Strona 1 z 1

Naglak Henryk

PostNapisane: 15.12.2013
przez wanka
Naglak Henryk (1948-2010)

Henryk Naglak – artysta plastyk; malarz, grafik, rysownik, liternik, twórca związany z Gostyniem.
Urodził się 16.06.1948 r. w Piaskach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu; studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, był absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Pracował kolejno w: Powiatowym Zespole Urbanistycznym w Gostyniu, jako asystent projektanta; Zakładzie Malarstwa Artystycznego w Gostyniu, jako pracownik wykwalifikowany (1974- 1977); Zakładowym Domu Kultury „Hutnik”, jako instruktor plastyczny (1977-1983); Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, jako główny instruktor (1983-1998); Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach (2000-2003).
Był animatorem i uczestnikiem plenerów malarskich w różnych zakątkach Polski, laureatem konkursów i uczestnikiem wystaw krajowych i zagranicznych. Nagrodzony w 1996 roku nagrodą twórczą - Laurem Gostynia. Jego prace na trwałe znalazły się w zbiorach muzeum w Gostyniu, a także w kolekcjach prywatnych, również poza Polską. Część jego obrazów zdobi salę sesyjną ratusza.
Jako autor zainspirowany przyrodą często wykorzystywał w swej twórczości motyw drzewa, lub wyobrażenie lasu. W malarskiej działalności preferował naturalizm i wyciszenie kolorystyki. Nie odbijał w swych obrazach rzeczywistości w sposób „fotograficzny”, lecz przetwarzał ją, doprowadzając do powstania na płótnie klimatu, w którym sam chciał się znaleźć. Eksperci często zwracali uwagę na szczerość artystycznej wypowiedzi przebijającą z jego prac.
Nie rozdzielał malarstwa i rysunku, nie wartościował jednej techniki bardziej niż drugiej. Jako perfekcjonista, który opanował zarówno rysunek, jak i malarstwo zwykł mawiać, że maluje rysując, gdyż szkic, rysunek był dla niego podstawą jakiegokolwiek malarstwa. Uwielbia malarstwo holenderskie nie znosił abstrakcji geometrycznej i zielonego koloru...
Idąc z duchem czasu zaczął się specjalizować w przygotowywaniu reklam, posiadał szczególny talent do opracowywania krojów liter i pewną rękę do ich stawiania; to w połączeniu ze wspomnianą reklamą czyniło z Henryka Naglaka niedościgniony w Gostyniu autorytet w zakresie grafiki użytkowej.
Zajmował się także projektowaniem grafiki wydawniczej w publikacjach regionalnych, był również autorem opracowań wystrojów wnętrz. To on stworzył projekty gostyńskich pomników – Karola Marcinkowskiego w plantach i rozstrzelanych na rynku. Udzielał się w Gostyńskim Towarzystwie Kulturalnym, Leszczyńskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury, prowadził Klub Plastyka Amatora.
Posługiwał się odważną kreską, w latach 70 tych. był nawet autorem rysunków satyrycznych na łamach „Sztandaru Młodych”.
Potrafił doskonale odzwierciedlać obiekty architektoniczne. Studia na wydziale architektury pogłębiły w nim zmysł przestrzenny. To dzięki tej zdolności mogła powstać seria akwareli ukazujących główne budowle powiatu gostyńskiego. Akwarele te są współcześnie podstawą licznych wydawnictw promocyjnych i wzorem dla innych twórców. Podobne znaczenie posiadają stworzone przez niego rysunki wykonane piórkiem.
Przeszedł do historii naszego regionu jako człowiek skromny, niechwalący się swoim dorobkiem i osiągnięciami, przyjazny światu i ludziom. Zmarł 24.04.2010. W niektórych jego obrazach przewijał się motyw drogi – ciężkiej do przebycia, jednak wciągającej i dającej nadzieje na lepsze jutro; wierzymy, że zgodnie z tym motywem przebył swą drogę życiową i spogląda dziś na nas z krainy szczęśliwości. http://www.muzeum.gostyn.pl/