Strona 1 z 1

WASILEWICZ DACHNO

PostNapisane: 05.08.2009
przez jerzy
DACHNO WASILEWICZ, namiestnik upicki, ostrogski, i kozielski ks. Konstantego Ostrogskiego, nabył dom w Wilnie od Korsaka w 1529 r. W 1533 został klucznikiem, horodniczym i mostowniczym łuckim a 1536 jest starostą krzemienieckim. Zmarł w 1538 r. Pierwsza jego żona miała być Marya Fiodorówna krewna ks. Konstantego Ostrogskiego, który wydając ją za maż dał jej Raźnicę nad Styrem. Wdowa po nim Nastazya wspólnie z synami, Wasylem i Harasimem, sprzedali dom w Wilnie Świniuskiemu 1540 r. Harasim Dachnowicz starościc krzemieniecki, właściciel Wojnicy, Poddubiec, Wilkoszczy i Zabylna w 1561 zmarł. Mikołaj, współdziedzic dóbr Bezów, na Wołyniu 1609 r. Andrzej, komornik graniczny włodzimierski 1614 r.,żona Jego Helena Dobronicka. Mikołaj i Kazimierz z przydomkiem Haciccy pisali się z woj. nowogrodzkiem na elekcję Jana III Sobieskiego w 1665 r. Stefan, Bazyli i Grzegorz z potomstwem, synowie Jana, zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej.
Herbarz Polski A. Boniecki
Herbarz Szlachty Polskiej S. Uruski
http://cpilawa.w.interia.pl/stronki/heraldyka..html