Strona 1 z 1

Narbut h.Zadora

PostNapisane: 05.07.2010
przez jerzy
NARBUT h. ZADORA. Podług heraldyków litewskich N.t wojewoda trocki 1413 r., stronnik Jagiełły przeciw Kiejstutowi i poseł od tego księcia do Polski z prośbą o rękę Jadwigi, zostawił dwóch synów, Aleksandra i Jana, z których Jan, chorąży litewski, dzielny wojownik przeciw Świdrygielle, z litewska nazywany Dawgialis (wielce potężny), z którego to imienia urosło nazwisko Dawgiałło v. Dowgiałło, miał synów: Marcina, Jana, Jerzego, Stanisława-Dawbara, Andruszkę, Hawryła i Kuroniosa; z tych braci, Andruszka, z litewska Narbut, jest protoplastą rodziny Narbutów, herbu Zadora, biorących przydomek Dowgiałło dla wspólności pochodzenia z tą rodziną. Lenard, syn Narbuta, miał trzech synów i cztery córki, z których Katarzyna była za Dowgierdem, a Dorota za Waszkiewiczem; z synów: 1) Wojciech, dziekan łucki, kanonik wileński 1548 r., pisarz królowej Bony, był też mierniczym Słonimskim 1549 r.; 2) Mikołaj, po którym z Szołkow-skiej syn Paweł miał synów, Jana i Aleksandra; 8) Jarosz z Zofii Lackiej pozostawił synów: Stanisława i Jana, sędziego grodzkiego wileńskiego 1628 r., poborcę wileńskiego 1618 r., pisarza ziemskiego trockiego 1629 r., elektora 1682 r. z wojew. trockiego, posła na sejmy, komisarza do mennicy 1631 r. Jan, podczaszy witebski, elektor 1669 r. z wojew. wileńskiego.
Bazyli, Jezuita, był takiej pobożności, że sejm 1733 r. zalecił staranie się u papieża o jego kanonizacyę. Kazimierz, strażnik, podstarosta i poseł wileński, podpisał elekcyę 1738 r. z wojew. wileńskiem.
Wincenty, syn Józefa, zasiadający w sądach gub. wileńskiej 1865 r. Michał, syn Michała, z synami: Józefem, Stanisławem, Franciszkiem, Kazi¬mierzem i Karolem wylegitymowani w Cesarstwie 1838 roku i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego