Strona 1 z 1

Lista nadań szlachty 1859

PostNapisane: 19.04.2016
przez Genealogia Polakow
Heroldya Królestwa Polskiego

Podaje do powszechnej wiadomości, że NAJJAŚNIEJSZY PAN NAJMIŁOŚCIWIEJ raczył zaszczycić Swym podpisem Dyplomata na szlachectwo dziedziczne, służyć mające dla następujących osób:
 • Emilii z Jasińskich Józefówiczowej, wdowy po Ksawerym Józefowiczu, Pisarzu Aktowym Królestwa Polskiego, tudzież dwóch synów jego: Franciszka-Ksawerego Michala (2ch imion) i Michała-Stanisława (2ch imion) Józefowiczów, z herbem Prawomian;
 • Alberta syna Kazimierza Skowrońskiego, b. Dyrektora Wydziału Duchownego Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, z herbem Podtępakowa
 • Józefa syna Adama Kobyłeckiego, Radcy Rządu Gubernialnego Warszawskiego, z herbem Zgodziembiec;
 • Kazimierza syna Kazimierza Rybczyńskiego, Naczelnika Urzędu Pocztowego Gubernialnego w Radomiu, z herbem Wroniec;
 • Pawła syna Jakóba Skrzydlewskiego, Podporucznika z Kompanii Poprawczej Nr. 45, z herbem Proca;
 • Antoniego syna Kazimierza Pawłowskiego, Podporucznika Komend Inwalidnych 10-go Okręgu Straży Wewnętrznej, z herbem Dokorwin;
 • Dzieci zmarłego Jana syna Ambrożego Duczyńskiego, Sędziego, Trybunału Handlowego b. guberni Mazowieckiej obecnie Warszawskiej, w małżeństwie z Anną z Kuźmińskich spłodzonych, a mianowicie synów: Mikołaja i Jana, tudzież córek: Katarzyny, Maryi, Zofii, Alexandry i Anny, z herbem Prawomił;
 • Ludwika-Jana (2ch imion) syna Józefa Orłowskiego, Rewizora Skarbowego Okręgu Bialskiego, guberni Lubelskiej, z herbem Skarbczyk;
 • Dyonizego syna Piotra Rysińskiego, Kapitana lnżenijerów, Naczelnika 10-go Dystansu IIIgo Oddziału XIgo Okręgu-Kommunikacyi, z herbem Rysiniec;
 • Ludwika syna Franciszka Koehler, Członka Rady Lekarskiej Królestwa Polskiego z herbem Węglowiec
 • Praxedy z Kraszkowskich Petrykowskiej, wdowy po Antonim Petrykowskim, Majorze b. Wojska Polskiego pozostałej oraz, dzieci Alexandra-Pawla (2ch imion) syna i Heleny-Pauliny (2ch imion) i Filipiny-Joanny-Maryanny (3ch imion) córek [ n tymże Antonim Petrykowskim pozostałych, z herbem Petrykowski;
 • Walentego syna Tomasza Wejchan /Weychan/, byłego Podszefa biura w Wydziałach po b. Kommisyi Rządowej Wojny pozostałych, z herbem Chronisław;
 • Tomasza syna Joachima Piwkowskiego, Wójta Gminy Zgagowa w Powiecie Mławskim, z herbem Kosemczyk;
 • Józefa-Stanisława (2ch imion) Lewockiego, pozostałego syna po Onufrym Lewockim, b. Wizytatorze Szkół Okręgu Naukowego Warszawskiego, herbem Jelitan;
 • Dzieci Jana Jeziorańskiego, b. Naczelnika Sekcyi Celnej w Kommisyi Rządowej Przychodów i Skarbu, a mianowicie synów Karola-Jana Adama-Napoleona (4ch imion), Jana-Józefa-Bartłomieja (3ch imion), Alexandra-Franciszka-Ksawerego (2ch imion), oraz córek Urszuli-Maryanny-Emilii-Wandy (4ch imion), Emilii-Heleny-Maryanny (3ch imion), Maryi-Anieli-Napoleony (3ch imion) i Heleny Jeziorańskich, z herbem Jeziora;
 • Jana syna Andrzeja Mitkiewicza, b. Naczelnika Nadwornego Urzędu Pocztowego w Warszawie, z herbem Mitkiewicz;
 • Michała syna Joachima Emelianow, z herbem Twerec;
 • Józefa-Bogdana (2ch imion) Oczapowskiego, pozostałego syna po Michale Oczapowskim, Radcy Stanu, h. Dyrektorze Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, z herbem Oczap;
 • Ferdynanda syna Samuela Wernera, Magistra Farmacyi i Radcy Farmaceutycznego w Radzie Lekarskiej Królestwa Polskiego, z herbem Miron;
 • Jana syna Antoniego Dwernickiego, Sędziego Pokoju Okręgu Garwolińskiego, z herbem Kulewczyc;
 • Teofili z Ciołkowskich Tryniszewskiej, wdowy po Mateuszu Tryniszewskim, byłym Radcy Budowniczym guberni Augustowskiej pozostałej, oraz dzieci: Alexandra-Ignacego (2ch imion) Konstantego-Witalisa (2ch imion) synów i Klementyny-Heleny (2ch imion) córki, po tymże Mateuszu Tryniszewskim pozostałych, z herbem Podstawa
 • Jana syna Teodora Alexandrowicza, p. o. Nadleśniczego Leśnictwa Suwałki, z herbem Szpada
 • Jana-Chryzostoma syna Szczepana Fiłsjean, z herbem Trójgrót.

W Warszawie, dnia 12 (24) maja 1859 roku. Prezes, Senator, Tajny Radca, Stanisław Hr. Kossakowski.
Zarządzający Kancellaryą, Naczelny Sekretarz, Radca Kollegialny, Rożyński.

Bibliografia (spis)
Gazeta Warszawska 18.05.1859