28595. Gadonów – Gadūnavas

Gadonów – Gadūnavas

Postprzez wanka » 05.11.2015

GADONÓW – Gadūnavas, miasteczko w okręgu telszańskim, koło Telsz. Dawne dziedzictwo Gadonów, którzy tu w 1783 roku wznieśli kościół pw. Serca Jezusowego. Prawdopodobne urodzili się tu: Michał Gadon (1807-1855), marszałek powiatu telszewskiego 1838-39 i od 1840 roku prezydent Sądu Sumiennego w Kownie, współpracownik prasy polskiej, autor wydanego po polsku „Opisu powiatu telszewskiego w gub. kowieńskiej” (Wilno 1846) oraz Włodzimierz Dionizy Gadon (1775-1842 Nancy, Francja), uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 (autor pamiętnika „Zbiór ważniejszych szczegółów o powstaniu w zie mi żmudzkiej w r. 1794”, marszałek powiatu telszewskiego 1808-14, w czasie Powstania Listopadowego 1830-31 prezes rządu powstańczego w powiecie telszewskim: przyczynił się do założenia szkoły instrukcyjnej dla oficerów i podoficerów w Telszach oraz młynu prochowego i odlewni dział w Worniach, po upadku powstania działacz emigracji polskiej we Francji, wydał „Zbiór ustaw i obrzędów wymagających najrychlejszej reformy Izraelitów osiadłych w prowincjach do Polski należących” (Paryż 1835) i „Statystykę Księstwa Żmudzkiego” (Paryż 1839) oraz opublikował cenny artykuł „O usiłowaniach i dążności szlachty polskiej do nadania swobody włościanom i do uposażenia tej klasy ludu wolnością osobistą i własnością ziemną, szczególniej w W. Ks. Litewskim i W. Ks. Żmudzkim”. http://www.kworum.com.pl/
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do Miejsca Gcron