14467. Aleksandryński Instytut Wychowania Panien 1858 r.

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Aleksandryński Instytut Wychowania Panien 1858 r.

Postprzez jerzy » 22.08.2011

Gazeta Warszawska 1858 r. nr.181

W Aleksandryńskim Instytucie Wychowania Panien w Nowej-Aleksadryi, odbył się dnia 12 (24) czerwca r. b ., Akt uroczysty w obec JW. Rzeczywistego Radcy Stanu Szambelana Kruzensterna, Prezydującego w Radzie Instytutu; JW. de Grotten,
Przełożonej Instytutu, oraz Członków téjże Rady: JJWW. Rzeczywistego Radcy Stanu Barona Fersena, i Rzeczywistego Radcy Stanu Petrowa. Uroczystość ta zaszczyconą została również obecnością JW. JX. Baranowskiego. Biskupa Lorymeńskiego, Suffragana. Dyecezyi Lubelskiej, oraz innych dostojnych tak Duchownych jak Świeckich Osób. Akt uroczysty zagaił stosowną przemową Inspektor Klass, Radca Kollegijalny Lesisz, a następnie z rąk JW. de Grotten, otrzymały nagrody w książkach następujące Uczenriice: z klassy Iej: Anna Nowakowska, Marya Wiszniakow, Józefa Smoleńska i Jolija Władysławlew; z klassy Iléj: Leonija Morawicka, Paulina Sadowska, Emilija Wilson, Katarzyna Polańska i Leonija Rajska; z klassy IIIej: Anastazya Jankowska, Seweryna Głuska, Karolina Dzierzbicka, Feliksa Gutman, Leokadya Dobrowolska, Marya Kurowska i Pelagija Sosżenko; z klassy IVej: Marya Paszkowska, Zofija Frankowska, Paulina Massalska, Helena Rodkiewicz, Paulina Nowicka, Teresa Łuszczewska i Julija Kleczkowska; z klassy Vej: Józefa Małachowska, Ksawera Hussar, Teressa Dietrich, Marya Wojciechowska i Natalija Romanowska; z klassy VIej, otrzymały nagrody Najwyżej zatwierdzone: a) w Cyfrach Żłotych Imienia NAJJAŚNIEJSZEJ CESARZOWEJ ALEKSANDRY FEDORÓWNY: Anna Łabnńska i Zofija Halpert, Córki Właścicieli Dóbr Ziemskich: b) w Medalach Złotych: Karolina Muller i Emilija Misiewicz; c) w Medalach Srebrnych: Wiara Zwierew, Emilija Mazurkiewicz i Emilija Roszkowska; d) Wanda Kulwiec, Marya Vernier, Antonina Chłopecka i Eugenija Jonscher. Następujące Uczennice klassy VIej po ukończeniu całkowitego kursu nauk, otrzymały Patenta: Anna Łabnńska, Zofija Halpert, Karolina Miiller, Emilija Misiewicz, Wiara Zwierew, Emilija .Mazurkiewicz, Emilija Roszkowska, Henryka Gastell, Joanna Fischer, Wanda Kulwiec, Marya Vernier, Walerya Mossakowska, Antonina Chłopec kz, Eugenija Jonscher, Leokadya Krąkowska, Walerya Lipińska, Helena Dwernicka, Zofija Maksyrnowska, Lubow Butler, Feliksa Radolińska, Salomea Wierzbicka, Michalina Skubniewska, Teodozya Brodzka, Marya Sołtan, Helena Grobicka, Zofija Awdiejew, Marya Tokarzewska, Marya Wojechewicz, Aloiza Rukicka, Ewelina Arcimowicz i Aniela Biillow. Następujące Pepinierki, za gorliwość w ciągu rocznej korrepetytorskiéj praktyki, otrzymały pieniężne nagrody: Ludwina Bełzowska, Józefa Kostecka, Walentyna Medyńska i Marya Kowalewska. Z liczby Uczennic klassy VIej, przeznaczone zostały do patenta na rok szkolny 1858/9 następujące uczennice: Żofiija Awdiejem, Wanda Kulwiec, Eugenija Jorischer, Leokadya Krąkowska, Michalina Skubniewska, Marya Vernier, Emilija Misiewicz i Walerya Mossakowska. Akt zakończony został Hymnem "BOŻE CESARZA Chroń, odśpiewanym przez chór wszystkich Uczennic, a następnie Uczennice i Publiczność udały się na dziękczynne Nabożeństwo, pod przewodnictwem Rady Aleksandryńskiego Instytutu do Kaplic Instytutowych, czasowo urządzonych; przyczém JW. JKs. Biskup Baranowski, w budujących wyrazach przemówił do wszystkich uczennic, wskazując wstępującym na drogę życia światło Wiary i cnót domowych. Po dziękczynném Nabożeństwie za szczęśliwe ukończenie roku szkolnego, zaniesiono do PANA ZASTĘPÓW gorące modły za długoletnie i pomyśne życie NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA i całéj NAJJAŚNIEJSZEJ RODZINY CESARSKIEJ. Następnie, po powrocie zgromadzenia do sali egzaminacyjnej, odbyło się losowanie kandydatek na skarbowe wakanse, do którego w bieżącym wyjątkowo roku, w którym liczba zupełnych sierot przewyższyła liczbę skarbowych wakansów, na pięć wakansów, przeznaczonych dla córek polskich urzędników, przypuszczone zostały tylko zupełne sieroty, stosownie do NAJWYŻEJ zatwierdzonej Ustawy, a z liczby zupełnych sierot, następujące wylosowane zostały: Florentyna Zielińska, Magdalena Rzętkowska, Marya Hacholska, Józefa Dąbrowska i Stanisława Zgorzelska. Na jeden wakans, pozostawiony dla córek urzędników rossyjskich, przyjętą podobnież została zupełna sierota Marya Korolków. Na wakanse pensyonarek miasta Warszawy, jako na koszt dobroczynnego funduszu, stosownie do przedstawienia Magistratu, umieszczone zostały następujące kandydatki: Zotija Janicka, Marya Zaremba i Katarzyna Zamieńska; zaś na wakanse Pensyonarek prywatnych przeznaczone zostały: Bronisława Rześniewiecka, Antonina Jezierska, Kazimira Leszkiewicz, Helena Słomowska, Stanisława Słomowska, Marya Chodorowska, Klementyna Mossakowska, Stefanija Iżycka, Matylda Biron, Marya Zielińska, Karolina Lemańska, Barbara Truchin, Stanisława Skiwska, Natalija Dobrewolska, Leontyna Dwernicka, Sabina Dobrowolska, Wiktorya Gruszczyńska, Helena Przygodzka, Eudoksya Petrow, Olga Buczyńska, Antonina Paszkowska i Emilija Połubińska. Rada Aleksandryńskiego Instytutu Wychowania Panien, podaje o tem do wiadomości Rodziców i Opiekunów, nadmieniając, że nowo-przyjęte Kandydatki mają przybyć do Nowéj-Aleksandryi w pierwszych dniach sierpnia r. b. i przedstawić się JW. de Grotten, Przełożonej Aleksandryńskiego Instytutu, która względem umieszczenia ich wyda rozporządzenie. —Za Prezesa Rady, Rzeczywisty Radca Stanu, Kruzemtern.
Sekretarz Rady, Radca Stanu, Przybylski.
( Polecam tekst orginalny.)
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadat ... 38430CCD-2
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób