Strona 1 z 1

Nałęcz h.Nałęcz

PostNapisane: 04.07.2010
przez jerzy
NAŁĘCZ h. NAŁĘCZ. Stara dobrzyńska rodzina, która zachowała dawne miano rodu. Jan, burgrabia dobrzyński 1441 r. Jan, Jakób, Paweł, Maciej, Pelicyan i Zacharyasz, synowie Andrzeja, 1533 r. Wojciech i Mar¬cin, bracia z Łazina 1570 r. Mikołaj, syn Antoniego, dziedzic wsi Nałęcze, w ziemi ciechanowskiej 1576 r.
Stanisław, syn Macieja, 1620 r., miał córkę Barbarę i syna Jana, po którym syn Stanisław 1664 r. Maciej, wojski dobrzyński 1631 r. Wojciech, wojski dobrzyński 1662 r., pozostawił synów, Franciszka i Jana.
Maciej, Kazimierz i Jakób 1720 r., synowie Franciszka i Anny Milewskiej; po Jakóbie z Maryanny Cieciszewskiej syn Roch, dziedzic Nałęczowa, wojski mniejszy 1768 r., skarbnik rypiński 1778 r., podstoli 1779 r., a 1790 r. stolnik dobrzyński, komisarz do zbierania ofiar, z Wiktoryi Sto-lińskiej pozostawił syna Franciszka, dziedzica dóbr Maliszew, wylegitymowanego w Królestwie 1838 r.
Jakób, Jan, dwóch Kacprów, Mikołaj de Nałęeze, Mikołaj, Szymon, Walenty, dwóch Wojciechów, Zygmunt de Nałęeze z ziemią ciechanowską, a Jan i Kazimierz z ziemią dobrzyńską podpisali elekcyę 1697 r.
Kazimierz-Antoni, chorąży dobrzyński, z Agnieszki Mazowieckiej miał córkę Kunegundę za Józefem Pinińskim 1720 r. Józef, miecznik czerniechowski 1720 r. Po Kazimierzu synowie, Józef i Gabryel; z nich Józef, stolnik dobrzyński, elektor 1733 r., pozostawił syna Józefa-Macieja, elektora 1733 r. z ziemi dobrzyńskiej, wojskiego 1755 r., łowczego 1758 r., podcza¬szego 1761 r., stolnika 1767 r. dobrzyńskiego, podstarostę bobrownickiego, ostatnio chorążego rypińskiego 1775 r. i komisarza do zbierania ofiar 1789 r.
Gabryel, drugi syn Kazimierza, podpisarz ziemski, łowczy i chorąży pow. dobrzyńskiego, elektor 1733 r. z ziemi dobrzyńskiej, podczaszy 1744 r., a ostatnio 1758 r. chorąży dobrzyński.
Kazimierz, stolnik dobrzyński 1729 r. Franciszek i Józef, elektorowie 1733 r. z ziemi dobrzyńskiej. Józef-Antoni, sędzia grodzki bobrownicki 1739 r. Maciej, kanonik katedralny włocławski 1761 r. Franciszek, skarbnik 1761 r. wojski dobrzyński 1768 r., starosta ustrzeński 1784 r. Antoni, miecznik 1770 r., łowczy 1779 r. dobrzyński, podstoli rypiński 1788 r., komisarz do zbierania ofiar 1789 roku, ostatnio stolnik dobrzyński 1790 roku Ignacy, szambelan Stanisława Augusta 1785 roku. Jan, podstarosta płocki 1787 r. Karol-Antoni, dziedzic dóbr Steklinek, szambelan pruski 1798 r. (Zap. i Wyr. Tryb. Piotrk. i Lubel., Conv. Vars., Sigil., Kancl., Ks. Gr. Bo-brownickie).
Po Gabryelu - Wojciechu, dziedzicu dóbr Steklinek i Niedźwiedź 1765 r., syn Piotr miał synów, Józefa, dziedzica dóbr Osiek i Laski, zm. 1870 r., i Kacpra, dziedzica dóbr Szygi, wylegitymowanych w Królestwie w 1837 roku.
Po Franciszku, w 1766 r. dziedzicu dóbr Zębowo, syn Antoni, pozostawił syna Michała, dziedzica dóbr Zębowo, w pow. lipnoskim, wylegitymowanego w Królestwie 1837 r.: z tej linii Mateusz i Baltazar, synowie Piotra i Katarzyny Miłoszewskiej, wylegitymowani w Królestwie 1843 r.
Joachim, rotmistrz kawałeryi narodowej, w 1793 r. przeniósł się z Sandomierskiego na Ukrainę, i z żony Józefy Skrzyńskiej pozostawił dwóch synów, Jana i Wincentego. Jan, zamieszkały w pow. skwirskim, z Maryanny Moszyńskiej miał syna Józefa, zm. w Kijowie, po którym córki, Marya za Ludwikiem Walknowskim, Oktawia za dr. Władysławem Baranowskim, i syn Włodzimierz, znakomity współczesny malarz polski, osiadły w Warszawie, z żony Zofli Sułowskiej ma trzech synów: Mieczysława, Sławomira i Stefana (Akta deputaeyi szlachty kijowskiej 1895 r.).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego