Strona 1 z 1

Psarski

PostNapisane: 11.03.2014
przez jaybeere
Psarski h. Abdank (in. Habdank) v. Habdank-Psarski, w Wielkopolsce. Gniazdem rodu jest wieś Psarskie k/ Śremu, w dawnym pow. kościańskim. Są jednego pochodzenia z Golejewskimi i prawd. z Malczewskimi h. Abdank, którzy również dziedziczyli na Psarskiem.

• WOJCIECH Psarski (ok. 1500-1567), s. Leonarda i NN., ksiądz, kanonik, oficjał i wikariusz generalny gnieźnieński, kanclerz biskupa poznańskiego, doktor obojga prawa (PSB t. 29 s. 259; Papr.).

Bibliografia (spis)
Dw. Teki; Nies.; Pap.; Urus. XV 58.Psarski h. Jastrzębiec (in. Boleścic), v. Jastrzębiec-Psarski, rodzina małopolska, której gniazdem jest wieś Psary w dawnym powiecie włoszczowskim, parafia Dzierzgów (Krzep. Młp.). Rozdzielili się na wiele gałęzi, rozsiedlonych w różnych regionach dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie rozrodzeni byli w ziemi sieradzkiej. Są prawd. jednego pochodzenia z Beskimi z Bejsc w pow. wiślickim.

Bibliografia (spis)
Bon.; Dw. Teki; Krzep. Młp.; Nies.; Urus. XV 58-59.Psarski h. Pomian, na Kujawach i w Łęczyckiem; pisali się z Grabia (de Grabie), i są zapewne jednego pochodzenia z Grabskimi herbu Pomian.

• ALEKSANDER Teodor (Dadźbóg) z Grabia Psarski (ok. 1664-1739), s. Jana i Doroty Ponińskiej, burgrabia kaliski 1706; tenutariusz (dzierżawca) dóbr Bachorzewo 1706, dziedzic dóbr Brzostkowo (Brzostków), Genczewo; zm. Jarocin, lat 75, poch. Środa, kolegiata (MK Brzostków, Dębno, Wilkowyja); 1ż. Marianna Przerembska h. wł. (ok. 1670-po 1700); dzieci: Mikołaj, Stanisław, Jan; 2ż. (p. 1709) Krystyna Radzikowska (ok. 1680-1709/16), c. Stanisława i Anny Bronikowskiej; 3ż. (13 IX 1716) Marianna Rogalińska h. Łodzia (ok. 1680-ok. 1730), dziedziczka Przybysławic i Gunczewa; 1v. wdowa po Marcinie Bielickim, 2v. po Stefanie Domiechowskim [Zap. Tryb. Piotrk.]; dzieci: Józef, Konstancja; 4ż. (6 X 1738 Bieganowo) Katarzyna Smarzewska (ok. 1690-po 1738); 1v. Kowalska; świadkowie na ślubie: Józef Tomicki, dziedzic Zieleńca (Zieleniewa), Michał Psarski (Barski?), posesor Wrześni, Tomasz Kowalski (MK Bieganowo).

Bibliografia (spis)
Dw. Teki; Nies.; Urus. XV 59.

Link:
http://polishgenealogy.blogspot.com/2014/02/psarski.html

====================================
Genealogia Psarskich h. Jastrzębiec
====================================
Pełna genealogia - 380 osób.

Pokolenia IX - XII

IX. • ALEKSANDER Psarski (ok. 1670-1744), s. Michała i 1ż. Katarzyny Chronowskiej, prawd. dziedzic dóbr Chycza Wielka w pow. włoszczowskim, obecnie gmina Radków (Urus.); 1ż. NN. (ok. 1680-ok. 1720); dzieci: Michał, Józef, Anastazja, Ludwika, Katarzyna, Marianna, Stanisław, Tomasz, Mikołaj; 2ż. (ok. 1720) Maria Przerębska h. Nowina (ok. 1700-1768), c. Stanisława i NN.; dzieci: Zofia (I), Zofia (II); 3ż. Anastazja Koczewska (ok. 1700-po 1740); dzieci: Zofia (III); 4ż Katarzyna Przerębska h. Nowina (ok. 1700-po 1740).
• ANNA Psarska (ur. 1699), c. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno).
• ANTONI (1) Psarski (ok. 1690-po 1720), s. Aleksandra (1) i Marianny Zaborskiej; ż. Marianna NN. (ok. 1690-po 1720).
• ANTONI (2) Psarski (ok. 1670-1744), s. Michała i 1ż. Katarzyny z Chronowa Chro-nowskiej.
• ELŻBIETA Psarska (ur. 1715), c. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno).
• EUGENII Psarski (ur. ok. 1675), s. Michała i 2ż. NN.
• FRANCISZEK (1) Ksawery z Psar Psarski (1691-7 VIII 1772), s. Aleksandra (1) i Marianny Zaborskiej, stolnik wieluński; dziedzic dóbr Cieszanowice, Poradzewo (Poradu-nie?), Gawłowice, części wsi Biała, Unikowo, Myślniew, Szklarka 1745 (Urus.; Nejm.; AGZ Kościan); zm. Myślniów in. Myślniew, parafia Kobylagóra, poch. 20 VIII 1772 Ostrzeszów, u Franciszkanów (MK Kobylagóra); 1ż. Teresa Sielnicka (ok. 1700-po 1740); dzieci: Władysław, Franciszek, Justyna, Teodora, Agnieszka, Sebastian, Jakub, Jan, Marianna, Wojciech, Jadwiga; 2ż. NN. (ok. 1720-po 1760); dzieci: Andrzej.
• FRANCISZEK (2) Kazimierz Psarski (ok. 1690-po 1741), s. Andrzeja (2) i Katarzy-ny (Marianny) Dobieckiej, podstoli 1733, sędzia ziemski wieluński 1741; dziedzic wsi Cieszanowice w woj. sieradzkim 1726 (Urus.); ż. Zofia Łącka (ok. 1700-po 1730); dzieci: Stani-sław, Jan, Joachim.
• FRANCISZEK (3) Psarski (1717-po 1737), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno); ż. (1737 Bebelno) Konstancja Gibałtowska (Giebułtowska?) (ok. 1720-po 1737).
• JADWIGA Psarska (ok. 1690-po 1710), c. Michała i 3ż. Konstancji Zakrzewskiej; m. Jan Czapski z Czapli h. Leliwa (ok. 1680-po 1710).
• JAN (1) Psarski (ur. 1706), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno).
• JAN (2) Antoni Psarski (ur. ok. 1685), s. Michała i 3ż. Konstancji Zakrzewskiej.
• JÓZEF Psarski (ok. 1670-po 1752), s. Michała i 1ż. Katarzyny z Chronowa Chro-nowskiej; może ten sam Józef był współdziedzicem dóbr Komorniki 1730 (Urus.); 1ż. Kata-rzyna Rydzowska (ok. 1680-po 1700); 2ż. Teresa z Lubania Lubańska? (ok. 1690-po 1720).
• JUSTYNA Psarska (1709-po 1728), c. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno); m. (1728 Bebelno) Jan Jezierski (ok. 1700-po 1728).
• KATARZYNA (1) Psarska (ok. 1690-po 1720?), c. Aleksandra (1) i Marianny Za-borskiej; m. Kazimierz Witwicki (ok. 1690-po 1720); dzieci: Wiktoria Witwicka (ur. ok. 1720).
• KATARZYNA (2) Psarska (ur. ok. 1680), c. Jana (2) i Zofia Kamockiej.
• KAZIMIERZ Psarski (ur. ok. 1700), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno).
• KAZIMIERZ Psarski, zob. Franciszek (2) Psarski
• MARCIN Psarski (1703-po 1739), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Be-belno (MK Bebelno).
• MARIANNA Psarska (1712-po 1741), c. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno); m. (1741 Bebelno) Marian Gawroński (ok. 1710-po 1741).
• MATEUSZ Psarski (ur. 1700), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebelno (MK Bebelno).
• MICHAŁ Psarski (ur. ok. 1670), s. Piotra i NN.
• MIKOŁAJ z Psar Psarski (ok. 1690-ok. 1769), s. Aleksandra (1) i Marianny Zaborskiej, łowczy bracławski; dziedzic dóbr Zielonczyn, Dzierlin i Wola Dzierlińska; założy-ciel linii na Dzierlinie i Woli Dzierlińskiej; ż. Teresa Skrzyńska (ok. 1700-po 1730); dzieci: Ewa, Tomasz.
• PIOTR Psarski (ok. 1685-1695), s. Michała i 3ż. Konstancji Zakrzewskiej.
• ROZALIA (1) Psarska (ok. 1690-po 1720), c. Franciszka i Eufrozyny Kamieniec-kiej; m. Jan Kiedrowski (ok. 1690-po 1720).
• ROZALIA (2) Psarska (ur. 1702), c. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Be-belno (MK Bebelno).
• SEBASTIAN Psarski (ur. 1714), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Bebel-no (MK Bebelno).
• STANISŁAW Psarski (ur. 1698), s. Kazimierza i Aleksandry Gosławskiej; ur. Be-belno (MK Bebelno).
• TERESA (1) Psarska (ok. 1690-po 1720), c. Aleksandra (1) i Marianny Zaborskiej; m. Łukasz Borysławski (ok. 1690-po 1720).
• TERESA (2) Psarska (ok. 1680-po 1720), c. Jana (2) i Zofia Kamockiej; 1m. NI. Tłuszczewski (ok. 1670-po 1700); 2. NI. Brzozowski (ok. 1670-po 1710); 3m. NI. Magnuski (ok. 1670-po 1720).
• WOJCIECH Psarski (ok. 1680-po 1730), s. Jana (2) i Zofia Kamockiej; 1ż. NN. (ok. 1680-ok. 1720); dzieci: Piotr, Tomasz, Teresa, Franciszek, Ewa, Wojciech; 2ż. NI. Wągrocka (ok. 1700-po 1720); 3ż. Anna Zielińska (ok. 1700-po 1730).

X. • AGNIESZKA Teresa Psarska (ur. ok. 1730), c. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej, zakonnica.
• ALEKSANDER Psarski (ok. 1700-po 1730), s. Michała i NN., prawd. współdziedzic dóbr Komorniki (Urus.).
• ANASTAZJA Psarska (ok. 1710-po 1730), c. Aleksandra i 1ż. NN.; m. Józef Żego-ta- Brzeski (ok. 1700-po 1730).
• ANDRZEJ Psarski (ok. 1760-po 1810), s. Franciszka (1) i 2ż. NN.; ż. Marianna Modlińska (ok. 1760-po 1790); dzieci: Kajetan, Ludwik.
• ANTONI (1) Psarski (ok. 1700-po 1730), s. Michała i NN., prawd. współdziedzic dóbr Komorniki (Urus.).
• ANTONI (2) Psarski (ok. 1740-po 1769); ż. (p. 1769) Katarzyna NN. (ok. 1740-po 1769); dzieci: Antonina.
• EWA (1) Psarska (ok. 1730-po 1760), c. Mikołaja i Teresy Skrzyńskiej; m. Joachim Psarski h. Jastrzębiec (ok. 1730-po 1760), s. Franciszka i Zofii Łąckiej, dzieci: Teresa, Helena – Psarskie.
• EWA (2) Psarska (ur. ok. 1710), c. Wojciecha i 1ż. NN.
• FRANCISZEK (1) Borgiasz Psarski (ok. 1720-1787), s. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej, stolnikiewicz wieluński; dziedzic dóbr Unikowo; według innych źródeł zm. ok. 1815 (Nejm.).
• FRANCISZEK (2) Bogusław Psarski (ur. ok. 1710), s. Wojciecha i 1ż. NN.
• FRYDERYK Psarski, zob. Jakub Psarski
• JADWIGA Psarska (ok. 1740-po 1808), c. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej; m. (p. 1767) Ludwik Bylina h. Belina (ok. 1740-1800), s. Macieja, stolnika wiskiego i Anny Madalińskiej h. Larysa, sędzia ostrzeszowski; dzieci: Tekla (ur. 1767), Hipolit (ok. 1770-1837), Bogumiła (ok. 1775-1838), Honorata (ok. 1780-1784), Marianna (ok. 1782-po 1812) – Bylinowie.
• JAKUB Fryderyk (Fryderyk Jakub) z Psar Psarski (ok. 1730-15 XII 1805), s. Fran-ciszka (1) i Teresy Sielnickiej, podkomorzy wieluński, poseł na sejmy; stolnik wieluński 1760, miecznik 1769, pisarz ziemski 1770, sędzia ziemski wieluński i ostrzeszowski 1778, podkomorzy 1785, przywódca insurekcji kościuszkowskiej 1794 w pow. wieluńskim; po upadku powstania kościuszkowskiego, aresztowany przez Prusaków i skazany na 10 lat wię-zienia z możliwością zamiany na 20.000 talarów grzywny; dziedzic dóbr Myślniów in. Myśl-niew i Szklarka w pow. ostrzeszowskim, parafia Kobyla Góra 1778 (dawniej w aktach: Koby-lagóra); zm. Wrocław, poch. tamże, w kościele św. Maurycego (PSB; AGZ Kościan; MK Kobyla Góra); ż. (ok. 1769) Ksawera Franciszka Bardzińska h. Abdank (1753-12 X 1815), c. Wojciecha, chorążego łęczyckiego, dziedzica Popowa i NN.; ur. Popowo, zm. Myślniów; dzieci: Konstancja, Wojciech, Jakub, Marianna, Eleonora, Mikołaj, Józef, Franciszek, Romu-ald.
• JAN (1) Kanty Psarski (ok. 1730-po 1786), s. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej, podwojewodzi sieradzki 1785; dziedzic dóbr Wielgie w woj. kaliskim (AGZ Kościan); ż. Teodora (Honorata Teodora) Pstrokońska h. Budzisz (ok. 1740-1809), c. Franciszka, chorąże-go piotrkowskiego i Maksymy Szembek h. wł.; dzieci: Honorata, Tomasz, Teodor, Józef, Wojciech, Franciszka, Petronela, Urszula, Feliks.
• JAN (2) Teodozy Psarski (ur. 1730), s. Franciszka (2) i Zofii Łąckiej; ur. Mierzyn (MK Mierzyn).
• JOACHIM Psarski (ok. 1730-po 1760), s. Franciszka (2) i Zofii Łąckiej; ur. prawd. Mierzyn (MK Mierzyn); ż. Ewa Psarska h. Jastrzębiec (ok. 1730-po 1760), c. Mikołaja i Tere-sy Skrzyńskiej; dzieci: Teresa, Helena.
• JÓZEF Psarski (ok. 1710-1744), s. Aleksandra i 1ż. NN.; ż. Teresa Malczewska (ok. 1710-po 1740); dzieci: Aleksander, Apolonia, Antoni, Katarzyna, Jan Kanty.
• JUSTYNA Psarska (ok. 1732-5 IV 1812), c. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej; 1m. Wawrzyniec Kołdowski (ok. 1720-po 1750), s. Jana i Marianny Rowińskiej, cześnik wie-luński (Nejm.); 2m. Ignacy Wyszławski (ok. 1720-po 1760).
• KATARZYNA Psarska (ok. 1710-po 1740), c. Aleksandra i 1ż. NN.; m. Mikołaj Czarnocki (ok. 1700-po 1740).
• LUDWIKA Psarska (ok. 1710-po 1740), c. Aleksandra i 1ż. NN.; m. Stanisław Wil-ski z Wilczy (ok. 1700-po 1740).
• MARIANNA (1) Psarska (ok. 1710-1784), c. Aleksandra i 1ż. NN.
• MARIANNA (2) Psarska (ok. 1740-1764), c. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej; m. (ok. 1760) Jan Nepomucen Kosma Damian Adam Olszowski vel Olszewski h. Prus II (18 X 1733-24 I 1784), s. Stanisława i Zofii Trepka h. Topór, dziedzic dóbr Olszowy w pow. łę-czyckim; ur. Baranowo; dzieci: Idzi (ur. ok. 1761), Maksymilian (ok. 1763-1814) – Olszow-scy.
• MICHAŁ Psarski (ok. 1720-1772), s. Aleksandra i NN., stolnik bracławski, dziedzic dóbr Chycza Wielka w pow. włoszczowskim; wprowadzony do tychże dóbr 1746 (Urus.); ż. NN. (ok. 1720-po 1750); dzieci: Bonawentura, Konstancja.
• MIKOŁAJ Psarski (ok. 1720-1761), s. Aleksandra i 1ż. NN., stolnik chełmiński; dziedzic Skorczowa; ż. Joanna Marianna z Dembian Dembińska h. Nieczuja (ok. 1720-1773); dzieci: Barbara, Marianna.
• PIOTR Kajetan Psarski (ur. ok. 1710), s. Wojciecha i 1ż. NN.
• SEBASTIAN Psarski (ok. 1730-po 1761), s. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej, komornik sieradzki 1761; ż. (1 II 1761 Słupia k/ Kępna) Teresa Niemojowska h. Wieruszowa (ok. 1740-po 1761), c. Andrzeja, chorążego ostrzeszowskiego, dziedzica Słupi i Eufrozyny Podoskiej; świadek na ślubie: Andrzej Wierusz Niemojowski, skarbnik sieradzki (MK Słupia k/ Kępna); dzieci: Salomea.
• STANISŁAW (1) Psarski (ur. ok. 1710), s. Aleksandra i 1ż. NN.
• STANISŁAW (2) Psarski (1729-1780), s. Franciszka (2) i Zofii Łąckiej, dziedzic dóbr Cieszanowice; ur. Mierzyn, zm. Zduńska Wola (MK Mierzyn); ż. (p. 1764) Wiktoria Złotnicka h. Nowina (ok. 1740-po 1770); dzieci: Teofil, Julian.
• TEODORA Eufrozyna Psarska (ur. ok. 1730), c. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnic-kiej.
• TERESA Psarska (ur. ok. 1710), c. Wojciecha i 1ż. NN.
• TOMASZ (1) Psarski (ok. 1710-1786), s. Aleksandra i 1ż. NN., wojski inflancki 1777, cześnik chęciński.
• TOMASZ (2) Psarski (ok. 1730-1807), s. Mikołaja i Teresy Skrzyńskiej, podczaszy nowogrodzki, od 1786 dziedzic dóbr Wola Dzierlińska; 1ż. Dorota Kiedrzyńska (ok. 1740-ok. 1770), c. Andrzeja i Franciszki Jackowskiej (1v. żony Wawrzyńca Grabińskiego); dzieci: An-toni; 2ż. Franciszka Rupniewska h. Szreniawa (ok. 1750-19 IX 1826), c. Dominika i Eleonory Szołowskiej; dzieci: Cyprian, Anna, Marianna.
• TOMASZ (3) Psarski (ur. ok. 1710), s. Wojciecha i 1ż. NN.
• WŁADYSŁAW Psarski (ok. 1730-1787), s. Franciszka (1) i Teresy Sielnickiej, pod-stoli wieluński; miecznik wieluński 1774, podstoli 1785 (AGZ Kościan; MK Kobyla Góra); prawd. dziedzic wsi Wierzchlas w pow. wieluńskim; ż. Rozalia Bartochowska (ok. 1740-po 1780); dzieci: Marianna, Kunegunda, Franciszek, Salomea, Antoni, Anna, Hipolit, Józef, Agnieszka, Zofia.
• WOJCIECH (1) Stefan z Psar Psarski (ok. 1740-1809), s. Franciszka (1) i 1ż. Teresy Sielnickiej, miecznik wieluński; podwojewodzi sieradzki i regent ziemski wieluński 1769, miecznik wieluński 1784; dziedzic dóbr Ligota in. Lgota 1785, Rojów, Doruchowo, Szklarka, Mielęcin, Kuźnica Stara, Zalesie, Bierzów etc. w pow. ostrzeszowskim 1788; założyciel linii na Rojowie i Szklarce (MK Kobyla Góra, Ostrzeszów; AGZ Kościan); ż. (p. 1778) Marianna Walewska h. Pierzchała (2 X 1750-15 I 1809), c. Konstantyna, kasztelanica spicymirskiego i Franciszki Siemińskiej; raz nazwana w aktach Magdaleną; zm. Rojów; dzieci: Klemens, Elż-bieta, Cecylia, Józefa, Franciszek.
• WOJCIECH (2) Psarski (ur. ok. 1710), s. Wojciecha i 1ż. NN.
• ZOFIA (1) Psarska z Pawłowic (ok. 1720-po 1750), c. Aleksandra i 2ż. Marii Prze-rębskiej; m. Józef Księski (Xsięski) z Wronowa (ok. 1720-po 1750), Kijów, Owrucz.
• ZOFIA (2) Psarska z Pawłowic (ok. 1720-po 1750), c. Aleksandra i 2ż. Marii Prze-rębskiej; m. Franciszek Dąmbski h. Godziemba (ok. 1720-po 1750).
• ZOFIA (3) Psarska z Pawłowic (ok. 1730-po 1760), c. Aleksandra i 3ż. Anastazji Koczewskiej; m. Ignacy Dąmbski h. Godziemba (ok. 1720-1774); dzieci: Józefa, Justyna, Elżbieta, Barbara, Tekla, Franciszka, Joanna – Dąmbskie.

XI. • AGNIESZKA Psarska (ok. 1780-po 1817), c. Władysława i Rozalii Bartochowskiej; m. (p. 1805) Jan Kanty Szaniawski h. Junosza (ok. 1764-1835), adwokat, właściciel Groma-dzic k/ Wielunia 1805 (WSB); dzieci: Józef Gabriel (1805-1879), Jan Chryzostom (ur. ok. 1813), Ludwik Bartłomiej (ur. ok. 1816), Teofil Kazimierz (ok. 1817-1908) – Szaniawscy.
• ALEKSANDER Psarski (ur. ok. 1740), s. Józefa i Teresy Malczewskiej.
• ANNA (1) Psarska (ok. 1780-10 VII 1824), c. Tomasza (2) i 2ż. Franciszki Rup-niewskiej; 1m. Ignacy Kęszycki z Zalesia h. Nałęcz (ok. 1780-po 1810), s. Samuela i Anny Zadorskiej, dziedzic dóbr Zalesie; rozwiedzeni; dzieci: Walenty, Ignacy, Józef – Kęszyccy; 2m. Jan Korwin-Kossakowski h. Ślepowron (ok. 1780-po 1810), porucznik gwardii francu-skiej.
• ANNA (2) Psarska (ok. 1770-po 1803), c. Władysława i Rozalii Bartochowskiej; m. (1799 Biała) Józef Leon Jaksa-Bykowski h. Gryf (ok. 1766-1837); dzieci: Koleta Salomea (ur. ok. 1798), Emilia Ksawera (ur. ok. 1803) – Bykowskie.
• ANTONI (1) Psarski (ur. ok. 1740), s. Józefa i Teresy Malczewskiej.
• ANTONI (2) Psarski (ok. 1770-po 1806), s. Tomasza (2) i 1ż. Doroty Kiedrzyńskiej, posesor Gawłowic (MK Zduńska Wola, MK Wierzchy); ż. (p. 1799) Franciszka Stanisławska (ok. 1770-po 1806); dzieci: Tekla (I), Józef, Adam, Tekla (II).
• ANTONI (3) Piotr Fabian Psarski (ok. 1766-1851), s. Władysława i Rozalii Bartochowskiej, dziedzic wsi Brzoza 1805, następnie Rędziny (Rączyn, Rędczyn) w Król. Polskim 1839 (MK Borek); majątek Rędziny nabył w 1811 od Jana Nepomucena Jeziorkowskiego za kwotę 50. 000 zł (akt nr 103 w kancelarii Józefa Leśniewskiego, Częstochowa 1809-1819), przed tym samym notariuszem w 1811 sprzedał majątek we wsi Brzoza na rzecz tegoż Jezior-kowskiego; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.); zm. Rędziny (MK Rędziny); ż. (1802 Rączyn) Łucja Czekulin (ok. 1775-1863), c. Alojzego i Aleksandry No-wak, ze wsi Kopydłów; panna w 1802, kiedy występuje jako świadek (MK Biała); zm. Rędzi-ny, lat 88; dzieci: Józefa, Konstancja, Anastazja.
• ANTONINA Tekla Teresa Psarska (ur. 1769), c. Antoniego i Katarzyny NN.; ur. Bebelno (MK Bebelno).
• APOLONIA Psarska (ur. ok. 1740), c. Józefa i Teresy Malczewskiej.
• BARBARA Psarska (ok. 1750-po 1780), c. Mikołaja i Joanny Dembińskiej; m. (ok. 1770) Michał Korwin-Kochanowski h. Ślepowron (ok. 1730-po 1780), s. Stanisława i Zofii Michalczewskiej, szambelan królewski; dzieci: Salomea Kochanowska (ur. ok. 1780).
• BONAWENTURA Psarski (ok. 1737-1810), s. Michała i NN., szambelan królewski 1776; dziedzic dóbr Chycza i Przybysławice w pow. włoszczowskim 1775 (Urus.); ż. Salo-mea Grodzicka v. Grodziecka (ok. 1760-po 1790), c. Stanisława i Anny Starża-Morskiej h. Topór; dzieci: Jan, Romuald, Józefa.
• CECYLIA Bibianna Psarska (ur. 1782), c. Wojciecha (1) i Marianny Walewskiej; ur. Szklarka w pow. ostrzeszowskim.
• CYPRIAN Psarski (ok. 1780-25 XI 1816), s. Tomasza (2) i 2ż. Franciszki Rupniew-skiej, dziedzic dóbr Wola Dzierlińska; zm. bezpotomnie.
• ELEONORA Psarska (ok. 1770-po 1800), c. Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; m. Jan Leszczyński (ok. 1760-po 1800).
• ELŻBIETA Psarska (ok. 1778-7 III 1818), c. Wojciecha (1) i Marianny Walewskiej, dziedziczka Unikowa; 1m. (25 V 1795 Grębanin, dwór) Adam Jan Ewangelista Kręski h. Nadelwicz (1772-po 1795), s. Joachima i Justyny Magnuskiej; ur. Grębanin; 2m. (8 II 1804) Teodor Otto Marcin Trąmpczyński h. Topór (1774-po 1810), s. Antoniego i Bony Psrokońskiej z Unikowa (MK Ostrzeszów).
• FELIKS Jan Kanty Psarski (ur. ok. 1770), s. Jana (1) Kantego i Teodory (Honoraty Teodory) Pstrokońskiej.
• FRANCISZEK (1) Ludwik (Borgiasz?) z Psar Psarski (1778-1848), s. Jakuba Fryde-ryka i Ksawery Bardzińskiej, dziedzic Starej Kuźnicy w pow. ostrzeszowskim; ur. Myślniów, parafia w Kobylejgórze, chrz. 12 X 1778, chrzestni: Władysław Psarski z żoną Rozalią z Bar-tochowskich (MK Kobylagóra); 1ż. (24 IV 1804 Trzcinica) Marianna Józefa Salomea z Trzcinicy Trzcińska h. Leliwa (20 XI 1780-8 IV 1846), c. Stefana i Anieli Jastrzębowskiej (Jastrzembowskiej); świadkowie na ślubie: Adam Czernik z Gizic i Ignacy Pracki? (MK Trzcinica); dzieci: Ksawera, Aniela; 2ż. (30 IX 1847 Chlewo) Agata Antonina Lizak (ok. 1813-po 1847), c. Antoniego, dziedzica dóbr Dziebędowo i Ewy Fryderyki Graff; ur. Baby.
• FRANCISZEK (2) Psarski (ok. 1760-1818), s. Władysława i Rozalii Bartochowskiej, dziedzic dóbr Biała; ż. Wiktoria Marianna Fundament-Karśnicka h. Jastrzębiec (ok. 1775-14 X 1844), c. Jana Gwalberta i Jadwigi Masłowskiej; zm. Biała (MK Biała); dzieci: Balbina, Cecylia.
• FRANCISZEK (3) Ludwik Psarski (ok. 1780-1850), s. Wojciecha (1) i Marianny Walewskiej, prawd. dziedzic Kuźnicy Słupskiej w ostrzeszowskim; ż. Agata Antonina Lizak (ok. 1800-po 1850); 2v. żona (1850) Adama Sylwestera Otockiego, dziedzica Dziebędowa.
• FRANCISZKA Psarska (ok. 1780-17 III 1840), c. Jana (1) Kantego i Teodory Pstro-końskiej; m. (ok. 1800) Damazy Zygler h. Zagłoba (1759-12 VII 1832), s. Jana i Teodory Szaniawskiej, sędzia ziemski wieluński; posesor Ostrowa, dziedzic dóbr Kuśnie, które nabył w 1816; dzieci: Marianna, Tekla, Jan Nepomucen, Teofila, Prakseda, Anna, Antonina – Zy-glerowie.
• HELENA Psarska (ur. ok. 1760), c. Joachima i Ewy Psarskiej.
• HIPOLIT Ewaryst Psarski (ok. 1770-po 1806), s. Władysława i Rozalii Bartochow-skiej, dziedzic Krzeczowa i Wierzchlasu (Nejm.); ż. (p. 1800) Franciszka Jakutowicz vel Ja-kułowicz (ok. 1780-po 1806), c. Tomasza (Mateusza) i Agnieszki Sucheckiej; dzieci: August, Zofia, Izabela, Feliks, Anna.
• HONORATA Psarska (ok. 1770-1831), c. Jana (1) Kantego i Teodory Pstrokońskiej; m. (p. 1795) Jakub Madaliński h. Larysa (1775-1833), s. Kajetana i Doroty Kiedrzyńskiej h. Ostoja; dzieci: Pulcheria Anna (ur. 1795), Elżbieta (ur. ok. 1800), Ludwik Józef (ur. ok. 1803) – Madalińscy.
• JAKUB Filip (Bruno) Psarski (ok. 1778-10 X 1825), s. Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej, sędzia; dziedzic dóbr Popowo k/ Warty, które nabył od matki, współdziedzic dóbr Myślniów; zm. Myślniow, suchoty, poch. 14 X 1825 (MK Kobylagóra); wg innych źró-deł zm. 24 IX 1820 (Nejm.); ż. (1809) Nepomucena Masłowska h. Samson (ok. 1785-24 II 1823), c. Aleksandra, wojskiego ostrzeszowskiego i Bogumiły Nieniewskiej, dziedziczka Pą-gowa po matce; zm. Słupia; dzieci: Nepomucena, Marceli, August, Julian, Wojciech, Fryde-ryk, Napoleon.
• JAN Kanty Psarski (ur. ok. 1740), s. Józefa i Teresy Malczewskiej.
• JÓZEF (1) Psarski (ok. 1770-po 1810), s. Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; ż. (p. 1795) Konstancja Stępnicka (ok. 1770-po 1810); dzieci: Jakub.
• JÓZEF (2) Teodor Psarski (ok. 1773-22 IV 1848), s. Jana (1) Kantego i Teodory Pstrokońskiej; stale zamieszkały we wsi Łubna w guberni warszawskiej; ur. Rosoczyca w gub. warszawskiej, zm. Warszawa, lat 75; jego zięciem był Joachim Lipczyński, urzędnik pocztowy w Warszawie (MK Warszawa: Św. Jan); ż. (p. 1809) Salomea Komorowska (ok. 1790-14 V 1832); zm. Wielgie; dzieci: Stanisław, Honorata, Stefania, Jan Nepomucen, Tekla.
• JÓZEF (3) Psarski (ok. 1772-1831), s. Władysława i Rozalii Bartochowskiej, poseł na sejm Królestwa Polskiego z pow. ostrzeszowskiego, ziemianin; dziedzic Krzeczowa, Cho-chlowa, Mokrego i folwarku Broników, oraz wsi Wierzchlas w pow. wieluńskim; ż. Tekla Wierzchleyska h. Bersten (ok. 1783-3 VIII 1825), c. Józefa i Julianny Chmielewskiej; zm. Wieluń; dzieci: Józefa, Ewaryst, Hipolit, Wiktor.
• JÓZEFA (1) Psarska (27 III 1786-18 IV 1800), c. Wojciecha (1) i Marianny Walew-skiej; ur. Szklarka, zm. Rojów, pow. ostrzeszowski.
• JÓZEFA (2) Psarska (ok. 1790-po 1850); razem z synami wylegitymowała się ze szlachectwa w Królestwie Polskim przed 1850; 1m. (1811 Kraków, św. Anna) Józef Cyprian Kossakowski h. Ślepowron (1785-1817/50), s. Leonarda i Agaty Kossakowskiej h. Ślepo-wron; dzieci: Włodzimierz, Józef – Kossakowscy; 2m. NI. 2v. Bierzyński (ok. 1790-po 1850).
• JULIAN Adam Psarski (1759-po 1837), s. Stanisława i Wiktorii Złotnickiej, stolnik piotrkowski; współdziedzic dóbr Cieszanowice i Daniszewice 1837; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.); ur. Cieszanowice, parafia Mierzyn (MK Mierzyn); ż. (ok. 1790) Justyna Marchocka h. Ostoja (ok. 1770-po 1800); dzieci: Rozalia, Marianna, Salomea, Anzelm, Józef.
• KAJETAN Psarski (ok. 1790-po 1837), s. Andrzeja i Marianny Modlińskiej; wylegi-tymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.).
• KATARZYNA Psarska (ur. ok. 1740), c. Józefa i Teresy Malczewskiej.
• KLEMENS Feliks Psarski (1778-23 XII 1822), s. Wojciecha (1) i Marianny Walew-skiej, dziedzic dóbr Rojów, Doruchowo, Szklarka, Mielęcin, Kuźnica Stara, Zalesie, Bierzów (Pierzów) etc., w pow. ostrzeszowskim 1819; ur. Szklarka, zm. Rojów, poch. 27 XII 1822 (MK Ostrzeszów); 1ż. (ok. 1800) Józefa Daleszyńska h. Kotwicz (ok. 1779-14 V 1817); zm. Rojów; dzieci: Nikodem; 2ż. (1817 Ostrzeszów) Magdalena Walewska h. Pierzchała (ok. 1798-po 1822), c. Stefana Juliusza i Justyny Dziembowskiej h. Pomian; 2v. żona (14 II 1828 Rojów) Wacława Krąkowskiego; dzieci: Marcjanna, Justyna, Adolf.
• KONSTANCJA (1) Psarska (ok. 1769-po 1800), c. Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; m. (ok. 22 V 1784 Kobyla Góra) Ksawery Franciszek (Franciszek Ksawery) Walewski h. Pierzchała (ok. 1750-ok. 1805), s. Franciszka, kasztelanica rozpierskiego i Teo-dory Walewskiej h. Pierzchała, chorąży sieradzki; dziedzic dóbr Wola Wiązowa; matka jego Teodora Walewska, była córką Kazimierza i Zofii Radolińskiej; dzieci: Feliks Józef Antoni Walewski (ur. ok. 1800).
• KONSTANCJA (2) Psarska (ok. 1740-1782), c. Michała i NN.; m. (ok. 1770) Jo-achim Ujejski z Rupniewa h. Drużyna (ok. 1720-1803), s. Józefa i Apolonii Siedleckiej, kapi-tan jazdy litewskiej; dzieci: Józef, Stanisław – Ujejscy.
• KUNEGUNDA Psarska (ok. 1760-po 1802), c. Władysława i Rozalii Bartochow-skiej; m. Jan Kanty Krąkowski h. Trąby (ok. 1750-1814), s. Ignacego i Marianny Więckow-skiej, podwojewodzi ostrzeszowski 1786; dzieci: Prakseda, Albina, Antoni, Szymon Erazm (1781-1849), Julia – Krąkowscy.
• LUDWIK Psarski (ok. 1790-po 1830), s. Andrzeja i Marianny Modlińskiej; ż. Koleta Kossowska (ok. 1800-po 1830); dzieci: Ignacy.
• ŁUKASZ Psarski (ok. 1770-po 1810); ż. Salomea Bogusławska (ok. 1780-po 1810); dzieci: Stanisław, Józef.
• MARIANNA (1) Urszula Psarska (ok. 1770-po 1800), c. Jakuba Fryderyka i Ksawe-ry Bardzińskiej, z Kościelca; 1m. (1786) Jan Kolumna-Walewski h. Pierzchała (ok. 1760-po 1786); 2m. Hieronim Ciemniewski (ok. 1760-po 1790), generał wojsk koronnych; 3m. (1814 Kobyla Góra) Wojciech Antoni Bogdański (ok. 1760-po 1800).
• MARIANNA (2) Psarska (ok. 1750-po 1780), c. Mikołaja i Joanny Dembińskiej; m. (ok. 1780) Tadeusz Łazowski z Łaz h. Łada (ok. 1730-po 1780), podczaszy owrucki, podstoli owrucki; dzieci: Jadwiga, Barbara, Józef – Łazowscy.
• MARIANNA (3) Psarska (ok. 1780-13 VII 1819), c. Tomasza (2) i 2ż. Franciszki Rupniewskiej, dziedziczka Woli Dzierlińskiej; m. Mikołaj Sulimierski z Zalesia (ok. 1770-po 1800), s. Michała i Jadwigi Jaroszewskiej.
• MARIANNA (4) Psarska (ok. 1760-po 1790), c. Władysława i Rozalii Bartochowskiej; m. NI. Górecki (ok. 1760-po 1790).
• MICHAŁ Psarski (ok. 1770-po 1834), z Ozorkowa w pow. sieradzkim; w 1818 rozliczają się z Jakubem i Zuzanną z Magnuskich Chełkowskimi ze sprzedaży (AP Sieradz); ż. (p. 1810) Konstancja Magnuska (ok. 1780-po 1834); dzieci: Ludwina.
• MIKOŁAJ Psarski (ok. 1775-po 1795), s. Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; chrz. 9 VIII 1789 Myślniów (MK Kobyla Góra); według niektórych źródeł, ten Mikołaj był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, a po jej upadku, aresztowany i skazany na 8 lat więzienia.
• PETRONELA Psarska (ok. 1786-9 X 1831), c. Jana (1) Kantego i Teodory Honoraty Pstrokońskiej, z Wielgiego; zm. Kościelec; m. (1809, rozwiedzeni po 1811) Hipolit Wawrzyniec Roman Węgierski h. Wieniawa (ok.1781-po 1810), z Bałdrzychowa i Tążewa; dzieci: Pelagia, Aleksander – Węgierscy.
• ROMUALD Błażej Psarski (ur. 3 II 1779), s. Jakuba Fryderyka i Ksawery Bardzińskiej; ur. Szklarka, parafia w Kobylejgórze, chrz. 17 II 1779, chrzestni: Andrzej Wężyk, syn podstolego wieluńskiego i NI. z Myszkowskich Suchecka, żona skarbnika ostrzeszowskiego (MK Kobylagóra).
• SALOMEA (1) (Teodora Salomea Józefa) Psarska (13 XI 1761-po 1783), c. Seba-stiana i Teresy Niemojowskiej; m. (p. 1783) Michał Walewski h. Pierzchała (1754-1801), s. Aleksandra i Elżbiety Męcińskiej, szambelan JKM, dziedzic Wieuszowa (Nejm.); dzieci: Te-kla Walewska (1783-1862).
• SALOMEA (2) Psarska (ok. 1765-5 XI 1839), c. Władysława i Rozalii Bartochow-skiej; zm. Dąbrówka; m. (20 II 1797 Ruda) Franciszek Kobylański (ok. 1755-1844), dziedzic dóbr Dąbrówka; wg innych źródeł zm. 1857.
• TEODOR Józef Aleksander Psarski (ok. 1780-po 1837), s. Jana (1) Kantego i Teodory Pstrokońskiej, ziemianin, dziedzic dóbr Wielgie w woj. kaliskim 1837; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.).
• TEOFIL Kazimierz Psarski (ur. 1764), s. Stanisława i Wiktorii Złotnickiej; ur. Mie-rzyn (MK Mierzyn).
• TERESA Psarska (ur. ok. 1760), c. Joachima i Ewy Psarskiej.
• TOMASZ Psarski (ok. 1770-1826), s. Jana (1) Kantego i Teodory Pstrokońskiej, dziedzic dóbr Rzechty in. Rzekty (Nejm.); ż. Katarzyna Jabłkowska h. Wczele (ok. 1780-13 XII 1855), c. Jana Kantego i Kunegundy Mączyńskiej; zm. Warta, bezpotomnie; dobra Rzechty należały wcześniej do rodziny Mączyńskich.
• URSZULA Psarska (ok. 1770-1776), c. Jana (1) Kantego i Teodory Pstrokońskiej; zm. jako dziecko.
• WIKTOR Psarski (ok. 1780-po 1820), major wojsk polskich; w 1820 w korpusie inwalidów; pochodził ze Szczuczyna; ż. (16 XI 1801 Mikołajowiec) Anna Słucka (ok. 1780-po 1820); ur. prawd. w parafii Mikołajowiec, pow. sieradzki; w 1820 zamieszkała w Warsza-wie, ul. Niecała; rozwiedzeni 20 II 1820 Warszawa (MK Mikołajowiec; Warszawa ASC Cyr-kuł VII); dzieci: Antoni.
• WINCENTY Psarski (ok. 1770-po 1810); ż. Konstancja Modzelewska (ok. 1780-po 1810); dzieci: Edward, Aleksander, Konstanty, Władysław.
• WOJCIECH (1) Stefan Psarski (18 IV 1769-po 1814), s. Jakuba Fryderyka i Ksawe-ry Bardzińskiej, dziedzic dóbr Słupia, Jankowy, Donaborów w pow. ostrzeszowskim; ur. Sta-ra Kuźnica, pow. Ostrzeszów (MK Ostrzeszów); 1ż. (ok. 1797) Anna Walewska h. Pierzchała (ok. 1780-p. 1809), c. Stanisława i Konstancji Jordan h. Trąby; 2ż. (p. 1809) Tekla Nieznań-ska h. Topór (ok. 1780-1822), c. Józefa i Anny Zielińskiej h. Świnka; dzieci: Józef, Edmund, Teodor, Antonina.
• WOJCIECH (2) Psarski (ur. ok. 1780-po 1825), s. Jana (1) Kantego i Teodory Pstrokońskiej; ż. (ok. 1810) Klotylda Stokowska (ok. 1790-po 1825); dzieci: Maksyma, Józefa, Ignacy, Wiktoria, Leopold, Piotr.
• ZOFIA Psarska (ok. 1775-1 X 1777), c. Władysława i Rozalii Bartochowskiej; zm. Kępno, jako dziecko.

XII. • ADAM Hilary Psarski (ur. 1802), s. Antoniego (2) i Franciszki Stanisławskiej; ur. Osmolin.
• ADOLF Psarski (ur. ok. 1820), c. Klemensa i 2ż. Magdaleny Walewskiej; ur. prawd. Rojów w pow. ostrzeszowskim. Zob. Nikodem Psarski
• ALEKSANDER Psarski (ok. 1810-po 1842), s. Wincentego i Konstancji Modzelewskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1842 (Urus.).
• ANASTAZJA Psarska (ok. 1810-po 1840), c. Antoniego (3) i Łucji Czekulin, dzie-dziczka dóbr Rędziny; m. (1832 Rędziny) Antoni Tymoteusz Zieliński h. Świnka (9 II 1792-26 I 1870), s. Hieronima i Teresy Ciemieniewskiej; zm. Warszawa; ślub w Rędzinach, parafia Mstów (MK Mstów); dzieci: Gustaw, Eufemia, Lucjan, Izabela, Wanda – Zielińscy.
• ANIELA Eufemia Psarska (ur. 1 X 1807), c. Franciszka (1) i Marianny Trzcińskiej; ur. Kępno (Nejm.).
• ANNA Psarska (ok. 1806-po 1840), c. Hipolita i Franciszki Jakutowicz; m. (p. 1829) Ambroży Onufry Olszewski (ok. 1800-po 1840); dzieci: Hipolit Ignacy (ur. 1829), Franciszka Anna (ur. 1831), Bronisław Antoni (ur. 1833), Ambroży (ur. 1838), Teodor (ur. 1841), Cecy-lia Katarzyna (1843-1880) – Olszewscy.
• ANTONI Psarski (1809-po 1831), s. Wiktora i Anny Słuckiej, oficer wojsk polskich; wszedł w 1821 do korpusu kadetów kaliskich i 1831 został podporucznikiem w pułku strzelców konnych gwardii; ur. Szczuczyn [Urus.; Ks. Wojskowe].
• ANTONINA Psarska (1814-5 IX 1815), c. Wojciecha (1) i Tekli Nieznańskiej; zm. Słupia (Nejm.).
• ANZELM Psarski (ur. 1800), s. Juliana i Justyny Marchockiej; ur. Cieszanowice, parafia Mierzyn (MK Mierzyn).
• AUGUST (1) (Augustyn) Ludwik Bartłomiej Psarski (27 VIII 1800-po 1837), s. Hi-polita i Franciszki Jakutowicz, urzędnik Heroldii Król. Polskiego; podporucznik w 2 pułku strzelców pieszych armii Król. Polskiego 1823; wylegitymowany ze szlachectwa w Króle-stwie 1837; ur. Roszkowo, woj. kaliskie, parafia Biała, wg Uruskiego w 1801 (Urus.; Ks. Wojskowe; MK Biała); ż. (ok. 1820) Ulryka Stojentin (18 III 1792-28 VIII 1866), c. NI. i Ludwiki de Convay de Watlerfort; dzieci: Maria, Helena, Kazimierz.
• AUGUST (2) Psarski (ok. 1808-1833), s. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej, pod-oficer wojsk polskich; zm. bezpotomnie (Nejm.).
• AUGUSTYN Psarski, zob. August (1) Psarski
• BALBINA Rozalia Jadwiga Psarska (30 III 1801-po 1820), c. Franciszka (2) i Wik-torii Marianny Karśnickiej; ur. Kraszkowice, parafia Biała (MK Biała); m. (19 IV 1819 Biała) Filip Sulimierski (1797-1843), s. Jana Nepomucena i Marianny Cieleckiej, dziedzic dóbr Brzeski; rozwiedzeni; 2v. żonaty (ok. 1830) z Bibianą Barbarą Dzwonkowską; dzieci: Klotyl-da Sulimierska (ur. ok. 1820).
• CECYLIA (Marianna Wiktoria Cecylia) Psarska (1803-po 1843), c. Franciszka (2) i Wiktorii Marianny Karśnickiej; ur. Biała k/ Wielunia (MK Biała); m. (20 IV 1819 Biała) Franciszek Kaczkowski h. Świnka (2 IV 1788-5 VI 1860), s. Józefa i Bogumiły Chrzanow-skiej, kapitan wojsk polskich, ziemianin; z Domiechowic w pow. piotrkowskim, właściciel dóbr Bełchatów w pow. sieradzkim, dziedzic dóbr Wronikowo; zm. Piotrków Trybunalski; dzieci: Wacław Michał Kwiryn (ur. 1822), Wawrzyniec Józef Franciszek (ur. 1827), Kazi-mierz Leon Emanuel (21 II 1843-po 1870) – Kaczkowscy.
• EDMUND Ignacy Ksawery Psarski (ur. 10 VI 1810), s. Wojciecha (1) i Tekli Nie-znańskiej; ur. Słupia [Nejm.].
• EDWARD Psarski (ok. 1810-po 1842), s. Wincentego i Konstancji Modzelewskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1842 (Urus.).
• EWARYST Szymon Juda Psarski (ok. 1811-po 1857), s. Józefa (3) i Tekli Wierzchleyskiej, ziemianin; dziedzic dóbr Krzęczów 1857; wylegitymowany ze szlachectwa w Króle-stwie 1857 (Urus.); ur. Wierzchlas, pow. wieluński; ż. (p. 1840) Antonina (Józefa) Kobyłecka (ok. 1816-1862); dzieci: Hipolit, Józef, Aleksandra.
• FELIKS Ksawery Psarski (1804-po 1840), s. Hipolita i Franciszki Jakutowicz, podoficer wojsk rosyjskich; w 1838 zamieszkały w Ruścu, parafia Nadarzyn (MK Nadarzyn); wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1840 (Urus.); ż. (1833 Warszawa, św. An-drzej) Julianna Czerwińska (ok. 1810-po 1833), c. Marcina i Józefy Jeruzalskiej (MK War-szawa: św. Andrzej; AP Warszawa); dzieci: Władysław, Zbigniew, Józefa, Zygmunt, Julia, Izabela, Zofia.
• FRYDERYK Psarski (ok. 1810-ok. 1869), s. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej; zm. bezpotomnie [Nejm.].
• HIPOLIT Psarski (ok. 1810-po 1857), s. Józefa (3) i Tekli Wierzchleyskiej; wylegi-tymowany ze szlachectwa w Królestwie 1857 (Urus.); ur. Wierzchlas, pow. wieluński.
• HONORATA Psarska (ur. 1810-po 1850), c. Józefa (2) i Salomei Komorowskiej; m. Józefat Siewieliński (ok. 1787-1854).
• IGNACY (1) Psarski (ok. 1830-po 1837), s. Ludwika i Kolety Kossowskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837.
• IGNACY (2) Stefan Psarski (ok. 1820-po 1848), s. Wojciecha (2) i Klotyldy Sto-kowskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1848 (Urus.).
• IZABELA Łucja Psarska (ur. 1802), c. Hipolita i Franciszki Jakutowicz; ur. w para-fii Biała (MK Biała).
• JAKUB Julian Psarski (1795-po 1822), s. Józefa (1) i Konstancji Stępnickiej, pose-sor dóbr Gawłowice 1822 (Nejm.); ż. (10 XI 1822 Goszczanów) Nepomucena Psarska h. Ja-strzębiec (ok. 1801-po 1822), c. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej h. Samson; 1v. żona (1821) Karola Kozłowskiego (ok. 1780-ok. 1821), kapitana pułku strzelców konnych; odzna-czonego orderem Legii Honorowej.
• JAN (1) Psarski (ok. 1790-po 1821), s. Bonawentury i Salomei Grodzickiej, prawd. dziedzic po ojcu dóbr Chycza i Przybysławice w pow. włoszczowskim; ż. (1817 Tczyca) Ju-lianna Katerla h. Poraj (1798-1865), c. Michała i Małgorzaty Tomickiej; ślub we wsi Tczyca w powiecie miechowskim, obecnie gmina Charsznica (MK Tczyca).
• JAN (2) Nepomucen Klemens Psarski (16 V 1815-18 II 1885), s. Józefa (2) i Salo-mei Komorowskiej; ż. (p. 1857) Nepomucena Zofia Colonna-Walewska h. Pierzchała (15 V 1832-9 III 1883); dzieci: Stanisław, Maria.
• JÓZEF (1) Rafał Psarski (ur. ok. 1800), s. Antoniego (2) i Franciszki Stanisławskiej.
• JÓZEF (2) Longin Gabriel Psarski (16 III 1805-po 1850), s. Juliana i Justyny Mar-chockiej, ziemianin, dziedzic dóbr Krępa, powiat radomszczański; ur. Cieszanowice, parafia Mierzyn (MK Mierzyn); 1ż. (22 XII 1828) Kunegunda Przanowska (ok. 1810-1838); 2ż. (10 II 1839 Krępa) Melania Tekla Krzycka (ok. 1811-po 1850), c. Tadeusza i Tekli Komorow-skiej; ur. Wrocław (MK Krępa); dzieci: Teofil, Ildefons, Jan, Urszula, Józefa, Tekla, Rozalia.
• JÓZEF (3) Psarski (ok. 1810-po 1837), s. Łukasza i Salomei Bogusławskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.).
• JÓZEF (4) Ignacy Antoni Psarski (27 III 1809-22 II 1861), s. Wojciecha (1) i Tekli Nieznańskiej; ur. Słupia, zm. Ostrów, paraliż (Nejm.; MK Słupia, Ostrów); ż. (8 VII 1840 Kobyla Góra) Emilia Walentyna Konstancja Trzebińska h. Ślepowron (13 II 1815-24 XII 1881), c. Wiktora i Michaliny Wyssogota-Zakrzewskiej h. Wyskota; ur. Drzeczkowo, zm. Poznań; dzieci: Tekla, Bolesław, Helena (I), Klementyna, Władysław, Helena (II), Witold.
• JÓZEFA (1) Psarska (1808-po 1830), c. Antoniego (3) i Łucji Czekulin; ur. Brzoza, parafia Biała (MK Biała); m. (1830 Rędziny) Jan Tomasz Sylwester Piotrowski (1807-po 1830), s. Franciszka i Katarzyny Domańskiej; ur. w Łachowie, parafia Czarnca (MK Rędziny, Czarnca); dzieci: Antonina Piotrowska (ur. ok. 1830).
• JÓZEFA (2) Psarska (ur. ok. 1790), c. Bonawentury i Salomei Grodzickiej.
• JÓZEFA (3) Julianna Eleonora Psarska (ok. 1810-po 1830), c. Józefa (3) i Tekli Wierzchleyskiej; ur. Wierzchlas, pow. wieluński; m. NI. Zaremba (ok. 1800-po 1830).
• JÓZEFA (4) Psarska (ur. ok. 1816), c. Wojciecha (2) i Klotyldy Stokowskiej.
• JULIAN Psarski (ok. 1804-19 III 1825), s. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej; zm. Popów (Nejm.).
• JULIAN Psarski, zob. Jakub Psarski
• JUSTYNA Stefania Magdalena Psarska (1818-26 VI 1856), c. Klemensa i 2ż. Magdaleny Walewskiej, dziedziczka po ojcu dóbr Rojów w pow. ostrzeszowskim; zm. Rojów (MK Ostrzeszów); m. (9 XI 1837 Rojów) Franciszek Piotr Ludwik Frezer zu Lubochin und Schwetz h. Alabanda (1798-10 I 1845), s. Macieja i Krystyny Skoraszewskiej h. Abdank, pułkownik wojsk polskich, uczestnik powstania 1830/31, ziemianin; porucznik 1 pułku strzelców pieszych w armii Król. Polskiego, adiutant gen. Piotra Szembeka, w powstaniu major 12 puł-ku piechoty liniowej, następnie pułkownik; właściciel dóbr Kierzno, następnie Rojów; zm. Rojów, tyfus (Patelski, Pamiętnik; MK Ostrzeszów); świadkowie na ślubie: gen. Szembek, Wężyk i Psarski (MK Baranów); 1v. żonaty z Katarzyną Jezierską (ok. 1798-22 V 1834); dzieci: Aleksandra Stefania (1841-6 IV 1899), za Bolesławem Wężykiem h. Wąż, oraz Józefa (1843-1905) – Frezer.
• KONSTANCJA Psarska (ok. 1819-po 1840), c. Antoniego (3) i Łucji Czekulin; ur. Rędziny, parafia Mstów (MK Mstów); m. (1840 Mstów) Stanisław Jan Adolf Szafraniec By-strzanowski h. Starykoń (ok. 1797-po 1840), s. Ignacego i Urszuli Dobińskiej, dzierżawca dóbr Siedlec, parafia Mstów; ur. Wola Malowana (MK Mstów); wdowiec, 1v. żonaty z Lucy-ną Trepka h. Topór; dzieci: Wanda, Kazimierz Antoni, Józefa Stefania, Stefan Wiktor – By-strzanowscy.
• KONSTANTY Psarski (ok. 1810-po 1842), s. Wincentego i Konstancji Modzelewskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1842 (Urus.).
• KSAWERA Psarska (7 V 1806-16 IX 1806), c. Franciszka (1) i Marianny Trzciń-skiej; zm. Słupia (Nejm.).
• LAURA Nepomucena Psarska (ur. ok. 1810), c. Józefa (3) i Tekli Wierzchleyskiej; ur. Wierzchlas, pow. wieluński.
• LEOPOLD Teodor Psarski (ur. 1822), s. Wojciecha (2) i Klotyldy Stokowskiej.
• LUDWINA Psarska (ur. 1810), c. Michała i Konstancji Magnuskiej; ur. w parafii Kazimierz, w rodzinie szlacheckiej (MK Kazimierz; AP Łódź).
• MAKSYMA Psarska (ok. 1810-po 1833), c. Wojciecha (2) i Klotyldy Stokowskiej; ur. w parafii Goszczanów (MK Goszczanów); m. (1833 Goszczanów) Paweł Kawecki (ok. 1800-po 1833).
• MARCELI Psarski (ok. 1801-ok. 1869), s. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej, dzie-dzic dóbr Pągów Łągowy do 1830 [Nejm.]; ż. (ok. 1830) Sabina Starzyńska (ok. 1810-po 1835), c. Sebastiana i Scholastyki Witwickiej; dzieci: Alfonsa, Olimpia.
• MARCJANNA (Marianna) Psarska (ur. ok. 1820), c. Klemensa i 2ż. Magdaleny Walewskiej; ur. prawd. Rojów w pow. ostrzeszowskim.
• MARIANNA Psarska (ur. 29 I 1795), c. Juliana i Justyny Marchockiej; ur. Cieszno-wice, parafia Mierzyn (MK Mierzyn).
• NAPOLEON Psarski (ur. ok. 1800), s. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej.
• NEPOMUCENA Psarska (ok. 1800-po 1822), c. Jakuba i Nepomuceny Masłow-skiej; 1m. (1821) Karol Kozłowski (ok. 1780-ok. 1821), kapitan pułku strzelców konnych; odznaczony orderem Legii Honorowej; 2m. (10 XI 1822 Goszczanów) Jakub Julian Psarski h. Jastrzębiec (1795-po 1822), s. Józefa (1) i Konstancji Stępnickiej (Stępniewskiej?), posesor Gawłowic (Nejm.).
• NIKODEM Józef Adolf z Psar (de Psary) Psarski (1802-po 1885), s. Klemensa i 1ż. Józefy Daleszyńskiej, dziedzic dóbr Stara Kuźnica 1828, Doruchów 1832; tytułowany hrabią w 1858 (MK Doruchów); w 1885 mieszkał w Marszałkach, poczta Bukownica, u Bolesława Bronikowskiego (Dz. Pozn. nr 165/85); ż. (22 II 1829 Rojów) Emilia Kolumna-Walewska h. Pierzchała (1801-po 1845), c. Stefana Juliusza i Justyny Dziembowskiej h. Pomian; ur. Olszyna; dzieci: Józefa, Kajetan, Klementyna, Tadeusz, Wojciech, Stefan, Melania, Emil.
• PIOTR Erazm Psarski (1825-1863), s. Wojciecha (2) i Klotyldy Stokowskiej; ur. w parafii Goszczanów (MK Goszczanów); ż. Natalia Białoruska (ok. 1830-po 1860), c. Wincen-tego i Józefy Jarczakowskiej; dzieci: Stanisława.
• ROMUALD Psarski (ok. 1790-po 1848), s. Bonawentury i Salomei Grodzickiej, dziedzic dóbr Strzegów w pow. olkuskim 1848; wylegitymowany ze szlachectwa w Króle-stwie 1848 (Urus.).
• ROZALIA Elżbieta Psarska (ur. 1793), c. Juliana i Justyny Marchockiej; ur. Ciesza-nowice, parafia Mierzyn (MK Mierzyn).
• SALOMEA Katarzyna Marianna Psarska (1797-po 1821), c. Juliana i Justyny Mar-chockiej; ur. Cieszanowice, parafia Mierzyn (MK Mierzyn); m. (ok. 1812) Maksymilian (Maksym) Rafał Błeszyński h. Suchekomnaty (1788-po 1841), s. Bonawentury i Salomei Pą-gowskiej h. Pobóg; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1840; ur. w Szczercowie (Bon.); dzieci: Antoni Maksymilian (1812-1815), Damazy Antoni (ur. 1815), Angela Marta (ur. 1821) – Błeszyńscy.
• STANISŁAW (1) Psarski (9 V 1809-5 XII 1875), s. Józefa (2) i Salomei Komorowskiej, ziemianin, działacz gospodarczy, redaktor; ur. Kalisz (w PSB błędna data urodzenia: 1810), zm. Warszawa, poch. Wągłczewo, pow. sieradzki (PSB); ż. (p. 1852) Klementyna Apolonia Gołembowska h. Poraj (1822-1897), c. Jana Nepomucena i Antoniny Zbijewskiej; dzieci: Maria, Anna, Jadwiga.
• STANISŁAW (2) Psarski (ok. 1810-po 1837), s. Łukasza i Salomei Bogusławskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837 (Urus.).
• STEFANIA Józefa Tekla Psarska (ok. 1811-po 1840), c. Józefa (2) i Salomei Komorowskiej; m. Anzelm Klemens Teofil Sławęta na Stawie Stawski h. Leszczyc (ok. 1814-po 1840).
• TEKLA (1) Psarska (1799-1801), c. Antoniego (2) i Franciszki Stanisławskiej; ur. Osmolin, zm. tamże.
• TEKLA (2) Psarska (3 II 1803-1806), c. Antoniego (2) i Franciszki Stanisławskiej.
• TEKLA (3) Aniela Franciszka Psarska (ok. 1820-1855), c. Józefa (2) i Salomei Ko-morowskiej; m. Michał Miszkiewicz (ok. 1821-po 1850).
• TEODOR Adolf Psarski (15 VI 1812-4 VII 1813), s. Wojciecha (1) i Tekli Nieznań-skiej; zm. Donaborów (Nejm.).
• WIKTOR Psarski (6 III 1813-27 XI 1871), s. Józefa (3) i Tekli Wierzchleyskiej, działacz gospodarczy, ziemianin; dziedzic wsi Kraszkowice; ur. Wierzchlas, pow. wieluński, zm. Kraszkowice, poch. Wierzchlas (PSB; MK Ruda; AP Łódź); ż. (p. 1857) Helena Fry-drych (1839-po 1864); dzieci: Władysław, Franciszek, Zofia.
• WIKTORIA Psarska (ok. 1810-po 1830), c. Wojciecha (2) i Klotyldy Stokowskiej; ur. w parafii Goszczanów (MK Goszczanów); m. (1830 Goszczanów) Józef Siewierski (ok. 1800-po 1830).
• WŁADYSŁAW Psarski (ok. 1810-po 1842), s. Wincentego i Konstancji Modzelewskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1842 (Urus.).
• WOJCIECH Psarski (ok. 1810-po 1831?), s. Jakuba i Nepomuceny Masłowskiej, porucznik wojsk polskich; służył w pułku strzelców konnych; zm. bezpotomnie [Nejm.].
• ZOFIA Psarska (ok. 1800-po 1830), c. Hipolita i Franciszki Jakutowicz; m. (ok. 1820) Jan Edward Stentzel (ok. 1790-po 1830); dzieci: August Hipolit Stentzel (ur. ok. 1830).

Bibliografia (spis)
1) Bon.; 2) Dw. Teki; 3) Nies.; 4) Urus. XV 58-59; 5) E. Nejman, Herbarz szlachty sieradzkiej XIX wieku; 6) Archiwum rodzinne p. Honoraty Huk, informacje z dn. 23 X 2013 r. i nast.; 7) Wielka Genealogia Minakowskiego.