Strona 1 z 1

Wasilewscy - Zesłanicy polscy na sybir w XIXw

PostNapisane: 17.10.2009
przez ostoja49
Wasilewski Jan
,Przydomek ;Szarkun:niewylgitymowany szlachcic z pow słonimskiego ,uczestnik powstania listopadowego
Służył w pułku ułanów Na wniosek Grodzieńskiej Komisji Gubernatorskiej z dni &-10-1833 aztwierdzony przez gen-gubernatora 07-X tr został wcielony do Korpusu Kauk z utrata prawa stanu dnia 14-XI wyruszył w droge na Kaukaz.

NGAB(Grodno),zesp.4inw.1 vol.191,k.28Wasilewski Józef Generał
W.P ,za udział w kompanii 1812 ( Po bitwie lipskiej dostał sie do niewoli ) został zesłany do Tambowa .W 1815 mianowano go komendantem twierdzy w Zamościu ; 24-01-1820 przeniesiony na komendanta Korpusu Kadetów . Po kilku miesiącach 31-081820 otrzymał dymisje z prawem naszenia munduru.

Lista wygnaniców ,s 436 Tarczyniski Generalicja powstania listopadowego z wpisem
Wasilewski Z Wnukom o pradziadku w stulecie powstania listopadowego

Wasilewski Józef ur 1802
działo sie w roku 1833 31-01 .wpis
Szlachcic ,był na służbie jako lokaj .Za powiazania z emisariuszem Marcelim Szymańskim i wyrazina gotowosci wstąpienia do bandu, 14-091833 ,na mocy konfirmacji wileńskiego -gubernatora wojnnego księcia Nikołaja Dołgorukowa został wcielony do Korpusu Kaukazkiego , z utrata prawa stanu.

Sidorowicz -Czarniawska RPB,zesp.629.vol.185,k.1v-2

Wasilewski Kazimierz ur 1824 zm 1856
w 1849 miał 24 lata szlachcic niewyligitymowany ,utrata stanu , spod Wilna Członek Zwiazku Bratniego Młodzieży Litewskiej( zgodziłsię wziąć udział w powstaniu , agitował innych , Na mocy konfirmacji I Paskiewicza z 27-05-1850 został skazany na kare chłosty i wcielony do Korpusu Orenburskiego . Batalion Liniowy stacjonujacyw Orenburgu, pod sicsłym dozorem władz zwierzchnich . W sierpniu 1856 utanął w rzece Ural.

Djakow, Diejatieli ;Fajnhauz,Ruch
RPB,zesp.629,vol.185,k.1lv-12;tamze,vol.188,k.62

WWW Wasilewski

Re: Wasilewscy - Zesłanicy polscy na sybir w XIXw

PostNapisane: 18.10.2009
przez ostoja49
Wasilewski Józef syn Stanisława Usole

Ur się w 1819 w roku 1864 miał 45 lat studiował w Augustowskim i tam pozostał mieszkał.. Szlachcic; za werbowanie ludzi :do band: był sądzony w oddziale Augustowskim : po konfirmacji M Murajowa jako dowódca wojsk Wileńskiego okręgu Wojen skazany został w 1864 na 10 lat Katorgi w Kopalniach ,wyruszył w drogę na sybir 02-09-1864:kare odbył za Bajkałem ,od lutego 1865--w Akatui, następnie na trakcie zabajkalskim :powtórnie sądzony za powstanie zabajkalskie : jako mocno podejrzany o udział w buncie ,skazany został na rok wiezienia w gorzelni w Aleksandrowsku w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany: w 1867 przybył do Us0la .

Giller A;Spis Polaków w Usolu,s.184
Lasocki W Wspomnienia ,t.II AGAD,ZGP,vol.IV/1700,k.531Bn,rkpsI 10101,k.130(Akatyja) ;GARF9Maskwa) Zesp.109,Ieksp,.1863
,vol.23,cz.416,1 prod k.405v-407:tamże 1865,vol.154,k.7-18 (jako szlachcic z guberni podolskiej)
Wasilewski Wincenty z kijowa : Usole
Ur 1837 w roku 1863 miał 26 lat.szlachcic gub Kijowskiej ,student 5 roku wydział med Uni.św Włodzimierza w Kijowie : nie zdążył obronić dyplomu ,ponieważ wstąpił do powstania ocalał z rzezi pod Sołowijówką ,aresztowany tamże 28-04-1863: z cytadeli Kijów próbował uciec przez podkop pod wieżą nr 2 ,jednakże próbę tą odkryto: za pobyt w " bandach buntownikach " skazany został na mocy konfirmacji d-cy wojsk KIjów Okr Wojen.z 31-051864 (lub z 19-09 tego roku na 12 lat ciężkich robót w kopalniach : wyruszył w drogę na sybir w 1864:--; 27-01-1865 odesłano go z partią zkazaniców z Tobolska do Tomska : przybył tam 20--02 tego roku i 23-02 tegoż roku został wysłany na podwodzie na katorgę w gub irkucką: 17 -04 1865 dotarł do Irkucka ,skąd15-08-odesłano go -cały czas na podwodach -do Usola,gdzie prowadził Aptekę wygnańczą i zajmował się stolarstwem ..(Giller )na mocy manifestu z 16-04 i 18-10 1866 termin kar skrócono o trzy czwarte : 01-07 -1868 został zwolniony z i przepisany na osiedlenie w gminie Uryk zasiłku skarbowego nie pobierał : na podstawie manifestu z 09-01-1874przywrócono mu prawa stanu : 15-04-1877otrzymał dokumenty uprawniające do wyjazdu z guberni Irkuckiej na zamieszkanie w gub jekaterynosławskiej ,jednagże z powodu złego stanu zdrowia wyjechał dopiero 17-05-1878 przybył na miejsce 21-08 1878 : 11-10 tego roku złożył ponownie podanie o przeniesienie do miasta Nikopolu ,na co 14 -10 tego r uzyskał zgode ; utrzymywał sie prowadząc bibliotekę nijakiego Czarikowa, właściciela ziemskiego z gub chersońskiej : 17-12 -1880 zastał zwolniony z dozoru policyjnego Z prawem wybranym miejsca zamieszkania w Cesarstwie poza stolicami stołecznymi guberniami . Krajem Zach I Królestwa Polskiego i gub taurydzką w Nikopolu mieszkała z nim Matka ,siostra ,żona i Córka . 12-98 1881 proś ponownie o zezwolenie na obj,ecie posady felczera ziemskiego w gm Pokrowskiej na co dostaje zgode od gubernatora ,

Giller A Spis Polaków w Usolu,s,184
Akta znajudja sie w Moskwie, S Petersburgu,i Dniepropietrowsku Gosudarstwienny Obłastnoj Archiw ,zesp.11,inw1,vol .96 (JIS)

WWW Wasilewski