Strona 1 z 1

Wańkowicz Adam

PostNapisane: 23.02.2008
przez Halina
Wańkowicz Adam, syn Walentego, znanego artysty-malarza, i Anieli z Rostockich, urodź, w Ślepiance pod Mińskiem r. 1827. Gimnazjum przeszedł w Mińsku, a następnie ukończył Akademję Mikołajewską inżynierów wojskowych. Przed powstaniem był prezesem t. zw. sądu sumiennego, pracował w Komitecie do spraw włościańskich na gub. mińską i otrzymał odznaczenie. Należał do organizacji powstańczej, lecz w czasie wybuchu powstania wycofał się z niej (zastąpiony na stanowisku komisarza mińskiego przez Bol. Oskierkę). Pomimo to został uwięziony w Mińsku i następnie (w jesieni r. 1864) zesłany, majątek zaś Slepianka uległ konfiskacie. Na wygnaniu był A. W. w Irkucku, później w Kazaniu. Wrócił do kraju i osiadł w Królestwie w r. 1871; zaś w r. 1874 na Litwie w maj. Mikielewszczyźnie (pow. sokolskiego, gub. grodzieńskiej). Życie zakończył tutaj d. 24 grudnia 1895 r. Żonaty był z Amelją Kleczkowską, córką wygnańca. Synowie: Bolesław, Maurycy, Franciszek, Karol, Wacław i Adam.

Wiadomość zawdzięczamy p. Amelii Wańkowiczowej.


[Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865; Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy] - pisownia aryginalna