Strona 1 z 1

Wiktorowski Bieniasz (ok. 1500-ok. 1550)

PostNapisane: 28.10.2008
przez sbj
Bieniasz Wiktorowski, młodszy syn sędziego Bieniasza, senator, kasztelan konarski sieradzki, 17.XI.1576-26.III.1582. Był on jeszcze wcześniej podkomorzym wieluńskim 20.I.1554-6.I.1575. Żonaty bezpotomnie, z córką kanclerza wielkiego koronnego Piotra Dunina Wolskiego . Możliwe, iż to on ufundował w rodzinnym Wiktorowie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Zygmunta. Nazwany Benedyktem, 1558 i 1559 kwitowany z zapisów przez Annę z Potockich Potworowski, a w 1582 czynił zapis na rzecz Wawrzyńca Bielińskiego. Paprocki w pierwszym polskim herbarzu z 1586, napisał: „Wiktorowscy, w sieradzkim województwie dom starodawny, był Bieniasz wieku mego sędzim sieradzkim, a w tym wieku syn jego Bieniasz kasztelanem konarskim".


[nad. Sebastian Bolesta-Jankowski
Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego...]