839 MARIANNA KARWACKA wdowa po szewcu

Pilica 1839/ 94-26
Dnia 17 LUTEGO 1839 Jendrzej Chwalbiński lat 50 i Franciszej Obrębski lat 36, szewcy w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze 14 lutego w Pilicy pod numerem 168 umarła Marianna Karwacka wdowa lat 88, w pilicy zamieszkała z jałjmuzny się utrzymująca.


GENERACJA 1790
RODZINA 1800 FILIPA KARWACKIEGO szewca

1800- 1862 FILIP KARWACki szewc i
1) Antonina z Siedlareckich 1804-1832
2) Katarzyna Pierchalska vel Rurzechalska 1785-1855

Pilica 1862/127-69
28 marca 1862 o godz. 17 stawili się Franciszek Kubiczek lat 38 i Bartlomiej Obrebski lat 30 obywatele mieszczanie q Pilicy zamieszkali i oświadczyli, ze o 4 rano umarł Filip Karwacki, wdowiec szewc w Pilicy zamieszkały lat 62 majacy

Pilica 1832/14 zgon
19 lutego 1832 o godz. 100 stawili się Wawrzyniec Szczeba lat 93 i Piotr Jawlikowski lat 36 szewc, obydwaj w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze w domu 169 dnia 9 lutego o 10 rano zmarła Antonina z Siedlareckich Karwacka lat 28, zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Filipa Karwackiego szewca w Pilicy
• * 1837-1839 ROSALIA KARWACKA

Pilica 1839/108;121 akt; 5 wrzesnia Franciszek Obrębski lat 40 i Jędrzej Chwalbiński l. 65 obydwaj szewcy w Pilicy zamieszkali oswiadczyli
, ze 3 wrzesnia w domu 157 zmarła Rozalia lat 2, c. filipa i Katarzyny Pierchalskiej; szewców


Pilica 1855/ 148-189 akt
17 wrzesien 1855 Stanisław Fabianski płuciennik lat 50 Kazimierz Pietruszecki kowal lat 45 obydwaj w Pilicy zamieszkali, oświadczyli ze 16 wrzesnia 1855 po południu w Pilicy w domu 150 umarła Katarzyna Karwacka lat 70 zona szewca w Pilicy zamieszkała c. nieżyjących Mateusza i Franciszki małzonków Rurzechwalskich młynarzy w Pilicy zamieszkałych; zostawiła męża Filipa


• * 1848 TEKLA KARWACKA c. Filipa i Antoniny zmarłej 1832

Plilica 1848/86 urodz

28 grudnia 1848 o 14 zjawił się Filip Karwacki, lat 50, szewc w Pilicy (niepiśmienny) w obecności świadków Franciszka Górnickiego lat 61 (piśmienny) rymarza i Karola Szmajcera lat 51 kominiarza (piśmienny) onydwaj w Pilicy zamieskzlai, oświadczył i okazał dziecie urodzone 16.X.1848 o 8 rano w Pilicy w domu nr 8 z jego zony Antoniny z Kedlarskich lat. 24, na chrzcie dziecku dano imię TEKLA, a chrzestnymi byli Bartlomiej Pietrusiński i kunegunda Turska. AKT OPOZNIONY Z NIEZNANEJ PRZYCZYNY. ??? Antonina zmarła w 1832 roku !!!!


Rodzina 1800 Augustyna Karwata….

1800 AUGUSTYN KARWAT lub KARWACKI i Marianna
1830-31 TERESA KARWATCZANKA c. Augustyna i Marianny małżonków szewców

Pilica 1831/171
29 wrzesnia 1831 Wojciech Stapiński garbaez lat 63 i Franciszek Kalasiński krawiec lat 20 obywatele w Pilicy zamieszkali oświadczyli, ze tu w domu nr 40 dnia 28 wrzesnia 1831 o 20 zmarła Teresa Karwatczanka lat 2, c. Augustyna i Marianny małżonków szewców


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GNIAZDO/parafia STRZEGOWA/pow. lelowski:
Dom nr 19 (spis mieszkańców 1791)
Ur 1751 : SZYMON KARWACKI, l. 40
Ur. 1759 : MARIANNA KARWACKA, l. 32

GNIAZDO/parafia STRZEGOWA- wieś Kompiąłka/pow. lelowski:
Dom nr 9 mieszka:
ur. 1761: KONSTANCJA KARWACKA, l. 30 żona ?????/bratowa Szymona ?
ur. 1789 : ANTONI KARWACKI. L. 2

GNIAZDO SMOLENIE / Pilcza:

Synowie Andrzeja i Marianny z Pilicy ????
ANDRZEJ KARWACKI ( ur. 1796) ze Smolenia
MAGDALENA z d. Woytalówna-KARWACKA (ur.1799)
* ich syn MARCIN KARWACKI (ur. 1823)
* ich córka KATARZYNA KARWACKA, ur. 7 maja 1826; zmarła 17 stycznia 1829
* ich syn IGNACY KARWACKI, ur. 2 lutego 1829
UWAGA: prof. matematyki w IT w Krakowie ????

* Syn MARCIN KARWACKI syn Andrzeja ? (ur, 1823) ożeniony z Justyną (ur. 1835) z Franczyków:
* *JAN KARWACKI ich syn ur. 27.X.1865 roku, zm. 6. XI.1865
* * JULIANNA KARWACKA, c. Marcina i Justyny, ur. 30.XII.1867..

brat Andrzeja ? JACEK KARWACKI .. ur ok. 1810 .... zmarły 19 listopada 1862
AGNIESZKA KARWACKA ,ur. w 1816 roku w Smoleniu córka Franciszka i Ewy z Lataczów Pociejów, żona Jacka Karwackiego,
AGNIESZKA KARWACKA jw. wdowa po Jacku 22. X. 1866 wychodzi w Smoleniu/Strzegowie za wdowca Wojciecha Bąbe, lat. 53
ANDRZEJ (miał syna Marcina), JACEK, mogą być synami Andrzeja i Marianny z Pilicy
Ur. 1753 ANDRZEJ KARWACKI l. 38 (czy był wcześniej w seminarium u Misjonarzy na Stradomiu) (prawdopodobnie ożenił się z wdową)
Ur. 1751 MARIANNA KARWACKA l. 40


Patrz też gniazda czestochowskie !!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAJSTER PROFESJI SLUSARSKIEJ / Nożowniczej


RODZINA JÓZEFA syna Jana KARWACKIEGO i Anny
Grabiszczyny NPM
- 1690 JÓZEF KARWACKI ) syn Jana i Anny Karwackich; zapewne urodził się (gdzie ?) około 1690, skoro 27 czerwca 1717
- 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną. 27 czerwca 1717 Józef KARWACKI żeni się u NPM z Anną Grabiszczyną; w obecności Teresy Anny Wykrowicz i Marka Breka. W roku
- 1720 (22 lipca) JOZEF KARWACKI jest świadkiem na ślubie w NPM Floriana Kuczewskiego i Reginy Smulikówny, wraz z Joanna Janik; a w lipcu
- 1726 wraz z Teresą Bugajską są świadkami TOMASZA KOZERY i MARIANNY NOWAKÓWNY. W
- 1721 roku JÓZEF KARWACKI syn Jana i Anny Karwackich przystępuje do prawa Miasta Krakowa i przyjmuje jego obywatelstwo (II),
- 1729 roku u św. Szczepana ANNA KARWACKA (żona Józefa ?) wraz z Ignacym Manieckim są chrzestnymi Agaty Apolonii Dziury, c. Alberta i Salomei.
- 1738 Tamże (NPM) 31 grudnia 1738 ANNA KARWACKA jest chrzestną Agaty.

ur...... ? sFLOR;zg1798 20 lipca 1798 umiera JÓZEF KARWACKI (wiek ???) w domu kleparz 92 /Długa 32MAJSTER PROFESJI SLUSARSKIEJRODZINA SLOSARZA KARWACKIEGO i jego żony NPM
- 1690 ...SLUSARZ KARWACKI .W (mógł pochodzić z Ojcowa !!! XVII-XVIII centrum przemysłowe))
- 1714 w przy ul. Jana 22 (PAU), kam. nr 469-470 (Pankracowska zaraz obok za kam. Tomickich 469) mieszka * KARWACKI (?) ślosarz, mieszka dalej tam w
- 1720 roku, także w
- 1722 wraz z żoną.,
- także w 1727. W
-1733 już mieszka z żoną w kam. nr 500 przy Floriańskiej 4
- W 1739 roku w kam. Redemptorystów II pod numerem 482 lub 483 przy ul. Jana (OBECNIE w obrebie pałacu Czartoryskich nr 19 lub 17 ) mieszka CHORWACKI (?) ślosarz wraz z żoną.
- W 1740 sama CHORWACKA wienczarka z chłopcem, a w 1741 znowu Chorwacki slosarz mieszka tam z żoną wienczarką., także
- w 1742, 1743 mieszkają tam, ale
- w 1747 i 1748 mieszkają u Bonarskiego w kam. nr. 548 lub 550 (w spisach różne numery są podawane) przy ul. Floriańskiej odpowiednio nr 19 i 15.


MAJSTER PROFESJI PAPIERNICZEJ


RODZINA papiernika KARWACKIEGO (Grzegorz ???)
1730 .....W 1769 w kam. Michalskiej nr.287 (obecnie skwer przy Collegium Novum) mieszka KARWACKI (?) papiernik z żoną. (mógł pochodzić z Ojcowa !!! XVII-XVIII centrum przemysłowe)

Kraków pogłowne ur 1740 ?...1769 pogł. Kam. 287 Michalskiej : KARWACKI (1) papiernik w 1771 z ż
ona( 291 Cygankiewicza)
Kraków pogłowne 1775 pogł. Kam. 566 Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik


PROFESJI SZYNKARSKIEJ ?


DOM KARWACKICH przy BRAMIE NOWEJ
1730 .....W 1770 wśród szeregu domków 662-664 przy murach na Gródku pierwszy nr 662 zaraz za baszta kurdybaników 661 a przed Brama Nowa (starszy niż większość domów przy Małym Rynku, Mikołajskiej, Rocha/Krzyża) DOMEK KARWACKICH, wyburzony po 1809, gdy już był Góreckiego


MAJSTROWIE PROFESJI NOŻOWNICZEJ


RODZINA NOŻOWNIKA KARWACKIEGO i jego żony św, Szczepana
- W 1727 roku w kam. oo. Jezuitów obok plebani św. Szczepana pogłowne płaci KARWACKI (?) – nożownik, zamieszkały z żoną; (mógł pochodzić z Ojcowa !!! XVII-XVIII centrum przemysłowe)

Tutaj 25 stycznia
- 1729 roku u św. Szczepana ANNA KARWACKA (żona Józefa ?) wraz z Ignacym Manieckim są chrzestnymi Agaty Apolonii Dziury, c. Alberta i Salomei.
PROFESJA ????

GENERACJA 1700-1730

W tym czasie zajazd Karwackich (szynkarka Pana Karwackiego mieszka przy Szewskiej)

RODZINA REGINY KARWACKIEJ ..... NPM lub u Szczepana
Ur 1700 – 15 REGINA de domo ?? KARWACKA, świadkująca potem na ślubach i chrztach w Krakowie;
- 20 lutego 1735 u św. Szczepana REGINA (żona druga; bratowa, siostra Józefa ?) KARWACKA wraz ze szlachcicem Dominikiem Garlickim są chrzestnymi Dominika, syna Stanisława i Lusi Malikowskich z Krupnik.
- 18 kwietnia 1738 roku REGINA KARWACKA wraz z Bartlomiejem Puchalskim chrzestnymi Alberta u NPM..

???? ur 1700-1710 REGINA de domo ??? KARWACKA
sw. Szcz. CHRZEST 1735 luty 20 REGINA KARWACKA i szlachcic Dominik Garlicki chrzestnymi
Dominucum Stanisława i Lusi Malikowskich z Krupnik
NPM CHRZEST 1738 - 18 kwietnia 1738 roku REGINA KARWACKA chrzestną Alberta ..... SIOSTRA MACIEJA .. MARCINA .. JANA ?
sw. Szcz. 1742 grudzień 23 REGINA KARWACKA i Franciszek Smagała z Błonia chrzestnymi
Victoram córka Gaspara Gryzowskiego i Reginy z Nowej Wsi


Czyją żoną / córka była Regina ???? Zona Bonifacego , matka Franciszka Karwackiego ze Stradomia (Stradomska 9) ????
PROFESJA …..???

RODZINA MARCINA KARWACKIEGO i Katarzyny NPM
1700 – 15 MARCIN KARWACKI (prapraprapradziadek) (ożeniony w
- 1725 roku z Katarzyną Koszałkowiczówmą) 10 listopada 1725 u NPM bierze ślub MARTHINUM/Marcin KARWACKI z Katarzyną Koszałkowiczówna, w obecności Macieja Zaleyskiego i Joanny Siewierskiej (prawdopodobnie byli Rodzicami Stanisława (1740-1785) Karwackiego chirurga z Krakowa i Kazimierza i dziadkami Marcina chirurga ze Stradomia (obecnie Stradom nr 5) i farmaceuty (1790-1837) w Jedrzejowie).

ur 1700 - slub 1725 listopad 10 ślub MARCINA/Marthinium KARWACKI i Katarzyny KoSzałkowiczówny,
wiadkowie Maciej Zalejski i Joannes Siewierski;pierwsze dzieci od 1726

- NPM 1730 wrzesień 9 – Jan Chochorkiewicz dał ślub Jakubowi Górskiemu i KATARZYNIE KARWA(i)CKIEJ (wdowa po Marcinie ? Macieju ? lub ich córka)


??? CHRZEST ur1700-5 MARCIN Mateusz ? KARWACKI mąz Katarzyny (ich slub 1725)
??? CHRZEST ur1710-13 Mateusz I KATARZYNA KARWACCY rodzice Katarzyny i Grzegorza Stanisława
AD 1726 dnia 27 marca mistrzem cechu zostaje
PAN MATEUSZ KARWACKI (syn Szymona ? – bije cechę w postaci równoramiennego krzyża,
Krakow pogł 1727 pogłowne (MATEUSZ ?) KARWACKI nożownik z zoną ;z kam oo.Jezuitów obok
plebani sw. Szczepana płaci KARWACKI nożownik
NPM CHRZEST ur1733/ 12 marzec 1733 roku KATARZYNA FRANCISZKA KARWACKA c. MATEUSZA
i Katarzyny Karwackich;chrzestni Jan Rudnicki manifioriusz s Barbara i Katarzyna Ryszkowska
NPM CHRZEST ur1741/ 8 maj 1741 GREGONU STANISLAW syn MACIEJA/MATEUSZA Karwackiego
i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata MizinskaGRZEGORZ KARWACKI
(ur. ok. 1741)
??? CHRZEST ur1749 WALENTY KARWACKI (ur. ok.. 1749) brat Grzegorza ? Syn Mateusza i
Katarzyny ????
NPM ur1746 ... FRANCISZKA KARWACKA zm. 1774
św.Szcz 1764 listopad 18 HH GRZEGORZ KARWACKI i Regina Swiderska ex Fun do Episcopali
ad Cracovie chrzestnymi Elżbiery corki Sebastiana Prachnika i Anny
NPM CHRZEST 1772 - 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa
chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny
NPM CHRZEST 1773 - 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka
chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego
NPM SLUBY sl1770 -GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91
Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza
NPM SLUBY 1774 styczeń 24 GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego
z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim
Cielikiewiczem
NPM SLUBY 1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego
z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem
ZaszowskimZ PROFESJI BURKARZ


RODZINA WOJCIECHA KARWAS vel KARWACKIEGO ?

Krakow pogł 1736 WOJCIECH KARWACKI ??? Karwas ??? (burkarz) zona i sługa w kam. 317 Jagniatkowskiego
Krakow pogł 1737 KARWAS (burkarz) zona i sługa w kam. 317 Jagniatkowskiego
Krakow pogł 1738 WOJCIECH KARWAS (burkarz) zona i sługa w kam. 313 Kwasiewicza
Krakow pogł ???Karwas .. Burkarz z zoną i sługą
Krakow pogł ???kam. 313 WOJCIECH KARWAS burkarz z zoną
Krakow pogł 1740 kam. 337 lub 337 KARWAS BURKARZ z zona
Krakow pogł 1743kam. 350/352 KARWAS burkarz z zona
SZYNK / ZAJAZD PANA KARWACKIEGOGOSPODA PANA KARWACKIEGO 1736
W 1736 roku w kam. 352 (tam gdzie Gaz. Wyb.) przy ul. Szewskiej mieszka szynkarka PANA KARWACKIEGO ..... czyli któryś z Karwackich miał gospodę już początkiem XVIII w gospodę (nie był to zajazd JANA NEPOMUCENA KARWACKIEGO na Kleparzu w latach 1765-90) ??? może koło BRAMY NOWEJ ?????.

1736 kam. 352 mieszka szynkarka Pana Karwackiego płaci pogłówne
1770 wsród szeregu domków 662-668 przy murach na Gródku pierwszy 662 DOMEK KARWACKIEGO,
wyburzone po 1809gdy już był Góreckiego

GENERACJA 1730-1760 cd


MAGISTROWIE profesji CHIRURICZNEJ –
Chirurdzy w Krakowie


RODZINA STANISŁAWA KARWACKIEGO i Marianny BCiała

Stanisław Karwacki w czerwcu 1759 podejmuje nauke chirurgii w Krakowie u mistrza TOMASZA MARKIEWICZA, od 1770 jest chirurgiem kazimierskim


????? SLUBY ur 1735/40 ?..sl 1765 STANISŁAW KARWACKI i MARIANNA magister chirurg w Krakowie
(od 1759) i Kazimierzu (od 1767)
Bci CHRZEST ur1768 - 6.XI.1768 MARCIN (in Santum Martinium sta presentis natrium)KARWACKI
syn Stanisława i Marianny (chrzestni: Stefan Harasinski i Elzbieta Wochowska)
Bci CHRZEST ur1770 -20.X.1770 TERESA KARWACKA, c. Stanisława i Marianny; chrzestni Wojciech
Irzcinski i Katarzyna Jasielska
ur 1772 TOMASZ KARWACKI syn Stanisława w 1790 roku wraz z Marcinem w Jedrzejowie
NPM SLUBY 1779 maj 29 STANISŁAW KARWACKI wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim s
wiadkami na slubie Hiacentego Baranskiego = wdowca i Franciszki Piekarskiej - panny
1785 zgon Stanisław Karwacki chirurg w Krakowie i na Kazimierzu


Dzieci .......Marcina lub nobilis Franciszka ?????
- 1730 STANISŁAW syn Marcina ? KARWACKI ur 1725 –1735 ??? – potem Kazimierz ... w latach 1765-1770 ma dzieci (Marcina 1768 i Terese 1770) 1779 STANISŁAW KARWACKI ur ???,,mąż Marianny; ojciec Marcina i Teresy
- 1779 u NPM maj 29 STANISŁAW KARWACKI wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim świadkami na ślubie Hiacentego Baranskiego = wdowca i Franciszki Piekarskiej – panny

Około 1765/8 roku gdzieś musieli się pobrać Karwaccy Kazimierscy: STANISLAW (praprapradziadek) i MARIANNA KARWACCY rodzice Marcina i Teresy; sl (WSZ.SWIĘTYCH ?) 1787/88 Marcin (s. Stanisława) i Zofia KARWACCYGENERACJA 1760-1790


MAGISTER profesji CHIRURICZNEJ 1785-90 – APTEKARZ WYZSZEGO PRZYGOTOWANIA W Jędrzejowie 179- - 1837ur1768 - 6.XI.1768 MARCIN (in Santum Martinium sta presentis natrium) KARWACKI syn Stanisława i Marianny (chrzestni: Stefan Harasinski i Elzbieta Wochowska)
1768-1837 MARCIN KARWACKI chirurg kazimierski / aptekarz w Jędzejowie i 1765-1828 Zofia Stadnicka
WSw SLUBY sl1787/88 Marcin (s. Stanisława) i Zofia Stadnicka
WSw CHRZEST ur1788 Teresa Karwacka córka Marcina i Zofii ?????
civcasim 1785 cic casim Marcin Karwacki syn Stanisława, po smierci ojca do magisterium chirurgii
Jedrzejow CHRZEST ur1824 SEBASTIAN KARWACKI syn Marcina i Heleny Kasinskiej cd. GNIAZDO SKAŁA
Jedrzejow ur.1825 Wojvciech Kwiryn Kaszynski- Karwacki
Jedrzejow ur 1826 Nikodem Kaszynski-Karwacki
Jedrzejow ur1828 Kazimierz Aleksander Kaszynski-Karwacki
Jedrzejow ur 1830 Helena Karwacka


1768ur….. XIII/3B’.MARCIN-A KARWACKI w 1792 roku na Stradomiu 13 rog Koletek (21 pierwszy od Wawelu dom Maurycy Boruch) mieszkają: MARCIN KARWACKI,(ur na Kazimierzu syn Stanisława-A i Marianny;, zmarł. 1837w Jedrzejowie) l. 24, z Żoną ZOFIĄ-A KARWACKĄ, lat 21
lub 27 (ur 1764 – zm. 1828 w Jędrzejowie) (par. Wszystkich Świętych) Córką TERESĄ-B KARWACKĄ, l. 4 córka Marcina i Zofii,(ur. 1788 ......żona Dominika Franckiego, aptekarza w Miechowie), Sługą Marianną (par. Wszystkich Świętych)
.
UWAGA: Sebastian syn Marcina urodził się w 1824 roku, był więc młodszy od przyrodniej siostry o 36 lat ?????? A jego Ojciec Marcin miał odpowiednio 20 lat jak urodziła się Teresa i i 56 jak SEBASTIAN !

1768ur …XIII/3B’..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO);pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat prowadził apteke w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z męzem Franckim mieli apteke w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernihowie, także w Osieku k. Sandomierza. Skąd ta tradycja ? CZY nie w związku z kanonikami regularnymi ?

UWAGA: Marcin może miał starszego brata Stanisława (?) który stracił zycie w 1831 roku przez powieszenie za ukrywanie przywódców powstania listopadowego. Jego rodzina się rozpierzchła. 12letni Wacław trafił do Chersonu.

GENERACJA 1790-1820
- ur 1788 TERESA KARWACKA - Francka; ur 1788 par. Wszyt.Świętych: Teresa Karwacka córka Marcina i Zofii Karwackich ze Stradomia (PATRZ Franccy z Miechowa)
- ur1824 SEBASTIAN KARWACKI syn Marcina i Heleny Kasinskiej KARWACKICH (Jedrzejów) – Patrz Karwacki Skała

- BCiala: ur.......? zg 1821 - 5 wrzesien 1821 SAMUEL KARWACKI


GENERACJA 1760-1790 cd
- 1770 – u Bożego Ciała 20.X.1770 TERESA KARWACKA, c. Stanisława i Marianny KARWACKICH; chrzestni Wojciech Irzcinski i Katarzyna Jasielska.
1770ur…. XIII/3B’.Teresa-A Karwacka , c. Stanisława-A i Marianny-B, ur /ch20
października 1770/chrzestni Wojciech Jrzcinski/Trzciński i Katarzyna Jasielska,(par.BOŻE CIAŁO) – siostra Marcina zaledwie 2letniego, a więc związek Stanisława i Marianny raczej młody, małżenstwo mogło być zawarte w 1767 lub nawet początkiem 1768 r.PROFESJA ????

GENERACJA 1730-1760 cd

RODZINA STEFANA KARWACKIEGO i Zofii B Ciała
(linia Michała i Macieja ???)??????? CHRZEST ur 1750 ?..sl 1765 STEFAN KARWACKI i Zofia
Bci CHRZEST ur1770 - 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz/MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i
Regina Kudaczewiczowa
Bci ZGONY zg1776 XII 1776 MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat

Dzieci ......Macieja lub .Marcina lub nobilis Franciszka ?????
- 1730 STEFAN KARWACKI ur 1725 – 1735 ??? - potem Kazimierz... w latach 1765-1770 ma syna (po kilku latach umiera) CO ZNIM ???

- 1753 NPM maj 16 STEFANUS KARBACKI świadkiem ślubu Błażeja Adamczewskiego i Reginy Masłowowej

GENERACJA 1760-1790
STEFAN (brat Stanisława i Franciszka ??) i ZOFIA KARWACCY rodzice...
1770 – u Bożego Ciała chrzest 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz / MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudaczewiczowa; zg1776 u Bożego Ciała XII 1776 zmarł MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 latPROFESJA „kamienicznik” ?.. właściciel domu na Stradomiu (ma wielu lokatorów)

GENERACJA 1730-1760 cd

RODZINA FRANCISZKA KARWACKIEGO i Rosali Baczyńskiej BCiała
???? CHRZEST FRANCISZEK I ROSALIA KARWACCY ze Stradomia
???????? CHRZEST ur1751 FRANCISZEK KARWACKI potem ożeniny z Rozalią mieszkali w 1792 roku w par. Wsz. Sw. STRADOM
WSw CHRZEST 1751 Franciszek Karwacki
NPM SLUBY 1765 pazdziernik 20 HH FRANCISZEK KARWACIK ? I ROSALIA BACZYNSKA św. Andrzej Kurtycki
, Jan Nowogoski i Bartłomiej Batkowski
NPM CHRZEST ur 1771 - 16 pazdziernik 1771 JAN KANTY LUCAN KARWACKI yn. FRANCISZKA i ROSALI KARWACKICH
(potem w 1792 na Stradomiu)
1777 cic casim hon Franciszek karwacki syn Bonifacego i Reginy


Dzieci .......Marcina lub nobilis Franciszka ?????
1725 (najstarszy wśród Stan-Stef-Walenty) FRANCISZEK KARWACKI ur 1725 - 1735.. ??? obywatel Kazimierski.. ... w latach 1765-1770 ma dziecko (syn Jan Łukasz umiera szybko)

STRADOM-KOLETEK 1751ur ... FRANCISZEK-A KARWACKI, w 1792 roku na Stradomiu 11 (na końcu Koletek pomiędzy 10 i 12) (Koletki, Szpital dla Ubogich ?) zamieszkuje FRANCISZEK KARWACKI, l. 41 Z żoną ROZALIĄ
KARWACKĄ, l. 47 (par. Wszystkich Świętych)
Rozalia starsza o 6 lat od Franciszka .. bezdzietni


- 1765 20 pażdziernika 1765 roku u NPM HH FRANCISZEK KARWACKI (brat Stanisława, Stefana ???) (obywatel kazimierski) bierze ślub z ROSALIĄ (z Lewandowskich) Baczyńską (ma synów Szymona i Jacka Baczyńskich); świadkami byli Andrzej Kurtycki, Jan Nowogowski i Bartłomiej Bątkowski. ZAMIESZKUJĄ NA STRADOMIU we własnym od 1772 roku domu nr 17 / obecnie Stradom 9 potem Stradom 11/ Koniec Koletek ku Wisle (obok nich Stradom 13/ obec. Stradom 17 mieszka bratanek MARCIN KARWACKI 1768 z żoną Zofią i córką Teresą 1788), do śmierci Rosali około 1803 roku, Franciszek (po żonie otrzymał ½ domu, a ½ dostał Jacek Baczynski – pasierb) zmarł w 1827 roku ???

GENERACJA 1760-1790
- 1771 – u NPM 16 pazdziernik 1771 JAN KANTY LUCAN KARWACKI syn. FRANCISZKA i ROSALI de domo Lewandowska, primo voto Baczynska KARWACKICH (potem w 1792 na Stradomiu)


J11503/str237/ Kraków 5 sierpień 1803
TESTAMENT KARWACKIEJ Rozali z Lewandowskich, primo voto Baczyńskiej

OSTATNIA WOLA
W Imię Ojca y Syna y Ducha Świetego Amen.

Ja Rozalia z Lewandowskich z pierwszego ślubu niekiedy Macieja Baczyńskiego, powtórnego teraz FRANCISZKA KARWACKIEGO, mieszczanina kazimierskiego Małżonka, widząc się bydz laty obciążoną, a przeto więcej bliższa śmierci niż dłuższego życia, osobliwie gdy kilkanaście miesięczna choroba moja nie ustawa lecz co dzień bardziey się ciała mego wyniszcza, zaczem tedy, gdy jeszcze Bóg Wszechmocny zupełnych zmysłów udziela mi przytomność,

Chcąc między Dziećmi memi w pierwszym małzenstwie spłodzonemi, to jest SZYMONEN starszym, teraz Xiedzem Karmelitą Trzewiczkowym w zakonie Ireneuszem zamieszkałym y JACKIEM młodszym, synami BACZYŃSKI a FRANCISZKIEM KARWACKIM TERAZ MĘŻEM MOIM.

Jakże .... pokój trwały zabezpieczam ta ostatnią wolę moja spisać rozkazałam,

A NAJPRZÓD jako w Wierze Świętej Katolickiej urodzona się i na łonie kościoła Rzymskiego wychowana zostałam, tak w tey wierze świętey umierać i obrządkiem tegoż Kościoła od Przewielebnego Duchowieństwa Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, w którey zostaye być pogrzebana

CHCE PO WTÓRE się tychże kosztów - pogrzebania ciała moiego y zakupienia Świętych Ofiar ku ratunkowi Duszy moiey, gdy ta od ciała odłączona będzie – potrzebnych lubo nie tylko spodziewać się ale nadto być pewną należałoby mi, ze takowe koszta Mąż muy ukochany, jako ostatnią nagrodę za trzydziestokilkuletni z nim w stanie małżeńskim w jedności y przywiązaniu przeżycie = z własności swojej podejmie tym ochotniey, ze go nabycia dziedziczeniem Domu z gruntem na Stradomiu przy Krakowie teraz pod liczbą 17 (obecnie Stradom 9 vis a vis sw. Pawła Misjonarzy) )ta leżacego, według Tranzakcji roku 1773 dnia 12 marca przez niegdy Katarzynę z Nieśniewskich Karczewską, niegdyś Antoniego Karczewskiego Małżonka, wdowa pozostała... w aktach Radzieckich Kazimierskich zaznaczonych tam szacunek, że ten dom ustanowiony własnemi pieniendzmi i nadto gdy już dom ten dla swey..... stać już nie mógł, nowy na tymże gruńcie z przyczynieniem więcej pomieszczeń także za własne pieniądze wystawiła – WSZELAKO nie chcąc Mężowi memu czynić ciężkości lub się zawodzić na nadziei ostatniego dla mnie zawdzięczenia SKŁADAM OBOWIAZEK na mego syna JACKA BACZYNSKIEGO aby się w połowie do podjęcia kosztów wyżej wzmiankowanych przyłożył, drugą zaś połowę Mąż mój Franciszek Karwacki z obowiązku stanie podjąć lub gdyby go syn mój Jacek Baczynski zastąpił takowej połowy kosztów..... ponosić nie musi.

Całych wiec kosztów ilości złotych polskich czterysta (400) daję piećset (500) ograniczenia, zaklinając na Sad Boski, aby tego ograniczenia kosztów nie zmniejszali u względem łatwego ichże podjęcia sprzeczek między sobą unikali,
PO TRZECIE ; Majatku po smierci moiey pozostać się mogącego to połowy Domu pod liczba y w mieyscu powyżej dotkniętym znajdującego się z gruntami i uprawnieniami do niego przywiązanemi tudziez sprzętem do..... jakiegokolwiek bądź nazwiska y wszelkich Ruchomości, sukien, Pościeli, futer, gotowych pieniędzy, kleynotów, cyny, zelaza itam dalej DZIEDZICEM UNIWERSALNYM syna Mego Jacka Baczynskiego postanawiam wkładając na niego obowiązek, aby:

PO CZWARTE: następujące zapisy z dziedzictwa zaspokoił:

Księdzu Ireneuszowi w Zakonie, na Świecie Szymonowi Baczyńskiemu starszemu synowi memu a Bratu swemu rodzonemu złotych polskich 500 do rąk jego wypłacił, tym żeby wypłaconych sobie na swoje potrzeby użył y o ratunku Duszy moiey pamiętał.

Także wnuczce moiey a córce swoiey najstarszej Teresie czapkę kobiecą bogatą, parę sukien niebieskich .... koloru niebieskiego y misy dużą oraz cztery puł miski duże cynowe wydał.

Oprócz tego mężowi memu Franciszkowi Karwackiemu a swemu Oyczymowi z Poscieli Pierzynę jedną y Poduszek dwie z powłokami wydał,

PO PIĄTE; ostatnia wole moią w pierwszych dniach marca roku bieżącego pisana niedoszła y nie ważna być deklaruję takową uchylam i znoszę.

PO SZÓSTE: Jeżeliby mnie Bóg Wszechmogący do zdrowia przywrócił y potrzeba poprawienia tey ostatniey woki moiey udziela tudzież także uczynienia tego zupełnie zachowuje sobie prawo – które teraz znakiem Krzyża Swiętego, jako pisać nie umiejaca, po przeczytaniu mi w dosłowie wraz z uproszonemi obecnemi świadkami .. podpisuję.

Zostawiając Synom moim Macierzyńskie Błogosławieństwo w życzeniach aby:

STARSZY w obranym sobie Zakonie wytrzymał do końca y iego umiał zachowywać przepisy – obdarzony długim wiekiem a potem koroną zbawienia;

MŁODSZEMU zaś aby się w odległe rozmn...... pokolenia, zdrowe, bogate setne przeżywszy lata, .. być pogrzebanym y wiekuistej Chwały po śmierci zasłużył sobie Boga w Sw. Trójcy jedynego łaska.

RÓWNIEŻ Męża za wszystkie urazy jakich w czasie pożycia ze mną mógł doświadczyć, przepraszając życzę mu najlepszych powodzeń i długoletniego życia, tak aby mu to zjednało bliskich i odległych sąsiadów, dopóki z wyrokiem śmierci przeciętym nie zostanie, a potem szczęśliwie doprowadzi go do wieczności.

Sąsiadów i Przyjaciół swoich żegnam, przepraszając ich za uchybienia z mey strony powinności sąsiedztwa i przyjażni, Życząc Im oraz aby przy długim życiu w pomyślności i zgodzie jaśniało im słońce, gdy mnie śmiertelna pogrąży niemoc.


Parafia Wszystkich Śwętych
Starszy cechu MAJSTER profesji mularskiej na Kazimierzu


GENERACJA 1730-1760 cd

RODZINA 2 WALENTEGO kazimierski KARWACKIEGO i 1) Franciszki Wróblowna Bciał 2) Jadwiga NPM
slub u BoCiała 21.VII.1764::świadkowie Laurenty Kudasiewicz, Jan Karulski, Stanisław Polański – Kazimierzanie

1775 Bci ZGONY 1746-zg1775 - 11VIII 1775 FRANCESKA KARWACKA/Korwacka virgo 28 anori sepulta in cementare
1764 Bci ur 1720 ? WALENTYN 1 (mularz) KARWACKI i Franciszka Wrublowna slub 23 IX 1764 (zmarła w wieku 80 lat 12 maja 1804 a więc ur 1724 ???) u Bożego Ciała; świad Laurenty Kudasiewicz; Jan Cyrulski, Hyacenty Polanski
1765 Bci CHRZEST ur1765 - 5.X.1765 FRANCISZEK JAN KARWACKI s, Walentego i Franciszki Karwackich (chrzestni: Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska
1776 Bci CHRZEST 1766 WALENTY KARWACKI asystuje przy chrzcie Macieja Stanisława Chamilskiego
1768 Bci CHRZEST ur1768 - 7.I.1768 GASPAR MELCHIOR BALTAZAR KARWACKI, s. Walentego i Franciszki( chrzestni Maciej Holcer i Teresa Kudasiewiczowa)
1769 Bci CHRZEST ur1769 -3.V.1769 MONIKA KARWACKA, córka Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wickiewicz i Elzbieta Olszewska
1770 Bci CHRZEST ur1770 - 1.III.1770 KAZIMIERZ lub KAZIMIERA, c. Walentego i Franciszki; chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA
ur1770 MARIANNA KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki
1771 Bci CHRZEST 1771 - 25.VI.1771 Walenty Karwacki i Regina Lipsch chrzestnymi Piotra Orzechowskieho
1771 Bci CHRZEST ur1771 -14 XII. 1771 TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Baranski i Teresa Mozyczynska
1772 Bci ZGONY zg1772 12 luty 1772 TOMASZ KARWACKI 2 lata
1774 Bci CHRZEST ur1774 - 26.III.1774 JÓZEF TADEUSZ KARWACKI, syn Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wiczałzewicz i Barbara Baranska
1776 NPM SLUBY 1776 czerwiec 15 WALENTYN KARWACKI swiadkiem Kazimierza Wieruszkiewicza i Katarzyny Nowakiewiczowej - wdowy wraz z Zygmuntem Kasiewiczem i Blasio Szatankiewiczem
1774 Bci ZGONY zg1774 22 kwiecien Józef KARWACKI 1 miesiac
1774 Bci ZGONY zg1774 22 kwiecień 1774 JOSEPHUS KARVACKI unius mensis sepultus in cementaria
1778 Bci CHRZEST ur1778 -27.XI.1778 KATARZYNA ANIELA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Martinus Lagowski i Anastazja Nizankowska, Kazimierzanie
1779 Bci ZGONY ur1779 - XI 1779 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Franciszki
1779 Bci CHRZEST ur1779 26.X.1779 KATARZYNA SALOMEA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Józef Smolinski i Gertruda Laptowa Kazimierzanie
1779 Bci ZGONY zg1779 X 1779 KATARZYNA KARWACKA


Dzieci .......Marcina lub nobilis Franciszka ?????
- 1745 WALENTY KARWACKI z Kazimierza bratem Stanisława, Stefana, Franciszka ......STARSZY CECHU MULARSKIEGO w roku 1786, mieszkali w II Domu Kanoników Regularnych

GENERACJA 1760-1790

Dzieci Walentego i Franciszki Wróblowny (slub u BoCiała 21.VII.1764::świadkowie Laurenty Kudasiewicz, Jan karulski, Stanisław Polański – Kazimierzanie)

- 1765 - FRANCISZEK JAN KARWACKI, syn Walentego kazmierskiego Karwackiego i Franciszki (pierwsza ??? żona); 15 października 1765 w parafii Bożego Ciała chrzest chrzestni Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska.
CO ZNIM ???
- 1766 u Bozego Ciała WALENTY kazmierski KARWACKI asystuje przy chrzcie Macieja Stanisława Chamilskiego
- 1768 – u Bożego Ciała 7.I.1768 GASPAR MELCHIOR BALTAZAR KARWACKI, s. Walentego kazmierskiego i Franciszki (chrzestni Maciej Holcer i Teresa Kudasiewiczowa);
CO ZNIM ???
- 1769 – u Bozego Ciała 3.V.1769 MONIKA KARWACKA, córka Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wickiewicz i Elzbieta Olszewska
- 1770 – u Bożego Ciała; 1.III.1770 KAZIMIERZ syn. Walentego i Franciszki Karwackich; chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA; MARIANNA (Stanisławowa ... a więc STANISŁAW I WALENTY mogą być braćmi) KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki; Kazimierz był potem mężem Reginy, ojcem Józefa, dziadem Karola z Pasmiech, Aleksandra i Ignacego ???).
CO ZNIM ???
- 1771 – u Bożego Ciała 25.VI.1771 Walenty Karwacki i Regina Lipsch chrzestnymi Piotra Orzechowskiego
- 1771 – u Bożego Ciała 14 XII. 1771 TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Baranski i Teresa Mozyczynska; zg1772 – u Bożego Ciała 12 luty 1772 TOMASZ KARWACKI 2 lata; syn WALENTEGO I FRANCISZKI KARWACKICH
- 1774 – u Bożego Ciała 26.III.1774 JÓZEF TADEUSZ KARWACKI, syn Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wiczałczewicz i Barbara Barańska; zg1774 u Bożego Ciała 22 kwiecień Józef KARWACKI 1 miesiac; syn Walentego i Franciszki Karwackich; zg1774 22 kwiecień 1774 JOSEPHUS KARVACKI unius mensis sepultus in cementaria
- 1765 - 15 października 1765 w parafii Bożego Ciała chrzest FRANCISZEK JAN KARWACKI, syn Walentego Karwackiego i Franciszki; chrzestni Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska CO ZNIM ???
- ur1778 u Bożego Ciała -27.XI.1778 KATARZYNA ANIELA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Martinus Lagowski i Anastazja Nizankowska, Kazimierzanie.
- 1779 – u BCiała - XI 1779 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Franciszki
1779 – BCiała – umiera 26.X.1779 KATARZYNA SALOMEA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Józef Smolinski i Gertruda Laptowa

NIE… Franciszka Walentowa Karwacka zyła do 12 maja 1804 !!!!PROFESJA ???


GENERACJA 1730-1760 cd
NOWA RODZINA WALENTEGO 3 KARWACKIEGO i Jadwigi w Krakowie: NIE…. To Kolejny WALENTY KARWACKI

- sl 1779 u NPM czerwiec 20 dał ślub WALENTEMU kazmierskiemu KARWACKIEMU i Jadwidze Szymczykownie; (druga żona – przenosza się do Krakowa); swiadkowie FRANCISZEK ( kazimierski ?) KARWACKI (a więc był chyba bratem Walentego) Jan Durkowski i Jan Drudzienski; sl 1779 FRANCISZEK KARWACKI świadkiem WALENTEGO i Jadwigi (FRANCISZEK i WALENTY braćmi ??)

NPM SLUBY ur 1759 ? ..sl1779 czerwiec 20 dał slub WALENTEMU 3 KARWACKIEMU i Jadwidze
Szymczykownie; swiadkowie FRANCISZEK KARWACKI, Jan Durkowski i Jan Drudzienski
sl1779 FRANCISZEK KARWACKI swiadkiem WALENTEGO i Jadwigi
NPM CHRZEST ur1780 - 3 marzec 1780 KATARZYNA KARWACKA c. WALENTEGO i JADWIGI
KARWACKICH ???
NPM ZGONY zg1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi
NPM CHRZEST ur1783 - 12 febr 1783 chrzest WALENTEGO KARWACKIEGO s. WALENTEGO i JADWIGII
KARWACKICH, chrzestni Walenty Dudzieński i Rosalia Masierowiczowa Civ Crac
NPM ZGONY zg1783 kwiecień 18 WALENTY KARWACKI s. Walentego..


GENERACJA 1760-1790
Dzieci WALENTEGO I JADWIGI Karwackich:

- 1780ur NPM 1780 - 3 marzec 1780 KATARZYNA KARWACKA c. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH ??? zg NPM1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi

1780ur……Katarzyna- Karwacka c. WalentegoA i Jadwigi C, ur/ch:3 marzec 1780 chrzest / chrzestni Zeykiewicz i Dudzińska,(Mariacka)

- 1781 – NMP zg1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi
- 1783 NPM ur1783 - 12 febr 1783 chrzest WALENTEGO KARWACKIEGO s. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH, chrzestni Walenty Dudzieński i Rosalia Masierowiczowa Civ Crac; NPM zg1783 kwiecień 18 WALENTY KARWACKI s. Walentego..
CO ZNIM ???


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGENERACJA 1700-1730 cd

STARSZY MAJSTER profesji NOZOWNICZEJ


RODZINA MATEUSZA / MACIEJA KARWACKIEGO i Katarzyny NPM - starszy cechu nożowników

1700 – 15 MACIEJ / MATEUSZ KARWACKI (ożeniony z Katarzyną)

GENERACJA 1730-1760 cd

Dzieci MACIEJA vel MATEUSZA KARWACKIEGO i Katarzyny:
- 1733 KATARZYNA FRANCISZKA - 12 marca 1733 u NPM ks, Jan Salwinski ochrzcił KATARZYNĘ FRANCISZKE KARWACKĄ, córkę MATHIAS / Matheli KARWACKIEGO i KATARZYNY, świadkami byli Andus JAN RUDNICKI Mansionariusz s. Barbary i Katarzyna Ryszkowska.

- 1741 - GRZEGORZ (i ?) STANISŁAW - 8 maja 1741 w NPM chrzest GREGORU STANISLAU / Grzegorz Stanisław KARWACKI syn MATHE / Matheli KARWACKI i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska

Asysty ślubno/chrzestne Grzegorza w Krakowie::
- sl1760 ? GRZEGORZ KARWACKI i ZOFIA pobrali się ?
- 1764 listopad 18 HH GRZEGORZ KARWACKI i Regina Swiderska ex Fun do Episcopali ad Cracovie chrzestnymi Elżbiery corki Sebastiana Prachnika i Anny – Sw. Szczepana
- 1767 ... GRZEGORZ syn GRZEGORZA KARWACKIEGO obywa. Krakowskiego
Uwaga: w 1767/1430/str 62 prawa miejskie przyjmuje GREGORIUS KARWACKI syn/olim Gregorii Karwacki Civ Crac
- sl1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur --
- 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 / Szpitalna 8 / dom Dutkiewicza - Grzegorz był wczesniej był odnotowany na Kazimierzu w domu Jaskiewiczowej wdowy w 1772 roku
- 1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny
- 1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego
- 1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem
- 1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 650 c: cd Historii Krakowa

Postprzez akarw » 14.01.2019

Aneks 650 c cd. Historii Krakowa


Potem kolejno powinni się rodzić dzieci MACIEJA KARWACKIEGO I KATARZYNY:
- 1746 u NPM chrzest FRANCISZKI KARWACKIEJ, c. Macieja i Katarzyny; zmarłej potem w 1774 roku w wieku 28 lat ale na Kazimierzu !!!
- 1749 ..... urodził (gdzie ????) się WALENTY krakowski KARWACKI s. Macieja i Katarzyny Karwackich

1770 WALENTY 2 (brat Jana Nepomucena) KARWACKI płaci w lutym prochowe i muszkietowe;rzeżnik
ur 1730-1740 ? ..1767 luty 9 HH WALENTY KARWACKI i Helena Kruszatewiczowa z plateu S. Niclolai –
chrzestnymi Walentego pd. Lab. Franciszka Baroni i Agnieszko z Czarnej Wsi,
1770 cic cr WALENTY KARWACKI z Wolbromia
ur1772 - 14 sept 1772 MATEUSZ (Mathoum) KARWACKI s. WALENTEGO i SALOMEI, chrzestny
JAN KARWACKI i Helena Szrejterowa
ur1773 JAN KARWACKI CHRZESTNYM Mateusza s. Walentego i Salomei
zg1773 styczeń 1 SALOMEA KARWACKA (uwaga 1 zona Walentego)
WALENTY (wdowiec po Salomei) I MAGDALENA KARWACKI/ul. Tomasza 31 przedostatni do Krzyza dom 565
własny(1790/92)
śl1774 luty 5 udzielił ślubu (2 gi) WALENTEMU KARWACKIEMU (wdowiec) i MAGDALENIE PARZELISZCZONCE, chrzestni Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI i Józef Mazurkiewicz
sl1774 JAN KARWACKI brat Walentego świadkiem Walentego i Magdaleny
ur1778 - Franciszek KARWACKI ur. 1778 s. Walentego i Magdaleny zmarł w weku 50 lat w biedzie
ur 1778-zg1828 kwiecień 5 FRANCISZEK KARWACKI lat 50 pauper/Mikołajska 24, s. Walentego i Magdaleny ?
ur1774 - ? Listopad 1774 chrzest KAROLA JÓZEFA KARWACKIEGO, syna HH WALENTEGO i
MAGDALENY, chrzestni Maciej Pawelski i KATARZYNA KARWACKA
ur1774 KATARZYNA KARWACKA chrzestna KAROLA
1776 czerwiec 15 WALENTYN KARWACKI swiadkiem Kazimierza Wieruszkiewicza i Katarzyny
Nowakiewiczowej - wdowy wraz z Zygmuntem Kasiewiczem i Blasio Szatankiewiczem
zg1776 luty 8 KAROL WALENTY KARWACKI s. Walentego
1777 - 2 styczeń 1777 WALENTY KARWACKI i Katarzyna Staniszewska chrzestnymi Gaspara
Sikorskiego s. Bartłomieja i Agnieszki
1777 - 18 pazdziernik 1777 MAGDALENA KARWACKA i Kazimierz Wiernusiewicz chrzestnymi
Łukasza Jana Wełosinskiego, s. Wojciecha i katarzyny
ur1779 pazdziernik 16 chrzest JADWIGI TERESY KARWACKIEJ, c. HH WALENTEGO I
MAGDALENY KARWACKICH, chrzestni Laurenty Menciszewski i KATARZYNA KARWACKA
ur 1779 KATARZYNA KARWACKa chrzestną Jadwigi Teresy c. Walentego i Magdaleny
ur1789 - Salomea, ur.1789, c. Walentego i Magdaleny ZONA MICHALA Zaleskiego, matka Wincentego Józefa Karwackiego
1781 - 7 julius 1781 HH WALENTYN KARWACKI i teresa Gałuszczenska chrzestnymi Małgorzaty
Magdaleny Kisielewskiej, c. Walentego i Rosali
1781 lipiec 15 WALENTY KARWACKI swiadkiem Luci Kubasika i Reginy Nowaczanki wraz z
Antonim Rzepeckim i Wojciechem Żądeckim
ur1781 - Jan Karwacki, ur.1781 .. Sługa u Walentego
ur 1774-zg1797 styczeń 14 JAN KARWACKI, l.23
ur1782 - 13 styczeń 1782 AGNIESZKA KATARZYNA c.HH. WALENTEGO i MAGDALENY Karwackich –
chrzestni Katarzyna Karwacka i Andrzej Rosmant
ur1782 KATARZYNA KARWACKA chcrzestna Agnieszki c. Walentego i Magdaleny
ur1786 - Brygida, ur. 1786, c, Walentego i Magdaleny
ur 1790 - Marianna, ur.1790, c. Walentego i Magdaleny
zg1790 - Marianna KARWACKA ur.1790, c. Walentego
1791- lipiec 7 WALENTY KARWACKI chrzestnym Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej c. Walentego i Rosali
civCrac 1791 WALENTY KARWACKI po. 565;rzeżnik
ur1793 - 1 wrzesien 1793 chrzest ROZALI KARWACKIEJ c. Walentego i Magdaleny;chrzestni
Ignacy Szaciłowski i Elżbieta Nowakiewiczowa
1715-zg1796 grudzień 2 MAGDALENA de domo ???Sregni Karwacka, l. 81
sl1863 sept 1863 słub syna Salomei Karwackiej-Zaleskiej i Michała Zaleskiego; Wincentego
Józefa Zaleskiego wdowca l. 47 z Marianna Zukowską, primo voto Zarzycką l. 50 wdowaMAJSTER PROFESJI RZEŻNICZEJ
(rodem z wolbromskiego)


GENERACJA 1730-1760 cd

RODZINA 1 WALENTEGO krakowski KARWACKIEGO i
1) Salomea 2) MagdalenyNPM
- 1749ur....... .1790 WALENTY-A KARWACKI, rzeznik rod4em z Wolbromia, brat Jana Nepomucena z Kleparza i stryj Augustyna złornika.

- w 1767 roku 9 lutego HH WALENTY krakowski KARWACKI (rzeżnik) u św. Szczepana chrzestnym Walentego Baroni z Czarnej Wsi; natomiast
- 1768 - 9 lipca 1768 JAN KARWACKI jest chrzestnym dziecka Alberta Szymankiewicza też u sw. Szczepana;
w tym samym dniu KATARZYNA KARWACKA chrzestna dziecka matki Aleksy z Kleparza (po zniszczeniu sw. Floriana przez Moskali – ceremonie kościelne z Kleparza odbywane są w parafii św. Szczepana).

- 1770 WALENTY krakowski KARWACKI płaci w lutym prochowe i muszkietowe; rzeżnik (565/ ul. Tomasza 31)
1749ur....... .1790 WALENTY-A KARWACKI, rzeźnik ? /lat 41 mieszka we własnym domu nr 565 / 383 (w 1858 Duchaczki) /obecnie Tomasza 31, wraz z \żoną MAGDALENĄ, l. 30 , ur. w 1760 roku, ,(par.Mariacka) Obok w domu nr 563 obecnie Szpitalna 10 mieszka 49 letni WALENTY KARWACKI żoną Magdaleną.

GENERACJA 1760-1790
Mieli liczną gromadkie dzieci:
- 1773 Salomea zm. 1773
- 1776 Karol zm. 1776
-1776 Magdalenia zm. 1776
- 1778 Franciszek,.....?
- 1780 Katarzyna ....... ?
- 1781 Jadwiga 1781
(1781 JAN sługa ? w spisie 1790 roku)......?
- 1782 Agnieszka ...... ? zona JOACHIMA WOJCIENSKIEGO, matka Mikolaja Wojcienskiego 1817, ożenionego w 1844 z Ludwiką Kasiewicz u NPM
- 1783 Walenty
- 1786 Brygida
- 1789 Salomea ( 1814 slub z Pawłem Jaguntkowiczem u WSw.)
- 1790 Marianna, zm. 1790

Śluby i wysyp Karwackich w Krakowie Walentego/Salomei i Magdaleny:

GENERACJA 1760-1790
- 1771 gdzie ??? WALENTY krakowski KARWACKI (ur. ok.. 1749) i Salomei (pierwsza żona zm 1.I.1773 (ślub 1771 lub 72) ?????
-
- 1772 – u NPM 14 sept 1772 MATEUSZlub Maciej (Mathoum) KARWACKI s. WALENTEGO i SALOMEI KARWACKICH , chrzestny JAN KARWACKI (czy jest bratem/stryjem ?? WALENTEGO) i Helena Szrejterowa
- zg 1773 styczeń 1 u NPM SALOMEA KARWACKA (uwaga 1 żona Walentego)

- śl 1774 luty 5 udzielił w NPM ślubu (2 gi) WALENTEMU KARWACKIEMU krakowskiemu (wdowiec) i MAGDALENIE (druga żona PARZELISZCZONCE, świadkowiei Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI (stryj Walentego ?) i Józef Mazurkiewicz

- u 1774 – u NPM ? Listopad 1774 chrzest KAROLA JÓZEFA KARWACKIEGO, syna HH WALENTEGO i MAGDALENY, chrzestni Maciej Pawelski i KATARZYNA KARWACKA (Walenty i Jan są bliskimi krewnymi) CO ZNIM ???
- u 1776 NPM 1776 luty 8 KAROL WALENTY KARWACKI s. Walentego i Magdaleny
CO ZNIM ???
- u 1776 czerwiec 15 u NPM WALENTYN krakowski KARWACKI świadkiem Kazimierza Wieruszkiewicza i Katarzyny Nowakiewiczowej - wdowy wraz z Zygmuntem Kasiewiczem i Blasio Szatankiewiczem
- u 1777 – u NPM 2 styczeń 1777 WALENTY krakowski KARWACKI i Katarzyna Staniszewska chrzestnymi Gaspara Sikorskiego s. Bartłomieja i Agnieszki;
- u 1777 – u NPM 18 pazdziernik 1777 MAGDALENA Walentowa KARWACKA i Kazimierz Wiernusiewicz chrzestnymi Łukasza Jana Wełosinskiego, s. Wojciecha i katarzyny,
- u 1778 – u NPM Franciszek KARWACKI ur. 1778 s. Walentego i Magdaleny / prawdopodobnie on zmarł w wieku 50 lat w biedzie. zg1828 kwiecień 5 FRANCISZEK KARWACKI lat 50 pauper/Mikołajska 24, s. Walentego i Magdaleny ? CO ZNIM ???
- ur 1779 pazdziernik 16 w NPM chrzest JADWIGI TERESY KARWACKIEJ, c. HH WALENTEGO I MAGDALENY KARWACKICH, chrzestni Laurenty Menciszewski i KATARZYNA KARWACKA (to może być siostra Walentego, a nie Janowa z Kleparza)
- 1781 – NPM 7 julius 1781 HH WALENTYN KARWACKI i Teresa Gałuszczenska chrzestnymi Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej, c. Walentego i Rosali
- 1781 NPM lipiec 15 WALENTY KARWACKI świadkiem Luci Kubasika i Reginy Nowaczanki wraz z Antonim Rzepeckim i Wojciechem Żądeckim
- 1781 ur NPM 1781 - Jan Karwacki, ur.1781 .. Sługa u Walentego tak figuruje na spisie z 1790 roku jako 15 latek; czyim synem był ??? CO ZNIM ???
- 1782 ur NPM 1782 - 13 styczeń 1782 AGNIESZKA KATARZYNA c.HH. WALENTEGO i MAGDALENY Karwackich - chrzestni Katarzyna Karwacka (TO MOŻE BYĆ SIOSTRA Walentego a nie Janowa z Kleparza) i Andrzej Rosmant
6 NPM? zona JOACHIMA WOJCIENSKIEGO, matka Mikolaja Wojcienskiego 1817, ożenionego w 1844 z Ludwiką Kasiewicz u NPM
ur1786 - Brygida, ur. 1786, c, Walentego i Magdaleny
- 1789 –u NPM Salomea KARWACKA ur.1789, c. Walentego i Magdaleny; potem ZONA MICHALA Zaleskiego, matka Wincentego Józefa Karwackiego.; WSW; sl1814Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł
- ur 1790 NPM – Marianna KARWACKA, ur.1790, c. Walentego i Magdaleny; zg1790 - Marianna KARWACKA ur.1790, c. Walentego i Magdaleny;
- 1791 – NPM lipiec 7 WALENTY KARWACKI chrzestnym Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej c. Walentego i Rosali;
- civCrac 1791 WALENTY KARWACKI po. 565;rzeżnik
- ur1793 NPM - 1 wrzesien 1793 chrzest ROZALI ( ze względu na Kisielewską czy Franciszkowa Baczynska-Karwacka ?) KARWACKIEJ c. Walentego i Magdaleny; chrzestni Ignacy Szaciłowski i Elżbieta Nowakiewiczowa

Parafia MARIACKA..
NPM 1774 luty 5 Łatkiewicz udzielił ślubu HH WALENTEMU
KARWACKIEMU wdowcowi i MAGDALENIE PARZELSZCZONKA, pannie – swiadkowie Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI, Józef Mazurkiewicz .. obywatele Krakowa

JAN KARWACKI stryjem Walentego ?? (i Augustyna tez )
NPM 1774 luty 8 GREGORIO KARWACKI, Josef Basilides i Michał Zaszowski swiadkami slubu Józefa Swierczowskiego wdowca i Marianny Udnachowny,
NPM 1775 styczeń 14 KATARZYNA KARWACKA i Józef
Sztadler chrzestnymi Walentego Józefa Witalskiego, s. Michala i Agnieszki
NPM 1776 czerwiec 15 Wojciech Michonski udzielił ślubu
KAZIMIEROWI WIERUSZKIEWICZ, kawalerowi i KATARZYNIE NOWAKIEWICZÓWNIE; swiadkowie WALENTY KARWACKI civ.crac., Blasio szatankiewicz i Zygmunt Kasiewicz.
NPM 1776 czerwiec 19 Stanisław Żukowski udzielił ślubu ALEKSANDROWI KOSICKIEMU i Dorocie Olejczerskiej, sw. Michał Florkowski ob., crac. I Jan Wolski merc.crac.
MIKOŁAJSKA 24
1778ur.…. XIII/3A”’. Franciszek-C Karwacki , syn Walentego-A/ MagdalenyC, (w 1790
jako 12latek mieszka z rodzicami) , ur. 1778 roku, umiera w wieku 50 lat, 5 kwietnia 1828 roku, jako pauper w domu
636/Mikołajska 24
1776……….18.VIII.1776 JAN i KATARZYNA ( z Kleparza) są chrzestnymi Hiacentego
Witalskiego,(w par. Mariacka
NPM 1777 styczeń 2 – WALENTY KARWACKI i Katarzyna Staniszowska chrzestnymi Gaspara, s. Bartłomieja i Agnieszki Sikorskich
NPM 1777 pazdziernik 18 – MAGDALENA KARWACKA i Kazimierz Wierusiewicz chrzestnymi Luki Jana Kantego s. Wojciecha Katarzyny Wełosinskich
1778……….10.VIII.1778 KATARZYNA kARWACKA (z Kleparza) chrzestną Laurentego
Bartłomieja Wierkiewicza,(par.Mariacka)
NPM 1779 maj 22 H.H.STANISŁAW KARWACKI i Walenty
Jandowski adocatus Kazimierski; nobile Jan Lameli swiadkami slubu Hiacentego Baranskiego – wdowca i Franciszki Piekarskiej panny.
NPM 1779 czerwiec 29 Stanislaw Zukowski dał ślub WALENTEMU
KARWACKIEMU i Jadwidze Szymczykównie , swiadkami Jan Durkowski, Jan Drudzienski i FRANCISKO KARWACKI
1779……….5.VIII.1779 JAN KARWACKI (z Kleparza) chrzestnym Dominika Michała
Bałuckiego s. Michała (w par. Mariackiej)
NPM 1779 pazdziernik 16 T. Smolenski chrzci JADWIGE
TERESE, c. WALENTEGO I MAGDALENY KARWACKI; chrzestni Laurenty Maciszewski i KATARZYNA KARWACKA
1780ur……XIII/3A”’.Katarzyna-C Karwacka c. WalentegoA i Jadwigi -C, ur/ch:3 marzec 1780 chrzest / chrzestni Zeykiewicz i Dudzińska,(Mariacka)
NPM 1781 lipca 7 WALENTY KARWACKI i Teresa Gałuszenska sa chrzestnymi Małgorzaty Magdaleny, c. Walentego Kisielskiego i Rosalii
NPM 1781 lipiec 15 WALENTY KARWACKI, Antoni Rzepecki i Wojciech Żądecki, swiadkami slubu Lucama Kubasika i Reginy Nowaczanki.


