Strona 1 z 1

Więckowski Bogusław

PostNapisane: 11.06.2014
przez wanka
Bogusław Więckowski
urodził się 26 marca 1916 roku w Podhojnach w powiecie jędrzejowskim. Syn Stanisława i Anny z domu Kowalczyk. W 1931 roku w Jędrzejowie ukończył Szkołę Powszechną, a 6 grudnia 1933 roku rozpoczął naukę zawodu elektroinstalatora w Zjednoczeniu Okręgu Radomsko-Kieleckim na placówce w Jędrzejowie. 11 stycznia 1939 roku powołany został do czynnej służby wojskowej, którą odbył w 6 Batalionie Telegraficznym w Jarosławiu. W kwietniu 1939 roku skierowany został na kurs samochodowy do Zegrza, który ukończył na początku sierpnia. W ostatnich dniach tego miesiąca brał udział w budowie umocnień obronnych nad rzeką Narwią. W momencie wybuchu wojny został przetransportowany do swojej jednostki w Jarosławiu. Brał udział w walkach, w okolicach Nowego Sącza, Jasła, Lwowa i Stanisławowa. Pod Leżajskiem dostał się do niewoli sowieckiej, a następnie w ręce Niemców, przez których wywieziony został do Stalagu VIII A. Przebywał także w obozach VII B i XII B. Po zwolnieniu z obozu pozostał w Niemczech na pracach przymusowych w Ludwigshafen. Po wyzwoleniu przez Amerykanów pracował w organizacji ONZ "UNRRA" w charakterze kierowcy oficera łącznikowego Mieczysława Buczka. Po powrocie do kraju, 5 sierpnia 1946 roku, w Śmiglu zawarł związek małżeński z Bronisławą Nowak. Do 1947 roku pracował w Państwowych Warsztatach Samochodowych w Poznaniu, a następnie do kwietnia 1950 roku w Przedsiębiorstwie Elektroinstalacyjnym Pawła Grejzera w Śmiglu. Od 14 sierpnia 1950 roku do 1 września 1953 roku był zatrudniony na stanowisku elektromontera w Spółdzielni Pracy "Dom i Osiedle" w Kościanie. Przez następne siedemnaście lat pracował w Spółdzielni Pracy Elektron w Lesznie, a także prowadził punkt usługowy w Gostyniu, gdzie mieszkał z rodziną. 16 lutego 1962 roku złożył egzamin mistrzowski w zawodzie elektromontera. Od 1 lipca 1970 roku aż do przejścia na emeryturę (1.01.1981) pracował w WUSP w Lesznie, oddział w Gostyniu. Od 11 października 1984 roku członek ZBoWiD. Zmarł 8 lutego 1990 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.
Biogram opracowano na podstawie: informacje Bronisławy Więckowskiej - zbiory rodzinne; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; Książeczka wojskowa Seria F nr 616017 WKR Leszno (30.04.1959).

Roman Tomaszewski