Strona 1 z 1

Mstowski Rafał (ok. 1520-1576)

PostNapisane: 20.01.2012
przez Genealogia Polakow
Mstowski Rafał, kanonik krakowski r. 1560, proboszcz wiślicki, syn podsędka krakowskiego, urodzony ze siostry Jana Ocieskiego kanclerza koronnego, herbu Srzeniawa. Mąż uczony i wielki jałmużnik, umarł roku 1576. Z Kromerem biskupem warmińskim miał zażyłość. Pisał do niego z Krakowa roku 1570, donosząc o śmierci Lubomirskiego, syna sędziego krakowskiego, który zszedł ze świata bezpotomny; słowa są listu jego: Duci Lubomirski Ule Judicis filus, idemque locupletissimus in Russia vitam fmivit postguam duas parochiales Ecclesias in Szczyrzycio profanasset. W drugim liście tenże Mstowski donosi, iż podział majętności po Lubomirskim był takowy: Grabie et Tarnowa Lubomirsciis dicta Caska homini haeretico obtigit Sierakowa et Dziekanowice cum profanato templo Ducae Lubomirska viduae filio catholico. Zoratonica autem in Russia Dno Stani-slao seni. (Przypisy Krasickiego.) Ma nagrobek na Zamku:
Rererendo Domino Raphaeli Mstowski Praeposito Vielicen. Canon. Crac. tiro sermone affabili, erudito, spectabili. Sacerdoti derotioni infatigabili, exemplis imitabili, Praelato sinceritate irreprehensihili, elee-mosytiis iiisuperabili. M.D.LXXVI die III Sept. aetatis tero ipsius XLIII defuncto. Mater et frater germamis maestiss hoc monumentum amoris ergo posuerunt.

Roku śmierci swojej, z polecenia kapituły, stawiał kratę przy nagrobku Kazimierza Wielkiego, jako prefekt fabryki, dla ochrony tego nagrobku od szkody.
[Katalog biskupów ... krakowskich ...]