32379. Łuczkiewicz Henryk (1826-1891)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Łuczkiewicz Henryk (1826-1891)

Postprzez Genealogia Polakow » 28.11.2017

Henryk Łuczkiewicz, ur. 5.8.1826 Perespa, pow. Tartaków [1], zm. 6.4.1891 Warszawa[2][5], syn Józefa, mandatariusza w Perespie [4]
profesor patologii, Historii Medycyny i Encyklopedii nauk lek. w Uniwersytecie Warszawskim [3],
doktor Medycyny i Chirurgii [2]
profesor Szkoły Głównej Warszawskiej [2]
członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie [2]
członek Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie i Wilnie [2]

Nakreolog [5]
Znów przychodzi nam zaznaczyć z żalem stratę sędziwego lekarza i profesora, który w 65 roku życia rozstał się z tym światem.
Ś. p. Henryk Łuczkiwicz, urodzony 1826 r. w Gralicyi, wykształcenie lekarskie pobierał w Wiedniu, Pradze i Krakowie, gdzie uzyskał dyplom D-ra Medycyny w r. 1852, zaś D-ra Chirurgii w r. 1855. W tym właśnie okresie czasu był adjunktem kliniki terapeutycznej Dietl'a.
Przeniósłszy się do Królestwa w 1860 wykładał w Akademii medyko-chirurgicznej, jako docent prywatny, patologiję i terapiję szczegółową. Od r.u 1862 prowadził wykład historyi medycyny i propedeutyki lekarskiej, jako adjunkt; w tym stopniu przeszedł do Szkoły Głównej, gdzie od r. 1864 w charakterze profesora nad­zwyczajnego objął katedrę patologii ogólnej, na której pozostawał przez czas pewien i w Uniwersytecie.
Zmarły pozostawił po sobie w piśmiennictwie lekarskiem artykuły roz­maitej treści, drukowane przeważnie w Tygodniku lekarskim, w Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego i w Gazecie Lekarskiej. Z większych dzieł wy­mienimy: Choroby serca, część Chorób układu nerwowego, Propedeutykę le­karską, wydane w Biblijotece Umiejętności lekarskich i t. d.. Dużo czasu po­święcał popularyzowaniu medycyny w prasie nielekarskiej, oraz przekładom, jako znany lingwista (między innemi Celsa „O lecznictwie ksiąg ośmioro“; Hipokratesa Aforyzmy, Haser'a Historyja medycyny i t. d.). Posiadał dar słowa, a przy tem gruntowną znajomość języka polskiego, tak, że wszy­stkie Jego utwory literackie służyć mogą za wzór stylu.
W r. 1862 ś. p. Prof. Łuczkiewicz redagował Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego warszawskiego, zaś od r. 1866 rozpoczął wydawnictwo Gazety Lekarskiej przy udziale kilkunastu profesorów Szkoły Głównej, prowadząc je do r. 1869, a następnie po śmierci Prof. Girsztowta od r. 1877 do końca 1880. W ostatnich czasach prowadził dział lekarski w wydawanej obecnie wielkiej Encyklopedyi ilustrowanej, oraz przyjmował czynny udział w Redakcyi Zdrowia i wydawnictwach tego pisma. Należał w swoim czasie do czynnych organizatorów W ystawy hygienicznej. Jako człowiek odznaczał się zmarły prawością charakteru, koleżeń­stwem wśród lekarzy i zostawił w szerokich kołach szczery żal po sobie.
Cześć Jego pamięci!

Bibliografia (spis)
[1] Dziennik Poznański 1891 nr 81
[3] Dwie księgi Hipokratesa (tłum. H. Łuczkiewicz), Warszawa 1890
[2] Aforyzmy i rokowania (AΦΟΡΙΣΜΟΙ ϰαι ΠΡΟΝΩΣΤΙΚΟΝ) oraz przysięga (OPKOΣ) wykonywana przez lekarzy-kapłanów Eskulapa (tłum. H. Łuczkiewicz), Warszawa 1864
[4] par. za CDIAL, patrz Baza oficjalistów GP
[5] Nekrolog w: "Gazeta Lekarska" 11.4.1891
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Powrót do L____