Strona 1 z 1

Nadarzyński h.Radwan

PostNapisane: 04.07.2010
przez jerzy
NADARZYŃSKI h. RADWAN. Senatorowie w rodzinie. Mikołaj, kasztelan sierpski 1435 r.Aleksy, kasztelan czerski 1510 roku Walenty, kasztelan ciechanowski 1543 r., zakroczymski 1554 r., wiski 1555 r. N., kasztelan wiski około 1620 r.
Dawna i do początków XVII stolecia zamożna mazowiecka rodzina, wywodząca swój początek od Antoniego, syna Wilhelma, wnuka Gotarda, hetmana, a prawnuka także Gotarda, kanclerza ks. Mazowieckiego Konrada I w 1228 r. Ów Antoni dostał działem wieś Nadarzyn, blisko Warszawy, od której w XV stoleciu wzięli nazwisko. Mikołaj, kasztelan sierpski 1435 r. Tomasz, piszący się z Ruśca, w 1453 r. otrzymał od Bolesława ks. Mazo-wieckiego przywilej na zamianę wsi Nadarzyn na miasto, i w niem 1458 r. fundował kościół parafialny. Aleksy, z podkomorzego warszawskiego 1490 r. kasztelan czerski 1510 r., miał córkę Małgorzatę za Stanisławem z Ciechanowca i synów: Aleksego, cześnika nurskiego 1563 r., Feliksa, Jakóba, Jana i Walentego, dziedziców m. Nadarzyna i Ruśca; po Jakóbie syn Aleksander żonaty z Anną N.
Walenty z Nadarzyna, kasztelan ciechanowski 1543 roku., nabył dobra Przełaje; kasztelan zakroczymski 1554 r., a ostatnio 1555 r. wiski, z żony Zofii Mokronowskiej, kasztelanki warszawskiej, pozostawił syna Wiktoryna, dziedzica Iłowa 1563 r., po którym z Elżbiety z Grodziska córka Krystyna za Janem Brochowskim 1584 r.
Po N., rodzonym bracie Aleksego, kasztelana czerskiego, synowie: Leon, Łukasz i Paweł 1543 r. Andrzej, Bartłomiej, Gabryel, Mikołaj i Wojciech, synowie Heronima, 1580 r.
Stanisław 1610 r., ożeniony z Anną ks. Rożyńską, z niej córka Katarzyna za Maciejem Podhoreckim. N., kasztelan wiski 1620 r. (Metr. Kor., Conv. i Don. Vars., Kancl.).
Są Nadarzyńscy tego herbu na Litwie i w gub. poltawskiej, biorą przydomek Janowski, lecz nie wiem, czy pochodzą od Nadarzyńskich mazowieckich; z nich Jan-Wojciech i Kazimierz podpisali pospolite ruszenie z wojew. trockiem 1698 r. Michał, syn Eliasza, urzędnik na Litwie 1841 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego