11225. Metryki Parafia Besko 1754-1780

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Metryki Parafia Besko 1754-1780

Postprzez jerzy » 08.08.2010

METRYKI.

PARAFIA: BESKO.
Metryki chrztu z lat 1754—1780.
(Ciąg dalszy.)
Borek. .
Zofia, c. Macieja i Agnieszki, małż., 2. marca 1777, str. 116. Katarzyna, c. Marcina i Agnieszki, małż., 24. listopada 1773, str. 101. -V. N. (imię opuszczone), c. Michała i Heleny, małż., 26. lutego 1760. K. Zofia Urbań¬ska, str. 32. Borkowski.
Jan z Dulcli, s. Andrzeja i Zofii, małż., 11. lipca 1779, str. 130. Józef, s. Marcina i Agnieszki, małż., 11. lutego 1780. str. 135. G h o y n a c k i.
i) Rocznik XIV., str. 129. 2) Herbarz ryc. pol., str. 663.
Magdalena, c. Michała i Anny, małż., 14. czerwca 1774, str. 105.
Ciesz ano wski.
Michał, s. Aleksandra i Reginy, małż., 6. września 1757, str. 20.
Maryanna, c. Aleksandra i Katarzyny, małż., 30. stycznia 1762, str. 44.
Zofia, c. tychże, 2. kwietnia 1764, str. 56.
Anna, c. tychże, 20. lutego 1769, str. 78. Czarnowski.
Franciszek, s. Antoniego i Katarzyny, maJż., 13. grudnia 1774, str. 107. Duczymiński.
Magdalena, c. Michała i Barbary de Bieleniów (?), 15. kwietnia 1756, str. 14. Józef, s. tychże, 8. lutego 1759, str. 27.
Floryan, s. Franciszka i Teresy, małż., 14. września 1764 K : Andrzej Markowski
z Maryanna Drogoniówną ekonomówną z Beska, str. 55. Anna Tekla, c. tychże, 31. sierpnia 1766. K.: Walenty Moruński, student z Maryanna
Kijowską, organiściną i Józef (nazwisko opuszczone) z Anną, siostrą rodzoną
Kozłowskich, dyspozytorów z Beska, str. 72. Marek, s. tychże, 25. kwietnia 1770, str. 82. Katarzyna, c. tychże, 1. kwietnia 1776, str. 113.
(Maryanna Duczymińska jest r. 1763 żoną Stanisława Kijowskiego, ich córkę trzyma
do chrztu Salomeą Drogoniówną, ekonomówną z Beska.) {Franciszka Duczymińska, panna, r. 1772, kuma Zwoleńskich.) Faigel v. Fagel.
Franciszka Tekla, c. Franciszka i Magdaleny, małż., 22. września (ale według porządku księgi powinno być : listopada) 1770 str. 84.
Glinka.
Klemens Wincenty Ferd. Leonard, s. Antoniego i Anny z Bielawskich, 29. listopada 1761. K.: Kajetan Cieszanowslci, łowczy sieradzki i Jadwiga Drogoniowa, eko-nomowa z Beska, str. 43.
* G l a d z i e ń s k i.
Wawrzyniec, s. Jana i Jadwigi, małż., 5. sierpnia 1779, str, 130. Gorczycki.
Katarzyna, c. Józefa (generosus) i Agnieszki z Augustynów, 29. stycznia 1755, str. 6. Michał Jan Nep., syn tychże, 16. maja 1761, (ale Józef jako honestus). K.: ks. Grzegorz Strzelski i Jadwiga Drogoniowa, ekonomowa z Beska, str. 41. Gosieński.
Franciszek Mateusz, s. Jana i Agnieszki, małż., 7. września 1771, str. 88. Jan Kanty, s. Jana i Zofii, małż., 13. października 1773, str. 100. Ignacy Józef, s. tychże, z wody 21. lutego 1776, str. 112, z ceremonii 19. marca 1777. K. : Stefan Głowacki, ekonom z Beska z żoną Katarzyną, str. 117.
* Gromski, Gromkowski, Gromkiewicz v. Gromkowie z.
Maryanna, c. Wojciecha i Jadwigi, małż., 16. stycznia 1774, str. 103. Marek, s. tychże, 23. marca 1775, str. 110. Ignacy, s. tychże, 1. lipca 1779, str. 130.
(Wojciech i Jadwiga kumują dość często, lecz nazwisko ich każdym razem inaczej zapisane). Jaroszewski.
Katarzyna, c. Wawrzyńca i Anny z Zytkiewiczów, 20. listopada 1761, str. 43.
* Jarzynowski.
Szymon, s. Antoniego i Ewy, małż., 10. października 1771, str. 89.

Kopecki.
Maryanna, c. Jana i Agnieszki (z Kijowskich). 10. lutego 1756, str. 18.
Michał, s. tychże. 22. sierpnia 1758, str. 26.
Anna, c. tychże, 29. kwietnia 1761, str. 40.
Magdalena, c. tychże, 27. maja 1764, str. 57.
Dorota, c. tychże, 6. lutego 1766, str. 69.
Jan z Dukli, s. tychże, 15. lipca 1769, str. 80.
Katarzyna, c. tychże, 18. kwietnia 1772, str. 93.
Jan, s. Pawia i Agnieszki małż., 4. czerwca 1769, str. 80.
Anna, c. Sebastyana i Reginy małż., 24. czerwca 1755, str. 9.
Walenty Kazimierz, s. Wojciecha i Agnieszki, małż., 6. lutego 1766. K.: Kazimierz. Troczyński i Barbara Jagińska, str. 69.
Kornaszewiczv. Kornasiewicz.
Józef, s. Michała, (matka niewymieniona), z wody 6. stycznia. 1762. K.: Ignacy Skwarczyński, chorąży i Maryanna Drogoniówna, str. 49. Franciszek, s. Sebastyana i Agnieszki, małż., 3. października 1778, str. 125. Maryanna, c. Wawrzyńca i Katarzyny, małż., 28. grudnia 1777, str. 120. Rozalia, c. tycbże, 12. kwietnia 1779, str. 129.
Oprócz tych występują w tym tomie metryk kumowie : Antoni 1756, Bazyli 1779, Helena 1763, Maryanna Kornaszewicze, wszyscy z Beska,, ks. Nepomucyn Stefan, eremita, kaznodzieja brzozowski w Starej wsi 1757, i ks. Jan
1766. proboszcz gr. kat. w Besku.
(Dok. nast.). Dr. Mieczysław Dunin-Wąsowicz (Lwów).

Miesięcznik Heraldyczny
1908 r. zeszyt 2
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Metryki Parafia Besko 1754-1780

Postprzez jerzy » 08.08.2010

METRYKI.

PARAFIA: BESKO.
Metryki chrztu z lat 1754-1780.
(Dokończenie.)
* Królicki.
Zofia, c. Kaspra i Maryanny z Preaysnerów, 19. marca 1758, str. 23.
Anna, c. tychże, 7. stycznia 1761, str. 38.
Katarzyna, c. tychże, 26. sierpnia 1762, str. 47.
Maryanna, c. tychże, 16. grudnia 1769, str. 81.
Agnieszka, c. tychże, 25. grudnia 1776, str. 119.
Franciszek, s. tychże, 4. marca 1778, str. 123.
Michał, s. tychże, 18. września 1779, str. 131.
lomasz, s. Pawia i Agnieszki, małż., 10. grudnia 1770, str. 84.
Michał, s. Pawia i Reginy, małż., we wrześniu 1770, str. 83.
Wojciech, s. tychże, 4. kwietnia 1773, str. 98.
Andrzej, s. Tomasza i Katarzyny, małż., 24. listopada 1754, str. 5. Józef, s. tychże, 13. marca 1757, str. 19.
Sebastyan, s. Tomasza i Małgorzaty z Kijowskich, w listopadzie 1762, str. 48. Andrzej, s. tychże, 22. listopada 1765, str. 67. Zofia, c. tychże, 3. kwietnia 1769, str. 79. Helena, c. tychże, 2. marca 1774, str. 104.
Oprócz powyższych.: Szymon Królicki, nauczyciel (director) we dworze, r. 1772 jako kum. Kwiatkowski.
Sebastyan, s. Macieja i Maryanny, małż., 20. stycznia 1768, str. 76. Teresa, c. tychże, 20. września 1769, str. 80. Józef, s. tychże, 13. marca 1772, str. 92. Jan, s. tychże, 3. września 1775. str. 111. Magdalena, c. tychże, 22. lipca 1777, str. 118. Zofia, c. Marcina i Maryanny, małż., 25. lutego 1780, str. 136. Łukasz Szymon, s. Stanisława i Zofii, małż., 16. października 1779, str. 131. Katarzyna, c. Wojciecha i Tekli, małż., 30. marca 1776, str. 112. Maryanna, c. tychże, 21. marca 1779, str. 128. Leśniewicz.
Katarzyna, c. Macieja, administratora w Odrzechowej i Maryanny, małż., 15. listopada 1776. K.: Teodor Rubowski z Dukli i Helena Kozdrayska z Odrzechowej, str. 114.
Wiktorya, c. tychże, 27. grudnia 1778. K.: Stefan i Katarzyna Głowaccy, ekonomostwo z Beska, str. 126. Leszczyński.
Szymon Tadeusz, s. Szymona i Maryanny, małż., 6. października 1755, str. 10.
Wojciech, s. tychże, 30. marca 1758, str. 24.
Agata, c. tychże, 3. lutego 1761, str. 38.
Zofia, c. Wojciecha i Barbary, małż., 10. lipca 1779, str. 130.
(Zofia Leszczyńska jest żoną Szymona Szemkiewicza r. 1760.)
Łoziński.
Anna, c. Franciszka i Reginy, małż., 15. czerwca 1755, str. 9. Malinowski.
Teresa, c. Macieja, organisty w Besku i Maryanny, małż., 29. listopada 1755, str. 11. Katarzyna, c. tychże, 7. października 1757, str. 20.
* Mazurkiewicz.
lomasz, s. Jana i Maryanny, małż., 14. grudnia 1766, str. 73.
* M i r o s k i.
Tomasz, s. Jakóba i Anny, małż., 30. listopada 1763. K.: Kazimierz Bielski i Maryanna Szymańska, str. 54. (Dorota Miroska występuje jako kuma r. 1773.)
* M r o c h o w s k i.
Jakób, s. Józefa i Zofii z Pankiewiczów, 14. czerwca 1755, str. 9. Katarzyna, c. tychże, w październiku 1758, str. 26. Barbara, c. tychże, 31. lipca 1762, str. 47. Anna, c. tychże, 28. maja 1765, str. 64.
* Nyczewski.
Michał, s. Wojciecha i Maryanny z Urbańskich, 28. sierpnia 1765, str. 65.
* Olszakowski v. Olszykowski (może to 01 c z a k o w s k i?).
Andrzej, s. Szymona i Anny Kołkównej, 2. listopada 1758, str. 27. Madej, s. tychże, 5. lutego 1760. K.: Antoni Zaleski, administrator Odrzechowej, str. 31. Ostrowski.
Rozalia, c. Antoniego i Anny, małż., 30. marca 1775, str. 8. Józef, s. Jana i Rozalii ze Szczuków, 26. stycznia 1760, str. 31. Jan, s. tychże, 28. grudnia 1764, str. 60.
Antoni, s. Jana i Anny z Kijowskich, 7. czerwca 1761. K.: Felicyan Rylski z Kołaczyc i Zofia Urbańska z Beska, str. 42. Katarzyna, c. tychże, 24. października 1764, str. 59. Maryanna, c. Wojciecha i Maryanny, małż., 30. grudnia 1755, str. 12. Sebastyan, s. tychże, 29. grudnia 1767, str. 76.
Stanisław Antoni, s. Wojciecha i Magdaleny, małż., 13. maja 1770, str. 82. P o d g ó r s ki.
Franciszek, s. Piotra i Maryanny z Leszczyńskich, 4. października 1760, str. 36. Andrzej, s. Piotra i Fenny, małż., 18. listopada 1761, str. 43. Kasper, s. tychże, 1. stycznia 1764, str. 55. Agnieszka, c. tychże, 14. stycznia 1769, str. 78. (Agnieszka Podgórska jest żoną Tomasza Kijowskiego r. 1764.) Polański.
Katarzyna, c. Walentego i Zofii, małż., 28. września 1774, str. 106. (Regina Polańska jest żoną Sebastyana Kijowskiego r. 1766.) Przybylski.
Michał, s. Józefa i Agnieszki, małż., 3. września 1779, str. 131. Wojciech, s. Michała i Anny, małż., 26. marca 1754, str. 3. Józef, s. tychże, 13. marca 1756, str. 13.
Katarzyna, c. Michała i Anny z Krupów, 9. maja 1766, str. 71. Paweł, s. Stanisława i Maryanny, małż., 25. stycznia 1780, str. 135.
* Sękowicz, Szemkiewicz.
Zofia, c. Sebastyana i Maryanny, małż., 14. lutego 1761, str. 38.
Agnieszka, o Szymona i Zofii z Leszczyńskich, 19. grudnia 1760, str. 37.
* Stachowicz.
Katarzyna, c. Józefa i Katarzyny ze Stapińskich, 20. października 1765, str. 66.
* S Łapiński (rodzina zamieszkała tylko w Porębach).
Zofia, c. Antoniego i Agnieszki, małż., 19. kwietnia 1778, str 123.
Stanisław, s. tychże, 28. kwietnia 1780, str. 136.
Szymon, s. Grzegorza i Ewy, małż.. 28. września 1754, str. 5.
Reina, c. tychże, 17. lutego 1757, str. 18.
Bartłomiej, s. tychże, 12. sierpnia 1759, str. 28.
Anna, c. tychże, 27. czerwca 1763, str. 53.
Szymon, s. Szymona i Zofii z Gzesnaków, 24. października 1764. str. 59. Walenty, s tychże, 11. lutego 1767, str. 73.
Maryanna, c. Szymona i Katarzyny, małż., 30. stycznia 1775, str. 109. Michał, s. tychże, 26. września 1776, str. 113. Regina, c. tychże, 7. września 1778, str 124. Anna, c. Szymona i Agnieszki, małż., 3. maja 1780, str. 137. Staszóws ki.
Stanisław, s. Michała i Anny, małż., 12. stycznia 1755, str. 6. (Rozalia Staszowska jest żoną Franciszka Lorenca r. 1761.) Suwalski v. Szuwalski.
Marcin Andrzej, s. Pawła i Zofii, małż., 3. listopada 1771, str. 90. Józef, s. tychże, 13. lutego 1774, str. 104.
* Ś w i e tlick i.
Mikołaj Jan, s, Józefa i Agnieszki, małż., 7. grudnia 1769, str. 81. Maryanna, c. tychże, 4. marca 1771, str. 86.
Maciej, s. Kazimierza i Magdaleny, małż., 19. lutego 1777, str. 116. Katarzyna, c. Pawła i Ewy z Michalskich, 4 listopada 1764, str. 59. Agnieszka, e. tychże, 19. stycznia 1771, str. 85. Magdalena, c. tychże. 18. marca 1778, str. 123.
* Szymański.
Maryanna, c. Jana i Zofii, małż., 8.-marca 1758, str. 23. Agnieszka, c. Stanisława i Maryanny, małż., 20. stycznia 1754, str. 1. Zofia, c. tychże, 18. marca 1758, str. 24. Katarzyna, c. tychże. 24. czerwca 1761, str. 42.
Anna, c. Stanisława i Maryanny z Frankiewiczów, 27. marca 1765, str. 62. Maryanna, c. tychże, 6. grudnia 1769, str. 81. Zofia, c. tychże, 12. kwietnia 1772, str. 93. Stanisław Jan Nep., s. tychże, 28. kwietnia 1775, str. 110. (Anastazya Szymańska jest żoną Jana Kijowskiego r. 1761.) Tałay s k i.
Anna, c. Jakóba i Reiny z Kędzierskich, 24. marca 1763, str. 52. Magdalena Petroneła, c. tychże, 17. maja 1771, str. 87. Tarczyński.
Józef, s. Macieja i Agnieszki, małż., 8. marca 1760, str. 33. Zofia, c. Macieja i Maryanny z Bielawskich. 8. marca 1769, str. 78. Maryanna, c. tychże, 4. sierpnia 1773, str. 100. (Apolonia Tarczyńska kumuje r. 1763.)
Teleżyński.
Zofia, c. Józefa i Ewy, rit. gr., małż., 19. lutego 1760, str. 32. Maryanna Wiktorya, e. Michała i Katarzyny, małż., 22. grudnia 1756, str. 16. Barbara Tekla, c. tychże, 17. października 1759, str. 29. Wojciech Stanisław, s. Michała i Barbary, małż., 8. kwietnia 1766, str. 71. Tyczyński.
Franciszek, s. Grzegorza i Maryanny, małż., 7. września 1767, sLr. 75. Urbański.
Paweł, s. Jana i Doroty, małż., w styczniu 1758, str. 22. Anna, c. Jana i Maryanny z Turków, 22. kwietnia 1761, str. 40. Maciej, s. tychże, 1. lutego 1763, str. 50. Walenty, s. tychże, 23. stycznia 1765, str. 61. Bartłomiej, s. tychże, 14. sierpnia 1768, str. 77. U z w i c k i.
Andrzej Jan Walenty, s. Bartłomieja, koniuszego hetmanowej Potockiej i Kunegundy, małż., z wody 6. lutego 1771, str. 86, z ceremonii 24. września 1771. K: Stefan i Katarzyna Głowaccy, ekonomowie tenuty beskiej, str. 89.
Maryanna Ludwika Helena, c. tychże, z wody 24. czerwca 1772, str. 94, z ceremo¬nii 26. sierpnia, 1772, chrzcił w Dukli ks. Tadeusz Wołowicz, kanonik inflancki, prepozyt duklański. K.: Generał major Mniszech z córką swą Józefą, str. 95. * Węgrzyn.
leresa Maryanna, c. Jana i Maryanny z Kamińskich, 16. maja 1762, str. 45. Wiśniowski.
Agnieszka, c. Antoniego i Maryanny, małż., 26. grudnia 1764, str. 60. Wołczański.
Maryanna, c. Jana i Agnieszki, małż., 4. czerwca 1769, str. 79.
(Ks. Jakób Wołczański jest r. 1756 wikarym w Rymanowie, a Katarzyna Wólczań¬ska r. 1762 żoną sławetnego Jana Wieleboba.) Wróblewski v. Wróblowski.
Paweł, s. i Dorota, c, bliźniaki, Józefa i Maryanny z Szałankiewiczów, małż., 24. stycznia 1754, str. 1.
Wiktorya, c. tychże, 7. grudnia 1756, str. 16.
Kazimierz, s. tychże, 2. marca 1760, str. 33.
Jan Nep., s. tychże, 13. maja 1764, str. 57.
Barbara, c Walentego i Rozalii, małż., 4. grudnia 1779. str. 133. Zaleski.
Józef Jan, s. Antoniego, gubernatora z Odrzechowej i Teresy, małż., 7. lipca 1754. K.: Ludwik Dąbrowski, ekonom duklański, beski i starostwa sanockiego, z Kata¬rzyną Bielawską z Odrzechowej, str. 4.
Maryanna Agnieszka, c. tychże, 28. stycznia 1759. K.: Floryan Drogoń, ekonom beski, z Katarzyną Bielawską, str. 27. Zarzycki.
Szymon, s. Antoniego i Reiny z Królickich, 12. października 1766, str. 72. Z a w o y s k i.
Agnieszka, c. Jana i Maryanny, małż., 19. stycznia 1756, str. 12. Zofia, c. tychże, 19. marca 1758, str. 24. Zwoleński.
Grzegorz, s. Jana i Zofii, małż., 20. maja 1771, str. 83.


Wojciech, s. tychże, 3. kwietnia 1772, str. 93.
Oprócz wzmiankowanych w tekście księży: Nepomucena Stefana i Jana Kornaszewi-czów, Wólczańskiego, Wottowicza i Strzelskiego Grzegorza, który był r. 1757 altarzystą św. Krzyża i przełożonym szpitala w Rymanowie, a od r. 1758 pisarzem dekanatu sanockiego, znachodzimy w tym tomie metryk beskich wzmianki o następujących duchownych: Ks. Chmielowski Gabryel, komendarz w Besku r. 1770.
„ Chyliński Eliasz, eremita z Starej wsi, komendarz w Besku r. 1769.
„ Długosz Jan, wikary w Besku r. 1769.
„ Fabry Antoni, eremita, chrzcił w Besku r. 1780.
,, Gliwowicz Roch, wikary w Besku r. 1775.
„ Jaczyński Józef, komendarz w Zarszynie r. 1777.
„ Janecki Kalikst, eremita, wikary tymczasowy w Besku r. 1778.
„ Janikiewicz Maciej, prebendarz w Zagórzu r. 1767.
„ Krasnosielski Jan, gr. kat. presbiter w Besku r. 1765.
„ Krzywokolski Władysław, chrzcił w Besku r. 1769.
„ Lękawski Maciej, dziekan sanocki, wizytował parafię r. 1755.
„ Michalski Szymon, proboszcz w Króliku r. 1759.
(Katarzyna Michalska, siostra a może bratanica ks. Szymona, r. 1763 żona sła¬wetnego Michała Szayny, kumuje często w Besku).
„ Myckiewicz Dymitr, eremita, chrzcił w Besku r. 1778.
„ Nyczewski Maciej, pleban w Jaćmierzu r. 1758.
„ Starzyski Antoni, wikary, przydzielony do Beska r. 1776.
,, Szmydziński Wawrzyniec, proboszcz w Besku, opiekun i prokurator arcybractwa kapłańskiego i pisarz dekanatu sanockiego r. 1754, dziekan sanocki r. 1758, w końcu proboszcz w Rymanowie, wizytował parafię r. 1771. ,, Toczyński Józef, wikary grabownicki, komendarz w Zarszynie r. 1754. „ Wacław (Sierakowski), biskup przemyski (później arcybiskup lwowski), wizytował parafię 25. sierpnia r. 1756. Ziemiański Szymon, proboszcz w Niebieszczanach r. 1766. „ Zygmuntowski Michał, eremita, chrzcił w Besku r. 1770.
Dr. Mieczysław Dunin-Wąsowicz (Lwów).

Miesięcznik Heraldyczny
1908 r. zeszyt 3
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób