40478. Psarscy herbu Jastrzębiec drzewo

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Psarscy herbu Jastrzębiec drzewo

Postprzez megi56 » 01.03.2021

Drzewo linii wychodzącej z Pawłowic i późniejszej z Boczkowic - początki historii rodu Psarskich na podstawie Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu, Marka Minakowskiego i Wielądka. Tego ostatniego odręczne zapiski zamieszczam w osobnym poście pod tytułem Psarscy herbu Jastrzębiec i Pomian Grabia wg Wielądka. Po drzewie, poniżej drugi post, zawierający wyjaśnienia do tytułowego drzewa i wiele materiałów źródłowych. Gniazdem rodzinnym tego rodu były najpierw Pawłowice koło Sędziszowa - linia z Pawłowic, potem Psary i Krzepice - linia z Psar, potem Boczkowice i Bebelno linia z Boczkowic, wszystkie położone koło Włoszczowy w świętokrzyskiem.
1. Gniewomir z Pawłowic zmarły przed 1416 (od niego idą linie z Pawłowic, Psar)
1.1. Dobiesław Białozorzec z Pawłowic wzmiankowany 1416, 1420, 1426, 1428, pan na Pawłowicach
1.1.1. Gniewosz wzmiankowany w 1420 ojciec daje mu dziedziczne części Psar i Krzepic
1.1.2. Stanisław wzmiankowany w 1420 ojciec daje mu dziedziczne części Psar i Krzepic
1.2. Mikołaj Białozorzec z Pawłowic wzmiankowany 1428
1.3. Gniewosz z Psar i Krzepic wzmiankowany 1430, 1437 żona Dorota z Wierzchowiska
1.3.1. Andrzej Orzeł Psarski z Pawłowic wzmiankowany 1468, 1470-80 Andrzej Psarski herbu Jastrzębiec dziedzic Krzepic (DLb. 1 s. 20; 2 s. 99)
1.3.1.1. Jakub Orzeł Psarski z Pawłowic żona Elżbieta N., pan na Krzepicach i Starzynach
1.3.1.1.1. Mikołaj Psarski z Pawłowic żona Anna Chycka; 1498 Mikołaj był właścicielem części Chyczy (wzmianka na końcu), dziedzic Starzyn, zmarły Nakło
1.3.1.1.2. Tomasz Orlik Psarski z Pawłowic zmarły 1576, pan na Starzynach żona Anna Radwańska, zmarła jako wdowa Nakło
1.3.1.2. Mikołaj pan na Krzepicach
1.4. Stanisław z Psar i Krzepic wzmiankowany 1437, w 1447 żona Małgorzata z Rudna córka Jana - być może on był pierwszym dziedzicem Boczkowic po ojcu Gniewomirze, po nim odziedziczył je po jego śmierci Jan jego brat, który figuruje jako ich dziedzic w 1468 r. (Jan się tu urodził). Syn Stanisława Stanisław występuje na powrót w 1531 jako z Boczkowic i jeszcze w 1699 Boczkowice są w rękach jego potomków
1.4.1. Stanisław wzmiankowany, 1466 żona Troja córka Prandoty z Przyłęku, wzmiankowany 1468, dziedzic Pawłowic i Witowic oraz Boczkowic w 1531
1.4.1.1. Jan żona Elżbieta N.
1.4.1.1.1. Stanisław
1.4.1.1.2. Jan
1.4.1.1.3. Wojciech
1.4.2. Jan żona Jadwiga Lubowiecka opisany wraz z żoną poniżej - tekst o Gryfitach zmarły 1531 MK 46 na końcu dziedzic Pawłowic i Witowic
1.4.3. Gniewosz Psarski Antonina Dembińska, wszyscy trzej synowie Stanisława opisani w metryce koronnej 46 na końcu dziedziczą po Janie; 1524 Paweł Beski zeznaje przed sądem królewskim, że dał Gniewoszowi Psarskiemu dobra w Solczy w zamian za dobra Chyczy (czyżby już wtedy się przeprowadził w Małopolskie - notatka o tym na końcu - część rodziny - potomkowie Aleksandra - zamieszkali w pobliskich Przybysławicach w małopolskiem, co wynika z dalszej części drzewa. Kiedy i kto mieszkał w Solczy nie wiadomo.
1.4.3.1. Hieronim żona Barbara Czarnocka dziedzic Deszna w Jędrzejowskiem, zmarły w Krzcięcicach
1.4.3.1.1. Ambroży (Jarosz) żona Regina Wolska dziedzic Deszna i Ważlina w Jędrzejowskiem, zmarły w Ciernie
1.4.3.1.1.1. Piotr żona Jadwiga Osiecka
1.4.3.1.1.1.1. Michał dziedzic dóbr Komorniki powiat Włoszczowski, stolnik chełmski 1685, żona Katarzyna Chronowska
1.4.3.1.1.1.1.1. Aleksander, dziedzic dóbr Boczkowice Wielkie i Małe, sprzedał 1699 r. te dobra braciom: Antoniemu i Józefowi. Po ojcu stolnik chełmski wg Uruskiego.
lub/i:
Aleksander Psarski (ok. 1670-1744) komornik krakowski Lelów, syn Michała i Katarzyny Chronowskiej, dziedzic dóbr Chycza Wielka w powiecie włoszczowskim, obecnie gmina Radków od 1742 (Uruski); 1 żona NN. (ok. 1680-ok. 1720); dzieci: Michał, Józef, Anastazja, Ludwika, Katarzyna, Marianna, Stanisław, Tomasz, Mikołaj; 2 żona (ok. 1720) Maria Przerębska herbu Nowina (ok. 1700-1768), córka Stanisława i NN.; dzieci: Zofia (I), Zofia (II); 3 żona Anastazja Koczewska (ok. 1700-po 1740); dzieci: Zofia (III); 4 żona Katarzyna Przerębska herbu Nowina (ok. 1700-po 1740).
1.4.3.1.1.1.1.1.1. Michał (ok. 1720-1772), syn Aleksandra i NN., stolnik bracławski, dziedzic dóbr Chycza Wielka w powiecie włoszczowskim do śmierci; wprowadzony do tychże dóbr 1746 (Uruski); ż. NN. (ok. 1720-1744); dzieci: Bonawentura, Konstancja. W 1745 r. Michał żeni się po raz drugi z Magdaleną Dąbską córką Stanisława, dziedzica Oksy.
1.4.3.1.1.1.1.1.1.1. Bonawentura (ok. 1737-20.11.1810 Przybysławice), stolnik chełmski, podkomorzy nadworny, syn Michała i NN., szambelan królewski 1776; dziedzic dóbr Chycza (chyba, że jakiejś części równolegle z ojcem - w 1772 r. Chycza została sprzedana Duninowi Wąsowiczowi patrz notatka na końcu) i Przybysławice w powiecie miechowskim w Małopolsce 1775-1784 (Uruski); żona Salomea Grodzicka vel Grodzicka (ok. 1760-po 1790), córka Stanisława i Anny Starża-Morskiej herbu Topór; dzieci: Jan, Romuald, Józefa.
1780 Marcjanna Marianna Psarski Bonawentura Salomea Grodzicka Kraków WNMP (Mariacki)
1781 Wincenty Psarski Bonawentura Salomea Szreniawa
1782 Rozalia Psarska Bonawentura Salomea Szreniawa
1783 Katarzyna Psarska Bonawentura Salomea Szreniawa
1786 Ignacy Psarski Bonawentura Salomea Szreniawa
1788 Jan Psarski Bonawentura Salomea Szreniawa
1790 Kornelia Psarska Bonawentura Salomea Szreniawa
1792 Józefa Psarska Bonawentura Salomea Szreniawa
1.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Jan (ok. 1790-po 1821), syn Bonawentury i Salomei Grodzickiej, dziedzic dóbr Przybysławice w powiecie miechowskim w Małopolsce; żona (1817 Tczyca) Julianna Katerla herbu Poraj (1798-1865), córka Michała i Małgorzaty Tomickiej; ślub we wsi Tczyca w powiecie miechowskim, obecnie gmina Charsznica (MK Tczyca).
1.4.3.1.1.1.1.2. Antoni
1.4.3.1.1.1.1.3. Józef
1.4.3.1.1.1.2. Kazimierz drugi syn Piotra
1.5. Jan dziedzic Boczkowic 1468 (Uruski), od którego wywodzi się linia z Boczkowic. Wg Wieladka urodził się w Boczkowicach. Występował za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492), w 1492 ożeniony z Anną Majówną wsi Soborzyc koło Częstochowy dziedziczką. Co ciekawe w 1468 odbywały się w rodzinie Psarskich między Andrzejem i Stanisławem bratankami Jana jakieś działy rodzinne – może w ich wyniku Janowi dostały się Boczkowice.
1.5.1. Franciszek Psarski ok. 1529 syn Jana osiadły w Krakowskiem województwie. Synowie Jan i Stanisław i córka Marianna żona Wysockiego herbu Odrowąż.
1.5.1.1. Jan Psarski ok. 1561 syn Franciszka przeniósł się do Wielkopolski.
1.5.1.1.1. Wojciech Psarski ok. 1595 syn Jana. Pierwsza żona Anna Pągowska, córka Jana z Rokszyc – bezpotomni. Druga żona Elżbieta Łobodzka.
1.5.1.1.1.1. Wojciech Psarski (wg Uruskiego powyższy Wojciech miał syna Wojciecha)
1.5.1.1.1.1.1. Jan, syn Wojciecha, dziedzic Skomlina w łódzkiem, wniesionego w wianie przez pierwszą żonę Reginę, podwojewodzy wieluński 1630 r.i sieradzki, zmarły przed 1680, dwie żony:
Regina Szoffówna wdowa po Janie Lubowieckim, nie żyjącym przed 1648 r., kiedy to Adam Dadźbóg Baranowski zapisywał jej dług 1.000 zł (Kc. 129 k. 342) - jej przodek Piotr Szoff ze Skomlina, Morska – był kasztelanem wieluńskim między 23 I 1460-7 I 1461. Jej ojcem był Krzysztof Szoff dziedzic Skomlina matka Chotowska.
Anna Skórzewska zmarła przed 1667, ojciec Andrzej matka Jadwiga Chylińska, dziadek Wawrzyniec (Anna była ciotką żony Mikołaja Psarskiego zmarłego w 1666, Katarzyny. Jan Psarski był ojcem Mikołaja)
Jan pozostawił synów i córkę:
1.5.1.1.1.1.1.1. Adam, syn Jana, dziedzic Skórzewa, komornik ziemski wieluński 1670 r., żonaty z Anną Olewińską, zmarł przed 1715
z akt Wielunia: Rok 1662 15 Ja Adam Myszkowicz wikary wieluński ochrzciłem imieniem Anna córkę Zygmunta Rutkowskiego. Rodzice chrzestni Urodzony Adam Psarski zarządca kancelarii ziemi wieluńskiej i Anna Jaroszowska.
miał syna i córki:
1.5.1.1.1.1.1.1.1. Zygmunt ślub 1708 5 Zygmunt Psarski Barbara Łobodzka Strońsko generosus Miejscowość: Ptaszkowice
1.5.1.1.1.1.1.1.2. ur. 1679 Elżbieta Psarska Adam Anna Olewińska Sędziejowice Kozuby Nowe
1.5.1.1.1.1.1.1.3. ur. 1682 Marianna Psarska Adam Anna Olewińska Sędziejowice Kozuby Nowe (żona Sebastiana Żeromskiego)
1.5.1.1.1.1.1.1.4. Jan
1.5.1.1.1.1.1.1.5. Katarzyna
1.5.1.1.1.1.1.1.6. Jadwiga
1.5.1.1.1.1.1.1.7. Teresa
1.5.1.1.1.1.1.2. Franciszek elektor 1669 r. z województwa sieradzkiego, regent grodzki wieluński 1674 r.,
1.5.1.1.1.1.1.3. Krzysztof, elektor 1669 r. z województwa sieradzkiego, żona Elżbieta Rzeszowska
1.5.1.1.1,1.1.3.1. syn Franciszek, po którym z Eufrozyny Kamienieckiej córka
1.5.1.1.1.1.1.3.1.1. Rozalia, żona Jana Kiedrowskiego
1.5.1.1.1.1.1.4. Mikołaj - jest to Mikołaj będący protoplastą w poniżej zamieszczonym drzewie mąż Katarzyny Skórzewskiej córki Władysława (nr 1)
1.5.1.1.1.1.1.5. Władysław elektor 1669 r. z województwa sieradzkiego, miał dwie żony, Mariannę Ruszkowską i Małgorzatę Madalińską
ślub 1669 5 Władysław Psarski Małgorzata Madalińska Borszewice [Uwagi: Generosus, Świadkowie: GD Jan Ostrowski i Jan Kiedrzyński Miejscowość: Borszewice Data ślubu: 24.02.1669 r. ]
1.5.1.1.1.1.1.5a.1. z 1-ej żony Marianny pozostawił córkę Teresę za Aleksandrem Grochowalskim.
1.5.1.1.1.1.1.6. Justyna 1665 żona Jana Dobruchowskiego - ich dzieci rodziły się w Karśnicach par. Marzenin


Drzewo Psarskich herbu Jastrzębiec Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica vol. 6., opracowane przez Józefa Gabriela Szaniawskiego naczelnika archiwów w Kaliszu i AGAD w Warszawie, umieszczonego w tym drzewie, syna Agnieszki Psarskiej i Jana Kantego Szaniawskiego h. Junosza
https://drive.google.com/file/d/1AwJmeu ... sp=sharing
Zapiski na podstawie znalezionych danych dotyczących rodziny Psarskich herbu Jastrzębiec: powyższego drzewa, opracowania użytkownika Jaybeere kreatora Forum Genealogia Polaków, Tek Dworzaczka i Geneteki. Ujęta tu rodzina osiadła częściowo w Wielkopolsce, a wkrótce część jej przeniosła się do województwa Łódzkiego.

Linia Mikołaj, Aleksander
1. Mikołaj żona Katarzyna Skórzewska córka Władysława i Anny Zofii herbu Wierusz Kowalskiej, dziadkowie Andrzej i Jadwiga Chylińska, pradziadek Wawrzyniec - która z trzech żon Wawrzyńca była prababcią nie wiadomo. Bratem Katarzyny Skórzewskiej był Gabriel. Skórzewscy byli herbu Drogosław i pochodzili ze Skórzewa w Wielkopolsce. Mikołaj Psarski został zamordowany przez Pawła i Andrzeja Zarembków poddanych dziedzica Jana Kobierzyckiego we wsi Leziona w Wielkopolsce w 1666 r. – dzieci Stanisław, Dominik, Katarzyna, Helena, Jan, Aleksander Marek. Przodkowie, ojciec i rodzeństwo Mikołaja Psarskiego opisani są szczegółowo w pierwszym drzewie powyżej - początki Psarskich - osobne drzewo
1.1. Stanisław syn Mikołaja i Katarzyny Skórzewskiej – pewnie zmarł młodo
1.2. Dominik syn Mikołaja i Katarzyny Skórzewskiej – pewnie zmarł młodo
1.3. Katarzyna córka Mikołaja i Katarzyny Skórzewskiej; pierwszy mąż Krzysztof Osmólski 1685-1694, drugi mąż Siemiątkowski 1707;
Ostrzeszów 5.10.1685 ślub Generosus Krzysztof Osmólski z Generosa Katarzyna z Psar Psarska; żołnierz podwładny chorążego Franciszka Dunina podstolego bełskiego
1.4. Helena Psarska, córka Mikołaja i Katarzyny Skórzewskiej; od 1685 była żoną Marcina Głowackiego
1.5. Jan syn Mikołaja i Katarzyny Skórzewskiej; 1650-1700; żona Zofia Kamocka (jego linia jest przedstawiona osobno poniżej)
1.6. Aleksander Marek ok. 1697 syn Mikołaja i Katarzyny Skórzewskiej; w 1685 stacjonował z chorągwią Denhofowską w Ostrzeszowie; żona Marianna Zaborska - matka Anna z Kraszkowic ojciec Gabriel Zaborski, dziedziczka Marszałkowic i Kierzna; Aleksander w 1685 był dziedzicem dwóch części Rojowa, zmarł po 1695, dzieci Antoni, Teresa, Katarzyna, Franciszek, Mikołaj
1.6.1. ANTONI JAN Psarski (6.11.1684 Ostrzeszów-po 1720), syn Aleksandra i Marianny Zaborskiej; żona Marianna Borysławska (ok. 1690-po 1720). Dzieci Wojciech i Anna
1.6.1.1. WOJCIECH Psarski syn Antoniego i Marianny Borysławskiej
1.6.1.2. ANNA Psarska mąż Cieszewski córka Antoniego i Marianny Borysławskiej
1.6.2 TERESA Psarska (ok. 1690-po 1723), córka Aleksandra i Marianny Zaborskiej; mąż Łukasz Borysławski (ok. 1690-po 1723). Syn Jan Kanty.
1.6.2.1. Jan Kanty Borysławski syn Łukasza i Teresy ur. 1723 par. Sędziejowice Kozuby ostatni po lewej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=299594
1.6.3. KATARZYNA Psarska , ur. ok. 1690, córka. Aleksandra i Marianny Zaborskiej; mąż Kazimierz Witwicki
1.6.3.1. Wiktoria Witwicka ur. ok. 1720, mąż Antoni Masłowski herbu Samson stolnik Rzeczyca
1.6.4. FRANCISZEK Ksawery z Psar Psarski (1691-7 VIII 1772), syn Aleksandra i Marianny Zaborskiej, stolnik wieluński; dziedzic dóbr Cieszanowice, Poradzewo, Gawłowice, części wsi Biała (w 1743 fundator kościoła w Białej), Unikowo, Myślniew, Szklarka w 1745; zmarł Myślniów parafia Kobylagóra, pochowany 20 VIII 1772 Ostrzeszów, u Franciszkanów (MK Kobylagóra); 1 żona Teresa Sielnicka (ok. 1700-po 1740); dzieci: Władysław, Franciszek, Justyna, Teodora Eufrozyna, Agnieszka, Jadwiga, Fryderyk Jakub, Jan Kanty, Marianna, Sebastian, Wojciech; 2 żona NN. (ok. 1720-po 1760); syn: Andrzej.
1.6.4a.1. JADWIGA Psarska (ok. 1740-po 1808), córka Franciszka Ksawerego i 1 żony Teresy Sielnickiej; mąż (ślub 1767) Ludwik Bylina h. Belina (ok. 1740-1800), syn Macieja, stolnika wiskiego i Anny Madalińskiej h. Larysa, sędzia ostrzeszowski; dzieci: Tekla (ur. 1767), Hipolit (ok. 1770-1837), Bogumiła (1775 Doruchów-1838), Honorata (ok. 1779 Doruchów-1784), Marianna (1772 Doruchów-po 1812) – Bylinowie.
1.6.4a.2. FRACISZEK BORGIA syn Franciszka Ksawerego i 1 żony Teresy Sielnickiej, stolnikowicz wieluński, zmarły 1787 w Unikowie
1.6.4a.3. AGNIESZKA Teresa Psarska (ur. ok. 1730), córka Franciszka Ksawerego i 1 żony Teresy Sielnickiej, zakonnica.
1.6.4a.4. JAKUB Fryderyk (Fryderyk Jakub) z Psar Psarski (ok. 1730-15 XII 1805), syn Franciszka i Teresy Sielnickiej, podkomorzy wieluński, poseł na sejmy; stolnik wieluński 1760, miecznik 1769, pisarz ziemski 1770, sędzia ziemski wieluński i ostrzeszowski 1778, podkomorzy 1785, przywódca insurekcji kościuszkowskiej 1794 w powiecie wieluńskim; po upadku powstania kościuszkowskiego, aresztowany przez Prusaków i skazany na 10 lat więzienia z możliwością zamiany na 20.000 talarów grzywny; dziedzic dóbr Myślniów i Szklarka w pow. ostrzeszowskim, parafia Kobylagóra 1778 (dawniej w aktach: Kobylagóra); zmarł Wrocław, pochowany tamże, w kościele św. Maurycego (PSB; AGZ Kościan; MK Kobyla Góra); żona (ślub 1769) Ksawera Franciszka Bardzińska herbu Abdank (1753-12 X 1815), córka Wojciecha, chorążego łęczyckiego, dziedzica Popowa i NN.; ur. Popowo, zmarła Myślniów; dzieci: Konstancja, Wojciech, Jakub Filip, Marianna Urszula, Eleonora, Mikołaj, Józef, Franciszek Ludwik, Romuald.
1.6.4a.4.1. KONSTANCJA Psarska (ok. 1769-po 1800), córka Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; mąż (ślub ok. 22 V 1784 Kobyla Góra) Ksawery Franciszek (Franciszek Ksawery) Walewski herbu Pierzchała (ok. 1750-ok. 1805), syn Franciszka, kasztelanica d oje wodzi i Teodory Walewskiej herbu Pierzchała, chorąży sieradzki; dziedzic dóbr Wola Wiązowa; matka jego Teodora Walewska, była córką Kazimierza i Zofii Radolińskiej; dzieci: Feliks Józef Antoni Walewski (ur. ok. 1800).
1.6.4a.4.2. WOJCIECH Stefan Psarski (18 IV 1769-po 1814), syn Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej, miecznik wieluński, chrzest 23.04.1769 wieś Kuźnica par. Kobylagóra - Wojciech, urodzony 18.04.1769, syn PMD. Fryderyka Jakuba z Psar Psarskiego i Ksawery z Bardzińskich pisarzówny wieluńskiej – chrzestni Franciszek Ksawery Psarski stolnik wieluński z żoną Teresą Sielnicką; Wojciech – dziedzic dóbr Słupia, Jankowy, Donaborów w powiecie ostrzeszowskim; 1 żona (ślub ok. 1797) Anna Walewska herbu Pierzchała (ok. 1780-przed 1809), córka Stanisława i Konstancji Jordan herbu Trąby; 2 żona (ślub przed 1809) Tekla Nieznańska h. Topór (ok. 1780-1822), c. Józefa i Anny Zielińskiej h. Świnka; dzieci: Józef, Edmund, Teodor, Antonina.
1.6.4a.4.2.1. ANTONINA Psarska (1814-5 IX 1815), córka Wojciecha i Tekli Nieznańskiej; zmarła Słupia
1.6.4a.4.2.2. EDMUND Ignacy Ksawery Psarski (ur. 10 VI 1810), syn Wojciecha i Tekli Nieznańskiej; ur. Słupia
1.6.4a.4.2.3. JÓZEF Ignacy Antoni Psarski (27 III 1809-22 II 1861), syn Wojciecha i Tekli Nieznańskiej; ur. Słupia, zmarł Ostrów, paraliż (Nejm.; MK Słupia, Ostrów); żona (ślub 8 VII 1840 Kobyla Góra) Emilia Walentyna Konstancja Trzebińska herbu Ślepowron (13 II 1815-24 XII 1881), córka Wiktora i Michaliny Wyssogota-Zakrzewskiej herbu Wyskota; ur. Drzeczkowo, zmarła Poznań; dzieci: Tekla, Bolesław, Helena (I), Klementyna, Władysław, Helena (II), Witold.
1.6.4a.4.2.4. TEODOR Adolf Psarski (15 VI 1812-4 VII 1813), syn Wojciecha i Tekli Nieznańskiej; zmarł Donaborów
1.6.4a.4.3. MIKOŁAJ Psarski (ok. 1775-po 1795), syn Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; chrzest 9 VIII 1789 Myślniów (MK Kobyla Góra); według niektórych źródeł, ten Mikołaj był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, a po jej upadku, aresztowany i skazany na 8 lat więzienia.
1.6.4a.4.4. ROMUALD Błażej Psarski (ur. 3 II 1779), syn Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; ur. Szklarka, parafia w Kobylagóra, chrzest 17 II 1779 – chrzestni: Andrzej Wężyk, syn podstolego wieluńskiego i NN. Z Myszkowskich Suchecka, żona skarbnika ostrzeszowskiego (MK Kobylagóra).
1.6.4a.4.5. MARIANNA Urszula Psarska (ok. 1770-po 1800), córka Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej, z Kościelca; 1 mąż (1786) Jan Kolumna-Walewski herbu Pierzchała (ok. 1760-po 1786); 2 mąż Hieronim Ciemniewski (ok. 1760-po 1790), generał wojsk koronnych; 3 mąż (1814 Kobyla Góra) Wojciech Antoni Bogdański (ok. 1760-po 1800).
1.6.4a.4.6. JÓZEF Psarski (ok. 1770-po 1810), syn Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; żona (p. 1795) Konstancja Stępnicka (ok. 1770-po 1810); dzieci: Jakub.
1.6.4a.4.7. JAKUB Filip (Bruno) Psarski (ok. 1778-10 X 1825), syn Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej, sędzia; dziedzic dóbr Popowo koło Warty, które nabył od matki, współdziedzic dóbr Myślniów; zmarł Myślniow, suchoty, pochowany. 14 X 1825 (MK Kobylagóra); wg innych źródeł zm. 24 IX 1820 (Nejm.); żona (1809) Nepomucena Masłowska herbu Samson (ok. 1785-24 II 1823), córka Aleksandra, wojskiego ostrzeszowskiego i Bogumiły Nieniewskiej, dziedziczka Pągowa po matce; zmarła Słupia; dzieci: Nepomucena, Marceli, August, Julian, Wojciech, Fryderyk, Napoleon.
1.6.4a.4.8. Nepomucena Psarska herbu Jastrzębiec (ok. 1801-po 1822), córka Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej herbu Samson; żona (1821) Karola Kozłowskiego (ok. 1780-ok. 1821), kapitana pułku strzelców konnych; odznaczonego orderem Legii Honorowej.
1.6.4a.4.8.1. MARCELI Psarski (ok. 1801-ok. 1869), syn Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej, dziedzic dóbr Pągów Łągowy do 1830 [Nejm.]; żona (ok. 1830) Sabina Starzyńska (ok. 1810-po 1835), córka Sebastiana i Scholastyki Witwickiej; ślub Wartkowice 1828; dzieci: Alfonsa, Olimpia.
1.6.4a.4.8.2. AUGUST Psarski (ok. 1808-1833), syn Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej, podoficer wojsk polskich; zmarł bezpotomnie
1.6.4a.4.8.3. JULIAN Psarski (ok. 1804-19 III 1825), syn Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej; zmarł Popów
1.6.4a.4.8.4. WOJCIECH Psarski (ok. 1810-po 1831), syn. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej, porucznik wojsk polskich; służył w pułku strzelców konnych; zmarł bezpotomnie
1.6.4a.4.8.5. FRYDERYK Psarski (ok. 1810-ok. 1869), syn Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej; zmarł bezpotomnie
1.6.4a.4.8.6. NAPOLEON Psarski (ur. ok. 1800), syn Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej
1.6.4a.4.9. FRANCISZEK Ludwik (Borgiasz) z Psar Psarski (1778-1848), syn Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej, dziedzic Starej Kuźnicy w powiecie ostrzeszowskim; ur. Myślniów, parafia Kobylagóra, chrzest 12 X 1778 – chrzestni: Władysław Psarski z żoną Rozalią z Bartochowskich (MK Kobylagóra); 1 żona (ślub 24 IV 1804 Trzcinica) Marianna Józefa Salomea z Trzcinicy Trzcińska herbu Leliwa (20 XI 1780-8 IV 1846), córka Stefana i Anieli Jastrzębowskiej (Jastrzembowskiej); świadkowie na ślubie: Adam Czernik z Gizic i Ignacy Pracki (MK Trzcinica); dzieci: Ksawera, Aniela; 2 żona (30 IX 1847 Chlewo) Agata Antonina Lizak (ok. 1813-po 1847), córka Antoniego, dziedzica dóbr Dziebędowo i Ewy Fryderyki Graff; ur. Baby.
1.6.4a.4.9.1. KSAWERA Psarska (7 V 1806-16 IX 1806), córka Franciszka i Marianny Trzcińskiej; zmarła Słupia
1.6.4a.4.9.2. ANIELA Eufemia Psarska (ur. 1 X 1807), córka Franciszka i Marianny Trzcińskiej; ur. Kępno
1.6.4a.4.9.3. ELEONORA Psarska (ok. 1770-po 1800), córka Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; mąż Jan Leszczyński (ok. 1760-po 1800).
Eleonora Psarska (1780-1807) mąż Jan Kanty Leszczyński (1772-1853) dobra dziedziczne Leszczyńskich w Chodnowie w rawskim
ur. córki 3.05.1806 42 Hilaria Ksawera Józefa Angela Leszczyński Jan Eleonora Psarska Biała Rawska Chodnów [Uwagi: łacina, ojciec Magficus Pułkownik Podkomorzy wieluński, chrzest: 1806.03.10 ]
zgon 23.06.1807 69 Eleonora Leszczyńska [Inne nazwiska: Psarska ] Biała Rawska [Uwagi: domo Psarska żona Jana wiek 27 Magnificus miejscowość Chodnów]
zgony rodziców Jana Leszczyńskiego
zgon 1825 160 Józef Leszczyński Biała Rawska Chodnów [Uwagi: podczaszy rawski, sędzia sochaczewski i rawski, generał WP, kawaler orderu św. Stanisława, ojciec Jana l.46, Antoniego l.34, Tekli z Leszczyńskich Prackiej l.47, Franciszki z Leszczyńskich Prackiej l.33 wiek 78 Magnificus]
zgon 1812 174 Angela Leszczyńska [Inne nazwiska: Rychłowska ] Biała Rawska Chodnów [Uwagi: córka chorążego sieradzkiego, mąż Józef Leszczyński l.66 matka Jana Leszczyńskiego l.34 lub 36 radcy pow. Rawskiego właściciela wsi Sacin, Tekli z Leszczyńskich Prackiej l.24 i Franciszki Leszczyńskiej panny l.19 wiek 71 Magnificus ]
1.6.4a.5. JAN Kanty Psarski (ok. 1730-po 1827), syn Franciszka i 1 żony Teresy Sielnickiej, podwojewodzi sieradzki 1785; dziedzic dóbr Wielgie par. Rudlice (AGZ Kościan); żona Teodora (Honorata Teodora) Pstrokońska herbu Budzisz (ok. 1740-1809), córka Franciszka, chorążego piotrkowskiego i Maksymy Szembek herbu własnego
zgon 1827 31 Jan Kanty Psarski rodzice Franciszek Teresa Sielnicka Restarzew Korablew ostatni po lewej
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 511&y=2070
dzieci: Honorata, Tomasz, Teodor, Józef, Wojciech, Franciszka, Petronela, Urszula, Feliks.
1.6.4a.5.1. FELIKS Jan Kanty Psarski (ur. ok. 1770), syn Jana Kantego i Teodory (Honoraty Teodory) Pstrokońskiej.
1.6.4a.5.2. FRANCISZKA Psarska (ok. 1780-17 III 1840), córka Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej; mąż (ok. 1800) Damazy Zygler herbu Zagłoba (1759-12 VII 1832), syn Jana i Teodory Szaniawskiej, sędzia ziemski wieluński; posesor Ostrowa, dziedzic dóbr Kuśnie, które nabył w 1816; dzieci: Marianna, Tekla, Jan Nepomucen, Teofila, Prakseda, Anna, Antonina – Zyglerowie.
1.6.4a.5.3. HONORATA Psarska (ok. 1770-1831), córka Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej; mąż (ślub przed 1795) Jakub Madaliński herbu Larysa (1775-1833), syn Kajetana i Doroty Kiedrzyńskiej herbu Ostoja; dzieci: Pulcheria Anna (ur. 1795), Elżbieta (ur. ok. 1800), Ludwik Józef (ur. ok. 1803) – Madalińscy.
1.6.4a.5.4. JÓZEF Teodor Psarski (ok. 1773-22 IV 1848), syn Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej; stale zamieszkały we wsi Łubna w guberni warszawskiej; ur. Rossoczyca w guberni warszawskiej, zmarły Warszawa, lat 75; jego zięciem był Joachim Lipczyński, urzędnik pocztowy w Warszawie (MK Warszawa: Św. Jan); żona (p. 1809) Salomea Komorowska (ok. 1790-14 V 1832); zmarła Wielgie; dzieci: Stanisław, Honorata, Stefania, Jan Nepomucen, Tekla.
1.6.4a.5.5. PETRONELA Psarska (ok. 1786-9 X 1831), córka Jana Kantego i Teodory Honoraty Pstrokońskiej, z Wielgiego; zmarła Kościelec; mąż (po 1811 rozwiedzeni ) Hipolit Wawrzyniec Roman Węgierski herbu Wieniawa (ok.1781-po 1810), z Bałdrzychowa i Tążewa; dzieci: Pelagia, Aleksander – Węgierscy.
Indeks ślubu 1809 1 Hipolit Węgierski rodzice Stanisław, Marianna Trzcinska Petronela Psarska rodzice Jan, Teodora Pstrokońska Stolec
1.6.4a.5.6. TEODOR Józef Aleksander Psarski (ok. 1780-1848), syn Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej, ziemianin, dziedzic dóbr Wielgie w województwie kaliskim 1837; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.). Żona Katarzyna Jabłkowska.
Zgon 1848 100 Teodor Józef Psarski rodzice Jan Kanty Teodora Pstrokońska Stolec
1.6.4a.5.7. TOMASZ Psarski (ok. 1777-1826), syn Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej, dziedzic dóbr Rzechty żona Katarzyna Jabłkowska herbu Wczele (ok. 1780-13 XII 1855), córka Jana Kantego i Kunegundy Mączyńskiej; zmarła Warta; ślub Siedlątków 1805; bezpotomnie; dobra Rzechty należały wcześniej do rodziny Mączyńskich.
Zgon 1826 20 Tomasz Psarski rodzice Jan Kanty Teodora Drużbin [Uwagi: 49 lat, żona Katarzyna Jabłkowska ]
1.6.4a.5.8. URSZULA Psarska (ok. 1770-1776), córka Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej; zmarła. Jako dziecko.
1.6.4a.5.9. WOJCIECH Psarski (ur. ok. 1780-po 1825), syn Jana Kantego i Teodory Pstrokońskiej; żona (ślub ok. 1810) Klotylda Stokowska (ok. 1790-po 1825); dzieci: Maksyma, Józefa, Ignacy, Wiktoria, Leopold, Piotr.
1.6.4a.6. JUSTYNA Psarska (ok. 1732-5 IV 1812), córka Franciszka Ksawerego i. Teresy Sielnickiej; 1 mąż Wawrzyniec Kołdowski (ok. 1720-po 1750), syn Jana i Marianny Rowińskiej, cześnik wieluński (Nejm.); 2 mąż Ignacy Wyszławski (ok. 1720-po 1760).
Ślub 1751 1 Wawrzyniec Kołdowski Justyna Psarska Uników
zgon 1812 Justyna Wyszławska [Inne nazwiska: Psarska ] Sędziejowice
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 975&y=1183
1.6.4a.7. MARIANNA Psarska (ok. 1740-1764), córka Franciszka Ksawerego i Teresy Sielnickiej; mąż (ślub ok. 1760) Jan Nepomucen Kosma Damian Adam Olszowski vel Olszewski herbu Prus II (18 X 1733-24 I 1784), syn Stanisława i Zofii Trepka herbu Topór, dziedzic dóbr Olszowy w powiecie łęczyckim; ur. Baranowo; dzieci: Idzi (ur. ok. 1761), Maksymilian (ok. 1763-1814) – Olszowscy.
1.6.4a.7.1. Idzi Olszowski (1761-1831 Krzepczów) https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 422&y=1384
1.6.4a.7.2. Maksymilian Olszowski żona Magdalena Górecka ślub 1791 Ujazd; zgon 1813 par. Chorzęcin Wólka Krzykowska
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =1&x=0&y=0
1.6.4a.8. SEBASTIAN Psarski (ok. 1730-po 1761), syn Franciszka Ksawerego i Teresy Sielnickiej, komornik sieradzki 1761; ż. (1 II 1761 Słupia k/ Kępna) Teresa Niemojowska herbu Wieruszowa (ok. 1740-po 1761), córka Andrzeja, chorążego ostrzeszowskiego, dziedzica Słupi i Eufrozyny Podoskiej; świadek na ślubie: Andrzej Wierusz Niemojowski, skarbnik sieradzki (MK Słupia koło Kępna); dzieci: Salomea.
1.6.4a.8.1. SALOMEA (Teodora Salomea Józefa) Psarska (13 XI 1761-po 1783), córka Sebastiana i Teresy Niemojowskiej; mąż (p. 1783) Michał Walewski herbu Pierzchała (1754-1801), syn Aleksandra i Elżbiety Męcińskiej, szambelan JKM, dziedzic Wieuszowa (Nejm.); dzieci: Tekla Walewska (1783-1862).
1.6.4a.9. TEODORA Eufrozyna Psarska (ur. ok. 1730), córka Franciszka Ksawerego i Teresy Sielnickiej.
1.6.4a.10. WŁADYSŁAW Psarski ( 1726-1787), syn Franciszka Ksawerego i Teresy Sielnickiej, podstoli wieluński; miecznik wieluński 1774, podstoli 1785 (AGZ Kościan; MK Kobyla Góra); prawdopodobnie dziedzic wsi Wierzchlas w pow. wieluńskim; żona Rozalia Bartochowska (ok. 1740-po 1780); 1789 Antoni Psarski w imieniu swym i Rozalii z Bartochowskich, wdowy po zmarłym Władysławie Psarskim podstolim ostrzeszowskim, dziedziczki dożywotniej, matki swej, oraz innych sukcesorów po tymże Władysławie Psarskim, podstolim ostrzeszowskim pozostałych części w tejże wsi Biała współdziedziców, skarży Jadwigę z Załuskowskich Zarembinę.Dzieci Władysława: Marianna, Kunegunda, Franciszek, Salomea, Antoni, Anna, Hipolit, Józef, Agnieszka, Zofia.
1.6.4a.10.1. ZOFIA Psarska (ok. 1775-1 X 1777), córka Władysława i Rozalii Bartochowskiej; zmarła Kępno, jako dziecko.
1.6.4a.10.2. SALOMEA Psarska (ok. 1765-5 XI 1839), córka Władysława i Rozalii Bartochowskiej; zmarła Dąbrówka; mąż (ślub 20 II 1797 Ruda) Franciszek Kobylański (ok. 1755-1844), dziedzic dóbr Dąbrówka; wg innych źródeł zmarł 1857. Ślub pierwszy po lewej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... -JBQ?i=155
1.6.4a.10.3. MARIANNA Psarska (ok. 1760-po 1790), córka Władysława i Rozalii Bartochowskiej; mąż NN. Górecki (ok. 1760-po 1790).
1.6.4a.10.4. KUNEGUNDA Psarska (ok. 1760-1839), córka Władysława i Rozalii Bartochowskiej; mąż Jan Kanty Krąkowski herbu Trąby (ok. 1750-1814), syn Ignacego i Marianny Więckowskiej, nd oje wodzi ostrzeszowski 1786; ślub 1788 Ruda; dzieci: Prakseda, Albina, Antoni, Szymon Erazm (1781-1849), Julia – Krąkowscy. Ślub akt pierwszy po prawej par. Ruda 1788
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... -N14?i=144
1.6.4a.10.5. JÓZEF Psarski (ok. 1772-1831), syn Władysława i Rozalii Bartochowskiej, poseł na sejm Królestwa Polskiego z powiatu ostrzeszowskiego, ziemianin; dziedzic Krzeczowa, Chochlowa, Mokrego i folwarku Broników, oraz wsi Wierzchlas w powiecie wieluńskim; żona Tekla Wierzchleyska herbu Bersten (ok. 1783-3 VIII 1825), córka Józefa i Julianny Chmielewskiej; zmarła Wieluń; dzieci: Józefa, Ewaryst, Hipolit, Wiktor.
1.6.4a.10.5.1. Ewaryst Szymon Psarski syn Józefa i Tekli Wierzchleyskiej; ur. 1811 par. Mierzyce wieś Krzeczów
1.6.4a.10.5.2. Wiktor Walenty Julian Psarski syn Józefa i Tekli Wierzchleyskiej; ur. 1813 par. Wierzchlas
1.6.4a.10.6. HIPOLIT Ewaryst Psarski ( ur. 1777 Biała - 1829), syn Władysława i Rozalii Bartochowskiej, dziedzic Krzeczowa i Wierzchlasu, w Łódzkiem i Umiastów par. Borzęcin w Mazowieckiem żona (ślub przed 1800) Franciszka Jakutowicz vel Jakułowicz (ok. 1780-1812), córka Tomasza (Mateusza) i Agnieszki Sucheckiej; dzieci: August, Zofia, Izabela, Feliks, Anna.
chrzest 1832 50 Zofia Psarska Hipolit Franciszka Jakutowicz Żbików chrzest osoby dorosłej ur. w Warszawie 1810
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =451&y=753
drugi ślub 1813 19 Hipolit Psarski wdowiec Władysław, Rozalia Bartochowska Anna Figiełlo [Inne nazwiska: Figiełłówna] Antoni Zwoleń
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =1&x=0&y=0
śluby córek i syna:
1821 9 Franciszek Sawicki Adam, Katarzyna Rudnicka Izabela Psarska Hipolit, Franciszka Jakutowicz Borzęcin
1828 5 Ambroży Olszewski Antoni, Marianna Mierawska Mieranska Anna Psarska Hipolit, Franciszka Jakutowicz Borzęcin
1832 26 Jan Edward Stentzel Jan Gotelf, Józefa Magdalen Fuszer Zofia Psarska Hipolit, Franciszka Jakutowicz Żbików
1833 123 Feliks Psarski Hipolit, Franciszka Jakutowicz Julianna Czerwińska Marcin, Józefa Jeruzalska Warszawa św. Andrzej
1.6.4a.10.7. AGNIESZKA Psarska (ok. 1780-po 1817), córka Władysława i Rozalii Bartochowskiej; mąż (ślub przed 1805) Jan Kanty Szaniawski herbu Junosza ( 1764 Sokolniki-1835), adwokat, właściciel Gromadzic koło Wielunia 1805 (WSB); dzieci: Józef Gabriel (1805-1879), Jan Chryzostom (ur. 1815 Stolec, Gronów), Ludwik Bartłomiej (1815 Stolec, Gronów-1872 Radomsko), Teofil Kazimierz ( 1818 Stolec, Gronów-1908) – Szaniawscy.
1.6.4a.10.8. ANNA (Rozalia Anna Magdalena) Psarska (ok. 1781-po 1803), córka Władysława i Rozalii Bartochowskiej; mąż (ślub 1799 Biała) Józef Leon Jaksa-Bykowski herbu Gryf (ok. 1766-1837); dzieci: Koleta Salomea (ur. ok. 1798), Emilia Ksawera (ur. ok. 1803) – Bykowskie.
1781 urodzenie Rozalia Anna Magdalena Psarska rodzice Władysław Rosalia Bartochowska Ruda Kraszkowice pierwszy po prawej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... KC-JG3?i=3
1.6.4a.10.9. ANTONI Piotr Fabian Psarski (ok. 1766-1851), syn Władysława i Rozalii Bartochowskiej, dziedzic wsi Brzoza 1805, następnie Rędziny w Król. Polskim 1839 (MK Borek); majątek Rędziny nabył w 1811 od Jana Nepomucena Jeziorkowskiego za kwotę 50. 000 zł (akt nr 103 w kancelarii Józefa Leśniewskiego, Częstochowa 1809-1819), przed tym samym notariuszem w 1811 sprzedał majątek we wsi Brzoza na rzecz tegoż Jeziorkowskiego; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.); zmarł Rędziny (MK Rędziny); żona (ślub 1802 Rączyn) Łucja Czekulin (ok. 1775-1863), córka Alojzego i Aleksandry Nowak, ze wsi Kopydłów; panna w 1802, kiedy występuje jako świadek (MK Biała); zmarła Rędziny, lat 88; dzieci: Józefa, Konstancja, Anastazja.
1.6.4a.10.9.1. JÓZEFA Psarska (1808-po 1830), córka Antoniego i Łucji Czekulin; ur. Brzoza, parafia Biała (MK Biała); mąż (ślub 1830 Rędziny) Jan Tomasz Sylwester Piotrowski (1807-po 1830), syn Franciszka i Katarzyny Domańskiej; ur. w Łachowie, parafia Czarnca (MK Rędziny, Czarnca); dzieci: Antonina Piotrowska (ur. ok. 1830).
1.6.4a.10.9.2. KONSTANCJA Psarska (ok. 1819-po 1840), córka Antoniego i Łucji Czekulin; ur. Rędziny, parafia Mstów (MK Mstów); mąż (ślub 1840 Mstów) Stanisław Jan Adolf Szafraniec Bystrzanowski herbu Starykoń (ok. 1797-po 1840), syn Ignacego i Urszuli Dobińskiej, dzierżawca dóbr Siedlec, parafia Mstów; ur. Wola Malowana (MK Mstów); wdowiec, wcześniej. Żonaty z Lucyną Trepka herbu Topór; dzieci: Wanda, Kazimierz Antoni, Józefa Stefania, Stefan Wiktor – Bystrzanowscy.
1.6.4a.10.9.3. ANASTAZJA Psarska (ok. 1810-po 1840), córka Antoniego i Łucji Czekulin, dziedziczka dóbr Rędziny; mąż (ślub 1832 Rędziny par. Mstów) Antoni Tymoteusz Zieliński herbu Świnka (9 II 1792-26 I 1870), syn Hieronima i Teresy Ciemieniewskiej; zmarły Warszawa; dzieci: Gustaw, Eufemia, Lucjan, Izabela, Wanda – Zielińscy.
1.6.4a.10.10. FRANCISZEK Psarski (ok. 1760-1818), syn Władysława i Rozalii Bartochowskiej, dziedzic dóbr Biała; żona Wiktoria Marianna Fundament-Karśnicka herbu Jastrzębiec (ok. 1775-14 X 1844), córka Jana Gwalberta i Jadwigi Masłowskiej; zmarła Biała (MK Biała); dzieci: Balbina, Cecylia.
1.6.4a.10.10.1. BALBINA Rozalia Jadwiga Psarska (30 III 1801-1845), córka Franciszka i Wiktorii Marianny Karśnickiej; ur. Kraszkowice, parafia Biała (MK Biała); mąż (ślub 19 IV 1819 Biała) Filip Sulimierski (1797-1843), syn Jana Nepomucena i Marianny Cieleckiej, dziedzic dóbr Brzeski; rozwiedzeni; 2v. żonaty (ok. 1830) z Bibianą Barbarą Dzwonkowską; dzieci: Klotylda Sulimierska (ur. ok. 1820). 1841/1844 dobra ziemskie Biała część A. w Powiecie Ostrzeszowsko-Wieluńskim położone, były niepodzielną własnością, Cecylii z Psarskich Kaczkowskiej i Balbiny z Psarskich rozwiedzionej Sulimierskiej.
1.6.4a.10.10.2. CECYLIA (Marianna Wiktoria Cecylia) Psarska (1803-po 1843), córka Franciszka i Wiktorii Marianny Karśnickiej; ur. Biała koło Wielunia (MK Biała); mąż (ślub 20 IV 1819 Biała) Franciszek Kaczkowski herbu Świnka (2 IV 1788-5 VI 1860), syn Józefa i Bogumiły Chrzanowskiej, kapitan wojsk polskich, ziemianin; z Domiechowic w powiecie piotrkowskim, właściciel dóbr Bełchatów w powiecie sieradzkim, dziedzic dóbr Wronikowo; zmarły Piotrków Trybunalski; dzieci: Wacław Michał Kwiryn (ur. 1822), Wawrzyniec Józef Franciszek (ur. 1827), Kazimierz Leon Emanuel (21 II 1843-po 1870) – Kaczkowscy.
1.6.4a.11. WOJCIECH Stefan z Psar Psarski (ok. 1740-1809), syn Franciszka Ksawerego i Teresy Sielnickiej, miecznik wieluński; podwojewodzi sieradzki i regent ziemski wieluński 1769, miecznik wieluński 1784; dziedzic dóbr Ligota 1785, Rojów, Doruchów, Szklarka, Mielęcin, Kuźnica Stara, Zalesie, Bierzów i innych w pow. ostrzeszowskim 1788; założyciel linii na Rojowie i Szklarce (MK Kobylagóra, Ostrzeszów; AGZ Kościan); żona (ślub przed 1778) Marianna Walewska herbu Pierzchała (2 X 1750-15 I 1809), córka Konstantyna, kasztelanica spicymirskiego i Franciszki Siemińskiej; raz nazwana w aktach Magdaleną; zmarła Rojów; dzieci: Klemens, Elżbieta, Cecylia, Józefa, Franciszek.
1.6.4a.11.1. CECYLIA Bibianna Psarska (ur. 1782), córka Wojciecha i Marianny Walewskiej; ur. Szklarka w powiecie ostrzeszowskim.
1.6.4a.11.2. JÓZEFA Psarska (27 III 1786-18 IV 1800), córka Wojciecha i Marianny Walewskiej; ur. Szklarka, zmarła Rojów, powiat ostrzeszowski.
1.6.4a.11.3. FRANCISZEK Ludwik Psarski (ok. 1780-1850), syn Wojciecha i Marianny Walewskiej, prawdopodobnie dziedzic Kuźnicy Słupskiej w ostrzeszowskim; żona Agata Antonina Lizak (ok. 1800-po 1850); później żona (po 1850) Adama Sylwestera Otockiego, dziedzica Dziebędowa.
1.6.4a.11.4. ELŻBIETA Psarska (ok. 1778-7 III 1818), córka Wojciecha i Marianny Walewskiej, dziedziczka Unikowa; 1 mąż (ślub 25 V 1795 Grębanin, dwór) Adam Jan Ewangelista Kręski herbu Nadelwicz (1772-po 1795), syn Joachima i Justyny Magnuskiej; ur. Grębanin; 2 mąż ( ślub 8 II 1804) Teodor Otto Marcin Trąmpczyński herbu Topór (1774-po 1810), syn Antoniego i Bony Pstrokońskiej z Unikowa (MK Ostrzeszów).
1.6.4a.11.5. KLEMENS Feliks Psarski (ur.1778 Szklarka, chrzest 9.03.1779 Kobyla Góra-23 XII 1822 Rojów par. Ostrzeszów), syn Wojciecha i Marianny Walewskiej, dziedzic dóbr Rojów, Doruchowo, Szklarka, Mielęcin, Kuźnica Stara, Zalesie, Bierzów (Pierzów) i innych w powiecie ostrzeszowskim w 1819; ur. Szklarka, zmarły Rojów, pochowany 27 XII 1822 (MK Ostrzeszów); 1 żona (ślub 1808 Uników) Józefa Daleszyńska herbu Kotwicz (ok. 1779-14 V 1817 Rojów); zmarła Rojów; dzieci: Nikodem; 2 żona (ślub 28.01.1818 Olszyna, par. Ostrzeszów) Magdalena Walewska herbu Pierzchała (ok. 1798-13.02.1831 Rojów), córka Stefana Juliusza i Justyny Dziembowskiej herbu Pomian; później żona (ślub 14 II 1828 Rojów) Wacława Krąkowskiego; dzieci: Marcjanna, Justyna, Nikodem Józef Adolf.
1.6.4a.11.5.1. NIKODEM Józef Adolf z Psar Psarski (1802-po 1885), syn Klemensa i 1 żony Józefy Daleszyńskiej, dziedzic dóbr Stara Kuźnica 1828, Doruchów 1832; tytułowany hrabią w 1858 (MK Doruchów); w 1885 mieszkał w Marszałkach, poczta Bukownica, u Bolesława Bronikowskiego (Dziennik Poznański nr 165/85); żona (ślub 22 II 1829 Rojów par. Ostrzeszów) Emilia Kolumna-Walewska herbu Pierzchała (1801-po 1845), córka Stefana Juliusza i Justyny Dziembowskiej herbu Pomian; ur. Olszyna; dzieci: Józefa, Kajetan, Klementyna, Tadeusz, Wojciech, Stefan, Melania, Emil.
1.6.4a.11.5.2. MARCJANNA (Marianna) Psarska (ur. ok. 1820), córka Klemensa i 2 żony Magdaleny Walewskiej; ur. prawdopodobnie Rojów w powiecie ostrzeszowskim.
1.6.4a.11.5.3. JUSTYNA Stefania Magdalena Psarska (1818-26 VI 1856), córka Klemensa i 2 żony Magdaleny Walewskiej, dziedziczka po ojcu dóbr Rojów w powiecie ostrzeszowskim; zmarłą Rojów (MK Ostrzeszów); mąż (ślub 9 XI 1837 Rojów) Franciszek Piotr Ludwik Frezer zu Lubochin nd Schwetz herbu Alabanda (1798-10 I 1845), syn Macieja i Krystyny Skoraszewskiej herbu Abdank, pułkownik wojsk polskich, uczestnik powstania 1830/31, ziemianin; porucznik 1 pułku strzelców pieszych w armii Król. Polskiego, adiutant generała Piotra Szembeka, w powstaniu major 12 pułku piechoty liniowej, następnie pułkownik; właściciel dóbr Kierzno, następnie Rojów; zmarł Rojów, tyfus (Patelski, Pamiętnik; MK Ostrzeszów); świadkowie na ślubie: generał Szembek, Wężyk i Psarski (MK Baranów); pierwotnie żonaty z Katarzyną Jezierską (ok. 1798-22 V 1834); dzieci: Aleksandra Stefania (1841-6 IV 1899), za Bolesławem Wężykiem herbu Wąż, oraz Józefa (1843-1905) – Frezer.
1.6.4b.1. ANDRZEJ Psarski (ok. 1760-po 1810), syn Franciszka Ksawerego i 2 żony NN.; żona Marianna Modlińska (ok. 1760-po 1790); dzieci: Kajetan, Ludwik, Walenty Tymoteusz.
ślub 1819 9 Walenty Tymoteusz Psarski Andrzej, Marianna Modlińska Nepomucena Marianna Bratkowska Michał, Zofia Kraszkowska Dąbrowa nad Czarną [Uwagi: on 35 ona 22]
ślub 1824 15 Kajetan Psarski Andrzej, Marianna Modlińska Ludwika Psarska Kacper, Marianna Twardzicka Dąbrowa nad Czarną [Uwagi: on 39 ona 24]
1.6.5. MIKOŁAJ z Psar Psarski (ur. 1681 Ostrzeszów chrzestnymi byli Marcin Głowacki późniejszy mąż Heleny Psarskiej i Katarzyna z Psarskich później Osmólska/Siemiątkowska, siostry Aleksandra - Mikołaj zmarł ok. 1769), syn Aleksandra i Marianny Zaborskiej, łowczy bracławski; dziedzic dóbr Zielonczyn, Dzierlin i Wola Dzierlińska; założyciel linii na Dzierlinie i Woli Dzierlińskiej; żona Teresa Skrzyńska (ok. 1700-po 1730);
1772 Teresa Skrzyńska, wdowa po zmarłym Mikołaju Psarskim, ceduje dożywotnio spadek po zmarłym mężu Antoniemu Psarskiemu, wnukowi swemu, synowi zmarłego Tomasza Psarskiego dziedzica Zielonczyna w powiecie sieradzkim z Doroty Kiedrzyńskiej, pierwotnie żony zmarłego Wawrzyńca Grabińskiego, później żony zmarłego Tomasza Psarskiego, obecnie żony Kajetana Madalińskiego.
1.6.5.1. TOMASZ Psarski (ok. 1730-1807), syn Mikołaja i Teresy Skrzyńskiej, podczaszy nowogrodzki, od 1786 dziedzic dóbr Wola Dzierlińska; żona Dorota Kiedrzyńska (ok. 1740-ok. 1770), córka Andrzeja i Franciszki Jackowskiej (pierwotnie żona Wawrzyńca Grabińskiego);1769 Tomasz Psarski, syn zmarłego Mikołaja Psarskiego łowczego bracławskiego z Teresy Skrzyńskiej, z żoną Dorota Kiedrzyńska, córką zmarłego Andrzeja Kiedrzyńskiego z Franciszki Jackowskiej, wdową po zmarłym Wawrzyńcu Grabińskim, zobowiązanie dożywotnie; dzieci: Antoni
1.6.5.1.1. ANTONI Psarski (ok. 1770-po 1806), syn Tomasza i Doroty Kiedrzyńskiej, posesor Gawłowic (MK Zduńska Wola, MK Wierzchy); żona (ślub po 1799) Franciszka Stanisławska (ok. 1770-po 1806); dzieci: Tekla (I), Józef, Adam, Tekla (II).


Linia Mikołaj, Jan
1. Mikołaj żona Katarzyna Skórzewska córka Władysława i Anny Zofii herbu Wierusz Kowalskiej, dziadkowie Andrzej i Jadwiga Chylińska, pradziadek Wawrzyniec - która z trzech żon Wawrzyńca była prababcią nie wiadomo. Bratem Katarzyny Skórzewskiej był Gabriel. Skórzewscy byli herbu Drogosław i pochodzili ze Skórzewa w Wielkopolsce. Mikołaj Psarski został zamordowany przez Pawła i Andrzeja Zarembków poddanych dziedzica Jana Kobierzyckiego we wsi Leziona w Wielkopolsce w 1666 r. – dzieci Stanisław, Dominik, Katarzyna, Helena, Jan, Aleksander Marek. Przodkowie, ojciec i rodzeństwo Mikołaja Psarskiego opisani są szczegółowo w pierwszym drzewie powyżej - osobne drzewo początków Psarskich.
1.5. Jan 1650-1700 żona Zofia Kamocka (numeracja z drzewa powyżej). Kamoccy pochodzili ze swojej wsi dziedzicznej Kamocin par. Srocko w woj. piotrkowskim, osiedli w sieradzkiem. Ok. 1600 r. wyodrębniły się jeszcze dwie linie: ze wsi Kodrąb i ze wsi Oporów obie w łódzkiem.
Dwaj stolnicy sieradzcy, pewnie dziadek i ojciec Zofii:
Jerzy Kamocki z Kamocina h. Jelita * ca. 1574 † ca. 1626
Stanisław Kamocki z Kamocina h. Jelita * ca. 1598 † ca. 1643
Zofia urodziłaby się przed 1643, czyli Jan też byłby 10 lat starszy.
1.5.1. KATARZYNA Psarska (ur. ok. 1680), córka Jana i Zofia Kamockiej.
1.5.2. TERESA Psarska (ok. 1680-po 1720), córka Jana i Zofia Kamockiej; 1 mąż NN. Tłuszczewski (ok. 1670-po 1700); 2 mąż NN. Brzozowski (ok. 1670-po 1710); 3 mąż NN. Magnuski (ok. 1670-po 1720).
1.5.3. WOJCIECH Psarski (ok. 1680-po 1730), syn Jana i Zofia Kamockiej; dzieci: Teresa, Wojciech, Piotr, Ewa, Tomasz, Franciszek; 1 żona NN. Wągrocka (ok. 1700-po 1720); 2 żona Anna Zielińska (po 1730).
1.5.3a.1. Teresa Psarska córka Wojciecha i Wągrodzkiej? Mąż Dembowski
1.5.3a.2. Wojciech syn Wojciecha i Wągrodzkiej? Zmarły 1797. Żona Zatuskowska
1.5.3b.1. PIOTR Kajetan Psarski (ur. ok. 1730), syn Wojciecha i Anny Zielińskiej, kapitan wojsk koronnych
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=298949
akt zgonu Piotra Psarskiego, który zmarł 28 lutego 1808 r. na dworze w Mirosławicach, oddał ducha Bogu na gorączkę nerwową, były kapitan gwardii królewskiej, właściciel wsi Mirosławice, mężczyzna 78, pochowany w kościele ojców reformatorów w Lutomiersku 3 marca 1808 r. Łacina, ostatni akt po lewej; żona Dorota Husarzewska, córka Hieronima i Doroty Sztyfel, wnuczka Antoniego, vice brygadiera wojsk koronnych, prawnuczka Ignacego Husarzewskiego, miecznika stężyckiego 1780 r., podczaszego 1782 r., w końcu ostatniego stolnika stężyckiego 1786 r. Około 1777 r. był starostą mironickim
1.5.3b.1.1. WIKTOR Psarski (5.09.1776 Warszawa-1832 - dane ze ślubu córki),syn Piotra Kajetana i Doroty Husarzewskiej, major wojsk polskich; w 1820 w korpusie inwalidów; żona Anna Słucka (ok. 1780-po 1820) ślub 16 XI 1801 w par. Mikołajowiec we dworze Zalesie świadek Łukasz Słucki brat Anny Słuckiej i Franciszek Mączyński stolnik łęczycki
https://genealogia.okiem.pl/forum/downl ... hp?id=2076
rozwiedzeni 20 II 1820 Warszawa (MK Mikołajowiec; Warszawa ASC Cyr-kuł VII);
rozwód Wiktora Psarskiego z Anną 1820 akt 44 Warszawa
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2115&y=509
10.02.1820 w Warszawie w cyrkule VII wniosła o rozwód Anna ze Słuckich Psarska, utrzymująca się z własnego majątku, lat 30, zamieszkała przy ul. Niecała 614 F, z mężem Wiktorem Psarskim majorem korpusu inwalidów wojska polskiego. Ślub odbył się 16.11.1801 w parafii Mikołajowiec we dworze Zalesie. Rozwód na podstawie dekretu trybunału pierwszej instancji województwa mazowieckiego z 26.01.1820. Mąż również chce rozwodu. Dzieci: Jadwiga, Antoni. Drugi mąż Anny Franciszek Sierzputowski, córka Malwina 1846 ślub Józef Walicki Dywin Białoruś.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1049821
Przebieg służby wojskowej majora Wiktora Psarskiego
13.04.1794 korpus kadetów - podporucznik pułk V piechoty liniowej polskiej
21.11.1806 - kapitan pułk IV strzelców konnych
5.06.1812 - szef szwadronu XV pułku ułanów
26.05.1814 - korpus inwalidów
16.12.1816 - korpus inwalidów
przerwy w służbie Wiktora
1794-1806
27.11.1812-1814
Bitwy insurekcja kościuszkowska:
• Słonim 1-2.08.1794, dywizja Karola Sierakowskiego odniosła zwycięstwo nad Rosjanami w bitwie pod Słonimem
• pod Krupczycami 17.09.1794, klęska dywizji Karola Sierakowskiego w bitwie pod Krupczycami z korpusem generała Aleksandra Suworowa. Korpus rosyjski uzyskał wolną drogę na Brześć.
• Brześć Litewski (Terespol) 19.09.1794, generał rosyjski Aleksander Suworow rozbił korpus Karola Sierakowskiego w bitwie pod (Brześciem Litewskim)Terespolem. Wiktor ranny pod Brześciem Litewskim w lewą rękę i lewą nogę.
Bitwy napoleońskie:
• pod Walami?
• pod Kątami Wrocławskimi 14.05.1807, mała bitwa między oddziałami pruskimi a francusko - bawarsko - saskimi, zwycięska dla Prusaków, brali w niej udział Polacy
• Stralsund 31.05.1809 i Wolgast, za te dwie ostatnie odznaczony krzyżem złotym Virtuti Militari dnia 17.02.1808. Część z wojen napoleońskich, między Ferdinandem von Schill dowódcą Freikorps i napoleońskich sił w Stralsundzie. W zaciekłej bitwie ulicznej Freikorps zostali pokonani, a Schill zginął w akcji.
• Wolgast 2.11.1806 r. skapitulował tam oddział pruski, złożony głównie z taborów armii księcia Hohenlohe, a w 1807 r. krótko przebywał tam major von Schill (ten zabity w Stralsundzie). W kronice miasta Wolgast jest napisane, że wieczorem 30 maja 1809 r. przybył tam oficer i 30 polskich huzarów.
• Mir 10.07.1812, walka z Generałem Płatonowem wygrana dla Rosjan - duże straty francusko-polskie
• Borysów 21/22.11.1812 w tej ostatniej 27.11.1812 ranny w prawą rękę stracił 4 palce i wzięty do niewoli, gdzie pozostawał do 1814 r. Dywizja Dąbrowskiego w czasie przeprawy przez most zaatakowana przez przeważające siły Rosjan - duże straty polskie.
W 1831 r. Wiktor był szefem placówki wojskowej w Radomiu, która zajmowała się logistyką wojsk powstańczych.
https://genealogia.okiem.pl/forum/downl ... hp?id=2064
https://genealogia.okiem.pl/forum/downl ... hp?id=2065
Dzieci Wiktora i Anny:
1.5.3b.1.1.1. ur. 1802 Jadwiga Teresa Lucyna Psarska Wiktor Anna Słucka Drużbice Kącik Łódzkie
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... 3MQ-K?i=55
chrzestni Piotr Psarski kapitan wojsk koronnych ojciec Wiktora, świadkowie Tekla Słucka z Cieńskich i jej mąż Łukasz Słucki, Tekla ze Słuckich Kijeńska żona Ignacego Kijeńskiego - rodzeństwo Anny Słuckiej;
Jadwiga Teresa Lucyna Psarska 1802-
& Heliodor Strzemiński ca 1797
dzieci:
Modest Ignacy Franciszek Wiktor Strzemiński ?1830-
& Natalia Klotylda Schmidt ?1830-
z tego aktu ślubu nr 80 z 1828 par. św. Jan Radom wynika, że Wiktor i Anna mieszkali w Radomiu, Heliodor Strzemiński lat 31 Jadwiga Psarska lat 21
https://szukajwarchiwach.pl/58/156/0/1/ ... iGpBkpE-aQ
ślub syna Modesta ur. na Ukrainie w Łopatyńcach 1862 akt 194 Częstochowa św. Zygmunt rodzice nie żyją (ojciec był podchorążym)
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1039057
1.5.3b.1.1.2. ur. 1803 Maria we wsi Kącik par. Drużbice; Marianna Psarska ma nekrolog w Kurierze Warszawskim ca 1808-1883
& Marcin Kołakowski herbu Kościesza urzędnik Królestwa Polskiego (1834-1866), student Uniwersytetu Warszawskiego (1814) 1794-1870
dzieci:
Edward Wiktor Kołakowski herbu Kościesza 1829-1861
& Józefa Dominika Skrodzka ca 1833-1861/
Marianna Jadwiga Kołakowska herbu Kościesza 1832-1903
Maria Kołakowska h. Kościesza ca 1839-1906
Roman Narcyz Kołakowski herbu Kościesza 1841-
z tego aktu ślubu nr 104 córki wynika, że w 1828 r. Wiktor i Anna mieszkali w Radomiu par. św. Jan, Marcin Kołakowski lat 30, Marianna Psarska lat 20
urodzona we wsi Kącik par. Dzierskiej
https://szukajwarchiwach.pl/58/156/0/1/ ... UzjQISuB1Q
Marianna zmarła 27.10.1883, jej mąż 12.07.1870 pochowani na Powązkach, jej mąż był prawnikiem
zgon 1883 869 Maria Kołakowska Wiktor Anna Słucka Warszawa Wszystkich Świętych
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =1277&y=15
1.5.3b.1.1.2. ur. 15.12.1804 Kolumbin Sylwester Psarski Wiktoryn Anna Słucka Kazimierz Dwór Mirosławice [Uwagi: łacina, k.34, ojciec Generosus, chrzest: 1804.12.31]; ojcowie chrzestni i matki chrzestne Ignacy Dauksza właściciel miasta Prusinów, Karolina z domu Kossowska Mączyńska i jej mąż Stefan właściciel Lutomierska, wszyscy Magnifici i Generosi. Akt ostatni po prawe
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=298949
1.5.3b.1.1.3. ur. 25.12.1805 Aleksander Walerian Psarski Wiktoryn Anna Słucka Kazimierz Dwór Mirosławice [Uwagi: łacina, k.42v, ojciec Generosus, chrzest: 1805.12.25] chrzestni Generosa Zuzanna z domu Słucka Wachowicz, właścicielka królewskiej wsi Kopyść, Generosa Tekla z domu Słucka Kijeńska, Generosus Michał Antonowicz cesarski centurion, akt trzeci po prawej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=298949
1.5.3b.1.1.4. ur. 21.12.1806 Napoleon Wiktoryn Psarski Wiktoryn Anna Słucka Kazimierz Kazimierz [Uwagi: łacina, k.49v, ojciec Generosus Kapitan Wojsk Polskich, chrzest: 1806.12.27]; ojciec chrzestny Mikołaj Sulimierski z żoną Marianną Psarską (córką Tomasza), właścicielką wsi Krzewo w Wielkopolsce, Andrzej Śliwicki i panną Jadwigą Psarską, wszyscy Generosus akt urodzenia, czwarty od prawej, w mieście Kazimierz
zgon 24.07.1807 Napoleon Wiktoryn Psarski Wiktoryn Anna Słucka Kazimierz Dwór Mirosławice Łódzkie; 7 m-cy
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=298949
1.5.3b.1.1.5. ur. Antoni Psarski ur. 3.08.1809 Szczuczyn, zmarły 12.12.1873 Blida Algeria, żona Jeanne Eloise Petitfils (1814-1867) syn Wiktora i Anny Słuckiej, oficer wojsk polskich; wszedł w 1821 do korpusu kadetów kaliskich i 1831 został podporucznikiem w pułku strzelców konnych gwardii; [Urus.; Ks. Wojskowe]. Był kapitanem, brał udział w walkach powstania listopadowego, po upadku powstania wyjechał do Francji.
1.5.3b.1.1.4. 1. syn August Alfons Psarski (1850-1898)
https://www.geneanet.org/archives/regis ... w/327623/7
1.5.3b.1.1.4.2. córka Julia Psarska ur. 1852
1.5.3b.1.1.5. Ur. 28.08.1810 Hieronim Augustyn; chrzest 19.09.1810 Śmigiel, syn NG. Wiktoryna Psarskiego kapitana 4 pułku jazdy Księstwa Warszawskiego i Anny z Słuckich; chrzestni Generosus Józef Rzepecki posesor Poledowa i Generosa Marianna Stanisławska;
zgon syna 1811 22 Hieronim Psarski Wiktor Anna Słucka Sieradz Sieradz Łódzkie
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &x=285&y=0
dziecko 3 kwartały (ojciec Wiktor kapitan pułku IV jazdy polskiej) zgłaszał wuj u którego dziecko zostawiono Wincenty Rokossowski dystrybutor magazynu Sieradz
1.5.3b.1.1.6. Anastazja Julianna ur. 1811 Bonisławice parafia Gozdowo Wielkopolska; ma nekrolog w Kurierze Warszawskim 1817-1897 & Adam Stefan Mieszkowski herbu Odrowąż ma nekrolog w Kurierze Warszawskim 1808-1888; ślub 1832 akt 267 Adam Mieszkowski Anastazja Julianna Psarska Warszawa Święty Krzyż
Anastazja ma zgodę matki na ślub
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =957&y=979
Anastazja Odrowąż-Mieszkowska z Psarskich zmarła 28.08.1897; jej mąż zmarł 11.02.1888 był burmistrzem miasta Ostrołęki - pochowani w Warszawie na Powązkach
dzieci:
1.5.3b.1.1.6.1. Henryk Józef Mieszkowski herbu Odrowąż 1834-1884 & Celina Konrada Kamieńska 1850-1904
1.5.3b.1.1.6.2. Emilian Antoni Mieszkowski herbu Odrowąż 1866-
1.5.3b.1.1.6.3. Teofil Maksymilian Mieszkowski herbu Odrowąż ?1870-
1.5.3b.1.1.6.4. Wanda Pelagia Mieszkowska herbu Odrowąż ca 1873-
1.5.3b.1.1.6.5. Eugeniusz Jan Mieszkowski herbu Odrowąż ca 1875-1944
1.5.3b.1.1.6.6. Feliks Kwiryn Mieszkowski herbu Odrowąż 1836-
1.5.3b.1.1.6.7. Pelagia Zofia Mieszkowska herbu Odrowąż 1841-1912 & Walenty Gajewski 1825-
- Adam Teodor Mieszkowski herbu Odrowąż 1847-
1.5.3b.1.1.7. ur. 25.07.1812 213 Marcin Jakub Psarski Wiktor Anna Słucka Warszawa ASC Cyrkuł II
https://szukajwarchiwach.pl/72/184/0/-/ ... _tsoP5hZyQ
Wojciech Lizak kapitan adiutant majora pułku jazdy wojska polskiego zgłosił dziecko urodzone 25.07.1812 ul. Freta 280 z matki Anny ze Słuckich Psarskiej lat 24 i ojca Wiktora Psarskiego szefa szwadronu XV pułku jazdy lat 35, z pułkiem pod miastem stacjonującego
1.5.3b.1.1.8. ur.18.10. 1814 294 Wiktoria Łucja Psarska Wiktor Anna Słucka Warszawa ASC Cyrkuł II
https://szukajwarchiwach.pl/72/184/0/-/ ... R1MQRqGd5w
zgłaszał Wiktor Psarski podpułkownik korpusu weteranów ojciec lat 38 zamieszkały u. Freta 278 - dziecko urodziło się 18.10.1814; zgon
1815 5 Wiktoria Psarska Wiktor Anna Słucka Warszawa ASC Cyrkuł II
https://szukajwarchiwach.pl/72/184/0/-/ ... U-leCfppQw
pod aktem podpis Wiktora
1.5.4. EWA Psarska (ok. 1730-po 1760), córka Wojciecha i Anny Zielińskiej?; mąż Joachim Psarski herbu Jastrzębiec (ok. 1730-po 1760), syn Franciszka i Zofii Łąckiej, którzy to rodzice wzięli ślub 1717 4 Franciszek Psarski Zofia Łącka Pilczyca świętokrzyskie [Uwagi: Szlachta, Generosi Domini. On z Krasocina, ona panna z Nadola. Świadkowie: Aleksander Psarski stolnik chełmiński syn Michała (linia z Boczkowic) i G.D. Mikołaj Dobiecki ze Strzelec. Miejscowość: Krasocin, Nadole Data ślubu: 28.10.1717 r. od 1726 r. para zamieszkała we wsi Cieszanowice par. Mierzyn, której byli dziedzicami]
dzieci Ewy i Joachima: Teresa, Helena – Psarskie.
Ślub 1791 Franciszek Sariusz Kobielski z Teresą Psarską córką Joachima i Ewy z Psarskich par. Gidle drugi akt po lewej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410
Zgon Joachim Psarski 1797 lat 52 dawniej posesor Kotfina par. Gidle akt ostatni po lewej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410
Zgon Ewa z Psarskich Psarska 1806 Gidle zgłasza Helena z Psarskich Kobielska może córka
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410
1.5.4.1. TERESA Psarska (ur. ok. 1760), córka Joachima i Ewy Psarskiej.
1.5.4.2. HELENA Psarska (ur. ok. 1760), córka Joachima i Ewy Psarskiej.
1.5.5. Tomasz Psarski syn Wojciecha i Anny Zielińskiej? Żona Franciszka Rupniewska; akt zgonu żony Tomasza Psarskiego
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 1753&y=223
Parafia Charłupia Mała wieś Wólka 22 września 1825 r. Akt zgonu nr 68 19 września 1825 r. Zmarła Franciszka z domu Rupniewska Psarska dziedziczka w swoim dworze pod numerem 1, wdowa w wieku 90 lat; Jej śmierć została zgłoszona przez dworzan - kucharkę i lokaja.
1.5.5. 1. ANNA Psarska (ok. 1780-10 VII 1824), córka Tomasza i Franciszki Rupniewskiej; 1 mąż Ignacy Kęszycki z Zalesia herbu Nałęcz (ok. 1780-po 1810), syn Samuela i Anny Zadorskiej, dziedzic dóbr Zalesie; rozwiedzeni; dzieci: Walenty, Ignacy, Józef – Kęszyccy; 2 mąż Jan Korwin-Kossakowski herbu Ślepowron (ok. 1780-po 1810), porucznik gwardii francuskiej.
1.5.5.2. CYPRIAN Psarski (ok. 1780-25 XI 1816), syn Tomasza i Franciszki Rupniewskiej, dziedzic dóbr Wola Dzierlińska; zmarł bezpotomnie.
1.5.5.3. MARIANNA Psarska (ok. 1780-13 VII 1819), córka Tomasza i Franciszki Rupniewskiej, dziedziczka Woli Dzierlińskiej; mąż Mikołaj Sulimierski z Zalesia (ok. 1770-po 1800), syn Michała i Jadwigi Jaroszewskiej.
1.5.6. FRANCISZEK BOGUSŁAW ur. 1740, syn Wojciecha i Anny Zalewskiej, rektor szkoły zakonu pijarów w Łukowie w 1786 województwo lubelskie, ze spisu ludności miasta Wielunia w 1791 Kolegium Ojców Pijarów Ksiądz Bogusław Psarski Rektor lat 51
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Odp: Psarscy herbu Jastrzębiec drzewo

Postprzez megi56 » 27.03.2021

Psarscy herbu Jastrzębiec pochodzą na pewno z Psar leżących w parafii Dzierzgów - obok w tym samym powiecie leżą Boczkowice w parafii Konieczno, w których byli dziedzicami
źródło Wikipedia
Psary, województwo świętokrzyskie powiat Włoszczowa gmina Secemin(południowo-centralna Polska)

Krzepice i historia Psarskich ze Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu:

Krzepice wieś w powiecie włoszczowskim, gminie Secemin, parafii Dzierzgów. 1416 Dobiesław z Pawłowic [par. Sędziszów] zobowiązuje się zapłacić 60 grzywien Dobiesławowi z Turzyna pod rygorem wwiązania go do całej dziedziny Krzepic (ZK 312 s. 103); 1420 Dobek z Pawłowic zastawia za 300 grzywien półgroszy swoim synom Gniewoszowi i Stanisławowi części dziedziczne w Psarach i Krzepicach (ZK 7 s. 95); 1426 Dobiesław syn zmarłego Gniewosza z Pawłowic sprzedaje za 30 grzywien swemu bratu Mikołajowi część dziedziny w Krzepicach (ZK 378 s. 89); 1428 Mikołaj i Dobiesław synowie Gniewomira z Pawłowic sprzedają za 300 grzywien półgroszy Gniewoszowi dziedzicowi z Psar części ich dziedzin w Psarach i Krzepicach (ZK 312 s. 349); 1430 Gniewosz z Psar zastawia na rok za 60 grzywien Kazimierzowi z Wojsławic dziedzinę Krzepice i łan roli czyli źreb zwany Śmichowski w Psarach (ZK 312 s. 408); 1437 tenże zapisuje żonie Dorocie córce Mściwoja z Wierzchowiska 60 grzywien posagu i 140 grzywien wiana na połowie dóbr dziedziny w Psarach i Krzepicach (ZK 313 s. 41); bracia rodzeni Gniewosz i Stanisław dziedzice z Psar zastawiają na rok za 40 grzywien Marciszowi z Brzostków [powiat lelowski] dziedzinę Krzepice (ZK 313 s. 78); 1447 Stanisław z Psar zapisuje żonie Małgorzacie 100 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w Psarach i Krzepicach (ZK 313 s. 349); 1466 Stanisław z Psar zapisuje żonie Troji córce Prandoty z Przyłęku 60 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr w Psarach, Krzepicach i Woli (ZK 17 s. 392); 1468 z podziału dóbr między Andrzejem Orłem z Psar i jego bratem stryjecznym Stanisławem z Psar Andrzejowi Psarskiemu przypada cała część w Psarach przy Daleszcu, którą ma obecnie, tenże Daleszec, wg znaków granicznych między Psarami a Krzepicami i pole Stojszyńskie. Obaj mają używać wspólnie potoku zwanego Wojsławski. Stanisław dał Andrzejowi satysfakcję za głowę brata Wawrzyńca. Matka Stanisława Małgorzata i żona Troja zrzekają się praw do części Andrzeja (ZK 260 s. 222-3); Andrzej Psarski z Krzepic, odstępując od swego powiatu lelowskiego, sprzedaje za 200 grzywien Piotrowi z Rożnicy część dziedziny w Krzepicach (ZK 260 s. 256-7); 1470-80 Andrzej Psarski h. Jastrzębiec dz. Krzepic (DLb. 1 s. 20; 2 s. 99); 1483 Jan z Krzepic i jego żona Dorota (ZK 316 s. 59); 1485 Jan Psarski z Krzepic zastawia na rok za 4 floreny węgierskie Jakubowi z Przyłęku łan roli w Krzepicach, na którym siedzi kmieć Piotr Gąska (GK 22 s. 111-2); 1498 bracia Mikołaj i Jakub z Krzepic sprzedają za 300 florenów Piotrowi Szafrańcowi z Pieskowej Skały staroście rad. wieś Krzepice (GK 27 s. 183); ww. bracia nie podzieleni dziedzice Krzepic darowują temuż Piotrowi dwór z rolami folwarcznymi we wsi Krzepice (ZK 153 s. 194); Mikołaj Psarski z Krzepic zapisuje żonie Annie córce Andrzeja Chyckiego [z Chyczy] 40 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w Krzepicach; taż Anna rezygnuje na rzecz ojca Andrzeja z Chyczy ze wszystkich swych dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 316 s. 194); Andrzej z Chyczy zastawia za 10 florenów Mikołajowi Psarskiemu z Krzepic 1/2 łanu w Chyczy Małej, na którym siedzi kmieć Trojan (ZK 316 s. 195); 1499 bracia Mikołaj i Jakub Psarscy dziedzice Krzepic (ZK 153 s. 206); 1502 Anna żona Mikołaja Psarskiego za zgodą swego brata rodzonego Piotra Chyckiego [z Chyczy] rezygnuje na rzecz Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały kasztelana wiślickiego z oprawy posagowej na Krzepicach, opisanej jej przez męża (Mp. 5 T 117); 1505 Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały dziedzic Krzepic w powiecie lelowskim (DP 2); 1508 z podziału dóbr po zmarłym Piotrze Szafrańcu z Pieskowej Skały jego dzieciom przypadają wsie: Krzepice i Psary [w ziemi krakowskiej] (MS 4, 457). Ok. 1524 Gniewosz Psarski, zapewne syn Mikołaja zamienił swoje części w obu Chyczach z Pawłem Beskidzkim herbu Prawdzic na dobra ziemskie w Solczy.

