Strona 1 z 1

Topolnicki Jan (ok. 1640-przed 1686)

PostNapisane: 30.11.2008
przez Darek
Jan Topolnicki h. Sas, pierwszy syn Waśka, którego żoną była prawdopodobnie Ewa Czajkowska, ponieważ nie we wszystkich dokumentach zostało to odnotowane wprost, przemawia jednak za tym występowanie Jana jako dziedzica Kulczyc, w niektórych pismach także z żoną Ewą Czajkowską. W tym czasie źródła nie notują innego spadkobiercy ziemi w Kulczycach, niż Jana, syna Waska, co nie znaczy, że takowego nie było, być może nie zanotowano tego w źródłach. Przyjmując zatem, że Jan ożenił się z Ewą Czajkowską, nie sposób ominąć dokumentu sądowego z 1676 r., w którym wymieniono po raz pierwszy synów Jana i Ewy: Onyska i Stefana, którzy wraz z ojcem i dziadem Wasko przekazali 37 florenów polskich Michałowi Matkowskiemu na dobra w Ilniku, co mogłoby oznaczać dzierżawę ziemi w tej miejscowości . Kolejne dzieci Jana: Piotr, Katarzyna, Fesja (zamężna z Dobrzańskim) wymienia źródło z 1686 r. Dokument dotyczy odpowiedzi dzieci Jana i ich ciotki Heleny (wdowy po Dymitrze Popielu) na pozew Hiacynta Kulczyckiego . Z kolejnego wpisu ustalić można przypuszczalny rok śmierci Waska –1686, ponieważ w tym samym roku Ewa Czajkowska wystąpiła jako wdowa. Wraz z córkami: Katarzyną (zamężną z Aleksandrem Dubrawskim) i Fesją złożyła pozew przeciwko Jackowi Topolnickiemu, który najprawdopodobniej zmienił zdanie w jakiejś sprawie dotyczącej wdowy i jej córek, jednakże nie podano jej przedmiotu . Rok później te same osoby potwierdziły prawnie swoje szlachectwo . W 1689 r. Fesja Topolnicka z mężem Aleksandrem Dobrzańskim wystąpiła przeciwko braciom: Piotrowi i Grzegorzowi o znieważenie . Kolejny wpis dotyczy Piotra, który wraz z matką wystąpił o znieważenie przeciwko Kulczyckim w 1692 r. W tym samym roku Piotr z matką potwierdził użytkowanie dóbr w Kulczycach, których właścicielem był Jan Kulczycki Wołczko . Ewa Czajkowska ze szwagrem Iwanem oraz synem Piotrem w 1693 r. zostali pozwani przez Piotra Kulczyckiego. Sprawa najprawdopodobniej dotyczyła użytkowana przez nich ziemi w Kulczycach . W tym też roku Ewa wraz z Michałem Topolnickim i córką Fesją pozwała Jakuba Chojeckiego o znieważenie .
O potomstwie Jana dowiadujemy się także z ustaleń Juliana Topolnickiego, wyżej wspomnianego, który najprawdopodobniej był w posiadaniu dokumentów dotyczących dzieci Jana, gdyż ustalił on, że oprócz Katarzyny, Fesji, Stefana, Onyska, Piotra, Grzegorza, Jan Topolnicki miał także syna Pawła, który kontynuował linię Onyska. Z powyższych informacji jednoznacznie wynika, że Jan, ożeniony z Ewą Czajkowską, mieszkał wraz z rodziną w Kulczycach, gdzie posiadał ziemię, jednocześnie dzierżawiąc ziemię w pobliskiej wsi Ilniku. Obie miejscowości znajdowały się ówcześnie w powiecie samborskim, województwa ruskiego. Jan zmarł przed 1686 r.

[M. Chojnacka - Historia rodziny Topolnickich h. Sas - praca doktorska]