26561. Warszawa Powązki 1852 r.

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Warszawa Powązki 1852 r.

Postprzez jerzy » 23.12.2014

Kurier Warszawski 1852 r.

Marcjanna z Bąkowskich Orciyńska, Żona Nauczyciela, onegdaj zeszła z tego świata, w wieku lat 64. Pozostały Mąż wraz z Córkami i Synem, oraz Wnukami, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, ha wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 2ej z południa, z Kośaioła XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
W dniu 22 Grudnia r. b. we wsi Lekarcicach o mil 8 od Warszawy, po przyjęciu ŚŚ. SAKRAMENTÓW, rozstała się z tyra światem ś. p . Emilja z Grobickich Grobicka, żona Alexandra Grobickiego, Dzierżawcy wyżej wspomnionej majętności, pozostawiwszy w nieutulonym żalu Męża, Córkę, Rodziców i Fdmilję, którzy w niej widzieli kobietę bojącą się BOGA, pełną cnót, i niczem nieskażonego sumienia.
Emiljan Dybek, Magister Farmacji i Właściciel Apteki w Warszawie, wczoraj w wieku lat 36, żyć przestał. Pozostała Wdowa z Córką, oraz Matka i Bracia zmarłego, zapraszają Krewnych, Kolegów i Przyjaciół, na wyprowadzenie zwłok, pojutrze o godz: 3ciej po południu, z domu Nr« 431 przy ulicy Krako:-Przedm:, na smętarż Powązkowski odbyć się mające.
Jutro, jako w rocznicę pogrzebania zwłok ś. p . Walentyny z Wiśniewskich Grzegórzewicz, odprawioną będzie w Kościele Śgo JANA przed Ołtarzeni MATKI ROZKIEJ, o godz: 9 3 /4, za jej duszę Msza Śta; na którą, pozostały Mąż, Familję, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.
Walerja Dąbrowska, Córka Naczelnika Sekcji w Komissji Rz: Przychodów i Skarbu, zmarła dnia 7 b.m., przeżywszy lat 7. Stroskani Rodzice, zapraszają Krewnych i Znajomych na exportację zwłok dziś, z domu Nr 794 przy ulicy Elektoralnej położonego, o godzinie w pół do 4tej 7 południa, odbyć się mającą.
Aniela z Bolmanów Szamocka, w wieku lat 63, wczoraj zeszła z tego świata. Przyjaciele zmarłej zapraszają na exportację zwłok, jutro o godzinie 3ej po południu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.

Dziś, o godz: 3ej z południa, nastąpi wyprowadzenie zwłok z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA na smętarz Powązkowski, zmarłego onegdaj, ś. p. Józefa Ledworuskiego; po którym pozostała w smutku Żona oraz Ojciec, Bracia i Siostry, zapraszają Krewnych i Przyjaciół,na ten obrzęd żałobny.
Józefa z Jaroszewiczów Weber, Żona Asessora Sądu Policji Popy: Wydziału Siedleckiego, lat 26 mająca, opatrzonaŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj po długiej i ciężkiej chorobie, zeszła z tego świata, pozostawiwszy Męża i troje Dzieci. Przeprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, nastąpi w dniu dzisiejszym 0 godz: 3ej po południu, z domu przy ulicy Nowy-Świat 1 róg Chmielnej Nr 1259 położonego, wprost na smętarz Powązkowski; na które pozostały Mąż, zaprasza Familję, Przyjaciół i Znajomych.


Exportacja zwłok ś.p. Kazimierza Niewiarowskiego, Emeryta, (o którego zgonie donieśliśmy wczoraj), odbędzie się dziś o godzinie 3ej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów na smętarz Powązkowski, a jutro o godz: 1Otej rano żałobne Nabożeństwo w Kościele XX. Kapucynów; na które, pozostała Żona, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.
W dniu wczorajszym zeszła z tego świata w Warszawie, ś. p. Elżbieta-Katarzyna Rhodes, urodzona w Bromly w Anglji. Żyła lat 33. Exportacja zwłok jej, odbędzie się w Poniedziałek o godz: 1 lej rano, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski. Na ten żałobny obrzęd, pozostali Siostra i Brat, Przyjaciół i Znajomych zapraszają.
Leonard Rudakowski, Radca Dworu, Starszy Lekarz Szpitala Wojskowego w Warszawie, ozdobiony Orderami i Znakiem nieskazitelnej służby za lat XX, w dniu 12tym b. m. zszedł z tego świata. Pogrążona w żalu Żona wraz z małoletnim Synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok zmarłego, dziś o godzinie 2giej po południu, z domu Nro 2239 przy ulicy Nalewki, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Napoleona z Charzewskich Smoczyńska, Żona Urzędnika Skarbowego, przeżywszy lat 44, wczoraj rozstała się z tym światem. W głębokim pogrążeni smutku: Mąż, Syn i Córka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, pojutrze (w Niedzielę) o godz: 3ciej po południu, z dolnego Kościoła Ś. KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbjć się mającą.
Antoni Bobrowski, Rzeczywisty Radca Stanu, Dyrektor Wydziału Dochodów niestałych w Komissji Rzą: Przych: i Skarbu, Kawaler Orderów: Śgo STANISŁAWA, Śtej ANNY, Śgo WŁODZIMIERZA, Orła Czerwonego, i Znaku nieskazitelnej służby, przeżywszy lat 67, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj zakończył życie. Stroskana Żoua, Dzieci i Wnuki, zapraszają Familję, Kolegów i Przyjaciół zmarłego, naexportację zwłok, pojutrze o godz: l /2 po południu, z domu Nr 779 przy uli- Elektoralnej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Ludwika z Połoniewskich Bystrzanowska, po długiej i ciężkiej słabości, wczoraj rozstała się z tym świa- tem. Stroskany Mąż wraz zCórką, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, jutro o godz: 3ciej popołudniu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Exportacja zwłok ś. p. Matyldy Rybickiej, Panny, o której zgonie wczoraj donieśliśmy, odbędzie się nie dziś, lecz jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów; na który to obrzęd, oraz na żałobne Nabożeństwo, pojutrze (w Sobotę), o godzinie lOtej z rana, w Kościele XX. Augustjanów, odbyć się mające, Rodzice wraz z Rodzeństwem, zapraszają uprzejmie Familję, Przyjaciół i Znajomych.
W nieutulonym żalu pogrążeni Rodzice po sgonie 4ro-letniego ich synka lana Arnd, zapraszają Kre- wnych i Przyjaciół na exportację zwłok, dziś o godz: 2ej z południa, z domu N° 1565 przy ulicy Chmielnej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Dziś, o godz: 2ej po południu, przeprowadzone zostaną z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA na smętarz Powązkowski, zwłoki ś. p. Stanisława Borowskiego, Emeryta, który przeżywszy lat 71, w d. 26 b.m. życie doczesne zakończył.
Franciszek Radziszewski, Obywatel m. Warszawy, w wieku lat 72, w d. 25 b. m. zakończył życie. Zwłoki Jego odprowadzone zostały na wieczny spoczynek, na smętarz Powązkowski, dnia wczorajszego o godz: 2giej po południu.
Magdalena z Witkowskich Igo ślubu Gajewicz, 2go Legowicz, onegdaj życie zakończyła. Exportacja zwłok Jej odbędzie się dziś, o godz: 3ej z południa, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Joanna z Romanów Słodzińska, przeżywszy lat 54, onegdaj rozstała się ztym światem. W smutku pogrążeni: Mąż i Córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: Iszej po połddniu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Józef Tomaszewski, Podprokurator przy Sądzie Policji Poprawczej, przeżywszy lat 34, wczoraj rozstał się z tym światem. W smutku pogrążona Żona z Synem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro ogodz:3ciej po południu, z Kaplicy XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Mar ja Celestyna Chlebowska, Panna, po długiej chorobie, w dniu 28 b. m. zakończyła żywot doczesny w kwiecie wieku. Stroskani Rodzice wraz z Braćmi, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jej do miejsca ostatniego ziemskiego spoczynku, dziś o godzinie- 3ęiej po połudoiu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Wdniu 3cim b. mM rozstał się z tym światem, po długiej słabości, ś. p. Hippolit Gamrat, Emeryt, b. Urzędnik Banku Polskiego. Exportacja zwłok jego nastąpi dziś o godz: 4tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Onegdaj zakończył życie ś. p . Teodor Romanowski, Sędzia Kryminalny, w52gim roku życia. Exportacja zwłok Jego, odbędzie się jutro ogodz:3ej popołudniu, z domu przy ulicy Mylnej Nr 2480.
Józef Hubsch, Obywatel m. Warszawy, Członek Archi Konfraternji Literackiej, Majster Stolarski, wd. 4 b.m ., przeżywszy lat 47, życie zakończył. Pozostała Żona z trojgiem Ddeci, zaprasza Familję, Przyjaciół, Znajomych i Kolegów zmarłego, na exportację zwłok dziś o godz: 3ej z południa, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą. Zaś na Nabożeństwo żałobne w dniu 9 t. m. ogodz: lOtej z rana w tymże Kościele.
Ludwika z Czarnków Dzwonkowska, Żona Referendarza Stanu, onegdaj zmarła w m. Siennicy. Pozostały Mąż, Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, do Kościoła XX. Reformatów w temże mieście, jutro o godz: 5 po południu; a w dniu następnym o godz: 10 z rana, na Nabożeństwo żałobne, i złożenie zwłok w grobach miejscowych.
W d. 6 b. m . po ciężkiej słabości, zasnęła w BOGU, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, ś. p. Teodora z Hr: Dąmbskich Kownacka; iyla lat75. W dniu wczorajszym zwłoki tej Pani, stosownie do Jej woli, przewiezione zostały do m. Rawy, dla złożenia ich tamże na miejscu ostatniego ziemskiego spoczynku.
Katarzyna-Luiza Radomińska, z domu Tenholm, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMEN- TAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. Stroskany Mąż, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na Jej pogrzeb, jutro o godz: w pół do 4tej, z Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mający.


Edward Oppenheim, Kopiec i Obywatel m. Warszawy, przeżywszy lat 70, wczoraj zakończył doczesne Życie. Exportacja zwłok Jego nastąpi jutro o godzinie 3ciej po południu, z domu Nr 611 przy ulicy Bielańskiej, na smętsrz Powązkowski.
W zeszłym miesiącu Styczniu, umarł w paraf ji tutejszej Śgo ALEXANDRA, Ś. p. Maciej Bujnowski, b. Nauczyciel prywatny. Człowiek ten doczekał się 101 lat wieku.
Exportacja zwłok ś. p. Stanisława Lissowskiego, Urzędnika Archiwum Głównego Krajowego, o którego zgonie donieśliśmy wczoraj, odbędzie się dziś o godzinie 3.30 po południu, z Kaplicy XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski; na którą, pozostali Rodzice, Żona i Córka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego.
Adam Fabiszewski, Restaurator, po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy lat64, opatrzony ŚS. SAKRA- MENTAMI, wczoraj przeniósł się do wieczności. .Stroskana Żona wraz z trojgiem Dzieci, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na pogrzeb, jutro o godz: 4tej po południu, z Kościoła XX. Dominikanów,na smętarz Powązkowski odbyć się mający.
Walerja z Połubińskich Ilinow, Żona Radcy Dworu, Urzędnika Intendentury Czynnej Armji, przeżywszy lat 30, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj przeniosła się do wieczności. Strapiony boleśnie Mąż wraz z Synem, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, jutro o godzinie 4tej po południu, z domu N° 2238 przy ulicy Nalewki, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo, w dniu 13 b. m . o godzinie lOtej z rana, w Kościele XX. Kapucynów, odbyć się mające.
Ludwika z Koziarskich Płaczkowska, Żona b. Kontrolera Skarbowego w Kidulach, przeżywszy lat 40, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj zakończyła doczesne życie. W smutku pogrążony Mąż wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie Jej zwłok, jutro o godzinie 3ej po południu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Dnia 2 Stycznia r.b, zgasła w doczesnem życiu, Ewa Jabłońska, Przełożona Szpitala Śgo DUCHA W Sandomierzu. Już W 1833 roku miała sobie powierzony zarząd onego, i nim do ostatnich chwil ży- cia kierowała. Poprzednio zaś przy pierwszem zaprowadzeniu Sióstr Miłosierdzia do tego miasta, przez lat jedenaście, około chorych usługi swe pełniła.
Konstancja Dondajewska, przeżywszy lat 15, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ.8AKRAME- TAMI, wczoraj zeszła z tego świata. W smutku pogrążeni Ojciec i Matka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godzinie 3ej po południu, z Kościoła Śgo KAROLA Boromeusza, na smętarz Powązkowski.
cdn.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Warszawa Powązki 1852 r.

Postprzez jerzy » 31.12.2014

Mąrją z Kowalskich Stoklosińska, po kilkuletniej ciężkiej chorobie, mając lat 66, z żalem przytomnych, wczoraj przeniosła się do wieczności. Strumienie łez, kture przy łożu konającej wyplenione zostały, dnej żony, kochającej matki, wylanej przyjaciółki. Expprtacja Jej zwłok nastąpi jutro o godz: 3ej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski; na którą, stroskany Mąż, Dzieci i Krewni, Przyjaciół zapraszają.
Ejleonora Drylewicz, Panna, Córka Urzędnika Wojskowego, po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, onegdaj zakończyła doczesne życie, w wieku lat 25. Pozostali stroskani Rodzice i Siostry, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok Jej, jutro o godzinie 3ej po południu, z domu Nr 674 przy ulicy Leszno, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Marjanna z Jagielskich Perchorowicz, onegdaj zeszła z tego świata. Stroskany Mąż wraz z Córką i Familją, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok z Kaplicy XX. Bernardynów, jutro o godz: 3/30 z południa, na smętarz Powązkowski.

Wczoraj zakończył życie ś.p . Mikołaj Trzeszczkowski, Właściciel domu Nro 188, w wieku lat 76. Pozostała w nieutulonym żalu Zona i Dzieci, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jego, pojutrze o godzinie 3ej po połud:, z Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo, w tymże Kościele, w dniu 18 b.m . o godz: lOtej z rana, odbyć się mające.
Exportacja zwłok ś. p . Kazimierza Baldi, b. Kontrolera przy Żegludze Parowej, o którego zgonie donieśliśmy dnia wczorajszego, odbędzie się dziś o godz: 3ciej po południu, z Kaplicy przy Kościele XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski; na którą. Siostra zmarłego, wraz z Mężem i Dziećmi, zaprasza Familję, Przyjaciół i Znajomych.
Wczoraj pochowano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p. Szymona Meleszyńskiego, Obywatela m. Warszawy, zmarłego w dniu 12 b. m ., w 82gim wieku życia swego.
Onegdaj zeszła z tego świata ś. p . Wiktorja Maliszewska,, Panna, lat 23 przeżywszy. Pozostała Matka wraz z Siostrą zmarłej, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 2giej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Marcella-Albina Różewicz, dnia wczorajszego w 9m roku życia, przeniosła się do wieczności. Nieutuleni w żalu Rodzice, wraz z Familją, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie jej zwłok z Kaplicy Kościoła XX. Bernardynów na smętarz Po- wązkowski jutro o godz: 3ej po południu.
Jakób Szawulski obywatel, przeżywszy lat 98, przeniósł się do wieczności. Pozostałe Dzieci, Wnuki i Prawnuki, zapraszają na exportację zwłok, jutro o godz.3ej po południu, z Kaplicy przy Kościele XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Doszła nas wiadomość, iż ś. p. Józef Sas Obertyński, niegdyś Pułkownik b. W. P., Kawaler Krzyża Woj- skowego Pol: i Urzędnik legjihonorowej, rozstał się z tym światem. Ciało jego złożone zostało w Dakszycach w Pcie Kieleckim. Zmarły był jednym z najstarszych wiekiem, a żyjących dotąd, byłych wojskowych Polskich. Urodził się r. 1767 na Podolu; a w dziecinnych łatach utraciwszy ojca w konfederacji Barskiej, pozostawał czas długi na opiece u Brygadjera Gerlicza. Mając lat 19cie, wszedł w służbę wojskową, i odbył liczne kampanie.
Rozalja z Giżewskich Gerlach, Obywatelka miasta Warszawy,opatrzona ŚŚ.SAKRAMENTAMI, wczoraj zakończyła życie, pżeżywsz wszy lat91 Pogrążeni w smutku Krewni, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na wy- prowadzenie Jej zwłok z własnego domu, przy ulicy Krakowskie-Przedmieście Nr 414, do Kościoła XX. Kapucynów, jutro o godz: 5ej po południu.
Jutro, o godz: 11 rano, w Kościele Powązkowskim, odbędzie się żałobne Nabożeństwo za duszę ś. p. Katarzyny Radomińskiej; na które, pozostały Mąż, Krewnych i Przyjaciół zaprasza.
Eleonora Borowiecka, Panna, przeżywszy lat 24, wczoraj zeszła z tego świata. Exportacja zwłok Jej, odbędzie się jutro o godz: 3ciej po południu, z domu XX. Karmelitów przy ulicy Krakow:-Przedmieście, na smętarz Powązkowski; na którą, pozostała Matka, Przyjaciół i Znajomych zaprasza.
Tekla z Kuroszów Niewęgłowska, w wieku lat 66, po krótkiej słabości, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTA- MI, wczoraj zeszła z tego świata. Pozostałe Córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na ex- portację zwłok Jej, jutro o godzinie 4tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Antoni Sułkowski, Obywatel m. Warszawy, przeżywszy lat 35, po kilko-miesięcznej ciężkiej słabości, wczoraj rozstał się z tym światem. W smutku pozostała Żona wraz z małoletnią Córką, zaprasza Kre- wnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jego, jutro o godz:4ej popołudnia, z KaplicyXX. Reformatów,, na smętarz Powązkowski.
Marjanna Drągowska, przeżywszy lat57, po ciężkiej i długiej słabości, wczoraj rozstała się z tym światem. Pozostałe Córki wraz z Zięciem i Wnuczką, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację Jej zwłok, jutro o godz:4tej popołudniu, z Kaplicy XX.Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Brygida z Straszewskich Gumowska, Wdowa po ś. p. Adamie Gumowskim, Kapitanie b. W . P ., przeży- wszy lat 52, onegdaj zakończyła doczesne życie. Stroskane Córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy Śgo JANA, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą.
Alfons Serwiński, Właściciel dóbr Sosnowo, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, po długiej i ciężkiej chorobie, w 24m roku życia, wczoraj rozstał się z tym światem. Pogrążona w żalu Zona, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, Da wyprowadzenie zwłok Jego, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski odbyć się mające.
Jan Głowacki, Numerator w Banku Polskim, przeżywszy lat 31, wczoraj przeniósł się do wieczności. Exportacja zwłok jego odbędzie się jutro o godz: 4tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smentarz Powązkowski; na którą Familja, zaprasza Przyjaciół i Znajomych.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Warszawa Powązki 1852 r.

