2758. Szlachta Podlaska

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Szlachta Podlaska

Postprzez jerzy » 24.03.2009

Drobna szlachta podlaska to bardzo specyficzna grupa społeczna, jakże licznie występująca w tym województwie. Do tej pory nie doczekała się jeszcze szczegółowego opracowania. Zaścianki szlacheckie rozciągały się od Rajgrodu w północnej części województwa, aż do Drohiczyna – stolicy Podlasia. Nikt jednak nie znał ich liczby, ani też nazwisk zamieszkujących je „braci”. Herbarze spisywane na przestrzeni trzech ostatnich wieków pomijają znaczną część podlaskich rodzin. Najdrobniejsze gniazda szlacheckie, położone w gęstych puszczach, czy też w okolicach licznych „bagien i piasków” podlaskich, żyjąc własnym rytmem od stuleci, odchodziły w niepamięć. Chcąc uchronić nasze dziedzictwo przed mrokami historii opracowałem spis szlachty podlaskiej wraz z ich zaściankami.
Spis szlachty powstał na podstawie XVII wiecznych źródeł skarbowych – spisów podatku pogłównego z lat 1662-76. Sądzę, że charakter źródła nie pozwala na pominięcie najmniejszej nawet rodziny szlacheckiej. Zachowano oryginalną ortografię, a układ spisu jest alfabetyczny według nazwisk. Część miejscowości być może dziś już nie istnieje.
Przy lokalizacji rodów podaję: nazwę zaścianków, które rodzina zamieszkiwała, parafię, w której były położone oraz nazwę ziemi jako większej jednostki administracyjnej. Zrezygnowałem z podawania powiatów, gdyż w ziemi bielskiej były tylko trzy, a w pozostałych – drohickiej i mielnickiej po jednym, pokrywającym się z granicami ziemi. Przy większej ilości zaścianków należących do rodu podaję tylko pięć wybranych. Nie zamieszczałem również herbów, gdyż trudno było mi ustalić je dla dużej części okolicznej szlachty.
Spis szlachty woj. podlaskiego
Nazwisko Ziemia Parafia Zaścianki
Ancuta bielska Rusków Ancuty
Babiński bielska Tykocin Babino
Bagieński bielska Topczewo Bagieńskie
Bagieński bielska Tykocin Bagienki
Bajkowski bielska Trzcianne Bajki: Stare, Zalesie
Bańkowski bielska Rusków Bańki
Białosuknia bielska Goniądz Białosuknie
Bieleński drohicka Rozbity Kamień Bielony: Borysy, Łyzaki, Wąsy
Biernacki mielnicka Łosice Biernaty: Świerbły, Plosodrza, Rudnik, Stare
Biszewski drohicka Dziatkowice Biszewo
Bloch drohicka Kossowo Blochy
Błoński drohicka Kożuchów Błonie: Kusie, Małe, Wielkie
Bogusz bielska Topczewo Bogusze
Boguszewski drohicka Perlejewo Bogusze
Bolesta bielska Rusków Bolesty
Bolesta mielnicka Hadynów Bolesty
Boratyński mielnicka Siemiatycze Boratyniec
Borowski bielska Suraż Borowskie: Cibory, Nowe, Olki, Wypychy, Żaczki
Borychowski drohicka Wyrozęby Borychowo
Borzym drohicka Ostrożany Borzymy
Brodacki drohicka Kożuchów Brodace
Bruszewski bielska Sokoły Bruszewo
Brzeziński bielska Rusków Brzeziny
Brzozowski bielska Poświątne Brzozowo: Korabie, Antonie, Stare, Chrzczony, i in.
Brzózka bielska Wysokie Maz. Brzózki: Gromki, Stare, Tatary, Brzezińskie i in.
Buczyński drohicka Skibniewo Buczyno
Budlewski bielska Topczewo Budlewo
Bujalski drohicka Niecieca Bujały: Gniewosze, Mikosy
Bujno bielska Sokoły Bujny
Bujno drohicka Drohiczyn Bujny
Bukowski bielska Rajgród Bukowo
Chechłowski drohicka Perlejewo Chechłowo
Chibowski mielnicka Sarnaki Chibowo
Chodorowski bielska Suraż Chodory
Choiński bielska Kulesze Chojane: Bączki, Pawłowięta, Piecki, Stare
Chojnowski bielska Trzcianne Chojnowo
Chrabołowski bielska Knyszyn Chraboły
Chrołowski drohicka Drohiczyn Chrołowicze
Ciszewski bielska Rajgród Ciszewo
Czaczkowski bielska Suraż Czaczki: Wielkie i Małe
Czajkowski bielska Kobylin Borz. Czajki: Stare i Andrale
Czapski drohicka Skrzyszew Czaple Obrąpałki, Skrzyszew
Czarkowski drohicka Perlejewo Czarkówka: Bystre, Rolimy
Czarnocki drohicka Paprotna Czarnoty
Czarnowski bielska Kulesze Czarnowo Byki
Dankowski bielska Kobylin Borz. Kapice Stare
Dąbrowski drohicka Dąbrowa Dąbrowa: Cherubiny, Dzięciel, Kaski, Moczydły, i in.
Dłuski drohicka Kossowo Długie: Grzymki, Wólka Nadbużna
Dmowski drohicka Rozbity Kamień Dmochy: Reki, Rogale, Rozumy
Dobkowski bielska Tykocin Dobki
Dobrogowski drohicka Dziatkowice Dobrogoszcz
Domanowski bielska Domanowo Domanowo
Drągowski bielska Sokoły Drągi
Drozdowski bielska Suraż Drozdy
Dworakowski bielska Sokoły Dworaki: Pikaty, Staśki, Orawka
Dybowski drohicka Skibniewo Dybowo
Dziekoński bielska Trzcianne Dziekonie
Dzierżek bielska Poświątne Dzierżki: Janowięta, Marcinowięta
Falkowski bielska Sokoły Falki Godziemby
Falkowski bielska Topczewo Falki: Godziemby, Filipy, Stare
Faszczewski bielska Sokoły Faszcze
Frankowski bielska Kobylin Borz. Franki: Dąbrowa, Piaski
Garbowski bielska Kobylin Borz. Garbowo: Nowe, Stare
Gąssowski bielska Płonka Gąssówka: Skwarki, Osse
Suraż Gąssówka: Olexino, Stara, Wazbuty
Gierałtowski bielska Dąbrówka Gierałty: Nowe, Stare
Głuchowski drohicka Mordy Głuchowek
Gołaszewski bielska Kulesze Gołasze: Puszcza, Dąb
Gołębiewski bielska Poświątne Gołębie
Górka bielska Kulesze Górki Gołasze
Górski drohicka Przesmyki Górki
Grądzki drohicka Kossowo Grądy
Grochowski bielska Poświątne Grochy: Niemierzęta, Stare
Grodzki bielska Kulesze Grodzkie: Nowe, Stare, Szczepanowięta
Grzybowski drohicka Siemiatycze Grzyby
Grzymała drohicka Skibniewo Grzymały
Harbaszewski drohicka Śledzianów Harbasy
Hermanowski bielska Tykocin Hermany
Horodyński bielska Niewodnica Horodniany
Hryniewicki bielska Rusków Hryniewicze: Wielkie, Zadnie
Idźkowski bielska Sokoły Idźki: Młynowięta, Średnie, Wykno
Jabłonowski bielska Płonka Jabłonowo: Kąty, Niedziałki, Wypychy
Jabłoński bielska Jabłoń Kość. Jabłoń: Kościelna, Samsony, Markowięta, Rykacze
Jabłoński drohicka Jabłonka Jabłonka: Kościelna, Świerczewo
Jakubowski mielnicka ? Jakubowice: Stare, Skolimowo
Jamiołkowski bielska Sokoły Jamiołki: Godziemby, Kowale, Piotrowięta, Rawki, i in.
Jaruzelski drohicka Mokobody Jaruzele
Jaszczołt drohicka Ostrożany Jaszczołty
Jaworowski bielska Dobrzyniewo Jaworówka
Kaczyński drohicka Dąbrowa Kaczyno Herbasy
Kadłubowski bielska Rusków Kadłubówka
Kalicki drohicka Przesmyki Kaliski
Kalinowski bielska Kulesze Kalinowo
Kamieński bielska Poświątne Kamieńskie: Jaśki, Ocioski, Wiktory
Kamieński drohicka Przesmyki Kamionka: Czabaje, Lacka, Wańki
Kapica bielska Kobylin Borz. Kapice: Stare, Lipniki
Karwowski bielska Rajgród Karwowo
Kierzkowski bielska Kobylin Borz. Kierzki
Kierznowski bielska Rusków Kierznowo
Kisieliński drohicka Suchożebry Kiszelany
