Strona 1 z 1

Kaczkowski h.Prus I

PostNapisane: 31.05.2010
przez jerzy
KACZKOWSKI h. PRUS I. Na Mazowszu i Rusi Czerwonej. Samuel, podstarosta sandomierski 1632 r. Joachim, podwójewodzki pilzneński 1670 r. Stanisław podpisał elekcyę 1697 r. z wojew. sandomierskiem.
Paweł, syn Ignacego i Teresy, wylegitymowany w Galicyi 1782 r., miał dwie żony, Teresę, z której synowie, Mikołaj i Jan, i Katarzynę Metelską, z niej syn Stanisław; po Janie synowie: Tadeusz, Antoni i Franciszek 1834—1847 r., a po Stanisławie synowie: Tomasz, Michał, Jan i Józef 1846 r. wylegitymowani w Galicy i (Bon.).
Kajetan, miecznik podolski 1776 r. (herbu Świnka), podług akt złożonych w Heroldyi Królestwa miał mieć dwóch synów, Ignacego i Macieja; po Macieju z Antoniny Górskiej synowie, Józel i Ignacy, z nich Józef, urzędnik pocztowy, wraz z synem Józefem, urodzonym z Maryanny Kosickiej, 1848 r., a po Ignacym z Magdaleny Lekiszówny synowie, Wincenty, urzędnik pocztowy w Warszawie, 1849 r. i Józef 1852 r. wylegitymowani w Królestwie.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego