33327. Karwacki // Archiwum aneksy 631.....

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 742 a : ... gniazda buskie

Postprzez akarw » 26.04.2020

Aneks 742 a,


Konsolidacja i sukcesja gniazd podolskich i wołyńskich
(d. Małopolska Wschodnia)


Patrz też:
Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 45&t=25253xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA JEST DRUGĄ OJCZYZNĄ KARWACKICH (jest ich ponad 2000 w licznych starych gniazdach rodowych ,

Najstarsze gniazda Karwackich na Ukrainie są w obszarach:
- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA* buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;
*) Osada „HORPIN – KARWACKI „prawdopodobne gniazdo rodowe Karwackich na Roztoczu lwowskim – buskim.
- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),
- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,
- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY * pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,
**) Osada „KLISZKOWCY - Uroczysko KARWACKI” prawdopodobne starożytne gniazdo Karwackich na Bukowinie chocimskiej, od Czerniowcy do Chmielnickiego.
ЗАРОЖАНЫ (укр. Зарожани) – село, центр Зарожанского сельского совета, в состав которого другие села и поселки не входят. Расположено в 20 км к юго-западу от районного центра. В 3 км от Зарожаны проходит автострада Черновцы-Хотин-Киев. До ближайшей железнодорожной станции Новоселица - 27 км. Население: 3284 чел. (2001)
История
В урочище Черетов обнаружено поселение трипольской культуры (III тысячелетие до н. э.) и черняховской культуры (II-VI века н. э.). В письменных источниках село впервые упоминается под 1672 годом. Присоединение Бессарабии к России 1812 положительно повлияло на развитие села. Население села возросло. Нищета и голод приводили к многочисленным заболеваниям. 1871 года в селе вспыхнула эпидемия кори и скарлатины. Двухклассное народное училище здесь открыли в 1875 году.
В конце февраля 1918 началась австро-немецкая оккупация. В 1940 году село заняли Советские войска. 6 июля 1941 немецко-румынские оккупанты снова захватили село. 29 марта 1944 войска 44-й танковой бригады освободили село от немецко румынских захватчиков.
W przewodzie Cheret znaleźć rozliczeniowy Tripoli kultury (III tysiąclecie pne. E.) i kultury czerniachowska (II-VI wpne. E.). W źródłach pisanych wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1672 roku na mocy. Aneksji Besarabii do Rosji w 1812 roku miała pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Liczba ludności wzrosła. Bieda i głód doprowadziły do licznych chorób. 1871 w miejscowości ogniska odry i szkarlatynę. Przez dwa lata szkoła publiczna otwarto w 1875 roku.
Pod koniec lutego 1918 roku rozpoczęła się austriacko-niemiecką okupację. W 1940 roku wieś wzięła wojska radzieckie. 06 lipca 1941 niemiecko-rumuński najeźdźcy schwytany ponownie wioskę. 29 marca 1944 oddziały Brygady Pancernej 44. wyzwoliła wieś przed niemieckimi najeźdźcami rumuńskim.
КЛИШКОВЦЫ (укр. Клішківці) – село, центр Клишковецкого сельского совета, в который, кроме того, входит село Млынки. Расположено на южных склонах Хотинской возвышенности, в 24 км на. юго-запад от Хотина. Население: 8311 чел. (2012)
История
КЛИШКОВЦЫ (укр. Клішківці) Окрестности богаты археологическими памятниками. В Малинецком овраге обнаружено поселение трипольской культуры (III тысячелетие до н. э.) и остатки раннеславянских поселений черняховской культуры (II-VI века н. э.) в центре нынешнего села (когда - урочище Карвацкий ? co to jest ?) найдены следы древнерусского поселка XII- XIII веков.
W czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,
В 4 км к востоку раскопано остатки исчезнувшего села Галича (XIII- XVII века). В исторических документах Клишковцы впервые упоминаются в грамоте молдавского господаря от 18 марта 1631 года. С конца XVIII до середины XIX века село принадлежало монастырю Голия, а еще позже - находилось во владении Ватопедского монастыря. В середине XVIII века село стало ареной военных действий между Турцией, Россией и Польшей. 1739 российские войска генерал-фельдмаршала Миниха в 7 км от Клишковцах, у Ставчан, нанесли поражение турецкой армии.
Образование и культурная жизнь села тоже были запущены. Первую одноклассную земскую школу открыли только в 1876 году. В 1883 году в селе открыли волостную больницу. В конце февраля 1918 года в село ворвались австро-немецкие оккупанты.
На смену австро-немецким захватчикам в ноябре 1918 года пришли войска Румынии.
28 июня 1940 в село вошли Советские войска. 6 июля 1941 румынские войска оккупировали Клишковцы. В конце марта 1944 года село было освобождено от оккупантов
W okolicy są bogate w archeologicznych. W Malinetskii wąwozie znaleziono osadę Trypolis kultury (III tysiącleciu pne ..) oraz szczątki pierwszych osad słowiańskich czerniachowska kultury (II-VI wpne ..) W centrum tej wsi (gdzie - tract Karvatsky) stwierdzono ślady Grodzisko XII- XIII stulecia , 4 km na wschód od wykopanych szczątków zaginionej wioski Galica (XIII- XVII wieku). W dokumentach historycznych Klishkovtsy pierwsza wzmianka w dokumencie z mołdawskiego mistrza 18 marca 1631 r. Z końcem XVIII wieku do połowy XIX wieku wieś należała do klasztoru Golia, a później - w posiadaniu klasztoru Vatopedi. W połowie XVIII wieku wieś była areną działań wojennych między Turcją, Rosją i Polską. 1739 rosyjskie wojska feldmarszałka Munnich 7 km od Klishkovtsah mają Stavchany, pokonał armię turecką. uruchomiono także edukacja i życie kulturalne wsi. Pierwsza klasa szkoły ziemstwo otwarto dopiero w 1876 roku. W 1883 roku, we wsi otwarto gmina wiejska szpitala. Pod koniec lutego 1918 roku we wsi wybuchł austro-niemieckich najeźdźców.W miejsce austriacko-niemieckimi najeźdźcami wojska rumuńskie miało miejsce w listopadzie 1918 roku.28 czerwca 1940 wszedł do wsi wojska radzieckie. 06 lipca 1941 oddziały rumuńskie zajęte Klishkovtsy. Pod koniec marca 1944 roku wieś została wyzwolona z najeźdźcami
- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin). Do polowy XIX wieku Dunajowcy przez długi okres były w rekach Krasinskich z Krasnego k. Ciechanowa.
W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim, krymsko-chersonskim; zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim/
Patrz tez post: Aneks 201:Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BOJAROWIE KARWACCY…
Karwaccy aneks 450: Bojarowie Karwaccy XV-XVII w
„ bojar, bojarzyn «na Rusi i Wołoszczyźnie: wielki właściciel ziemski;
w Wielkim Księstwie Litewskim też: szlachcic posiadający ziemię»
(Słownik JP, PWN)

szlachta W pierwszej połowie XVII wieku natrafiamy na bojarów Karwackich:
szlachta - TOMASZA KARWACKIEGO bojarzyna x. Wiśniowieckiego zeznającego „cudowne uzdrowienie” w Podkamieniu (patrz też aneks 140),
szlachta - JAKUBA i JANA KARWACKICH a potem w I połowie XVIII w. sędziego DYMITRA KARWACKIEGO, w Tobolsku na Syberii, w zapisach kronik określanych jako „bojarski syn”
szlachta (patrz tez aneksy 129 i 267)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcz. 1 Metrykalia w genetece polskiej


A . OBSZAR PRZED ZBRUCZEM (utracony po I rozbiorze 1772 roku)


szlachta LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim

szlachta I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
szlachta I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

szlachta Rodziny Karwackich żyjące na obszarze zajętym już w 1772 roku przez Austrię musiały się wylegitymować z szlachectwa; uczyunili
szlachta to w 1782 roku w Sądach Ziemskich w Busku lwowskim oraz w Trembowli.
szlachta ZA ZBRUCZEM jeszcze do 1793 roku zyli w wolnej Rzeczpospolitej gdzie nie musieli się legitymować,
szlachta by po II zaborze bezpopwrotnie popaść w niewolę rosyjską, gdzie musieli legitymizować swoje pochodzenie.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDA BUSKIE


1500 BUSK lwowski
Z mazowieckiej emigracji do księstwa bełzskiego w BUSKU pod Lwowem już w 1537 roku jest odnotowany ANDRZEJ KARWACKI ,
zapewne protoplasta wszystkich rodzin bełskich, wołyńskich i podolskich.

1 Legimityzacja austriacka 1782 w Busku lwowskim (50 km na W od Wiśniowca / Załoźców)
Gniazdo: PODOLE –BUSK / Horpin Karwacki

szlachta KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy
szlachta legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku
szlachta dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:

szlachta MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy
szlachta legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku
szlachta • W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.
Brody pd Radziwiłłowem, 50 km NEE od Buska, 40 km NNE od Podkamienia/Załoźce
m. Buskiem a Krzemiencem
1641 1641 sl 5 Michał Korwacki Anna Grzech Brody sw Gregorio Vulgo Vocato Magno et Matia Domera
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0169.htm
1644 ur 55 Mikołaj Karwacki Stanisław Krystyna Brody skan
1647 ur 43 Wojciech Karwacki Stanisław Krystyna Brody skan
Brody 1644 ur 55 Mikołaj Karwacki Stanisław Krystyna Brody chrzstnio Piotr … i Anna ..
Brody 1647 ur 43 Wojciech Karwacki Stanisław Krystyna Brody chrsztny Makary i Zofia Ofmolska


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1700 HORPIN
25 km na NE od Lwowa pod Kamionką Strum. W par. Zelechów Wielki, 70 km na NW od Załoźca
HORPIN dom nr 8 Karwacki
Rodzina 1709 Stanisława Karwackiego
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
* 1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8 ZGONY Horpin 1776-1796
Rodzina 1700 Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
viewtopic.php?f=45&t=25253&p=51944&hilit=horpin#p51944


Horpin osada KARWACKI 2 km NW od par. Zelechów Wielki; 6 km na S od kamionki Strumiłłowej
1717-1777 zgpn 60 lat Stanisław Karwacki Żelechów Wielki Horpin Karwacki 8 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0018.htm
1777-1778 zgpn 9 mies Wojciech Karwacki Marcin Żelechów Wielki Horpin 8 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0018.htm
1779-1781 zgpn 2 lata Szymon Karwacki Marcin Żelechów Wielki Horpin 8 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0019.htm
1763-1783 zgpn lat 20 kaw Michał Karwacki Żelechów Wielki Horpin 3 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0019.htm
1784 zgpn 4 dni Maciej Karwacki Żelechów Wielki Horpin 8 skan
1784-1785 zgpn 9 mies Apolonia Karwacka Żelechów Wielki Horpin 8 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0020.htm
1774-1787 zgpn lat 13 N. Karwacka Żelechów Wielki Horpin 3 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0020.htm
1774-1789 zgpn lat 15 Jan Karwacki Żelechów Wielki Horpin 3 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0020.htm
1791-1792 zgpn 1 rok Marianna Karwacka Żelechów Wielki Horpin 3 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0021.htm
1794 slub Franciszek Karwacki Jadwiga Czerniecki Maciej Żelechów Wielki skan

Rodzina Stanisław Karwackiego
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
* 1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8 ZGONY Horpin 1776-1796
Rodzina Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
KAZIMIERZ KARWACKI (skąd …?) i Marianna Ilnicka (LLNICCY BARDZO ROZRODZENI NA PODOLU, w sasiedztwie Ilnik) ; rodzice Marcina w Ziemii Buskiej w woj. Tarnopolskim. .. pojawia się na Podolu drugie gniazdo Karwackich czy Kazimierz nie był bratem Stefana z Trembowli ? Może się wżenił tutaj w majętność Ilnickich tworząc przysiółek Karwacki we wsi Harpiny…GDZIE POWSTAŁA LINIA BUSKA Karwackich. Odległość między Buskiem a Trembowlą ponad 200 km.

* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
Pani Sławomira Karwacka-Paluch: „Illnieccy zamieszkiwali wsie IILNIK i JAWORA w ziemstwie Buskim, legitymowali się ze szlachectwa w roku 1782r. Karwaccy - Tomasz i Maciej, w tej rodzinie wnukowie Kazimierza i Marianny ILLNIECKIEJ w ziemstwie Buskim, od stuleci zamieszkiwały tam rody szlacheckie Karwackich”
dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
Rodzina Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej
** 1730 MARCIN KARWACKI i Anastazja Wiśniowska
1 żona ANASTAZJA WIŚNIOWSKA
MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...(UWAGA Marcin miałby wtedy 18 lat jak rodził się Mikołaj ????)
** pierwsza żona Anastazja Wiśniowska Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syna Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)
Anastazja Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)

** 1750-60 MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...wcześniej mieli ?
*** TOMASZ KARWACKI / Tomasza i
*** MACIEJ KARWACKI / Macieja.
**MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60)
I legitymacja galicyjska w 1782 roku (synowie Marcina i Anastazji) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

*** 1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
*** 1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
*** 1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
*** 1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

1768 MARCIN KARWACKI
1789 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i MARIANNY CZERNICKIEJ
1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

** od 1792 druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub
druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub ale MARCIN ma tylko 24 lata (1768) ???? czy to ten sam czy syn synowiec starszego

Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej:
*** 1760 TOMASZ KARWACKI
***1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy id MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)
*** 1786 MIKOŁAJ KARWACKI :5.XII 1786 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...
*** 1794 MICHAŁ KARWACKI ur 15 czerwca 1794 roku syn Marcina Karwackiego i Anastazji; chrzestni Mikołaj Hryćków i Katarzyna Lewandowska.

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796

Rodzina Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
**1765 GRZEGORZ/Gregoriusz KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z KATARZYNĄ KRZANOWSKĄ rodzice m.in. Franciszka KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1792 rok GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
Dzieci Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
***1786 FRANCISZEK KARWACKI syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1786 FRANCISZEK KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbary Bahrey
Dzieci Franciszka Karwackiego i Teresy Barbeczyk i Apolonii ???.......
**** 1824 ANTONIA KARWACKA ur 16 luty 1824, c. Franciszka Karwackiego i Teresy Barbecowej; chrzestni Maciej Czernicki i Jadwiga Krzanowska
**** 1825 PETRONELA KARWACKA, ur 13 stycznia 1825 córka Franciszka Karwackiego i Apolonii Podoleckiej. Chrzestni Andrzej Tyrba, Maria Liśińska

*** 1791 MARIA ANNA KARWACKA, ur 22 January 1891, córka Georgii Karwacki i Katarzyny Chrzanowskiej; chrzestni Petrus Markiewicz i ANASTAZJA KARWACKA (w zapisie „plebeje” a przecież wylegitymowani szlachcice)
*** 1794 ANTONI KARWACKI, ur. 3 czerwca 1794, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny z Crzanowskich, chrzestni Andreas Chrzanowski i Anastazja Karwacka (plebeje z Horpina

Rodzina Franciszka Karwackiego i Jadwigi Czernickiej
** 1770 Brat FRANCISZEK KARWACKI ślub ur 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
żona JADWIGA CZERNICKA c. Macieja
** 1770 FRANCISZK KARWACKIbrat Sebastiana syn/synowiec Kazimierza lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbar Bahrey
zona JADWIGA Czernicka Karwacka
** 1770 JADWIGA KARWACKA 9 stycznia 1806 JADWIGA KARWACKA chrzestną Agnieszki córki Grzegorza Krzanowskiego i Rozali Czernickiej

Rodzina Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkowny
** 1770 SEBASTIAN (1) KARWACKI brat Franciszka 1770 syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Katarzyną Ksenia Marszałkówną...., ojciec Marii z 7 stycznia 1798 i Antoniego z 13.VI.1802
Dzieci Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówna
*** 1798 MARIA KARWACKA, ur. 7 January 1798, corka Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszalkowny ; chrzestni: FRANCISZEK KARWACKI, rolnik, Anastazja Karwacka, Andrzej Krzanowski, Halina Krzanowska, Barbara Malicka, Grzegorz ... wszystko Rolnicy z Horpina
*** 1805 MACIEJ KARWACKI, ur 13 january 1805, syn Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny’; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Katarzyna Czernicka
*** 1808 BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka
*** 1802 ANTONI KARWACKI, ur 13 czerwca 1802/poz. 2 syn Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówny; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Barbara Malicka
Dzieci Antoniego Karwackiego i Marianny Ładyszyny
****1834 TERESA KARWACKA, ur.15 październik 1834 córka Antoniego Karwackiego i Marianny ; matka Jakuba, babka Michała
***** 1860 JAKUB KARWACKI syn Teresy Karwackiej
1) żona Maria Hrycków
2) zona Irena barska
wnuki Teresy Karwackiej
dzieci Jakuba Karwackiego 1) Marii Hrycków 20 Ireny Barskiej;
****** 1901 MICHŁA KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** MICHAŁ KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** 1903 STANISŁAW KARWACKI;12/16 maj 1903 w domu HORPIN 3 urodził się STANISŁAW KARWACKI, zmarł 9 kwietnia 1909; s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny Barskiej ( c. Blasio i Zofii Hrycków)
****** 1905 MICHAŁ KARWACKI;12 styczeń/2 luty 1905 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny (c. Blasio Barskiego i Zofii Hrycków) zginął z.. zginął 1944 z rąk UPA
żona
****** Michał Karwacki (dziadek p. Ewy Przybył)
babcia -******Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
****** Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
Powiat Kamionka Strumiłłowska: wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Horpin ( tam jest przysiółek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):
MICHAŁ KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI, s. Michała
dzieci Michała i Anny Tułuczkiewicz Karwackich
1/ ******* 1924 Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ******* 1927 Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ******* 1929 Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ******* 1931 Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ******* 1934 Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ******* 1934 Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
(Ewa Przybył) :Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
7/ ******* 1937 Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ******* 1940 Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie

około 1880
AGNIESZKA KARWACKA – Kos ;ANTONINA c. Mikołaja Kos i Agnieszki Karwackiej

Rodzina Sebastiana (2) Karwackiego i Kseni .........
** 1770 SEBASTIAN (2) KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
14 marca 1808 KSENIA KARWACKA (żona Sebastiana 2) chrzestną Józefa, syna Szymona i Anny Szybisko/
Dzieci Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni........
*** 1802 MARIA KARWACKA, ur. 4 grudnia 1802 córka Sebastiana Karwackiego i Kseni....... z Horpina, chrzestni Jan Czernicki i KATARZYNA KARWACKA
*** 1807 KATARZYNA KARWACKA ur 8 grudnia 1807, córka Zebastiana (2) Karwackiego i Xeni......., chrzestni Jan Czernicki i Maria Jaszczynczyn
*** 1809 MICHAŁ KARWACKI, ur 8 października 1809 syn Sebastiana Karwackiego i Xeni Wan.....; chrzestni Jan Czernicki i Jadwiga Krzanowska
*** 1823 WOJCIECH/Adalbert KARWACKI ur 31 kwietnia 1823, syn Sebastiana Karwackiego o Xeni Matwiejewej ?????; chrzestni Józef i Agnieszka Czerniccy
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Xeni Jakimowicz
**** 1859 BASILIUS KARWACKI, ur. 6 January 1859 syn Adalberta (s. Sebastiana i Xeni Matwiejew) i Xeni Jakimowicz (c. Dominika i Marii)


Rodzina Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804
Dzieci Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hryćków z Horpina ? czy ........
*** 1804 KAZIMIERZ KARWACKI, ur. 5 marzec 1804 syn Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków z Horpina; chrzestni Marcin Czernicki i Maria Latecka rolnicy z Horpina.......
KAZIMIERZ KARWACKI (ur. 1814) i MARIANNA w Kanadzie MB DAUPHIN District
1804 KAZIMIERZ KARWACKi syn Ignacego o Katarzyny Hrycków
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
1866 BAZYL WASYL KARWACKI
Zona 1876 TEKLA KARWACKA
Dzieci Wasyla i Tekli:
1892 JAN KARWACKI Yanko Karswatski
1897 JOZEFA KARWACKA Yusepka Karswatski
1899 ANNA KARWACKA Hanka Karswatski
1901 ANASTAZJA KARWACKA Nashta Karswatski
1903 MARIA KRWACKA Marie Karswatski

1717-1777 zgon styczeń STANISŁAW KARWACKI lat 60
1772...1794 styczeń 6; FRANCISZEK KARWACKI lat 22 & JADWIGA c. Macieja Czernickiego; sw. GRZEGOZR KARWACKI

MARCIN KARWACKI:
1778-1778 zgon WOJCIECH KARWACKI syn Marcina 2 miesiace
1779-1781 zgon styczeń SZYMON KARWACKI 2 lata syn Marcina

1763-1783 zgon MIACHAŁ KARWACKI lat 20
1773-1786 zgon 15 grudzień KARWACKA lat 13
1784-1784 zgon MACIEJ KARWACKI 4 dni
1785-1785 zgon APOLONIA KARWACKA 3 dni
1774-1789 zgon sierpień 24 JAN KARWACKI lat 15
1791-1792 zgon MARIANNA KARWACKA 1 rok
1784-1787 zgon N Karwacka, lat 13

W latach 1776-1796 byli dziećmi NIE MA ICH W METRYKACH
** 1770 SEBASTIAN (2) KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804


Horpin dom nr 25
Rodzina Jana Karwackiego i Apolonii
1800 JAN KARWACKI i APOLONIA KARWACCY ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, rodzice
* 1829 MARIANNA KARWACKA (ur. ok. 1829 roku) 1) KATARYNY 2) KINACH
1829 MARIANNA KARWACKA – 1) Kataryna- 2) Kinach ; 30 maja 1876, poz. 10/str 10 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw) : pobrali się: wdowiec Bazyli Kinach, l. 49 syn Andrzeja i Marianny rolników w Żelechowie Małym oraz MARIANNA (ur. ok. 1829 roku) KATARYNA, córka JANA i APOLONII KARWACKICH ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, wdowa l. 47. Swiadkowie Józef Baliński i Wojciech Czernicki


Dom nr 8
Rodzina Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz
** 1770 STANISŁAW KARWACKI mąż Agnieszki Guskiewicz.....
zona 1770 AGNIESZKA KARWACKA11 marca 1804 AGNIESZKA KARWACKa jest chrzestną Grzegorza
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1800 AGNIESZKA KARWACKA-Willman
9 września 1821 urodził się LAURENTY WILLMAN syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
1 kwietnia 1824 urodził się LUDWIK syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
9 kutego 1827 urodził się TADEUSZ syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1815 MARIA KARWACKA, ur. 6 grudnia 1815 córka Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Matrona Bratunina.
*** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),
**** 1858 LAURENTY SZYBAJŁO 7/8 sierp 1858 dom nr 15
MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874
*** 1822 APOLONIA LUDWIKA KARWACKA, ur. 28 listopada 1822, c. Stanisława Karwackiego i Agnieszki Buśkiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Katarzyna Górska


HORPIN 1..8... 149
* 1800 JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI
Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej.......
** 1815 ROSALIA KARWACKA, ur. 10 pazdziernika 1815 córka Józefa Karwackiego i Teresy Barbec; chrzestni Jan Czernicki i Anna Barlinskiej
** 1821 MIKOŁAJ KARWACKI ur 24 grudnia 1821 syn Józefa Karwackiego i Teresy Berlinskiej; chrzestni Józef Czernicki i Agnieszka Krzanowska.; zona MARIA KOSTIUK
syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk:
*** 1850 JAKUB KARWACKI :JAKUB/JACOBUS syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk
*** 1855 JAN KARWACKI ur 9 czerwca 1855 w domu nr 8 , syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO ( ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) i MARTY KOSTIUK (cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych); chrzestni Michał Chrzanowski i Agnieszka z Karwackich uxor Wojciechowa Czernicka
***JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
1 zona ANNA JAWNA
pobrali się 16 listopada 1879 roku JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów
Dzieci Jana Karwackiego i Anny Jawnej
***1880 AGNIESZKA KARWACKA zmarła 14 lipca 1881
*** 1887 PIOTR KARWACKI ur 5/8 sierpień 1887 w domu nr 8 (strona 134) syn JANA KARWACKIEGO (ss Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Felicji (c. Joachima Mielnius..?) PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną Hołowko: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
**** 1930 JAN KARWACKI syn Piotra i katarzyny Hołowko; JAN KARWACKI: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta

2 żona Jana FELICJA MELENIUS
Dzieci Jana Karwackiego i Felicji Mielnius
dzieci Jana i II żony...
****1894 MIKOŁAJ KARWACKI; 16/20 january 1894 w domu HORPIN 102 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn Jana Karwackiego (syna Mikołaja Karwackiego i Marii/Marty Kostiuk) i Feuronii Terasiuk (c. Joachima i Heleny Miekusz); chrzestni D. Juszczyszyn, Katarzyna Panasina.
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI; 9/10 sierpień 1897 r w domu HORPIN 104 urodził się ANDRZEJ KARWACKI; syn Jana Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Jeuroni Panasiuk ) c. Joachima i Heleny Mikusz); vhrzestni Stefan Kier i Anna Harasymow


*** 1858 FRANCISZEK KARWACKI ur 31 sierpień 1858 w domu nr 8 syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO (ss Józefa i Teresy Barbekowej Karwackich) i MARTY KOSTIUK ( cc. Mikołaja Kostiuka i ewy Jasnowych). Chrzestni Sebastian Czernicki i Ewa JaszczyszynFRANCISZEK KARWACKI: 1888 - zaślubiny FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn),
żona Tekla Petryszyn
dzieci Franciszka Karwackiego i Tekli Petryszyn
**** 1889 JAN KARWACKI :13/13... 1889, w domu HARPIN 58 urodził się JAN KARWACKI, syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Miokołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn)
**** 1897 JOZEF KARWACKI: 28/31 październik 1897 w domu HORPIN 83 urodził się JÓZEF KARWACKI (zmarł 14 IV 1898 r) , syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii/Marty Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)
**** 1901 MICHAŁ KARWACKI : 17/21 IV.1901 w domu HORPIN 85 urodził się MICHAŁ KARWACKI. S. Franciszka (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)

*** 1861 JÓZEF KARWACKI ur 16 marca 1861 w domu nr 8 syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostuik (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Uwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski ; Teresa Iwanczyszyn uxor Gregori) JÓZEF KARWACKI – zaślubiny JÓZEFA KARWACKIEGO, s. MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny Kostiuk z MARIĄ CIOS, c. Jana i Julii Ciosów
żona MARIA Cios
dzieci Józefa Karwackiego i Marii Cios;
**** 1891 ANGELA KARWACKA: 12ur/20ch grudnia 1891, w domu HORPIN 8 urodziła się ANGELA KARWACKA, córka JÓZEFA KARWACKIEGO syna MIKOŁAJA i Marii Kostiuk KARWACKICH oraz MARII CIOS, córki Jana i Julii Ciosów; chrzestni Józef Muszyński i Anastazja Maruch
**** 1895 BRONISŁAWA KARWACKA; 17/20 february/luty 1895 roku w domu Horpin 208 urodziła się BRONISLAWA KARWACKA, córka Józefa Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Marii Cios (c. Jana i Julii); chrzestni. Jan Gronczewski i Rozalia Kataryn

*** 1866 PIOTR KARWACKI , ur 23/24 czerwiec 1866 w domu nr 8; syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostiuk (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni: Tadeusz Rogowski i Marianna Krzanowska; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin

*** 1869 WINCENTY KARWACKI ur ½ lutego 1869 w domu nr 8, syn MIKOŁAJA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz MARIANNY KOSTIUK (cc. Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski i Maria Krzanowska
1) żona JULIA OLEJNIK Julii Olejnik
2) żona PELAGIA KASZUBA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • [email protected]
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W
SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA. JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

geneteka lipiec 2018
1820 ? Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26 slub 25 maja
Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i Marianny Maslanki
& Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth
Sambor
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... rdertable=


https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 9&start=90
Karwaccy aneks 138: MARCEL KARWACKI z Sambora hodowca drobiu

1. Gazeta Samborska. 1906, nr 40
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2960Kopia
Towarzystwo Chowu Drobiu:
p. Marcelego Karwackiego przytjeto do Koła Sambor
damo mu szkółkę zielononózek
Marcelemu Karwackiemu, d) stacj Kukułek belgijskich p. Edwardowi Wierczakowi, e) stacyę Peking p. Zofii Konopnickiej, i f) stacyę gęsi sybirskich p.

1. Gazeta Samborska. 1906, nr 45
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2965Kopia
Stiasnemu i Deckowi, c) 5. stacyi Zielononozek p. p. Turowskiemu, Karwackiemu, hr. Komo- rowskiemu,
J. Smalawskiemu i p. Konopnickiej. d) jedna stacya ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

wnuki Mikołaja Karwackiego i Marii: których ??????
dzieci Wincentego i Julii Olejnik.........;
**** 1894 ANNA KARWACKA; 11/15 sierpnia 1894 roku w domu Horpin 8 urodziła się ANNA KARWACKA, c. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii z Kostiuk Karwackich) oraz Julii Olejnik (s. Simona i Katarzyny z Korol). Chrzestni: Piotr Hryckow i Józef Zub
**** 1896 MICHAŁ KARWACKI; 14/15 november 1896 w domu Horpin 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 12 XII 1896) , s. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostuch Karwackich) i Julii Olejnik (c. Szymona i Katarzyny Korol). Chrzestni: MICHAŁ KARWACKI i ANNA CZERNICKA
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI: 17/18 XII 1897 r w domu HORPIN 8 urodził się ANDRZEJ KARWACKI, s. Wincentego Karwackiego (s. Mikołaja i Marii z d. Kostiuk) oraz Julii Olejnik; chrzestni Michał Czernicki i Katarzyna Kondracka
**** 1899 MIKOŁAJ KARWACKI: 13/13 november 1899 w domu Horpin 8 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI ( zmarł 13.XI.1899), syn Wincentego (syna Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Julii Olejnik
**** 1901 WŁADYSŁAW KARWACKI; 19/22 january 1901 w domu HORPIN 8 urodził się WŁADYSŁAW KARWACKI, (zm. 11 luty 1904) syn Wincentego i Julii z olejników Karwackich,
dzieci Wincentego i Pelagii Kaszuba.........;
**** 1903 PAWEŁ KARWACKI:13/14 marzec 1903 w Harpinie urodził się PAWEŁ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarz. Miekusz)
**** 1905 PIOTR KARWACKI; 15/16 lipiec 1905 w HORPIN urodził się PIOTR KARWACKI, s. Wincentego (s. Kikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarzyny Miekusz)
**** 1910 STEFAN KARWACKI: 15/16 styczeń 1910 urodził się STEFAN KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarz. Mikusz)
STEFAN KARWACKI, , syn ...... z ..... ?, ojciec Stanisławz Głogowa a, dziadek Piotra (Poznań
**** 1911 MIKOŁAJ KARWACKI: 25/26 listopad 1911 w domu HORPIN 227 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarzyny Mielnik); Chrzestni: Michał Czernecki, MARIA KARWACKA
**** 1916 JÓZEF KARWACKI: 23/23 X 1916 w domu HARPIN 227 urodził się JÓZEF KARWACKI, s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby


*** 1874 TEODOR KARWACKI; 28 kwietnia 1901, poz. 8/str.56 pobrali się: TEODOR KARWACKI l. 27 (ur. 1874); syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny z d. Kostiuk, rolników mieszkańców Horpina; oraz AGNIESZKA Błaszka c. Szymona i Katarzyny Mielnik, panna. L. 22; świadkowie Wojciech Czerwiński, Tomasz Spiech
zona 1889 Agnieszka Błaszka
dzieci Teodora Karwackiego i Agnieszki,
**** 1902 MARIA KARWACKA ;21/22 IV 1902 w domu HORPIN 156 urodziła się MARIA KARWACKA c. TEODORA, zmarła 2 marca 1905 roku (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i AGNIESZKI BŁASZKA (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1903 ANDRZEJ KARWACKI;21/22 listopad 1903 w Horpinie urodził się ANDRZEJ KARWACKI (zm 25. VI. 1905) s. TEODORA (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Agnieszki (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1905 PAULINA KARWACKA:19/21 listopad 1905 w domu HARPIN 165 urodziła się PAULINA KARWACKA, c. Teodora (s. Jana i Marii Kosciuk) i Agnieszki Błażlów (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1912 MICHAŁ KARWACKI: 29 IX/3.X. 1912 w HORPINIE 165 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Teodora (s. Mikołaja i Marii Kosciuk) oraz Marii Malinka (c. Basylia i Parasa Chrzanowska)

***TOMASZ KARWACKI i Helena Jakumowa
HELENA JAKUMOWA
wnuki Mikołaja i Marii Kostiuk
dzieci Tomasza Karwackiego i Heleny,
**** 1902 MICHAŁ KARWACKI; 13/14 październik 1902 w domu HORPIN 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI, syn TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKIERNOWIEC ( c. Dmitra i Marii Hrycków) chrzestni Peter Hrycków
**** 1904 JÓZEF KARWACKI: 19/23 marzec 1904 w domu HORPIN 8 urodził się JÓZEF KARWACKI, zm. 3. IV.1905, s. TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKUMOWEJ (c. Marii Hrycków


GNIAZDO Podlaskie…. Rejon Białegostoku… NEWARK/Essex NJ
ALEKSANDER JAN lub ALBERT JAN KARWACKI , (syn Jana Karwackiego i Marii Czarnickiej) b, 23.VI.1895 . Białegostoku zm. 28 września 1980;
mąż Giseli Toth (ur 23 feb 1901, ślub 20 apr 1919 Newark Essex NJ, d 2 dec 1980, c. Beli Toth i Marii Crast), rodzice Alberta John Karr ur 8 kwietnia 1824 zm. 1 grudzień 1824.


** 1829 ADAM KARWACKI ur 24 grudnia 1928 , syn Józefa Karwackiego i Teresy Barlinskiej
** ADAM KARWACKI i żona Agnieszka Szybajko;
Dzieci Adama Karwackiego.
*** 1852 TEKLA KARWACKA ur 4/5 wrzesień 1852 w domu nr 8; córka Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Burlińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni : Michał Krzanowski i Maciej Czernicki.

*** 1855 PIOTR KARWACKI ur 16/17 czerwiec 1855 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Barbrekowej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
***Żona PAULINA ŻÓŁTANIECKA-Karwacka (c. Mikołaja i Ewy Tik)
Dzieci Piotra Karwackiego i Pauliny Zóltanieckiej
**** 1885 MARIA KARWACKA ur 22/23 sierpień 1885 w domu 149c. Piotra Karwackiego ( ss Adama i Agnieszki Sztbajło) oraz Pauliny Zółtanieckiej (cc Mikołaja Zóltanieckiego i Ewy Tik)
**** 1888 KAROL KARWACKI ur 20/23 sierpień 1888 w domu 149; syn PIOTRA (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Pauliny Zółtniowskiej ; chrzestni Alex Kot i Tekla Rasiewicz.

*** 1857 MICHAŁ KARWACKI ur 28/28 wrzesień 1857 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Bulińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Szymon Przeworski i Agnieszka Karwacka-Kot uxor Mikołaja Kota

*** 1860 WOJCIECH KARWACKI
*** WOJCIECH KARWACKI syn ADAMA KARWACKIEGO; ojciec MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Heleny Łuszczakiewicz dom 149
**** 1888 ANDRZEJ KARWACKI ur 14/16 wrzesień 1888 w domu 149; syn Wojciecha Karwackiego (ss Adama i Agnieszki Szybajło) iraz Heleny Łaszczakiewicz (c. Bazylego i Anny z Woytów); ch. Franciszek Powroźnik i Maria Boyko;
**** 1899 MICHAŁ KARWACKI MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;


*** 1867 AGNIESZKA KARWACKA ur 20/21 luty 1867 w domu nr 8; c. ADAMA (s. Józefa i Teresy Burli nskiej) i AGNIESZKI SZYBAJŁO (cc Andrzeja Szybajło i Anny Krzanowskiej); ch. Agnieszka Karwacka-Kot
*** AGNIESZKA Szybajło KARWACKA uxor ADAMA x chrzestna w 6/7 XII 1870
*** MARIA KARWACKA ur 2/3 wrzesnia 1868 w domu nr 8 c. ADAMA (ss. Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) i AGNIESZKI Szybajło (cc Andrzeja i Anny z Krzanowskich)

*** URSZULA KARWACKA ur 21/22 pażdziernik 1871 w domu nr 8; córka ADAMA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) oraz AGNIESZKI SZYBAJŁO ( cc Andrzeja Szybajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Wojciech Pelczanowski i Marianna Szybajłowa uxor Casimir x
*** WALENTY KARWACKI ur 12/13 lutego 1876 w domu 149; syn ADAMA Karwackiegi ( ss. Józefa i Teresy z Burlinskich) i Agnieszki Szybajło; chrzestni Agnieszka Karwacka Kot


*JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA Jasionowska BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Bacowjn
** 1833 JAKUB KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
1 żona REGINA Kochanowska KARWACKA
2 zona AGNIESZKA z Krzanowskich 1) Kataryna 2) Karwacka
1833 JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i
12 september 1871 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie)(księga małżeństw od 1871 do 1901) poz. 48, str.3; pobrali się JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA (ur ok. 1800) i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik
JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880
** 1830 AGNIESZKA KARWACKA-Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota
AGNIESZKA KARWACKA ;5 november 1872, poz. 51(Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw 1871-1901) : pobrali się: Grzegorz Kataryna , l. 24 syn JANA i Zofii z Krzanowskich oraz Apolonia Kot, córka Mikołaja (Kota) i AGNIESZKI z KARWACKICH ( ur. ok. 1830)
Dzieci Agnieszki Karwackiej-Kot
*** 1857APOLONIA KOT 7/8 luty 1857 corka Agnieszki karwackiej, c. Józefa i teressy Jasionowskiej oraz Mikołaja Kota
*** 1865 ANTONINA KOT : ;7 February 1882, poz. 67; pobrali się Maksym Knij lub Kinach, l. 26 wdowiec, syn Piotra i Wiktorii z William; rolnicy i mieszkańcy Horpina oraz Antonina Kot (ur. 1865), córka Mikołaja i AGNIESZKI z KARWACKICH (ur. ok. 1850), rolników i mieszkańców Horpina, l. 17; świadkowie Grzegorz Ruski, Jan Kot
*** JOACHIM KOT
Dzieci Joachima Kota
**** 1876 MARIA KOT 15/16 lipiec 1876 w domu 51
**** 1879 MELANIA 28 luty 1879
**** 1884 ANNA 26 kwiecień 1884

Zgony Horpin 1776-1796

I SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH
1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

II SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 3

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH
1763 – 1783 MICHAŁ KARWACKI kawaler lat 20 – - umiera 7 styczeń 1783 w domu nr 3 (to jest dom Czernickich)
1772 – 1785 ,,,,,,,,,,,, KARWACKA - lat 13 umiera grudzień 1785 w domu nr 3 u Czernickich
1774 – 1789 JAN KARWACKI - - lat 15 umiera 24 sierpień 1789 w domu nr 3 u Czernickich
1790- 1791 MARIANNA KARWACKA 1 roczna umiera 9 kwietnia 1791 w domu nr 3 (Czernickich)

Śluby Horpin 1776-1796
od 1776 pełno Krzanowskich, Czernickich, Lateckich
nie ma ślubów Karwackich między 1776 – 1789

W latach 1776-1796 byli Karwaccy poza Stanisławem, Marcinem, Grzegorzem, Franciszkiem byli dziećmi

ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ w 1789 roku
ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i TMARIANNY CZERNICKIEJ w 1790 roku

11 XII 1792 2 ślub 11 XII 1792 2 ślub 1768 MARCIN KARWACKI lat 24
1776 druga żona KATARZYNA LATECKA c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub

1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na śłubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

ur 1770 GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 slub 1791

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)


1852 ur Tekla Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1855 ur Piotr Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1857 ur Michał Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1860 ur Franciszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1863 ur Wojciech Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1866 ur Błażej Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1867 ur Agnieszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1868 ur Maria Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1871 ur Urszula Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1876 ur Walenty Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan1853 ur Julianna Szybajło Wawrzyniec Marianna Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1858 ur Wawrzyniec Szybajło Wawrzyniec Maria Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan


1855 ur Jan Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1858 ur Franciszek Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1861 ur Józef Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1863 ur Tomasz Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1866 ur Piotr Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1869 ur Wincenty Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan


1855 ur Katarzyna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1857 ur Apolonia Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1859 ur Julianna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1864 ur Antonina Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan

1870 ur Michał Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1873 ur Stanisław Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1876 ur Franciszka Czerniecka Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1881 ur Stefan Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1885 ur Maria Karwacka Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1888 ur Karol Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1898 ur 9 Stanisław Karwacki Piotr Elżbieta Olejnik Żelechów Wielki Żelechów Mały skan

1882 ur Marcin Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1884 ur Michał Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
1887 ur Piotr Karwacki Jan Fewronia Miekusz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan


1888 ur Andrzej Karwacki Wojciech Helena Łaszczakiewicz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń skan
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 b : cd gniazda buskie i trembowelskie

Postprzez akarw » 26.04.2020

Aneks 742 b

cz. 2

cd. … gniazda buskie i trembowelskieŻelechów Wielki 20 km NE od Lwowa kier Kamionka Strum 1717-1777 zgon 60 lat Stanisław Karwacki Żelechów Wielki Horpin KARWACKI
Żelechów Wielki 1763-1783 zgon 20 lat Michał Karwacki kawaler Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1774-1787 zgon 13 lat N. Karwacka Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1774-1789 zgon 15 lat Jan Karwacki Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1777- 1778 zgon 9 mies Wojciech Karwacki Marcin Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1779-1781 zgon 2 lata Szymon Karwacki Marcin Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1784-1784 zgon 4 dni Maciej Karwacki Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1784-1785 zgon 9 mies Apolonia Karwacka Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1791-1792 zgon 1 rok Marianna Karwacka Żelechów Wielki Horpin
Żelechów Wielki 1794 sl Franciszek lat 22 Karwacki swiadek Grzegorz Karwacki i fedko Panasiuk Jadwiga lat 18 Czerniecki Maciej Żelechów Wielki Horpin
Kamionka Strumiłowa (Bużańska) NEE od Lwowa 1797 ur Wojciech Karwacki Franciszek Kamionka Strumiłowa (Bużańska) Sokola Turki Berb eki

Żelechów Wielki-Horpiń 1852 ur Tekla Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1855 ur Piotr Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1857 ur Michał Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1860 ur Franciszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1863 ur Wojciech Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1866 ur Błażej Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1867 ur Agnieszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1868 ur Maria Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1871 ur Urszula Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1876 ur Walenty Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

Żelechów Wielki-Horpiń 1853 ur Julianna Szybajło Wawrzyniec Marianna Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1858 ur Wawrzyniec Szybajło Wawrzyniec Maria Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

Żelechów Wielki-Horpiń 1855 ur Jan Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1858 ur Franciszek Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1861 ur Józef Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1863 ur Tomasz Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1866 ur Piotr Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1869 ur Wincenty Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

Żelechów Wielki-Horpiń 1855 ur Katarzyna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1857 ur Apolonia Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1859 ur Julianna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1864 ur Antonina Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

Żelechów Wielki-Horpiń 1870 ur Michał Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1873 ur Stanisław Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1876 ur Franciszka Czerniecka Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

Żelechów Wielki-Horpiń 1881 ur Stefan Karwacki 1855 v 1866 Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki 1881 ur Stefan Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1885 ur Maria Karwacka Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1888 ur Karol Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1898 ur 9 Stanisław Karwacki Piotr Elżbieta Olejnik Żelechów Wielki Żelechów Mały

Żelechów Wielki-Horpiń 1882 ur Marcin Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1882 ur Marcin Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1884 ur Michał Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1884 ur Michał Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
Żelechów Wielki-Horpiń 1887 ur Piotr Karwacki Jan Fewronia Miekusz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń


Żelechów Wielki-Horpiń 1888 ur Andrzej Karwacki Wojciech Helena Łaszczakiewicz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
ZELECHÓW WIElKI
ZGONY
12 1717- 1777 60 lat Stanisław Karwacki Żelechów Wielki
8 1763-1783 20 lat Michał Karwacki Żelechów Wielki
15 1777- 1778 9 mies Wojciech Karwacki ojc. Marcin Żelechów Wielki
13 1779-1781 2 lata Szymon Karwacki ojc. Marcin Żelechów Wielki
7 1784-1784 4 dni Maciej Karwacki Żelechów Wielki
3 1785zg 0 Apolonia Karwacka Żelechów Wielki
9 1787zg 0 N. Karwacka Żelechów Wielki
6 1784-1789 15 lat Jan Karwacki 15 lat Żelechów Wielki
8 1792zg 0 Marianna Karwacka Żelechów Wielki
SLUB
2 1794 Franciszek Karwacki & 1794 Jadwiga Czerniecki Żelechów Wielki
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mam na imię Ewa. Pochodzę z rodu Karwackich. Mój dziadek to Michał Karwacki urodzony w 1905 roku w Horpinie , który został zamordowany w 1944 roku razem ze swoim synem Stanisławem. Babcia z dziećmi uciekła .
Tak jak napisałam dziadek –
* Michał Karwacki
babcia - *Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
* Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
dzieci Michała i Anny Karwackich:
1/ ** Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ** Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ** Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ** Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ** Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ** Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
7/ ** Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ** Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie.
Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
Proszę o kontakt.Pozdrawiam gorąco.
*** Ewa Przybył z domu Karwacka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KAMIONKA STRUMIŁOWA
URODZENIA
FRANCISZEK KARWACKI z Kamionki strumiłowej
20 1797ur 0 Wojciech Karwacki ojc. Franciszek Kamionka Strumiłowa (Bużańska)
SLUB
3 1815 Josephus Karwacki & 1815 Teresa Berbeka Kamionka Strumiłowa (Bużańska)

Kamionka Strumiłłowsa ?Buska 30 km NE od Lwowa, 15 km NW od Buska
1797 ur Wojciech Karwacki Franciszek mci Sokola, Turki, Berbeki Kamionka Strumiłowa (Bużańska)
1815 slub Josephus Karwacki lat 22 sw. Jan czernicki, Franciszek Jez… , rolnicy Teresa lat 22 Berbeka mci majdan, Budki, Berbeki Kamionka Strumiłowa (Bużańska) skan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Niemiłow m Lwowem SW a Luckiem NW; 30 km BW od Brodów
1746-1826zgon Józef Karwacki lat 72 agricole Łopatyn Łopatyn
1780-1825zgon Gabriel Karwacki lat 45 mendicus.ubogi Łopatyn 2o km na n od Buska i Oleska nr 10 Niemiłów 5 km NW od łopatynia apoplelsja poch. Franciszek Bielecki

Rodzina 1750 Jozefa Karwackiego z Niemiłowa par Szczurowice RS
1784 sluby 26 styczeń 25 1 1784 Szczurowice Józef Karwacki rusticus de Niemiłow 7 Niemiłów 7 Anna panna Kasacz Romanówka 7 Michał Basacz,Konstanty Rekuszuk 1310L 64 B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Łopatyń 30 km NW od Brody i 40 km NW od Poczajowa
1754-1826 zgon lat 72 Józef Karwacki agricol zmarł na tyfus Łopatyn Łopatyn 1 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=268684
1766-1826 zgon lat 50 Marianna Karwacka labor wdowa Łopatyn Łopatyn/wsie nr 54 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=268684
1780-1825 zgon lat 45 Gabriel Karwacki mendicus apopleksja Łopatyn Niemiłów 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=268684
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Krzemieniec m Tarnopolem 50 na S, Łuckiem 50 km na NW i Równem 50 km na NE, 30 km na E od Brodów
1828 slub 17 Tomasz Karwacki Józef, Katarzyna Marianna Gołębiowska Wojciech, Anna Dębicka Krzemieniec
1830 ur 45 Józef Karwacki Tomasz Marianna Krzemieniec Krzemieniec
1837 ur 3 Antoni Karwacka Tomasz Marianna Gołębiowska Krzemieniec Krzemieniec
1839 ur 114 Wiktor Karwacki Tomasz Marianna Gołembiowska Krzemieniec Grabówka

1853 slub 3 Antoni Widkowski Pawlina Karwacka Krzemieniec
1859 ur 10 Marianna Witkowska Antoni Paulina Karwacka Krzemieniec Grabówka
1862 ur 11 Antonina Witkowska Antoni Paulina Karwacka Krzemieniec Grabówka

1864 ur 2 Joanna Karnaczewska Antoni Ewa Karwacka Krzemieniec Grabówka
1866 ur 54 Jan Karnaczewski Antoni Ewa Karwacka Krzemieniec Grabówka
1870 ur 19 Tomasz Karnaczewski Antoni Ewa Karwacka Krzemieniec Grabówka

1820 ? MICHAŁ KARWACKI chrzestnym Antoniny Demskiej w Krzemiencu
UR 17 4 1859 Krzemieniec Antonina Demska Grabówka Aleksander Tekla Girzycka chrzestni Michał Karwacki, Katarzyna Tomaszewwska 0.1-32

Rodzina 1800 Tomasza Karwackiego i Marianny Gołębiowskiej
Slub 7 2 1839sl1860 Krzemieniec Antoni Karwacki Krzemieniec lat 21 Tomasz Marianna & 1840 Franciszka Kostowska Krzemieniec lat 20 Jakub Julia 0.1-33
Rodzina 1839 Antoniego Karwackiegi i Franciszki Kostkowskiej w Krzemiencu
Zgon 17 2 1839-1862 Krzemieniec Antoni Karwacki lat 23 Krzemieniec ob., żona Franciszka, dzieci nie zostawił 0.1-35
Rodzina 1800 Tomasza Karwackiego i Marianny Gołebiowskiej z Krzemienca
ur 10 2 1842 Krzemieniec Tekla Karwacka Krzemieniec Tomasz Maryanna Gołębiowska 873

Rodzina Pailiny Karwackiej Witkowskiej
Slub 2 2 1853 Krzemieniec 1833 Antoni Widkowski Krzemieniec lat 20 Wawrzyniec Anna Gustawska & 1833 Pawlina Karwacka Krzemieniec lat 20 Tomasz Karwacki i Marianna 878
Zgon 14 4 1822-1892 Krzemieniec Paulina Witkowska lat 70 Krzemieniec z d. Karwacka, mąż Antoni, córka Antonina 0.1-81D
Córki Pauliny Karwackiej Witkowskiej
ur 3 2 1859 Krzemieniec Marianna Witkowska Grabówka Antoni Paulina Karwacka chrzestni ob. Leonard Gilewicz, miesz. Marianna Podhajska 0.1-32
ur 17 1 1862 Krzemieniec Antonina Witkowska Grabówka Antoni Paulina Karwacka 0.1-35
Rodzina Ewy Karwackiej Karnaczewskiej
Slub 11 11 1862 Krzemieniec 1837 Antoni Karnaczewski Grabówka lat 25 Tomasz Anna & 1842 Ewa Karwacka Krzemieniec lat 20 Tomasz Karwacki I Marianna 0.1-35

Rodzina 1778 Marianny Korowackiej w Krzemiencu
Rodzina Tomasza Korwackiego i 1778 Marianny Korowackiej w Krzemiencu Łuck 0
1778-1828 zgon 24 2 1828 Krzemieniec Marianna Korowacka 50 Krzemieniec maż Tomasz Korwacki, synowie Michał i Stefan, córki Józefa, Marianna i Paulina 43107 31R 220 T 899
Michał Karwacki syn
Stefan Karwacki syn
Józefa Karwacka córka
Marianna karwacka córka
Pawlina Karwacka córka
Rodzina 1813 Michała Karwackiego i Marii z Krzemienca 20 Tomasz Marianna 0.1-35 44R 24 T
1813-1879 zgony 4 10 1879 Krzemieniec Michał lat 66 Karwacki 66 Krzemieniec mieszcz., żona Maria, synowie pantalemon i Dymitr, córki Barbara i Anastazja 1-73 42V 68 T T 168
Pantalemon syn
Dymitr syn T
Barbara corka
Anastazja córka
1859 urodz 17 4 1859 Krzemieniec Antonina Demska Grabówka Aleksander Tekla Girzycka Michał Karwacki, Katarzyna Tomaszewwska 0.1-32 12V-13R 35 T

Rodzina 1780 Józefa Karwackiego i Katarzyny
Rodzina 1798 Tomasza Karwackiego i Marianny Gołebiowskiej
1798-1828 sluby 6 5 1828 Krzemieniec Tomasz Karwacki Krzemieniec 30lat Józef Katarzyna Marianna Gołębiowska Krzemieniec 18 lat Wojciech Anna Dębicka Jan Biernacki, Jan Kulczyński 43105 18V-19R 17 T
1829 urodz 25 2 1829 Krzemieniec Marianna Stankiewicz Krzemieniec Feliks Marianna Gemblicka szl. Tomasz Karwacki i sław. Anna Witkowska ż. Wawrzyńca 43103 85V 41 T 586 DM
1830 urodz 27 3 1830 Krzemieniec Józef Karwacki Krzemieniec Tomasz Marianna Jan Dębski i Anna Malisiewicz ż. Atanazego 43103 119R 45 T 620 DM
1830 urodz 13 8 1830 Krzemieniec Wawrzyniec Gołębiowski Krzemieniec Jan Ksenia Teodor Wiszniowski i Marianna Karwacka 43103 134R 146 T 635 DM
1842 urodz 10 2 1842 Krzemieniec Tekla Karwacka Krzemieniec Tomasz Maryanna Gołębiowska 873 451 17

Rodzina 1839 Antoniego Karwackiego i Franciszki z Krzemienca s. Tomasza
1860 sluby 7 2 1860 Krzemieniec Antoni Karwacki Krzemieniec 21 Tomasz Marianna Franciszka Kostowska Krzemieniec 20 Jakub Julia 0.1-33 34R 4 T
1839-1862 zgon 17 2 1862 Krzemieniec Antoni Karwacki 23 Krzemieniec ob., żona Franciszka, dzieci nie zostawił 0.1-35 49V 18 T
Rodzina 1842 Ewy Karwackiej Karnaczewskiej z Krzemienca c. Tomasza
1862 slub 11 11 1862 Krzemieniec Antoni Karnaczewski Grabówka 25 Tomasz Anna Ewa Karwacka Krzemieniec 20 Tomasz Marianna 0.1-35 44R 24 T
1864 urodz 1 1 1864 Krzemieniec Joanna Karnaczewska Grabówka Antoni Ewa Karwacka 1-38 1V-2R 2 T 168
1863-1865 zgon 27 11 1865 Krzemieniec Joanna Karnaczewska 2 Grabówka c. chł. Antoniego i Ewy z Karwackich 1-37 55R 91 T 62
1870 urodz 6 3 1870 Krzemieniec Tomasz Karnaczewski Grabówka Antoni Ewa Karwacka 1-50 6V-7R 19 T
1869-1874 zgony 25 7 1874 Krzemieniec Tomasz Karnaczewski 5 Grabówka s. chł. Antoniego i Ewy z Karwackich 1-68 40R 67 T
Rodzina 1833 Pauliny z Karwackich Witkowskiej z Krzemienca c. Tomasza I marianny
1833 ur PAULINA KARWACKA; 2-2-1853 slub Krzemieniec Antoni Widkowski Krzemieniec lat 20 rodzice Wawrzyniec i Anna Gustawska & Pawlina Karwacka Krzemieniec lat 20 c. Tomasza i Marianna 878 59 3
1822-1892 zgony 14 4 1892 Krzemieniec Paulina Witkowska 70 Krzemieniec z d. Karwacka, mąż Antoni, córka Antonina 0.1-81D 34V 22 T
1853 slub 2 2 1853 Krzemieniec Antoni Widkowski Krzemieniec 20 Wawrzyniec Anna Gustawska Pawlina Karwacka Krzemieniec 20 Tomasz Marianna 878 59 3
1859 urodz 3 2 1859 Krzemieniec Marianna Witkowska Grabówka Antoni Paulina Karwacka ob. Leonard Gilewicz, miesz. Marianna Podhajska 0.1-32 4V-5R 10 T
1859-1859 zgon 22 3 1859 Krzemieniec Marianna Witkowska 43112 Grabówka c. chł. Antoniego i Pauliny z Karwackich 0.1-32 50V 20 T
1862 urodz 17 1 1862 Krzemieniec Antonina Witkowska Grabówka Antoni Paulina Karwacka 0.1-35 4V-5R 11 T
Rodzina (1810) TOMASZA i Maryanny Karwackich z Krzemienca (wołyński ? ) 15 km na N od Łucka ( lub tarnopolski ? - m. Wiśniowcem a Dubnem)
1800 TOMASZ KARWACKI i MARIANNA Gołebiowska , rodzice Pauliny 1833 z Krzemienca i Tekli 1842

10-2-1842 ur TEKLA KARWACKA Krzemieniec Tekla Karwacka Krzemieniec c. Tomasza Maryanna Gołębiowska 873 451 17

Slub 1853 – luty – 2 ANTONI WIDKOWSKI, LAT 20, S. WAWRZYNCA I Anny Gustawskiej & 1833 PAULINA KARWACKA z Krzemienca lat 20- c. Tomasza i Marianny.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gliniany 10 km SSW od Buska 12 km na S pd Zelechowa
1886=1889 zgpn lat 3,5 Bronisław Karwacki Józef Gliniany Hubienie http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/30 ... 7_0005.htm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GNIAZDA TREMBOWELSKIE
[b]
2 Legimityzacja austriacka 1782 w Trembowli (50 km na S od Wiśniowca, Załoźców)
Gniazdo: PODOLE – ZAŁOŻCE / Trembowla
szlachta STEFAN KARWACKI syn Jerzego i Anny Dołżańskiej, żonaty
szlachta z 1)Marianną Bilińska, z czego syn Grzegorz,
szlachta z 2) Magdaleną Seliczanką, z czego syn Eliasz –
szlachta którzy legitymowali się ze szlachectwa w 1782 w Ziemi Trembowelskiej,

szlachta Stare legitymizacje austriackie:
szlachta 1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna 1700 – 1730 ** STEFANA,
szlachta żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
szlachta 1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ *),
szlachta 2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
szlachta 1730 – 1760 syn *** ELIASZ.
szlachta Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)
[/b]

*) w tym czasie w Krakowie tez Stefan Karwacki;
1725/35 ? STEFAN KARWACKI
1747 STEFAN syn Antoniego KARWACKI / STEPHANUS ANTONIUS / Stefan Antoni KARWACKI; dioc.Cracov..s. – na Akademii Krakowskiej ; nie wiadomo gdzie mieszkał
1753 NPM maj 16 STEFANUS KARBACKI świadkiem ślubu Błażeja Adamczewskiego i Reginy Masłowowej
STEFAN KARWACKI ur 1725 – 1735 ??? - potem Kazimierz... w latach 1765-1770 ma syna (po kilku latach umiera) ;STEFAN KARWACKI i ZOFIA – nie wiadomo gdzie mieszkali mieli syna Michała; Bciała ur 1770 - 22.VII.1770 MICHAŁ Mateusz/MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudacz/szewiczowa zmarl NN Infanis non virus natus MICHAEL KARWACKI Millitis case Regr; zg 1776 XII 1776 MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat;

**) w tym czasie w Krakowie 3 Grzegorzów Karwackich :
- (1680-1715) w bibliografii Estreichera Grzegorz Karwacki w konkurskie z Nadolskim,1713 ZDOBYWA STOPIEN KANDYDATA NAUK
- 1741 8 maja w NPM chrzest GREGORU STANISLAU / Grzegorz 2 Stanisław KARWACKI syna MATHE / Matheli KARWACKI i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska : UWAGA dwojga imion czy bliźniaki ? 1770 – ślub GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena ur 1730/ 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza; NPM 1772 –
15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny; 1764 listopad 18 u sw. Szczepana HH GRZEGORZ KARWACKI i Regina Swiderska ex Fun do Episcopali ad Cracovie chrzestnymi Elżbiery córki Sebastiana Prachnika i Anny ;
- 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do księgi praw miejskich II; NPM 1773 - 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego;
- NPM 1774 styczeń 24 GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem; NPM 1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI świadkiem ślubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1580 Załoźce
Zalożce nad Seretem na NW od Zbaraża, głowna siedziba Wisniowieckich, na S od Podkamienia i Krzemieńca) -
Andrzeja z Buska o prawnuk TOMASZ KARWACKI jest w latach 20.tych XVII wieku bojarzynem księcia Wiśniowieckiego na Podolu -
poświadcza w Podkamieniu w 1644 roku; potem zaś w ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana (APKr, Aug 154, s.63-66):KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [z] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...(Zalożce nad Seretem na NW od Zbaraża, głowna siedziba Wisniowieckich, na S od Podkamienia i Krzemieńca) - byli najpewniej zwiazani z ks.ks. Wisniowieckimi i Zbaraskimi, wraz z nimi mogli się pojawić w Krakowie, gdzie ostatni bracia Zbarascy mieli pałac i majątki na Jurze krakowskiej,w końcu sami spoczeli w kaplicy u Dominkanów; byłby więc to wsteczny nurt podolski Karwackich, równoległy do progresywnych mazowieckiego, sieradzko-kaliskiego
Byli najpewniej zwiazani z ks.ks. Wisniowieckimi i Zbaraskimi, wraz z nimi mogli się pojawić w Krakowie,
gdzie ostatni bracia Zbarascy mieli pałac i majątki na Jurze krakowskiej,w końcu sami spoczeli w kaplicy u
Dominkanów; byłby więc to wsteczny nurt podolski Karwackich, równoległy do progresywnych mazowieckiego,
sieradzko-kaliskiego # W XVIII w gniazdowali tez w DIDKOWCE tarnopolskie #
Obecnie to osiedle typu miejskiego w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim Ukrainy, leżące nad Seretem. 30 km na SW od Wisniowca, 30 km na NW od Tarnopola, 30 km na E od
Złoczowa, 25 km na SSE od Brodów

• zamek[11] – w 1516 roku Marcin Kamieniecki, hetman polny koronny wybudował w mieście zamek. Od połowy XVI w. własność Wiśniowieckich, był główną siedzibą rodu. Po Wiśniowieckich dobra załozieckie stały się własnością Sobieskich, a następnie Potockich. Zamek jest obecnie w całkowitej ruinie.
Osobny artykuł: Zamek w Załoźcach.
• cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z 1740 roku (dawny kościół augustianów)[3]
• kościół pw. św. Antoniego z XVII wieku, zrujnowany po wojnie[3]
• kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w. (zwrócony katolikom po upadku ZSRR

GNIAZDO ZAŁOŹCE - Perepelniki 20 km na SE od mci Brody
https://olejow.pl/search.php
stare mapy
https://olejow.pl/viewpage.php?page_id=4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z mazowieckiej emigracji w BUSKU pod Lwowem
[b]szlachta już w 1537 roku jest odnotowany ANDRZEJ KARWACKI ,
szlachta zapewne protoplasta wszystkich rodzin bełskich, wołyńskich i podolskich.# Jego prawnuk

szlachta TOMASZ KARWACKI jest w latach 20.tych XVII wieku bojarzynem księcia Wiśniowieckiego na Podolu -
szlachta poświadcza w Podkamieniu w 1644 roku; potem zaś w ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów
szlachta w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana (APKr, Aug 154, s.63-66):
szlachta KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [z] stuła i manipukarzem
szlachta od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej..
PATRZ tez aneks 140:
szlachta TOMASZ KARWACKI 1600 bojarzyn Wisniowieckich - prawdopodobnie przodek KAZIMIERZA, Tomasza i Macieja
szlachta 34. Tomasz Karwacki bojarzyn 1. Wiadomosc o klasztorze ww. oo. dominikan℗ow w Podkamieniu: ... - Strona 9
szlachta Tomasz Karwacki, książąt Wiszniowieckich bojarzyn, trzy lat na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, c
szlachta udownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił.
szlachta Cuda i łaski związane z wizerunkiem Najśw. Maryi Panny w Podkamieniu
szlachta W "Dziejach klasztoru...", Tarnopol 1870, Sadok Barącz pisze:
szlachta Wezwany tedy biskup wydał rozporządzenie: Andrzej Gembicki z łaski Bożej i Stolicy apostolskiej biskup łucki i brzeski. Prześwietnym i Przewielebnym Panom Franciszkowi Gogolińskiemu kustoszowi łuckiemu J.K.M. Sekretarzowi i Janowi Tersowskiemu proboszczowi brodzkiemu protonotaryuszowi apostolskiemu, obojga praw doktorowi i Maciejowi Gągalskiemu obojga praw doktorowi proboszczowi oleskiemu................. niektóre pewne cuda w kościele podkamienieckim przy obrazie tejże Przenajświętszej Panny za sporządzeniem łaski bożej ogłaszają się........................... zwyczajną władzą naszą tem pisaniem niniejszym pozwolenie dajemy i zlecamy abyście do pomienionego kościoła jako najprędzej zjechali i tam założywszy na miejscu należytem jurysdykcyą jako najpilniej wezwawszy tych, którzy mają być wezwani, świadków także wiarygodnych po przysiędze wypytawszy inkwizycyą uczynili o pomienionych cudach i inszych jakichkolwiek widzeniach, a wszystko wiernie ułożywszy i spisawszy, nam w zawartym Rotule przysłali. Co dla większej wiary ręką naszą podpisaliśmy i pieczęcią naszą obwarować rozkazaliśmy.
szlachta Dan w Krakowie dnia 19. sierpnia 1644 roku.
szlachta Potem przybyli komisarze do Podkamienia i następujący wyrok ze swojej strony wydali: My komisarze do wykonania dostojniejszego pomienionej komissyi naznaczenii
szlachta zesłani od J.W. Najprzewielebniejszego pana jmści księdza biskupa łuckiego i brzeskiego, wszystkich wobec i z osobna każdego wierzącego w Chrystusa, napomniawszy w panu Bogu i pod posłuszeństwem świętym rozkazujemy, abyście dna 9. stycznia w roku pańskim 1645 na miejsce pomienionego klasztoru podkamienieckiego przybywali, prawdę o cudach około obrazu wielkiej Bożej rodzicielki zeznali, pewną, prawdziwą i pod przysięgą, o cudach i dobrodziejstwach dokonanych relacyą uczynili i oddali. Dan w klasztorze podkamienieckim dnia 20 grudnia roku 1644.
szlachta Komisja podsumowała: My zatem Komisarze po wysłuchaniu i spisaniu świadectw tak ustnych, jako też pisemnych łask i dobrodziejstw tu doznanych po dziękczynnem nabożeństwie cały akt komissyi po wyciśnięciu pieczęci naszych własnoręcznie podpisaliśmy.
szlachta Dan w Podkamieniu dnia 26. marca 1645 roku.
szlachta Joannes Tersowski U.J.D. Prot. apl. Praep. Broden ad hune actum Comissarius, Mathias Gągalski U.J.D. Prot. apl. Praep. Olesc. ad prsntem actum Comissarius.
szlachta Jędrzej Gembicki z Bożej i Stolicy apostolskiej łaski biskup łucki i brzeski zrekapitulował: Aby zaś tychże cudów i naszej uchwały wieczna zachowała się pamiątka, cały akt rozeznania z naszym potwierdzeniem i uznaniem do aktów konsystorza naszego łuckiego wciągnąć i wpisać poleciliśmy i rozkazaliśmy. Dan w Łucku dnia 21. lipca R. P. 1645
szlachta Andrzej Gembicki biskup łucki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XVII wieczni mieszkańcy Załoziec
Dodane przez Remek dnia lipiec 17 2015 21:57:56

SIEDEMNASTOWIECZNI MIESZKAŃCY ZAŁOZIEC
- Z AKT SĄDU ZAŁOZIECKIEGO
(1630-1686 ?) JERZY - Jurek KARWACKI (syn Tomasza ?) teść Fedora Tułajczyka
Prokopowicz Antoni, były sługa świętej pamięci Księcia Jegomości, w grudniu 1686 zawarł ugodę z Fedorem Tułajczykiem,
zięciem nieboszczyka Jurka Karwackiego, kwitując odbiór 81 złotych polskich, jako zwrot długu, który był mu winien Karwacki.
Tułajczyk Fedor, zięć nieboszczyka Jurka Karwackiego, w grudniu 1686 zawarł ugodę z Antonim Prokopowiczem,
oddając mu sumę 81 złotych polskich, jako zwrot długu Karwackiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GNIAZDO PEREPELNIKI 12 km na W o Załoźce na Złoczów, 20 km na S od mci Brody
Perepelniki grecko-katolickie księgi chrztu, slubów, zgonów

Rodzina Jana Karwackiego i Tatiany z Semków Perepelniki 30
zgon 1781-1855 Karwacki Jan, rolnik, brak informacji o stanie cywilnym, zm. w roku 1844 w wieku 63 lata, numer domu 30 Perepelniki
zgon 1794-1855 Karwacka Tatiana, wdowa po Janie Karwackim, zm. w roku 1855 w wieku 61 lat, numer domu 30 Perepelniki
ur 1814 Maria Karwacka c. Jana i Tatiany
ur 1821 Zachariasz Karwacki s. Jana i Tatiany
slub ur 1814, sl 1857 Karwacka Maria, 1mo voto Humeniuk, córka Jana Karwackiego i Tatiany zd. Semków, w roku 1857 w wieku 43 lata jako wdowa wyszła za wdowca Grzegorza Makolondra z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 96
slub ur 1831, sl 1857 Humeniuk Teodor, rolnik, syn Tymoteusza i Marii zd. Karwacki, w roku 1849 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Anną Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 79 Perepelniki

Rodzina Zachariasza Karwackiego i Anastazji Barabasz/ Hawrych Perepelniki 30
slub ur 1821,sl 1842 Karwacki Zachariasz, pracowity, syn Tatiany Karwackiej alias Zacharków, nr domu 30 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Barabasz z domu nr 85 Perepelniki Makolondra Grzegorz, wojskowy inwalida z patentem, syn diaka w cerkwi w Hukałowcach Aleksego Makolondra i Malanii zd. Powroznyk, Hukałowce, w roku 1857 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Karwacką 1mo voto Humeniuk z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 96
slub ur 1822, sl 1842 Barabasz Anastazja, córka Daniela i Kseni, sierota, nr domu 85 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Zachariasza Karwackiego z domu nr 30 Perepelniki
ur Karwacka Agafia ur. 1855, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Hawrychów Anastazja, córka Jana, nr domu 30 Perepelniki
ur Karwacka Zofia ur. 1843, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Barabasz Anastazja, córka Daniela, nr domu 30 Perepelniki
ur Karwacki Daniel ur. 1863, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Barabasz Anastazja, córka Daniela i Kseny zd. Pysar, nr domu 30 Perepelniki
ur Karwacki Jakub ur. 1849, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Hawrychów Anastazja, córka Jana, nr domu 30 Perepelniki
ur Karwacki Jan ur. 1857, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Barabasz Anastazja, córka Daniela i Kseni zd. Pisarczuk, nr domu 30 Perepelniki
zgon 1844-1849Karwacka Zofia, córka Zachariasza, zm. w roku 1849 w wieku 5 i pół roku, numer domu 30 Perepelniki
zgon 1849-1855Karwacki Jakub, syn Zacharego, zm. w roku 1855 w wieku 5 i pół roku, numer domu 30 Perepelniki
zgon 1855-1856 Karwacka Agafia, córka Zachariasza, zm. w roku 1856 w wieku 11 miesięcy, numer domu 30 Perepelniki

1910 spis PEREPELNIKI/pow. Zborów/woj. tarnopolskie Gniazdo: PODOLE /;
1886 JÓZEF KARWACKI; ur. 10 stycznia 1886, grekokatolik stanu wolnego, ujęty w spisie mieszkańców Krakowa od 1910, jako robotnik, potem w 1924 z
żoną Emilią i córkami
Ludność według spisu z roku 1890: 977; Właściciel tabularny: Spadkobiercy Szymona Padlewskiego
Miejscowość: Perepelniki, wieś i dwór; Gmina: Perepelniki; Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie ;Poczta i telegraf (telefon): Nuszcze; Stacja kolejowa z odległością km.: Zarwanica 14 ;Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zarwanica-Złoczów 12; Sąd Grodzki: Zborów; Sąd Okręgowy: Złoczów ; Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu; Starostwo: Złoczów; Sąd powiatowy: Zborów; Urzęda parafialne:; łaciński Sassów, grecki na miejscu; Urząd pocztowy:; Nuszcze; Urząd telegraficzny:; Sassów xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zurów 5 km na NW od Bukaczowce
szlachta 1696 ur Zofia Karwacki Piotr Jadwiga Żurów Bukaczowce http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 8_0017.htm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DITKOWCE 5 km na SE od Załoźce / Płotycz
szlachta 1750 Tarnopol Ditkowce i Płotycz 1777 sl nobil Józef kawaler Harwacki de DItKOWCE nobil Barbara panna Wasilewicz
szlachta swiadkowie Tarnopol Płoty cz sw D. Tomasz Kozłoski Gubernator i D. Jozef Ksinski skarbnik de Ciula

szlachta DItKOWCE 5 km na SE od Założce, 1 km na E od Mszaniec
szlachta Nobilis Józef Harwacki / KARWACKI i nobil Barbara Wasilewiczówna
szlachta 1777sl Józef nobilis Harwacki ze wsi Ditkowce & Barbara Nobil Wasilewiczówna z Płotyczy świadkowie D. Tomasz Kozłowski, ,
szlachta Gubernatur D. Józef Isiński, Tarnopol ; Płotycz 2 km na N od Tarnopola
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 c: cd trembowelskie BUKACZOWCE

Postprzez akarw » 26.04.2020

Aneks 742 c

Czesc 3

cd. gniazda trembowelskie BUKACZOWCE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1700 BUKACZOWCE
Miedzy Zurawnem a Bursztynem, 30 km na E od Stryja, 60 km SWW od Tarnopola, 20 km na NNE od Kałusza,
35 km na N od Stanisławowa, 80 km SW od Załoźców

Bukaczowce – osiedle typu miejskiego w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego. Osada została założona w 1438 r. W 1489 r. Bukoczowce uzyskały magdeburskie
prawo miejskie; utraciły je między 1932 a 1934 r. Należały do dóbr Augusta Aleksandra Czartoryskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej
Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego. W Bukaczowcach urodzili się: w 1882 Józef Widawski - ksiądz rzymskokatolicki, uczestnik wojny z
bolszewikami 1920 i kawaler Krzyża Walecznych, w 1884 Jakub Rothfeld - neurolog, dziad Jacka Rostowskiego. Obecnie osiedle liczy 1504 mieszkańców.

Generacja 1670
Zurów
Piotr Karwacki i jadwiga
szlachta 1696 1696 40 1696ur 0 Zofia Karwacki córka Piotr Jadwiga Żurów / między Żydaczowem a Bursztynem

Generacja 1700
Rodzina Wojciecha 1 Karwackiego
* 1715-1755 maj19/0 Wojciech 1 KARWACKI / Adalbertus lat 40 Karwacki Bukaczowce

Generacja 1730
1738-1795 WOJCIECH 2 KARWACKI
** 1738-1795luty19/0 honestus Wojciech 2 /Adalbertus lat 57 Karwacki mąż Anny/Marianny Bukaczowce

Generacja 1760
Rodzina Wojciecha 2 Karwackiego I Marianny
1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI syn Wojciecha 2
*** 1763/0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti Karwacki i Anna Bukaczowce ch. Szym Bielinski, Marianna Jelowska, Anna Dobrowolska, Anast Bobowska, Jan Bobowskim, Anna Milanowska
*** 1763- 1818kwiec7/0 Franciscus 55 lat Karwacki Bukaczowce
*** 1762-1827/0 Mariana 65 lat Karwacka Bukaczowc
*** 1760-1834/0 Mariana 74 lata Karwacka Bukaczowce
*** 1766/0 Sophiam Karwacka-Hałabudnikowa ojc. Adalberti Karwacki i Anna Bukaczowce; chrz.Piotr Kozlowski i Marianna Bobowska
1811-1829/ 0 Josephus 18 lat Hałabudnik ojc. Casimiri Hałabudnik i *** Sophia Karwacka-Hałabudnikowa Bukaczowce
*** 1778/0 Andreas Karwacki ojc. Adalbertus Catharina Bukaczowce; ch. Nob.Marcin Tomicki i Anstazja Bobowska
*** 1780-1794stycz 3/0 Andreas lat 14 Karwacki ojc. Adalberti Bukaczowce
*** 1783/0 Thecla Karwacka ojc. Adalbertus Karwacki i Marianna Bukaczowce; chrz. Piotr Kozlowski i Franciszka Chmielowa
*** 1784-1785/0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Anna
1738-1795 Bukaczowce 1795zg 5 1795 0 Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1763 9 1763ur 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1763-1818 Bukaczowce 1818zg 8 1818 0 Franciscus lat 55 Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Katarzyna
Bukaczowce 1778 2 1778ur 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
Bukaczowce 1778 3 1778ur 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1780-1794 Bukaczowce 1794zg 7 1794 0 Andreas lat 14 Karwacki Adalberti Bukaczowce

1760 WOJCIECH KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1784 31 1784ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 Bukaczowce 1785zg 18 1785 0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1786 8 1786ur 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1788 6 1788ur 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1790 19 1790ur 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1793 32 1793ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI s. Wojciecha 1738 i Anny & Marianna
Bukaczowce 1794 15 1794ur 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1799 1 1799ur 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1805-1834 Bukaczowce 1834zg 6 1834 0 Adalbertus lat 30 Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce

1788 BARTLOMIEJ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Apolonia Zamorska
Bukaczowce 1820 14 1820ur 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce


Generacja 1790
*** 1790-1834/ 0 Casimira 44 lata Karwacka Bukaczowce
1817-1832/ zg 0 Mariana 15 lat Łotonecka ojc. Gregorii i Apolonia Karwacka
**** Apolonia Karwacka Bukaczowce
**** 1804-1834maj 22/0 Adalbertus lat 30 Karwacki ojc. Franciscii i Marianna Lipowa Bukaczowce
537 1763 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce

530 1766 0 Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
533 1778 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
534 1778 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce

531 1783 0 Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
544 1784 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
536 1786 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
** 546 1822 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

535 1788 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
540 1790 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
545 1793 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

527 1792 0 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
539 1794 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
528 1789 0 Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
532 1799 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
529 1802 0 Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Anna Szabaturiwa
Bukaczowce 1822 36 1822ur 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce


Generacja 1830
538 1820 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce
546 1822 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce
1800 JÓZEF KARWACKI & Rosalia Zeeman
1825slub 5 1825 Josephus Karwacki Pankow & Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
Bukaczowce 1826 24 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
Bukaczowce 1826 25 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 14 1827 0 Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 15 1827 0 Nicolaus 3 mies Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce

**** 1825list11/ Josephus s. Franciszka Karwacki i Marianna Pankow & slub Rosalia c. Andrzeja Zeeman Anna Tarłowa Bukaczowcesw. Ignac Choycan i Jozef. Gorski
542 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
543 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
*****1827luty27/0 Nicolaus 3 mies ojc. Karwacki Josephi i Rosalia Zeemann Bukaczowce
1832/0 Stanislaus 8 tyg Błaszkow ojc. Jacobi Błaszkow i **** Mariana Karwacka-Błaszkowa Bukaczowce pod Rohatyniem i Bursztynem
1826-1826zg/0 Catharina 3 tyg Pańkiewicz ojc. Jacobi i ****Anna Karwacka- Pankiewicz Bukaczowce

**** 1800 APOLONIA KARWACKA-Wasylow
1834 Elias ojc. Teodor i Anna Dranula Słobodnikowa & slub Anna Wasylow ojc Grzegorz Wasylowi Apolonia Karwacka Bukaczowce

**** 1800 MARIANNA KARWACKA-Błaszkow
1823/ur 0 Anna Błaszkow ojc. Jacobus Błaszkow i Mariana Karwacka Bukaczowce;ch. Jana Moszynski i marianna Szumska
1826/ur 0 Thecla Błaszkow ojc. Jacobus Blaszkowi Mariana Karwacka Bukaczowce jw.
1827/0 Mariana Karwacka Bukaczowce

**** AGNIESZKA KARWACKA-Szwaczyj
1826 slub Andreas Szwaczij matka Tizowa & slub **** Agnes Karwacka ojc Franciszek i Marianna Pankow Bukaczowce
1827-1828zgon /0 ***** Julianna 1 rok Szwaczij Andrea **** Agnetis Karwacka Bukaczowce
1827/ur 0 Halina Swaczyj ojc.Andreas Swaczyj i ****Agnes Karwacka Bukaczowce; chrz. Pawel Stelmach i Anna Szyłkowa

1891 MICHAŁ s. Józefa KARWACKI; ur 22.IX 1891 w Bukaczowicach. Pow. Rohatyń, Galicja. Wyzn. Rzym-kat;, narodowość. polska, obywatelstwo austriackie, ojciec Józef, zamieszkały w Bukaczowicach. GIMNAZJUM w Stanisławowie, matura 4 czerwiec 1909; studia na Uniwersytecie Lwowskim: Wydział Filozoficzny 1909/10-1911/12; Na UJ; Wydział filozoficzny 1912/13-1913/14 sem, 1. STYPENDIUM Jana Bazylewicza Towarnickiego 1911/12-1913/14 sem. 1. W 1913 podjął starania o uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich

Zgony
1 1715-1755zg 40 lat Adalbertus Karwacki 40 lat Bukaczowce
2 1738-1795 57 lat Adalbertus Karwacki 57 lat Bukaczowce
5 1763-1818 55 lat Franciscus Karwacki 55 lat Bukaczowce
4 1780- 1794 14 lat Andreas Karwacki ojc. Adalberti 14 lat Bukaczowce
14 1784-1785 1 rok Thomas Karwacki Bukaczowce
11 1827zg 3 dni Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce
15 1826zg 0 Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
16 1826zg 0 Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
17 1828zg 0 Julianna Szwaczij Andrea Agnetis Karwacka Bukaczowce
1 1832zg 0 Stanislaus Błaszkow Jacobi Mariana Karwacka Bukaczowce
2 1829zg 0 Josephus Hałabudnik Casimiri Sophia Karwacka Bukaczowce
3 1804- 1834 30 lat Adalbertus Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce
5 1827zg 0 Mariana Karwacka Bukaczowce
6 1827zg 0 Mariana Karwacka Bukaczowce
10 1827-1827zg 3 dni Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
10 1832zg 0 Mariana Łotonecka Gregorii Apolonia Karwacka Bukaczowce

sluby

4 1825 Josephus Karwacki Pankow & 1825 Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
3 1826 Andreas Szwaczij Tizowa &1826 Agnes Karwacka Bankow ? Pankow Bukaczowce
1 1834 Elias Dranula Słobodnikowa & 1834 Anna Wasylow Karwacka Bukaczowce


Urodzenia
14 1733ur 0 Lucam Karwacki ojc. Stanislao Marianna Bukaczowce

WOJCIECH 2 KARWACKI i 1) ANNA 2) KATARZYNA
7 1763 0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti 1) Anna Bukaczowce
18 1766 0 Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
2 1778 0 Andream Karwacki ojc. Adalberti 2) Catharina Bukaczowce
3 1778 0 Andreas Karwacki ojc. Adalbertus Catharina Bukaczowce
6 1786 0 Casimirus Karwacki ojc. Adalbertus 3) Maryanna Bukaczowce
19 1783 0 Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
17 1784 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
5 1788 0 Bartholomeus Karwacki ojc. Adalbertus Maryanna Bukaczowce
13 1790 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
18 1793 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763 FRANCISZEK KARWACKI i Marianna
7 1763 0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti 1) Anna Bukaczowce
1 1799 0 Adalberto Karwacki ojc. Franciscus Francisca Bukaczowce
14 1789 0 Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
13 1792 0 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
11 1794 0 Josephus Karwacki ojc. Franciscus Marianna Bukaczowce
11 1797 0 Agnes Karwacka ojc. Franciscus Marianna Bukaczowce
17 1802 0 Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce

1788 BARTŁOMIEJ KARWACKI i Apolonia Zamoroka ?
10 1820 0 Joanes Karwacki ojc. Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1794 JÓZEF KARWACKI i Rosalia Zeemam
15 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
16 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI i Anna Szabaturowa
19 1822 0 Wincentius Karwacki ojc. Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce


ZOFIA Karwacka HAŁABUDNIK
10 1806 0 Josephus Hałabudnik Casimiri Zofia Karwacka Bukaczowce
ROZALIA Karwacka DOBROWOLSKA
6 1801 0 Franciszka Dobrowolska Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce
7 1801 0 Mathias Dobrowolski Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce

TEKLA Karwacka DOBRUCHOWSKA
9 1810 0 Joannes Baptista Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce
8 1815 0 Adalbertus Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce

ANNA Karwacka BŁASZKOWA
1 1823 0 Anna Błaszkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
5 1823 0 Anna Błazkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
2 1824 0 Martinus Błaszkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
3 1826 0 Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
4 1826 0 Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce

MARYANNA Karwacka ŁOTONIECKA
21 1816 0 Maryanna Łotonecka Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce

APOLONIA Karwacka WASYLÓW
28 1818 0 Anna Wasylow Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce

ANNA Karwacka PANKIEWICZ
24 1826 0 Catarina Pankiewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce
25 1826 0 Catharina Pańkewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce

AGNIESZKA Karwacka SWACZYJ
26 1827 0 Halina Swaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce
27 1827 0 Helena Szwaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bukaczowce pod Zurowem od N, m. NNW Rozdołem a Haliczem SSE, 60 km na W od Tarnopola i Trembowli , 6o km na NW oid Buczacza
1715-1755 zgon lat 40 Adalbertus Karwacki Bukaczowce http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 9_0050.htm
1733 ur Lucam Karwacki Stanislao Marianna ch Stanisław Tomicki i Konstancja Pawłowska Bukaczowce http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 9_0013.htm

1738-1795 zgon lat 57 Adalbertus Karwacki Bukaczowce skan
1763 ur Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 9_0026.htm
Bukaczowce 1763 ur Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce ch Szymon Bieliński, marianna Jelowska, Andrzej Dobrowolski, Anastazja Bobowska, Jan Bobowski, Anna milanowska

Bukaczowce 1738-1795 zgon honestus Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
1766 ur Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce skan
1778 ur Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce skan
1778 ur Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce skan
1783 ur Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce skan
1784 ur Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce skan
1785 zgon 1 rok Thomas Karwacki Bukaczowce skan
1786 ur Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce skan
1788 ur Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce skan
1790 ur Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce skan
1793 ur Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce skan
1794 zgon Andreas Karwacki Adalberti Bukaczowce skan

1763-1818 zgon lat 55 Franciscus Karwacki Bukaczowce 50 skan
1789 ur Catharina Karwacka 1763 Franciscus Marianna Bukaczowce skan
1792 ur Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce skan
1794 ur Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce skan
1797 ur Agnes Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce skan
1799 ur Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce skan
1802 ur Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce skan
1757-1827 zgon lat 65 Mariana Karwacka labor wdowa Bukaczowce http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 8_0033.htm
1762-1827 zgon lat 65 Mariana Karwacka Bukaczowce skan


1790-1834 zgon lat 44 Casimira Karwacka Bukaczowce skan

1760-1834 zgon la 74 Mariana Karwacka Bukaczowce skan


1804-1834 zgon lat 30 Adalbertus Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 0_0019.htm

1825 slub lab Josephus Karwacki lab Francisci , Mariana Pankow lab Rosalia Zeeman Andreas , Anna Tarłowa Bukaczowce sw Ignacy Choycan, Jozef Górski http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 0_0011.htm
1826 ur Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce skan
1826 ur Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce skan
1827 zgon Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce skan
1827 zgon Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce skan


1806 ur Josephus Hałabudnik Casimiri Zofia Karwacka Bukaczowce Poświerz skan
1829 zg Josephus Hałabudnik Casimiri Sophia Karwacka Bukaczowce skan

1801 ur Franciszka Dobrowolska Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce skan
1801 ur Mathias Dobrowolski Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce skan

1810 ur Joannes Baptista Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce skan
1815 ur Adalbertus Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce skan

1816 ur Maryanna Łotonecka Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce Wiszniów skan
1832 zgon Mariana Łotonecka Gregorii Apolonia Karwacka Bukaczowce skan


1818 ur Anna Wasylow Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce skan
1834 slub Elias Dranula Teodori , Anna Słobodnikowa Anna Wasylow Gregori , Apolonia Karwacka Bukaczowce skan


1820 ur Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce skan

1822 ur Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce skan

1823 ur Anna Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce skan
1823 ur Anna Błazkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce skan
1824 ur Martinus Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce skan
1826 ur Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce skan
1826 ur Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce skan
1832 zgon Stanislaus Błaszkow Jacobi Mariana Karwacka Bukaczowce skan


1826 ur Catarina Pankiewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce Czachrów skan
1826 ur Catharina Pańkewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce Czachrów skan
1826 zgon Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce skan
1826 zgon Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce skan

1827 ur Halina Swaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce Czachrów skan
1826 slub Andreas Szwaczij Joannis , Mariana Tizowa Agnes Karwacka Francisci , Mariana Bankow Bukaczowce skan
1827 ur Helena Szwaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce Czachrów skan
1828 zgon Julianna Szwaczij Andrea Agnetis Karwacka Bukaczowce skan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monasterzyska10 km NWW od Buczacz i 50 km SW od Tarnopola
30 km na SW od Trembowli


1722-1793 zgon lat 71/8 Marianna labor Karwacka Monasterzyska Monasterzyska http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 7_0039.htm

1730 sl styczeń 29 Łukasz famatum Korwacki & Ludwika Bielewicz (-ówna) Monasterzyska; świadkowie Stanisław karas i Joanna Hapczewicz z Monasterzysk
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0029.htm
1730 slub famat Łukasz Korwacki Ludwika Bielewicz Monasterzyska sw Stanisław Karas i Jan Hasczewicz de Monasterzyska http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0029.htm
1733 ur Wojciech Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska
1735 ur Piotr Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Plebanali Monasteriersi
1738 ur Piotr Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska
1740 ur Marianna Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska
1743 ur Franciszka Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska
1744 ur Franciszek Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska
1754 ur Benedykt Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska

Rodzina 1720 Macieja Horwackiego i Marianny
1755 ur Magdalena Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1757 ur Marianna Chorwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1759 ur Salomea Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1788 zgon Maciej Chorwacki Buczacz Monasterzyska skan

1726sl 11 lipiec Wojciech Pracowity Świczewski wdowiec Anna Chorwacka Monasterzyska sw. Stanisław Karas i Piotr Wysocki
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0024.htm
Rodzina 1700 Wojciecha / Alberta Chorawackiego i katarzyny Szaynowskiej
1725 stycz 28sl Albert Chorwacki Katarzyna Szaynowska Buczacz skan
1725 sl Wojciech / Albert Chorwacki Katarzyna Szaynowska Monasterzyska sw Andrzej Łysogórski, Piotr Baranowski skan
1726 sl Wojciech lab Świczewski Anna Chorwacka Monasterzyska skan swiad Piotr Wysocki i Stan Karais
1726 sl Wojciech Świczewski Anna Chorwacka panna Monasterzyska sw stan karas i piotr wysocki skan


KORWACKI
1725 sl 28 Jan Wojciech Chorwacki Katarzyna Szaynowska Monasterzyska sw. Andrzej Łyspkursk/lysogorski i i Piotr ...
Karwaccy aneks 540:Nowe indeksy geneteki polskiej czerwiec 2
... (gr-kat) Jawornik świadkowie Jan Szlipak; Andrzej Ferenc;Anastazja Muszkanyszka Ukraina
1725 sl 28 Jan Wojciech Chorwacki Katarzyna Szaynowska Monasterzyska sw. Andrzej Łyspkurski i Piotr baranowski
1726sl Wojciech Świczewski lab wdowiec Anna Chorwacka/Horwacka Monasterzyska 10 km na W od Buczcza ...
1725sl 28 styczen Wojciech Chorwacki Katarzyna Szaynowska Monasterzyska świadek Andres / Andrzej Lysohurski / Lysogórski i Petrus / Piotr Baranowski
Karwaccy aneks 543:Karwacki, -a ? : CH / Harwacki, -a / Chor
1876 2 Sl Piotr Szarecki Jan, Krystyna Szadkowska & Marianna Janiszewski Kacper, Monika Korwacka Wrząca Wielka Sokołowo xxxxxxxxxxxxx Ukraina Monasterzyska Monasterzyska 10 km na W od Buczcza SW

KORWACKA
1768-1798 77zgon Marianna lat 30 Korwacka Oszmiana Kołczuny
1821 81ur Tekla Okuszyńska Michał Anna Korwacka Wilno Wszystkich Świętych Wilno
1875 8ur Józefa Zieliński Ignacy Zofia Kusiąga Trembowla Mogielnica
1886 114ur Katarzyna Sokół Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Buczacz 50 SSW od Tarnopola i 30 km SW od Trembowli, 60 km na SE od Bukaczowce


1749 sl 28-wrz Sebastian kawaler Czapliński Teresa wdowa Karwaczka Buczacz swiadkowie Piotr Czeladka, Stanisław Gałek de Buczacz http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 8_0051.htm

1760 ur Tomasz Karwacki Marcin Anastazja Buczacz Pilawa 5 km NE od Buczacza skan ?
1764 ur Maciej Karwacki Marcin Anastazja Buczacz Pilawa skan ?

1763 slub Paweł Karwacki Harwacki kawaler jadwiga panna Sosnowska sw GD Aleksander Łaski, Stefan Komorowski Buczacz http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 8_0078.htm
1764 ur Julian Karwacki Paweł Jadwiga Sosnowska Buczacz Buczacz skan
1766 ur Paweł Karwacki Paweł Jadwiga Sosnowska Buczacz Buczacz skan
1771 ur Marianna Agata Karwacki Paweł Jadwiga Sosnowska Buczacz Buczacz skan

1779-1824 zgpn 18 Anna lat 45 Karwacka mendica Buczacz Buczacz z Nagórzanką i Korolówką http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 0_0032.htm


1820 ur Agnieszka Urbański Józef Marianna Karwacka Buczacz Buczacz skan
1829 ur 53 Karolina Urbański Józef Anna Karwacka Buczacz Buczacz skan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 d: .. trembowelskie ROZDOL

Postprzez akarw » 26.04.2020

Aneks 742 d

Cześć 4

... trembowelskie ROZDÓŁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWE INDEKSY
Geneteka maj/czerwiec 2020

1834-1886 zgon 25 1834 Katarzyna 52 lata Hoffmann dd Karwacka Rozdół Rozdół
1858-1878 zgon 41 Mikołaj lat 20 Hoffman Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół


1850-1884 zgon 15 1850 Rozalia 34 lat Witkowska dd Karwacka Rozdół Rozdół
1877-1879 zgon 45 Wincenty 2 godz Witkowski Jan Rozalia Karwacka Rozdół Rozdół


1854-1878 zgon 31 1854 Maria 24 lat Karwacka dd Kłosowska Rozdół Rozdół


1855-1877 zgon 38 Antoni 22 lata Karwacki 1830 Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1865-1885 zgon 6 Aniela 19,5 Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół


1849=1884 zgon 23 1834 Jan 35 lat Karwacki Rozdół Rozdół
1871-1876 zgon 3 Karol 5 lat Karwacki Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1876-1877 zgon 24 Józef 1 rok Karwacki Jan Aniela Stryjska Rozdół Rozdół
1883-1883 zgon 17 Helena 2,5 mies Karwacka Jan Marianna Stryjska Rozdół Rozdół


1879-1881 zgon 34 Teodor lat 2 Klopper Jan Marianna Karwacka Rozdół Rozdół

1883-1889 zgon 27 Józef 5,5 Pruski Ludwik Rozalia Karwacka Rozdół Rozdół


1851-1894 zgon 31 1851 Karol lat 43 Karwacki Rozdół Rozdół
1872-1881 zgon 47 Józef lat 9 Karwacki Karol Anna Kostyrka Rozdół Rozdół
1884-1885 zgon 13 Maria 1 rok Karwacka Karol Anna Kostyrka Rozdół Rozdół
1887-1894 zgon 21 Michał lat 6,5 Karwacki Karol Anna Kostyrka Rozdół Rozdół
1889-1891 zgon 21 Jan 2 lata Karwacki Karol Anna Kostyrka Rozdół Rozdół
1892-1893 zgon 9 Aniela 10 mies Karwacka Karol Anna Kostyrko Rozdół Rozdół


1891-1891 zgon 15 Paulina 1 mies Karwacka Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1893-1893 zgon 35 Karwacki Wiktor Aniela Domańska Rozdół Rozdół

1891 ur 13 Paulina Karwacka Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1893 ur 31 Karwacka Wiktor Aniela Domańska Rozdół Rozdół
1894 ur 43 Jan Karwacki Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1897 ur 34 Paulina Karwacka Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1901 ur 24 Ludwik Kazimierz Karwacki Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1904 ur 62 Józef Franciszek Karwacki Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1908 ur 3 Wiktor Marian Karwacki Wiktor Aniela Domańska Rozdół Rozdół


1892 ur 25 Aniela Karwacka Karol Anna Kostyrka Rozdół Rozdół
1894 ur 9 Michał Karwacki Karol Anna Kostyrko Rozdół Rozdół


1900 ur 7 Jan Szymański Michał Katarzyna Karwacka Rozdół Brzezina
1905 ur 14 Michał Szymański Michał Katarzyna Karwacka Rozdół Brzezina
ur
1902 ur 4 Ludwika Kocowska Bazyli Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1893 ur 44 Katarzyna Kocowska Bazyli Marianna Karwacka Rozdół Rozdół

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 26 czerwiec 2020


1891 ur 13 Paulina Karwacka Wiktor Aniela Dumańska Rozdół 30 km na S od Lwowa Rozdół przed Zydaczowem
1893 ur 31 Karwacka Wiktor Aniela Domańska Rozdół Rozdół
1894 ur 43 Jan Karwacki Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1897 ur 34 Paulina Karwacka Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1901 ur 24 Ludwik Kazimierz Karwacki Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1904 ur 62 Józef Franciszek Karwacki Wiktor Aniela Dumańska Rozdół Rozdół
1908 ur 3 Wiktor Marian Karwacki Wiktor Aniela Domańska Rozdół Rozdół


1892 ur 25 Aniela Karwacka Karol Anna Kostyrka Rozdół Rozdół
1894 ur 9 Michał Karwacki Karol Anna Kostyrko Rozdół Rozdół


1900 ur 7 Jan Szymański Michał Katarzyna Karwacka Rozdół Brzezina
1905 ur 14 Michał Szymański Michał Katarzyna Karwacka Rozdół Brzezina
ur
1902 ur 4 Ludwika Kocowska Bazyli Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1893 ur 44 Katarzyna Kocowska Bazyli Marianna Karwacka Rozdół Rozdół


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rozdół m Mikołajowem a Zydaczowem 30 km na S od Lwowa

1777-1831 zg Bazyli lat 54 Karwacki Rozdół Rozdół
1797-1837 zg Marianna lat 40 Karwacka Rozdół Rozdół

1773 ur Stanisław Karwacki Antoni Helena swiadkowie: Jozef Czechowski, Katarzyna Dabrowska, Grzegorz Ostrowicz, Apolonia Daszkowska Rozdół Rozdół http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 8_0114.htm
1778 slub lab Mikołaj Karwacki Antoni, Helena Agnieszka Szychowska sw Antoni Czekanski i Jozefa Szyszkowska z Rozdołu Rozdół http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 2_0010.htm


1830 ur Mikołaj Karwacki Tomasz Katarzyna Szczepaniak Rozdół Olchowiec
1848 slub Jan Karwacki Tomasz, Katarzyna Szczepaniak Katarzyna Szczepaniak Józef, Marianna Gorczyńska Rozdół
1851 zgpn Antoni Karwacki Tomasz Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół


1831 ur Katarzyna Karwacka Jan Marianna Czekańska Rozdół Rozdół
1834 ur Rozalia Karwacka Jan Marianna Czekańska Rozdół Rozdół skan

1831 slub Maciej Czekański Eliasz, Magdalena Kulpa Katarzyna Szczepaniak Bazyli Rozdół
1834 ur Teresa Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1836 ur Agnieszka Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1836 ur Agnieszka Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1837 ur Salomea Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1837 ur Salomea Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1839 ur Teresa Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1839 ur Teresa Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1842 ur Jan Czekański Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1843 zgpn Jan Czekański Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1844 ur Rozalia Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1844 ur Józef Czekański Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1845 ur Apolinary Czekański Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1846 zgpn Teresa Czekańska Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1848 ur Józef Czekański Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1848 ur Józef Czekański Maciej Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1903 slub 3 Józef Czekański Maciej, Katarzyna Karwacka Maria Szymańska Wincenty, Katarzyna Zwierzeńska Rozdół

1830 ur Maria Gurska Piotr Agnieszka Karwacka Rozdół Rozdół
1834 ur Katarzyna Gurska Piotr Agnieszka Karwacka Rozdół Rozdół skan
1838 ur Magdalena Gurska Piotr Agnieszka Karwacka Rozdół Rozdół
1838 ur Magdalena Gurska Piotr Agnieszka Karwacka Rozdół Rozdół skan

1831 ur Katarzyna Szczepaniak Franciszek Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół

1832 slub Marcin Stryjski Błażej, Katarzyna Marianna Karwacka Bazyli, Marianna Rozdół
1835 ur Marianna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1835 ur Marianna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1852 slub Maciej Ostrowicz Wojciech, Marianna Kozłowska Marianna Stryjska Marcin, Marianna Karwacka Rozdół
1837 ur Jan Stryjski Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1837 ur Jan Stryjski Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1839 ur Jan Stryjski Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1839 ur Jan Stryjski Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół skan
1842 ur Józef Stryjski Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół skan
1843 zgon Józef Stryjski Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1844 ur Katarzyna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1846 ur Anna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1846 ur Anna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1848 ur Aniela Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1848 ur Aniela Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1850 ur Piotr Stryjski Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1850 ur Piotr Stryjski Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1852 zgpn Piotr Stryjski Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1853 zgpn Katarzyna Stryjska Marcin Marcjanna Karwacka Rozdół Rozdół
1853 ur Antoni Stryjski Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1853 ur Antoni Stryjski Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół skan
1856 ur Apolonia Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1860 ur Julianna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1862 ur 35 Katarzyna Stryjska Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół skan
1862 ur 35 Michalina Stryjska Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół skan
1862 ur 36 Katarzyna Stryjska Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1862 ur 36 Michalina Stryjska Marcin Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1862 zgpn 38 Michalina Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1862 zgpn 39 Katarzyna Stryjska Marcin Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1876 slub 4 Antoni Stryjski Marcin, Marianna Karwacka Apolonia Szczepanowska Michał, Maria Wasiewicz Rozdół


1837 ur Józef Topczak Jakub Anna Karwacka Rozdół Olchowiec


1837 slub Jan Karwacki Stanisław, Marianna Polak Katarzyna Szychowska Antoni, Rozalia Gorczyńska Rozdół
1838 ur Marianna Karwacka Jan Katarzyna Szychowska Rozdół Rozdół skan
1838 ur Marianna Karwacka Jan Katarzyna Szychowska Rozdół Rozdół
1841 ur Maria Karwacka Jan Katarzyna Szychowska Rozdół Olchowiec
1843 ur Anna Karwacka Jan Katarzyna Szychowska Rozdół Olchowiec
1855 ur Rozalia Karwacka Jan Katarzyna Szychowska Rozdół Rozdół skan

1837 zgpn Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1850 zgpn Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1853 zgpn Antonina Karwacka Rozdół Rozdół
1869 zgpn 67 Zuzanna Karwacka Rozdół Rozdół
1831 ur Bazyli Karwacki Rozdół Rozdół
1831 zgpn Bazyli Karwacki Rozdół Rozdół
DAMIAN KARWACKI
1831 1831 ur Mikołaj Karwacki Damian Rozdół Rozdół Rozdół Rozdół
1870 zgpn 29 Józef Karwacki Rozdół Rozdół
1874 zgpn 21 Ludwik Karwacki Rozdół Rozdół

1838 slub Jan Mędocha Marcin, Marianna Gurska Wiktoria Szczepaniak Franciszek, Katarzyna Karwacka Rozdół


1841 slub Józef Karwacki Tomasz, Katarzyna Szczepaniak Katarzyna Ostrowicz Tomasz, Maria Czerniewicz Rozdół
1842 ur Ludwik Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1844 ur Tekla Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1845 ur Leon Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1846 zgpn Leon Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1847 ur Rozalia Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1849 ur Jan Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1849 ur Jan Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1853 ur Karol Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1853 ur Karol Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1856 ur Antoni Karwacki Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1859 ur Rozalia Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1863 ur Marianna Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1863 ur 1 Marianna Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1866 ur Aniela Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół skan
1866 ur 37 Aniela Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1874 zgpn 59 Marianna Karwacka Józef Katarzyna Ostrowicz Rozdół Rozdół
1874 slub 14 Jan Karwacki Józef, Katarzyna Ostrowicz Aniela Stryjska Jan, Katarzyna Czekańska Rozdół


1849 ur Rozalia Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół skan
1849 ur Rozalia Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1856 ur Marianna Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół skan
1858 ur Rozalia Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół skan
1862 ur 25 Aniela Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół skan
1862 ur 26 Aniela Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1865 ur Wiktor Karwacki Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół skan
1865 ur 38 Wiktor Karwacki Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1866 zgpn 6 Rozalia Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1868 ur 36 Ludwik Karwacki Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1868 ur 36 Ludwik Karwacki Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół skan
1870 zgpn 25 Aniela Karwacka Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół
1870 zgpn 17 Ludwik Karwacki Jan Katarzyna Szczepaniak Rozdół Rozdół

1850 ur Karwacka Jan Katarzyna Sanocka Rozdół Rozdół
1850 ur Magdalena Karwacka Jan Katarzyna Sanocka Rozdół Rozdół skan
1850 zgpn Magdalena Karwacka Jan Katarzyna Sanocka Rozdół Rozdół
1850 zgpn Rozalia Karwacka Jan Katarzyna Sanocka Rozdół Rozdół


1858 ur Mikołaj Hofmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1861 ur Marianna Hofman Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1861 ur Marianna Hofman Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1861 ur Rozalia Hofman Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1861 ur Rozalia Hofman Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1862 zgpn 27 Marianna Hofmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1864 ur Karol Hoffmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1867 ur Maria Hoffmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1867 ur 81 Maria Hoffmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1870 ur Jan Hoffmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół skan
1870 ur 35 Jan Hoffmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół
1873 zgpn Karol Hoffmann Tomasz Katarzyna Karwacka Rozdół Rozdół

1867 slub Karol Hoffmann Jan, Maria Joniak Maria Szczepaniak Franciszek, Katarzyna Karwacka Rozdół
1869 ur 73 Józef Karwacki Ludwik Zuzanna Kuczka Rozdół Rozdół
1869 zgpn 66 Józef Karwacki Ludwik Zuzanna Kuczka Rozdół Rozdół

1868 slub Ludwik Karwacki Józef, Katarzyna Ostrowicz Zuzanna Kuczka Teodor, Apolonia Dumańska Rozdół


1869 slub Jan Klopper Józef, Maria Gorczyńska Maria Karwacka Jan, Katarzyna Szychowska Rozdół
1870 ur Jan Klopper Jan Maria Karwacka Rozdół Rozdół skan
1870 ur 52 Jan Klopper Jan Maria Karwacka Rozdół Rozdół
1871 zgpn 35 Jan Kloper Jan Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1875 zgpn 34 Marianna Klopper Jan Marianna Karwacka Rozdół Rozdół
1902 slub 2 Józef Klopper Jan, Maria Karwacka Maria Sawicka Teodor, Aniela Czekańska Rozdół


1870 slub Ludwik Karwacki Józef, Katarzyna Ostrowicz Rozalia Pacholewicz Jan, Agata Iwanicka Rozdół


1873 slub 1 Mikołaj Karwacki Jan, Katarzyna Szychowska Marianna Kłosowska Józef, Katarzyna Bączak Rozdół

1874 slub 16 Jakub Dydko Bazyli, Tekla Lawro Marianna Karwacka Jan, Katarzyna Szczepaniak Rozdół


1879 slub 7 Karol Karwacki Józef, Katarzyna Ostrowicz Anna Kostyrka Joachim, Katarzyna Iwaśkiewicz Rozdół


1878 slub 12 Jan Witkowski Marcin, Katarzyna Szychowska Rozalia Karwacka Józef, Katarzyna Ostrowicz Rozdół
1905 slub 7 Józef Witkowski Jan, Rozalia Karwacka Amalia Szaran Michał, Aniela Stryjska Rozdół


1895 slub 15 Józef Kozłowski Jan, Anna Lawro Aniela Dytko Jakub, Maria Karwacka Rozdół

1897 slub 6 Michał Pacholewicz Józef, Anna Ostrowicz Anna Karwacka Jan, Katarzyna Iwaśkiewicz Rozdół

1900 slub 9 Jan Kulpa Michał, Marianna Pacholewicz Paulina Karwacka Karol, Anna Kostyrko Rozdół

1901 slub 12 Franciszek Burlikowski Michał, Aniela Strużak Malwina Dytko Jakub, Maria Karwacka Rozdół


1907 slub 9 Bazyli Denikiewicz Andrzej, Anna Szamota Franciszka Dytko Jakub, Maria Karwacka Rozdół


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1750 BAWORÓW / Proszowa
Baworów 10 km na SSE od Tarnopola w połowie do Trembowli
BAWORÓW /Proszowa : ( w połowie między Tarnopolem a Trembowlą, na S od Załoźców)
Baworów (ukr. Баворів) - wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1522 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Baworów
w powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy…

1785 slub 1 Krzysztof lat 27 Karwacki Helena lat 19 Czochłowa sw. Marcin Mucha , Jan kołodziej Baworów / Proszowa http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 0_0010.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Grzymałów pood Skałatem 30 km na SE od Tarnopola
30 km na SE od Tarnopola oraz 20 na E od Trembowli
1 1882 zg 6 Jan Karwacki Grzymałów
2 1828 zg 0 Ludwik Karwacki Grzymałów
3 1880 zg 4 Wawrzyniec Karwacki Grzymałów

1769-1828 zgon lat 59 Ludwik Karwacki plebe syn Kazimierza Grzymałów Bucyki http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 7_0075.htm
1826 ur Katarzyna Czeszelska Józef Maria Karwacka Grzymałów Bucyki skan
1815-1880 zgon 4 Wawrzyniec Karwacki lat 65 Grzymałów Bucyki skan
1853-1882 zgon 6 Jan Karwacki lat 29 Grzymałów Bucyki skan
1877 ur Paulina Chełka Franciszek Helena Zwakuła Grzymałów Poznanka hetmańska skan


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 ZABŁOTÓW
50 km na SE od Stanisławowa za Kołomyją

ZABŁOTÓW / Chlibiczyn : (5 km na SE od Kołomyji)
Zabłotów[1][2] (ukr. Заболотів) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim, do 1945[3] miasto w Polsce, w województwie
stanisławowskim, w powiecie śniatyńskim, siedziba gminy Zabłotów. CHLEBICZYN na W od Zabłotowa

szlachta Szlacheckie gniazdo Zabłotów 7 km na SEE od Kołomyji w kier na Czerniowce
szlachta 1796 21ur/ str 157 Jan Demata Krupski nobilis Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów patrini Gnos Laurenty sokołowski ekonom wsi Pato czek i gnos Wiktoria Sokołowska panna, rodzice ze wsi zabłotów Zabłotów
szlachta 1798 3ur 22 jan Weronika Krugoski nobilis Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów patrini Gnos,Pan Laurenty Sokołowski ekonom wsi Patoczek i gnos pani Weronika Lewinska wdpwa po ekono mie osiedla Zabłotów Zabłotów
szlachta 1800 6ur 29 marzec Józefa Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka nobilum Zabłotów patrini Gnos Pan Tomasz Biskupski ekonom Roznoviensis ora gnos Dom Wiktoria Gons…. Zabłotów
szlachta 1809 3ur Franciszek Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka nobilun Zabłotów chrzestni Gnos Dominik Albinowski i Gnos Tekla Ławiecka oraz Gnos tadeusz Lewiecki i Zuzanna Zwierzanska z osiedla zabłotów Zabłotów

Szlacheckie gniazdo Zabłotów 7 km na SEE od Kołomyji w kier na Czerniowce

5 1785 1 Krzysztof Karwacki &1785 Helena Czochłowa Baworów

Chlibiczyn / Zabłotów ok. Kołomyja Czerniowce 70 km na S od Tarnopola
1811 slub 2 Antoni lat 22 kawaler Karwacki z Chlibiczyna Marianna lat 20 panna Baworowska z Zabłotowa Zabłotów sw Wincenty Batmanowicz i Jan grohocinski, i inni z Chlibiczyna http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 7_0044.htm
1812 ur 2 Karolina Karwacki Antoni Marianna Baworowska Zabłotów Zabłotów skan
1814 ur 1 Barbara Karwacki ? Marianna Baworoska Zabłotów Zabłotów skan
1822 ur 38 Ignacy Adam Karwacki Antoni Marianna Baurowska Zabłotów Zabłotów skan

Zabłotów 50 km S od Buczcza m. kołomyją a Czerniowcami
1789,1811 sl 2 Antoni lat 22 kawaler parafi Gadesi Karwacki
Marianna lat 20 panna de parafia Zabłoltów Baworowska Zabłotów Chlibiczyn sw Wincenty Batmanowicz, Jan ochocińbski, Eelij Mucki z Chlibiczyna
Zabłotów 1812 ur 2 Karolina Karwacki Antoni Marianna Baworowska Zabłotów Zabłotów chlibiczyn
Zabłotów 1814 ur 1 Barbara Karwacki Antoni Marianna Baworoska Zabłotów Zabłotów chlibiczyn
Zabłotów 1822 ur 38 Ignacy Adam Karwacki Antoni Marianna Baurowska Zabłotów Zabłotów chlibiczyn


ROZALIA Karwacka LASKOWSKA z Zabłotowa
1913 ur 21 Maria Laskowski Paweł Rozalia Karwacka Zabłotów Zabłotów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mokołajów nad Dniestrem lwowski 5 km NW od Rozdołu
1824-1882 zgon 4 Antoni Karwacki lat 68 Mikołajów nad Dniestrem Mikołajów
1811-1887 zgon Maria Karwacka lat 76 wdowa gr=kat Mikołajów nad Dniestrem (gr-kat) Mikołajów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 BRZOZDOWCE
Brzozdowice 2 km na E od Rozdołu 20 km na S od Lwowa nad Zydaczowem

SLUBY
6 1843 Mikołaj Karwacki & 1843 Marianna Kłosowska Brzozdowce

ANIELA Karwacka MALANCZUK/MAŁASZCZUK z Brzozdowic
2 1884 Teodor Małańczuk Stefanów & 1884 Aniela Karwacka Kłosowska Brzozdowce
22 1890 44 Władysław Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
23 1887 2 Franciszek Małaszczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce

URODZENIA
MIKOŁAJ KARWACKI z Brzozdowic
9 1856 0 Jan Karwacki ojc. Mikołaj 1) Katarzyna Wewiorska Brzozdowce
15 1861 0 Franciszka Karwacka ojc. Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce
16 1864 0 Katarzyna Karwacka ojc. Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce
12 1869 0 Agnieszka Karwacka ojc. Mikołaj 2) Maria Kłossowska Brzozdowce


1843 slub Mikołaj Karwacki Villa Franki Marianna Kłosowska Brzodowice Brzozdowce
1856 ur Jan Karwacki Mikołaj Katarzyna Wewiorska Brzozdowce Brzozdowce
1861 ur Franciszka Karwacka Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
1863 ur Karol Korwacki Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
1864 ur Katarzyna Karwacka Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
1869 ur Agnieszka Karwacka Mikołaj Maria Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
1875 zgpn Mikołaj Karwacki Brzozdowce Brzozdowce

1884 slub Teodor Małańczuk Franciszek, Eufemia Stefanów Aniela Karwacka Mikołaj, Marianna Kłosowska Brzozdowce
1887 ur 2 Franciszek Małaszczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce Brzozdowce
1887 zgpn 1 Jan Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce Brzozdowce
1887 zgpn 34 Franciszek Małańczuk Piotr Aniela Karwacka Brzozdowce Brzozdowce
1890 ur 44 Władysław Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce Brzozdowce
1893 zgpn 42 Władysław Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce Brzozdowce
1895 zgpn 16 Katarzyna Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce Brzozdowce Mogielnica 10 km SW od Trembowli


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mogielnica 8 km SW od Trembowli

1816-1860 zgpn Franciszka lat 44 Karwacki wdowa po janie Mogielnica 198 194 skan
1880 slub Michał Karwacki Józefa Solecka Mogielnica skan
1880 sl Michał lat 31 Karwacki syn Jana i Maria Zubrzycka Józefa lat 20 Solecka x. Elli i marii Jaworskiej Mogielnica swiadkowie Andrzej Horodyski i Basil Kulczycki rolnicy http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 9_0239.htm

Rodzina 1800 Jana Karwackiego i Franciszki z Mogielnicy
1860 zgon Franciszka lat 44 Korwacka uxor jana Trembowla Mogielnica skan

Rodzina 1820 Zofii Korawackiej Zielinskiej z Mogielnicy
1875 8ur Józefa Zieliński Ignacy syn Tomasza i Zofii Horwackiej Zofia Kusiąga Trembowla Mogielnica skan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trembowla20 km na SW od Tarnopola
1872 ur Anna Zieliński babka ojczysta Karwacka Ignacy Zofia Kusięga Trembowla Mogielnica skan
1880 slub 2 Michał lat 31 Karwacki Jan i maria Zubrzycka Jóżefa Solecka Elia i Maria Jaworska Trembowla . Romanówka sw Andrzej Horodyski i Basyl Kulczycki , agricole http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 9_0239.htm


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
STRZEGOM rodem z Tarnopola


GNIAZDO PODOLE; Tarnopol ..... aktualnie STRZEGOM/ KATOWICE/ TARNÓW/

* FRANCISZEK KARWACKI ojciec Wincentego, dziadek Magdy i jej siostry
* RODZEŃSTWO Franciszka Karwackiego z Tarnopola
Dzieci Franciszka i jego braci z Tarnopola, zesłani wgłąb Rosji
^^ WINCENTY KARWACKI syn Franciszka, ojciec Magdy i jej siostry
^^ DZIECI RODZEŃSTWA Franciszka Karwackiego z Tarnopola mieszkają w Tarnowie, w tym rodzice Maćka z Tarnowa (USA-Arlington)
Wnuki Franciszka
*** MAŁGORZATA KARWACKA l.20 c. Wincentego, wnuczka Franciszka
*** SIOSTRA MAŁGORZATY .. ?
*** MACIEK KARWACKI z Tarnowa obecnie w USA wnuk/WNUKI RODZEŃSTWA dziadka Franciszka

Gniazdo SANDOMIERSKIE/TARNOWSKIE/ Tuchów
PAWEŁ KARWACKI,l./13, syn Mariusza w Tuchowie
JAKUB KARWACKI

Uwaga Tuchów:
1820 ? Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26 slub 25 maja
Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Michala i Marianny Maslanki
& Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth
Sambor
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... rdertable=


Gniazdo ? / STRZEGOM/GORCE-Boguszów/Jelenia Góra/ korzenie kresowe ?

Strzegom:
* WŁADYSŁAW KARWACKI, syn ............?, ojciec Marka ze Strzegomia, Ewy z Boguszowa/Gorce, Jana z Jeleniej Góry, Andrzeja z Krakowa ?
Dzieci Władysława Karwackiego
^^ MAREK KARWACKI, syn Władysława (żył w Strzegomiu)
^^ EWA KARWACKA, córka Władysława (Boguszów-Gorce)
^^ JAN KARWACKI syn Władysława (obecnie w J. Górze)
^^ ANDRZEJ KARWACKI, syn.... (w Krakowie ?)
Wnuki Władysława
*** ARKADIUSZ KARWACKI, syn Marka, wnuk Władysława
*** ROMAN KARWACKI, syn Marka, wnuk Władysława
Jelenia Góra:
*** RADOSŁAW KARWACKI, s. Jana z JGóry, wnuk Władysława
*** MAGDA KARWACKA, s, Jana z J.Góry, wnuczka Władsysława

* EUGENIUSZ KARWACKI, syn ................? ojciec Jerzego ze Strzegomia, Krzysztofa, Jarka z Boguszowa-Gorce,
Dzieci Eugeniusza
^^ JERZY KARWACKI, syn Eugeniusza, (obecnie Strzegom)
^^ JAROSŁAW KARWACKI, syn Eugeniusza (Boguszów-Gorce)
^^ KRZYSZTOF KARWACKI syn Eugeniusza, (Boguszów-Gorce
Strzegom: wnuki Eugeniusza:
*** SYLWIA KARWACKA, córka Jerzego, wnuczka Eugeniusza
*** JOANNA KARWACKI, córka Jerzego, wnuczka Eugeniusza
Boguszów-Gorce:
*** ? KARWACKI, syn Jarosława, wnuk Eugeniusza
*** MAGDA KARWACKA, córka Jarosława, wnuczka Eugeniusza
*** ? KARWACKA, córka Krzysztofa, wnuczka Eugeniusza
*** ? KARWACKA, córka Krzysztofa, wnuczka Eugeniusza
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 e: ... pińskie / równieńskie

Postprzez akarw » 26.04.2020

Aneks 742 e
cz. 5

Gniazda równeńskie /pińskie
i lubaczowsko-przemyskie

Uwaga skany dostepne w genetece polskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Niemirów (lwowski 3 km na 5 od Horynca )
20 km na N od Jaworowa i 20 km na E od Lubaczowa
3 1670 slub 1 Jan Karwacki z Jaworowa & Katarzyna z Zurawna Niemirów
3 1670 slub 1 Jan Karwacki z Jaworowa Katarzyna z Zurawna Niemirów

1670/80 PIOTR KARWACKI & Jadwiga z Zurowa stanisławowskiego;
prawdopodobnie syn Jana Karwackiego z Jaworowa i Katarzyny z Zurawna

Niemirów 1670 slub 1 Jan Karwacki z Jaworowa Katarzyna z Żurawna m Zórowem a Zydaczowem Niemirów http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0120.htm
Niemirów 60 km NW od lwowa przty granicy pod Horyncem Zdrój 1670 I 25 sl 1 Jan z Jaworowa Karwacki Katarzyna z Zurawna Niemirów http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0120.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazda wołyńskie (konsolidacja) (aneks 455)
Волинський метрики Карвацькі METRYKI WOŁYŃSKIE KARWACKICH

szlachta UPITA . Jucium terespolski
szlachta Rodzina (1600) Anastazji Karwackiej Mikołajowej Lewoniowej z Upity i Stanisława Karwackiego z Juciun
szlachta 1600 ANASTAZJA KARWACKA Mikołajowa LewoniowaW indeksie POLSKIE KSIĄZKI NA LITWIE w XVII wieku, M. Ivanovic na poz. 701, str 169 jest:TRZCIŃSKI JAN:„Wizerunek pobożności chrześciyanskiey y mestwa rycerskiego w pozyciu MIKOLAJA KAZIMIERZA LEWONIA dostatecznie a przy ostatniey onemu jego ciału posłudze na uśmierzenie żalu.... Iana Lewonia chorązego upickiego ... Samuela Lewonia tudzież na utuleniu tez pozostałej małzonki ANASTAZIEY KARWACKIEY Mikołajowej Lewoniowej przez Jana Trzcińskiego w Akademii wileńskiej ... ofiaroawany
szlachta W Druk. Soc. Jesu (1638) [15] p.w.
szlachta 1600 STANISŁAW KARWACKI z Juciun na SW od Upity Córka 1630 MARIANNA KARWACKA-Kaczyńska na dobrach UPITA woj. trockie Sporadycznie – zwykle Panie – spotykamy Karwackich na historycznej Litwie (Litwa + Białoruś), ale w Metryce litewskiej znajdujemy w II połowie XVII w STANISŁAWA KARWACKIEGO z Juciun k. Ejszyszek-Raduni, oraz wraz z córką MARIANNA KARWACKĄ-Kaczyńską na dobrach UPITA w woj. trockim.
szlachta JW. P. Krzysztof Dabrowski (płaci podymne) skarbniki mozyrski z majętności Upity po jm p. Samuelu Berku sędzim grodzkim upickim i po p. STANISŁAWIE KARWACKIM z JUCIUN !!!!.
szlachta Tenże (p. Krzysztof Dąbrowski) z Pojezior w zastawie będącej u. P. MARIANNY KARWADZKIEJ Mikołajowej Karzyńskiej / vel Kaczyńskiej, po jwp Kazimierzu Umiastowskim cześniku upickim
szlachta http://www.pajero.org.pl/index.php?id=f ... tid%5D=294

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NRPLA terespolska
szlachta Rodzina (1640) Barbary Karwackej – Korowickiej z Nepla k. Terespola (potem XVIII/XIX w w rękach Niemcewiczów)
szlachta 1580 BARBARA KARWACKA-Korowicka z Nepla k. Terespola W tym też czasie – połowa XVII wieku - w woj. brzesko-litewskim, w NEPLE k. Terespola włada BARBARA z KARWACKICH (siostra Macieja Karwackiego z Karwacza) – Korowicka, żona Macieja Korowickiego (zmarli. przed 1666), matka Wacława, Benedykta i Marianny Korowickich, nad którymi opiekę król Władysław IV powierzył MACIEJOWI i ZUZANNIE KARWACKIM z Karwacza i ich córce Eufrozynie (w zakonie Elżbiecie – Bydgoszcz),
szlachta 1580..1610 BARBARA z KARWACKICH Maciejowa KOROWICKA z Nepli k. Terespola
szlachta 1) na str 26 o BARBARZE z KARWACKICH KOROWICKIEJ, żonie Macieja Korowickiego vel Kurowickiego, wojskiego drohickiego, których syn WACŁAW KUROWICKI płaci w 1667 roku podymne z NEPELA I KOZŁOWICZ,
szlachta 2) na str 32 i 79 a wiec za lata kolejno 1667 i 1690 podymne płaci z NEPALA BENEDYKT KOROWICKI, zapene drugi syn Barbary z Karwackich i Macieja Korowickiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1650 Gniazdo OWR / Owruckie (mozyrskie czy kijowskie)?
szlachta 2 września 1664 Nob. KARWACKI podst. (-starosta, - stoli ?) w pow.. Owruckim w umowie z Duminskim:
szlachta
szlachta „... dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosiejowi Dawidowiczowi Вишнskiemn na sianozec i pola w Buzankach z oznaczeniem granic;
szlachta .. wilejów przywilej w ekstrakcie za teraz nam szczęśliwie panującego króla pol. Wydanym, a roku 1630 dnia 29 pazdz. W gr Owr. Przed Ur. Stanisławem Horskim Kaszt. Kijow. S-tta Owr różnych praw i dokumentów UUr Dumińskim na te ziemie służących w jeden ekstrakt zebranych oblata; roku 1594 dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosjejowi Dawidowiczowi Dunińskiemu na sianożęć i pola w Buzankach z oznaczeniem granic; zapis roku 1664 dnia 2 września od Ur. Dumìnskich na Ur. Karwackim Podst. „
szlachta .. wilejów przywilej w ekstrakcie za teraz nam szczęśliwie panującego króla pol. Wydanym, a roku 1630 dnia 29 pazdz. W gr Owr. Przed Ur. Stanisławem Horskim Kaszt. Kijow. S-tta Owr różnych praw i dokumentów UUr Dumińskim na te ziemie służących w jeden ekstrakt zebranych oblata; roku 1594 dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosjejowi Dawidowiczowi Dunińskiemu na sianożęć i pola w Buzankach z oznaczeniem granic; zapis roku 1664 dnia 2 września od Ur. Dumìnskich na Ur. Karwackim Podst. „

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielkie Eysmont k Grodna
szlachta Rodzina (1719) Kazimierza Karwackiego z Wielkich Eysmont k. Grodna
szlachta *1719-1779 Kazimierz Karwacki Wielkie Eysymonty k. Grodna
szlachta * 1730…. 1765 PIOTR KARWACKi (syn Kazimierza ?) – ekonom zarubecki (Aneks 345)

szlachta ***1760 TERESA z Karwackich Ludwikowa Steckiewicz w Steckach/Swisłoczu
szlachta *** Kazimierz Karwacki i Zuzanna Mejer rodzice Michała z Oszmian
szlachta **** 1820 ?..Michał Karwacki slub w Oszmianach w 1843

szlachta *** Rodzina nob. 1770 PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą) SYLWAN tom 12 str 586 ;4. JAN NEPOMUCEN KARWADZKI Nadleśnic. L. Łuków
szlachta *** Nob PIOTR KARWACKI i LUDWIKA z Machulskich /Mikulskich z Domaniewic ( zaraz na N od Myślakowic); PIOTR komisarz dóbr w Domaniewicach;rodzice
szlachta **** 1794 MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA- Nowicka Warszawa sw. Krzyza
szlachta ****1798 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798-1836 zmarł w Poważu Łukowskim
szlachta **** 1798-1836 JAN NEPOMUCEN KARWACKI lat trzydzieści osm mający Nasterny w dobrach Rządowych, syn PIOTRA i LUDWIKI małżonków już zmarlych, pozostawiwszy po sobie owdowiałą TEOFILE z ŁOZÓW/ŁOGÓW
szlachta **** 1802 kwiecień 27 w Janowcu Lubelskim bliźniaki WINCENTY i FRANCISZEK a Paulo Karwacki (Gnosis Ignatia) synowie Piotra Karwackiego gnosis i Ludwiki Makulskiej; chrzestni Gasparus Wojciechowski i Marianna Gizeńska

1830 sl 14 Michał lat 22 prac Lebiedź Antoni, Katarzyna parafianie tutejsi Antonina lat 19 prac Karwacka Michał, Rozalia Karwaccy parafianie tutejsi Grodno św. Franciszka Ksawerego (Fara) https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1046002 sw Jerzy Kazmierczyk i Piotr Grubowski i wielu innych
1830 sl 79 powt nobil Zenon lat 22 Rusiecki par tut Antoni, Antonina nobil Zuzanna lat 19 panna par tut Karwacka Ignacy, Katarzyna Grodno św. Franciszka Ksawerego (Fara) https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1046002 powtórny slub sw WW Józef Zaleski, Aleksander Portykowski i wielu innych
1858 sl 30 ros szl Julian lat 44 kaw Fordon Marcin, Marianna Cwerko? szl Kazimiera lat 24 panna Kalinowska Antoni, Konstancja Karwacka? Grodno św. Franciszka Ksawerego (Fara) https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=2325238
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WLODAWA
Rodzina (1730) Jana Karwackiego z Włodawy
UWAGA! Gniazda Lubelskie mogą mieć zwiazki małopolskie/sandomierskie lub bełzskie !!!!!!
Syn ???
1730 JAN KARWACKI, (skąd ???)ojciec zakonny Zakonu Paulinów we Włodawie, zmarł. 23 czerwca 1790, pochowany w sarkofagu - wraz z fundatorem klasztoru - hetmana Ludwika Konstantego Pocieja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZARUBICZE grodzienskie
szlachta Rodzina (1730) Piotra Karwackiego ekonoma w majątku Zarubicze
szlachta 1730 PIOTR KARWACKI - Zarubicze
szlachta Popis szlachty grodzieńskiej z 1765 roku (1)
szlachta ... Jankowski na koniu gniadym, ze wszystkim porządkiem. Ci ichmość trzey z dóbr ieymość pani woiewodziney Brzeskiey popisali. Imć pan Piotr Karwacki – ekonom Zarubiecki, z tych że dobr na koniu karym, ze wszelkim moderumkiem popisał się. Wielmożny imć pan Stanisław Daszkiewicz – łowczy powiatu ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POWAZE
szlachta Rodzina 1750 Piotra Karwackiego i Ludwiki Mikulskiej z POWAŻA (patrz tez w Połancu k. Janowca, w sierzadzkim i w Warszawie)
szlachta 1770 PIOTR KARWACKI i LUDWIKA nadleśliczy łukowski rodzice
szlachta * 1798 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GRODNO
szlachta Rodzina (1730) Andrzeja Karwackiego
szlachta 1730 ANDRZEJ KARWACKI (skąd ???)(– 1763 podpisuje manifest szlachty litewskiej (Ks. Gr. Czerskie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZEMBRY lukowskie
Rodzina (1777) Franciszki Karwackiej z ZEMBRY Trzebieszów łukowski
1777 FRANCISZKA KARWACKA matka
• 1813 IGNACY KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

legitymowali szlachectwo w Królestwie w pierwszej połowie XIX w.
szlachta IGNACY FRANCISZEK KARWACKI
szlachta FRANCISZEK ANTONI KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LITWA
szlachta Rodzina (1760) braci KARWACCY z Litwy
szlachta 1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wolyncy Dryssa Witebska
1773 Gniazdo WITEBSKIE Dryssa WOŁYNCE
Rodzina (1740) Mikołaja Karwackiego z 1773 WITEBSKIE Dryssa WOŁYNCE
szlachta WOŁYNCE / par. Zabiał / dekanat Dryssa-Siebiez/ pow. Dryssa
szlachta 18 oct 1773 ks. Wincenty Grodzicki udzielił sakr. mał / zawarto slub pomiędzy
szlachta 1740-1750 MIKOŁAJEM KARWACKIM a TEOFILA WOŁOTKOWICZÓWNA / Wołodkowicz;
szlachta w obecności świadkówe 1700-1720 LEON KARWACKI i MARIANNA WOŁOTKIOWICZOWA / Wołodkowicz

Czy to ten sam LEON KARWACKI ?
1750 PŁOSKÓW GNIAZDO MAZOWSZE/Podlasie/Parafia Sarnaki/Płosków
1750 LEON i ROZALIA KARWACCY: rodzice Andrzeja ( i Kazimierza) , dziadkowie Pawła i Katarzyny: Zgon 1850/ poz. 14/str 115/
6 kwietnia 1850 o 9 rano stawił się KAZIMIERZ KARWACKI l. 40 ??? i PAWEŁ KARWACKI l. 27 obydwaj włościanie gospodarze rolni w Płoskowie zamieszkali i oświadczyli nam, że zmarł ANDRZEJ KARWACKI włościanin gospodarz, lat 50 syn LEONA i ROZALI KARWACKICH zmarłych, zostawił żonę Annę i dzieci Pawła i Katarzynę.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GRAUZYSKI oszmianskie
Rodzina (1780) Kazimierza Karwackiegoi Zuzanny z Meierów par. Graużyski – Szczepanowice i par. Oszmiany – Ludwikowszczyzna
1780 KAZIMIERZ KARWACKI i
1780 ZUZANNA z Meierów KARWACKA rodzice MICHAŁA (ur 1817)
ROKU 1843/poz 55 miesiąca listopada 21 w Oszmiańskim Rzymsko-Katolickim Parafialnym Kościele X. Hieronim Bielawski Wikary po wyszłych 3 zapowiedziach pierwszej 14 drugiej 21 miesiąca listopada a trzecia dyspenzował Dziekan miejscowy w przytomności ludu na Nabożeństwie zgromadzonego; PRACOWITYCH
MICHAŁA KARWACKIEGO , Młodziana lat 26 ze wsi Szczepanowice parafii Graużyńskiej; Pracowitych KAZIMIERZA i ZUZANY z Meierów KARWACKICH ślubnych małżonków Syna Z ANTONINĄ SZYBUTOWNĄ, lat 28 ze wsi Ludwikowszczyzny w parafii Oszmiańskiej; STEFANA i KATARZYNY z Kużnickich SZYBUTÓW ślubnych małżonków córki, po oswiadczeniu o braku przeszkód ............ zawarto .. związek małżeński w przytomności świadków: ADAM PASZKOWSKI IGNACY ZYGMUNTOWY FELICJAN SZYBUTUW WINCENTY HOŁUBOWSKI Syn KAZIMIERZA KARWACKIEGO i ZUZANNY z Meierów KARWACKIEJ
1817 MICHAŁ KARWACKI (ur 1817) i jego żona
ANTONINA z Szybutów Michałowa Karwacka (1815)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szlachta 1800 GNIAZDO PINSKIE / OLESKIE/ Łachwe-MOZYSZ
Szlachta (30 km na N od Owr / Owrucz)
Szlachta Rodzina (1770) Kazimierza Karwackiego i Konstancji Zuzanny z 1800 GNIAZDO PINSKIE / OLESKIE/ Łachwe-MOZYSZ
Szlachta LACHWE 50 km na NEE od Pinska, 30 km na NNE od Stolina
Szlachta
Szlachta KONTROLNA NOTATKA z 27 kwietnia 1834 roku w Minskiej guberni Mozyrskij Powiat wdowy szlachcianki przyjmującej odnodworcowe zwanie
Szlachta KONSTANCJI Michała córka KORWACKAJA zamieszkujacej na czynszowych ziemiach o nazwie ŁACHWE (Łachwa, Mozyrz) hrabiny Wirtemberskiej w składzie męskich i żeńskich dusz.
Szlachta KAZIMIERZ KARWACKI 1770 ?
Szlachta KONSTANCJA KARWACKA 1770 ?
Szlachta JEJ SYNOWIE:
Szlachta 1) HIERONIM Kazimierza syn Korwackij – 18 lat (ur 1816)
Szlachta 2) JAN – 14 lat (ur 1820)
Szlachta 3) NORBERT – 9 lat (ur 1825)
Szlachta JEJ CÓRKI:
Szlachta 1) JÓZEFA – 13 lat ( ur 1821)
Szlachta 2) ALEKSANDRA 3 lata (ur 1831)
Szlachta 3) Imie nieczytelne
Szlachta
Szlachta Jest także w oryginale wyżej wspomnianej KONSTANCJI Michjłowny KORWACKOJ do komisji rewizyjnej mozyrskiego ujezda, gdzie ona pisze o tym,
Szlachta że rod Korwackich stary szlachecki ród. Tam tez wystepują wypiski z Kościoła po polsku). Z zyczeniami powodzenia. Litwin


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wiszenki Swóż 20 km na NE od Łucka Borowicze (aneks 455, 534)
1770 W. Karwacki chrzestnym Marianny Gołebiowskiej
Ur 19 8 1800 Wiszenki Marianna Gołębiowska Swóż Łukasz Tekla W.Karwacki, A. Luprzewska 297-1-12
10- 2- 1842 ur TEKLA KARWACKA Krzemieniec łucki (?) Tekla Karwacka Krzemieniec Tomasz Maryanna Gołębiowska 873 451 17


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wólka łucka
Rodzina slawetni 1794 Alojzego Karwackiego szewca i Ludwiki Wolskiej z Wólki w par. Łuck / rodem z Galicji
1799-1829 zgony 3 6 1829 Łuck tutejsza Ludwika Karwacka 30 Łuck z Wolskich. Pozostawiła: wd. Alojzy, s. Piotr, Antoni 815 37 55 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0037.htm
1794-1829 zgon 12 8 1829 Łuck od 3 lat w lucku, rodem z ces. Austriackirego Alojzy Karwacki 35 Łuck Wdowiec, szewc, s. Piotr, Antoni 815 40 79 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0040.htm
Piotr syn
A ntoni syn
1827 urodz 9 5 1827 Łuck Piotr Antoni Karwacki Wólka Alojzy Ludwika Wolska Jakub Sobolewski, Helena Konasewicz 368 11 38 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0006.htm
1829 urodz 26 5 1829 Łuck Antoni Karwacki Wólka Alojzy Ludwika Wolska Jakub Sobolewski, Tekla Powstańska 368 79 32 815 9 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0006.htm http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0006.htm

Rodzina (1794) ALOJZEGO z Galicji i Ludwiki Franciszki Karwackich z Wólki par. Łuck

1799 ur LUDWIKA z Wolskich KARWACKA ; 3-6-1829 zgon Łuck Ludwika Karwacka Lat 30 Łuck z Wolskich. Pozostawiła: wd. Alojzy, s. Piotr, Antoni 815 37 55 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0037.htm
1794 ur ALOJZY KARWACJI z Galicjil 12-8-1829 zgon Łuck Alojzy Karwacki lat 35 Łuck Wdowiec, szewc, synowie Piotr, Antoni 815 40 79 Z
(http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0040.htm)
Alojzy Karwacki rodem z cesarstwa Austrackiego od lat 3 w tut parafii osiadły, lat 35 wdowiec pozostawil synów Piotra i Antoniego
9-5-1827 ur PIOTR ANTONI KARWACKI Łuck Piotr Antoni Karwacki
mc. Wólka rodzice Alojzy i Ludwika Wolska chrzestni nob/ur.Jakub Sobolewski, nob/ur Helena Konasewicz 368 11 38 ZP
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0006.htm
rodzice Slawetni Alojzy i marianna z Wolskich, chrzestni nob/ur.Jakub Sobolewski i nob/ur. Helena Konasewiczowa; w asystencji nob/ur Macieja Konasewicza i nob/ur Teklą Wiąckowska, małżonką
26-5-1829 ur ANTONI KARWACKI Łuck Antoni Karwacki
Msc. Wólka rodzice Alojzy i Ludwika Wolska; Chrzestni nob. Jakub Sobolewski, nob, Tekla Powstańska 368 79 32 815 9 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0040.htm
chrzestni nob/ur Jakub Sobolewski i nob/ur Tekla Powslanska

1794-1829 ALOJZY KARWACKI; szewc wdowiec po 1799-1829 Ludwice z Wolskich, ich synowie w Łucku:
• 1827 ur PIOTR
• 1829 ur ANTONI

12 8 1829 zg Łuck Alojzy Karwacki 35 Łuck Wdowiec, szewc, s. Piotr, Antoni 815 40 79 ZP
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0040.htm
3 6 1829 zg Łuck Ludwika Karwacka 30 Łuck z Wolskich. Pozostawiła: wd. Alojzy, s. Piotr, Antoni 815 37 55 ZP
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0037.htm
9 5 1827 ur Łuck Piotr Antoni Karwacki Wólka Alojzy Ludwika Wolska Jakub Sobolewski, Helena Konasewicz 368 11 38 ZP8_0006.htm
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ...
26 5 1829 ur Łuck Antoni Karwacki Wólka Alojzy Ludwika Wolska Jakub Sobolewski, Tekla Powstańska 368 79 32 815 9 ZP 8_0040.htm
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gródek łucki
Rodzina 1820 ? Rozali z Karwackich Antonoiowej Słobodzian z Gródka 10 lm na SW od Łucka
Slub 12 5 1874 Gródek 1845 Michał Słobodzian Gródek lat 29 r Antoni i Rozalia Karwacka & 1846 Marianna Gorczyca Gródek lat 28 Jan Franciszka Małecka świadkowie Wojtowicz Jan Baran Jan
Rodzina (1820) Rozalii Karwackiej Antoniowej Słobodzian z Gródka
1845 ur MICHAL Slobodzian 12-5-1874 slub Gródek Michał Słobodzian Gródek lat 29 syn Antoniego i Rozali Karwacka & Marianna Gorczyca Gródek 28 Jan Franciszka Małecka sw.Wojtowicz Jan Baran Jan 26 JZ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LACHOWCE Książęcin
Rodzina 1800 Rozali z Karwackich Teodorowej Kołakowskiej z Ksiązecina k. Lachowce 50 km na SEE od Krzemienca
Biłohirja (ukr. Білогір'я), dawniej Lachowce (Ляхівці) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, nad Horyniem, centrum rejonu biłohirskiego.Miejscowość powstała w 1441 r., na prawie magdeburskim od 1583 r., status osiedla typu miejskiego uzyskała w 1960 r. W 2001 r. liczyła 5709 mieszkańców.
Slub 4 2 1840 Lachowce 1820 Marcin Kułakowski Książęcin lat 20 Teodor Kułakowski i Rozalia Karwacka & 1821 Anna Zajączkowska Książęcin lat 19 Klemens Pawlina Zawadzka 880

Rodzina (1790) ROZALII z KARWACKICH – Teodorowa Kułakowska z Książęcina
KSIĄZECIN / par. Lachowice
Rodzina (1820) ROZALI Karwackiej Teodorowej KOŁAKOWSKIEJ z Książęcina
1790 ROZALIA z KARWACKICH – Teodorowa Kułakowska z Książęcina / par. Lachowice / Lachowce pow. ostrogski
Slub 1840 – luty 4 par. Lachowice
MARCIN 1820 KUŁAKOWSKI z Ksiażencina lat 20 syn Teodora i ROZALI Z KARWACKICH oraz Anna Zajaczkowska z Ksiażecina.lat 19, c. Klemensa i Paulinu Zawadzik
4-2-1840 slub Lachowce Marcin Kułakowski Książęcin lat 20 s. Teodora i 1820 ? Rozalia Karwacka &; Anna Zajączkowska Książęcin 19 lat, c. Klemens Pawlina Zawadzka 880 76 V 2

Józef Aleksander Jabłonowski posiadał aż 18 rezydencji, m.in. pałac w Podhorcach koło Stryja, pałac w Jabłonowie Litewskim[12] koło Łunnej, zamek w Lachowcach na
Wołyniu, zamek w Zawałowie, pałac w Busku, „palatia” w Książęcinie[13], Prussowie, Steblowie, Ziemielińcach i Ulowcach. Przyczynił się do fundacji kościoła i klasztoru
trynitarskiego w Teofilpolu, murowanego kościoła i klasztoru dominikańskiego w Lachowcach, kaplicy i misji bazyliańskiej w Jabłonowie Litewskim. Na zamku w Lachowcach,
wzniesionym na wyspie, w kształcie pentagonu, zgromadził jedną z najwcześniejszych kolekcji starożytności w Rzeczypospolitej (gromadzoną od lat 30. wieku XVIII) oraz
rozbudowaną galerię portretową.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POTOTURÓW Derdekały

Rodzina (1785) ELŻBIETY Karwackiej Łukaszowej Lityńskiej z Dederkał / Pototurów ?
(wieś. POTOTURÓW. gromada Pototurów, gmina Dederkały, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie parafia Dederkały. DERDEKAŁY (20 km na E od Krzemienca)
1-3-1842 slub Dederkały Ludwik Rudnicki Pototurów lat 33 Jakub Anastazja Waśkiewicz & 1809 Józefa z Lityńskich Kiełczewska Pototurów lat 33 c. Łukasza i Elżbieta Karwacka 873 822 5


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DABROWICA
JASIENIEC (2 km na N) dabrowicki ( blisko granicy białoruskiej m. Sarnami a Stolinem (blisko Wysock, Udryck)
Gmina Dąbrowica – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim/wołyńskim (obecnie na Ukrainie). Siedzibą gminy była Dąbrowica, która stanowiła odrębną gminę miejską [3].Początkowo gmina należała do powiatu rówieńskiego w guberni wołyńskiej. Na przełomie 1919/20 gmina weszła w skład administracyjnego okręgu wołyńskiego (ZCZW lub ZCZWiFP)[4]. 15 marca 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego gmina weszła w skład nowo utworzonego powiatu sarneńskiego[5].1 czerwca 1920 została przekazana Rządowi RP[6], a 19 lutego 1921 weszła w skład woj. poleskiego[7][2]. 18 kwietnia 1928 roku do gminy przyłączono część zniesionej gminy Bereźnica[8]. 16 grudnia 1930 roku gmina wraz z całym powiatem sarneńskim została przyłączona do woj. wołyńskiego [9]. Według stanu z dnia 4 stycznia 1936 roku gmina składała się z 23 gromad [10].

Dabrowica 60 km na SSE od Pińska i 20 km SSW od Udryte ? Udryck przy granicy

SZLACHTA 1746-1828 zgon 9 nobil Michał lat 82 Karwacki rek-kat Dąbrowica Wysock http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0145.htm

SZLACHTA 1781-1831 zgon 60 Jakub lat 50 Karwacki ojciec Jana, Ignacego, Aleksandry i Józefy Dąbrowica Jasieniec skan
Jan syn
Ignacy syn
Aleksandra corka
Józefa corka


szlachta Rodzina 1770 Elżbiety z Karwackich Ignacowej Brzezickiej z Dabrowicy
szlachta Slub 20 8 1786sl1833 Dąbrowica Mikołaj Buchira Dąbrowica (unita) lat 47 w Leon Oryszka Cybulska & 1793 Elżbieta Brzeznicka Dąbrowica lat 40 Ignacy Brzezicki i Elżbieta Karwacka swiadkowie Jan Kozubowski, Antoni ..., Franciszek Romanowski 819


Rodzina 1800 Józefa Karwackiego i Julianny Oniszko z Jasienca
Ur 4 12 1827 Dombrowica Joanna Karwacka Jasieniec Józef Julianna Oniszko chrzestni Andrzey Staśko, Eudoxya Michałkowa; ch: 04.12. 813
ur 14 10 1830 Dąbrowica Praxeda Karwacka Jasieniec Józef Julianna Oniszko chrzestni Andrzey Staśko, Eudoxia Michałko; ch: 15.10. 816

Rodzina 1800 Józefa Karwackiego i Heleny Samczyk z Jasieńca
Ur 19 7 1833 Dąbrowica Jan Karwacki Jasieniec Józef Helena Samczyk Andrzej Blachnow, Eudoxya Primuzowa; ch: 19.07. 819
Ur 24 10 1841 Dąbrowica Rafał Karwacki Jasieniec Józef Helena Onysko Benedykt Saczkiewicz, Apolonia Taranowicz; ch: 24.10. 827

Rodzina 1800 ? Ignacego Karwackiego I Heleny z Bułhaków z Jasieńca
Zgon 28 3 1827-1829 Dąbrowica Jakub Karwacki lat 2 Jasieniec r: Ignacy i Helena z Bułhaków; poch: 30.03. 815
Zgon 12 4 1827-1829 Dąbrowica Anastazya Karwacka lat 1,5 Jasieniec r: Ignacy i Helena z Bułhaków; poch: 17.04. 815
Zgon 14 2 1826-1833 Dąbrowica Helena Karwacka lat 7 r: Józef i Helena; poch: 15.02. 819
Zgon 30 4 1833-1833 Dąbrowica Agata Karwacka tyg.12/52 Jasieniec r: Ignacy i Helena z Bułhaków 819
Zgon 25 1 1843-1845 Dąbrowica Stanisław Karwacki lat 1,5 Jasieniec r: Ignacy i Aleksandra z Bułhaków; poch: 26.01. 831
Ur 2 10 1827 Dombrowica Michał Karwacki Jasieniec Ignacy Helena Bułhak Aleksander Wołoszkiewicz, Elżbieta - ż. Biruka; ch: 03.10. 813
ur 16 12 1829 Dąbrowica Katarzyna Karwacka Jasieniec Ignacy Helena Bułhak chrzestni Aleksander Wołoszkiewicz, Anna Łopuch; ch: 16.12. 815
ur 1 1 1833 Dąbrowica Agata Karwacka Dąbrowica Ignacy Helena Tereszko chrzestni Tadeusz Leytynowicz, Agnieszka Krasowska; ch: 03.01. 819
ur 31 5 1834 Dąbrowica Katarzyna Karwacka Jasieniec Ignacy Helena Buhłak chrzestni Józef Rebeszka, ...darka Cypaiewiczówna; ch: 31.05. 820
Ur 29 3 1844 Dąbrowica Stanisław Karwacki Jasieniec Ignacy Helena Bułhak Józef Rebeszko, Anna Filemonowicz - "w"; ch: 01.04. 830
UR 4 2 1846 Dąbrowica Michal Karwacki Jasieniec Ignacy Helena Wasylewska chrzestni

Rodzina Katarzyny z Karwackich 1770 Maciejowej Krasowskiej z Jasienicy
Zgon 14 5 1826-1833 Dąbrowica Krystyna Krasowska 7 Jasieniec r: Maciej i Katarzyna z Karwackich; poch: 15.05. 819
Zgon 20 7 1770-1841 Dąbrowica Maciey Krasowski lat 71 Jasieniec poz. ż. Katarzynę z Karwackich, 2c. zamężne: Agnieszkę i Apolonię; poch: 02.07. 827
Slub 10 1 1832 Dąbrowica Teodor Karpiński par. Wysock G-U lat 26 w Joachim Marta Nahurno & Agnieszka Wołoszczuk z Krasowskich Jasieniec w Maciej Krasowski i Katarzyna Karwacka świadkowie Józef Dębowski, Grzegorz Tynacewicz 818
Zgon 26 8 1840-1844 Dąbrowica Józef Karwacki lat 4 Jasieniec r: Ignacy i Aleksandra Wasyliszyn; poch: 29.08. 830

Rodzina 1800 ? Jakuba Karwackiego i Agaty z Łopuchów z Jasienicy
Zgon 4 4 1822-1833 Dąbrowica Aleksander Karwacki lat 11 Jasieniec r: Jakub i Agata z Łopuchów; poch: 05.04. 819

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dąbrowica 1827 ur 25 Michał Karwacki Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec 2 km na N skan
Dąbrowica 1829 ur 59 Katarzyna Karwacka Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1827-1829 zgon 26 Jakub lat 2 Karwacki Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1827-1829 zgon 28 Anastazya lat 1,5 Karwacka Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1833 ur 1 Agata Karwacka Ignacy Helena Tereszko Dąbrowica Dąbrowica skan
Dąbrowica 1833 zgon 13 Agata 12 tyg Karwacka Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1834 ur 7 Katarzyna Karwacka Ignacy Helena Buhłak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1844 ur 3 Stanisław Karwacki Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1840-1844 zgon 7 Józef lat 4 Karwacki Ignacy Aleksandra Wasyliszyn Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1840-1845 zgon 1 Stanisław lat 5 Karwacki Ignacy Aleksandra Bułhak Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1846 ur 11 Michal Karwacki Ignacy Helena Wasylewska Dąbrowica Jasieniec skan


Dąbrowica 1830 ur 79 Praxeda Karwacka Józef Julianna Oniszko Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1827 ur 30 Joanna Karwacka Józef Julianna Oniszko Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1841 ur 19 Rafał Karwacki Józef Helena Onysko Dąbrowica Jasieniec skan


Dąbrowica 1832 slub 1 Teodor Karpiński Joachim, Marta Nahurno Agnieszka Wołoszczuk Maciej, Katarzyna Karwacka Dąbrowica skan


Dąbrowica 1833 ur 11 Jan Karwacki Józef Helena Samczyk Dąbrowica Jasieniec skan
Dąbrowica 1826-1833 zgon 6 Helena lat 7 Karwacka Józef Helena Dąbrowica skanDąbrowica 1833 slub 7 Mikołaj Buchira Leon, Oryszka Cybulska Elżbieta Brzeznicka Ignacy, Elżbieta Karwacka Dąbrowica skan

Dąbrowica 1822-1833 zgon 10 Aleksander lat 11 Karwacki Jakub Agata Łopuch Dąbrowica Jasieniec skan


Dąbrowica 1826-1833 zgon 14 Krystyna lat 7 Krasowska Maciej Katarzyna Karwacka Dąbrowica Jasieniec skan
Szlacheckie gniazdo JASIENIEC dąbrowicki 2o km na SSE od Pinska już na Ukrainie za Udryckiem
szlachta Rodzina nobil 1746 Michała Karwackiego z Dabrowicy / Jasienca
szlachta 1746-1828 zgon 14 10 1828 Dąbrowica nobil Michał Karwacki 82 Wysock ur., poch: 15.10. 814 141 9 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0145.htm

szlachta Rodzina 1781 Jakuba Karwackiego z Jasienca
szlachta 1781-1831 zgon 17 4 1831 Dąbrowica Jakub Karwacki 50 Jasieniec poz. 2s.Jana i Ignacego, 2c. Aleksandrę i Józefę. 817 84 60 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 7_0088.htm
szlachta Jan Karwacki syn
szlachta Ignacy Karwacki syn
szlachta Aleksandra Karwacka córka
szlachta Jozefa Karwacka corka
szlachta 1822-1833 zgon 4 4 1833 Dąbrowica Aleksander Karwacki 11 Jasieniec r: Jakub i Agata z Łopuchów; poch: 05.04. 819 108 10 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0114.htm

Rodzina 1800 Ignacego Karwackiego i Heleny Bułhak z Jasieńca Skan
1827 urodz 2 10 1827 Dombrowica Michał Karwacki Jasieniec Ignacy Helena Bułhak Aleksander Wołoszkiewicz, Elżbieta - ż. Biruka; ch: 03.10. 813 141a 25 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 3_0141.htm
1827-1829 zgon 28 3 1829 Dąbrowica Jakub Karwacki 2 Jasieniec r: Ignacy i Helena z Bułhaków; poch: 30.03. 815 147 26 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0151.htm
1827-1829 zgony 12 4 1829 Dąbrowica Anastazya Karwacka 1,5 Jasieniec r: Ignacy i Helena z Bułhaków; poch: 17.04. 815 148a 28 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0152.htm
1829 urodz 16 12 1829 Dąbrowica Katarzyna Karwacka Jasieniec Ignacy Helena Bułhak Aleksander Wołoszkiewicz, Anna Łopuch; ch: 16.12. 815 144 59 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0148.htm
1833-1833 zgony 30 4 1833 Dąbrowica Agata Karwacka 12/52 Jasieniec r: Ignacy i Helena z Bułhaków 819 108 13 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0114.htm
1833 urodz 1 1 1833 Dąbrowica Agata Karwacka Dąbrowica Ignacy Helena Tereszko Tadeusz Leytynowicz, Agnieszka Krasowska; ch: 03.01. 819 99 1 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0101.htm
1834 urodz 31 5 1834 Dąbrowica Katarzyna Karwacka Jasieniec Ignacy Helena Buhłak Józef Rebeszka, ...darka Cypaiewiczówna; ch: 31.05. 820 95 7 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 0_0099.htm
1844 urodz 29 3 1844 Dąbrowica Stanisław Karwacki Jasieniec Ignacy Helena Bułhak Józef Rebeszko, Anna Filemonowicz - "w"; ch: 01.04. 830 110-111a 3 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 0_0111.htm
1844-1845 zgon 25 1 1845 Dąbrowica Stanisław Karwacki 1,5 Jasieniec r: Ignacy i Aleksandra z Bułhaków; poch: 26.01. 831 99 1 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_0102.htm
1840-1844 zgon 26 8 1844 Dąbrowica Józef Karwacki 4 Jasieniec r: Ignacy i Aleksandra Wasyliszyn; poch: 29.08. 830 116 7 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 0_0117.htm
1846 urodz 4 2 1846 Dąbrowica Michal Karwacki Jasieniec Ignacy Helena Wasylewska Jakub Jakubowicz, Anna Filemonowicz - "w"; ch: 12.02. 832 116a 11 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 2_0123.htm


Rodzina 1800 Józefa Karwackiego i Julianny Oniszko z Jasienca RS
1827 urodz 4 12 1827 Dombrowica Joanna Karwacka Jasieniec Józef Julianna Oniszko Andrzey Staśko, Eudoxya Michałkowa; ch: 04.12. 813 141 30 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 3_0141.htm
1830 urodz 14 10 1830 Dąbrowica Praxeda Karwacka Jasieniec Józef Julianna Oniszko Andrzey Staśko, Eudoxia Michałko; ch: 15.10. 816 104 79 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 6_0106.htm
1833 urodz 19 7 1833 Dąbrowica Jan Karwacki Jasieniec Józef Helena Samczyk Andrzej Blachnow, Eudoxya Primuzowa; ch: 19.07. 819 100R 11 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0102.htm
1826-1833 zgony 14 2 1833 Dąbrowica Helena Karwacka 7 r: Józef i Helena; poch: 15.02. 819 108a 6 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0114.htm
1841 urodz 24 10 1841 Dąbrowica Rafał Karwacki Jasieniec Józef Helena Onysko Benedykt Saczkiewicz, Apolonia Taranowicz; ch: 24.10. 827 120 19 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 7_0123.htm


Rodzina 1770 Elzbiety Karwackiej Brzeźnickiej
1833 slub 20 8 1833 Dąbrowica Mikołaj Buchira Dąbrowica (unita) 47w Leon Oryszka Cybulska Elżbieta Brzeznicka Dąbrowica 40 Ignacy Elżbieta Karwacka Jan Kozubowski, Antoni ..., Franciszek Romanowski 819 105a 7 RS
Rodzina Katarzyny z Karwackich Krasowskiej z Jasienca
1832 slub 10 1 1832 Dąbrowica Teodor Karpiński par. Wysock G-U 26w Joachim Marta Nahurno Agnieszka Wołoszczuk z Krasowskich Jasieniec w Maciej Katarzyna Karwacka Józef Dębowski, Grzegorz Tynacewicz 818 88a 1 RS
1826-1833 zgon 14 5 1833 Dąbrowica Krystyna Krasowska 7 lat Jasieniec r: Maciej i Katarzyna z Karwackich; poch: 15.05. 819 108 14 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0114.htm
1770-1841 zgon 20 7 1841 Dąbrowica Maciey Krasowski 71 Jasieniec poz. ż. Katarzynę z Karwackich, 2c. zamężne: Agnieszkę i Apolonię; poch: 02.07. 827 125a-125 17 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 7_0128.htm


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dubno 25 km na SW od Równego oraz 50 km NE od Brody/Radziwiłow
Rodzina 1830 Franciszka i Julii Karwackich T
Rodzina 1830 Katarzyny z d Karwackiej Kozłowskiej z Dubnej
1860 urodz 22 1 1860 Dubno Marianna Kozłowska Bodiaki Karol Katarzyna Karwacka Józef Kurowski, Julia Karwacka z. Franciszka 841 43163 3 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_0003.htm
1860 ur 3 Marianna Kozłowska Karol Katarzyna Karwacka Dubno Bodiaki skan
Dubno m Brodami a Równem na NE od Lwowa 1860 ur 3 Marianna Kozłowska Karol Katarzyna Karwacka Dubno Bodiaki

DUBNO Bodiaki
Rodzina Katarzyny z Karwackich Karolowa Kozłowska z Dubna
ur 22 1 1860 Dubno Marianna Kozłowska Bodiaki Karol Katarzyna Karwacka chrzestni Józef Kurowski, Julia Karwacka z. Franciszka 841

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koblin 2 km na NW od Dubna
1832 sl 2 Karol lat 29 Glinski Jan, Marianna Julianna lat 19 Karwocka Paweł, Anna Koblin http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0182.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OŁYKA Klewan pomiędzy Luckiem a Równem)
Rodzina 1850 ? Ludwika Karwackiego i Józefy Kaliny z Ołyki
UR 23 3 1880 Ołyka Wacław Karwacki stacja Ołyka na trasie kolei Kijów-Brześc Ludwik Józefa Kalina 501

Rodzina 1870 ? Walentego (brat Apolonii) Karwackiego i Weroniki z Zakrzewskich z Ołyki
Zgon 8 4 1875-1907 Ołyka Weronika Karwacka lat 32 Ołyka z Zakrzewskich, zostawiła męża Walentego, synów Władysława, Józefa, córki Stanisławę, Józefę i Antoninę 1019
Wladysław Karwacki
Józef Karwacki
Stanisława Karwacka
Józefa Karwacka
Antonina Karwacka
ur 10 2 1904 Ołyka Apolonia Karwacka Metelno Walenty Weronika Zakrzewska 984

Rodzina 1860? Apolonii (siostra Walentego ) z Karwackich Janowej Sekułowej
Zgon 29 8 1902-1904 Ołyka Michalina Sekul 2 lata Ołyka Jan i Apolonia z Karwackich 984
Zgon 11 8 1905-1905 Ołyka Bolesław Sekuła 6 tyg/52 Ołyka Jana i Apolonii Z Karwackich 985
Slub 15 8 1904 Ołyka !884 Józef Sekuła Ujeźdżce lat 20 Jan Apolonia Karwacka & 1884 Marianna Marszalak Ujeżdżce lat 20 Jan Katarzyna 984
Slub 12 7 1908 Ołyka 1886 Władysław Switek Ołyka lat 22 NN Anna & 1891 Zofia Sekuła Ołyka lat 17 Jan Apolonia Karwacka 1019
ur 17 11 1888 Ołyka Jan Sekuła Długoszyje Jan Apolonia Karwacka 508
ur 17 3 1893 Ołyka Antoni Sekuła Długoszyje Jan Apolonia Karwacka 1018
ur 22 1 1896 Jałowicze Wojciech Sakuła Pjanie Jan Apolonia Karwacka 904
Ur 8 3 1900 Jałowicze Władysław Sekuła Pjanie Jan Ar... Korwacka chrzestni Walenty Karwacki, Anna Gruszczyńska wdowa 945
ur 11 2 1905 Ołyka Bolesław Sekuł Ołyka Jan Apolonia Karwacka 985
ur 7 4 1907 Ołyka Stanisław Sekuła Ołyka Jan Paulina Karwacka 1019+L50


Rodzina 1860 Apolonii Karwackiej Janowej Sekuła z Dlugoszyji ołyckiej
1886 urodz 28 12 1886 Ołyka Katarzyna Sokół Długoszyje Jan Apolonia Korwacka 507 66 114 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 7_0034.htm
1888 urodz 17 11 1888 Ołyka Jan Sekuła Długoszyje Jan Apolonia Karwacka 508 56 112 MO
1893 urodz 17 3 1893 Ołyka Antoni Sekuła Długoszyje Jan Apolonia Karwacka 1018 119 37 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0029.htm
1896 urodz 22 1 1896 Jałowicze Wojciech Sakuła Pjanie Jan Apolonia Karwacka 904 1 V-2 R 2 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_0003.htm
1898 urodz 10 3 1898 Jałowicze Marianna Sekuła Pjanie Jan Pelagia Karwacka 929 3V-4R 8
1900 urodz 8 3 1900 Jałowicze Władysław Sekuła Pjanie Jan Ar... Korwacka Walenty Karwacki, Anna Gruszczyńska wdowa 945 2 V-3 R 6 0
1900 urodz 8 3 1900 Jałowicze Władysław Sekuła Pjanie Jan Apolonia. Korwacka Walenty Karwacki, Anna Gruszczyńska wdowa 945 2 V-3 R 6 0
1904 slub 15 8 1904 Ołyka Józef Sekuła Ujeźdżce 20 Jan Apolonia Karwacka Marianna Marszalak Ujeżdżce 20 Jan Katarzyna 984 58 27 MO
1902-1904 zgon 29 8 1904 Ołyka Michalina Sekul 2 Ołyka Jan i Apolonia z Karwackich 984 77 58 MO
1905-1905 zgon 11 8 1905 Ołyka Bolesław Sekuła 6/52 Ołyka Jana i Apolonii Z Karwackich 985 77 60 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0072.htm
1905 urodz 11 2 1905 Ołyka Bolesław Sekuł Ołyka Jan Apolonia Karwacka 985 9 29 MO 0 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0009.htm
1907 urodz 7 4 1907 Ołyka Stanisław Sekuła Ołyka Jan Paulina Karwacka 1019 359 52 MO
1907 slub 10 6 1907 Ołyka Władysław Jurkiewicz Ołyka 27 Wojciech Julianna Lipińska Katarzyna Sekuła Ołyka 20 Jan Apolonia Korwacka 1019 445 18 MO
1908 slub 12 7 1908 Ołyka Władysław Switek Ołyka 22 NN Anna Zofia Sekuła Ołyka 17 Jan Apolonia Karwacka 1019 639 35 MO


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ołyka
Rodzina 1830 Stefana Karwackiego i Karoliny Koropatnickiej z Bereźca
Rodzina 1853 Ludwika Karwackiego i Józefy Kaliny z Ołyki
1879 sluby 20 11 1879 Krzemieniec Ludwik Karwacki Bereżce 26 lat Stefan Karolina Koropatnicka Józefa Kalina Bereżce 23 Jan Marcela Borek 1-73 30R-V
1880 urodz 23 3 1880 Ołyka Wacław Karwacki stacja Ołyka na trasie kolei Kijów-Brześc Ludwik Józefa Kalina 501 20 29 MO

Rodzina (1850) Ludwika Karwackiego i Józefy Kaliny z Ołyki 30 km na E od Łucka Równe
1850/60 ? LUDWIK KARWACKI i Jozefa Kalina
23-3-1880 ur Ołyka Wacław Karwacki stacja Ołyka na trasie kolei Kijów-Brześc rodzice Ludwik Józefa Kalina 501 20 29 MO
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_0011.htm

1850 OŁYKA
Na Wołyniu w połowie pomiędzy Łuckiem a Równem
34 1880ur 29 Wacław Karwacki s. Ludwika i Józefy Kalina Ołyka
34 1880ur 29 Wacław Karwacki Ludwik Józefa Kalina Ołyka
Ołyka m . Łuckia Równem
ur 29 Wacław Karwacki Ludwik Józefa Kalina Ołyka ch. Nobil Jaromir Widawski i Cecylia Nowaczyńska http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_0011.htm
1886 ur 114 Katarzyna Sokół Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje
1888 ur 112 Jan Sekuła Jan Apolonia Karwacka Ołyka Długoszyje skan
1893 ur 37 Antoni Sekuła Jan Apolonia Karwacka Ołyka Długoszyje
1904 slub 27 Józef Sekuła Jan, Apolonia Karwacka Marianna Marszalak Jan, Katarzyna Ołyka skab
1905 ur 29 Bolesław Sekuł Jan Apolonia Karwacka Ołyka Ołyka skan
1905 zgpn 60 Bolesław Sekuła Jan Apolonia Karwacka Ołyka Ołyka skan


Rodzina (1860) Apolonii i Jana Sekułów z OŁYKI / Jałowicze łuckie !
OŁYKA w polowie (20-25 km) miedzy Luckiem a Równem

1860 ? APOLONIA KARWACKA Janowa Sekulowa i WALENTY KARWACKI
1884 ur …JÓZEF SEKUŁA ; 15-8-1904 slub Ołyka Józef Sekuła Ujeźdżce lat 20 syn Jana i Apolonia Karwacka & Marianna Marszalak Ujeżdżce lat 20 c, Jan Katarzyna 984 58 27 MO
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0058.htm
1887 ur KATARZYNA SEKULA ;10-6-1907 slub Ołyka Władysław Jurkiewicz Ołyka lat 27 syn Wojciecha i Julianna Lipińska & Katarzyna Sekuła Ołyka lat 20 c Jan Apolonia Korwacka 1019 445 18 MO
17-11-1888 ur JAN SEKUŁA Ołyka Jan Sekuła Długoszyje rodzice Jan i Apolonia Karwacka 508 56 112 MO
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0029.htm
1891 ur ZOFIA SEKUŁA…12-7-1908 slub Ołyka Władysław Switek Ołyka lat 22 NN Anna & Zofia Sekuła Ołyka lat 17 c. Jan Apolonia Karwacka 1019 639 35 MO
17-3-1893 ur ANTONI SEKUŁA Ołyka Antoni Sekuła Długoszyje Jan Apolonia Karwacka 1018 119 37 MO 0
22-1-1896 ur WOJCIECH SEKUŁA Jałowicze Wojciech Sakuła Pjanie Jan Apolonia Karwacka 904 1 V-2 R 2 0
8-3-1900 ur WLADYSŁAW SEKUŁA Jałowicze Władysław Sekuła Pjanie rodzice Jan Apolonia. Korwacka Chrzestni Walenty Karwacki, Anna Gruszczyńska wdowa 945 2 V-3 R 6 0
1902 ur MICHALINA SEKUŁA; 29-8-1904 zgon Ołyka Michalina Sekul Lat 2 Ołyka c. Jana i Apoloni z Karwackich 984 77 58 MO
11-2-1905 ur BOLESŁAW SEKUŁ Ołyka Bolesław Sekuł Ołyka rodzice Jan Apolonia Karwacka 985 9 29 MO 0
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0009.htm
1905 ur.. BOLESŁAW SEKUŁ 11-8-1905 zgon Ołyka Bolesław Sekuła 6 tygodni /52 Ołyka Jana i Apolonii Z Karwackich 985 77 60 MO
(http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0072.htm)
11 2 1905 ur Ołyka Bolesław Sekuł Ołyka Jan Apolonia Karwacka 985 9 29 MO 0
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 5_0009.htm
7-4-1907 ur STANISŁAW SEKUŁ Ołyka Stanisław Sekuła Ołyka rodzice Jan Paulina Karwacka 1019 359 52 MO
Jałowicze (parafia)
________________________________________
Kościół pw. Objawienia Naświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół, drewniany, został wybudowany przez Samuela Dolmata Isajkowskiego (dekret Sądu Ziemskiego Łuckiego dla Tomasza Leżeńskiego - bpa łuckiego i brzeskiego z 25 maja 1669 r.). Nowy, murowa¬ny, został wybudowany w 1716 r. ze składek i ofiar wiernych oraz staraniem Władysława Krzyszkowskiego - starosty włodzimierskiego. Był pod administracją oo. Dominikanów do 1851 r. Wtedy został przekazany duchowieństwu świeckiemu. Konsekracji świątyni doko¬nał bp Józef Podhorodeński w 1820 r. Parafia utworzona w 1796 r.
W 1938 r. liczyła 1163 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Jałowicze, Czekno, Holeszów, Horodnica: Mała i Wielka; Jarosławicze, Kniahininek, Korszowiec, Kru¬pa Granica, Ledóchówka, Łachodówka, Mstyszyn, Nadczyce, Nowostaw, Ostrożec, Pia¬nie, Podliśce, Rudeczka, Świszczów, Werbiajów, Worsuń, Wygoda, Załawie, Zamczysko.
Kaplica murowana w Ostrożcu z 1934 r., wybudowana przez rodzinę Ledóchowskich. W czerwcu 1943 r. miejscowi Polacy bronili się skutecznie w tej kaplicy przed banderow¬cami, którzy zorganizowali masowe rzezie Polaków na terenie parafii.
W 1941 r. proboszczem był ks. Mikołaj Tarczewski; ur. w 1875 r., wyśw. w 1901 r. zm. 1952 r.
Obecnie kościół w Jałowiczach i kaplica w Ostrożcu nie istnieją. Zostały zniszczone praw-dopodobnie w 1943 r. przez UPA, w nie znanych bliżej okolicznościach
http://www.wolhynia.pl/index.php?option ... Itemid=101

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METELNO 1km na S od Olyki
Rodzina (1870) WALENTEGO i Weroniki Karwackich z Metelnai 1 km na S Ołyki
1870 WALENTY KARWACKI i Weronika Zakrzewska
8-4-1907 zgon Ołyka Weronika Karwacka; Lat 32 Ołyka z Zakrzewskich, zostawiła męża Walentego, synów Władysława, Józefa, córki Stanisławę, Józefę i Antoninę 1019 469 25 MO ; DZIECI :
Córka 10-2-1904 ur Ołyka Apolonia Karwacka Metelno rodzice Walenty Weronika Zakrzewska 984 8 26 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0008.htm
Syn Władysław Karwacki
Syn Józef Karwacki, córki
Syn Stanisława Karwacki
Córka Józefa Karwacka
Córka Antonina Karwacka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Długoszyje ołyckie między Łuckiem a Równem na Wołyniu

Rodzina 1860 Apolonii Korwackiej Sokól w Długoszyj Olyckich
1886 114ur Katarzyna Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje skan
1886 114ur Katarzyna Sokół Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje skan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kowel 60 km na Nw od Łucka90 km na E od Chełmna

Rodzina 1870 Antoniego i Józefy Korwackich z Kowela lat 20
1904 urodz 29 2 1904 Kowel Józef Turka Kowel Tomasz Rozalia Kełbińska Jan Mykita, Józefa Korwacka z. Antoniego 979 6V-7R 30 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0007.htm

Rodzina 1880 Edwarda Karwackiego i Franciszki Kolarzyk z Poniczów k. kowla
1900 urodz 3 1 1900 Włodzimierz Antoni Karwacki Poniczów Edward Franciszka Kolarzyk swiadkowie ? i Stanislawa Karwackie 958 11V-12R 18 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0010.htm
1904 urodz 15 7 1904 Kowel Kazimiera Karwacka Kowel Edward Franciszka Kołażek swiadkowie Franciszek kularzyk i stanisława karwacka 979 16V-17R 77 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0017.htm
1904 ur 77 Kazimiera Karwacka Edward Franciszka Kołażek Kowel Kowel http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0017.htm
Rodzina 1880 Walerii z Karwackich Kulazek z Kowla siostra Edwarda Karwackiego ?
1904 urodz 16 12 1904 Kowel Jan Kułażek Kowel Franciszek Waleria Karwacka Jan Januszyński, Franciszka Karwacka ż. Edwarda 979 27V-28R 131 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0029.htm
1904 ur 131 Jan Kułażek Franciszek Waleria Karwacka Kowel Kowel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAŁOWICZE - Pjanie pińskie

1894 16ur Władysław Karwatski Walenty Weronika Zakrzewska Jałowicze pod Łuckiem Pjanie

Rodzina Walentego Karwackiego i 1880 Wroniki Zakrzewskiej z Pjane Jałowiczkie MO 0
1900 urodz 8 3 1900 Jałowicze Władysław Sekuła Pjanie Jan Apolonia. Korwacka Walenty Karwacki, Anna Gruszczyńska wdowa 945 2 V-3 R 6 0
1904 urodz 10 2 1904 Ołyka Apolonia Karwacka Metelno Walenty Weronika Zakrzewska 984 8 26 MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 4_0008.htm
Władysław Karwacki syn
Józef Karwacki syn
Stanisława Karwacka córka
Józefa Karwacka córka
Antonina Karwacka córka
1875-1907 zgony 8 4 1907 Ołyka Weronika Karwacka 32 Ołyka z Zakrzewskich, zostawiła męża Walentego, synów Władysława, Józefa, córki Stanisławę, Józefę i Antoninę 1019 469 25 MO http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/43 ... 9_0251.htm


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRAMSK Tbilisi
Rodzina 1870 Anny Karwackiej Walczakowej z Kramska
Rodzina 1850 ? Anny z Karwackich Józefowej Walczakowej z Kramska koninskiego
Slub 8 8 1918 Tbilisi 1872 Władyslaw Walczak gm. Kramsk, pow. Koniński lat 26 Józef Anna Karwacka & 1899 Ełła Berta Cygenhagel (luteranka) tyfliska gub. lat 19 Henryk Zofia Witmeier swiadkowie Michał Paczkowski, Kazimierz Bałtuszko
1918 slub 8 8 1918 Tbilisi Władyslaw Walczak gm. Kramsk, pow. koniński 26 Józef Anna Karwacka Ełła Berta Cygenhagel (luteranka) tyfliska gub. 19 Henryk Zofia Witmeier Michał Paczkowski, Kazimierz Bałtuszko 447 85 Tb
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 f : .... Udryck

Postprzez akarw » 27.04.2020

Aneks 742 f

Cześć 6
Karwacki w Udrycku wołyńskim


Первый Карвацкий из Удрицка скорее всего был служащим на станции. Его звали Онуфрий Игнатьевич 1878 года. В Удрицке он женился на Анне Филипповне (Гузовец - в первом браке, Пигаль - в девичестве) 1894 г.р.. От них и пошла ветвь Карвацких в Удрицке. Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
Дмитрий, спасибо вам большое за ваши загруженные информацию о семье Onofrio Ignatiewicza Karwackiego: * КАРВАЦКИЙ ONUFRY IGNATIEWICZ (сын Игнация) родился 1876 - умер 7 февраля 1950 года (в 1933 году, было 49 , в 1938-52 лет ), он женился*
---- Скорее всего его точный год рождения всё же 1876. Возраст писался очень часто неточно, однако если писали год, то ошибались гораздо реже, т.к. год писали если им представлен какой-либо документ. Тут, видимо, был предъявлен документ после смерти, т.к. запись о смерти и год рождения записаны в одно время.

Анна FILIPOWNA из дома СТАТИ, 1 Вото Guzowiec, 2 Вото Karwacka; ЗАМУЖЕМ 2. XI, 1894; Она умерла 7 sierpien1955;
------- Ошибка, это не брак в 1894, а её рождение. Брак у них в 1922м году.

Дети в 1933 году:
ПРОКОП 27. XI. 1918
Прокофий был пасынком Онуфрия, т.е. он не был его сыном - это сын Анны Филипповны от первого брака. Но посмотрите, он женился на девушке евангелической веры, которая была намного старше его.
Мария 21. VIII, 1923 (в 1938)
Филип 17 декабря 1924 года (в 1938)
Евгения 26 ноября 1926 (также в 1938 году.)
Фекла TEKLA IX 27, 1929 (также в 1938 году.)
(Фекла и Феодор, т.е. Текла как говорили тогда (не знаю, как в польском) и Теодор. Феодор и Яков были близнецами. Они родились вместе.
Феодор 16 V, 1932-1936 и 18?
Яков JAKOB / V 16 1932 – 17. И 1936
Феодор и Яков были близнецами

Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
На мой взгляд Ясеница крупнейших сельских gniazd Karwackich в этой части Волынской, расположен в центре по отношению к вторичных городских агломераций,
крупнейший Pinsku, меньше в Ровно, Łucku, Kowelu. Udryck находится в зоне Jasinca.
Я приношу извинения за сложность доставки электронной почты.
Спасибо и наилучшими пожеланиями
Andrei Анджей Карвацкий
http://uht.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=3624
http://www.genealogia.okiem.pl...;start=200


Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
Według mnie Jasienica jest największym WIEJSKIM gniazdem Karwackich w tej części Wołynia, zarazem jest centralnie położona w stosunku do wtórnych skupisk miejskich, największego w Pinsku, mniejszych w Równem, Łucku, Kowelu. Udryck jest w tej strefie oddziaływania Jasinca.

Przepraszam za trudności z wysyłka emaila.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Andriej Andrzej Karwacki

Rodzina (1920) Onuifrego Ignacewicza Karwackiego iw Udrycku wołyńskim
Первый Карвацкий из Удрицка скорее всего был служащим на станции. Его звали Онуфрий (1876) Игнатьевич 1878 года. В Удрицке он женился на Анне Филипповне (Гузовец - в первом браке, Пигаль - в девичестве) 1894 г.р.. От них и пошла ветвь Карвацких в Удрицке. Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
Dymitr, bardzo dziękuję za przesłane informacje o rodzinie Onufrego Ignatiewicza Karwackiego:
* ONUFRY IGNATIEWICZ (syn Ignacego) KARWACKI ur 1878 ?/ 1886 - zmarł 7 luty 1950 ( w 1933 miał 49 lat a więc z 1886 , w 1938 – 52 lata a wiec raczej z 1886 roku), ożeniony
* ANNA FILIPOWNA z domu PIGAL, 1 voto Guzowiec, 2 voto Karwacka ; ur 2. XI 1894; slub 1924 ZMARŁA 7 sierpien1955;
Dzieci w 1933 roku :
PROKOP 27.XI. 1918 (syn z 1 go związku Anny)
MARIA 21.VIII 1923 (też w spisie 1938)
FILIP 17 XII 1924 (też w spisie 1938 r)
EUGENIA 26 XI 1926 (też w spisie 1938 r.)
OLESIA ? 27 IX 1929 (tez w spisie 1938 r.)
OLEKSANDR ? 16 V 1932 – 18.I 1936 ?
JAKUB 16 V 1932 – 17. I 1936


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sambor 60 km SW od Lwowa i 40 km SE od Przemyśla
1888 sl 26 Marceli Karwacki Ksawera Maria Cyburth Sambor

geneteka lipiec 2018
1820 ? Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26 slub 25 maja
Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i Marianny Maslanki
& Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth
Sambor
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... rdertable=


https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 9&start=90
Karwaccy aneks 138: MARCEL KARWACKI z Sambora hodowca drobiu
Rodzina (1870) EDWARDA i Franciszki Karwackich z Włodzimierza 15 km na E od Hrubieszowa / Kowela 40 km na N id Łucka i Wlodzimierza
1. Gazeta Samborska. 1906, nr 40
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2960Kopia
Towarzystwo Chowu Drobiu:
p. Marcelego Karwackiego przytjeto do Koła Sambor
damo mu szkółkę zielononózek
Marcelemu Karwackiemu, d) stacj Kukułek belgijskich p. Edwardowi Wierczakowi, e) stacyę Peking p. Zofii Konopnickiej, i f) stacyę gęsi sybirskich p.

1. Gazeta Samborska. 1906, nr 45
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2965Kopia
Stiasnemu i Deckowi, c) 5. stacyi Zielononozek p. p. Turowskiemu, Karwackiemu, hr. Komo- rowskiemu,
J. Smalawskiemu i p. Konopnickiej. d) jedna stacya ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BARANOWICZE … Piła
Rodzina (1850) Jana Karwackiego.. Bronisława /…… Romualda z Baranowicz podlaskie /Piła/Poznań
* 1850 JAN KARWACKI ur ok. 1880
** 1880 BRONISŁAW KARWACKI 1904-1985 i Jadwiga Karwacka
***1910 ROMUALD KARWACKI –
ROMUALD KARWACKI syn ... ur 1932 w Nowogródku
Brat Romualda
Siostra Romualda
Kiedy w grudniu 44 roku, w wagonach towarowych, w towarzystwie kóz przekraczaliśmy Bug, wszyscy płakali i śpiewali „Serdeczna matko”. Do Piły jechaliśmy już na platformie. Jak dziś pamiętam Białośliwie. Tak pięknie kwitły wtedy drzewa. Rodzice zamieszkali razem z innymi kolejarzami, ale większość osiedliła się na Podlasiu, w rejonie Lutyckiej. Chcieli być razem, wśród swoich.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WŁODAWA
Rodzina (1850) Karwackich we WŁODAWIE GNIAZDO POLESIE/Lubelskie/Wołyńskie/Włodawa/

1840? JÓZEF KARWACKI i Antonina z Kosarzewskich
Syn 1871 LEON KARWACKI (9 kwiecień 1871 Włodawa – 18 luty 1942, bezdzietnie) syn Józefa i Antoniny z Kosarzewskich; lekarz mikrobiolog, prof. patologii UWarsz. Gimnazjum ukończył w Chełmie w 1891 roku ze złotym medalem; studia medyczne w Warszawie gdzie w grudniu 1895 uzyskał dyplom lekarza. Dalsze studia w Pradze (1896-1897), potem w Paryżu w Instytucie Pasteura (1898-1905), nastepnie w Berlinie i Rzymie. W 1906 powrót do Warszawy i praca jako bakteriolog w Szp. Dzieciatka Jezus. W 1912 doktorat z zakesu chorób wewnetrznych. Wykładał w Tow.Kursów Naukowych, nastepnie badania z zakresu bakteriologii, 1914-1915 praca w Lazarecie Miejskim,, potem jako Lekarz Naczelny w Szpitalu Miejskim, kierownik laboratorium u sw Stanisława na którym pozostał do 1937 roku. !918 ochotniczo wstępuje do Wojska Polskiego, starszy ordynator zakaznego W Wojsk. Szp. Ujazdowskim, podobne w Woj. Szp. Zakaznym, i w szpitalu przy Zakroczymskiej opuszczajac słuzbe czynna w 1928 w stopniu lekarza pułkownika. Habilitacja 1922 z zakesu patologii ogólnej i doswiadczalnej, 1926 profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, 4 kwietnia 1936 profesor tytularny na Wydziale Lekarskim UWarsz. JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH w Polsce znawców chorób zakaźnych (intuicja i trafność diagnostyki), świetny zanwca chorób wewnetrznych. Napisał podręcznik „Choroby wewnetrzne”. Zajmował się badania posocznic, gruzlicy. Był członkiem korespondentem PAU. Odznaczony OOP kl.4, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, Orderem Korony Włoskiej. Żonaty, żona
1) Maria z domu Rudzka Leonowa KARWACKA; bezdzietny zmarł w Warszawie, 18.II 1942,
2) Marianna Rudzka 1 voto Szymanowska 2 voto Karwacka
1901 12 Leon Paweł Karwacki Kosarzewska & Marianna Stanisława Wdowa po Janie Aleksandrze Szymanowskim Szymanowska z domu Rudzka c. Piotra i Aliny Wędrychowska /Nasiechowice Zarogów


http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-karwacki

Karwacki Leon (1871–1942), lekarz mikrobiolog, profesor patologii Uniw. Warsz. Ur. we Włodawie 9 IV, syn Józefa i Antoniny z Kosarzewskich. Gimnazjum ukończył w Chełmie
w r. 1891 ze złotym medalem, studia medyczne odbył w Warszawie i tu w grudniu 1895 r. uzyskał dyplom lekarza (cum eximia laude). Dalsze studia odbywał w Pradze (1896–7), potem w Paryżu w Instytucie Pasteura (1898–1905), następnie w Berlinie i Rzymie. W r. 1906 wrócił do Warszawy i pracował jako bakteriolog w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W r. 1912 uzyskał doktorat medycyny na podstawie pracy z zakresu chorób wewnętrznych. Wykładał w Tow. Kursów Naukowych. W tym czasie rozpoczął także prace badawcze z zakresu bakteriologii, które ukończył później. W l. 1914–5 pracował w Lazarecie Miejskim, potem jako lekarz naczelny Miejskiego Szpitala. Następnie był kierownikiem laboratorium Szpitala św. Stanisława i na tym stanowisku, mimo licznych zajęć, pozostał do r. 1937. W r. 1918 wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Służbę czynną opuścił w r. 1928 w stopniu lekarza-pułkownika. Początkowo przydzielony został w charakterze starszego ordynatora do oddziału zakaźnego w Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim, jednocześnie objął podobne stanowisko w Wojskowym Szpitalu Zakaźnym, następnie od r. 1922 został kierownikiem naukowym Oddziału Chorób Zakaźnych I Szpitala Okręgowego przy ul. Zakroczymskiej. Na tym stanowisku pozostał do r. 1930, tj. do emerytury; potem w l. 1930–9 był tu zatrudniony jako konsultant. Przez cały czas K. rozwijał działalność naukową, której rezultatem była habilitacja z zakresu patologii ogólnej i doświadczalnej w r. 1922 w Warszawie. W r. 1926 został tamże profesorem Wolnej Wszechnicy Polskiej, a 4 IV 1936 r. profesorem tytularnym na Wydziale Lekarskim Uniw. Warsz. Nie zgodził się na wykłady z zakresu chorób zakaźnych, gdyż uważał, że mogą one odbywać się tylko na samodzielnej klinice zakaźnej, której wówczas nie było.
K. był jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców chorób zakaźnych. Cechowała go trafność diagnostyki i intuicja. Był poza tym świetnym znawcą chorób wewnętrznych.
Pozostawił z tej dziedziny podręcznik dla lekarzy i studentów, pt. Choroby wewnętrzne (W. 1936, 3. Wyd. 1938). Miał też dużą praktykę lekarską. Z zamiłowania jednak był bakteriologiem i tej dziedzinie poświęcił większość swych prac. Był pierwszym w Polsce badaczem cyklu rozwojowego prątka gruźliczego i stworzył własną koncepcję jego rozwoju. Przeszło 25 lat poświęcił na badanie posocznic samoistnych i towarzyszących innym schorzeniom. Wyniki ogłosił w źródłowej monografii, która ukazała się w r. 1937 jako III tom podręcznika pt. „Choroby zakaźne”, wydanego pod redakcją K-ego i Malinowskiego.
Drugim kierunkiem pracy naukowej K-ego były badania zmienności zarazka gruźlicy. Z tej dziedziny ogłosił monografię pt. Zmienność biologiczna zarazka gruźlicy (W. 1934). W
t. r. monografia ta została wydana po francusku. K. wygłosił referat programowy pod tymże tytułem na IX Zjeździe Międzynarodowym Związku Przeciwgruźliczego w
Warszawie w r. 1934. Referat był poparty przeszło dwudziestoletnią obserwacją tysięcy szczepów gruźliczych. K. wytworzył specjalny szczep gruźliczy, który był pozbawiony właściwości kwasoodpornych, a jednocześnie zachował własność chorobotwórczą. Badań swych nie zakończył, gdyż w czasie okupacji hitlerowskiej zniszczeniu uległo muzeum szczepów. Badania prowadził początkowo w ogólnej pracowni biologicznej Warszawskiego Tow. Naukowego, potem we własnej pracowni, przydzielonej mu ad personam przez towarzystwo. Ogółem pozostawił ok. 100 prac naukowych i popularyzacyjnych. K. był członkiem Tow. Naukowego Warszawskiego, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i wielu towarzystw lekarskich za granicą. Żonaty, zmarł bezdzietnie w Warszawie 18 II 1942 r., pochowany na Powązkach. Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 4 kl., Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Legii Honorowej, Order Korony Włoskiej.
Łoza, Czy wiesz, kto to jest? (fot.); Who’s who in World Med., 1939; Peretiatkowicz A. i Sobeski M., Współczesna kultura polska, Życiorysy uczonych, literatów i artystów z
wyszczególnieniem ich prac, P. 1932 s. 97; Olszewicz, Lista strat kultury pol.; – Manteuffel T., Uniwersytet Warszawski w latach 1915/6–1934/5. Kronika, W. 1936 s. 113, 143;
Orłowski W., Patologia i terapia szczegółowa, W. 1938 II cz. 2 s. 44, 145, 247, 389, 448; Wszelaki S., „Gruźlica” T. 15: 1947 [1948] nr 3–4 s. 385–9; – Gł. B. Lek.: Nr inw. 7282, 1/228,
pacz. 7 (Kartoteka W. Ziembickiego Je-Km), Nr T 389/6 i nr 222/23 (Akta izb lekarskich); Zakł. Dok. IH PAN w Kr.: Materiał dostarczony przez żonę Kazimierę.
(Piotr Szarejko)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRZESC BREST
Rodzina (1850) Josipa Karwackiego i Aleksandry w BREST Moskwa
1897 JOSIP KARWACKI, ur, 1887 z Moskwy,
żona ALEKSANDRA KARWACKA
1911/OSIP KARWACKI/Korwatzky, z Moskwy, Rosjanin urodzony 1887 w Brest, piśmienny, żona Aleksandra w Moskwie, żonaty, w wieku 24 jedzie z Libau/Posen/Prusy do USA 22 marca 1911, do Chicago/Ill

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BORISLEWO
Rodzina (1850) Karwackich BORISLEWO (SE od Moskwy)
1870 ZENAIDA KARWADZKA, z Minovilla/Pa
1879 ANNA KARWACKA, ur. 1879 z Borislewa
1903/ANNA KARWACKA/Karwatzka, ur, 1879, zam. Borislewo/Bognstew?Ros/Pol, panna z Antwerpii do USA, 28 lipca 1903, w wieku 24 lat, niepiśmienna, na zaproszenie siostry Zenaidy Karwadzkiej, do Minovlla/PA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BARILEW
Rodzina (1850) Piotra i Anny Karwackich w BARILEW
1879 PIOTR KARWACKI z Borilewa, ur. 1879. mąż
1879 ANNY KARWACKIEJ
1910/PIOTR KARWACKI/KARWOSKI, Borilew/Russia, ur. W BARYILOW w 1879, przez Hamburg do USA 7.XI.1910, 31 żonaty; żona ANNA KARWACKA, Borilew ;piśmienny; jedzie do Racine/Ives/Wisconsin na zaproszenie szwagra Alexa Koniewskiego, Racine Wisconsin;


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OLSZANY - BOBINO pińskie
Rodzina Karwackich w OLSZANY BOBINO w Pińskim (pinskij rejon) k. Brzescia (brzeska oblast) /Archangielsk
Первое упоминание о городе Пинске (Пинеске) встречается в «Повести временных лет» с упоминанием 1097 года. Следующее упоминание датируется 1160 годом: в летописи называются имена князей пинских — Ярослав (1183), Ярополк (1190). Пинск, расположенный тогда в центре Туровского княжества, имел торговые связи с Волынью, Средним Поднепровьем и Северным Причерноморьем.К середине XII столетия Пинск — крупный торговый город Туровского княжества, позднее — центр самостоятельного княжества, вплоть до XIV столетия. В августе 1858 года возле села Жмени, Пинского района упал железокаменный метеорит Жмени (Zhmeni) весом 0.246 кг.
1850 BAZYL WASYL KARWACKI ojciec Jana
1885 KARWACKI JAN, ur. 1885 syn Wasyla, Porzecze-Olszany
Карвацский Иван Васильевич KARWACKI JAN s. Wasyla (варианты фамилии: Карватский)1885 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; поляки; образование: 3 класса; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
Dzieci Jana Karwackiego z Olszan Pińskich:
1920 KARWACKI MICHAL, syn Jana, ur. 1920 w Porzeczu Olszańskim pinska gub.
Карвацский Михаил Иванович KARWACKI MICHAŁ s. Jana (варианты фамилии: Корвацкий)1920 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.
1925 KARWACKA STEFANIA, ur. 1925, c, Jana; ur Poriecze/Olszana Pinska gub.
Карвацская Стефания Ивановина KARWACKA STEFANIA c. Jana, ur. 1925 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; образование: 4 класса; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
1928 KARWACKA KATARZYNA, ur. 1928, c. Jana /Poriecze/Olszany/Pinska gub.
Карвацская Екатерина Ивановина KARWACKA KATARZYNA c. Jana1928 г.р. Место рождения: Пинская губ (PIŃSK)., Поречье (Poriecze), Ольшана (OLSZANY) ; украинцы; образование: 4 класса; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINO Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
1880 JÓZRF KARWACKI ojciec Marii
Dzieci Józefa Karwackiego z Olszan Pińskich:
1917 KARWACKA MARIA. 1917 c. Józefa ur. Poriecze/Pinska gub.
Карвацская Мария Иосиповна KARWACKA MARIA c. Józefa 1917 г.р. Место рождения: Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; место проживания: Пинская обл., Пинский, Бабино BABINOПриговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WILNO
Rodzina (1850) Karwackich w WILNIE
Bracia:
1881 KAZIMIERZ KARWACKI, ur, 1881 z Wilna….
JÓZEF KARWACKI z Wilna w Dunmore/PA….
1878 STANISŁAW KARWACKI z Wilna ur. 1878..
1905/KAZIMIERZ KARWACKI/Karwatzky, ur. 1881, z Wilna, Polak, kawaler, w wieku 24 lat z Hamburga do USA 24 czerwca 1905 do Dunmore../PA do brata Józefa Karwatzky; jedzie z kuzynem Adamem Siemianowiczem
1905/STANISŁAW KARWACKI/Karwetzky, ur. 1878; z Wilna, pismienny, żonaty z Hamburga do USA 2 lipiec 1905, do Dunmore/Pa do Jozef Karwaczki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JURKOWO dynowskie
Rodzina (1800) JURKOWO dnowski rejon
Дно́вский райо́н — административная единица на востоке Псковской области России. Административный центр — город Дно.
GNIAZDO ............. Jurkowo na północ od Porochowa i Dna
1840 Bazyl WASYL KARWECKI Ojciec Pawła
* 1866 PAWEŁ KARWECKI, s. Wasyla, ur, 1866 w Jurkowie w Dnowskim Rejonie; Rosjanin, aresztowany 19 grudnia 1937, rozstrzelany 30 grudnia w Leningradzie. Zrehabilitowany w 1989 roku Карвецкий Павел Васильевич KARWECKI PAWEŁ s.
Wasyla;1866 г.р. Место рождения: Дновский р-н, д. Юрково (JURKOWO) русский; Псаломщик Арест: 19.12.1937 Осужд. 30.12.1937 тройка при УНКВД Ленинградской обл.. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР Расстрел /ROSTRZELANYРеаб. 23.06.1989 , основание: реабилитирован ZREHABILITOWANYИсточник: Книга памяти Псковской обл.Карвецкий Павел Васильеич KARWECKI PAWEŁ rostrzelany w styczniu 1938 w Leningradzie. 1866 г.р. Расстр. январь 1938. Место расстрела: Ленинград Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOBRIN BREST
Rodzina (1850) Mikity Karwackiego z KOBRIN BREST
1888 MIKITA KARWACKI, ur. 1888 z Kobrin
1888 1907/MIKITA KARWACKI/Korwatzky, Kobrin/Ros, Rosjanin, ur. 1888, niepiśmienny, kawaler w wieku 19 lat z Rotterdamu do USA 13 kwietnia 1907, na zaproszenie półbrata P. Gryniewicza do Camden NJ ; KOBRIN k.Kamieńca Litweskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina (1850) Karwackich w1850 ŚWIR ŚWIECIANY

Syn.......
1850 JAN KARWACKI
1870 URSZULA KARWACKA
Parafianie kościoła Świr z 1895 roku
Rosja, gubernia Wileńska, powiat Święciany, miejscowości: Świr, Szemietowo, Niestaniszki, Wiśniewo, Aleksandrowska, Konastantynowo.
Obecnie: Białoruś, obwód Miński, Rejon Miadelski, kościoły Świr, Szemietowo, Wiśniewo.
(Po powstaniu 1863 roku pozostał tylko kościół w Świrze. Kościół w Szemietowie był nieczynny do 1952, w Wiśniewie i w Zaświrze do 1952 roku zamieniono kościoły na cerkwie.
Liczebność wiernych w parafiach w 1908 roku: kościół Świr - 7387, kobiet.-3831, mężczyzn. -3556 ; kościół Szemietowo - 3240 wiernych, kobiet - 1720, mężczyzn - 1520).

788. Urszula Korwacka / URSZULA KARWACKA . 788. ?????? ????????.
838. Jan Korwacki / JAN KARWACKI . 838. ?? ?????????.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SUBOTNIK lidzki
Rodziny (1880) Karwackich czy Krawackich w SUBOTNIKU k. Lidy
Mieszkańcy SUBOTNIK k. Lidy (1939-1941)
VII. Ulica Wileńska- strona prawa

Nr 125
1898 FRANCISZEK KARWACKI FRANISZEK 41 (ur 1898),
1898 Żona . FELICJA z Grzybowskich KARWACKA 41 (ur 1898),
Dzieci
1920 Wiktoria Karwacka 19 (ur 1920),
1926 Leon Karwacki 13 (ur 1926),
1928 Jadwiga Karwacka 11 (1928),
1932 Józef Karwacki 7 (ur 1932),
1930 Jan Karwacki 9, (ur 1930)
1935 Kazimiera Karwacka 5 ( ur 1935),
1936 Henryk Karwacki 3 (ur 1936).

Spis mieszkańców Sobotnik 1939/40
Spis mieszkańców Sobotnik z lat 1939 - 1940 wzięty ze spisu parafialnego. Obok nazwiska podany jest wiek. Liczba porządkowa odpowiada tej, która podana jest na planie miasteczka. Oznaczenia literowe: c - córka, dz. dzieci, m. - matka, s. - syn, wd. - wdowa, wdowiec, ż - żona, post. - posterunkowy.
II. Ulica Gieranonska - strona prawa patrząc od Kwiatkowców
8. Minko Antoni 39, ż. Bronisława z Karawackich 37, dz.: Stanisław 10, Zofia
19. Karawacki Michał 26, ż. Helena z Ejgierdów 26, c. Stanisława 3
20. Karawacka Faustyna 69.
21. Karawacki Józef 32, ż.: Józefa z Juchniuków 32, dz.: Alfreda 5, Janina 2.

(....) W rodzinach, w których było kilkoro dzieci a mało ziemi istniał problem jak ją później podzielić. Dlatego niektórzy mieszkańcy naszej gminy, decydowali się na emigrację zarobkową za granicę. Taka podróż była bardzo kosztowna. Oni jednak na tyle byli zdeterminowani, że chcieli wyjechać na zarobek, wrócić i dokupić upragnionej ziemi. Do Francji wyjechali: Franciszek Kononowicz starszy brat dziadka Jana, Anna Paszkowska, Stanisław Dziadul. Do Ameryki wyjechali: Boguszewicze z Antokola, Szarycz, Aleksander Kononowicz i inni.
Aż do Urugwaju udał się Jan Karawacki, następnie jego siostra Bronisława. Część z nich tam zostawała, inni wracali, aby za ciężko zarobione pieniądze kupić ziemię, którą
między innymi sprzedawał ze swojego majątku w Kwiatkowcach Ciemniewski. Ci, którzy wrócili nie zdawali sobie sprawy, że wkrótce wybuchnie wojna i ich wysiłek pójdzie na marne. Ludzie wyjeżdżali również wcześniej, na początku XX wieku.(....)
VII. Ulica Wileńska- strona prawa

125. Karwacki Franciszek * 41, ż. Felicja z Grzybowskich 41, dz.: Wiktoria KARWACKA 19, Leon KARWACKI 13, Jadwiga KARWACKA 11, Józef KARWACKI 7, Jan KARWACKI 9,
Kazimiera KARWACKA 5, Henryk KARWACKI 3.
[i:13ba431381]*) Karawacki Franciszek - działacz komunistyczny, dysydent ...?/ wyszukaj post o Franciszku Karwackim vel Karawackim !!!![/i:13ba431381]

VIII. Ulica Wileńska- strona lewa w kierunku centrum
134. Naron Michał 82 (wd.), s..Michał 34, ż. Maria z Karwackich 23

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARGUCISZKI / LIPNO litewskie
Rodziny Karwackich / Krawackich z Marguciszek i Lipna
W spisach bibliograficznych pozycja o zesłańcach z Marguciszek i Lipna na Litwie mówi o RODZINIE KARWACKICH. W ORYGINALNYM TEKŚCIE J. DUDY mowa o rodzinie
KRAWACKICH ? Nazwisko takie nosi obecnie około 140 osób w Polsce, najwięcej około 30-40 w pow. krakowskim ...

Dzięki uprzejmości Pana Roberta Tomczaka z "Sybiraka" w Białymstoku - serdeczne podziękowania dla Niego - udostepiono nam artykuł Jerzego Dudy z Opola " Syberyjskie
Losy Rodziny KRAWACKICH"("Sybirak" nr 10/1994 str.14-19). Fascynujący opis peregrynacji wojennej tej Rodziny, a bedących udziałem wielu tysięcy innych kresowych polskich rodzin (np. Karwackich z Podola do Kazachstanu). Nic nie wiemy o relacjach KRAWACKICH i KARWACKICH, bardzo bliskie podobieństwo nazwisk, które często ma miejsce na wskutek błędów w zapisach metrykalnych, skutkujacych na dalsze pokolenia wyodrębnieniem nowego nazwiska. Czy tak jest w tym przypadku nie wiemy. Obecnie Krawackich jest w Polsce ponad 130 osób (KARWACKICH odpowiednio 4100), głównie w pow. krakowskim (prawdopodobnie w Czernichowie), Krakowie, Chrzanowie... także w Opolu, Katowicach. Policach. SYBERYJSKA HISTORIA dotyczy Rodziny KRAWACKICH z pow. święciańskiego na Litwie, z majątków Marguciszki i Lipiany. Jako pierwszy w rodzinie jest wspominany
• * ALEKSANDER KRAWACKI, budowniczy koleji transyberyjskiej, gdzie zaginął bez wieści w 1923 roku;
• *jego żoną była Wiktoria ( 1865-1942 na Syberii) ze Stefanowiczów-Ułaszynów Krawacka, córka Ludwika Stefanowicza-Ułaszyna, właściciela Czubianki w kijowskim, powstańca styczniowego, zesłanego na katorge w 1864 roku;
• ** Ich synem był LEON KRAWACKI (1903-1939), uczestnik wojny z boleszewikami w 1920, zginął od zdradzieckiej kuli w 1939 roku;
• ** jego żoną była IRENA (1904-1990) z Dąbrowskich,
• *** a ich dziecmi : BOHDAN KRAWACKI,
• *** TERESA KRYSTYNA KRAWACKA (1931-1943 na Syberii);
• *** JULIUSZ MARIA KRAWACKI,
• *** MARIA BOŻENA KRAWACKA i
• *** JAN ALEKSANDER KRAWACKI.
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'KRAWACKI'

LITWA Marguciszki i Lipno
KARWACCY vel Krawaccy z wileńskiego zesłani na Syberie
(patrz album).
Polacy w Kazachstanie 1940-1946: zesłańcy lat wojny
Stanisław Ciesielski - 1997 - Liczba stron: 314... Warszawa 1988
Duda J., Syberyjskie losy rodziny Karwackich, (KRAWACKICH ?? z Wilenskiego) patrz Galeria/Album str 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODBRODZIE wilenskie
Rodzina Karwackich w PODBRODZIE wileńskim
... Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem Czesław Andrukianiec ....." "...... dokładnie tą historię zna jego krewny mieszkający na Litwie - pan Edward. Historia dotyczy jakiegoś hrabiego KARWACKIEGO posiadającego przed wojną w okolicach Podbrodzia kilka majątków. Otóż żona tegoż ...

Rodziny Karwackich z mci NIEWOJNIAŃCE Podborska parafia, miejscowości, nazwiska, przed 1939
Pierwszy proboszcz Stanisław Możejko przebywał w Podborzu do lata 1925 roku. Zamienił go Eugeniusz Zasztowt , który wraz z parafianami wybudował kościół, spełniał swoje obowiążki aż do zakończenia II wojny światowej. Następnie został przeniesiony do Ejszyszek, gdzie i zmarł w 1963 r.
Z biegiem lat zmieniało się terytorium parafii (wspominam miejscowości, które zostały włączone wraz z powołaniem parafii podborskiej).

Początkowo parafia należała do dekanatu bieniakońskiego a w drugiej połowie lat 30 - ch podobnie jak ejszyska do dekanatu raduńskiego.
Niewojniańce/Nevainionys (Baranowski, Bocewicz, Bohdanowicz, Budrewicz, Dziczkaniec, Gieszczyk, Jackiewicz, Jundził, Karwacki, Kołak, Korkuć, Korniła, Kowalewski, Kucewicz, Kulesza, Liminowicz, Majewski, Malewski, Markiewicz, Mentelis, Monkiewicz, Nacewicz, Nosewicz, Olszewski, Rekść, Rodziewicz, Roskowski, Różkowski, Tietianiec, Wilkaniec, Żyliński)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BORTNICA pod Dubnem
Rodziny (1930) Karwackich w Bortnicy pod Dubnem
Aneks 320: Wojskowi osadnicy w Bortnicy na Wołyniu
Wieś BORTNICA gromada Bortnica, gmina Dubno, powiat Dubno, woj. Wołyńskie od 1925 r. parafia r-k Radów.
W wykazie miejscowości z 1936 r. Bortnica występuje jako wieś, ale znana była też jako kolonia. Bortnica graniczyła: od zachodu – z osadą wojskową Bortnica, od północy – z niemiecką kolonią Honczarycha, od wschodu i południa – z chutorem Pogorzelec Czereszniówką. Jej mieszkańcy Polacy, nabyli ziemię z parcelacji na podstawie korzystnych kredytów państwowych.
WYKAZ GOSPODARSTW w kolejności usytuowania od północy, stan w około 1939 r.
1. ANTCZAK IN., gospodarstwo po Lewickiej IN.
2. KARWACKI Stanisław.
3. KARWACKI Antoni.
4. BABIŻEWSKI Jan (II), dzieci: Feliks plus 2 córki. Może v.n.: Babirzecki, Babierzecki.
5. SOBIECKI IN., 9 synów i 2 córki: Franciszek, Władysław, Bolesław, Walerian, Edward, Petronela, Stanisława.
6. JEŁOWICKI Wiktor, 7 synów: Józef, Michał, Wacław, Izydor (na Łabędziance), Marian, Stefan, Antoni – jego chrzestnym ojcem był Prezydent RP Ignacy Mościcki.
7. NOWICKA IN. i jej zięć Jan Babiżewski.
BABIŻEWSKI Jan (I) +1943, zabity przez Ukraińców na Czereszniówce u szwagra.
8. BABIŻEWSKI Bronisław, 1 syn.
9. GŁOWACKI Bolesław, 2 synów i 8 córek, m.in.: Tadeusz, Antoni, Wiktoria, Zofia, Petronela, Felicja, Jadwiga, Józefa.
10. NALEPKA Bronisław, dzieci: Joanna, Stanisław.
11. KARWACKI Paweł, córka Maria.
12. KOPACZ Bolesław, syn Antoni 1928-1999, po wojnie Szemzdrowo, gm. Bojanowo w woj. wielkopolskim.
13. COFAŁ Wacław 1902 - s. Józefa i Barbary z d. Ochralik, żona Bronisława 1908 z d. Łazarska - c. Bronisława i Marii z d. Giżycka, dzieci: Alicja 1933-1944 (zamordowana przez Niemców), Stanisław 1935, Wanda 1941 [...]. Po wojnie w Kleszczynie koło Piły.
14. BABIŻEWSKI Kazimierz, żona?, dzieci: Mieczysław, Władysław 1928, Franciszek 1932, Janina i Roman.
15. JANICKI Kazimierz, synowie: Stanisław 1922, Józef 1924, Piotr 1934.
16. TARNOWSKI Tomasz, żona Rozalia z d. Różycka, syn Bolesław 1928-2001, po wojnie: Szmezdrowo.
17. TARNOWSKI Józef, żona?, synowie: Wincenty 1928 i Dominik 1931. Po wojnie zamieszkali na Zamojszczyźnie.
W nieznanym kierunku:
18. DĘBCZYŃSKI Mieczysław 1905 - s. Józefa i Marii, I żona Natalia 1913-33 z d. Pająk, dzieci: Alicja, Józef; II żona Stefania 1916 z d. Pietras, dzieci: Danuta, Zbigniew, Stanisław, Ryszard, Waldemar, Waleria.
19. CZAJKA IN., dzieci: Leokadia, Bogusia. (rodzina w osadzie .Bortnica?).
20. SUPROWICZ IN., dzieci: Wacław, Kazik, Walentyna. (rodzina w osadzie .Bortnica?).
21. PRASAŁOWSKI Mieczysław, żona Aniela z d. Pietras, dzieci: Zdzisław, Krystyna

Zbrodnie w osadzie wojskowej Bortnica - zbrodnie na polskich mieszkańcach osady wojskowej Bortnica popełnione przez żołnierzy UPA w czasie trzech kolejnych napadów na tę miejscowość.
Osada Bortnica powstała po parcelacji majątku Rosjanina E. Szuwałowa. Osadnicy wojskowi zamieszkujący ją przed wybuchem II wojny światowej padli ofiarą radzieckich deportacji w 1940. Między tą datą a rokiem 1943 ich domy zajęli inni Polacy. W osadzie znajdowała się również mleczarnia.
Według wspomnień zgromadzonych przez Władysława i Ewę Siemaszków, w marcu 1943 oddział UPA napadł na osadę, po czym spalił żywcem w budynku mleczarni 4 lub 6 Polaków, których tożsamość nie została ustalona. W związku z tym wydarzeniem grupa 15 Polaków oraz 8 Żydów z Bortnicy zorganizowała samoobronę, zamieniając w jej bazę część dawnych domów osadników. Mimo jej istnienia jesienią 1943 UPA dokonała kolejnej napaści na osadę, zabijając 20 Polaków. Ostatni atak nastąpił w czasie fali napaści na Polaków w czasie Bożego Narodzenia w roku 1943. Samoobrona odparła wówczas atak ukraiński, tracąc jednak 11 zabitych (8 Polaków i 3 Żydów). Pozostali przy życiu obrońcy zdołali razem z polską ludnością cywilną ewakuować się do Kurdybania Warkowickiego. Porzucone zabudowania zostały całkowicie spalone.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WSPÓŁCZESNE gniazda na Wołyniu i Podolu ukraińskim
Najstarsze gniazda Karwackich na Ukrainie są w obszarach:
- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),
- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;
- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,
- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,
- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Włodzimierz wołynski m. Zamościem a Łuckiem
Włodzimierz Wołyński 1900 ur 18 Antoni Karwacki Edward Franciszka Kolarzyk Włodzimierz Wołyński Poniczów http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0010.htm Ołyka 1904 sl 27 Józef Sekuła Jan, Apolonia Karwacka Marianna Marszalak Jan, Katarzyna Ołyka

1870/75 EDWARD KARWACKI i Franciszka Kolarzyk z Włodzimierza / Poniczowa
3-1-1900 ur ANTONI KARWACKI msc. Włodzimierz Antoni Karwacki Msc. Poniczów rodzice Edward i Franciszka Kolarzyk 958 11V-12R 18 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 1_436_958_ 15-7-1904 ur KAZIMIERA KARWACKA msc. Kowel Kazimiera Karwacka Kowel c. Edward i Franciszka Kołażek 979 16V-17R 77 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0017.htm
EDWARD KARWACKI i Franciszka Kolarzyk z Poniczowa rodzice w Kowelu
• 1900 Włodzimierza Antoniego
3 1 1900 ur Włodzimierz Antoni Karwacki Poniczów Edward Franciszka Kolarzyk 958 11V-12R 18
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0010.htm
15 7 1904 ur Kowel Kazimiera Karwacka Kowel Edward Franciszka Kołażek 979 16V-17R 77 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0010.htm
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 8_0010.htm

Rodzina (1875) Walerii Karwackiej Franciszkowej Kułażek z Kowla
1875 WALERIA (siostra Edwarda) KARWACKA Franciszkowa Kułazek
16-12-1904 Kowel Jan Kułażek Kowel rodzice Franciszek i Waleria Karwacka; chrzestni Jan Januszyński, Franciszka Karwacka ż. Edwarda 979 27V-28R 131 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0029.htm
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436 ... 9_0029.htm


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŁUCK

Rodzina (1880) Agnieszki Karwackiej Adolfowej Artwich z Łucka

W Łucku w 1939 mieszkali:
39. *** BIERNACKI Paweł (1895-1984) - syn **Gabriela (zm.1934, syn *Marcina
i *Karoliny z d. Wolak ) i Anieli z d. Łopuszańska (zm.1935) Usicze,
***żona Weronika z d. Artwich (1912-1990) - córka ** Adolfa Artwich i
**Agnieszki z d. Karwacka.
Tuż przed wojną zamieszkali w Łucku. Dzieci: ****
Tadeusz r.1938, **** Zbigniew r.1940 i ****Jan r.1944.

Z Łucka do Kłodzka AGNIESZKA KARWACKA Adolfowa Artwich z Łucka do Kłodzka
Adolf Artich ur. 10. 02.1872 – zm 29.01.1958 poch. Kłodzko cmen.komunalny
Agnieszka Hartiwch z d. Karwacka ur 03.01.1880-29.08.1957, poch. Kłodzko cmen.komunalny

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW domowych wg stanu w około 1939 r.
http://wolyn.ovh.org/opisy/luck-07.html
Łuck: Kuczkarówka, Omelanik, Czerczyce, Hnidawa, Rowańce, Bołocha, Liplany, przemieście Dworzec,
Wołyń - ŁUCK (wolyn.ovh.org/opisy/luck-07.html)
Aleksander był urzędnikiem i wraz z rodziną mieszkali w Łucku na terenie urzędniczej kolonii polskiej dokładnie strzeżonej. .... Karwacka. Tuż przed wojną ...
• BIERNACKI Paweł 1895-1984 - s. Gabriela +1934 (s. Marcina i Karoliny z d. Wolak) i Anieli +1935 (Usicze) z d. Łopuszańska,
• żona Weronika Pawłowa Biernacka 1912-1990 z d. Artwich - c. Adolfa i Agnieszki z d. Karwacka. Tuż przed wojną zamieszkali w Łucku. Dzieci:
• ** Tadeusz 1938, ** Zbigniew 1940 i ** Jan 1944.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodziny (1800) Karwackich na Wołyniu

1847 KARWACKI - h. Radwan – 1847,Wołyń (Kt.Szp.Br.Ur,H.Kr.P) (Polska Encyklopedia Szlachecka, Starykoń-Kasprzycki, Dmochowski, t.VI, str273, wykaz polskich rodzin szlacheckich)
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 g : .. Lwów ... CYGANY skalskie

Postprzez akarw » 27.04.2020

Aneks 742 g

Część 7

... Lwów …. CYGANY skalskie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cześć 7 LWÓW metropolia


Lwów

1778 slub lab Mikołaj Karwacki Antoni, Helena Agnieszka Szychowska lab Andrzej, Marianna Rozdół
Lwów Bazylika 1829 slub 25 Jan lat 34 wdowiec Karwacki s Mikołaja i Agnieszki Szychowskiej z Rozdołu Barbara Demkowska sw. Maciej Szyszkowski i Wojciech Chreczuch Lwów Bazylika http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 6_0045.htm

1893 zg 7 Maria 2,5 Karwecki władysława Lwów św. Maria Magdalena Lwów św. Magdaleny
1893 zg 7 Maria 2,5 Karwecki Lwów św. Maria Magdalena Lwów św. Magdaleny
1897 sl 17 1861 Wojciech Karwecki s Piotra i kat Jaksinski ur w Bochni 1869 Jadwiga Hech Lwów św. Maria Magdalena
1902 ur 348 Zofia Karwacki Władysław Petronella Lwów św. Maria Magdalena Lwów św Magdaleny


1869 ur Ludwika Orlicka Anton Marianna Karwacka Lwów św. Anna Lwów skan

1892 slub Filip Strzembicki Karwacka Lwów św. Antoni skorowidz

1902 ur 348 Zofia Karwacki Władysław Petronella Lwów św. Maria Magdalena Lwów św Magdaleny skan
1902 ur 348 Zofia Karwacki Władysław claustarius s. Jana i Marii ze Szczepanskich Petronella Stankiewicz c. Piotra i karoliny Jurkiewicz Stankiewicz Lwów św. Maria Magdalena Lwów św Magdaleny ch. Edmund Gerlach kupiec i Filomena Stankiewicz http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 6_0412.htm

Lwów św. Anna 1910 ur 211 Franciszek Karwacki s. Teodora syna Jozefa rolnika i Heleny Błądek oraz marii Kukurudza c. Teofora i marii Lwów Szpital Powszechny http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/30 ... 2_0020.htm
1910 ur 211 Franciszek Tadeusz Karwacki Teodor lat 28 operarius syn rolnika Józefa i heleny Bładek natus Sokole dysk Kamionka Strumił. hab.. Zniesienie 76 . Lwpow 28 oraz Maria lat 25 Kukurudza c. Teodora operatus i marii ze Szczerzec dyskr Lwowski Lwów Szpital Powszechny
Lwów św. Antoni 1912 ur 141 Stanisław Karwacki s. Teodora syna Jozefa rolnika i Heleny Błądek oraz marii Kukurudza c. Teodora i marii Lwów Szpital Powszechny skan

1912 ur 141 Stanisław Karwacki Teodor i Maria Kukurudza jw. Lwów Szpital Powszechny
1912 zg 12 Stanisław Eugeniusz 1 mies Karwacki Teodor i Maria Kukurudza jw. Lwów św.Marcin Zniesienie
1913 ur 1030 Helena Karwacka Teodor i Maria Kukurudza jw. Lwów Szpital Powszechny
Lwów św. Maria Magdalena 1912 zgon 12 Stanisław Eugeniuz Karwacki Teodora i marii Kukurudza Lwów św.Marcin Zniesienie http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/30 ... 6_0410.htm
Lwów św.Marcin 1913 ur 1030 Helena Karwacka Teodora i marii Kukurudza Lwów Szpital Powszechny
Prusy 1931 slub 11 Franciszek Tadeusz Karwacki Teodor, Maria Kukurudza Jadwiga Wanda Sierpińska Tomasz, Maria Żukowska Prusy skan
Prusy 1931 sl 11 1910 Franciszek Tadeusz Karwacki Teodor, Maria Kukurudza z Lwowa 1911 Jadwiga Wanda Sierpińska Tomasz, Maria Żukowska z lwowa zamieszkali Prusy 1 sw. Tomasz Bobra organista Piotr Kołtun agric

Prusy NNE pod Lwowem
Prusy 1860 slub Jan lat 23 Drozd Józef, Józef Karwacka Katarzyna lat 26 wdowa po janie drozd Skiba 1 voto Drozd sw. Kazimierz Drozd Prusy skan
Prusy 5 km NEE od Lwowa pod Jaryczowem 1860 sl Jan kawaler lat 23 Drozd Józef, Józef Karwacka Katarzyna lat 26 wdowa po Janie Drozd Skiba Prusy 43 sw Marcin Kroczek i Kazimierz Drozd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKAŁA PODOLSKA : Cygany borszczowskie

CYGANY k. Skały podolskiej
JAKUB KARWACKI i MAGDALENA Chrobrowska założyciele gniazda Cygany

Śłub 28 styczeń 1787 dwojga 20 latków !!!
1746 * JAKUB KARWACKI 1746-1811 (kowal) zmarł w wieku 65 - w metryce ślubnej pisze że ma lat 20 –a wiec byłby urodzony w 1767 a nie 1746 ? jak w akcie zgonu - 20 czerwca 1811 roku
1) ?
1755 * 2) * Żona MAGDALENA CHROBROWSKA 1755-1831; zmarła w wieku 76 lat zmarła 7 sierpnia 1831 w domu 112; na cholere Prawdopodobnie Jakub wżenił się w domenę Chrobrowskich, mocno tutaj osiadłych

Skąd Jakub Karwcki mógł przybyć:
# Z HORPINA ..nie tutaj pojawia się dopiero w 1833 roku
JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
# Z DZIKOWA STAREGO.. tez nie ten o pokolenie młodszy:
1787 JAKUB KARWACKI wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38
#Z LUBELSKIEGO:
1700 GNIAZDO LUBELSKIE/ parafia KIJANY
1700 JAKUB KARWACKI i MARIANNA KARWACKA mają
26 sierpnia 1738 córkę ROSA, chrzestni Szymon Ziatecki organista i Barbara Ogrodnikowa
w 1738 roku JAKUB KARWACKI jest chrzestnym w Kijanach
16 marca 1748 córka MARIANNA chrzestni JAN LIBERA i KATARZYNA LIBERZYNA ze Stoczka
Jakub i Piotr musieli być braćmi, gdyz Piotr nadał synowi imię Jakuba.

1730 GNIAZDO LUBELSKIE/Wola Syrnicka (1 rodzina)
syn......Piotra i Katarzyny Saładzionki z Woli Sernickiej?
JAKUB KARWACKI..... ur 1731 lub 36; zmarł 31 lipca 1816/poz 51, o godz 19 w domu nr 42, mąż zmarłej Agnieszki; co zgłosili Wojciech Dziedzic l. 30 i Antoni Szymczak lat 54,
żona AGNIESZKA z Nawojków Jakubowa Karwacka, ur ??
1760 luty 8 / str 149 Wola Sernicka JAKUB KARWACKI młodzian i AGNIESZKA ŁAWECZCZANKA panna; świadkowie Paweł Mazurek i Maciej maxi (foto 3)
Żona MARIANNA z Kowalczyków Jakubowa Karwacka; ur 1747; zmarła 1813/115 dnia 22 grudnia 1813 co zgłosił mąż Jakub Karwacki mąż, tudzież Antoni Szymczak sąsiad; włościanie ze wsi Wola Syrnicka; zmarła 21 grudnia MARIANNA z Kowalczyków po pierwszy mężu Bodzakowa mająca lat 70, żona Jakuba Karwackiego w domu nr 64
1802/2 febr/poz.42 Wola Sernicka JAKUB KARWACKI lat 56 i MARIANNA BODZAKOWA z Ruskowoli lat 42) fot.7


Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
1789 ** 1) MARCIN KARWACKI ur 1789... lat 33 żeni się 23 grudnia 1822 roku z
1822 ** 1 żona 1822 ANNA MOSKAL Karwacka lat 20. c. Jakuba i Anny Moskalów; sw. Tomasz Warwak, Magdalena Krzyśków,
1828 ** 2 żona 1828 MARIANNA KUDYN Karwacka lat 20 córka Laurentego i Marianny Kudyn; wychodzi 10 listopada 1828 za MARCINA KARWACKIEGO lat 39 w domu nr 112
Dzieci 1. Marcina/Martrinusa KARWACKIEGO i Marianny c. Jakuba i Anny..
*** 1.1.KAZIMIERZ KARWACKI ? i Agnieszka c. Piotra i Agnieszki Sanduków.
Dzieci KAZIMIERZA KARWACKI EGO ? i Agnieszka Sandulaczka c. Piotra i Agnieszki Sandulaków
1824 **** 1.1.1. APOLONIA KARWACKA-Mielnik ur 14 luty 1824 c. Kazimierza (sa. Marcina i Marianny Karwackich) i Agnieszki (cc. Piotra i Agnieszki Sanduków). Chrzestni Jan k... i Maria Karwacka
APOLONIA KARWACKA MIELNIK lat 53 żona Teodora Mielnika (uxor teodor Mielnik) umiera 12 czerwca 1875

*** 1.2.MICHAŁ KARWACKI i
Dzieci....Michała 1817 lub Macieja 1826
1854 **** 2.1.1.WOJCIECH KARWACKI lat 24 umiera w domu nr 72 w dniu 16 kwietnia 1878

*** 1.3.STANISŁAW KARWACKI w domu 112 bliźniaki 12 września 1822/ strona 173; chrzestni Tomasz W .. i Magdalena Karwacka

1791 ** 2) WOJCIECH KARWACKI ur 13 IV 1791 zmarł 21 maja 1828 w wieku lat 40; w domu 121 uxor natus
Dzieci 2. WOJCIECHA KARWACKIEGO ur 13 IV 1790 i Magdaleny Chaszczyńskiej( c. Wojciecha i Apolonii Chaszczyńskich)
1817 *** 2.1. MICHAŁ KARWACKI , ur 20 listopad 1817, w domu nr 121
Żona TEKLA GRZYB lat 21 c. Jana I Praxedy Grzybów wychgodzi za MICHAŁA lat 23 s. Wojciecha i Marianny Karwackich, 24 lutego 1840 roku
1821 *** 2.2.ANNA KARWACKA, w domu 21 lub 121 ur 15 marca 1821
1826 *** 2.3. MACIEJ KARWACKI ur 19 luty 1826; w wieku 47 lat w domu nr 121 umiera 22 wrzesnia 1872, zostawił zone Anastazje
żona ANASTAZJA JAKOWYSZYN

1793 ** 3) IGNACY KARWACKI ur 30 lipiec 1793
Dzieci 3. IGNACEGO KARWACKIEGO ur 20 lipiec 1793
?????????????

1799 ** 4) KAZIMIERZ KARWACKI ur 1799
Śłub 24 stycznia 1819 , lat 20 z Marianna lat 18, córką Mkołaja i Karatzyny Paskalów; świadkowie WOJCIECH KARWACKI i Krzysztof Łoziński
00Zmarł I 2 marzec 1796 w domu nr 116 lub 1801-1866; zmarł w domu nr 24 dnia 5 pazdziernika 1866 w wieku lat 65
Żona Marianna Paskal, c. Mikołaja i Katarzyny,. SLUB 24 styczeń 1819, KAZIMIERZ lat 20 i MARIANNA lat 18, sw. Wojciech Karwacki i Krzysztof Łozina
5 czerwca 1853 Marinna Karwacka chrzestną Kazimierza Hajdowy
Dzieci 4. KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marii (c. Michała i Katarzyny Paskalów)
1821 *** 4.1. WOJCIECH KARWACKI 1821-1831 na cholere zaraz po babce Magdalenie
1824 *** 4.2. FRANCISZEK KARWACKI ur 1 kwiecień 1824, w domu nr 14 ch. Tomasz Waraszyk i Magdalena Wojciechowa Karwacka; SLUB 22 listopada 1847 w domu nr 24, Franciszek lat 24 syn Kazimierza i Marianny, zeni się
Żona MARIANNA SZUNKOWSKA ? Sokołowska lat 17 c. Tomasza i Apolonii Szunkowskich; sw. Józef Barczak i Franciszek Paskal
Dzieci 4.2.Franciszka Karwackiego i Marii Sokołowskiej ( c. Wincentego i Tekli lub Luki i Teresy Sokołowskich))
****4.2.1.KAZIMIERZ KARWACKI ur 4 kwietnia 1881 w domu 2; ch. Jan senyszyn i Maria Chrobrowska
****4.2.2.WINCENTY KARWACKI ur 30 grudzień 1892 w domu nr 24 syn Franciszka (ss Kazimierza i marii0 oraz Marii sokołowskiej (cc Łuki i Teresy Sokołowskiej ); ch/ Jan Nhrobrowski i Anna Czajkowska.
**** 4.2.3. JÓZEF KARWACKI ur w domu nr 24 w dniu 15 wrzesien 1886; syn franciszka (ss. Kazimierza i Marii) oraz Marii sokołowskiej (c. Wincentego i Tekli); chrzestni Jan Chrobrowski i Anna Bujak ZMARŁ W KIETRZU 9 maja 1959

1827 *** 4.3. APOLONIA KARWACKA-Ostap ur 29 styczeń 1827; chrzestna Marianna Juszczyna; 29 lipca 1844 SLUB Apolonii lat 17 w domu nr 62 za Teodra Ostapa lat 21 syna Nikity i Anny Ostapów; swiadkowie Jan Władyka i Tomasz Michnik
1830 *** 4.4. KATARZYNA KARWACKA-CARUK w domu nr 24 ur 27 marzec 1830; slub 12 lutego 1849 w domu nr 4 KATARZYNA lat 19 c. Kazimierza i Marianny wychodzi za JANA lat 24, syna Jana i Felicji CARUK; sw. Jan Caruk i Michał Poważny,ZMARŁA 3 maja 1879 w wieku lat 50; KATARZYNA KARWACKA-Caruk żona Jana. matka
* 4.4.1. Anny CARUK1868/69, zmarłej 13 stycznia 1869
1832 *** 4.5. MICHAŁ KARWACKI ur 21 lipiec 1832 śłub 2 sierpnia 1863 Michała lat 31 syna Kazimierza i Marianny . ; zmarł w domu 24 w wieku lat 40 dnia 23 wrzesnia 1872.
Żona JÓZEFA Michnik/Mielnik , lat 17 c. Teodora i Anny Michnik; swiadkowie Kazimierz Karwacki i Łukasz Chrobrowski
Dzieci 4.5. MICHAŁA KARWACKI ? i Józefy Mielnik Michnik
gen 1820
1869 **** JAN KARWACKI (ur 1869) umiera w domu nr 24 w wieku 3 lat 22 wrzesnia 1872 1872
1871 **** ANTONINA KARWACKa ur 1871 umiera 8 marca 1874 w domu nr 24 c, Michała i Józefy Mielnik

1856 *** 4.6. BARBARA KARWACKA-Kotkowczyk ur 1856 w c. Kazimierza i Marii Karwackich w wieku 17 lat wychodzi 8 czerwca/stycznia ? 1873 za TADEUSZA/Teodora Kotlarczuka ? lat 23 s. Mariana i Marii Kotkowczyk
* 4.6.1.Ich córka MARIA ur 7 marca 1874
1860 *** 4.7. BAZYLI (Wasyl) KARWACKI ur 1860 syn Kazimierza i Marii; w domu nr 16 dnia 7 listopada 1886 w wieku lat 26 bierze slub z TEKLĄ lat 24 lub 19 ?, c, Jakuba i Anny P...swiadek Jan Kozłowski
WYEMIGROWAŁ Z OJCEM do Ameryki w 1900 .. TAM ZYJĄ DO DZISIAJ
GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie
Generacja 1820/1850
KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830 ?, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA Paskal ? KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie
Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

1798 ** 5) MACIEJ KARWACKI 15 luty 1798 uxor zmarł w wieku lat 59 w domu 112 w dniu 28 marca 1862; zmarł 10 sierpnia 1864 w domu nr 112 w wieku lat 66, Maria Michalczuk mortus
Żona Maria z Michalczuków Macejowa Karwacka zmarła 28 marca 1863 roku w domu nr 112 w wieku 59 lat, Mathias Karwacki uxor
Dzieci 5. MACIEJA/Mathias KARWACKIEGO ur 15 luty 1798-1862 i Marianny Michalczuk, córki Basila i Anastazji Michalczuków
1823 *** 5.1. MICHAŁ KARWACKI ur 1823/25 w domu lub 112 zmarł 18 XII 1825 w wieku 2 lata .
1830 *** 5.2.KATARZYNA KARWACKA w d 112 ur 7 listopad 1830 chrzestni Marcin kołodziejczyk i Marianna Karwacka
1835 *** KATARZYNA KARWACKA zm. 19 marca 1835 w domu 112 w wieku 1 roku
1840 *** 5.3.GREGORIUS KARWACKI ur 1840 ? – zm. 16 stycznia 1852 w domu 112
Dzieci 5. MACIEJA KARWACKIEGO i Anastazji Jakowyszyn
1867 *** 5.4.MICHAŁ KARWACKI ur 1867 w wieku 1 roku zmarł 5 lipca 1868 w domu 121

???????*** 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
Dzieci 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
1875 **** 5.5.1.TERESA KARWACKA 1865 - 1875
1873 **** 5.5.2. ANTONI KARWACKI ur 16 II 1873 w domu nr 112 syn Kazimierza (ss Macieja i i Marii) oraz Marii (cc. Michała Kumeniuka i Katarzyny); chrzestni Anna Karwacka i Jan Ciaruk
1871 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur sierpień 1871) umiera w domu nr 112 w wieku pól roku 18 lutego 1872
1875 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur 1875) umiera w domu nr 112 w wieku pół roku 23 marca 1876
1878 **** 5.5.4.ANNA KARWACKA ur 27 sierpień 1878 umiera 27 sierpnia 1886 w wieku 8 lat
1881 **** 5.5.5.JAN KARWACKI ur 27 czerwca 1881; umiera 5 stycznia 1882 w domu 112 w wieku 14 lat (11 ? ) s. Kazinierza i Marii H..

1802 ** 6) BLASIUS BŁAZEJ KARWACKi 28 styczeń 1802 chrzestni Elias Cherla, Anna Krzyskowa, Dymitr Panikas, Maria Zarzyska
Dzieci 6. BŁAZEJA KARWACKIEGO 18 styczeń 1802
????????????????

1804 **7) MICHAŁ KARWACKI ur ?
12 czerwca 1853 chrzestnym Piotra Szukowskiego
1842 *** 7.1 .KAZIMIERZ KARWACKI ur w domu 121 dnia 25 stycznia 1842 –

??? WYEMIGROWAŁ do Ameryki w 1900 .. TAM ZYJĄ DO DZISIAJ
GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie
Generacja 1820/1850
KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830 ?, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA Paskal ? KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie
Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

???????*** 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
Dzieci 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
1875 **** 5.5.1.TERESA KARWACKA 1865 - 1875
1873 **** 5.5.2. ANTONI KARWACKI ur 16 II 1873 w domu nr 112 syn Kazimierza (ss Macieja i i Marii) oraz Marii (cc. Michała Kumeniuka i Katarzyny); chrzestni Anna Karwacka i Jan Ciaruk
1871 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur sierpień 1871) umiera w domu nr 112 w wieku pól roku 18 lutego 1872
1875 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur 1875) umiera w domu nr 112 w wieku pół roku 23 marca 1876
1878 **** 5.5.4.ANNA KARWACKA ur 27 sierpień 1878 umiera 27 sierpnia 1886 w wieku 8 lat
1881 **** 5.5.5.JAN KARWACKI ur 27 czerwca 1881; umiera 5 stycznia 1882 w domu 112 w wieku 14 lat (11 ? ) s. Kazinierza i Marii H..

1842 *** 7. 2. MARIANNA KARWACKA-Paskal; ur 1842; córka Michała i Tekli; w wieku 19 lat 3 lutego 1861 w domu nr 22 wychodzi za Ignacego Paskala, lat 21, syna Franciszka i Anny Paskal; sw. Marcin Burczak, Jan Śiwniciki
1847 *** 7. 3. TEOFILA vel TERESA KARWACKA-Kozłowska, ur 1847 c. Michała i Tekli, w wieku lat 20 wychodzi 17 lutego 1867 e domu nr 21 za JANA lat 27 syna Mikołaja i Teresy Kozłowskich
1857 *** 7.4. JÓZEFA KARWACKA ur 1857 ? zmarła w domu 171 w dniu 2 wrzesnia 1868

1851 *** 7.5. ANNA KARWACKA–Juszczyn , ur 1851; c. Michała i Tekli Karwackich w domu nr 121 wychodzi 17 listopada 1872 w wieku lat 21 za FRANCISZKA lat 32 syna Mikołaja i Rozali JUSZCzYN Ich syn BAZYLI JUSZCZYN ur 1 stycznia 1874

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki Michała Karwackiego i Tekli
Dzieci 7.5. ANNA KARWACKA–Juszczyn , ur 1851; c. Michała i Tekli Karwackich w domu nr 121 wychodzi 17 listopada 1872 w wieku lat 21 za FRANCISZKA lat 32 syna Mikołaja i Rozali JUSZCzYN
1874 **** 7.5.1.BAZYLI JUSZCZYN ur 1 stycznia 1874
1877 **** 7.5.2. ANNA JUSZCZYN ur 2 marca 1876 w domu nr 128; umiera 27 maja 1877
1878 **** 7.5.3. JÓZEFA JUSZCZYNA umiera w domu 90 w dniu 14 stycznia 1883 w wieku 5 lat
1881 **** 7.5.4. MIKOŁAJ JUSZCZYN ur 1 styczeń 1881; zmarł w wieku lat 2 w domu nr 90 w dniu 25 stycznia 1883
1883 **** 7.5.5. JAN JUSZCZYN ur 22 czerwiec 1883
1885 **** 7.5.6. MARIA JUSZCZYN ur 14 czerwiec 1885

*** MARCINA KARWACKIEGO i Katarzyny Kołodziejczuk (c. Stanisława
Wnuki Michała Karwackiego i Tekli
Dzieci 7.7. MARCINA KARWACKIEGO i Katarzyny Kołodziejczuk (c. Stanisława i Marii)
1879 **** 7.7.1.MICHAŁ KARWACKI , ur 2 luty 1879
1881 **** 7.7.2.JAN KARWACKI ur 15 lutego 1881 w domu nr 121
1884 **** 7.7.3. MIKOŁAJ KARWACKI ur 19 wrzesnia 1884 s. Marcina 9ss michała i tekli Karwackich) i Katarzyny (cc. Stanislawa Kołodziejczuka i Marii). ch. Jakub Szczukalski i Rozalia Szczeptyńska

1853 *** 7.6. KATARZYNA KARWACKA-Pilch, ur ok. 1853 roku; w domu 121 dnia 6 lutego 1877 w wieku lat 24 wychodzi za PIOTRA lat 41, s. Kazimierza i Katarzyny Pilch
Dzieci MICHAŁA KARWACKIEGO i JÓZEFY MIELNIK
1867 ***7.7. HONORATA KARWACKA ur w 1867 ? zmarła w domu 24 dnia 4 września 1867 w wieku 3 lat

1806 ** 8) ANNA KARWACKA-Grosik, c. Jakuba i Magdaleny w wieku lat 38 wychodzi 10 czerwca 1851 za Wojciecha Grosika lat 47; swiadek Kazimierz Karwacki
dzieci 8. ANNA KARWACKA-Grosik, c. Jakuba i Magdaleny w wieku lat 38 wychodzi 10 czerwca 1851 za Wojciecha Grosika lat 47; swiadek Kazimierz Karwacki

1807 ** 9) MARIA –KARWACKA-Paskal wdowa po zmarłym w wieku lat 27 zm. 3 grudnia 1866 .. Ignacym Paskal
Dzieci 9. MARIA –KARWACKA-Paskal wdowa po zmarłym w wieku lat 27 zm. 3 grudnia 1866 .. Ignacym Paskal

1803 ** 10) TEKLA KARWACKA ?? 30 sierpień 1803
TEKLA KARWACKA 30 sierpień 1803, chrzestni Elias Czer... i Anna Krzyskowa
Dzieci 10. TEKLI KARWACKKIEJ - ??? 30 sierpień 1803

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki
Dzieci
*1860 Rosali Karwackiej – Bruzin i Michała Bruzin
** 1883 ANNA Bruzin ur 1883 zmarła 5 lutego 1885

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki JANA KARWACKIEGO i Marii
*Dzieci 1850 KATARZYNY żona PIOTRA Ignotusa rodzi. KARWACKA w domu nr 58 w dniu 25 lipca 1875.
** 1875 syn JÓZEF ...

CHRZESTNI z Cygan
FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym w 1873 roku, 1876, 1877 chrzestnym Marii c. Jana Chrobrowskiego
Duzo urodzin u Chrobrowskich w 1877 roku
KAZIMIERZ KARWACKI w 1877 chrzestnym Marii Pang...., 1878, chestnym Agaty Podgórskiej w 1879
KAZIMIERZ KARWACKI swiadkiem na slubie Michała Karwackiego 1873
MARIA KARWACKa w 1873 chrzestna 2 razy, 1878,
ANNA KARWACKA chrzestna w 1873
KATARZYNA KARWACA chrzrstna 1876,1878
MACIEJ KARWACKi swiadkiem

W 1894 roku świadkami z Cygan na ślubach sa:
JAN KARWACKI i Maria ?
MARCIN KARWACKI
ŁUKASZ KARWACKI ? – czy to późniejszy ksiądz ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 październik 2005 – po wizycie Wojtka z Wrocławia (uwzgl. Informacje jego Ojca WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO)
Prawdopodobnie w Cyganach osiadły co najmniej dwie linie od synów Eliasza:
- Hiacentego (linia A) i
- Antoniego (linia B):

X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI.Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730)
XII.Prawnukowie Eliasza (1730 – 1760):

Linia A:
XIII.Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790)
XIV.Synowie Mikołaja (1790 – 1820)
... XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
........ XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja (1850 – 1880) CYGANY linia A
........ XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
....... XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
...XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego –[/size]

Linia B:
XIII.Wnukowie Antoniego:
XIV.Synowie Michała (1790 – 1820):
... XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego (1820 – 1850)
.........XVI) KAZIMIERZ KARWACKI,s.Józefa,wnuk Michała (1850–1880) CYGANYlinia B?
........ XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała – CYGANY linia B ?
........ XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała CYGANY linia B ?
... XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała
........ XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, syn ANTONIEGO, wnuk Michała –
........ XVI) JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała -
...XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) FRANCISZEK KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała -

Generacja XVII (po 1880)
Generacja XVIII (po 1910)

Linia A cd :
Linia Antoniego i Tekli oraz ich syna
WINCENTEGO KARWACKIEGO i Anny
PRAPRAWNUKI JAKUBA Karwackiego i MAGDALENY Chrobrowskiej
* 1850 ANTONI KARWACKI syn Jana ??? (ur. 1850-1860 ?? - zm.1935) z Cygan i jego żona Tekla ?
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.
dziadkowie Jana z Wrocławia, Franciszka z Niemczy, Mikołaja z Łodzi, Piotra z Cygan, Maryjki z Wrocławia (?) ur. ok. 1850- 1860: Antoni Karwacki miał żonę Teklę i brata Piotra , wszyscy są pochowani w Cyganach KIM BYLI DZIECI ANTONIEGO I TEKLI ??? Jednym z nich był WINCENTY KARWACKI ojciec Jana, Maryjki, Mikołaja, Piotra, Franciszka.

** 1880 JÓZEF KARWACKI (uwaga po wojnie w Kietrzu żoną i córkami Paulina i Celiną) (Wojtek Marek ..)
Pozostałe Rodzeństwo Wincentego... ???

** 1895 ANNA KARWACKA ... l.48, zamordowana przez UPA w XI/XII.1944 r. W Cyganach.
** 1894 PIOTR KARWACKI .... l. 50 zamordowany przez UPA w Cyganach w styczniu 1945 r.
Powiat barszczowski: PIOTR KARWACKI, l. 50 - zginął w Cyganach w okresie lipiec-sierpień 1943
ANNA KARWACKA, l. 48 jest wsród 17 osób żywcem utopionych w 25 metrowej studni 20 wrzesnia 1944 roku, 1895 Kim była Anna Karwacka (l. 48) zamordowana w 1943 roku w Cyganach, 1984 Kim był Piotr Karwacki (l.50) zamordowany w 1944 w Cyganach.

** 1880 WINCENTY KARWACKI (ur. 1910 w Cyganach. pow. Borszczów) ożeniony :
# żona 1" z Anną Uruską ( córka Jana Uruskiego i Anastazji Szykólskiej, siostrzenica Tekli Szykólskiej-Karwackie j /żony Antoniego; wnuczka Jana Szczykólskiegi i Anny Caruk);
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.
z którą miał
** Aniele (1908-1988), ** Mikołaja (1910-1980) i ** Jana (1913-1997)
(siostra ANNY – Michalina Uruska wyszła za Antoniego Martyniuka, mieli Bronisława Martyniuka (ożeniony z Hanką Sondulak i Marią struzik) oraz Jana Martyniuka )
# zona 2" z Marią; z którą miał ** Franciszka,** Józefę,** Szczepana, ** Janinę
Wincenty i Maria zmarli we wrześniu 1939 (?) w Cyganach ????
tym mniej więcej czasie jego druga matka (Maria KARWACKA) została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec (Wincenty KARWACKI) zmarł śmiercią głodową na Syberii (wg biografii Jana Karwackiego).

prawnuki Jana Szczykólskiego i Anny Caruk
wnuki Jana Uruskiego i Anastazji Szykólskiej
dzieci Wincentego i Anny Uruskiej Karwackich w Cyganach:
*** 1) ANIELA KARWACKA-Skawińska, po wojnie zam. w Kietrzu. k. Głubczyc, gdzie zmarła w 1988 roku, a rok po niej zmarł mąż Antoni Skawinski; córka Anna (Kietrz), synowie Kazimierz (Kietrz - nie żyje) i Jan (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa - nie żyje); ) Aniela, zona Antoniego Skawinskiego, ktora losy po powrocie z wysiedlenia rzucily do miejscowisci Kietrz Slaski, polozonej miedzy Raciborzem a Glubczycami, na poludnie od Opola. Zmarla w 1988r., Antoni rok pozniej. W Kietrzu nadal mieszka corka Hanna. Hanna mila jeszcze dwoch braci: Kazika (mieszkal takze w Kietrzu) i Jana (byl stomatologiem w Mirsku k/Swieradowa). Obaj niestey już nie zyją...
dzieci Anieli Karwackiej....
**** HANNA SKAWINSKA, c. Anieli - Kietrz
**** KAZIMIERZ SKAWIŃSKI, s. Anieli - Kietrz (nie żyje)
**** JAN SKAWINSKI, s. Anieli (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa, nie żyje)

*** 2) MIKOŁAJ KARWACKI; ur. 16.12.1910 - zm. 14.08.1980 w Łodzi; przedwojenny kawalerzysta, świetny jeździec (odziedziczył to Janusz); uczestnik licznych zawodów jeżdzieckich przed wojną (jest w rodzinie nagroda z 1936 roku: komplet sztuczców Norblina) ożeniony z Heleną Stępień (Łodzianka z rodziny Józefa Stępnia, dowódcy ZSP w ZZC Scheiblera-Grohmana; syna Hallerczyka) ; synowie JANUSZ KARWACKI (prof. ASP w Krakowie), BARBARA KARWACKA (Łódż), WOJCIECH KARWACKI (ur.1952) Łódź-Arabia Saudyjska.; Mikolaja Karwackiego i Heleny z d. Stepien, ur. w 1952 r. Mikolaj Karwacki był synem Wincentego i Anny (z d. Uruska) i urodzil się w 1910 r. w Cyganach k/Borszczowa. ; Ojciec nasz (oprocz wspomnianego Janusza z Krakowa, mam jeszcze siostre Barbare, ktora tak jak i ja, mieszka nadal w Lodzi) zmarl w 1980 r. Nasz Tata Mikojal, byl przedwojennym kawalerzysta, swietnie jezdzil konno (Janusz odziedziczyl po nim zamilowanie do koni) i byl zwyciezca kilku zawodow hippicznych przed wojna (do dzis w rodzinie przechowuje sie komplet sztuccow Norblina - pierwsza nagrode w konkursie w Warszawie chyba w 1936r.). Mikołaj ożenil z rodowita lodzianka Helena - tesc Jozef Stepien dowodzil Zakladowa Straza Pozarna w Zjednoczonych Zakladach Bawelnainych Scheilblera-Grohmanna, ojciec tescia byl Hallerczykiem. (Stad może, po linii wojskowej, zamilowanie do jego wnuczki Heleny?
Very Happy).
Nasi Rodzice stanowili piekna pare... Dzis jestem daleko od domu ("chwilowo" w Arabii Saudyjskiej), i po powrocie postaram sie uzupelnic Galerie Postaci, wyslac jakies zdjecia, dodac inne informacje.-3) Byl wiec bratem wspominanego przez Pana Jana Karwackiego, mojego stryja.
dzieci MIKOŁAJA KARWACKIEGO.
**** JANUSZ Zbigniew KARWACKI, żona Ewa; syn Mikołaja Karwackiego; ojciec Mateusza i Szymona Janusz Karwacki (1940) – to wybitny grafik związany, także pracą dydaktyczną, z krakowską ASP. W GIL-u zaprezentował niewielkie formatowo czarno-białe mezzotinty – określane jako najbardziej malarskie wśród technik graficznych. Mezzotinta to nieczęsto dziś używana technika – pracochłonna i wymagająca wielkiej koncentracji, a przecież w rękach tego artysty rodzą się już nie grafiki, a pełne miękkich półtonów i światłocieni obrazy.
dzieci JANUSZA Zbigniewa KARWACKIEgo, syna Mikołaja Karwackiego; ojciec Mateusza i Szymona
***** MATEUSZ KARWACKI wnuk Mikołaja, syn Janusza Zbigniewa - Kraków
***** SZYMON KARWACKI, wnuk Mikołaja, syn Janusza Zbigniewa - Kraków
****BARBARA Anna Maria KARWACKA-Kliber, c. Mikołaja Karwackiego
****WOJCIECH Marek KARWACKI, syn Mikołaja Karwackiego; ojciec Diany
dzieci Wojciecha Marka Karwackiego, syna Mikołaja Karwackiego; ojciecDiany
***** DIANA KARWACKA, wnuczka Mikołaja, córka Wojciecha Marka - Łodź

*** 3) JAN KARWACKI 1913 (żona Maria.....)- kpt. WP , "cichociemny", ukonczył w Szkocji Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow; ojciec JERZEGO KARWACKIEGO i EWY KARWACKIEJ we Wrocławiu,; Jesli dobrze pamiętam z opowieści rodzinnych Jan ukonczyl studia w Szkocji (Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow). Jan mial dwoje dzieci: syna Jerzego i corke Ewe. Oboje chyba mieszkaja nadal we Wroclawiu. Pisze chyba, bo z zalem musze powiedziec, ze nasze kontakty sa dosc slabe. Ale moze tylko chwilowo( pisze Wojciech z Łodzi)?
**** ur. 1913/ JAN KARWACKI (ojciec dwóch córek tak wspomina na video ?)   -   syn Jerzy Karwacki (lekarz kardiolog we Wrocławiu) i córka Ewa,  (u Juzwenki wspomina on o babce Marii Karwackiej,   która postawiła kapliczke w podzięce za powrót męża i stryja Jana z I wojny, -  a więc Antonii musiał mieć przynajmniej 2 synów, ojca WINCENTY) i  stryja (???) Jana, -   czy Babki Tekla i Maria to te same osoby ???), kpt.JAN KARWACKI 1913 -1997 oficer WP, działacz Strzelczyka, zołnierz Września, spadochroniarz Brygady Sosabowskiego, uczestnik bitwy pod Arnhem
dzieci JANA KARWACKIEGO..
**** JERZY KARWACKI, syn Jana Karwackiego z Wrocławia, mąż Iwony Karwackiej z Ossolineum; lekarz kardiolog, „koniarz”
**** EWA KARWACKA - córka Jana, Wrocław

o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM ("cichociemny" - patrz Album : Podole - Cygany)
Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r.
Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę (Annę) , Ojca (Wincentego) - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka (Maria KARWACKA) została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec (Wincenty KARWACKI) zmarł śmiercią głodową na Syberii.

4)................... PIOTR KARWACKI - pochowany z Cyganach (ofiara UPA w 1945 ??)

dzieci Wincentego i Marii w Cyganach:
*** 5) FRANCISZEK KARWACKI, po wojnie w Niemczy; ojciec Romana i Marii ur. 1921  FRANCISZEK KARWACKI, ur.26.III.1921 - zm. 16.XI.1995;  mąż WANDY STANISŁAWY Janik ur.8.XII.1924 - zm. 3.XI.1989  (rodzice Romana Karwackiegi i Marii );
dzieci FRANCISZKA KARWACKIEGO..
**** MARIA KARWACKA - córka Franciszka, Niemcza
**** ROMAN KARWACKI - syn Franciszka, Bielawa; ojciec Jakuba i Wojciecha
dzieci ROMANA KARWACKIEGO - syna Franciszka, Bielawa; ojciec Jakuba i Wojciecha
***** JAKUB KARWACKI wnuk Franciszka, syn Romana - Bielawa
***** WOJCIECH KARWACKI wnuk Franciszka, syn Romana - Bielawa

*** 6) JÓZEFA KARWACKA- Okulińska, po wojnie zam. w Milkowicach k. Legnicy; matka MIECZYSŁAWA i BARBARY
dzieci JÓZEFY KARWACKIEJ-Okulińskiej..
**** MIECZYSŁAW OKULINSKI, syn Józefy - Milkowice k. Legnicy
**** BARBARA OKULINSKA, c. Józefy - Milkowice k. Legnicy

*** 7) SZCZEPAN KARWACKI - mieszka w KANADZIE (przeszukać gniazda
kanadyjskie)
*** 8) JANINA KARWACKA- Kotowicz, Katowice, córka HANNA ; Janina Kotowicz (chyba najmlodsza z tego pokolenia), ktora po wojnie zamieszkala w Katowicach (ma corke Hanne). Ze wszystkimi siostrami i bracmi nasz Tata zawsze utrzymywal bardzo bliskie kontanty, szczegolnie ze starsza siostra Aniela, do ktorej od najmlodszych lat jezdzilem na wakacji. Jezdzili tam takze moja siostra i brat. Pamietam szczegolnie swieta Bozego Narodzenia, kiedy potrafilo zjechac do Kietrza nawet - liczac z dziecmi - ponad 25 osob. To byly Prawdziwe Swieta!
dzieci JANINY KARWACKIEJ-Kotowicz:
**** HANNA KOTOWICZ, c. Janiny - Katowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linia B:
Linia Antoniego Karwackiego i Tekli Szykólskiej
LINIA ANTONIEGO i Tekli z Szykólskich KARWACCKICH

PRAPRAWNUKI JAKUBA i MAGDALENY
* 1850 PIOTR KARWACKI brat Antoniego – pochowani w Cyganach

** 1895 ANNA KARWACKA ... l.48, zamordowana przez UPA w XI/XII.1944 r. W Cyganach.
** 1894 PIOTR KARWACKI .... l. 50 zamordowany przez UPA w Cyganach w styczniu 1945 r.
Powiat barszczowski: PIOTR KARWACKI, l. 50 - zginął w Cyganach w okresie lipiec-sierpień 1943
ANNA KARWACKA, l. 48 jest wsród 17 osób żywcem utopionych w 25 metrowej studni 20 wrzesnia 1944 roku, 1895 Kim była Anna Karwacka (l. 48) zamordowana w 1943 roku w Cyganach, 1984 Kim był Piotr Karwacki (l.50) zamordowany w 1944 w Cyganach.

1880 * ANTONI KARWACKI i Tekla z Szykólskich
ich dzieci
** Marii (1. Szklarczuk, 2. Traczowej)
** Józefy (Krzyśków), JOZEFA KARWACKA
** Michała, MICHAŁ KARWACKI
** Mikołaja, MIKOŁAJ KARWACKI
** Pauliny (Winiarskiej) PAULINA KARWACKAi
** Kazimierza; KAZIMIERZ KARWACKI

Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.

wnuki Jana Szczykólskiego i Anny Caruk
dzieci Antoniego Karwackiego i Tekli Szczykólskiej-Karwackiej
** 1) MARIA KARWACKA Eliaszowa Szklarczuk (córka Józefa zamężna za Stanisławem Hołyńskim ich dzieci : Waleria Wojcik, Anna Cisko, Justyna Kieczma, Edward Hołynski);
Dziecko Marii Karwackiej i Eliasza Szklarczuka
*** JÓZEFA SZKLARCZUK Stanisławowa Hołyńska, c. Marii i Eliasza Szklarczyków, wnuczka Antoniego KARWACKIEGO i Tekli Szczykólskiej; córki **** Waleria, Anna i Jus..

** 2) JÓZEFA KARWACKA Józefowa Krzyśków, ich dzieci MARIA KRZYŚKÓW-Traczowa (synowie:Jurek, Adam, Kazik Traczowie); LEON KRZYSKÓW; WŁADYSŁAW KRZYŚKÓW (lekarz w Zakopanem, żony 1. Helena, 2. Elżbieta + 3 córki);
Dzieci Józefy Karwackiej i Józefa Krzysków
*** MARIA KRZYSKÓW- Franciszkowa Traczowa (synowie; ****Jan lub Jerzy, Adam, Kazik) *** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci;
*** MARIA KRZYSKÓW-Tracz żona Franciszka z Kietrza
Maria z d. Krzysków Tracz urodziła się w roku 1921, niestety zmarła w maju ubiegłego roku.
Babcia była córką *Józefy Karwackiej (c. Antoniego i Tekli Karwackich) i Józefa Krzyśków.
Pradziadkowie - Józef i Józefa Krzysków - zostali pochowani na cmentarzu w Kietrzu. Babcia miała 4 dzieci Jana Tracz, ,Annę Tracz oraz ,Kazimierza Tracz (1953). Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.
Wnuki Józefy..****Jan Tracz, Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci –prawnuki Józefy ***** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz . *****Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci –
praprawnuki Józefy******Oleńkę Biela (4 latka) i ****** Wojtusia Biela (2 latka) - mieszkają w Oławie.
Wnuki Józefy cd. ****Annę Tracz mieszka w Świętoszowie i we Włoszech
****Kazimierza Tracz (1953). ***Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
prawnuki Józefy ***** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
***** Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
***** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.
Był też **** Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.

*** LEON KRZYSKÓW*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami)
*** WŁADYSŁAW KRZYŚKÓW, lekarz w Zakopanem, 1. żona Helena, 2. żona Elżbieta + 3 córki:**** Mariola, Ola, Mirka ?, drugiego brata Władysława Krzysków - to właśnie wujek
*** HELENA KRZYSKÓW
*** ELŻBIETA KRZYSKÓW
Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010

* na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
Dzieci Józefa i Józefy karwackiej Krzysków (Bracia babci Marii Krysków Traczowej)
*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
*** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
*** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci
.****........syn Tracz
*****wnuczka, Ewa Tracz

14/15 luty od Ewy Tracz z Wrocławia: Piszę w sprawie forum Karwackich - mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Na stronie znalazłam kilka postów na temat Marii Tracz (nagranie z Cygan :
* na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
*** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz
.****........syn Tracz
*****wnuczka, Ewa Tracz
tam jej mąż Franciszek mówi do niej Marynka). Maria Tracz była moją babcią - niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Jest ona córką Józefy Karwackiej oraz Józefa Krzyśków. Jeśli to dobry adres proszę o odpowiedź i prześlę więcej informacji.
Pozdrawiam
Ewa Tracz

** 3) MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa, ; ożeniony z Weroniką Kozłowską (syn WŁADYSŁAW KARWACKI + Janina : syn DARIUSZ KARWACKI i WOJCIECH KARWACKI)
(1910) MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa MICHAŁ KARWACKI wraz z rodzina wywieziony na Syberie 10.02.1940, a potem w Armii Andersa, ojciec Władysława, dziadek Wojciecha z Wrocławia
;Michał Karwacki z żoną Weroniką i synem Władysławem ( moim ojcem ) byli 10.02.1940deportowani do ZSRR ( Bernaulskiej obłasti ), gdzie na mocy amnestii po podpisaniu porozumień gen Sikorskiego ze Stalinem Michał trafił do Armii Andersa i walczył pod Monte Cassino. Mój ojciecWładysławwraz z babcią wyjechali przez Kazachstan i Persję do Afryki , Masindi ( dziś miasto w Ugandzie ) i powrócili do kraju w 1947 roku. Mój dziadek wraz z Twoim wujkiem Jankiem Karwackim powrócili do polski kilka miesięcy wcześniej 
Dzieci Michała Karwackiego i Weroniki Kozłowskiej
*** WŁADYSŁAW KARWACKI (prof. PWr) syn Michała; ojciec Dariusza Karwackiego (dyr. RAFAKO dzieci: Aleksander (a) Karwacki i Maria) i Wojciecha Karwackiego, (dyr. Ossolineum – dzieci Joann.... i Michał Karwacki)
dzieci WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO (prof. PWr) syna Michała;
**** DARIUSZ KARWACKI (dyr. RAFAKO dzieci: ***** Aleksander (a) Karwacki i Maria) i **** WOJCIECH KARWACKI (dyr. Ossolineum – dzieci ***** Joann.... i Michał Karwacki)
WrocWOJTEKwładysł (11:54)Najwięcej pamięta z Cygan - Władek Krzyśków, który mieszka w Zakopanem i - mój ojciec prof. Władysław Karwacki wrocław. No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek. 
Mój dziadekMICHAŁ wraz z rodziną był wywieziony na Syberię 10.02.1940 ,a później walczył u Andersa.Z Jankiem Karwackim , ojcem Jurka bardzo przyjażnili się po wojnie przed powrotem do kraju.Ale nasze pokrewieństwo, z tego co wiem jest bliższe przez Kozłowskich jak po lini Karwackich, bo przed wojną to się ludzie wżeniali w rodzinę. Żona Jurka pracuje też w Ossolineum jako kier. ds produkcji i po Redaktora Naczelnego.

** 4) MIKOŁAJ KARWACKI ; ożeniony z Weroniką Dobrucką; synowie JAN KARWACKI (synowie WIESŁAW KARWACKI i ROMAN KARWACKI) i JÓZEF KARWACKI ( 2 dzieci: TOMASZ KARWACKI i MARIA KARWACKA)
Dzieci Michała MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Weroniki Dobruckiej
*** JAN KARWACKI ożeniony ........ synowie WIES...KARWACKI i ROMEK KARWACKI
dzieci JANA KARWACKIEGO ożeniony ........ synowie:
**** WIES...KARWACKI
**** ROMEK KARWACKI

*** JÓZEF KARWACKI ożeniony ze Stanisławą .... dzieci TOMASZ KARWACKI i MARYCHA (Maria ?) KARWACKA
dzieci JózefaJÓZEF KARWACKI ożeniony ze Stqanisławą .... dzieci :
**** TOMASZ KARWACKI
**** MARYCHA (Maria ?) KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* informacje od Władysława i Wojciecha Karwackich – mogą być przekłamania w imionach – pismo odręczne trudno czytelne !!!!
** 5) PAULINA KARWACKA Janowa Winiarska
** 6) KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy brat Michała
No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek
KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy (byli też inni może też JAN ze Zwróconej ???)) brat Michała ;

??? 7) PIOTR ? pochowany obok Antoniego i Tekli...

(UWAGA: na pielgrzymce w Cyganach 1994 roku narrator ? (JAN KARWACKI ????) przedstawia w kamerze na grobach dziadków swoich : ANTONIEGO i TEKLI KARWACKICH oraz obok pochowanego brata PIOTRA; siostrę MARYJKE KARWACKĄ-Traczową, z mężem Franciszkiem Traczem).

* na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
Dzieci Józefa i Józefy karwackiej Krzysków (Bracia babci Marii Krysków Traczowej)
*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
*** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
*** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci
.****........syn Tracz
*****wnuczka, Ewa Tracz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DRZEWO TRACZÓW;

BABCIA MARIA i FRANCISZEK TRACZOWIE mieli 4 dzieci:
**** Jana Tracz, ; ****Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci -
***** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz .
***** Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci - ***** Oleńkę (4 latka) i ****** Wojtusia (2 latka) - mieszkają w Oławie.
**** Annę Tracz Ciocia Ania nie wyszła za mąż i nie ma dzieci mieszka w Świętoszowie, ale większą część roku spędza we Włoszech oraz
**** Kazimierza Tracz (1953).
****Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
***** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
*****Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
***** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.
****Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.
?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relacja z Cygan !!!!

ANTONI KARWACKI (zmarły 1935 , pochowany w Cyganach) , mąż Tekli Karwackiej; dziadkowie ks. Skawińskiego i jego siostry Marianny (mieszkają na Górnym Slasku (wiek około 90 ki. PIOTR KARWACKI – brat Antoniego (relacja Janka Karwackiego) :
W czerwcu na Piotra i Pawła w 1994 roku odbyła się rekonsekracja Kościoła Katolickiego w Cyganach, z udziałem arcybiskupa Jaworskiego ze Lwowa, wielu księży i wiernych rzymsko i grekokatolickich. Udział wzieli także pielgrzymi z Polski. Wykonane zostałe nagranie video, które rozpoczyna się od wizyty w JEZIORZANACH na plebani u ks. proboszcza Skawińskiego (powinowaty Karwackich), pochodzącego z G. Śląska, rejonu Gliwic ( W Jeziorzanach prowadzi KATOLICKIE RADIO GLIWICE).
NARATOREM I OPERATOREM jest około 80 letni JAN (kpt. z Wrocławia ?) KARWACKI (wspomina o swoich córkach), W pielgrzymce bierze też udział jego brat Franciszek z Niemczy, siostra Maryjka Karwacka Tracz (około 80 ki), szwagier Franciszek Tracz (84 lata) ich wnuczka Aleksandra (ok. 17 lat). Narrator sfilmował ten pobyt, nie tylko uroczystości ale także odwiedziny miejsc rodowych, w szczególności miejsca w CYGANACH. PIERWSZE UJECIE gościna w dawnym domu Karwackich, zespół budynków z dziedzińcem a na nim piękna studnia. Jan określa go jako "ZDRÓJ KARWACKICH". Tytaj przy studni przedstawia się JANEK KARWACKI... Kazek... Jest maleńki kosciół w Cyganach, przygotowwany do poświęcenia, w którym w lutym 1945 roku uratowało się kilka polskich rodzin w trakcie rzezi UPA. Pomordowano wtedy 27 Polaków.
Na cmentarzu las krzyży betonowych, lastrikowych, kamiennych, kiedys w 99,9 % były to krzyze drewniane.
Jan Karwacki wraz z siostrą Marianną odnajdują miejsca gdzie są pochowani:
- ich dziadek Antoni Karwacki, zm. w 1935 roku,
- żona dziadka Tekla Karwacka,
- brat dziadka Piotr Karwacki,
- druga babka Petronella Krzysków
- oraz brat Jana i Maryjki, także Piotr Karwacki.

..... Zwiedzili swoje pola, lasy, stawy - gdzie moczyli kiedyś konopie (o których Jan opowiadał córkom) - sady i pozostałości po zabudowaniach - w rejonie Soczówki, którą w latach 30-tych zniszczył pożar zapruszony u Kijowsikego. JAN KARWACKI wspomina: tutaj zaczynała się nasza posesja, nasze ogrody, budynki, dalej pola aż hen po sam las. Obok mieszkał Antoch, dalej WUJEK KARWACKI, BABCIA KARWACKA..
Jan Karwacki odtwarza z przeszłosci "Soczówke" gdzie mieszkał na przeciw studni. Po lewej obejscia Paskala, Hoja, Krzysków, Dolka. Po prawej Kotowscy, Szczukowski Tomasz, Król Wolny, KARWACCY... tam gdzie zielona brama. Przy tej ulicy były też czworaki dworskie...tam w lutym 1945 ukryli Jana życzliwi ludzie, dzieki nim uratował zycie w pogromie UPA, gdy w Cyganach zabili 28 Polaków.
Wraz z Franciszkiem Traczem wspominali momenty rozstrzeliwań przez hitlerowców. Franek Tracz cudem uniknął rozstrzelania. W 1943 został pojmany, pod płotem zwiazano grupę 9 ludzi... Brat Franka Tracza dogadał się z Niemcami, żeby go uwolnili; odwiązano go od Dżumag, Franek się uratował reszta 8.mioro w tym jedna kobieta zostali roztrzelani. Wspominali i tortury zadawane więżniom przez Sowietów ("gipsowania") oraz tragiczne chwile "odwetu ukraińskiego" . Starsza siostra Franka Tracza do dzis mieszka w Cyganach (Rudkach).
Oprócz rekonsekrowanego Kościólka jest też cerkiewka, która do Wojny służyłą wszystkim chrzescijanom i rzymskim, grekokatlikom i prawosławnym. Żyli w zgodzie. Cygany okolone lasami dębowymi, zwłaszcza skalskimi od strony Skały. Obiekty kołochozowe wydają się być odbudowanymi "podworskimi".
Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .
(informacja z zapisu ścieżki dzwiękowej kasety

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wspomnienie
o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM
Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r. Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę, Ojca - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec zmarł śmiercią głodową na Syberii. Janek ukończył w Szkocji studia na Uniwersytecie St. Andrews i jako jedyny cudzoziemiec każdego roku otrzymywał specjalne wyróżnienie, co zostało udokumentowane na tablicy pamiątkowej uczelni. Po wojnie powrócił do Polski i założył rodzinę. Przez kilka lat zmuszony był podejmować każdą dorywczą pracę fizyczną - szykanowany za przeszłość - nie mógł otrzymać zajęcia odpowiada
jącego kwalifikacjom. Później pracował w “Miastoprojekcie” oraz MPiK jako lektor j. angielskiego i tłumacz we Wrocławiu. Przez całe życie pracował nad sobą. Był człowiekiem zdyscyplinowanym, systematycznym, o silnej woli i harcie ducha. Kochał ludzi.
W kontaktach z nimi był szczery, skromny i prostolinijny, gotowy zawsze służyć pomocą. Miał wielu przyjaciół i sam uważany był za wiernego przyjaciela. Posiadał talent pedagogiczny. Inspirował innych do pracy nad sobą, do pogłębiania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Drzemała w nim także dusza artysty. Miał doskonały słuch, ładny głos, świetnie rysował i był wrażliwy na piękno przyrody. Znaczną część pieniędzy, do których nie przywiązywał dużej wagi, przeznaczał regularnie na cele charytatywne i społeczne (m. in. na przytułek Brata Alberta). Ze spokojem i pogodą znosił wszelkie trudy życia, bez użalania się nad sobą. Mimo zaawansowanego wieku i choroby serca oraz przebytych dwóch wylewów krwi, pokonywał olbrzymie odległości i trudy podróży, by odwiedzić rodzinne Podole, stawiać się regularnie na Światowych Zlotach kombatanckich w W. Brytanii oraz na trady - cyjne wrześniowe pielgrzymki do Holandii. W 1992 roku osobiście zawiózł obraz Pani Jasnogórskiej do rodzinnych Cygan, i zawiesił go w kapliczce ufundowanej w 1923 r. przez babkę jako votum dziękczynne za powrót ojca Janka z I wojny. Latem 1996 r. mimo szybko pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczył w uroczystościach Uniwersytetu St. Andrews i spotkał się z przyjaciółmi. Odszedł tak jak żył - dzielnie, cicho i godnie - w dniu 26 marca 1997 roku. Z odznaczeń wojskowych posiadał: Zwykły Znak Spadochronowy, Bojowy Znak Spadochronowy, The War Medal 1939/45, De - fense Medal, The 10 39/45 Star. Odznaczony był także medalami i odznaczeniami krajowymi.
Wspomnienia o Janku ukazały się w prasie krajowej oraz w “Dzienniku Polskim” w Londynie i “The Polish Gazette” w Edynburgu. Przyjaciele piszą o Nim jako człowieku głębokiej wiary i gorącego patriotyzmu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 1 kwietnia br. we Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym na Księżu Małym. Był to bardzo wzruszający pogrzeb. Uczestniczył w ni m tłum ludzi, kombatancki Poczet Sztandarowy, były mowy pożegnalne i “Ave Maria” na skrzypcach. Wszystko to było zwyczajne. Niezwy - czajne było zakończenie, jak niezwyczajnym Człowiekiem był Janek. Pewien starszy pan, realizując złożoną kiedyś obietnicę, z aśpiewał nad grobem ulubione piosenki Janka, m. in. “Polesia czar”, “Za Niemen, za Niemen”. Śpiewaka otoczyła spora grupka ludzi - i było tak bardzo serdecznie...Zostanie po Janku nie tylko pamięć w sercach przyjaciół i kolegów, ale też stała ekspozycja wszystkich Jego pamiątek z okre - su II wojny - w Muzeum Historycznym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13.
I.                    K.
„Na Rubieży” 25/1997
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KIM BYŁ ???????
WŁADYSŁAW KARWACKI – Scinawa ;Dnia 17.02.2009 r. w wieku 90 lat zmarł Władysław Karwacki. Pan Władysław był żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte
Casino. Za udział i zasługi podczas II wojny światowej otrzymał wiele medali i odznaczeń. Mieszkańcom gminy Ścinawa i nie tylko był znany jako wieloletni fotograf. Z pewnością wszyscy mamy w swoich albumach zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Pana Karwackiego przy ul. Szkolnej. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.02.2009 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w

cdn w kolejnym ..
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 g : .. Lwów ... CYGANY skalskie

Postprzez akarw » 27.04.2020

Aneks 742 g

Część 7

... Lwów …. CYGANY skalskie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cześć 7 LWÓW metropolia


Lwów

1778 slub lab Mikołaj Karwacki Antoni, Helena Agnieszka Szychowska lab Andrzej, Marianna Rozdół
Lwów Bazylika 1829 slub 25 Jan lat 34 wdowiec Karwacki s Mikołaja i Agnieszki Szychowskiej z Rozdołu Barbara Demkowska sw. Maciej Szyszkowski i Wojciech Chreczuch Lwów Bazylika http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 6_0045.htm

1893 zg 7 Maria 2,5 Karwecki władysława Lwów św. Maria Magdalena Lwów św. Magdaleny
1893 zg 7 Maria 2,5 Karwecki Lwów św. Maria Magdalena Lwów św. Magdaleny
1897 sl 17 1861 Wojciech Karwecki s Piotra i kat Jaksinski ur w Bochni 1869 Jadwiga Hech Lwów św. Maria Magdalena
1902 ur 348 Zofia Karwacki Władysław Petronella Lwów św. Maria Magdalena Lwów św Magdaleny


1869 ur Ludwika Orlicka Anton Marianna Karwacka Lwów św. Anna Lwów skan

1892 slub Filip Strzembicki Karwacka Lwów św. Antoni skorowidz

1902 ur 348 Zofia Karwacki Władysław Petronella Lwów św. Maria Magdalena Lwów św Magdaleny skan
1902 ur 348 Zofia Karwacki Władysław claustarius s. Jana i Marii ze Szczepanskich Petronella Stankiewicz c. Piotra i karoliny Jurkiewicz Stankiewicz Lwów św. Maria Magdalena Lwów św Magdaleny ch. Edmund Gerlach kupiec i Filomena Stankiewicz http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 6_0412.htm

Lwów św. Anna 1910 ur 211 Franciszek Karwacki s. Teodora syna Jozefa rolnika i Heleny Błądek oraz marii Kukurudza c. Teofora i marii Lwów Szpital Powszechny http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/30 ... 2_0020.htm
1910 ur 211 Franciszek Tadeusz Karwacki Teodor lat 28 operarius syn rolnika Józefa i heleny Bładek natus Sokole dysk Kamionka Strumił. hab.. Zniesienie 76 . Lwpow 28 oraz Maria lat 25 Kukurudza c. Teodora operatus i marii ze Szczerzec dyskr Lwowski Lwów Szpital Powszechny
Lwów św. Antoni 1912 ur 141 Stanisław Karwacki s. Teodora syna Jozefa rolnika i Heleny Błądek oraz marii Kukurudza c. Teodora i marii Lwów Szpital Powszechny skan

1912 ur 141 Stanisław Karwacki Teodor i Maria Kukurudza jw. Lwów Szpital Powszechny
1912 zg 12 Stanisław Eugeniusz 1 mies Karwacki Teodor i Maria Kukurudza jw. Lwów św.Marcin Zniesienie
1913 ur 1030 Helena Karwacka Teodor i Maria Kukurudza jw. Lwów Szpital Powszechny
Lwów św. Maria Magdalena 1912 zgon 12 Stanisław Eugeniuz Karwacki Teodora i marii Kukurudza Lwów św.Marcin Zniesienie http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/30 ... 6_0410.htm
Lwów św.Marcin 1913 ur 1030 Helena Karwacka Teodora i marii Kukurudza Lwów Szpital Powszechny
Prusy 1931 slub 11 Franciszek Tadeusz Karwacki Teodor, Maria Kukurudza Jadwiga Wanda Sierpińska Tomasz, Maria Żukowska Prusy skan
Prusy 1931 sl 11 1910 Franciszek Tadeusz Karwacki Teodor, Maria Kukurudza z Lwowa 1911 Jadwiga Wanda Sierpińska Tomasz, Maria Żukowska z lwowa zamieszkali Prusy 1 sw. Tomasz Bobra organista Piotr Kołtun agric

Prusy NNE pod Lwowem
Prusy 1860 slub Jan lat 23 Drozd Józef, Józef Karwacka Katarzyna lat 26 wdowa po janie drozd Skiba 1 voto Drozd sw. Kazimierz Drozd Prusy skan
Prusy 5 km NEE od Lwowa pod Jaryczowem 1860 sl Jan kawaler lat 23 Drozd Józef, Józef Karwacka Katarzyna lat 26 wdowa po Janie Drozd Skiba Prusy 43 sw Marcin Kroczek i Kazimierz Drozd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKAŁA PODOLSKA : Cygany borszczowskie

CYGANY k. Skały podolskiej
JAKUB KARWACKI i MAGDALENA Chrobrowska założyciele gniazda Cygany

Śłub 28 styczeń 1787 dwojga 20 latków !!!
1746 * JAKUB KARWACKI 1746-1811 (kowal) zmarł w wieku 65 - w metryce ślubnej pisze że ma lat 20 –a wiec byłby urodzony w 1767 a nie 1746 ? jak w akcie zgonu - 20 czerwca 1811 roku
1) ?
1755 * 2) * Żona MAGDALENA CHROBROWSKA 1755-1831; zmarła w wieku 76 lat zmarła 7 sierpnia 1831 w domu 112; na cholere Prawdopodobnie Jakub wżenił się w domenę Chrobrowskich, mocno tutaj osiadłych

Skąd Jakub Karwcki mógł przybyć:
# Z HORPINA ..nie tutaj pojawia się dopiero w 1833 roku
JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
# Z DZIKOWA STAREGO.. tez nie ten o pokolenie młodszy:
1787 JAKUB KARWACKI wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38
#Z LUBELSKIEGO:
1700 GNIAZDO LUBELSKIE/ parafia KIJANY
1700 JAKUB KARWACKI i MARIANNA KARWACKA mają
26 sierpnia 1738 córkę ROSA, chrzestni Szymon Ziatecki organista i Barbara Ogrodnikowa
w 1738 roku JAKUB KARWACKI jest chrzestnym w Kijanach
16 marca 1748 córka MARIANNA chrzestni JAN LIBERA i KATARZYNA LIBERZYNA ze Stoczka
Jakub i Piotr musieli być braćmi, gdyz Piotr nadał synowi imię Jakuba.

1730 GNIAZDO LUBELSKIE/Wola Syrnicka (1 rodzina)
syn......Piotra i Katarzyny Saładzionki z Woli Sernickiej?
JAKUB KARWACKI..... ur 1731 lub 36; zmarł 31 lipca 1816/poz 51, o godz 19 w domu nr 42, mąż zmarłej Agnieszki; co zgłosili Wojciech Dziedzic l. 30 i Antoni Szymczak lat 54,
żona AGNIESZKA z Nawojków Jakubowa Karwacka, ur ??
1760 luty 8 / str 149 Wola Sernicka JAKUB KARWACKI młodzian i AGNIESZKA ŁAWECZCZANKA panna; świadkowie Paweł Mazurek i Maciej maxi (foto 3)
Żona MARIANNA z Kowalczyków Jakubowa Karwacka; ur 1747; zmarła 1813/115 dnia 22 grudnia 1813 co zgłosił mąż Jakub Karwacki mąż, tudzież Antoni Szymczak sąsiad; włościanie ze wsi Wola Syrnicka; zmarła 21 grudnia MARIANNA z Kowalczyków po pierwszy mężu Bodzakowa mająca lat 70, żona Jakuba Karwackiego w domu nr 64
1802/2 febr/poz.42 Wola Sernicka JAKUB KARWACKI lat 56 i MARIANNA BODZAKOWA z Ruskowoli lat 42) fot.7


Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
1789 ** 1) MARCIN KARWACKI ur 1789... lat 33 żeni się 23 grudnia 1822 roku z
1822 ** 1 żona 1822 ANNA MOSKAL Karwacka lat 20. c. Jakuba i Anny Moskalów; sw. Tomasz Warwak, Magdalena Krzyśków,
1828 ** 2 żona 1828 MARIANNA KUDYN Karwacka lat 20 córka Laurentego i Marianny Kudyn; wychodzi 10 listopada 1828 za MARCINA KARWACKIEGO lat 39 w domu nr 112
Dzieci 1. Marcina/Martrinusa KARWACKIEGO i Marianny c. Jakuba i Anny..
*** 1.1.KAZIMIERZ KARWACKI ? i Agnieszka c. Piotra i Agnieszki Sanduków.
Dzieci KAZIMIERZA KARWACKI EGO ? i Agnieszka Sandulaczka c. Piotra i Agnieszki Sandulaków
1824 **** 1.1.1. APOLONIA KARWACKA-Mielnik ur 14 luty 1824 c. Kazimierza (sa. Marcina i Marianny Karwackich) i Agnieszki (cc. Piotra i Agnieszki Sanduków). Chrzestni Jan k... i Maria Karwacka
APOLONIA KARWACKA MIELNIK lat 53 żona Teodora Mielnika (uxor teodor Mielnik) umiera 12 czerwca 1875

*** 1.2.MICHAŁ KARWACKI i
Dzieci....Michała 1817 lub Macieja 1826
1854 **** 2.1.1.WOJCIECH KARWACKI lat 24 umiera w domu nr 72 w dniu 16 kwietnia 1878

*** 1.3.STANISŁAW KARWACKI w domu 112 bliźniaki 12 września 1822/ strona 173; chrzestni Tomasz W .. i Magdalena Karwacka

1791 ** 2) WOJCIECH KARWACKI ur 13 IV 1791 zmarł 21 maja 1828 w wieku lat 40; w domu 121 uxor natus
Dzieci 2. WOJCIECHA KARWACKIEGO ur 13 IV 1790 i Magdaleny Chaszczyńskiej( c. Wojciecha i Apolonii Chaszczyńskich)
1817 *** 2.1. MICHAŁ KARWACKI , ur 20 listopad 1817, w domu nr 121
Żona TEKLA GRZYB lat 21 c. Jana I Praxedy Grzybów wychgodzi za MICHAŁA lat 23 s. Wojciecha i Marianny Karwackich, 24 lutego 1840 roku
1821 *** 2.2.ANNA KARWACKA, w domu 21 lub 121 ur 15 marca 1821
1826 *** 2.3. MACIEJ KARWACKI ur 19 luty 1826; w wieku 47 lat w domu nr 121 umiera 22 wrzesnia 1872, zostawił zone Anastazje
żona ANASTAZJA JAKOWYSZYN

1793 ** 3) IGNACY KARWACKI ur 30 lipiec 1793
Dzieci 3. IGNACEGO KARWACKIEGO ur 20 lipiec 1793
?????????????

1799 ** 4) KAZIMIERZ KARWACKI ur 1799
Śłub 24 stycznia 1819 , lat 20 z Marianna lat 18, córką Mkołaja i Karatzyny Paskalów; świadkowie WOJCIECH KARWACKI i Krzysztof Łoziński
00Zmarł I 2 marzec 1796 w domu nr 116 lub 1801-1866; zmarł w domu nr 24 dnia 5 pazdziernika 1866 w wieku lat 65
Żona Marianna Paskal, c. Mikołaja i Katarzyny,. SLUB 24 styczeń 1819, KAZIMIERZ lat 20 i MARIANNA lat 18, sw. Wojciech Karwacki i Krzysztof Łozina
5 czerwca 1853 Marinna Karwacka chrzestną Kazimierza Hajdowy
Dzieci 4. KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marii (c. Michała i Katarzyny Paskalów)
1821 *** 4.1. WOJCIECH KARWACKI 1821-1831 na cholere zaraz po babce Magdalenie
1824 *** 4.2. FRANCISZEK KARWACKI ur 1 kwiecień 1824, w domu nr 14 ch. Tomasz Waraszyk i Magdalena Wojciechowa Karwacka; SLUB 22 listopada 1847 w domu nr 24, Franciszek lat 24 syn Kazimierza i Marianny, zeni się
Żona MARIANNA SZUNKOWSKA ? Sokołowska lat 17 c. Tomasza i Apolonii Szunkowskich; sw. Józef Barczak i Franciszek Paskal
Dzieci 4.2.Franciszka Karwackiego i Marii Sokołowskiej ( c. Wincentego i Tekli lub Luki i Teresy Sokołowskich))
****4.2.1.KAZIMIERZ KARWACKI ur 4 kwietnia 1881 w domu 2; ch. Jan senyszyn i Maria Chrobrowska
****4.2.2.WINCENTY KARWACKI ur 30 grudzień 1892 w domu nr 24 syn Franciszka (ss Kazimierza i marii0 oraz Marii sokołowskiej (cc Łuki i Teresy Sokołowskiej ); ch/ Jan Nhrobrowski i Anna Czajkowska.
**** 4.2.3. JÓZEF KARWACKI ur w domu nr 24 w dniu 15 wrzesien 1886; syn franciszka (ss. Kazimierza i Marii) oraz Marii sokołowskiej (c. Wincentego i Tekli); chrzestni Jan Chrobrowski i Anna Bujak ZMARŁ W KIETRZU 9 maja 1959

1827 *** 4.3. APOLONIA KARWACKA-Ostap ur 29 styczeń 1827; chrzestna Marianna Juszczyna; 29 lipca 1844 SLUB Apolonii lat 17 w domu nr 62 za Teodra Ostapa lat 21 syna Nikity i Anny Ostapów; swiadkowie Jan Władyka i Tomasz Michnik
1830 *** 4.4. KATARZYNA KARWACKA-CARUK w domu nr 24 ur 27 marzec 1830; slub 12 lutego 1849 w domu nr 4 KATARZYNA lat 19 c. Kazimierza i Marianny wychodzi za JANA lat 24, syna Jana i Felicji CARUK; sw. Jan Caruk i Michał Poważny,ZMARŁA 3 maja 1879 w wieku lat 50; KATARZYNA KARWACKA-Caruk żona Jana. matka
* 4.4.1. Anny CARUK1868/69, zmarłej 13 stycznia 1869
1832 *** 4.5. MICHAŁ KARWACKI ur 21 lipiec 1832 śłub 2 sierpnia 1863 Michała lat 31 syna Kazimierza i Marianny . ; zmarł w domu 24 w wieku lat 40 dnia 23 wrzesnia 1872.
Żona JÓZEFA Michnik/Mielnik , lat 17 c. Teodora i Anny Michnik; swiadkowie Kazimierz Karwacki i Łukasz Chrobrowski
Dzieci 4.5. MICHAŁA KARWACKI ? i Józefy Mielnik Michnik
gen 1820
1869 **** JAN KARWACKI (ur 1869) umiera w domu nr 24 w wieku 3 lat 22 wrzesnia 1872 1872
1871 **** ANTONINA KARWACKa ur 1871 umiera 8 marca 1874 w domu nr 24 c, Michała i Józefy Mielnik

1856 *** 4.6. BARBARA KARWACKA-Kotkowczyk ur 1856 w c. Kazimierza i Marii Karwackich w wieku 17 lat wychodzi 8 czerwca/stycznia ? 1873 za TADEUSZA/Teodora Kotlarczuka ? lat 23 s. Mariana i Marii Kotkowczyk
* 4.6.1.Ich córka MARIA ur 7 marca 1874
1860 *** 4.7. BAZYLI (Wasyl) KARWACKI ur 1860 syn Kazimierza i Marii; w domu nr 16 dnia 7 listopada 1886 w wieku lat 26 bierze slub z TEKLĄ lat 24 lub 19 ?, c, Jakuba i Anny P...swiadek Jan Kozłowski
WYEMIGROWAŁ Z OJCEM do Ameryki w 1900 .. TAM ZYJĄ DO DZISIAJ
GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie
Generacja 1820/1850
KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830 ?, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA Paskal ? KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie
Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

1798 ** 5) MACIEJ KARWACKI 15 luty 1798 uxor zmarł w wieku lat 59 w domu 112 w dniu 28 marca 1862; zmarł 10 sierpnia 1864 w domu nr 112 w wieku lat 66, Maria Michalczuk mortus
Żona Maria z Michalczuków Macejowa Karwacka zmarła 28 marca 1863 roku w domu nr 112 w wieku 59 lat, Mathias Karwacki uxor
Dzieci 5. MACIEJA/Mathias KARWACKIEGO ur 15 luty 1798-1862 i Marianny Michalczuk, córki Basila i Anastazji Michalczuków
1823 *** 5.1. MICHAŁ KARWACKI ur 1823/25 w domu lub 112 zmarł 18 XII 1825 w wieku 2 lata .
1830 *** 5.2.KATARZYNA KARWACKA w d 112 ur 7 listopad 1830 chrzestni Marcin kołodziejczyk i Marianna Karwacka
1835 *** KATARZYNA KARWACKA zm. 19 marca 1835 w domu 112 w wieku 1 roku
1840 *** 5.3.GREGORIUS KARWACKI ur 1840 ? – zm. 16 stycznia 1852 w domu 112
Dzieci 5. MACIEJA KARWACKIEGO i Anastazji Jakowyszyn
1867 *** 5.4.MICHAŁ KARWACKI ur 1867 w wieku 1 roku zmarł 5 lipca 1868 w domu 121

???????*** 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
Dzieci 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
1875 **** 5.5.1.TERESA KARWACKA 1865 - 1875
1873 **** 5.5.2. ANTONI KARWACKI ur 16 II 1873 w domu nr 112 syn Kazimierza (ss Macieja i i Marii) oraz Marii (cc. Michała Kumeniuka i Katarzyny); chrzestni Anna Karwacka i Jan Ciaruk
1871 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur sierpień 1871) umiera w domu nr 112 w wieku pól roku 18 lutego 1872
1875 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur 1875) umiera w domu nr 112 w wieku pół roku 23 marca 1876
1878 **** 5.5.4.ANNA KARWACKA ur 27 sierpień 1878 umiera 27 sierpnia 1886 w wieku 8 lat
1881 **** 5.5.5.JAN KARWACKI ur 27 czerwca 1881; umiera 5 stycznia 1882 w domu 112 w wieku 14 lat (11 ? ) s. Kazinierza i Marii H..

1802 ** 6) BLASIUS BŁAZEJ KARWACKi 28 styczeń 1802 chrzestni Elias Cherla, Anna Krzyskowa, Dymitr Panikas, Maria Zarzyska
Dzieci 6. BŁAZEJA KARWACKIEGO 18 styczeń 1802
????????????????

1804 **7) MICHAŁ KARWACKI ur ?
12 czerwca 1853 chrzestnym Piotra Szukowskiego
1842 *** 7.1 .KAZIMIERZ KARWACKI ur w domu 121 dnia 25 stycznia 1842 –

??? WYEMIGROWAŁ do Ameryki w 1900 .. TAM ZYJĄ DO DZISIAJ
GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie
Generacja 1820/1850
KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830 ?, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA Paskal ? KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie
Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

???????*** 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
Dzieci 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
1875 **** 5.5.1.TERESA KARWACKA 1865 - 1875
1873 **** 5.5.2. ANTONI KARWACKI ur 16 II 1873 w domu nr 112 syn Kazimierza (ss Macieja i i Marii) oraz Marii (cc. Michała Kumeniuka i Katarzyny); chrzestni Anna Karwacka i Jan Ciaruk
1871 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur sierpień 1871) umiera w domu nr 112 w wieku pól roku 18 lutego 1872
1875 **** 5.5.3.MICHAŁ KARWACKI (ur 1875) umiera w domu nr 112 w wieku pół roku 23 marca 1876
1878 **** 5.5.4.ANNA KARWACKA ur 27 sierpień 1878 umiera 27 sierpnia 1886 w wieku 8 lat
1881 **** 5.5.5.JAN KARWACKI ur 27 czerwca 1881; umiera 5 stycznia 1882 w domu 112 w wieku 14 lat (11 ? ) s. Kazinierza i Marii H..

1842 *** 7. 2. MARIANNA KARWACKA-Paskal; ur 1842; córka Michała i Tekli; w wieku 19 lat 3 lutego 1861 w domu nr 22 wychodzi za Ignacego Paskala, lat 21, syna Franciszka i Anny Paskal; sw. Marcin Burczak, Jan Śiwniciki
1847 *** 7. 3. TEOFILA vel TERESA KARWACKA-Kozłowska, ur 1847 c. Michała i Tekli, w wieku lat 20 wychodzi 17 lutego 1867 e domu nr 21 za JANA lat 27 syna Mikołaja i Teresy Kozłowskich
1857 *** 7.4. JÓZEFA KARWACKA ur 1857 ? zmarła w domu 171 w dniu 2 wrzesnia 1868

1851 *** 7.5. ANNA KARWACKA–Juszczyn , ur 1851; c. Michała i Tekli Karwackich w domu nr 121 wychodzi 17 listopada 1872 w wieku lat 21 za FRANCISZKA lat 32 syna Mikołaja i Rozali JUSZCzYN Ich syn BAZYLI JUSZCZYN ur 1 stycznia 1874

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki Michała Karwackiego i Tekli
Dzieci 7.5. ANNA KARWACKA–Juszczyn , ur 1851; c. Michała i Tekli Karwackich w domu nr 121 wychodzi 17 listopada 1872 w wieku lat 21 za FRANCISZKA lat 32 syna Mikołaja i Rozali JUSZCzYN
1874 **** 7.5.1.BAZYLI JUSZCZYN ur 1 stycznia 1874
1877 **** 7.5.2. ANNA JUSZCZYN ur 2 marca 1876 w domu nr 128; umiera 27 maja 1877
1878 **** 7.5.3. JÓZEFA JUSZCZYNA umiera w domu 90 w dniu 14 stycznia 1883 w wieku 5 lat
1881 **** 7.5.4. MIKOŁAJ JUSZCZYN ur 1 styczeń 1881; zmarł w wieku lat 2 w domu nr 90 w dniu 25 stycznia 1883
1883 **** 7.5.5. JAN JUSZCZYN ur 22 czerwiec 1883
1885 **** 7.5.6. MARIA JUSZCZYN ur 14 czerwiec 1885

*** MARCINA KARWACKIEGO i Katarzyny Kołodziejczuk (c. Stanisława
Wnuki Michała Karwackiego i Tekli
Dzieci 7.7. MARCINA KARWACKIEGO i Katarzyny Kołodziejczuk (c. Stanisława i Marii)
1879 **** 7.7.1.MICHAŁ KARWACKI , ur 2 luty 1879
1881 **** 7.7.2.JAN KARWACKI ur 15 lutego 1881 w domu nr 121
1884 **** 7.7.3. MIKOŁAJ KARWACKI ur 19 wrzesnia 1884 s. Marcina 9ss michała i tekli Karwackich) i Katarzyny (cc. Stanislawa Kołodziejczuka i Marii). ch. Jakub Szczukalski i Rozalia Szczeptyńska

1853 *** 7.6. KATARZYNA KARWACKA-Pilch, ur ok. 1853 roku; w domu 121 dnia 6 lutego 1877 w wieku lat 24 wychodzi za PIOTRA lat 41, s. Kazimierza i Katarzyny Pilch
Dzieci MICHAŁA KARWACKIEGO i JÓZEFY MIELNIK
1867 ***7.7. HONORATA KARWACKA ur w 1867 ? zmarła w domu 24 dnia 4 września 1867 w wieku 3 lat

1806 ** 8) ANNA KARWACKA-Grosik, c. Jakuba i Magdaleny w wieku lat 38 wychodzi 10 czerwca 1851 za Wojciecha Grosika lat 47; swiadek Kazimierz Karwacki
dzieci 8. ANNA KARWACKA-Grosik, c. Jakuba i Magdaleny w wieku lat 38 wychodzi 10 czerwca 1851 za Wojciecha Grosika lat 47; swiadek Kazimierz Karwacki

1807 ** 9) MARIA –KARWACKA-Paskal wdowa po zmarłym w wieku lat 27 zm. 3 grudnia 1866 .. Ignacym Paskal
Dzieci 9. MARIA –KARWACKA-Paskal wdowa po zmarłym w wieku lat 27 zm. 3 grudnia 1866 .. Ignacym Paskal

1803 ** 10) TEKLA KARWACKA ?? 30 sierpień 1803
TEKLA KARWACKA 30 sierpień 1803, chrzestni Elias Czer... i Anna Krzyskowa
Dzieci 10. TEKLI KARWACKKIEJ - ??? 30 sierpień 1803

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki
Dzieci
*1860 Rosali Karwackiej – Bruzin i Michała Bruzin
** 1883 ANNA Bruzin ur 1883 zmarła 5 lutego 1885

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki JANA KARWACKIEGO i Marii
*Dzieci 1850 KATARZYNY żona PIOTRA Ignotusa rodzi. KARWACKA w domu nr 58 w dniu 25 lipca 1875.
** 1875 syn JÓZEF ...

CHRZESTNI z Cygan
FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym w 1873 roku, 1876, 1877 chrzestnym Marii c. Jana Chrobrowskiego
Duzo urodzin u Chrobrowskich w 1877 roku
KAZIMIERZ KARWACKI w 1877 chrzestnym Marii Pang...., 1878, chestnym Agaty Podgórskiej w 1879
KAZIMIERZ KARWACKI swiadkiem na slubie Michała Karwackiego 1873
MARIA KARWACKa w 1873 chrzestna 2 razy, 1878,
ANNA KARWACKA chrzestna w 1873
KATARZYNA KARWACA chrzrstna 1876,1878
MACIEJ KARWACKi swiadkiem

W 1894 roku świadkami z Cygan na ślubach sa:
JAN KARWACKI i Maria ?
MARCIN KARWACKI
ŁUKASZ KARWACKI ? – czy to późniejszy ksiądz ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 październik 2005 – po wizycie Wojtka z Wrocławia (uwzgl. Informacje jego Ojca WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO)
Prawdopodobnie w Cyganach osiadły co najmniej dwie linie od synów Eliasza:
- Hiacentego (linia A) i
- Antoniego (linia B):

X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI.Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730)
XII.Prawnukowie Eliasza (1730 – 1760):

Linia A:
XIII.Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790)
XIV.Synowie Mikołaja (1790 – 1820)
... XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
........ XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja (1850 – 1880) CYGANY linia A
........ XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
....... XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
...XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego –[/size]

Linia B:
XIII.Wnukowie Antoniego:
XIV.Synowie Michała (1790 – 1820):
... XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego (1820 – 1850)
.........XVI) KAZIMIERZ KARWACKI,s.Józefa,wnuk Michała (1850–1880) CYGANYlinia B?
........ XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała – CYGANY linia B ?
........ XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała CYGANY linia B ?
... XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała
........ XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, syn ANTONIEGO, wnuk Michała –
........ XVI) JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała -
...XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) FRANCISZEK KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała -

Generacja XVII (po 1880)
Generacja XVIII (po 1910)

Linia A cd :
Linia Antoniego i Tekli oraz ich syna
WINCENTEGO KARWACKIEGO i Anny
PRAPRAWNUKI JAKUBA Karwackiego i MAGDALENY Chrobrowskiej
* 1850 ANTONI KARWACKI syn Jana ??? (ur. 1850-1860 ?? - zm.1935) z Cygan i jego żona Tekla ?
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.
dziadkowie Jana z Wrocławia, Franciszka z Niemczy, Mikołaja z Łodzi, Piotra z Cygan, Maryjki z Wrocławia (?) ur. ok. 1850- 1860: Antoni Karwacki miał żonę Teklę i brata Piotra , wszyscy są pochowani w Cyganach KIM BYLI DZIECI ANTONIEGO I TEKLI ??? Jednym z nich był WINCENTY KARWACKI ojciec Jana, Maryjki, Mikołaja, Piotra, Franciszka.

** 1880 JÓZEF KARWACKI (uwaga po wojnie w Kietrzu żoną i córkami Paulina i Celiną) (Wojtek Marek ..)
Pozostałe Rodzeństwo Wincentego... ???

** 1895 ANNA KARWACKA ... l.48, zamordowana przez UPA w XI/XII.1944 r. W Cyganach.
** 1894 PIOTR KARWACKI .... l. 50 zamordowany przez UPA w Cyganach w styczniu 1945 r.
Powiat barszczowski: PIOTR KARWACKI, l. 50 - zginął w Cyganach w okresie lipiec-sierpień 1943
ANNA KARWACKA, l. 48 jest wsród 17 osób żywcem utopionych w 25 metrowej studni 20 wrzesnia 1944 roku, 1895 Kim była Anna Karwacka (l. 48) zamordowana w 1943 roku w Cyganach, 1984 Kim był Piotr Karwacki (l.50) zamordowany w 1944 w Cyganach.

** 1880 WINCENTY KARWACKI (ur. 1910 w Cyganach. pow. Borszczów) ożeniony :
# żona 1" z Anną Uruską ( córka Jana Uruskiego i Anastazji Szykólskiej, siostrzenica Tekli Szykólskiej-Karwackie j /żony Antoniego; wnuczka Jana Szczykólskiegi i Anny Caruk);
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.
z którą miał
** Aniele (1908-1988), ** Mikołaja (1910-1980) i ** Jana (1913-1997)
(siostra ANNY – Michalina Uruska wyszła za Antoniego Martyniuka, mieli Bronisława Martyniuka (ożeniony z Hanką Sondulak i Marią struzik) oraz Jana Martyniuka )
# zona 2" z Marią; z którą miał ** Franciszka,** Józefę,** Szczepana, ** Janinę
Wincenty i Maria zmarli we wrześniu 1939 (?) w Cyganach ????
tym mniej więcej czasie jego druga matka (Maria KARWACKA) została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec (Wincenty KARWACKI) zmarł śmiercią głodową na Syberii (wg biografii Jana Karwackiego).

prawnuki Jana Szczykólskiego i Anny Caruk
wnuki Jana Uruskiego i Anastazji Szykólskiej
dzieci Wincentego i Anny Uruskiej Karwackich w Cyganach:
*** 1) ANIELA KARWACKA-Skawińska, po wojnie zam. w Kietrzu. k. Głubczyc, gdzie zmarła w 1988 roku, a rok po niej zmarł mąż Antoni Skawinski; córka Anna (Kietrz), synowie Kazimierz (Kietrz - nie żyje) i Jan (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa - nie żyje); ) Aniela, zona Antoniego Skawinskiego, ktora losy po powrocie z wysiedlenia rzucily do miejscowisci Kietrz Slaski, polozonej miedzy Raciborzem a Glubczycami, na poludnie od Opola. Zmarla w 1988r., Antoni rok pozniej. W Kietrzu nadal mieszka corka Hanna. Hanna mila jeszcze dwoch braci: Kazika (mieszkal takze w Kietrzu) i Jana (byl stomatologiem w Mirsku k/Swieradowa). Obaj niestey już nie zyją...
dzieci Anieli Karwackiej....
**** HANNA SKAWINSKA, c. Anieli - Kietrz
**** KAZIMIERZ SKAWIŃSKI, s. Anieli - Kietrz (nie żyje)
**** JAN SKAWINSKI, s. Anieli (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa, nie żyje)

*** 2) MIKOŁAJ KARWACKI; ur. 16.12.1910 - zm. 14.08.1980 w Łodzi; przedwojenny kawalerzysta, świetny jeździec (odziedziczył to Janusz); uczestnik licznych zawodów jeżdzieckich przed wojną (jest w rodzinie nagroda z 1936 roku: komplet sztuczców Norblina) ożeniony z Heleną Stępień (Łodzianka z rodziny Józefa Stępnia, dowódcy ZSP w ZZC Scheiblera-Grohmana; syna Hallerczyka) ; synowie JANUSZ KARWACKI (prof. ASP w Krakowie), BARBARA KARWACKA (Łódż), WOJCIECH KARWACKI (ur.1952) Łódź-Arabia Saudyjska.; Mikolaja Karwackiego i Heleny z d. Stepien, ur. w 1952 r. Mikolaj Karwacki był synem Wincentego i Anny (z d. Uruska) i urodzil się w 1910 r. w Cyganach k/Borszczowa. ; Ojciec nasz (oprocz wspomnianego Janusza z Krakowa, mam jeszcze siostre Barbare, ktora tak jak i ja, mieszka nadal w Lodzi) zmarl w 1980 r. Nasz Tata Mikojal, byl przedwojennym kawalerzysta, swietnie jezdzil konno (Janusz odziedziczyl po nim zamilowanie do koni) i byl zwyciezca kilku zawodow hippicznych przed wojna (do dzis w rodzinie przechowuje sie komplet sztuccow Norblina - pierwsza nagrode w konkursie w Warszawie chyba w 1936r.). Mikołaj ożenil z rodowita lodzianka Helena - tesc Jozef Stepien dowodzil Zakladowa Straza Pozarna w Zjednoczonych Zakladach Bawelnainych Scheilblera-Grohmanna, ojciec tescia byl Hallerczykiem. (Stad może, po linii wojskowej, zamilowanie do jego wnuczki Heleny?
Very Happy).
Nasi Rodzice stanowili piekna pare... Dzis jestem daleko od domu ("chwilowo" w Arabii Saudyjskiej), i po powrocie postaram sie uzupelnic Galerie Postaci, wyslac jakies zdjecia, dodac inne informacje.-3) Byl wiec bratem wspominanego przez Pana Jana Karwackiego, mojego stryja.
dzieci MIKOŁAJA KARWACKIEGO.
**** JANUSZ Zbigniew KARWACKI, żona Ewa; syn Mikołaja Karwackiego; ojciec Mateusza i Szymona Janusz Karwacki (1940) – to wybitny grafik związany, także pracą dydaktyczną, z krakowską ASP. W GIL-u zaprezentował niewielkie formatowo czarno-białe mezzotinty – określane jako najbardziej malarskie wśród technik graficznych. Mezzotinta to nieczęsto dziś używana technika – pracochłonna i wymagająca wielkiej koncentracji, a przecież w rękach tego artysty rodzą się już nie grafiki, a pełne miękkich półtonów i światłocieni obrazy.
dzieci JANUSZA Zbigniewa KARWACKIEgo, syna Mikołaja Karwackiego; ojciec Mateusza i Szymona
***** MATEUSZ KARWACKI wnuk Mikołaja, syn Janusza Zbigniewa - Kraków
***** SZYMON KARWACKI, wnuk Mikołaja, syn Janusza Zbigniewa - Kraków
****BARBARA Anna Maria KARWACKA-Kliber, c. Mikołaja Karwackiego
****WOJCIECH Marek KARWACKI, syn Mikołaja Karwackiego; ojciec Diany
dzieci Wojciecha Marka Karwackiego, syna Mikołaja Karwackiego; ojciecDiany
***** DIANA KARWACKA, wnuczka Mikołaja, córka Wojciecha Marka - Łodź

*** 3) JAN KARWACKI 1913 (żona Maria.....)- kpt. WP , "cichociemny", ukonczył w Szkocji Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow; ojciec JERZEGO KARWACKIEGO i EWY KARWACKIEJ we Wrocławiu,; Jesli dobrze pamiętam z opowieści rodzinnych Jan ukonczyl studia w Szkocji (Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow). Jan mial dwoje dzieci: syna Jerzego i corke Ewe. Oboje chyba mieszkaja nadal we Wroclawiu. Pisze chyba, bo z zalem musze powiedziec, ze nasze kontakty sa dosc slabe. Ale moze tylko chwilowo( pisze Wojciech z Łodzi)?
**** ur. 1913/ JAN KARWACKI (ojciec dwóch córek tak wspomina na video ?)   -   syn Jerzy Karwacki (lekarz kardiolog we Wrocławiu) i córka Ewa,  (u Juzwenki wspomina on o babce Marii Karwackiej,   która postawiła kapliczke w podzięce za powrót męża i stryja Jana z I wojny, -  a więc Antonii musiał mieć przynajmniej 2 synów, ojca WINCENTY) i  stryja (???) Jana, -   czy Babki Tekla i Maria to te same osoby ???), kpt.JAN KARWACKI 1913 -1997 oficer WP, działacz Strzelczyka, zołnierz Września, spadochroniarz Brygady Sosabowskiego, uczestnik bitwy pod Arnhem
dzieci JANA KARWACKIEGO..
**** JERZY KARWACKI, syn Jana Karwackiego z Wrocławia, mąż Iwony Karwackiej z Ossolineum; lekarz kardiolog, „koniarz”
**** EWA KARWACKA - córka Jana, Wrocław

o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM ("cichociemny" - patrz Album : Podole - Cygany)
Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r.
Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę (Annę) , Ojca (Wincentego) - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka (Maria KARWACKA) została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec (Wincenty KARWACKI) zmarł śmiercią głodową na Syberii.

4)................... PIOTR KARWACKI - pochowany z Cyganach (ofiara UPA w 1945 ??)

dzieci Wincentego i Marii w Cyganach:
*** 5) FRANCISZEK KARWACKI, po wojnie w Niemczy; ojciec Romana i Marii ur. 1921  FRANCISZEK KARWACKI, ur.26.III.1921 - zm. 16.XI.1995;  mąż WANDY STANISŁAWY Janik ur.8.XII.1924 - zm. 3.XI.1989  (rodzice Romana Karwackiegi i Marii );
dzieci FRANCISZKA KARWACKIEGO..
**** MARIA KARWACKA - córka Franciszka, Niemcza
**** ROMAN KARWACKI - syn Franciszka, Bielawa; ojciec Jakuba i Wojciecha
dzieci ROMANA KARWACKIEGO - syna Franciszka, Bielawa; ojciec Jakuba i Wojciecha
***** JAKUB KARWACKI wnuk Franciszka, syn Romana - Bielawa
***** WOJCIECH KARWACKI wnuk Franciszka, syn Romana - Bielawa

*** 6) JÓZEFA KARWACKA- Okulińska, po wojnie zam. w Milkowicach k. Legnicy; matka MIECZYSŁAWA i BARBARY
dzieci JÓZEFY KARWACKIEJ-Okulińskiej..
**** MIECZYSŁAW OKULINSKI, syn Józefy - Milkowice k. Legnicy
**** BARBARA OKULINSKA, c. Józefy - Milkowice k. Legnicy

*** 7) SZCZEPAN KARWACKI - mieszka w KANADZIE (przeszukać gniazda
kanadyjskie)
*** 8) JANINA KARWACKA- Kotowicz, Katowice, córka HANNA ; Janina Kotowicz (chyba najmlodsza z tego pokolenia), ktora po wojnie zamieszkala w Katowicach (ma corke Hanne). Ze wszystkimi siostrami i bracmi nasz Tata zawsze utrzymywal bardzo bliskie kontanty, szczegolnie ze starsza siostra Aniela, do ktorej od najmlodszych lat jezdzilem na wakacji. Jezdzili tam takze moja siostra i brat. Pamietam szczegolnie swieta Bozego Narodzenia, kiedy potrafilo zjechac do Kietrza nawet - liczac z dziecmi - ponad 25 osob. To byly Prawdziwe Swieta!
dzieci JANINY KARWACKIEJ-Kotowicz:
**** HANNA KOTOWICZ, c. Janiny - Katowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linia B:
Linia Antoniego Karwackiego i Tekli Szykólskiej
LINIA ANTONIEGO i Tekli z Szykólskich KARWACCKICH

PRAPRAWNUKI JAKUBA i MAGDALENY
* 1850 PIOTR KARWACKI brat Antoniego – pochowani w Cyganach

** 1895 ANNA KARWACKA ... l.48, zamordowana przez UPA w XI/XII.1944 r. W Cyganach.
** 1894 PIOTR KARWACKI .... l. 50 zamordowany przez UPA w Cyganach w styczniu 1945 r.
Powiat barszczowski: PIOTR KARWACKI, l. 50 - zginął w Cyganach w okresie lipiec-sierpień 1943
ANNA KARWACKA, l. 48 jest wsród 17 osób żywcem utopionych w 25 metrowej studni 20 wrzesnia 1944 roku, 1895 Kim była Anna Karwacka (l. 48) zamordowana w 1943 roku w Cyganach, 1984 Kim był Piotr Karwacki (l.50) zamordowany w 1944 w Cyganach.

1880 * ANTONI KARWACKI i Tekla z Szykólskich
ich dzieci
** Marii (1. Szklarczuk, 2. Traczowej)
** Józefy (Krzyśków), JOZEFA KARWACKA
** Michała, MICHAŁ KARWACKI
** Mikołaja, MIKOŁAJ KARWACKI
** Pauliny (Winiarskiej) PAULINA KARWACKAi
** Kazimierza; KAZIMIERZ KARWACKI

Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.

wnuki Jana Szczykólskiego i Anny Caruk
dzieci Antoniego Karwackiego i Tekli Szczykólskiej-Karwackiej
** 1) MARIA KARWACKA Eliaszowa Szklarczuk (córka Józefa zamężna za Stanisławem Hołyńskim ich dzieci : Waleria Wojcik, Anna Cisko, Justyna Kieczma, Edward Hołynski);
Dziecko Marii Karwackiej i Eliasza Szklarczuka
*** JÓZEFA SZKLARCZUK Stanisławowa Hołyńska, c. Marii i Eliasza Szklarczyków, wnuczka Antoniego KARWACKIEGO i Tekli Szczykólskiej; córki **** Waleria, Anna i Jus..

** 2) JÓZEFA KARWACKA Józefowa Krzyśków, ich dzieci MARIA KRZYŚKÓW-Traczowa (synowie:Jurek, Adam, Kazik Traczowie); LEON KRZYSKÓW; WŁADYSŁAW KRZYŚKÓW (lekarz w Zakopanem, żony 1. Helena, 2. Elżbieta + 3 córki);
Dzieci Józefy Karwackiej i Józefa Krzysków
*** MARIA KRZYSKÓW- Franciszkowa Traczowa (synowie; ****Jan lub Jerzy, Adam, Kazik) *** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci;
*** MARIA KRZYSKÓW-Tracz żona Franciszka z Kietrza
Maria z d. Krzysków Tracz urodziła się w roku 1921, niestety zmarła w maju ubiegłego roku.
Babcia była córką *Józefy Karwackiej (c. Antoniego i Tekli Karwackich) i Józefa Krzyśków.
Pradziadkowie - Józef i Józefa Krzysków - zostali pochowani na cmentarzu w Kietrzu. Babcia miała 4 dzieci Jana Tracz, ,Annę Tracz oraz ,Kazimierza Tracz (1953). Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.
Wnuki Józefy..****Jan Tracz, Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci –prawnuki Józefy ***** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz . *****Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci –
praprawnuki Józefy******Oleńkę Biela (4 latka) i ****** Wojtusia Biela (2 latka) - mieszkają w Oławie.
Wnuki Józefy cd. ****Annę Tracz mieszka w Świętoszowie i we Włoszech
****Kazimierza Tracz (1953). ***Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
prawnuki Józefy ***** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
***** Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
***** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.
Był też **** Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.

*** LEON KRZYSKÓW*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami)
*** WŁADYSŁAW KRZYŚKÓW, lekarz w Zakopanem, 1. żona Helena, 2. żona Elżbieta + 3 córki:**** Mariola, Ola, Mirka ?, drugiego brata Władysława Krzysków - to właśnie wujek
*** HELENA KRZYSKÓW
*** ELŻBIETA KRZYSKÓW
Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010

* na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
Dzieci Józefa i Józefy karwackiej Krzysków (Bracia babci Marii Krysków Traczowej)
*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
*** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
*** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci
.****........syn Tracz
*****wnuczka, Ewa Tracz

14/15 luty od Ewy Tracz z Wrocławia: Piszę w sprawie forum Karwackich - mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Na stronie znalazłam kilka postów na temat Marii Tracz (nagranie z Cygan :
* na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
*** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz
.****........syn Tracz
*****wnuczka, Ewa Tracz
tam jej mąż Franciszek mówi do niej Marynka). Maria Tracz była moją babcią - niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Jest ona córką Józefy Karwackiej oraz Józefa Krzyśków. Jeśli to dobry adres proszę o odpowiedź i prześlę więcej informacji.
Pozdrawiam
Ewa Tracz

** 3) MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa, ; ożeniony z Weroniką Kozłowską (syn WŁADYSŁAW KARWACKI + Janina : syn DARIUSZ KARWACKI i WOJCIECH KARWACKI)
(1910) MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa MICHAŁ KARWACKI wraz z rodzina wywieziony na Syberie 10.02.1940, a potem w Armii Andersa, ojciec Władysława, dziadek Wojciecha z Wrocławia
;Michał Karwacki z żoną Weroniką i synem Władysławem ( moim ojcem ) byli 10.02.1940deportowani do ZSRR ( Bernaulskiej obłasti ), gdzie na mocy amnestii po podpisaniu porozumień gen Sikorskiego ze Stalinem Michał trafił do Armii Andersa i walczył pod Monte Cassino. Mój ojciecWładysławwraz z babcią wyjechali przez Kazachstan i Persję do Afryki , Masindi ( dziś miasto w Ugandzie ) i powrócili do kraju w 1947 roku. Mój dziadek wraz z Twoim wujkiem Jankiem Karwackim powrócili do polski kilka miesięcy wcześniej 
Dzieci Michała Karwackiego i Weroniki Kozłowskiej
*** WŁADYSŁAW KARWACKI (prof. PWr) syn Michała; ojciec Dariusza Karwackiego (dyr. RAFAKO dzieci: Aleksander (a) Karwacki i Maria) i Wojciecha Karwackiego, (dyr. Ossolineum – dzieci Joann.... i Michał Karwacki)
dzieci WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO (prof. PWr) syna Michała;
**** DARIUSZ KARWACKI (dyr. RAFAKO dzieci: ***** Aleksander (a) Karwacki i Maria) i **** WOJCIECH KARWACKI (dyr. Ossolineum – dzieci ***** Joann.... i Michał Karwacki)
WrocWOJTEKwładysł (11:54)Najwięcej pamięta z Cygan - Władek Krzyśków, który mieszka w Zakopanem i - mój ojciec prof. Władysław Karwacki wrocław. No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek. 
Mój dziadekMICHAŁ wraz z rodziną był wywieziony na Syberię 10.02.1940 ,a później walczył u Andersa.Z Jankiem Karwackim , ojcem Jurka bardzo przyjażnili się po wojnie przed powrotem do kraju.Ale nasze pokrewieństwo, z tego co wiem jest bliższe przez Kozłowskich jak po lini Karwackich, bo przed wojną to się ludzie wżeniali w rodzinę. Żona Jurka pracuje też w Ossolineum jako kier. ds produkcji i po Redaktora Naczelnego.

** 4) MIKOŁAJ KARWACKI ; ożeniony z Weroniką Dobrucką; synowie JAN KARWACKI (synowie WIESŁAW KARWACKI i ROMAN KARWACKI) i JÓZEF KARWACKI ( 2 dzieci: TOMASZ KARWACKI i MARIA KARWACKA)
Dzieci Michała MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Weroniki Dobruckiej
*** JAN KARWACKI ożeniony ........ synowie WIES...KARWACKI i ROMEK KARWACKI
dzieci JANA KARWACKIEGO ożeniony ........ synowie:
**** WIES...KARWACKI
**** ROMEK KARWACKI

*** JÓZEF KARWACKI ożeniony ze Stanisławą .... dzieci TOMASZ KARWACKI i MARYCHA (Maria ?) KARWACKA
dzieci JózefaJÓZEF KARWACKI ożeniony ze Stqanisławą .... dzieci :
**** TOMASZ KARWACKI
**** MARYCHA (Maria ?) KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* informacje od Władysława i Wojciecha Karwackich – mogą być przekłamania w imionach – pismo odręczne trudno czytelne !!!!
** 5) PAULINA KARWACKA Janowa Winiarska
** 6) KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy brat Michała
No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek
KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy (byli też inni może też JAN ze Zwróconej ???)) brat Michała ;

??? 7) PIOTR ? pochowany obok Antoniego i Tekli...

(UWAGA: na pielgrzymce w Cyganach 1994 roku narrator ? (JAN KARWACKI ????) przedstawia w kamerze na grobach dziadków swoich : ANTONIEGO i TEKLI KARWACKICH oraz obok pochowanego brata PIOTRA; siostrę MARYJKE KARWACKĄ-Traczową, z mężem Franciszkiem Traczem).

* na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
Dzieci Józefa i Józefy karwackiej Krzysków (Bracia babci Marii Krysków Traczowej)
*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
*** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
*** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci
.****........syn Tracz
*****wnuczka, Ewa Tracz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DRZEWO TRACZÓW;

BABCIA MARIA i FRANCISZEK TRACZOWIE mieli 4 dzieci:
**** Jana Tracz, ; ****Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci -
***** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz .
***** Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci - ***** Oleńkę (4 latka) i ****** Wojtusia (2 latka) - mieszkają w Oławie.
**** Annę Tracz Ciocia Ania nie wyszła za mąż i nie ma dzieci mieszka w Świętoszowie, ale większą część roku spędza we Włoszech oraz
**** Kazimierza Tracz (1953).
****Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
***** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
*****Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
***** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.
****Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.
?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relacja z Cygan !!!!

ANTONI KARWACKI (zmarły 1935 , pochowany w Cyganach) , mąż Tekli Karwackiej; dziadkowie ks. Skawińskiego i jego siostry Marianny (mieszkają na Górnym Slasku (wiek około 90 ki. PIOTR KARWACKI – brat Antoniego (relacja Janka Karwackiego) :
W czerwcu na Piotra i Pawła w 1994 roku odbyła się rekonsekracja Kościoła Katolickiego w Cyganach, z udziałem arcybiskupa Jaworskiego ze Lwowa, wielu księży i wiernych rzymsko i grekokatolickich. Udział wzieli także pielgrzymi z Polski. Wykonane zostałe nagranie video, które rozpoczyna się od wizyty w JEZIORZANACH na plebani u ks. proboszcza Skawińskiego (powinowaty Karwackich), pochodzącego z G. Śląska, rejonu Gliwic ( W Jeziorzanach prowadzi KATOLICKIE RADIO GLIWICE).
NARATOREM I OPERATOREM jest około 80 letni JAN (kpt. z Wrocławia ?) KARWACKI (wspomina o swoich córkach), W pielgrzymce bierze też udział jego brat Franciszek z Niemczy, siostra Maryjka Karwacka Tracz (około 80 ki), szwagier Franciszek Tracz (84 lata) ich wnuczka Aleksandra (ok. 17 lat). Narrator sfilmował ten pobyt, nie tylko uroczystości ale także odwiedziny miejsc rodowych, w szczególności miejsca w CYGANACH. PIERWSZE UJECIE gościna w dawnym domu Karwackich, zespół budynków z dziedzińcem a na nim piękna studnia. Jan określa go jako "ZDRÓJ KARWACKICH". Tytaj przy studni przedstawia się JANEK KARWACKI... Kazek... Jest maleńki kosciół w Cyganach, przygotowwany do poświęcenia, w którym w lutym 1945 roku uratowało się kilka polskich rodzin w trakcie rzezi UPA. Pomordowano wtedy 27 Polaków.
Na cmentarzu las krzyży betonowych, lastrikowych, kamiennych, kiedys w 99,9 % były to krzyze drewniane.
Jan Karwacki wraz z siostrą Marianną odnajdują miejsca gdzie są pochowani:
- ich dziadek Antoni Karwacki, zm. w 1935 roku,
- żona dziadka Tekla Karwacka,
- brat dziadka Piotr Karwacki,
- druga babka Petronella Krzysków
- oraz brat Jana i Maryjki, także Piotr Karwacki.

..... Zwiedzili swoje pola, lasy, stawy - gdzie moczyli kiedyś konopie (o których Jan opowiadał córkom) - sady i pozostałości po zabudowaniach - w rejonie Soczówki, którą w latach 30-tych zniszczył pożar zapruszony u Kijowsikego. JAN KARWACKI wspomina: tutaj zaczynała się nasza posesja, nasze ogrody, budynki, dalej pola aż hen po sam las. Obok mieszkał Antoch, dalej WUJEK KARWACKI, BABCIA KARWACKA..
Jan Karwacki odtwarza z przeszłosci "Soczówke" gdzie mieszkał na przeciw studni. Po lewej obejscia Paskala, Hoja, Krzysków, Dolka. Po prawej Kotowscy, Szczukowski Tomasz, Król Wolny, KARWACCY... tam gdzie zielona brama. Przy tej ulicy były też czworaki dworskie...tam w lutym 1945 ukryli Jana życzliwi ludzie, dzieki nim uratował zycie w pogromie UPA, gdy w Cyganach zabili 28 Polaków.
Wraz z Franciszkiem Traczem wspominali momenty rozstrzeliwań przez hitlerowców. Franek Tracz cudem uniknął rozstrzelania. W 1943 został pojmany, pod płotem zwiazano grupę 9 ludzi... Brat Franka Tracza dogadał się z Niemcami, żeby go uwolnili; odwiązano go od Dżumag, Franek się uratował reszta 8.mioro w tym jedna kobieta zostali roztrzelani. Wspominali i tortury zadawane więżniom przez Sowietów ("gipsowania") oraz tragiczne chwile "odwetu ukraińskiego" . Starsza siostra Franka Tracza do dzis mieszka w Cyganach (Rudkach).
Oprócz rekonsekrowanego Kościólka jest też cerkiewka, która do Wojny służyłą wszystkim chrzescijanom i rzymskim, grekokatlikom i prawosławnym. Żyli w zgodzie. Cygany okolone lasami dębowymi, zwłaszcza skalskimi od strony Skały. Obiekty kołochozowe wydają się być odbudowanymi "podworskimi".
Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .
(informacja z zapisu ścieżki dzwiękowej kasety

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wspomnienie
o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM
Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r. Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę, Ojca - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec zmarł śmiercią głodową na Syberii. Janek ukończył w Szkocji studia na Uniwersytecie St. Andrews i jako jedyny cudzoziemiec każdego roku otrzymywał specjalne wyróżnienie, co zostało udokumentowane na tablicy pamiątkowej uczelni. Po wojnie powrócił do Polski i założył rodzinę. Przez kilka lat zmuszony był podejmować każdą dorywczą pracę fizyczną - szykanowany za przeszłość - nie mógł otrzymać zajęcia odpowiada
jącego kwalifikacjom. Później pracował w “Miastoprojekcie” oraz MPiK jako lektor j. angielskiego i tłumacz we Wrocławiu. Przez całe życie pracował nad sobą. Był człowiekiem zdyscyplinowanym, systematycznym, o silnej woli i harcie ducha. Kochał ludzi.
W kontaktach z nimi był szczery, skromny i prostolinijny, gotowy zawsze służyć pomocą. Miał wielu przyjaciół i sam uważany był za wiernego przyjaciela. Posiadał talent pedagogiczny. Inspirował innych do pracy nad sobą, do pogłębiania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Drzemała w nim także dusza artysty. Miał doskonały słuch, ładny głos, świetnie rysował i był wrażliwy na piękno przyrody. Znaczną część pieniędzy, do których nie przywiązywał dużej wagi, przeznaczał regularnie na cele charytatywne i społeczne (m. in. na przytułek Brata Alberta). Ze spokojem i pogodą znosił wszelkie trudy życia, bez użalania się nad sobą. Mimo zaawansowanego wieku i choroby serca oraz przebytych dwóch wylewów krwi, pokonywał olbrzymie odległości i trudy podróży, by odwiedzić rodzinne Podole, stawiać się regularnie na Światowych Zlotach kombatanckich w W. Brytanii oraz na trady - cyjne wrześniowe pielgrzymki do Holandii. W 1992 roku osobiście zawiózł obraz Pani Jasnogórskiej do rodzinnych Cygan, i zawiesił go w kapliczce ufundowanej w 1923 r. przez babkę jako votum dziękczynne za powrót ojca Janka z I wojny. Latem 1996 r. mimo szybko pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczył w uroczystościach Uniwersytetu St. Andrews i spotkał się z przyjaciółmi. Odszedł tak jak żył - dzielnie, cicho i godnie - w dniu 26 marca 1997 roku. Z odznaczeń wojskowych posiadał: Zwykły Znak Spadochronowy, Bojowy Znak Spadochronowy, The War Medal 1939/45, De - fense Medal, The 10 39/45 Star. Odznaczony był także medalami i odznaczeniami krajowymi.
Wspomnienia o Janku ukazały się w prasie krajowej oraz w “Dzienniku Polskim” w Londynie i “The Polish Gazette” w Edynburgu. Przyjaciele piszą o Nim jako człowieku głębokiej wiary i gorącego patriotyzmu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 1 kwietnia br. we Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym na Księżu Małym. Był to bardzo wzruszający pogrzeb. Uczestniczył w ni m tłum ludzi, kombatancki Poczet Sztandarowy, były mowy pożegnalne i “Ave Maria” na skrzypcach. Wszystko to było zwyczajne. Niezwy - czajne było zakończenie, jak niezwyczajnym Człowiekiem był Janek. Pewien starszy pan, realizując złożoną kiedyś obietnicę, z aśpiewał nad grobem ulubione piosenki Janka, m. in. “Polesia czar”, “Za Niemen, za Niemen”. Śpiewaka otoczyła spora grupka ludzi - i było tak bardzo serdecznie...Zostanie po Janku nie tylko pamięć w sercach przyjaciół i kolegów, ale też stała ekspozycja wszystkich Jego pamiątek z okre - su II wojny - w Muzeum Historycznym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13.
I.                    K.
„Na Rubieży” 25/1997
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KIM BYŁ ???????
WŁADYSŁAW KARWACKI – Scinawa ;Dnia 17.02.2009 r. w wieku 90 lat zmarł Władysław Karwacki. Pan Władysław był żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte
Casino. Za udział i zasługi podczas II wojny światowej otrzymał wiele medali i odznaczeń. Mieszkańcom gminy Ścinawa i nie tylko był znany jako wieloletni fotograf. Z pewnością wszyscy mamy w swoich albumach zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Pana Karwackiego przy ul. Szkolnej. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.02.2009 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w

cdn w kolejnym ..
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 h : Podole wschodnie za Zbruczem

Postprzez akarw » 27.04.2020

Linia C:

Linia KAZMIERZA KARWACKIEGO z Sawiczówki
*(1910) KAZIMIERZ KARWACKI zamordowanego w Charkowie
żona Józefa Karwacka
3 córki
** Katarzyna Karwacka
** Weronika Karwacka
**Janina Karwacka oraz syna
** Jan Karwacki (zm w 2003 pod Zabkowicami

CYGANY woj. tarnopolskie/PODOLE – „wyszynk spirytualiów „(w książce adresowej Polski 1929); Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju . patrz nizej inf. Kamili z Legnicy. dysponował majątkiem Cygany, miał żonę Józefę; 3 córki Katarzyne, Weronikę i Janinę oraz syna Jana. Sowieci aresztowali Kazimierza i uśmiercili w więzieniu w Charkowie, żonę i córki zesłali na Syberie (szcześliwie wróciły po wojnie do Polski). Jan zmarł w 2003 roku w sierpniu w Zwróconej k. Ząbkowic.
Moja babcia Katarzyna (mama mojego taty) z domu Karwacka córka Kazimierza i Józefy, zamieszkała w Cyganach pow. Borszczew. To mojej babci tatę zabrano w niedzielę do Charkowa, a tam zamordowano, on przekazał swoją ostatnią wolę przez uciekiniera Katarzyna Karwacka miała 2 siostry : Weronikę i Janinę oraz brata Jana zamieszkałego w Zwróconej kolo Ząbkowic.
K...... (Kazimierz) KARWACKI – CYGANY woj. tarnopolskie/PODOLE – „wyszynk spirytualiów „ (w książce adresowej Polski 1929);
Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .
KAZIMIERZ KARWACKI – dysponował majątkiem Cygany, miał żonż i 2 córki. Sowieci aresztowali go i uśmiercili w więzieniu w Tarnopolu, żonę i córki KAZIMIERZA KARWACKIEGO, zesłali na Syberie (szcześliwie wróciły po wojnie do Polski
K...... (Kazimierz) KARWACKI – CYGANY woj. tarnopolskie/PODOLE – „wyszynk spirytualiów „(w książce adresowej Polski 1929);
Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju . patrz nizej inf. Kamili z Legnicy.
KAZIMIERZ KARWACKI – dysponował majątkiem Cygany, miał żonę Józefę; 3 córki Katarzyne, Weronikę i Janinę oraz syna
** Jana. Sowieci aresztowali Kazimierza i uśmiercili w więzieniu w Charkowie, żonę i córki zesłali na Syberie (szcześliwie wróciły po wojnie do Polski). Jan zmarł w 2003 roku w sierpniu w Zwróconej k. Ząbkowic.
Witam, ja również serdecznie pozdrawiam. Więc opowiem Ci krótko o mojej rodzinie Karwackiej. Moja babcia
** Katarzyna (mama mojego taty) z domu Karwacka zamieszkała w Cyganach pow. Borszczew. Córka Józefy i Kazimierza Karwackich.Katarzyna Karwacka miała 2 siostry :
** Weronikę i
** Janinę oraz brata
** Jana zamieszkałego w Zwróconej kolo Ząbkowic.To mojej babci tatę zabrano w niedzielę do Charkowa, a tam zamordowano, on przekazał swoją ostatnią wolę przez uciekiniera.Katarzyna Karwacka należała w Cyganach do Zuchów a potem do "Strzelców" organizacja przy kościelna. Posiadam parę zdjęć (Kazimierza Karwackiego, Józefy Karwackich), W jednej z wcześniejszych notatek wyczytalam, że jest film z Cygan, bardzo pragnę go zobaczyć. Czekam
Witam, ja również serdecznie pozdrawiam. Więc opowiem Ci krótko o mojej rodzinie Karwackiej. Moja babcia Katarzyna (mama mojego taty) z domu Karwacka zamieszkała w Cyganach pow. Borszczew. Córka Józefy i Kazimierza Karwackich.Katarzyna Karwacka miała 2 siostry : Weronikę i Janinę oraz brata Jana zamieszkałego w Zwróconej kolo Ząbkowic.To mojej babci tatę zabrano w niedzielę do Charkowa, a tam zamordowano, on przekazał swoją ostatnią wolę przez uciekiniera.Katarzyna Karwacka należała w Cyganach do Zuchów a potem do "Strzelców" organizacja przy kościelna. Posiadam parę zdjęć (Kazimierza Karwackiego, Józefy Karwackich), W jednej z wcześniejszych notatek wyczytalam, że jest film z Cygan, bardzo pragnę go zobaczyć. czekam na
wiadomości.pozdrawiam Kamila 9 styczeń 2006


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 742 h

Część 8


Podole wschodnie za Zbruczem


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B . OBSZAR ZA ZBRUCZEM (utracony po III rozbiorze 1795 roku)


3 Masowe LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE II (po 1793) i III (ppo 1795) MOSKIEWSKIM na PODOLU WSCHODNIM za ZBRUCZEM (
pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
(Kamieniec Podolski, Chocim, Krzemieniec, Płoskirów-Chmielnickie – 40 km na E od granicy z Polska 1918-1939 –
większość polska ludności 100 000 wymordowana przez NKWD lub wywieziona)
Ta cześć klanu od 1793 roku ( po II rozbiorze rosyjskim) już na zawsze w rękach moskiewskich, zmuszona do ubiegania się o potwierdzenie swego szlachectwa,
na ogół bez zachowanych dokumentów historii rodu, a jedynie oświadczeń żyjacych – wpisywana zaledwie do ksiegi 1 (podolskiej – str 50) mimo starożytnego pochodzenia.
PIERWSZE ZAPISY dopiero w 1850, a więc przez prawie 60 lat ubiegali się o legitymizacje. O 70 lat później niź ich krewniacy w ziemii buskiej w Galicji (1782)

WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

CZESC 1
Strona 50
RODZINA KARWACKI
http://kresy.genealodzy.pl/zbior/herbar ... i/dir.djvu

1850 rok luty 13
Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki

*PRAWNUKOWIE Illi / ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wylegitymowanych w 1782 roku w Trembowli pod I zaborem austriackim

wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820. ; w 1866 legitym.po 16 latach synowie Antoni, Jan, Piotr, Karol
****4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820 ; w 1866 legitym. po 16 latach synowie Kazimierz, Michał, Jan
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820 w 1869 legitym. po 19 latach synowie Marek, Kazimierz, Jan
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820 w 1869 legitym. po 19 latach synowie Józef, Franciszek Ksawery i Wojciech
PO 16 latach legitymowani:

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28
Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760

Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760- 1790
>>>>>>>>......Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 1) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 2) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 3) JAN KARWACKI 1820-1850

Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850; w 1883 legitym. po 17 latach synowie Wojciech Marcin
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

PO 17 latach legitymowani:
3023 1883 lipiec 14
wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie >>>>>>>>>**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

PO 19 katach legitymowani:
Oup Sobp. 1869 janu 16 styczen 1869
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
****** syn MICHAŁ KARWACKI ur 22 IX 1891; stud. UJ; syn Józefa z Bukaczowic pow. Rohatyń, koło Stanisławowa
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50


RESUME: w latach 1850 – 1890 kilkunastu mężczyzn KARWACKICH przeprowadziło legitymizacje swojego pochodzenia w księgach kamienieckopodolskich. To świadczy o
istnieniu tutaj potężnego gniazda Karwackich na Podolu, już końcem XVI wieku, a więc okresu przynajmniej narodzin Jana Karwackiego „lisowczyka.”

WIĘKSZOŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA SWOJE RODZINY w tych czasach zawsze bardzo liczne.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GNIAZDO Czerniowickie na Bukowinie (aneks 518)

GNIAZDO CZERNIOWCE (rodem z Kliszkowcy)
(wg. Genealogii Dymitra S. Karwackiego)

RODZINA 1856/ 3.1. SIEMIONA Piotrowicza „KARWACKIEGO”
4. Dzieci 1856 Siemiona Pietrowicz Karwackiego i Агафье:
4.1. 1883 Siergiej S. KARWACKI (1883-1957). Żona: Piernik Elena Константиновна (1884-1961). Dzieci:
4.1.1.1910 Olga Karwacka (1910-),
4.1.2. 1913 Dmitrij Karwacki (1913-), KRONIKARZ KLISZOWCÓW
4.1.3. 1921 Євфімія Karwacka (1921-),
4.1.4. 1922 Jan Karwacki (1922-);
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(wg. analizy z netu, wspomnienia, artykuły)
* 1880 SERGIEJ ……. KARWACKI
** 1913 DYMITR Sergiejewicz Karwacki (rocznik 1913) kronikarz Kliszkowców
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
** 1900 JAK …. KARWACKI
*** 1928 SEMIEN Jakowlewicz 20 kwiecień 1928 rocznik
**** WASILIJ KARWACKII
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
** WASYL ….. KARWACKI
*** 1928 ILLIA Wasiliewicz Karwacki 20 sierpień 1928 rocznik
**** Zinaida Illiwina Karwacka-Niawczuk jej syn
***** Wladymir Stiepanowicz Niawczuk
**** 1958 Wołodymir Illicz Karwacki rocznik 1958
***** Walery Wolodymirowicz Karwacki
?
**** Stanisław… Karwacki
***** Andriej Stanisławowicz Karwacki
xxxxxxxxxxxxx
*** DYMITR Wasiliewicz 1934 rocznik
**** OKSANA Dymitrowna Karwacka w Libanie u niej:
***** KARIM
***** NASTIA

**** WALERY Dymitrowicz u niego
***** KRYSTYNA Waleriewna Karwacka - architekt
***** KIRYŁ Walerianowicz Karwacki ekonomista

xxxxxxxxxxxxxxxx
WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на п
роспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBECNIE:
Zródło „Wsia-Ukraina”
ЧЕРНІВЦІ (20) 1900 JAK, MIRON. WASYL, SIEMIEN
КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec JAK 1900 0 1928-04-20
КАРВАЦКИЙ СЕМЕН МИРОНОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 21050 1933-05-05
КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILLICZ 1928 32033 1958-05-29
КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 32232 1934-10-20
КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1938-10-13

КАРВАЦКИЙ
АНТОН СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1941-09-27
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ? 0 1952-02-07
КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 1938 МИХАЙЛОВИЧ 0 1956-01-10
КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ 1939 МИХАЙЛОВИЧ 554657 1966-01-10
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР 1940 МИХАЙЛОВИЧ 0 1967-07-27
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ 1934 ДМИТРИЕВИЧ 0 1963-11-10
КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 1934 ДМИТРИЕВИЧ 77461 1965-11-29
КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ 1934 ДМИТРИЕВИЧ 0 1967-09-08
КАРВАЦКИЙ БОГДАН 1952 ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1975-08-28
КАРВАЦКИЙ КИРИЛО 1952 ВАСИЛЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
КАРВАЦКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 0 1977-02-09
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ 1967 ВЛАДИМИРОВИЧ 32033 1983-02-21
КАРВАЦКИЙ КИРИЛО 1963 ВАЛЕРЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ 1956 ЕВГЕНЬЕВИЧ 554657 1987-11-15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo BEZNOSKOWCY par. Maków pod Kamiencem Podolskim (aneks 514)

Безносковцy Маковской волости (6 km na NE od Kamienca Podolskiego) Каменецкаго уeзда, Подольской губ."
Alim Karwacki z Odessy pisze :
Mnie wiadomo (informacja z Państwowego Archiwum Chmielnickiej Obłastu), że mój dziadek to FIODOR JÓŻEFOWICz….:
Alim Twoje drzewo genealogiczne ?
Gniazdo: Безносковцy Маковской волости (6 km na NE od Kamienca Podolskiego) Каменецкаго уeзда, Подольской губ."

Мені відомо (інформація Державного архіву Хмельницької області),
що мій дід ** "Карвацкий Федор Іосифович" (його брати (?) та сестри (?):
** Антон Іосифович Карвацкий,
Михаил Николаевич Карвацкий,
Иван Михайлович Карвацкий,
** Розалія Іосифовна Карвацкая,
Евфросинія Осиповна Карвацкая
, Марія Петровна Карвацкая"(?)),
у період з 09.01. по 13.12.1895р., володіли чиншевою землею у "с. Безносковцах Маковской
волости Каменецкаго уЕзда, Подольской губ." Дід помер задовго до мого народження, батько його теж не пам*ятав (ріс сиротою), історією свого родоводу не цікавився (з різних причин - пройшов через голод, війни, репресії). Прошу Вас, якщо є можливість, допомогти мені у пошуку будь-якої інформації по суті написаного: звідки та яким чином взялись у приведеному районі; хто їхні предки; звідки чиншова земля; ... Дякую за терпіння.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* 1860 Józef Karwackij (pradziadek Alima):
** 1890 ? FIODOR KARWACKIJ – dziadek Alima - syn Józefa Karwacki miał brata i siostrę
*** 1920 ? oijciec Alima Mikołaj Karwackij syn Fiodora
**** 1946 ALIM KARWACKIJ syn Mikołaja Karwackij
**** siostra 1 w Czerniowcach
**** siostra 2 w Czerniowcach
**** MICHAŁ syn Mikołaja Karwackij
***** JAN / IWAN syn Michała Karwacki

** ANTONI syna Józefa Karwackiego,
*** MIKOŁAJ ANTONOWICZ KARWACKI w latach 50-tych kuzyn mojego ojca (Mikołaj Antonowicz Карвацкий) z jakiegoś powodu przeniósł się z Podola na
noclegi w Клишковцы. Pracował jako nauczyciel matematyki w szkole. Zmarł i pochowany w Клішківцях. Spotkałem się (Alim) z rodziną (adoptowana
córka). Ich zdaniem Mikołaj Antonowicz nikogo z krewnych w Клішківцяхне miał.
** ROZALIA córka Józefa Karwacka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ŻONY TYCH KARWACKICH ?
EUFROZYNA c. Osipa żona Karwackiego ( zona …. ?)
MARIA c. Piotra żona Karwackiego (zona ….. ?)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alim cd.
W okresie od 9 stycznia do 12 grudnia 1895 roku gospodarowali na czynszowych gruntach w Безносковцах Маковской волости (6 km na NE od Kamienca Podolskiego)
Каменецкаго уeзда, Подольской губ." DZIAD Fiodor zmarł długo przed moim urodzeniem (styczeń 1946),
Wiem (informacja Archiwum Państwowe Chmielnicki Region), że mój dziadek "Karvatskyy Fedor Iosyfovych" (jego bracia () i siostra ():? "Anton Iosyfovych Karvatskyy Michaił Nikołajewicz Karvatskyy Iwan Michajłowicz Karvatskyy, Rosalia Iosyfovna Karvatskaya, Euphrosyne Osypovna Karvatskaya Maria Pietrowna Karvatskaya "(?)) w okresie od 09.01. na 13.12.1895r., chynshevoyu własność gruntów w "s. Beznoskovtsah Makovskoy (Makowska parafia) parafialnych Kamenetskaho (powiat kamieniecki) Wilno, Podolskoy ustach. (podolska gubernia)"
Mój dziadek zmarł na długo zanim się urodziłem, ojciec się nie pamięta * yatav (dorastała sierotą), historii jego przodków nie był zainteresowany (z różnych powodów -
przeszedł głodu, wojny, represji). Pytam cię, czy możesz mi pomóc w znalezieniu jakichkolwiek informacji w rzeczywistości napisane: gdzie i jak podjął zaowocowało tym
obszarze; który ich przodkowie; gdzie czynszowali gruntyw; ... Dziękujemy za cierpliwość

Список землевладельцев Каменец-Подольского уезда на 1897 год...
Бабичев Даниил Яковлевич Дворянин Полтавской губернии Безносковцы с.

Список Землевладельцев Каменецкого уезда на 1914 год
• Бабичев Даниил Яковлевич 469 дес. д. Безносковцы Маковской вол.
• Демцов Александр Степанович 232 дес. с. Безносковцы Маковской вол.


Список дворян, внесенных родословную книгу Подольской губернии (справочник Подольского дворянского
собрания на 1897 год)
Карвацкие,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XVIII wieczne korzenie Fiodora Karwackiego w mci KRZYWCZE trembowelskie (aneks 519)
PRZED ZBRUCZEM
KRZYWCZE borszczowskie 7 km na S od Borszczowa i 10 km na SW od Skały podolskiej)

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A% ... R6rNJ7&s=1

Кривче: замок Гольських і печера Кришталева
Wieś Kryvche (powiat Borszczów) leży na stromych zboczach rzeki cygańskich kobiet w starej drodze Borscheva frezować a następnie do Kamenetz. Niektóre źródła podają taką
samą nazwę Oplakana (O.Matsyuk) i Krasnohora (V. MOROZ) oraz nazwę miejscowości pochodzi prawdopodobnie od stromych zwojów, które tworzyły starą owiewki (ścieżka). Takie gyrus były spowodowane przede wszystkim terenu. W pobliżu nie było nawet mówią o granicach ogrodach „Jak masz taki limit, aby Kryvche owiewki
Село Кривче (Борщівський р-н) лежить на крутих схилах річки Циганки на старовинному шляху з Борщова до Мельниці, і далі до Кам’янця. Деякі джерела повідомляють про стару назву Оплакана (О.Мацюк) і Красногора (В.Мороз), та назва поселення, певне, походить від крутих звивистих поворотів, які утворював старий гостинець (шлях). Такі звивини були обумовлені, перш за все, рельєфом місцевості. В околицях навіть існувала приказка про межі на городах: «В тебе така межа, як у Кривчому гостинець».
Kryvche pierwszy wspomniano w 1565 roku na liście rozliczeń prowincji Podolsk, jako własność właściciela gruntu Zakrevskogo/ ZAKRZEWSKI. Ale w 1569 roku wieś liczyła pana Hotsymirskyy / CHOCIMIRSKI Вперше Кривче згадується у 1565 році в переліку поселень Подільського воєводства, як власність землевласника Закревського. Але вже у 1569 році селом володів пан Хоцимірський.
W 1627 roku król polski Zygmunt Waza pozwolił miasto do prowadzenia aukcji i jarmarków. W 1639 potentatów Nicolas i Stanisław Wojciech Kontski na wysokim lewym brzegu między dwoma cygańskich kobiet rozpoczęła budowę jej dopływów regularne blokady. Outpost ważne było kontrolować ścieżkę, która doprowadziła do Dniestru. Zbudowany z lokalnego wapienia i piaskowca zamek był prostokątny z czterema wieżami, które były na linii ściany. Zapisane wieże mają trzy kondygnacje. W pierwszych dwóch zestawów są duże prostokątne szczeliny (jedna na każdej powierzchni i każdej kondygnacji). W trzecim piętrze pod dachem - małe luki, że jego forma przypomina odwrócone otwór na klucz. Dobrze zachowane warstwy podstawnej znajdujący się poniżej poziomu gruntu.
У 1627 році польський король Сигізмунд Ваза дозволив містечку проводити торги і ярмарки. У 1639 році магнати Миколай-Станіслав та Войцех Контські на високому лівому березі Циганки між двома її притоками розпочали зведення регулярного замку. Форпост мав контролювати важливий шлях, що вів до Дністра. Збудований з місцевого вапняку і пісковику, замок був прямокутний в плані з чотирма баштами, що виступали за лінію мурів. Збережені вежі мають по три яруси. В перших двох ярусах розташовані великі прямокутні бійниці (по одній на кожну грань і кожний ярус). В третьому ярусі під самим дахом – маленькі стрільниці, що за своєю формою нагадують перевернутий отвір для ключа. Непогано зберігся підвальний ярус, що знаходиться нижче рівня землі.
Wieże połączone przez ścianki 7 metrów i grubości 2 metry. W środku ściany wschodniej była czworoboczna Gate Tower (nie zachował się). Brama wjazdowa prowadząca do pałacu (również nie zachował się), który został zbudowany na zachodzie muru zamkowego. Z trzech stron zamek został otoczony suchymi fosami, a na północnej stronie przepaści chronionej. Zamek był jednym z najlepiej ufortyfikowanym ogona Zachodniej. Ale to nie uchroniło go przed kilkoma atakami Tatarów, Kozaków i Turków.
Башти з’єднувалися між собою муром 7 метрів заввишки та 2 метри завтовшки. В середній частині східного муру знаходилася чотиригранна надбрамна вежа (не збереглася). В’їзні ворота вели до палацу (також не зберігся), що був прибудований до західного замкового муру. З трьох боків фортецю оточували сухі рови, а з північного боку її захищало стрімке урвище. Замок вважався одним з найкраще укріплених на Західному Поділлі. Та це не врятувало його від кількох нападів татар, козаків і турків.
W mniej niż dziesięć lat od momentu powstania zamku jak to zrobione w 1648 roku kozaków wypędził polski garnizon. W 1672 roku zamek ze wszystkich Turków niewoli Podole. W październiku tego samego roku był Kryvche tureckiego sułtana Mohammeda IV i jego armię po powrocie z Buczacza po podpisaniu wstyd dla Commonwealth Buchatsky świata. Zgodnie z tym dokumentem spódnice upłynęły pod nadzorem głównych portach. A polski Sejm nie ratyfikował porozumienia, co zaowocowało kontynuacją wojny.
Не пройшло і десятиліття з часу закладення замку, як його у 1648 році захопили козаки, вигнавши звідти польську залогу. У 1672 році фортецю разом з усім Поділлям захопили турки. У жовтні цього ж року в Кривчому перебував турецький султан Магомет IV зі своїм військом, коли повертався з Бучача після підписання ганебного для Речі Посполитої Бучацького миру. Згідно цього документу Поділля переходило під владу Великої Порти. Та польський сейм цю угоду не ратифікував, що спричинило продовження війни.
Już w 1675 Commonwealth częściowo odzyskuje kontrolę nad zachodnimi spódnice. Postanowieniem z dnia król Jan III Sobieski zamku krótko umieszczone w polskim garnizonem. Wkrótce po tym, jak opuścił zamek i zajęło polskiej dezerter Krychynskyy oddział Tatarzy w Polsce. Fakt, że był to Krychynskyy, znamy z powieści Henryka Sienkiewicza. Tak, on nie zablokować ich okolic w poszukiwaniu łupów i pereyizhdzhyh. I ich „wrogami” karane męczarniach, pozbawiając skóry dziennym. Później, w 1684 - 1699 roku, zamek był ważnym placówki należące do Wspólnoty, aby odbić Kamenetz. Po raz kolejny Turcy zyskał twierdzę w 1687 roku po bohaterskiej obrony obrony
Вже у 1675 році Річ Посполита частково повертає собі контроль над Західним Поділлям. За наказом короля Яна ІІІ Собєського в замку ненадовго розміщується польська залога. Незабаром вона залишила фортецю, а її захопив польський перебіжчик Кричинський із загоном татарів-липків. Про те, яким був цей Кричинський, нам відомо з романів Генріха Сенкевича. Так, він зробив замок своєї базою для грабування околиць і переїжджих. А своїх «неприятелів» карав страшною смертю, здираючи з живого шкіру. Пізніше, у 1684 – 1699 роках, замок був одним із важливих форпостів Речі Посполитої для відвоювання Кам’янця. Ще раз турки здобули твердиню у 1687 році після героїчної оборони захисників замку.
Po wyzwoleniu z Turkami spódnice w 1699 roku przybył do Kryvche czasie pokoju. Na początku XVIII wieku przebudowany zamek. Od tego czasu aż do połowy XIX wieku miał Holeyevski szlachtę. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto przeszło pod władzę Austrii, a zamek stracił wartość obronną i służy Holeyevskym żywą zamieszkania. W pobliżu zamku znajduje się skromny kościół-grobowiec Holeyevskyh, przekształcony w 1723 roku z zamku proszkowo kolb із замкової порохівниці.
Після звільнення Поділля від турків у 1699 році для Кривчого настали мирні часи. На початку XVIII століття відбудовується замок. З цього часу і аж до середини XIX століття ним володіли шляхтичі Голеєвські. Після першого поділу Польщі у 1772 році містечко переходить під владу Австрії, а замок втрачає оборонне значення і слугує Голеєвським житловою резиденцію. Неподалік від замку знаходиться скромний костел–усипальниця Голеєвських, перероблений у 1723 році із замкової порохівниці.
Wewnątrz XIX wieku, Jan Beatryk Holeyevskyy (1789-1862) sprzedał zamek Żydów perekupschyku Zeydmanu Lazare (Seidman). Zaczął się rozbierać wzmocnienie materiałów budowlanych do budowy domów i destylarni handlowej, nie dbając o zachowanie zabytków. Austriacka instytucja Zabytków w stanie zatrzymać tego barbarzyństwa tylko do połowy, amatorskie materiały khalyavnykh wciąż wyrozumieć północne, zachodnie, wschodnie wieże i 2 wieże. Zachowały się tylko dwie wieże od strony południowej i ściana między nimi. Po zamka Zeydmaniv Żydzi Solomon Shutsman Melzer i Łazarza.
Всередині XIX століття Ян Беатрик Голеєвський (1789–1862) продав замок єврею-перекупщику Лазару Зейдману (Сейдману). Той почав розбирати укріплення на будівельні матеріали для спорудження ґуральні і господарських будинків, не опікуючись збереженням пам’ятки. Австрійській установі з охорони пам’яток вдалося зупинити це варварство лише на півшляху: любитель халявних будматеріалів встиг таки розібрати північну, західну, східну вежі та 2 башти. Збереглися лише дві вежі з південної сторони і мур між ними. Після Зейдманів замком володіли євреї Соломон Шуцман і Лазар Мельцер.
W ciągu 20 lat XX wieku Podil turystyczny i lokalne społeczeństwo historia próbę odbudowy zamku. Przez 1939, w jednej z wież zarządzana firma Lodge. Kto widział wieżę jako zewnątrz i wewnątrz słabo sobie wyobrazić, jest tam hotel (z wyjątkiem 3 - 4 osób). Już przez Sowietów w 1946 roku na budowę dróg zniszczone ściany i wyjście
У 20-ті роки ХХ століття Подільське туристично-краєзнавче товариство зробило спробу реставрації замку. До 1939 року в одній з веж діяла турбаза-готель товариства. Хто бачив цю вежу як ззовні так і зсередини слабо уявляє собі існування там готелю (хіба що для 3 – 4 людей). Вже за совітів у 1946 році для будівництва дороги розібрали фортечні стіни та виїзну вежу, і зараз на місці південного рову проходить автомобільне шосе.
Na początku lat 90-tych ratowania i odbudowy zamku zadbał o miejscowym gospodarstwie. Wieża wyczyszczone ziemi i gruzu zabudowany pomiędzy ściankami o grubości 1,3 metra i wysokości 4 metrów i północno-zachodniej wieży ґontovym pokryte dachem. Podczas usuwania pierwszej kondygnacji wieże archeolodzy wykopali Kijów nich niektóre polskie i litewskie monety XVII. Rury Kozak lemiesz pługa, Cannon żelaza bomby (teraz wszystko
На початку 90-х років врятуванням та реставрацією замку опікувався місцевий колгосп. Башти розчистили від землі і сміття, відбудували між ними мур товщиною 1,3 метри і висотою 4 метри, а північно-західну башту вкрили ґонтовим дахом. Під час розчистки перших ярусів веж київські археологи відкопали в них кілька польських та литовських монет XVII ст., козацькі люльки, леміш від плуга, чавунну гарматну бомбу (зараз це все знаходиться в музеї Києво-Печерського заповідника).
Poprzez książki i O.Krushynskoyi D.Malakova „Dwa banki Zbrucza” mamy okazję dowiedzieć się o losy założycieli rodzaju zamku w Kryvche Kontskyh szlachty. Potomkowie Kontskyh, Carol, Apolinary i Anthony, znanej w XIX wieku. Pierwsze dwa były znane skrzypka i Antoniego (1817-1899) - „przebudzenie lwa” kompozytor, pianista, autor piano kaprys Ten ostatni znał Taras
Завдяки книзі О.Крушинської та Д.Малакова "Два береги Збруча" ми маємо можливість дізнатися про подальшу долю роду фундаторів замку у Кривчому шляхтичів Контських. Нащадки Контських, брати Кароль, Аполлінарій і Антоній, уславилися у XIX столітті. Перші двоє були відомими скрипалями, а Антоній (1817–1899) – композитором, піаністом, автором фортепіанного капризу «Пробудження лева». Останній був знайомий з Тарасом Шевченком.
I w końcu, legenda. Co to jest blokada bez niego? Zamek Kryvche - bez wyjątków. Kryvchenska legenda opowiada o skarb, który zebrał się w tureckiej blokady Paszy. I zebrał się tak bardzo, że nie mógł się wycofać i kiedy Polacy wrócili, wygrywając swoją ziemię. Pasza następnie nakazał uczynić wszystko złoto łup w pułapkę i pochować go „pod skałą pięta kryvchenskoyu w przedniej Yaskovoho młyna”, aby kiedykolwiek wrócić do ich dobra. Skarb, więc nikt nie powrócił, a mieszkańcy są zaangażowani w poszukiwania nim od wieków. Jeśli karetka ze złota i był, to może być w okolicach wsi.
Ну і на останнє, легенда. Який же замок без неї? Замок в Кривчому – не виключення. Кривченська легенда розповідає про скарб, який зібрав у замку турецький паша. Та назбирав він його стільки, що не міг і вивести, коли поляки повертались, відвойовуючи свої землі. Паша тоді наказав скласти все награбоване золото у бричку і закопати її «під п’ятою кривченською скелею, напроти Яськового млина» для того, щоб колись повернутися за своїм добром. За скарбом так ніхто і не повернувся, та місцеві жителі займаються його пошуками вже не одне століття. Якщо бричка з золотом і була, то вона може знаходитися в одній з декількох печер, розташованих в околицях села.
Головною цікавинкою Кривче, заради якої сюди їдуть з усієї країни, безумовно, є печера Кришталева. Вважається, що печеру відкрив монах єзуїтського ордену Габріель Жанжинський (1664 - 1737). У виданій ним у 1721 році книзі "Натуральна історія королівська Польського" вперше згадується печера. Дослідження печери продовжувалися протягом ХІХ і на початку ХХ століть. Але детальне її вивчення проведено спелеологами лише у 1961 - 1971 роках. Тоді ж було здійснено і картування печери.
Хоча ні граму кришталю в печері немає, вона отримана назву "Кришталева" (або "Кристальна") завдяки гипсовим утворенням - різнокольоровим кристалам. Загальна довжина розвіданих на сьогодні ходів печери - близько 23 кілометрів. Довжина туристичного маршруту лабіринтами печери складає 2,5 кілометри, тривалість - близько півтора годин.
Печера є сухою і легкою для проходження. Маршрут має електричне освітлення. Тут немає шкідливих для людини мікроорганізмів. Постійна температура всередині печери - 10,6 градусів.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO KLISZKOWIECKIE pod Chocimiem na Bukowinie (aneks 517)

... Klishkivtsi największa wieś w rejonie Czerniowiec afiszować najstarsze części Północnej Bukowiny i Besarabii, North East Chocim Wyżyny. Starzy i nadal korzystać z jednego z oryginalnej nazwy wsi „Plishkivtsi”. Pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi pochodzi z czarteru Mołdawskiej właściciela z dnia 10 lutego 1434 w sprawie wykazu osady bojarów sług Burza i jego brata Michaela. Położony na siedmiu wzgórzach, miasto w XIX wieku stała się centrum parafii przez 15 gminy Chocim County.
(wg. Genealogii Dymitra S. Karwackiego wersja AKar 16 maj 2017)

GENERACJA 1760-1790
RODZINA 1760 FIEDORA KARWACKIEGO
1. FEDOR / Waldemar Карвацкий (1760...1765 r.?). 1780 r. Żona – Anna.
Pochodzący ze wsi Кревче (Galicja) /(twierdza CHOCIM ?) lub Крывче / KRZYWCZE –: 7 km na S od Borszczowa / 30 km na NW od Chocimia, 25 km na W od Kamienca Podolskiego (Zamek Golskich – Pieczara Kryształowa)
Podobno błąd (moja lub autora?): nie Кревче, s. Крывче, woj. Tarnopolskim, Борщевского p. Tam, gdzie znajdują się pozostałości zamku Гольского (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche). Мабуть помилка (моя, чи автора?): не Кревче, а с. Кривче -Тернопольської обл., Борщівського р. Там де є залишки замку Гольських (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche).

GENERACJA 1790-1820 i 1820-1850
Dzieci i wnuki Fedora i Anny
1.1. Mikołaj F. KARWACKI (1785). Miał 5 dzieci:
1.1.1. Ivan Mik. KARWACKI,
1.1.2. Пантелей Mik, KARWACKI,
1.1.3. Michał Mik. KARWACKI,
1.1.4. Maria Mik. KARWACKA,
1.1.5. Andrzej Mik. KARWACKI;

1.2. Jakub F. KARWACKI (1787) ?;

1.3. Józef F. (1789). Miał 5 dzieci:
1.3.1. Piotr Joz.. Karwacki,
1.3.2. Andrzej Joz. Karwacki,
1.3.3. Jan Joz. Karwacki,
1.3.4. Józef Joz. Karwacki,
1.3.5. Marianna Joz. Karwacka;

1.4. Stefan F. KARWACKI (1792?);

1.5. Maria F. KARWACKA (1794 – 24.11. 1841 r.). Mateuszowa „Karwacka”
Człowiek – Mateusz, który był pasterzem. Po ślubie w 1817 r. przyjął nazwisko żony –Карвацкий;
1.5. RODZINA 1794 MARII FIEDOROWNY KARWACKIEJ i MATEUSZA „Karwackiego” ( po zonie)
Dzieci Maryi Fyodorovna (wnuki Fedor):
NAJPEWNIEJ CAŁY RÓD MARII Karwackiej i Mateusza "pasterza" "KARWACKIEGO" nie mógł się legitymizować ze szlachectwa
1.5.1. Piotr Matwiejewicz „Karwacki” po matce (24.8.1819-1878), ożenił się w 1852 r Żona: Коротій Eufemii Онуфриевна (1832-1909), s. Шиловке ;
1.5.2. Анисия Matw „Karwacka” po matce(1820?);
1.5.3. Dmitrij Matw „Karwacki” po matce (1822?);
1.5.4. Teodozja Matw „Karwacka” po matce(1823?).

GENERACJA 1850-1880 i 1880-1910…. 1910-1940
1.5.1. RODZINA 1819 / 2.1. PIOTRA Matwiejewicza „KARWACKIEGO"
Dzieci Piotra Matwiejewicza (prawnuki Fedor):

1.5.1.1.. Siemion Piotrowicz Karwacki (24.8.1856-24.7.1943). Żona: Чекмак Агафья Георгиевна (1857-1946). Razem przeżyli 59 r. 1.5.1.1.RODZINA 1856/ 3.1. SIEMIONA Piotrowicza „KARWACKIEGO”
Dzieci Siemiona Pietrowicz Karwackiego i Агафье:
1.5.1.1.1. Siergiej S. KARWACKI (1883-1957). Żona: Piernik Elena Константиновна (1884-1961). Dzieci:
1.5.1.1.1.1. Olga Sierg Karwacka (1910-),
. 1.5.1.1.1.2. Dmitrij Sierg Karwacki (1913-), KRONIKARZ KLISZOWCÓW
1.5.1.1.1.3. Євфімія Sierg Karwacka (1921-),
1.5.1.1.1.4. Jan Sierg Karwacki (1922-);

1.5.1.1.2. Mikołaj S. KARWACKI(1886-1907). Dzieci:
1.5.1.1.2.1. Andrzej Mik Karwacki (1909-),
1.5.1.1.2.2. Gabrysia Mik Karwacka (1912-),
1.5.1.1.2.3. Piotr Mik Karwacki (1922-),
. 1.5.1.1.2.4. Maria Mik Karwacka (1927-);

1.5.1.1.3. Maria Semenovna Karwacka (1888-1956). Dzieci:
1.5.1.1.3.1. Eufrozyna Евфросиния Karwacka ? (1926-,
1.5.1.1.3.2. Iwan (1909-) Karwacki ?,
1.5.1.1.3.3. Maria (1911-) Karwacka ?,
1.5.1.1.3.4. Матрена (1924-) Karwacka ?;

1.5.1.1.4. Andrzej Semenowicz Karwacki (1890-1926). Ożenił się w
Ameryce, zginął w kopalni;

1.5.1.1.5. Grzegorz Semenowicz Karwacki (1894-19?).Ożenił się w 1913 r. – Helena marczuk w okresie Кирилловна. Dzieci:
1.5.1.1.5.1. Olga Gregoriewna (1914 -) KARWACKA- KARWACKA . W 1932 wyszła za mąż za Карвацького Pantelejmona Исаевича (1909- 1951);

1.5.1.1.6. Piotr Semenowicz KARWACKI. (1901-1944). Żona:
Gładka Лукерья Michajłowna. Zginął. Dzieci:
1.5.1.1.6.1.Tatiana Piotrowna Karwacka (1938-),
1.5.1.1.6.2. Евфросина Piotrowna Karwacka (?),
1.5.1.1.6.3. Агафья Piotrowna Karwacka (1938?-);

Wnuki i prawnuki Siemiona Pietrowicz i Агафии (pkt 4) na schemacie doprowadzone do 1962 r.


1.5.1.2. Fiodor Piotrowicz „Karwacki” (1858). Żona Кадилюк Elena Szczecińskiego (1860). 5 dzieci;
1.5.1.2.1. – .5 Dzieci Fiodra Piotrowicza Karwackie 5

1.5.1.3. Stefan Piotrowic „Karwacki” (1868). Żona: Biała Maria Ксенофонтівна. Dzieci:
1.5.1.3.1. Євфімія Stefanowna Karwacka,
1.5.1.3.2. Olga Stefanowna Karwacka,
1.5.1.3.3. Szymon Stefanowicz Karwacki,
1.5.1.3.4. Jan Stefanowicz Karwacki,
1.5.1.3.5. Piotr Stefanowicz Karwacki ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(wg. Genealogii Dymitra S. Karwackiego wersja Alima)

RODZINA 1760 FIEDORA KARWACKIEGO
1. FEDOR / Waldemar Карвацкий (1760...1765 r.?).
Pochodzący ze wsi Кревче (Galicja) /(twierdza CHOCIM ?) lub Крывче / KRZYWCZE –: 7 km na S od Borszczowa / 30 km na NW od Chocimia, 25 km na W od Kamienca Podolskiego (Zamek Golskich – Pieczara Kryształowa)
Podobno błąd (moja lub autora?): nie Кревче, s. Крывче, woj. Tarnopolskim, Борщевского p. Tam, gdzie znajdują się pozostałości zamku Гольского (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche). Мабуть помилка (моя, чи автора?): не Кревче, а с. Кривче -Тернопольської обл., Борщівського р. Там де є залишки замку Гольських (http://ukrainaincognita.com/zamky-ta-fortetsi/kryvche).
1780 r. Żona – Anna. Dzieci Fedora
1.1. Mikołaj KARWACKI (1785). Miał 5 dzieci:
1.1.1. Ivan KARWACKI,
1.1.2.Пантелей KARWACKI,
1.1.3.Michał KARWACKI,
1.1.4. Maria KARWACKA,
1.1.4. Andrzej KARWACKI;

1.2. Jakub KARWACKI (1787) ?;

1.3. Józef (1789). Miał 5 dzieci:
1.3.1. Piotr Karwacki,
1.3.2.Andrzej Karwacki,
1.3.3.Jan Karwacki,
1.3.4.Józef Karwacki,
1.3.5. Marianna Karwacka;

1.4. Stefan KARWACKI (1792?);
1.5. Maria KARWACKA (1794 – 24.11. 1841 r.). Msteuszowa „Karwacka”
Człowiek – Mateusz, który był pasterzem. Po ślubie w 1817 r. przyjął nazwisko żony –Карвацкий;

RODZINA 1794 MARII FIEDOROWNY KARWACKIEJ i MATEUSZA „Karwackiego”
2. Dzieci Maryi Fyodorovna (wnuki Fedor):
2.1. Piotr Matwiejewicz Karwacki (24.8.1819-1878), ożenił się w 1852 r Żona

Коротій Eufemii Онуфриевна (1832-1909), s. Шиловке ;
2.2. Анисия Karwacka (1820?);
2.3. Dmitrij Karwacki (1822?);
2.4. Teodozja Karwacka (1823?).

RODZINA 1819 / 2.1. PIOTRA Matwiejewicza „KARWACKIEGO
3. Dzieci Piotra Matwiejewicza (prawnuki Fedor):
3.1. Siemion Karwacki (24.8.1856-24.7.1943). Żona: Чекмак Агафья Георгиевна (1857-1946). Razem przeżyli 59 r.

3.2. Fiodor Karwacki (1858). Żona Кадилюк Elena Szczecińskiego (1860). 5 dzieci;
3.2.1 – 3.2.5 Dzieci Karwackie 5

3.3. Stefan Karwacki(1868). Żona: Biała Maria Ксенофонтівна. Dzieci:
3.3.1. Євфімія Karwacka,
3.3.2. Olga Karwacka,
3.3.3.Szymon Karwacki,
3.3.4. Jan Karwacki,
3.3.5. Piotr Karwacki ;

RODZINA 1856/ 3.1. SIEMIONA Piotrowicza „KARWACKIEGO”
4. Dzieci Siemiona Pietrowicz Karwackiego i Агафье:

4.1. Siergiej S. KARWACKI (1883-1957). Żona: Piernik Elena Константиновна (1884-1961). Dzieci:
4.1.1.Olga Karwacka (1910-),
4.1.2. Dmitrij Karwacki (1913-), KRONIKARZ KLISZOWCÓW
4.1.3. Євфімія Karwacka (1921-),
4.1.4. Jan Karwacki (1922-);

4.2. Mikołaj S. KARWACKI(1886-1907). Dzieci:
4.2.1.Andrzej Karwacki (1909-),
4.2.2. Gabrysia Karwacka (1912-),
4.2.3. Piotr Karwacki (1922-),
4.2.4.Maria Karwacka (1927-);

4.3. Maria Semenovna Karwacka (1888-1956). Dzieci:
4.3.1. Eufrozyna Евфросиния Karwacka ? (1926-,
4.3.2.Iwan (1909-) Karwacki ?,
4.3.3.Maria (1911-) Karwacka ?,
4.3.4. Матрена (1924-) Karwacka ?;

4.4. Andrzej Semenowicz Karwacki (1890-1926). Ożenił się w Ameryce, zginął w kopalni;

4.5. Grzegorz Semenowicz Karwacki (1894-19?).Ożenił się w 1913 r. – Helena marczuk w okresie Кирилловна. Dzieci:
4.5.1. Olga (1914 -) KARWACKA. W 1932 r. wyszła za mąż za Карвацького Pantelejmona Исаевича (1909-1951);

4.6.Piotr Semenowicz KARWACKI. (1901-1944). Żona: Gładka Лукерья Michajłowna. Zginął. Dzieci:
4.6.1.Tatiana Karwacka (1938-),
4.6.2. Евфросина Karwacka (?),
4.6.3. Агафья Karwacka (1938?-);

Wnuki i prawnuki Siemiona Pietrowicz i Агафии (pkt 4) na schemacie doprowadzone do 1962 r.

INNI znani Klikiszczanie :
Карвацька Антоніна Іанівна-4.10.1931 року народження.Родом з Чернігівщини,приїхала в Клішківці у 1951 році.Її трудовий стаж становить 54 роки,з них більше 30-ти років пропрацювала старшою медичною сестрою клішковецької медичної лікарні.
Karvatska 10.04.1931 Antonina Ianivna roku narodzhennya. Rodom z Czernihowie, przybył Klishkivtsi w 1951 rotsi.Yiyi zatrudnienia wynosi 54 lata, a od ponad 30 lat starszy szpital pielęgniarki pracowały klishkovetskoyi medycznych.
Карвацька Емілія Василівна-Науковець.Кандидат економічних наук,викладач Запорізького технічного університету.
Nauki Karvatska Emilia V. naukowiec, dr nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Zaporoże

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Алім z Odessy:
Доброго вечора, Андрію! Будучи у 2010 р. у у Клішівцях, схематично накреслив генеалогічне дерево клану Карвацьких. Описую:
Початок:
1. Федір Карвацький (1760…1765 р.?). Вихідець із села Кревче (Галичина) – 1780 р. Дружина – Ганна. Діти Федора:
1.1. Микола (1785). Мав 5 дітей: Іван, Пантелей, Михайло, Марія, Дмитро; 1.2. Яків (1787) ?;
1.3. Йосип (1789). Мав 5 дітей: Федір, Дмитро, Василь, Йосип, Георгій;
1.4. Степан (1792?);
1.5. Марія (1794 – 24.11. 1841 р.). Чоловік – Матвій, який був наймитом. Після одруження у 1817 р. прийняв прізвище дружини –Карвацький; 2. Діти Марії Федорівни (внуки Федора):
2.1. Петро Матвійович (24.8.1819-1878), одружився 1852 р Дружина: Коротій Єфімія Онуфріївна (1832-1909), з с. Шилівці ;
2.2. Анісія (1820?);
2.3. Дмитро (1822?);
2.4. Феодосія (1823?).

3. Діти Петра Матвійовича (правнуки Федора):
3.1. Семен (24.8.1856-24.7.1943). Дружина: Чекмак Агафія Георгіївна (1857-1946). Разом прожили 59 р.
3.2. Федір (1858). Дружина Кадилюк Олена Федорівна (1860). 5 дітей;
3.3. Степан (1868). Дружина: Біла Марія Ксенофонтівна. Діти: Євфімія, Ольга, Семен, Максим, Федір;

4. Діти Семена Петровича та Агафії:
4.1. Сергій Семенович (1883-1957). Дружина: Пряник Олена Костянтинівна (1884-1961). Діти: Ольга (1910-), Дмитро (1913-), Євфімія (1921-),Василь (1922-);
4.2. Микола Семенович (1886-1907). Діти: Василь (1909-), Люба (1912-), Петро (1922-), Марія (1927-);
4.3. Марія Семенівна (1888-1956). Діти: Євфросинія (1926-, Іван (1909-), Марія (1911-), Мотрона (1924-);
4.4. Василь Семенович (1890-1926). Одружився в Америці, загинув на шахті;
4.5. Григорій Семенович (1894-19?).Одружився у 1913 р. – Марчук Олена Кирилівна. Діти: Ольга (1914 -). У 1932 р. вийшла заміж за Карвацького Пантелеймона Ісайовича (1909-1951);
4.6.Тимофій Семенович (1901-1944). Дружина: Гладка Лукерія Михайлівна. Загинув. Діти: Тетяна (1938-), Євфросинія (?), Агафія (1938?-); Внуки та правнуки Семена Петровича та Агафії (п.4) на схемі доведено до 1962 р.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kronikarz Bukowiny i Podola Dymitr Sergiejewicz Karwacki (aneks 516)

Дмитро Сергійови Карвацький*)
Карвацький Дмитро Сергійович-народився 20 жовтня 1913 року у с.Клішківці.Головною справою його життя був літопис,з якого ми сьогодні черпаємо основні відомості про історію села.За багаторічну сумлінну працю на педадогічній ниві нагороджений 3-ма грамотами Міністерства Освіти України,цілою низкою грамот обласного і районного рівнів.У січні 1998 року с/р присвоєно заслужене звання"Почесний громадянин"села Клішківці. 1913-2003 рр Місцевий літописець. Автор рукописних книг „Клішковецькі бувалини”, „Хроніка Буковинського села”, „Літопис села Клішківці” та інші
Bulwar przy którym jest Zespół Szkół w Kliszkowcy nosi imię Dymitra Sergiejewicza Karwackiego

КЛІШКОВЕЦЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ
Осінь лише у піснях - золота, багряна, щедра. Для сільських людей, особливо літніх, ця пора року - чи не найважча з-поміж інших. Вони повинні багато встигнути: зібрати урожай, підготувати ґрунт на наступний рік, запастися паливом на зиму... Клішківчанин Дмитро Карвацький - не виняток серед тих, хто у цих умовах крутиться, як білка в колесі, незважаючи на те, що має, нівроку, 88. Пенсіонер радий кожному, хто заходить до нього у гості, бо живе нині сам. Ось і нас, журналістів, люб'язно запросив до хати. У ній одиноко. Все нагадує про минуле: покійну дружину, дітей.
Найбільша цінність з-поміж інших речей - величезний стенд у рамці під склом, де зображено дерево життя роду Карвацьких з 1763 по 1963 рік. Внизу підпис: "До 200-річчя сім'ї Карвацьких та з нагоди мого 50-річчя - для потомків". До 1963 року це дерево розрослося і налічувало майже 200 чоловік. Безліч фотографій, а де їх нема - просто імена, відомості про кожного члена родини. Є серед них інженери, вчителі, колгоспники, механізатори, лісники, журналісти, лікарі. Робота над родовідним деревом триває.
Паралельно сільський вчитель французької мови все життя працював над ще однією цікавою справою - збирав інформацію про історію свого рідного села Клішківці. Власне, створена його руками "Хроніка буковинського села" - єдине джерело про виникнення населеного пункту. Саме з цих матеріалів дізнаємося, що сьогодні Клішківцям 567 років. Що декілька поколінь його поселенців ніколи не терпіли поневолення - боролись і проти турків, і проти австріяків, і проти румунських бояр. Історія села мала чимало сумних сторінок. Одна з них - розповідь про те, як неподалік Клішківців у Галичі у 1813 році раптово виникла епідемія чуми. Врятувалися від неї тільки ті, хто одразу залишив рідні місця. Зачумлене село спалили. Вихідці ж із нього сконцентрувались у окремій частині Клішківців, яку згодом назвали Галичанка, а за її поселенцями збереглося ймення "Галичанські".
Що не сторінка в документах Дмитра Сергійовича - то цікавий, пізнавальний факт. Виявляється, першу школу тут відкрили восьмого вересня 1870 року в приміщенні колишньої контори орендаря - грека Пекара. Називалась вона "двокласним жіночим училищем", хоча вчилися у ній... майже одні хлопчики. Мало хто з мешканців села знає й про те, що місцева церква у минулому будувалася як невеличка кам'яна духовна споруда, на зведення якої з маєтків закордонних монастирів було асигновано понад 13,5 тисячі карбованців, чотири тисячі пожертвували прихожани.
Чимало цікавих відомостей знайшов невтомний шукач історії рідного села й стосовно освіти та медицини у селі. Вирізки з газет, фотографії, спостереження, факти, спогади, архівні дані - все лягло у кілька товстих папок, які Дмитро Сергійович передав нещодавно сільраді. Музей історії села, який на базі його архіву мав з'явитися після виходу вчителя на пенсію, так і не відкрився. Надані педагогом документи десь зникли. Ще добрий десяток років пішло на те, аби відновити, впорядкувати по-новому літопис Клішківців. Щодня Дмитро Сергійович приходить до сільради, справляється про долю майбутньої книги.
- Аби видати історію села окремою книгою, - говорить голова Клішковецької сільради Віктор Мельничук, - необхідно шість тисяч гривень. У нас їх сьогодні немає...
Куди тільки не звертався Віктор Мельничук з проханням допомогти, та всюди знизують плечима. Одна надія тепер - на почесного громадянина Клішківців, першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.
До речі, Дмитро Карвацький - теж почесний громадянин села. Чимало добрих справ зробив для людей цей цікавий, неординарний чоловік. Та, мабуть, така доба тепер настала, що почесним можуть допомогти тільки почесні. Не для почесності, звісно. Для справи - щоби люди пам'ятали свій родовід.
На фото: Дмитро Карвацький біля “дерева житія” свого роду
Анна ДАНИЛЮК, фото Анатолія БОЙДИ, “ДОБА”

KLISHKOVETSKYY kronikarz

Jesienne tylko utwory - złoty, fioletowy i hojny. Dla ludzi wiejskich, zwłaszcza w podeszłym wieku, o tej porze roku - może najtrudniejszy między innymi. Mają dużo catch, żniwa, przygotować grunt pod przyszły rok zaopatrzyć się w paliwo na zimę ... Klishkivchanyn Dmitry Karvatskyy - nie wyjątkiem wśród tych, którzy w tych warunkach przędzenia jak wiewiórka w kole, pomimo faktu, że ma Nivroku, 88.
Emerytowany zadowolony każdy, kto przychodzi do odwiedzenia go, bo teraz mieszka. Więc my, dziennikarze, uprzejmie zaprosił do domu. W niej sam. Wszystko przypomina przeszłości: zmarła żona, dzieci ,
Największą wartość między innymi - ogromny stojak na ramie pod szkłem, która pokazuje drzewo rodzaju życie Karvatskyh od 1763 do 1963 roku. Poniżej napis: „W dniu 200. rocznicy rodziny Karvatskyh i przy okazji moje 50 urodziny - dla potomstwa” Przez 1963 to drzewo rosło i było prawie 200 osób. Wiele zdjęć i jeżeli nie - tylko imiona, informacje na temat każdego członka rodziny. Są wśród nich inżynierów, nauczycieli, rolników, mechaników, leśników, dziennikarze i lekarze. Praca na drzewie rodzinnym trwa.
Wzdłuż wiejskiej nauczycielki francuskiego życia pracuje na innej ciekawej rzeczy - zbieranie informacji o historii swojej rodzinnej wsi Klishkivtsi. Właściwie założona ręce „w Kronika Bukovina” - jedyne źródło pochodzenia osady. To jest dla tych materiałów się, że dzisiaj Klishkivtsyam 567 lat. Z kilku pokoleń swoich osadników nigdy nie cierpiał niewolę - i walczyli przeciwko Turkom, a przed Austriakami, wobec bojarów rumuńskim. Historia wsi miał wiele tragicznych stron. Jeden z nich - historia jak daleko Klishkivtsiv w Galicji w 1813 r Nagły dżumy. Uciekł od niej tylko ci, którzy natychmiast opuścić swoje domy. wieś Zachumlene spalone. Tubylcy z nim koncentruje się w oddzielnej części Klishkivtsiv który został później zwanej Halychanka i osadników pozostawił jej imienia „Galitsk”.
Co jest nie w stronę Dokumenty Dmitry - To ciekawe, pouczające fakt. Okazuje się, że pierwsza szkoła otworzyła tu osiem we wrześniu 1870 roku w dawnym biurze najemcy - greckie piekarzy. Nazwano to „dwa lata college'u dla kobiet”, chociaż to ... dowiedzieć się o niektórych chłopców. Kilka mieszkańcy również wiedzieć, że miejscowy kościół dawniej zbudowana jako małe duchowej budynku z kamienia, na którym osiedla budowlanych zagranicznych klasztorów zostały przydzielone więcej niż 13,5 tysięcy rubli, zdobyłem cztery tysiące parafian.
Wiele interesujących informacji znalezionych niestrudzony poszukiwacz historii swojej rodzinnej wsi i na edukację i medycyny we wsi. wycinki z gazet, fotografie, obserwacja, fakty, wspomnienia, danych archiwalnych - wszystko leżało kilka grubych foldery Dmitry niedawno dał ratusza. Muzeum wsi, która jest oparta na jego archiwum przyszedł po nauczyciel na emeryturze, nie otworzył. Dokumenty dostarczone nauczyciel zniknął gdzieś. Kolejnych kilkanaście lat, które nastąpiły w celu przywrócenia, organizować na nowo Klishkivtsiv Chronicle. Codziennie Dmitry przychodzi do wsi rady zarządza losy przyszłej książki.
- Aby opublikować historię księgową wsi - przewodniczący rady wsi Klishkovetskoyi Victor Melniczuk - Potrzebujemy sześciu tysięcy hrywien. Nie mamy do nich dzisiaj ...
Gdzie nie tylko zwrócił Victor Melnichuk pomóc, i wszędzie ramionami. Jedna nadzieja teraz - obywatel honorowy Klishkivtsiv, pierwszy astronauta niepodległej Ukrainy Leonid Kadenyuk.
Nawiasem mówiąc, Dmitry Karvatskyy - także honorowym obywatelem miasta. Wiele dobrych rzeczy zrobić dla ludzi, to jest ciekawe, nie zwykli ludzie. I, oczywiście, ten dzień jest teraz przyjść, że cześć może tylko pomóc honoru. Nie dla pochesnosti oczywiście. Dla biznesu - tak, że ludzie pamiętają swoje pochodzenie.
Zdjęcie: Dmitry Karvatskyy niedaleko rodzaju „drzewo życia”
Anna Daniluk, zdjęcia Anatolij Boyd, "Times"
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27.3.2017. Доброго ранку! Цей стенд я бачив у грудні 2010 р. Він знаходився у місцевій школі, де колись працював Дмитро Карвацький. Я довго шукав зв*язок з мою сім*єю на цьому стенді. Не знайшов. Чому шукав тут? Тому, що у 50-і роки двоюрідний брат мого батька (Микола Антонович Карвацький) з якихось причин переїхав з Поділля на мешкання у Клішківці. В живих його немає. Я зустрічався з родиною (прийомна дочка). За їхніми словами Микола Антонович нікого з родичів у Клішківцяхне мав. Працював вчителем математики у школі. Помер та похований у Клішківцях.
27.3.2017. Dzień dobry! Ten stojak widziałem w grudniu 2010 r. przebywał w miejscowej szkole, gdzie kiedyś pracował Dmitrij Карвацкий. Ja długo szukałem komunikacja*komunikacja z moją сім*єю na tym stoisku. Nie znalazłem. Dlaczego szukałeś tutaj? Dlatego, że w latach 50-tych kuzyn mojego ojca (Mikołaj Antonowicz Карвацкий) z jakiegoś powodu przeniósł się z Podola na noclegi w Клишковцы. W życiu go nie ma. Spotkałem się z rodziną (adoptowana córka). Ich zdaniem Mikołaj Antonowicz nikogo z krewnych w Клішківцяхне miał. Pracował jako nauczyciel matematyki w szkole. Zmarł i pochowany w Клішківцях.
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 742 i : Winnickie .Chmielnickie / Płoskirow

Postprzez akarw » 27.04.2020

Aneks 742 i :

Część 9

…….. WINNICKIE …. ZYTOMIERSKIE


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazda żytomierskie


Cudnów 40 km na SW od Zytomierza i 40 km na NW od Berdyczewa
SZLACHTA 1809 zgon karta 29 nobilis Gabriel Karwacki nobilis Wojciech Marcjanna Cudnów Manasterek ????? 10 km na E od Horynca skan ???
1780-1825 zgpn lat 45 Gabriel Karwacki mendicus apopleksja Łopatyn Niemiłów 10 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=268684


Gniazda WINNICKO-ZYTOMIERSKIE
Obłast winnicko-żytomierskieГОРОДИЩЕ 20 km NW od Winnicy ; pod Lutyniem w kier na Chmielnickiegp
*** 1930 ELIASZ
**** КАРВАЦКИЙ БОРИС ЯЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 19301930 0 1956-02-12
**** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 1930 0 1961-01-02
**** 1961 Aleksy
**** КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1982-06-05
**** КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1984-02-07
**** 1956 BORYS
**** Е КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;ojciec BORYS 1956 0 1977-10-25
**** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1956 20036 1984-02-09
córki/zony ?
КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА 0 1962-01-18
КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 0 1985-09-11

СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА 20 km na SW od BARU NA DUNAJOWICE;na E od Dunajowic 20 km; m. Barem NE a Nowa Uszyca SE

* 1870 ALEKSY
** КАРВАЦКИЙ ПРОКИП АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1928-06-19
** КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ALEKSY 1900 0 1928-06-19
żony / córki ?
КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1924-11-21 /
КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВНА 0 1934-07-27

ГОЛУБІВКА pod Barem 5 km na S
** 1900 KONSTANTY
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1936-11-11


БАХТИНОК / BACHTINOK 20 km na SSW od Baru
** 1900 KONSTANTY
*** КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1933-02/lub 08 -02

БАР / BAR miedzy Chmielnickim a Winnica
*** 1920 DYMITR
**** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1947-01-22
***** КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1947 0 1978-03-10
zona/córka ?
КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1931-07-12

ЯЛТУШКІВ / Jałtuszki 30 km na E od Dunajowic pod Barem
** 1915 GRIGORIJ GRZEGORZ
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-02-28
** 1920 DYMITR
*** КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1959-11-30

ОБУХІВ / Obuchiw 25 km na S od Baru na mohylew podolski ; 20 km na E od Murowanych Kurylowcow
** 1915 STANISŁAW
*** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1915 0 1939-02-09

МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ / Murowane Kuiryłowce w polowie miedzy Barem a Mohylewem podolskim NEE od Nowej Uszycy
*** 1930 MICHAŁ
**** І КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-08-03
*** 1930 GRIGORIJ
**** КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 0 1969-11-27
**** КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 0 1977-01-17
**** КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1965-11-24


ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy
*** 1940 MICHAIL
**** КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; 0 1965-10-20

WINNICA ВІННИЦЯ 100 km na E od Chmiel
** 1915 GREGORIJ
*** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1915 0 1937-02-19
**** КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1937 0 1967-01-21
**** 1930 KONSTANTY
***** KАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1930 ? 41235 1952-07-28
** 1920 JOZEF
*** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920 0 1944-08-16
**** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
**** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
**** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЕНИДОВИЧ; ojciec LEONID 1950 ? 0 1978-11-11

zony / Córki
КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 448888 1937-09-08
КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА 0 1950-03-28

БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy
* APOLINARY
** КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АПОЛЛИНАРИЕВНА 0 1910-01-12ЗВЕДЕНІВКА Zwedenowka 40 km na S od Winnicy w kier Mohylewa Podolskiego
*** 1935 STANISŁAW
**** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1935 0; 1963-09-30
***** КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1985-08-09

ЗНАМЕНІВКА 30 km na E od Dnajowic 10 km na E od Uszycy
** 1910 TIMOFIEJ
*** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 z Chmielnickiego 0 1942-05-09
zona ? КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1946-10-15

КОМСОМОЛЬСЬКЕ 20 km na S od Berdyczewa w polowie pomiędzy Zytomierzem a Winnicą
** 1915 JOZEF
*** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1945-02-25
żona ? КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1952-03-25
**** КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1945 0 1976-09-22

НЕМІЯ pod samym Mohylewem Podolskim. 50 km SE od Nowej Uszycy i 30km na od Murowanych Kurylowce ; 100 km na E od Kamienca Podolskiego i Dunajowic
** 1912 KONSTANTY
*** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1912 0 1944-08-29
*** zona / КОРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1948-08-28
**** КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1944 0 1968-02-05
***** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1968 0 1992-05-12


ТЕРНІВКА k. Uman 100 km na SE od Winnicy; 50 km na NW od Pierwomajska i NE od Tulczyna
*** JOZEF
**** КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ 0 1970-08-01

ЖИТОМИР / ZYTOMIERZ 100 km na W pod Kijowa
**** 1950 IWAN
***** КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1974-06-17

OWRUCZ ŁUGINY / ЛУГИНИ 80 km na N od zytomierza, pod Owruczem przy granicy białoruskiej
** 1910 MARIAN
*** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ МАРЬЯНОВИЧ 0 1937-01-01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.……….. CHMIELNICKIE / Płoskirowskie
Gniazda WSCHODNIO PODOLSKIE / CHMIELNICKIE ( za Zbruczem na linii Skała Podolska-Chocim)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rejon Kamienca Podolskiego (od strony gniazda Kliszkiwcy w zachodnopodolskiej strefie
za ZBRUCZEM na odcinku Skała Podolska-Chocim))

OBECNIE w Kliszkowcach MIESZKAJA TUTAJ :

КЛІШКІВЦІ (59) kliszkowce 10 km na w od Chocimia (64 )

* 1880 SERGIEJ
** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1880 0 1913-10-20
* 1880 DENIS
** КАРВАЦКИЙ ПЛАТОН ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1880 0 1914-09-15
*** 1914 PŁATON
**** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВИЧ; ojciec PŁATON 1914 0 1950-06-19
* 1890 JAK
** КАРВАЦКИЙ СИДОР ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1920-05-11
** КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1928-04-20
* 1890 JAN / IWAN
** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890 0 1921-10-03
* 1890 KONSTANTY
** КАРВАЦКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1890 0 1923-02-25
** 1900 MICHAŁ
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 0 1925-09-26
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВНА; matka Michałowna 0 1925-09-26
** 1900 LEON
*** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ; ojciec LEON 1900 0 1926-02-07
** 1900 ALEKSY
*** КАРВАЦКИЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEksY 1900 0 1926-02-04
** 1900 WASYL
*** КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
*** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1935-07-18
*** КАРВАЦКИЙ ОНИСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1940-02-20
*** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1950-08-19
** 1900 GRZEGORZ
*** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1900 0 1928-10-31
** 1900 ANTONI
*** КАРВАЦКИЙ ДАНИЛА АНТОНОВИЧ; OJCIEC antoni 1900 0 1929-01-20
** 1900 PANTYELEON
*** КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ; ojciec PANLELEON 1900 0 1928-10-29
*** КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1928-10-28
*** КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900
*** 4.5.1. Olga (1914 -) KARWACKA. W 1932 r. wyszła za mąż za Карвацького Pantelejmona Исаевича (1909-1951); 0 1937-10-11
*** КАРВАЦКИЙ АНТОН ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1943-09-20
** 1910 NAZAR
*** КАРВАЦКИЙ АКСЕНТИЙ НАЗАРОВИЧ; ojciec NAZAR 1910 0 1936-02-01
** 1910 WAWRo
*** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАРФОЛАМЕЕВИЧ; ojciec WARFO… 1910 0 1940-05-31
*** 1920 NIKITA
**** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ; ojciec NIKITA 1920 0 1946-09-30
*** 1920 PIOTR
**** КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1949-10-10
*** 1920 KRZYSZTOF
**** КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ; ojciec KRZYSZTOF 1920 0 1950-02-26
*** 1920 KONSTANTY
**** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY ? 0 1951-04-03
*** 1920 JAN / IWAN
**** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1951-03-26
**** КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1956-11-27
*** 1920 SIDOR
**** КАРВАЦКИЙ СЕМЕН СИДОРОВИЧ; ojciec SIDOR ? 0 1952-10-30
*** 1920 STIEPAN
**** КАРВАЦКИЙ БОРИС СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN ? 0 1953-12-28
*** 1930 ANDRZEJ
**** КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 0 1953-09-13
**** КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 0 1955-11-29
*** 1930 DYMITR
**** КАРВАЦКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 0 1957-02-22
*** 1930 JOSEF
**** КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF ? 0 1958-03-18
*** 1936 AKSENT
**** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АКСЕНТЬЕВИЧ; ojciec AKSENT ? 0 1961-05-28
*** 1930 ANTONI
**** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 0 1963-12-08
*** 1940 ANIJEJEW
**** КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНИСИЕВИЧ 0 1965-04-23
*** 1940 WASILIJ
**** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1968-12-07
**** КАРВАЦКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1977-04-18
*** 1940 FILIP
**** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 0 1969-10-25

**** 1952 SIEMEN
***** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 0 1975-08-14
***** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 0 1981-08-03
**** 1958 GRIGORIJ
***** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1973-01-19
***** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1976-09-27
***** КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1982-05-22
**** 1950 WALENTY
***** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 0 1976-05-22
**** 1940 DYMITR
***** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1976-10-15
***** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 0 1982-10-06
**** 1953 EWGIENIJ
***** КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 1978-05-05
**** 1949 IWAN
***** КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1978-10-08
**** 1951 WŁADYMIR
***** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1978-05-25
**** 1955 lub 1956 MICHAŁ
***** КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1978-12-04
***** КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 0 1982-11-01
**** 1957 PIOTR
***** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1980-12-30
***** КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 0 1983-09-08
**** 1954 BORYS
***** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
***** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
***** КАРВАЦКИЙ СТЕПАН БОРИСОВИЧ 0 1986-06-26
ХОТИН (1) Chocim
*** !930 IWAN
**** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1951-03-26

НЕДОБОЇВЦІ (1) miedzy Chocimiem a Kliszkowcami
*** 1920 ANDRZEJ
**** КАРВАЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 0 1947-11-06

ЧАГОР (1)pod Czerniowcami od se
*** 1930 GRIGORIJ
**** КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 1956-08-17

ГЛИНИЦЯ (2) 1930 MIKOŁAJ
*** 1930 MIKOŁAJ
**** КАРВАЦКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1930 0 1955-10-08
***** КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1955 0 1979-07-06

ВЛАДИЧНА (1) pod Kliszkowcami w kier Chocimia
**** 1950 MCHAŁ
***** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 1979-02-22

ГРИНЯЧКА(2) 20 km na w od Chocimia
1950 STANISŁAW
***** КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1976-07-25
***** КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1976-07-26

ЗАРОЖАНИ (15) Zarozany w polowie pomiedzy Czerniowcami a Kamiencem Podolskim

** 1900 ALEKSY
*** КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1928-10-28
*** ККАРВАЦКИЙ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-20
*** АРВАЦКИЙ ОПАНАС АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-22
*** 1938 OPANAS
**** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1972-06-16
**** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1976-08-14
*** 1938 AFANASJEW
**** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1972-07-16
**** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1976-08-14

** 1920 LEON
*** КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 0 1948-05-22

**** 1950MIKOŁAJ
***** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1971-06-13
*** 1930 JOZEF
**** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 66416 1954-05-29

*** WŁADYMIR
**** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 0 1958-03-21
***** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1979-06-21
***** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 66416 1983-01-13
***** КАРВАЦКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1985-07-03

**** 1960 BORYS
***** КАРВАЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ 0 1983-07-07

ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ (25) 20 km na Se od Dunajewic chmiel oblast
* 1890 NIKIFOR
** КАРВАЦКИЙ САФРОН НИКИФОРОВИЧ; ojciec NIKIFOR 1890 0 1926-03-23

** 1900 JAN IWAN
*** КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1930-05-01
*** КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1936-11-27
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1939 0 1959-04-10
*** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1944-08-08
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1939-06-01
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1963-10-22
*** КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1972-11-12
*** КАРВАЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ ; ojciec JAN 1939 0 1972-01-08
*** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec Jan 1939 0 1977-01-20


** 1900 DYMITR
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1931-05-14
*** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1947-11-20
*** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1947 0 1977-04-28
*** КАРВАЦКИЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR1947 0 1977-04-28


** 1910 SIEMION
*** КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1938-02-12
*** КАРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1938 0 1977-03-15
*** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1942-04-15

** 1920 PIOTR
*** КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1943-06-01
*** КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1968-03-21

** 1920 GRIGORIJ
*** КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1920 0 1944-07-08
**** КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1977-08-15
**** КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1980-03-19

** 1930 WASILIJ
*** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1951-03-01
*** КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1951 0 1973-05-31

** 1930 MIKOŁAJ
*** КАРВАЦКИЙ ПЕТР Н ИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1960-06-21

ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy t
КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1920 0 1944-07-08
КАРВАЦКИЙ САФРОН НИКИФОРОВИЧ; ojciec NIKIFOR 1890 0 1926-03-23
І КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1930-05-01
КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1931-05-14
КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1936-11-27
КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1938-02-12
І КАРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1938 0 1977-03-15
КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1939-06-01
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1942-04-15
І КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1943-06-01
КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1944-08-08
І КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1947-11-20
КАРВАЦКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1939 0 1959-04-10
І КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1963-10-22
КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1968-03-21
І КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1951-03-01
КАРВАЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1960-06-21
КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1972-11-12
КАРВАЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ ; ojciec JAN 1939 0 1972-01-08
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1951 0 1973-05-31
КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1977-08-15
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec Jan 1839 0 1977-01-20
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1947 0 1977-04-28
КАРВАЦКИЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR1947 0 1977-04-28
КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1980-03-19

KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkiwcow – Chocimia

córki/ żony ?
КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1931-05-15
КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
КАРВАТСКАЯ АНТОНИНА ФРАНЦОВНА 0 1949-11-06
КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 30409 1954-02-05
КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1955-11-19
КОРВАТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 21939 1962-07-19
i КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1965-01-15
КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1971-01-26
КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНТОНОВНА 0 1981-03-27
КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 30521 1982-02-27
КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1983-06-10
КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1996-03-22

** 1900 IWAN
*** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1900 32409 1930-02-23
*** 1930 WASYL
**** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1956-02-12
**** 1960 SERGIEJ
***** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 30409 1986-02-18
**** 1960 MIKOŁAJ
***** КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1989-08-15

1940 STANISŁAW *** 1940 STANISŁAW
**** КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 29463 1966-04-17
**** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1964-08-21
**** 1960 IWAN
***** КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 0 1977-01-20

*** 1930 LEW
**** КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ 0 1959-06-16

*** 1940 BORYS
**** КАРВАЦКИЙ ПЕТР БОРИСОВИЧ 0 1963-06-29

*** 1930 PIOTR
**** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 30409 1958-09-25
**** КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 0 1985-06-21

**** 1950 WŁADYMIR
***** КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1980-07-26
***** КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 73695 1990-07-06


БОРИШКІВЦІ pod Kamiencem Podolskim 4 km na NE lub 10 km na NW od Chocimia w tarnopolskim
*** 1930 WIKTOR
**** КАРВАЦКИЙ ОЛИМПИЙ / OLIMP ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1930 0 1944-01-12


ДОВЖОК pod Kamiencem Podolskim W przredmiescie lub 2 km od Wladyczna na S od Kliszkiwic
** 1910 WASYL
*** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN1910 0 1940-04-14

АБРИКОСІВКА 10 km na NE od Kamienca Podolskiego
** 1900 WŁADYMIR
*** КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 0 1923-05-28
*** 1929 BRONISŁAW
**** КАРВАЦКИЙ ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1964-03-12

Chmiel АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajewic
** 1900 IGNACY
*** КАРВАЦКИЙ ЕВСТАФИЙ ИГНАТЬЕВИЧ; ojciec IGNACY 1900 0 1929-02-01

ПИЖІВКА 30 km na E od Kamienca Podolskiego iS od Nowej Uszycy
*** 1945 WASYL
**** КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1945 0 1971-02-15


ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy
ВАХНІВЦІ (1) 20 km na E od Chocimia
**** 1960 SERGIEJ
***** КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 1985-07-08


КЕЛЬМЕНЦІ / KIELMIENICE i 20 km na E od Chocimia przy samej granicy, na S od kamienca Podolskiego
** 1920 MIKOŁAJ
*** КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1920 0 1937-11-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____