Tak opisane jest pochodzenie Psarskich i Pawłowskich herbu Jastrzębiec w tutejszym portalu
Protoplaści Psarskich i Pawłowskich lub Pawłowickich h. Jastrzębiec
1. Dobiesław z Psar i Pawłowic k. Sędzieszowa, zm. przed 1384 + Hanka [Czwojdrak B. Jastrzębce ..., SHGW Mał.]
1.1. Gniewomir z Pawłowic, zm. ok. 1394, 1387 kupił ziemię w: Boryszowice [SHGW. Mał]
1.2. Dobiesław z Pawłowic, zm. po 1420, własność w: Krzepice, Psary +(1) ?? z Iwanowic, ojciec: Ninogniew z Lścina, Jasiony i Iwanowic +(2) Agnieszka z Niezwojowic, ojciec: Jan
1.2.1. Gniewosz, zmarły przed 1426, 1417 sprzedaje z rodzeństwem własność w: Klęczany, Kobylanka Górna i Dolna, 1420 sprzedaje z rodzeństwem cześci w: Iwanowice + Małgorzata
1.2.1.1. Dziersław z Pawłowic, zmarły 1435, pleban: Krzcięcice [SHGW Mał.]
1.2.1.2. Dobiesław "Białozorzec" z Pawłowic, 1417 kupuje część w: Boleścice koło Jędrzejowa [SHGW Mał.]
1.2.1.2.1. Gniewosz z Pawłowic ==> PAWŁOWSCY? PAWŁOWICCY?
1.2.1.3. Mikołaj z Pawłowic, zmarły przed 1441
1.2.2. Stanisław z Pawłowic ==> PAWŁOWSCY? PAWŁOWICCY?
1.2.2.1. Gniewosz z Psar +(1437) Dorota z Wierzchowisk
1.2.2.1.1. Andrzej Psarski ==> PSARSCY
1.2.2.2. Stanisław z Psar +(1447) Małgorzata (nie jest tu wymieniony jego brat Jan, od którego szła linia boczkowicka Psarskich)
1.2.2.2.1. Stanisław Psarski +(ok. 1466) Troja z Przełęku ==> PSARSCY
1.2.3. Katarzyna +(przed 1417) Dziersław Łopaciński z Łopatna

Występowanie w rodzinie Psarskich jeszcze jednej pani Skórzewskiej doprowadziło mnie do zaskakującego odkrycia - ustaliłam dzięki temu wcześniejszą historię linii Psarskich, której drzewo jest na początku pierwszego postu, najpierw na podstawie badanego herbarza Uruskiego. Potem zajrzałam do Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i odkryłam początki Psarskich.
Załączyłam na początku pierwszego postu drzewo linii Psarskich z Pawłowic i z Boczkowic, ponieważ te linie jak się okazało mają związek z występującym pod nim drzewem Mikołaja. W okolicy najpierw Sędziszowa w Pawłowicach - linia z Pawłowic, później Włoszczowej w Psarach i Krzepicach - linia z Psar i w pobliskich Boczkowicach oraz w Bebelnie - linia z Boczkowic były początki tego rodu. Dla mnie to odkrycie, ale u M. Minakowskiego występują częściowo takie powiązania, tylko nie zebrane w całość.

Wyjaśniam nowo ustalone koligacje.

Żony Mikołaja i Jana Psarskich - panie Skórzewskie:
Rodzina Skórzewskich - polska rodzina arystokratyczna osiadła głównie w Wielkopolsce wywodząca się ze Skórzewa pod Poznaniem, pieczętująca się herbem Drogosław, stąd pochodziły Anna żona Jana Psarskiego i Katarzyna żona Mikołaja Psarskiego. Ojcem Katarzyny był Władysław Skórzewski, bratem Gabriel. Anna była jedno pokolenie starsza - była córką Andrzeja, siostrą Władysława. Ich przyszli mężowie przybyli z świętokrzyskiego i w Łódzkiem lub w Wielkopolsce poślubili je. Mikołaj był synem Jana. Anna była ciotką Katarzyny.

Trzy pokolenia Skórzewskich, z których wynika pokrewieństwo między żoną Jana i Mikołaja Psarskich:

1. Wawrzyniec I żona Anna Przybińska II Anna Buszewska i III Katarzyna Przyborowska

2. Potomstwo jego syna Andrzeja żona Jadwiga Chylińska :
- Jan x Zofia Kowalska
- Anna x Jan Psarski

3. Potomstwo Władysława syna Andrzeja +1673 x Anna Zofia herbu Wierusz Kowalska
- Walenty x B. Rożnowska
- Zofia
- Katarzyna x Mikołaj Psarski + zabity w 1666 we wsi Leziona
- Marianna x J. Dembski
- Anna x J. Garczyński
- Jadwiga x Z. Wiewiórkowski
- Gabryel x ca 1674 Łucja Marianna Koszutska wdowa po Jerzym Neczu
Gabryel właściciel Wargowa,1686 poborca podatków? powiatu gnieźnieńskiego, kcyńskiego i nakielskiego obrany na sejmiku średzkim

Drzewo Skórzewskich kończące się na Wawrzyńcu i jego braciach po prawej
https://drive.google.com/file/d/1LIAoG0 ... sp=sharing

Teki Dworzaczka o Skórzewskich od najmłodszego pokolenia

10201 (Nr. 60) 1673 Konin
Generosus Gabriel Skórzewski, syn zmarłego Władysława i Anny Zofii Wierusz Kowalskiej i Helena z Pigłowic Maniecka, córka zmarłego Mikołaja z Marianny Kamieniewskiej małżonkowie ślubują dożywotnio (f. 502v)

Grodzkie i ziemskie > Konin
10181 (Nr. 60) 1672
Gnosus Gabryel Skórzewski, syn zmarłego Władysława z I i Franciszek Oremus Gaszyński, zmarłego Józefa syn w imieniu swoim i żony Anny z Skórzewa Skórzewskiej, z II kontraktują 1-roczną dzierżawę folwarku wsi Wielgopole i wsi Gogolina powiat koniński za 3. 000 złp. (f. 440v) Gabriel Skórzewski dla dzieci urodzonych z pierwszej żony zmarłej Jadwigi Próchnickiej, i drugiej Heleny z Pigłowic Manieckiej mianuje opiekunów: Gnosus Władysława Wierusz Kowalskiego, wuja swego rodzonego, Franciszka Oremusa Gaszyńskiego, wuja 1-ej swej żony (f. 441v)
Gabriel miał 3 żony Łucja Marianna Koszutska, Helena Maniecka i Jadwiga Próchnicka.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek
3186 (Nr. 996) 1616
Nobilis Andrzej Skórzewski, zmarłego Wawrzyńca syn, zapłacił dług 300 złp. Nobilis Hieronimowi Gizielskiemu i Reginie Rudnickiej małżonkom (f. 153v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1
4358 (Nr. 1410) 1617
Andrzej Skórzewski, syn zmarłego Wawrzyńca, Jadwidze Chylińskiej, córce Mikołaja, żonie przyszłej zapisuje pos. 2.500 złp. (f. 460)

1227 (Nr. 173) 1648
Andrzej Skórzewski rotmistrz z legionu Karola Grudzińskiego starosta rogoziński, oraz Stanisław Kosicki, Jan Chwalikowski, Tom. Skwarski, Jan Urbanowski, Walerjan Gnatowski, Jan Zapędowski i Jan Nakwalski towarzysze w im. swoim i całej chorągwi manifest. (f. 735) iż są gotowi iść, lecz im poborca a raczej żona jego odmawiają należnych pieniędzy (f. 736)

611 (Nr. 970) 1600
Nobilis Wawrzyniec Skórzewski dla dzieci zrodzonych z I-ej żony zmarłej Anny Przybińskiej II-ej zmarłej Anny Buszewskiej i III-ej żyjącej Katarzyny Przyborowskiej i mianował opiekunami żonę i ks. Jakuba Brzezińskiego biskupa eneńskiego, sufragana poznańskiego, opata przemęckiego, Wincentego, Mikołaja i Hieronima Kobelnickich, Jakuba Buszewskiego Jana Włostowskiego i Aleksandra Przyborowskiego (f. 775v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2
9136 (Nr. 938) 1582
Wawrzyniec Skórzewski Jakubowi Buszewskiemu daje zobowiązanie dopełnienia kontraktu małżeńskiego z Anną Buszewską, córką zmarlego Wincentego, a Jakuba siostrą, w ciągu 12 tygodni. (f. 103v)

4097 (Nr. 959) 1593
Wawrzyniec Skórzewski, syn zmarłego Jana, winien bratu rodzonemu Bożęcie Skórzewskiemu 800 zł. (f. 1185)
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek

15286 (Nr. 1402) 1598
Wawrzyniec Skórzewski na c. dz. dz. sw. we wsi Skórzewo Małe w pow. pozn. 500 złp. jako wiano daje żonie swojej Katarzynie Przyborowskiej (f. 845)

1098 (Nr. 952) 1589
Anna Buszewska, córka zmarłego Wincentego Buszewskiego, żona Wawrzyńca Skórzewskiego w towarzystwie Stefana i Jakóba Buszewskich braci swych rodzonych, kwituje Stefana, Jana i Barbarę Buszewskich, dzieci zmarłego Jana Buszewskiego z 267 złp. długu, zeznaje przez zmarłego Jana Buszewskiego brata jej rodzonego zapis (f. 597v)

4698 (Nr. 954) 1590
Anna Buszewska, córka zmarłego Wincentego Buszewskiego, żona Wawrzyńca Skórzewskiego, w towarzystwie Wojciecha Lipnickiego i Jana Białęskiego przyjaciół z linji ojczystej aprobuje dzierżawę części wsi Skórzewko Małe powiecie poznańskim przez zezn. na rzecz Andrzeja Urbanowskiego i Barbarę Rybieńską małż. (f. 234)

Skórzewscy poprzez Próchnickich (pierwsza żona Gabriela Jadwiga Próchnicka) byli skoligaceni z Gaszyńskimi - występujący powyżej Franciszek Oremus Gaszyński był wujem dzieci Gabriela Skórzewskiego. Franciszek Oremus Gaszyński, syn zmarłego Józefa miał żonę Annę z Skórzewa Skórzewską.
W opisie historii Gaszyna w wieluńskiem:
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1323 r. Nazwa wsi pochodzi od rycerza o imieniu Gasz. To właśnie ród Gaszyńskich był w I poł. XVI w. inicjatorem budowy drewnianego kościoła. Ciekawym zabytkiem ruchomym jest blacha trumienna Jakuba Gaszyńskiego datowana na 1672 r., z czteropolową tarczą, zawierającą jego inicjały (I.G.Z.G.) i cztery herby. Ten charakterystyczny dla kultury sarmackiej zabytek, umieszczony na trumnie przeleżał trzy stulecia w ziemi koło kościoła.

O Janie Psarskim i jego żonie Jadwidze Lubowieckiej - syn Stanisława i Małgorzaty
Ród Gryfów (Gryfitów) rycerscy potomkowie książąt pomorskich. Studium historyczno-prawne. Uniwersytet Wrocławski autor Tomasz Kruszewski.
1494 r. Jan Dębicki, dziedzic Klimontowa zastawił za 200 florenów węgierskich Jadwidze, żonie Jana Psarskiego z Pawłowic, córce Andrzeja z Lubowca z rodu Kuczabów (ziemia dobrzyńska), podżupka bocheńskiego wieś Klimontów w powiece ksiąskim. W 1495r. Jan Dębicki zastawił tejże Jadwidze za 200 florenów węgierskich i 60 florenów polskich wieś Klimontów. 1495 r. Anna, dziedziczka Klimontowa, wdowa po Mikołaju Dębickim wyraziła zgodę na przejęcie przez Jana Psarskiego zapisu 260 florenów, dokonanego przez jej syna Jana na rzecz Jadwigi, żony Jana Psarskiego na dobrach po ojcu i matce w Klimontowie i złożyła rezygnację z praw do tych dóbr. 1496 r. Jan Dębicki dopisał Jadwidze, żonie Jana Psarskiego 60 florenów do sumy 200 florenów węgierskich i 60 florenów polskich zapisanych jej na wsi Klimontów, którą teraz będzie trzymać – w sumie 200 florenów węgierskich i120 florenów polskich.

Ze strony gminy Włoszczowa o Boczkowicach
Pierwszym znanym z nazwiska posesorem Boczkowic był Michał Psarski z Boczkowic Większych. Wymieniono go wraz z żoną w 1673 roku. Prawdopodobnie był on jednym z dwóch synów wdowy Psarskiej, która w roku 1662 po śmierci męża dzierżawiła wraz dziećmi obie boczkowickie wioski.

Podsumowanie informacji o Boczkowicach na podstawie fragmentarycznych wzmianek i domysłów. Czy tak było dokładnie tego się nigdy nie dowiemy.
Boczkowice były prawdopodobnie już w rękach Dobromira ojca. Tu rodził się jeden z jego synów Jan. Potem odziedziczył je Stanisław mąż Małgorzaty z Rudna. Po śmierci Stanisława w 1468 synowie: po Gniewoszu Andrzej i po Stanisławie Stanisław dzielą między siebie spadek - Krzepice. Może w tym samym spadku ich stryj Jan objął w 1468 r. Boczkowice. Syn tegoż Jana - Franciszek wyprowadza się w Krakowskie, a jego syn Jan do Wielkopolski, wnuk tegoż Jana syn Wojciecha wyprowadza się w Łódzkie do Skomlina i jego syn Mikołaj do Wielkopolski. Mimo, że linia Jana jest określana boczkowicką - Jan i jego potomkowie nie byli tu długo. To rodzina Stanisława i Małgorzaty była tam zasiedziała. W 1531 Stanisław syn Stanisława pisze się już na powrót z Boczkowic. Potem Boczkowice dzierżawi prawnuk zmarłego Gniewosza syna Stanisława i Małgorzaty - Piotr i jego żona Jadwiga Osiecka, która po śmierci Piotra w 1662 r. gospodaruje w obu Boczkowickich wioskach wraz z synami Kazimierzem i Michałem i córkami. Potem Michał początkowo dziedzic dóbr Komorniki powiat Włoszczowski, potem dziedzic Boczkowic Wielkich, stolnik chełmski 1685, z żoną Katarzyną Chronowską, jest wymieniony w 1673 r. już jako posesor wsi. Jego syn Aleksander, dziedzic dóbr Boczkowice Wielkie i Małe, sprzedał 1699 r. te dobra swoim braciom: Antoniemu i Józefowi. Po ojcu Aleksander był stolnikiem chełmskim.

Poniższe zapiski z ksiąg grodzkich sieradzkich dotyczą Jana Psarskiego i Anny ze Skórzewskich:

- 1667 k. 119 Jan Dobruchowski rodzice: zmarły Jan Dobruchowski i zmarła Anna Kicka, jego żona: Jadwiga Psarska rodzice: Jan Psarski i zmarła Anna Skórzewska

ur. 1633 25 Jan Dobruchowski Jan Anna Kicka Marzenin Karśnice
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=298935

urodzenia ich dzieci:
1675 7 Franciszek Dobruchowski Jan Jadwiga Psarska Marzenin Karśnice [Uwagi: nobilis, chrzestni: generosus Jakub Stokowski, Anna Kawecka, nazwisko matki na podstawie: księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, sygnatura 173, k. 119, data chrztu: 18.3.1675]
1678 22 Anna Elżbieta Dobruchowska Jan Jadwiga Psarska Marzenin Karśnice [Uwagi: nobilis, chrzestni: nobilis Jan Dobruchowski, Katarzyna Sierakowska, data chrztu: 8.6.1678]

- 1680 k. 166v Stanisław Kozubski (de Magnusze) rodzice: Jan Kozubski i zmarła Anna Strużyńska, jego brat: Jan Kozubski
Adam Psarski rodzice: oboje zmarli Jan Psarski i Anna Skórzewska
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe (powiat szadkowski)

- 1680 s. 255 bracia Jan Kozubski (de Magnusze) i Stanisław Kozubski (de Magnusze), ich ojciec: zmarły Jan Kozubski
Adam Psarski, jego ojciec: zmarły Jan Psarski
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe

- 1690 Marcin z Siemikowic Radoszewski, syn zmarłych Adama i Elżbiety Konopnickiej wieś Smaszków w powiecie sieradzkim kupioną od zmarłego Kazimierza Kobierzyckiego, sprzedaje Adamowi Psarskiemu, synowi zmarłych Jana i Anny Skórzewskiej za 12. 000 zł. Psarscy gospodarowali w Smaszkowie 25 lat do roku 1715. Wówczas syn i córki Adama Psarskiego – Jan,Katarzyna, Jadwiga, Teresa i Marianna (żona Sebastiana Żeromskiego) sprzedali majątek Wojciechowi Jabłkowskiemu za sumę 12 tys. 200 zł pol.

ur. 1712 Andrzej Żeromski Sebastian Marianna Sędziejowice
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=299594


Ze Skomlina wsi dziedzicznej Jana Psarskiego od 1630 r.

to pewnie potomkowie Jana
ur. Skomlin 1779 9 Skomlin rodzice Władysław Psarski i Marianna Rychłowska syn Ambroży Wincenty Filip

Akta metrykalne (Parafia Skomlin) 1779
Skomlin
Roku jak wyżej, dnia 4 kwietnia, ja Jakub Kucharski kapłan ochrzciłem młodzieńca lat około trzydziestu, który dobrze pouczony o prawdach wiary przeszedł z judaizmu [na katolicyzm], imionami Ambroży Wincenty Filip. Jego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Psarski podstoli ostrzeszowski i Wielmożna Marianna Rychłowska miecznikowa piotrkowska. Asystentami przy ceremonii byli Wielmożny Józef Rychłowski miecznik piotrkowski z Wielmożną Anną Bartochowską podstoliną wieluńską, Wielmożny Wojciech Bartochowski podstoli wieluński z Wielmożną Rozalia Psarską podstoliną ostrzeszowską.

Słownik historyczno-geograficzny...
Jan 1483 Jan Psarski z Krzepic i jego żona Dorota (ZK 316 s. 59); 1485 Jan Psarski z Krzepic zastawia na rok za 4 floreny węgierskie Jakubowi z Przyłęku łan roli w Krzepicach, na którym siedzi kmieć Piotr Gąska (GK 22 s. 111-2)
Mógłby to być jedynie Jan z Boczkowic (i Krzepic) i jego pierwsza żona Dorota. Z Anną Majówną ożenił się późno w 1492 r.

Metryka Koronna
1531.08.14.
Stanislaus Psarski de Boczkowycze recognoscit, quia sibi Gnevossius Psarski de bonis Pawlowycze et Witkowycze, post olim Ioannem fratrem germanum sibi concernentibus satisfecerit.
łac.
Actum: Kraków
MK 46, f. 58v-59
MRPS IV nr 6038
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK ... _0119.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK ... _0120.html
Stanisław Psarski z Boczkowic zeznaje, że Gniewosz Psarski spłacił go z dóbr Pawłowice i Witkowice, należących mu się po niegdyś Janie, rodzonym bracie.
Synowie Stanisława i Małgorzaty z Rudna

Chycza Mała i Wielka Słownik historyczno geograficzny...
1498 Andrzej z Chyczy zastawia za 10 florenów Mikołajowi Psarskiemu z Krzepic 1/2 łana z kmieciem Trojanem w Parva Chycza; wkrótce rodzina Psarskich opuściła Chyczę w 1524 Paweł Beski zeznaje przed sądem królewskim, że dał Gniewoszowi Psarskiemu dobra w Solczy w zamian za dobra Chyczy (SP 6, 300);
Plan odnowy miejscowości Chycza. Rada Gminna.
Chycza była w 1682 r. w rękach Dąbskich, ale część posiadał Aleksander Psarski. W 1740 r. spadkobiercy Stanisława Dąbskiego - Aleksander, Teodor i Józefa sprzedali Aleksandrowi działy w Chyczy. W 1745 r. wieś przejmuje syn Aleksandra Michał, który w tymże roku żeni się po raz drugi z Magdaleną Dąbską córką Stanisława, pochodzącego z innej linii rodu, dziedzica Oksy. Następnie Chyczę dziedziczy syn Michała Bonawentura, który w 1772 r. sprzedaje ją Stefanowi Dunin-Wąsowiczowi.

Wikipedia
1743 - spadkobiercy Konarskich sprzedają Chyczę Aleksandrowi Psarskiemu, herbu Jastrzębiec.
1772 - Stefan Dunin-Wąsowicz kupił Chyczę

Poniżej opisani jest to jeszcze inna linia Psarskich Jastrzębiec (jak widać Jastrzębce wywodzili się nie tylko ze Świętokrzyskiego), których opisywać osobno nie będę:

Wg Urzędników I Rzeczypospolitej...
Stanisław z Psar h. ?, podkoni łęczycki 1464-1478
Jan Psarski h. Jastrzębiec, podstoli łęczycki 1509-1515, zm. 1515/1516
Sprawdzone łęczyckie, sieradzkie, wielkopolskie i sandomierskie

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O H I S T O R Y C Z N E
O D D Z I A Ł W Ł O D Z I A R C H I W U M PA Ń S T W O W E W Ł O D Z I
R O C Z N I K ŁÓDZKI Tom LXIV2016
Stanisław z Zadzimia ożenił się przed 22 października 1465 roku, kiedy to Stanisław z Psar podkoni łęczycki zapisał mu (genero suo) 70 grzywien posagu. Wiemy jeszcze, że w 1516 r. istniał zapis zastawu Piotrowa przez Małgorzatę, Barbarę, Różę i Annę, córki zmarłego Jana z Psar podstolego łęczyckiego, w kwocie 100 kóp groszy Andrzejowi z Kutna kasztelanowi gostynińskiemu,
wprowadzony do akt grodzkich gostynińskich822. Innych danych o tym brak.
Szlachcianka Ewa z Wieszczyc w ziemi gostynińskiej w 1525 r. pełniła rolę służebnej Katarzyny Psarskiej, wdowy po Janie podstolim łęczyckim, znalazła zatem zatrudnienie w zamożnym domu szlacheckim.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. XIV (XXV) ISSN 1230–803X
Izabela Ryczek
Toruń
Uczestnicy wyprawy mołdawskiej
według listy konfiskat z 1497 roku, zamieszczonej
w Matricularum Regni Poloniae summaria. Część I
Okres rządów Jana Olbrachta w Królestwie Polskim (1492–1501)

Jan Psarski h. Jastrzębiec
8 IX 1497 r., w obozie w pobliżu dworu Hadir, otrzymał prawo do skonfiskowanych dóbr:
— Stanisława Idzikowskiego w Pielgrzymowych i Nosalowych Idzikowicach, także zastawu jego,
który miał w Domaniewie Nowym, wreszcie Macieja Idzikowskiego stamtąd oraz Mikołaja
ze Stawowych Idzikowic i dzieci jego niedzielnego rodzonego brata.
Podstoli łęczycki 11 IV 1509–29 XI 1515. Zm. przed 11 II 1516, następca na urzędzie Wojciech Kasper z Bielaw od 16 XI 1518 r.
Jan Psarski pisał się z Psar w par. Domaniew w pow. łęczyckim. O Janie Psarskim podstolim łęczyckim, którego żona Katarzyna w 1525 r. była wdową po nim (nic więcej na temat Katarzyny nie wiemy), wspomina K. Pacuski. Psarscy w Łęczyckiem byli odgałęzieniem Chełmickich (Chełmica Wielka, wieś parafialna w ziemi dobrzyńskiej) h. Jastrzębiec. W 1474 r. podkoni
łęczycki Stanisław z Psar nazwany jest „stryjem klejnotnym” dziedziczek Strykowa (posiadłość Jastrzębców), w 1478 r. Jan i Stanisław z Psar — „braćmi klejnotnymi” Krystyny ze Strykowa.
Stanisław z Psar h. Jastrzębiec — podkoni łęczycki 30 X 1464–17 VII 1478 (zm. 22 X 1478 r.).
Prawdopodobnie inny Jan Psarski w 1512 r. był stolnikiem rawskim, jako że mamy informację, iż w tym roku między Zygmuntem Łaszewskim, poborcą ziemi płockiej, a Janem Psarskim, stolnikiem rawskim, jest potwierdzony zakład 1000 grzywien.
Dóbr nadanych w 1497 r. Jan Psarski nie przejął. W Idzikowicach dziedziczyli później nadal
Idzikowscy.
http://rcin.org.pl/Content/63802/WA303_ ... acuski.pdf
https://pruzana.files.wordpress.com/201 ... 0-803x.pdf

sędzia łowicki Jan Psarski w 1506, 1507, 1509 i 1513 MICHAŁ SŁOMSKI Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.)

Wracamy do Psarskich herbu Jastrzębiec ze Świętokrzyskiego:
drzewo Wielądka i na końcu włości Psarskich w świętokrzyskiem 2 załączniki
Załączniki
drzewo Psarskich herbu Jastrzębiec i Pomian.jpg
(16.68 MiB) Nie pobierane
włości Psarskich świętokrzyskie.PNG
(1.42 MiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Re: Psarscy herbu Jastrzębiec drzewo

Postprzez jaybeere » 28.03.2021

Miło, że moja praca się przydała. Ile osób jest w drzewie?
jaybeere
Kreator Forum
Kreator Forum

Odp: Psarscy herbu Jastrzębiec drzewo

Postprzez megi56 » 29.03.2021

ok. 160 plus drzewo początki z innych źródeł


pozdrawiam
Megi :sun:
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Odp: Psarscy herbu Jastrzębiec drzewo

Postprzez megi56 » 30.06.2021

Odkryłam niedawno całość informacji o Psarskich zamieszczonych w Silva Heraldica Bohdana Łuszczyńskiego

załączniki należy oglądać od końca do początku - chronologia
Załączniki
111944468.jpg
drzewo 5
(12.15 MiB) Nie pobierane
111944463.jpg
drzewo 4
(10.31 MiB) Nie pobierane
111944458.jpg
drzewo 3
(10.7 MiB) Nie pobierane
111944453.jpg
drzewo 2
(11.01 MiB) Nie pobierane
111944440.jpg
drzewo 1
(9.54 MiB) Nie pobierane
111944417.jpg
opis str 2
(5.23 MiB) Nie pobierane
111944415.jpg
opis str 1
(5.47 MiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)


Powrót do P____