Strona 1 z 1

Kaletyński v.Kalityński

PostNapisane: 31.05.2010
przez jerzy
KALETYŃSKI v. KALITYŃSKI. Jerzy i Michał-Jan, synowie Jana i Katarzyny Trzebińskiej, 1688 r. (Akta Radomskie). N., rotmistrz w konfederacyi tarnogrodzkiej, odznaczył się w wojnie z Sasami 1715 r. Michał-Jan, skarbnik podolski, chorąży bracławski 1729 r., poseł na sejm 1735 r., dziedzic miasta Tywrowa, dostał w 1736 r. przywilej na jarmarki w tem mieście i fundował w nim Dominikanów 1742 r.; był żonatym lv. z Katarzy¬ną Ochotnicką, 2v. z Domicela ks. Czetwertyńską, podsędkówną bracławską. Jerzy, stolnik czerniochowski 1703 r., starosta kahorlicki 1706 r., z dwóch żon, Zofii Borowskiej i Teresy Zubówny miał córki: Konstancyę za Marcyanem Stempkowskim, miecznikiem żytomierskim, Helenę za Wła¬dysławem Krzewskim, cześnikiem nowogrodzkim, Zofię za Lenkiewiczem i Elżbietę za Teodorem Kulikowskim, 2v. za Stanisławem Jełowickim.
Bazyli, syn Michała, z synami, Pawłem i Wincentym, dziedzice dóbr Radowel, w pow. owruckim 1760 r. (Bon.).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego