32593. Sułkowscy z Sułkowa, ale którego?

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Sułkowscy z Sułkowa, ale którego?

Postprzez megi56 » 18.12.2017

W trakcie poszukiwania Sułkowskich herbu Sulima zaczęłam się zastanawiać skąd pochodzi ta rodzina.
I oto co znalazłam. Najliczniej wg geneszukacza na Genalogach występują Sułkowscy w Mazowieckiem (tu ich jest najwięcej), Kujawsko-Pomorskiem i Łodzkiem.

Wszyscy Sułkowscy pochodzą pewnie generalnie z Sułkowa i tu powstaje pytanie którego.
Sułkowscy byli w Sułkowie par. Mochowo nad rzeką Skrwą powiat sierpecki w Mazowieckiem. Bardzo licznie występują w indeksach z tej parafii na Genealogach już od 1596 r. Byli również w Sułkowie Polnym i Borowym między Ciechanowem i Mławą oddalonymi od siebie ok 2 km. Oba te Sułkowa oddalone są z kolei o godzinę jazdy od Sułkowa w powiecie sierpeckim. Byli również w Sułkowie położonym w Kujawsko-Pomorskiem w powiecie Włocławskim, w gminie Lubraniec. Mamy zatem trzy miejscowości o tej nazwie w Mazowieckiem i jedną w Kujawsko-Pomorskiem i wszędzie są Sułkowscy.

Wg Słownika Historyczno-Geograficznego:

SUŁKOWO RZECZNE (1510 Sulkowo, Sulikowo Tiburcy) nad rz. Skrwą, 14 km na SW od Sierpca.
1578 pow. sierp., par. Kurowo (ŹD 46) Wg AM – par. Mochowo. (w jednej i drugiej występują masowo Sułkowscy) Włas. szlach. 1510 Jakub Sułkowski stolnik płoc. otrzymuje urząd wojskiego płoń. po ustąpieniu Jana Pomiana z Bogatek (MS IV/1 nr 925); 1531: 4 wł. folw. (RP 41, 87).
W/w Jakub zmarł wg Matricularum RP w 1516 r.

SUŁKOWO POLNE (1349 Sulkowo, Schwlkowo, Szulcowo, Sulcowo, Svlkowo, Solkowo, Sulkova, Sulkowo Magna) 16 km na NW od Ciechanowa.
1482 Jakub Sułkowski z Kałuszyna, żona Dorota c. zm. Dobrogosta z Nowego Dworu kaszt. warsz. (MK 6, 145v) (Dorota Nowodworska z Leżenic h. Nałęcz)
Jan Sułkowski sędzia grodzki płoc. (ZDP nr 436)

SUŁKOWO BOROWE 1 (ante 1471 Sulkovo, Sulkowo Borowe) 15 km na NW od Ciechanowa.
1. 1578 pow. niedzb., par. Niedzbórz (ŹD 113).
2. 1487 → p. 3.
3. Włas. szlach. 1471 Stanisław z Sułkowa [Polnego] dzieli dobra między synów: Mikołaj i Wojciech otrzymują [obie] wsie S. i Kosiny, zaś dla siebie i s. Jakuba zatrzymuje wieś Kałuszyn (MK 41, 43v)2; 1476 w podziale dóbr między Mikołajem i Wojciechem, [synami zm. Stanisława] z Sułkowa [Polnego] i Kosin, Mikołaj otrzymuje w Sułkowie [Polnym]: siedlisko, wszystkie domy i zabudowania ojca z gumnem, z połową grodzy tamże, połowę folwarku, połowę gaju i 6 wł. os., nowy rybnik i młyn; zaś Wojciech otrzymuje w S.: siedlisko, dom leżący powyżej 1 1/2 wł. os., (mianowicie wł. Cichosza i ogrodu kowala Bąkowskiego) i 2 morgi za gumnem, połowę starego stawu i młyna tamże, rybnik nad Bielą z połową folwarku, gaju i grodzy oraz 6 wł. os. w Kosinach Kapicznych; Mikołaj będzie posiadał ogrodników Chlota i Bartka, Wojciech – kowala i Niczka (AG perg. 3593)3; 1482 Mikołaj z S. zastawia Pawłowi i Mikołajowi, synom Sądka z Łepków, 1/2 wł. os. w S. w sumie 4 kóp gr w szelągach (AG perg. 3608); 1487 → Sułkowo Polne; 1511 Wojciech s. Mikołaja z S.-B. zastawia Andrzejowi z Łebków 2 wł. w S. B., jedną folw. i drugą os., w 20 kopach gr w szelągach (AG perg. 3670); 1531: 5 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 150v).

1 Pierwsza wzmianka, gdzie występuje nazwa S.-B. jest dopiero w r. 1511, wydaje się jednak, że wiadomość z r. 1471 o podziale dóbr S. można uznać za metrykę S. B.
2 Dopisano na marginesie: cassata propter aliam divisionem posteriorem in libro terrestri Zawcrzensi terre Plocensis.
3 Tekst ten sugeruje, że Mikołaj osiadł w Sułkowie Polnym, przyjmując, że z dwu wsi o wspólnej nazwie Sułkowo, jest to osiedle pierwotne. (Mianowicie Mikołaj dziedziczy siedlisko i wszystkie zabudowania ojca). Jednak potem zastawia dziedzicom z Łebków cz. w Sułkowie Borowym. Być może potem bracia się pozamieniali?

Występowali Sułkowscy również wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego w innym Sułkowie – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubraniec, wg Słownika Sułkowscy w Sułkowie major i minor w kujawsko-pomorskiem byli już w 1557 r. (Feliks, Mateusz, Wojciech, Stanisław Sułkowscy), Nie potwierdzają tego niestety żadne indeksy - nazwisko w par. Zgłowiączka i Lubraniec, pod które to parafie podlega tamtejszy Sułków występuje sporadycznie. Występowanie tu tej rodziny potwierdza jednak w "Polsce XVI w. - Wielkopolska tom II" Adolf Pawiński. Indeksy są od 1750 r. - może byli tam wcześniej. Ogólnie w kujawsko-pomorskim jest ich sporo. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/582 .

Przyjąwszy, że nazwiska pochodziły zwykle od nazwy miejscowości - pierwotna forma "z Sułkowa" - może to są odrębne rodziny o tym samym nazwisku. W Kujawsko-Pomorskiem nazwisko występuje wg SHG od 1557 r. Na Mazowszu są w jednym Sułkowie od 1349 r. w drugim od 1510 r. wg MRP i SHG. O wiele liczniejsza jest rodzina z Mazowsza.

W Wikipedii uznano, że Sulima Sułkowscy pochodzą z Sułkowa Borowego par. Żurominek.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%82k ... rbu_Sulima
Wg K. Niesieckiego Sułkowscy Sulima pochodzą z Łęczyckiego i Podolskiego, a później pojawili się w Wielkopolsce odkupując dobra Leszczyńskich.

Z pewną ostrożnością można stwierdzić, że Sułkowscy herbu Łodzia pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego czyli z Sułkowa koło Łubrańca
http://www.przodkowie.com/niesiecki/s/s ... .php?lit=s
Teki Dworzaczka
Grodzkie i ziemskie > Konin
15947 (Nr. 84) 1790
M. Michał-Hier. z Sułkowa Sułkowski, podstolic kowal., ol. Jakuba S. stolnika (!!) kowal. z ol. Joanny Dambskiej syn, kwit. Jana z Lubrańca Dąmbskiego, b. dziedzica Piotrkowic, z 3. 177 złp. (f. 236v)
Potwierdza to K. Niesiecki - Sułkowscy herbu Łodzia z Kujaw.

Co do Sułkowskich herbu Białynia - herbu tego używano m.in. w Sieradzkiem stąd może wzięli się Sułkowscy w Łódzkiem.
Potwierdza to K. Niesiecki - Sułkowscy h. Białynia pochodzą z Rawskiego (okolice Rawy Mazowieckiej). Nic nie wskazuje jednak z którego Sułkowa pochodzą (wcześniej zakładam, że byli w Mazowieckiem - zdaje się to być "najmłodsza" czyli najpóźniej wyodrębniona linia, o czym pośrednio świadczą indeksy z Łódzkiego). Niesiecki T. IV str. 239 wspomina Wojciecha Sułkowskiego herbu Białynia, podwojewodzego rawskiego - r. 1674 dziedzica wsi Głuchowska - żona jego na króla Jana Kazimierza, który przybył dom ich odwiedzić miota przeklęctwa.

Poniżej wszystkie miejscowości o nazwie Sułkowo, gdzie była wzmianka o pochodzeniu rodziny Sułkowskich pogranicze Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego
https://zapodaj.net/b3a392ad4bef4.jpg.html

Po napisaniu tego tekstu natknęłam się na poniższe opracowanie pochodzenia różnych linii Sułkowskich
https://polishgenealogy1.blogspot.com/2 ... owski.html
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do S____cron