2850. Nowogródek-powiat,1831-1869,spis majątków ziemskich

Nowogródek-powiat,1831-1869,spis majątków ziemskich

Postprzez krzysztoftt1 » 05.04.2009

NOWOGRÓDEK powiat, 1831-1869, spis majątków i ich właścicieli wg Edwarda Pawłowicza,
[www.polona.pl (Cyfrowa Biblioteka Narodowa)
Edward PawłowiczWspomnienia: Nowogródek, więzienie, wygnanie, Lwów
nakładem autora z drukarni E. Winiarza, rok 1887.]

Dla dania dokładniejszego wyobrażenia o zasiedleniu powiatunowogródzkiego przez obywatelstwo, dołączamy tu spis dominiówzostających we władaniu szlachty od roku 1831 do 1869. Nazwy uprzednich właścicieli objęte są, nawiasem.


1) Arabinowszczyzna (Godaczewskich) obecnie Herowskich nadjeziorem Kołdyczewskim, przy dworze kaplica (zburzona), filiaparafii Stwołowickiej. — Antowil, Pawłoskich, par. Nowogr.
2) Bienin dwór Wolskich, par. Wsielub.
3) Basin dwór Michała hr. 0'Rurka, par. Nowogródzka.
4) Brecianka dwór (Białopiotrowiczów), par. Nowogr.
5) Boracin dwór Czeczotów ( Obuchowiczów), par. Nichniewicz.
6) Boryszyn dwór Wojniłłowiczów,par. Nowogr.
7) Bielczyce dwór (Bobrów) obecnie Bochwiców,par. Horodyska.
8) Burdykowszczyzna dwór (Obuchowiczów) Pusłowskich, par. Horod.
9) Bujniewicze dwór (z ObuchowiczówKamińskiej) Obuchowiczów, par. Horod.
10) Bartniki dwór Ślizieniów, par. Połoneczka.
11) Baranowicze dwór (Puzowskich, Markiewiczów) Rozwadowskich, par. Mysz.
12) Burdziewicze dwórBułhaków, par. Połoneczka.
13) Bereśnie dwór Bereśniewiczów,par. Stwoł.
14) Brzuchańszczyzna folwark (Dominikanów), skarbowa.
15) Bordziacz folwark (Zaleskich), 0'Rurka, par. Nowogr.
16) Cząbrówek mały (Terajewiczów) Krzywołuckich.
17) Chrulczyce dwór (Sokołowskich), z kaplicą,, par. Starojel.
18) Czombrów,Karpowiczów, pod Wałówką. Przy niem stare przedhistoryczne Horodyszcze i kurhany nad rzeczką Newdą. (Miejscowość ciekawa).
19) Cieszewla, Kobylińskich, par. N. Mysz.
20) Czernichów, Rdułtowskich, par. Kroszyn.
21) Czernichów dolny,(Rdułtowskich) Pawłowa, par. Snów.
22) Ciepliwoda, v. Lebieżany, Walknowskich, par. Mysz.
23) Chodaki, (Guzelfów), par.Starojel.
24) Ciepliwoda, Borodziczów, Nowa Mysz.
25) Delatycze, Witgenstejna, miasteczko. — Drohinów, par. Nowogródzka.
26) Dorohów, (Kobylińskich), (Wołłowiczów), Baranowiczów, parafia Worończa.
27) Dołmatowszczyzna, Wierzbowskich,par. Mir.
28) Delejów (Olszewskich), Wierzbowskich, par. Horod.
29) Drohobyl (Mokrzeckich), (Doboszyńskich), (Złotnickich), par.Stwołowicz.
30) Drohobyl (Madzarskich), Jurewiczów, par. Stwoł.
31) Domaszewicze, (Korbutów), (Lejów). Pawłowa nad jeziorem,par. Stwołowicz.
32) Drućkowszczyzna, Ślizieniów, par. Swojatycze.
33) Dębina, Wolskich, par. Darewska.
34) Darew,(Mierzejewskich), Kotarbińskich, parafia Darew.
35) Darew(Kuniewiczów), Czyżów, par. Darew.
36) DarewUstronie, Mierzejewskich, par. Darew.
37) Darew, (Kiersnowskich), Różańskich,par. Darew.
38) Dworzec, (Wereszczaków), Gnoińskich, par.Woroneża.
39) Feliksów, (Magnuszewskich), Wierzbowskich, par. Nowogr.
40) Gierdówka fol., (0'Rurka), Strokowskiego, par. Wsielub.
41) Gutowszczyzna, Wereszczaków par. Horod.
42) Gorzelnia,Kobylińskich, koło Połonki, par. Mysz.
43) Gosławszczyzna,Kobylińskich, par. Darew.
44) Giełtowicze, Dzierdziejewskich,par. Swojat.
45) Horodeczna, (Abłamowiczów), Abramowskich, par. Nowogr.
46) Horodziłówka, (Kiersnowskich), par. Nowogródek.
47) Horodyszcz, (Paców), Dwór i miasteczko, po 1831 r. na skarb zabrane, (kościół parafialny po 1863 r. zabrany na prawosławie).
48) Horainowszczyzna, Truskowskich , par. Horod. 49 ) Horki,par. Mir.
50) Horodziej, Brochockich, par. Mir.
51) Horodziej,Marcinkiewiczów, par. Mir.
52) Horodziej, Bołtucia, par. Mir.
53) Horodziej, (Bohdanowiczów), (Niesłuchowskich), par. Mir.
54) Haciszcze , Haciskich, par. Stwołowicze.
55) Haciszcze,.....Haciskich, par. Stwoł.
56) Haciszcze Szpihalskich, par. Stwoł.
57) Horodyszcz, Buchowieckich, par.Krzywoszyn.
58) Hajkowce,(Stacewiczów), Kobylińskich, par. Mysz.
59) Husaki, Radziwiłłów, par. Połon.
60) Izwa (Pawłowiczów), par. Nowogr.
61) Iszkołdź Witgenstejna. (Kościół parafialny, starożytny) zabrany na cerkiew po1863 r.
62) Izabelin, Brzozowskiego, par. Woruń.
63) Jeremicze, miasteczko.
64) Jaroszyce, Szulakowskich, par.Starojel.
65) Jatra Kaszyców na skarb zabrana po 1831 r., par.Starojel.
66) Jasieniec, Wereszczaków, par. Horod.
67) Jaroszew, Bułhaków, par. Molczadź.
68) Januarów, Bereśniewiczów,par. Stwoł.
69) Janów, (Wolskich), Tarajewiczów, par. Swojatycze.
70) Jabłonowszczyzna, Wojnów, par. Mir.
71) Jastrzębi,(Rdułtowskich), Kotłubajów, par. N. Mysz.
72) Jedlina, Miładowskich, par. Darew.
73) Kuniłów (Lankiewiczów), Przygodzkich, par. Kroszyn.
74) Klukiewicze, (Ancutów) 0'Rurków, par. Nichniewicze.
75) Korelicze, Witgensteina, miasteczko, par. Nichniew.
76) Kuszelew,(Rajeckich), Umiastowskich, par. Nowogr.
77) Krynki, Lipnickich,par. Woroń.
78) Kotłów, (Wereszczaków), Danejków, par. Starojel.
79) Kosicze, (Olendzkich), par. Starojel.
80) Kożuchowce,(Sokołowskich ), Leonowiczów, par. Starojel.
81) Kozlakiewicze,(Niesiołowskich), Terajewiczów, par. N. Mysz.
82) Kosicze małe,(Siemiradzkich), Mizgerów, par. Starojel.
83) Kawewczyce, par.Horod.
84) Kozłowicze, Bylczyńskich, par. Horod.
85) Kołpienica wielka, Seminar. Wileń., (zabrane) par. Stwołow.
86) Kołpienica mała, kapituły wileńskiej, (zabrana), par. Stwołow.
87) Kroszyn, Jurahów, kościół parafialny, Zawadzkich.
88) Kamionka, Dawidowskich, par. Snów.
89) Kamionka, Strzałków,par. Snów.
90) Kamionka, (Miternawskich), Hryniewskich, par.Snów.
91) Korzeniowszczyzna, Łopotów, par. Darew.
92) Krutowce, Baranowiczów, par. Horodyszcz.
93) Kaczany, Mackiewiczów, par. Mir.
94) Krzywoszyn, miasteczko. Kościół parafialnyzabrany na cerkiew.
95) Korośna, (Danejków), Miładowskich)par. Horod.
96) Krasiewicze, (Madzarskich), Tupalskich, par.Stwołow.
97) Lubez, miasteczko.
98) Lebieżany, (Wereszczaków), Baranowiczów, par. N. Mysz.
99) Lipa, Obuchowiczów, par. Snów.
100) Lipsk, miasteczko, Potockich, par. Krzywoszyn.
101) Lipnica, (Szymonowiczów), Jahołkowskiego, par. Krzywoszyn.
102) Łyczyce, Bułhaków, par. Nichniewicz.
103) Łahotki,Piotrowiczów, par. Nowogr.
104) Łopuszna, (Pileckich), Jodków,par. Starojel.
105) Łazowce, (Malinowskich), Dawidowskich, par.Horod.
106) Łachozwa, (Slizieniów), par. Mysz.
107) Luki W.,(Seminarzyskie), skarbowe, par. Mysz.
108) Łowce, Lenczackich,par. Starojel.
109) Molnicze, Abłamowiczów, par. Nowogr.
110) Marulin,(Puszkinów), Tyzenhauzów, par. Nowogr.
111) Mołodów, (Jodków)parafia Nowogr.
112) Mondzin, (Ossowskich), par. Woroneż.
113) Maluszyce, (Dobiczyńskich), Sawiczów, par. Woroneż.
114) Miratycze, (Niezabytowskich), Wojnów, par. Woroneż.
115) Miratycze, Haciskich, par. Woroneż.
116) Mir, miasteczkoWitgensteina. Kościół parafialny zabrany na cerkiew.
117) Minaki,Danejków, par. Horod.
118) Mikulicze, okolica (Mikulskich,Kazigrodzkich), par. Horodyska.
119) Miratycze, Baranowiczów,par. Horodyska.
120) Michnowszczyzna, Chmielewskich, par.Horodyska.
121) Mielachowicze, (Jazwińskich), Trychucków,par. Stwoł.
122) Malew, Radziwiłłów, par. Snówska.
123) Michałów, (Ancutów), Bułhaków, par. Stwołow.
124) Markowszczyzna, par. Darew.
125) Mysz Stara, (Kaszyców), Dąbrowskich, par. Stwołow.
126) Mysz Nowa miasteczko, (Sapiehów),od 1831, skarbowa oddana Sztoldenrowi. Kościół parafialny, cerkiew.
127) Mobilany, Baranowiczów, par. Mysz.
128) Molnicze, Abłamowiczów, par. Nowogr.
129) Morozowicze, Jasińskich, par.Nowogr.
130) Metropolia, pod Nowogródkiem.
131) Niechniewicze, hr. Chreptowiczów, par. Loco.
132) Niech niewicze, miasteczko. Kościół par. zabrany.
133) Niesutycze,Abłamowiczów, par. Nowogródek.
134) Niehrymów, (Soroków),Huwalda, parafia Nowogródek.
135) Niańkow, (Wojniłowiczów),Dybowskich, par. Niehniew.
136) Nasiejki, Czeczotów, par.Horodyszcz.
137) Niedźwiadka, Domejków, par. Mir.
138) Nowosady, Horchladów, (Laskowiczów), Glindziczów, par. N. Mysz.
139) Narucewicze, Czapskich, par. Snów.
140) Oćminów, Protasewiczów, par. Wsielub.
141) Ostaszyn,Magnuszewskich par. Niechn.
142) Ostaszyn, Czeczotów, par.Nowogródek.
143) Ostaszyn, Grabowskich, (kościół kalwiński),par. Mir.
144) Ostaszyn, Bułhaków, parafia Mir.
145) Ogrodniki,Czołkiewiczów, par. Nowogródek.
146) Obrynka, Kaszyców, par.Lubez.
147) Ozierany, Domejków, par. Starojel.
148) Ostrówki,Protazewiczów, Bułhaków, par. Mir.
149) Okopy, (Michałowskich),Kalinkiewiczów, par. Horod.
150) Oboliszki, Truskowskich, par.Horod.
151) Odachowszczyzna, Rdułtowskich, par. Darew.152 ) Ostrów, miasteczko, dwór, par. Krzywoszyn.
153) Półbrzeg, (Brochockich), Dybowskich, par. Wsielub.
154) Pieresieka, Abłamowiczów, par. Nowogródek.
155) Piotrowicze (Rewieńskich), Kaleckich, par. Stwoł.
156) Pucewicze,Terajewiczów, par. Nowogródek.
157) Plebania. Probostwo nowogródzkie, par. Nowogródek.
158) Połuże, Bogdaszewskich, par.Nowogródek.
159) Płużyny, Wereszczaków, par. Worończa.
160) Piesczanka, Niezabytowskich (na skarb zabrana po 1831 r.),par. Worończa.
161) Puziniewicze (Rajeckich), Umiastowskich,par. Mir.
162) Purniewicze, (Sucharzebskich), Swieżyńskich, par.Horod.
163) Poruczyn, (Kobylińskich), po 1863 r. zabrany, par.Horod.
164) Proście, Protasewiczów, par. Mir.
165) Przewłókaokolica, (Olizarowiczów, Terajewiczów, Sidorowiczów, Czarnuszewiczów), parana Horod.
166) Penczyn, (Rymszów), Przygodzkichfolw. par. Połon.
167) Połonka, Kobylińskich. Kościół po Dominikański, cerkiew, par. N. Mysz.
168) Pacyniany (Bohdanowiczów),Moniuszków, par. N. Mysz.
169) Postojka, Ślizieniów, par. Snów.
160) Piłatowicze, (Sokołowiczów), par. N. Mysz.
171) Podlesiejki,Sokołowiczów, par. Swojat.
172) Plebania Snów, par. Snów.
173) Paradniewicze, Guzelfów, par. Starojel.
174) Połoneczka,ks. Radziwiłłów, kościół parafialny.
175) Ruta metropolitalna, par. Nowogr.
176) Rutka, Szpihalskich, par. Nowogr.
177) Rutka, Borzobohatych, par. Nowogr.
178) Ruta Soroków, par. Nowogr.
179) Rowiny (Kobylińskich),Mierzejewskich, par. Woroń.
180) Rajca, (Rajeckich), Wereszczaków, par. Woroń.
181) Rusocin, (Bohdanowiczów), Mierzejewskich, par. Woroń.
183) Radziuki, Jezierskich, par. Starojel.
184) Rudawka, Korbutów pod Nieświeżem, par. Iszkołdź,
185) Rzepichów, Tyzenhauzów, Potockich, par. Krzywoszyn.
186) Romaszki,Ralcewiczów, par. Darew.
187) Sienna, (Obuchowiczów), Pusłowskich, par. Nichn.
188) Sienieżyce, Wołków, par. Nichn.
189) Sieciewin, (Lipnickich), żydowski, parafia Nowogr.
190) Sieciewin, folw. plebanii starojel.zabrany, par. Starojelna.
191) Starojelna, (Chlewińśkich), GersonaCyryńskiego, par. Starojelna.
192) Starojelna, kościół paraf, zabrany po 1863 r. na cerkiew.
193) Smolczyce, Wereszczaków,par. Nowogr.
194) Serwecz, Niesiołowskich, par. Woroń.
195) Siohda, folw. (Rajeckich), Wereszczaków, par. Woroń.
196) Szczonów,(Markiewiczów), Mikulskich, par. Woroń.
197) Sworotwa, Niezabytowskich, par. Starojel.
198) Starodworszczyzna, Obuchowiczów, par. Horodyszcz.
199) Skrobów górny, Terajewiczów, par.Połon.
200) Skrobów dolny, (Bielikowiczów), Danejków, par. Horodyszcz.
201) Skrobówek, (Turczyłłów), Ancutów, par. Horodyszcz.
202) Śtarzynki, (Olszewskich) par. Horodyszcz.
203) Starzynki, (Siemiradzkich, Malinowskich), Wierzbowskich, par.Horodyszcz.
204) Sawicze, Naruszewiczów, par. Zadwieja.
205) Studzionki, Radziwiłłów, par. Iszkołdź.
206) Stwołowicze, miasteczkoi dwór Radziwiłłów, par. Stwoł.
207) Stwołowicze, kościół par.i loret zabrany po 1863 r. na cerkiew.
208) Saczywki, (Domejków), Jezierskich, par. Stwoł.
209) Stajki, Puszkinów, Kobylskich,par. Kroszyn.
210) Samotka, Ślizieniów, par. Swojat.
211) Snów,(Rdułtowskich), Hartingów, par. Snów.
213) Snów, kościół parafialny i plebania zabrane na prawosławie po 1863 r.
214) Swojatycze, Czapskich, par. Swojat.
215) Swojatycze, kościół paraf.i plebania zabrane po 1863 roku.
216) Sokołów, Sokołowskich,par. Starojel.
217) Szczorse, Chreptowiczów, par. Nichn.
218) Starydwór, (Jurahów), Zawadzkich, par. Kroszyn.
219) Suchorzebszczyzna, Ostromęckich, par. N. Mysz.
220) Skarczew, folw.plebanii kroszyńskiej, par. Kroszyn.
221) Sulatycze, (Jazwińskich), Trychućków, par. Nowogr.
222) Sadków, (Sadkoskich),Czernika, par. Starojel.
223) Turzec, Chodkiewiczów miasteczko, par. Mir.
224) Tuhanowicze, (Wereszczaków), Tuhanowskich, parafia Woroneża.
225) Tracewicze, (Rymszów), Przygodzkich, par. Połon.
226) Torczyce, Rudzińskich, par. Stwoł.
227) Torczyce, folwark plebaniistwołowickiej, par. Stwoł.
228) Tarejki, (Przygodzkich), Kobylińskich, par. Snów.
229) Teofilin, (Czyżów), Łopotów, par. Darew.
230) Uciecha, (Abłamowiczów), Ancutów, par Mir.
231) Ułanowszczyzna, ks. Radziwiłłów, par. Połon.
232) Użanka, Korbutów, par. Połon.
233) Wsielub, 0'Rurków, par. Wsielub.
234) Wsielub, kościółparafialny i plebania.
235) Weresków, (Dybowskich), Brochockich,par. Wsielub.
236) Wołkowicze, Wołków, (Muchlińskich), par.Nowogr.
237) Wołca, (Rewińskich), Gnoińskich, par. Nowogr.
238) Wilatów, Karpowiczów, par. Mir.
239) Wałówka, klasztori kościół Dominikanów, zabrany 1833 r. na skarb.
240) Wierzbnów,(Pileckich), Palczewskich, par. Starojel.
241) Worończa, (Niesiołowskich, Kobylińskich), Mierzejewskich, par. Woroń.
242) Woroneża, kościół parafialny i plebania.
243) Wolna, Ślizieniów,par. Połon.
244) Wolna, klasztor i cerkiew Bazylianów, zabranena prawosławie.
245) Waksztewlany, Mackiewiczów, par. Stwoł.
246) Wierzejszczyzna, (Kaszyców), Kozarynów, par. Starojel.
247) Waszkowce, Bochwiców, par. Darew.
248) Wiedźma, Łopotów, par. Darew.
249) Zubkowo okolica, par. Nowogr.
250) Zarój, (niegdyśks. Glińskich, Puszkinów), Piotrowiczów, par. Starojel.
251) Zazierze, Baranowiczów, par. Horodyszcz.
252) Zamirze, Witgenstejna koło Mira, par. Mir.
253) Zaosie Chmielewskich, par.Stwoł.
254) Zaosie okolica, (Stypułkowskich, Terajewiczów), par.Stwoł.
255) Zadwieja, kościół parafialny, po 1863 r. zabrany nacerkiew.
256) Zadwieja, Mierzejewskich, par. Zadwieja.
257) Zakliczyn, Dzierdziejewskich, par. Darew.
258) Zańkiewicze, folw.Rdułtowskich, par. Snów.
259) Zarzecze, Porcyanków, par. Darew.
260) Zabłocie tatarów Zabłockich, par. Darew.
261) Zamosze, (Szpihalskich), Wolskich, par. Stwoł.
262) Zausze,Morawskich, Witgenstejnów
263) Źuchowice małe, Abłamowiczów, par. Połon.
264) Żelaznica, Wolskich, par. Stwoł.
265) Źuchowice wielkie, Radziwiłłów, parafia Mir.
krzysztoftt1
Zainteresowany
Zainteresowany

Powrót do Miejsca N