Strona 1 z 1

Waligóra Marian

PostNapisane: 18.01.2012
przez yooreck
Waligóra Marian ppłk Straży Pożarnej
15.07.1883 - urodzony w Częstochowie
1908-1916 - Komendant Pogotowia Straży Pożarnej w Częstochowie
1916-1918 - porucznik Straży Pożarnej w Warszawskiej STraży Ogniowej;
1919-1920 - komendant Straży Pożarnej w Lublinie;
1921-1922 - z-ca kom. Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
01.07.1922-01.04.1933 - kom. Straży Pożarnej w Wilnie;
1926 - gości jako sędzia podczas zawodów strażackich w Częstochowie;
4 października 1928 - oddelegowany jako instruktor łódzkiej ekipy na zawody w Turynie - niepotwierdzone;
1934-1937 - kom. Straży Pożarnej we Włocławku w stopniu Majora;
1937-1939 - instruktor (Zw. Str. Poż. R.P.) oddziałgrodzki w Łodzi;
1939 - po wybuchu wojny przedostaje się do Warszawy, gdzie bierze między innymi udział w gaszeniu Zamku Królewskiego;
1939-1944 - z krótkimi przerwami - oficer Warszawskiej Straży Ogniowej;
1945-1950 - referent gospodarczy zgodnie z poleceniem min. adm. publicznej w Związku Straży Pożarnych, oddział okręgowy w Łodzi w stopniu ppłk;
01.03.1956 - odchodzi, spoczywa na cmenatrzu Solec w Łodzi.