17371. Powstanie Listopadowe - lista sądzonych za udział

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwinieni o popieranie w obu Izbach Sejmowych wniosku do aktu z dnia 13/25 Stycznia 1831 roku,
ogłaszającego, że Panowanie NAJIAŚNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KRÓLA POLSKIEGO
MIKOŁAJA I -GO I JEGO NAJIAŚNIEJSZEGO Domu w Polsce ustało.

272. Adam Łuszczewski - Poseł Powiatu Sochaczewskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Struga w Obwodzie Sochaczewskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
273. Konstanty Świdziński - Poseł Powiatu Opoczyńskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Sulgostów w Obwodzie Opoczyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
274. Franciszek Wołowski - Deputowany Okręgu Warszawskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Kaski w Obwodzie Sochaczewskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
275. Antoni Hrabia Ostrowski - Senator Kasztelan Król. Polsk.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Ujazd w Obwodzie Rawskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
276. Jan Hrabia Leduchowski (tak zapisano) - Poseł Powiatu Jędrzejowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Jaronowice w Obwodzie Kieleckim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwiniani o Naczelnictwo lub składanie nieprawego Najwyższego Rządu Królestwa Polskiego,
po dniu 13/25 Stycznia 1831 roku w Warszawie zaprowadzonego, a do dnia 5/17 Sierpnia t. roku
trwaiącego bez oświadczenia swej podległości do dnia 1/13 Września t. r.

277. Adam Xsiąże Czartoryski - Senator Wojewoda, Wielki Podkomorzy Dworu JEGO CESARSKO - KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
Członek Rady Państwa w Cesarstwie Rossyiskiem, a Rady Administrac. w Królestwie Polskiem.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Puławy w Obwodzie Lubelskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
278. Teofil Morawski - Poseł Powiatu Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Mikołajewice w Obwodzie Kaliskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
279. Stanisław Barzykowski - Poseł Powiatu Ostrołęckiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Rogiennice w Obwodzie Łomżyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
280. Jan Skrzynecki - Pułkownik Dowódca Pułku 8. Piech. lin. Wojska Polskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Miasto Obwodowe Pułtusk
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwiniani o Naczelnictwo lub składanie nieprawego Najwyższego Rządu Królestwa Polskiego,
w Warszawie po dniu 5/17 Sierpnia 1831 roku w Warszawie zaprowadzonego,
a następnie w Zakroczymiu wznowionego, bez oświadczenia swej podległości do dnia 1/13 Września t. r.

281. Bonawentura Niemojowski - Obywatel Wojewódz. Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Marchwacz w Obwodzie Kaliskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
282. Alojzy Biernacki - Poseł Powiatu Wieluńskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Sulisławice w Obwodzie Kaliskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
283. Józef Świrski - Poseł Powiatu Hrubieszowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Gdeszyn w Obwodzie Hrubieszowskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
284. Jan Olrych Szaniecki - Deputowany Okręgu Stobnickiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Miasto Pińczów w Obwodzie Stobnickim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
285. Teodor Morawski - Obywatel Wojewódz. Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Dąbrówka w Obwodzie Sieradzkim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwiniony o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego, tudzież o składanie
nieprawego Rządu Najwyższego w Królestwie Polskiem po dniu 13/25 Stycznia 1831 r. w Warszawie zaprowadzonego,
a następnie w mieście Zakroczymiu odnowionego, bez oświadczenia swej podległości do dnia 1/13 Września 1831 roku.

286. Joachim Lelewel - Poseł Powiatu Żelechowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
______________________________________________________________________________________________________

Zastępca Prezesa Sądu Najwyższego Kryminalnego
Generał Lejtnant (podpisano) Sulima

Zgodno z Oryginałem
Pisarz Sądu Najwyższego Kryminalnego,
Kaliński
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Poprzednia strona

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób