Strona 1 z 1

Narajowski v.Narajewski h.Janina

PostNapisane: 05.07.2010
przez jerzy
NARAJOWSKI v. NARAJEWSKI h. JANINA. W Małopolsce, z której przesiedlili się na Ruś Czerwoną. Rafał z synem Stanisławem otrzymali 1533 roku przywilej dla wsi Narajowa. Mikołaj, podstarosta lwowski, otrzymał 1537 r. wieś Piotrkowice; łowczy 1548 r., cześnik, został 1550 r. sędzią ziemskim lwowskim i miał syna Jana, żonatego z Anną Błędowską. Stanisław, podwojewodzy śniatyński 1550 r. Mikołaj, syn Jana, 1564 r.
Stanisław i Wojciech, synowie Stanisława, przeprowadzili 1580 r. dział dóbr Narajowa. Krzysztof, sędzia ziemski lwowski 1584 r. Jerzy v. Benedykt-Jerzy, dziedzic Rachinie, Drozdowicz i Leszna, stolnik halicki 1584 r., lwowski 1586 r., wojski lwowski 1588 roku, miał syna Sebastyana, dziedzica Strzałkowa. Wojciech, dziedzic Derszowa, brat Benedykta, stolnik halicki 1590 roku, miał synów: Andrzeja, Jana i Wojciecha. Mikołaj, miecznik 1592 r., następnie podsędek, a w 1633 r. sędzia ziemski lwowski, ożeniony z Katarzyną Dzieduszycką, pozostawił synów: Jerzego-Mikołaja, dziedzica Warasza, Konstantego i Mikołaja.
Józef, z podsędka sędzia ziemski lwowski 1613 r., żonaty z Elżbietą Sulima, pozostawił córkę Urszulę i syna Jerzego. Jan, wojski żydaczowski 1620 r. Samuel, stolnik przemyślski 1622 r., stolnik lwowski 1633 r. Jerzy i Rafał 1632 r. elektorowie z wojew. ruskiego. Po Mikołaju, stolniku lwowskim, córka Zofia Komorowska i syn Stefan, stolnik podolski 1658 r., sędzia ziemski lwowski 1661 r. Bieniasz, podstoli halicki 1698 roku (Conv. Vars. i Piotrk., Metr. Kor., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel, Sigil, Kancl).
Bonifacy, chorąży traktu kamienieckiego, podpisał elekcyę 1733 r. z wojew. brzesko-litewskiego. Mikołaj 1749 r. w ziemi przemyślskiej. Andrzej wylegitymowany w Galicyi 1782 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego