Strona 1 z 1

Kapłani uniccy d. chełmskiej którzy przeszli go Galicji

PostNapisane: 15.03.2018
przez Marcin
Kapłani uniccy d. chełmskiej którzy nie zgodzili się na przyjęcie Prawosławia i przeszli go Galicji w 1876/77

1. Bańkowski Emilian, b. sekretarz konsystorza chełm. i profesor seminaryum (był nauczycielem w Słowicie kolo Przemyślan).
2. Bojarski Jan, b. dziekan kodeński, prob. z Radzynia (od ś. p. namiestnika hr. Gołuchowskiego otrzymał prezenty na prob. gr.-kat. w Husiatynie).
3. Bojarski Teofil, brat poprzedniego, prob. z Dobratycz (w Krakowie).
4. Budzilłowicz Bazyli, prob. w Dobryniu, po ks. Grzeg. Terlikiewiczu (wstąpił do księży Bazylianów; był w ich klasztorze w Drohobyczu).
5. Charłampowicz Jan, b. dziekan, proboszcz z Lubienia, przez Wójcickiego wygnany był do W. Nowogrodu i stamtąd powrócił (w Kołtowie koło Sassowa).
6. Charłampowicz Mikołaj, prob. z Wakijowa, syn poprzedniego (naucz, w Kołtowie).
7. Charłampowicz Walery, prob. z Cycowa, również syn ks. Jana (w Łąckiem).
8. Filewicz Aleksander, prob. z Sopoćkiń (dostał probostwo gr.-kat. w Zaleskiej Woli koło Radymna).
9. Frankowski Jozafat, Bazylianin (w Żółkwi).
10. Gruszkiewicz Julian, prob. w Zamchu, starzec 70-letni (w Budy ni nie u syna Jana, świeckiego, który tam był naucz.).
11. Gruszkiewicz Konstanty, prob. z Mircza, syn poprzedniego (dostał probostwo gr.-katolickie w Poddębcach koło Uhnowa).
12. Gruszkiewicz Michał, (wyszedł klerykiem z semin. chełmskiego, wyświęcony w Galicyi; został wikarym w Sądowej Wisznii).
18. Harasowski Michał, kanonik katedr, chełmski, wicerektor seminaryum. proboszcz w Tera ty nie, za odmówienie pełnienia obowiązków w konsystorzu pod zwierzchnictwem pseudo-administratora Wojcickiego, był aresztowany w Chełmie w swem mieszkaniu, potem osadzony w więzieniu dla zbrodniarzy pospolitych w Lublinie; następnie przeniesiony do Warszawy, przesiedział 9 tygodni w cytadeli; odsunięty od obowiązków wicerektora, udał się na swe probostwo Teratyn, skąd przez Popiela wyrzucony, internowany był ^w Zamościu (miał probostwo greko-katol. Krowicę koło Lubaczowa).
14. Harasowski Teofil, prob. z Neledwi, syn poprzedniego (na rozkaz Popiela więziony był przez 4 tygodnie w gmachu
bazyliańskim w Chełmie, potem z ojcem internowany w Zamościu; ostatnio przy ojcu w Krowicy).
15. Horoszewicz Nestor, prob. z Chmielka (dostał probostwo gr.-katol. Dąbrówkę koło Cieszanowa).
16. Kaliński Leon (syn biskupa nominata, wyszedł klerykiem do Galicyi, i tu wyświęcony, został proboszczem w Olszanicy pod Tyśmienicą).
17. Karpowicz Zygmunt, prob. z Grodysławic (dyurnistą w Żółkwi).
18. Koncewicz Jan, prob. z Balii kościelnej, starzec 70-le-tni (był w Słowicie kapelanem u Bazylianek, potem rządcą w Uniowie, w majątku ks. metropolity).
19. Kurmanowicz Grzegorz, prob. z Syczyna, starzec 70-letni (w Słowicie kapelanem u Bazylianek).
20. Kuroatowicz Józef, prob. z Pratulina, syn poprzedniego (w Olszanicy koło Złoczowa nauczycielem).
21. Kurmanowicz Julian, prob. z Chodywaniec (przy bracie swym, ks. Józefie, w Olszanicy).
22. Laurysiewicz Antoni, prob. z Telatyna (nr. 1821 f 1877 dnia 22 kwietnia we Lwowie; ostatnie lata przeżył sparaliżowany; umarł w wielkiem ubóstwie).
23. Lebedyński Bazyli, proboszcz z Szychowic (mieszkał w Sokalu).
24. Lewicki Józef, prob. z Łużkowa (nauczycielem w Pełkińskiej Woli koło Jarosławia).
25. Lipiński Józef, prob. z Potocka, syn ks. Michała, spirytuał w semin. chełmskiem, święcony przez Bułgara Sokolskiego (nauczycielem w Rożdżałowie koło Sokala).
26. Łącki Ignacy, prob. z Jabłecznej (przy synu swym, ks. Stanisławie, w Lubyczy).
27. Łącki Leon, prob. z Zabłocia (naucz, i wikaryusz w Pójle koło Kałusza).
28. Łącki Stanisław, prob. z Rudna (wikaryusz w Lubyczy koło Rawy).
29. Łoboda Piotr (wyszedł klerykiem, wyświęcony w Galicyi; otrzymał probostwo w Głęboczku w gr.-katol. archidyecezyi lwowskiej).
30. Maciejewicz Aleksander, prob. z Siedlisk (przy synu swym, ks. Janie).
31. Maciejewicz Jan, prob. z Lipska zamojskiego (nauczycielem i wikaryuszem w Dzikowie).
32. Malczyński Edward, prob. z Sahrynia (ur. 1832 f 7 stycznia 1876, nauczycielem w Poturzycy pod Sokalem).
33. Malczyński Julian, młodszy proboszcz z Wiszniowa (dostał probostwo gr.-katol. w Sarnach pod Krakowcem).
34. Malczyński Julian, starszy proboszcz z Peresołowic (nauczycielem koło Sokala).
35. Malczyński Mikołaj, prob. z Grabowca (ur. 1816 f 1877 dnia 27 sierpnia; był nauczycielem w Rzepniowie koło Milatyna, dokąd w każdej porze roku o pół mili drogi chodził dla odprawienia mszy Św., później w Kozłowie, gdzie umarł otoczony opieką zacnych państwa Kielanowskich).
36. Malczyński Paweł, prob. z Horostyty (ur. 1835, był nauczycielem koło Nadwornej, później koło Jazłowca w Koszy-łowcach, gdzie f 14 grudnia 1877 r., otoczony opieką zacnego p. Jakóba Romaszkana).
37. Mazanowski Jan, prob. z Witoroża (z Radomia przybył do Galicyi; jest dyurnistą w magistracie lwowskim; potem dostał gr.-katol. kapelanię w Sichowie koło Lwowa).
38. Mickiewicz Aleksander (wyszedł klerykiem do Galicyi, ale stanowi duchownemu już się nie poświęcił; byl nauczycielem w Bełzie).
39. Mosiewicz Jan, prob. z Hołubią (nauczyciel w Wojsławicach koło Bełza).
40. Mosiewicz Kornel, prob. ze Szlatyna (nauczyciel w Chorobrowie).
41. Mosiewicz Romuald, prob. ze Świdnik (nauczyciel w Warężu, dostał probostwo gr.-katol. w Szmitkowie koło Kry-stynopola).
42. Mosiewicz Włodzimierz, wikaryusz katedry chełmskiej (nauczyciel w Dworcach).
43. Nazarewicz Mikołaj, b. dziekan, prob. z Wojsławic (był internowany w Klementowie koło Kurowa; skazany na deporta-cyę do Nowogrodu, w drodze już będąc, zdołał z pod straży umknąć z Lublina; prowadził pasiecznictwo w Pieniakach a hr. Włodz. Dzieduszyckiego).
44. Panasiński Klemens, prob. z Dołhobyczowa (kapelanem w Kulparkowie, przy zakładzie obłąkanych).
45. Panasiński Leon, prob. z Czartowca (dostał probostwo gr.-katol. Hulcze koło Waręża).
46. Panasiński Seweryn, prob. z Soli (zajmował się malarstwem).
47. Podkowicz Paweł, prob. z Pienian (ekonomem w Bu-dyninie).
48. Pociej Emilian, kanclerz konsystorza i profesor semi-naryum chełmskiego (był internowany w Sandomierzu, stąd przybył do Galicyi; ostatnio był kapelanem zakładu fundacyi hr. Skarbka w Drohowyżu).
49. Sebowicz Mikołaj, b. dziekan, prob. z Czerniczyna, zięć prałata Pocieja (dostał probostwo gr.-katol. w Medyce).
50. Sieniewicz Emilian, prob. ze Swór (był wikarym przy parafii łacińskiej w Milatynie, ostatnio we Lwowie).
51. Starkiewicz Aleksander, b. katecheta w Białej, proboszcz z Łomaz (wikaryusz przy parafii łacińskiej w Bełzie).
52. Szelemetko Michał, prob. z Kossynia (wikaryuszem w Medyce).
53. Szokalski Jan, prob. z Modrynia (wikaryuszem przy parafii obrz. łacińskiego w Milatynie).
54. Szulakiewicz Aleksander, prob. z Orehówka (nauczycielem w Remanowie koło Kukizowa).
55. Szulakiewicz Michał, prob. z Przegalin (ur. 1835 f we Lwowie 28 listopada 1875, jako wikaryusz przy gr.-katol. cerkwi śs. Piotra i Pawła; zdrowie stracił w 7 miesięcznym więzieniu w Siedlcach; pochowany w ornacie, w którym spółbracia jego w Radomiu trzymani, tajemnie mszę św. odprawiali).
56. Szydłowski Jakób, prob. z Lipska, gub. suwalskiej (nauczycielem w Jarosławicach koło Zborowa).
57. Telakowski Teodor, proboszcz z Rogowa (nauczycielem przy szkole wzorowej rz.-katol. we Lwowie).
58. Terlikiewicz Grzegorz, proboszcz z Dobrynia, starzec przeszło 75 letni (w Krakowie f 1879).
59. Terlikiewicz Józef, syn poprzedniego, proboszcz z Koszol (w Krakowie)
60. Wasilewski Adolf, prob. z Krzyczęwa (we Lwowie wikaryuszem przy cerkwi sś. Piotra i Pawła).
61. Własiewicz Emilian, prob. z Łosińca (nauczycielem w Oleszycach).
62. Zahorowicz Antoni, bazylianin (u księży Bazylianów we Lwowie).
63. Zaremba Emilian, prob. z Chyżowic (wikaryuszem w lartakowie przy parafii łacińskiej).
64. Zatkalik Aleksander, prob. z Różanki (dostał probostwo gr.-katol. w Dmytrowicach koło Sądowej Wiszni).
65. Zatkalik Jakób, prob. z Świerzów (był zesłany w roku 1874 na wygnanie do Powieńca, gub. ołonieckiej; przenosząc się do południowej Rosyi, dziwnym sposobem, przy pomocy szlachetnego rosyanina, zdołał ujść za granicę; był nauczycielem w Jazłowcu).
66. Zienkiewicz Symeon, prob. z Pobołowic (we Lwowie).

[Ostatnie chwile Unii pod berłem moskiewskim]