25907. Warszawa Powązki 1851

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Warszawa Powązki 1851

Postprzez jerzy » 13.09.2014

Kunegunda z Sokołowskich Zarembina, przeżywszy lat 80, wczoraj zakończyła życie. Pozostała Siostrzenica, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, jutro ogodz: 3ej po południu, z domu N° 1335 przy ulicy StoIirzyzkiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Anna z Słowikowskich Tomaszewska, przeżywszy lat 50, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pozostały Mąż wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 3ciej popołudniu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Wczoraj żyć przestał ś. p. Stanisław Lenczowski, b. Naczelnik Komory konsumowej w Siedlcach, Emeryt. Bolesną stratą dotknięta Żona wraz z Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych nieboszczyka, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ej po południu, z Ka- plicy Kościoła XX. Reformatów na smętarz Powązkowski.

Kajetan Minasiewicz, Emeryt, przeżywszy lat 69, wczoraj przeniósł się do wieczności. Pozostała Żona wraz z Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jego, jutro o godz: 3ej po południu, z domu Nr 1631 przy ulicy Wspólnej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Maxymiljan Chmielewski, Dziedzic dóbr ziemskich wGubernji Warszawskiej, w wieku lat 47, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj zakończył życie. W smutku pogrążona pozostała Żona z Synami, po zgonie najlepszego Męża i Ojca, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok z Kaplicy XX. Bernardynów, jutro o godz: 3ej po południu, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Dnia 23 z.m. i r. po krótkiej kilko dniowej chorobie, przeniósł się do wieczności ś. p . Florjan Goslkowski Dziedzic dóbr Opatkowice Okręgu Proszowskim, Gubernji Radomskiej. Zgon tak nagły, w sile wieku, bo w 45 roku życia, prawego, czynnego, użytecznego Męża, Ojca, Obywatela, Ziemianina, przeraził wszystkich tych, którzy znali ś. p. Gostkowskiego; żałobą okrył dwie Rodziny, bo zgasły, oprócz własnych czworga Dzia- tek i Żony, był Opiekunem osieroconych przed niedawnemi czasy. Siostry i kilkorga drobnych jej dzieci. A gdy prawdą jest: że brzemię smutku podzielone z ogółem, znośniejszem się staje, powiedzmy na pocieszenie Familji: że strata ś. p. Florjana boleśnie i żywo dotknęła wszystkich Obywateli i mieszkańców ziemi Proszowskiej. I któż z nas nie pamięta, jaki to nieoceniony, rzadki, ukochany od wszystkich był sąsiad; świadczyła o tern boleść malująca się na twarzach obecnych, w dniu smutnego obrzędu, skwapliwość z jaką spieszyli nieść drogie im zwłoki, i oddać ostatnią przysługę temu, który całe życie wszystkim się wysługiwał. Czas, wszech-lekarz, najdotkliwszych boleści, umniejszy kiedyś żałobę Rodziny, ukoi żal powszechny, ale nieprędko tamtejsza okolica powróci do dawniejszej swobody, której zmarły był duszą; a długo, bardzo długo sąsiedzi jego powtarzać będą: nie ma Florjana— T B.

Ś.p. Józef Koitkowski, Oficer b.W.P ., Radca Dworu, Emeryt, Kawaler różnych Orderów, przeżywszy lat 59, wczoraj życie zakończył. Pozostały Brat z Familją, zaprasza dawnych Kolegów i Przyjaciół nieboszczyka, no exportację zwłok Jego, jutro o godz: 3ciej, po południu, z domu N° 1063 przy ulicy Królewskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Marja z Kraszewskich Bengsz, przeżywszy lat 43, zmarła onegdaj o godzinie 12 w południe. Stroskany Mąż wraz z czworgiem dzieci, zaprasza na exportację zwłok z Kościoła XX. Dominikanów, dziś o godz: 4ej po południu.
Wczoraj rano, ś. p. Brygida Baumm, przeniosła się do wieczności po krótkiej chorobie, w wieku lat 71. Exportacja zwłok tej bogobojnej niewiasty, która prawie całe życie swoje poświęciła modlitwie i BOGU, odbędzie się jutro o godz: 4 połud:, z Kaplicy przy Kościele XX.Franciszkanów, na smętarz Powązkowski. Pozostała Rodzina, zaprasza Przyjaciół i Znajomych na ten smutny obrzęd, dla oddania zmarłej ostatniej posługi.

Jutro, o godz: 1Otej z rana, w Kościele XX. Kapucynów, odbędzie się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p. Józefa Kolnarskiego; na które, pozostali Syn i Córka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych zmarłego.

Jutro, w rocznicę skonu ś. p. Pelagji z Hrabiów Grabowskich Hrabiny. Grabowskiej, odbędzie się Nabożeństwo żałobne o godz: w pół do 11 z rana w Kościele XX. Kapucynów; na które Krewnych i Przyjaciół zaprasza obecna tu w mieście Familja.

Za duszę s. p. Walentyny Grzegorzewicz, d. 9 Stycznia r. z. zmarłej, jutro o godz: 9tej z rana, w Kościele XX. Franciszkanów, przed Ołtarzem MATKI BOZKIEI, odprawione będzie żałobne Nabożeństwo; na które pozostały Mąż wraz z Córką, Familję, Przyjaciół i Znajomych, zaprasza.

Franciszek Pluciński, Urzędnik Kommissji Skarbu, przeżywszy lat 26, po długiej i ciężkiej chorobie, w dniu 11 b. m. przeniósł się do wieczności. Exportacja zwłok Jego odbędzie się jutro o godz: w pół do 4tej po południu, z Kaplicy Ewangelickiej, na smętarz Powązkowski.

Dziś o godz: 3ej z południa, odbędzie się z domu Nr 495 przy ulicy Miodowej, na smętarz Powązkowski, exportacja zwłok ś. p. Eleonory Kaplińskiej, która wd. 11 b. m . zakończyła życie, mając lat 28.

Wczoraj o godz: lOtej rano, odbył się obrzęd pogrzebu ś. p . JW. Jenerała-Lejtnanta Hr: Jana Simonicz, Komendanta Cytadeli Alexnndrowskiej. Po nad bogatą trumną, mieszczącą w sobie zwłoki dostojnego Męża, ustawioną na wspaniałych sześcio-konnych marach żałobnych, wznosił się ozdobny baldakin. Za trumną prowadzono wierzchowca krepą pokrytego. Czterej OberOficerowie utrzymywali sznury baldakinu, a drugich czterech stało obok trumny, przy jego podporach. Żałobny kondukt celebrowany był przez JW. JX. Fijałkowskiego, Biskupa Hermopolitańskiego, Administratora Archi-Dyecezji Warszawskiej, poprzedzonego licznem Duchowieństwem świeckiem, i Konwentami zakonnemi. Za dostojnym Pasterzem, a przed marami, postępowało 9 Sztabs- Oficerów, w asystencji 18 Ober-Oficerów, niosących zaszczytne znaki zmarłego, jakie miał przez NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA i KRÓLA, oraz zagranicznych Monarchów, za życia był ozdobiony. Tuż za marami postępowała Rodzina zmarłego; JO. FELDMARSZAŁEK Xiążę WARSZAWSKI, Hrabia PASKIEWICZ Erywański, otoczony świetnym Sztabem znakomitych Dygnitarzy Wojskowych, towarzyszów broni zmarłego; Dygnitarze i Urzędnicy wyżsi; oraz liczni Przyjaciele i Znajomi. Wykomenderowane do towarzyszenia pogrzebowi wojsko, składało się z 3go batalionu piechoty pułku Brońskiego strzelców z sztandarem, i z czterech dział artylerji lekkiej 3ej brygady. Oddziałem tym dowodził JW. jenerał-Major Bewad, Dowódzca pułku Żandarmów. Za przybyciem do Powązek, zniesiono trumnę z mar i umieszczono ją na katafalku ozdobnie urządzonym. J W. JX. Biskup Fijałkowski, celebrował Mszę żałobną, a następnie odprawił kondukt przy zwłokach. Po ukończeniu takowych, orszak pogrzebowy udał się na smętarz. W chwili spuszczenia zwłok do grobu, piechota dała ognia, a działa odpowiedziały 12sto-krotną salwą. JO. Xiążę FELDMARSZAŁEK, był obecnym aż do samego ukończenia obrzędów. Tym sposobem oddaną została ostatnia posługa i cześć Zmarłemu, który na długo pozostawi o sobie to zaszczytne wspomnienie, na jakie sprawiedliwie zasłużył.

Jutro, o godz: 1Oej rano, odbędzie się żałobne Nabożeństwo, w Kościele Śgo ALEXANDRA, za duszę ś. p . Kajetana Minasiewicza; na które, w smutku pozostała Wdowa wraz z małoletnim Synem, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.

Ś. p. Rozalja z Kowalów Lebiodow, po krótkiej i dotkliwej słabości, rozstała się z tym światem, w wieku lat 34, pozostawiając w nieutulonym żalu Męża, Dzieci i Rodzinę. Exportacja zwłok Jej, ze wsi Borakowa, na smętarz Powązkowski, odbędzie się jutro o godzinie 2giej z południa.

S. p . Marcin Sulatycki,b. Administrator Jabłonny, opatrzony ŚŚ.SAR RAMENTAMI , wczoraj przeniósł się do wieczności. Pogrążona w smutku Żona, wraz z Córką, zaprasza Krewnych i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, pojutrze o godz: 1Otej z rana, z Kścioła parafjal: Chotomowa, na smętarz miejscowy.

W d. 11 Lutego r. b . przypada rocznica nieodżałowanej śmierci ś. p. lira: Ludwiki Małachowskiej, szczególniejszej Dobrodziejki Kościoła i Klasztoru PP. Wizytek. Gdy dla zbiegu okoliczności, uprzedzić wypada termin Nabożeństwa za pokój Jej duszy, przeto takowe odbędzie się jutro, o godz: 10 rano, w Kościele tychże PP. Wizytek; na które Krewnych, Przyjaciół i Znajomych niniejszem zaprasza się.

Jutro, o godz: 10 z rana, w Kościołku Warsz: Tow: Dobro:, odbędzie się żałobne Nabożeństwo, za duszę ś. p. Jakóba Omiecińskiego, Członka tegoż Towarzystwa.

Rozalja z Martinów Klingsberg, Obywatelka, przeżywszy lat 67, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pozostała Córka wraz z Mężem i Dziećmi, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, w następujący Czwartek o godz: 3ciej po południu, z Kaplicy Szpitala Ewangelickiego, na smętarz tegoż wyznania odbyć się mającą.

W dniu 18 b. m . (o godz: 4tej po południu), w domu Nr 1326, zmarł ś. p . Michał Karkowski, Wdowiec, stolarz, lat 1OO wieku liczący, urodzony w m. Wilnie S. p . Karkowski rozpoczyna w tym roku szereg osób, które doczekały tak pięknej starości, a których Kurjer, bodajby jak najwięcej naliczył w gronie szanownych swych Czytelników!

W dniu 18ym b. m., jako w rocznicę zgonu ś. p. JW. Walentego Bończa Tomaszewskiego, Biskupa Dyecezji Kujawsko-Kaliskiej, odprawione zostało za duszę tego Pasterza, w Kościele Sochaczewskim, żałobne Nabożeństwo, na którem, liczne znajdowało się Duchowieństwo.

Pelagja Paschalis-Jakupowicz, przeżywszy lat 33, onegdaj rozstała się z tym światem. Pozostała Matka wraz z Rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok dziś o godz: 3 po południu z Kaplicy W. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Na exportację zwłok ś. p . Józefy Angelik, wdowy po Asesorze, dnia onegdajszego zmarłej, dziś o godz: 4 po południu z Kościoła XX. Dominikanów odbyć się mającą, pozostała Familja i Córki, Szanownych Przyjaciół zapraszają.

W d. 13 Stycz: r. b . zszedł z tego świata po kilkunastoletniej i nieustannej, słabości, Jan Wilde, właściciel Apteki w m. Mińsku. Ś . p . Wilde, znany był powszechnie od wielu przyjaciół, z któremi zażycia swego zostawał w stosunkach, jako człowiek prawy, szlachetnie myślący, życzliwy dla wszystkich, dla tego też wiadomość o zgonie jego, nie jedną łzę wyciśnie.

Salomea z Lisickich Żarska, po krótkiej chorobie, onegdaj przeniosła się do wieczności, w wieku lat 78. Pozostałe Wnuki, i Prawnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Zna jomych, na exportację zwłok Jej, z Kaplicy przy Kościele parafjalnym Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski, jutro o godz: w pół do 4tej po południu odbyć się mającą.

Marjanna z Sawickich Borycka, Żona Oficera b. W. P., po długiej i ciężkiej chorobie, w 38myrn roku życia swego, onegdaj przeniosła się do wieczności. Pozostały Mąż wraz z dwoma Synami, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy DZIECIĄTKA JEZUS, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Eufemja z Żeromskich Łukańska, Żona Urzędnika Kornmissji R. P. i Skarbu, przeżywszy lat 25, onegdaj rozstała się z tym światem. Exportacja zwłok Jej, odbędzie się dziś o godz: 4tej po południu, z domu Nr. 1289 przy ulicy Nowy-Świat, na smętarz Powązkowski; na który to obrzęd, pozostały Mąż z Córką, oraz Matką zmarłej, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.

Onegdaj, po krótkiej słabości, rozstałsię z tym światem ś. p. Demetry Józef Makay, Emeryt, b. Adjunkt Rządu Gubernjalnego Płockiego. Stroskana Żona wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok zmarłego, jutro o godz: w pół do 4ej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Zwłoki ś. p . Wasila Alexiejewa, Assesora Kollegjalnego, Komissjonera w Zarządzie Jenerała Intendenta armji czynnej, a zmarłego w 64tym roku życia, złożone zostały onegdaj na smętarzu Wolskim.

Szymon Drągowski, Obywatel, onegdaj zszedł z tego świata, w wieku lat 63. Pozostała Żona z Córkami i Zięciem, zaprasza Przyjaciół i Znajomych na exportację zwłok jego, dziś o godz: 3ej po południu, z Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.

W dniu 21 b. m. o godz: 4 rano, zmarła w mieście tutejszem, ś. p. Katarzyna Linkowska, wdowa, z wsparcia utrzymująca się, a licząca lat 95. Była rodem z Warszawy.

Hans Dietrich Horn, Obywatel m. Warszawy, przeżywszy lat 42, po długiej i ciężkiej chorobie, onegdaj przeniósł się do wieczności. Pogrążony w głębokim smutku Brat, zaprasza Przyjaciół i Kolegów, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ciej po połud:, z domu Nro 609 przy ulicy Bielańskiej, na smętarz Ewangelicko-Augsburgski odbyć się mającą.

Ś. p . Scholastyka z Przyłubskich Orłowska, Obywatelka z Powiatu Przasnyskiego, wczoraj rozstała się z tym światem. W smutku pogrążona Córka wraz z Zięciem, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski, jutro o godz: 2giej po południu odbyć się mającą.

Xawery Bojasiński, Naczelnik Sekcji w Kommissji Rządowej Przychodów i Skarbu, po długiej i ciężkiej chorobie, dnia wczorajszego o godzinie lszej po południu, zakończył iycie. W głębokim żalu pozostała Wdowa wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego, na wyprowadzenie zwłok Jego, jutro o godz: w pół do 4tej po południu, z domu Nr 982 przy rogu ulic Grzybowskiej i Granicznej, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Józef Osiecki, Obywatel, przeżywszy lat 72, onegdaj przeniósł się do wieczności. Pozostała w smutku Zona wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ej popołudniu, z domu własnego Nr 2056 przy ulicy Szymanowskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Jan Teodor Lubicz Kobylański, b. Pułkownik Artylerji byłych Wojsk Polskich, Kawaler Orderu Śgo WŁODZIMIERZA 4tej klassy, ozdobiony Krzyżem Legji Honorowej, Kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego, po krótkiej i ciężkiej chorobie, w 73 roku życia, przeniósł się do wieczności. Pogrążona w smutku Żona, Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, Kolegów i Przyjaciół, na wyprowadzenie zwłok, z domu N° 1245 przy ulicy Nowy-Swiat,do Kościoła Parafji Pragskiej, pojutrze^ o godz: 1Otej z rana; z kąd na wieczny spoczynek do grobu familijnego w Parafji Kiczkowskiej, złożone zostaną.

Karolina z Wilkamowiczów Kurowska, przeżywszy lat 28, wczoraj zakończyła doczesne życie. Pozostały Mąż wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jej, jutro o godz: 3ciej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Wilhelm Neumajer, b. właściciel Apteki i Asesor Farmacji przy Urzędzie Lekarskim m. Warszawy, obecnie właściciel domu, lat 50 liczący, po długiej i ciężkiej chorobie, w dniu onegdajszym przeniósł się do wieczności. Pogrążona w smutku Żona wraz z czworgiem Dzieci, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na exportację zwłok jego, jutro o godz: 3ej z południa, z Kaplicy przy Szpitalu Ewangelickim, na smętarz tegoż wyznania.

Anna z Kaszubińskich Hołowczyńska, Obywatelka m. Warszawy, w wieku lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, onegdaj zakończyła życie. Pozostała Córka wraz z Mężem, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godzinie 4tej po południu, z domu własnego Nr 2409 przy ulicy Nowolipie, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Katarzyna z Czernickich Gostyńska, w 84tym roku życia, onegdaj rozstała się z tym światem. Pozostała Familja, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jej, dziś o godzinie w pół do 4tej po południu, z Kościoła XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Aloizy Szymański, Urzędnik Dyrekcji Poczt, onegdaj zakończył życie, mając lat 38. Wyprowadzenie zwłok, nastąpi jutro, z Kaplicy XX. Bernardynów na smętarz Powązkowski o godz: 3ej z południa. W nieobecności Rodziców, Przyjaciele i Koledzy zapraszają na ten obrzęd.

Edward Jędrzejewicz, Urzędnik Tow: Kredyt: Ziemskiego, przeżywszy lat 41, onegdaj zakończył życie. Pozostała Zona i Matka, zapraszają Krewnych, Kolegów i Przyjaciół, na exportację zwłok, dziś o godz: 4 po południu, z Kaplicy Ś.JANA, na smętarz Powązkowski.

Bronisława Teodozja Kowalska, przeżywszy lat 12, po długiej i ciężkiej chorobie, onegdaj rozstała się z tym światem. W nieutulonym żalu pozostali Rodzice wraz z Familją, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 3ciej po południu, z domu Nr 1530 przy ulicy Chmielnej, na.smętarz Powązkowski odbyć się mające.

W dniu wczorajszym o godzinie w pół do Iszej z południa, zakończył doczesne życie, ś. p. X. Stanisław Sporny, Magister Nowicjuszów Zgromadzenia XX. Kamedułów w Bielanach, w wieku życia lat 47, Kapłaństwa 17. Pochowanie zwłok jego nastąpi w dniu jutrzejszym o godzinie 10/30

Ludwika z Borettich Gajewska, przeżywszy lat 23, po ciężkiej chorobie, wczoraj, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, życie zakończyła. W smutku pogrążony Mąż wraz z Rodzeństwem, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację ciała, jutro o godzinie w pół do 4tej z domu Nro 1359 przy ulicy Wareckiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Stanisław Jezierski, ukończony Uczeń tutejszej Szkoły Farmaceutycznej, przeżywszy lat 26, w d. 31 z. m. przeniósł się do wieczności. W nieobecności Familji, zaprasza się Szanownych Kolegów i Przyjaciół zmarłego, na exportację zwłok, dziś o godzinie 3ciej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Onegdaj, o godz: 7mej wieczorem, rozstał się z tym światem, ś. p.Bonifacy Zieliński, były Wojskowy, a następnie Sędzia Pokoju, liczący około 80 lat wieku. Mało kto z towarzystw m. Warszawy, nie znał ś. p. Zielińskiego, dla tego, po zebraniu bliższych co do życia jego szczegółów, nie omieszkamy w swoim czasie ogłosić takowe.

Józef Szczepański, Obywatel m. Warszawy, w wieku lat 48, onegdaj przeniósł się do wieczności. Pozostała w nieutulonym żalu Zona wraz z Dziećmi i Wnukami, zaprasza Przyjaciół, Kolegów, Familję i Znajomych, na oddanie zmarłemu ostatniej chrześcijańskiej przysługi, przy wyprowadzenia zwłok Jego, z mieszkania przy ulicy Podwal Nro 511, dziś o godzinie wpół do 5tej po południu, na smętarz Powązkowski.

Znany powszechnie Obywatel miasta Warszawy i Kupiec, Ludwik Benjamin Lipkau, rozstał się z tym światem, w wieku lat 60. Ś. p. Lipkau, był właścicielem pięknego gmachu przy ulicy Miodowej. Tam to on urządził i rozszerzył ulubiony od Warszawian zakład swój, który poprzednio znajdował się na tejże ulicy w domu Henryka Lessel, a który to zakład nawiedzany licznie, był niejako punktem codziennego zbierania się osób wszelkiego sianu, i obok posiłku, dostarczał także i napojów wszelkiego rodzaju. Zmarły pozostawił Żonę i 4ch Synów, którzy pogrążeni w smutku po tej stracie, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jego, jutro o godzinie 3ej z południa, z domu własnego przy ulicy Miodowej N°489 c, na smętarz Ewangielicko-Augsburgski.

Zuzanna Florentyna Kazimirus, Wdowa, właścicielka Browaru przy ulicy Grzybowskiej N° 1050, przeżywszy lat 68, pozostawiwszy Dzieci, Wnuki i Prawnuki, wczoraj zmarła. Zwłoki jej przewiezione zostaną jutro o god: 4ej po południu, na smętarz Ewangielicko-Augsbiirgski, do grobu familijnego.

Józef Witkowski, Pod-Aptekarz, w wieku lat 30, po ciężkiej chorobie, opatrzony Ś SAK RACOTAMI, onegdaj zakończył doczesne zrycie. Pozostała Siostra wraz z Rodzeństwem, zaprasza R pewnych, Przyjaciół i Kolegów, na exportację zwłok Jego, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, nasmętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwov jutro o godz: 1Otej z rana, w Kościele XX. Kapucynów.

Marjanna Piotrowska, Wdowa po b. Wojskowym, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w wieku lat 66, po ciężkiej przeszło 3-miesięcznej chorobie, onegdaj zakończyła życie. Pozostała Farnilja, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych jej za życia, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godzinie 3ciej

Jutro o godz: lOej z rana, w Kościele Powązkowskim, jako w rocznicę zgonu ś. p. Teodora Urbańskiego, Pułkownika Inżenjerów, Inspektora i Członka Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, odprawiać się będzie za pokój duszy jego, żałobne Nabożeństwo; na które pozostała Wdowa z Córką, Familję, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.

Jutro, odbędzie się w Kościele XX. Bernardynów, żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p . Franciszka Gorzkowskiego; na które zaprasza się Kolegów, Przyjaciół i Znajomych zmarłego.

Jutro, w Kościele XX. Kapucynów o godz: lO z rana, odprawionem zostanie Nabożeństwo żałobne, jako w rocznicę zgonu ś. p . JW . Ludwiki z Komarów Hrabiny Małachowskiej; na które pozostały Mąż wraz z Córką obecną, Familję, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.

Nielitościwa śmierć, wydarła w dniu 17 b.m. z łona niepocieszonej po jej stracie Rodziny, Annę Wszebor, w wieku lat 14, Córkę W.Józefa Wszebor, Profesora Instytutu Szlacheckiego. Do skromnych cnót, wyższych nad jej wiek, łączyła szczególną zdolność do muzyki, a obdarzona miłym od natury głosem, poświęcała go ku chwale NAJWYŻSZEGO w Kościele PP. Sakrameniek. Wszyscy, którzy ją znali, podzielają szczerą boleść Rodziny. Exportacja zwłok jej, nastąpi dziś o godz: 4ej po południu, z domu N°2756 przy ulicy Oboinej, na smętarz Powązkowski.

Juljanna z Deutschów Jędrzejewicz, Obywatelka m. Warszawy, przeżywszy lat 65, onegdaj rozstała się z tym światem. Pozostała w smutku Synowa, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz:4ej popołudniu, z Kaplicy przy Kościele Sgo JANA, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo, jutro o godz: lOtej z rana w Kościele XX. Augustjanów, odbyć się mające.

Alfons Sumiński, Uczeń Gimnazjum Gubernjalnego, przeżywszy lat 13, onegdaj zakończył życie. Pozostali Rodzice i Bracia, zapraszają Krewnych, Znajomych i Kolegów zmarłego, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godzinie 3ciej po południu, z Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Marja z Gajewskich Zielińska, Żona Krawca, przeżywszy lat 30, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pozostały Mąż wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Pozostała Żona z Synem po ś. p . Juljanie Domańskim, wczoraj, jako w 5tą rocznicę zgonu, uczciła pamięć nieboszczyka żałobnem Nabożeństwem, za pokój duszy jego, które się odbyło w Kościele Śgo KRZYŻA.

Jnljanna z Grąbczewskich, pierwszego ślubu Obrączkowska, powtórnego Sokołowska, zmarła w wieku lat 77. Pozostała Familja, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exporlację zwłok jej, z Kaplicy w Kościele PANNY MARJI, na smętarz Powązkowski, jutro o godz:3ej z południa, odbyć się mającą.

W żalu pogrążony Mąż z Dziećmi i Wnukami, po zgonie ś. p . Emmy z Bojemskich Klawe, zmarłej w 54ym roku życia, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na exportację zwłok, dziś o godz: 4tej z południa, z Kaplicy smętarza Ewangelickiego, na miejsce spoczynku.

Marjanna Borowska, Panna, przeżywszy lat 18, po krótkiej i ciężkiej chorobie, onegdaj przeniosła się do wieczności. Pogrążona w nieutulonym żalu Matka, wraz z Familją, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro ogodz: 4tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Karol Dybikowski, Nożownik, wczoraj rozstał się z tym światem. Pozostała Żona wraz z dwoma Synami, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok Jego, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.

Marcelli-Józef Czapiewski, Kancelista Komory Składowej Warszawa, w 20tym roku życia, wczoraj rozstał się z tym światem. Pozostali w smutku Rodzice po stracie jedynego syna, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok jego, jutro o godzinie 5tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Ewa Dembowska, Gracjalistka, przeżywszy lat 85, po ciężkiej 7mio-tygodniowej słabości, wczoraj rozstała się z tym światem. Wyprowadzenie zwłok Jej, na wieczny spoczynek, z Kościoła PANNY MARII, na smętarz Powązkowski, odbędziesię jutro o godz: 1Oej z rana; na które Przyjaciół i Znajomych, zaprasza się.

Marjanna Jakimowicz, wieku lat 60 mająca, onegdaj przeniosła się do wieczności. Pozostała Familja. zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok odbyć się mającą jutro o godz: 3ciej po południu, z Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.

Ernilja z Rybińskich Koczalska, przeżywszy lat 22, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj zmarła. Pozostały Mąż z Rodzicami i Braćmi, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, jutro o godzinie 4tej po połud:, z domu N° 1656 przy ulicy Mokotowskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Jutro, jako w smutną rocznicę zgonu ś. p . Rz: Radcy Stanu Jana Wilczkowskiego, odbędą się Msze żałobne za pokój duszy Jego, w Kościele XX. Kapucynów o godz: 9ej rano; na które, pozostała Wdowa z Dziećmi, Krewnych i Przyjaciół, niniejszem zaprasza.

Magdalena zMartinów Białecka, przeżywszy lat 20. opatrzona SS. SAKRAMENTTAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pozostały Mąż wraz z Rodzicami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ej po południu, zdolnego Kościoła Sgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.

Izabella z Merlinich Jabłońska, po długiej słabości, wczoraj zakończyła życie. W głębokim smutku pogrążony Mąż, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: Siej po połodniu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Dziś o godz: 3ej pp południu, odprowadzone zostaną z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski, zwłoki ś. p . Tekli z Trembińskich Brochockiej, zmarłej onegdaj, w wieku lat 48.

Zofja z Czosnowskich Żarnowska, Żona Radcy Dworu, b. Naczelnika Sekcji w Kom: R. Prz: i Skarbu, onegdaj zeszła z tego świata, przeżywszy lat 30. Pozostały Mąż wraz z Familją zmarłej, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, jutro o godz: 4ej po południu, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

W dniu 6 b. m. i r. rozstał się z tym światem, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku lat 5, ś. p. Alfred, Syn Barona Ferdynanda Klocha v. Kornitz i Eweliny z Moczulskich. Zwłoki jego złożone zostały w d. 8 t. m. na smętarzu Powązkowskim.
Onegdaj rozstał się z tym światem, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku lat 33, ś. p. Kazimierz Zieliński, Pomocnik Maszynisty przy D. Ż. W.-W. Stroskana Żona z dwojgiem dzieci, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, dziś o godz: 3ciej po południu, z Kościoła XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Romuald Olszewski, Urzędnik Okręgu Nauk: Warsz:,po długiej chorobie, wczoraj zszedł z tego świata. Stroskana Żona z Rodzicami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego, na exportację zwłok Jego, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

W dniu 7 b. m., zmarła w Warszawie,ś. p . Magdalena Przesmycka, przy Córce zostająca. Wdowa po Franciszku Przesmyckim, Kapitanie b. Wojsk Polskich, lat 97 mająca, a urodzona w mieście Raciborzu w Prusach, z Janj i Marjanny małżonków Szkutów
W d. 11 b. m. rozstała się z tym światem, po ciężkiej słabości, w wieku lat 27, ś. p. Tekla z Barcikowskich Lubiejewska. Exporlacja zwłok Jej, odbędzie się dziś o godz: 4ej po południu, z Kaplicy przy Kościele Sgo JANA, na smętarz Powązkowski.
Salomea z Szamborskich, Igo ślubu Urecha, Igo Jaroszewska, w wieku lat 32, onegdaj przeniosła się do wieczności. Pogrążony w smutku Mąż wraz z Familją, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Czesław Noskowski, młodzieniec, lat 15,mający, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj zszedł z tego świata. Stroskani Rodzice wraz z Familją, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z domu Nro 1777 przy ulicy Śto-Jerskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Józef Rzeszotarski, Obywatel z Guber: Płockiej, po ciężkiej chorobie, wczoraj zakończył doczesne życie. W żalu pogrążona Żona wraz z Dziećmi, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na odprowadzenie zwłok, jutro o godz: 2ej po południu, z Kaplicy Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski.

Dziś, o go: 5ej po południu, nastąpi exportacja zwłok ś. p. Rozalji Fribus, zmarłej d. 17 b. m. w wieku lat 76, z Kościoła po-Paulińskiego na smęt: Powązkowski.

Ś. p. Marja Sobolewska, Żona byłego Oficera Wojsk CESARSKO-Rossyjskich, opatrzona śś. SAKRAMENTAMI, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj rozstała się z tym światem. Pozostały Mąż wraz z dwojgiem małoletnich Dzieci, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Konstancja z Bielskich Szymanowska,przeżywszy lat 55, d. 18 b. m. zakończyła bogobojne życie, osierociwszy śmiercią swoją trzy pozostałe Córki, Męża i Siostry. Pozostała Familja, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski, jutro o godz: 10tej z rana po odbytem Nabożeństwie.

Kazimiera z Orzeszków Sułkowska, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj przeniosła się do wieczności, w wieku lat 51. Obecne Dzieci i Familja, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godzinie 4tej po południu, z Kościoła dolne- go Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.

Izabella z Modzelewskich Bentkowska, Wdowa po ś. p. Adolfie Bentkowskim b. Urzędniku, wczoraj zmarła. Pozostałe Dzieci wraz z Rodzeństwem, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok z Kościoła XX. Bernardynów, jutro o godz: 4(ej po południu, na smętarz Powązkowski.

Zaledwie siedm dni upłynęło, jak rozstał się z tym światem ś. p. Antoni Baumann, b. Urzędnik Wydziału Administr:, zostawiwszy po sobie Żonę obarczoną chorobą i Córkę małoletnią, a już ta zaledwie osuszywszy łzy po Ojcu, utraca znów swą najdroższą Matkę, Józefę z Sosnowskich Baumann. Nieutulona w żalu po stracie Rodziców, Córka, zaprasza Krewnych i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: 5tej po połu- dniu z domu Nr 1294 przy ulicy Nowy-Świat, na smętarz Powązkowski.

Antonina Hlebowicz, Panna, w 18tyrn roku życia, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. Stroskana Matka, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok zmarłej. Jutro o godz: 4tej po połu- dniu, z dolnego KościołaSgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mając

Stanisław Łukasiewicz, Uczeń klasy 3ciej Gimnazjum Gubernjalnego, syn Urzędnika Rady Administracyjnej, po kilkotygodniowej ciężkiej chorobie, onegdaj przeniósł się do wieczności. Stroskani Rodzice, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów, na exportację zwłok Jego, dziś o godz: 5tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.

D. 2. Kwietnia. — Rok 1851. Środa. Nr.88 końcowy 346
Kurier ostatni wydanie 1909
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Warszawa Powązki 1851

Postprzez jerzy » 21.12.2014

Kurier Warszawski 1851 r.
Tylko Powązki

Kazimierz Mejer, Obywatel, Dziedzic dóbr Lipiny, w wieku lat 64, wczoraj zakończył życie. Pozostała Żona, Brat, Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Sąsiadów, na exportację zwłok, z własnej majętności, do Kościoła Parafjalnego Kobyłka, w dniu jutrzejszym o godz: 4tej po południu; a w dniu następnym, to jest w Piątek, na żałobne Nabożeństwo i obchód pogrzebowy.

Onegdaj zeszła z tego świata, w wieku lat 70, ś. p . Katarzyna z Lazińskich, Igo ślubu Mlekicka, 2go Kieller, Małżonka Emeryta. Exportacja zwłok zmarłej, nastąpi dziś o godz: 4tej po południu, z Kościoła XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski.

Jutro, w Kościele Sgo KRZYŻA, ogodz:9 tej z rana, odbywać się będzie żałobne Nabożeństwo za dusze, ś. p. Rozalji i Jana Zero; na które, pozostała Familja, zaprasza Przyjaciół i Znajomych.

Juljanna z Papków Hackebeil, Obywatelka tutejsza, w dniu onegdajszym przeniosła się do wieczności, w 65m roku życia swego. W głębokim pogrążeni smutku: Synowie, Córka i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, w dniu jutrzejszym o godz: 4tej po południu, z własnego domu Nro 1829 i 1830 przy ulicy Zakroczymskiej, na smętarz Ewangelicki, odbyć się mającą.
Stroskana Matka wraz z Rodziną po stracie ś. p. Włodzimierza Zabokrzeckiego, składa najczulsze. podziękowanie: Kolegom, Przyjaciołom, Znajomym i Familji, którzy raczyli towarzyszyć, przy przeprowadzeniu zwłok Jej Syna, w dniu 7 b. m . Nadto niemniejszą podziękę oświadcza i Tobie Szanowna Młodzieży,która na barkach swoich, oddałaś go miejscu spoczynku.
Po zmarłej w dniu 8 b. m . Antoninie z Olszewskich Abramowiczowej, pozostały w smutku Mąż z Synem i Córkami, zaprasza Familję, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok jej, dziś o godzinie 6ej z południa, z Kościoła XX. Reformatów, na Smętarz Powązkowski.
Jutro o godzinie lOtej z rana, w Kościele Powązkowskim, odbędzie się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p. Magdaleny z Martenów Białeckiej, oraz przeniesienie Jej zwłok do grobu familijnego; na które, pozostały Mąż wraz z Rodzicami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.
Aniela z Jędrzejewskich Knechowicz, Obywatelka m. tutejszego, przeżywszy lat 63, onegdaj zmarła. Pozostały Mąż wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok jej, dziś o godz: 4tej po południu/z Kaplicy XX. Karmelitów na Lesznie, na smętarz Powązkowski.


W dniu 15 b. m. rozstał się z tym światem, ś. p. Jan Płużański, b. Major Wojsk CESARSKO-Rossyjskich,
w wieku lat 64. Zwłoki Jego złożone zostały na smętarzu Powązkowskim.
Apolonja Heppen, Wdowa po Buchalterze Kassy Dóbr i Lasów b. Xięztwa Warszawskiego, przeżywszy lat 87, onegdaj zakończyła życie. Dzieci i Wnuki zmarłej, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Wczoraj, zszedł z tego świata, w wieku lat 39, Wincenty Furzewski, Obywatel. Pozostała Żona, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok tegoż, jutro o godzinie 4ej po południu, z domu N° 51 w rynku Starego-Miasta, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Aniela z Zawadzkich Wilska, przeżywszy lat 55, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pozostały Brat wraz z Familją, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 5tej po południu, z domu Nr. 557 przy ulicy Długiej, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo w dniu 7 b. m. o godz: 10 z rana, w Kościele XX. Kapucynów, odbyć się mające.
Barbara z Soretów Betlej, Żona Sędziego, Emeryta, wczoraj zakończyła doczesne życie, w wieku lat 58. W żalu pogrążeni: Mąż i Dzieci zmarłej, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jej, pojutrze o godzinie 4ej po południu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Walenty Sokołowski, Naczelnik Wydziału Dochodów niestałych w Kom: R. P . i Skarbu, po krótkiej słabości, wczoraj zakończył życie. Stroskana Żona wraz z Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok" zmarłego, jutro o godz: 6tej po południu, z domu Nr 471 przy ulicy Senatorskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Wczoraj rozstał się z tym światem, i żalem powszechnym Zwierzchników, Kolegów i Przyjaciół, których tylu liczył, ilu Znajomych, ś. p. Leon Obniski, Naczelnik Oddziału, Urzędnik do szczególnych poruczeń w Banku Polskim. Żył lat 46. Szczególnym zbiegiem okoliczności, zgon Leona Obniskiego, który rozpoczął urzędowanie swoje, z pierwszemi chwilami zawiąsku tej Instytucji, przypadł właśnie w ten dzień, w którym Rank święcił 23cią rocznicę otwarcia swojego. Zwłoki zmarłego, przeprowadzone zostaną jutro o godz: 6tej wieczorem, z Kościoła XX. Reformatów na smętarz Powązkowski; a Nabożeństwo żałobne, odprawione zostanie w Piątek (dnia 9go) o godz: lOtej z rana, w tymże Kościele.
Konstanty Axamitowski, Ofieer b. Wojsk Polskich, Inspektor Komory Celnej Nieszawa, wczoraj rozstał się z tym światem, w 52gim roku życia. Stroskana Żona wraz z pozostałą Córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego, na exportaeję zwłok Jego, jutro o godz: 4tej no południu, z Kościoła OO. Bonifratrów, na smętarz Powązkowski.
Wilhelmina Lux, Panna, Nauczycielka w Instytucie ALEXANDRYŃSKIM Wychowania Panien w Nowej-Alexandrji, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj zakończyła doczesne życie. Exportacja zwłok Jej, odbędzie się jutro o godz: 6tej po południu, i Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.

Stroskana Matka wraz z Braćmi i Siostrami po zbyt wczesnym zgonie Józefa Adamowskiego, Ucznia klassy 3ciej Szkoły Powiatowej pierwszej, wczoraj w 16tej wiośnie życia zmarłego, zaprasza Kolegów i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godzinie 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Eufrozyna z Zakrzewskich Dybowska, przeżywszy lat 54, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj za- kończyła życie. W żalu pogrążona Familja, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na odprowadzenie zwłok Jej, jutro o godz: 5tej po południu, z Kaplicy Kościoła XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Eustachy Furmankiewicz, Assessor Kollegjalny, Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej, przeżywszy łat 83, zszedł z tego świata w dniu 7 b. m. Wyprowadzenie zwłok Jego z Kaplicy Kościoła XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski, odbędzie się jutro o godz: 6tej po południu; na które, pozostała Żona z Córką, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, uprzejmie zaprasza.
Wczoraj ogodz:7ej wieczorem, pochowane zostały na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p . Wiktorji z Winnickich Jurowskiej, zmarłej d. 6 b. m ., w wieku lat 70.
Wczoraj pogrzebano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p.Antoniny z Kozaczyńskich Adamczewskiej, zmarłej d. 6 b. m. w wieku lat 56.
(Art. nad.) W dniu 30 Kwietnia r. b. orszak Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, odprowadził na smę- tarz Powązkowski, zwłoki ś. p . Henryka Twarowskie- go, Aplikanta K.R . P. iS. Zbyt krótko gościł na tym świecie, bo zaledwie 24 lat przeżył, a już PRZEDWIECZNY powołał go do lepszego życia. O! niech ta prawda że tam po-za grobem lepsze niż tu życie, pocieszy was osmuceni Rodzice i Rodzino! niech ta prawda będzie choć kropelką rosy, kojącą rany, które wara śmierć Henryka zadała! Krótko żył, ale żył poczciwie; jaśniał w kółku rodziny i znajomych rzadkiemi cnotami młodzieńca. Pracowity i wierny w pełnieniu swych obowiązków, znajdował nagrodę tylko w własnem przeświadczeniu; oto jego zasługa w pięcioletnim zawodzie urzędniczym. Ciche było życie Henryka; świat go nie słyszał, ale BÓG widział jego cnoty i słyszał modlitwy, które z wiarą i pokorą przed Tron Jego zasyłał. Wieczny odpoczynek duszy zmarłego!— ***
Justyna z Michalskich Prokopowiczów a, Wdowa po niegdyś Bartłomieju Prokopowiczu, Inspektorze Szkół, wczoraj rozstała się z tym światem. Pozostali Synowie i Córki, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro ogodz:4tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Dziś o godz: 5tej z południa, odbędzie się exportacja zwłok ś. p. Alexandra Swieszewskiego, Naczelnika Wydziału w Okręgu Naukowym Warszawskim, z Kaplicy przy Kościele XX. Bernardynów na Krako:-Przedoi:, na smętarz Powązkowski; na którą, pozostała Żona wraz z Dziećmi i Familją, zaprasza Przyjaciół, Kolegów i Znajomych zmarłego.
Zuzanna z Lachowskich Ciechomska, przeżywszy lat 22, po ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj zakończyła doczesne życie. W smutku pozostali: Ojciec, Mąż, Dzieci, Siostry i Bracia, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na esportację zwłok, jutro o godz: 5tej po południu, z domu Nro 1, na Ciystem, za rogatkami Wolskiemi, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Wczoraj przeprowadzono na smętarz Powązkowski, z Kościoła XX. Dominikanów, zwłoki ś. p. Ludwi- ki z Godlewskich Kurzawińskiej, zmarłej dnia 14 b. m . w wieku lat 37.
Karol Laskowski, Zecer Sztuki Typograficznej, po krótkiej chorobie, zmarł onegdaj, w wieku lat 57. Ko- ledzy zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: -5tej po południu, z Kaplicy Szpitala Ewangelickiego, na smętarz Powązkowski.
Po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj zakończyła" doczesne życie, ś. p . Pelagja Arendt, Córka Urzędnika. Exportacja zwłok Jej, odbędzie się jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Andrzej Pruski, b. Urzędnik b. Kom: Rząd: Wojny, obecnie Emeryt, przeżywszy lat 71, po ciężkiej chorobie, wczoraj rosstał się z tym światem. W smutku pogrążone Dzieci z Wnukami, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych, na exportację zwłok, jutro ogodz:5tej popołudniu, z domu Nro 1302 przy ulicy Nowy-Swiat, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
W dniu onegdajszym wieczęrem, po kilkoletniej ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w wieku lat 58, zakończyła doczesne życie, ś. p. Elżbieta z Łaszczyńskich Bojarska, pozostawiając po sobie w żalu Córkę,Synów, liczne Rodzeństwo i Przyjaciół, wobec których BOGU ducha oddała. Exportacja zwłok, nastąpi w dniu dzisiejszym o godz: 5tej po południu, z domu Nro 67l przy ulicy Leszno, na smętarz Powązkowski; zaś, Nabożeństwo- żałobne, odbędzie się jutro o godz: 10 z rana, w Kościele XX. Kapucynów.
Nani z von Mandel Sierakowska, Żona Jenerała-Majora, lat 51 licząca, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona śś. SAKRAMENTAMI, onegdaj życie zakończyła. Stroskany Mąż, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 3eiej po południu, z domu Nro I585 przy ulicy Brackiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Alexander Neumann, Asessor Kolegjalny, b. Oficer b. Wojska Polskiego, Inżenier Powiatu Warszawskiego, zmarł onegdaj. Exportacja zwłok Jego odbędzie się dziś o godz: 5tej po południu, z Kościoła OO. Bonifratrów, na smętarz Powązkowski.
Aniela Płońska, Panna, przeżywszy lat 18, wczoraj zakończyła życie. Pogrążona w smutku Matka wraz z Farnilją, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na exportację Jej zwłok, jutro o godz: 4ej po południu, z domu N° 854 przy ulicy Ogrodowej, na smętarz Powązkowski.
Zwłoki ś. p . Franciszka Danielskiego, Referendarza Stanu, przewiezione z Walewic do Powązek, w dniu wczorajszym o godzinie 5tej z południa, z Kościołka miejscowego, przy asystencji Duchowieństwa, w obec Rodziny i Przyjaciół, na smętarz przeniesione, i na spoczynek tamże .