Postprzez jerzy » 13.02.2015

KURIER WARSZAWSKI 1852
JW. Wiktorja z Hrabiów Bielińskich Malinowska. Wdowa po Jenerale-Lejtnancie i Senatorze Sylwestrze Malinowskim. Andrzej Mongas. Teressa z Dembowskich Dembowska, Małżonka Stanisława Właściciela dóbr ziemskich. Ignacy Schultz Emeryt ozdobiony Krzyżem wojsko- wym i Znakiem nieskazitelnej służby przeżywszy lat 57. Józef Baron Wyszyński, b. Członek Heroldji lat 82. Sdomea z Potjoskich Chrolowska. Emeryt Sekretarz Mohylewskiego Deputackiego Zgromadzenia przeżywszy lat 65. Jan Rytwiński lat 63. Dawid-Józef-Jan-Chryzostorn Zieliński Uczeń klasy 5tej Gimnazjum Realnego w Warszawie. Mieczysław Rudnicki Aplikant Banku Polskiego Urodził się w Kaliszu r. 1828. Żył lat niespełna 24. Apolonja z Tarnowskich Gosławska, Małżonka Lekarza Szpitala Pow: Rawskiego w 29tej wiośnie. Antoni Niesiołowski Presser sztuki typograficznej zakończył życie w wieku lat 43. Ignacy Raczyński, Podmaszynista Drogi żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, przeżywszy lat 36 Wiktoryn Kobylański przeżywszy lat 44. Praxeda z Puchałów Polkowska w wieku lat 60. Julja z Kosińskich Czarnocka Żona Właściciela dóbr ziemskich lat 29. Wiktoryn Kobylański, przeżywszy lat 44. Dziś, zakończyła życie ś. p. Praxeda z Puchałów Polkowska, w wieku lat 60. Tomasz Witkowski lat 30 jedyny syn Tomasza i Józefy z Piaszczyńskich małżonków Witkowskich, Dziedziców dóbr Zalew. S. p . Rafał Kamieński, b. Podpułkownik Pułku Kremenczugskiego Strzelców, po długiej słabości, zakończył życie, mając lat 48. Ś. P. Juljusz Serkowski, Subjekt handlowy, w 24m roku życia. Józef Zagurowski, Adwokat Sądu Apel, lat 48. Konstanty-Władysław Zejdler, Sekretarz Kollegjalny, Kandydat Prawa, Aplikant Sądowy, lat 24 liczący. ś. p. Walerjan Dziarkowski Uczeń klasy lej Gimnazjum Guber. Hippolit Lemański, b. Urzędnik b. Dyrekcji Poczt, Emeryt lat 60. Józef Zagurowski, Adwokat przy Sądzie Apellacyjnym Królestwa lat 48. ś. p. Julja Jamiołkowska, córka Urzędnika, lat 19 licząca. ś. p . Elżbieta z Wiszniewskich Łaska, lat 60 licząca. ś. p . Gabryel Czarnecki, dawny legjonista, b. Major b. W. P. Żył lat 75. Roman Krukowski, b. Urzędnik lat 49. Onegdaj Zgromadzenie WW. PP. Wizytek, dotknięte zostało stratą, przez skon ś. p. Marji-Rozalji Znamirowskiej, Siostry z tegoż Zgromadzenia, która po 22-letniej służbie, poświęconej Zakonowi, mając lat 48 wieku,zasnęła wBOGU. Dzis odbędzie się pochowanie zwłok. Onegdaj ś. p. Antoni Muczkowski, Profesor Akademji Duchownej Rzymsko-Katolickiej, przeniósł się do wieczności. Ś. p. Regina z Nowackich. Wczoraj o godz: 10 wieczorem, po krótkiej chorobie, rozstał się z tym światem Wincenty Makowski, Rządca gmachu Teatrów.Barbara Moritz, teraz Wejmann, Obywatelka, lat 62 licząca. Onegdaj pogrzebano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p . Sekretarza Gubernjalacgo Michała Krashelskiego, Poczthaltera w mieście Kalwarii, który przeżywszy lat 48. Mikołaj Wieczorkowski, b. Podsędek, Emeryt, lat 80. Jakób Gostkowski, b. Urzędnik w Wydziale Dóbr i Lasów Rządowych, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ.SAKRAMENTAMI, w 35 tym roku. Kryspina Majewska, Panna, przeżywszy lat 21. Jan Szanior, Radca Honorowy, b. Inspektor Fabryk Więziennych przy Komissji R. S. W. i D., Kawaler Orderu Śtej ANNY kl: III, i Znaku nieskazitelnej służby. Joachim Młocki, Obywatel, przeżywszy lat 70. Wczoraj przeniosła się do wieczoości ś. p. Elżbieta z Maćkowskich Obtołowicz. Franciszek Kierglewicz, Emeryt, po ciężkiej słabości, w wieku lat 73, onegdaj życie zakończył. Dotknięty bolesną stratą Syn, w imieniu reszty Rodzeństwa i Farnilji, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok z Kaplicy Kościoła XX. Reformatów, jutro o godz: 5tej po południu na smętarz Powązkowski. Stroskana familja po śmierci ś. p . Kazimierza Makarewicza, zmarłego wczoraj w wieku lat 85, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godzinie 4ej po południu, z dolnego Kościoła Śgo.Każyrza, na smętarz Powązkowski. W tych czasach zszedł z tego świata, z powszechnym żalem Parafjan i Znajomych, ś. p . JX. Kanonik Leon Doliński, Dziekan Zasławski i Starokonstantynowski, Proboszcz Batowiecki. Marja z Góreckich Zelińska, Wdowa po b. Podpułkowniku b. W . P., opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj rozstała się z tym światem. Pozostały Syn z Familją, zaprasza Krewnych i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godzinie w pół do 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Zuzanna z Korzeniowskich Wilkęska, w dniu 18 tym b. m. zeszła z tego świata. Pozostały Brat w nieobecności Męża, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na exportację zwłok Jej, jutro o godz: 5tej po południu z dolnego Kościoła Sgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski. Zofja z Krzyżanowskich Drzewiecka, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj zeszła z tego świata w 75 roku życia. Pogrążony w smutku Brat i Rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jej z Kościoła XX. Franciszkanów, jutro o godz: 3ej popołudniu na smętarz Powązkowski. Marjanna z Klaszewskich Tarnowska, przeżywszy lat 68, po ciężkiej słabości, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, zmarła wczoraj. Pozostali Synowie, synowa, i Wnuk zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok godz: 4ej po południu, na smętarz Powązkowski. Wczoraj pochowano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś.p . Radcy Honorowego Xawerego Pawłowskiego Sekretarza Wydziału w Banku Polskim. Ś.p. Kazimierz Kocki Assesor Kollegjalny, Rewizor pomiarów przy Romissji Rz: Prz: i Skarbu, przeżywszy lat 54, onegdaj życie zakończył. Pogrążona w smutku rodzina, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych 7ej po południu, z domu Nr 167 przy rogu ulicy Podwal i Nowomiejskiej, na smętarz Powązkowski odbyć się mającą. Henryk-Antoni Hejman przeżywszy lat 54, opatrzony ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj rozstał się z tym światem. W smutku pozostała Żona wraz z Córką i Zięciem, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na exportację zwłok dziś o godz: 7ej z południa, z hotelu przy ulicy Dziekanka, na smętarz Powązkowski. Marja z Otmianowskich Niedźwiedzka, Obywatelka, onegdaj w 57 roku życia przeniosła się do wieczności. Stroskane Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok Jej, dziś o godz: 3ej z południa z domu Nr 16 przy ulicy Sto-Jańskiej, na smętarz Powązkowski. Seweryn Pierzchalski, Czeladnik Tapicerski, onegdaj zakończył doczesne życie. Pozostała Familja, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 4 po połud:, z Szpitala Ewangelickiego, na smętarz Powązkowski. Juljanna z Sikorskich Domaszewska, Żona Dziedzica dóbr w Gube: Radomskiej, przeżywszy lat 61, onegdaj zeszła z tego świata. Nieutulony w żalu Mąż wraz z liczną Rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok jutro o godz: 3 po południu z domu Nr 1098 przy ulicy Twardej, na smętarz Powązkowski. Emilja Bortkiewicz, w wieku lat 17, wczoraj życie zakończyła. Stroskani Rodzice z Familją, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na pochowanie zwłok Jej dziś o godz: 6tej po południu. Ewa z Kozłowskich Koziejewska, przeżywszy lat 84, onegdaj rozstała się z tym światem. Stroskane Córki, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: 2giej popołudniu, z domu Nro 1780 przy ulicy Sto-Jerskiej, na smętarz Powązkowski. Wczoraj pochowano na smętarzu Powązkowskim zwłoki ś. p. Maxymiljana Mochnackiego, kontrollera kl: 3ej Wydziału Biletów Bankowych, który przeżywszy lat 52. Staoisław Kędzierzyński, Obywatel lat 62; Paweł Kadey, Obywatel, lat 55; i Ernest-Fryderyk Gruner, Rękawicznik, życie zakończyli. Ś. p . Kazimierz KmitowskiObywatel, przeżywszy lat 56, wczoraj rozstał się z tym światem. Pozostała Żona wraz z Familją, zapraszają Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jego, jutro o godz: 5ej, z domu przy ulicy Nowy Świat pod Nr 1314, na smętarz Powązkowski.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Warszawa Powązki 1852 r.

Postprzez jerzy » 15.02.2015

Ferdynand Janiszewski, Obywatel m. Warszawy, przeżywszy lat 64, po długiej i ciężkiej chorobie, onegdaj rozstał się z tym
światem. W żalu pogrążone: Żona, Siostra i Córki, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej popołudniu, z domu Nro 1067 przy ulicy Królewskiej, na smętarz Powązkowski.
Albina z Witkowskich Zagórowska, Wdowa po Urzędniku Vgo Oddziału XIIIgo Okręgu Komunikacji, przeżywszy lat 31, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj zakończyła życie. Pozostały Ojciec, wraz z trojgiem małoletnich Dzieci, zaprasza Krewnych, Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok, jutro o godzinie 6tej po południu, z Kaplicy XX. Karmelitów przy ulicy Leszno, na smętarz Powązkowski.
Sydonia z Gepnerów Machnacka, Żona po Urzędniku Ranku Polskiego, po długiej i ciężkiej chorobie, wczoraj zakończyła życie w 42 roku wieku swego. Na wyprowadzenie zwłok jej jutro o godz: 3po południu z Kaplicy XX. Reformatów na smętarz Powązkowski, zaprasza Krewnych i Przyjaciół pozostały w smutku Mąż z Dziećmi.
Jan Rafiński, b. Zakrystjan przy Kościele Metrop: Ś. JANA, wczoraj zakończył życie. Pozostała Żona z dziećmi, zaprasza Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok jego jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy tegoż Kościoła, na smętarz Powązkowski.
Katarzyna z Szymanowskich Brzezińska, przeżywszy lat 71, onegdaj zakończyła bogobojne i przykładne życie. Pogrążeni w nieutulonym żalu: Mąż, Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, na exportację zwłok, dziś o godzinie5tej popołudniu z Rościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Wczoraj zasnęła w BOGU na zawsze, po cztero miesięcznej słabości, opatrzona zaledwie 22gą wiosnę przeżywszy, ś. p. Zofja Ciechomska, Panna, Córka Józefa Ciechomskiego i Izabelli z Łempickich, Właścicieli dóbr Brzozowa w Powiecie Łowickim, dokąd ciało zmarłej, celem złożenia go tamże na ostatni ziemski spoczynek przewiezionem zostanie.
Bronisława Grabowska, Córka Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym, w 18tej wiośnie życia swego, wczoraj przeniosła się do wieczności. W smutku pogrążeni Rodzice, Bracia i Siostry, na wyprowadzenie zwłok tejże, jutro o godz: 5tej po południu, z Kościoła XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Anastazja z Erdmanów Żmudzińsko, Żona Kontrolera Kassy Gubernialnej Warszawskiej, przeżywszy cnotliwie i bogobojnie lat 30 wieku, po długiej i ciężkiej chorobie, onegdaj zeszła z tego świata. Stroskany Mąż wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na exportację jej zwłok z Kaplicy XX. Reformatów jutro, o godz: 4 J /2 z południa, na smętarz Powązkowski.
Amalja Zeltt, po krótkiej słabości, w kwiecie wieku wczoraj zakończyła życie. Stroskany Ojciec wraz z Rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o god;: 5ej po południu, z dornu Nro 1262 przy ulicy Nowy-Swiat, na smętarz Powązkowski.
Marcin Lanckoroński; Artysta muzyczny, w70 tym roku życia, wczoraj rozstał się z tyra światem. Pozostały Brat i Siostra, zapraszają Kolegów i Przyjaciół, na exportację zwłok jutro o godz.: 3ciej po południu, 2 Kaplicy Sgo JANA, na smętarz Powązkowski.
Witalis Jelski, b. Oficer b. Wojska Polskiego, ozdobiony Krzyżem Wojskowym i Znakiem nieskazitelnej służby, w nocy z dnia ligo na 12ty b.m przeżywszy lat 62, życie zakończył. W imieniu nieobecnej Rodziny, Przyjaciele zmarłego, zapraszają na eksportację zwłok Jego, jutro o godz: 4tej po południu, z Kolcióła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Marjanna z Madalińskich Pilarska, Obywatelka m. Warszawy, przeżywszy lat 72, wczoraj rozstała się z tym światem. Dzieci i Wnuki, zapraszają Krewnych, na exportację Jej zwłok, jutro o godzinie 4tej po południu, z domu N° 3080/1 przy ulicy Wolskiej, na smętarz Powązkowski.
Wincenta z Górskich Gerlicz, Małżonka Referendarza Stanu i Obywatela ziemskiego, przeżywszy lat 41, wczoraj zeszła z tego świata. W ciężkim pogrążony smutku Mąż z pozostałemi Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok zmarłej, jutro o godz: 5tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA na smętarz Powązkowski.
Łucja z Lazarewiczów Dahlen, w wieku lat 83, po ciężkiej chorobie, onegdaj zakończyła doczesne życie. Stroskana Synowa w nieobecności jedynego Syna, zaprasza po południu, z Kościoła XX. Dominikanów, na smętarz Powązkowski.
Grzegorz Dyamentowski, Uczeń klasy 1 Szkoły Powiatowej Ilej, przeżywszy lat 13. onegdaj rozstał się z tym światem. Stroskani Rodzice, zapraszają Krewnych na ExporŁecję zwłok, dziś o godz: 3ej po południu z Mokotowa, na smętarz Powązkowski .
Grono Krewnych, Przyjaciół i Znajomych odprowadziło wczoraj na wieczny spoczynek, szanowne zwłoki ś. p. Wincentyny z Górskich Gerlicz, na smętarz Powązkowski. Łzy rzewne ronili wszyscy, bo tam nikogo obojętnego nie było.
Jan Drągowski, Urzędnik Rządu Gubernjal: Warszawskiego, i Członek Archi-Konfraternji Literackiej, po ciężkiej chorobie, onegdaj w wieku lat 59, doczesne zakończył życie. Pozostała Żona wraz t 9rgiem dzieci, zaprasza na wyprowadzenie jego zwłok jutro, z Kaplicy Kościoła Śgo KAROLA Boromeusza, o godzinie 5tej, na smętarz Powązkowski.
Ludwik Domański, Obywatel tutejszy, Majster Professji Tokarskiej, przeżywszy lat 38, onegdaj rozstał się z tym światem. Pozostała Żona wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz.
Tomasz Światopełk Mirski, Obywatel Gubernji Wileńskiej i Lubelskiej, przybyły do Warszawy, po krótkiej słabości, dnia wczorajszego zakończył doczesne życie. W imieniu Familji zmarłego, obecni Synowie, mają zaszczyt upraszać Przyjaciół i Znajomych, dla oddania Chrześcjańskiej posługi, i dla odprowadzenia zwłok, jutro o godz: (6ej po południu, Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Stanisław Popławski, Obywatel Powiatu Warszawskiego, w wieku lat 29, onegdaj rozstał się z tym światem. Pozostali Rodzice i owdowiała Żona z Dziecięciem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 5tej po połu- dniu, z Kaplicy XX, Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Teressa z Sworobeckich Koćmierowska, Wdowa, w wieku lat 82, onegdaj przeniosła się do wieczności. Exportacja zwłok Jej odbędzie się dziś o godz: 5tej po południu, z Kościoła po-Paulińskiego, na smętarz Powązkowski.
Helena Rożyńska Panna, w dniu 16 b. m. życie zakończyła.
Elżbieta z Adee Grabowska, Nauczycielka Szkoły Rządowej żeńskiej, w wieku lat 60wczoraj zeszła z tego świata. Stroskana Córka z Zięciem i Wnuczką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok odbyć się mającą jutro o godz: 5ej po południu, z domu Nr 1295 przy ulicy Nowy Świat.
Ludwik Kłodziński, Syn hut Kłodzińskiego, Sędziego Apel: i Jego Żony Rozyny z Linchardtów, lat 25 mający, po dotkliwej z dawna słabości, onegdaj zakończył życie. Pogrzeb zmarłego, odbędzie się na smętarzu Powązkowskim, jutro o godz: 5tej po południu; na którą to Chrześcjańską przysługę, Przyjaciele i Znajomi zmarłego, proszeni zostają.
Anna z Blejzerów, Igo ślubu Stoppele, 2go Trzcińska, w wieku lat 72, przeniosła się do wieczności. Stroskane Dzieci, Wnuki i Prawnuki zmarłej, zapraszają Krewnych i Przyjaciół, na exportację Jej zwłok, dziś o godz: 5tej po południu, z Kaplicy XX. Karmelitów na Lesznie, na smętarz Powązkowski.
Stanisław Amand Makomaski, były Urzędnik Rządu Gubernjalnego Lubelskiego, Syn Komissarza b. Komis- sji Wojewódzkiej, Kawalera Orderów, w wieku lat 37, przeniósł się do wieczności. Zwłoki Jego w dniu 22 b. m . złożone zostały na smętarzu Powązkowskim, w grobie familijnym Leżów. Pokój Jego duszy.
Stanisław Amand Makomaski, były Urzędnik Rządu Gubernjalnego Lubelskiego, Syn Komissarza b. Komis- sji Wojewódzkiej, Kawalera Orderów, w wieku lat 37, przeniósł się do wieczności. Zwłoki Jego w dniu 22 b. m . złożone zostały na smętarzu Powązkowskim, w grobie familijnym Leżów. Pokój Jego duszy.
Wczoraj pochowano na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p . Florentyny z Januszkiewiczów Adasińskiej, zmarłej w wieku lat 18.
Leokadja z Pazdańskich Szydłowska, owdowiała Obywatelka, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, w wieku lat 28, w d. 22 b. m. rozstała się z tym światem. Stroskana Rodzina, za- prasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Dnia 24 b. m. rozsteła się z tym światem Monika Miłaszewska, Wdowa, wyrobnica, lat 96 mająca; zostawiła Córkę i 4ro Wnuków.
Onegdaj, opatrzona ŚŚ.SAKRAMENTAMI, zakończyła doczesne życie, ś. p . JW.Sałomea Myszkowska, Panna, w wieku lat 60, Córka niegdy JWgo Stolnika Augusta i Marjanny z Tomickich Myszkowskich, dziedziców dóbt Działoszyna winnych w Kaliskiem. Obecna Siostrzenica, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na Nabożeństwo do Kośiioła X. Reformatów, jutro o godz: lOtej rano na exportaeję na smętarz Powązkowski.
Onegdaj, o godz: 8ej wieczorem, żałobą okryte Siostry, odprowadziły na smętarz Powązkowski, zwłoki ś. p. Anastazji Sieńskiej, Panny, w 25 roku życia, dnia 30 Maja r. b . zgasłej. Towarzyszyły im Przyjaciółki i Znajome, które postępując za trumną, niosły różne świeże kwiaty rosnące w doniczkach, potem takowe na mogile w ziemi na pamiątkę pozostawiły, i łzami żalu zrosiły.
Karolina z Celnerów Krutikow, Żona Radcy Kollegjalnego, Lekarza Jwangorodzkiego Wojennego Szpitala, po krótkiej lecz ciężkiej słabości, onegdaj w 47 roku życia zeszła z tego świata. Zgon tej Pani pozostawił w nieutulonym żalu Męża i Dzieci, zasmucił licznych, Przyjaciół i tych wszystkich, dla których była Opiekunką. Zgasła, lecz nie wygaśnie w sercach liczoych, pamięć o niej i westchnienie, ta należna a jedyna na tej ziemi nagroda dla cnoty.
Dziś o godz: 3ej rano, rozstała się z tym światem ś. p. Józefa z Kurpiewskich Riedel, Małżonka znanego u nas Kupca i Obywatela, w wieku lat 41. Exportacja zwłok Jej, nastąpi pojutrze ogodz:5tej z południa, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Jan Bogdański, Furjer Dworu J. C . K . MOSCl, po długiej i ciężkiej chorobie,opatrzony ŚŚ.SAKRAMENTAMI, wczoraj zakończył doczesne życie, w wieku lat 75. Pozostała Żona, Syn, dwie Córki, Zięć i Wnuk, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 5tej po południu, z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Ludwika z Wołowskich Zielińska, Wdowa, onegdaj zakończyła życie, w wieku lat 56. Pozostała Rodzina, zaprasza Krewnych i Przyjaciół, na exportację zwłok, dziś o godz: 5tej po południu, z domu N° 590 przy uli- cy Długiej, na smętarz Powązkowski; oraz na żałobne Nabożeństwo jutro o godzinie lOtej z rana, w Kościele po-Paulińskim (Śgo DUCHA), odbyć się mające.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Warszawa Powązki 1852 r.

Postprzez jerzy » 07.06.2015

Onegdaj zakończył życie doczesne ś. p . Ludomir Krzywda Rzewuski, 4ro-!etni Syn Obywatela m. Warszawy. Exportacja zwłok jego nastąpi w dniu dzisiejszym, z domu Nr. 2465, na smętarz Powązkowski; Da którą, stroskani Rodzice, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.
Jan Burlakowshi, Sekretarz Gubernjalny, Adjunkt Policji Wykonawczej Cyrk: IX, Członek Archi-Konfra ternji Literackiej, zmarł wczoraj, przeżywszy lat 45. Pozostała Zona wraz z 4giem dzieci, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, jutro o godz: 6ej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Antoni Szystowski, Urzędnik Skarbowy, w wieku lat 31, w dniu 14 b. m . zszedł z tego świata. Stroskana Matka z Rodziną, zaprasza Krewnych, Kolegów i Przyjaciół, na wyprowadzenie zwłok, z Kaplicy Kościoła Śgo KAROLA Boromeusza, dziś o godz: 7ej wieczorem, na smętarz Powązkowski .
Znana powszechnie Anna Wunsch, trudniąca się edukacją w domach prywatnych w Warszawie, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, zakończyła wczoraj doczesne życie. Exportacja zwłok tej rzadkich cnot Niewiasty, odbędzie się dziś o godz: 6ej z południa, z Kościoła Śgo JANA na smętarz Powązkowski.
Ludwika z Piaseckich Brzezińska, zmarła onegdaj, przeżywszy lat 52; po której, pozostałe dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, dla towarzyszenia zwłokom Jej dziś, o godz: 4 po południu, z Kaplicy XX. Reformatów na smętarz Powązkowski.
W dniu 18ym b. m., zszedł z tego świata w 57ym roku życia, ś. p. Adolf Tomicki, Assessor Kollegjalny, Komissarz Ekonomiczny przy Kom: Rz: Prz: i Skarbu. Exportaeja zwłok jego odbędzie się dziś o godz: 6ej wieczorem, z Kaplicy przy Kościele XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Wiktorja z Skibniewskich Wichrowska^N Aowz, przeżywszy bogobojnie lat70, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, wczoraj zakończyła życie. Stroskana Córka wraz z Wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, jutro o godz: 6tej po południu, z dolnego Kościoła Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski .
Michał Strzyżewski,w wieku lat 49, onegdaj prze niósł się do wieczności. Pozostała Żona z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok jego, dziś o godzinie w pół do 5tej po południu, z Kaplicy przy Kościele Śgo JANA, na smętarz Powązkowski .
Henryk du Laurans, Urzędnik drogi żelaznej W. -W onegdaj rozstał się z tym światem. Pozostała Żona z Fainilją, zaprasza Przyjaciół, Kolegów i Znajomych, na exportację zwłok, dziś o godz: 3ciej po południu, z Kaplicy Szpitala Ewangelickiego, na smętarz Powązkowski .
Stanisław Misiewicz, Referendarz Stanu, Emeryt, przeżywszy lat 64, zakończył życie d. 20 b. m. W nieobecności Sióstr iFamilji, Przyjaciele zapraszają Znajomych, na exportację zwłok Jego, dziś o godz: 6tej po południu z Kaplicy Śgo JANA, na smętarz Powązkowski
Witold Bossakiewicz, Urzędnik Biura Ober-Policmajstra ra. Warszawy, po ciężkiej słabości, zmarł dnia wczorajszego w 30tym roku życia. Pogrążona w żalu Matka, oraz Bracia i Siostry, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na odprowadzenie zwłok Jego o godz: 6ej po południu z Kościoła XX. Bernardynów na smętarz Powązkowski.
Exportacja zwłok ś. p. Onufrego Bromirskiego, odbędzie się dziś o godzinie 7ej wieczorem, z domu własnego przy ulicy Mazowieckiej, do Kościoła XX. Kapucynów; gdzie jutro o godzinie lOtej z rana, odprawione będzie Nabożeństwo żałobne.
Emilja z Fałkowskich Kolasińska, wczoraj o godz: 5ej rano przeniosła się do wieczności. Pozostały Mąż z Familją, zapraszają Przyjaciół i Znajomych naexportację zwłok, jutro o godz: 6ej popołudniu z Kościoła dolnego Śgo KRZYŻA na smętsrz Powązkowski.
Urszula z Chrzanowskich Rzętkowska, po krótkiej słabości, opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, onegdaj żyć przestała. W żalu pogrążeni: Córka, Zięć i Wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 6tej po południu, z Kaplicy W. Reformatów, na smętarz Powązkowski
Ignacy Tejchmann, Obywatel m. Warszawy, po krótkiej słabości, w dniu 4 b. m . życie zakończył, w wieku lat 56. Pozostała Żona z Familją, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok, dziś o godz: 4tej po południu, z Kaplicy XX. Reformatów, na smętarz Powązkowski.
Juljan Czechowski, Archiwista Urzędu Lolerji, wczoraj zakończył życie, w wieku lat 29. Pozostały Ojciec, zaprasza Krewnych, Kolegów i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jego, jutro o godz: 5lej po południu, z Kaplicy przy Kościele Śgo JANA, na smętarz Powązkowski.
Aniela z Sołtyków Czosnowska, Wdowa po Obywatelu m. Warszawy, w wieku lat 60, wczoraj rozstała się z tym światem. Pozostałe Dzieci i Wnuczka, zapraszają Krewnych i Przyjaciół zmarłej, na wyprowadzeuie Jej zwłok, jutro o godz: 6tej po południu, z Kościoła dol- nego Śgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Barbara Milewska, Panna, przeżywszy lat 57, wczoraj zakończyła życie. Pozostała Wychowanica, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok zmarłej, jutro o godz: 5ej po południu, zdolnego Kościoła Sgo KRZYŻA, na smętarz Powązkowski.
Anastazy Dzierożyński, Assesor Trybunału, Podsędek Okręgu Sieradzkiego, lat 50 liczący, życie zakończył.
Magdalena Turkiewicz, opatrzona SŚ. SAKRAMEN TAMJ, przeżywszy lat 74, przeniosła się do wieczności. W smutku pozostałe Dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na exportację zwłok, odbyć się mającą jutro o godz: 6 po południu, z Kościoła po-Pauli nów na smętarz Powązkowski.
Agnieszka-Wiktorja z Steczkowskich Piasecka, przeżywszy lat 53, wczoraj rozstała się z tym światem. Pozostały Syn z Żoną i Wnukami, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na exportację Jej zwłok, jutro o godz: 6tej po południu, z Kaplicy XX. Bernardynów, na smętarz Powązkowski.
Pogrążeni w nieutulonym żalu pozostali Rodzice po stracie Córki Izabelli Pechner, która zaledwo 8mą wiognę przeżyła; zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, naexportację zwłok Jej, dziś ogodz:6tej wieczorem, z Kaplicy Kościoła Śgo KAROLA Boromeu- sza, na smętarz Powązkowski.
W dniu 1ym b. m ., sroga i nieubłagana śmierć przecięła pasmo dni życia ś. p . Józefa Maleszewskiego, Sędziego Pokoju Okręgu Szadkowskiego, Właściciela dóbr ziemskich w Powiatach Sieradzkim i Piotrkowskim położonych. Mąż ten, zrodzony z Walentego i Marjanny z Dąbrowskich.
Dziś o godzinie 5ej po południu, pochowane zostaną na smętarzu Powązkowskim, zwłoki ś. p . Kazimierza Lenartowskiego, Emeryta; na exportację których z Kaplicy przy ulicy Mylnej.
Dziś o godz: 6ej wieczorem, odbędzie się pochowanie zwłok ś. p. Juljusza Cwierciakiewicza, w26tym roku życia zmarłego, z Kaplicy Powązkowskiej.
W dniu 6 b. m . przywieziono do Sławuty (w Gub; Wołyńskiej), z Tarnowa w Galicji, zwłoki zmarłej tam przed niedawnym czasem, ś. p . JO. Klementyny i Xżąt Czartoryskich Xiężnej Sanguszkowej. Przez trzy dni, zwłoki te wystawione były w Kaplicy zamkowej w Sławucie, a dnia 8 b. m . wieczorem odbyło się uroczyste przeniesienie onychże z Kaplicy do Kościoła parafjalnego w temże miejscu. Esportował W. JX. Nowicki, Dziekan Zasławski, Proboszcz Butowiecki, w asystencji licznego Duchowieństwa parafjalnego, z bliższych i dalszych okolic, oraz W. Bernardynów z Zastawia, i XX. Kapucynów z Staro-Konstantynowa. Mowę przy wyniesieniu zwłok, miał W. JX. Stokowski, Proboszcz Kulczyniecki. Dnia następnego w obec Rodziny Xiążąt Sanguszków, Jabłonowskich, Potockich i domowników, oraz licznie przybyłych Sąsiadów, odbyły się w Kościele solenne exekwie. Piękna Świątynia tawucka kirem pokryta, jaśniała rzęsistem światłem, odbijającem srebrne łzy, któremi kir był obsypany. Na gustownie wybudowanym katafalku w stylu rzymskim, pod pawilonem mitrą uwieńczonym, złożoną była trumna ze zwłokami dostojnej Nieboszczki, Po odśpiewaniu Wigilji i Wotyw, zaczęła się Wielka Msza żałobna, którą celebrował W. JX. Dziekan Nowicki, Kazanie w ciągu takowej miał W. JX. Benczkowski, Proboszcz i Dziekan Korecki; a przy zniesieniu ciała da grobu familijnego, W. JX. Pisculghian, Kapłan obrządku Ormiańsko-Katolickiego, Kapelan miejscowy. Ciało przy grobie pobłogosławił W. JX. Kustosz Bernardynów Zasławskich. Spoczęło ono obok zwłok męża, ś.p . Xięcia Eustachiego Sanguszki; córki Doroty, Małżonki Xcia Karola Sanguszki z Zastawia; i synowej, Natalji z Hrabiów Potockich.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób