10374. Bielska-Mojejko Jadwiga

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bielska-Mojejko Jadwiga

Postprzez wanka » 17.06.2010

Bielska-Mojejko Jadwiga (numer obozowy 7922)
urodziła się 22 lipca 1922 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej jako córka Janiny i Jerzego Bielskich. Wkrótce zamieszkała z rodzicami i młodszym bratem Januszem (późniejszym profesorem medycyny) w Lublinie. Uczęszczała tu do szkół Sióstr Urszulanek przy ul. Narutowicza: powszechnej, gimnazjum i liceum, w którego ukończeniu przeszkodził wybuch II wojny światowej. 14 lutego 1941 r. została aresztowana przez gestapo - powodem była przynależność do Związku Walki Zbrojnej. Aresztowani byli także członkowie jej rodziny: ojciec, matka i siostra matki, Wanda Skowrońska. Po pobycie w lubelskim gestapo (tzw. domu pod zegarem) i w więzieniu na Zamku Lubelskim, gdzie więzieni byli również jej najbliżsi, została we wrześniu 1941 r. przewieziona wraz z matką i ciotką do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie przebywała aż do ewakuacji obozu. W obozie wykonywała przymusowe prace: w szwalni (na nocną zmianę) oraz przy wyładunku towarów w tzw. Ladenkommando. Praca trwała po 12-14 godzin na dobę. Podczas pobytu w Ravensbrück, 23 listopada 1942 r. była poddana pseudomedycznym eksperymentom. W jej przypadku polegały one na wywoływaniu zakażenia przez wprowadzenie bakterii zgorzeli gazowej w serii wstrzykiwań w prawe podudzie. Sprawdzano skuteczność sulfonamidów(abacil) w leczeniu takich zakażeń. Efektem tych "doświadczeń" były ropnie na udzie i w pachwinie wymagające interwencji chirurgicznej. Po wyzwoleniu obozu w 1945 roku powróciła z matką i ciotką do Lublina. Po wojnie ukończyła liceum, zdała maturę i rozpoczęła studia farmaceutyczne na lubelskiej Akademii Medycznej, po których ukończeniu w 1952 roku podjęła pracę w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej na stanowisku asystenta. W 1947 r. wyszła za mąż za Włodzimierza Mojejko (późniejszego absolwenta prawa na KUL). Jadwiga Mojejko pracowała na Akademii Medycznej w Lublinie do połowy lat 60-tych, po czym, jako "królik doświadczalny", skorzystała z możliwości przejścia na rentę specjalną . Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (KZ syndrom) i niezdolności do samodzielnej egzystencji (uogólniony proces miażdżycowy, zniedołężnienie psycho-fizyczne, niewydolność krążenia) w 1997 r. jako osoba represjonowana została uznana za inwalidę I grupy. Była Członkiem Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W 1998 roku została odznaczona Krzyżem Oświęcimskim. Zmarła w Lublinie 5 lipca 2006 roku. Została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
http://jtajchert.w.interia.pl/zyciorysykrolikow.htm
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 4
Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1) Fotograf (1)

Powrót do B____