Strona 1 z 1

Nahujowski h.Sas

PostNapisane: 04.07.2010
przez jerzy
NAHUJOWSKI h. SAS. Zdaje się, że taż sama rodzina, którą Niesiecki zowie Nahojewski, a której Kuropatnicki i Małachowski daje herb Starykoń. Paweł, dziedzic wsi Borynice 1583 r. Wojciech, syn Stanisława, 1616 roku. Jan skazany za swawolę na utratę szlachectwa, w nagrodę męstwa przywrócony 1620 r. do czci. Piotr, elektor 1632 r. z wojew. ruskiego, miał syna Aleksandra, który podpisał elekcyę 1632 r. z wojew. niskiem. Jan, Marcin, Stanisław, Zofia i Jadwiga, synowie i córki Jana, 1650—1654 r. Po Aleksandrze synowie: Aleksander, Antoni, Jan, dziedzic Kropiwnik, Marcin, Stanisław i Wojciech; po Marcinie z Katarzyny Bagińskiej synowie, Heronim i Michał-Antoni.
Franciszek v. Franciszek-Antoni, dziedzic Jutrosina, łowczy czerniechowski 1691 r., podczaszy nowogrodzki 1699 r., ostatnio chorąży czerniechowskimi r. Jan,podczaszy 1698 r.,następnie cześnik trembowelski, żonaty z Heleną. Franciszek-Piotr, cześnikowicz bracławski, podczaszy podolski 1718 r., z żony Joanny Siemińskiej pozostawił syna Józefa, elektora 1733 r. z wojew. ruskiego (Wyr. Tryb. Lubel., Conv. Vars., Si gil., Zap. Tryb. Piotrk.). Jakób wylegitymowany w Galicyi 1783 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego