11226. Człon. Oddzi. Warsz.Pol.Tow.Heraldycznego

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Człon. Oddzi. Warsz.Pol.Tow.Heraldycznego

Postprzez jerzy » 08.08.2010

Członkowie Oddz. Warsz.
Polsk. Tow. Heraldyczn.
Członkowie honorowi.
Ptaszycki Stanisław Nacz. Dyrektor archiwów państw.—Warszawa, ul. Długa M» 13.
Członkowie dożywotni.
Sanguszko ks. Roman — Oumniska, p. Tarnów, woj. krakowskie.
Zamoyski hr. Jan Kanty. Stara Lubowla na Spiżu.—Czechosłowacja.
Członkowie czynni.
Dunikowski Dr. Juljusz, sędzia Najw. Tryb. Adm.
Warszawa, Przeskok 2. Dziadulewicz Stanisław, profesor. — Józefów,
pod Otwockiem, willa Cieślinek.
Halecki Dr. Oskar, prof. Uniw. —Warszawa, ul Filtrowa 7.
Kamocki Franciszek. — Warszawa, ul. Koszykowa 29.
Pomarański Stefan, kapitan. — Warszawa, ul.
Marszałkowska 52-Puzyna ks. Józef. — Warszawa, ul. Warecka 9. Wdowiszewski Zygmunt, kustosz Bibl. ord. hr.
Przezdzieckich.—Warszawa, ul. Foksal 16.
Członkowie zwyczajni.
Arkuszewski Kazimierz — Pilica zamek, p. Zawiercie, woj. Kieleckie.
Bardziński Jerzy, pułk. — Sokołów, p. Ostrowy, woj. Warszawskie.
Biskupski Konstanty.—Warszawa, ul. Mokotow¬ska 41.
Borkiewicz Seweryn. — Piołunka, p. Sędziszów, woj. Kieleckie.
Brudziński Zygmunt. — Skotniki, p. Szymanów, woj. Warszawskie.
Chądzyński Stefan. — Orłów, p. Żychlin, woj. Warszawskie.
Chłapowski Gustaw. — Warszawa, ul. Czackiego 9.
Chrapowicka Jadwiga. —Subacze, p Wołkowysk, woj. Białostockie.
Chrzanowski Wincenty. — Moroczyn, p. Hrubieszów, woj. Lubelskie.
Czarnowski Jan. — Rossocha, p. Rawa Mazowiecka, woj. Warszawskie.
Czarnowski Józef. — Warszawa, ul. Hoża 47.
Dąbrowski Józef. — Warszawa, ul. Bracka 16.
Dąmbski hr. Kajetan. — Warszawa, ul. Hoża 25.
Dąmbski hr. Wacław. — Winiary, p. Warka, woj. Warszawskie.
Dembiński Józef.—Góry, p. Pińczów, woj. Kieleckie.
Dobiecki Artur, poseł na Sejm. — Biskupice, p. Sieradz, woj. Łódzkie.
Dobiecki Tadeusz. — Sady, p. Opoczno, woj. Kieleckie.
Donimirski Zygmunt. — Kożuszki, p. Sochaczew, woj. Warszawskie.
Drozdowski Jan.—Warszawa, ul. Górnośląska 24.
Dworzaczek Włodzimierz.—Poznań, ul. SkrytaT.
Dziekoński Zygmunt. — Warszawa, ul. Świętokrzyska 30.
Dziurzyński Dr. Eugenjusz, radca Prok. Gen. — Warszawa, ul. Smolna 23.
Eminowicz Włodzimierz. — Warszawa, Al. Ujazdowskie 49.
Eynarowicz Wincenty. — Kudrawka, p. Nowy Dwór k/Grodna, woj. Białostockie.
Glezmer Stanisław. — Strugi, p. Szymanów, woj. Warszawskie.
Gołogórski Leon. — Warszawa, ul. Ordynacka 5.
Gościcki Kazimierz. — Lelice, p. Bielsk, ziemia Płocka.
Grabowski hr. Emil. — Warszawa, ul. Mazowiecka 10.
Grocholski hr. Henryk. — Rogowo, p. Krobia, woj. Poznańskie.
Hempel Jan Marjan, gen. — Warszawa, ul. Nowy Świat 17.
Horoch bar. Zdzisław. — Bokszyce, p. Ostrowiec n/Kamienną, woj. Kieleckie.
Jałowiecki Mieczysław. — Kamień, p. Kalisz, woj. Łódzkie.
Jarnuszkiewicz Czesław gen. bryg. — Warszawa, ul. Filtrowa 59.
Jasiński Sas Zygmunt, b. minister. — Warszawa,ul. Widok 8.
Jełowicki-Bożcniec Adolf Józef X biskup. — Lublin, pałac biskupi.
Jezierski hr. Jerzy. — Worotniów, p. Łuck, woj.Wołyńskie.
Jezierski hr. Stanisław. — Sobienie, p. Sobienie-Jeziory, woj. Warszawskie.
Jezierski hr. Władysław. — Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 45.
Jezierski hr. Władysław. — Sobienie, p. Sobienie-Jeziory, woj. Warszawskie.
Jezierski hr. Zygmunt. — Stawy, p. Bojanów k/Niska, woj. Lwowskie.
Kamkowski Władysław. — Piaski, p. Teresin-So-chaczewski, woj. Warszawskie.
Karski Szymon. — Włostów, p. Opatów, woj. Kie¬leckie.
Kaszuba Ryszard. — Warszawa, ul. Hoża 41. Kępiński Dr. Witold. — Warszawa, ul. Senator¬ska 24.
Kieszkowski Zygmunt. — Warszawa, ul. Zgoda 4.
Kleniewski Przemysław. — Kluczkowice, p. Opole, woj. Lubelskie.
Komorowski hr. Stanisław. — Bojanów, poczta w miejscu, woj. Lwowskie.
Konarski Szymon, dyrektor banku ziem. Kielce.
Kobylański Aleksander. —Janowice n/Dunajcem, woj. Krakowskie.
Konopka Józef. — Warszawa, ul. Adama Pługa 6.
Kozakowski Stanisław.—Zakopane, willa Jadwinówka, ul. Zamoyskiego, woj. Krak.
Kozłowski Stanisław Aleksander, adwokat — Warszawa, ul. Chmielna 27.
Krasiński hr. Edward ordynat.—Opinogóra, p. Ciechanów, woj. Warszawskie i Warszawa, ul. Okólnik 9.
Krzyżański Bolesław. — Warszawa, ul. Daniłowiczowska 15.
Kublicki-Piottuch Alfred. — Warszawa, ul. Mazowiecka 10.
Kurnatowski Eryk. — Warszawa, ul. Smolna 9.
Lanckoroński hr. Antoni. — Lwów, ul. Kraszewskiego 3.
Lekszycki Jerzy. — Paryż rue de Courcelles 120.
Linowski Stanisław. — Ziemblice, p. Kazimierza Wielka, woj. Kieleckie.
Lipkowski Stanisław. — Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5.
Lubomirski ks. Kazimierz. — Warszawa, ul. Narbutta 21.
Lubomirski ks. Konstanty. — Warszawa, Al. Ujazdowskie 23.
Lubomirski ks. Stanisław. — Warszawa, Al. Ujazdowskie 23.
Lubomirski ks. Stefan. — Warszawa, ul. Senatorska 37.
Łęcki Stanisław.—Warszawa, Al. Ujazdowskie 18. Łoś hr. Stanisław. — Niemce, p. Lublin. (Hotel Victoria).
Łoza Stanisław, kapitan. — Warszawa, ul. Kopernika 15.
Łuniewski Adam. — Warszawa, ul. Kredytowa 1.
Marchocki-Ścibor Zygmunt. — Krzesk, p. Międzyrzec Podlaski, ziemia Siedlecka.
Marchwińska Marja. — Warszawa, ul. Ks. Skorupki 7.
Marchwiński Andrzej. — Warszawa, ul. Ks. Skorupki 7.
Mazaraki Aleksander. — Żeronim, p. Tuszyn,
woj. Łódzkie. Mazaraki Jan. — Warszawa, ul. Foksal 14.
Michałowski hr. Józef. — Rzym; via Botteghe Oscure 15.
Mieroszewski Leonard. — Czechy, p. Słomniki, woj. Kieleckie.
Morawski - Korab Witold. — Miławczyce, p. Działoszyce, woj. Kieleckie.
Moszyński hr. Jan. — Toruń, Rybaki 47, poczta w miejscu, ziemia Płocka.
Nałęcz Władysław. — Kikół, poczta w miejscu, ziemia Płocka.
Około-Kułak Kazimierz. — Siewiersk, p. Czerniewice, woj. Warszawskie.
Ostrowski hr. Andrzej. — Warszawa, ul. Nowogrodzka 7.
Odrowąż-Pieniążek Czesław. — Warszawa, ul. Mokotowska 63.
Odroważ-Pieniążek Janusz. — Górki-Dąbskie, p. Krolikowo-Nowe, woj. Poznańskie.
Odrowąż-Pieniążek Jerzy. — Warszawa, ul. Mokotowska 63.
Piasecki Tadeusz. — Warszawa, ul. Wspólna 35.
Pętkowski Jan. — Kożuszkowo, p. Wójcin. woj. Poznańskie.
Piotrowski Mikołaj, dyrektor archiwum ks. Sanguszków. — Oumniska, p. Tarnów.
Pogonowski Jerzy Dr. radca M. S. Z. — Konstancin, wil/a Rusałka, woj. Warszawskie.
Potocki hr. Henryk. — Warszawa, ul. Górnośląska 35.
Potocki hr. Jarosław. — Rzepichów, poczta Krzywoszyn, woj. Nowogrodzkie.
Potulicki hr. Henryk.—Warszawa, ul. Wiejska 19.
Prażmowski Zbigniew, płk. — Warszawa, ul.Długa 25.
Przewłocki Józef. — Brudzew, p. Kalisz, woj. Łódzkie.
Przezdziecki hr. Rajnold. — Warszawa, ul. Foksal 6.
Pułaski Franciszek b. minister pełnomocny. Warszawa, ul. Czackiego 19.
Radoński Józef. — Żelasków, p. Kalisz woj.Łódzkie.
Raczyński Stefan. — Warszawa, ul. Marszałkowska 81 a.
Radwan Mieczysław. — Warszawa, ul. Senatorska 35.
Radziwiłł ks. Karol. — Warszawa, ul. Piękna 12.
Radziwiłł ks. Konstanty. — Zegrze, p. Serock n/Narwią, woj. Warszawskie.
Rzewuska hr. Janina. — Borsuki, poczta w miejscu, woj. Wołyńskie.
Sapieha ks. Paweł — Hrebenne, p. Siedliska k/Rawy Ruskiej, woj. Lwowskie.
Skarbek hr. Karol. — Borowno, p. Kłomnice, woj. Łódzkie.
Skarżyński Adam. — Śniechów, p. Żychlin, woj. Warszawskie.
Sławski Dr. Stanisław.— Poznań, ul. Matejki 60.
Sobieszczański Ignacy, inż. — Warszawa, ul. Inflancka 1.
Sokolnicki Henryk, radca M. S. Z. — Warszawa, ul. Widok 3.
Sokolnicki Michał, — Warszawa, ul. Polna 46.
Sołtan hr. Władysław, b. wojewoda.—Warszawa, Al. Ujazdowskie 5.
Stojanowski Józef, radca M. W. R. i O. P.—Warszawa, ul. Akademicka 3.
Stolzenwald bar. Leonard, radca M. S. — Warszawa, ul. Krucza 9.
Suski Henryk. — Kozłowo-Biskupie, p. Sochaczew, woj. Warszawskie.
Świtkiewicz ksiądz Józef. — Lubstów, p. Sompolno, woj. Łódzkie.
Szaniawski Stefan, płk. — Warszawa, ul. Jasna 26 (Hotel Victoria.)
Szołdrski hr. Wiktor. — Żydowo, p. Rokietnica, woj. Poznańskie.
Tarnowski hr. Stefan. — Zaklików,pocztawmiejscu, woj. Lubelskie.
Tomaszewski Jerzy, sekr. ministra S. Z. — Warszawa, ul. Wierzbowa 1.
Trepka-Nekanda Edmund prof. Politechn. — Warszawa, ul. Nowosenatorska 2.
Turoboyski Stefan. — Korytnica, p. Sobolew, woj. Lubelskie.
Tyszkiewiczowa hr. Róża. — Warszawa, ul. Matejki 5.
Uznański Witold. — Tyczyn, poczta w miejscu,
woj. Lwowskie. Wagner-Newlin Dr. Tadeusz. — Warszawa, ul.Żabia 4.
Walewski Kazimierz. — Tubędzin, p. Błaszki, woj. Łódzkie.

Wielopolski hr. Józef. — Warszawa, hotel Europejski.
Wilczyński Stanisław, adwokat. — Warszawa, ul. Matejki 6.
Wilski Tytus. — Wilkowice, p. Rawa-Mazowiecka, woj. Warszawskie.
Witanowski-Rawita Michał. — Piotrków, Stary Rynek 3.
Woroniecki-Korybwt Ks. Henryk. — Dzięczyna, p. Poniec, woj. Poznańskie.
Woroniecki-Korybut ks. Stefan. — Warszawa, ul. Puławska 41.
Zamoyski hr. Franciszek. — Podzamcze, p. Maciejowice, woj. Lubelskie.
Zamoyski hr. Konstanty—Adampol, p. Włodawa, woj. Lubelskie.
Zdziennicki-Siekiel Mieczysław, adwokat.—Kalisz, woj. Łódzkie.
Zwierkowski Jerzy, admirał — Warszawa, ul. Marszałkowska 77.
Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1930
Składkę członków dożywotnich i wpisowe po 605 zł. Jan Kanty hr. Zamoyski i Roman ks. Sanguszko.
Członkowską składkę za r. I930 po 12 zł.
Jerzy Zwierkowski, Stan sław Łęcki, Jul-jusz Dunikowski, Zygmunt Brudziński, Kazimierz Około-Kułak, Eugenjusz Dziurzyński, Tadeusz Dobiecki, M. R. Witanowski, S. Borkiewicz, Michał Sokolnicki.
(17 zł.) J. E. Biskup Jełowicki, (23 zł.) Stanisław Kozakowski, (18 zł.) Jerzy Pogonowski, (18 zł.) Józef hr. Michałowski, (24 zl.) Franciszek Pułaski, (17 zl.) Gen. Cz. Jarnuszkiewicz. (28 zł.) Karol ks. Radziwiłł.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny: Oskar Halecki. Do komitetu redakcyjnego należą: Józef ks. Puzyna i Zygmunt Wdowiszewski

Nakładem Oddziału Warsz. Polsk. Tow. Heraldycz.

Druk Piotra Laskauera w Warszawie, Marjensztadt 8.

Rok. 1930 t.1 Diennik Heraldyczny
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób