29830. Lecówka, pow. doliński

Lecówka, pow. doliński

Postprzez Genealogia Polakow » 21.09.2016

Lecówka (po rusku Leciwka, zwana także Licówką, Łicewką, a w dawnych dokumentach Lecoicem) z Dubszarą (ob.), wś w pow. dolińskim, 18 kil. na płd. wsch. od Doliny, 14 kil. na płd. zach. od sądu powiat, i urzędu poczt, w Roźniatowie. Na płn. leży Janówka i Kniażowskie, na wsch. Duba i Rypne, na płd. zach, Lipowica, na zach. Łuhy, na płn. zach. Spaś. W płd. stronie obszaru, na płn. stoku lesistej góry Parowiec, wznoszącej się szczytem do 880 m., nastaje kilka strug małych, których połączenie tworzy jedno z ramion Le-cówki. Ramię to płynie na płn., po niejakim czasie łączy się z drugiem, nastającem w płd. kończynie Rypnego, a potok tak utworzony płynie dalej w kierunku płn. i wchodzi do wsi Duby. Tutaj łączy się z Dubszarką (ob.), a z tego połączenia powstaje Duba (ob.). W dolinie lecówki (566 m.) leżą zabudowania wiejskie, a na płn. zach. od nich, w dolinie Dubszarki (547 m.), zabudowania Dubszary. Prze* ważną część górzystego obszaru pokrywają lasy. Na wschodzie, na granicy Rypnego, wznosi się Homotówka do 739 m., na zach. granicy Czerteź do 758 m., a na płn. od niego, w miejscu, gdzie się stykają granice Dubszary. Łuhów, Spasa i Lipowicy, Łuhy do 823 m. Między Lecówką a Dubszarką wznosi się dział wodny obu tych potoków i dochodzi w swym szczycie, w środku 789 m„ a opada na płn. do 594 m. Włas. wiek. (fundacyi hr. Skarbka) ma roli om. 1, łąk i ogr, 3, pastw. 5, lasu mr. 1562; włas. mniej, roli ornej 305, łąk i ogr. 758, pastw. 194, lasu 12 mr. W r. 1880 było 592 mr. w gm. Lecówee, a w Dubszarze 245 (obrz. gr.-katol.). Par. gr.-katol. w miejscu, należy do dekanatu perehińskiego, archidyec. lwowskiej. W Dubszarze jest cerkiew, w Lecówce cerkiew i szkoła niezorganizowana.

W regestrze kapitulacyj i kontraktów z roku 1758 (ob. Rkp. Ossol. Nr. 1419, str. 1081109) znajduje się następujący kontrakt spisany d. 2 czerwca r. 1758 w zamku dolińskim: „Daję ten kontrakt od skarbu JWPana na Rzewuskach, Olesku, Podhorcach, Kadyjowcach Rzewuskiego, wojew. podolskiego, hetm. p. k., chełmskiego, drohobyckiego, dolińskiego etc, star., starozakonnemu Berkowi Jachowiczowi na.arendę lecowską z liypnem i Dubszarą za 550 złp., które dwiema ratami do skarbu wypłacić powinien: pierwszą na 10 grudnia 1758, drugą na 26 maja 1759 r. Przydaje się do tej arendy młynków małych 2, trzeci większy o 3 kamieniach, z których według dawnych zwyczajów wymiar wybierać powinien. Ludzie wszyscy z pomienionych 3 wsi, którzy na ćwierciach siedzą, powinni za orki, obórki, zahoski, obhoski, zażenki, obżenki arendarzowi odrobić, także fur drzewa 80 dla arendarza; należących powinni do miasta odwieść dla sprzedania, lub też, aby każdy dom dał za furę drzew po gr. 15. Należą także do arendy maliny, orzechy, rydze, bukiew, które aren darzowi odrabiać powinni; pola ćwierci 3 ornego z sianoźęcią. Ludziom trunki dobre, ceną i miarą sprawiedliwą z zamku wydaną i nacechowaną 8zynkować powinien; wzajemnie poddani trunków, ani podwozić, ani podnosić nie powinni pod grzywnami, ale na wszelkie potrzeby trunki od arendarza brać powinni. Ten kontrakt zaczyna się dnia 24 czerwca roku 1758, a kończy się o takowym dniu roku 1759."
[SGKP]
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Powrót do Miejsca L