Strona 1 z 1

Kwilcz, pow. międzychodzki

PostNapisane: 20.05.2010
przez genarch
Dobra hr Dobiesława i Przemysława Kwileckich
KWILCZ, KOBYLNIKI, OPOROWO i WRÓBLEWO

Kwilcz - pow. międzychodzki

Ogólny obszar wymienionych wyżej dóbr wynosi 12.312 ha, z których 7.811 ha bezpośrednio administrowanych przez właścicieli, a 4.501 ha oddanych w dzierżawę.

Dobra hr. Dobiesława Kwileckiego stanowią: ordynacja Kwilcz, ordynacja Kobylniki, majętność Oporowo.
Roczna produkcja dóbr bezpośrednio znajdujących się w administracji właścicieli przedstawia się następująco: pszenicy 11.575 kw., żyta 7.750 kw., jęczmienia 4.500 kw., owsa 5.000 kw., ziemniaków 40.000 kw., buraków cukrowych 38.000 kw., nasion buraków cukrowych 500 kw., mleka 600.000 litrów,
wełny 18 kw., drzewa spiłowanego 4000 kbm. Podatki państwowe, odnośnie do dóbr bezpośrednio administrowanych, wynoszą: 60.036,80 zł podatku gruntowego, 4.680,85 zł podatku szkolnego, 2.005.— zł
opłat Izbie Rolniczej, 1310.70 zł udziału w utrzymywaniu dróg i szos, 81.726,03 zł świadczeń społecznych.

Bibliografia (spis)
Złota Księga Ziemiaństwa...