Strona 1 z 1

Kapłani uniccy d. chełmskiej - internowani w zab. rosyjskim

PostNapisane: 15.03.2018
przez Marcin
Spis kapłanów dyecezyi chełmskiej, którzy nie przyjąwszy prawosławie, byli internowani w Królestwie Polskiem albo w Rosyi, bez utrzymania i pod nadzorem policyi.
Rok 1867/7

1. Artychowicz Adam, prob. z Łukowiec, (w Liwie, obec nie w Białej).
2. Bańkowski Feliks, starzec 70-letni, b. dziekan, proboszcz w Hodyszewie, (w Mokotowie pod Warszawą, u swego zięcia, ks. Wład. Zatkalika).
3. Bobrowicz Łukasz, prob. w Sworach po ks. E. Sienie-wiczu, (buchalterem w cukrowni w Rudzie Guzowskiej).
4. Budziłłowicz Jan, prob. z Koroszezyna (um. w Jablecz-nej, pow. bialskim, 1876 r., w 67 roku życia).
5. Bukowicki Ignacy, prob. w Grodzisku; (jeszcze za rządów Wójcickiego był aresztowany i włóczony po różnych więzieniach; uwolniony za staraniem biskupa Kuziemskiego, otrzymał prob. Tarnowskie, loez niezadługo wywieziony na rozkaz Popiela do Rosy i, do Niżnego Łoniowa 'w gub. penzeóskiej).
6. Dyakowski Nikon, prob. ze Seroczyna, wywieziony za rządów Wojcickiego do Radomia, a później za Kuziemskiego do W. Nowogrod u, umarł tam w październiku 1875 r., mając lat 54.
7. Dyakowski Porfiry, brat poprzedniego, prof. z Hołowna, (w Grójcu).
8. Fustachewicz Jan, prob. z Bezwoli (na Pradze).
9. Furman Gabryel, bazylianin, (w Wohyniu, pow. radzyń-skim; zrzucił suknię, jest. młynarzem).
10. Filcwicz Porfiry, b. dziekan, proboszcz z Hanny, (w Łukowie).
11. Futasewicz Józef, prob. z Czekanowa (w gub. augustow.).
12. Futasewicz Nikanor, ojciec ks. Józefa, prob. z Bubla (w Warszawie).
13. Górski Leon, prob. z Mutwiey, od lat 5 emeryt, (umarł w Warszawie 1875 r., mając lat 70; rząd pogrzebu katolickiego odmówił).
14. Grabowicz Antoni, prob. z Moniatycz (w Solcu nad Wisłą).
15. Hannytkiewicz Cypryan, prob. w Poloskach (w Łukowie).
15. Hannytkiewiez Cypryan, prob. w Połoskach (w Łukowie).
16. Hannytkiewiez Faustyn, brat poprzedniego, proboszcz z Międzyrzecza nowego miasta, b. dziekan (w Łowiczu).
17. Horoszewicz Andrzej, prob. z Międzyrzecza starego miasta (we Włocławku).
18. Horoszewicz Ignacy, prob. z Kossobud (w Zwoleniu, gub. radom, do wiosny r. 1877).
19. Horoszewicz Leon, brat ks. Andrzoja, prob. w Dołho-brodach (w Radomiu).
'20. Horoszowiez Michał, prob. ze Zbereża, (przez 4 miesiące więziony w Lublinie, następnie internowany w Radomiu, umarł tam 9 listopada 1876 w 47 roku życia, opatrzony Sakramentami śvv. przez nieznajomego kapłana; trupa, pomimo błagań rodziny, nie pozwolono pochować na katolickiem cmentarzu,
lecz po 6 dniach, gdy już w zgniliznę przechodził, zabrali go gwałtom żołnierze i cichaczem pogrzebali na prawosławnem kład-biszczu).
21. Kalinowski Mikołaj, b. dziekan, prob. z Konstantynowa, zięć biskupa Kalińskiego (w Kielcach).
22. Kaliński Honryk, prob. z Kostomłot (w Piotrkowie).
23. Kaliński Ludwik, prob. z Chłopkowa (w Piotrkowie).
24. Kaliński Waleryan, zięć ks. Longina Ulanickiego, prob. w Dyakonowie, a od r. 1865 w Dukodowie (w Piotrkowie gdzie zmarł 22 września 1875 i\; chowali go bracia: Henryk i Ludwik, wszyscy trzej synowie biskupa nominata i ks. Karpowicz).
25. Karpowicz Grzegorz, prob. z Janowa Podlaskiego (w Piotrkowie; nie pozwolono mu pozostać u syna, który jest profesorem w Połocku).
26. Karpowicz Laurenty (Longin), bazylianin, admin. pa-iafii Ruska Wola (w Siedlcach do czerwca r. 1877).
27. Koncowicz Jerzy, prob. z Choroszczynki (w Radomiu, następnie na Pradze przy kolei żelaznej).
28. Kozłowski Jozafat, prob. w Modryniu po ks. J. Szokal-skirn (w gub. lubel.).
29. Krypiakiewicz Michał, prob. w Horyszowie polskim, (w Kurowie do jesieni r. 1877).
30. Lebedyński Antoni, prob. w Podhorcach nad Huczwą (w gub. lubel.).
31. Lipiński Michał, od r. 1849 prob. w Serobryszczach, ojcioc duchowny semin. chelm. b. dziekan chełmski, (internowany przez 4 miesiące w Piaskach pod Lublinem, potem w Lublinie, w szpitalu, do czerwca r. 1875, wreszcie w Kaliszu; w Lublinie stracił żonę, zmarłą ze smutku i zmartwienia; mimo próśb aby ją mogli pochować kapłani uniccy, strażaki zabrali trupa i zanieśli do cerkwi ex-unickiej w Lublinie, a pogrzebu dokonał apostata galicyanin Kolankowski, który sobie od ze wszystkiego wyzutego męża zmarłej zalikwidował dwadzieścia kilka rubli za pogrzeb, o który nie był proszony).
32. Liszkiewicz Micha}, prób. w Białej, potem w Gródku nadbużnym, (w Lublinie).
33. Łada Justyn, prob. z Kopyłowa (w Radomiu).
34. Łącki Ludwik, prob. z Żeszczynki (sparaliżowany, w gub. siedleckiej).
35. Łukawski Michał, prob. z Hołubli, (w Węgrowie um. 187G r., w 59 r. życia).
;!6. Omelanowicz Antoni, prob. z Dołhej (był w Siedlcach, potem przy synu, który przy ją wszy prawosławie, był proboszczem w Dołhej).
37. Panasiński Antoni, prob. z Horodła, (w Radomiu).
38. Pociej Antoni, prob. z Krośniczyna (w Kielcach).
Dzieje Kościoła unickiego T. II. 2l>
39. Przybylski Michał, prob. w Seroczynie po ks. N. Dyakowskim. (w Warszawie).
40. Pyszczyński Ignacy, emeryt, rezydent w Łomazach (t w gub. august.).
41. Rzewuski Pelagiusz, bazylianin (w Łowiczu; był już na wygnaniu w Rosyi w r. 1863).
42. Sieniewicz Ignacy, b. dziek., prob. z Żdżannego (w Piaskach, teraz w Daniszowie pod Lipskiem).
43. Sierociński Jan, prob. z Uchań (był w Piaskach koło Lublina).
44. Skalski Mikołaj, prob. w Grodzisku po ks. Bukowickim, zięć ks. Klem. Wasilewskiego (w Chrząstowie koło Częstochowy).
45 Śmigielski Jan, prob. z Beroziec (w Siedlcach).
46. Starkiewicz Emilian, prob. z Horbowa (w Warszawie).
47. Starkiewicz Karol, prob. z Czerniejowa (w Lipsku, gub. sandom. teraz w Solcu). *
48. Szelemetko Antoni, b. dziekan, prob. z Szóstki, (w Siedlcach).
49. Szelemetko Jan, profesor seminar. chełm., prob. w Siel-cu (w Warszawie,).
50. Szokalski Aleksander, b. prob. w Bublu, emeryt (zmarł w Siedlcach w marcu 1874 r.; kapłanom, którzy wówczas byli internowani w Siedlcach w liczbie 13, nie pozwolono uczestniczyć w orszaku pogrzebowym, chociaż o to podawali prośbę do gubernatora Gromeki).
51. Szokalski Leon, prob. z Kijowca (w Warszawie).
52. Szymański Leon, prob. z Radcza (w Mińsku mazowieckim).
53. Szymański Paweł, starszy, ojciec ks. Leona, prob. z Uścimowa (również w Mińsku).
54. Szymański Paweł, młodszy, zięć ks. Leona Górskiego, prob. z Cycibora, (w Siedlcach, Garwolinie, Warszawie, otatnio pasiecznikiem w Sołotwinie koło Berdyczowa).
55. Tąkiel Józef, prob. z Ostrowa (był w Siedlcach, potem w Lejnie gub. siedleckiej, gdzie syn jego, który prawosławie przyjął, był proboszczem; ostatnio podobno w Międzyrzeczu).
56. Terlikiewicz Leon, prob. z Czołomyji, (porwany w czasie kongregacyi, w jego domu się odbywającej, do Siedlec; później w Łowiczu, ostatnio w Łyszkowicach gub. kieleckiej).
57. Trocewicz Sofroni, bazylianin, (w Rogowie, gub. siedl.).
58. Ulanicki Longin, kandydat św. teol. b. surogat konsyst., prof. semin. i dziekan, prob. w Buśnie (w Lipsku, gub. radom.).
59. Ulanicki Witold Aleksander, syn poprzedniego, a zięć ks. Mich. Lipińskiego, prob. z Bussówna (w Kurowie, w Lipsku gub. radom., w Kaliszu, ostatnio w Rudzie, gub. kieleckiej).
60. Wachowicz Stefan, dziekan, prob. z Nosowa (w Warszawie).
61. Wasilewski Grzegorz, proboszcz z Gęsi, b. dziekan, (w Grójcu, f 1877, w 68 roku życia).
62. Wasilewski Klemens, prob. z Gródka na Podlasiu (w Warszawie).
63. Wasilewski Seweryn (Sebastyan), bazylianin (w Radecznicy więziony, potem w Sandomierzu do r. 1876).
64. Witoszyński Klemens, prob. ze Żmudzi i 65. Woj no w-ski Seweryu, prob. z Roztoki, (obaj aresztowani w końcu roku 1873, przez kilka miesięcy trzymani w Lublinie, zostali zesłani w lutym 1874 r. do m. Galicza w gubernii kostromskiej, w drogę wyprawieni zostali wśród srogiej zimy pospolem ze zwyczajnymi zbrodniarzami).
65. Zaremba Jan, prob. z Turowca, ojciec ks. Emiliana, (w Kurowie, teraz w Lipsku).
66. Zatkalik Antoni, prob. z Horodyszcza (porwany na rozkaz naczelnika Tura do Chełma, stamtąd chory zawieziony do Siedlec, w r. 1875 przesiedlony do Płocka, w sierpniu 1876 wy-wiezony do m. Czerni, w tulskiej gubernii).
67. Zatkalik Ludwik, prob. z Holi, (w Lublinie).
68. Zatkalik Seweryn prob.' z Wisznic (w Miedznej, gub. siedleckiej).
69. Zatkalik Władysław, prob. z Sokołowa, (wywieziony za oparcie się kazaniom ruskim za Kuziemskiego do m. Porchowa, gub. pskowskiej; powrócony stamtąd mieszkał w Mokotowie pod Warszawą).
70. Zdradziński Demetry, dziekan, prob. z Pawłowa (w Piaskach pod Lublinem).
71. Zieliński Nikon, ur. r. 1801, proboszcz w Włodawie, (usunięty z probostwa przez rząd jeszcze przed laty przeszło dwudziestu, prześladowany do późnej starości, włóczony jako starzec na pokutę to do Bazylianów pod dozór osławionego Skalskiego, który później przyjął prawosławie, to do Chełma, do biskupa Kuziemskiego; w r. 1873 odprawił sekundycye w Holi u swego wnuka, ks. Ludwika Zatkalika; zakończył skołatany cierpieniami żywot 8 listopada 1876 w Łukowie).
72. Żypowski Andrzej, prob. w Sokołowie po ks. Wład. Za-tkaliku (w Warszawie).
73. Żypowski Jakób, prob. w Ortelu królewskim (w Radomiu).
74. Żypowski Tomasz, proboszcz z Kolerabrodu (na Pradze), wszyscy trzej bracia; czwarty przyjął prawosławie.
Z liczby powyższych kapłanów zdołali się w ciągu lat 1876 i 1877 wydobyć z Królestwa i przybyć do Galicyi: ks. Seweryn Wasilewski (u księży Bazyl. w Krystynopolu); ks. Ignacy Horoszewicz, (u syna, ks. Nestora); ks. Laurenty Karpowicz (u księży Bazylianów we Lwowie) i ks. Michał Krypiakiewicz, (nauczyciel w Perewiatyczach koło Tartakowa).

[Ostatnie chwile Unii pod berłem moskiewskim]