Strona 1 z 1

Skolimowski Rafał (1781-1848)

PostNapisane: 09.03.2009
przez Halina
Ks. Rafał Skolimowski urodził się 24 X 1781 r. we wsi Skolimowie w Siedleckiem. Uczył się u pijarów w Drohiczynie. Można go zaliczyć do najznakomitszych profesorów, jakich miała Akademia Duchowna Warszawska tak pod względem naukowym, jak i ascetycznym. Przed wyświęceniem na kapłana był profesorem seminarium janowskiego, w r. 1809 przeniósł się do Warszawy, uczył przez 6 lat w liceum historii i matematyki. Około r. 1815 studiował w Berlinie, Paryżu, Londynie, Amsterdamie. W r. 1818 został mianowany profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko to zajmował do r. 1821, w latach 1825—1839 był profesorem filozofii w Sem. Głów. i Akad. Duch. Umarł dnia 15 IV 1848 r
Bibliografia (spis)
Aleksandrowicz P. ks., Diecezja siedlecka...