Klepacki drohicka Ostrożany Klepacze
Kleszczewski bielska Rajgród Łazarze Kleszcze
Kłopotowski drohicka Drohiczyn Kłopoty: Piotry, Staszowięta, Waski
Kłopotowski drohicka Dziatkowice Kłopoty Bańki
Kłoskowski bielska Kobylin Borz. Kłoski: Młynowięta, Świgonie
Koboska bielska Domanowo Koboski
Kobylański drohicka Paprotna Kobylany: Kozy, Skorupki
Kobyliński bielska Kobylin Borz. Kobylin: Borzymy, Cieszymy, Kuleszki, Pieniążki
Koc drohicka Winna Koce: Basie, Borowe, Piskuły, Schaby, Stare
Koczerha drohicka Drohiczyn Koczerhy
Koćmier bielska Jabłoń Kość. Koćmiery
Topczewo Koćmiery Wypychy
Koryciński drohicka Przesmyki Koryciany
Korzeniowski drohicka Drohiczyn Korzeniówka
Kosieradzki drohicka Rozbity Kamień Kosierady
Kosiński drohicka Perlejewo Kosianka: Boruty, Stara
Kosk drohicka Ostrożany Koski: Wypychy, Stare
Kossowski drohicka ? Kossowo
Kostro bielska Wyszonki Kostry: Litwa, Noski, Podsędkowięta, Świejki
Kożuchowski drohicka Kożuchów Kożuchowo Wielkie
Krakówka drohicka Ostrożany Krakówka
Kramkowski bielska Goniądz Kramkówka Wielka
Krasnodębski drohicka Kożuchów Krasnodęby Rafały
Krasnodębski drohicka Sokołów Krasnodęby: Kasiny, Spytki
Krasowski drohicka Siemiatycze Krasowice
Krassowski bielska Domanowo Krassowo: Czestki, Wielkie
Krassowski drohicka Rozbity Kamień Krassów
Kropiewnicki bielska Kobylin Borz. Kropiewnica: Gajki, Kiernozki, Racibory
Krupicki drohicka ? Krupice
Kruszewski bielska Sokoły Kruszewo: Brodowo, Głąby, Wypychy
Kryński drohicka Ostrożany Krynki: Jarki, Sobole
Paprotna Krynki Rogale
Pobikrowy Krynki: Borowe, Jarki, Białokunki
Księżopolski drohicka Rozbity Kamień Księżopole Komory
Kuczyński bielska Trzcianne Kuczyno Bogdance
Kuczyński drohicka Kuczyn Kuczyno: Gródek, Wielkie
Kudelski drohicka Rozbity Kamień Kudelczyn
Kukawski drohicka Przesmyki Kukawki
Kukowski bielska Rajgród Kukowo
Kulesza bielska Kulesze Kulesze: Niziołki, Podlipne, Podwace, Wykno
Trzcianne Kulesze
Tykocin Kulesze Chobotki
Kuligowski bielska Rajgród Kuligi
Kulikowski bielska Dobrzyniewo Kulikówka Saciły
Kunat drohicka Wyrozęby Wyrozęby Kunaty
Kurzyna bielska Kobylin Borz. Kurzyny
Lachowski drohicka Ostrożany Lachówka
Lenczewski bielska Dobrzyniewo Lencze Samotyje
Leszczyński bielska Suraż Leśna
Leszczyński drohicka Perlejewo Leszczka
Leśniewski bielska Kobylin Borz. Leśniewo Niedźwiedź
Lipiński drohicka Przesmyki Lipiny
Lipiński mielnicka Sarnaki Lipny
Lisiecki drohicka Skrzyszew Liski
Lubowicki drohicka Kuczyn Lubowicze: Bycze, Kąty
Lubowicki drohicka Ostrożany Lubowicze
Łapiński bielska Suraż Łapy: Dębowina, Szołajdy, Goździki, Wity, Zięciuki, i in.
Łazowski drohicka Kossowo Łazów
Łęczycki drohicka Przesmyki Łęczycka
Łopieński bielska Domanowo Łopienie: Szelągi, Pamięciaki, Jeże, Zyski
Łopuski drohicka Ostrożany Łopusze
Łoza drohicka Paprotna Łozy
Łuczaj bielska Wyszki Łuczaje
Łuniewski drohicka Kuczyn Łuniewo: Szczubły, Wielkie
Łupiński bielska Płonka Łupianka: Stara, Nowa
Magnuszewski bielska Trzcianne Magnusze
Maleszewski drohicka Kossowo Maleszewa
Malewica mielnicka ? Malewice
Malinowski bielska Rusków Malinowo: Kalnica, Żółtki
Malinowski drohicka Dziatkowice Malinowo
Markowski bielska Domanowo Markowo: Wielkie, Wólka
Męczyński drohicka Mokobody Męczyn
Mężeński mielnicka Rusków Mężenin
Mieński bielska Domanowo Mień
Mierzwiński bielska Topczewo Mierzwino: Bartki, Stare
Milewski bielska Kobylin Borz. Milewo: Zabielne, Leśne, Żółtki
Milewski bielska Trzcianne Milewo
Miłkowski drohicka Drohiczyn Miłkowice: Paszki, Janki, Stawki
Mioduszewski drohicka Jabłonka Miodusy: Stok, Michałowięta
Mioduszewski drohicka Perlejewo Miodusy: Dworaki, Junochy, Pokrzywne
Mistalewski drohicka Jabłonka Mistale
Moczulski drohicka Perlejewo Moczydły: Pydaje, Pszczółki, Stare
Moczydłowski bielska Dąbrówka Moczydły
Mogilnicki drohicka Skrzyszew Mogilnica
Mojkowski bielska Kobylin Borz. Mojki
Moniuszko bielska Dolistowo Moniuszki
Mońko bielska Goniądz Mońki
Morszkowski drohicka Jabłonna Morszków
Morze drohicka Ostrożany Morze
Mościcki bielska Kulesze Mościckie
Mościcki drohicka ? Wólka Mościcka
Mroczek bielska Trzcianne Mroczki
Mystkowski bielska Dąbrówka Mystki Rzym
Nagórka bielska Wyszonki Nagórki
Nieciecki bielska Tykocin Nieciece
Niemierka drohicka Jabłonna Niemierki
Niemyjski drohicka Winna Niemyje: Jarmułty, Siudy, Stare, Zebki
Niewiadomski drohicka Niecieca Niewiadoma
Niewiarowski bielska Trzcianne Niewiarowo
Niewiarowski drohicka Ostrożany Niewierowo: Przypki, Sochy
Niwiński bielska Rusków Niwino: Popławy, Stare
Niwiński bielska Wyszki Niwino: Borowe, Leśne
Nowosielski mielnicka Łosice Nowosielec
Olędzki bielska Topczewo Olędzkie
Olędzki drohicka Przesmyki Olędy
Olszański bielska Rusków Olszanka Rybałty
Olszewski bielska Rusków Olszewo
Olszewski bielska Topczewo Olszewo, Olszewko
Olszewski drohicka ? Olszewo
Ołdakowski bielska Goniądz Ołdaki
Osiński drohicka Mokobody Osiny: Stare, Nowe
Osmólski drohicka Dziatkowice Osmola
Ostrowski drohicka Skrzyszew Ostrowiec
Ozepowski drohicka Siemiatycze Ozepy
Pacoski drohicka Rozbity Kamień Pacoski: Małe, Wielkie
Paderewski drohicka Ceranów Paderewek
Paderewski drohicka Zembrów Paderewo Wielkie
Pajewski bielska Tykocin Pajewo
Papiński drohicka Paprotna Papy
Papliński drohicka Węgrów Paplin
Paprocki drohicka Paprotna Paprotna, Podawce
Perkowski bielska Sokoły Perki: Bujenki, Franki, Lachy, Mazowsze, i in.
Pęza bielska Sokoły Pęze
Pieczyski drohicka Perlejewo Pieczyski
Piekutowski bielska Domanowo Piekuty Nowe
Pieńczykowski bielska Rajgród Pieńczykowo, Ciszewo
Pieńkowski drohicka Mokobody Pieńki
Pierzchała bielska Topczewo Pierzchały
Pietrzykowski bielska Rusków Pietrzykowo: Gołębie, Wyszki
Piętka drohicka Kuczyn Piętki: Basie, Gręzki, Szeligi
Piotraszko bielska Domanowo Piotraszki
Piotrowski drohicka Dziatkowice Piotrowo: Krzywokoły, Trojany
Pisanka bielska Trzcianne Pisanki
Piszczatowski bielska Kobylin Borz. Piszczaty: Kończany, Piotrowięta
Pluta drohicka Paprotna Pluty
Płonowski drohicka Dołobów Płonowa
Płoński bielska Płonka Płonka: Strumianka, Kozły, Matyski, Kościelna
Pniewski drohicka Przesmyki Pniewiski
Pobikrowski drohicka Pobikrowy Pobikrowy
Podniesiński drohicka Suchożebry Podniesienie
Pogorzelski bielska Kobylin Borz. Pogorzałki
Pogorzelski drohicka Skibniewo Pogorzel
Poletyło bielska Rusków Poletyły
Poniatowski drohicka Perlejewo Poniaty Zagajne
Poniatowski drohicka Winna Poniaty Kosiorki
Popławski bielska Rusków Popławy
Popławski mielnicka Łosice Popławy
Poroski bielska Sokoły Porośl: Wojsławy, Głuchy, Grzywy
Porzeziński drohicka Pobikrowy Porzeziny: Gałki, Jelitki, Mędle
Prostyński drohicka Prostynia Prostynia
Pruszeński bielska Domanowo Pruszanka: Stara, Baranki
Przesmycki drohicka Przesmyki Przesmyki
Przestrzelski bielska Rajgród Przestrzele
Przygodzki drohicka Suchożebry Przygody
Puchalski drohicka Dołobów Puchały: Stare, Nowe
Puchłowski bielska Rusków Puchły
Pułaski bielska Dąbrówka Pułazie
Putkowski drohicka Drohiczyn Putkowice: Nadolne, Nagórne
Raciborski bielska Sokoły Racibory: Nowe, Stare
Raczyński drohicka Przesmyki Raczyno
Radliński mielnicka Hadynów Radlnia
Radulski bielska Tykocin Radule
Radziszewski drohicka Winna Radziszewo: Sienczuk, Stare
Ratyński drohicka Kossowo Ratyniec: Nowy, Stary
Rawa bielska Goniądz Stołuszcze Rawa
Remiszewski drohicka Kożuchów Remiszew Mały
Remiszewski drohicka Sokołów Remiszew Wielki
Reszka bielska Rajgród Reszki
Roszkowski bielska Płonka Roszki: Bieńki, Leśne, Trojanki, Włodki, Wodźki, Ziemaki
Rozbicki drohicka Rozbity Kamień Wantuchy, Wiechetki: Małe, Wielkie
Rozwadowski mielnicka Sarnaki Rozwadów
Ruciński drohicka Rozbity Kamień Ruciany
Rutkowski bielska Goniądz Rutkowskie
Rybałtowski drohicka Ostrożany Rybałty
Rydzewski bielska Rajgród Rydzewo
Rytel drohicka Ceranów Rytele: Suche, Wszołki
Prostynia Rytele Święckie
Rząca bielska Sokoły Rzące
Rzepny bielska Domanowo Rzepki
Rzepnicki bielska Rusków Rzepniewo
Rzewuski drohicka Przesmyki Rzewuski: Stare, Zawady
Rzędzian bielska Tykocin Rzędziany
Sakowski bielska Rusków Saki
Sarnacki mielnicka Sarnaki Sarnaki
Sawicki drohicka Paprotna Sawice Bronisze
Sernos bielska Turośń Kość. Sernosy
Siekierka drohicka ? Siekierki
Sieklucki drohicka Dziatkowice Siekluki
Sikorski bielska Kobylin Borz. Sikory: Bartyczki, Janowięta, Piotrowięta, i in.
Sikorski drohicka Rozbity Kamień Sikory: Blady, Wielkie
Skibniewski drohicka Skibniewo Skibniewo: Podawce, Kurcze, Sągole
Skłodowski bielska Domanowo Skłody: Przymusy, Stare
Skolimowski drohicka Mordy Skolimowo: Ptaszki, Rogoziec, Cierzpigrosz
Skorupka drohicka Kożuchów Skorupki
Skup drohicka Mokobody Skupie
Smoniewski drohicka Kożuchów Smoniewo
Smorszczewski drohicka Ostrożany Smorszczewo
Smurło drohicka Rudka Smurły
Sobolewski drohicka Kuczyn Sobolewo
Sokołowski bielska Sokoły Sokoły: Jaźwiny, Kościelne, Ruś
Soseński drohicka Mordy Sosenki Gajki
Soseński drohicka Suchożebry Sosna: Korabie, Kuczołki, Trojanki
Spaliński bielska Jabłoń Kość. Spały
Srzednicki bielska Wysokie Maz. Srzednica: Janowięta, Maćkowięta, Pawłowięta
Stański drohicka Suchożebry Stany
Stawiercy bielska Dąbrówka Stawiercie: Michałowięta, Podleśne
Stelągowski drohicka Kossowo Stelągi
Strus drohicka Kożuchów Strusy
Suchożebrski drohicka Suchożebry Suchożebry
Szankowski mielnicka Hadynów Szankowo
Szawłowski mielnicka Hadynów Szawły
Szepietowski bielska Dąbrówka Szepietowo: Janówka, Podleśne, Żaki, i in.
Szorc bielska Trzcianne Szorce
Szymanowski bielska Rajgród Szymany
Szymborski bielska Jabłoń Kość. Szymbory: Jakubowięta, Stare, Włodki
Śliwowski bielska Jabłoń Kość. Śliwowo
Śnieciński bielska Sokoły Noski Śnietne
Średziński bielska Suraż Srzedzińskie
Świerzbieński bielska Goniądz Świerzbienie
Święcki drohicka Dąbrowa Święcko: Strumiany, Wielkie
Świnarski drohicka Rozbity Kamień Świnary
Tarkowski drohicka Przesmyki Tarków: Mały, Wielki
Tchórznicki drohicka Jabłonna Tchórznica Wyszki
Terlikowski mielnicka Sarnaki Terlikowo
Toczyłowski bielska Rajgród Toczyłowo
Toczyski drohicka Jabłonna Toczyska: Chrome, Średnie
Tołwiński mielnicka Dziatkowice Tołwino
Tomaszewski bielska Suraż Łapy Łynki
Topczewski bielska Topczewo Topczewo Moskwino
Trębicki drohicka Paprotna Trębice: Chadatki, Górne, Stare
Truskolaski bielska Sokoły Truskolasy: Lachy, Niwisko, Olszyna, Stare, Wola
Truskowski bielska Rusków Truski
Trzciński drohicka Kossowo Trzciniec: Mały, Wielki
Trzeszczkow bielska Topczewo Trzeszczkowo
Twarowski drohicka Perlejewo Twarogi: Lackie, Ruskie, Trąbnica
Tyborowski drohicka Jabłonka Tybory: Jezierza, Żochy, Olszewo, Trzcianka
Uszeński drohicka Kuczyn Usza
Uszyński bielska Jabłoń Kość. Uszyńskie
Uziembło drohicka Paprotna Uziembły
Warpechowski bielska Wyszki Warpechy: Nowe, Stare
Wasilewski drohicka Skrzyszew Wasilewo
Wierciński bielska Rusków Wiercienie
Wierciński drohicka Dziatkowice Wiercienie: Wielkie, Zabłocie
Wierzbicki drohicka Jabłonna Wierzbice: Gałki, Guzy, Strupki
Wierzbicki drohicka Paprotna Wierzbice Nagórne
Wiński drohicka Winna Winna
Wiszowaty bielska Trzcianne Wiszowate
Włodek drohicka Kożuchów Włodki
Włostowski bielska Dąbrówka Włosty
Wnorowski bielska Kobylin Borz. Wnory: Kuzele, Stare, Wandy, Wypychy, i in.
Wojeński bielska Rusków Wojence
Wojewódzki drohicka Sokołów Wojewódki: Górne, Panki
Wojno bielska Dąbrówka Wojny: Piecki, Pogorzel, Szuby
Wojtkowski drohicka Ciechanowiec Wojtkowice: Dady, Stare
Wroczeński bielska Dolistowo Wroczenie
Wróblewski bielska Kulesze Wróble
Wrzosek drohicka Miedzna Wrzoski
Wyczółkowski mielnicka Hadynów Wyczółki
Wygonowski drohicka Dziatkowice Wygonowo
Wyrozębski drohicka Wyrozęby Wyrozęby Podawce
Wyrzykowski mielnicka Wyrzyki
Wyszkowski bielska Wyszki Wyszki Kościelne
Wyszomirski drohicka Skibniewo Wyszomierz: Kuteski, Stary
Wyszomirski drohicka Suchożebry Wyszomierze
Wyszyński bielska Wyszonki Wyszonki: Nowe, Piechace, Rzepnica, Stare, Warele,
Zajkowski bielska Tykocin Zajki
Zaleski bielska Kobylin Borz. Zalesie Łabędzkie
Zaleski bielska Topczewo Zalesie
Zaleski bielska Trzcianne Zalesie Czokołdy
Zaleski bielska Tykocin Tatary Zalesie
Zaleski bielska Wyszonki Zalesie: Nowe, Stare
Zaleski drohicka Perlejewo Zale Wieś
Zaleski drohicka Przesmyki Zalesie
Zaleski drohicka Skrzyszew Zalesie
Zarzecki bielska Jabłoń Kość. Zarzeckie
Zawadzki bielska Rusków Zawady
Zawadzki drohicka Kossowo Zawady
Zawadzki drohicka Kożuchów Zawady
Zdrodowski bielska Poświątne Zdrody: Nowe, Stare
Zdzychowski drohicka Ostrożany Zdzychy
Zemła drohicka Mokobody Zemły
Zieleznicki drohicka Miedzna Zielezniki
Zimnoch bielska Suraż Zimnochy: Reki, Susły, Święchy
Złotkowski drohicka Kossowo Złotki
Znosko bielska Trzcianne Znoski
Zrzobek bielska Rajgród Zrzobki
Żebrowski drohicka Kuczyn Żebry: Małe, Wielkie
Żera drohicka Perlejewo Żery: Bystre, Pilaki
Żochowski bielska Domanowo Żochy: Nowe, Stare
Żochowski drohicka Kossowo Żochy
Żółkowski drohicka Skrzyszew Żółkwy

Data publikacji: 14 XII 2001
Ostatnia aktualizacja: 11 IV 2003

http://www.szlachta.org/szlachta_podlaska.htm
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez Wanda » 28.08.2009

Szukam pochodzenia rodziny Korzeniewskich herbu Nałęcz. Prawdopodobnie pochodzili z ziemi drohickiej. Interesuje mnie miejsce i data urodzenia Juliana Korzeniewskiego, który ożenił się z Ludwiką Pawłowską, córką Ignacego Pawłowskiego, urodzoną w 1854 r., zmarłą w 1916 r. w Sosnowcu. Ich syn Kazimierz Antoni Korzeniewski urodził się w Warszawie w roku 1874, zmarł w Sosnowcu w 1934 r. W Sosnowcu są pochowani: Ludwika Korzeniewska z d. Pawłowska oraz jej syn Kazimierz Antoni Korzeniewski. Nie znam daty i miejsca urodzenia oraz zgonu i pochówku Juliana Korzeniewskiego, a także imion jego rodziców. Proszę o ukierunkowanie moich poszukiwań.
Wanda
Aktywny
Aktywny

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez jerzy » 29.08.2009

Witam
Pisałem na PW że roczniki Żychlińskiego mągą posiadać potrzebne informacje, Słownik Geograficzny też byłby pomocny
W Herbarzu zauważyłem stronę info rodzinne Korzeniewskich, Herbarz w tym przypadku byłby pomocny mają ogromną bazę i wiedzę z tamtych lat.
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez Monck » 07.09.2009

Witam,
nie jestem znawcą, ale lista krórą podał Jerzy, jest mocno niekompletna. Na Podlasiu żyło kilkadziesiąt tysięcy szlachty więc niemożliwe aby było tylko tyle nazwisk.W ogóle ostrożnie podchodziłbym do tak zwanych "pełnych danych" czy też pełnych spisów". Biorąc pod uwagę naszą historię i różne zawieruchy dziejowe, to wątpię czy na podstawie tego co dotrwało do naszych czasów można mówić o jakimkolwiek pełnym zestawieniu. Sam znalazłem jeszcze kilkadziesiąt nazwisk szlachty z tego rejonu Polski. Nistety z braku czasu nie będzę podawał gniazd rodowych.
BANKOWSKI
BEŁDOWSKI lub BĘDOWSKI
BOGUSKO
BRZEŹNICKI
CIECHANOWSKI
CZOSNOWSKI
DOŁĘGA
DWORAK
GAŁECKI
GIERAŁT lub GIERAŁTOWSKI (?)
GRAJEWSKI
JANIKOWSKI
JASIEWSKI
JASTRZEMBSKI lub JASTRZĘBSKI
KAPUSTA
KARWICKI
KĄKOLEWSKI
KRZYŻEWSKI
KURZELEWSKI lub KURZELOWSKI
LEWICKI
LICHNIEWSKI
LIPSKI
ŁAPA
ŁUBA
MAKOWSKI
MALIK
MĄKA
NADOLSKI
NOSEK
OŁDAKOWSKI
OŚNIK LUB OŚNIKA
OWSIANY
PĘSKI
PIECZANOWSKI (?)
POPIEL
PORADOWSKI
RADOSZOWSKI
RADUŃSKI
RÓŻAŃSKI lub ROŻAŃSKI
RZEPNIEWSKI
SACZYŁO
SASINOWSKI
SKROCKI
STYPUŁKOWSKI
SZUBA
TARUSZA (?)
TOPOLNICKI
TRĄBSKI
WAHANOWSKI LUB WACHANOWSKI (?)
WARHLEWSKI
WESOŁOWSKI
WILKOWSKI
WNUK
WYSZEŃSKI
ZAKRZEWSKI
ZĘBEK
ŻEBROWSKI
ŻOŁNA
Monck
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez jerzy » 07.09.2009

Ma Pn rację. Czy może pan wskazać kto podaję pełne informacje od A do Z Takich danych komletnych jest brak.
Dane zamieszczone przez mnie pochodzą tylko od z jednego żródla więc dobrze jest że informacje te uzupełnił pan.
I jeszcze jedno zamieszczając dane, proszę podawać matriały lub źródła z których one pochodzą.
Życzę owocnych poszukiwań i częstego udzielania się z porzytkiem dla innych
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez Monck » 08.09.2009

Witam,
powyższe nazwiska znalazłem na stronie Pana Stankiewicza, jest tam wiele informacji, nie tylko na temat szlachty podlaskiej. Pan Stankiewicz to genealog amator (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) i pasjonat. Tak przy okazji nazwisko Stankiewicz też chyba powinno znaleźć się na powyższej liście :) ). Nie podałem wszystkich nazwisk ze spisu ponieważ duża ich część to nazwiska tzw. odimienne, czyli coś w rodzaju rosyjskiego ocziestwa, i większość z nich z czasem zanikła. Dużo informacji można też znaleźć w "Źródłach dziejowych, Polska XVI wieku pod względem geograficzno statystycznym tomVI (XVII) Część I: Podlasie, Aleksandra Jabłonowskiego. Linki poniżej:

http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=23&sub=453
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=7986

Wracając do prawdziwości danych ze spisów szlachty to mam jeszcze inne wątpliwości. Biorąc pod uwagę że większość szlachty była niepiśmienna to na popisach ten kto wpisywał takiego szlachcica pisał nazwisko tak jak mu się podobało, niejednokrotnie błędnie (o herbach już nie wspomnę). Zastanawia mnie też sprawa kiedy w jednym zaścianku żyło kilka rodzin o innym nazwisku. Niestety nie pamiętam gdzie ale spotkałem się z takim określeniem że: np. z wioski Kowale przybyło 15 szlachty głównie Kowalskich, nie wymieniając innych rodzin z tego zaścianka(kowale i Kowalskich podaję jako przykład). Czasem też wymieniano tylko nazwę wsi i ilość ludzi przybyłych na popis wyliczając ilu konno, ilu pieszo i ilu z bronią itp. W ten sposób prawdopodobnie są rodziny których nie znajdziemy w spisach, popisach i herbarzach a tak naprawdę powinny być uważane za szlacheckie.
Pozdrawiam
Monck
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez jerzy » 09.09.2009

Witam
Zwracam się do Pana na zwrócenie uwagi że przy pobieraniu danych z netu że nie pobieramy ze stron z podpisem Copyryght zwykle na dole strony.
Pozdrawiam.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez Monck » 05.11.2009

Witam Ponownie,
przeczytałem ostatnio w książce Zygmunta Glogera "Dawna Ziemia Bielska i jej cząstkowa szlachta" taką informację :
"Niektóre tylko z nazwisk, imion lub herbów pozostały jako nazwiska rodów bez zmiany, a szczególniej mające zakończenia żeńskie, i ztąd mamy dziś tu nazwiska:
Kapica, Bolesta Łada, Łuba, Kurzyna, Rzońca, Brzóska i.t.d." (pisownia oryginalna).
Można jeszcze przejrzeć powyższe zestawienia gdzie rzeczywiście jest dużo takich nazwisk.
Moje pytanie brzmi: Czy ktoś wie co było powodem tego, że właśnie nazwiska z zakończeniami żeńskimi nie zmieniły się ? Rozumiem, że Kapica Bolesta i Łada pozostały takie ponieważ są to nazwy herbów, a co w takim razie z resztą ?
Monck
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez netsoft » 25.05.2010

Witam
ja dla odmiany poszukuję informacji o rodzinie Makowskich która, zamieszkiwała wieś Tuczna (okolice Huszczy). Makowscy wymieniani sa jako szlachta ale czy posiadali herb ? Jakiego herbu rodzina Makowskich mogła zamieszkiwać tę wieś ? Jak można to ustalić.

Podobny problem mam z Górskimi z wsi Walinna, później zamieszkiwali inne wsie. Spotkałem się z informacją że Górscy pochodzą z "Górski drohicka Przesmyki Górki", zatem czy można domniemywać, ze i ci moi Górscy są spokrewnienie z tymi z Górek ?
Avatar użytkownika
netsoft
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Szlachta Podlaska

Postprzez dziunia987 » 12.06.2010

Kosiński drohicka Perlejewo Kosianka: Boruty, Stara ale takze Kosiński h. Rawicz wies Malinowo,Dziadkowice
dziunia987
Aktywny
Aktywny

Następna strona

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób