31109. 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich - zabici i polegli

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

81 Pułk Strzelców Grodzieńskich - zabici i polegli

Postprzez Marcin » 04.11.2016

LISTA POLEGŁYCH I ZMARŁYCH Z RAN 81 GO PUŁKU STRZELCÓW GRODZIEŃSKICH.

Oficerowie:
1. ppor. Bekker
2. por. Borkiewicz Józef
3. por. Bortkiewicz Franciszek Michał
4. pchor. Ewiak Michał
5. ppor. Kuś Wojciech
6. ppor. Łuszczyński-Trojekurow Cyryl
7. ppor. Milewski Eustachy
8. por. Oreluk Feliks
9. por. Rybek Józef
10. ppor. S. G. Rymaszewski Seweryn
11. ppor. Sirotkiewicz Piotr
12. ppor. Sobieszczański Stanisław
13. ppor. hr. Sołtan Stanisław
14. ppor. Tarnowski Józef
15. ppor. Wilga Wiktor
16. pchor. Żłobikowski Stanisław

Szeregowi:
1. st. szer. Amorek
2. szer. Barczewski Jan
3. szer. Boguszko Romuald - grób
4 szer. Bryś Franciszek
5. szer. Buta Teofil
6. szer. Chojnacki Ignacy
7. szer. Chora Stefan
8. szer. Choncer Józef
9. st. szer. Chłosta Stefan
10. szer. Cimosz Bron -
11. szer. Czopek Antoni
12. szer. Czajkowski Jan
13. szer. Czermański Józef
14. szer. Czereszkiewicz Ludwik
15. plut. Cylwik Jan
16. szer. Cydzik Jan
17. plut. Daniłowicz Jan
18. szer. Dłubak Antoni
19. szer. Drewienkow Paweł
20. st. szer. Dubas Adolf
21. st. szer. Duda Fłorjan
22. sierż. Dudwał Władysław
23. szer. Dugowski Józef
24. szer. Działek Piotr
25. st. szer. Dzierzęcki Eugeniusz
26 szer. Dziuba Kazimierz
27. sierż. Dziurdź Stanisław
28. szer. Fabisiak Józef
29. szer. Fabjańczyk Władysław
30. szer. Filiński Józef
31. szer. Gietsh
32. st. szer. Gliński Edmund
33. szer. Grala Stefan
34. szer. Grędziński Franciszek
35 szer. Grygier Antoni
36. szer. Grzewa Paweł
37. szer. Haładyń Antoni
38. plut. Hajduk Aleksander
39. kpr. Hauk Józef
40. szer. Hurek Stanisław
41. kpr. Iłłakowicz-Naczko Karol
42. szer. Indyk Stanisław
43. szer. Irlach Kazimierz
44. szer. Jankiewicz Władysław
45. st. szer. Jabłoński Stanisław
46. szer. Jadurski Bolesław
47. kpr. Jakubik Władysław
48. szer. Judyk Jan
49. szer. Jurkiewicz Stefan
50. plut. Kalinowski Bolesław
51. plut. Kapisz Jan
52. szer. Karaś Józef
53. kpr. Kasprzycki Stanisław
54. szer. Kiedel Florjain
55. szer. Kmin Tomasz
56. szer. Kopyś Jan
57. szer. Kościński Aleksander
58. sierż. Kosiorowski Józef
59. plut. Kowalczyk Stanisław
60. szer. Kowalczyk Bronisław
61. szer. Kowalski Jan
62. szer. Kośko
63. kpr. Krawczyk Henryk
64. szer. Kratter Berthold
65. szer. Królikowski Walenty
66. szer. Krygier Antoni
67. szer. Krysiuk Jerzy
68. szer. Krywienia Michał
69. plut. Kułak Teodor
70. szer. Kułakowski Jan
71. szer. Kucaj Jan
72. szer. Kurek Józef
73. st. szer. Langner Józef
74. szer. Łączyński Leon
75. szer. Lech Marcin
76. kpr. Lewczuk
77. szer. Luczno Antoni
78. szer. Lus Reinhold
79. szer. Łobza Jan
80. szer. Łoziński Piotr
81. szer. Łukaszczuk Józef
82. szer. Macek Jan
83. szer. Madziński Zygmunt
84. szer. Maron Rudolf
85. san. Marcinkowski Józef
86. st szer. Marek
87. szer. Matusiewicz Tadeusz
88. szer. Mazurowski Franciszek
89. szer. Mendak Józef
90. szer. Migowski Franciszek
91. szer. Mikłasz Jan
92. szer. Mikołajczyk Jan
93. szer. Miltko Jan
94. szer. Mikoń Stanisław
95. szer. Milewski Andrzej
96. szer. Moroz Jan
97. szer. Mozolewski Józef
98. kpr. Mroczkowski Dominik
99. szer. Musiał Antoni
100. szer. Narbut Szymon
101. szer. Niedźwiecki Kazimierz
102. szer. Nowodworski Kazimierz
103. szer. Obus
104. kpr. Olesiuk Aleksander
105. szer. Ostrower Henryk
106. szer. Ostrowski Kazimierz
107. szer. Owczarek Władysław
108. szer. Pakulski Franciszek
109. szer. Palmowicz Kazimierz
110. szer. Petelezyc Antoni
111. szer. Plich Antoni
112. szer. Poletczyn Antoni
113 . szer. Popieluk Jan
114. szer. Porzecki Józef
115. szer. Pobjańczyk Władysław
116. szer. Protasiewicz Jan
117. szer. Przenica Szmul
118. szer. Przepiórski Józef
119. plut. Purkiewicz Piotr
120. szer. Radosz Andrzej
121. kpr. . Rank Józef
122. szer. Radkowski Witalis
123. szer. Rakowski Bronisław
124. szer. Rudolf Franciszek
125. szer. Ruszkowski Kazimierz
126. kpr. Sadlej Grzegorz
127. st. szer. Salomonowicz Kazimierz
128. szer. Serafinowicz Władysław
129. st szer. Selezek
150. szer. Siedant Franciszek
131. st. szer. Skibel Bronisław
132. szer. Skóra Józef
133. kpr. Skrzypek Jan
134. szer. Skuza Jan
135. szer. Skuza Józef
136. szer. Śliwiński Władysław
137. szer. śluzek Stanisław
138. szer. Sobocki Wawrzyniec
139. szer. Soboń Walenty
140. szer. Sockowski
141. kpr. Sołonowicz Kazimierz
142. szer. Sobiecki Jan
143. szer. Sommerfeld August
144. szer. Sosnowski Wacław
145. szer. Średnicki Ignacy
146. sierż Srzednicki Ignacy
147. szer. Stasiak Antoni
148. szer. Stefaniak Józef
149. szer. Stodolik Jan
150. szer. Stwołowicz
151. kpr. Suchich Grzegorz
152. szer. Szczeszkiewicz Ludwik
155. szer. Szkura
154. szer. Szmatlik Jam
155. szer. Sztukowski Władysław
156. szer. Szulklaper Berek
157. plut. Szustar Rudolf
158. szer. Szydłowski Stanisław
159. szer. Szymański Józef
160. szer. Szymczuk Józef
161. szer. Tomczyński Leon
162. szer. Trojanowski Jan
163. szer. Turosz Franciszek
164. szer. Walter Alfons
165. kpr. Wąsowski Wincenty
166. szer. Włazlo Władysław
167. szer. Wojciechowski Walenty
168. sierż. Wojkszner Bolesław
169. sierż. Woyniłowicz Stefan
170. szer. Wróbel Józef
171. st. szer. Włodarczyk Antoni
172. szer. Wysocki Roman
173. szer. Zając Antoni
174. szer. Zając Leon
175. szer. Zając Stanisław
176. szer. Zajczykow Władysław
177. kpr. Zaniewski Józef
178. szer. Zawada Wojciech
179. szer. Ziarko Jan
180. szer. Zieliński

Ponadto 9 0 zmarło na froncie (przeważnie z tyfusu).

Niniejsza lista nie jest zupełną, albowiem nie obejmuje w pełni strat "Lotnego Oddziału" (III bataljonu) oraz marszówek, wcielonych podczas walk nad Górną Berezyną, pod Mostami i Radzyminem. Według wykazów liczbowych straty pułku wynoszą: zabitych 260, rannych około 800 i zaginionych około 300 .
LISTA ODZNACZONYCH SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU WOJENNEGO

„VIRTUTI MITJTARI". IV klasy:
1. ppłk. Rybicki Kazimierz Jarosław

V klasy:
1. Chorągiew pułkowa
2. szer. Badziński Jan
3. sierż. Benisz Roman
4. ppłk. Bohatarewicz Bronisław
5. ś. p. por. Borikiewicz Józef
6. por. Ciechanowicz Witold
7. por. Daniszewski Piotr
8. ppor. Domaradzki Piotr
9. kpr. Gniłko Franciszek
10. kpr. Ukiewicz Józef
11. mjr. Kaleński-Jaśkiewicz Mieczysław
12. plut. Kalicki Kazimierz
13. st. szer. Kisiel Józef
14. st szer. Komko Witold
15. ś. p. plut. Kosiorowiski Józef
16. plut. Kubacki Zygmunt
17. ppor. Kuferski Wacław
18. sierż. Naprawski Stanisław
19. ś. p. por. Oreluk Feliks
20. ppor. Pełka Piotr
21. ppor. Piotrowicz Konstanty
22. sierż. Puciłowski Hieronim
23. st. szer. Redel Jan
24. ppor. Romanowski Edward
25. ppłk. Rybicki Kazimierz Jarosław
26. ś. p. ppłk. S. G. Rymaszewski Seweryn
27. sierż. Siedlikowski Józef
28. ś. p. ppor. Sirotkiewicz Piotr
29. plut. Ślusarz Jan
30. ś. p. ppor. Sobieszczański Stanisław
31. por. Songin Franciszek
32. st. sierż. Symonowicz Antoni
33. por. Szymański Wacław
34. ppłk. Waśkiewicz Bolesław
35. sierż. Weber Roman
36. sierż. Węglarz Władysław
37. kpr. Wojciechowski Mieczysław
38. ś. p. plut. Wojkszner Bolesław
39. sierż. Zaręcz Aleksander
40. st. szer. Zuwaliski Albin
41. plut. Żemajtis Edward

Prócz tego krzyżem matecznych odznaczono 54 oficerów, 116 szeregowych (w tern: dwukrotnie 25 , trzykrotnie 8 i czterokrotnie — 7 ). Ponadto za działania na Litwie Środkowej zostali udekorowani ,.Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej" 2 4 oficerów i 72 szeregowych.

ZDOBYCZ PUŁKU.
Zdobycz pułku, z powodu przeważnie czołowych działań, nie wykazuje zbyt imponujących liczb: jeńców około 1300 , karabinów maszynowych — czynnych w boju — 49 . działa 2 , karabinów około 1000 ; ponadto duże tabory (dwa — brygad, jeden pułkowy) i wielka ilość amunicji i materiału wojennego.

Bibliografia (spis)
nad. Jarosław Zbrzeski, za: Dąbrowski J., Zarys Historji Wojennej Pułków Polskich 1918-1920.81 Pułk Strzelców Grodzieńskich, Wojskowe Biuro Historyczne, 1930
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób