Strona 1 z 1

Napruszewski v.Napruszowski h.Grzymała

PostNapisane: 05.07.2010
przez jerzy
NAPRUSZEWSKI v. NAPRUSZOWSKI h. GRZYMAŁA bez bramy. Wzięli nazwisko od wsi Napruszewa, w pow. gnieźnieńskim. Marcin i Stanisław, synowie Jana z Napruszewa, 1581 r. Marcin z Napruszewa, elektor 1648 r. z wojew. kaliskiego. Marcin i Antoni, synowie Adama, 1666 roku. Franciszek, Jan i Wojciech, synowie Marcina, 1666 r. Marcin z Napruszewa, burgrabia kaliski 1666 r.
Piotr, elektor 1669 r. z wojew. poznańskiego. Piotr, syn Aleksandra, 1680 r. Aleksander, burgrabia bydgoski 1682 r., instygator Trybunału koronnego 1692 r. Aleksander i Franciszek podpisali elekcyę 1697 r. z wojew. kaliskiem.
Aleksander, deputat na Trybunał koronny 1788 r. Krzysztof, dziedzic dóbr Chiezyce 1729 r. i Marcin podpisali elekcyę 1733 r. z wojew. kaliskiem. Józef, elektor 1764 r. z wojew. kaliskiego. Felicyan żonaty z Maryanną Trzcińska 1766 r. Wiktor, towarzysz kawaleryi narodowej, otrzymał 1778 r. dymisyę z rangą chorążego. Po Mikołaju z Anny Radoszewskiej syn Jan, burgrabia kaliski 1789 roku (Zap. i Wyr. Tryb. Piotrk. i Lubel., Sigil., Ks. Gr. Sochaczewskie).
NAPS. Krzysztof, komisarz do spraw pruskich 1609 r. Jan został 1664 r. burgrabia toruńskim (Vol. Leg., Sigil).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego