4650. Wasilewscy - Zesłanicy polscy na sybir w XIXw

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Wasilewscy - Zesłanicy polscy na sybir w XIXw

Postprzez ostoja49 » 17.10.2009

Wasilewski Jan
,Przydomek ;Szarkun:niewylgitymowany szlachcic z pow słonimskiego ,uczestnik powstania listopadowego
Służył w pułku ułanów Na wniosek Grodzieńskiej Komisji Gubernatorskiej z dni &-10-1833 aztwierdzony przez gen-gubernatora 07-X tr został wcielony do Korpusu Kauk z utrata prawa stanu dnia 14-XI wyruszył w droge na Kaukaz.

NGAB(Grodno),zesp.4inw.1 vol.191,k.28Wasilewski Józef Generał
W.P ,za udział w kompanii 1812 ( Po bitwie lipskiej dostał sie do niewoli ) został zesłany do Tambowa .W 1815 mianowano go komendantem twierdzy w Zamościu ; 24-01-1820 przeniesiony na komendanta Korpusu Kadetów . Po kilku miesiącach 31-081820 otrzymał dymisje z prawem naszenia munduru.

Lista wygnaniców ,s 436 Tarczyniski Generalicja powstania listopadowego z wpisem
Wasilewski Z Wnukom o pradziadku w stulecie powstania listopadowego

Wasilewski Józef ur 1802
działo sie w roku 1833 31-01 .wpis
Szlachcic ,był na służbie jako lokaj .Za powiazania z emisariuszem Marcelim Szymańskim i wyrazina gotowosci wstąpienia do bandu, 14-091833 ,na mocy konfirmacji wileńskiego -gubernatora wojnnego księcia Nikołaja Dołgorukowa został wcielony do Korpusu Kaukazkiego , z utrata prawa stanu.

Sidorowicz -Czarniawska RPB,zesp.629.vol.185,k.1v-2

Wasilewski Kazimierz ur 1824 zm 1856
w 1849 miał 24 lata szlachcic niewyligitymowany ,utrata stanu , spod Wilna Członek Zwiazku Bratniego Młodzieży Litewskiej( zgodziłsię wziąć udział w powstaniu , agitował innych , Na mocy konfirmacji I Paskiewicza z 27-05-1850 został skazany na kare chłosty i wcielony do Korpusu Orenburskiego . Batalion Liniowy stacjonujacyw Orenburgu, pod sicsłym dozorem władz zwierzchnich . W sierpniu 1856 utanął w rzece Ural.

Djakow, Diejatieli ;Fajnhauz,Ruch
RPB,zesp.629,vol.185,k.1lv-12;tamze,vol.188,k.62

WWW Wasilewski
ostoja49
Zaawansowany
Zaawansowany

Re: Wasilewscy - Zesłanicy polscy na sybir w XIXw

Postprzez ostoja49 » 18.10.2009

Wasilewski Józef syn Stanisława Usole

Ur się w 1819 w roku 1864 miał 45 lat studiował w Augustowskim i tam pozostał mieszkał.. Szlachcic; za werbowanie ludzi :do band: był sądzony w oddziale Augustowskim : po konfirmacji M Murajowa jako dowódca wojsk Wileńskiego okręgu Wojen skazany został w 1864 na 10 lat Katorgi w Kopalniach ,wyruszył w drogę na sybir 02-09-1864:kare odbył za Bajkałem ,od lutego 1865--w Akatui, następnie na trakcie zabajkalskim :powtórnie sądzony za powstanie zabajkalskie : jako mocno podejrzany o udział w buncie ,skazany został na rok wiezienia w gorzelni w Aleksandrowsku w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany: w 1867 przybył do Us0la .

Giller A;Spis Polaków w Usolu,s.184
Lasocki W Wspomnienia ,t.II AGAD,ZGP,vol.IV/1700,k.531Bn,rkpsI 10101,k.130(Akatyja) ;GARF9Maskwa) Zesp.109,Ieksp,.1863
,vol.23,cz.416,1 prod k.405v-407:tamże 1865,vol.154,k.7-18 (jako szlachcic z guberni podolskiej)
Wasilewski Wincenty z kijowa : Usole
Ur 1837 w roku 1863 miał 26 lat.szlachcic gub Kijowskiej ,student 5 roku wydział med Uni.św Włodzimierza w Kijowie : nie zdążył obronić dyplomu ,ponieważ wstąpił do powstania ocalał z rzezi pod Sołowijówką ,aresztowany tamże 28-04-1863: z cytadeli Kijów próbował uciec przez podkop pod wieżą nr 2 ,jednakże próbę tą odkryto: za pobyt w " bandach buntownikach " skazany został na mocy konfirmacji d-cy wojsk KIjów Okr Wojen.z 31-051864 (lub z 19-09 tego roku na 12 lat ciężkich robót w kopalniach : wyruszył w drogę na sybir w 1864:--; 27-01-1865 odesłano go z partią zkazaniców z Tobolska do Tomska : przybył tam 20--02 tego roku i 23-02 tegoż roku został wysłany na podwodzie na katorgę w gub irkucką: 17 -04 1865 dotarł do Irkucka ,skąd15-08-odesłano go -cały czas na podwodach -do Usola,gdzie prowadził Aptekę wygnańczą i zajmował się stolarstwem ..(Giller )na mocy manifestu z 16-04 i 18-10 1866 termin kar skrócono o trzy czwarte : 01-07 -1868 został zwolniony z i przepisany na osiedlenie w gminie Uryk zasiłku skarbowego nie pobierał : na podstawie manifestu z 09-01-1874przywrócono mu prawa stanu : 15-04-1877otrzymał dokumenty uprawniające do wyjazdu z guberni Irkuckiej na zamieszkanie w gub jekaterynosławskiej ,jednagże z powodu złego stanu zdrowia wyjechał dopiero 17-05-1878 przybył na miejsce 21-08 1878 : 11-10 tego roku złożył ponownie podanie o przeniesienie do miasta Nikopolu ,na co 14 -10 tego r uzyskał zgode ; utrzymywał sie prowadząc bibliotekę nijakiego Czarikowa, właściciela ziemskiego z gub chersońskiej : 17-12 -1880 zastał zwolniony z dozoru policyjnego Z prawem wybranym miejsca zamieszkania w Cesarstwie poza stolicami stołecznymi guberniami . Krajem Zach I Królestwa Polskiego i gub taurydzką w Nikopolu mieszkała z nim Matka ,siostra ,żona i Córka . 12-98 1881 proś ponownie o zezwolenie na obj,ecie posady felczera ziemskiego w gm Pokrowskiej na co dostaje zgode od gubernatora ,

Giller A Spis Polaków w Usolu,s,184
Akta znajudja sie w Moskwie, S Petersburgu,i Dniepropietrowsku Gosudarstwienny Obłastnoj Archiw ,zesp.11,inw1,vol .96 (JIS)

WWW Wasilewski
ostoja49
Zaawansowany
Zaawansowany


Powrót do W____