Strona 1 z 1

Topolnicki Florian ( - 1843)

PostNapisane: 02.01.2017
przez Marcin
O. Florian Topolnicki, kapucyn, pochodził z Podola. W cza­sie choroby, na którą zapadł przebywając w jednym z klasztorów we Francji, przeczytał 14-tomowe dzieło poświęcone działalności misyj­nej Kościoła. Pod wpływem opisów prześladowań chrześcijan, zwłaszcza w Kochinchinie (dzisiejszy Wietnam), zapragnął wyjechać na misje. W 1835 r., po 5 miesiącach podróży statkiem, dotarł do In­dii. Został skierowany do Pumea, na wschodzie kraju. Tu, na prośbę nielicznych katolików, zorganizował centrum misyjne. Przełożył z francuskiego na język angielski i hindustani katechizm rzymski
i inne teksty nieodzowne w pracy kapłańskiej. W powierzonych sobie placówkach budował nowe świątynie lub modernizował już istniejące kaplice. Był ofiarny dla ubogich. Gwałtownie postępująca gruźlica
zmusiła go do opuszczenia Indii w 1843 r.
[Jabłoński F. ks., Wkład Kościoła w Polsce w dzieło misyjne w XIX w., w: Sokołowski P.A. SVD (red.), Misje w XIXw, wybrane zagadnienia, Misyjne Seminarium Duchowne księży Werbistów, Pieniężno 2008]

Wg innych źródeł zmarł w 1842 w Lugdun w opinii świętości
[Duchniewski J., Udział polskich kapucynów w ewangelizacji Indii, RTK56: 1999, z. 4,s. 33–40]


:drzewo: Genealogia Polaków