GENERACJA 1700-1730 cd

RODZINA MAGDALENY KARWACKIEJ NPM
1717 MAGDALENA de domo ?? KARWACKA zmarła w par. NPM w roku 1798 grudnia 2, w wieku 81 lat, zg1796 grudzień 2 MAGDALENA de domo ??? Sregni Karwacka, l. 81

GENERACJA 1700-1730 cd

RODZINA MARIANNY KARWACKIEJ sw. Floriana
1718 ...MARIANNA de domo ?? KARWACKA zmarła w par. św. Floriana w wieku 76 lat, 15 lipca 1794 (czyja była matką ? zg1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. – nie mogła to być żona Stanisława Karwackiego z Kazimierza i matka jego syna,. Gdyż w roku jego urodzenia miałaby 50 lat ???);


GENERACJA 1700-1730 cd


ŁAWNIK właściciel ZAJAZDU na Kleparzu
(nobil. rodem z wolbromskiego)


RODZINA JANA NEPOMUCENA KARWACKIEGO i Katarzyny B. sw. Floriana
1718 JAN (Nepomucen ?) KARWACKI, zm. w par. św. Floriana przy ul. Długiej 18 kwietnia 1797 w wieku 70-78 lat (zapewne mąż Katarzyny Baranowskiej; stryj Augustyna Karwackiego rodem z Wolbromia); obywatel Miasta Krakowa, ławnik Miasta Kleparza; Jan Niepomucen

ur 1730-40 JAN Nepomucen KARWACKI, syn ??? KRAKOWIANIN, żeni się z Katarzyna Baranowską i
osiada na kleparzu.
1734 JAN KARWACKI (ur. ok.. 1734) brat Walentego rzeżnika i Ojca Augustyna ESZYSCE RODEM z WOLBROMIA
1750-1790ZAJAZD KARWACKICH NA KLEPARZU
sl1760 JAN KARWACKI, syn JANA ??? KRAKOWIANIN, żeni się z Katarzyna Baranowską i osiada na kleparzu.
śl1760 - 20 czerwiec 1760 slub JAN KARWACKI i KATARZYNA BARANOWSKA= Plac Głowny 3/119
1760 (68 ?) DOM z wjezdnym browarkiem JANA KARWACKIEGO (5) na liście 83 domów spalonych do
ostatniego węgła
1766 sierpień 22 wg spisu 1791, na poz. 9 Dom Jana Karwackiego dzierżawiony od 1766 od Rady Miasta
1768 lipiec 9 HH JAN KARWACKI i Teresa Mazurkiewiczowa, l;eparzanie chrzestnymi dziecka z parafi św
Floriana ... dziecka Alberta i Zofii Szymankiewiczów z Funda fulgo Błonie Clapardia
1768 lipiec 9 KATARZYNA KARWACKA i Antonia Bieda chrzestnymi dziecka z par. Floriana....z matki Aleksy
1769 marzec 5 KATARZYNA KARWACKA i Franciszek Piasecki - Kleparzanie chcrzestnymi Joannes
de Deo Jospephum Hon. Benedykta i Justyny Bujakowskich
1771 chrzestna KATARZYNA Karwacka
1772 chrzestna KATARZYNA Karwacka 5 x
1772 chrzestny JAN KARWACKI
1773 chrzestny JAN KARWACKI 2 x
1773 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3 x
1775 -14 feb 1775 KATARZYNA KARWACKA i Józef Sztadler chrzestnymi Walentego Józefa Witalskiego
23 VI 1775 SPÓR zacnie sławetnego JANA KARWACKIEGO (ławnika) ze szlachetnym Tomaszem
Pleszanowskim (prezydentem)
1774-1793 ZACNIE SŁAWETNY JAN KARWACKI ŁAWNIKIEM KLEPARSKIM
1776 chrzestni JAN KARWACKI I KATARZYNA KARWACKA Hiac.Witalskiego
1776 sierpień 18 JAN KARWACKI i KATARZYNA KARWACKA chrzestnymi Hiac.Jana Nepomucena Witalskiego
1777 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 2 x
1777 chrzestny JAN KARWACKI 3 x
1778 15 sierpień KATARZYNA KARWACKAi Franc. Jagodzinski, chrzestnymi Laurentego Bartłomieja
Wierkiewicza s.Grzegorza i Franciszki
1778 sierpień 15 KATARZYNA KARWACKA chrzestną Laurentego Wierkiewicza
1778 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3x
1778 chrzestny JAN KARWACKI 1x
1779 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 1x
1779 chrzestny JAN KARWACKI 2 x
1779 chrzestny JAN KARWACKI Dominika s. Michała Bałuckiego
1779 sierpień 1779 JAN KARWACKIi Agnieszka Jaworska chrzestnym DOMINIKA MICHAŁA
s. Michała Bałuckiego
1784 - 7 Jan 1784 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Mariany Agnieszki Berikiewicz


U św. Floriana 25 czerwca 1760 roku JAN KARWACKI poślubia Katarzynę z Baranowskich w obecności ks. Wilczynskiego, świadków Józefa Hedynskiego, Antoniego Pierukowskiego iii..... Wależyńskiego... W 1768 roku w okresie konfederacji barskiej płonie im dom z browarkiem wjezdnym; przed najazdem wojsk moskiewskich; odbudowują dom do 1771 roku. W 1797 sporządza testament na rzecz żony (patrz niżej) NIE MAJA WŁASNYCH DZIECI !!!!

- 1797 - krak1797 24/4 TESTAMENT JAN Nepomucen KARWACKI/stryj Augustyna Karwackiego; sFLOR;zg1797 18 kwiecień 1797 JAN KARWACKI lat 78 (lub 70) na ul. Długiej Mąż Marianny ??

1797 zg. 18 kwietnia umiera Joanis Karwacki la 78 lub 70
24 kwiecień 1797: TESTAMENT JANA NEPOMUCENA KARWACKIEGO (dwie wersje : oryginalny dokument J. Karwackiego oraz urzędowy testament magistracki). Ad Acta Mafistrualia Casarco Regiae Urbis Metropolis Cracovia..... Testamentum ultima voluntatis Tomati alino JOANIS NEPOMUCEN KARWACKI Civis Cracoviensis…..
“ W Imieniu Trójcy Przenajświętszej. Gdy iuż przychodzi czas żegnać się z tym światem a ia nie wiedząc Dnia ani godziny, żeby po moiey śmierci żadnego nie było zakłocenia, w ten sposób czynie rozporządzenie. Uprosiłem do tego rozporządzenia Nobiles JMPana Laurentego Męciszewskiego Ławnika Miasta Tego y Szlachetnego Augustyna Karwackiego za świadków y opiekuna czynię rozporządzenie w sposób następujący = lubo cały Majątek, którego Opatrzność Boska mi pozwoliła z żoną moią dorobiłem się, a żadnych dzieci nie pozostało się, wiec wszystko Żonie moiey oddaie u ieżeli chciała Domodostwa sprzedać z inwentarzem, iak chcieć uczynić i nikt nie będzie miał mocy iey zabronienie do tej czynności. Ob. Imieniem AUGUSTYNOWI KARWACKIEMU, synowcowi memu gdy iuz Żona moia Domostwa sprzeda będzie winna mu wypłacić złotych 500 polskich., to że jest co mu ofiaruje; po siostrze moiej pozostałe sieroty; jedeney imieniem Marianna a drugiey Tekla SIGULSKIM, ofiarowuye po złotych 100 polskich, kazdey z osobna, y ażeby dotrzymywać im te sumy dotąd dopóki do lat doyżałych nieprzyidą. Inni lub iacykolwiek krewni gdyby się w przypadku znależli, żadnego prawa ani mocy upominać się nie będą mieli. Długi mnie należące się, których można będzie doyść z Papierów Żonie moiey oddane do Rąk będą powinnni. Pogrzeb podług fortuny moiey niechay będzie, ążeby Sobie krzywdy żona nie uczyniła y mnie. Niemaiąc nic, długów żadnych nie mam y nikomu nic niewinienem. Na co się rękami własnemi podpisujemy
(Jan Nepomucen Karwacki)
( Augustyn Karwacki)
(Laurenty Męciszewski)


SREBRNIK krakowski właściciel domu (Krzyża 5)
(bratanek Jana Nepomucena z Kleparza i Walentego rzeznika z Tomasza 31)
(nobil. rodem z wolbromskiego)GENERACJA 1730-1760 cd

1718 miał brata (jego syn Augustyn) i
1753 AUGUSTYN KARWACKI rodem z Wolbromia, bratanek JANA NIEPOMUCENA (ale też Walentego z Tomasza 31) KARWACKIEGO , mąż Salomei, ojciec Adama ; 1808 Augustyn i Salomea KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652 V / 460 ul. Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza NPM zg1830 październik 24 SALOMEA z Wojciechowskich KARWACKA z. Augusta l. 65, hydropa; zg NPM 1831 luty 27 AUGUSTyn KARWACKI, l.78 apopleksja dom 652 / 460 Krzyżą 5 - Ojciec Adama Karwackiego i Ewy Gradowiczowej

ur 1753 Nob. Augustyn Karwacki z Wolbromia złotnik krakowski ul.Krzyza 5
ur1753 AUGUST(-yn) bratanek jana Nepomucena i Walentego rzeźnika KARWACKI, mąż Salomei,ojciec ADAMA
1765-zg1830 pazdziernik 24 SALOMEA z Wojciechowskich KARWACKA z. Augusta l. 65, hydropa
civCrac 1797 grudzień 16 AUGUSTYN KARWACKI z Wolbromia
zg1802 padziernik 10 JOZEF FRANCISZEK KARWACKI lat 2 s. Augustyna
ur1798 lipiec 2 ADAM KALASANTY KARWACKI, syn AUGUSTA KARWACKIEGO i Salomei Wojciechowskiej
gm I/dom 243/ADAM 1850 dom 433 Sławkowska
ur1803 listopad 10 (wg meldunku w 1847) ADAM KARWACKI syn. Augustyna i Salomei
1808 Augustyn i Salomea KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652V/460 ul.Krzyża 5,
w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza
zg1803 styczeń 9 HELENA ANTONINA KARWACKA 9dni
zg 1831 luty 27 AUGUSTyn KARWACKI, l.78 apopleksja dom 652/460 Krzyżą 5 - Ojciec Adama Karwackiego
ADAM KARWACKIur 10.11.1803, syn Augustyna z Wolbromia i Salomei mieszka sam w domu nr 439,
ul.Sławkowska dz. IV
sl 1843 Karwaski Julianna i Gradowitz Aleksander1830zg....... ” Salomea Karwacka; zm. 1830 pażdz. 24 w dom nr 652 / potem 460 / sw.Rocha, Krzyża 5; zmarła SALOMEA KARWACKA, z domu Wojciechowska , lat 65 (przyczyna: hydropa) żona Augustyna i matka Adama,: par.NPM

1831zg…….AUGUST(-YN)-A KARWACKI, mąż SalomeiA,(od 1808 własciciele domu przy Krzyża 5) ojciec Adama Józefa Kalasantego, sędziego Trybunału WMK, .zmarł 1831 lutego 27, l. 78, w Domu 652 (Winc. Hanowicza) / 460 / sw.Rocha, Krzyża 5; zmarł na apopleksje AUGUST(-YN) KARWACKI; paraf NPM.

1720 siostrę za Sygulskim vel Sigulskimi (z Wolbromia) (patrz niżej testament Jana).
Pisząc testament w 1797 roku na rzecz żony (Katarzyny z domu Baranowskiej ) nie miał ( o ile kiedykolwiek miał – bardzo często byli chrzestnymi u Floriana, NPM, św. Szczepana, a nawet BC) żyjących dzieci.


Prokurent Senatu WMK i dożywotni sędzia Trybunału WMK
ŁAWNIK właściciel ZAJAZDU na Kleparzu
(nobil. rodem z wolbromskiego)


GENERACJA 1790-1820

- NPM ur1798 lipiec 2 ADAM KALASANTY KARWACKI, syn
AUGUSTA KARWACKIEGO i Salomei Wojciechowskiej gm I / dom nr 243 / potem 155 ul. Bracka 8/ADAM 1850 dom 433 Sławkowska 25 ; ur1803 listopad 10 (wg meldunku w 1847) ADAM KARWACKI syn. Augustyna i Salomei; 1847 ADAM KARWACKIur 10.11.1803, syn Augustyna z Wolbromia i Salomei mieszka sam (był kawalerem) w domu nr 439, ul. Sławkowska 17/19; / Adam wnuk brata Jana Nepomucena Karwackiego o imieniu nieznanym ???
- NPM zg1802 padziernik 10 JOZEF FRANCISZEK KARWACKI lat
2 s. Augustyna/ wnuk brata Jana Nepomucena Karwackiego o imieniu nieznanym
- NPM zg1797 styczeń 14 JAN KARWACKI, l. 23 .. kim był ten JAN ?
- ur1803 zgon styczeń 9 HELENA ANTONINA KARWACKA 9dni czyja córką była ? Augustyna ?
- 1808 Augustyn i Salomea KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652 V / 460 ul. Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza

1798ur…ADAM-A JÓZEF KALASANTY KARWACKI, syn Augustyna) i Salomei-B Wojciechowskiej, ur/ch:.23 lipiec 1798 (Platea Fraterna (zamieszkali w domu 243) BRACKA 8, chrzestnymi byli Filip Włodyczyński \(krakowski kupiec), Urszula Ojśniatowska (bywsza rewizorowa) ,(par.Mariacka), potem adresy Krzyża 5, Sławkowska 23 (Warszawianki),
według meldunku z 1847 roku Adam urodził się 10 listopada 1803, a wiec może jest kolejnym Adamem (po smierci poprzedniego) ? W 1847 roku jest zameldowany sam w domu 439/mieszkanie 2
ADAM KARWACKI, urodzony w Krakowie, religii rzymsko-katolickiej (w materiałach Senatu WMK z 31.V. 1844 roku liczy 39 lat,a więc z 1805 roku). Po ukończeniu szkół gimnazjalnych tudziez kursów filozofii i prawana Uniwersytecie Jagiellońskim, mianowany dnia 17.XI.1823 (a więc data 1805 i wiek 39 są błędne) aplikantem sądowym, otrzymał następnie dnia 14 sierpnia 1928 nominacje kancelisty Trybunału z przeznaczeniem pracowania w biurze prokuratora przy Trybunale. W roku 1833 mianowany był adiunktem przy Senatorze czuwajacym nad pracami instytucji publicznych. Dnia 22 sieronia 1833 złozył egzamin sędziowski, a uchwałą Senatu Zarzadzajacego, rep. Z 7 lutego1838 zapadła z uwagi na zaszczytne polecenie go ze strony Senatu Rządzącego(10.V.1840) jako w urzędowaniu zasłużonym i wyższe kwalifikacje posiadającym, do podwyzszenia pensji, Następnym Reskryptem Senatu Rządzącego miał polecenie sprawowania obowiązków obrońcy spraw rządowych i instytutowych, na koniec 21.V.1842 został powołany na urzad Sędziego dozywotniego Trybunału, który sprawuje dotychcas, a więc od aplikantury ma staż zawodowy 20,5 lat. Niestety w kolejnych decyzjach Senatu wydawał się być pomijany w awansach, zawsze przegrywa……

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hieronim Ciechanowski (1828-1882, syn kupca krakowskiego; jako młody prawnik przez 5 lat pisał dziennik) Dziennik z lat 1851-1856. Był trzecim synem Stanisława, nie był człowiekiem wybitnym, nie odegrał żadnej roli większej roli w życiu politycznym lub naukowym, nie wsławił się bohaterskimi czynami, nie został słynnym , ani powszechnie znanym. Należał do ludzi przeciętnych, uczących się chętnie i pracowitych, nie mających wygórowanych ambicji…W 1846 podjął studia prawnicze na Uj, ukończył je w 1849, w styczniu 1856 …zaprzysiężony jako sędzia…(z wstępu Ireny Homoli Skąpskiej)Str 85 Opis Struktury organizacyjnej i kadrowej Trybunału Sądowego:


2. Wydział I Trybunału.
a) Prezydującym w tym wydziale jest pierwszy sędzia Józef Pareński (sędzia i przewodniczący Trybunału I, od 1855 r. radca Sadu Krajowego), człowiek i miłego i słodkiego charakteru, a dla swojej długoletniej praktyki, znajomości ustaw, pamięci trwałej i przytomności umysłu, jest bardzo użytecznym członkiem sądownictwa.

b) W Wydziale I zasiada dalej sędzia ADAM KARWACKI (sędzia Trybunału I, po reformie sadownictwa w 1855 r. bez posady), dotąd kawaler lubo już w usługach publicznych lat 25 strawił. Tak długie urzędowanie wyczerpuje powoli siły, znuży człowieka i w końcu zrobi go obojętnym na swoje obowiązki, a dlatego nie możemy się dziwić, jeżeli usłyszymy o Karwackim zdanie niepochlebne z powodu jego próżniactwa, które wszędzie w jego czynnościach wybija się dokładnie….
c) Bieguński Tadeusz (ok 1800-1869, sędzia Trybunału I, po reformie 1855 r. bez posady)już także od kilku lat siedzi na stołku sędziowskim, wyznać należy, że większa mógłby pozyskać sławę gdyby się był oddal zawodowi muzycznemu aniżeli prawnemu, gdy natura obdarzyła go pięknym głosem basowym, a przeciwnie nie uzbroiła go w cierpliwość i wytrwanie, jakie urzędnikowi niezbędnie są konieczne. …..


Str 95

W 1852 roku podaje:

10. Depozyt i Kasa Sądowa:
Komisarzami sadowo-depozytowymi są sędziowie; Pareński, Brzeziński i Karwacki, a ich zastępcami sędziowie Sokalski i Krzyżanowski….xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wysyp chrzestnych dzieci u Katarzyny i Jana Karwackich na Kleparzu:

- 1769 marzec 5 u sw. Szczepana KATARZYNA KARWACKA i Franciszek Piasecki - Kleparzanie chrzestnymi Joannes de Deo Jospephum Hon. Benedykta i Justyny Bujakowskich
- 1772 u św. Floriana chrzestna KATARZYNA Karwacka 5 razy a
JAN KARWACKI jeden raz
- 1773 u św. Floriana chrzestny JAN KARWACKI 2 x, a 1773 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3 x
- 1774-1793 ZACNIE SŁAWETNY JAN KARWACKI ŁAWNIKIEM KLEPARSKIM
- 23 VI 1775 SPÓR zacnie sławetnego JANA KARWACKIEGO (ławnika) ze szlachetnym Tomaszem Pleszanowskim (prezydentem)
- 1775 – u NPM 14 feb 1775 KATARZYNA KARWACKA i Józef Sztadler chrzestnymi Walentego Józefa Witalskiego
- 1776 sierpień 18 u NPM JAN Nepomucen KARWACKI i KATARZYNA KARWACKA chrzestnymi Hiac.Jana Nepomucena Witalskiego
- 1777 u św. Floriana chrzestna KATARZYNA KARWACKA 2 x, 1777 chrzestny JAN KARWACKI 3 x,
- 1778 u NPM 15 sierpień KATARZYNA KARWACKA i Franc. Jagodzinski, chrzestnymi Laurentego Bartłomieja Wierkiewicza s.Grzegorza i Franciszki.
- 1778 u ś. Floriana sierpień 15 KATARZYNA KARWACKA chrzestną Laurentego Wierkiewicza;
- 1778 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3x;
- 1778 chrzestny JAN KARWACKI 1x,
- 1779 u NPM sierpień 1779 JAN KARWACKIi Agnieszka Jaworska chrzestnym DOMINIKA MICHAŁA s. Michała Bałuckiego
- 1779 u sw. Flor -chrzestna KATARZYNA KARWACKA 1x
- 1779 u św. Flor - chrzestny JAN KARWACKI 2 x
- 1779 u św. Flor - chrzestny JAN KARWACKI Dominika s. Michała Bałuckiego
- 1779 u NPM KATARZYNA KARWACKa chrzestną Jadwigi Teresy c. Walentego i Magdaleny
- ur NPM 1782 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Agnieszki c. Walentego i Magdaleny Karwackich (więc JAN musi być krewnym Walentego ze Szpitalnej);
- 1784 - 7 Jan 1784 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Mariany Agnieszki Berikiewicz
Profesja ??GENERACJA 1730-1760 cd

RODZINA BŁAŻEJA Blasius KARWACKIEGO i MAŁGORZATY KARWACKIEJ sw. Floriana
czyje to dzieci ?
- 1750 BŁAŻEJ KARWACKI.... potem zmarły na Kleparzu; zg1787 - 25 czerwiec 1787 BLAZEJ KARWACKI lat 34
- 1756 MAŁGORZATA KARWACKA ; zg sw. Flor. 1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie ; zg1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie

ur 1753 zg1787 - 25 czerwiec 1787 BLAZEJ KARWACKI lat 34
ur1750 BŁAŻEJ KARWACKI
1750-zg1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie
zg1798 20 lipca 1798 wiek ??? JÓZEF KARWACKI w domu 92 /Długa 30
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 650d : cd Historii Krakowa

Postprzez akarw » 14.01.2019

[b]Aneks 650 d cd Historii Krakowa


A na Uniwersytecie Krakowskim są wówczas: [/b
]

1640- 1720 Brak rejestrów studenckich

Brak Albumów za okres 1643-1720 można się wiązać ze zniszczeniami archiwów w trakcie po najeździe szwedzkim, następnie wielokrotnymi okupacjami szwedzkimi, rosyjskimi miasta. Wg inf. Uzyskanej w Archiwum UJ pożar w 1718 zniszczył dokumenty z tego okresu. W tym okresie mogli w Krakowie studiować między innymi:
prof. STANISŁAW KARWACKI (jezuita) w Reszlu, Tylży i Pułtusku
prof. MACIEJ KARWACKI (także jezuita) ; prof. greki, łaciny i hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie autorzy XVII wiecznych podręczników do matematyki, nauki greki i łaciny w kolegiach jezuickich Oni mogli też studiować w Wlnie.

ZAPEWNE w Akademii Krakowskiej studiowali także Profesorowie Kolegiów Jezuickich na Warmii : Stanisław 2 Karwacki, Ludwik Karwacki, Tomasz Karwacki żyjący na przełomie XVII/XVIII wieku

1727 SIMON s. JOSEPH/ Szymon syn Józefa KARWACKI dioc. Cracov. s.

1740 CASIMIRUS s. MARTINI / Kazimierz syn Marcina KARWACKI; palat. Cracov..

1740 ANTONIUS s. MARTINI/ Antoni syn Marcina KARWA(i)CKI; palat. Sand. s.


1747 STEPHANUS s. ANTONIUS/Stefan s. Antoniego KARWACKI; dioc.Cracov..s.

1748 MICHAEL s. ANTONIUS/Michał s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.

1752 JOANNES s. ANTONIUS /Jan s. Antoniego KARWACKI dioc. Cracov. s

1763 Ing. PETRUS s. SIMONI/Piotr s. Szymona KARWACKI ex arch. Gnes.

1770 BALTHAZAR s. CHRISTOPHER/Baltazr Krzysztof KARWACKI ex
Pilecensis / z Pilicy ?


B. OKRES ZABORÓW ( Akta Senackie w Arch. UJ)


1798- ? MARCIN KARWACKI, syn Stanisława i Marianny; ojciec Sebastiana
Studiował u prof. Szacera farmację, potem założył około 1810 roku aptekę w Jedrzejowie, w roku 1838 (wydanie posmiertne zamrł w 1837 roku )fuguruje w spisie aptekarzy Królestwa Polskiego; z najwyzszym poziome kwalifikacji zawodowych. Równolegle z nim studiował
DOMINIK FRANCKI, potem mąż Teresy Karwackiej (c. Marcina), wspólnie około 1808 roku założyli aptekę w Miechowie, w rękach rodziny do lat 50 tych XX w.

1808 - prof. dr LUDWIK KOSICKI, ojciec Emili Karwackiej, żony Sebastiana; studiuje na Wydziale Filozoficznym historie, filologie, bibliotekarstwo; licencjat; magisterium, doktorat; w 1815 słucha „numismatyki”; przed M. Wiszniewskim przez 3 lata kieruje Katedrą Historii UJ; następnie Prorektor Liceum św. Anny, potem św. Barbary; twórca i w latach 1834 - 1846 dyrektor Instytutu Technicznego;

UWAGA: Marcin Karwacki i Ludwik Kosicki mogli być kolegami na studiach w Akademii Krakowskiej, stad też mozłiwość mariażu ich dzieci SEBASTIANA KARWACKIEGO (ur 1824) i EMILI KOSICKIEJ (ur 1826)

1821 - MATEUSZ FRANCKI, l. 32. ur. w Warszawie. Wydział Lekarski – Szkoła Farmacji; zam. pl. Szczepański 262 w Krakowie; brat Dominka Karwackiego, szwagier Teresy Karwackiej

1820/21/22/23/24/25 ADAM KARWACKI, l. 19 III rok Prawa, ur. w Krakowie syn
Augustyna i Salomei Karwackich; obywateli Krakowa; zam. ul. Mikołajska 652; ADAM KARWACKI potem sędzia dożywotni i członek Trybunału Sądowego WMK

1845-49 ALEXANDER KARWACKI; l. 25 (rok 1849/50) ur. w Żywcu, cyrk.
Wadowicki, Galicja; (wnuk Kazimierza 1740 ?) Syn Józefa KARWACKIEGO (urzędnik prywatny) i Marianny z Młodzianowskich; na utrzymaniu ojca zam. ul. Bracka 179 I/ul. Szeroka 79 I/; wykształcenie licealne i filozoficzne ,W roku 1849/50 – na Wydziale Filozoficznym IV rok Równolegle – na Wydziale Lekarskim II rok. Potem lekarz w Armii Austriackiej, następnie w Kielcach w Warszawie; znany hodowca roślin, autor poradników o hodowli roślin ozdobnych; brat IGNACEGO (młodszy brat) i KAROLA (starszy brat) KARWACKIEGO ( ? - potem właściciel Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec legionisty Beliniaka Zygmunta Karwackiego; rotmistrza Stefana Karwackiego; vministra rolnictwa Wacława Karwackiego),

Aleksander (Józef) Karwacki drugi (po Karolu, a przed Ignacym) syn Józefa Karwackiego i Marianny z Młodzianowskich z Krakowa.... studia medyczne ukończył w Wiedniu, potem lekarz wojskowy w Galicji, następnie w Kielcach (zarzut porzucenia szpitala podczas powstania styczniowego), potem w Warszawie.. bardzo znany jako autor ksiażek o hodowli kwiatów ogrodowych, zmarł bezdzietny. 1823 ALELSANDER JÓZEF KARWACKI ur w Zywcu (obw. Wadowicki), Galicja, wyznanie rzymsko-katolickie (w r. akad. 1850/51 i w 1851/52 sem II – chrzescijanin), narodowość polska, obywatel austriacki; ojciec JÓZEF, oficjalista prywatny, zamieszkały w Królestwie Polskim, zmarł w 18 1832 lunb 1852; matka Marianna z Młodzianowskich. STUDIA UJ; Wydział lekarski, stident zwyczajny 1848/49 – 1852/53. Stypendium tzw. Borkarne 1850/51 sem 1. W literaturze występuje jako doktor medycyny. Lekarz w wojsku austro-węgierskim, potem prowadził praktykę lekarską w Królestwie Polskim.

1845 IGNACY KARWACKI, l. 17, katolik, syn Józefa i Marianny Karwackich;
ojciec oficjalista; na utrzymaniu rodziców, mieszkają przy ul. Mikołajskiej 645; brat KAROLA i ALEXANDRA KARWACKICH; studiuje fizyke i matematykę wyższą; skierowanie ze Szkoły Technicznej (musiał być uczniem Ludwika Kosickiego); w latach 1852-62 jest profesorem matematyki w w Instytucie Technicznym Krakowskim

1882/83 ZYGMUNT KARWACKI urodzony w 1862 w Pasmiechach, (pow. pinczowski, gub. Radomska, Królestwo polskie(l wyznanie rzymskokatolickie, narodowsć posla, obywatel rosyjski, ojciec KAROL, własciciel dóbr ziemskich, zamieszkały w Królewtwie Polskim. GIMNAZJUM św. Anny w Krakowie, Na Uj : Wydział prawa, student zwyczajny 1882/83 sem. 1.; Był wnukiem Józefa Karwackiego i Marianny z Młodzianowskich z Krakowa; syn Karola Karwackiego z Krakowa-Paśmiech; ojciec legionisty Zygmunta Karola Karwackiego , wiceministra Wacława Piotra Karwackiego i rotmistrza Stefana Karwackiego (patrz ALBUM KARWACCY z PAŚMIECH)

1912-1914 ZYGMUNT KAROL KARWACKI ur 20. X. 1893 w Czarnowcu (pow. pińczowski, gub. kielecka, Królestwo Polskie), wyznanie rzymsko-katolickie, narodowosć polska, obywatelstwo rosyjskie, ojciec Zygmunt obywatel ziemski, zamieszkały w Paśmiechach gub. kielecka; matka Ludwika z Zakrzewskich. GIMNAZJUM Filologiczne 8 klasowe E,iliana Kawęczynskiego w Warszawie; matura w 1912 r,
Na UJ Wydział Filologiczny, Studium Rolnictwa, student zwyczajny 1912/13 se, 1; 1913/14 egzamin rolniczy 1 – 24 VII 1913, egzamin rolniczy 2 – 21 VII 1914. Uuwaga oficer legionowy, członek patrolu Beliniakow Prazmowskiego, zginał w 1916 roku w bitwie pod Kostiówka

1898 STEFAN KARWACKI ur 31 sierpnia 1898 w Czarnowcu (pow. pińczowski, gub. Kielecka , Królestwo Polskie; wynanie rzymsko-katolickie; narodowość polska; obywatelstwo rosyjskie; ojciec Zygmunt, własciciel majatku, zamieszkały w Pasmiechach, Królestwo polskie. (młodszy syn Zygmunta z Pasmiech, wnuk Karola Karwackiego z Paśmiech (brata dr med Aleksandra Józefa Karwackiego), prawnuk Józefa Karwackiego i Marianny z Młodzianowskich z Krakowa (ich slub 1820 u WSw). Ukonczył Wyśzą Szkołe Realna w Tarnowie; na UJ Wydział Filozoficzny, student nadzwyczajny 1917/18. Po I wojnie oficer WP, rotmistrz kawalerii ...


1915-1918 WACŁAW PIOTR KARWACKI ur 26 listopada 1895 w Czarnowcu (pow. pińczowski), gub. kielecka, Królestwo polskie; wyznanie rzymsko katolickie; narodowść polska, obywatelstwo rosyjskie (od 1916/17. sem II – Królestwo polskie), ojciec Zygmunt, właściciel majatku, zamieszkały w Paśmiechach, Królestwo polskie. SZKOŁA HANDLOWA w kielcach, matura e 1913 roku. Na UJ: Wydział Filozoficzny, Studium Rolnicze 1915/16-1917/18, egzamin rolniczy I – XII 1916, egzamin rolniczy II – 18 mah 1918.

Wacław Karwacki, wiceminister reform rolnych;
ze strony:http://audiovis.nac.gov.pl/images/search/karwacki/page:3
Wacław Karwacki utrzymywał stosunki towarzyskie z min, Walerym Sławkiem, który był częstym gościem w Pasmiechach. Podczas pobytu w marcu 1939 r. w Paśmiechach kupił od Wacława Karwackiego bryczkę, która miał w niedalekiej przyszłości wyekspediować do swoich Racławic. Tymczasem zostawił ja w Paśmiechach, wyjechał do Warszawy i tam 3 IV 1939 popełnił samobójstwo (patrz inne źródła wg nich ciało odkrył w mieszkaniu przy al. Szucha WACŁAW KARWACKI).

1891-93 STANISŁAW KARWACKI ur 12 kwietnia 1867 w Skale (gub. Kielcka, Królestwo Polskie, narodowość polska, obywatelstwo rosyjskie, ojciec sebsatian , rolnik, zamieszkały w Skale (najmłodszy syn Srbastiana Karwackiego i Emilli z Kosickich; wnuk prof. dr LUDWIKA KOSICKIEGO), przyjaciel z ławy szkolnej Stanisława Wyspiańskiego; fatmaceta krakowski; podróznik, patrz prace dr Macieka Bilka); III Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie; Studia Uj: Wydział Filozoficzny, farmacja, stident nadwzyczajny 1891/92-1892/93. Magister farmacji 11. VII 1893 syn Sebastiana Karwackiego i Emilii z Kosickich z Krakowa; wnuk prof. Ludwika Kosickiego i Marcina Karwackiego (aptekarza z Krakowa-Jedrzejowa, prawnuk Stanisława Karwackiego z Kazimierza krakowskiego); kolega z ławy szkolnej Stanisława Wyspiańskiego; BOHATER prac dr Bilika o aptekarskiej rodzinie Karwackich i aptekarzu podróżniku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UWAGA:
MŁODZIEŻ CHŁOPSKA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM w latach ... praca habilitacyjna Andrzeja Kazimierza Banacha z 1997 roku w wykazie studentów ( chłopskich) umieszcza też dwóch Karwackich:

KARWACKI Michał, ur 22. IX. 1891 r. w Bukaczowicach, w pow. rohatyńskim. Syn rolnika. Gim. w Stanisławowie. Stud. Na UJK we Lwowie 1910 1910/11-1911/12, a następnie na WF UJ 1912/13-1913/14...


KARWACKI Stanisław, ur w 1866 w Skale w Królestwie Polskim. Syn Sebastiana, rolnika....

Tak więc Prof. Andrzej Kazimierz Banach zalicza brata dziadka Stanisława Augusta Karwackiego, kolegę gimnazjalnego Stanisława Wyspiańskiego do młodzieży chłopskiej. Hmmm był prawnukiem Stanisława Karwackiego aktywnego w Krakowie w II połowie XVIII w, wnukiem prof. UJ Ludwika Kosickiego, prorektora św. Anny, św. Barbary, potem założyciela i w latach 1832-1846 dyrektora Instytutu Technicznego i farmaceuty Marcina Karwackiego, synem sędziego i ziemianina, bratankiem właścicielki pałacu w Pękowicach – gdzie prowadziła salon młodopolskiej bohemy, sam Stanisław znany farmaceuta małopolski, podróżnik (patrz artykuły dra Macieja Bilek) .. Jakie to był wspaniałe czasy dla chłopstwa ? A może taka podła jest obecnie kondycja nauki polskiej..... w przedmiocie swoich badań ? Przekrój społeczeństwa polskiego pod zaborami miał specyficzny charakter, metrykalne zapisy rolnik nie są tożsame z "chłopstwem" ! Wolni rolnicy byli czesto pochodzenia szlacheckiego.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1891 MICHAŁ KARWACKI; ur 22.IX 1891 w Bukaczowicach. Pow. Rohatyń, Galicja. Wyzn. Rzym-kat;, narodowość. polska, obywatelstwo austriackie, ojciec Józef, zamieszkały w Bukaczowicach. GIMNAZJUM w Stanisławowie, matura 4 czerwiec 1909; studia na Uniwersytecie Lwowskim: Wydział Filozoficzny 1909/10-1911/12; Na UJ; Wydział filozoficzny 1912/13-1913/14 sem, 1. STYPENDIUM Jana Bazylewicza Towarnickiego 1911/12-1913/14 sem. 1. W 1913 podjął starania o uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich


1886 MIECZYSŁAW APOLONIUSZ KARWACKI ur 18 IV (6IV) 1886 w Warszawie. Królestwo polskie, wyznania rzymsko- katolickiego, obywatelstwo rosyjskie; ojciec Władysław (syn Sebastiana ze Skały ?) urzędnik sądowy, zamieszkały w Warszawie,, od 1909/10 w Lublinie semestr 1. Gimnazjum w Warszawie; matura 6 czerwiec 1906 rok; Na UJ Wydział Lekarski, student zwyczajny 1906/7 – 1910/11, absolutorium 23 listopad 1911. Doktor wszech nauk lekarskich 16 luty 1912 rok.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


STARSZY majster profesji KOWALSKIEJ
(rodem z Pilicy)

GENERACJA 1730-1760 cd

RODZINA BALCERA KARWACKIEGO i Salomei św. Floriana

śFL ZGONY 1755 -zg1815 - 15 ... 1815 BALCER KARWACKI lat 60 rodem z Pilicy
????? CHRZEST 1765/8 Sławetny BALCER KARWACK rodem z Pilicy I; starszy cechu kowalskiego ;zmarły
w wieku 60 lat 15 ... 1815 roku

śFL CHRZEST ur1784 19 kwiecień 1784 KATARZYNA c. Balcera i Salomei po BABCE KASIA
śFL CHRZEST ur1785 25 maj 1785 JAN KARWACKI s/c Balcera i Salomei po DZIADKU JAN ?
śFL CHRZEST ur1787 9 feb 1787 AGATHE KARWACKA c. Balcera i Salomei SLUB 1810 u Floriana
śFL CHRZEST ur1787 15 marzec 1797 JOSEPH MICHAL KARWACKI s. Balcera i Salomei
śFL CHRZEST ur1788 13 kwiecień 1788 ADABELT / WOJCIECH KARWACKI s. Balcera i Salomei
śFL ZGONY zg1788 22 kwiecień 1788 WOJCIECH KARWACKI 7 dni, syn Balcera i Salomei
śFL CHRZEST ur1789 5 sierpień 1789 DOMINK KARWACKI/a s. Balcera i Salomei
śFL CHRZEST ur1791 25 maj 1791 MARIANNA c. Balcera i Salomei
śFL ZGONY zg1791 Dominik Karwacki (ur 1789 - zm luty 1791
śFL CHRZEST ur1792 3 sierpień 1792 MARIANNA KARWACKI c. Balcera i Salomei Rogozińskiej
śFL CHRZEST ur1794 8 sierpień 1794 HEDWIG KARWACKI c. Baltazara i Salomei Rogozinskiej
śFL ZGONY zg1794 15 wrzesien 1794 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei
śFL ZGONY 1718-zg1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. Na cmentarzu zona Jana seniora ??
śFL CHRZEST ur1799 19 stycz. 1799 AGNES c. Balcera i Salomei Rogozinskiej
śFL ZGONY 1719-zg1797 18 kwiecień 1797 JAN KARWACKI lat 78 (lub 70) na ul. Długiej Mąż Marianny ??
śFL CHRZEST ur1800 14 maja 1800 STANISŁAW KARWACKI s. Balcera i Salomei Rogozinskiej
śFL CHRZEST ur1803 23 styczeń 1803 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei Rogozinskiej
śFL ZGONY zg1804 27 stycznia 1804 2,5 roczna MARIANNA KARWACKA w domu nr 96/Długa
c. Balcera i Salomei ?
śFL SLUBY ur1810 3 lipiec 1810 slub AGATA KARWACKA i KARKOSZCZYK WOJCIECH
śFl SLUBY sl1810 AGATA KARWACKA z Karkoszczykiem Wojciechem

Rodem z Pilicy BALCER KARWACKI 1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.

Kleparz 1815 /zgon 87 str 44
Dnia 20 IX 1815 przdc nami wikarym parafii sw. Szczepana na Piasku i zastepca Urz. St. Cywilnego Gminy Klrparz w Departamencie Krakowskim okazali się Sławetny Jan Karwacki lat 30 stolarz z Kleparza spod numeru 115 ( koniec Długiej po lewej od Nowego kleparza dom Grzegorza Kowalskiego), lub 149 (dom Kieresinskiego) syn zmarłego i swagier Maciej jastrzebski lat 45 zam. pod liczba 131 (dom Nankiewiczowej, ul. Długa po prawej przed Szlakiem) ,oświadczyli ze dnia 18 w domu pod numerem 149 ( ul. Predzichów 3. Vis a vis kosc. Walentego) o godz. 14 zmarł BALCER KARWACKI lat 60 majacy miał zostawioną w tym domu zonę SALOME z Rogożinskich Karwacka; syn nieżyjących już rodziców niewiadomego imienia, URODZONY W MIESCIE PILICY

1812/58 zgony sw. Florian zmarła ROZALIA NADERBRUCH, 11 mies. Licząca corka Wincentego Naderbucha w XII Pilku Piechoty i Katarzyny z Karwackich, zmarła 12 maja o 7 rano. Zgłosił dziadek uczciwy Baltazar Karwacki prof. Slusarskiej lat 60 zam na Kleparzy pod liczba 133 (Nankiewiczowej dom, ul. Dluga pomiędzy Pedzichowem a Szlakiem, za Wcisło)), dziadek zmarłej i przyjaciel jego Andrzej Pluciński prof. Szewskiej lat 42 mający w tym ze domu na Kleparzu zamieszkały


1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomei, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.
1760-5ur … BALCER-A KARWACKI zmarł w 1815 w wieku 60 lat czy może był synem Błażeja i Małgorzaty ?) BALCER KARWACKI – 31 lat, w 1791 roku zamieszkuje w domu Marcina Kiliana, wraz z: 1767ur ….żoną Salomea Rogozinską z d. Rogozińska , l. 24 (ur. 1767), (par.Floriana)

1812/58 zgony sw. Florian zmarła ROZALIA NADERBRUCH, 11 mies. Licząca corka Wincentego Naderbucha w XII Pilku Piechoty i Katarzyny z Karwackich, zmarła 12 maja o 7 rano. Zgłosił dziadek uczciwy Baltazar Karwacki prof. Slusarskiej lat 60 zam na Kleparzy pod liczba 133 (ul. Długa ‘suski”) , dziadek zmarłej i przyjaciel jego Andrzej Pluciński prof. Szewskiej lat 42 mający w tym ze domu na Kleparzu zamieszkały

GENERACJA 1790-1820 cd
Mieli dużo dzieci:
1784 – KATARZYNA....?
1787 – JAN ....?
1787 – Agata ....?
1778 – Wojciech zm 1788
1789 – Dominik zm. 1791
1791 – Marianna zm 1791
1792 – Marianna zm 1794
1794 – Jadwiga ...?
1797– Józef Michał czy zm. 1798 czy ożeniony z Marianna Młodzianowska miał syna ALEKSANDRA JÓZEFA ur.1825
1799 – Agnieszka ...?
? zona JOACHIMA WOJCIENSKIEGO, matka Mikolaja Wojcienskiego 1817, ożenionego w 1844 z Ludwiką Kasiewicz u NPM
1800 – Stanisław
1803 Marianna zmarła 1804

Urodzenia/zgony na Kleparzu DZIECI BALCERA i SALOMEI:

- 1784 - sFLOR ur1784 19 kwiecień 1784 KATARZYNA c. Balcera i Salomei
- 1785 - sFLOR ur1785 25 maj 1785 JAN KARWACKI s/c Balcera i Salomei po kim Jan ? CO ZNIM ???
- 1787 - sFLOR: ur1787 9 feb 1787 AGATHE KARWACKA c. Balcera i Salomei; sFLOR; 1810 3 lipiec 1810 slub AGATA KARWACKA i KARKOSZCZYK WOJCIECH; sl1810 AGATA KARWACKA z Karkoszczykiem Wojciechem
- 1787 sFLOR; ur1787 15 marzec 1797 JOSEPH MICHAŁ KARWACKI s. Balcera i Salomei CO ZNIM ???
- 1788 sFLOR; ur1788 13 kwiecień 1788 ADABELT / WOJCIECH KARWACKI s. Balcera i Salomei; zg1788 22 kwiecień 1788 WOJCIECH KARWACKI 7 dni, syn Balcera i Salomei;
- 1789 sFLOR; ur1789 5 sierpień 1789 DOMINK KARWACKI/a s. Balcera i Salomei; zg1791 Dominik Karwacki (ur 1789 - zm luty 1791;
- 1791 sFLOR; ur1791 25 maj 1791 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei,
- 1792 sFLOR;ur1792 3 sierpień 1792 MARIANNA KARWACKI c. Balcera i Salomei Rogozińskiej; zg1794 15 wrzesień 1794 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei;
- 1794 sFLOR; ur1794 8 sierpień 1794 HEDWIG Jadwiga KARWACKI c. Baltazara i Salomei Rogozinskiej;

- 1718...1794 sFLOR; zg1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. Na cmentarzu czyja żona ??

3 stycznia 1795 III rozbiór Polski przez Rosje, Austrie i Prusy (od listopada 1795) CAŁKOWITA UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI

- 1799 sFLOR;ur1799 19 stycz. 1799 AGNES c. Balcera i Salomei
Rogozinskiej1799 ur 19 styczeń AGNIESZKA KARWACKA,
? zona JOACHIMA WOJCIENSKIEGO, matka Mikolaja Wojcienskiego 1817, ożenionego w 1844 z Ludwiką Kasiewicz u NPM
- 1800 sFLOR; ur1800 14 maja 1800 STANISŁAW KARWACKI s. Balcera i Salomei Rogozinskiej CO ZNIM ???
- 1803 sFLOR; ur1803 23 styczeń 1803 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei Rogozinskiej; zg1804 27 stycznia 1804 2,5 roczna MARIANNA KARWACKA w domu nr 96 / Długa c. Balcera i Salomei ?URZEDNICY PRYWATNI – ziemianie – lekarze – prof. matematyki


Rodzina KAZIMIERZA KARWACKIEGO I Reginy z Żywca

- 1789 Ur 1789 JÓZEF KARWACKI .s. Kazimierza i Reiny Karwackich WSWsl 1820 JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA Mąż Marii, ojciec Karola, Aleksandra (dr med.), Ignacego (prof. IT); 1847;mieszka w w domu 497 / Rynek Gł.. 45; JÓZEF KARWACKI, ur. 1785 mieszka w domu 424, Sławkowska 32 ( przy Plantach, d. Literacka), mieszk.8; parafia NPM; z żoną MARIĄ- (patrz Marianna Młodzianowska) z 1800 roku, ślub ich w 1820 roku (par. Wsz. Sw.); synem KAROLEM KARWACKIM ur. 1823; synem ALEKSANDREM KARWACKIM ur, 1825 od 1837 wymeldowanym do Wiednia; synem IGNACYM KARWACKIM, ur, 1828 potem w 1852-62 prof.. matematyki w Instytucie Technicznym;

? ur1785 JÓZEF KARWACKI s.. Kazimierza i Reiny z Zywca. Mąż Marii, ojciec Karola,
Aleksandra, Ignacego
ur1800 MARIA/Marianna Młodzianowska zona Józefa KARWACKIEGO
NPM SLUBY sl1815 JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA z Żywca ????
ur1823 KAROL KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich
ur1825 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich, od 1837 w Wiedniu
NPM CHRZEST ur1826 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej
ur1828 IGNACY KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich
NPM JÓZEF KARWACKI, ur. 1785 mieszka w domu 424, mieszk.8; parafia NPM
NPM z żoną MARIĄ- (patrz Marianna Młodzianowska) z 1800 roku, slub ich w 1820 roku
NPM synem KAROLEM KARWACKIM ur. 1823
NPM synem ALEKSANDREM KARWACKIM ur, 1825 od 1837 wymeldowanym do Wiednia
NPM synem IGNACYM KARWACKIM, ur, 1828 potem w 1852-62 prof.. Matematyki w Instytucie
Technicznym
NPM SLUBY sl1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI syn JÓZEFA KARWACKIEGO
i Marianny Młodzianowskiej; z Angelą Antonią Stacherską, c. Antoniegoa (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks OtfinowskiGENERACJA 1820-1850
- 1820 -NPM ur 1820 ..... dziecko Józefa i Marii Karwackich
-1823 NPM ur1823 KAROL KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich ; prawdopodobnie założyciel gniazda Paśmiechy k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Zygmunta (b. podobny do mojego Ojca Tadeusza), Stefana i Wacława Karwackich
- 1825 -NPM ur1825 ALEKSANDER Józef KARWACKI s. Józefa i Marii
Karwackich, od 1837 w Wiedniu
- 1826 - NPM ur1826 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej; sl1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI (mieszka w kam. 609 / 401 vis a vis PP. Prezentekul. Szpitalna 13) syn JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej; z Angelą Antonią Stacherską,(mieszka w kam. 369 /238, ul. Szczepańska 11; u Szołajskich ) c. Antoniego (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks Otfinowski
- 1828 -NPM ur1828 IGNACY KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich przyszły profesor matematyki w Instytucie Technicznym


1820ur. ????? ktoś u Józefa i Marii
1823ur KAROL KARWACKI, syn Józefa i Marii
1825ur ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii
1828ur IGNACY KARWACKI, s. Józefa i Marii


PROFESJA – służba dworska ?

Rodzina SZYMONA KARWACKIEGO i Józefy Trzebińskiej

Karwacki Szymon (ur. 1803) i Trzebińska Józefa Ślub Kraków - św. Szczepan, 1833, 94

Generacja 1820-1850

SZYMON KARWACKI i JÓZEFA TRZEBINSKA

Szcz SLUBY sl1833 Karwacki Szymon i Trzebińska Józefa
NPM ZGONY ur1836 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i 1/4
NPM ZGONY zg1837 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i 1/4
NPM SLUBY 1839 february 2, dom 508/Florianska 20(Jendrzeja Dutkiewicza ALEXANDER KARWICKI / KAWSKI / KARWACKI l. 29 i
Antonina Lipnicka l.29


- 1836 28 czerwca 1836 roku. w domu 485 (jeszcze przed scaleniem w 1870 trzech kamienic w Pałac Lubomirskich) obecnie Jana 15 „Żelazne Magnolie) zmarł JAN/JOANIS KARWACKI lat 1 ¼ syn (ur. 1835) SZYMONA i JÓZEFY z Trzebińskich KARWACKICH, na szkarlatyne
NPM ur1836 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela /Szymona (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i ¼; NPM zg1837 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i ¼;
1836 ur/zg ……. JAN KARWACKI, zm 1837 czerwiec 28, umiera
w domu 485/310/obecnie Jana 15 („żelazne magnolie) potem pałac Teresy X.Lubomirskiej, potem Cecyli X. Lubomirskiej, JAN KARWACKI, aetas 1 ¼, dziecko (Samuela-nieczytelne ? i Józefy Karwackich,) par.NPM.UWAGA narozna Jana13/Marka potem była własnością/związany z rodziną !!!

- 1838 NPM Poz 143) W roku 1838 dnia 30 czerwca o godzinie drugiej po południu przed nami Wikarym i Zastępcą urzędnika stanu cywilnego parafii Najświętszej Panny Marii w Wolnem Mieście Krakowie stawili się SZYMON KARWACKI .(ur. 1803).???.... lat trzydzieści liczący... by .....że przy. Ul. Św. Jana pod liczbą 485 mieszkający i Maciej Gałunkiewicz Gra......(?) lat 27 liczący przy Małym Rynku pod liczbą 57 mieszkający; oświadczyli nam że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej PIOTR KARWACKI (ur.1837), syn pierwszego oświadczającego i Józefy z Trzebińskich Małżonków Karwackich, rok jeden i miesięcy trzy mający umarł przy ul. Świętego Jana pod liczbą 485. Akt ten przez nas podpisany gdyż oświadczający pisać nie umieją..

- 1843 NPM Poz 39) Roku 1843 dnia drugiego marca o godzinie piątej z południa stawili się przed nami Wikarym i Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie stawili się Andrzej Nowak i Ignacy Droto Dziadkowie od Kościoła wieloletnie ..... domu przy ulicy Szpitalnej 21 (potem szpital dla ubogich par. NPM) pod liczbą 596 mieszkający i oświadczyli nam, że w dniu dzisiejszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12 w południe KAMILKA ZOFIA (ur 1841) córka SZYMONA KARWACKIEGO, dworskiego i Józefy z Trzebińskich Małżonków, lat dwa i kwartał ( ur. 1841) licząca umarła przy ulicy Rogackiej pod numerem 419 (obecnie sw. Marka 8/6) (obecnie zaulek Reformatów i św. Marka) pod liczbą czterysta dziewiętnaście 419 ). Niniejszy akt zejścia po odczytaniu stawiającym sami podpisaliśmy, a Ci pisać nie umieją. Ksiadz Andrzej Karczyński, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego


Połowa XIX w zanik Karwackich Krakowie

Uwaga sprawdzić indeks głów rodzin w spisie 1850 (faktycznie 1847)

PROFESJA ???

- 1821 - BCiala: ur.......? zg 1821 - 5 wrzesień 1821 SAMUEL KARWACKI


B. pijar, pomocnik nauczyciela, licentiat, doktor, profesor historii na UJ, organizator i dyrektor Krakowskiego Instytutu Technicznego


- 1822 sierpień 26, 1793 PRAPRADZIADKOWIE LUDWIK KOSICKI,.29 lat i 1802 KONSTANCJA BULIŃSKA , lat 20 zawarli związek małżeński w kośc. NPM w obecności Nep. Czosnowskiego – kupca, Walentego Wilkowskiego – obywatela, Walentego Kutowskiego, prof..

NPM SLUBY sl1822 26 sierpień 1822 LUDWIK KOSICKI l.29 i KONSTANCJA BULINSKA l.20; swiadkowie
Walenty Wilkowski i Walery Kutowski


- 1772 .... 1830 - ślub NPM 2......1830 dom 62 ( ul. Stolarska 4, nowy numer 462, hipoteczny 457) D. MARTINUS KARWE(?)CKI, l. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, świadkami byli Wincenty Musiatowicz acto, Józefina Augustowska


- 1831 zg.....zm1831 sierpień 1.. w domu 496-5 / 39 Rynek 44 zmarł Franciszek Krywult, lat 23 , na cholere, par.NPM

- 1833 zg.. zm 1833ur…..zm. listopad 1833, w domu 503 /326 / Floriańska 12 (w II poł XIX,własn. Jana Knowiakowskiego), obecnie narożna Floriańska 12 i Tomasza 19 wraz z Camelotem Tomasza 17 . obok hotelu Pod Różą, LUDWIK KOSICKI, atetas 7/365; Pror.S.Bcer, et faro Bandtke, Con. Leg. Filiar ??? (zgon: konwulsje) par. NPM. UWAGA w przyległej kamienicy od Tomasza

- 1839 NPM 2 february.1839 dom 508 IV/nowy 330, hipoteczny 315 (ul. Florianska 20; w 1852 Jędrzeja Dutkiewicza, w 1892 Zychowiczowej i Kaczorowskiej) 1808 ALEXANDER KARWI(A)CKI/..KAWSKI ? l. 31 i Antonina Lipnicka l. 29, swiadkowie : NN, Józef Krebecki, Felix Menszewski


- 1841 -NPM 1841ur/1843zg…… Kamila Zofia Karwacka, zm.1843 marzec 1: 2 ¼ roku………, w domu nr 419 (Fr. Żurkiewicza) /266 /, sw. Marka 8/6 Parafia NMP

- 1842 - NPM 1842zg......1842 wrzesień 10, zmarł Wojciech Knowiakowski (brat.. ojciec Jana Kantego), w domu 548 / 352 / Floriańska 19 vis a nis Pod różą (J. Łupkowski, potem Rzewski, obecnie kamienica „Żywca)), paraf. NPM

- 1843 par. Wsz Sw.. sl 1843 Karwaski Julianna (Ewa c. Augustyna , siostra Adama Karwackich) i Gradowitz Aleksander

- 1847 - 1847 JÓZEF KAWACKI ??? ur. 1803 mieszka w domu 492 ul. Jana 5, na rogu przed kościolem św. Jana / mieszk. 6 z żoną Julią 1806 rocznik, synem Wincentym 1842 i Antonim 1849; maly domek tam gdzie „Dym”

- 1863 NPM sl1863 sept 1863 slub syna Salomei Karwackiej-Zaleskiej i Michała Zaleskiego; Wincentego Józefa Zaleskiego wdowca l. 47 z Marianna Zukowską, primo voto Zarzycką l. 50 wdowaWszSw SLUBY sl1814Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł


NPM SLUBY 1818 grudzień 25 JÓZEF KOWACKI (???)l. 24 i ...ina MADEYSZCZANKA l. 22;świadkowie
Walenty Tumierzynski oprators i Maciej Nalepski DoM 497
Bci ZGONY zg 1821 - 5 wrzesien 1821 SAMUEL KARWACKI

NPM SLUBY sl1822 26 sierpień 1822 LUDWIK KOSICKI l.29 i KONSTANCJA BULINSKA l.20; swiadkowie
Walenty Wilkowski i Walery Kutowski
NPM SLUBY 1826 1826 listopad 30 ANTONI KROWICKI l.30 i Małgorzata Klimczonka l.25
NPM SLUBY 1830 - 2 luty 1830 dom nr 62 MARTINUS KARWA(e)CKI, l.58 ???i MAGDALENA de Bartsch l. 46
NPM SLUBY 1830....2 MARTINUS KARWECKI ??? L. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, ;sw.
Wincenty Musiatowicz actor i Józefina Augustowska, Stolarska 4 u Dominikanów
NPM ZGONY 1831 sierpień 1 Franciszek Krywult 23 lata CHOLERA dom 496/Rynek 14

NPM ZGONY 1833 listopad 18 dom 503 Florianska 12 LUDWIK KOSICKI 7 dni s. Ludwika i Karoliny

NPM JÓZEF KAWACKI ur. 1803 mieszka w domu 492/mieszk.6 z zona Julią 1806 rocznik,
synem Wincentym 1842 i Antonim 1849
NPM WINCENTY s. Józefa kawackiegoRODZINY różne.........
NPM
GENERACJA 1760-1790 cd
- 1770 ? STANISŁAW KARWACKI, mąż ZOFII Szczerbińskiej, ojciec ur. w
1804…Kajetan JÓZEF KARWACKI.-wicki…….Ur / ch 13….1804 (Plate Stanisłavus syna) syna STANISŁAWA KARWACKIEGO (-wickiego) i Zofii –B Szczerbińskiej (zamieszkałych w domu w NPM . ul. Sławkowska)

- ur 1772 ...... NPM 1830....2 Marcin / MARTINUS KARWECKI ??? L. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, ; sw. Wincenty Musiatowicz actor i Józefina Augustowska, Stolarska 4 u Dominikanów

- 1775 pogł. Kam. 566 / 384 Tomasza 20 , potem ul. Szpitalna 16.. Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik 25 lat potem obok pod 14 był dom Walentego i Magdaleny Karwackich, a pod 10 mieszkał Grzegorz i Magdalena Karwaccy.

Kraków pogłowne ur 1740 ?...1769 pogł. Kam. 287 Michalskiej : KARWACKI (1) papiernik w 1771 z żona(
291 Cygankiewicza)
Kraków pogłowne 1775 pogł. Kam. 566 Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik


- 1778u NPM 2 wrzesień ALEKSANDER KARWACKI / KARWICKI ?? I Elzbieta Protasiewicz chrzestnymi Mikołaja Kubasiewicza;


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UPADEK PAŃSTWA POLSKIEGO w 1795 roku spowodował upadek KRAKOWA. W tym zaledwie kilkutysięcznym mieście nie było warunków do życia, do tego kilka epidemii tyfusu, cholery. Potężne gniazdo Karwackich praktycznie zanikło. Pozostały pojedyncze postaci; Augustyn, Adam, Józef Karwaccy, Ignacy Karwacki prof. IT, pojawiali się studenci na UJ, lub zakonnicy w Zakonach. Związki z Krakowem pozostawały silne rodzinami i miejscami rodzinnymi, ale warunki egzystencji zapewniały profesje poza miastem.

Końcem XIX wieku powroty zaczeli o. Alojzy (Leopold Jan) Karwacki prowincjał franciszkanin, . dr med. Mieczysław Karwacki), siostra dziadka Wanda Karwacka-Greyber, po zburzeniu na rozkaz władz wojskowych (linia fortu Pękowice) pąłacu w Pękowicach w 1914 zamieszkali w Krakowie ( po I wojnie przy al. Słowackiego 12); brat dziadka mgr farm Stanisław August Karwacki z synami Sławomirem i Witoldem, mój ojciec Tadeusz Karwacki, jego rówieśnik, a mój kuzyn Samuel Karwacki.....

Dziś mieszka w Krakowie około 80 Karwackich, mniej niż w XVIII wieku.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zródła przebadane;

mikrofilm okres okres PARAFIA UROCZ. CHARAKTERYSTYKA OSÓB

5-335 1567 1567-1778 WSw CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5-356 1570 1570-1794 WSw SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-57 1578 1578-1616 Bci CHRZEST przewiniete NIE MA KARWACKICH
5-172 1598 1598-1630 NPM CHRZEST przewiniete NIE MA KARWACKICH
5-357 1626 1626-1655 WSw SLUBY przewiniete NIE MA KARWACKICH
5-173 1630 1630-1652 NPM CHRZEST przewiniete NIE MA KARWACKICH
J11205 1634 1634-794 Krakow cicCrac civ Crac KAT I 1634-1794 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
J11207 1634 1634-668 Krakow cicCrac civ Crac KAT II 1634-1668 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
J11211 1635 1635-1689 Krakow cicCrac civ Crac KAT III 1635-1689 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
5-143 1636 1636-1661 śFL CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5-122 1636 1636-1662 śFL SLUBY NIE MA KARWACKICH

1645 Krakow cicCrac
1651 Kraków cicCrac
5-174 1652 1652-1665 NPM CHRZEST
5-213 1653 1653 NPM SLUBY
1655 1655

5-144 1662 1662-1692 śFL CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5-124 1662 1662-1692 śFL SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-175 1666 1666-1688 NPM CHRZEST przewiniete NIE MA KARWACKICH
5-214 1676 1676-1695 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-176 1689 1689-1700 NPM CHRZEST przewiniete NIE MA KARWACKICH
J11208 1690 1690-1726 Krakow cicCrac civ Crac KAT II 1690-1726 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
J11212 1690 1690-26 Krakow cicCrac civ Crac KAT III 1690-1726 NIE MA wpisów KARWACKICH1690-1730
1690-1713 1690-1730
1684
1689 1689 ???? UROCZ.
1699 1699 Krakow pogł
1699 1699-00 Krakow pogł
1714 1714 Krakow pogł

1690 1690 ????
1717 1717 NPM SLUBY
J11208 1721 1690-1726 Krakow cicCrac
1714 1720 Krakow pogł
1720 1720 NPM SLUBY
1714 1714-20 Krakow pogł

1727 1727 Krakow pogł
1729 1729 sw. Szcz. CHRZEST
1733 1733 Krakow pogł
1738 1738 Krakow pogł
1738 1738 NPM CHRZEST
1740 1740 Krakow pogł
1741 1741 Krakow pogł
1742 1742 Krakow pogł
1743 1743 Krakow pogł
1746 1746-47 Krakow pogł
1746 1746-47 Krakow pogł


5-73 1691 1691-1787 Bci SLUBY zapisy nieczytelne NIE MA KARWACKICH
1691 1691-1787 Bci CHRZEST brak indeksu urodzin
5-145 1693 1693-1719 śFL CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5-124 1693 1693-1719 śFL SLUBY NIE MA KARWACKICH
1694 1694-98 Krakow pogł BRAK KARWACKI bardzo czytelny spis
5-215 1696 1696-1721 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH


1699 1699 Krakow pogł

1699 1699-00 Krakow pogł

1700 1700-1714 NPM CHRZEST

1700 1700 ????
1735 1735 sw. Szcz. CHRZEST
1738 1738 NPM CHRZEST
1742 1742 sw. Szcz.


1707 1707-1710 Kleparz

1700 1700-5 ??? CHRZEST
1710 ok.1710-13 ??? CHRZEST
1726
1726
1727 1727 Krakow pogł
5-178 1738 1738-1758 NPM CHRZEST
1741 1741 NPM CHRZEST
1749 1749 ??? CHRZEST
1746 1746 NPM
1764 1764 św.Szcz
1772 1772 NPM CHRZEST
5-180 1773 1773-83 NPM CHRZEST
5-218 1773 1773-1792 NPM SLUBY
1774 1774 NPM SLUBY
1774 1774 NPM SLUBY5-78 1712 1712-1783 Bci ZGONY bardzo czytelna
5-177 1714 1714-1737 NPM CHRZEST nieczytelne z przebiciem 2 strony
1715 1715 ??? CHRZEST ur1715 Magdalena Sregni de domo ??? KARWACKA w wieku 81 lat umiera 2
grudnia 1796 w NPM
5-333 1715 1715-1752 WSw CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5/47-5/58 1718 1718-65 Bci CHRZEST NIE MA KARWACKICH
1718 1718 ??? CHRZEST ur1718 MARIANNA de domo ??? KARWACKA zm. 15 lipca 1794 roku u sw.
Floriana w wieku 76 lat .. Matka JANA babka Balcera ??
5-58 1718 1718-1797 Bci CHRZEST NIE MA KARWACKICH
1718 1718-1757 Bci CHRZEST NIE MA KARWACKICH
1719 1719 ??? CHRZEST ur 1719 JAN KARWACKI zmarły w wieku 78 (70 ?) lat na Długiej 18.IV.1797 s
lub 1760.. Ojciec Jana i Błazeja, dziadek Balcera ???

1720 1720-24 Krakow pogł NIE MA KARWACKICH
1721 1721 Kleparz NIE MA na Kleparzu DOMU KARWACKICH W spisach 47 pozycji


5-216 1722 1722-1756 NPM SLUBY
1736 1736 Krakow spis dom
1770


1725 1725-57 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
J11209 1726 1726-1755 Krakow cicCrac civCrac KAT II 1726-1755 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
5-150 1726 1726-1830 śFL ZGONY tylko Małgorzata, Błazej, Jan i Balcer .....
5-139 1727 1727-96(813) śFL ZGONY bardzo dobre czytelne spisy


1730 1730-1740 ???? SLUBY
5-125 1732 1732-1773 ??? CHRZEST
1750 1750 śFL CHRZEST
1760 1760 śFL SLUBY
1760 1760 śFL SLUBY
J10646 1760 1760?8? Kleparz
1766 1766-1791 Kleparz
1768 1768 św.Szcz po pożarze na Kleparzu VIII68
1768 1768 św.Szcz po pożarze na Kleparzu
1769 1769 św.Szcz po pożarze na Kleparzu
5-146 1732 1732-1796 śFL CHRZEST
1772 1772 śFL CHRZEST
1772 1772 śFL CHRZEST
1773 1773 śFL CHRZEST
1773 1773 śFL CHRZEST
1775 1775 NPM CHRZEST
1775 1775 Krakow
1774 1774 Krakow
1776 1776 śFL CHRZEST
1776 1776 NPM CHRZEST
1777 1777 śFL CHRZEST
1777 1777 śFL CHRZEST
1778 1778 NPM CHRZEST
1778 1778 śFL CHRZEST
1778 1778 śFL CHRZEST
1778 1778 śFL CHRZEST
1779 1779 śFL CHRZEST
1779 1779 śFL CHRZEST
1779 1779 śFL CHRZEST
1779 1779 NPM CHRZEST
5-181 1784 1784-96 NPM CHRZEST
J11221 1768 1768-76 Krakow cicCrac
1767 1767 św.Szcz
cicCrac
1772 1772 NPM CHRZEST
5-226 1773 1773-1796 NPM ZGONY
1780 ???? CHRZEST
1774 1774 NPM SLUBY
5-180 1773 1773-83 NPM CHRZEST
1828 1828 NPM ZGONY
1774 1774 NPM CHRZEST
1776 1776 NPM SLUBY
1776 1776 NPM ZGONY
1777 1777 NPM CHRZEST
1777 1777 NPM CHRZEST
1779 1779 NPM CHRZEST
1780 1780 NPM CHRZEST
1781 1781 NPM CHRZEST
1781 1781 NPM SLUBY
1781 1781 ????? CHRZEST
1797 1797 NPM ZGONY
1782 1782 NPM CHRZEST
5-181 1784 1784-96 NPM CHRZEST
1790 1790 NPM CHRZEST
1790 1790 NPM ZGONY
1791 1791 NPM CHRZEST
J-11214 1791 1791 Kraków cicCrac
5-182 1797 1797-1800 NPM CHRZEST
1796 1796 NPM ZGONY
1863 1863 NPM SLUBY
1787 1787 śFL ZGONY
?
1786 1786 śFL ZGONY
1798 1798 śFL ZGONY
1753 1753 WOLBROM CHRZEST
1830 1830 NPM ZGONY
J11213 1797 1797 Kraków cicCrac
5-227 1797 1797-1800 NPM ZGONY
1798 1798 NPM CHRZEST
1803 1803
1808
5-229 1805 1805-1808 NPM ZGONY
1831 1831 NPM ZGONY
1847 1847 NPM
1943 WSw SLUBY


1734 1734 Krakow pogl NIE MA KARWACKICH
1737 1737 Krakow pogł NIE MA KARWACKICH
5-149 1735 1735-1849 śFL SLUBY indeksy slubów trafiono tylko dwa:
1735 1735 Krakow pogł styczeń bardzo czytylny spis NIE MA KARWACKICH
1739 1739 Krakow pogł NIE MA KARWACKICH


1736 1736 Krakow pogł 1736 WOJCIECH KARWACKI ??? Karwas ??? (burkarz) zona i sługa w kam. 317 Jagniatkowskiego
1736 1737 Krakow pogł 1737 KARWAS (burkarz) zona i sługa w kam. 317 Jagniatkowskiego
1736 1738 Krakow pogł 1738 WOJCIECH KARWAS (burkarz) zona i sługa w kam. 313 Kwasiewicza
1737 1737 Krakow pogł ???Karwas .. Burkarz z zoną i sługą
1738 1738 Krakow pogł ???kam. 313 WOJCIECH KARWAS burkarz z zoną
1740 1740 Krakow pogł 1740 kam. 337 lub 337 KARWAS BURKARZ z zona
1743 1743 Krakow pogł 1743kam. 350/352 KARWAS burkarz z zona

1748 1748 NPM CHRZEST 1748 feb 1748 IGNACY BLASIUM syn STANISLAWA KRAWIECKI i Zofii

5-358 1742 1742-1766 WSw SLUBY NIE MA KARWACKICH
1744 1744 Krakow pogł NIE MA KARWACKICH
1745 1745 Krakow pogł NIE MA KARWACKICH
1746 1746-47 Krakow spis dom super spis domów i cechów NIE MA KARWACKICH
1747 1747-49 Krakow pogł b.czytelne NIE MA KARWACKICH
J11210 1755 1755-1797 Krakow cicCrac civCrac KAT II 1755-1797 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
1757 1757-62 b.czytelne NIE MA KARWACKICH
1758 1758 NPM CHRZEST dalej NIE MA KARWACKICH do 1758
5-179 1759 1759-72 NPM CHRZEST do 1771 NIE MA KARWACKICH
5-366 1760 1760-1775 WSw ZGONY NIE MA KARWACKICH
1764 1764-68 Krakow pogłowne pogł. NIE MA KARWACKICH


1755 1755 śFL CHRZEST 1755 - Salomea i BALCER KARWACKI zmarły w wieku 60 lat 15 ... 1815 roku SYN Jana i Katarzyny; WNUK Jana i Marianny ???
1760 1760 śFL SLUBY BALCER KARWACKI (ur. ok.. 1760)


1775 1775 Bci ZGONY

1764 Bci
1765 1765 Bci CHRZEST
1776 1776 Bci CHRZEST
1768 1768 Bci CHRZEST
1769 1769 Bci CHRZEST
1770 1770 Bci CHRZEST

1771 1771 Bci CHRZEST
1771 1771 Bci CHRZEST
1772 1772 Bci ZGONY
1774 1774 Bci CHRZEST
1776 1776 NPM SLUBY
1774 1774 Bci ZGONY
1774 1774 Bci ZGONY
1778 1778 Bci CHRZEST
1779 1779 Bci ZGONY
1779 1779 Bci CHRZEST
1779 1779 Bci ZGONY1779 1779 NPM SLUBY

1780 1780 NPM CHRZEST
1781 1781 NPM ZGONY
1783 1783 NPM CHRZEST
1783 1783 NPM ZGONY
1815 1815 śFL ZGONY
1765 1765v8 ????? CHRZEST
1784 1784 śFL CHRZEST
1785 1785 śFL CHRZEST
1787 1787 śFL CHRZEST
1787 1787 śFL CHRZEST
1788 1788 śFL CHRZEST
1788 1788 śFL ZGONY
1789 1789 śFL CHRZEST
1790 1790 śFL CHRZEST
1791 1791 śFL ZGONY
1792 1792 śFL CHRZEST
1794 1794 śFL CHRZEST
1794 1794 śFL ZGONY
1794 1794 śFL ZGONY
5-147 1797 1797-1830 śFL CHRZEST
5-140 1797 1797-1805 śFL ZGONY
1800 1800 śFL CHRZEST
1803 1803 śFL CHRZEST
1804 1804 śFL ZGONY
1810 1810 śFL SLUBY
1819 śFl SLUBY
1769 1769-71 Kraków pogłowne
1769 1769-71 Kraków pogłowne
1765 1765 ????? SLUBY
1768 1768 Bci CHRZEST
1770 1770 Bci CHRZEST

1779 1779 NPM SLUBY
5-360 1787 1778-1797 WSw SLUBY
5-336 1779 1779-1789 WSw CHRZEST
civcasim
1824 1824 Jedrzejow CHRZEST
Jedrzejow
Jedrzejow
Jedrzejow
Jedrzejow
1770 ???? CHRZEST
1751 1751 ???????? CHRZEST
5-334 1752 1752-1767 WSw CHRZEST
1765 1765 NPM SLUBY
1771 1771 NPM CHRZEST
1765 1765 ??????? CHRZEST
1770 1770 Bci CHRZEST
1776 1776 Bci ZGONY


5-359 1766 1766-1778 WSw SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-127 1774 1774-1797 śFL SLUBY NIE MA KARWACKICH
1775 1775 Krakow pogłowne pogł. NIE MA KARWACKICH
5-367 1776 1776-1794 WSw ZGONY NIE MA KARWACKICH


1785 1785 ?
1800 1800
1815 1815 NPM SLUBY
1823 1823
1825 1825
1826 1826 NPM CHRZEST
1828 1828
1776 1776 NPM SLUBY
1776 1776-1797 Bci CHRZEST
1778 1778 NPM CHRZEST


1780 1780-96 BCI CHRZEST nie ma urodzin Karwackich na Kazimierzu
1781 1781-1797 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-79 1784 1784-1797 Bci ZGONY indeks zgonów 1776-1797
5-74 1788 1788-1864 Bci SLUBY od 1799 czytelne NIE MA KARWACKICH + indeks
1788 1788-1864 Bci SLUBY indeks str 171 NIE MA KARWACKICH
5-74 1788 1788-1864 Bci CHRZEST indeks urodzin BRAK KARWACKICH
5-74 1788 1788-864 BCi SLUBY BRAK KARWACKICH
5-337 1790 1790-1796 WSw CHRZEST NIE MA KARWACKICH
J11216 1791 1791 Kraków cicCrac civCrac 1791- 92 nie ma wpisów Karwackich
J11215 1791 1791 Kraków cicCrac civCrac 1791- 94 nie ma wpisów Karwackich
5-219 1793 1793-1797 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-368 1794 1794-1796 WSw ZGONY NIE MA KARWACKICH
5-81 1797 1797-1801 Bci ZGONY NIE MA KARWACKICH
5-361 1797 1797-1825 WSw SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-369 1797 1797-1803 WSw ZGONY NIE MA KARWACKICH
5-220 1797 1797-1810 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-80 1797 1797-1812 Bci ZGONY NIE MA KARWACKICH
5-73 1797 1797-1809 Bci CHRZEST indeks urodzin NIE MA KARWACKICH
5-338 1797 1797-1802 WSw CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5/60 1797 1797-804 BCi CHRZEST indeks BRAK KARWACKICH
5/80 1797 1797-1812 BCi ZGONY BRAK KARWACKICH bardzo czytelne
5-183 1801 1801-04 NPM CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5-184 1805 1805-08 NPM CHRZEST NIE MA KARWACKICH
1809 1809-1847 Bci ZGONY NIE MA KARWACKICH indeks
5-185 1809 1809-12 NPM CHRZEST NIE MA KARWACKICH
5-230 1809 1809-1815 NPM ZGONY BRAK KARWACKICH
5/61 1809 1809-47 Bci CHRZEST BRAK KARWACKICH
1813 1813-1852 Bci ZGONY NIE MA KARWACKICH indeks
5-141 1829 1829-1859 śFL ZGONY NIE MA KARWACKICH mimo okresów cholery
5-148 1830 1830-1849 śFL CHRZEST NIE MA KARWACKICH
1831 1831-1853 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH


1814 WszSw SLUBY
1818 1818 NPM SLUBY
1821 1821 Bci ZGONY
5-221 1822 1811-1827 NPM SLUBY
1826 1826 NPM SLUBY
5-222 1828 1828-1877 NPM SLUBY
1830 1830 NPM SLUBY
1831 1831 NPM ZGONY
1833 1833 NPM ZGONY
1854 1833 Szcz SLUBY
1836 1836 NPM ZGONY
1837 1837 NPM ZGONY
1839 1839 NPM SLUBY
1847 1847 NPM
1842 1842 NPM
1847 1847 NPM
1847 1847 NPM
1847 1847 NPM
1847 1847 NPM
1847 1847 NPM
1854 1854 NPM SLUBY1847 1847 NPM kimś Gno.... Ur 1820 ???
1847 1847-1867 Bci ZGONY NIE MA KARWACKICH
5/62 1848 1848-67 BCi CHRZEST BRAK KARWACKICH
1849 1849 NPM Anton syn Józefa Kawackiego
5-76 1852 1852-1867 Bci SLUBY Indeks zapowiedzi slubnych NIE MA KARWACKICH
5-77 1852 1852=1867 Bci SLUBY indeks małzenstw NIE MA KARWACKICH

1855 1855 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
1856 1856 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
1857 1857 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-223 1858 1858-1863 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-225 1858 1858-1862 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-142 1860 1860-142 śFL ZGONY NIE MA KARWACKICH mimo okresów cholery
5-75 1864 1864-1868 Bci SLUBY indeks małzenstw NIE MA KARWACKICH
5-224 1864 1864-1870 NPM SLUBY NIE MA KARWACKICH
5-75 1864 1864-1868 Bci CHRZEST indeks urodzin BRAK KARWACKICH
5/63 1864 1864-70 Bci CHRZEST BRAK KARWACKICH
5-75 1864 1864-68 Bci SLUBY BRAK KARWACKICH
1865 1865-1870 śFL SLUBY NIE Ma KARWACKICH
5-76 1869 1869-1870 Bci SLUBY indeks małzenstw NIE MA KARWACKICH
5-76 1869 1869-1870 Bci CHRZEST indeks urodzin BRAK KARWACKICH
5-76 1969 1969-70 BCi SLUBY BRAK KARWACKICH
J11206 1795-97 1795-97 Kraków cicCrac civCrac KAT I 1795-1797 ; NIE MA wpisów KARWACKICH
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 651: Korzenie gniazda rytwianskiego w Geskach

Postprzez akarw » 19.01.2019

Aneks 651
KORZENIE GNIAZDA RYTWIAŃSKIEGO
w GIESKACH w parafii Rozprza 10 km na SSW
od Piotrkowa Trybunalskiego


Rodzina 1760 Tomasza Karwackiego i Kunegundy z Gieski par. Rozprza
siostra Tomasza 1760 TERESA KARWACKA de Gieski
1781 9ur luty Andrzej Karwacki
1782 32ur marzec Franciszka honest Karwacki
Rozprza 1781 u 15 1781 9 Andrzej Karwacki Tomasz Kunegunda Rozprza
Rozprza 1782 u 29 1782 32 Franciszka Karwacki Tomasz Kunegunda Rozprza

Rodzina MM 1750 Józefa Bierzynskiego i 1760 Gertrudy de Karwacki/Karwosiecki z Gieski
1784 38ur maj Jan Nepomucen Magnific Dominortum
Bierzyński
1787 2ur styczen Jan Nepomucen Bierzyński
1853 18ur Maciej Karwacki
7 km na SSW od Piotrkowa na Radomsko 1750 TOMASZ KARWACKI i Kunegunda
Rozprza 1784 u 1 1784 38 Jan Nepomucen Bierzyński Józef Gertruda Karwacki Rozprza 10 km na S od Piotrkowa
Rozprza 1787 u 2 1787 2 Jan Nepomucen Bierzyński Józef Gertruda Karwacki Rozprza


Rodzina 1760 Tomasza Karwackiego i Kunegundy dd Jawerskiej rodem z Rozprzy osiadła w Rytwianach
1756- 1826 zgon 124 Kunegunda lat 70
1784 ur 16 Walenty
1790 ur 20 Jan
1788 ur 42 Józef
1784 zgon 16 Walenty
1794-1797 zgon 24 Simon
1799 zgon 121 Grzegorz1784 zgon 16zgon Walenty
1787 zgon 62 Agnieszka
1792 zgon 71 Justyna
1797 zgon 24zgon Simon
1799 zgon 121zgon Grzegorz
1801-1835 zgon 89 Zofia lat 34
** 1733 ? -1819 zgon 258 TOMASZ KARWACKI ur 1750 ? (ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 42/54/1814 rok) mayster kunsztu kowalskiego w Rytwianach i
jego żona KUNEGUNDA ur 1756 z Jaworskich?/Nowakowskich? KARWACKA, rodzice Jendrzeja Karwackiego. ur. 1780 roku oraz Zofii Karwackiej-Rajowej ur. 1800 roku.
TOMASZ w wieku 86 lat zmarł 28 sierpnia 1819 w Staszowie w domu 336 przy ulicy opatowskiej zgłosili Dranciszek schanowski lat 48 i Jan Zoładek lat 50 majstrowie kunsztu szewskiego

** żona 1756 - 1826 KUNEGUNDA KARWACKA z Jaworskich/ Nowakowskich KARWACKA
ASC par, Staszów/zejscia-zgony nr 124/1826 rok: Akt zejścia we wsi Rytwiany 9 października 1826 Jendrzej Karwacki syn i Ignacy Opawski oświadczyli,
że 8 pażdziernika w domu pod numerem 81 o 5 po południu zmarła KUNEGUNDA KARWACKA, wdowa l. 70.


cd. Patrz posty dot. Rytwian


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nowe metryki geneteka 17 styczeń 2017

Rodzina 1790 Kunegundy Karwackiej Oraczewskiej w Rytwianach

1811 ur 93 Jan Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1812 ur 150 Katarzyna Oraczeska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 175 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 74 Apolonia Oraczewska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1818 zgon 174 Franciszek 4 lata Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Staszów
1822 ur 148 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 zgon 302 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1823 ur 273 Jakub Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1827 ur 143 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1829 zgon 43 Tomasz 1 rok Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1836 sl 26 Wincenty Malczewski Antoni, Urszula Apolonia Oraczewska Antoni, Katarzyna Karwacka Staszówrytw

Rodzina 1782 Franciszki karwackiej Prostak w Rytwianach
1811 ur 335 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 220 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1815 zgon 45 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 340 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1820 ur 339 Karolina Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1823 zgon 222 Karolina lat 2 Prostak Józef Franciszka Karwacka Staszów Staszów
1831 zgon 195 Jędrzej lat 40 Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów RytwianyRodzina 1810 Malgorzaty Karwackiej Franciszkowej Kaliny z Rytwian

1826 sl 11 Franciszek Kalina Wojciech, Marianna Grudzień Małgorzata Karwacka Jędrzej, Zofia Cynak Einak Staszów
1829 ur 126 Mikołaj Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1833 ur 75 Leon Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1835 ur 65 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1836 zgon 49 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1837 ur 48 Franciszek Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1839 ur 56 Zofia Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1843 ur 97 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

Rodzina ????
1720 JÓZEF KARWACKI – 1760 subdelegat grodzki Chęciński
1835 zgon 81zgon Michał Karwacki Chęciny Chęciny

Rodzina1816 Franciszki Karwackiej Głowackiej z Rytwian

1839 ur 83 Bartłomiej Głowacki Florian Franciszka c. Andrzeja i Jozefy Michnowskiej Karwacka Staszów Rytwiany

Rodzina 1825 Antoniego Karwackiego i katarzyny w Staszowie
1868 ur 135ur Łukasz Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 50ur Wincenty Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 51 Katarzyna Karwacka Staszów Staszów
1861-1871 zgon 71zgon Jan lat 10 Karwacki Antoni s. Andrzeja i Jozefy Michnowskiej katarzyna Staszów Staszów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo Staszów Rytwiany konsolidacja geneteki 1 październik 2019
konsolidacja plus 15 km od Staszowa

Rodzina 1750 Tomasza Karwackiego i Kunegundy Jawerskiej

Aneks 651 KORZENIE GNIAZDA RYTWIAŃSKIEGO w GIESKACH w parafii Rozprza 10 km na SSW od Piotrkowa Trybunalskiego ...
Rodzina 1760 Tomasza Karwackiego i Kunegundy dd Jawerskiej rodem z Rozprzy osiadła w Rytwianach

1856-1826 zg 124 Kunegunda lat 79 wdowa Karwacka syn Jedrzej Karwacki kowal w majster w Rytwianach lat 48 Staszów Rytwiany 81
1784 ur 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Jawerska Staszów Rytwiany 81
1784 zg 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1785 ur 30 Kunegunda Krystyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1787 ur 52 Agnieszka Franciszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1787 zg 62 Agnieszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1788 ur 42 Józef Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1790 ur 20 Jan Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1792 zg 71 Justyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1797 zg 24 Simon Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1799 zg 121 Grzegorz Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów


1814 sl 61 1878 Jedrzej Karwacki wdowiec Tomasz, Kunegunda Jawerska Józefa Michniowska Maciej, Zofia Michnio Staszów

1785-1811 zg 247 Zofia lat 26 Karwacka Ejnak zona Jendrzeja Kiarwackiego z Rytwian Staszów Rytwiany
1816 ur 97 Franciszka Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1822 ur 281 Marianna Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1838 zg 36 Marianna Karwacka Jędrzej Zofia Staszów Rytwiany
1818 ur 124 Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1820 ur 132 Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniewska Staszów Rytwiany
1825 ur 53 Antoni Karwacki Jędrzej Józefa Mnichowska Staszów Rytwiany
1825 zg 309 Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1825 zg 359 Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Staszów
1828 ur 32 Maciej Karwacki Andrzej Józefa Michlewska Staszów Rytwiany
1845 sl 26 Antoni Karwacki Andrzej, Józefa Michrowska Marianna Nowicka Idzi, Małgorzata Domiec? Staszów
1853 sl 16 Maciej Karwacki Jędrzej, Józefa Michniowska Jadwiga Głowacka Antoni, Marianna Bac Staszów


1820 ur 339 Karolina Bostali Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany


1838 sl 21 Florian Głowacki Marcin, Justyna Elżbieta Karwacka Jędrzej, Elżbieta Staszów
1839 ur 83 Bartłomiej Głowacki Florian Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany


1826 sl 11 Franciszek Kalina Wojciech, Marianna Grudzień Małgorzata Karwacka Jędrzej, Zofia Cynak Staszów
1829 ur 126 Mikołaj Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1833 ur 75 Leon Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1835 ur 65 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1836 zg 49 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1837 ur 48 Franciszek Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1839 ur 56 Zofia Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1843 ur 97 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1857 sl 6 Mikołaj Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Franciszka Gładysz Jakub, Ewa Głowacka Staszów
1862 sl 31 Franciszek Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Magdalena Markowska Michał, Marianna Gacek Staszów
1864 sl 19 Jan Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Wiktoria Anioł Mateusz, Anna Rózga Staszów
1884 zg 114 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany


Jędrzej, Józefa Michniewska
1850 ur 24 Marcianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1850 zg 70 Marcianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1851 ur 60 Jan Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1852 zg 200 Jan Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1858 ur 6 Marianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1858 zg 28 Marianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 ur 110 Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 zg 119 Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 zg 142 Marianna Karwacka dd nowinska Staszów Rytwiany
1860 sl 21 Antoni Karwacki Jędrzej, Józefa Michniewska Katarzyna Bednarska Jan, Marianna Rózga Staszów
1861 ur 76 Jan Karwacki Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Rytwiany
1861-1871 zg 71 Jan lat 10 Karwacki Antoni Katarzyna Staszów Staszów
1863 ur 135 Marianna Karwacka Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Cukrownia
1871 ur 51 Katarzyna Karwacka Antoni Bednarska Staszów Staszów
1873 zg 240 Władysław Karwacki Antoni Katarzyna Staszów Rytwiany
1883 sl 3 Andrzej Kwiecień Agnieszka Wójtowicz Marianna Karwacka Antoni, Katarzyna Bednarska Staszów1812 ur 150 Katarzyna Oraczeska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 74 Apolonia Oraczewska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1836 sl 26 Wincenty Malczewski Antoni, Urszula Apolonia Oraczewska Antoni, Katarzyna Karwacka Staszów
1856 sl 6 Antoni Myśliwiec Tomasz, Zofia Jakubik Apolonia Malczewska Antoni, Kunegunda Karwacka Staszów
1811 ur 93 Jan Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 175 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1818 zg 174 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Staszów
1822 ur 148 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 zg 302 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1823 ur 273 Jakub Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1827 ur 143 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1829 zg 43 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany


1811 ur 335 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 220 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1815 zg 45 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 340 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1823 zg 222 Karolina Prostak Józef Franciszka Karwacka Staszów Staszów
1831 zg 195 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1852 zg 202 Franciszka Prostak Staszów Rytwiany
1881 zg 194 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1881 zg 194 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany1823 sl 389 Jacek Raj Ignacy, Katarzyna Kasprzycka Zofia Karwacka Tomasz, Kunegunda Nowakowska Staszów
1835 zg 89 Zofia Raj Tomasz Jadwiga Staszów Rytwiany
1824 ur 94 Franciszka Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1826 ur 11 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1829 zg 50 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1867 ur 125 Zofia Bąk Jan Katarzyna Karwacka Staszów Rytwiany1856 ur 8 Marianna Karwacka Maciej Jadwiga Głowacka Staszów Rytwiany
1859 zg 62 Marianna Karwacka Maciej Jadwiga Głowacka Staszów Rytwiany
1856 zg 49 Jadwiga Karwacka Staszów Rytwiany
1860 ur 21 Jan Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1862 ur 164 Agnieszka Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1865 ur 203 Szczepan Karwacki Maciej Marianna Sidor Staszów Rytwiany
1867 zg 143 Szczepan Karwacki Maciej Marcianna Sidor Staszów Rytwiany
1868 ur 135 Łukasz Karwacki Maciej Marianna Siudar Staszów Staszów
1871 ur 50 Wincenty Karwacki Maciej Marianna Siudar Staszów Staszów
1874 ur 128 Katarzyna Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1874 zg 182 Katarzyna Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1876 ur 164 Marianna Karwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1876 ur 164ur Marianna Karwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1876 ur 164 Marianna Karwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1878 zg 4 Jan Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1878 zg 4zg Jan lat17 Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1878 zg 4 Jan Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1880 ur 22 Walenty Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1880 ur 22ur Walenty Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1880 ur 22 Walenty Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1881 zg 194zg Marianna lat 70 Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1884 zg 92 Waleria Strzałkowska Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1884 zg 92 Waleria Strzałkowska Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1884 sl 10 Stanisław Strzałkowski Jan, Franciszka Miśkiewicz Agnieszka Karwacka Maciej, Marcianna Siudara Staszów
1884 ur 68 Jan Strzałkowski Stanisław Agnieszka Karwacka Staszów Rytwiany1879 sl 10 Piotr Karwacki Maciej, Marcianna Siudara Marianna Pawełek Tomasz, Agnieszka Kazimierska Staszów
1879 sl 10 Piotr Karwacki Maciej, Marcianna Siudara Marianna Pawełek Tomasz, Agnieszka Kazimierska Staszów rytwiany
1879 sl 10 Piotr Karwacki Maciej, Marcianna Siudara Marianna Pawełek Tomasz, Agnieszka Kazimierska Staszów
1879 ur 201 Agnieszka Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1879 ur 201 Agnieszka Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1879 ur 201 Agnieszka Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1882 ur 69 Marianna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1884 ur 136 Franciszek Karwacki Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany1884 ur 186 Waleria Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Rytwiany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka 10 XII 2019

1784 ur 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1785 ur 30 Kunegunda Krystyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1787 ur 52 Agnieszka Franciszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1788 ur 42 Józef Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1790 ur 20 Jan Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1823 sl 389 Jacek Raj Ignacy, Katarzyna Kasprzycka Zofia Karwacka Tomasz, Kunegunda Nowakowska Staszów
1824 ur 94 Franciszka Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1826 ur 11 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany1811 ur 93 Jan Oraczewski Antoni 1785 Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1812 ur 150 Katarzyna Oraczeska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 175 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 74 Apolonia Oraczewska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 ur 148 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1823 ur 273 Jakub Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1827 ur 143 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1836 sl 26 Wincenty Malczewski Antoni, Urszula Apolonia Oraczewska Antoni, Katarzyna Karwacka Staszów
1856 sl 6 Antoni Myśliwiec Tomasz, Zofia Jakubik Apolonia Malczewska Antoni, Kunegunda Karwacka Staszów
1811 ur 335 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 220 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 340 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1820 ur 339 Karolina Bostali Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1814 sl 61 Jedrzej Karwacki Tomasz, Kunegunda Jawerska Józefa Michniowska Maciej, Zofia Michnio Staszów
1816 ur 97 Franciszka Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1818 ur 124 Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1820 ur 132 Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniewska Staszów Rytwiany
1822 ur 281 Marianna Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1825 ur 53 Antoni Karwacki Jędrzej Józefa Mnichowska Staszów Rytwiany
1828 ur 32 Maciej Karwacki Andrzej Józefa Michlewska Staszów Rytwiany
1853 sl 16 Maciej Karwacki Jędrzej, Józefa Michniowska Jadwiga Głowacka Antoni, Marianna Bac Staszów
1860 sl 21 Antoni Karwacki Jędrzej, Józefa Michniewska Katarzyna Bednarska Jan, Marianna Rózga Staszów1838 sl 21 Florian Głowacki Marcin, Justyna Elżbieta Karwacka Jędrzej, Elżbieta Staszów1839 ur 83 Bartłomiej Głowacki Florian Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany


1826 sl 11 Franciszek Kalina Wojciech, Marianna Grudzień Małgorzata Karwacka Jędrzej, Zofia Cynak Staszów
1829 ur 126 Mikołaj Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1833 ur 75 Leon Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1835 ur 65 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1837 ur 48 Franciszek Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1839 ur 56 Zofia Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1843 ur 97 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1857 sl 6 Mikołaj Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Franciszka Gładysz Jakub, Ewa Głowacka Staszów
1862 sl 31 Franciszek Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Magdalena Markowska Michał, Marianna Gacek Staszów
1864 sl 19 Jan Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Wiktoria Anioł Mateusz, Anna Rózga Staszów


1845 sl 26 Antoni Karwacki Andrzej, Józefa Michrowska Marianna Nowicka Idzi, Małgorzata Domiec? Staszów
1850 ur 24 Marcianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1851 ur 60 Jan Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1858 ur 6 Marianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 ur 110 Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany


1884 ur 68 Jan Strzałkowski Stanisław Agnieszka Karwacka Staszów Rytwiany
1861 ur 76 Jan Karwacki Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Rytwiany
1863 ur 135 Marianna Karwacka Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Cukrownia
1883 sl 3 Andrzej Kwiecień Agnieszka Wójtowicz Marianna Karwacka Antoni, Katarzyna Bednarska Staszów


1867 ur 125 Zofia Bąk Jan Katarzyna Karwacka Staszów Rytwiany


1856 ur 8 Marianna Karwacka Maciej Jadwiga Głowacka Staszów Rytwiany


1860 ur 21 Jan Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1862 ur 164 Agnieszka Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1865 ur 203 Szczepan Karwacki Maciej Marianna Sidor Staszów Rytwiany
1874 ur 128 Katarzyna Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1876 ur 164 Marianna Karwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1880 ur 22 Walenty Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1879 sl 10 Piotr Karwacki Maciej, Marcianna Siudara Marianna Pawełek Tomasz, Agnieszka Kazimierska Staszów
1884 sl 10 Stanisław Strzałkowski Jan, Franciszka Miśkiewicz Agnieszka Karwacka Maciej, Marcianna Siudara Staszów


1884 ur 186 Waleria Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Rytwiany
1887 ur 92 Stanisław Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Staszów1879 ur 201 Agnieszka Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1882 ur 69 Marianna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1884 ur 136 Franciszek Karwacki Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1886 ur 181 Katarzyna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany


1868 ur 135 Łukasz Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 50 Wincenty Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 51 Katarzyna Karwacka Staszów Staszów
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 652" Gniazda parafii Iwaniska

Postprzez akarw » 20.01.2019

Aneks 652: Gniazda parafii iwaniska

Gniazdo Iwaniska geneteka 17 styczeń 2019

Rodzina Marianny Karwackiej Czub z Iwanisk
1890 ur 73 Zofia Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1890 ur 74 Marianna Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów

Rodzina Marianny Karwackiej Górczynskiej z Wygiełzowa
1892 ur 24 Jan Górczyński Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1893 ur 190 Walenty Górczyński Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1895 ur 202 Aniela Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1898 ur 19 Józefa Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska WygiełzówRodzina Józefy Karwackiej Kijanki z Iwanisk
1892 ur 67 Jan Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska


Rodzina Anny Karwackiej Switanowskiej / Suchanowskiej z Iwanisk
1892 ur 106 Władysław Switanowski Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka
1894 ur 193 Marianna Suchanowska Marceli Anna Karwacka Iwaniska WierzbkaRodzina Anny Karwackiej Serwinowskiej z Iwanisk
1898 ur 89 Stanisław Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1900 ur 63 Józef Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1901 ur 55 Józefa Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1903 ur 115 Marianna Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1908 ur 224 Janina Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska

Rodzina Jana Karwackiego i Marianny Potockiej z Iwanisk
1899 ur 24ur Roman Karwacki Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska
1902 ur 58 Józefa Karwacka Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska


Rodzina Stanisława Karwackiego i Heleny kijanki z Iwanisk
1900 ur 186ur Wincenty Edward Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1902 ur 177ur Marian Władysław Karwacki Stanisław Eleonora Kijanka Iwaniska Iwaniska
1904 ur 200 Eugenia Cecylia Karwacka Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1909 ur 190ur Franciszek Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska IwaniskaRodzina Antoniego Karwackiego i Barbary Maj / Marianny Gilewskiej z Planta
1903 ur 210ur Władysław Karwacki Antoni Barbara Maj Iwaniska Planta
1911 ur 13 Marianna Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta
1912 ur 10 Eugenia Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta

Rodzina Marianny Karwackiej Michalskiej z Wygiełzowa
1900 ur 3 Marianna Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1902 ur 61 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1904 ur 153 Zofia Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1907 ur 20 Aniela Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1909 ur 186 Ludwik Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1912 ur 145 Piotr Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1913 ur 128 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska


Rodzina Adama Karwackiego i Franciszki Słapek z Łopacianki i Marianów
1904 ur 177ur Adam Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Łopacionko
1908 ur 203 Marianna Karwacka Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1913 ur 60ur Władysław Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1915 ur 105ur Jan Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

iwaniska

1850 BODUSZÓW IWANISKA
(m. Klimontowem a Opatowem)
Niagara Falls/Buffalo NY

?????????????????
JAN KARWACKI z Opacenki, ojciec synów
1885 WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO z Boduszowa ;
....WŁADYSŁAW KARWACKI
1889 STANISŁAWA KARWACKIEGO z Boduszowa ur. 1889,
(synowie JANA ADAMA KARWACKIEGO z Opacenki), brat STANISŁAWA, mąż FRANCISZKI
1889 1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros /(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY
1884 ADAM KARWACKI syn Karoliny i J....maz Franciszki Karwackiej
1913/ADAM KARWACKI, Opacienka ;. Radom ; Ros (OPACIONKA na N od Jasła i S od Pilzna ???????/Rosja, ur. 1884, przez Breme do USA 15.II.1913, l. 29, syn Karoliny i …. :;żonaty z FRANCISZKĄ Karwacką, Opacienka, Rosja, jedzie do brata STANISŁAWA KARWACKIEGO, zam. Kościuszki 223 , Niagara Falls, NY

*** 1881 ADAM KARWACKI ur w grudniu 1881/par. Kiełczany poz. 86 syn Stanisława Karwackiego (1848) lat 33 i Marianny z Grzesików lat 23 (1858); swiadkowie Antoni Grzesik i Macieja Przybyły; chrzestny MICHAŁ KARWACKI

1889 1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros /(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY
1913/ADAM KARWACKI, Opacienka ;. Radom ; Ros (OPACIONKA na N od Jasła i S od Pilzna ???????/Rosja, ur. 1884, przez Breme do USA 15.II.1913, l. 29, syn Karoliny i …. :;żonaty z FRANCISZKĄ Karwacką, Opacienka, Rosja, jedzie do brata STANISŁAWA KARWACKIEGO, zam. Kościuszki 223 , Niagara Falls, NY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


BODUSZÓW GNIAZDO SANDOMIERSKIE…Boduszów,
* MARIANNA KARWACKA (matka)
OJCIEC WŁADYSŁAWA i EDWARDA KARWACKICH, syn ............?

** WŁADYSŁAW KARWACKI WŁADYSŁAW KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?) przeciw
** EDWARD KARWACKI
** JAN KARWACKI
** STANISŁAW KARWACKI
** MARIANNA KARWACKA
** KAZIMIERZ KARWACKI

WŁADYSŁAW KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?) przeciw (Boduszów, Gdynia, Inowrocław, Edward, Jan, Kazimierz, Stanisław, Władysław Karwacki)
KAZIMIERZOWI KARWACKIEMU (Boduszów) ustalenie praw spadkowych 1949-1950
po MARIANNIE KARWACKIEJ Boduszowa; wniosek o odtworzenie aktu zgonu Marianny Karwackiej 1949-1949; Marianna Karwacka, Kazimierz Karwacki, boguszów, Gdynia);
wniosek Kazimierza KARWACKIEGO i innych przeciw WŁADYSŁAWOWI i innym, o stwierdzenie praw spadkowych po Mariannie Karwackiej (Boduszów);… Marianna, Edward, Jan, Kazimierz, Władysław (Boguszów, Gdynia); EDWARD KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?) JAN KARWACKI (Gdynia, Inowrocław ?)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 IWANISKA

1867 JAN KARWACKI ur. 1867, mąż Marianny z Potockich, ojciec Romana
zona Marianna z Potockich
Iwaniska Akt 24/ ur. 5 luty 1899 Jan Karwacki l. 32 zgłosił urodziny z niego i żony Marianny z domu POTOCKIEJ l. 40 syna ROMANA Karwackiego. Chrzestni: Tomasz Botorowicz i Marianna Kosowicz. Akt 101 zgonu/ 30V/11VII 1896 zmarła Teodozja z Kłosińskich POTOCKA, lat 55..pochodzenie NN (Matka Marianny Potockiej-KARWACKIEJ ?) Akt ślubu !2 lutego 1927 w Iwaniskim kościele ROMAN KARWACKI zawarł ślub z panną Joanna z Zajdlów
^ 1899 ROMAN KARWACKi syn Jana i Marianny z Potockich
^ zona Joanna z Zajdlów
Akt 24/ ur. 5 luty 1899 Jan Karwacki l. 32 zgłosił urodziny z niego i żony Marianny z domu POTOCKIEJ l. 40 syna ROMANA Karwackiego. Chrzestni: Tomasz Botorowicz i Marianna Kosowicz. Akt 101 zgonu/ 30V/11VII 1896 zmarła Teodozja z Kłosińskich POTOCKA, lat 55..pochodzenie NN (Matka Marianny Potockiej-KARWACKIEJ ?) Akt ślubu !2 lutego 1927 w Iwaniskim kościele ROMAN KARWACKI zawarł ślub z panną Joanna z Zajdlów


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1848 STANISŁAW KARWACKI (1848 lub 1849 lub 1851) i
żona MARIANNA z Grzesików (1857 lub 1858) z KEIŁCZYANY !!!! (nazwa KIEŁCZYNA)
rodzice Walentego 1878, Jana 1879, adama 1881, Wojciecha 1883, Antoniego 1885, Franciszka 1885
** 1870 ANTONI KARWACKI z Miłoszewicz, ojciec Jana 1889, Anny 1894 i (?) Stanisława 1896
1889 STANISŁAW KARWACKI z Boduszowa ur. 1889,
(synowie JANA ADAMA KARWACKIEGO z Opacenki), brat STANISŁAWA, mąż FRANCISZKI 1889 1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros /(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY

???????
** 1878 STANISŁAW KARWACKI, ur, 1878 z Iwanisk.. STANISŁAW KARWACKI, ur, 1876 żona HELENĄ KARWACKĄ w Iwaniskach
1878-1876
1906/STANISŁAW KARWACKIi, Givaniski, ur.1878, przez Antwerpie w USA 7.III.1906/ l. 28, żonaty, piśmienny, do Bufallo na zaproszenie szwagra Ignacego Sewinowskiego,
1909/ STANISŁAW KARWACKI, Buffalo, N.Y. ur.1876, przez Antwerpie powrót do USA 8.XI.1909, l.33; żonaty z HELENĄ KARWACKĄw Iwaniskach, w Buffalo u szwagra Ignacego Serwinieskiego, Buffalo NY.
1877 STANISŁAWKARWACKI (1877/8) mąż Heleny z Kijanków ojciec

^^^ 1900 WINCENTEGO EDWARDA ks. KARWACKIEGO ur. 11.IX.1900 syn STANISŁAWA (ur.1877) KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków.
KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków. Iwaniska, dawne miasto, położone nad rzeką Koprzywianką dopływem Wisły, wśród malowniczych wzgórz, zostało założone w...
...Z parafii pochodzą: ks. W. Karwacki,

Ks. Rektor Wincenty Karwacki !Za radą p. Jana z Archiwum Państwowego udaję się do Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Jego Kustosz jest nieufny, ale notuje nazwisko i obiecuje sprawdzić na jutro. Powracam więc nazajutrz i otrzymuje do ręki oryginalna teczkę personalną ks. Wincentego Karwackiego.
Wincenty Edward Karwacki ur. 11.IX.1900 w Iwaniskach jako syn STANISŁAWA (stolarza) i Heleny z Kijanków KARWACKICH. (wg metryki w poz `186/1900 16 września stawił się Stanisław Karwacki, l. 23). W latach 1911-1917 chodzi do szkoły w Iwaniskach, w czasie wojny pracuje w gminie i pomaga ojcu w warsztacie stolarskim. W trakcie I wojny postanawia jednak powrócić do nauki. Korzystając z pomocy miejscowego nauczyciela przygotowuje się do egzaminu wstępnego do IV klasy nowozałozonego gimnazjum realnego w Opatowie. Zdaje go 22 czerwca 1918 roku. W Opatowie był dwa lata pod opieką dyrektorów ks. ks. prorektorów Eugeniusza Kapusty, Jana Kapusty. Po ukończeniu klasy V 10 maja 1920 Wincenty Edward Karwacki wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie składa śluby subdiakońskie 27.II.1926, diakońskie 20.III.1926, kapłańskie 29.V.1926 r. Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca.

9 lipca 1926 roku ks. Wincenty otrzymuje powołanie biskupa sandomierskiego na prefekta szkól powszechnych w Radoszycach..
22 kwietnia 1929 ks. Wincenty kieruje do kurii prośbę o zwolnienie z prefektury szkolnej w Radoszycach z powodu zdrowia, uciążliwego kaszlu oraz naznaczenie na stanowisko wikariusza.
22 lipca 1929 ks. Wincenty Karwacki skierowany na prefekta w Końskich
30 września 1930 ks. Wincenty Karwacki prosi o zwolnienie z prefektury w Końskich i przeniesienie na wikariat. Diagnoza dr M. Majewskiego z dnia 4. X. 1930 w Krakowie potwierdza dolegliwości (wrzód rogówki, choroba róży w nosie, gardle, egzema). Stan zdrowia utrudnia mu kontakt z uczniami i wiernymi.
1 grudzień 1930 ks. Wincenty Karwacki otrzymuje powołanie do Zwolenia
22 grudnia 1930 r proboszcz zwoleński otrzymuje obietnice biskupią przeniesienia ks. W. Karwackiego na inna parafie.
24 marzec 1931 r – Powołanie do Górki Pusławskiej/Jaroszynskiej ... wymiana listów z biskupem sandomierskim.
30 styczeń 1935 od 16 stycznia nominacja na prefekta w Klimontowie, ale jeszcze nie ma dyspozycji opuszczenia Mnina.
1 lutego 1935 – telegram z kurii z poleceniem opuszczenia Mnina
16 lipiec 1942 – adm. Diec. Bp Jan Kanty Lorek powołuje ks. W. Karwackiego do Skotnik Sandomierskich na wikariusza ekonoma
17 lipca 1942 – polecenie zdania do jesieni egzaminu konkursowego, warunkującego powołanie na probostwo. Równocześnie proboszcz klimontowski przejmuje od Rektora ks. Karwackiego opiekę nad kolegiata św, Jacka, odrębnego rektora nie będzie, natomiast opiekę przejmą prefekt lub wikary. Ks. Karwacki zdaje egzamin 30 kwietnia 1943,
20 maja 1943 – powołanie ks. Karwackiego na probostwo w Skotnikach Sandomierskich.
8.VI.1949 Ks. Wincenty Karwacki zapada na reumatyzm, bierze urlop na leczenie w Busku, ustalając zastępstwo z proboszczem w Samborzcu i księdzem z Koprzywnicy.
27.IV.1958 nominacja ks. Karwackiego na proboszcza do Jedlińsk w pow. Białobrzegi. 10.V.1958 zastrzeżenia WRN do tej nominacji.
8. VIII.1967 ks. W. Karwacki odmawia przyjęcia nominacji na parafie Dąbrowa n. Czarną
24.IX.1974 ks. W. Karwacki w liście do Biskupa przedstawia potrzeby niszczejącego kościoła w Jedlińsku, a zarazem brak sił i zdrowia na podjecie tego wysiłku w wieku 74 lat, zrzekając się probostwa w Jedlińsku i prośbą o przeniesienie do Domu Księży Emerytów. W osobistych listach do Ekscelencji Biskupa (prawdopodobnie przyjaciela ks. Karwackiego) szczegółowo opisuje przebieg operacji i leczenia (rak prostaty, pecherza).
20 V. 1976 – uroczyste pismo ks. bpa Gołebiowskiego z okazji 50 lecia kapłaństwa ks. Wincentego Edwarda Karwackiego z rąk bpa Marcina Ryxa.
Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca 1977.

(patrz tez Galeria KLIMONTÓW)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 KLIMONTÓW

* ZBIGNIEW KARWACKI s..../Klimontów, ojciec Bogdana (obecnie Wysoka.Maz.) i
Andrzeja (obecnie Kraków-Pilotów)
^^ BOGDAN KARWACKi Wysoka Mazowiecka
*** MACIEK KARWACKI Wysoka Maz
MACIEJ KARWACKI s. Bogdana/Wysoka Mazowiecka/Korzenie Klimontów
^^ ANDRZEJ KARWACKi w Krakowie – poeta
....................
*** ZBIGNIEW KARWACKI l.25 /Klimontów kuzyn Macieja z Wysokiej Maz.

ks. ANDRZEJ KARWACKI

? ANDRZEJ KARWACKI, Ksiądz był ostatnim rektorem kościoła podominikańskiego w Klimontowie Sandomierskim. Od czasów po I wojnie światowej do dziś mieszczą się w budynkach poklasztornych szkoły, najpierw powszechne, po II wojnie - liceum ogólnokształcące. Świątynia od początku wieku aż do 1942 r. była kościołem rektoralnym. W lipcu tego roku, na prośbę nowego proboszcza ks. Tomasza Zadęckiego, biskup sandomierski Jan Lorka zniósł kościół rektoralny, oddając go we władnie proboszczom klimontowskim. Ostatnim rektorem kościoła podominikańskiego był ks. A. Karwacki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 GORZKÓW 4 km na S od Iwanisk linia z Kiełczyna po Szczepanie 1880 ....az do Garlicy koło Krakowa
Na trasie szlaku genealogicznego Karwackich w GARALICY MUROWANEJ spotkanie z symapatycznym Panem Janem Karwackim i jego starszym synem Pawłem Karwackim. Pan Jan jest byłym pracownikiem AR Kraków, tam tez w Gospodarstwie Ogrodniczym AR pracuje jego zona Danuta: Korzenie swoje wywodza z Gorzkowa k. Staszowa:
GENERACJA XVII - 1880
Gniazdo Gorzków k. Staszowa
* 1880 SZCZEPAN KARWACKI i jego 1 sza zona ANIELA KARWACKA (w czasie wojny zginęła w sadzie, przypadkowo postrzelona przez Niemców; osierociła dzieci Jana i Ewę
GENERACJA XVIII - 1910
Gniazdo Gorzków k. Staszowa
dzieci Szczepana i Anieli :
^^ 1910 JAN KARWACKI ożeniony z Genowefą, ojciec Jana
^^ EWA KARWACKA , żyła w Starachowicach 102 lata
GENERACJA XIX - 1940
Gniazdo Gorzków k. Staszowa / Garlica Murowana pod Krakowem
*** 1940 JAN KARWACKI (rocznik 1952) ożeniony z Danutą Barabasz od 20 lat zamieszkali w Garlicy Murowanej, rodzice Pawła, Łukasza, Anety, Doroty; są krewnymi Joanny Karwackiej z Czarnego Dunajca
GENERACJA XX - 1970
Gniazdo Gorzków k. Staszowa/ Garlica Murowana pod Krakowem
Dzieci JANA i Danuty Barabasz Karwackich:
^^^^ 1970 PAWEŁ KARWACKI
^^^^ ŁUKASZ KARWACKI
^^^^ ANETA KARWACKA
^^^^DOROTA KARWACKA


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1800 UŁANOWICE /KLIMONTÓW GNIAZDO SANDOMIERSKIE /..
13 km na W od Straczkowo, 16 km na NWW od Koprzywnicy
* 1804 – 1874 EWA KARWACKA , ur. 1804 w ????
Akt zgonu 17/1874. 3/13 listopada o godż 14.00 stawił się Jakub Fras 25 lat i Andrzej Gresek lat 32 i oświadczyli, że w Klimontowie zmarła ogodz. 9.00 EWA KARWACKA córka nieznanych z imienia rodziców – lat 70.
Syn EWY KARWACKIEJ 1804-1874 zmarła w Klimontowie ...
**1820 TOMASZ KARWACKI i Aniela z Zamenowskich z Ułanowic rodzice Michała ur 1848, dziadkowie Bolesława 1893-1960 w Klimontowie
Syn Tomasza Karwackiego i Anieli..
***1848 MICHAŁ KARWACKI i 1849 Marianna Koszarska
Akt ślubu. str 7/ 3/15 lipiec 1872 roku w obecności Piotra Kwiecińskiego, Mikołaja Kudalewicza l. 47 mieszczan klimontowskich zaszło religijne małżeństwo pomiędzy: MICHAŁEM KARWACKIM... ze wsi UŁANOWICE (5 km na zachód od Klimontowa) , lat 24, synem TOMASZA KARWACKIEGO i Anieli/Anety z d. Zamenowskiej oraz MARIANNY KOSZARSKIEJ, c. Tomasza i nieżyjącej Franciszki ze Skoczeskich.
Akt urodzeń 37/ 10/22 październik 1893 o 15.oo stawił się MICHAŁ KARWACKI, l. 45 i zgłosił, że o godz. 8 rano urodził się chłopiec z niego i Marianny Koszarskiej, l. 44.; nadano mu imię BOLESŁAW KARWACKI. ZMARŁ 28.VI.1960 r.
Wnuk Tomasza i Anieli Zamenowskiej
Syn Michała i Marianny Koszarskie
****1893 – 1960 BOLESŁAW KARWACKI
1893 BOLESŁAW KARWACKI 1893-1960 (w Klimontowie) s Michała 1848 i Marianny Koszarskiej (ślub w Klimontowie wrzesień 1872/akt 7, wnuk Tomasza i Anieli Zamenowskiej Karwackich )

BOLESŁAW KARWACKI, ur, 1884 ze Szczeglic
1912/BOLESŁAW KARWACKI/ KARWOCKI, Szczeglice, k. KlimontowaRussia/ ur.1884, USA 1912,l/28
Szczeglice k. Klimontowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szczeglice 12 V 2019

SZCZEGLICE pomiedzy Staszowem a Opatowem
1878 ur 2 Franciszek zm w Opatowie 1953 Karwacki Jan 33 Teresa 24 Wójcik Szczeglice Moszyny 2,5 na SW
1880 ur 49 Agnieszka Karwacki Jan 40 Teresa 38 Wójcik Szczeglice Moszyny

1881 slub 10 Jan Majka 27 z Wysokie Małe Szymon, Franciszka Wyrzykowska Anna Safader lat 20 z Wolicy Antoni, Marianna Karwacka Szczeglice

1884 ur 59 Adam Karwacki Marcin 30 Ewa 30 Usak Szczeglice SzczeglicexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDzieci ..... i P petroneli z Grudniów
1849 PIOTR KARWACKI lat 31 urodzony we wsi Penzyławjeszvcze prichod Szcz... syn zmarłego Bor.... i Petroneli z Grudniów... we wsi Ułanowice.... z 1861 AGNIESZKĄ Stojnowska lat 19; wzieli ślub 19 X 1880
żona Agnieszka Stojnowskaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Geneteka lipiec - sierpień 2019

1870 ur 38 Marianna Safader Antoni Marianna Karwacka Szczeglice m Bogoria a Iwaniskami Wolica 2 km na S od Szczeglic
1881 sl 10sl Jan Majka27 Szymon, Franciszka Wyrzykowska Anna Safader 20 Antoni, Marianna Karwacka Szczeglice wolica


1874 ur 43 Julianna Sochanowski Marceli Anna Karwacka Szczeglice Wolica
1875 ur 55 Jan Sochanowski Marceli Anna Karwacka Szczeglice Wolica
1875 ur 56 Wincenty Sochanowski Marceli Anna Karwacka Szczeglice Wolica
1870 ur 4ur Franciszka Karwacki Jan 29 Teresa 19 Wójcik Bogoria pow. Staszowski m Staszowem a Iwaniskami Mała Wieś
1871 ur 47ur Marianna Karwacki Jan 35 Teresa 21 Wójcik Bogoria pow. staszowski Mała Wieś
1873 zg 10zg Franciszka Karwacki Jan Teresa Wójcik Szczeglice Grzybów
1874 ur 53 Magdalena Karwacki Jan Teresa Łojek Szczeglice Grzybów
1874 zg 44zg Magdalena Karwacki Jan Teresa Wójcik Szczeglice Grzybów
1875 ur 45 Rozalia Karwacki Jan Teresa Wójcik Szczeglice Moszyny
1878 ur 2 Franciszek Karwacki Jan Teresa Wójcik Szczeglice Moszyny
1880 ur 49 Agnieszka Karwacki Jan Teresa Wójcik Szczeglice Moszyny


1884 ur 59 Adam Karwacki Marcin Ewa Usak Szczeglice Szczeglice

1884 ur 32 Jan Terech Wincenty Ewa Karwacka Bogoria pow. staszowski Mała Wieś
1881 ur 51 Julianna Terech Wincenty Ewa Karwacka Bogoria pow. staszowski Mała Wieś


1884 ur 117 Zofia Karwacka Bronisław Helena Cyrałkowska Bieliny Kapitulne 10 km na E od kielc Bieliny Kapitulne


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 26 list 2019

1918 sl 25 Józef Karwacki wdowiec Jakub, Marianna Suska Aniela Baran panna Wincenty, Marianna Słowik Iwaniska

1914 ur 61 Stanisława Karwacka Antoni Józefa Maciąg Waśniów Kotarszyn

1905 sl 16 Piotr Ruciński Antoni, Konstancja Pokrzywnicka Bronisława Kijanka Piotr, Józefa Karwacka Iwaniska
1916 sl 13 Adam Kijanka Piotr, Józefa Karwacka Józefa Kardas Teofil, Antonina Wiącek Iwaniska


1906 sl 18 Jan Danek Józef, Marianna Karwacka Aniela Majka Jan, Marianna Zaleska Iwaniska

1910 sl 2 Jan Górczyński Jan, Franciszka Czub Zofia Czub Mikołaj, Marianna Karwacka Iwaniska


1911 sl 33 Jan Górczyński Franciszek, Marianna Karwacka Marianna Nowak Jan, Marianna Grzesiak Iwaniska
1912 sl 10 Walenty Górczyński Franciszek, Marianna Karwacka Władysława Nowak Marianna Nowak Iwaniska

1912 sl 37 Józef Kućma Walenty, Marianna Karwacka Balbina Madej Maciej, Antonina Michalska Iwaniska
1916 sl 11 Marcin Czub Mikołaj, Maria Karwacka Stefania Isser Paweł, Barbara Papaj Iwaniska
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 653: geneteka 17 styczeń 2019

Postprzez akarw » 20.01.2019

Aneks 653

geneteka 17 styczen 2019 - 19 marzec 2019


kujawsko pomorskie

Rodzina 1770 Antoni Karwacki i Marianna rodzice Marianny 1v Czajkowskiej 2v Komorkowskiej

1826 sl 10slsl Antoni Komorkowski wdowiec Stanisław, Marianna Łazienska Marianna wdpwa po Janie Czaykowska dd Karwacka Antoni, Marianna Rypin


Rodzina 1770 Antoni Karwacki i Marianna rodzice Sebastiana Karwackiego ?

1829 skub 2 slub Sebastian Karwacki Marianna Trzezińska Straszewo 7 km SW od Ciechocinka

??????

1794 sl Wojciech Karwacki Marianna Czartoriska Szczuka 2 km na S od Brodnicy

1754 ur 775 Marianna Czartoryska Adam Marianna Miastkowo Czartoria
czartoiska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lodzkie

Rodzina 1830 Józefa Karwackiego i Elzbiety Zielinskiej z Dmosin Kuźmy

1857 zgon 63zgon Jakób Szymczak Mikołaj Rozalia Karwacka Dmosin Dmosin
1859 ur 32ur Wojciech Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy

Rodzina 1830 Jozefa Karwackiego i Katarzyny Talarowskiej z Lubartowa
1855 slub Karwacki Józef Talarowska Katarzyna O: Tomasz, M: Karolina Dotryńska ?
1902 ur 5061ur Seweryn Karwacki Władysław lat 32 Joanna ;at 29 Zajdlic Łódź św. Krzyż
Łódź NMP 1899/sl 695 Władysław Karwacki Józef i Katarzyna Talarowska & Joanna Zeidlitz Jóef Zaidlic i jozefa Brzezińsk
Karwaccy aneks 373:Geneteka łódzka; nowe metryki
... Gralko & Józefa Malińska Marcin Antonina Okuń Łódź NMP 1899/sl 695 Władysław Karwacki Józef i Katarzyna Talarowska & Joanna Zeidlitz Jżóef Zaidlic i
jozefa Brzezińska Łódź NMP 1836- 1885/sl 156 Wojciech lat 49 wdowiec po Jadwidze Brusek Karwacki ur. W kaliszu wies prugachat Andrzej I Jadwiga ...

lodzkie

1790-1850 zg 66zg Franciszka lat 60 Jackowskakarwacka Maciey Zofia Bogdanów Dobiecin


1865 sl 5sl Wojciech Karwacki Wojciech, Franciszka Pulkowska Maryjanna Pakuła Andrzej, Łucja Bartczak Dmosin kuzmy


1866 ur 78ur Piotr Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1869 ur 20ur Walenty Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy


1866 sl 16sl Józef Nowakowski Walenty, Marcyjanna Małgorzata Brzezińska Walenty, Wiktoryja Dmosin


1867 zg 66zg Rozalija Szymczak Walenty Dmosin Kuzmy


1865 ur 139u Adam Masłowski Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków
1868 ur 26ur Józefa Masłowska Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków
1868 zg 64zg Józefa Masłowska Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków
1870 ur 15ur Walenty Masłowski Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków1868 zg 17zg Jan Karwacki Walenty Jadwiga Dmosin Kuzmy1871 sl 22sl Wawrzyniec Kopania Stanisław, Joanna Krygier Julijanna Karwacka Wawrzyniec, Ewa Szkup Dmosin


1871 zg 22zg Józef Karwacki Wojciech Franciszka Pulkowska Dmosin Kuzmy


1873 ur 70ur Helena Gabrys Piotr 1842 Anna lat 31 Karwacka Łódź NMP Łódź


1873 ur 595ur Franciszek Ciupinski Józef 1845 Katarzyna lat 28 Karwacka Łódź NMP Łódź


1836,188 sl 6sl Adam lat 44 wdowiec Karwacki Filip, Salomea Józefa Nowakowa wdowa Łukasz, Maryanna Bałdrzychów bratków dolny


1912 sl 17sl Antoni Karwacki Franciszek, Marcyjanna Zasada Antonina Szmichowska Andrzej, Franciszka Sasin Kołacinek (mariawici) pieńki kołackie
1913 ur 90ur Władysław Karwacki Antoni Antonina Szmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa


1913 sl 9sl Jakob Piórkowski ur w Woli Cyrusowej Antoni, Antonina Karwacka Władysława Janeczek Antoni, Wiktorja Zaleska Kołacinek (mariawici)1912 sl 13sl Wojciech Pietrasiak Józef, Józefa Kacprzyk Józefa Karwacka Franciszek, Katarzyna Kubiak Kołacinek (mariawici)
1913 zg 15zg Czesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1914 ur 11ur Bolesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 zg 1zg Bolesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa

1915 ur 14ur Stanisława Karwacka Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 zg 3zg Władysław Karwacki Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1916 zg 3 Stanisława Karwacka Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa


1923 zg 1346zg Władysław Karwacki robotnik kawaler lat 26 Józef z Psar Konstancja Wierucka Łódź NMP zgłosił Stanisław Karwacki Sokolnik


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

malopolskie


Rodzina 1788 Teresy Karwackiej Dominikowej Franckiej w Miechowie

1834 slub 13sl Stanisław Masłowski Paweł, Salomea Brzechwiński Józefa Francki Dominik, Teresa Karwacki Miechów
1856 sl 29sl Maksymilian Francki Dominik, Teresa Karwacki Gabriela Jakubowski Józef, Karolina Laskowski Miechów


Rodzina 1820 Urszuli Karwackiej Kowalkowskiej z Tczycy miechowskiej
1867 sl 16sl Jan lat 27 sluzacy wdowiec Kucharski zm.Wojciech, Zofia Janus, z jaksic Marianna lat 22 sluzaca w jaksicach ur w Tczycy Kowalkowski zm.Piotr, Urszula Karwacki z Tczycy 7 km na NW od Miechowa Miechów Jaksice (gm Koszyce, parafia Książnice Wielskie


1880 Anna Karwacka Wronowa w Nowej Wsi
1907 ur 47ur Antoni Feliks Wrona Jan Anna Karwacka Kraków św. Szczepan Nowa Wieś 11jpg

1840 Mikołaj Karwacki i Maria Kowalska z ..
1870 Józef Karwacki i Maria Cios z Czarnej Wsi

1897 ur 78ur Franciszek Karwacki Józef s. Mikołaja i Marii kowalskiej Maria c. Jana i Joanny jedras Cios Kraków św. Szczepan Czarna Wieś 198 jpg ch. Jan Zychowski i Eiktoria Cios


1740 Augustyn karwacki i Salomea Wojciechowska z Krakowa
1792-1856 zgon 82zgon Adam Karwacki Kraków Wszystkich Świętych Kraków gmina 1.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mazowieckie

????? Anna Karwacka z Mławy
1807 zg zg Anna Karwacka Mława

1859 Grzegorz Karwacki i Rozalia z Wojnówka mławskiego
1931 zg 40zg Marianna Petrykowska dd Karwacka Grzegorz Karwacki Rozalia Mława Wojnówka
1875 -1927 zg 221zg Jan lat 52 Petrykowski Julian Marianna Karwacka Mława


1820 Franciszek Karwacki i Marianna Chojnacka z Gostkowa ciechanowskiego
1851-1872 zg 236zg Antoni lat 21kawaler Karwacki Franciszek Marianna Chojnacka Ciechanów Gostkowo1827 Jan Karwacki i Zofia Waśniewska z Dobrogosty dzierzgowskiej
1849 ur 201ur Antoni Karwacki Jan lat 22 kopcarz Zofia lat 24 Waśniewska Dzierzgowo Dobrogosty


1822 Wojciech Karwacki i Antonina Stefańska z Dobrogosty dzierzgowskiej
1849 ur 18ur Józefa Karwacka Wojciech lat 27 kopcarz Antonina lat 27 Stefańska Dzierzgowo Dobrogosty

1840 Józefa Karwacka ( c.Wojciecha i Antoniny Pychalskiej ) KLIMKOWSKA z Tosie zmijewskiego
1867 sl 1sl Piotr kawaler lat 22 Klimkowski z Łysakowa Jan, Małgorzata Alczeńska Józefa panna lat 18 Karwacka Wojciech, Antonina Pychalska z Dobrogost Żmijewo Kościelneolszewo tosie
1868 zg 19zg Piotr Klimkowski 2 mies Piotr Józefa Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie
1873 sl 10sl Feliks Kamiński kawaler Jan, Marianna Kopka Józefa dd Karwacka piotrowa wdowa Klimkowska dd karwacka Wojciech, Antonina Spychalska Żmijewo Kościelne tosie

1853 Ludwika Karwacka z Tosie zmijewskiego
1876 ur 29ur Jan Karwacki NN Ludwika lat 23 Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie
1876 zg 15zg Jan Karwacki NN noworodek Ludwika Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie


1830 Jan Karwacki i Marianna Tyl
1851 Feliks Karwacki i Julianna Miączyńska z Ciechanowa
1872 zg 282zg Julian Karwacki Feliks Julianna lat 34 Miączyńska Ciechanów Ciechanów
1873 ur 77ur Jan Karwacki Feliks lat 32 Julianna lat 35 Miączyńska Ciechanów Ciechanów
1875 zg 111zg Jan Karwacki Feliks Julianna Miączyńska Ciechanów Ciechanów
1875 zg 115zg Feliks Karwacki Jan Marianna Tyl Ciechanów Ciechanów


1833 Marcin karwacki i Józefa Damięcka z Ciechanowa
1873 ur 274ur Franciszek Ksawery Karwacki Marcin lat 40 Józefa Damięcka Ciechanów Ciechanów
1876 ur 259ur Władysław Karwacki Marcin Józefa Damięcka Ciechanów Ciechanów
1876 zg 162zg Władysław Karwacki Marcin Józefa Damięcka Ciechanów Ciechanów
1878 ur 265ur Marianna Karwacka Marcin Józefa Damięcka Ciechanów Ciechanów


1827 Ignacy Karwacki i Józefa Kuczyńska z Ciechanowa
1873 sl 46sl Jan Krzyżewski Walenty, Julianna Pepławska Rozalia Karwacka Ignacy, Józefa Kuczyńska Ciechanów Rzeczki wólki Grabówko


1850 Leonarda karwacka Maliszewska z Ciechanowa
1876-1877 zg 243zg Anna rok 1 Maliszewska Paulin Leonarda Karwacka Ciechanów Ciechanów


1842 Antonina Karwacka Banach z Gostkowa ciechanowskiego
1876 ur 269ur Stefania Banach Stanisław Antonina lat 34 Karwacka Ciechanów Gostkowo

1830 Marianna Karwacka Satkowska z Charzanowa ciechanowskiego
1878 sl 54sl Adam lat 24 Satkowski Antoni, Marianna Karwacka Józefa Rożycka Stanisław, Rozalia Nejmer Ciechanów Chrzanowo

1838 Zofia dd Olszewska Karwacka z Niestunia Ciechanowskiego
1838-1878 zg 159zg Zofia lat 4 Karwacka dd olszewska z Woli Pawłowskiej Jadwiga Ciechanów Niestuń

1820 Wojciech Karwacki i Antonina Pychalska ze Zmijewa
1851 Ludwika Karwacka Żylakowa
1880 sl 7sl Antoni kawaler Zylak Stanisław, Anna Ludwika panna Karwacka Wojciech, Antonina Pychalska Żmijewo Kościelne
1851-1906 zg 1zg Ludwika lat 55 Zylak karwacka Wojciech karwacki Antonina Pychalska Żmijewo Kościelne Żmijewo

1860 Franciszka Karwacka Humięcka ze Zmijewa . Chlebowa / Grzymki
1881 sl 3sl Paweł Humięcki kawaler Antoni, Teofila Tańska Franciszka Karwacka panna Wojciech, Antonina Puchalska Żmijewo Kościelne Tosie
1857-1936 zg 32zg Franciszka lat 79 pawłowa Humięcka z domu Karwacka Wojciech karwacki Antonina Pychalska Żmijewo Kościelne Chlebowo
1884 ur 52ur Teofila Humięcka Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1884 zg 43zg Teofila Humięcka noworodek Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1886 ur 34ur Józefa Humięcka Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1886 zg 28zg Józefa Humięcka 3 mies Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Borzymy
1888 ur 12ur Piotr Humięcki Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki1800 Szymon Karwacki i katarzyna Zaborowska
1829 Adam Karwacki i 1) Walentyna Smolińska 2) Eleonora Moszyńska
1829-1889 zg 8zg Adam lat 60 Karwacki maz Eleonory moszczynskiej Szymon Katarzyna Zaborowska Żmijewo Kościelne Borzymy


1915 zg 15zg Helena józefowa Pikus dd Karwacka Adam Karwacki Walentyna Smolińska Opinogóra Dzbonie

1850 Weronika Karwacka Sobolewska z Piegłowa zmijewskiego
1925 sl 10sl Marian 23 kawaler Sobolewski Józef, Weronika Karwacka Marianna 18 panna Bartkowska Adam, Marianna Wieczorek Żmijewo Kościelne Piegłowo kolonia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warszawa

1831 Marianna Karwacka Borucka z Woli
1860 ur 233ur Franciszek lat 39 na wsi Wola zamieszkały Borucki Kazimierz ogrodnik Marianna lat 29 Karwacka Warszawa-Wola św. Stanisław Wola
1862 ur 152ur Anna Borzecka Kazimierz ogrodnik Marianna Karwacka Warszawa-Wola św. Stanisław Wola1833 Michał Karwacki i Marianna Dudek na Woli
1861 ur 190ur Konstanty Andrzej Karwacki Michał lat 28 gospodarz w ewsi Wola zamieszkały Marianna lat 34 Dudek Warszawa-Wola św. Stanisław Wola nr 1251886 ur 281ur Aleksander Karwacka Joanna Karwacka Warszawa św. Krzyż szpital dziec jezus

1886 ur 1570ur Władysław Karwacki Józefa Karwacka Warszawa św. Krzyż szpital dziec jezus


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podlaskie

podlaskie

1813 ur ur Marianna Karwacka Tomasz Magdalena Burzyńska Knyszyn Przytulanka

1814 ur ur Rozalia Karwacka Tomasz Franciszka Olszańska Knyszyn Przytulanka

1817 ur ur Jan Karwacki Józef Aniela Trykoszko Knyszyn Przytulanka

1901 ur 55ur Wilhelmina Józefa Karwacki Jan Maria Czarnecka Rajgród Podliszewo ???????

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

slaskieAntoni Karwacki i marianna Krzewicka
1896 ur 116ur Helena Karwacka Antoni Marianna Krzewicka Częstochowa św. Zygmunta Miasto


Marcin Karwacki i franciszka Rossa
1896 ur 1001ur Bronisława Karwacka Marcin Franciszka Rossa Częstochowa św. Zygmunta Miasto


Anastazja Karwacka Kubacikowa
1896 ur 1112ur Franciszek Kubacik Florian Anastazja Karwacka Częstochowa św. Zygmunta Wyczerpy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Świetokrzyskie

świetokrzyskie

1780 Wincenty Karwacki i katarzyna z d. Karwacka
1800 Franciszek karwacki 1) Tekla Łodej 2) Antonina Swiercz
1836 sl 51sl Franciszek wdowiec po tekli łodej Karwacki Wincenty, Katarzyna Karwacka Antonina Świercz Jakub, Marianna Wąchock


??????
1849 zg 1zg Katarzyna z pokładnego Karwacka Iwaniska Kabza
1851 zg 48zg Katarzyna z pokładnego Karwacka Iwaniska Kabza
1853 zg 10zg Jakub Karwacki z pokładnego Iwaniska Ujazd

1830 Maciej Karwacki i 1) Jadwiga Głowacka 2) Marianna Siudara z Rytwian
1836-1856 zg 49zg Jadwiga 20 Karwacka dd Głowacka Staszów Rytwiany
1856-1859 zg 62zg Marianna lat 3 Karwacka Maciej Jadwiga Głowacka Staszów Rytwiany

1860 ur 21ur Jan Karwacki Maciej lat 32 wyrobnik Marianna lat 24 Siudara Staszów Rytwiany


1800 Jendrzej Karwacki i Józefa z Michniowskich
1825 Antoni Karwacki i 1817 Marianna dd Nowińska vel nowicka
1817-1859 zg 142zg Marianna lat 42 Karwacka dd nowinska wdowiec Antoni Staszów Rytwiany
1858 zg 28zg Marianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 ur 110ur Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 zg 119zg Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1800 Jendrzej Karwacki i Józefa z Michniowskich
1825 Antoni Karwacki i Katarzyna Bednarska
1860 sl 21sl Antoni alt 35 Karwacki zmarłych już Jędrzej, Józefa Michniewska Katarzyna lat 25 Bednarska Jan, Marianna Rózga Staszów rytwiany
1861 ur 76ur Jan Karwacki Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Rytwiany


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warmia

Rodzina 1770 Michała Karwackiego i Franciszki Truszczynskiej z Debina w par. Rumian k.Dąbrówna
1791 slub Michał Karwacki Franciszka Truszczyńska Debin Rumian k Dabrówna, 5 km na SW od Grunwaldu str 106
1842 778 Ur Małgorzata Karwacka Dawid Anna Truszczyńska Warszawa Nawiedzenie NMP Warszawa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 15 pazdz 2019

WARMIA

1862 ur 5 Johannes Reimann Johann Anna Karwacka Bartąg 5 km na S od Olsztyna na E od Unieszewa Bartąg
1863 ur 118 Carolina Reimann Johann Anna Karwacki Bartąg Bartąg

1860 ur 134 Karwacki Barbara Karwacki Bartąg Bartąg
1864 ur 76 Petrus Karwacki Barbara Karwacki Bartąg Bartąg

1861 ur 55 Johannes Karwacki Johann Barbara Olk Bartąg Bartąg
1863 ur 75 Joachim Karwacki Johann Barbara Olk Bartąg Bartąg

1860 ur 8 Johann Karwacki Johann Catharine Schaipper Bartąg Dorotowo
1865 ur 95 Anna Karwacki Johann Catharina Schnipper Bartąg Majdy

1861 ur 90 Josephus Czodrowski Martin Maria Karwacki Bartąg Tomaszkowo
1863 ur 76 Leurentius Czodrowski Martin Mariana Karwacki Bartąg Tomaszkowo

1864 ur 72 Johannes Żbikowski Jacob Mariana Karwacki Bartąg Tomaszkowo na W od bartag


1876 sl 1 Johann Karwacki Anna Gołębiewska Radomno 2 km na S od Iławy


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

wielkopolskie

wielkopolskie SULMIERZYCE krotoszyńskie

1850 Katarzyna Karwacka Szwałkiewicz
1871 ur 52ur Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 161ur Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce1850 Łukasz Karwacki i Franciszka Szymańska
1871 ur 27 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 6ur Agnes gemeli Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 5 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zgon 25zg Josephus 1,5 mies Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zgon 23zg Agnes Karwacka 1 mies Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Marcin Karwacki i Katarzyna Stybaniewicz
1871 ur 31 Leo Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 150 Stanislaus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

Konstanty Karwacki i Barbara Zielezińska
1843 Wojciech Karwacki i Stanisława Sosińska
1871 sl 26sl Adalbertus lat 28 Karwacki wdowiec po teodozji zydel Constantinus, Barbara Zielezińska Stanislava lat 21 Sosińska Antonius, Marianna Olesińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 121ur Marianna Karwacka Adalbertus Stanislava Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zgon 101zg Marianna Karwacka 2 mies Adalbertus Stanislava Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

1830 Konstanty Karwacki i Barbara Zelazińska
1850 Marianna Karwacka Nawrocka
1872 sl 8sl Joannes 28 Nawrocki Thomas, Victoria Wojciechowska Martianna 25 Karwacka Constantinus, Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1850 Kunegunda Karwacka Cepowa
1872 ur 155ur Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1850 Marianna Karwacka Luckowa
1872 ur 160ur Hedvigis Lucka Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1850 Tomasz Karwacki i Marianna Wieczorek
1872 ur 98 Felix Karwacki Thomas Marianna Wieczorek Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1820 Stanisław Karwacki i Gertruda
1848 Susanna karwacka Oleszynska
1873 sl 18sl Franciscus 24 Oleszyński Andreas, Christina 1848 Susanna 25 Karwacka Stanislaus, Gertrudis Sulmierzyce pow. krotoszyński
1874 ur 37ur Josephus Oleszyński Franciscus Susanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ukraina

Rodzina 1880 Teodor Karwacki i Maria Kukurydza
1931 padz 21 sl 11 Franciszek Tadeusz lat 21 operasin Karwacki kawaler zamieszkaly dom Prusy 1 Teodor, Maria Kukurudza ze lwowa Jadwiga Wanda Sierpińska zamieszkała Prusy Tomasz, Maria Żukowska ze Lwowa Prusy / Jampol NE od Lwowa

Jan Karwacki i Maria Szczepańska
Władysław Karwacki i Petronella Stankiewicz
1902 ur 347ur Zofia Maria Karwacki Władysław Claustrariusz; syn jana i marii Sczepańskiej Petronella c. piotra Stankiewicz i Karoliny Jurkiewicz chrzestni: Edward Gerlach Factor i Filomena Stankiewicz Lwów św. Maria Magdalena Lwów św MagdalenyDionizy Karwacki i Maria z Bratkowskich w Winnicy
1912 zg 63zg Maria zona dionizego Karwacka bratkowska Winnica
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 654: Gniazda parafii Dmosin

Postprzez akarw » 02.02.2019

Aneks 654

Gniazda parafii Dmosin

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka 13 kwiecień 2019

1905 1327ur Józefa Karwacka Władysław Joanna Zajdlic Łódź św. Krzyż
1905 4212ur Jan Adaś Michał Katarzyna Karwacka Łódź św. Krzyż

1922 113sl Jan Władysław Karwacki kawaler lat 24 sierzant sztabowy urodzony we lwowie zam w przemyslu Władysław, Petronela Stankiewicz Franciszka urzedniczka lat 24 Akerman Franciszek, Felicja Stefańska lodz katna 46 Łódź św. St. Kostka
1824 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=1407440


1905 1327ur Józefa Karwacka Władysław Joanna Zajdlic Łódź św. Krzyż
1905 4212ur Jan Adaś Michał Katarzyna Karwacka Łódź św. Krzyż

1913 112ur Marjanna Karwacka Władysław Marjanna Gołda Dmosin Kuzmy
1914 58ur Monika Dratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin Kuzmy
1915 67ur Stanisław Nowakowski Józef Antonina Karwacka Dmosin Ząbki
1915 77ur Kazimiera Klimczak Antoni Jadwiga Karwacka Dmosin Ząbki
1915 132ur Wiktorja Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1915 133ur Leokadja Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy

1913 112ur Marjanna Karwacka Władysław Marjanna Gołda Dmosin Kuzmy
1914 58ur Monika Dratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin Kuzmy
1915 67ur Stanisław Nowakowski Józef Antonina Karwacka Dmosin Ząbki
1915 77ur Kazimiera Klimczak Antoni Jadwiga Karwacka Dmosin Ząbki
1915 132ur Wiktorja Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1915 133ur Leokadja Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy1914 28sl Józef Nowakowski Jan, Teofila Małek Antonina Karwacka Maciej, Agnieszka Jachulska Dmosin

1915 82zg Stanisław Nowakowski 5 mies Józef kowal lat 22 Antonina c. wojciecha lat 60 rolnika w zabkach Dmosin Ząbki


1913 36ur Władysław Karwacki Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy
1915 74ur Jan Karwacki Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy

1914 28sl Józef Nowakowski Jan, Teofila Małek Antonina Karwacka Maciej, Agnieszka Jachulska Dmosin

1915 82zg Stanisław Nowakowski 5 mies Józef kowal lat 22 Antonina c. wojciecha lat 60 rolnika w zabkach Dmosin Ząbki

nowakowski http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 313&y=1428


1913 41zg Marjanna lat 66 Karwacka pakuła zona wojciecha lat 68 Andrzej Łucja Bartczak Dmosin Kuzmy
1914 6zg Elżbieta lat 77 Karwacka zielinska vel karwaczynska matka wincentego 50 i marcina lat 32 Piotr Anastazja Perlińska Dmosin Kuzmy
1915 39zg Marjanna Karwacka 1,5 roku Władysław lat 23 syn <acieja lat 62 rolnika z zabek Marjanna Gołda Dmosin Wiesiołów


1913 41zg Marjanna lat 66 Karwacka pakuła zona wojciecha lat 68 Andrzej Łucja Bartczak Dmosin Kuzmy
1914 6zg Elżbieta lat 77 Karwacka zielinska vel karwaczynska matka wincentego 50 i marcina lat 32 Piotr Anastazja Perlińska Dmosin Kuzmy
1915 39zg Marjanna Karwacka 1,5 roku Władysław lat 23 syn <acieja lat 62 rolnika z zabek Marjanna Gołda Dmosin Wiesiołówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1810 Barbara Karwacka Smulska z Dmosin KUZMY
1840 urodz 103 Jakób lat 36 szynkarz Smulski Józef Barbara lat 39 Karwacka Dmosin Kuzmy
1840 urodz 103 Jakub Smulski Józef Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy


Rodzina 1811 Rozalia Karwacka Szymczak z Dmosin KUZMY
1841 urodz 126 Mikołaj Szymczak Mikołaj lat 36 wyrobnik Rozalia lat 30 Karwacka Dmosin Kuzmy
1841 urodz 126 Mikołaj Szymczak Mikołaj Rozalia Karwacka Dmosin Kuzmy
1844 urodz 100 Franciszek Szymczak Mikołaj Rozalia Karwacka Dmosin Kuzmy
1844 urodz 100 Franciszek Szymczak Mikołaj Rozalia Karwacka Dmosin Kuzmy
1857 zgon 63zgon Jakób Szymczak Mikołaj Rozalia Karwacka Dmosin Dmosin

Rodzina 1815 Marianna Karwacka Białecka z Dmosin Lubianków
1842 urodz 75 Antonina Białecka Stanisław Maryanna Karwacka Dmosin Lubianków
1842 urodz 75 Antonina Białecka Stanisław Marianna Karwacka Dmosin Lubianków
1845 urodz 85 Jan Białecki Stanisław lat 36 parobek Marianna lat 30 Karwacka Dmosin Lubianków
1845 urodz 85 Jan Białecki Stanisław Maryanna Karwacka Dmosin Lubianków
1852 urodz 25 Grzegorz Białecki Stanisław Maryjanna Karwacka Dmosin Lubianków
1852 urodz 25 Grzegorz Białecki Stanisław Marianna Karwacka Dmosin Lubianków

Rodzina 1810 Wojciech Karwacki i Franciszka Pułkowska z Dmosin KUZMY
1843 urodz 12 Marianna Karwacka Wojciech last 33 gospodarz Franciszka lat 30 Pulkowska Dmosin Kuzmy
1843 urodz 12 Maryanna Karwacka Wojciech Franciszka Pulkowska Dmosin Kuzmy
1845 urodz 59ur Wojciech Karwacki Wojciech Franciszka Pulkowska Dmosin Kuzmy
1845 urodz 59 Wojciech Karwacki Wojciech Franciszka Pulkowska Dmosin Kuzmy

Rodzina 1820 Małgorzaty Karwackiej Brzezińskiej z Dmosin Lubianków
1845 urodz 3 Teofila lat 26 parobek Brzezińska Kazimierz Małgorzata lat 25 Karwacka Dmosin Lubianków
1845 urodz 3 Teofila Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1847 urodz 103 Andrzej Brzeziński Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1847 urodz 103 Andrzej Brzeziński Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1849 urodz 85 Julianna Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1849 urodz 85 Julijanna Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1852 urodz 84 Róża Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1852 urodz 84 Róża Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków

Rodzina 1826 Jana Karwackiego i julianny Kochaniak z Dmosina ZAWADY
1853 urodz 18 Maciej Karwacki Jan lat 27 parobek Julijanna lat 24 Kochaniak Dmosin Zawady
1853 urodz 18 Maciej Karwacki Jan Julianna Kochaniak Dmosin Zawady

Rodzina 1835 Józefa Karwackiego i Elzbiety Zielinskiej z Dmosin Kuźmy
1859 ur 32ur Wojciech Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1859 urodz 32 Wojciech Karwacki Józef lat 24 kopiarz Elżbieta lat 21 Zielińska Dmosin Kuzmy
1859 urodz 32 Wojciech Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1861 urodz 69 Leon Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1864 urodz 13 Wincenty Karwacka Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1866 urodz 78 Piotr Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1869 urodz 20 Walenty Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy
1870 urodz 150 Tomasz Karwacki Józef Elżbieta Zielińska Dmosin Kuzmy


Rodzina 1838 Franciszki Karwackiej Masłowskiej z Dmosina Lubianków
1865 urodz 139 Adam Masłowski Józef lat 24 parobek Franciszka lat 27 Karwacka Dmosin Lubianków
1868 urodz 26 Józefa Masłowska Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków
1870 urodz 15 Walenty Masłowski Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków
1875 urodz 38 Marianna Masłowska Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków


Rodzina 1845 Wojciecha Karwackiego I Marianny Pakuły z Dmosin KUZMY
1875 urodz 117 Marcin Karwacki Wojciech lat 30 gospodarz Marianna lat 28 Pakuła Dmosin Kuzmy
1879 urodz 99 Barbara Karwacka Wojciech Marianna Pakuła Dmosin Kuzmy
1882 urodz 123 Józefa Karwacka Wojciech Marianna Pakuła Dmosin Kuzmy
1885 urodz 24 Stanisław Karwacki Wojciech Marianna Pakuła Dmosin Kuzmy


Rodzina 1855 Marcina Karwackiego I Franciszka Jachulskiej z Dmosin KUZMY ZABKI
1879 urodz 35 Marianna Karwacka Maciej Franciszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1880 urodz 117 Jadwiga Karwacka Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1882 urodz 30 Józef Karwacki Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1883 urodz 75 Małgorzata Karwacka Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1884 urodz 73 Wawrzyniec Karwacki Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1886 urodz 52 Magdalena Karwacka Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1888 urodz 50 Stanisław Karwacki Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1890 urodz 37 Józef Karwacki Maciej lat 35 rolnik Agnieszka lat 32 Jachulska Dmosin Kuzmy
1892 urodz 48 Władysław Karwacki Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1894 urodz 60 Antonina Karwacka Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1896 urodz 29 Józefa Karwacki Michał Agnieszka Jachulska Dmosin Kuzmy
1898 urodz 81 Małgorzata Karwacki Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Ząbki
1900 urodz 48 Apolonia Karwacka Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Ząbki
1902 urodz 76 Jan Karwacki Maciej Agnieszka Jachulska Dmosin Ząbki

Rodzina 1862 Jana Karwackiego I Marianny Kosmy z Dmosin LUBOWIDZ
1890 urodz 1 Marcjanna Karwacka Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1892 urodz 86 Józef Karwacki Jan lat 30 gospodarz Marianna lat 22 Kosma Dmosin Lubowidza
1895 urodz 73 Andrzej Karwacki Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1899 urodz 59 Stefan Karwacki Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1903 urodz 28 Karwacki Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1904 urodz 81 Władysław Karwacki Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1908 urodz 122 Marianna Karwacka Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1909 urodz 178 Wincenty Karwacki Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza
1912 urodz 46 Józefa Karwacka Jan Marianna Kosma Dmosin Lubowidza

Rodzina 1864 Wincentego Karwackiego I Marianny Górskiej z Dmosin KUZMY
1890 urodz 126 Marianna Karwacka Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1894 urodz 115 Jadwiga Karwacka Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1897 urodz 17 Marianna Karwacka Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1898 urodz 18 Karwacki Wincenty lat 34 rolnik Marianna lat 25 Górska Dmosin Kuzmy
1899 urodz 93 Antonina Karwacka Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1902 urodz 61 Jan Karwacki Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1905 urodz 59 Antoni Karwacki Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1909 urodz 21 Zofia Karwacka Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy
1910 urodz 30 Władysław Karwacki Wincenty Marianna Górska Dmosin Kuzmy


Rodzina 1879 Barbary Karwackiej Burtka z Dmosin KUZMY
1897 urodz 14 Jan Burtka Kazimierz lat 28 rolnik Barbara lat 18 Karwacka Dmosin Kuzmy
1898 urodz 134 Stanisław Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1900 urodz 160 Stefania Burtka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1905 urodz 70 Władysława Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1907 urodz 158 Józef Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1909 urodz 186 Wincenty Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy

Rodzina 1883 Józefy Karwackiej Dratkiewicz z Dmosin KUZMY
1903 urodz 124 Józef Dratkiewicz Ignacy lat 32 Józefa lat 20 Karwacka swiadek Marcin karwacki lat 39 i Wincenty Karwacki lat 27 Dmosin Kuzmy
1905 urodz 31 Wincenty Gratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin Kuzmy
1907 urodz 71 Wojciech Dratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin Kuzmy
1909 urodz 56 Marianna Dratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin Kuzmy
1911 urodz 167 Wiktoria Dratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin Kuzmy
1916 urodz 112 Genowefa Dratkiewicz Ignacy Józefa Karwacka Dmosin

Rodzina 1881 Jadwigi Karwackiej Klimczak z Dmosina Zabki
1904 urodz 132 Michał Karwacki NN Jadwiga Karwacka Dmosin Ząbki
1904 urodz 132 Michał Karwacki NN Jadwiga Karwacka Dmosin Ząbki
1907 urodz 114 Antoni Klimczak Antoni lat 22 Jadwiga lat 26 Karwacka swiadek Tomasz karwacki lat 52 Dmosin Ząbki
1909 urodz 155 Stanisław Klimczak Antoni Jadwiga Karwacka Dmosin Ząbki
1912 urodz 156 Władysław Klimczak Antoni Jadwiga Karwacka Dmosin Ząbki
1917 urodz 54 Stanisław Klimczak Antoni Jadwiga Karwacka Dmosin skan

Rodzina 1875 Marcina Karwackiego i 1880 Katarzyny Fangret z Dmosin KUZMY
1904 urodz 88 Marianna Karwacka Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy
1906 urodz 108 Józefa Karwacka Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy
1908 urodz 31 Józef Karwacki Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy
1909 urodz 152 Stanisław Karwacki Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy
1911 urodz 93 Władysława Karwacka Marcin Katarzyna Fangrat Dmosin Kuzmy
1916 urodz 108 Kazimierz Karwacki Marcin lat 41 Katarzyna lat 36 Fangrat Dmosin

Rodzina 1881 Marianna Karwacka Krawczyk z Dmosin ZABKI
1904 urodz 153 Józef Krawczyk Władysław Marianna Karwacka Dmosin Ząbki
1910 urodz 48 Marianna Krawczyk Władysław lat 33 Marianna lat 29 Karwacka Dmosin Ząbki

Rodzina 1884 Katarzyny Karwackiej Adaś w Lodzi
1907 urodz 6248 Marianna Adaś Teofil lat 26 Katarzyna lat 23 Karwacka Łódź św. Krzyż


Rodzina 1880 Andrzeja Karwackiego i Józefy Wisniewskiej z Dmosin Nagwaki
1910 urodz 151 Marianna Karwacka Andrzej lat 30 Józefa lat 29 Wiśniewska Dmosin Nagawki
1912 urodz 111 Jan Karwacki Andrzej Józefa Wiśniewska Dmosin Nagawki


Rodzina 1892 Wladyslawa Karwackiego i Marianny Gołdy z Dmosin
1916 urodz 39 Marianna Karwacka Władysław lat 24 wyrobnik Marianna Gołda lat 26 Dmosin

Rodzina 1892 Wladyslawa Karwackiego i Marianny Gołdy z Dmosin
1916 urodz 122 Bronisław Nowakowski Józef Antonina Karwacka Dmosin
1917 urodz 120 Józef Karwacki Stanisław Marianna Lis Dmosin


Rodzina 1830 Jozefa Karwackiego i Katarzyny Talarowskiej z Lubartowa

1855 slub Karwacki Józef Talarowska Katarzyna O: Tomasz, M: Karolina Dotryńska ?
1902 ur 5061ur Seweryn Karwacki Władysław lat 32 Joanna lat 29 Zajdlic Łódź św. Krzyż
Łódź NMP 1899/sl 695 Władysław Karwacki Józef i Katarzyna Talarowska & Joanna Zeidlitz Jóef Zaidlic i jozefa Brzezińsk
Karwaccy aneks 373:Geneteka łódzka; nowe metryki
... Gralko & Józefa Malińska Marcin Antonina Okuń Łódź NMP 1899/sl 695 Władysław Karwacki Józef i Katarzyna Talarowska & Joanna Zeidlitz Jżóef Zaidlic i
jozefa Brzezińska Łódź NMP 1836- 1885/sl 156 Wojciech lat 49 wdowiec po Jadwidze Brusek Karwacki ur. W kaliszu wies prugachat Andrzej I Jadwiga ...


Rodzina 1880 Karoliny Karwackiej Piorun z…
1921 slub 291 Zygmunt Piorun Kazimierz, Karolina Karwacka Helena Woszczek Feliks, Marianna Dominik Łódź NMP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Gniazda parafii DMOSIN

Karwaccy aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
... Karwacka Dmosin Lubianków 1852 urodz 25 Grzegorz Białecki Stanisław Marianna Karwacka Dmosin Lubianków
Rodzina 1810 Wojciech Karwacki i Franciszka Pułkowska z Dmosin KUZMY 1843 urodz 12 Marianna Karwacka Wojciech last 33
gospodarz Franciszka lat 30 Pulkowska Dmosin Kuzmy 1843 urodz 12 Maryanna ...

Rodzina 1800 Wojciecha Karwackiego i Franciszki Pułkowskiej z Kuzmy dmosinskiej
1802-1875 75zgon Franciszka lat 73 wdowa po wojciechu Karwacka dd Pułkowska Marcin Salomea Dmosin Kuzmy

Karwaccy aneks 664: Gniazda parafii Kołacinek.. Wola Cyrusow
... Bełchatów E 1790 -1850 zg 66zg Franciszka lat 60 Jackowskakarwacka Maciey Zofia Bogdanów Dobiecin Rodzina 1
800 Wojciecha Karwackiego i Franciszki Pułkowska ze wsi Kuźmy 5 km na N od Kołacinka Rodzina1837 lub 9 Franciszka Karwackiego karbowego i 10 1841 Zuzanny Wojciechowskiej 1862 ur 89 Ludwik ...

Karwaccy aneks 598:Gniazdo Wola Cyrusowa par. Kołacinek
Aneks 598 Gniazdo Mogielnica i Wola Cyrusowa par. Kołacinek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo MOGIELNICA nowomiejska 1780 JAN KARWACKI i Anastazja Kruszelnicka z Mogielnicy na N
od Nowego Miasta pilickiego 1815 JAN KARWACKI i Franciszka Zubrzycka z Mogielnicy na N od Nowego Miasta pilickiego Jan Kar...KUŹMY dmosinskie

Karwaccy aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
... 1913 41zg Marjanna lat 66 Karwacka pakuła zona wojciecha lat 68 Andrzej Łucja Bartczak Dmosin Kuzmy
1914 6zg Elżbieta lat 77 Karwacka Zzielinska vel karwaczynska matka wincentego 50 i ...

Rodzina 1845 Wojciecha Karwackiego i 1847 Marianny Pakuly z Kuźmy dmosinskiej
1875 117ur Marcin Karwacki 1845 Wojciech rolnik lat 30 1847 Maryanna Pakuła Dmosin Kuzmy


Lubianków dmosiński


Karwaccy aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
... Karwacka Dmosin Kuzmy 1857 zgon 63zgon Jakób Szymczak Mikołaj Rozalia Karwacka Dmosin Dmosin
Rodzina 1815 Marianna Karwacka Białecka z Dmosin Lubianków 1842 urodz 75 Antonina Białecka Stanisław Maryanna Karwacka Dmosin Lubianków 
1842 urodz 75 Antonina Białecka Stanisław Marianna Karwacka Dmosin ...


Karwaccy aneks 653: geneteka 17 styczeń 2019
... Walenty, Wiktoryja Dmosin 1867 zg 66zg Rozalija Szymczak Walenty Dmosin Kuzmy
1865 ur 139u Adam Masłowski Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków 1868 ur 26ur Józefa Masłowska
Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków 1868 zg 64zg Józefa Masłowska Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków ...


Karwaccy aneks 648: Nowe metryki 1 I 2018...
... Józef Gertruda Karwacki Rozprza 10 km na S od Piotrkowa Rozprza 1787 u 2 1787 2 Jan Nepomucen Bierzyński Józef
Gertruda Karwacki Rozprza Gniazdo Lubianków par. Dmosin Rodzina 1820 Małgorzaty karwackiej Brzezinskiej z Lubiankowa
1845 3ur Teofila Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin ...

Karwaccy aneks 353: gniazdo Kuźmy Dmosin ...
... Dmosin Kuzmy 1846 61zgon Wojciech Karwacki syn Walentego i Maryanny Wąsik Dmosin Kuz
1845 85 ur Jan Białecki Stanisław Maryanna Karwacka Dmosin Lubianków 
1845 3 ur Teofila Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków 1847 103 ur Andrzej Brzeziński Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin ...

Rodzina 1850 Franciszki Karwackiej Masłowskiej z Lubiankowa
1875 38ur Maryanna Masłowska Józef Franciszka Karwacka Dmosin Lubianków

Rodzina 1830 Marianny Karwackiej Białeckiej z Dmosina Lubiankowa
1876 20sl Piotr Biernacki Hilary, Apolonia Wysocka Józefa Białecka Stanisław, Maryanna Karwacka Dmosin lubiankow
Rodzina1830 Jana Karwackiego i Julianny Kochaniak z Zajrzewa
Karwaccy aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
... Karwacka Dmosin Lubianków 1852 urodz 84 Róża Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
Rodzina 1826 Jana Karwackiego i julianny Kochaniak z Dmosina ZAWADY
1853 urodz 18 Maciej Karwacki Jan lat 27 parobek Julijanna lat 24 Kochaniak Dmosin Zawady 1853 urodz 18 Maciej Karwacki Jan ...

Rodzina 1853 Macieja Karwackiego i Agnieszki Jachulskiej
1877 17slub Maciej lat 25 Karwacki zm Jan, Julianna Kochaniak rolnicy z zajrzewa Agnieszka Jachulska Piotr, Julianna Walczak Dmosin Zajrzew
1922 256sl Fabian Zieliński wdowiec Antoni, Rozalia Podgórska Małgorzata Karwacka Maciej, Agnieszka Jachulska Łódź św. Józef

Odp: Karwacki / KARWACCY: FORUM
... Dmosin Slub 1896 BARBARA KORWACKA lat 16 c. Kużmy i Kazimierz Burtka lat 26 Dmosin 5 km na S od Głowna
1820 Jan Karwacki 1851 & Julianna Kochaniak rodzice min Macieja 1843 Marianna Karwacka –
Dmosin 1850 Julianna Karwacka Dmosin 1871 & Wawrzyniec Kopania 91 1871 22 Wawrzyniec Kopania ...

Karwaccy aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
... 133ur Leokadja Burdka Kazimierz Barbara Karwacka Dmosin Kuzmy
1914 28sl Józef Nowakowski Jan, Teofila Małek Antonina Karwacka Maciej, Agnieszka Jachulska Dmosin
1915 82zg Stanisław Nowakowski 5 mies Józef kowal lat 22 Antonina c. wojciecha lat 60 rolnika w zabkach Dmosin Ząbki 1913 36ur Władysław …

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka łodzka 26 list 2019

1844 ur 8 Henryk Leon Karwacki Ignacy Biblianna Wiśniewska Dąbrowa nad Czarną Janikowice m Piotrkowem Tryb a opocznem


1869 zg 376 Daria Rozalia Karwacka NN Katarzyna Karwacka Łódź NMP Łódź

1910 zg 1162 Jerzy Karwacki Ignacy Marta Taler Łódź św. Krzyż


1917 sl 56 Stefan Grzegorzewski Walenty, Wiktoria Stroszek Rozalia Karwacka Mateusz, Katarzyna Pińkowska Żychlin
1919 ur 9 Józef Grzegorzewski Stefan Rozalia Karwacka Żychlin Żychlin


1921 sl 99 Piotr Antczak Wawrzyniec, Wiktoria Karwacka Stanisława Fliszewska Jakub, Marjanna Gawrońska Żychlin

1922 sl 106 Adam Przybył Józef, Wiktoria Kmieć Zofia Świdwa Walenty, Józefa Karwacka Łódź św. Krzyż
1922 sl 411 Józef Majchrowski Michał, marina Wróbel Rozalia Skonieczna Leon, Helena Karwacka Łódź św. Krzyż
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 655: Gniazda parafii Iwaniska

Postprzez akarw » 02.02.2019

Aneks 655

Gniazda parafii Iwaniska


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 26 marzec 20201857-1923 zg 69 Marianna lat 66 Romanowa Karwacka dd POTOCKA Franciszek Joanna Iwaniska Iwaniska
1925-1928 zg 13 Marianna 2,5 roku Karwacka Roman Joanna Zajdel Iwaniska Iwaniska


1877-1925 zg 54 Marcin 48 lat Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów

1876-1932 zg 31 Jan 56 lat Danek Józef Marianna Karwacka Iwaniska Radwan
1896-1934 zg 6 Anna 38 lat Dudek / Lech Józef Józefa Karwacka Iwaniska Ujazd
1889-1934 zg 38 Józefa lat 45 Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska
1935-1935 zg 68 Józefa 7 mies Jędrzejczyk Marian Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska

1923-1924 zg 123 Tomasz 1 rok Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska


1910 zg 141 Piotr Karwacki Michał Petronela Adamska Nowa Słupia Słupia Nowa
1887 zg 118 Anna Krężelewska Karwacka Piotr Julianna Kowalska Nowa Słupia Słupia Nowa
1897 zg 57 Amelia Borkowska Karwacka Piotr Julianna Kowalska Nowa Słupia Słupia Nowa
1903 zg 29 Julianna Karwacka Kowalska Franciszek Marianna Flakiewicz Nowa Słupia Słupia Nowa


1890 zg 54 Jan Borkowski Łukasz Agnieszka Karwacka Nowa Słupia Słupia Nowa


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 2 marzec 2020


1799 zg Filip lat 7 Karwacki rustical Skarżysko Kościelne Skarżysko Książęce 19 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=1407440

1887 zg 118 Anna Krężelewska Karwacka Piotr Julianna Kowalska Nowa Słupia Słupia Nowa
1890 zg 54 Jan Borkowski Łukasz Agnieszka Karwacka Nowa Słupia Słupia Nowa
1895-1934 zg 6 Anna  lat 39 Dudek Lwxh Józef Józefa Karwacka Iwaniska Ujazd
1857-1923 zg 69 Marianna lat 66 Karwacka Potocka Franciszek Joanna Iwaniska Iwaniska
1876-1932 zg 31 Jan  56 lar Danek Józef Marianna Karwacka Iwaniska Radwan
1877-1925 zg 54 Marcin  48 lat Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1891-1934 zg 38 Józefa lat 45 Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska

1924-1924 zg 123 Tomasz  1 rok Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1924-1928 zg 13 Marianna  3,5  roku Karwacka Roman Joanna Zajdel Iwaniska Iwaniska
1934-1935 zg 68 Józefa  mies 9 Jędrzejczyk Marian Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska

xxxxxxxxxxxxxx

geneteka 7 luty 2020

1897 zg 42 Łukasz Karwacki Bartłomiej Patronela Dyrda 3 km na NWW od Sandomierza na Lipnik Głazów

1913-1915 zg 59 Stanisław Michalski 2 lat Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1915 zg 75 Ludwik Michalski 5,5 Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska

1853-1917 zg 45 Józefa Kijanka 64 karwacka Szymon Julianna Kardas Iwaniska Iwaniska
1839-1919 zg 150 Katarzyna Kaźmirska 80 Głowacka Florian Franciszka Karwacka Iwaniska Kujawy

xxxxxxxxx

geneteka 4 - 17 styczeń 2020

1885-1909 zg 82 Barbara lat 24 Karwacka dd Maj Jan Katarzyna Bednarska Iwaniska Ujazd


1911 zg 36 Marianna 3 tyg Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta

1913 ur 60 Władysław Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów


1913 ur 128 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1912 zg 75 Piotr 1 dz Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska

1913 ur 245 Prakseda Karwacka Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska


1840-1914 zg 60 Marianna lat 74 Karwacka dd Kargulewicz Antoni Marianna Kanios Iwaniska Iwaniska


xxxxxxxxx

geneteka 10 XII 2019

1906 sl 18 Jan Danek Józef, Marianna Karwacka Aniela Majka Jan, Marianna Zaleska Iwaniska


1903 sl 43 Michał Grześkiewicz Piotr, Marianna Wiśniewska Anna Karwacka Franciszek, Marianna Musiał Iwaniska


1899 ur 24 Roman Karwacki Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska
1902 ur 58 Józefa Karwacka Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska
1923 sl 5 Marian Jędrzejczyk Jacenty, Antonina Barwińska Józefa Karwacka Jan, Marianna Potocka Iwaniska
1927 sl 15 1899 Roman Karwacki Jan, Marianna Potocka Joanna Zajdel Aleksander, Kunegunda Kijanka Iwaniska

1899 sl 10 Stanisław Karwacki Szymon, Marianna Kargulewicz Helena Kijanka Marcin, Cecylia Kardas Iwaniska
1900 ur 186 Wincenty Edward Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1902 ur 177 Marian Władysław Karwacki Stanisław Eleonora Kijanka Iwaniska Iwaniska
1904 ur 200 Eugenia Cecylia Karwacka Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1909 ur 190 Franciszek Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1906 zg 70 Marian Karwacki lat 3,5 Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska


1892 ur 67 Jan Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska
1892 zg 68 Jan Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska
1897 sl 22 Michał Kosowicz Józef, Marianna Machniewska Marianna Kijanka Piotr, Józefa Karwacka Iwaniska
1905 sl 16 Piotr Ruciński Antoni, Konstancja Pokrzywnicka Bronisława Kijanka Piotr, Józefa Karwacka Iwaniska
1916 sl 13 Adam Kijanka Piotr, Józefa Karwacka Józefa Kardas Teofil, Antonina Wiącek Iwaniska
1898 sl 22 Józef Karwacki Jakub, Marianna Suska Marianna Pietrzyk Stanisław, Józefa Ścibisz Iwaniska

1898 sl 24 Jan Karwacki Jan, Anna Górska Marianna Baruch Franciszek, Anna Kardas Iwaniska1900 sl 36 Leon Karwacki Tomasz, Małgorzata Porębska Anna Zieja Franciszek, Marianna Musiał Iwaniska


1927 sl 36 Władysław Karwacki Antoni, Barbara Maj Marianna Dudek Maciej, Aniela Madej Iwaniska

1821-1901 zg 98 Szymon Karwacki lat 80 zglpsil Marcin Kijanka lat 78 zglosil Karol Serwinowski lat 58 maz Marianny kargulewicz Iwaniska Iwaniska
1912 sl 37 Józef Kućma Walenty, Marianna Karwacka Balbina Madej Maciej, Antonina Michalska Iwaniska
1894 sl 32 Józef Loch Jan, Ludwika Karwacka Marianna Józefa Dudek Tomasz, Marianna Majewska Iwaniska

1891 sl 24 Stanisław Maloń Franciszek, Marianna Kosowska Marianna Gadomska Jakub, Zofia Karwacka Iwaniska1897 sl 28 Ludwik Serwinowski Ignacy, Marianna Anna Karwacka Jan, Marianna Piątkowska Iwaniska
1898 ur 89 Stanisław Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1900 ur 63 Józef Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1900 zg 50 Józef Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1901 ur 55 Józefa Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1901 zg 102 Stanisław Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1903 ur 115 Marianna Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1908 ur 224 Janina Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1921 sl 34 Jan Serwinowski Ignacy, Katarzyna Kijanka Józefa Serwinowska Ludwik, Anna Karwacka Iwaniska
1922 sl 18 Józef Piątek Jan, Tekla Winiarska Marianna Serwinowska Ludwik, Anna Karwacka Iwaniska
1928 sl 19 Wiktor Serwinowski Ignacy, Katarzyna Kijanka Józefa Serwinowska Ludwik, Anna Karwacka Iwaniska1849 zg 1 Katarzyna Karwacka z pokładnego Iwaniska Kabza
1851 zg 48 Katarzyna Karwacka z pokladnego Iwaniska Kabza1903 sl 11 Adam Karwacki Marcin, Ewa Usak Franciszka Słapek Michał, Marianna Cibisz Iwaniska
1904 ur 177 Adam Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Łopacionko
1908 ur 203 Marianna Karwacka Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1913 ur 60 Władysław Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1915 ur 105 Jan Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1927 sl 10 Walenty Kućma Michał, Małgorzata Janik Marianna Karwacka Adam, Franciszka Słapek Iwaniska

1902 sl 29 Antoni Karwacki Jakub, Marianna Suska Barbara Maj Jan, Katarzyna Bednarska Iwaniska
1903 ur 210 Władysław Karwacki Antoni Barbara Maj Iwaniska Planta
1911 ur 13 Marianna Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta
1912 ur 10 Eugenia Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta

1918 sl 25 Józef Karwacki Jakub, Marianna Suska Aniela Baran Wincenty, Marianna Słowik Iwaniska1890 ur 73 Zofia Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1890 ur 74 Marianna Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1890 zg 38 Marianna Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1892 zg 23 Marianna Czub karwacka Jakub Józefa Iwaniska Toporów
1900 sl 24 Adam Goral Jan, Marianna Maj Anna Czub Mikołaj, Marianna Karwacka Iwaniska
1916 sl 11 Marcin Czub Mikołaj, Maria Karwacka Stefania Isser Paweł, Barbara Papaj Iwaniska


1853 zg 10 Jakub Karwacki Iwaniska Ujazd z pokładnego


1892 ur 106 Władysław Switanowski Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka
1894 ur 193 Marianna Suchanowska Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka
1894 zg 134 Władysław Sucharzewski Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka1892 ur 24 Jan Górczyński Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1893 ur 190 Walenty Górczyński Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1895 ur 202 Aniela Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1898 ur 19 Józefa Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1901 zg 108 Anna Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1901 zg 112 Józefa Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1910 sl 2 Jan Górczyński Jan, Franciszka Czub Zofia Czub Mikołaj, Marianna Karwacka Iwaniska
1911 sl 33 Jan Górczyński Franciszek, Marianna Karwacka Marianna Nowak Jan, Marianna Grzesiak Iwaniska
1912 sl 10 Walenty Górczyński Franciszek, Marianna Karwacka Władysława Nowak Marianna Nowak Iwaniska1898 sl 27 Ignacy Michalski Hieronim, Józefa Ciepiela Marianna dd karwacka 1voto Górczyńska Jan, Jadwiga Grzesik Iwaniska
1900 ur 3 Marianna Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1902 ur 61 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1904 ur 153 Zofia Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1905 zg 192 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1907 ur 20 Aniela Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1909 ur 186 Ludwik Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1912 ur 145 Piotr Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1913 ur 128 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rodzina 1780 Ignacego Karwackiego i Wiktorii ze Skalbmierza miechowskiego; SEE od Miechowa
1809 ur Julianna Magdalena Karwacka Ignacy Wiktoria Skalbmierz


Rodzina 1821 Szymona Karwackiego z Iwanisk i Marianny Kargulewicz
1821-1901 zgony 98zg Szymon 80 lat zonaty Karwacki Iwaniska Iwaniska
Rodzina 1860 Zofii Karwackiej Gadomskiej z Iwanisk
1891 sl 24al Stanisław Maloń Franciszek, Marianna Kosowska Marianna Gadomska Jakub, Zofia Karwacka Iwaniska

Rodzina 1850 Ludwiki Karwackiej Loch z Iwanisk
1894 sl 32 Józef Loch Jan, Ludwika Karwacka Marianna Józefa Dudek Tomasz, Marianna Majewska Iwaniska

Rodzina 1860 Józefy Karwackiej Kijanki z Iwanisk
1897 sl 22 Michał Kosowicz Józef, Marianna Machniewska Marianna Kijanka Piotr, Józefa Karwacka Iwaniska

Rodzina 1850 Jakuba Karwackiego i Marianny Suskiej
1898 sl 22 Józef Karwacki Jakub, Marianna Suska Marianna Pietrzyk Stanisław, Józefa Ścibisz Iwaniska
1902 sl 29 Antoni Karwacki Jakub, Marianna Suska Barbara Maj Jan, Katarzyna Bednarska Iwaniska

Rodzina 1850 Jana Karwackiego i Marianny Górskiej
1898 sl 24 Jan kawaler Karwacki Jan, Anna Górska Marianna dd Potocka wdowa Baruch Franciszek, Anna Kardas Iwaniska
Rodzina 1870 Jana Karwackiego i Marianny Potockiej z Iwanisk
1899 ur 24ur Roman Karwacki Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska
1902 ur 58 Józefa Karwacka Jan Marianna Potocka Iwaniska Iwaniska

Rodzina 1820 Tomasza Karwackiego i Małgorzaty Porębskiej z Miłoszewic
Rodzina 1840 Leona Karwackiego i Anny Stepien 1 voto Zieja
1900 sl 36 Leon Karwacki Tomasz, Małgorzata Porębska Anna dd Stepien Zieja Franciszek, Marianna Musiał Iwaniska
1903 sl 43 Michał Grześkiewicz Piotr, Marianna Wiśniewska Anna dd Stepien Karwacka Stepien Franciszek, Marianna Musiał Iwaniska


Rodzina 1870 Marianny Karwackiej Czub z Iwanisk
1890 ur 73 Zofia Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1890 ur 74 Marianna Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1890 zgony 38 Marianna Czub Mikołaj Marianna Karwacka Iwaniska Toporów
1892 zgony 23 Marianna Czub dd Karwacka Jakub Józefa Iwaniska Toporów
1900 sl 24 Adam Goral Jan, Marianna Maj Anna Czub Mikołaj, Marianna Karwacka Iwaniska

Rodzina 1870 Marianny Karwackiej Górczynskiej z Wygiełzowa
1892 ur 24 Jan Górczyński Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1893 ur 190 Walenty Górczyński Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1895 ur 202 Aniela Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1898 ur 19 Józefa Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1901 zgony 108 Anna Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1901 zgony 112 Józefa Górczyńska Franciszek Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów

Rodzina 1870 Józefy Karwackiej Kijanki z Iwanisk
1892 ur 67 Jan Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska
1892 zgony 68 Jan Kijanka Piotr Józefa Karwacka Iwaniska Iwaniska

Rodzina 1870 Anny Karwackiej Switanowskiej / Suchanowskiej z Iwanisk

1892 ur 106 Władysław Switanowski Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka
1894 ur 193 Marianna Suchanowska Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka
1894 zgony 134 Władysław Sucharzewski Marceli Anna Karwacka Iwaniska Wierzbka

Rodzina 1850 Jana Karwackiego i Marianny Piatkowskiej
Rodzina 1876 Anny Karwackiej Serwinowskiej z Iwanisk
1897 sl 28 Ludwik wdowiec Serwinowski Ignacy, Marianna Anna lat 21 Karwacka panna Jan, Marianna Piątkowska Iwaniska Toporów
1898 ur 89 Stanisław Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1900 ur 63 Józef Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1901 ur 55 Józefa Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1900 zgony 50 Józef Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1901 zgony 102 Stanisław Serwinowski Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1903 ur 115 Marianna Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska
1908 ur 224 Janina Serwinowska Ludwik Anna Karwacka Iwaniska Iwaniska

Rodzina 1821 Szymona Karwackiego i Marianny Kargulewicz
Rodzina Stanisława Karwackiego i Heleny kijanki z Iwanisk
1899 sl 10 Stanisław Karwacki Szymon, Marianna Kargulewicz Helena Kijanka Marcin, Cecylia Kardas Iwaniska
1900 ur 186ur Wincenty Edward Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1902 ur 177ur Marian Władysław Karwacki Stanisław Eleonora Kijanka Iwaniska Iwaniska
1902-1906 zgony 70zg Marian  3,5 roku Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1904 ur 200 Eugenia Cecylia Karwacka Stanisław Helena Kijanka Iwaniska Iwaniska
1909 ur 190ur Franciszek Karwacki Stanisław Helena Kijanka Iwaniska IwaniskaRodzina 1880 Antoniego Karwackiego i Barbary Maj / Marianny Gilewskiej z Planta
1903 ur 210ur Władysław Karwacki Antoni Barbara Maj Iwaniska Planta
1911 ur 13 Marianna Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta
1912 ur 10 Eugenia Karwacka Antoni Marianna Gilewska Iwaniska Planta

Rodzina Jana Karwackiego i Jadwigi Grzesik
Rodzina 1875 Marianny Karwackiej Michalskiej z Wygiełzowa
1898 sl 27 Ignacy kawaler Michalski Hieronim, Józefa Ciepiela Marianna dd karwacka lat 23 wdowa Franciszkowa Górczyńska Jan, Jadwiga Grzesik Iwaniska Wygiełzów
1900 ur 3 Marianna Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1902 ur 61 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1905 zgony 192 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1904 ur 153 Zofia Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1907 ur 20 Aniela Michalska Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wygiełzów
1909 ur 186 Ludwik Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1912 ur 145 Piotr Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska
1913 ur 128 Stanisław Michalski Ignacy Marianna Karwacka Iwaniska Wola Jastrzębska

Rodzina 1860 Marcina Karwackiego i Ewy Usak ze Szczeglic
Rodzina 1885 Adama Karwackiego i Franciszki Słapek z Łopacianki i Marianów
1903 sl 11 Adam lat 18 ur w Szczeglicach Karwacki Marcin, Ewa Usak Franciszka zmarła w Marianowie 1970 Słapek Michał, Marianna Cibisz Iwaniska lopacionko
1904 ur 177ur Adam Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Łopacionko
1908 ur 203 Marianna Karwacka Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1913 ur 60ur Władysław Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
1915 ur 105ur Jan Karwacki Adam Franciszka Słapek Iwaniska Marianów
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 656: Karwaccy z Karwacza na Rusi Czerwonej

Postprzez akarw » 08.02.2019

Aneks 656

Karwaccy z Karwacza na Rusi Czerwonej

Boniecki s. 304—5: Karwaccy h. Łabędź z Karwacza na Mazowszu; osiedli też na Rusi Czerwonej, gdzie w XVIII w. są już skoligaceni z tamtejszą szlachtą zagrodową: Bilińskimi i Unickimi; (? Ilnickimi ?)

http://vysochanskiy-sas.com/literatura/ ... a-w-polsce
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____