Strona 1 z 1

Wandycz Piotr

PostNapisane: 10.04.2010
przez wanka
Wandycz Piotr (ur. 1923 w Krakowie),
historyk, wykładowca uniwersytecki. Pochodzi z Krakowa,
w czasie wojny walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie podjął studia
historyczne najpierw w Grenoble we Francji, następnie w Cambridge i w Londynie. Karierę wykładowcy
rozpoczął na Uniwersytecie w Indianie (1954–1966) i kontynuował ją na Columbia University
w Nowym Jorku; od 1966 na Harvardzie. Opublikował szereg głośnych ksiąŜek i studiów
historycznych, m.in.: France and Her Eastern Allies (1962), Soviet-Polish Relations (1969), United
States and Poland (1980), Polish Diplomacy (1988). Obecnie jest prezesem Polskiego Instytutu
Naukowego w Ameryce w Nowym Jorku.
Żródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 r