Złożone zostały. W dniu jutrzejszym, o godzinie lOtej z rana, odprawione będzie za pokój duszy Nieboszczyka, Nabożeństwo żałobne w Kościele XX. Kapucynów.
Xawery Zieliński, Urzędnik N. Izby Obrachunkowej, przeżywszy lat 19, zmarł onegdaj. W boleści pogrążeni Rodzice i Familja, po stracie Syna, zapraszają Przyjaciół, Kolegów i Znajomych zmarłego, na exportację zwłok, dziś o godz: 5tej po południu, 1 Kaplicy przy Kościele XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
,Ś. p. Stanisław Jasiński, Urzędnik Warszawskiej Komory Składowej, przeżywszy lat 18, po kilko mie- sięcznej ciężkiej słabości, wczoraj zakończył życie. Stroskana Matka wraz z Rodzeństwem, zaprasza Krewnych i Kolegów zmarłego, na exportację ciała, jutro o godz: 6tej po południu, z Kaplicy Kościoła Śgo JANA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Felix Wojczyński, Aptekarz, przeżywszy lat 40, przeniósł się do wieczności. W smutku pogrążona Żona, wraz z trojgiem Dzieci, zaprasza Krewnych, Kolegów i Przyjaciół, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godzinie 6tej po południu, z Kościoła XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Józef Rynkiewicz, Emeryt, b.Rządzca gmachu Pocztowego, w wieku lat 60, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł onegdaj. Pozostała Żona z Synem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok z Kościoła XX. Bernardynów, dziś o godz: 5tej po południu, na smętarz Powązkowski.
Henryk Szamocki, syn z małżonków Anieli z Bolmanów Szamockiej, i ś. p . Antoniego Szamockiego, Kawalera Maltańskiego, Szambelana Dworu Króla STANISŁAWA, b. Dziedzica dóbr: Białołęki, Szczuk, Duchnie i miasta Siedmiorogi, przeniósł się do wieczności dnia 31 Maja r.b. w Flamant we Francji, przeżywszy lat 34; pochowany w St: Laurent. Pozostała Matka, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na Nabożeństwo do Kościoła XX. Kapucynów w dniu 16 b. m., to jest w Poniedziałek, o godzinie litej z rana.
Kamilla Klukowska, kończąc 13tą wiosnę, wczoraj po długiej i ciężkiej chorobie, zakończyła życie. W smutku pogrążeni Rodzice po stracie jedynej Córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jej, jutro o godz:5tej z południa, z Kaplicy przy Kościele Śgo JANA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Xawery Mironowicz, Urzędnik K.R . P. i S., zaledwie ujrzawszy nowo-urodzonego Syna, wczoraj rozstał się z tym światem. Stroskani Rodzice po stracie jedynego Syna, wraz z bolejącą Małżonką, zapraszają Krewnych, Kolegów i Przyjaciół, na exportację zwłok z Kaplicy przy Kościele XX. Reformatów, jutro o godzinie 5tej po południu, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
W d. 23 z. m. zszedł t tego świata ś. p . Rudolf Giecewicz, Porucznik z pułku JO. Xięcia Feldmarszałka Kutuzowa-Smoleńskie go, po krótkiej a ciężkiej słabości, w 33 roku doczesnego życia. Dowódzca pułku wraz z swemi podkomendnemi: Sztab, Ober-Oficerami, i Podchorążemi, zwłoki ś. p. Rudolfa Giecewicza, przy oddziale wojskowym z muzyką pułkową, w dniu 26m z. m . odprowadzili z Ujazdowa na smętarz Powązkowski.
Albin Muszyński, 12to-letni młodzieniec, syn Kassjera Ptu Konińskiego, Uczeń klassy II giej pensji męzkiej, wczoraj zszedł z tego świata. Przybyła Matka, zaprasza Krewnych i Znajomych zmarłego, na exportację zwłok, jutro o godz: 5ej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Walentyna, Córka Michała i Walentyny z Wiśniewskich, Grzegorzewicz, w drugiej wiośnie życia, onegdaj przeniosła się do wieczności. W smutku zostający Ojciec, zaprasza Familję, Przyjaciół i Znajomych, na exportację ciała, dziś o godz: w pół do 6tej po południu, z Kościoła XX. Bernardynów, do grobu familijnego na smętarz Powązkowski.
Stanisław Sobiechowski, Kancelista Kom:Rz: Sprawiedliwości, przeżywszy lat 33, onegdaj zszedł z tego świata. Pozostała w nieutulonym żalu Żona, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację ciała z Kaplicy Kościoła XX. Dominikanów, dziś o godz: 7ej po południu, na smętarz Powązkowski.
Ś. p. Marjanna z Ratajskich Jakowicka, Wdowa po Obywatelu tutejszym, po ciężkiej chorobie, wczoraj przeniosła się do wieczności, w wieku lat 57. W żalu pogrążone Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 6tej po południu, z domu N° 720 przy ulicy Leszno, na smętarz Powązkowski.
Ś. p . Augustyna z Michałowskich Dąbrowska, b. Uczennica Instytutu Alexandryńskiego wychowania Panien, ozdobiona Cyfrą złotą NAJJAŚNIEJSZEJ PANI, Żona Urzędnika K. R. S. W. i D., onegdaj przeniosła się do wieczności w 27 roku życia swego. Pozostały Mąż wraz z trojgiem osierociałych dzieci, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na jej pogrzeb, jutro o godz: 4ej po południu, z domu Nr 726 przy rogu ulicy Leszna i Orlej położonego, na smętarz Powązkowski, odbyć się mający.
Śtanisław Staniszewski, syn zmarłego przed sześcioma miesiącami Seweryna Staniszewskiego, właściciela dóbr Tarnowo, i Marji z Baczyńskich, pomimo silnego ratunku i najtroskliwszych starań Matki, zgasł w 8mej wiośnie życia. Zwłoki tego anioła, pełnego najpiękniejszych przymiotów i nadziei, przeprowadzone będą temczasowie, w dniu dzisiejszym o godz: 6tej po południu, z Kaplicy W.Refermatów, na smętarz Powązkowski.
Jutro, w Kościele W. Kapucynów, o godzinie 1Oej z rana, odbędzie się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p. Ottona Joung, Podpułkownika b. Wojsk Polskich; na które, Przyjaciół i Znajomych, pozostała Fa-milja zaprasza.
Jutro, w Kościele XX. Reformatów o godzinie wpół do 1Oej z rana, odbędzię się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p. Wiktorji z Winnickich Jurowskiej; na które Mąż z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.
Jutro, jako w rocznicę zgonu ś. p . Wiktorji z Paciorkowskich Sarneckiej, w Kościele XX. Bernardynów o godzinie 1Otej z rana, odbędzie się żałobne Nabożeństwo; na które Mąż z Dziećmi, Krewnych i Przyjaciół, zaprasza.
Pozostała Żona z trojgiem dzieci, po ś. p. Stanisławie Nosikiewiczu, Obywatelu, Członku Archi-Konfra- ternji Literackiej, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, dziś o godz: 6tej po południu, z Kaplicy Szpitala Dzieciątka JEZUS, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Piszą nam z Salzbrun, że d. 5 Lipca, umarł w temże mieście, przeżywszy lat 28, ś. p; Franciszek Orłowski, Doktór Medycyny, b. Lekarz Szpitala DZIECIĄTKA JEZUS, Akuszer honorowy m. Warszawy, i Członek Tow: Warsz: Dobro:, młodzieniec pełen nauki i najlepszych chęci w niesieniu pomocy cierpiącej ludzkości. Doktór Orłowski przed niedawnym czasem opuścił miasto nasze udając się do Salzbrun, w nadziei poratowania gasnącego życia. Zwłoki jego przez współziomków na miejscowym smętarzu Katolickim, ziemi oddane zostały. Pokój jego duszy!
Walenty Skroński, b. Starszy Zgromadzenia Felczerów, w wieku lat 50, wczoraj przeniósł się do wieczności. W nieutulonym żalu pozostała Żona wraz z sześciorgiem Dzieci i Familją, zaprasza Kolegów i Znajomych zmarłego, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z domu własnego Nr 1202 przy ulicy Pańskiej, na smętarz Powązkowski.
Józef Hrabia Grabowski, Radca Stanu, Urzędnik do szczególnych poruczeń przy JO. Xięciu NAMIESTNIKU Królestwa, Kawaler wielu Orderów, onegdaj zszedł z tego świata. Zaprasza się Kolegów i Przyjaciół zmarego, na exportację zwłok Jego, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy przy Kościele Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski.
Wczoraj, z powszechnym żalem Familji i Przyjaciół, zakończył życie Józef Niecałkiewicz, Emeryt. Exportacja zwłok jego na smętarz Powązkowski, odbędzie się jutro o godz: ótej popołudniu z Kaplicy Śgo KAROLA Boromeusza; na którą Przyjaciół i Znajomych, Córka i Zięć zaprasza.
Lucyna z Czarneckich Żołtowska, Żona Urzędnika Rządu Gubernjalnego Warszawskiego, wczoraj zeszła z tego świata, przeżywszy lat 35. Exportacja zwłok ś, p. Lucyny z Czarneckich Żółtowskiej, Żony Urzędnika Rządu Gubernjalnego Warszawskiego, o której zgonie donieśliśmy wczoraj, odbędzie się dziś o godzinie 4tej po południu, z Kaplicy Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski; na którą, stroskany Mąż z Ojcem i Siostrami, zaprasza Przyjaciół i Znajomych.
Anna z Frydlów Schmidt, Obywatelka tutejsza, przeżywszy lat 41, onegdaj zakończyła życie. Pozostały w smutku Mąż wraz z Córką, zaprasza Farnilję, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie jej zwłok dziś o godz: 5tej po południu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski.
Józefa z Chrząnowskich Żebrowska, po krótkiej chorobie, wczoraj zeszła z tego świata, w 74 roku swego życia. Pozostały Syn i Córka oraz Wnuczki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jej z Kaplicy XX. Bernardynów na smętarz Powązkowski, jutro o godz: 5tej popołudniu odbyć się mającą.
Józef Regulski, Pułkownik b. Woj: Pol:, niegdy Dyrektor b. Korpusu Kadetów w Kaliszu, Kawaler Krzyża Legji honorowej, Wojskowego Polskiego, Śgo STANISŁAWA klassy II giej, ozdobiony Znakiem nieskazitelnej służby za lat XXX, wczoraj zszedł z tego świata. Pogrążeni w smutku: Zona i Dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego, na obrzęd przeprowadzenia zwłok, jutro o godzinie 6tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mający.
Sylwester Bieńkowski, Urzędnik Kommissji R. S. W. 1 D., Kawaler Orderu Śgo STANISŁAWA III klassy, wczoraj zszedł z tego świata w 48ym roku życia swego. Stroskana Żona wraz z Dziećmi, zaprasza Familję, Kolegów i Przyjaciół, na wyprowadzenie zwłok jutro o godz: 7ej wieczorem, z Kościoła Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski.
Ś. p . Barbara z Szulców Piętka,Żoua Urzędnika Mennicy Warszawskiej, po ciężkiej chorobie, wczoraj, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, przeniosła się do wieczności. W żalu pozostały Mąż, Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 6tej popołudniu, z Kaplicy XX, Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Barbara z Wieszczyckich Kossobudzka, onegdaj zakończyła życie. Exportacja Jej zwłok nastąpi dziś o godzinie 5tej po południu, z domu N° 755 przy ulicy Elektoralnej, na smętarz Powązkowski; na którą, pozostały Mąż z dziećmi, krewnych i Przyjaciół zaprasza.
W dniu 25 b. m .,opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, zakończył życie, ś. p. Marceli Colonna Walewski, były Podprefekt Ptu Gostyńskiego, Radca Wojewódzki, Dziedzic dóbr Zglinna i Boguszyce. Żył lat 73.
Cecylja 1go ślubu Michalska 2go Matysińsha, właścicielka domu N° 398, wczoraj zakończyła doczesne życie. W żalu pogrążony Mąż, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, z dolnego Kościoła Sgo KRZYŻA, julro o godz: 5tej z południa, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo, w tymże dniu i Kościele, o godz: lOej z rana, odbyć się mające.
Wczoraj, zakończył życie ś. p . Grzegorz Leszczyński, Porucznik Inwalidów. Stroskana Żona wraz z dwojgiem Dzieci, zaprasza Krewnych, Kolegów i Znajomych, na exportację zwłok jego w dniu jutrzejszym o godz: 5tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Marja Żbikowska, zaledwie 14łą wiosnę życia kończąca, Córka Wojciecha Żbikowskiego, b. Urzędnika, Na teraz Emeryta, onegdaj życie zakończyła. W największym smutku pogrążeni Rodzice, wraz z Siostrą i Bratem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 5tej po połu- dniu, z Kaplicy przy Kościele Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Wczoraj o godz: otej po południu, odprowadzone zostały na spoczynek na Smętarz Powązkowski, zwłoki ś. p. Karola Sikorskiego, przy familji zostającego, a zmarłego w 46tym roku życia swego.
Onegdaj, zakończyła życie ś. p . Placyda Ładowska Panna. Exportacja Jej zwłok nastąpi dziś o godzinie 5ej popołudniu, z Kaplicy przy KościeleXX. Karmelitów na Lesznie, na smętarz Powązkowski.
Juljanna Komorowska, przeżywszy lat 28, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ.SAKRAMENTAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. Wyprowadzenie zwłok Jej z Kościoła XX. Bernardynów na smętarz Powązkowski, odbędzie się jutro o godz: 4tej po południu; na które, stroskany Ojciec i Bracia, Przyjaciół i Znajomych, najuprzejmiej zapraszają.

Onegdaj rozstała się z tym światem, w wieku lat 27, ś. p. Katarzyna z Rokossowskich Kublicka. Zwłoki jej przeprowadzone będą w dniu dzisiejszym, o godz: 5tej popołudniu, z Kaplicy przy Kościele XX. Reformatów na smętarz Powązkowski.
Katarzyna Boretti, Panna, przeżywszy zaledwie 19tą wiosnę życia, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. W smutku pogrążeni Bracia, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 5tej popołudniu, z domu N°473b, przy ulicy Senatorskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Dziś o godz: 5tej po południu, odbędzie się exportacja zwłok ś. p . Ignacego Kasprzyckiego, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski; na którą, Familja, zaprasza Przyjaciół i Znajomych.
W dniu onegdajszym zakończyła życie ś. p.Zbisława Szpadkowska, Panna, Córka Patrona Trybunału w Łomży. Na exportację zwłok Jej w dniu dzisiejszym o godzinie 4tej po południu, z Kościoła Śgo JANA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą, obecny tu Brat imieniem swojem i Rodzeństwa, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.
Paulina Żołcińska, Uczennica Instytutu PP. Sakramentek, lat,18 mająca, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj rozstała się z tym światem. Pozostała Matka wraz z Córką, za- prasza Krewnych i Przyjaciół, na wyprowadzenie Jej zwłok, dziś o godz: 4tej po południu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski.
Jutro, w Kościele Powązkowskim, o godzinie 1Otej z rana, odbędzie się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p . Jana-Franciszka Placzkowskiego na które, zaprasza się najuprzejmiej Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.
Józef Sobolewski, Radca Honorowy, Urzędnik Komissji Rz: Spraw Wewn: i Ducho:, wczoraj przeniósł się do wieczności. Exportacja zwłok Jego, odbędzie się jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy Kościoła Śgo KAROLA Boromeusza; na którą, Kolegów i Znajomych zaprasza się.
Ś. p. Eleonora-Rozalja z Oppermanów Kuczkowska, Matka Sędziego Prezydu: Sądu Pol: Popr: Ptu Warsz: Wydz: II, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w wieku lat 69, onegdaj zakończyła życie. W smutku pogrążony Syn, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, dziś o godz: 5tej po południu, z domu Nro 970 przy ulicy Granicznej, na smętarz Powązkowski.
Kazimierz Ogonowski,y wieku lat61, onegdaj zszedł z tego świata. Pozostała Żona wraz z Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
W d. 18 b. m. rozstał się z tym światem ś. p. Józef Skotnicki, b. Urzędnik Komissji Rzą: Przych: i Skarbu, przeżywszy wieku lat 63. Pozostała Żona Agata z Sagtyńskich Skotnicka, zaprasza wraz z Synami, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych zmarłego, na exportację zwłok, dziś o godzinie 5ej z południa, z Kaplicy przy Kościele XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Onegdaj o godzinie 9ej rano, wobec rozpaczającego Męża, Dzieci i Zięcia, zeszła z tego świata po długiej i dotkliwej chorobie, ś. p. Katarzyna z Nynkowskich Dowiakowska, wieku lat 45 mająca. Exportacja jej zwłok odbędzie się dziś o godz: 4 po południu z Kościoła XX. Bernardynówna smętarz Powązkowski; na którą osierocone Rodzeństwo, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zapraszają.
Wczoraj o godzinie 6tej wieczorem, Paweł Rygier, właściciel posessji N°684 przy ulicy Leszno, lat 51 wieku liczący, i Córka jego Marjanna, lat 8 mająca, po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, rozstali się z tym światem. Pozostała Żona wraz z trojgiem dzieci, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na exportację tych zwłok, jutro o godz: 5tej po południu, na smętarz Powązkowski.
Jan Wodarski, Radca Dworu, Referent b. Rady Stanu, Kawaler Orderów: Śgo STANISŁAWA i Śtej ANNY, oraz Znaku nieskazitelnej służby za lat XX, Emeryt, przeżywszy lat 56, onegdaj zakończył doczesne życie. W żalu pogrążone Siostry, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro 0 godzinie 4tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski; oraz w dniu 25 b. m. to jest we Czwartek, o godz: 1Otej z rana, na żałobne Nabożeństwo w Kościele XX. Kapucynów, odbyć się mające.
Marjanna Ossowska, Wdowa, lat 80 życia mająca, onegdaj rozstała się z tym światem. Exportacja zwłok Jej, odbędzie się dziś o godz: 5tej po południu, z Kaplicy Kościoła Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski; na którą, pozostała Familja, Krewnych i Przyjaciół, zaprasza.
Róża z Czyżewiczów Święcicka, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w wieku lat 60, w dniu 21 b. m . za- kończyła życie. W żalu pogrążony Mąż, Dzieci i Wnuki, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Teressa Jeziorańska, onegdaj zeszła z tego świata. Pozostała Familja, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godzinie 4tej po południu, z domu Nro 3033 przy ulicy Czerniakowskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Pozostała wdowa, Agata z Sagtyńskich Skotnicka, po ś. p . Józefie Skotnickim Urzędniku Kom: Rzą: P. i S składa wraz z Familją najczulsze podziękowanie, wszystkim Kolegom, Przyjaciołom i Znajomym zmarłego, za oddanie ś.p. mężowi jej, ostatniej przysługi Chrześcjańskiej w dniu 18 b. m.
Za pokój duszy spoczywającej w BOGU, Klary z Magnuszewskich Reinschmit, w trzecią rocznicę jej zkonu, odbędzie się jutro o godz: litej rano, żałobne Nabożeństwo w Kościele Powązkowskim Śgo KAROLA BOromeusza; na które, osierocony Mąż wraz z Dziećmi, Rodzinę, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.
W d. 21 b. m . złożone zostały w grobie familijnym, na Powązkach, drogie szczątki, blisko dwu-letniego Janka, syna Ignacego i Ludwiki z Więckowskich, Małżonków Górskich, który, po długiej i ciężkiej chorobie, po wyczerpnięciu wszelkich możliwych środków lekarskich, obok najwyższej troskliwości, otaczających go osób, w dniu 20 b. m . zakończył życie. Boleść, jaką Rodzice po stracie jego, dotknięci zostali, ten tylko ocenić może, kto w ciągu krótkiego pożycia małżeńskiego, czwartą i ostatnią utracił dziecinę. — A. S.


Ś. p. Józef Sadowski, Dziedzic dóbr Brankowa i innych, b. Urzędnik Heroldji Królestwa Polskiego, w dniu 16 b. m. rozstał się z tym światem u wód Tręczyńskich.
Ś. p. Ignacy Bełżyński, b. Prezydent m. Kielc, Kawaler Orderu Śgo STANISŁAWA kl: IIIej, po długiej i ciężkiej chorobie, onegdaj zakończył doczesne życie. Pozostała w nieutulonym żalu Żona z czworgiem Dzieci, zaprasza Krewnych, Kolegów i Znajomych, na ekportację ciała, jutro o godz: 5ej po południu, z Kaplicy przy Kościele XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Wczoraj rozstała się z tym światem ś. p. Joanna z Gamulskich Szczurowska, Wdowa po ś. p. Janie-Ne- pomucenie Szczurowskim, Artyście opery Polskiej. Stroskana Córka i Wnuki, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exporlację zwłok zmarłej,z Kaplicy XX. Bernardynów na smętarz Powązkowski, jutro o godzinie w pół do 5tej po południu; a pojutrze, to jest w Piątek, o godz: 9tej z rana, na Nabożeństwo żałobne w powyższym Kościele odbyć się mające.
Jutro, jako w bolesną drugą rocznicę śmierci ś. p . Marji Błeszyńskiej, odbędzie się żałobne Nabożeństwo w Kościele Powązkowskim, o godz: U rano: na które pozostałe Dzieci i Wnuk, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zapraszają.
Jutro o godz: lOtej z rana, w Kościele XX. Kapucynów, odbędzie się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p . Józefa Krzyżanowskiego, b. Naczelnika Wydziału w K. R. S. W. i D, Członka Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych w Królestwie Polskiem, Kawalera Orderów Śtej ANNY i Śgo STANISŁAWA IIgiej klasy. Emeryta; na które Przyjaciele, zapraszają Kolegów i Znajomych.
Onegdaj zszedł z tego świata Romuald Krassowski,lat 2 liczący. Stroskana Matka wraz z Rabką, zapra- szają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok tego Anioła, jutro o godz: 4tej po południu, z domu Nro 1273 przy ulicy Nowy-Świat, na smętarz Powązkowski.
Walenty Sarjusz Wilkoszewski, b. Komisarz Ekonomiczny Rom: Rzą: Przycho: i Skarbu, Emeryt, i Czło- nek Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych, Kawaler Orderu Śgo STANISŁAWA kl: III, onegdaj zakończył życie, mając lat 68. Pozostała Żona z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Kolegów i Znajomych zmarłego, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godzinie w pół do 5tej po południu, z Kaplicy przy Kościele Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski; a pojutrze na żałobne Nabożeństwo w Kościele XX. Kapucynów, o godzinie lOtej z rana, odbyć się mające.
Jutro, o godz: lOtej rano, odbędzie się żałobne Nabożeństwo w Kościele Powązkowskim, za duszę ś. p. Franciszka Danielskiego; poczem zostanie przeniesione ciao do grobu familijnego Danielskich; na które to Nabożeństwo, pozostała Wdowa wraz z Córką, zaprasza Krewnych i Przyjaciół zmarłego.
Juljanna z Malczewskich Małachowska, przeżywszy lat 76, wczoraj zakończyła doczesne życie. Pozostały Mąż wraz z Dziećmi i Wnukiem, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: 5tej po południu, z domu Nro 1726 przy ulicy Wiejskiej, do Kościoła Śgo ALEXANDRA; a nazajutrz do tegoż Kościoła z rana na żałobne Nabożeństwo, zkąd nastąpi exportacja ciała ogodz:3ciej popołudniu, na smętarz Powązkowski.
Ludwik Arauszewski, Oficjalista Sądowy, mając lat 34, po krótkiej a ciężkiej słabości, zszedł z tego świata onegdaj. W smutku pogrążona Żona wraz z małoletnim Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jego, dziś o godzinie 4ej po południu, z Kaplicy XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Emilja Szemioth, przeżywszy lat 18, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj zakończyła życie. Pozostała Matka i Brat, w imieniu swojem i nieobecnego Rodzeństwa, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok zmarłej, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Juljanna z Zembrzuskich Ostrzykowska, przeżywszy lat 48, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pozostały Mąż z Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz:4tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Honorata z Nawrockich Fischer, Wdowa po Lekarzu b. W. P., przeżywszy lat 46, wczoraj przeniosła się do wieczności. Exportacja zwłok jej z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski, nastąpi jutro ogodz:4tej po południu; aa którą, Siostra i Synowie zmarłej, łaskawych Przyjaciół i Znajomych zapraszają.
Franciszek Boduszyński, mając lat 11, po długiej i ciężkiej słabości, onegdaj zakończył życie. Stroskany Ojciec i Ciotka, zapraszają Przyjaciół i Znajomyeh, na exportację zwłok, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Florentyna Rosenberg, Panna, przeżywszy lat 18. po ciężkiej słabości, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj rozstała się z tym światem. Pogrążona w smutku Rodzina, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ej po południu, z Kaplicy przy Kościele W. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Rozalja z Wołowskich Bracławska, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w wieku lat 90, rozstała się z tym światem. Pozostały Syn, Córka i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jutro o godzinie 4tej po południu, z domu własnego przy ulicy Pokornej N° 2142, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Ś. p . Józef Radwan, Obywatel z dóbr Czerniew w Powiecie Gostyńskim, przeżywszy lat 35, po długiej i ciężkiej chorobje, wczoraj życie zakończył. Pogrążeni w smutku: Żona, Rodzice i Rodzeństwo, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej popołudniu, z Kościoła XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
W dniu 17 b. m. zszedł z tego świata ś. p. Teodor Sękowski, Artysta Baletu Teatrów Warszawskich. Ex- portacja zwłok jego, nastąpi jutro o godzinie 3ciej po południu, z Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski; na którą, Przyjaciół i Znajomych zaprasza się.
Tekla z Jeziorańskich Biegańska, Żona Adwokata przy Sądzie Appelacyjnym, lat 39 mająca, wczoraj za- kończyła życie. Pozostały Mąź z dziećmi, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację Jej zwłok z domu Nro 1820 przy ulicy Koźlej, jutro o godzinie 3ej z południa, na smętarz Powązkowski; zaś w dniu następnym o godzinie 1Oej z rana, na żałobne Nabożeństwo w Kościele XX. Kapucynów.
Tomasz Sobalski, lat 35 liczący, wczoraj zakończył życie. Pozostała Familja, zaprasza Krewnych, Przyja- ciół i Znajomych, na exportację zwłok Jego, jutro o godzinie 3ej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
We wsi Ratyniu Powiecie Konińskim, w d. 24 z. m zakończył życie doczesne, ś. p. Łukasz Jaskulski, Puł- kownik b. Wojsk Polskich, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Polskim złotym i Oficerskim Orderu Francuzkiego Legji Honorowej. Żył lat 75.
Wczoraj o godzinie 3ej z południa, pochowane zostały na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p. Wojciecha Wierzbowskiego, Obywatela i Właściciela domu, zmarłego w 75 roku życia swego.
Józef Rasztubowski, Obywatel, przeżywszy lat 62, wczoraj przeniósł się do wieczności. Stroskana Cór- ka wraz z Mężem, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z domu Nro 447 przy ulicy Krak:-Przedm:, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Anna z Zawadzkich Kąsinowska, Wdowa po ś. p. Florjanie Kąsinowskim, Szefie Kontrolli w b. Komissji Rządowej Wojny, w wieku lat 80, onegdaj zakończyła życie. Pozostała Familja i Krewni, zapraszają Przyjaciół i Znajomych na exportację ciała, dziś o godz: 4tej po południu, z domu N° 1776 przy ulicy Sto-Jerskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Marjanna Sumińska, Córka Leopolda Sumińskiego, Członka Rady Wychowania Publicznego, przeżywszy lat 9 i miesięcy 4, po krótkiej i ciężkiej chorobie, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pogrążeni w smutku Rodzice i Siostry, zapraszają Krewnych i Przyjaciół na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z Ko- ścioła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Emilja Kasprzycka Panna, onegdaj rozstała się z tym światem. Pogrążeni w smutku Bracia, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jej, dziś o godz: 4 po południu, z Kaplicy przy Kościele W. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Wczoraj zszedł z tego świata, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, ś. p.Ludwik Axamitowski. W żalu pozo- stała Żona wraz z Córką, zapraszają Familję i Znajomych, na pogrzeb, jutro o godzinie 4tej po południu, z Kaplicy XX. Franciszkanów, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo w dniu następnym o godz: 1Otej z rana w tymże Kościele, odbyć się mające.
Ś. p. Jan Chrzciciel Płonczyński, b. Podpułkownik b. Wojsk Polskich, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowe- wego, ozdobiony Znakiem XV8to-letniej nieskazitelnej służby, wczoraj rozstał się z tym światem w 77 wieku życia swego. Pozostała Wdowa wraz z Dziećmi, zapraza Krewnych, Przyjaciół i dawnych Kolegów, na exportację zwłok Jego, jutro o godz: 3ej z południa, z domu Nr 673b przy ulicy Leszno, na smętarz Powązkowski odbyć Się mającą.


Michał Turzański, b. Urzędnik Pocztowy, po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy lat 51, onegdaj przeniósł się do wieczności. Pogrążona w smutku pozostała Żona wraz zFamilją, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów, na exportację zwłok z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, dziś o godz: 3ej z południa, na smętarz Powązkowski.
Franciszek Popławski, Obywatel, przeżywszy lat 64, wczoraj rozstał się z tym światem. Pozostała Zona wraz z Córką i Zięciem, oraz wnukami, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 2ej po południu, z domu N° 1259 lit: A, przy ulicy Nowy Świat, na smętarz Powązkowski.
Józefa Michałowska, Panna, przeżywszy lat 19, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj przfniosła się do wieczności. Stroskani Rodzice, wraz # Braćmi i Siostrą, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 2giej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Magdalena Żórawska, Wdowa po ś. p. Anastazym Żórawskim, Obywatelu tutejszym, przeżywszy lat 57, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj przeniosła się do wieczności. Pogrążeni w smutku' Synowie, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ciej po południu, z domu własnego Nro 1032 przy ulicy Grzybowskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Wawrzyniec Chrzanowski, w wieku lat 86, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w dniu onegdajszym zakończył doczesne życie. Pozostały Syn wraz z Familją, zaprasza Przyjaciół i znajomych na exportację zwłok, jutro o godz: 3ej po południu, z Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Wczoraj pochowano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p . Stanisława Rzońcy, Obywatela m. Warszawy, który przeżywszy lat 67, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w d. 23 b. m., świat doczesny pożegnał.
Ś. p. Karol Rozenberg, Obywatel m. Warszawy, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, po krótkiej lecz do- legliwej słabości, wczoraj zakończył doczesne życie, w wieku lat 70. Pozostała Córka i Zięć, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jego, z Kościoła XX. Franciszkanów ua smętarz Powąkowski, jutro o godzinie 3ej popołudniu odbyć się mającą.
Zygmunt Turno, b. Kapitan Gwardji Strzelców konnych b. W . P ., ozdobiony Złotym Krzyżem Wojsko- wym i Kawaler Krzyża Legji honorowej, onegdaj życie zakończył, przeżywszy lat 58. Exportaeja zwłok Jego nastąpi dziś o godzinie 3/5 popołudniu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Dziś o godzinie 2ej po południu, odbędzie się z Kaplicy przy Kościele XX. Bernardynów, exportacja na smętarz Powązkowski, zwłok ś. p . Ignacego Jaskułowskiego Obywatela; który przeżywszy lat 72, w dniu 1ym b. m. życie doczesne zakończył.
Katarzyna z Niklów Majewska, wczoraj rozstała się z tym światem. Pozostały Mąż wraz z Córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godzinie po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.

Dorota z Tilów Mianowska, Żona Urzędnika Komissji Kwaterniczej m. Warszawy, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj po ciężkiej słabości, w 45 roku zakończyła życie. Pozostały Mąż, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godzinie w pół do 3ej z południa, z domu własnego Nr 770 przy ulicy Elektoralnej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Marjanna Kępczyńska, Panna, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, przeżywszy lat 40, po dotkliwej sła- bości, dnia wczorajszego życie zakończyła. Wyprowadzenie jej zwłok odbędzie się jutro o godz: 2ej z południa, z Kaplicy przy Kościele XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski; ześ dnia 17go b. m. ogodz: 1Oej z rana, Nabożeństwo za jej duszę w tymże Kościele; na co się Przyjaciół i Znajomych zaprasza.
Mikołaj Zwoliński, Rachmistrz Urzędu Loterji, onegdaj, w wieku lat 38, zakończył doczesne życie. Pozostała w głębokim smutku Żona, oraz Rodzice i Rodzeństwo, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 2/5 po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na srnętarz Powązkowski odbyć się mające.
Józef Barszczewicz, przeżywszy lat 36, po ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj zakończył doczesne życie. W smutku pozostała Żona, wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, dziś ogodz:3ej popołudniu, z Kościoła dolnego Ś. KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Joanna z Lubińskich 1mo yoto Zakaszewska, 2do Wyrwalska, Żona Urzędnika Kom: Rz: Przych: i Skar- bu, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, po krótkiej i ciężkiej słabości, przeżywszy lat 40, zeszła z tego świata. Pozostały Mąż wraz z Synem i Córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ej po południu z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski od Antoni Kalionow-Swiątkowski, Podporucznik Bakiń-
Marjanna z Gumińskich Cybulska, Obywatelka, onegdaj zmarła. Pozostały Mąż wraz z dwojgiem Dzieci, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie jej zwłok, dziś o godz: 3ej po południu, zdolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Wczoraj, po kilko-miesięcznej ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, zszedł z tego świata' p. Wiktor Wądołowski, zasłużony Profesor Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, w 42gim roku z Wyprowadzenie zwłok, nastąpi w dniu jutrzejszym o godz: 3ej po południu, z gmachu Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, na smętarz Powązkowski.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób