Strona 1 z 1

Nadrowski h.Ogończyk

PostNapisane: 04.07.2010
przez jerzy
NADROWSKI h. OGOŃCZYK. W ziemi dobrzyńskiej, wzięli nazwisko od wsi Nadroża. Niesiecki daje im herb Nabram, tymczasem podług świadectwa Wojciecha, dziedzica Krupa-Dyblino z 1577 r. (Zap. Tryb. Piotrk.), byli herbu Ogończyk. Ów Wojciech, dziedzic drugiej wsi Wągiersko, i brat jego Jerzy otrzymali 1588 r. połowę wójtostwa w Rypinie, i Wojciech miał syna Stanisława (Metr. Kor., Ks. Gr. Brzeskie).
Jan i Sebastyan, synowie Piotra, 1645 r. Wawrzyniec, elektor 1648 r, z ziemi dobrzyńskiej. Jan, wojski bielski 1654 r., skarbnik płocki 1661 r., żonaty z Barbarą N. Mateusz, syn Andrzeja, elektor 1697 r. z ziemi dobrzyńskiej, z żony Maryanny Żółtowskiej pozostawił syna Józefa, żonatego z Maryanną Chlebowską. Marcin, syn Andrzeja, żonaty z Dorotą Rokicką, podpisał elekcyę 1697 r. z ziemią dobrzyńską.
Adam żonaty z Magdaleną Karwosiecką, burgrabianką płocką 1716 r. Roch, syn Jana, dziedzic Nadroża 1733 r. Maciej podpisał elekcyę 1764 r. z wojew. płockiem. Maryanną, żona Jana Gronwalda 1795 r. (Conv. Vars., Ks. Gr. Bobrownickie i Piotrkowskie).
Po Andrzeju, synu Łukasza, dziedzicu wsi Nadroż 1646 roku, pochodzący, Adam, dziedzic wsi Nadroż, w pow. lipnoskim, syn Bartłomieja, w 1839 r. i Antoni, syn Jana i Rozalii Chalińskiej, w 1842 r. wylegitymowani w Królestwie, a syn Antoniego i Anieli Brodzkiej. Ludwik, podoficer wojsk rosyjskich, wylegitymowany w 1847 r.
Antoni, rodem z Płockiego, podporucznik wojsk francuskich, następnie 1814 r. porucznik 2 pułku jazdy kaliskiej, był rannym pod Ołtarzów em (Ks. Wojskowe).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego