Strona 1 z 1

Kakowski h.Kościesza

PostNapisane: 03.06.2010
przez jerzy
KAKOWSKI h. KOŚCIESZA. Wzięli nazwisko od wsi Kaki, na Ma¬zowszu, z którego przenieśli się na Ruś Czerwoną i do Litwy. Józef i synowcowic jego, Jan i Sebastyan, synowie Niemierzy, otrzymali 1537 roku potwierdzenie nabycia części Starych Pieczysk w 1495 r. przez Jana, syna Wawrzyńca (Metr. Kor.). N., rotmistrz królewski 1627 r., dostał w nagrodę zasług wieś Rożniatów (Akta Lubelskie). Wojciech ożeniony z Katarzyną Podoską 1637 r. Stefan żonaty z Truskolaską, 2v. Dominikową Potocką, podskarbiną nadworną koronną 1680 r. Po Stanisławie syn Michał, podcza¬szy nowogrodzki 1688 r., podstoli dobrzyński 1695 r., z żony Bogumiły Przyborowskiej miał synów, Michała, który podpisał elekcyę z ziemią dobrzyńską 1697 r.s i Adama, żonatego z Maryanną Koczańską.
Jan podpisał elekcyę 1697 r. z wojew. inowrocławskiem. Walenty, ożeniony z Justyną Poniatowską, miał synów, Franciszka i Jana, po którym syn Walenty 1734 r. (Don. Vars.).
Andrzej, podstarosta bełzki 1640 r., miał synów: Andrzeja, Heronima i Jakóba. Jakób, podwójewodzy bełzki 1642 r. Stefan, syn Andrzeja, zaślubił Justynę Raczyńską i z niej pozostawił synów: Benedykta, Stanisława, towarzysza husarskiego, i Andrzeja, cześnika trembowelskiego, posła na sejm i deputata na Trybunał radomski 1727 r., komisarza do konfederacyi tarnogrodzkiej, po którym z żony Heleny Baworowskiej synowie, Stefan, Jezuita, i Gabryel, pułkownik pancerny, chorąży nowogrodzki i poseł na sejmy 1732 i 1733 r., oraz córka Justyna Ledóchowska.
Benedykt, najstarszy syn Stefana i Raczyńskiej, podczaszy bracławski 1718 r.. a podobno i cześnik trembowelski, z żony Maryanny Stanisławskiej miał syna Antoniego, wylegitymowanego w Galicyi 1783 r., i córkę Helenę Sokolnicką, skarbnikowę ciechanowską.
Antoni, syn Grzegorza i Ewy Ulatowskiej, łowczy wendcński, członek Stanów galie, wylegitymowany w Galicyi 1782 r., był żonatym z Barbarą Kaczkowską, podczaszanką latyczowską.
Michał i Tomasz, synowie Wojciecha i Franciszki Zbijewskiej, wnukowie Marcelego i Magdaleny Brylińskiej, oraz Jan, członek Stanów, wylegitymowani w Galicyi 1782 r. (Bon.).
Aleksander sprzedał Szymonowi Niestojemskiemu dobra Kaki, Kosmany i Wituldy, które w 1697 r. odziedziczył po Stanisławie Rakowskim; z żony Katarzyny Młodeckiej jego córka Anna za Aleksandrem Parulem i syn Michał miał synów, Wojciecha i Jana. Z nich po Wojciechu syn Bal¬tazar z Maryanny Szczepankowskiej pozostawił syna Antoniego, dziedzica wsi Załogi-Cibory, w pow. przasnyskim, wylegitymowanego w Królestwie 1840 r., a po Janie syn Walenty z żony Agnieszki Rudzieńskiej miał syna Stanisława, wylegitymowanego w Królestwie 1840 r.
N., sędzia grodzki witebski, miał córkę Katarzynę za Bogdanem Starosielskim, podsędkiem witebskiem 1714 r. Marcin, podczaszy nowogrodzki 1744 r. Jan, budowniczy witebski 1767 r.